Årsrapport 2015 Årsrapport NMF-organisasjonen Innledning Økonomi Forbundsstyrets arbeid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2015 Årsrapport 2015... 2 1. NMF-organisasjonen... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Økonomi... 5 1.3 Forbundsstyrets arbeid... 5 1."

Transkript

1 1

2 Årsrapport 2015 Årsrapport NMF-organisasjonen Innledning Økonomi Forbundsstyrets arbeid Ledermøte/Ledersamling Organisasjonsutvalget Telefon/videomøte presidentskap og regionlederne Ansatte Kontrollkomiteen Arbeidsmiljø Likestilling Hederstegn Rammevilkår Innledning Statlige støtteordninger Momskompensasjon Instrumentfondet Frifond Voksenopplæring (VO) TONO og Kopinor TONO Kopinor Nasjonale samarbeidsarenaer Frivillighet Norge Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) Virke Kultur Studieforbundet Folkeuniversitetet (FU) Kulturalliansen Korps, kor og orkester (KKO) Samarbeidspartnere Innledning Samarbeidspartnerne Norsk Tipping AS REMA Yamaha Music Europa, avdeling Skandinavia Norsk Noteservice AS

3 3.2.5 Gagne forsikring/if/tryg Choice K. Aspelund Kommunikasjon Innledning Nett-tv fra NM Synlighet i mediene Musikkfaglige arrangementer, konkurranser og prosjekter Innledning Norgesmesterskapene NM brass NM janitsjar NM skolekorps, brass NM skolekorps, janitsjar Ungdommens musikkmesterskap (UMM) NM korpsdrill Internasjonale mesterskap EM brass VM twirling European Championships for Majorettes Sommerkurs Korpsdrill Born to play Dirigentutvikling årsjubileum i Andre arenaer og allianser Toneheim folkehøgskole Forsvarets musikk (FMUS) Internasjonalt samarbeid og arrangementer Innledning Field Band Foundation (FBF) European Brass band Association (EBBA) Nordisk Musik Union/Musik i Norden (NoMU/MiN) NBTA European Championships for Wind orchestras Association (ECWO) Statistikk Musikkorps og medlemmer Medlemskategorier: Endringer

4 7.3.1 Aldersfordeling Kjønnsfordeling i medlemsmassen Kontrollkomiteens beretning Regnskap Revisors beretning Årsberetning

5 1. NMF-organisasjonen 1.1 Innledning Norges Musikkorps Forbund er musikk- og drillkorpsenes interesseorganisasjon. Organisasjonens hovedkontor ligger i Bergen. NMF har åtte regionkontorer: NMF Nord-Norge, NMF Trøndelag, NMF Nordvest, NMF Hordaland, NMF Rogaland, NMF Sør, NMF Øst og NMF Hedmark/Oppland. Antall medlemskorps: med totalt medlemmer. Virksomheten er forankret i organisasjonens vedtekter, landsmøtevedtak og handlingsplan. Landsmøtet er organisasjonens øverste myndighet. 1.2 Økonomi NMF har hatt et godt driftsår. Årsresultatet for 2015 viser et overskudd på kr En kostnadsavsetning fra tidligere år til dekning av forsikringer er tilbakeført. Tilbakeføringen er gjort direkte mot egenkapitalen. Etter korreksjon og overføring av årets overskudd er egenkapitalen pr kr Likviditetssituasjonen er god. I samsvar med regnskapslovens 3.3. bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelse av årsregnskapet. Forbundsstyret mener årsregnskapet gir et riktig bilde av organisasjonens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. 1.3 Forbundsstyrets arbeid Forbundsstyrets plattform reguleres av organisasjonens vedtekter, landsmøtevedtak og handlingsplan. Hovedoppgavene har vært å bedre de økonomiske rammevilkår, organisasjonsutvikling, bedre service mot medlemmene og videreutvikle musikk og drill. Det er avholdt sju styremøter i perioden. Det har i samme periode vært avholdt seks møter i arbeidsutvalget (AU). Forbundsstyrets sammensetning: President: Rita Hirsum Lystad, Øst Visepresident: Alfred Stabell, Nord-Norge Styremedlemmer: Hilde Sandvær, Nord-Norge Lise Hagen Rebbestad, Øst Christian Børresen, Hedmark/Oppland Harald Eikaas, Hordaland innvilget fritak fra Marianne Øksnes Dalheim, Trøndelag Varamedlemmer 1. Jørgen Foss, Øst styremedlem fra Dag Inge Aarhus, Rogaland 3. Anita Nøring, Nordvest Ansattes repr. Ansattes vararepr: Erlend Veland Thorsen Lilli Anne Jacobsen Grong 5

6 1.4 Ledermøte/Ledersamling I henhold til vedtektene kaller Forbundsstyret inn styrelederne i regionene minst en gang i året til Ledermøte. Møtet er i vedtektene gitt status som rådgivende for forbundsstyret. Ledermøtet gjennomføres i løpet av januar måned. I 2015 var ledermøtet lagt parallelt med Kragerøkonferansen januar. Tema for møtet: 1. Budsjett nasjonalt og regionalt, gjensidig informasjon - ambisjoner og handlingsrom, 2. Strategiarbeid i NMF , 3. Valg 2015, hvordan jobbe regionalt og lokalt, 4. NMF 100 år, idémyldring, hvordan jobbe regionalt og lokalt. Målgruppe for samlingen var Forbundsstyret, regionlederne, kontrollkomiteen, daglige ledere og fagsjefer - totalt 27 deltakere. Høstens ledersamling ble gjennomført september 2015 på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. Tema for møtet var: 1. Driftsmodell, organisering NMF presentasjon av OU-utvalgets arbeid så langt, 2. NMFs hundreårsjubileum i 2018, 3. Strategisk arbeid i NMF (siden januarmøtet i Kragerø), 4. Informasjon om godtgjøringsrammene for tillitsvalgte i NMF. Målgruppe for samlingen var Forbundsstyret, regionlederne, kontrollkomiteen, daglige ledere og fagsjefer. Det er åpent for større deltakelse fra regionen på denne samlingen. Totalt var det 40 deltakere. 1.5 Organisasjonsutvalget Med utgangspunkt i Landsmøtets vedtak i 2014, ble det nedsatt et utvalg som skulle evaluere NMFs styrings- og driftsmodell. Forbundsstyret utarbeidet mandat for utvalget. Organisasjonsutvalget (OU) har hatt i alt fire samlinger i løpet av Innstillingen ble levert 31. desember OU har bestått av følgende representanter: Lise Hagen Rebbestad NMFs forbundsstyre (utvalgets leder) Christian Børresen NMFs forbundsstyre Harald Eikaas NMFs forbundsstyre (frem til 3. desember) Eivind Krokmo NMF Nord-Norge Øyvind Berg NMF Trøndelag Oddgeir Øren NMF Nordvest Cecilie Kaarstad NMF Hordaland Liv Elgheim NMF Rogaland Per Qvarnstrøm NMF Sør Jon Steen NMF Øst Irene Inman Tjørve NMF Hedmark/Oppland Odd Petter Saltnes NMF ansatte-representant Jonas Rogne NMF ansatte-representant Iver Vatvedt NMF ansatte-representant, hovedtillitsvalgt 1.6 Telefon/videomøte presidentskap og regionlederne Det er gjennomført fem telefon/videomøter mellom regionlederne og presidentskap. Generalsekretær er sekretær i møtene. Det er satt opp en møtesyklus med videomøte første mandag i hver mnd. I starten av året ble møtene gjennomført som telefonmøter, men etter hvert har en tatt i bruk muligheten for å gjennomføre møtene som videomøter. Tema for møtene er gjensidig informasjon. Regionlederne inviteres til å komme med forslag til saker som bør settes på agendaen. 6

7 1.7 Ansatte NMF har i alt 44 ansatte fordelt på 38,35 årsverk. 20 personer har nasjonale oppgaver, mens 24 personer har regionale oppgaver. Nasjonalt kontor: Karl Ole Midtbø generalsekretær Arne Amland administrasjons- og personalsjef Odd Petter Saltnes seniorkonsulent IKT Erlend Veland Thorsen konsulent IKT Lars Alver Krum seniorkonsulent (80 %) Åse Espevik administrasjonskonsulent (50 %) Kristin Børresen administrasjonssekretær (20 %) Geir Ulseth musikksjef, sluttet pr. 31. juli Berit Handegard nasjonal produsent Ingrid Yerlikaya nasjonal drillkonsulent Per Einar Fon korpsbygger Morten S. Wensberg nasjonal musikkonsulent (20 %) Trond Korsgård nasjonal musikkonsulent (40%) Birgitte Grong nasjonal musikkonsulent (40 %) Håkon Mogstad Olga Wergeland Birgit Berg-Olsen Elisabeth Vindi Steinset Silvelin Havnevik kommunikasjonssjef kommunikasjonsrådgiver markedskonsulent grafiker nasjonal rådgiver Trine Lise Skorpen økonomisjef Ann-Mari Solheim Eide økonomikonsulent Unni Seim Eidsnes regnskaps- og kontormedarbeider (50 %) Sandra Halilovic regnskaps og kontormedarbeider Helga Kristine Sælen regnskaps- og kontormedarbeider, sluttet pr. 15. mai NMF Øst Thor Olav Fjellhøi Mads Myr Munthe-Kaas Mads Myr Munthe-Kaas Iver Vatvedt Katja Furnes Anne Oksfjellelv daglig leder fra 1. mars konst. daglig leder til 28. februar produsent musikkonsulent produsent prosjektmedarbeider (20/70 %) fra 1. august NMF Hedmark-Oppland Botolv Gjeldaker daglig leder Kristin Børresen administrasjonssekretær (80 %) NMF Sør Finn Arne Dahl Hanssen daglig leder, Trond Korsgård musikkonsulent (60 %), permisjon fra 8. oktober Birgitte Grong musikkonsulent (40 %) Christine Lillebø musikkonsulent (60 %) årsvikariat fra 15. august Britt Hvidsten administrasjonssekretær (60 %) NMF Rogaland Lilli Anne Jacobsen Grong Jonas Skartveit Rogne daglig leder musikkonsulent 7

8 NMF Hordaland Randi Kvinge daglig leder Beate Gulbrandsen Holmefjord musikkonsulent/produsent (60 %) fra 1. august Åse Espevik produsent (50 %) NMF Nordvest Ingrid Sofie Nygaard daglig leder fra 1. april Jørgen André Brecke musikkonsulent Lars Alver Krum seniorkonsulent (20 %) NMF Trøndelag Karsten Selseth Landrø daglig leder, sluttet pr. 31. juli Geir Ulseth daglig leder fra 1. august Håvard Hinsverk musikkonsulent Gørild Meland administrasjonssekretær (50 %) NMF Nord-Norge Hans Stapnes daglig leder vikariat Anne Guri Frøystein musikkonsulent (25 %) Hans Stapnes produsent (20 %) NMF Finnmark Nina Therese Bakke produsent (20 %) NMF Troms Sør-Afrika Det er i tillegg tilsatt ni prosjektmedarbeidere i Sør-Afrika-prosjektet. 1.8 Kontrollkomiteen Kontrollkomiteens sammensetning: Leder: Medlemmer Varamedlem Lars Jørgen Hauge, Hordaland Frank Mathisen, Nordland Merit Kristiansen, Oslo Bjørg Odland, Rogaland 1.9 Arbeidsmiljø NMF har eget Arbeidsmiljøutvalg (AMU). AMUs sammensetning: Fra arbeidstakersiden: Odd Petter Saltnes (verneombud) Iver Vatvedt, hovedtillitsvalgt, MFO Lilli Anne Jacobsen Grong, varatillitsvalgt, MFO Fra arbeidsgiversiden: Karl Ole Midtbø, generalsekretær Arne Amland, administrasjons- og personalsjef Karsten Selseth Landrø, daglig leder NMF Trøndelag sluttet pr. 31. juli Ingrid Sofie Nygaard, daglig leder NMF Nordvest fra 1. august Arbeidet i utvalget har i perioden hatt fokus på: - NMFs seniorpolitikk - Ansattesamling 2015 innhold - Avslutning av avtale med Stamina Helse helsekontroll, etter grundig vurdering. 8

9 Lederfunksjonen for utvalget er ivaretatt av arbeidstakersiden ved hovedtillitsvalgt, Iver Vatvedt. Generalsekretær har ivaretatt sekretærfunksjonen i samme periode. Det har ikke vært noen tilfeller av arbeidsulykker eller skader i løpet av driftsåret. Sykefraværet har vært på 3,8 %. Fraværet gjelder i all vesentlighet langtidssykmeldinger i perioden. Det er ingen forhold ved organisasjonen som påvirker det ytre miljø Likestilling Det er 45,5 % menn og 54,5 % kvinner ansatt i NMF. Likestilling er ivaretatt gjennom NMFs arbeidsgiverpolitikk og lønnspolitiske retningslinjer vedtatt i arbeidsmiljøutvalget. NMFs arbeidsgiverpolitikk bygger på følgende tre grunnpilarer: kompetanseutvikling, helse, miljø og sikkerhet (HMS) og lønn. De lønnspolitiske retningslinjene er nedfelt som en del av arbeidsgiverpolitikken. Lønnspolitikken skal på kort og lang sikt bidra til at NMF når sine mål, ved at den oppleves som rettferdig, motiverende og stimulerende på arbeidsmiljøet. Samtidig skal den sikre sammenhengen mellom lønn, kompetanse, stillingsinnhold, innsats og måloppnåelse. Lønn skal også medvirke til å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere og ledere. Det tilstrebes en god kjønnsmessig balanse blant organisasjonens ansatte, både nasjonalt og regionalt Hederstegn I 2015 ble statuttene for tildeling av hederstegn revidert. Dette medførte innføring av to nye medaljer; 50- og 60-årsmedalje. Det ble i løpet av året delt ut følgende hederstegn: 20 år bronse: 110 stk. 30 år sølv: 122 stk. 40 år gull: 103 stk. 50 år gull: 21 stk. (ny) 60 år gull: 7 stk. (ny) Dirigentmedalje: 1 stk. Fortjenstmedalje: 37 stk. Hedersdiplom: 71 stk. Totalt antall hederstegn: 472 stk. Arild Tjernsli fikk tildelt Hedersprisen «Musikanten». Denne ble tildelt på festivalen for spesialkorpsene i Trondheim juni. 9

10 2. Rammevilkår 2.1 Innledning NMFs rammevilkår er stadig under press. Endring av forskrifter, behov for utarbeiding av høringsuttalelser og endringer i tilskuddsordninger krever et målrettet fokus og kontinuerlig interessepolitisk arbeid. 2.2 Statlige støtteordninger Momskompensasjon Fullt momsfritak for korpsene har vært et prioritert mål gjennom mange år og er fremdeles en politisk sak for NMF. Momskompensasjonsordningen styrker både den lokale, regionale og nasjonale økonomien. Lotteri- og stiftelsestilsynets beregningsnøkkel tar utgangspunkt i at organisasjonene betaler merverdiavgift på et beløp tilsvarende 35 % av driftsutgiftene. Gjennomsnittlig momssats er satt til 20 %. Rammen for momskompensasjon har fra oppstart og frem til 2014 øket slik at avkortning av søknadsbeløpet har blitt lavere for hvert år i denne perioden. Rammen i statsbudsjettet for 2015 hadde for lav økning i forhold til økning i søknadsmassen. Dette resulterte i at avkortningen økte fra 17% i 2014 til nærmere 22% i Det er forventet at avkortningen vil øke også i NMF har arbeidet både på egenhånd og i samarbeid med Frivillighet Norge med budskapet «momsfritak krone for krone». Økning i avkortning på søknadsbeløpet viser at dette er et viktig arbeid som vi må holde fokus på også i fremtiden. Refusjon for året 2015 ble for NMF 36,5 millioner. Midlene fordeler seg med 30,9 millioner til lokale korps, 1,8 millioner til regionale ledd og 3,8 millioner til NMF nasjonalt Instrumentfondet Instrumentfondet er tilgjengelig for alle skolekorps, uavhengig av organisasjonstilknytning. Minimum 3/4 av medlemsmassen må være i alderen 9-19 år. Tilskuddsordningen ble av kulturdepartementet utvidet i 2012 til også å inkludere barne- og ungdomsorkestre (UNOF). Instrumentfondet hadde 14,79 millioner kroner til fordeling i Av disse var 1,5 millioner øremerket UNOF. NMF mottok totalt 468 søknader fra skolekorps, og 465 søkere fikk tildelt penger i ulike kategorier Frifond Frifond er en statlig tilskuddsordning for barne- og ungdomsorganisasjoner. Minimum 1/3 av medlemmene må være under 26 år for å få innvilget tilskudd. NMF mottok i 2015 totalt 16,49 millioner kroner til fordeling, og 1051 medlemskorps mottok støtte korps mottok 14,76 millioner kroner til ordinær drift, mens 25 korps fikk prosjektstøtte Voksenopplæring (VO) Voksenopplæringsmidler er en statlig støtteordning hvor det overføres midler i henhold til voksenopplæringslovens 19. Medlemskorpsene kan få VO-midler etter innrapporterte undervisningstimer. Totalt VO-tilskudd for NMFs medlemskorps var i 2015 på 18,67 millioner kroner. 10

11 2.3 TONO og Kopinor TONO NMF, Norges Korforbund og alle medlemsorganisasjonene i Norsk musikkråd har forhandlet fram en ny felles rammeavtale med TONO. Avtalen gir medlemskorpsene rett til: å fremføre de musikkverk TONO forvalter uten på forhånd å innhente samtykke i hvert enkelt tilfelle. Retten omfatter korpskonserter, regionstevner og konkurranser, festivaler samt NM-konkurranser. Vederlaget for 2015 var på kr , inkludert en utvidet tilleggsavtale gjeldende alle NMFs nasjonale og regionale arrangementer. Våre medlemskorps er forpliktet til å sende inn en oversikt over framført musikk direkte til TONO for alle konserter de selv arrangerer. Vederlaget reguleres årlig ut fra Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks Kopinor Det er inngått avtale mellom NMF og Kopinor. Avtalen omfatter all kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale som finner sted i vår virksomhet, og innbefatter alle medlemmer av NMF. For korpsene betyr dette kopiering av supplements- og arbeidskopier. Vederlaget for 2015 var på millioner kroner. Dette reguleres årlig ut fra Statistisk sentralbyråets konsumprisindeks. I den nye avtalen kan korpsene fremstille digitale kopier som kan lagres og gjøres tilgjengelig i den enkelte lisenstakers interne/lukkede nettverk og kan distribueres som vedlegg i e-post til korpsets medlemmer. 2.4 Nasjonale samarbeidsarenaer Frivillighet Norge Frivillighet Norge er et samarbeidsorgan for hele den frivillige sektor. Gjennom en arbeidsgruppe har Frivillighet Norge bl.a. vært en aktiv pådriver i prosessen med å få innført, og senere forbedret, ordningen med momskompensasjon. NMF har som tidligere deltatt i flere av Frivillighet Norge sine nettverksgrupper. Dette gjelder ikke minst gruppen som arbeider opp mot regjeringen vedrørende samarbeidet mellom regjering og frivillig sektor, og gruppen som arbeider for frivillig sektors rammevilkår. NMF har latt seg høre i flere høringsprosesser initiert av Frivillighet Norge, og ved den årlige topplederkonferansen i januar var organisasjonen representert ved president. President er i 2015 valgt inn som vararepresentant til styret for Frivillighet Norge Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) LNU er et samarbeidsorgan for barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge med i overkant av 70 medlemmer. Medlemsorganisasjonene er demokratiske og representerer et stort mangfold av aktiviteter og verdier. Hilde Vedvik Thomassen representerer NMF i LNUs valgkomité. I forbindelse med Barne- og ungdomstinget i april var NMF representert ved Andreas Hustad og Hilde Sandvær Virke Kultur Arbeidsgiverorganisasjonen Virke, hvor NMF har sitt medlemskap, har over medlemmer. Tidligere opprettet «interimsstyre» i Virke Kultur har nå fått formell status i form av å være et av Virke sine bransjestyrer. Virke Kultur sin hovedoppgave er interessepolitiske og strategiske valg for Virke. Bransjestyret har etablert en sterkere plattform for Virke Kulturs interesser, og er blant annet offensiv ovenfor offentlige myndigheter. Dette gjelder ikke minst i forbindelse med statsbudsjettprosessene. Fra høsten 2014 har generalsekretær vært NMFs representant i styret. 11

12 2.4.4 Studieforbundet Folkeuniversitetet (FU) Voksenopplæringsforbundet (VOFO) er studieforbundenes interesseorganisasjon. VOFO er en demokratisk organisasjon med 15 godkjente studieforbund som medlemmer. NMF er medlem av studieforbundet Folkeuniversitetet (FU) og representert i styret ved daglig leder i NMF Hedmark og Oppland, Botolv Gjeldaker. FU er Norges største studieforbund, med flest kurs og flest deltakere. Kursene organiseres av FUs regionledd og av deres 22 medlemsorganisasjoner. FU er en ideell organisasjon som har som formål å bidra til et mer meningsfylt liv for den enkelte, samt fremme livslang læring og likestilling i adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter. I forbindelse med Statsbudsjettet 2015 og de foreslåtte kuttene i voksenopplæringen, var det god dialog med FU i tiden fra Statsbudsjettet ble lagt fram til det ble vedtatt Kulturalliansen Generalsekretær representerer i NMF i nyopprettet utvalg som, på oppdrag fra kulturdepartementet, skal vurdere om det er mulig å få etablert en egen paraplyorganisasjon som kan arbeide for og «fronte» et samlet, frivillig kulturfelt Korps, kor og orkester (KKO) KKO er et utvalg/nettverk satt saman av NMF, Korpsnett Norge, UNOF og fleire av landets kororganisasjoner. Utvalget arbeider fritt med rene musikkpolitiske interessespørsmål. Generalsekretær representerer NMF i utvalget. 12

13 3. Samarbeidspartnere 3.1 Innledning 2015 var preget av at vår generalsponsor gjennom 11 år, Norsk Tipping (NT), avsluttet samarbeidet. Krav fra Riksrevisjonene om store kutt i NTs drift gjorde at sponsoravtalen med NMF ikke kunne bli reforhandlet. Ellers har vi hatt god kontakt med våre sponsorer, og i løpet av 2015 ble det inngått avtale med Skagstind, et firma som skal bistå NMF i jakten på nye sponsorater. 3.2 Samarbeidspartnerne Norsk Tipping AS På generalforsamlingen i vår ble hele styret til Norsk Tipping byttet ut. I august måned ble NMF orientert om at avtalen ikke ville bli reforhandlet. Norsk Tipping har presisert at det har vært et veldig godt samarbeid med NMF, og sponsoransvarlig Pål Enger uttrykte følgende: «Musikkorpsforbundet har vært en kreativ og lydhør samarbeidspartner, som stadig har funnet gode arenaer for Norsk Tipping til å profilere seg på en positiv måte.» Born to play-konserten ble i år arrangert for tredje gang. Også i år ble konserten arrangert i Hamar kulturhus. Nytt av året var at det ble utdelt en egen drillpris og at også voksenkorpsene ble hedret. En lavere terskel for å nominere kandidater medførte at det i 2015 ble nominert vesentlig flere kandidater enn tidligere. Det kom 133 søknader om å avholde Drømmekonsert. 23 av søknadene kom gjennom nåløyet. Lottodivisjonen ble arrangert for fjerde år på rad under NM janitsjar i Trondheim. Dette er en åpen underholdningskonkurranse uten vurdering, der det trekkes ut tre tilfeldige vinnere av pengepremier. Som konsekvens av bortfallet av midler fra Norsk tipping vil Drømmekonserten og Lottodivisjonen forsvinne i For Born to play-konserten er intensjonen at den arrangeres også i REMA 1000 I løpet av året har vi hatt forhandlinger om ny avtale, og det er gledelig at REMA 1000 har inngått en ny toårsavtale, gjeldende fra Også i 2015 har skolekorpsene kunnet kjøpe noter til ½ pris. Korpsene har «Gjøre godt repertoar mer tilgjengelig» (Handlingsplanen) handlet for omtrent tilsvarende beløp som i I tillegg har REMA 1000 bidratt vesentlig til at NMF kan fronte dirigentenes viktige rolle, jfr. handlingsplanen. Årets kampanje ble rettet mot skolekorpsene i tidsrommet tidlig i høst. «I korps»-kampanjen ble sendt ut til alle landets skolekorps, og det kom mange henvendelser fra korps som ønsket flere armbånd Yamaha Music Europa, avdeling Skandinavia NMF har forhandlet frem en forbedret avtale med Yamaha. Avtalen er toårig og går ut Yamaha har levert pengepremier og gavekort til NMFs norgesmesterskap Norsk Noteservice AS Også Norsk Noteservice bidrar med pengepremier og gavekort til våre norgesmesterskap, i tillegg til at de utgir NMFs emnehefter og repertoarserien «Frisk pust». I 2015 har NMF og Norsk Noteservice forhandlet om inngåelse av ny toårig avtale. En forbedret avtale er inngått med virkning fra

14 3.2.5 Gagne forsikring/if/tryg NMF har i samarbeid med Gagne Forsikringsmegler A/S også i 2015 hatt en total gjennomgang av NMFs forsikringsportefølje. Både If og Tryg ble invitert til å komme med anbud på forsikring, i tillegg til at de ble utfordret vedrørende sponsorbidrag. If og Tryg leverte nokså likelydende tilbud på den såkalte «industriavtalen»; det som angår korpsenes forsikringsvilkår. Valget falt på Tryg, da de kunne tilby et sponsorbidrag på minimum ,- årlig, i tillegg til at det er lagt opp til en kickback-avtale på personlige forsikringer. Her gis det 7 % rabatt, hvorav 3 % går til individ, 3 % går til korpset og 1 % går til NMF. Gagne har vært en god sparringspartner i denne prosessen, og har kvalitetssikret innholdet på forsikring Choice Etter fem års samarbeid har vi valgt å si opp vår avtale med hotellkjeden Choice. Avtalen er sagt opp med bakgrunn i at en annen hotellkjede kan tilby bedre betingelser. Oppsigelsen blir gjeldende fra Det har vært arbeidet med en ny hotellavtale som skal gjelde fra samme dato K. Aspelund Også i 2015 har NMF hatt en avtale med K. Aspelund om salg av lotteriet «Julekalenderen». I 2015 økte salg av lodd fra til lodd. Dette ga en totalinntekt på kr mot kr i Andel til NMF blir kr mot kr i korps benyttet seg av dette loddsalget, ni flere enn i Fem av korpsene bestilte to ganger. 14

15 4. Kommunikasjon 4.1 Innledning Nye nettsider ble lansert i midten av januar. Med responsive design fungerer sidene nå godt på både desktop, nettbrett og mobiltelefon. Statistikk viser at over halvparten av dem som er innom nettsidene våre leser den på mobiltelefon. En annen kraftig trend er at svært mange som leser musikkorps.no kommer inn på siden via sosiale medier. Vi har etablert nettstedet korpsipedia.no som er nettstedet der korpsene legger inn sin egen historie. Ved utgangen av 2015 er det lagt ut 217 minner, enten i form av bilder, lydklipp, videoer eller andre historiske dokument. Sosiale medier utgjør en stadig viktigere del av kommunikasjonen mot medlemmene. I dag har NMF konto på Facebook, Instagram, Twitter og Linkedin. Under NM skolekorps i 2016 vil vi teste ut det sosiale mediet som vokser raskest, og som er blitt det nest største sosiale mediet, snapchat. Høsten 2015 ble det jobbet med ny kommunikasjonsstrategi. I samarbeid med et eksternt firma ble det utarbeidet en kommunikasjonsstrategi for perioden Forbundsstyret ønsket at strategien i større grad skal omfatte hele NMF-organisasjonen, og våren 2016 blir brukt til å forankre strategien i regionene. Det er gjort et godt stykke arbeid med kampanjen «I korps» (ref. samarbeidet med REMA 1000). 4.2 Nett-tv fra NM I 2015 ble det sendt direkte fra NM brass og NM janitsjar. TV2 har etter hvert «knekt kodene» når det gjelder utfordringene vedrørende lydkvalitet. Denne er etter hvert blitt meget god. Sendingene tar pulsen på konkurransene med programledere og eksperter med inngående kjennskap til repertoar og historie. Det jobbes for øvrig kontinuerlig med økonomisiden og videreutvikling av tilbudet. Særlig på inntektssiden ser vi et større potensiale. 4.3 Synlighet i mediene I 2015 ble korps omtalt ganger, en liten nedgang fra Norges Musikkorps Forbund er omtalt 441 ganger, mot 599 ganger i Forskjellen skyldes i vesentlig grad den oppmerksomheten vi fikk i forbindelse med grunnlovsjubileet 2014 og at vi arrangerte en stor jubileumsfestival i Trondheim,

16 5. Musikkfaglige arrangementer, konkurranser og prosjekter 5.1 Innledning 2015 har vært et aktivt år: Det er bl.a. jobbet med videreutvikling av sommerkurs, og det er satt ekstra fokus på dirigentutvikling. Det har vært stort fokus på Korpsbygging, med veiledning til både korps og dirigenter. 5.2 Norgesmesterskapene NM brass Årets NM brass ble arrangert i Grieghallen i Bergen, februar. 80 korps deltok fordelt på seks divisjoner. Vinner elitedivisjon: Stavanger Brass Band, Rogaland NM janitsjar Olavshallen, Radisson SAS Royal Garden Hotell og Scandic Nidelven var arenaer for NM janitsjar i Trondheim, mars. 110 korps deltok fordelt på åtte divisjoner. Vinner elitedivisjon: Christiania Blåseensemble, Oslo. Det ble utdelt kongepokal NM skolekorps, brass 33 korps i tre divisjoner var samlet til NM i Stavanger konserthus, 20. juni. Vinner 1. divisjon: Tertnes skoles musikkorps, Hordaland NM skolekorps, janitsjar 34 korps i tre divisjoner deltok i NM i Kulturhuset Bølgen og Sliperiet i Larvik, 20. juni. Vinner 1. divisjon: Ulriken Janitsjar, Hordaland Ungdommens musikkmesterskap (UMM) Det ble kun arrangert regionale mesterskap i UMM i Årshjulet ble endret for å tilpasse seg skoleåret, og den nasjonale finalen er på Norges Musikkhøgskole januar UMM er et samarbeid mellom Norges Musikkorps Forbund, Norsk kulturskoleråd og Musikkpedagogene Norge NM korpsdrill Drillere fra hele landet var samlet til NM korpsdrill 2015, arrangert juni i Arena Larvik. Til sammen var det 490 deltakere fordelt på 384 startnummer fra 43 korps. For første gang ble NMkvalifisering gjennomført på de regionale mesterskapene i Solo 1Baton og Drilldans solo. NORGESMESTERE Solo 1Baton Juvenile: Herborg Sørskår Litlatun, Tau Drill Preteen: Amalie Bustgaard Pettersen, Manstad skolekorps Junior: Emma Læret Kalvenes, Horten Drill Senior: Mathias Langseth Eliassen, Sandnessjøen Skolemusikk Solo 2Baton Juvenile: Vilje Kvalvik Eliassen Preteen: Amalie Bustgaard Pettersen, Manstad skolekorps Junior: Henriette Brandsnes Bekken, Romerike drillkorps Senior: Mathias Langseth Eliassen, Sandnessjøen Skolemusikk 16

17 Solo X Strut Juvenile: Maya Sveingard Bolme, Molde Drill Preteen: Malin Viktoria Flatnes, Spjelkavik Drillklubb Junior: Tharand Hurlen, Spjelkavik Drillklubb Senior: Øydis Kind Refsum, Romerike drillkorps Drilldans solo Juvenile: Emma Bohnhorst, Stathelle Drillkorps Preteen: Amalie Bustgaard Pettersen, Manstad skolekorps Junior: Tharand Hurlen, Spjelkavik Drillklubb Senior: Mathias Langseth Eliassen, Sandnessjøen Skolemusikk Drilldans duett Juvenile: Vilde Magnussen og Mia Njøsen, Manstad skolekorps Preteen: Amalie Bustgaard Pettersen og Oda Adele Michelsen, Manstad Skolekorps Junior: Emily Bjurquist og Ina Hermansen, Oslo Drill Senior: Monika Skåningsrud og Tina Marie Daffinrud Løvvold, Horten Drill Twirl duet Juvenile: Ida Indbjør Eikebu og Eline Sandhaug, Molde Drill Preteen: Mathea Pedersen og Vilde Ekrem Pedersen, Svolvær skolekorps Junior: Benedicte Vollaug og Thea Marie Fjæraa, Skedsmo Drill / Manstad skolekorps Senior: Maya Kosmo og Emma Kalvenes, Horten Drill Twirl team Junior 1. divisjon: Romerike drillkorps Senior 1. divisjon: Haugesund Drillkorps Drilldans tropp Juvenile: Manstad skolekorps Junior 1. divisjon: Spjelkavik drillklubb Senior 1. divisjon: Manstad skolekorps Traditional Majorettes Corps Juvenile: Florø Drill Junior: Spydeberg skolekorps drill Senior: Grande Drilltropp Exhibition Corps Juvenile: Kringsjå drilltropp Junior: Spjelkavik drillklubb Parade Corps Juvenile: Spjelkavik drillklubb Junior: Spjelkavik drillklubb Senior: Skedsmo Drill Accessories Corps Juvenile: Spydeberg skolekorps drill Junior: Stjørdal Drilltropp Senior: Sveio drilltropp 17

18 5.3 Internasjonale mesterskap EM brass Eikanger Bjørsvik Musikklag representerte Norge og oppnådde 4.plass i europamesterskapet i Freiburg, Tyskland. I European Youth Band Contest, Development Section deltok regjerende norgesmester Søreide/Sandsli skolekorps og vinner av YBC 2014, Manger Skulemusikklag For disse ble det hhv. 4. og 5. plass. Mesterskapet ble arrangert helgen mai VM twirling april deltok 99 norske drillere under VM i Twirling i Lignano Sabbiadoro i Italia. Disse var fordelt på 75 startnumre og kom fra 21 forskjellige korps. NMF var representert ved president i NBTA Norway og nasjonal drillkonsulent. Mathias Langseth Eliassen (Sandnessjøen skolemusikk) ble beste norske solist med sin 3. plass i Rhythmic twirl senior boys. Spjelkavik drillklubb kom på 3. plass i Parade Corps European Championships for Majorettes oktober deltok 110 norske drillere fra sju korps på EM i Majorettes i Lignano Sabbiadoro, Italia. Den beste plasseringen sørget Spjelkavik drillklubb for; det ble 1. plass i klassen Parade Corps junior. Det ble sølv til både Kringsjå drilltropp i Exhibition Corps juvenile, Spjelkavik drillklubb i Exhibition Corps junior og Sveio drilltropp i Accessories 5.4 Sommerkurs Alle regioner i NMF arrangerte sommerkurs med alderskodeinndeling i fargene gult (9-12 år), rødt (12-14 år), blått (14-16 år) og svart (16-20 år). Enkelte regioner arrangerte også Grønt kurs (9-10 år), Grått kurs (voksne), drillutøverkurs, instruktørkurs (musikk) og dirigentkurs. 5.5 Korpsdrill For første gang har NMF arrangert en konkurranse i samarbeid med sportsdrillforbundet. Drill Grand Prix (DGP), ble avholdt i Håkons hall på Lillehammer. De beste utøverne fikk mulighet til å representere Norge i Grand Prix i Canada august. NMF har arrangert nasjonalt dommerkurs, og regionene har gjennomført utøverkurs, minidrill, instruktørkurs og sommerkurs. 5.6 Born to play Born to Play er begrepet NMF og samarbeidspart Norsk Tipping bruker om korpsbygging. Korpsbygging i NMF besto i 2015 av: - Korpsbyggerprogrammet «Bli bedre få det bedre» - Temakvelden «Status i korpset» - Intern og ekstern synliggjøring av Norsk Tipping som samarbeidspart. Målsettingen med «bli bedre få det bedre» er «Vi skal gjøre ditt korps best mulig musikalsk ut fra de forutsetninger korpset har litt bedre hver gang!» «NMF skal være en leverandør av kompetansehevende tiltak som bidrar til større faglig fokus og utvikling i det enkelte korps» gjennom Gjennom 2015 er vi over målsettingen om antall korps som benytter programmet, samtidig som vi opplever at korpsene i programmet har suksess. Gjennomsnittlig vekst av antall musikanter i korpsa er på i overkant av 10%. Vi startet i korpsa med 2404 musikanter og er nå 2768 musikanter. Etterspørselen etter deltakelse i programmet var stabilt høy Deltakelse: - Bli bedre få det bedre 68 korps - Temakveld 3 korps Antall veiledere pr : 76 veiledere 18

19 Det har vært gjennomført regionale veiledersamlinger en gang i hver region, og det har vært en nasjonal veiledersamling i Det har vært gjennomført 3 veilederopplæringer i Dirigentutvikling NMF har i 2015 hatt 80% stillingsressurs til dirigentutvikling. Denne har vært fordelt på Birgitte Grong og Trond Korsgård med 40% hver. Dirigentnettverket for skolekorps ble avsluttet med sin siste samling i september. Det ble utarbeidet et sluttdokument med bakgrunn i erfaringer og innspill fra nettverket gjennom nesten tre år. Det jobbes nå med et nytt nettverk med fokus på å spre kunnskap til flest mulig skolekorpsdirigenter. Dirigentutvikling innen høgskolesystemet: Norges musikkhøgskole (NMH) har vedtatt å opprette videreutdanning i skolekorpsledelse. Det satses på oppstart av studiet høsten Musikhögskolan Ingesund i Sverige planlegger et nytt dirigentstudium på 30 studiepoeng over ett år. Hovedfokus på studiet er ledelse av samspill for musikanter i sitt første spilleår (aspiranter). Universitetet i Stavanger (UiS) er inne i sitt første år med Digitale dirigentstudier. Studiet er på 30 studiepoeng over ett år. Dette studiet gjelder korpsdirigering generelt. NMF samarbeider med UiS i utviklingen av studiet, ikke minst med tanke på at studiet har nær tilknytning til Dirigentuka. Samarbeidet er enda tettere når det gjelder om en påbygning innen skolekorpsledelse (30 studiepoeng) med oppstart fra høsten NMF har sammen med Norges korforbund og De unges orkesterforbund vært med på møter hos Rådet for utøvende musikkutdanning (RUM) angående dirigentutdanning. I den forbindelse ble det i 2015 gjennomført en større undersøkelse blant norske dirigenter i regi av NMF. Rapporten vil bli brukt som bakgrunn i videre samtaler med RUM og utdanningsinstitusjonene, samt legges til grunn for utarbeidelse av fremtidige dirigentnettverk og kurs i NMF-regi. I forbindelse med at NMFs handlingsplan har økt fokus på de fire første årene i korps, ble det tilsatt musikkonsulent med fokus på aspirantene. «Aspiranttipset» er opprettet og består av korte, praktiske tips til dirigenter og styremedlemmer. Dirigentuka 2015 ble gjennomført med 100 deltakere. Kurset er i stadig faglig utvikling, og får gode evalueringer fra både deltakere og lærere. Det ble også gjennomført dirigentkurs på Kragerøkonferansen, Hellsymposiene og på sommerkurs. Griegakademiet har et studietilbud innen dirigentutdanning/ensembleledelse. NMF bidrar med honorar til øvingskorps til studentene. Nytt i 2014 var et studium i skolekorpsledelse, som etter flere års arbeid og initiativ fra NMF startet opp. Studiet ble ikke satt i gang høsten 2015, men vil bli tatt opp igjen høsten Det ble arrangert to Zamspill i 2015: 6.-9.mars i Narvik med rekrutteringskonsert i Kulturhuset 9.mars, og september i Årdal. Zamspill arrangeres med økonomisk støtte fra REMA1000, og er en del av NMFs dirigentsatsing årsjubileum i 2018 Det nærmer seg 100-årsjubileet i I løpet av 2015 er det gjort følgende forberedelser: Utarbeidet logo og visuell profil Åpnet nettstedet korpsipedia.no der korpsene kan legge inn sin egen historie Etablert redaksjonsgruppe og påbegynt arbeidet med å skrive NMFs historie Lobbyarbeid mot Kulturdepartementet for å etablere 2018 som Musikkorpsenes år Gjort forberedelser mot jubileumsfestival sommeren 2018 i Bergen Avholdt møter med Rikskonsertene og Ringve Museum Presentert programmet på ansattsamling og ledersamling 19

20 5.9 Andre arenaer og allianser Toneheim folkehøgskole NMF er medlem av eierforeningen Toneheim folkehøgskole. Tidligere visepresident i NMF, Erik Rastad, er styreleder. NMFs president Rita Hirsum Lystad er vararepresentant til styret og forbundsstyremedlem Christian Børresen er medlem av valgkomiteen. NMF samarbeider også med Toneheim når det gjelder utvekslingsprogrammet PULSE (se eget punkt) Forsvarets musikk (FMUS) Det har vært et tett og godt samarbeid med FMUS også i 2015, ny samarbeidsavtale er drøftet men ikke signert, hovedsakelig på grunn av forsinkelser internt i Forsvarets Musikk og usikkerhet rundt framtidig organisering. Punkter som er drøftet er profilering og levering av festkonserter, talentprogram for unge musikere, dirigentpraksis i ulike former, samt gratis lån av slagverk til noen av våre norgesmesterskap. NMF har også deltatt aktivt i arbeidet med å hindre nedleggelse av militærkorps. 20

21 6. Internasjonalt samarbeid og arrangementer 6.1 Innledning NMF viderefører sitt internasjonale engasjement gjennom samarbeid med aktuelle organisasjoner som Field Band Foundation (FBF) i Sør-Afrika, Nordisk Musik Union (NoMU), European Brass Band Association (EBBA) og National Baton Twirling Association Europe (NBTA). Medlemskapet i Musik i Norden (tidligere Samrådet for nordisk amatørmusikk) ivaretas gjennom NMFs medlemskap i NoMU. I 2014 bidro NMF til etableringen av en ny europeisk organisasjon, European Championships for Wind Orchestras Association (ECWO). Organisasjonens formål er å arrangere et Europamesterskap for janitsjarkorps. 6.2 Field Band Foundation (FBF) NMF har samarbeidet med den sørafrikanske musikkorganisasjonen Field Band Foundation siden Høsten 2013 startet vi utvekslingsprosjektet PULSE - stronger together. Prosjektet fokuserer på helsefremmende og forebyggende arbeid gjennom ulike musikkaktiviteter. Sosial inkludering og økt livskvalitet er kjernefokus. Prosjektet skal bidra til at terskelen for deltakelse i musikkaktiviteter senkes og blir tilgjengelig for flere. PULSE bygger på resultater oppnådd gjennom tolv års samarbeid om musikkprosjektet Bands Crossing Borders. BCB er videreført gjennom samarbeidsprosjektet ROOTS med støtte fra Utenriksdepartementet og den norske ambassaden i Pretoria som prosjektpartner. ROOTS er beregnet avsluttet i European Brass band Association (EBBA) NMF er medlem og inviterer hvert år norgesmester i NM brass til å representere NMF i EM. Tidligere president i NMF, Ulf Rosenberg, er for tiden president i EBBA. NMF har valgt Harald Eikaas som delegat til EBBAs årsmøte. Dette avholdes hvert år i forbindelse med EM brass Nordisk Musik Union/Musik i Norden (NoMU/MiN) Styre- og sekretariatsfunksjonen for NoMU var tidligere tillagt NMF. Nå har vi redusert formelt ansvar i unionen, men er fremdeles positiv og konstruktiv bidragsyter i arbeidet. NoMU har 15 medlemsforbund fordelt på alle nordiske land. Nåværende styre er valgt for perioden og Danske Amatør Orkestre har presidentskapet. MiN er et samarbeidsorgan for de nordiske paraplyorganisasjonene som Nordisk Korforum, Nordisk Musik Union, Rådet för nordiskt barn- och ungdomskörarbete, Nordisk Sangerforbund, Nordiska Arbetarsångaroch musikerförbundet, og Nordisk damkörsnätverk. NMF er medlem gjennom NoMU, og innehar for tiden ingen verv i MiN NBTA NBTA har arrangert generalforsamling og ett europamesterskap i Majorettes. Norge har vært representert på begge arrangementene. Forbundsstyremedlem Lise Hagen Rebbestad er president i NBTA Norway. Berit Handegard er sekretær, og Ingrid Yerlikaya er teknisk ansvarlig. NBTA Global Alliance er avskaffet og erstattet av World Federation of National Baton Twirling Associations, hvor NBTA Europe er medlem. WFNBTA har arrangert verdensmesterskap i Twirling. Videre har WFNBTA og WBTF (World Baton Twirling Federation, det internasjonale sportsdrillforbundet) dannet paraplyorganisasjonen IBTF (International Baton Twirling Federation) august 2015 arrangerte IBTF Grand Prix for drillere i Abbotsford, Canada. 6.6 European Championships for Wind orchestras Association (ECWO) NMF har bidratt til at ECWO formelt ble stiftet i oktober 2014, ECWO er registrert i Belgia som en europeisk frivillig organisasjon. Berit Handegard fra NMF ble valgt til president for perioden Generalsekretær Karl Ole Midtbø er delegat til ECWOs generalforsamling. 21

22 2015 er brukt til å forberede det første mesterskapet som går av stabelen i Utrecht I løpet av året har åtte korps fra Belgia, Nederland, Danmark, England, Tyskland, Latvia, Sveits og Norge akseptert invitasjonen. Som vinner av NM for janitsjarkorps i 2014 er Christiania Blåseensemble Norges representant i

23 7. Statistikk 7.1 Musikkorps og medlemmer 2015 Etter flere år med medlemsnedgang ser vi i år en liten oppsving, med 812 medlemmer. Tabell Medlemsstatistikk 2015 oppdelt (pr ) REGIONER Skole-/ generasjonskorps Navn Korps Spill Drill Spill/ Drill Andre Medl. NMF Øst NMF Hedmark og Oppland NMF Sør NMF Rogaland NMF Hordaland NMF Nordvest NMF Trøndelag NMF Nord-Norge Voksenkorps Navn Korps Spill Drill Spill/ Drill Andre Medl. NMF Øst NMF Hedmark og Oppland NMF Sør NMF Rogaland NMF Hordaland NMF Nordvest NMF Trøndelag NMF Nord-Norge Totalt antall Navn Korps Spill Drill Spill/ Drill Andre Medl. NMF Øst NMF Hedmark og Oppland NMF Sør NMF Rogaland NMF Hordaland NMF Nordvest NMF Trøndelag NMF Nord-Norge

24 Medlemsstatistikk 2015 oppdelt (pr ) FYLKESVIS Skole-/generasjonskorps Navn Korps Spill Drill Spill/Drill Andre Medl. Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Voksenkorps Navn Korps Spill Drill Spill/Drill Andre Medl. Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms

25 Finnmark Totalt antall Navn Korps Spill Drill Spill/Drill Andre Medl. Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

26 7.2 Medlemskategorier: Utøvende medlemmer: Det er registrert utøvende medlemmer. Av disse er registrert som musikanter, er aspiranter, 976 er drillaspiranter og er registrert som drillere. Andre medlemmer: Det er registrert andre medlemmer. De fleste finner vi i skole/generasjonskorps. Av disse er styremedlemmer, er dirigenter og 484 er registrert som andre. 7.3 Endringer Skole/generasjonskorps Amatørkorps Totalt antall År Korps Spill/drill Andre Korps Spill/drill Andre Korps Spill/drill Andre Sum Endring ,30 % ,90 % ,13 % ,65 % ,45 % ,94 % ,20 % ,59 % ,49 % ,37 % ,18 % ,82 % ,14 % ,60 % ,28 % ,40 % ,34 % ,14 % ,36 % ,09 % ,05 % ,96 % ,36 % ,35 % ,38 % ,52 % -42,88 % -82,35 % -10,67 % -9,13 % -75,94 % -19,35 % -34,18 % -81,43 % -50,39 % ,00 % 2,64 % -4,06 % 1,21 % 1,18 % -0,72 % 0,43 % 2,11 % -3,46 % 1,38 % Etter flere år med medlemsnedgang ser vi i år en liten oppsving, med 812 medlemmer. Veksten ligger primært i skolekorpsene, med en økning på 862 utøvende medlemmer, mens ikke-utøvende er redusert med 256. Tilsvarende tall for voksenkorps er tilgang på 216 utøvende, og en reduksjon på ti ikkeutøvende. Antall korps er forholdsvis stabilt, med netto tilgang i 2015 på sju voksenkorps, og ingen endring i antall skolekorps. Regionvis har Øst og Trøndelag størst medlemstilvekst, med henholdsvis 276 og 266 medlemmer. 26

27 7.3.1 Aldersfordeling under ,00 % ,17 % ,20 % ,74 % ,70 % ,66 % ,90 % ,83 % over ,10 % ,46 % Totalt ,90 % ,85 % ukjent alder: 82 0,10 % 89 0,15 %

28 7.3.2 Kjønnsfordeling i medlemsmassen Antall Prosent År Jenter Gutter Sum Jenter Gutter ,7 % 50,3 % ,9 % 48,1 % ,2 % 45,8 % ,4 % 47,6 % ,3 % 47,7 % ,6 % 48,4 % ,1 % 41,9 % ,5 % 42,5 % ,7 % 43,3 % ,8 % 43,2 % ,1 % 42,9 % ,3 % 42,7 % ,9 % 42,1 % ,1 % 41,9 % ,4 % 41,6 % ,3 % 41,7 % ,4 % 41,6 % ,0 % 42,0 % ,2 % 41,8 % ,5 % 41,5 % ,6 % 41,4 % ,7 % 41,3 % ,0 % 41,0 % ,1 % 40,9 % ,9 % 41,1 % 58,9% av medlemsmassen er jenter. Kjønnsfordelingen er fortsatt stabil, med små variasjoner fra år til år. En langsiktig trend er likevel at andelen jenter i korps stadig øker, men at dette har flatet litt ut. 28

29 8. Kontrollkomiteens beretning BERETNING FOR ÅRET 2015 Kontrollkomitéens mandat er nedfelt i vedtektenes 9.1, og i samsvar med vedtektene og vanlig praksis har komiteen gjennomført de kontroller og oppgaver vi har funnet nødvendig. Vi har hatt tilgang på alle relevante dokumenter og protokoller, og hatt møter med presidentskapet, generalsekretær og økonomisjef samt revisor. Vi har lagt revisors rapport for årsoppgjøret og samtaler med revisor til grunn for vår vurdering av den økonomiske situasjonen i organisasjonen. Ellers er sakspapirer, protokoller og samtaler med sentrale personer i organisasjonen lagt til grunn. Med dette som bakgrunn vil kontrollkomiteen gi følgende uttale: 1. RISIKOFAKTORER Av vesentlige risikofaktorer ser vi på billettinntekter og kontantsalg som områder der internkontrollen bør bli bedre både på nasjonalt og regionalt nivå. Særlig gjelder dette arrangementer der flere nivå er involvert. Rutinene på dette området bør etterleves bedre. Videre ser vi at det i programvaren for «Korpsdrift» bare er «sanntidsrapportering», og dette gir kontrollproblemer. 2. LANDSMØTEVEDTAKENE 2014 Forbundsstyret har gjennomført de vedtak landsmøtet fattet i 2014, og rapporten fra utvalget som har vurdert «Driftsmodell og organisering av NMF» ble lagt frem Rapporten har vært på høring som grunnlag for drøftinger på Landsmøtet Kontrollkomiteen vil rette oppmerksomheten mot at vurdering av behov for endring av vedtektene må tas med i den videre behandling av denne saken 3. SAKSUTREDNING OG PROTOKOLLER Sakspapirer og protokoller er fortløpende gjort tilgjengelige for kontrollkomiteen, og gjør at komiteen kan følge prosessen i alle saker forbundsstyret behandler. 4. FORBUNDSSTYRETS BERETNING FOR 2015 Beretningen som forbundsstyret legger frem gir et godt og dekkende bilde av utvikling og drift av organisasjonen i REGNSKAP OG ØKONOMI Året 2015 er preget av god økonomistyring, og forbundsstyret kan legge frem et regnskap som gir et årsresultat på kr , etter at restsummen på programvaren «Korpsdrift» på kr er nedskrevet til kr. 0. Årets resultat er i sin helhet tilført egenkapitalen. 6. EGENKAPITAL Ved utgangen av 2014 var egenkapital og fond kr Etter en reversering av tidligere års kostnadsavsetning på kr , ført direkte mot egenkapitalen, er denne endret til kr Årets resultat på kr er i sin helhet tilført egenkapitalen, som nå utgjør kr , og gir en egenkapitaldekning på 28,7 %. Forbundsstyret bør vurdere hvor stor egenkapitalandel NMF skal ha i fremtiden. 29

EM Majorettes oktober 2015 Lignano Sabbiadoro, Italia

EM Majorettes oktober 2015 Lignano Sabbiadoro, Italia EM Majorettes 2.-4. oktober 2015 Lignano Sabbiadoro, Italia Majorettes Traditional Majorettes Corps juvenile Florø Drill Traditional Majorettes Corps senior Grande Drilltropp Majorettes Exhibition Corps

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

TOTUSENOGFJORTEN. musikkorps.no

TOTUSENOGFJORTEN. musikkorps.no Å R S R A P P O RT TOTUSENOGFJORTEN 2014 musikkorps.no I N N H O L D INN HOLD 1. NMF-organisasjonen 1.1 Innledning 1.2 Landsmøtet 1.3 Økonomi 1.4 Forbundsstyrets arbeid 1.5 Kontrollkomiteen 1.6 Ansatte

Detaljer

TOTUSENOGTRETTEN ÅRS MELDING REGN SKAP. musikkorps.no

TOTUSENOGTRETTEN ÅRS MELDING REGN SKAP. musikkorps.no TOTUSENOGTRETTEN 2013 ÅRS MELDING & REGN SKAP musikkorps.no I N N H O L D HANS KONGELIGE HØYHET KRONPRINS HAAKON Norges Musikkorps Forbunds høye beskytter. Foto: Jo Michael/Det kongelige hoff 1. NMF-ORGANISASJONEN

Detaljer

NM-kvalifisering 2016

NM-kvalifisering 2016 SOLO 1 BATON PRETEEN (20 drillere) SKJÆRGÅRDS- H/O-MESTER- VINTER- ØSTLANDS- DRILL SKAPET POKALEN ET Amalie B. Pettersen (Manstad skolekorps) Celina Kallåk (Stathelle Drillkorps) Christine Eggen Skog (Horten

Detaljer

TOTUSENOGFEMTEN. musikkorps.no

TOTUSENOGFEMTEN. musikkorps.no Å R S R A P P O RT TOTUSENOGFEMTEN 215 musikkorps.no I N N H O L D INN HOLD 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.11 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.3.1 2.3.2 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4

Detaljer

STARTLISTE NM KORPSDRILL 2017

STARTLISTE NM KORPSDRILL 2017 LØRDAG STARTLISTE NM KORPSDRILL 2017 Oppdatert 8/5 Pulje 1 08:30 TID START 08:30 37 08:34 38 DRILLDANS TROPP JUNIOR 3 Nærbø Tropp Water 08:38 39 08:42 40 DRILLDANS TROPP JUNIOR 3 08:46 41 08:50 42 DRILLDANS

Detaljer

Tilstede: Eivind Hermansen, Sandra Sognnes, Kåre Stokke, Silje Villanger, Solveig Borgund, Torgeir Thunestvedt og Cecilie Kaarstad

Tilstede: Eivind Hermansen, Sandra Sognnes, Kåre Stokke, Silje Villanger, Solveig Borgund, Torgeir Thunestvedt og Cecilie Kaarstad Protokoll til S5 Møtenr 5/2014 Tid: Kl. 17:30 Sted: NMF Hordaland sine lokaler, Lars Hilles gate 20A, Bergen Tilstede: Eivind Hermansen, Sandra Sognnes, Kåre Stokke, Silje Villanger, Solveig Borgund, Torgeir

Detaljer

Referat Regionstyremøte

Referat Regionstyremøte Referat Regionstyremøte Dato 10.06.2015. Møtenr. 4 Saker 21/15-32/15 Sted Kontoret til NMF Rogaland Referent Lilli Anne J. Grong Tilstede Fra Regionstyret Fra administrasjonen Forfall Liv Elgheim, Vidar

Detaljer

NMF og kulturskolen - Hvordan møter vi fremtiden? Ved Randi Kvinge Daglig leder NMF Hordaland

NMF og kulturskolen - Hvordan møter vi fremtiden? Ved Randi Kvinge Daglig leder NMF Hordaland NMF og kulturskolen - Hvordan møter vi fremtiden? Ved Randi Kvinge Daglig leder NMF Hordaland Agenda Presentasjon av NMF og NMF Hordaland NMF og kulturskolen møter fremtiden Hvem er NMF? Norges Musikkorps

Detaljer

INVITASJON MIDTNORSK MESTERKSAP

INVITASJON MIDTNORSK MESTERKSAP INVITASJON MIDTNORSK MESTERKSAP VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2018 NMF Nordvest har gleden av å invitere til Midtnorsk Mesterskap i Drill 2018. Sted: Ellingsøy Idrettshall Dato: Lørdag og søndag 9.

Detaljer

VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2015

VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2015 INVITASJON VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2015 NMF Nordvest har gleden av å invitere til Midtnorsk Mesterskap i Drill 2016. Sted: Træffhuset Dato: Lørdag og søndag 12. 13. mars 2016 NMF Nordvest arrangerer,

Detaljer

ÅRSMELDING. musikkorps.no

ÅRSMELDING. musikkorps.no ÅRSMELDING 2011 musikkorps.no INNHOLD HANS KONGELIGE HØYHET KRONPRINS HAAKON Norges Musikkorps Forbunds høye beskytter. 1. NMF-ORGANISASJONEN 1.1 Innledning 1.2 Økonomi 1.3 Forbundsstyrets arbeid 1.4 Ansatte

Detaljer

Strategi for korpsdrill i NMF.

Strategi for korpsdrill i NMF. Strategi for korpsdrill i NMF. 23. januar 2017 post@ Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 1. Ønsket fremtidig situasjon... 3 2. Ordliste... 3 3. Nåsituasjonen... 4 3.1. Antall drillere... 4 3.2.

Detaljer

VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2017

VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2017 INVITASJON VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2017 NMF Nordvest har gleden av å invitere til Midtnorsk Mesterskap i Drill 2017. Sted: Træffhuset Dato: Lørdag og søndag 1. 2. april 2017 NMF Nordvest arrangerer,

Detaljer

Protokoll Landsmøte 2012 1

Protokoll Landsmøte 2012 1 Protokoll Landsmøte 2012 1 Saksliste Landsmøtesak 1.2012 Konstituering 3 Landsmøtesak 2.2012 Årsmelding og regnskap 2010 5 Landsmøtesak 2.2012 Årsmelding og regnskap 2011 5 Landsmøtesak 2.2012 Innkomne

Detaljer

2008 Norges Musikkorps Forbund

2008 Norges Musikkorps Forbund Årsmelding 2008 2008 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 1 Styrets beretning 6 2 Organisasjonen NMF 8 2.1Innledning 9 2.2Økonomi 9 2.3Landsmøtet2008 9 2.4Forbundsstyretsarbeid 9 2.5Ansatte 10 2.6Kontrollkomiteen

Detaljer

NM-kvalifisering 2015

NM-kvalifisering 2015 DANS SOLO PRETEEN Amalie B. Pettersen (Manstad skolekorps) Elida Elverum (Stjørdal drilltropp) Elise Karlsen (Andenes Drill) Emilie Gudbrandsen (Kringsjå drilltropp) Iben A Thrane (Kringsjå drilltropp)

Detaljer

ÅRS MELDING. musikkorps.no

ÅRS MELDING. musikkorps.no T O T U S E N O G T I 2010 ÅRS MELDING musikkorps.no årsmelding.indd 1 19.05.2011 14:02:51 Foto: Jo Michael/Det kongelige hoff HANS KONGELIGE HØYHET KRONPRINS HAAKON Norges Musikkorps Forbunds høye beskytter.

Detaljer

Protokoll Landsmøte 2014 1

Protokoll Landsmøte 2014 1 Protokoll Landsmøte 2014 1 Saksliste Landsmøtesak 01.2014 Konstituering 3 Landsmøtesak 02.2014 Årsmelding og regnskap 2014 5 Landsmøtesak 03.2014 Årsmelding og regnskap 2013 5 Landsmøtesak 04.2014 Driftsmodell

Detaljer

NORGES MUSIKKORPS FORBUND

NORGES MUSIKKORPS FORBUND Vedlegg 1 NORGES MUSIKKORPS FORBUND NMF NORDVEST Regionting 2009 PROTOKOLL Hotel Alexandra i Loen 15.mars 2009 1 1. KONSTITUERING Regionting for NMF Nordvest SØNDAG 15. MARS 2009. 2. GODKJENNING AV REFERAT

Detaljer

Aktivitetskalender. for NMF Sør 2016-2017

Aktivitetskalender. for NMF Sør 2016-2017 Aktivitetskalender for NMF Sør 2016-2017 Til NMF Sørs medlemskorps VELKOMMEN Vi har gleden av å presentere vår aktivitetskalender fra 2016 til våren 2017. Kalenderen har med alle faste arrangementer i

Detaljer

Sakspapirer Regiontinget 2015. Hotell Scandic Stavanger City 18.-19. april 2015

Sakspapirer Regiontinget 2015. Hotell Scandic Stavanger City 18.-19. april 2015 Sakspapirer Regiontinget 2015 Hotell Scandic Stavanger City 18.-19. april 2015 REGIONSTING NMF ROGALAND 6.-7. april 2013 Til korps i Rogaland og delegater til Regiontinget 2015 Stavanger 27. mars 2015

Detaljer

KORPSDRILL Solo X Strut Twirl Duet Solo 1 Baton Solo 2 Baton Drilldans solo (kun advanced) Drilldans tropp

KORPSDRILL Solo X Strut Twirl Duet Solo 1 Baton Solo 2 Baton Drilldans solo (kun advanced) Drilldans tropp Norges Musikkorps Forbund og teknisk komité sportsdrill i Norges Danseforbund inviterer til Drill Grand Prix 27. februar 1. mars 2015 i Håkons hall på Lillehammer. Drill Grand Prix (DGP) er en helt ny

Detaljer

Norges Musikkorps Forbund ÅRSMELDING 2009. musikkorps.no

Norges Musikkorps Forbund ÅRSMELDING 2009. musikkorps.no 09 Norges Musikkorps Forbund ÅRSMELDING 2009 musikkorps.no Innhold 1. Organisasjonen NMF SIDE 1.1 Innledning 5 1.2 Økonomi 5 1.3 Regionenes årsmøter 5 1.4 Forbundsstyrets arbeid 6 1.5 Ansatte 6 1.6 Kontrollkomiteen

Detaljer

Kategorier og klasser

Kategorier og klasser Velkommen til Trøndersk Mesterskap i Drill 2017 NMF Trøndelag og Stjørdal Drilltropp ønsker nok en gang hjertelig velkommen til Trøndersk Mesterskap i drill. Også i år har TM status som NMkvalifiseringskonkurranse.

Detaljer

Arbeidsutvalg 2013-2015 Irene Inman Tjørve, Geir Helmersen, Cato Mikkelsen, Dag Otto Jostad og Botolv Gjeldaker.

Arbeidsutvalg 2013-2015 Irene Inman Tjørve, Geir Helmersen, Cato Mikkelsen, Dag Otto Jostad og Botolv Gjeldaker. ÅRSMELDING 2013 1. Innledning Etter at vi hadde en positiv runde med begge fylkeskommunene etter sommerkurssaken i 2012, har dette resultert i bedre rammevilkår for regionen. Hedmark fylkeskommune bevilger

Detaljer

Protokoll. Vedtakssaker

Protokoll. Vedtakssaker Protokoll Dato 10. mars 2016 Møtenr. 3/2016 Sted NMFs kontor I Bergen Tilstede Fra Forbundsstyret Fra administrasjonen Forfall Rita Hirsum Lystad, Alfred Stabell, Lise Hagen Rebbestad (forlot møtet kl.

Detaljer

Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr )

Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr ) 1 ORGANISASJON Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr. 971.525.630) a. Norges Musikkorps Forbund Øst, er et organisatorisk ledd i NMF. Regionen NMF Øst dekker fylkene Akershus, Buskerud,

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Sted: Hamar kulturhus Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2013 3. Regnskap 2013 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2014-2015 6. Rammebudsjett

Detaljer

Norges Musikkorps Forbund Skjærgårdsdrill 2016

Norges Musikkorps Forbund Skjærgårdsdrill 2016 Skjærgårdsdrill 2016 DRILLDANS SOLO juvenile Dommer A Dommer B Dommer C Stavern Drillteam - Louise Bjørelind 308 71,60 71,70 0,00 71,65 1 Stavern Drillteam - Synnøve Holm 304 70,30 68,50 0,00 69,40 2 Horten

Detaljer

Norges Musikkorps Forbund DRILL GRAND PRIX 2017

Norges Musikkorps Forbund DRILL GRAND PRIX 2017 SOLO X STRUT PRETEEN INTERMEDIATE 1 Grande Drilltropp - Mariann Børstad 10 2 60,50 0,50 60,00 1 58,70 0,50 58,20 1 119,20 118,20 2 Grande Drilltropp - Martine D Hegge 13 4 55,50 2,60 52,90 2 57,80 2,10

Detaljer

Vedtekter NMF Rogaland

Vedtekter NMF Rogaland Vedtekter NMF Rogaland -Godkjent Regionsting 27. mars 2011 1 ORGANISASJON a. Norges Musikkorps Forbund Rogaland, NMF R, stiftet i 1928 som Vesterlen Musikkforbund, er et organisatorisk ledd i NMF. b. Norges

Detaljer

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Styret har i perioden bestått av: Leder: Gunnar Fykse Nestleder: Oddgeir Nese Styremedlem1: Martin Figved Styremedlem2: Anette Bjørløw Styremedlem3: Tommy Figved Kasserer:

Detaljer

ÅRSMELDING NMF HORDALAND 2013

ÅRSMELDING NMF HORDALAND 2013 ÅRSMELDING NMF HORDALAND 2013 Glimt fra festkonserten på Hordablæsten 2013 INNHOLD ÅRSMELDING 2013... 3 A. ADMINISTRASJON... 3 A. 1 Regionstyret 2013-2015... 3 A. 2 Komiteer 2013-2015... 3 A. 3 Revisor...

Detaljer

Styret ble konstituert på ordinært styremøte 17. januar 2008. Funksjon i styret : Navn : Representant for :

Styret ble konstituert på ordinært styremøte 17. januar 2008. Funksjon i styret : Navn : Representant for : Molde Musikkråd Årsmelding 2007/2008 Oversikt styret 2007 2008 Styret ble konstituert på ordinært styremøte 17. januar 2008 Funksjon i styret : Navn : Representant for : Styreleder: NilsGunnar Solli Molde

Detaljer

Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 2/15

Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 2/15 Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 2/15 Arbeidsutvalgsmøte nr. 2/15 tirsdag 24. februar 2015 på Regionskontoret, Trondheim. Arbeidsutvalget: Mariann Berg Regionleder Tore Aalberg Nestleder Jenny-Marie Langåssve

Detaljer

Til stede: Eivind H. Hermansen, Solveig Borgund, Cecilie Kaarstad, Sandra Sognnes, Knut Johan Onarheim, Kåre Stokke, Harald Borge og Ruth Vihovde.

Til stede: Eivind H. Hermansen, Solveig Borgund, Cecilie Kaarstad, Sandra Sognnes, Knut Johan Onarheim, Kåre Stokke, Harald Borge og Ruth Vihovde. Protokoll Møtenr 3/2016 Tid: Kl 17.30 Sted: NMF Hordaland, Lars Hillesgate 20A, 5. etg. Til stede: Eivind H. Hermansen, Solveig Borgund, Cecilie Kaarstad, Sandra Sognnes, Knut Johan Onarheim, Kåre Stokke,

Detaljer

Tilstede: Eirik Helland, Eivind Hermansen, Solfrid L. Habbestad, Solveig Borgund og Cecilie Kaarstad

Tilstede: Eirik Helland, Eivind Hermansen, Solfrid L. Habbestad, Solveig Borgund og Cecilie Kaarstad Protokoll til S3 Møtenr 3/2014 Tid: Kl. 17:30 Sted: NMF Hordaland sine lokaler, Lars Hilles gate 20A, Bergen Tilstede: Eirik Helland, Eivind Hermansen, Solfrid L. Habbestad, Solveig Borgund og Cecilie

Detaljer

ÅRSMELDING NMF HORDALAND 2014

ÅRSMELDING NMF HORDALAND 2014 ÅRSMELDING NMF HORDALAND 2014 Hordaland Ungdomskorps september 2014 INNHOLD ÅRSMELDING 2014... 3 A. ADMINISTRASJON... 3 A. 1 Regionstyret 2013-2015... 3 A. 2 Komiteer 2013-2015... 3 A. 3 Revisor... 3 A.

Detaljer

Referat regionstyremøte

Referat regionstyremøte Referat regionstyremøte Dato: 1.-2. april 2016 Møtestart: 1. april kl. 18:00 Møteslutt: 2. april kl. 15:00 Sted: Clarion Collection Hotel Hammer, Storgata 108 b, 2615 Lillehammer Tilstede fra regionstyret:

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

Protokoll Landsmøte

Protokoll Landsmøte Protokoll Landsmøte 2016 1 Saksliste Landsmøtesak 01.2016 Konstituering Landsmøtesak 02.2016 Årsrapport og regnskap 2014 Landsmøtesak 03.2016 Årsrapport og regnskap 2015 Landsmøtesak 04.2016 Driftsmodell

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Norges Musikkorps Forbund DRILL GRAND PRIX 2015

Norges Musikkorps Forbund DRILL GRAND PRIX 2015 DRILLDANS SOLO PRETEEN ADVANCED Dommer A Dommer B Dommer C Romerike drillkorps - Iselin Skotvedt Kallevig 114 67,40 67,60 0,00 67,50 1 Spjelkavik drill klubb - Malin Victoria Flatnes 123 62,50 66,00 0,00

Detaljer

Årsmelding 2014. 2.2. Arbeidsutvalg Irene Inman Tjørve, Dag Otto Jostad, Geir Helmersen, Cato Mikkelsen og Botolv Gjeldaker.

Årsmelding 2014. 2.2. Arbeidsutvalg Irene Inman Tjørve, Dag Otto Jostad, Geir Helmersen, Cato Mikkelsen og Botolv Gjeldaker. ÅRSMELDING 2014 1. Innledning Regionen er meget tilfreds med at vi endelig kunne tilby adm.sekretær Kristin Børresen 100% jobb fra 1. september. Dette betyr at Kristin nå jobber 70% for NMF Hedmark/Oppland

Detaljer

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til Norges Bondelag Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012 Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 08.05.2012 11/01199-67 Kopi til Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2012 Oversikt

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

Tid: Lørdag kl. 10:00-17:00 og søndag kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo

Tid: Lørdag kl. 10:00-17:00 og søndag kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 02.04.2016 kl. 10:00-17:00 og søndag 03.04.2016 kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident Per Arthur

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

KORPSDRILL Solo 1 Baton intermediate og advanced Solo 2 Baton intermediate og advanced Solo X Strut intermediate + advanced Drilldans solo advanced

KORPSDRILL Solo 1 Baton intermediate og advanced Solo 2 Baton intermediate og advanced Solo X Strut intermediate + advanced Drilldans solo advanced Norges Musikkorps Forbund og teknisk komité sportsdrill i Norges Danseforbund inviterer til Drill Grand Prix 17. 19. februar 2017 i Jessheim is- og flerbrukshall. Drill Grand Prix (DGP) ble sist arrangert

Detaljer

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS 1. ORGANISASJON VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS Rælingen Skolekorps ble stiftet 14. november 1987 og står tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Akershus. Stiftelsen skjedde etter

Detaljer

PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund

PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund 21. mars 2015 Åpning President Eline Oftedal åpnet årsmøtet med å ønske alle velkommen. Sak 1 Opprop og godkjenning av delegater Freddy S. Bruu ledet opprop av

Detaljer

FORELØPIG STARTLISTE SKJÆRGÅRDSDRILL 2016

FORELØPIG STARTLISTE SKJÆRGÅRDSDRILL 2016 Puljeoppvarming 17:45 Dommersett A: Malin/Beate Dommersett B: Rita/Pia Dommersett C: Line/Linda START 18:00 DRILLDANS DUETT JUVENILE FORELØPIG STARTLISTE SKJÆRGÅRDSDRILL 2016 STARTLISTE FREDAG 29. JANUAR

Detaljer

Bodø Dans og Drill 2010

Bodø Dans og Drill 2010 Bodø Dans og Drill 2010 Presentasjon Bodø Dans og Drill Stiftet i 2001 av Malin K. Soløy og Kristine Engan Er tilsluttet Norges Musikkorpsforbund NMF med tilhørighet NMF Nord Norge Selvstendig frivillig

Detaljer

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014 Norges Bondelag Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 29.04.2014 13/00826-36 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Kopi til Årsmøte 2014 Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2014 Oversikt

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

REGLEMENT KORPSDRILL NMF 01.09.2014. 1/5 Rev 01.09.14

REGLEMENT KORPSDRILL NMF 01.09.2014. 1/5 Rev 01.09.14 REGLEMENT KORPSDRILL NMF 01.09.2014 1/5 Rev 01.09.14 1. FORMÅL MED KONKURRANSEN NMFs verdier er engasjert, inspirerende og inkluderende. Konkurransene skal fungere som et verdifullt virkemiddel for å bidra

Detaljer

Aktivitetskalender. for NMF Sør 2015-2016

Aktivitetskalender. for NMF Sør 2015-2016 Aktivitetskalender for NMF Sør 2015-2016 Til NMF Sørs medlemskorps VELKOMMEN Vi har gleden av å presentere vår aktivitetskalender fra 2015 til våren 2016. Kalenderen har med alle faste arrangementer i

Detaljer

Norges Musikkorps Forbund NM KORPSDRILL 2017

Norges Musikkorps Forbund NM KORPSDRILL 2017 TRADITIONAL MAJORETTES CORPS 1- JUVENILE 1 Skedsmo 16 2 76,00 0,60 75,40 1 75,00 0,60 74,40 1 151,00 149,80 2 Nærbø Hoveddrill 18 4 64,00 2,90 61,10 2 68,50 2,90 65,60 2 132,50 126,70 3 Grande Drilltropp

Detaljer

NMF Rogaland - regionting april 2017

NMF Rogaland - regionting april 2017 NMF Rogaland - regionting april 2017 Per Qvarnstrøm (56) Slagverker en gang 4 år i nasjonalt ungdomskorps (76-80) Aktiv amatørmusiker etter 18 års spillepause og båtfan Økonomidirektør Sørlandet Sykehus

Detaljer

NMFs vedtekter 1 ORGANISASJON 1.1 Organisering av regionene 1.2 Organisering av korpsene 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 3.1 Opptak av medlemmer

NMFs vedtekter 1 ORGANISASJON 1.1 Organisering av regionene 1.2 Organisering av korpsene 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 3.1 Opptak av medlemmer NMFs vedtekter 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende, demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp som medlemmer

Detaljer

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Årsmelding 2010 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold.

Detaljer

Aktivitetskalender. for NMF Sør

Aktivitetskalender. for NMF Sør Aktivitetskalender for NMF Sør 2017-2018 Til NMF Sørs me VELKOMMEN Vi har gleden av å presentere vår aktivitetskalender fra 2017 til våren 2018. Kalenderen har med alle faste arrangementer i NMF Sør, men

Detaljer

Kr 400,- (pr program)

Kr 400,- (pr program) Informasjon om Midtnorsk Mesterskap (MNM) 2016 Konkurransene gjennomføres i Træffhuset, Aukravegen 80, 6413 Molde Lørdag og søndag 12.-13. mars 2016 Vi overnatter på Bekkevoll ungdomsskole, Glomstuvegen

Detaljer

Vedtekter for norske kunsthåndverkere

Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for Norske Kunsthåndverkere: 1. Navn og formål Norske Kunsthåndverkere (NK) er en organisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere i Norge. NK er partipolitisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Protokoll. Møtenr 1/2017. Dagsorden. Dato: 12. januar 2017 Tid: Kl Sted: NMF Hordaland, Lars Hillesgate 20A, 5. etg.

Protokoll. Møtenr 1/2017. Dagsorden. Dato: 12. januar 2017 Tid: Kl Sted: NMF Hordaland, Lars Hillesgate 20A, 5. etg. Protokoll Møtenr 1/2017 Tid: Kl 17.00 Sted: NMF Hordaland, Lars Hillesgate 20A, 5. etg. Til stede: Eivind H. Hermansen, Cecilie Kaarstad, Kåre Stokke, Solveig Borgund, Sandra Sognnes, Nils-Arne Træland,

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS 1 ORGANISASJON Brandbu Skolekorps, stiftet i 1948 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom regionen Hedmark / Oppland. 1.1 ORGANISERING AV KORPSET a) Korpset

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kapitteltittel 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Gode ferdigheter i norsk er viktig for å få arbeid, for å kunne ta utdanning, og for å kunne ta del i det norske samfunnet. Det overordnede

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Innkalling til styremøte

Innkalling til styremøte Innkalling til styremøte Møtenr 2/2015 15. juni 2015 Tid: Kl. 18:00 Sted: NMF Hordaland sine lokaler, Lars Hilles gate 20A, Bergen Dagsorden 1. 2. 3. 4. Åpning av styremøtet Eivind Hermansen ønsket velkommen

Detaljer

Vedtekter for Mosterøy skolekorps

Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtektene er basert på NMFs mønstervedtekter for musikkorps og ble revidert og framlagt på årsmøtet i februar 2012. 1 ORGANISASJON Mosterøy skolekorps ble stiftet 09.

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

Innkalling til styremøte

Innkalling til styremøte Innkalling til styremøte Møtenr 4/2014 Tid: Kl 17:30 Sted: NMF Hordaland sine lokaler, Lars Hilles gate 20A, Bergen Tilstede: Eirik Helland, Eivind Hermansen, Sandra Sognnes, Kåre Stokke, Silje Villanger,

Detaljer

Norges Musikkorps Forbund Skjærgårdsdrill 2016

Norges Musikkorps Forbund Skjærgårdsdrill 2016 Skjærgårdsdrill 2016 DRILLDANS SOLO INNLEDENDE RUNDE junior advanced Dommer A Dommer B Dommer C Stjørdal Drill - Thea Hanssen 197 74,00 73,00 0,00 73,50 1 Romerike Drillkorps - Henriette Brandsnes Bekken

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

Årsberetning fra Styret i Lørenskog Skolekorps for driftsåret 2015

Årsberetning fra Styret i Lørenskog Skolekorps for driftsåret 2015 Årsberetning fra Styret i Lørenskog Skolekorps for driftsåret 2015 Styrets sammensetning Leder: Gunnar Steen Nestleder A: Bente Johansen Nestleder B: Leif Tore Isaksen Sekretær: Ann Kristin Aannerud Kasserer:

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 ØST FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet 2014

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Finnmark

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Finnmark Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Finnmark Hva er Norsk kulturindeks? En årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2015/2016 Vedtatt 17.04.2016 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram beskriver hvilke politiske saker og organisatorisk satsninger

Detaljer

REGLEMENT KORPSDRILL NMF /5 Rev

REGLEMENT KORPSDRILL NMF /5 Rev REGLEMENT KORPSDRILL NMF 1.0-01.01.2010 1/5 Rev 15.09.09 1. FORMÅL MED KONKURRANSEN NMFs grunnverdier er spilleglede og fellesskap. Konkurransene skal fungere som et verdifullt virkemiddel for å bidra

Detaljer

Norges Musikkorps Forbund Nordlysdrilliaden 2015

Norges Musikkorps Forbund Nordlysdrilliaden 2015 SOLO 1 BATON PRETEEN BEGINNER Dommer A Dommer B Dommer C Harstad skoles musikkorps - Emma B Markussen 3 51,40 50,70 0,00 51,05 1 Svolvær skolekorps - Victoria Tronsdatter Nikolaisen 5 49,00 47,30 0,00

Detaljer

Reglement Korpsdrill. Norges Musikkorps Forbund

Reglement Korpsdrill. Norges Musikkorps Forbund Reglement Korpsdrill Norges Musikkorps Forbund 1. FORMÅL MED KONKURRANSEN NMFs grunnverdier er spilleglede og fellesskap. Konkurransene skal fungere som et verdifullt virkemiddel for å bidra til positive

Detaljer

Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps

Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps 1 Organisasjon Lakkegata skoles musikkorps, heretter kalt musikkorpset, er stiftet 30. august 1920 og tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (heretter NMF) med tilhørighet

Detaljer

ÅRSMELDING NMF HORDALAND 2015

ÅRSMELDING NMF HORDALAND 2015 ÅRSMELDING NMF HORDALAND 2015 Bilde fra Hordablæsten 2015 INNHOLD... 2 A. ADMINISTRASJON... 2 A. 1 Regionstyret 2015-2017... 2 A. 2 Komiteer 2015-2017... 2 A. 3 Revisor... 2 A. 4 Styret for Hordaland Ungdomskorps

Detaljer

Sarpsborg Janitsjarkorps

Sarpsborg Janitsjarkorps Sarpsborg Janitsjarkorps kreativitet konserter nyskaping profilering idealisme opplæring ambisjoner utvikling konkurranser representasjon lederskap kontakt samspill forbilder rekruttering kreativitet konserter

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND Trondheimsvn 2, Postboks 4651 Sofineberg 0506 Oslo Telefon: 22 00 56 00 www.musikkensstudieforbund.no NO 988 391 077 Til Medlemsorganisasjonene i Musikkens studieforbund Regionledd av Musikkens studieforbund

Detaljer

Landsmøteprotokoll. Norges Musikkorps Forbund Molde, 21-23. april 2006

Landsmøteprotokoll. Norges Musikkorps Forbund Molde, 21-23. april 2006 Landsmøteprotokoll Norges Musikkorps Forbund Molde, 21-23. april 2006 1 vedtaksprotokoll fra landsmøtet Norges Musikkorps Forbunds 31. ordinære landsmøte Molde, 21. - 23. april 2006 Innholdsfortegnelse

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014

VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 "Virksomhetsplan for perioden 2013 og 2014 er et resultat av Strategi 2020. Målene fra Strategi 2020 er utgangspunktet for nasjonale og regionale tiltak i kommende periode. Intensjonen

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Isabell Nilsen, varamedlem (2 år) Marius Endresen, varamedlem (1 år)

Isabell Nilsen, varamedlem (2 år) Marius Endresen, varamedlem (1 år) Årsmelding 2015 1 1. Innledning 2. Styre og administrativ ledelse 2015 3. Yukigassen Nordisk Mesterskap 2015 4. Samarbeidet med Yukigassen Europa/Kemijärvi, Finland og Murmansk/Russland 5. Utviklingsprosjekt

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE TIRSDAG 8.3.2016

REFERAT FRA STYREMØTE TIRSDAG 8.3.2016 REFERAT FRA STYREMØTE TIRSDAG 8.3.2016 Sted: Fyrverkeriet bibliotek, Raufoss møterom Tid: 1100-1500 Innkalte Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Elin Bjørnsmoen, Erik Aune, Tone Vold og Jan Morten

Detaljer