ÅRSMELDING FRÅ STYRET I VIKANE IL. for perioden 01. januar 2011 til 31.desember 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING FRÅ STYRET I VIKANE IL. for perioden 01. januar 2011 til 31.desember 2012"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2011 SAKSLISTE 1. Godkjenning av dei stemmeberettiga 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Val av ordstyrar, referent og to personar til å skrive under møteboka 4. ÅRSMELDINGAR 5. REIKNESKAP 6. INNKOMNE SAKERE 7. KONTIGENTAR OG GODTGJERDSLER 8. BUDSJETT 9. VAL

2 ÅRSMELDING FRÅ STYRET I VIKANE IL for perioden 01. januar 2011 til 31.desember STYRET SI SAMANSETTING: Leiar: Andreas Søndenå (leiar) Nestleiar/Sekretær: Jill Trude Dyrvang Leiar i handballgruppa: Siv Anita Gjerde Leiar i fotballgruppa: Espen Aarreberg Leiar i barneidrettsgruppa: Signe Oppdal Leiar i skigruppa: Marianne Skåden Drageset Leiar i Styrkhallen: Terje Raftevold/ Eivind Reme (frå aug/sept) Leiar tur og trim: Solveig Heggdal 2. GRUPPER/UTVAL/KOMITEAR STYRE FOR STYRKHALLEN Terje Raftevold/ Eivind Reme (leiar) Harald Jakob Verlo Jon Bjørn Moen Steinar Frøholm Cato Reme FOTBALLGRUPPA Espen Aarreberg (leiar) Harald Jakob Verlo Sigbjørn Fivelstad Arvid Fuglestrand HANDBALLGRUPPA Siv Anita Gjerde (leiar) Bente Susann Hilde Merete Hammer Bergh Reidun Solheim SKIGRUPPA Marianne Skåden Drageset (leiar) Rolf Erlend Hilde Asle Lyslo BARNEIDRETT/FRIIDRETT Signe Oppdal (leiar) May Iren Skåden Terje Raftevold (ansvar friidrett) Sølvi Håhøy Nygård Grethe Sunde Unni Heggdal (ansvar dansegruppe) Irene Hilde TUR OG TRIM Solveig Heggdal (leiar) Jan Skåden Kjell Bruland (ansvar gubbetrim) Jan Carlsen Oddhild Hilde Berit Hage KIOSKNEMD Jon Flatjord (leiar) Jorunn Tenden Arne Egil Myklebust Ruth Verlo IDRETTSPLASSNEMD Jostein Bruland Ivar Heggdal Atle Aaland Roar Frøholm Tore Drageset REVISORAR Per Inge Verlo Jan Reme UTDANNINGSKONTAKT Roar Verlo VALNEMD Tanja Hage (leiar) Karin Vindfjell Frøholm Jan Reme KOMITEAR: IDRETTSKLUBB Marianne Skåden Drageset Aud Skrede Ola Steinar Hestenes

3 3. MØTE TILSTELLINGAR: 3.1) Vi har for meldingsåret hatt 7 styremøte. 3.2) Vi har ikkje hatt medlemsmøte. 3.3) Andre møte: Leiar deltok på SIR sitt årsmøte i Stryn. Anne Serine Heggdal sit som medlem i SIR (Stryn idrettsråd). Idrettslaget hadde også eit møte ilag med bygdelaga i Innvik og Utvik med tanke søknad til midlar til merking av turvegar. 3.3) Inntektsgjevande arrangement Årsfest med premiering til alle born som har delteke på aktivitetar i regi av idrettslaget. Det vart delt ut 75 medaljar i barneidrett, 23 premiar i aldersbestemt fotball, 55 premiar i miniputt fotball, 74 medaljar i langrennskarusellen, 19 medaljar i alpint, 24 premiar i aldersbestemt handball og 38 premiar i minihandball. I tillegg fekk 2 personar ei utmeriking for sine prestasjonar i 2011: Sander Amble Haugen og Ingeborg Drageset Raftevold fekk stimulansepremie. Begge fekk gåvekort på Ytre Eide Sport1 på kr. 500,-. Netto inntekt frå dette arrangementet var litt under kr Kakelotteri (handballgruppa) Loddsal (fotballgruppa) Loppemarknad under sommardagane i Utvik (barneidrett) Pilkasting og lotteri under Utkantmarknaden. Diverse sal: kiosk, lodd, julenek, flaskepanting Inntektsgjevande dugnad: 2 vareteljingar på Ica sparmat, totalt kr ,- Inntektsgjevande dugnad: Henge opp klede i Styrkhallen for Skogstad kr ,- Inntektsgjevande dugnad: Demontering av nausttak i Utvik for kommunen kr 5.000,- 4. SAKER: 4.1) Styret har handsama 65 saker. 4.2) Kort samandrag av viktige saker. Dugnadsarbeid og dugnadslister. Vi meiner no at vi har kome fram til eit godt system i forhold til å få gjennomført dugnader. Vi må bli endå flinkare til å planlegge kva oppgåver vi skal setje opp. Økonomi Saker i forbindelse med arbeid som er gjort i Styrkhallen: Installasjon av brannvarslingsanlegg, ombygging med nytt kjøkken og kiosk, brannceller, vedlikehald generelt, vasskade, m.m. Årsmøte i Stryn Idrettsråd (SIR) Anne Serine Heggdal sit som medlem i Sir og representerar Vikane il der. Sponsorarbeid Utkantmarknad Årsfest IRAS fakturerer medlemskontingentar og treningsavgifter. Det er oppretta sykkelgruppe. Nøkklar har vore samla inn og merkte. Samarbeid med Røde kors om Utkantmarknad. 5. MEDLEMSTAL: 5.1) Samla medlemstal pr. 31/ er ) Medlemer over 19 år: 112 kvinner og 123 menn 5.3) Medlemer under 19 år: 80 jenter og 88 gutar 5.4) Auke frå 2010 : + 20 personar 6. UTDANNING:

4 7. SÆRFOBUND: Norges skiforbund Norges handballforbund Norges fotballforbund Norges friidrettsforbund Noregs sykkelforbund 8. MOTTEKNE MIDLAR: 9.1) Gåver, tilskot frå kommunen, tippemidlar m.m. Sparebankstiftinga Sparebanken Sogn og Fjordane kr ,- Gjennsidige stiftelsen(idrettsklubben) ,- Kulturmidlar kr ,- Stryn kommune ,- Grasrotandelen kr ,- Sponsorbidrag frå: Sacco, Innvik Sellgren, Skogstad Sport, Haugen Norge, Ytre-Eide sport 1, Sparebanken vest, Sparebanken Sogn og Fjordane, Stryn Energi, HS Bygg, Innvik Kraftverk, Innvik Fjordhotell, Fjordingen, Dooria, PriceWaterhouse Coopers Stryn AS, Iras, Utvik Bygg, Nordea, SMB Business Partner AS, Utkantmarknaden 2010; kr ,- 9.2) Tilskot frå idrettskrins. Lokale aktivitetsmidlar kr ,- 10. ANLEGG: 10.1) Styrkhallen: Sjå årsmelding for Styrkhallen Innvik Stadion: Det vart gjennomført 2 vårdugnadar på Innvik Stadion. Utvik Stadion: Det vart gjennomført vårdugnad på utvik Stadion. 10.2) Kjøp av utstyr. I 2011 vart det investert lite i dyrare utstyr grunna storoppussinga i Styrkhallen. Ballar, draktsett og anna småmateriell vert oftast kjøpt inn og betalt av sponsoravtala vi har med Sport 1 Ytre Eide og Adidas i Stryn. Avtala gjer at vi kan hente ut utstyr og varer frå Adidas til ein verdi av kr ,- over 4 år. Avtalen gjeld fram til Det vart i 2011 kjøpt inn utstyr for ca ,-. Det kan i 2012 hentast utstyr for ,- 11. AVGITTE TILLITSMENN / KVINNER: Tillitsmenn/kvinner avgitt til: 11.1) Stryn idrettsråd : Anne Serine Heggdal 12. OPPGÅVER I ÅRET SOM KJEM: 12.1) Styret sitt syn på nye arbeidsoppgåver for heile lagsverksemda. Oppretthalde den gode aktiviteten vi har i laget Setje i gong aktivitetar som medlemmane våre etterspør. Opplæring i forhold til brannalarm for alle trenerar/ansvarlege. Starte opp att A-laget frå 2013? Fullføre beisinga av hallen Fullføre småprosjekt i Styrkhallen. Vidareføre og utvikle dugnadslistene Kjøpe inn oppvaskmaskin og utstyr til kjøkken og kafe. Gjennomføre opplæring på brannvarsling system. Lage utstyrsbur inne i hallen Utvikle heimeside, gjerne i samarbeid med vikanenett. 12.2) Prioritering / planar. Vi ser det som gledeleg og positivt at laget har klart å opprettholde tilbod om dans gjennom barneidrettsgruppa og at vi igjen har eit A-lag i fotball som gjev tilbod til mange unge som elles ikkje ville hatt noko tilbod.

5 Samtidig er det ei utfordring å klare å skaffe trenarar til alle laga vi har. Vi har mange ivrige og talentfulle born og ungdom i bygdene som fortenar gode tilbod. Det er idrettslaget si plikt å legge til rette forholda slik at dei kan utvikle seg vidare. Komande år bør det arbeidast med å motivere fleire til å ta slikt ansvar. Vi har i dag kontroll på økonomien. Det er viktig at vi heile tida er kritiske og i forhold til kva vi brukar pengar på. Styret vil takke alle som er med å gjere Vikane il til ein stor og viktig organisasjon. Mange timar vert lagde ned kvar einaste dag i form av trening og dugnadsarbeid. Tusen takk til alle lokale bedrifter som støttar laget både praktisk og økonomisk. Kva hadde Utvik og Innvik vore utan idrettslaget? For styret i Vikane il Andreas Søndenå Årsmelding for barneidrettsgruppa 2011 Styret i gruppa har vore slik samansett: Signe Opdal -leiar May-Iren Skåden - dansegruppa Irene Hilde Sølvi Haugen Gruppa har hatt 3 møter, 2 av dei gjekk med til å lage nye planar og eitt til å planlegge loppemarknaden. Barneidrettskulen (0-9 år) Idrettskulen har dette året hatt 26 samlingar med ulike aktivitetar. Vi har bl.a. hatt leikeland, aktivitetar med ball, riding, hopp og sprett, stafett og leikar, orientering, turmarsj i Utvik og symjing i Stryn. Til jul hadde vi avslutning i hallen med servering og besøk av julenissen. Det var kjempekjekt. I alt har 66 born delteke på idrettsskulen. Av inntektsgjevande arbeid har vi hatt stand på Utkantmarknaden og Loppemarknad på Utvikdagane. Det har vore eit godt år med mange positive og aktive born. Foreldra uttrykkjer at dei set stor pris på tilbodet. Det er jamt og godt oppmøte på treningane. Det vi ser er at det er dei minste barna som er mest stabile. Dansegruppa er ein del av barneidretten. Unni heggdal og May Skåden er leiara i dansegruppa. Det er godt oppmøte, i alt 30 deltakarar. Gruppa er delt inn i to, barnehage- og skulegruppe. Lina Vanberg Solstad er instruktør. For barneidrettsgruppa Signe Opdal Årsmelding for tur og trimgruppa 2011 Styret har i år hatt 2 møter, der det eine var fellesmøte med Utviklingslaget og grunneigarar ang. planar for betre merking og tilrettelegging av turstiar i Vikane. Vi har gjennomført 16 onsdagsturar i all slags vêr og vind- frå mai og ut august. Til saman 124 deltok her. Dagsturen til Hornelen vart avlyst grunna dårleg vêr! Fjelltrimmen ligg ute med 28 postar, og her har 3849 besøkjande skrive seg i bøkene i år. Varden er desidert mest besøkt med sine Av støylane leiar Remestøylen med 450 besøk. Vi fører vidare Supertrimmen med sine 28 postar for vaksne. Nytt for året 2011/2012 er Barnesupertrimmen, der barn t.o.m. 7. kl. må innom 20 av postane for å bli Supertrimmar. Blir spennande å

6 sjå om dette vert populært! Deltakarkart er å få kjøpt på Cafè Gobiten i Innvik og på Sjøbua i Utvik. Det var ynskjer om nye og betre turkart, men det fargekartet som eksisterar dekkjer ikkje Tistam Moldrheim området. Med tida vil Reisemål Stryn- og Nordfjord lage nye kart over Vikane. GOD TUR i 2012!! For Tur- og Trim Solveig N Heggdal Resultat 2011 Damer 65 år og eldre Herrer 65 år og eldre Anny Sølvberg 43 Egil Loftesnes 455 Oddny Torheim 28 Jostein L Hilde 144 Ingunn Bruland 27 Magne Sølvberg 77 Ingebjørg Carlsen 20 Perder Torheim 51 Ruth Torheim 17 Kjell Fløtre 48 Berit F Bruland 15 Asbjørn Hage 39 Malmfrid Skåden 13 Reidar Torheim 39 Liv Heggdal 9 Kåre Carlsen 12 Marta E Tisthamar 7 Lars Tisthamar 10 Agneta Torheim 7 Anders Hestad 9 Lisbeth Nygjerd 7 Kjell Tisthamar 9 Olaug Skaaden 7 Jostein B Hilde 8 Magne Berstad 8 Ivar Lyslo 8 Jon Vambeset 8 Sverre Tisthamar 8 Arnvid Nygjerd 7 Damer år Herrer år Gunnhild Kårstad 208 Leif Rune Hage 129 Solveig N Heggdal 150 Gunnar Solheim 109 Aslaug Valaker 145 Arnt Inge Verlo 93 Ingvild Johansen 115 ( Svein O Bennæs ) 93 Berit Hage 97 Roar Verlo 68 Turid Lee Frantzen 89 Per Arne Tøsse 49 Eli B Veiteberg 71 Olav Rune Haugen 47 Ingvild Nygjerd 59 Knut Erik Frantzen 44 Oddhild Hilde 48 Tor Anders Hestad 43

7 Astrid Raftevold 47 Kjell Mortveit 41 Lena H Skogen 35 Asbjørn Heggdal 38 Jorunn Tenden 34 Terje Raftevold 35 ( Solfrid P Egge ) 33 Remi Sørland 33 Solveig Stange 32 (Per Inge Verlo ) 31 Ulla Faartoft 31 Håvard Lyslo 29 Betzy Tøsse 29 Audun Tøsse 29 Tanja Hage 27 Jan Carlsen 25 Unni Heggdal 26 ( Arnt Petter Løvdahl) 25 Kristin Hage 25 Oddvar Veiteberg 24 Torill Hage 24 Jan Paulen 23 Elsa Reme 22 Anders Heggdal 23 Anne Serine Heggdal 20 Anders Olav Valaker 22 ( Annlaug Ripe ) 20 ( Eyvind Holt ) 22 Cecila Lyslo 19 Espen Aarreberg 21 Silje B Frantzen 18 Kjetil Skrede 19 Heidi Heggdal 17 Rolf Erlend Holde 19 Gunnvor Tisthamar 17 Lars R Hilde 16 ( Siv H Holt ) 17 Einar Hilde 16 Solveig Tisthamar 15 Asgeir Myklebust 16 Ieva Raliene 15 Anfinn Øren 15 Aud Skrede 15 Svein Hauge 15 Grethe G Hilde 15 Arild Drageset 15 Inger Johanne Bruland 14 Arnkjell Refvik 14 Annlaug Valaker 14 Lars Åge Hilde 13 Margunn Berge 13 Audun Skogen 13 ( Torunn Solheim ) 13 Odd Roger Heggdal 12 Aina Sørland 12 Arne Hage 11 Mariann Berge 11 Ole Vegard Hage 11 Eva Kårstad 11 Atle Kårstad 11 Aase Marie Tøsse 11 ( Paul Rune Leite ) 11 Ragnhild Vambeset 11 ( Anders Ripe ) 11 ( Sølvi M Verlo ) 10 Anders Dragesæt 10 Laila Westvik 10 Kjell Ove Frøyset 10 Mariann H Yri 10 Leiv Tore Kårstad 10 Hanne Øren 10 Edmundas Ralys 10 Gøran Yri 10 Magne Yri 10 ( Arnfinn Valaker) 10 Jenter år Gutar år Ingeborg Raftevold 65 Kristen Verlo 67 Kari Skogen 37 Einar Skogen 21 Heidi Drageset 31 Vegard Drageset 17 Amanda Veiteberg 29 Øystein Skåden 14 Marte Aarreberg 25 ( Kristoffer Torheim ) 11 Synne Skrede 17 Oskar Raftevold 9

8 Mona K Skåden 14 Simen Kristoffer Hestenes 8 Astrid L Hilde 12 Lars Ivar Verlo 7 Ellinor Drageset 11 Anders Gardshaug 6 Dorthea Solheim 9 Sander Haugen 5 Vilde Bergh 7 Rasmus Dragesæt 4 Birgitte Berge 7 Espen Flatjord 4 Lene Drageset 7 Benjamin Verlo 4 Karoline E Hilde 7 Frida Barnung 4 Malin Gjerde 4 Christel Hage 4 Tonje K Skåden 4 Jenter 0-9 år Gutar 0-9 år Ragne Heggdal 15 Sondre Aarreberg 21 Thea Drageset 11 Aleksander Sunde 21 (Karianne Sandal ) 9 Isak Skogen 16 Alva Heggdal 8 Håvard Hilde 13 Linnea Hilde 7 Kristoffer Årdal 12 Anna Reme 6 Fillip Tøsse 9 Signe Kårstad 6 Andreas Røyrvik 9 Inger Anne Kårstad 6 Remi Kristoffer 9 Elise Kårstad 5 ( Sondre Sandal ) 9 Anya Hilde 5 Steffen Reme 8 Malene Berstad 4 Bjørnar Skåden 8 Hanna Carlsen 4 Kristian Reme 7 Mathea Carlsen 4 Sivert Frøholm 5 Anne Grete Hilde 4 Viljar Søndenå 4 ( Kristine Sætre ) 4 Bjørnar Lyslo 4 Eirik Bruland 4 Elias Bergh 4 SIRKELTRENING Oppmøtet på desse treningane har jamt over vore svært godt. Våren 11 deltok mellom personar på kvar trening. Treningane gjekk frå jul og fram til påske. I haust starta treningane opp i midten av september og talet deltakarar har vore rundt 20 stk. på kvar trening. Steinar Frøholm og Jan Paulen har hatt ansvaret for treningane. DAMETRIM Det har gjennom våren 2011 vore dametrim i kjellaren til Lena 2 gongar i veka. Oppmøtet har stort sett vore mellom 6 15 deltakarar på kvar trening. Lena Skogen har hatt ansvaret for desse treningane. Deltakarane betalar treningsavgift til Vikane il. Hausten 2011 har det vore dametrim i Urdabrun som har vore leia av Mette Carlsen.

9 GUBBETRIM Det har vore godt oppmøte på gubbetrim heile I haust har det vore opp mot 16 stk. på treninga som ein gong i veka. Det vert for det meste spela innebandy. Rekrutteringa til gubbetrimmen er god fleire unge er med på trenignane. Årsmelding for Styrkhallen 2011 Styret dette året har vore samansett av: Terje Raftevold, Eyvind Reme frå leiar Steinar Frøholm - styremedlem Jon Bjørn Moen - styremedlem Harald Jakob Verlo - styremedlem/ brannvernleiar Cato Reme -styremedlem Ansvarlege for vasking har vore : Renate Kjellevoll og Maria Fivelstad. Cato Reme har hatt ansvaret for vasking av hallen med maskina. Aktivitet dette året Arbeidet dette året har for det meste vore å ferdigstille arbeidet med brannvarslingsanlegg og utbetring av heile gamle garderobebygget med gamle garderobar, kiosk, nytt kjøkken og kàfe. Stor takk til Audun Skogen som har vore primus motor for prosjekta! Også takk til sponsorar av tribune og trapp: HS Bygg, Egil Loftesnes, Knut Taraldset, Ivar Heggdal og Oddvin Drageset. På slutten av året har ein på dugnad isolert, lagt golv over dei nye garderobane og gipsa veggane i begge dei ytre romma. Ein har samla inn og merka opp igjen alle nøklane. Vi fekk inn ca. 25 stk. totalt. Stryn Låsservice er på gang å setje inn låsar i dei dørene der dette manglar. Vi har ikkje lukkast i å renovere vaskerommet. Dette bør ein få til snarast for å lette arbeidet til vaskarane og å frigjere plass på handikapptoalettet. Sentralvarmeanlegget har virka tilfredstillande, der er nokre småting som bør utbetrast, Jon Arne Hilde er på saka. For styret i Styrkhallen Eyvind Reme

10 Årsmelding for handballgruppa 2011 Leiar :Siv Anita Gjerde(1 år) Bente Susanne Hilde(1 år) Merete Hammer(1 år) Reidun Solheim(2 år) Vi har hatt 4 styremøte i år. VÅRSESONGEN: Vi hadde 3 lag med i serien j og g 10 og j 12 år.trenarane på j/g 10 var Barbro Hammer og Ane Skrede.Oppdame på gutelaget var Bente Drageset.Oppdame på j 10 var Annlies Winkelhorst.Trenara på j 12 år var Lena Skogen og Espen Aarreberg.Oppdame Bente Årdal.Ca 50 jenter og guter har trent minihandball frå 7-9 år.dei har vore på 3 turneringar rundt omkring i nordfjord.vi avslutta sesongen med NK cup i stryn der dei 3 laga var påmelde. HAUSTSESONGEN: I haust har vi 2 lag påmeldt: g 10 og j 11 år.for å stille lag har gutelaget med 6 9 årsguta,1 10 åring og 3 11 årsguta.på jentelaget har vi med 2 10 årsjente,6 11 årsjente og 2 12 årsjente.laga har gjort det godt no fram til jul.utfordringa med å kunne stille lag er ofte små kull men med litt triksing og miksing klara vi kvart år å få det til.barbro Hammer og Ane Skrede er trenara for g 10 og j 11 år.oppmenn er Kurt Årdal og Elisabeth Hilde.Ca 40 jenter og guter i alderen 7-9 år trener minihandball kvar veke i hallen.vi har valgt å dele dei opp i puljer.unni Heggdal trener 1-2 kl og Irene Hilde 3-4 kl.med seg på laget har dei foreldre som stiller på.foreldrelistene blir sendt ut 2 ganger iløpet av sesongen.dette synst vi i handballgruppa fungerer bra.kanskje dette gjer det enklare for trenarane so dei ikkje blir so «utbrende».det kan vere ganske krevande å skal gå opp i hallen kvar veke å trene andre sine ungar.mange av dei som er trenara er ofte aktive innan andre fritidsaktivitetar også. 26 nov hadde vi minihandballturnering i styrkhallen med 45 lag påmelde.eit arrangement som varte frå Det var travelt men kjekt.med ein flott innsats frå foreldra gjekk det strålandes. Vi vil takke foreldre,trenara og oppmenn for god innsats!takk til utvik bygg som alltid sponsar oss med frakta på juleneka. Elles har vi kakelotteri,stand på utkantmarknaden,julenek,minihandballturnering,pantelapp kassa på butikken og kiosk sal stemne hesteskokasting. For styret i handballgruppa Siv Anita Gjerde Årsmelding frå friidrettsesongen 2011 Underskrivne har stått som kontaktperson for friidretten dette meldingsåret. Eg har i den samanheng prøvd å informere gjennom heimesida vår og oppslag når det har vore stemne som vi tradisjonelt har delteke på. Påmelding til stemne har eg teke meg av. Resultat frå dei fleste stemna er lagt ut på Vikane IL sine heimesider. Vi har i år delteke på 7 stemne, i tillegg var Ingeborg med og representerte kretsen på NCC-leikane på Osterøya. Følgjande har vore med og representert Vikane IL på stemne: Katrine Bruland (J6), Håvard Hilde (G7), Karen Ueland (J8), Siv Tone Lyslo (J8), Remi Kristoffer Frøholm (G8), Anya Heggdal Hilde, Astrid Lovise Hilde (J10), Eirik Bruland (G10), Synne Skrede (J11), Sander Amble Haugen (G11), Ole Anton Lyslo (G12), Karoline Eikenes Hilde (J12), Mona Kleppe Skåden (J13), Ingeborg Raftevold (J13), Oskar Raftevold (G15)

11 Eg har prøvd å legge til rett for ein del treningar, men det var dessverre få som møtte så dette stoppa opp sjølv. Det er vanskeleg å finne treningstider der mange årskull kan trene saman, fotballen skal ha sitt og. Vi har heller ikkje eit stadion som innbyr til trening lenger. Løysinga har blitt å reise til Byrkjelo for å trene i lag med glopparane. Dette gjorde vi ein kveld i veka. Stort sett var det vel berre Ingeborg som trena jamt gjennom sesongen, ho var litt sein med å kome i gang men det bar frukter etter kvart. Årsbeste i landet og berre tre centimeter under kretsaldersrekorden i høgde må seiast å vere bra. Vi kjem til å halde fram det gode samarbeidet med glopparane framover. Vi vil trene på Sandane ein kveld pr. veke gjennom heile vinteren. Når utesesongen kjem i gong komande år, vil det bli to treningar pr. veke på Byrkjelo. Vi arbeider no med eit opplegg der vi kan få benytte kraftverkstunnelen til Innvik Kraftverk til løpstrening på vinterstid. Dette blir ikkje snakk om eit fast opplegg, men er tenkt som samlingar på laurdagar eller søndagar (desse treningane vert annonserte). For dei som ynskjer å vere med på dei faste treningane på Sandane (for litt vidarekomne) eller samlingane her, er det berre å ta kontakt. Som tala viser, var det mange som var med på stemne dette året. Vonar at nokre av desse har lyst å byrje å trene og vere med litt meir komande sesong. Då underskrivne har to ungdomar som er over fjellet og trenar 2-3 gongar pr. veke, har han ikkje kapasitet til å få i gang treningar i friidrett her komande år. Vona er at nokon kan ta seg ein kveld på bana og rettleie dei som ynskjer å prøve seg litt. Det vil og verte høve til å vere med på treningar på Byrkjelo (kjem i gong etter påske) for dei som ynskjer det. For friidretten i Vikane Terje Raftevold Årsmelding for Skigruppa 2011 Skigruppa er samansett av: Marianne Drageset Asle Lyslo Rolf Erlend Hilde Vi har også denne sesongen hatt samarbeid med Breimsbygda IL. Dei er flinke og organiserer og vi hjelper til Det var ein snøfattig vinter, det var like mykje snø nede i bygdene som oppe på fjellet. Eldsjeler laga til skitrekk på Larsbønen, der var det stor aktivitet av både store og små. Der var og anledning til å stå på skøyter. Vi arrangerte karusellrenn og hadde salg av vafle, kaker og kaffi. Skigruppa i lag med barneidretten arrangerte VM på RK hytta på Utvikfjellet, der var det konkurranser for store og små. På årsfesten delte 103 ski medaljer: i langrenn 39 gull-, 14 sølv- og 21 bronsemedaljer. I alpint fekk 4 gull-, 7 sølv- og 8 bronsemedaljer. SUPERT. Det er ein flott gjeng frå Vikane IL som var med på dugnad på Utvikfjellet og Larsbønen slik at renna kunne avviklast. Tusen takk. Marianne Drageset

12 Årsmelding for fotballgruppa 2011 Det har i 2011 vært god aktivitet på fotballfronten. Vikane IL har hatt påmeldt 4 aldersbestemte lag, så mange som 47 unger har deltatt på miniputt turneringene, og vi har gjennomført sesongen med seniorlag i 6 divisjon. Miniputtene 2010, trinn I år som tidligere år spelte vi 4 miniputturneringer. Vi hadde gjennom hele året trening på onsdagene kl med varierende oppmøte. Med god hjelp av foreldre greide vi stort sett å trene trinna hver for seg. ll. Jan Reme, Cato Reme, Steinar Frøholm, Jan Carlsen og Odd Roger Heggdal hadde treneransvaret denne sesongen. G11 På G11 i 2010 har vi hatt følgende spillere: Øystein, Benjamin, Johan Kristoffer, Einar, Lars Ivar, Espen, Anders, Ole Anton og Sander. I tillegg til serien deltok laget på Grodås-Cup Olav Rune J-12 og J-13/14 Trenar: Arne Hage og Karin Kleppe Jenter fødde 1998 (6 stk) og 1999 (5 stk)utgjorde stammen i desse to laga. I tillegg hadde vi 3 jenter med dispensasjon fødde i 1997, som kunne vere med og spele på J-12 ved behov A-Laget Resultata for andre sesongen syns styret har vært veldig bra. Det har vært et godt oppmøte av tilskuere på de aller fleste hjemmekampene. Økonomi Det å melde på et seniorlag koster en del. Kampregnskapet har gått sånn ca i 0,- Vi har tatt inn tilstrekkelig i billetter til å få betalt dommerutgifter For å ha nok spelara har vi hatt et samarbeid med Loen IL En del av ungguttene har også spilt guttelagsfotball for Loen IL. Trener for A-laget: Kim Andre Kjellevold og Norbert Lundberg Vidare har Espen Aarreberg, Asgeir Myklebust, Odd Arne Bruland og Arvid Fuglestrand hatt arbeid med arrangement rundt hjemmekampene. Takk til alle som har bidrege Inntektsgivende 2011 sesongen Miniputt turneringen Varetelling på ICA Kiosk å A-laget sine hjemmekamper

13 Utdanning Det har ikkje vært gjennomført kurs i 2011 sesongen. Styret i fotballgruppen har i 2011 bestått av Espen Aarreberg /Leder Harald Jakob Verlo Sigbjørn Fivelstad Arvid Fuglestrand Styret i fotballgruppen vil med dette takke alle for innsatsen i året som gikk. Espen Aarreberg.

Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007

Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007 Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007 Årsmøte 2007 Onsdag 26. mars 2008 Kl 19.00 Fosshaugane Campus - Gjensidigerommet Sakliste: Sak 1 Opning Sak 2 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 3 Val av ordstyrar

Detaljer

Årsmelding frå styret

Årsmelding frå styret Årsmelding frå styret Styret har i år hatt denne samansettinga: Willy Kalsås,leiar- Annbjørg Fossberg, nestleiar, Grete Solheim, sportsleg leiar- Per Inge Olsen, økonomiansvarleg- Jan Jaap Boot, varamedlem.

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05. Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30 Protokoll frå årsmøtet Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.14 Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne innkallinga,

Detaljer

Med landslaget som læremeisterar

Med landslaget som læremeisterar Nyhetsmagasin for Stordal IL www.stordalingen.no Nr. 6 årgang 4 Februar 2005 post@stordalingen.no Med landslaget som læremeisterar Stordalingar har vore på hoppskule i Granåsen. Det som gjer denne hoppskulen

Detaljer

God Jul & Godt Nytt År!

God Jul & Godt Nytt År! 1 1966 Nr. 3 2008 Vinter 16. Årgang Skirenn på Fjellstøl: Ida Sofie Staknes (nr. 2:), Tobias Helgesen (nr. 8). Wenke Marvik og Sigve Tveit. God Jul & Godt Nytt År! www.vindafjord-il.no 2 Styre og grupper

Detaljer

ROGNINGEN. www.rogne-il.no 2014. ÅRSMØTE PÅ SOLHAUG MÅNDAG 9. MARS 2015 kl. 19.30

ROGNINGEN. www.rogne-il.no 2014. ÅRSMØTE PÅ SOLHAUG MÅNDAG 9. MARS 2015 kl. 19.30 ROGNINGEN www.rogne-il.no 2014 ÅRSMØTE PÅ SOLHAUG MÅNDAG 9. MARS 2015 kl. 19.30 Sakliste: 1. Opning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av sakliste 4. Val av møteleiar 5. Val av to for underskrift

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Side 1 av 12 Sak 2: ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Kvinnherad skyttarlag har i 2014 hatt følgjande tillitsvalde: Styret: Arnt Orholm Nestleiar: Unni Gorm-Hansen Kasserar: Elisabet Epland Næs Sekretær:

Detaljer

Handballprogram 2014-2015. IL Valder Handballgruppa

Handballprogram 2014-2015. IL Valder Handballgruppa Handballprogram 2014-2015 IL Valder Handballgruppa Velkomen til handballsesongen 2014-2015 Då er vi komen godt i gang med ein ny sesong med handball. Som tidligere år har styret lagt ned mange timer med

Detaljer

programblad 2010 Brattvåg Fotball www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no

programblad 2010 Brattvåg Fotball www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no Layout: Hilde Ellingsæter Opplag: 3500 www.hatlehols.no 100717-08 Brattvåg Fotball programblad 2010 Brattvåg Fotball vil rette ein varm takk til sine sponsorar, som støttar og set pris

Detaljer

NMK Vikedal. Årsmelding 2001

NMK Vikedal. Årsmelding 2001 NMK Vikedal Årsmelding 2001 Til alle medlemmer i NMK Vikedal Innkalling til årsmøte i NMK Vikedal Tid: Laurdag 17. november 2001 kl. 11.00 Stad: Fugl Fønix Hotell, Etne Saksliste : Kl. Sak nr. Sak 11.00

Detaljer

3. UTVAL OG SEKTORAR 3.1 Oversikt over utval og sektorar... 8

3. UTVAL OG SEKTORAR 3.1 Oversikt over utval og sektorar... 8 INNHALD 2 ÅRSMELDING 2012 1. DAGSORDEN 1.1 Dagsorden... 4 1.2 Forretningsorden... 5 2. STYRET 2012 2.1 Oversikt over styrerepresentantar og valkomité... 6 2.2 Styremøte...... 6 2.3 Styrerapport 2012...

Detaljer

Årsmelding for 2007. www.ogndalil.no

Årsmelding for 2007. www.ogndalil.no NR. 1-2008 34. ÅRGANG Årsmelding for 2007 www.ogndalil.no 1 ÅRSMØTE OGNDAL IL Torsdag 6. mars kl. 19.00 Vålen samfunnshus Til behandling: Lovfestede saker, herunder valg. Innkomne saker. 2 Forside: Fra

Detaljer

Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett. Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24

Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett. Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24 Nordre Fjell Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24 2 30 år med idrettsglede Gratulasjon frå ordføraren Det

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

FRØYLAND IDRETTSLAG. Stiftet 14. november 1931

FRØYLAND IDRETTSLAG. Stiftet 14. november 1931 FRØYLAND IDRETTSLAG Stiftet 14. november 1931 ÅRSMELDING 2014 INNHOLD Organisasjonsoversikt 2014... 3 Hovedstyret... 4 Fotballgruppa... 7 Håndballgruppa... 18 Friidrettsgruppa... 24 Idrettsskolen... 26

Detaljer

NMK Vikedal. Årsmelding 2003. Foto: holtenmedia

NMK Vikedal. Årsmelding 2003. Foto: holtenmedia NMK Vikedal Årsmelding 2003 Foto: holtenmedia Til alle medlemmer i NMK Vikedal Innkalling til årsmøte NMK Vikedal Vikedal, 22. november 2003 Tid : Laurdag 8. november 2003 kl. 11.00 (13.00). Stad : Røde

Detaljer

september 2010 nr. 2 33. årgang > Store eneboligtomter for salg nå

september 2010 nr. 2 33. årgang > Store eneboligtomter for salg nå september 2010 nr. 2 33. årgang SIREVÅG UNIK BELIGGENHET! modul.no www.modul.no # 15368 #13332 SKORAN, > Store eneboligtomter for salg nå Førtste byggetrinn 12 solgt, 1 ledig kr 598 000,- Andre byggetrinn

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Dagsorden årsmøte 1999. Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov. 1999 kl 19.30 i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

Årsmelding for 2009. www.ogndalil.no

Årsmelding for 2009. www.ogndalil.no NR. 1-2010 36. ÅRGANG Årsmelding for 2009 www.ogndalil.no 1 ÅRSMØTE OGNDAL IL Torsdag 11. mars kl. 19.00 på Vålen samfunnshus. Til behandling: Lovfestede saker, herunder valg. Innkomne saker. Støtt Ogndal

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Langrennsgruppa Valldal Idrettslag

Langrennsgruppa Valldal Idrettslag 2013 2014 Langrennsgruppa Valldal Idrettslag Lokale arrangement Valldal-Liabygda Cup / Telenorkarusellen 2014 Tysdag 14.01.14 Valldal stadion Klassisk Tysdag 28.01.14 Stavsengfjellet Klassisk Tysdag 11.02.14

Detaljer

ÅRSMELDING. Idrottslaget JOTUN for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014 PÅ VEG MOT HUNDRE!

ÅRSMELDING. Idrottslaget JOTUN for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014 PÅ VEG MOT HUNDRE! ÅRSMELDING 2014 ÅRSMELDING Idrottslaget JOTUN for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014 PÅ VEG MOT HUNDRE! Postadresse Besøksadresse www.iljotun.no Bank Postboks 65 E-Post Foretaksregisteret ÅRSMELDING

Detaljer

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 Innholdsfortegnelse: Side 2: Dagsorden årsmøte. Side 3-6: Årsmelding for Stadsbygd Idrettslag. Side 7: Årsmelding fra Stadsbygd Banen Side 8: Årsmelding fra Bygg

Detaljer

RINDØL N 2010 30. årg.

RINDØL N 2010 30. årg. MEDLEMSAVIS FOR I.L RINDØL RINDØL N 2010 30. årg. Hovedsponsor 2 Fra redaksjonen Da er omsider Rindøl n for 2010 klar. Som leseren vil forstå er det gjort en del endringer i forhold til tidligere år. Den

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013

STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013 STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013 Oversikt over tillitsvalgte i styret, valgkomiteen, revisor, redaktører og viktige aktiviteter 2013 har vært det første ordinære driftsåret for det nye fleridrettslaget

Detaljer

Informasjonshefte for oppmann i handballgruppa

Informasjonshefte for oppmann i handballgruppa Årdalstangen Idrettslag Laget for alle 2012-2013 Informasjonshefte for oppmann i handballgruppa Handballgruppa ÅTIL Innhald Kontaktinformasjon... 5 Styret i handballgruppa... 5 Andre funksjonar... 5 Sportsleg

Detaljer

ÅRSMØTEPAPIRER 2014. NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane

ÅRSMØTEPAPIRER 2014. NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane ÅRSMØTEPAPIRER 2014 NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane Årsmøte for årsmeldingsperioden 2014 Best Western Skei Hotel, Skei i Jølster 7. februar 2015 Kl. 14.00 Side! 2 av! 14 ÅRSMELDING

Detaljer