Doro PhoneEasy 510. Norsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Doro PhoneEasy 510. Norsk"

Transkript

1 Doro PhoneEasy 510 Norsk

2

3 1. Lykt 2. Volumregulering 3. Display 4. Venstre menytast 5. Ringetast 6. Hurtigtaster 7. Talepostkasse 8. Tastelås 9. Stille / inntastingsmetode 10. Meldingssnarvei 11. Avslutt samtale/slå på/av 12. Piltaster 13. Høyre menytast 14. Ladekontakter (for bruk med ladestativ) 15. Nødtast 16. Batterideksel 17. Ladekontakt 18. Hodesettkontakt 19. Høyttaler 20. Stroppfeste 21. Ladestativ 22. Stropp 22 21

4 Innhold Installasjon... 1 Installere SIM-kortet og batteriet... 1 Lading... 1 Symboler... 3 Hjelpefunksjoner... 3 Symboler for status på displayet... 3 Vis viktigste symboler... 4 Betjening... 5 Aktivere telefonen... 5 Ringe... 6 Ringe fra telefonboken... 6 Svare... 6 Volumregulering... 6 Skrive tekst... 7 Anropsalternativer... 8 Samtale venter... 8 Samtaleinformasjon... 9 Hurtignummer... 9 Tastelås... 9 Stille... 9 Hodesett... 9 Nødanrop...10 Nødtast...10 Telefonbok...12 Opprette en oppføring i telefonboken...12 Opprette ICE-oppføringer...12 Behandle oppføringer i telefonboken...12 ICE (In Case of Emergency i nødstilfeller)...14 Meldinger...15 Opprette og sende SMS...15 Innboks, Sendt, Utboks...15 Anropslogg...16 Hente og ringe opp...16 Innstillinger...17 Generelt...17 Lyd...21

5 Skjerm...23 Anrop...24 Meldinger...28 Nødssituasjon...31 Sikkerhet...32 Tilleggsfunksjoner...35 Alarm...35 Kalender...36 Kalkulator...37 FM-radio...37 Lommelykt...39 Instruksjoner for EKSTERN BRUKER...39 Feilsøking...43 Sikkerhetsinstruksjoner...45 Nettverkstjenester og priser...45 Betjeningsmiljø...45 Medisinsk utstyr...45 Områder med eksplosjonsfare...46 Beskytt hørselen...46 Nødsamtaler...47 Kjøretøy...47 Pleie og vedlikehold...47 Garanti...49 Spesifikasjoner...49 Høreapparater...49 Strålingsverdi (SAR)...49 Samsvarserklæring...49

6 VIKTIG Norsk Installasjon Slå av telefonen og koble fra laderen før du fjerner batteridekselet. Installere SIM-kortet og batteriet SIM-kortholderen er plassert under batteriet Fjern batteridekselet og batteriet hvis det allerede er installert. 2. Sett inn SIM-kortet ved å skyve det forsiktig inn i holderen. Pass på at kontaktflatene på SIM-kortet vender innover, og at det skrå hjørnet peker ned. Pass på at du ikke riper opp eller bøyer kontaktflatene på SIM-kortet. 3. Sett inn batteriet ved å skyve det inn i batteriholderen med kontaktene oppover til venstre. 4. Sett på batteridekselet igjen. Lading FORSIKTIG Bruk bare batterier, lader og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne modellen. Hvis du kobler til annet utstyr, kan det medføre fare, og føre til at telefonens typegodkjenning og garanti blir ugyldig. Når batterinivået blir lavt, vises, og en varseltone høres. Batteriet lades ved å koble strømadapteren til en stikkontakt og til ladekontakten y. vises kort når laderen kobles til telefonen, og vises når den 1

7 kobles fra igjen. En animert ladeindikator vises under lading. Det tar ca. 3 timer å lade batteriet helt opp. vises på skjermen når ladingen er fullført. Hvis telefonen er slått av når laderen kobles til telefonen, vises bare ladeindikatoren på displayet. Merk! Bakgrunnsbel. slukkes etter en stund for å spare strøm. Trykk på en hvilken som helst tast for å tenne skjermbelysningen. Full batterikapasitet oppnås når batteriet har blitt ladet 3 4 ganger. Batteriene brytes ned over tid, og derfor vil hvile- og samtaletiden normalt bli redusert ved regelmessig bruk. Spar energi Koble laderen fra stikkontakten når batteriet er ferdig ladet og enheten er koblet fra laderen. 2

8 Symboler Hjelpefunksjoner Følgende symboler indikerer informasjon i bruksanvisningen om hjelpefunksjoner for: Syn Hørsel Symboler for status på displayet Signalstyrke Bare ringelyd 5 Ringelyd + vibrasjon Kun vibrasjon Stille Roaming (utenfor hjemmenettverk) Tapt anrop. Håndtering Sikkerhet Ingen nettverksdekning Uleste meldinger i innboksen Alarm aktiv Batterinivå Hodesett tilkoblet Viderekobling aktivert Melding mottatt i talepostkassen 3

9 Vis viktigste symboler Dempet Melding sendt Kunne ikke sende melding Feil Advarsel Hent Klar (bekreftet) Ny melding Lavt batterinivå Søker Nødsamtale vcard-melding Volumregulering Lader tilkoblet Lader fjernet Øretelefon tilkoblet Øretelefon frakoblet Høyttaler på Høyttaler av Innkommende anrop Utgående anrop Samtale avsluttet Tapt anrop. Trykk Les for å se de tapte anropene. Samtale på vent Kun nødanrop Behandler, vent litt 4

10 Aktivere telefonen Norsk Betjening Trykk og hold inne den røde knappen Bekreft med OK for å slå den av. for å slå telefonen på/av. Hvis SIM-kortet er gyldig, men beskyttet med en PIN-kode (Personal Identification Number), vises PIN. Tast PIN-koden og trykk OK ( øverst til venstre på tastaturet). Slett med Slett ( øverst til høyre på tastaturet). Merk! Hvis PIN- og PUK-kodene ikke fulgte med SIM-kortet, kontakter du tjenesteleverandøren. Forsøk: # viser antall gjenstående forsøk på å taste riktig PIN-kode. Når alle forsøkene er brukt, vises PIN blokkert. SIM-kortet må i så fall låses opp med PUK-koden (Personal Unblocking Key). 1. Tast PUK-koden og bekreft med OK. 2. Tast en ny PIN-kode og bekreft med OK. 3. Tast inn den nye PIN-koden på nytt og bekreft med OK. Oppstartsveiviser Første gang du slår på telefonen, kan du bruke Oppstartsveiviser til å velge basisinnstillinger. Når Kjør oppstartsveiviser? vises, trykker du Ja for å skifte Språk, Tid og dato, Ringetone, Ringevolum, Tekststørrelse eller Temaer. Trykk Nei hvis du ikke vil skifte. Tips: Du kan kjøre Oppstartsveiviser senere hvis du vil. Se Oppstartsveiviser, s.18. Hvilemodus Når telefonen er klar til bruk, og du ikke har tastet inn noen tegn, er telefonen i hvilemodus. Venstre menytast er Meny i hvilemodus. Høyre menytast er Tlf.bok i hvilemodus. 5

11 Tips: Du kan alltid trykke på for å gå tilbake til hvilemodus. Endre språk, klokkeslett og dato Standardspråk fastsettes av SIM-kortet. Se Generelt, s.17 for informasjon om hvordan du endrer språk, klokkeslett og dato. Ringe 1. Tast telefonnummeret inkludert retningsnummer. Slett med Slett. 2. Trykk for å ringe opp. Trykk Avbryt for å avbryte oppringningen. 3. Trykk for å avslutte samtalen. Tips: I internasjonale samtaler bruker du alltid + foran landskoden for at det skal fungere best mulig. Trykk * to ganger for å angi det internasjonale prefikset +. Ringe fra telefonboken 1. Trykk Tlf.bok for å åpne telefonboken. 2. Bruk piltastene / til å bla gjennom telefonboken, eller hurtigsøk ved å trykke tasten som tilsvarer første bokstav i oppføringen. Se Skrive tekst, s Trykk Ring for å ringe opp den valgte oppføringen, eller trykk Retur for å gå tilbake til hvilemodus. Svare 1. Trykk for å svare, eller trykk Stille for å slå av ringesignalet og deretter Avvis for å avvise anropet (opptattsignal). Du kan også trykke for å avvise anropet direkte. 2. Trykk for å avslutte samtalen. Volumregulering Bruk sidetastene +/ til å justere lydstyrken under en samtale. Lydstyrken vises på displayet. Hvis du bruker høreapparat eller har vanskelig for å høre telefonen i støyende omgivelser, kan du tilpasse telefonens lydoppsett. Se Lydoppsett, s.21. 6

12 Skrive tekst Du skriver inn tekst ved å trykke gjentatte ganger på talltastene for å velge tegn. Trykk flere ganger på tasten til ønsket tegn vises. Vent noen sekunder før du skriver inn neste tegn. Trykk * for å se en liste over spesialtegn. Velg ønsket tegn med /, og trykk OK for å bruke det. Bruk sidetastene +/ eller / til å flytte markøren i teksten. Trykk # for å veksle mellom store bokstaver, små bokstaver og tall. Hold inne # for å endre inndataspråk. Skrive tekst med stavestøtte På enkelte språk kan du bruke inntastingsmetoden Smart ABC (ezitype ), der en ordbok brukes til å foreslå ord. Se Stavestøtte, s.28 for å aktivere stavestøtte. Trykk hver tast én gang, selv om tegnet som vises, ikke er det du ønsker. Ordboken foreslår ord ut fra tastene du har trykket. 1. Hvis du vil skrive ordet «Fred», trykker du 3, 7, 3, 3. Fullfør ordet før du ser på forslagene. 2. Bruk / til å vise de foreslåtte ordene. 3. Trykk Velg og fortsett med neste ord. Du kan også trykke 0 for å fortsette med neste ord. Hvis ingen av de foreslåtte ordene er riktige, bruk manuell inntasting. Symbolet øverst til venstre på displayet viser valgt inntastingsmetode: No Stor forbokstav med stavestøtte NO STORE BOKSTAVER med stavestøtte no små bokstaver med stavestøtte No Stor forbokstav NO STORE BOKSTAVER no små bokstaver 123 Tall 7

13 Anropsalternativer Under en samtale gir menytastene 1 ( ) tilgang til tilleggsfunksjoner: Valg (venstre menytast) En meny med følgende valg vises: Sett på Hent eller sett den pågående samtalen på vent. vent/hent enkel Avslutt samt. Avslutt den pågående samtalen (samme som ). Ny samtale Telefonbok Meldinger Lyd av Ring et annet nummer (Konferanse). Søk i telefonboken. Skriv eller les SMS-meldinger. Deaktiver mikrofonen. Høyt på (høyre menytast) Aktiverer håndfrimodus, slik at du kan snakke uten å holde telefonen. Snakk tydelig inn i mikrofonen fra en avstand på maksimalt 1 m. Bruk sidetastene +/ til å justere høyttalervolumet. Trykk Høyt av for å gå tilbake til normal modus. Merk! Med håndfrifunksjonen kan bare én person snakke av gangen. Vekslingen mellom tale og lytting utløses av lyden av en person som snakker. Høye lyder (musikk osv.) i bakgrunnen kan påvirke funksjonen. Samtale venter En varslingstone høres hvis du mottar et anrop mens du snakker i telefonen. Trykk Valg, velg Svar og deretter OK for å sette samtalen på vent og besvare det innkommende anropet. Tips: Samtale venter må være aktivert. Se Anropsinnst., s Menytaster har flere funksjoner. Gjeldende tastefunksjon vises på displayet over menytasten. 8

14 Samtaleinformasjon Mens en samtale pågår, vises utgående eller innkommende telefonnummer, samt samtalens varighet. Hvis den som ringer, har hemmelig nummer, vises Ukjent. Hurtignummer Du kan bruke tastene A, B og C, samt talltastene 0 og 2 9. Når du har lagret et hurtignummer, holder du inne den tilsvarende tasten for å ringe opp kontakten. Se også Hurtignummer, s.25. Tastelås Du kan låse tastaturet for å hindre at tastene trykkes ned utilsiktet, for eksempel når du har telefonen i vesken. Hold inne * for å låse/låse opp tastaturet. Innkommende samtaler kan besvares ved å trykke selv om tastelåsen er på. Tastaturet er ulåst mens samtalen pågår. Når samtalen avsluttes eller avvises, låses tastaturet igjen, Se Tastelås, s.33. Merk! Nødnumre kan ringes uten å låse opp tastaturet. Stille Stille er en fast profil der Tastetone, Meldingstone og Ringetone er deaktivert, mens Vibrasjon, Oppgaver og Alarm er uendret. Tips: Trykk og hold inne korttasten # for å aktivere/deaktivere Stille. Hodesett Hvis du kobler til et hodesett, blir den innebygde mikrofonen i telefonen automatisk koblet ut. Når du mottar et anrop, kan du bruke svartasten på hodesettkabelen (hvis det er en slik) til å besvare og avslutte samtaler. 9

15 FORSIKTIG Norsk Høyt volum ved bruk av hodesett kan føre til hørselsskade. Husk å justere lydstyrken når du bruker hodesett. Nødanrop Så lenge telefonen er slått på, kan du alltid foreta et nødanrop ved å taste nødnummeret til den lokale sentralen etterfulgt av. Noen nettverk godtar anrop til nødnummer uten gyldig SIM-kort. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer. Nødtast FORSIKTIG Underrette alltid mottakerne i Nummerliste at de er oppført som akutt kontakter. FORSIKTIG Når en nødsamtale aktiveres, stilles telefonen til håndfrimodus. Unngå å holde apparatet nær øret når håndfrimodus er aktivert. Volumet kan være svært høyt. Med nødtasten har du enkel tilgang til forhåndsdefinerte numre hvis du trenger hjelp. Nødfunksjonen må aktiveres før den kan brukes. Se Nødssituasjon, s.31 hvis du vil vite hvordan du aktiverer denne funksjonen som beskrevet over eller med 3 tastetrykk, hvordan du angir nødnumre, og hvordan du redigerer meldingen. Trykk på nødtasten på baksiden av telefonen og hold den inne i 3 sekunder, eller trykk to ganger i løpet av 1 sekund. Telefonen sender en tekstmelding til alle numre i nummerlisten. Deretter ringer telefonen det første nummeret på listen. Hvis anropet ikke blir besvart innen 25 sekunder, ringes neste nummer. Oppringingen gjentas 3 ganger eller til anropet besvares, eller til du trykker. Nødfunksjonen kan også konfigureres til at mottakeren av anropet må trykke "0" (null) for å bekrefte nødsamtalen og stanse alarmsekvensen. Aktiver funksjonen hvis det er risiko for at 10

16 nødsamtalen blir besvart av en talepostkasse/svartjeneste. Bekreft med "0". Se Nødssituasjon, s.31. Merk! Enkelte private sikkerhetsselskaper godtar automatiske oppringninger fra sine kunder. Kontakt alltid sikkerhetsselskapet før du bruker nummeret deres. VIKTIG Informasjon til mottakeren av en nødsamtale når Bekreft med 0 er aktivert: Når nødmeldingen er mottatt, ringes det til hvert av numrene i Nummerliste i rekkefølge. For å bekrefte nødsamtalen må mottakeren trykke 0. Hvis mottakeren ikke trykker 0 innen 60 sekunder, avbrytes samtalen, og det neste nummeret på listen ringes opp. Hvis mottakeren trykker 0 innen 60 sekunder, blir samtalen bekreftet, og det gjøres ikke flere oppringingsforsøk (nødsekvensen blir avbrutt). 11

17 Telefonbok Telefonboken har plass til 300 oppføringer med 3 telefonnumre i hver oppføring. Opprette en oppføring i telefonboken 2. Velg -Ny oppfør.-, og trykk Legg til. 3. Angi et Navn på kontakten. Se Skrive tekst, s. 7. Slett med Slett. 4. Bruk / til å velge Mobil, Hjemme eller Jobb, og tast inn telefonnumrene inkludert retningsnummer. 5. Trykk Lagre. Tips: I internasjonale samtaler bruker du alltid + foran landskoden for at det skal fungere best mulig. Trykk * to ganger for å angi det internasjonale prefikset +. Opprette ICE-oppføringer Med disse helse- og ekstraopplysningene kan den første som svarer, få tilgang til disse opplysningene fra offerets telefon i et nødstilfelle. I en akutt situasjon er det kritisk å få disse opplysningene så rask som mulig, da de kan gi offeret større sjanse for å overleve. Alle felter er valgfrie, men jo flere opplysninger som oppgis, jo bedre. Se ICE (In Case of Emergency i nødstilfeller), s.14 for beskrivelse av hvordan du konfigurerer ICE-opplysninger. Behandle oppføringer i telefonboken 2. Velg en kontakt, og trykk Valg. 3. Velg ett av følgende alternativer, og trykk OK: Vis Vis detaljer for den valgte kontakten. Endre 1. Bruk / til å flytte markøren. Slett med Slett. 2. Trykk Lagre. 12

18 Legg til Se Opprette en oppføring i telefonboken, s.12. Ring Trykk OK for å ringe til kontakten. Send SMS Trykk OK for å skrive en SMS-melding. Se Opprette og sende SMS, s.15. Slett Trykk OK for å slette den valgte oppføringen fra telefonboken. Trykk Ja for å bekrefte, eller Nei for å avbryte. Slett alle Velg Fra SIM eller Fra telefon, og trykk Velg for å slette alle telefonbokoppføringer fra SIM-kortet eller telefonminnet. Tast telefonkoden, og bekreft med OK. Standardkoden er Kopier alle Velg Fra SIM, og trykk Velg for å kopiere alle telefonbokoppføringer fra SIM-kortet til telefonminnet. Trykk Ja for å bekrefte, eller Nei for å avbryte. Velg Fra telefon, og trykk Velg for å kopiere alle telefonbokoppføringer fra telefonminnet til SIM-kortet. Trykk Ja for å bekrefte, eller Nei for å avbryte. Send vkort Velg Via SMS, og trykk OK for å sende den valgte telefonbokoppføringen som vcard via SMS. Tast inn telefonnummeret til mottakeren. Du kan også bruke piltastene / til å bla gjennom, eller hurtigsøke ved å trykke tasten som tilsvarer første bokstav i oppføringen. Se Skrive tekst, s. 7. Trykk OK for å sende. 13

19 ICE (In Case of Emergency i nødstilfeller) Førstehjelpspersonell kan finne tilleggsinformasjon, for eksempel medisinske opplysninger, fra offerets telefon i et nødstilfelle. I en akutt situasjon er det kritisk å få disse opplysningene så rask som mulig for å øke offerets sjanse for å overleve. Alle felter er valgfrie, men jo flere opplysninger som oppgis, jo bedre. 2. Velg og trykk OK, og bruk deretter / til å bla gjennom listen over oppføringer. 3. Trykk Endre for å legge til eller redigere informasjon i hver oppføring. Se Skrive tekst, s. 7. Slett med Slett. Trykk Lagre når du er ferdig. Navn: Fødsel: Høyde: Vekt: Språk: Forsikring: Kontakt 1: Kontakt 2: Doktor: Tilstand: Allergi: Blodtype: Vaksinering: Medisin: Annen informasjon: Ditt eget navn. Din fødselsdato. Din høyde. Din vekt. Ditt språk. Ditt forsikringsselskap og polisenummer. Trykk Valg og deretter OK for å Legg til eller Slett en kontakt fra telefonboken, eller Lagre for å godta den gjeldende oppføringen. Om mulig kan du også legge til forholdet til dine ICE-kontakter i telefonboken, for eksempel «ICE hustru Mary Smith». Eventuelle medisinske tilstander/medisinsk utstyr (f.eks. diabetiker, pacemaker). Kjente allergier (f.eks. penicillin, bistikk). Din blodtype. Relevante vaksinasjoner. Eventuelle medisiner du tar. Andre opplysninger (f.eks. organdonor, livstestamente, samtykke til behandling). 14

20 Meldinger Opprette og sende SMS Merk! Du må lagre nummeret til meldingssentralen for å kunne sende SMS. Nummeret til servicesenteret tildeles av teleoperatøren og er vanligvis innstilt på SIM-kortet. Hvis ikke, kan du selv angi nummeret. Se Profilinnstilling, s Trykk korttasten eller trykk Meny, bla til, og trykk OK. 2. Velg Skriv melding, og trykk OK. 3. Skriv inn meldingen, se Skrive tekst, s. 7, og trykk deretter Til. 4. Velg en mottaker fra Telefonbok og trykk OK. Alternativt kan du velge Angi nummer for å legge til mottakeren manuelt. Angi telefonnummeret og trykk OK. Velg Legg til for å legge til flere mottakere, eller trykk Send for å sende. 5. Du kan også endre mottakere ved å velge én og trykke Valg for å Endre, Slett, Slett alle. Merk! Hvis du velger å legge til flere mottakere, må du betale for hver mottaker (maksimalt 10). I internasjonale samtaler bruker du alltid + foran landskoden for at det skal fungere best mulig. Trykk * to ganger for å angi det internasjonale prefikset +. Innboks, Sendt, Utboks SMS ulest SMS lest SMS sendt SMS ikke sendt 1. Trykk korttasten eller trykk Meny, bla til, og trykk OK. 2. Velg Innboks/Sendt/Utboks, og trykk OK. 3. Velg en melding, og trykk Les. Bruk / til å bla opp og ned i meldingen. 4. Velg Valg for å vise følgende alternativer: Send Send på nytt til samme mottaker. 15

21 Svar Skriv inn svaret, og trykk deretter Klar. Meldingen sendes umiddelbart. Ring Trykk OK for å ringe til kontakten. Slett Trykk Ja for å slette meldingen, eller Nei for å gå tilbake. Endre Rediger meldingen, og trykk deretter Send. Videresend Videresende en melding. Rediger meldingen (hvis du ønsker det), og trykk deretter Send. Bruk nummer Viser alle telefonnumre i meldingen og nummeret til avsenderen. Velg ett av de viste numrene, og trykk Valg for å få følgende alternativer: Ring Lagre Send SMS Ring opp det valgte nummeret. Lagre nummeret i telefonboken. Skriv en ny SMS-melding. Anropslogg Besvarte, tapte og foretatte anrop lagres i en kombinert anropslogg. 20 anrop av hver type kan lagres i loggen. Når det er flere anrop til eller fra samme nummer, vises bare det siste anropet. Hente og ringe opp 1. Trykk. Du kan også trykke Meny, bla til, og trykke OK. 2. Bruk / til å bla gjennom Anropslogg. 16

22 Mottatte Utgående Tapte anrop 3. Trykk for å ringe opp nummeret, eller trykk Valg for følgende innstillinger: Vis Slett Slett alle Lagre Vis informasjon om det valgte anropet. Slett anropet. Slett alle anrop i anropsloggen. Lagre nummeret i telefonboken. Innstillinger Merk! Innstillingene som er beskrevet i dette kapittelet, velges i hvilemodus. Trykk for å gå tilbake til hvilemodus. Generelt Dato og klokkeslett Stille dato og klokkeslett 2. Velg Generelt, og trykk OK. 3. Velg Tid og dato, og trykk OK. 4. Velg Angi tid, og trykk OK. 5. Angi klokkeslettet (TT:MM), og trykk deretter OK. 6. Velg Angi dato, og trykk OK. 7. Angi datoen (DD/MM/ÅÅÅÅ), og trykk deretter OK. Stille inn klokkeslett-/datoformat 2. Velg Generelt, og trykk OK. 3. Velg Tid og dato, og trykk OK. 4. Velg Angi format, og trykk OK. 5. Velg Tidsformat, og trykk OK. 6. Velg 12 timer eller 24 timer, og trykk OK. 17

23 7. Velg Datoformat, og trykk OK. 8. Velg ønsket datoformat, og trykk OK. Slå automatisk klokkeslett og dato på/av 2. Velg Generelt, og trykk OK. 3. Velg Tid og dato, og trykk OK. 4. Velg Autotid, og trykk OK. 5. Velg På/Av, og trykk OK. Hvis du vil at telefonen automatisk skal oppdatere klokkeslett og dato i gjeldende tidssone, velger du På. Automatisk oppdatering av dato og klokkeslett endrer ikke innstillingene for alarm eller kalender. De er angitt i lokal tid. Oppdateringen kan føre til at innstilte alarmer utløper. Avhengig av nettverksstøtte og abonnement. Språk Standardspråket for telefonmenyer, meldinger osv. fastsettes av SIM-kortet. Du kan endre dette til et annet språk som støttes av telefonen. 2. Velg Generelt, og trykk OK. 3. Velg Språk, og trykk OK. 4. Bla / for å velge et språk, og trykk deretter OK. Oppstartsveiviser Bruk Oppstartsveiviser til å velge basisinnstillinger. Trykk Ja for å endre Språk, Tid og dato, Ringetone, Ringevolum, Tekststørrelse eller Temaer. Trykk Nei hvis du ikke vil endre valget. Eiers nummer Telefonnumrene som er tilordnet ditt SIM-kort lagret i Eget nummer hvis dette tillates av kortet. Vise/redigere eller slette numrene: 2. Velg Generelt, og trykk OK. 18

24 3. Velg Eiers nummer, og trykk OK. Se hvordan du legger til navn og numre under Telefonbok, s.12. Hvis du vil redigere eller slette en eksisterende oppføring, velger du den og trykker Valg. Velg deretter Endre eller Slett, og trykk OK. Blokker funksjon Du kan deaktivere funksjoner for å forenkle bruken av telefonen. 2. Velg Generelt, og trykk OK. 3. Velg Blokker funksjon, og trykk OK. 4. Velg funksjonene du vil deaktivere, og trykk Av. 5. Trykk Klar for å bekrefte. Nettv.innst. Telefonen velger automatisk hjemmenettverket (tjenesteleverandørens) hvis det er innen rekkevidde. Hvis det ikke er innen rekkevidde, kan du bruke et annet nettverk hvis nettverksoperatøren har en avtale som gjør det mulig. Dette kalles roaming. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer. 2. Velg Generelt, og trykk OK. 3. Velg Nettv.innst., og trykk OK. 4. Velg ett av følgende alternativer, og trykk OK for å bekrefte: Søk ny Utfør et nytt søk hvis telefonen mister forbindelsen. Velg nettverk Trykk Velg nettverk for å vise tilgjengelige nettverk. En liste over tilgjengelige nettverksoperatører vises (etter en kort stund). Velg ønsket operatør, og trykk OK. Nettverksmodus Hvis du vil velge et annet nettverk, velger du Nettverksmodus og velger deretter ett av følgende alternativer: 19

25 Automatisk Manuell Nettverket velges automatisk. Nettverket velges manuelt. Bruk Velg nettverk for å velge ønsket operatør. Tjenester Denne menyen inneholder forhåndsprogrammerte tjenester fra nettverksleverandøren. Avhengig av nettverksstøtte og abonnement. 2. Velg Generelt, og trykk OK. 3. Velg Tjenester, og trykk OK. Lommelykt Angi varighet før den innebygde lommelykten slås av. 2. Velg Generelt og trykk OK. 3. Velg Lommelykt, og trykk OK. 4. Velg ett av følgende alternativer, og trykk OK: 1 min. Slå av automatisk etter 1 min. 2 min. Slå av automatisk etter 2 min. Ingen grense Ikke slå av automatisk. Merk! Lykten lader ut batteriet svært raskt. Husk å slå av lykten etter bruk. Tlf.bok-lagring 2. Velg Generelt, og trykk OK. 3. Velg Tlf.bok-lagring, og trykk OK. 4. Velg ett av følgende alternativer, og trykk OK: SIM Tlf. 1 telefonnummer per kontakt. Antall og lengde på telefonnumrene/kontaktene som kan lagres, varierer avhengig av SIM-kortet og tjenesteleverandørens innstillinger. 300 kontakter med 3 telefonnumre hver Mobil, Hjemme eller Jobb. 20

26 Lyd Merk! Stille må angis til Av hvis du skal ha tilgang til Lydsignaler, Ringevolum, Ringetype og Ekstra tone. Se Stille, s.22. Lydoppsett Hvis du bruker høreapparat eller har vanskelig for å høre telefonen i støyende omgivelser, kan du tilpasse telefonens lydoppsett. 2. Velg Lyd, og trykk OK. 3. Velg Lydoppsett, og trykk OK. 4. Velg ett av følgende alternativer, og trykk OK: Normal Middels Høy For normal hørsel i normale omgivelser. For noe svekket hørsel eller bruk i støyende omgivelser. For moderat svekket hørsel eller bruk i svært støyende omgivelser. Lydsignaler 2. Velg Lyd, og trykk OK. 3. Velg Lydsignaler, og trykk OK. 4. Velg Ringetone, og trykk OK. 5. Bla / for å velge en av de tilgjengelige ringetonene. Ringetonen spilles av. Trykk OK for å bekrefte, eller trykk Retur for å forkaste endringene. 6. Still inn Alarm, Meldingstone, Tastetone, Slå på-tone og Slå av-tone på samme måte. Lydstyrke for ringetone 2. Velg Lyd, og trykk OK. 3. Velg Ringevolum, og trykk OK. 4. Bla / for å endre ringevolumet, og trykk deretter OK. 21

27 Stille 2. Velg Lyd, og trykk OK. 3. Velg Stille, og trykk OK. 4. Velg På eller Av, og trykk OK. Tips: Trykk og hold inne korttasten # for å aktivere/deaktivere Stille. Ringetype Innkommende anrop kan varsles med en ringetone og/eller vibrasjon. 2. Velg Lyd, og trykk OK. 3. Velg Ringetype, og trykk OK. 4. Bla / for å velge varsling, og trykk deretter OK. Kun ring Kun vib. Vib & ring Vib->ring Stille Kun ringetone. Kun vibrasjon. Vibrasjon og ringetone. Begynner med vibrasjon og legger til ringetone etter en kort stund. Ingen lyd eller vibrasjon, bare lys i displayet Ekstra tone Advarsels- og feiltoner brukes til å varsle deg når batterinivået er lavt, ved feil på telefon eller SIM-kort osv. 2. Velg Lyd, og trykk OK. 3. Velg Ekstra tone, og trykk OK. 4. Velg Advarsel, og trykk På/Av for å aktivere/deaktivere. 5. Velg Feil, og trykk På/Av for å aktivere/deaktivere. 6. Trykk Klar for å lagre. 22

28 Skjerm Norsk Bakgrunn Du kan velge mellom ulike skjermbakgrunner. 2. Velg Skjerm, og trykk OK. 3. Velg Bakgrunn, og trykk OK. 4. Bla / for å vise tilgjengelige bakgrunner. 5. Trykk OK for å bekrefte eller Retur for å forkaste endringene. Tekststørrelse Du kan tilpasse skriftstørrelsen for tekstmeldinger og telefonboken. 2. Velg Skjerm, og trykk OK. 3. Velg Tekststørrelse, og trykk OK. 4. Velg Normal eller Stor, og trykk OK. Skjerminfo I hvilemodus kan skjermen vise bare klokke, eller den kan vise klokke og tjenesteleverandør, eller all informasjon. 2. Velg Skjerm, og trykk OK. 3. Velg Skjerminfo, og trykk OK. 4. Velg Kun klokke, Klokke og operatør eller All inform., og trykk OK. Temaer Du kan velge ulike temaer for å tilpasse telefonens tekst og bakgrunn. 2. Velg Skjerm, og trykk OK. 3. Velg Temaer, og trykk OK. 4. Bla / for å velge et tema. 5. Trykk OK for å bekrefte eller Retur for å forkaste endringene. Bakgrunnsbel. Velg tidsforsinkelsen for skjermbelysningen. 23

29 2. Velg Skjerm, og trykk OK. 3. Velg Bakgrunnsbel., og trykk OK. 4. Velg 15 sek., 30 sek. eller 1 min., og trykk OK. Lysstyrke Du kan tilpasse telefonens innstillinger for lysstyrke. 2. Velg Skjerm, og trykk OK. 3. Velg Lysstyrke, og trykk OK. 4. Velg Nivå 1 Nivå 3, og trykk OK. Anrop Talepost Hvis telefonabonnementet inkluderer en svartjeneste, kan oppringere legge igjen en talemelding hvis du ikke kan besvare et anrop. Talepost er en nettverkstjeneste, og du må kanskje først abonnere på den. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon og for å få nummeret til talepostkassen. 2. Velg Anrop, og trykk OK. 3. Velg Talepost, og trykk OK. 4. Velg Tom, og trykk Legg til. 5. Velg Telefonbok for å legge til en kontakt fra Telefonbok. Du kan også trykke Manuell. Se hvordan du legger til navn og numre under Telefonbok, s Trykk OK for å bekrefte. Hvis du vil redigere eller slette en eksisterende oppføring, velger du den og trykker Valg. Velg deretter Endre eller Slett, og trykk OK. Koble 2. Velg Anrop, og trykk OK. 3. Velg Talepost, og trykk OK. 4. Velg Valg, og trykk OK. 24

30 5. Velg Koble, og trykk OK for å ringe til talepostkassen. Tips: Trykk korttasten 1 for å ringe til talepostkassen. Hurtignummer A, B, C og talltastene 0 og 2 9 kan brukes til hurtignumre. Legge til hurtignumre 2. Velg Anrop, og trykk OK. 3. Velg Hurtignummer, og trykk OK. 4. Velg A, og trykk Endre. 5. Velg en oppføring i telefonboken, og trykk OK. 6. Gjenta for å legge til hurtignumre for tastene B, C, 0 og 2 9. Hvis du vil endre en kontakt, velger du en eksisterende oppføring og trykker Valg. Deretter velger du Endre eller Slett og trykker OK. Hvis du vil bruke hurtigoppringningen for en kontakt fra hvilemodus, holder du inne den tilsvarende tasten. Du kan redigere kontaktopplysningene for hurtigtastene A, B og C. 1. Trykk den tilsvarende tasten. Bruk / til å markere navnet eller nummeret, og trykk deretter Endre. 2. Trykk OK for å bekrefte. Slett med Slett. Topp 10 Angi oppføringen som én av de 10 første kontaktene i telefonboken. 2. Velg Anrop, og trykk OK. 3. Velg Topp 10, og trykk OK. 4. Velg en av de tomme oppføringene, og trykk Legg til. 5. Bruk / til å bla gjennom telefonboken, eller hurtigsøk ved å trykke tasten som tilsvarer første bokstav i oppføringen. 6. Trykk OK for å lagre den valgte oppføringen, eller trykk Retur for å gå tilbake til menyen. 25

31 Hvis du vil slette en topp 10-oppføring, velger du oppføringen i topp 10-listen og trykker Valg og velger deretter Slett. Anropstid Under en samtale vises samtalens varighet. Du kan se varigheten på dine samtaler. 2. Velg Anrop, og trykk OK. 3. Velg Anropstid, og trykk OK. 4. Velg ett av følgende alternativer, og trykk OK: Siste anrop Utgående Mottatte Nullstill alle Viser varigheten til den siste samtalen. Viser total varighet for alle utgående anrop. Viser total varighet for alle mottatte anrop. Trykk Ja for å nullstille tidtakeren, eller Nei for å gå tilbake til menyen. Alle knapper Velg Alle knapper og trykk OK, velg På og trykk OK for å kunne besvare innkommende anrop ved å trykke en hvilken som helst tast (unntatt ). Anropsinnst. Avhengig av nettverksstøtte og abonnement. tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer. Kontakt Anrops-ID Vis eller skjul telefonnummeret ditt på mottakerens telefon når du ringer. 2. Velg Anrop, og trykk OK. 3. Velg Anropsinnst., og trykk OK. 4. Velg Anrops-ID, og trykk OK. 5. Velg ett av følgende alternativer, og trykk OK: 26

32 Etter nettverk Bruk standardinnstillingene i nettverket. Skjul ID Vis aldri ditt nummer. Send ID Vis alltid ditt nummer. Samtale venter Du kan håndtere mer enn én telefonsamtale av gangen. En varslingstone høres hvis du mottar et anrop mens du snakker i telefonen. Trykk Valg, velg Svar og deretter OK for å sette samtalen på vent og besvare det innkommende anropet. 2. Velg Anrop, og trykk OK. 3. Velg Anropsinnst., og trykk OK. 4. Velg Samtale venter, og trykk OK. 5. Velg ett av følgende alternativer, og trykk OK: Aktiver Deaktiver Hent status Aktiverer samtale venter. Deaktiverer samtale venter. Viser om samtale venter er aktivert eller ikke. Viderekoble Du kan viderekoble anrop til en svartjeneste eller til et annet telefonnummer. Velg hvilke anrop som skal viderekobles. Velg en betingelse, og trykk OK, og velg deretter Aktiver, Deaktiver eller Hent status (se Samtale venter, s.27) for hver. 2. Velg Anrop, og trykk OK. 3. Velg Anropsinnst., og trykk OK. 4. Velg Viderekoble, og trykk OK. 5. Velg ett av følgende alternativer, og trykk OK: Taleanrop Ved ingen kontakt Ved ubesvart Viderekobler alle taleanrop. Viderekobler innkommende anrop hvis telefonen er slått av eller utenfor dekningsområdet. Viderekobler innkommende anrop hvis de ikke besvares. 27

33 Ved opptatt Avbryt viderek Viderekobler innkommende anrop hvis linjen er opptatt. Ikke viderekoble anrop. Anropssperre Telefonen kan begrenses slik at den ikke tillater enkelte typer anrop. Merk! Du trenger et passord for å bruke Anropssperre. tjenesteleverandøren for å få dette passordet. 2. Velg Anrop, og trykk OK. 3. Velg Anropsinnst., og trykk OK. 4. Velg Anropssperre, og trykk OK. 5. Velg ett av følgende alternativer, og trykk OK: Utgående Alle anrop Internasj. anrop Internasj. unnt. hjem Mottatte Alle anrop Ved roaming Avbryt alle Trykk OK, og velg deretter: Kontakt Brukeren kan besvare innkommende anrop, men ikke ringe ut. Brukeren kan ikke ringe til internasjonale numre. Brukeren kan ikke ringe til internasjonale numre, unntatt til landet der SIM-kortet er registrert. Trykk OK, og velg deretter: Brukeren kan ringe ut, men ikke motta innkommende anrop. Brukeren kan ikke motta innkommende anrop når telefonen brukes i andre nettverk. Annuller alle anropssperringer (passord kreves). Meldinger 2. Velg Meldinger, og trykk OK. 3. Velg ett av følgende alternativer, og trykk OK: Stavestøtte Velg På, og trykk OK for å aktivere StavestøtteeZiType. Se Skrive tekst, s

34 Skrivehastighet Du kan endre hvor raskt tastaturtegn gjentas (før markøren går videre til neste tegn). Velg Hurtig, Normal eller Sakte, og trykk OK. Minnestatus Viser hvor mange prosent av minneplassen som er brukt på SIM-kortet og i telefonminnet. Telefonminnet kan lagre opptil 200 meldinger. Lagring 1. Velg SIM (standard) for å lagre meldinger på SIM-kortet eller Tlf. for å lagre meldinger i telefonminnet. 2. Trykk OK for å bekrefte. Profilinnstilling Dette tallet kreves for å bruke meldingsfunksjonen. Nummeret til servicesenteret tildeles av teleoperatøren og er vanligvis innstilt på SIM-kortet. Hvis nummeret til servicesenteret er lagret på SIM-kortet, vises det. Hvis ikke, kan du selv angi nummeret. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer. 1. Trykk Endre, og tast inn nummeret til servicesenteret. Trykk Slett for å slette det. 2. Trykk OK for å lagre det nye nummeret. Celleinformasjon Du kan motta meldinger om ulike emner fra tjenesteleverandøren, for eksempel vær eller trafikkforhold i et bestemt område. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelige kanaler og relevante kanalinnstillinger. Meldinger som sendes til en celle, kan ikke mottas når enheten brukes i andre nettverk. Velg Celleinformasjon, og trykk OK for å velge følgende innstillinger: Funksjon på/av Les Slå informasjon På eller Av. Trykk OK for å lese meldingen. 29

35 Språk Innstilling Velg språk På/Av, og trykk Klar. Velg fra hvilke kanaler du vil motta / abonnere på meldinger. Bruk alternativene Subscribe, Avbryt, Legg til, Endre og Slett til å definere dine kanaler. Påminnelse SMS-påminnelsesfunksjonen varsler deg én gang hvis du ikke har sett en tekstmelding innen 10 minutter etter at du mottok den. Hvis du fjerner varselskonvolutten ved å trykke, hører du ikke noen påminnelse. Velg Påminnelse, og trykk På/Av for å aktivere/deaktivere. Vibrasjon Vibrasjonsvarslingen for SMS er flere korte vibrasjoner som fortsetter i enten Kort (4 sekunder) eller Lang (12 sekunder) tid. Merk! Hvis Ringetype er satt til Kun ring, vibrerer telefonen ikke. Leveringsrapport Du kan velge om telefonen skal varsle deg når SMS du sender, er kommet frem til mottakeren. Velg Leveringsrapport, og trykk OK. Velg På eller Av for å aktivere/deaktivere. Trykk OK for å lagre. Merk! Hvis du velger Leveringsrapport=På, tar noen operatører gebyr for meldingen. Slett Velg Innboks for å slette alle meldinger i innboksen. Trykk Ja for å bekrefte eller Nei for å forkaste endringer. Velg Utboks for å slette alle meldinger i utboksen. Trykk Ja for å bekrefte eller Nei for å forkaste endringer. Velg Sendt for å slette alle sendte meldinger. Trykk Ja for å bekrefte eller Nei for å forkaste endringer. 30

36 Velg Slett alle for å slette alle meldinger samtidig. Trykk Ja for å bekrefte eller Nei for å forkaste endringer. Nødssituasjon Innstillinger for tastefunksjonen Nødsituasjon. 2. Velg Nødsituasjon, og trykk OK for å velge følgende innstillinger: Aktivering Velg ett av følgende alternativer, og trykk OK: På normal På (3) Av Trykk og hold inne tasten i ca. 3 sekunder for å aktivere funksjonen, eller trykk 2 ganger i løpet av 1 sekund. Trykk tasten 3 ganger i løpet av 1 sekund for å aktivere funksjonen. Nødtast deaktivert. Nummerliste Listen med numre som ringes opp når nødtasten trykkes. 1. Velg Tom, og trykk Legg til. 2. Velg Telefonbok for å legge til en kontakt fra telefonboken. Du kan også trykke Manuell. Se hvordan du legger til navn og numre under Telefonbok, s Trykk OK for å bekrefte. Gjenta til du har 5 kontakter (maks.). Hvis du vil redigere eller slette en eksisterende oppføring, velger du den og trykker Valg. Velg deretter Endre eller Slett, og trykk OK. SMS Meldingen som sendes til kontaktene i nummerlisten når nødtasten trykkes. Aktivering Velg ett av følgende alternativer, og trykk OK: På Av Telefonen sender en tekstmelding før den ringer opp. Telefonen ringer opp uten å sende en melding først. 31

37 Melding Trykk Endre og skriv inn meldingen, og trykk deretter OK for å bekrefte. Merk! Du må skrive en melding hvis du aktiverer SMS-funksjonen. Bekreft med 0 Velg ett av følgende alternativer, og trykk OK: Av På Telefonen ringer til det første nummeret på listen. Hvis anropet ikke blir besvart innen 25 sekunder, ringes neste nummer. Oppringingen gjentas 3 ganger eller til anropet besvares, eller til du trykker. Funksjonen fungerer som over OG: Hvis mottakeren ikke trykker 0 innen 60 sekunder, avbrytes samtalen, og det neste nummeret på listen ringes opp. Hvis mottakeren trykker 0 innen 60 sekunder, bekreftes anropet, og det gjøres ikke flere forsøk på å ringe opp (nødsekvensen avbrytes). Signaltype Justering av signaltype for varsling av nødsekvensen. Velg ett av følgende alternativer, og trykk OK: Høy Lav Stille Høye signaler (standard). Ett lavt signal. Ingen lydindikasjon, som et vanlig anrop. Alarminfo Les denne viktige sikkerhetsinformasjonen før du aktiverer nødfunksjonen: Vær forsiktig med å legge til numre med automatisk svar i anropslisten, da alarmsekvensen stoppes når anropet er besvart. Merk! Denne informasjonen gjelder ikke hvis Bekreft med 0 er satt til På. Sikkerhet 32

38 2. Velg Sikkerhet, og trykk OK. Norsk SIM-lås SIM-kortet er beskyttet med en PIN-kode (Personal Identification Number). Telefonen kan stilles inn slik at du må taste PIN-koden når den slås på. Velg ett av følgende alternativer, og trykk OK for å bekrefte: På Av Automatisk PIN-kode aktivert. Du må taste inn PIN-kode hver gang telefonen blir slått på. PIN-kode deaktivert. Advarsel: Hvis du mister SIM-kortet, eller det blir stjålet, er det ubeskyttet. Du trenger ikke å taste inn PIN-kode når telefonen blir slått på. Telefonen husker den automatisk. Hvis SIM-kortet blir flyttet til en annen telefon (tapt/stjålet), må PIN-koden tastes inn for å låse det opp. Merk! Du må taste inn PIN-koden for å deaktivere/aktivere SIM-lås. Telefonlås Velg På/Av, og trykk OK for å aktivere/deaktivere låsen. Merk! Du må taste inn telefonkoden for å deaktivere/aktivere Telefonlås. Standardkoden er Tastelås Velg ett av følgende alternativer, og trykk OK. Auto tastelås Åpen modus Velg tidsforsinkelsen for automatisk tastelås, og trykk OK for å bekrefte. Velg Enkel tast for å låse opp tastaturet med * eller Dobbel tast for å låse/låse opp med høyre programtast (Tlf.bok/Åpne) og *. Trykk OK for å bekrefte. Ekstern konfigurasjon Du kan la personer du stoler på, vanligvis et familiemedlem eller en venn, sende informasjon til din Doro PhoneEasy 510. Du 33

39 kan motta kontakter til telefonboken og kontakter til hurtigtaster, kalenderoppgaver og innstillinger for nødtasten. Når funksjonen er aktivert, trenger du ikke gjøre noe. Det er den andre personen som sender informasjon til deg. Velg Ekst. konfig., og trykk OK for å velge følgende innstillinger: Aktivering Velg På for å aktivere ekstern konfigurasjon, og trykk OK. På Av Ekstern konfigurasjon aktivert. Ekstern konfigurasjon deaktivert. Nummerliste Du må legge til navn og nummer for personer som skal ha tillatelse til å sende informasjon fra sin telefon til din Doro PhoneEasy Velg Nummerliste, og trykk OK. 2. Velg Tom, og trykk Legg til. 3. Velg Telefonbok for å legge til en kontakt fra telefonboken. Du kan også trykke Manuell. 4. Trykk. 5. Tast inn nummeret, og trykk OK. Gjenta til du har 5 kontakter (maks.). Hvis du vil redigere eller slette en eksisterende oppføring, velger du den og trykker Valg. Deretter velger du Vis, Endre eller Slett og trykker OK. Faste numre Faste numre (FDN) Du kan begrense anrop til bestemte numre som er lagret på SIM-kortet. Listen med tillatte numre er beskyttet av din PIN2-kode. Modus Faste numre liste Velg På/Av, og trykk OK. Tast PIN2 og trykk OK for å bekrefte. Trykk Legg til for å angi det første tillatte nummeret. Du kan også velge en oppføring og trykke Valg for å velge følgende innstillinger: Legg til, Endre eller Slett, og trykk OK. Tast PIN2 og trykk OK for å bekrefte. 34

40 Merk! Du kan lagre deler av telefonnumre. Hvis du for eksempel lagrer 01234, tillates anrop til alle numre som begynner med Du kan alltid foreta et nødanrop ved å taste nummeret til den lokale nødsentralen etterfulgt av, også når faste numre-funksjonen er aktivert. Når faste numre-funksjonen er aktivert, kan du ikke vise eller administrere telefonnumrene som er lagret på SIM-kortet. Du kan heller ikke sende SMS. Angi passord (bytte passord) Slik endrer du passordene for PIN, PIN2 og Telefonkod: 1. Tast koden, og bekreft med OK. 2. Tast en ny kode, og bekreft med OK. 3. Tast inn den nye koden, og bekreft med OK. Nullstill innstillinger Hvis du velger Nullstill innstillinger, blir endringene du har gjort i telefoninnstillingene, tilbakestilt til standardinnstillinger. Tast inn telefonpassordet, og trykk OK for å nullstille. Nullstill allt Hvis du velger Nullstill allt, slettes telefonens innstillinger og innhold, som kontakter, nummerlister og meldinger, fra telefonminnet (SIM-minnet berøres ikke). Tast inn telefonpassordet, og trykk OK for å nullstille. Merk! Standardkoden er Tilleggsfunksjoner Alarm 2. Velg På, og trykk OK. 3. Angi alarmtidspunkt med tastene, og trykk deretter OK. 4. For én enkel forekomst velger du En gang og trykker OK. 5. Velg Ukentlig, og trykk OK hvis alarmen skal gjentas. Bla gjennom listen over ukedager, og trykk På/Av for å aktivere/deaktivere alarmen for hver ukedag, og trykk deretter OK. 35

41 6. Trykk Endre, og trykk deretter OK for å redigere en alarm. 7. Trykk Av for å stoppe alarmen. Alarmen er nå slettet. Merk! Alarmen fungerer selv om telefonen er slått av. Ikke trykk Ja for å slå på telefonen hvis det er forbudt å bruke mobiltelefon, eller det kan medføre forstyrrelser eller fare. Et signal høres når alarmen aktiveres. Trykk Stopp for å slå av alarmen, eller trykk Slumre for å gjenta alarmen etter 9 minutter. Kalender 2. Velg Valg. 3. Velg ett av følgende alternativer, og trykk OK: Vis Vis oppgaver for den valgte datoen. Legg til oppgave 1. Angi en dato for oppgaven, og trykk deretter. 2. Angi et klokkeslett for oppgaven, og trykk deretter. 3. Angi en beskrivelse av oppgaven. Se Skrive tekst, s Trykk Lagre for å lagre oppgaven. På angitt dato/klokkeslett spilles det av en varseltone, og oppgavebeskrivelsen vises på displayet. Trykk Stille og deretter OK for å slå av alarmen, eller trykk Slumre for å gjenta alarmen etter 9 minutter. Gå til dato Angi dato, og trykk OK. Vis alle Velg en oppgave, og trykk Valg for å få følgende alternativer: Endre Slett Slett alle Rediger den valgte oppgaven Slett den valgte oppgaven Slett alle oppgaver 36

42 Merk! Kalenderen fungerer selv om telefonen er slått av. Ikke trykk Ja for å slå på telefonen hvis det er forbudt å bruke mobiltelefon, eller det kan medføre forstyrrelser eller fare. Kalkulator Kalkulatoren kan brukes til enkle regneoperasjoner. 2. Tast inn det første tallet. Bruk # til å skrive desimaltegn. 3. Bruk piltastene til å velge en funksjon (+,, x, ), og trykk OK. 4. Angi neste tall, og trykk OK. 5. Gjenta trinn 2 4 etter behov. Velg =, og trykk OK for å regne ut resultatet. FM-radio FM-radioen har et frekvensområde fra 87,5 til 108,0 MHz og 9 forhåndsinnstilte kanaler. Slå på radioen 1. Koble hodesettet til hodesettkontakten. 2. Trykk Meny, bla til, og trykk OK. Radioen slås på. Den innstilte frekvensen vises. Velg ønsket kanal med eller. Bruk sidetastene +/ til å justere volumet. 3. Trykk for å gå tilbake til hvilemodus. Radioen fortsetter å spille. Lagre frekvens 2. Velg ønsket kanal med eller. 3. Trykk Valg når det er funnet en stasjon. 4. Velg Lagre frekvens, og trykk Lagre. 5. Angi et navn på den nye kanalen. Se Skrive tekst, s Trykk Lagre. 37

43 Slå av 2. Trykk Valg, og trykk deretter Slå av. Tips: Radioen slås også av hvis du kobler fra hodesettet. Kanalliste (redigere kanallisten) 2. Velg Valg. 3. Velg Kanalliste, og trykk OK. 4. Velg kanalen du vil redigere, og trykk Valg eller Legg til. 5. Velg ett av følgende alternativer, og trykk Valg: Spill av Spill av den valgte kanalen. Slett Slett kanalen. Trykk Ja for å bekrefte eller Nei for å gå tilbake til kanallisten. Endre Rediger kanalnavnet, og trykk deretter for å redigere frekvensen. Bruk # til å angi desimaltegn. Trykk Lagre. Velge kanaler Trykk tastene 1 9 for å velge en forhåndsinnstilt kanal mens radioen er på. Manuell inntasting (endre søkemodus) 2. Velg Valg. 3. Velg Manuell inntasting, og trykk OK. 4. Velg ett av følgende alternativer, og trykk OK: Finjuster Manuell innstilling med eller. Autosøk Automatisk stasjonssøk med eller. Autosøk Merk! Dette overskriver alle tidligere lagrede kanaler! 38

44 2. Velg Valg. 3. Velg Autosøk, og trykk Valg for å stille inn tilgjengelige radiostasjoner automatisk på kanalene 1 9. Lommelykt Bruke den innebygde lommelykten. 1. Trykk Meny, bla til og trykk OK for å slå på lommelykten. 2. Trykk Av for å slå av lommelykten. Merk! Lykten lader ut batteriet svært raskt. Husk å slå av lykten etter bruk. Se Lommelykt, s.20 for å stille inn varighet før lommelykten slås av automatisk. Instruksjoner for EKSTERN BRUKER Sende eksterne kontrollkommandoer via tekstmelding. Aktivering må være stilt inn på På, og den eksterne brukeren må være oppført i Nummerliste på din Doro PhoneEasy 510. Meny Sikkerhet Ekst. konfig.. Alle kontakter som sendes til din Doro PhoneEasy 510 via ekstern konfigurasjon, blir lagret i telefonen (selv om SIM er valgt til lagring). 3 telefonnumre for hver kontakt: Mobil, Hjemme eller Jobb. Merk! SMS-formatet må være *#Kommando#, ellers kan ikke SMS-meldingen identifiseres som en ekstern kommando. Parametere er innholdet du vil sende, og du må bruke tegnet # til å skille parametrene. P = parametere i tabellene. Registrere en kontakt i telefonboken Kommando P 1 P 2 P 3 P 4 phonebook navn maks. lengde=20 mobil maks. lengde=40 39 hjem jobb

45 Eksempel: Norsk Du vil sende Per Hansens mobilnummer, hjemmenummer og jobbnummer til din Doro PhoneEasy 510. Mobilnummeret er: Hjemmenummer: Jobbnummer: *#phonebook#per Hansen# # # # Nummeret blir lagret i telefonboken på 510 som: Per Hansen Merk! Bruk bare tall til parametrene 2, 3 og 4. Hvis du bruker bokstaver i disse parametrene, lagres oppføringen som tom/blank i telefonboken. Kontakter som allerede er lagret i telefonboken, blir ikke erstattet. De blir duplisert. Dette for å unngå utilsiktet sletting av kontakter fra telefonboken. Tips: Ved lagring av internasjonale numre må du alltid bruke + før landskoden for at det skal fungere best mulig. Tast telefonnummeret inkludert retningsnummer. Stille inn nødfunksjonen Kommando P 1 P 2 P 3 P 4 alert alert a aktivering n nummer 0/1/2 0=Av 1=På normal 2=På (3) 1 5 plassering i Nummerliste Navn maks. lengde=20 nummer maks. lengde=40 40

46 alert alert alert Eksempel: m melding c bekreft med «0» s signaltype Du vil aktivere nødfunksjonen. *#alert#a#1# 0/1 0=Av 1=På 0/1 0=Av 1=På Norsk 0/1/2 0=Høy 1=Lav 2=Stille Tekst maks. lengde = 70 Du vil lagre Per Hansen i Nummerliste i posisjon én (1) med følgende telefonnummer: *#alert#n#1#per Hansen# # Du vil sende SMS-meldingen når nødtasten trykkes inn. Eksempel på innhold i tekstmeldingen: Dette er en nødmelding. Treff nødvendige tiltak. *#alert#m#1#dette er en nødmelding. Treff nødvendige tiltak.# Du vil aktivere funksjonen Bekreft med 0. *#alert#c#1# Du vil stille Signaltype til lav. *#alert#s#1# Tips: Husk å skrive ned posisjonene du sender. Da blir det lettere å sende endringer senere. Stille inn hurtigtaster Kommando P 1 P 2 P 3 memorykey a A-tast Navn maks lengde = 20 nummer maks lengde = 40 41

47 memorykey memorykey Eksempel: b B-tast c C-tast Norsk Navn maks lengde = 20 Navn maks lengde = 20 nummer maks lengde = 40 nummer maks lengde = 40 Du vil stille inn Per Hansens mobilnummer på hurtigtast A på din Doro PhoneEasy 510. Ellen Olsen på hurtigtast B og Tor Nilsen på hurtigtast C. *#memorykey#a#per Hansen# # *#memorykey#b#ellen Olsen# # *#memorykey#c#tor Nilsen# # Legge til oppgave i kalenderen Kommando P 1 P 2 P 3 task Eksempel 1: ååååmmdd Dato ttmm Klokkeslett merknad beskrivelse av oppgaven. maks. lengde = 35 Du vil sende en ny kalenderoppgave til Doro PhoneEasy 510. Den gjelder en tannlegetime klokken desember *#task# #1030#tannlegetime# 42

48 Feilsøking Kan ikke slå på telefonen Lavt batterinivå Batteriet er installert feil Batteriet lades ikke Batteriet eller laderen er skadet Batteriet skal bare lades ved temperaturer mellom 0 C og 40 C Laderen er koblet feil til telefonen eller stikkontakten Koble til strømadapteren, og lad telefonen i 3 timer. Kontroller at batteriet er satt i riktig. Kontroller batteriet og laderen. Lad telefonen på et mer egnet sted. Kontroller ladepluggene. Batteriets varighet blir kortere Batterikapasiteten er for lav For langt fra basestasjonen, telefonen søker kontinuerlig etter signal Sett i et nytt batteri. Søk etter nettverk øker strømforbruket. Finn et sted med sterkere signal, eller slå av telefonen midlertidig. Kan ikke ringe opp eller motta anrop Anropssperre aktivert Deaktiver anropssperre. Kontakt tjenesteleverandøren hvis dette ikke løser problemet. PIN-koden godtas ikke Feil PIN-kode er tastet for mange ganger Tast inn PUK-koden for å endre PIN-koden, eller kontakt tjenesteleverandøren. 43

49 SIM-kortfeil SIM-kortet er skadet Kontroller SIM-kortet. Kontakt tjenesteleverandøren hvis det er skadet. SIM-kortet er satt i feil Kontroller installasjonen av SIM-kortet. Fjern kortet og sett det inn på nytt. SIM-kortet er skittent eller fuktig Tørk av metallflatene på SIM-kortet med en ren klut. Kan ikke koble til nettverket SIM-kort ugyldig Kontakt tjenesteleverandøren. Ingen GSM-dekning Kontakt tjenesteleverandøren. Svakt signal For langt fra basestasjonen Nettverket er opptatt Prøv igjen på et annet sted. Prøv igjen senere. Ekko eller støy Lokalt problem på grunn av dårlig nettverksrelé Legg på og ring opp på nytt. Dette kan føre til at et annet nettverksrelé velges. Kan ikke legge til kontakt Telefonbokminnet er fullt Slett noen kontakter for å frigjøre minne. Kan ikke angi en funksjon Funksjonen støttes ikke, eller du abonnerer ikke på den Kontakt tjenesteleverandøren. 44

Doro PhoneEasy 507S. Norsk

Doro PhoneEasy 507S. Norsk Doro PhoneEasy 507S Norsk 1 14 15 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 6 7 16 17 18 19 Elementene som følger med telefonen kan variere avhengig av hvilken programvare og hvilket tilbehør som er tilgjengelig i din region

Detaljer

Doro PhoneEasy 608. Norsk

Doro PhoneEasy 608. Norsk Doro PhoneEasy 608 Norsk 1 13 2 3 4 5 12 11 14 15 16 17 18 19 20 6 10 7 9 8 Norsk 1. Høreelement 2. Mikrofon 3. Piltaster 4. Venstre menytast 5. Ringetast 6. Hurtigtaster 7. Talepostkasse 8. Stille / inntastingsmetode

Detaljer

Doro PhoneEasy 520X. Norsk

Doro PhoneEasy 520X. Norsk Doro PhoneEasy 520X Norsk 2 16 15 1 17 3 14 13 4 12 5 11 6 10 18 7 9 8 19 20 21 22 23 1. Volumregulering 2. Hodesettkontakt 3. Venstre valgknapp 4. Anropsknapp 5. Hurtigtaster 6. Talepost 7. Tastelås 8.

Detaljer

Doro PhoneEasy 612. Norsk

Doro PhoneEasy 612. Norsk Doro PhoneEasy 612 Norsk 17 18 19 1. Høreelement 2. Kamera-snarvei 3. Venstre menytast 4. Ringetast 5. Hurtigtaster 6. Talepostkasse 7. Stille/Inntastingsmetode 8. Mikrofon 9. Meldingssnarvei 10. Piltaster

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 520X http://no.yourpdfguides.com/dref/4565771

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 520X http://no.yourpdfguides.com/dref/4565771 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 520X. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 520X i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 615 http://no.yourpdfguides.com/dref/3925194

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 615 http://no.yourpdfguides.com/dref/3925194 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 615. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 615 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Doro PhoneEasy 509. Norsk

Doro PhoneEasy 509. Norsk Doro PhoneEasy 509 Norsk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 17 18 19 20 21 Elementene som følger med telefonen, kan variere avhengig av hvilken programvare og hvilket tilbehør som er tilgjengelig i

Detaljer

Doro PhoneEasy 624. Norsk

Doro PhoneEasy 624. Norsk Doro PhoneEasy 624 Norsk 1 2 20 23 19 22 3 4 5 6 7 14 13 12 11 10 9 15 16 18 17 21 8 Norsk 1. Høreelement 2. Display 3. Pilknapper 4. Venstre valgknapp 5. Anropsknapp 6. Hurtigtaster 7. Talepostkasse 8.

Detaljer

Doro 6031 Norsk 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 15 16 17 18 19 20 21 22 Elementene som følger med telefonen, kan variere avhengig av hvilken programvare og hvilket tilbehør som er tilgjengelig i din region

Detaljer

Doro PhoneEasy 631. Norsk

Doro PhoneEasy 631. Norsk Doro PhoneEasy 631 Norsk 1 14 20 2 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 15 16 17 19 18 Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk

Detaljer

Doro PhoneEasy 632. Norsk

Doro PhoneEasy 632. Norsk Doro PhoneEasy 632 Norsk 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 15 16 17 18 19 23 22 21 20 Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet.

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 610. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 610 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Doro Liberto 650. Norsk

Doro Liberto 650. Norsk Doro Liberto 650 Norsk 1 2 12 16 17 3 4 5 6 7 11 10 9 8 13 14 15 18 19 Elementene som følger med telefonen kan variere avhengig av hvilken programvare og hvilket tilbehør som er tilgjengelig i din region

Detaljer

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580 Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3. Ladekontakt

Detaljer

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580IP Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3.

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Doro Secure 680. Norsk

Doro Secure 680. Norsk Doro Secure 680 Norsk 1. Høreelement 2. Venstre valgknapp 3. Anropsknapp 4. Mikrofon 5. Hurtiganrop (Telecarefunksjoner) 6. Talepost 7. Stille/Inntastingsmetode 8. SMS-snarvei 9. Pilknapper 10. Avslutt

Detaljer

Doro Comfort 1010. Norsk

Doro Comfort 1010. Norsk Doro Comfort 1010 Norsk 1 2 3 4 5 6 11 10 9 8 7 1. Opp/anropslogg 2. Venstre menytast/ok 3. Ringetast 4. Ned/Repetisjon 5. Tastelås 6. Høyttaler 7. Telefonbok 8. Repetisjonstast 9. Ringelyd på/av 10. Avslutt

Detaljer

Doro Secure 628. Norsk

Doro Secure 628. Norsk Doro Secure 628 Norsk 1. Høreelement 2. Display 3. Pilknapper 4. Venstre valgknapp 5. Anropsknapp 6. Hurtigtaster 7. Talepost 8. Inntastingsmetode/stille 9. Kamerasnarvei 10. Meldingssnarvei 11. Volumregulering

Detaljer

Doro PhoneEasy 621. Norsk

Doro PhoneEasy 621. Norsk Doro PhoneEasy 621 Norsk 1. Høreelement 2. Display 3. Pilknapper 4. Venstre valgknapp 5. Anropsknapp 6. Hurtigtaster 7. Talepostkasse 8. Inntastingsmetode/stille 9. Kamerasnarvei 10. Meldingssnarvei 11.

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Doro PhoneEasy 609. Norsk

Doro PhoneEasy 609. Norsk Doro PhoneEasy 609 Norsk 1 16 2 4 3 5 6 7 8 1 2 ABC 3 4 5 6 7 8 9 * GHI JKL 0 # DEF MNO PQRS TUV WXYZ + 15 14 13 12 11 10 9 17 18 19 20 21 Elementene som følger med telefonen, kan variere avhengig av hvilken

Detaljer

Doro Secure 580. Installasjonsanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Installasjonsanvisning. Norsk Doro Secure 580 Installasjonsanvisning Norsk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet.

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Elementene som følger med telefonen, kan variere avhengig av hvilken programvare og hvilket tilbehør som er tilgjengelig i din region eller tilbys av

Elementene som følger med telefonen, kan variere avhengig av hvilken programvare og hvilket tilbehør som er tilgjengelig i din region eller tilbys av Doro 6521 Norsk 1 2 3 19 4 5 6 7 8 9 10 20 21 22 11 23 24 17 16 15 18 14 13 12 Elementene som følger med telefonen, kan variere avhengig av hvilken programvare og hvilket tilbehør som er tilgjengelig i

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T68 http://no.yourpdfguides.com/dref/819898

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T68 http://no.yourpdfguides.com/dref/819898 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok 9351543 2. utgave

Brukerhåndbok 9351543 2. utgave Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok 9351543 2. utgave Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. Copyright

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS DECT5111S http://no.yourpdfguides.com/dref/1000784

Din bruksanvisning PHILIPS DECT5111S http://no.yourpdfguides.com/dref/1000784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. NO brukermanual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. NO brukermanual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone NO brukermanual Pakken innhold Sette i gang Velkommen til din nye mobiltelefon. Den er laget for å kunne brukes også i litt tøffere miljøer. Telefonen er IP57

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Doro PhoneEasy 530X. Norsk

Doro PhoneEasy 530X. Norsk Doro PhoneEasy 530X Norsk 1 2 3 18 4 5 6 7 8 9 10 19 20 21 22 23 17 16 15 14 13 12 11 Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Doro PhoneEasy 740. Norsk

Doro PhoneEasy 740. Norsk Doro PhoneEasy 740 Norsk 15 18 16 17 19 20 21 22 23 1. Høreelement 2. Grønt LED-lys = Ny melding / tapt anrop 3. Opp / ned-tast 4. OK-tast 5. Menytast 6. Funksjonstast 7. Ringetast 8. Talepost 9. Mikrofon

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Doro Magna 2000. Norsk

Doro Magna 2000. Norsk Doro Magna 2000 Norsk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 14 13 12 11 10 16 17 18 19 20 21 1. LED-indikator for ringesignal 2. Høreelement 3. Ekstra forsterkning (boost) 4. Opp/anropslogg 5. Venstre menytast/ok 6. Ringetast

Detaljer

Nokia 810 biltelefon Brukerhåndbok Installeringsveiledning

Nokia 810 biltelefon Brukerhåndbok Installeringsveiledning Nokia 810 biltelefon Brukerhåndbok Installeringsveiledning 9356674 Utgave 3 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret TFE-4R er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T280I http://no.yourpdfguides.com/dref/819888

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T280I http://no.yourpdfguides.com/dref/819888 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper...6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Brukervennlig mobiltelefon

Brukervennlig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Brukervennlig mobiltelefon NO Bruksanvisning Pakken innhold Introduksjon Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er laget for å være enkel å bruke men har noen praktiske

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 Brukerhåndbok for analog telefon Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 2 Brukerhåndbok for analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med enerett. 2004. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Brukerhåndbok. 9351840 Issue 2

Brukerhåndbok. 9351840 Issue 2 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brukerhåndbok 9351840

Detaljer

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort 2001 Nortel Networks P0935936 Utgave 01 Bruke primærtelefonen Telefonen din er programmert som en primærtelefon for bestemte eksterne linjer på

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Doro Liberto 650. Hurtigveiledning. Norsk

Doro Liberto 650. Hurtigveiledning. Norsk Doro Liberto 650 Hurtigveiledning Norsk 1 2 12 16 17 3 4 5 6 7 11 10 9 8 13 14 15 18 19 Elementene som følger med telefonen kan variere avhengig av hvilken programvare og hvilket tilbehør som er tilgjengelig

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

PhoneEasy 110. Norsk

PhoneEasy 110. Norsk PhoneEasy 110 HMS art.nr.: 189260 Varenr.: 110 Norsk Dok. nr.: 0643A Dato: 2013-01-02 1 2 3 4 5 6 O a 1 3 ABC 2 DEF 4 GHI 5 MN O 7 8 W XY Z PQRS 7 L r JKL TUV 6 9 * 0 # Norsk 1. Telefonbok 2. Forsterkning

Detaljer

Brukerhåndbok. 9351906 2. utgave

Brukerhåndbok. 9351906 2. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". "Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998". Brukerhåndbok 9351906

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D4550 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Brukerveiledning Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Varenr.: 300 100 Innholdsfortegnelse Tekniske data på Falck 6604 Vaktfalk Telealarm... 3 Introduksjon... 3 Oversikt over tilkoblinger... 4 Oppstart og programmering...

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok 9351724 Issue 2 Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi is

Detaljer

Hurtigstart-guide SE888

Hurtigstart-guide SE888 Hurtigstart-guide SE888 Eskens innhold Håndsett * Basestasjon Lader * Strømadapter * Telefonledning ** Hurtigstartveiledning CD-rom Garanti Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere

Detaljer

Doro PhoneEasy 516. Norsk

Doro PhoneEasy 516. Norsk Doro PhoneEasy 516 Norsk 2 1 18 19 3 4 5 6 7 8 9 10 16 15 14 13 12 11 17 20 1. Ladekontakt 2. Hodesettkontakt 3. Høreelement 4. Display 5. Venstre valgknapp 6. Anropsknapp 7. Hurtigtaster 8. Talepost 9.

Detaljer

Doro Magna 4000. Norsk

Doro Magna 4000. Norsk Doro Magna 4000 Norsk 5 6 7 8 OK C 9 10 4 3 A B b 11 12 2 R 13 1 14 60 db 15 16 17 Norsk 1. Volumkontroll for håndsettet 2. Høyttaler 3. Servicetilgangstaster 4. Opphengskrok for håndsett 5. Slett 6. OK

Detaljer

Bruksanvisning for GDC 450

Bruksanvisning for GDC 450 Bruksanvisning for GDC 450 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Aktive displayknapper 4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer

Detaljer

Sydney Svarapparat GSM

Sydney Svarapparat GSM Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning Sydney Svarapparat GSM Sydney Svarapparat GSM Art.nr.: 2201690 HØRSEL KOMMUNIKASJON SYN VARSLING OMGIVELSESKONTROLL Leverandør av elektroniske hjelpemidler

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse Brukerveiledning Funksjonsbeskrivelse Telefon Software versjon 5.3.3 eller nyere Rev C NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2 Bruke Telefon... 3 2.1 Kontaktlisten... 3 2.2 Telefonmenyen... 3 2.3 Ringe

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Hurtigstart-guide CD181/CD186

Hurtigstart-guide CD181/CD186 Hurtigstart-guide CD181/CD186 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis

Detaljer

3G-bordtelefon Kaerdesk 135. Brukermanual INNHOLD

3G-bordtelefon Kaerdesk 135. Brukermanual INNHOLD 3G-bordtelefon Kaerdesk 135 Brukermanual INNHOLD Takk for at du kjøpte ett av våre produkter. Les manualen nøye for å få mest mulig ut av din telefon, les manualen nøye. NB: Vennligst slå av apparatet

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS XL3401B http://no.yourpdfguides.com/dref/1000823

Din bruksanvisning PHILIPS XL3401B http://no.yourpdfguides.com/dref/1000823 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D450 D455. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D450 D455. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D450 D455 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support M330 M335 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352351 Issue 4

Brukerhåndbok. 9352351 Issue 4 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9352351

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D150. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D150. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D150 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Touchtone User Interface (TUI)

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Touchtone User Interface (TUI) OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Hurtigreferanse R6.x Hovedmeny Slå tilgangsnummeret. Etter at du er logget på vil touchtone-grensesnittet vise deg hvordan du åpner og håndterer tjenestene i

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8002E 3 - Apparatbeskrivelse 3 Programmering av apparat - Endre navn på telefonen 4 - Endre intern og ekstern ringetone

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D400 D405. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D400 D405. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D400 D405 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Maxi fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D230 D235 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 2 Kobling IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 2 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp.

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp. Bernafon SoundGate SoundGate HURTIGGUIDE Justering av volum og bytte av program Telefonknapp Musikk/audio-knapp Bluetooth knapp Batteri-indikator Denne bruksanvisningen er en kortversjon. Viktig: - Din

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D130 D135. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D130 D135. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D130 D135 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M550 M555. Hurtigveiledning

Registrer produktet og få støtte på. M550 M555. Hurtigveiledning Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome M550 M555 Hurtigveiledning Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255 Brukerveiledning Fallindikator GT300 Artikkelnr: 324 255 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Fallindikator GT300... 3 2.1 Beskrivelse av tastatur og MINI USB grensesnitt... 4 2.2 Ikon beskrivelse... 5 3 Komme

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål Innhold 1. Audio... 1 2. Navigasjon (kun med og Navi 650)... 2 3. Phone... 3 4. Speech recognition (kun med CD 600 IntelliLink and )... 4 5. Other... 5 1. Audio SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352008 2. utgave

Brukerhåndbok. 9352008 2. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brukerhåndbok 9352008

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Doro PhoneEasy 530X. Norsk

Doro PhoneEasy 530X. Norsk Doro PhoneEasy 530X Norsk 1 2 3 18 4 5 6 7 8 9 10 19 20 21 22 23 17 16 15 14 13 12 11 Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet.

Detaljer

Digital kalender. Bruksanvisning

Digital kalender. Bruksanvisning Digital kalender Bruksanvisning Funksjoner og finesser Klokke og tidssoner - Månedskalender som dekker tidsrommet fra januar 1901 til desember 2099. - Tiden i 32 byer i verden. - Valg mellom 12- og 24-timersklokke.

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Mobil Bedrift. Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag

Mobil Bedrift. Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag Mobil Bedrift Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag Enkel konferanseadministrasjon Oversikt over tilgjengelige kollegaer Viderekoble eller sette over samtaler Fraværsassistent inkludert Dine ansatte

Detaljer