ÅRSMELDING FRÅ STYRET I VIKANE IL. for perioden 01. januar 2011 til 31.desember 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING FRÅ STYRET I VIKANE IL. for perioden 01. januar 2011 til 31.desember 2012"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2011 SAKSLISTE 1. Godkjenning av dei stemmeberettiga 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Val av ordstyrar, referent og to personar til å skrive under møteboka 4. ÅRSMELDINGAR 5. REIKNESKAP 6. INNKOMNE SAKERE 7. KONTIGENTAR OG GODTGJERDSLER 8. BUDSJETT 9. VAL

2 ÅRSMELDING FRÅ STYRET I VIKANE IL for perioden 01. januar 2011 til 31.desember STYRET SI SAMANSETTING: Leiar: Andreas Søndenå (leiar) Nestleiar/Sekretær: Jill Trude Dyrvang Leiar i handballgruppa: Siv Anita Gjerde Leiar i fotballgruppa: Espen Aarreberg Leiar i barneidrettsgruppa: Signe Oppdal Leiar i skigruppa: Marianne Skåden Drageset Leiar i Styrkhallen: Terje Raftevold/ Eivind Reme (frå aug/sept) Leiar tur og trim: Solveig Heggdal 2. GRUPPER/UTVAL/KOMITEAR STYRE FOR STYRKHALLEN Terje Raftevold/ Eivind Reme (leiar) Harald Jakob Verlo Jon Bjørn Moen Steinar Frøholm Cato Reme FOTBALLGRUPPA Espen Aarreberg (leiar) Harald Jakob Verlo Sigbjørn Fivelstad Arvid Fuglestrand HANDBALLGRUPPA Siv Anita Gjerde (leiar) Bente Susann Hilde Merete Hammer Bergh Reidun Solheim SKIGRUPPA Marianne Skåden Drageset (leiar) Rolf Erlend Hilde Asle Lyslo BARNEIDRETT/FRIIDRETT Signe Oppdal (leiar) May Iren Skåden Terje Raftevold (ansvar friidrett) Sølvi Håhøy Nygård Grethe Sunde Unni Heggdal (ansvar dansegruppe) Irene Hilde TUR OG TRIM Solveig Heggdal (leiar) Jan Skåden Kjell Bruland (ansvar gubbetrim) Jan Carlsen Oddhild Hilde Berit Hage KIOSKNEMD Jon Flatjord (leiar) Jorunn Tenden Arne Egil Myklebust Ruth Verlo IDRETTSPLASSNEMD Jostein Bruland Ivar Heggdal Atle Aaland Roar Frøholm Tore Drageset REVISORAR Per Inge Verlo Jan Reme UTDANNINGSKONTAKT Roar Verlo VALNEMD Tanja Hage (leiar) Karin Vindfjell Frøholm Jan Reme KOMITEAR: IDRETTSKLUBB Marianne Skåden Drageset Aud Skrede Ola Steinar Hestenes

3 3. MØTE TILSTELLINGAR: 3.1) Vi har for meldingsåret hatt 7 styremøte. 3.2) Vi har ikkje hatt medlemsmøte. 3.3) Andre møte: Leiar deltok på SIR sitt årsmøte i Stryn. Anne Serine Heggdal sit som medlem i SIR (Stryn idrettsråd). Idrettslaget hadde også eit møte ilag med bygdelaga i Innvik og Utvik med tanke søknad til midlar til merking av turvegar. 3.3) Inntektsgjevande arrangement Årsfest med premiering til alle born som har delteke på aktivitetar i regi av idrettslaget. Det vart delt ut 75 medaljar i barneidrett, 23 premiar i aldersbestemt fotball, 55 premiar i miniputt fotball, 74 medaljar i langrennskarusellen, 19 medaljar i alpint, 24 premiar i aldersbestemt handball og 38 premiar i minihandball. I tillegg fekk 2 personar ei utmeriking for sine prestasjonar i 2011: Sander Amble Haugen og Ingeborg Drageset Raftevold fekk stimulansepremie. Begge fekk gåvekort på Ytre Eide Sport1 på kr. 500,-. Netto inntekt frå dette arrangementet var litt under kr Kakelotteri (handballgruppa) Loddsal (fotballgruppa) Loppemarknad under sommardagane i Utvik (barneidrett) Pilkasting og lotteri under Utkantmarknaden. Diverse sal: kiosk, lodd, julenek, flaskepanting Inntektsgjevande dugnad: 2 vareteljingar på Ica sparmat, totalt kr ,- Inntektsgjevande dugnad: Henge opp klede i Styrkhallen for Skogstad kr ,- Inntektsgjevande dugnad: Demontering av nausttak i Utvik for kommunen kr 5.000,- 4. SAKER: 4.1) Styret har handsama 65 saker. 4.2) Kort samandrag av viktige saker. Dugnadsarbeid og dugnadslister. Vi meiner no at vi har kome fram til eit godt system i forhold til å få gjennomført dugnader. Vi må bli endå flinkare til å planlegge kva oppgåver vi skal setje opp. Økonomi Saker i forbindelse med arbeid som er gjort i Styrkhallen: Installasjon av brannvarslingsanlegg, ombygging med nytt kjøkken og kiosk, brannceller, vedlikehald generelt, vasskade, m.m. Årsmøte i Stryn Idrettsråd (SIR) Anne Serine Heggdal sit som medlem i Sir og representerar Vikane il der. Sponsorarbeid Utkantmarknad Årsfest IRAS fakturerer medlemskontingentar og treningsavgifter. Det er oppretta sykkelgruppe. Nøkklar har vore samla inn og merkte. Samarbeid med Røde kors om Utkantmarknad. 5. MEDLEMSTAL: 5.1) Samla medlemstal pr. 31/ er ) Medlemer over 19 år: 112 kvinner og 123 menn 5.3) Medlemer under 19 år: 80 jenter og 88 gutar 5.4) Auke frå 2010 : + 20 personar 6. UTDANNING:

4 7. SÆRFOBUND: Norges skiforbund Norges handballforbund Norges fotballforbund Norges friidrettsforbund Noregs sykkelforbund 8. MOTTEKNE MIDLAR: 9.1) Gåver, tilskot frå kommunen, tippemidlar m.m. Sparebankstiftinga Sparebanken Sogn og Fjordane kr ,- Gjennsidige stiftelsen(idrettsklubben) ,- Kulturmidlar kr ,- Stryn kommune ,- Grasrotandelen kr ,- Sponsorbidrag frå: Sacco, Innvik Sellgren, Skogstad Sport, Haugen Norge, Ytre-Eide sport 1, Sparebanken vest, Sparebanken Sogn og Fjordane, Stryn Energi, HS Bygg, Innvik Kraftverk, Innvik Fjordhotell, Fjordingen, Dooria, PriceWaterhouse Coopers Stryn AS, Iras, Utvik Bygg, Nordea, SMB Business Partner AS, Utkantmarknaden 2010; kr ,- 9.2) Tilskot frå idrettskrins. Lokale aktivitetsmidlar kr ,- 10. ANLEGG: 10.1) Styrkhallen: Sjå årsmelding for Styrkhallen Innvik Stadion: Det vart gjennomført 2 vårdugnadar på Innvik Stadion. Utvik Stadion: Det vart gjennomført vårdugnad på utvik Stadion. 10.2) Kjøp av utstyr. I 2011 vart det investert lite i dyrare utstyr grunna storoppussinga i Styrkhallen. Ballar, draktsett og anna småmateriell vert oftast kjøpt inn og betalt av sponsoravtala vi har med Sport 1 Ytre Eide og Adidas i Stryn. Avtala gjer at vi kan hente ut utstyr og varer frå Adidas til ein verdi av kr ,- over 4 år. Avtalen gjeld fram til Det vart i 2011 kjøpt inn utstyr for ca ,-. Det kan i 2012 hentast utstyr for ,- 11. AVGITTE TILLITSMENN / KVINNER: Tillitsmenn/kvinner avgitt til: 11.1) Stryn idrettsråd : Anne Serine Heggdal 12. OPPGÅVER I ÅRET SOM KJEM: 12.1) Styret sitt syn på nye arbeidsoppgåver for heile lagsverksemda. Oppretthalde den gode aktiviteten vi har i laget Setje i gong aktivitetar som medlemmane våre etterspør. Opplæring i forhold til brannalarm for alle trenerar/ansvarlege. Starte opp att A-laget frå 2013? Fullføre beisinga av hallen Fullføre småprosjekt i Styrkhallen. Vidareføre og utvikle dugnadslistene Kjøpe inn oppvaskmaskin og utstyr til kjøkken og kafe. Gjennomføre opplæring på brannvarsling system. Lage utstyrsbur inne i hallen Utvikle heimeside, gjerne i samarbeid med vikanenett. 12.2) Prioritering / planar. Vi ser det som gledeleg og positivt at laget har klart å opprettholde tilbod om dans gjennom barneidrettsgruppa og at vi igjen har eit A-lag i fotball som gjev tilbod til mange unge som elles ikkje ville hatt noko tilbod.

5 Samtidig er det ei utfordring å klare å skaffe trenarar til alle laga vi har. Vi har mange ivrige og talentfulle born og ungdom i bygdene som fortenar gode tilbod. Det er idrettslaget si plikt å legge til rette forholda slik at dei kan utvikle seg vidare. Komande år bør det arbeidast med å motivere fleire til å ta slikt ansvar. Vi har i dag kontroll på økonomien. Det er viktig at vi heile tida er kritiske og i forhold til kva vi brukar pengar på. Styret vil takke alle som er med å gjere Vikane il til ein stor og viktig organisasjon. Mange timar vert lagde ned kvar einaste dag i form av trening og dugnadsarbeid. Tusen takk til alle lokale bedrifter som støttar laget både praktisk og økonomisk. Kva hadde Utvik og Innvik vore utan idrettslaget? For styret i Vikane il Andreas Søndenå Årsmelding for barneidrettsgruppa 2011 Styret i gruppa har vore slik samansett: Signe Opdal -leiar May-Iren Skåden - dansegruppa Irene Hilde Sølvi Haugen Gruppa har hatt 3 møter, 2 av dei gjekk med til å lage nye planar og eitt til å planlegge loppemarknaden. Barneidrettskulen (0-9 år) Idrettskulen har dette året hatt 26 samlingar med ulike aktivitetar. Vi har bl.a. hatt leikeland, aktivitetar med ball, riding, hopp og sprett, stafett og leikar, orientering, turmarsj i Utvik og symjing i Stryn. Til jul hadde vi avslutning i hallen med servering og besøk av julenissen. Det var kjempekjekt. I alt har 66 born delteke på idrettsskulen. Av inntektsgjevande arbeid har vi hatt stand på Utkantmarknaden og Loppemarknad på Utvikdagane. Det har vore eit godt år med mange positive og aktive born. Foreldra uttrykkjer at dei set stor pris på tilbodet. Det er jamt og godt oppmøte på treningane. Det vi ser er at det er dei minste barna som er mest stabile. Dansegruppa er ein del av barneidretten. Unni heggdal og May Skåden er leiara i dansegruppa. Det er godt oppmøte, i alt 30 deltakarar. Gruppa er delt inn i to, barnehage- og skulegruppe. Lina Vanberg Solstad er instruktør. For barneidrettsgruppa Signe Opdal Årsmelding for tur og trimgruppa 2011 Styret har i år hatt 2 møter, der det eine var fellesmøte med Utviklingslaget og grunneigarar ang. planar for betre merking og tilrettelegging av turstiar i Vikane. Vi har gjennomført 16 onsdagsturar i all slags vêr og vind- frå mai og ut august. Til saman 124 deltok her. Dagsturen til Hornelen vart avlyst grunna dårleg vêr! Fjelltrimmen ligg ute med 28 postar, og her har 3849 besøkjande skrive seg i bøkene i år. Varden er desidert mest besøkt med sine Av støylane leiar Remestøylen med 450 besøk. Vi fører vidare Supertrimmen med sine 28 postar for vaksne. Nytt for året 2011/2012 er Barnesupertrimmen, der barn t.o.m. 7. kl. må innom 20 av postane for å bli Supertrimmar. Blir spennande å

6 sjå om dette vert populært! Deltakarkart er å få kjøpt på Cafè Gobiten i Innvik og på Sjøbua i Utvik. Det var ynskjer om nye og betre turkart, men det fargekartet som eksisterar dekkjer ikkje Tistam Moldrheim området. Med tida vil Reisemål Stryn- og Nordfjord lage nye kart over Vikane. GOD TUR i 2012!! For Tur- og Trim Solveig N Heggdal Resultat 2011 Damer 65 år og eldre Herrer 65 år og eldre Anny Sølvberg 43 Egil Loftesnes 455 Oddny Torheim 28 Jostein L Hilde 144 Ingunn Bruland 27 Magne Sølvberg 77 Ingebjørg Carlsen 20 Perder Torheim 51 Ruth Torheim 17 Kjell Fløtre 48 Berit F Bruland 15 Asbjørn Hage 39 Malmfrid Skåden 13 Reidar Torheim 39 Liv Heggdal 9 Kåre Carlsen 12 Marta E Tisthamar 7 Lars Tisthamar 10 Agneta Torheim 7 Anders Hestad 9 Lisbeth Nygjerd 7 Kjell Tisthamar 9 Olaug Skaaden 7 Jostein B Hilde 8 Magne Berstad 8 Ivar Lyslo 8 Jon Vambeset 8 Sverre Tisthamar 8 Arnvid Nygjerd 7 Damer år Herrer år Gunnhild Kårstad 208 Leif Rune Hage 129 Solveig N Heggdal 150 Gunnar Solheim 109 Aslaug Valaker 145 Arnt Inge Verlo 93 Ingvild Johansen 115 ( Svein O Bennæs ) 93 Berit Hage 97 Roar Verlo 68 Turid Lee Frantzen 89 Per Arne Tøsse 49 Eli B Veiteberg 71 Olav Rune Haugen 47 Ingvild Nygjerd 59 Knut Erik Frantzen 44 Oddhild Hilde 48 Tor Anders Hestad 43

7 Astrid Raftevold 47 Kjell Mortveit 41 Lena H Skogen 35 Asbjørn Heggdal 38 Jorunn Tenden 34 Terje Raftevold 35 ( Solfrid P Egge ) 33 Remi Sørland 33 Solveig Stange 32 (Per Inge Verlo ) 31 Ulla Faartoft 31 Håvard Lyslo 29 Betzy Tøsse 29 Audun Tøsse 29 Tanja Hage 27 Jan Carlsen 25 Unni Heggdal 26 ( Arnt Petter Løvdahl) 25 Kristin Hage 25 Oddvar Veiteberg 24 Torill Hage 24 Jan Paulen 23 Elsa Reme 22 Anders Heggdal 23 Anne Serine Heggdal 20 Anders Olav Valaker 22 ( Annlaug Ripe ) 20 ( Eyvind Holt ) 22 Cecila Lyslo 19 Espen Aarreberg 21 Silje B Frantzen 18 Kjetil Skrede 19 Heidi Heggdal 17 Rolf Erlend Holde 19 Gunnvor Tisthamar 17 Lars R Hilde 16 ( Siv H Holt ) 17 Einar Hilde 16 Solveig Tisthamar 15 Asgeir Myklebust 16 Ieva Raliene 15 Anfinn Øren 15 Aud Skrede 15 Svein Hauge 15 Grethe G Hilde 15 Arild Drageset 15 Inger Johanne Bruland 14 Arnkjell Refvik 14 Annlaug Valaker 14 Lars Åge Hilde 13 Margunn Berge 13 Audun Skogen 13 ( Torunn Solheim ) 13 Odd Roger Heggdal 12 Aina Sørland 12 Arne Hage 11 Mariann Berge 11 Ole Vegard Hage 11 Eva Kårstad 11 Atle Kårstad 11 Aase Marie Tøsse 11 ( Paul Rune Leite ) 11 Ragnhild Vambeset 11 ( Anders Ripe ) 11 ( Sølvi M Verlo ) 10 Anders Dragesæt 10 Laila Westvik 10 Kjell Ove Frøyset 10 Mariann H Yri 10 Leiv Tore Kårstad 10 Hanne Øren 10 Edmundas Ralys 10 Gøran Yri 10 Magne Yri 10 ( Arnfinn Valaker) 10 Jenter år Gutar år Ingeborg Raftevold 65 Kristen Verlo 67 Kari Skogen 37 Einar Skogen 21 Heidi Drageset 31 Vegard Drageset 17 Amanda Veiteberg 29 Øystein Skåden 14 Marte Aarreberg 25 ( Kristoffer Torheim ) 11 Synne Skrede 17 Oskar Raftevold 9

8 Mona K Skåden 14 Simen Kristoffer Hestenes 8 Astrid L Hilde 12 Lars Ivar Verlo 7 Ellinor Drageset 11 Anders Gardshaug 6 Dorthea Solheim 9 Sander Haugen 5 Vilde Bergh 7 Rasmus Dragesæt 4 Birgitte Berge 7 Espen Flatjord 4 Lene Drageset 7 Benjamin Verlo 4 Karoline E Hilde 7 Frida Barnung 4 Malin Gjerde 4 Christel Hage 4 Tonje K Skåden 4 Jenter 0-9 år Gutar 0-9 år Ragne Heggdal 15 Sondre Aarreberg 21 Thea Drageset 11 Aleksander Sunde 21 (Karianne Sandal ) 9 Isak Skogen 16 Alva Heggdal 8 Håvard Hilde 13 Linnea Hilde 7 Kristoffer Årdal 12 Anna Reme 6 Fillip Tøsse 9 Signe Kårstad 6 Andreas Røyrvik 9 Inger Anne Kårstad 6 Remi Kristoffer 9 Elise Kårstad 5 ( Sondre Sandal ) 9 Anya Hilde 5 Steffen Reme 8 Malene Berstad 4 Bjørnar Skåden 8 Hanna Carlsen 4 Kristian Reme 7 Mathea Carlsen 4 Sivert Frøholm 5 Anne Grete Hilde 4 Viljar Søndenå 4 ( Kristine Sætre ) 4 Bjørnar Lyslo 4 Eirik Bruland 4 Elias Bergh 4 SIRKELTRENING Oppmøtet på desse treningane har jamt over vore svært godt. Våren 11 deltok mellom personar på kvar trening. Treningane gjekk frå jul og fram til påske. I haust starta treningane opp i midten av september og talet deltakarar har vore rundt 20 stk. på kvar trening. Steinar Frøholm og Jan Paulen har hatt ansvaret for treningane. DAMETRIM Det har gjennom våren 2011 vore dametrim i kjellaren til Lena 2 gongar i veka. Oppmøtet har stort sett vore mellom 6 15 deltakarar på kvar trening. Lena Skogen har hatt ansvaret for desse treningane. Deltakarane betalar treningsavgift til Vikane il. Hausten 2011 har det vore dametrim i Urdabrun som har vore leia av Mette Carlsen.

9 GUBBETRIM Det har vore godt oppmøte på gubbetrim heile I haust har det vore opp mot 16 stk. på treninga som ein gong i veka. Det vert for det meste spela innebandy. Rekrutteringa til gubbetrimmen er god fleire unge er med på trenignane. Årsmelding for Styrkhallen 2011 Styret dette året har vore samansett av: Terje Raftevold, Eyvind Reme frå leiar Steinar Frøholm - styremedlem Jon Bjørn Moen - styremedlem Harald Jakob Verlo - styremedlem/ brannvernleiar Cato Reme -styremedlem Ansvarlege for vasking har vore : Renate Kjellevoll og Maria Fivelstad. Cato Reme har hatt ansvaret for vasking av hallen med maskina. Aktivitet dette året Arbeidet dette året har for det meste vore å ferdigstille arbeidet med brannvarslingsanlegg og utbetring av heile gamle garderobebygget med gamle garderobar, kiosk, nytt kjøkken og kàfe. Stor takk til Audun Skogen som har vore primus motor for prosjekta! Også takk til sponsorar av tribune og trapp: HS Bygg, Egil Loftesnes, Knut Taraldset, Ivar Heggdal og Oddvin Drageset. På slutten av året har ein på dugnad isolert, lagt golv over dei nye garderobane og gipsa veggane i begge dei ytre romma. Ein har samla inn og merka opp igjen alle nøklane. Vi fekk inn ca. 25 stk. totalt. Stryn Låsservice er på gang å setje inn låsar i dei dørene der dette manglar. Vi har ikkje lukkast i å renovere vaskerommet. Dette bør ein få til snarast for å lette arbeidet til vaskarane og å frigjere plass på handikapptoalettet. Sentralvarmeanlegget har virka tilfredstillande, der er nokre småting som bør utbetrast, Jon Arne Hilde er på saka. For styret i Styrkhallen Eyvind Reme

10 Årsmelding for handballgruppa 2011 Leiar :Siv Anita Gjerde(1 år) Bente Susanne Hilde(1 år) Merete Hammer(1 år) Reidun Solheim(2 år) Vi har hatt 4 styremøte i år. VÅRSESONGEN: Vi hadde 3 lag med i serien j og g 10 og j 12 år.trenarane på j/g 10 var Barbro Hammer og Ane Skrede.Oppdame på gutelaget var Bente Drageset.Oppdame på j 10 var Annlies Winkelhorst.Trenara på j 12 år var Lena Skogen og Espen Aarreberg.Oppdame Bente Årdal.Ca 50 jenter og guter har trent minihandball frå 7-9 år.dei har vore på 3 turneringar rundt omkring i nordfjord.vi avslutta sesongen med NK cup i stryn der dei 3 laga var påmelde. HAUSTSESONGEN: I haust har vi 2 lag påmeldt: g 10 og j 11 år.for å stille lag har gutelaget med 6 9 årsguta,1 10 åring og 3 11 årsguta.på jentelaget har vi med 2 10 årsjente,6 11 årsjente og 2 12 årsjente.laga har gjort det godt no fram til jul.utfordringa med å kunne stille lag er ofte små kull men med litt triksing og miksing klara vi kvart år å få det til.barbro Hammer og Ane Skrede er trenara for g 10 og j 11 år.oppmenn er Kurt Årdal og Elisabeth Hilde.Ca 40 jenter og guter i alderen 7-9 år trener minihandball kvar veke i hallen.vi har valgt å dele dei opp i puljer.unni Heggdal trener 1-2 kl og Irene Hilde 3-4 kl.med seg på laget har dei foreldre som stiller på.foreldrelistene blir sendt ut 2 ganger iløpet av sesongen.dette synst vi i handballgruppa fungerer bra.kanskje dette gjer det enklare for trenarane so dei ikkje blir so «utbrende».det kan vere ganske krevande å skal gå opp i hallen kvar veke å trene andre sine ungar.mange av dei som er trenara er ofte aktive innan andre fritidsaktivitetar også. 26 nov hadde vi minihandballturnering i styrkhallen med 45 lag påmelde.eit arrangement som varte frå Det var travelt men kjekt.med ein flott innsats frå foreldra gjekk det strålandes. Vi vil takke foreldre,trenara og oppmenn for god innsats!takk til utvik bygg som alltid sponsar oss med frakta på juleneka. Elles har vi kakelotteri,stand på utkantmarknaden,julenek,minihandballturnering,pantelapp kassa på butikken og kiosk sal stemne hesteskokasting. For styret i handballgruppa Siv Anita Gjerde Årsmelding frå friidrettsesongen 2011 Underskrivne har stått som kontaktperson for friidretten dette meldingsåret. Eg har i den samanheng prøvd å informere gjennom heimesida vår og oppslag når det har vore stemne som vi tradisjonelt har delteke på. Påmelding til stemne har eg teke meg av. Resultat frå dei fleste stemna er lagt ut på Vikane IL sine heimesider. Vi har i år delteke på 7 stemne, i tillegg var Ingeborg med og representerte kretsen på NCC-leikane på Osterøya. Følgjande har vore med og representert Vikane IL på stemne: Katrine Bruland (J6), Håvard Hilde (G7), Karen Ueland (J8), Siv Tone Lyslo (J8), Remi Kristoffer Frøholm (G8), Anya Heggdal Hilde, Astrid Lovise Hilde (J10), Eirik Bruland (G10), Synne Skrede (J11), Sander Amble Haugen (G11), Ole Anton Lyslo (G12), Karoline Eikenes Hilde (J12), Mona Kleppe Skåden (J13), Ingeborg Raftevold (J13), Oskar Raftevold (G15)

11 Eg har prøvd å legge til rett for ein del treningar, men det var dessverre få som møtte så dette stoppa opp sjølv. Det er vanskeleg å finne treningstider der mange årskull kan trene saman, fotballen skal ha sitt og. Vi har heller ikkje eit stadion som innbyr til trening lenger. Løysinga har blitt å reise til Byrkjelo for å trene i lag med glopparane. Dette gjorde vi ein kveld i veka. Stort sett var det vel berre Ingeborg som trena jamt gjennom sesongen, ho var litt sein med å kome i gang men det bar frukter etter kvart. Årsbeste i landet og berre tre centimeter under kretsaldersrekorden i høgde må seiast å vere bra. Vi kjem til å halde fram det gode samarbeidet med glopparane framover. Vi vil trene på Sandane ein kveld pr. veke gjennom heile vinteren. Når utesesongen kjem i gong komande år, vil det bli to treningar pr. veke på Byrkjelo. Vi arbeider no med eit opplegg der vi kan få benytte kraftverkstunnelen til Innvik Kraftverk til løpstrening på vinterstid. Dette blir ikkje snakk om eit fast opplegg, men er tenkt som samlingar på laurdagar eller søndagar (desse treningane vert annonserte). For dei som ynskjer å vere med på dei faste treningane på Sandane (for litt vidarekomne) eller samlingane her, er det berre å ta kontakt. Som tala viser, var det mange som var med på stemne dette året. Vonar at nokre av desse har lyst å byrje å trene og vere med litt meir komande sesong. Då underskrivne har to ungdomar som er over fjellet og trenar 2-3 gongar pr. veke, har han ikkje kapasitet til å få i gang treningar i friidrett her komande år. Vona er at nokon kan ta seg ein kveld på bana og rettleie dei som ynskjer å prøve seg litt. Det vil og verte høve til å vere med på treningar på Byrkjelo (kjem i gong etter påske) for dei som ynskjer det. For friidretten i Vikane Terje Raftevold Årsmelding for Skigruppa 2011 Skigruppa er samansett av: Marianne Drageset Asle Lyslo Rolf Erlend Hilde Vi har også denne sesongen hatt samarbeid med Breimsbygda IL. Dei er flinke og organiserer og vi hjelper til Det var ein snøfattig vinter, det var like mykje snø nede i bygdene som oppe på fjellet. Eldsjeler laga til skitrekk på Larsbønen, der var det stor aktivitet av både store og små. Der var og anledning til å stå på skøyter. Vi arrangerte karusellrenn og hadde salg av vafle, kaker og kaffi. Skigruppa i lag med barneidretten arrangerte VM på RK hytta på Utvikfjellet, der var det konkurranser for store og små. På årsfesten delte 103 ski medaljer: i langrenn 39 gull-, 14 sølv- og 21 bronsemedaljer. I alpint fekk 4 gull-, 7 sølv- og 8 bronsemedaljer. SUPERT. Det er ein flott gjeng frå Vikane IL som var med på dugnad på Utvikfjellet og Larsbønen slik at renna kunne avviklast. Tusen takk. Marianne Drageset

12 Årsmelding for fotballgruppa 2011 Det har i 2011 vært god aktivitet på fotballfronten. Vikane IL har hatt påmeldt 4 aldersbestemte lag, så mange som 47 unger har deltatt på miniputt turneringene, og vi har gjennomført sesongen med seniorlag i 6 divisjon. Miniputtene 2010, trinn I år som tidligere år spelte vi 4 miniputturneringer. Vi hadde gjennom hele året trening på onsdagene kl med varierende oppmøte. Med god hjelp av foreldre greide vi stort sett å trene trinna hver for seg. ll. Jan Reme, Cato Reme, Steinar Frøholm, Jan Carlsen og Odd Roger Heggdal hadde treneransvaret denne sesongen. G11 På G11 i 2010 har vi hatt følgende spillere: Øystein, Benjamin, Johan Kristoffer, Einar, Lars Ivar, Espen, Anders, Ole Anton og Sander. I tillegg til serien deltok laget på Grodås-Cup Olav Rune J-12 og J-13/14 Trenar: Arne Hage og Karin Kleppe Jenter fødde 1998 (6 stk) og 1999 (5 stk)utgjorde stammen i desse to laga. I tillegg hadde vi 3 jenter med dispensasjon fødde i 1997, som kunne vere med og spele på J-12 ved behov A-Laget Resultata for andre sesongen syns styret har vært veldig bra. Det har vært et godt oppmøte av tilskuere på de aller fleste hjemmekampene. Økonomi Det å melde på et seniorlag koster en del. Kampregnskapet har gått sånn ca i 0,- Vi har tatt inn tilstrekkelig i billetter til å få betalt dommerutgifter For å ha nok spelara har vi hatt et samarbeid med Loen IL En del av ungguttene har også spilt guttelagsfotball for Loen IL. Trener for A-laget: Kim Andre Kjellevold og Norbert Lundberg Vidare har Espen Aarreberg, Asgeir Myklebust, Odd Arne Bruland og Arvid Fuglestrand hatt arbeid med arrangement rundt hjemmekampene. Takk til alle som har bidrege Inntektsgivende 2011 sesongen Miniputt turneringen Varetelling på ICA Kiosk å A-laget sine hjemmekamper

13 Utdanning Det har ikkje vært gjennomført kurs i 2011 sesongen. Styret i fotballgruppen har i 2011 bestått av Espen Aarreberg /Leder Harald Jakob Verlo Sigbjørn Fivelstad Arvid Fuglestrand Styret i fotballgruppen vil med dette takke alle for innsatsen i året som gikk. Espen Aarreberg.

ÅRSMELDING FRÅ STYRET I VIKANE IL. for perioden 01. januar 2012 til 31.desember 2012

ÅRSMELDING FRÅ STYRET I VIKANE IL. for perioden 01. januar 2012 til 31.desember 2012 ÅRSMELDING 2012 SAKSLISTE 1. Godkjenning av dei stemmeberettiga 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Val av ordstyrar, referent og to personar til å skrive under møteboka 4. ÅRSMELDINGAR 5. REIKNESKAP

Detaljer

ÅRSMELDING FRÅ STYRET I VIKANE IL. for perioden 01. januar 2013 til 31.desember 2013

ÅRSMELDING FRÅ STYRET I VIKANE IL. for perioden 01. januar 2013 til 31.desember 2013 ÅRSMELDING 2014 SAKSLISTE 1. Godkjenning av dei stemmeberettiga 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Val av ordstyrar, referent og to personar til å skrive under møteboka 4. ÅRSMELDINGAR 5. REIKNESKAP

Detaljer

ÅRSMELDING. IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE!

ÅRSMELDING. IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! ÅRSMELDING 2015 ÅRSMELDING IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! Postadresse Besøksadresse www.iljotun.no Bank Postboks 65 E-Post Foretaksregisteret 1. Styret

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Årsmelding for O-gruppa 2015

Årsmelding for O-gruppa 2015 HOVUDSTYRET Årsmelding for O-gruppa 1. ADMINSTRASJON OG LEIING 1.1 Styreverv Leiar Nestleiar Skrivar Kasserar Styremedlem Trude Bråten Pål Augland Bernt Heggøy Ann Merete Handegård Lars Andreas Een 1 år

Detaljer

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon Sandsøy Idrettslag 2. februar 2007 6089 Sandshamn Årsmelding for 2006 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Anders Bringsvor, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor og styremedlemmer

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag

Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag Styret si samansetjing: Leiar: Øystein Tytingvåg Kasserar: Jan Ove Lotsberg Styremedlem: Atle Lotsberg, Wenche Henden, Roy Cato Hopland Grupper og utval :

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

«Ikkje dytt» har ikkje vore aktive i 2014, og leverar ikkje årsmelding i 2014.

«Ikkje dytt» har ikkje vore aktive i 2014, og leverar ikkje årsmelding i 2014. Årsmelding for styret i Omvikdalen Idrettslag 2014 Styret har i 2014 vore samansatt slik: Leiar: Atle Falk Nestleiar: Jeaneth Rangseter Kasserar: Jonny Flatebø Styremedlem: Marie Saghaug Styremedlem: Stig

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011..

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Breimsbygda IL- Miniputt sin innsamling til midlar til miniputtar i Vietnam. 22

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Norheimsund Fotballklubb

Norheimsund Fotballklubb Norheimsund Fotballklubb Årsmøte 5.mars 2014 Footer Text 3/17/2014 1 Agenda Oppsummering av året 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Kva skjer i 2014? Fastsetjing av kontingent 2014 Budsjett 2014 Val Footer

Detaljer

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL Årsmelding IL JOTUN FOTBALL 2014 Side 2 Innhold 1. Styret... 4 2. Utval / Roller... 4 2.1. Sportsleg utval... 4 2.2. Kamplotteri ved Jotun sine seniorkampar... 4 2.3. Gothia Cup... 4 2.4. Faaberg-turneringa...

Detaljer

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat.

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat. Årsmøte Sogn og Fjordane skiskyttarkrins onsdag 29.5.13 Tilstades: Leiv Tvinnereim - Hardbagg, Heidi M. Starheim - Stårheim, Nils Magne Nedreberg - Stårheim, Arve Heimdal Sogn og Fjordane Idrettskrins,

Detaljer

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste:

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: HDBUL Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: 1. Opning av møtet 2. Val av møteleiar 3. Val av referent 4. Val av to til å skrive under protokollen 5. Godkjenning

Detaljer

Årsmelding for styret i Omvikdalen Idrettslag 2012

Årsmelding for styret i Omvikdalen Idrettslag 2012 Årsmelding for styret i Omvikdalen Idrettslag 2012 Styret har i 2012 vore samansatt slik: Leiar: Svein Hjelmeland Nestleiar: Atle Falk Kasserar: Jonny Flatebø Skrivar: Anne Ruth Lekva Styremedlem: Stig

Detaljer

Drifta i år har gitt ei omsetning på vel 91000,- og der av eit overskot på ca. 20000,-. Viser elles til rekneskapen og gjennomgangen av den.

Drifta i år har gitt ei omsetning på vel 91000,- og der av eit overskot på ca. 20000,-. Viser elles til rekneskapen og gjennomgangen av den. Sandsøy Idrettslag 8. februar 2008 6089 Sandshamn Årsmelding for 2007 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Bjørn Thore Hansen, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor, sekretær

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

REPRESENTANTSKAPET PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30. www.vikedal- bygdahus.no

REPRESENTANTSKAPET PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30. www.vikedal- bygdahus.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE I REPRESENTANTSKAPET TORSDAG 17. FEBRUAR 2011 PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30 www.vikedal- bygdahus.no SAKLISTE 1. Årsmelding 2010 2. Rekneskap 2010 3. Val av 2 medlemmer til underskriving

Detaljer

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås ÅRSMØTE I V.I.L Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00 Stad: Klubbhuset på Omenås Desse møtte: Einar Hoel, Yvonne Dale, Inge Sunde, Ellisiv Valdal Jarvik, Karianne Vestre Døving, Anders Rem, Liv Hanne Svensvik,

Detaljer

Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015

Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015 Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015 Sakliste 1. Godkjenne innkalling, sakliste og møtereglar 2. Konstituering a. Val av dirigent b. Val av sekretær c. Val av 2 personar til å skrive under møtebok 3.

Detaljer

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 Innleiing Brusand idrettslag ynskjer å kunna gje ungdom og eldre eit sosialt og idrettsleg tilbod. Planen strekker seg over ein 3-års periode fram til 2013.

Detaljer

Årsrapport. Bygdeutviklingsprosjektet i Instedalen. Årsrapport bygdeutvikling 2012

Årsrapport. Bygdeutviklingsprosjektet i Instedalen. Årsrapport bygdeutvikling 2012 Årsrapport 2012 Bygdeutviklingsprosjektet i Instedalen Årsrapport bygdeutvikling 2012 I 2012 har hovedstyret i BU Instedalen hatt 7 styremøter. Styret har sett ned arbeidsgrupper til dei forskjellige prosjekta,

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

IL Jotun Handball Senior Årsmelding 2013

IL Jotun Handball Senior Årsmelding 2013 IL Jotun Handball Senior Årsmelding 2013 ÅRSMELDING FOR 2013 HANDBALL SENIOR Kommentert [SV1]: Kommentert [SV2]: 1 STYRET SI SAMANSETNING 2 Leiar: Gunn Lerøy Sportsleg leiar/nestleiar: Torstein Kvam Styremedlem:

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Årsmøte i V.i.L. 4. mars 2015. Klubbhuset på Omenås

Årsmøte i V.i.L. 4. mars 2015. Klubbhuset på Omenås Desse møtte: Einar Hoel, Anders Rem, Karianne V. Døving, Inge Sunde, Ellisiv Klubbhuset på Omenås 4. mars 2015 rekneskap vart godkjent og fastsett som rekneskap for 2014. Vedtak: Framlagt rekneskap for

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 Kulturmidlar 2015 TILRÅDING: Formannskapet vedtek slik tildeling av tilskot frå kommunale kulturmidlar 2015: Org. Tilskot2014:

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Nytt frå styret og innkalling til årsmøte KFUM Volda

Nytt frå styret og innkalling til årsmøte KFUM Volda KFUM Volda-Hjem http://iloapp.uppheim.net/blog/kfum?home&post=120 Page 1 of 3 18.05.2009 KFUM Volda Siste nytt Hovudside KFUM Volda» Vis alle innlegg» Aktivitetskalender» Nytt frå styret og innkalling

Detaljer

Årsmelding 2005. Samlagsstyret har vore: Jostein Bjørke, leiar Nils Gunvald Hamre, Røldal nestl. og leiar i Ungdomsutvalet Vara.

Årsmelding 2005. Samlagsstyret har vore: Jostein Bjørke, leiar Nils Gunvald Hamre, Røldal nestl. og leiar i Ungdomsutvalet Vara. Årsmelding 2005 Samlagsstyret har vore: Jostein Bjørke, leiar Nils Gunvald Hamre, Røldal nestl. og leiar i Ungdomsutvalet Vara. Hans Skutle, Voss Olav B.Aga, Aga og Vikebygd Vara. Ivar Dale, Ullensvang

Detaljer

ÅRSMELDING. IL JOTUN FOTBALL for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE!

ÅRSMELDING. IL JOTUN FOTBALL for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! ÅRSMELDING IL JOTUN FOTBALL for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! Side 2 Innhold 1. Styret... 3 2. Utval / Roller... 3 2.1. Sportsleg utval... 3 2.2. Gothia Cup... 3 2.3.

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Årsmelding 2015 Sogndal Turlag

Årsmelding 2015 Sogndal Turlag Årsmelding 2015 Sogndal Turlag Styret i 2015 har vore samansett slik: Leiar, Liv Norunn Hamre Nestleiar og kasserar, Leif Longvanes Styremedlem og skrivar, Anne Skaar Styremedlem, Aleksander Loftesnes

Detaljer

SAKSLISTE. Sak-møte-år Sak Ansvar / Frist 1-02-2015 Referat sist møte Robert las gjennom referatet. Nokre punkt er ikkje gjennomført.

SAKSLISTE. Sak-møte-år Sak Ansvar / Frist 1-02-2015 Referat sist møte Robert las gjennom referatet. Nokre punkt er ikkje gjennomført. Stad: Skytehall, Sogndal 27/1-2015 klokka 18:00. Side 1 av 5 Tilstade; styret ved: Bengt Næss (Leiar) Per Atle Fretheim (vararepr. Luster) Olav Skarsbø (Leikanger) Robert Sandvik (Årdal) Asle Dulsvik (Leiar

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008!

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008! INVITASJON til Etne Cup 2008 For 27. gong har Etne Idrettslag gleda av å innby til Etne Cup 20. 22. Juni 2008 Klasseinndeling Etne Cup 2008: Klasse Navn Født etter 1 Gutar 9 (5`er fotball) 1.1.1999 2 Gutar

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar -

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 ca. 430 medlemmar ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 Dobbeltside

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012

Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012 Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012 Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Osterøy Sau og Geit onsdag 8. februar kl.19.30 i Ungdomshuset på Grønskaret. Ingvill Jørgensen frå medlemssentert

Detaljer

PROTOKOLL ETTER ORDINÆRT ÅRSMØTE I ÅIL for 2013

PROTOKOLL ETTER ORDINÆRT ÅRSMØTE I ÅIL for 2013 PROTOKOLL ETTER ORDINÆRT ÅRSMØTE I ÅIL for 2013 Tidspunkt: 29. april 2014, kl. 18:00 20:30 Sted: Åseral rådhus Til stede: Det møtte 9 personer alle med stemmerett 1. Opning ved leiar Maik Hårtveit ynskja

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

INFORMASJON FOR OPPMENN

INFORMASJON FOR OPPMENN HANDBALLGRUPPA INFORMASJON FOR OPPMENN Velkommen som OPPMANN i handballgruppa. Styret i handballgruppen set stor pris på at du har påtatt deg ansvaret som oppmann. Utan eit godt samarbeid med og god støtte

Detaljer

Møtedokument til årsmøte i Lærdal Idrettslag

Møtedokument til årsmøte i Lærdal Idrettslag Møtedokument til årsmøte i Lærdal Idrettslag Dato: 03.03.15 Stad: Strandsitjaren, Lærdal Sak 01/15: Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste vert godkjent. Sak 02/15: Val av møteleiar

Detaljer

AKTIVITETSPLAN AKTIV I MIDSUND Perioden 2.januar 31.mai 2007

AKTIVITETSPLAN AKTIV I MIDSUND Perioden 2.januar 31.mai 2007 AKTIVITETSPLAN AKTIV I MIDSUND Perioden 2.januar 31.mai 2007 Påskeferie 2.-10.april (- skuleruta) Dei fleste aktivitetane gjeld gjennomgåande heile året, men planen blir jamleg oppdatert av omsyn til årstider

Detaljer

HANDLINGS- PLAN 2015 2018 1

HANDLINGS- PLAN 2015 2018 1 HANDLINGS- PLAN 2015 2018 1 INNLEIING I handlingsplanen for tidsrommet 2015-2018 har ein teke utgangspunkt i den føregåande plan og utvikla den vidare. Innanfor dei tre områda aktivitet, økonomi og administrasjon/organisasjon

Detaljer

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D Årsmøte referat Tid og sted: Tirsdag 29. januar 2013 kl. 19.00 på Rådhuset SAKSLISTE: 1. Åpning Det var 49 frem møtte på årsmøte 2. Konstituering a. Godkjenning av stemmeberettigede 47 personer b. Godkjenning

Detaljer

VEKEPLAN: TRENING - KAMP

VEKEPLAN: TRENING - KAMP VEKEPLAN: TRENING - KAMP STRANDA FOTBALL 2014 Vekeplan 35 Veke: 35: 25.august 31.august DAG - TID AKTIVITET: KLASSE: ARENA: VARIABEL: Original: Veke 35 Klasse Merknad - Dommer Fergetider: Liabygda: 1615

Detaljer

Møteleiar: valt Terje Moe Skrivar: valt Inger Marie Beheim Underskrive protokollen: valt Stig Laberg Øvstetun og Morten Brandsdal

Møteleiar: valt Terje Moe Skrivar: valt Inger Marie Beheim Underskrive protokollen: valt Stig Laberg Øvstetun og Morten Brandsdal Protokoll Årsmøte IL Jotun 17.02.2011 kl. 19.00 i Jotunhuset Tilstades: 41 Sakliste / innkalling. Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste. Innkalling og sakliste godkjent Sak 1: Konstituering

Detaljer

Årsmelding. Rosendal Skulekorps

Årsmelding. Rosendal Skulekorps Årsmelding Rosendal Skulekorps 2012 Organisasjonen 2012: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Skrivar: Styremedlem: Martha Skeie Olsen (1 år) Annbjørg Fossberg (1 år att) Ann Torunn Bauge (2 år) Kjersti Bennæs

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Denne helga får du sjansen til å reise rundt i Nordfjord og Sunnfjord og møte dyktige og engasjerte bønder, med framtidstru og satsingsvilje.

Denne helga får du sjansen til å reise rundt i Nordfjord og Sunnfjord og møte dyktige og engasjerte bønder, med framtidstru og satsingsvilje. INSPIRASJONSHELG FOR LANDBRUKSINTERESSERT UNGDOM I NORDFJORD! Landbruksinteressert ungdom i Stryn, inviterar alle likesinna til ei inspirasjonshelg 12.-13. september 2015! Denne helga får du sjansen til

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Kvinner 20 år og yngre 1,Karoline Næss,Ull kisa,21:50 2,Marie Næss,Ull

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Årsmøte 2012 Ænes og Mauranger Bygdalag

Årsmøte 2012 Ænes og Mauranger Bygdalag Årsmøte 2012 Ænes og Mauranger Bygdalag Søndag 03. mars kl. 14.00 2013. i Samfunnshuset Årsmøte startar kl. 14.00. Under årsmøte vert det vist film for borna. Kl. 15.00 vert det servert kjøttkaker m/dessertbord.

Detaljer

Regelverk 2013. Innhald:

Regelverk 2013. Innhald: Regelverk 2013 Innhald: Informasjon om speletilbod Arrangement av cupar/turneringar Dispensasjonsordninga 2013 Forsikring 2013 Vedtak på Leiarmøte 2012 Ulike speletilbod Seriespel for 9-10 åringar: Sesongen

Detaljer

KRINSLAGA I LANGRENN 2014-2015

KRINSLAGA I LANGRENN 2014-2015 Til -aktuelle utøvarar på krinslaget i langrenn Førde, 30.04.2014 -aktuelle utøvarar sitt idrettslag Kopi -langrennskomiteen KRINSLAGA I LANGRENN 2014-2015 Langrennskomiteen i Sogn og Fjordane Skikrins

Detaljer

Hardanger Avdeling ÅRSMELDING NEGOTIA - HARDANGER AVD. 20.02.2009-17.02.2010

Hardanger Avdeling ÅRSMELDING NEGOTIA - HARDANGER AVD. 20.02.2009-17.02.2010 Hardanger Avdeling ÅRSMELDING 2009 NEGOTIA - HARDANGER AVD. 20.02.2009-17.02.2010 ORGANISASJON Styret i Negotia Hardanger Avdeling har siste året vore samansett slik: Laila T. Blokhus Merete Hersvik Karin

Detaljer

Oppmannsperm. Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema

Oppmannsperm. Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema Oppmannsmøte 2014 Oppmannsperm Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema Organisering av lag Styret Økonomiansvarleg Oppmann Hovudtrenar Lagleiar

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget.

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget. Her finner dere tre tabeller. Den første viser en oversikt over dugnadsgjengene, den andre inneholder en vaktoversikt for hver forestilling, og den tredje viser telefonnummer til foreldrene i korpset.

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004.

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vår ref. Dykkar ref. Dato: 03/1009-1/N-244//AGNH 23.07.2003 Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vedlagt ligg søknadsskjema for treningstid ved Øystese Idrettshall for hausten 2003

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Organisasjonen si største utfordring er å skape auka oppslutning rundt orienteringsidretten å ta vare på eksisterande medlemar å rekruttere

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014. Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad

ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014. Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014 Styret har vore samansett av : Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad Kasserar ; Edgar Grindheim * Styremedlem ; Lone Møller

Detaljer

Årsmelding Øystese Fotball 2012

Årsmelding Øystese Fotball 2012 Årsmelding Øystese Fotball 2012 Styret Styret fram til 01.11.2012: Leiar: Per Dysterud Skrivar: Arild Lillevik Styremedlem: Per Magne Normann Styremedlem: Andre Laupsa Styremedlem: Ingmar Sægrov Styremedlem:

Detaljer

Årsmelding for styret i Omvikdalen Idrettslag 2011

Årsmelding for styret i Omvikdalen Idrettslag 2011 Årsmelding for styret i Omvikdalen Idrettslag 2011 Styret har i 2010 vore samansatt slik: Leiar: Svein Hjelmeland Nestleiar: Atle Falk Kasserar: Jonny Flatebø Skrivar: Anne Ruth Lekva Styremedlem: Stig

Detaljer

Årsmelding. Rosendal Skulekorps

Årsmelding. Rosendal Skulekorps Årsmelding Rosendal Skulekorps 2014 Organisasjonen 2014: Leiar: Nestleiar: Kasserer: Skrivar: Styremedlem: Martha Skeie Olsen Rannveig Helleland Ann Torunn Bauge Inger Johanne Hauge 1 vara: Gunn Marit

Detaljer

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013 Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013 Tillitsfolk: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Skrivar Styremedlem Styremedlem Styremedlem Trond Haddeland Bente Kristoffersen Inge Kristoffersen fram til 20.08.13,

Detaljer

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd VÅLER KOMMUNE Oversikt over medddommere 2013 2016 meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere Forslag til skjønnsmenn (Oppnevnes av fylkeskommunen) forliksråd (Oppnevnes av fylkesmannen)

Detaljer

Pulje- og kampoppsett SpareBank1 SR-Bank cup 2010

Pulje- og kampoppsett SpareBank1 SR-Bank cup 2010 Pulje- og kampoppsett SpareBank1 SR-Bank cup 2010 Pulje 1 (herrar) spelar torsdag, pulje 2, 3 og 4 spelar fredag Pulje damer spelar fredag Pulje 1 - menn: torsdag kl frå kl 15.30-17.00 i sentrum) Beach

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Referat frå styremøte i Valldal IL

Referat frå styremøte i Valldal IL Referat frå styremøte i Valldal IL Tid: Måndag 22.10.2012 kl 19.30-22.15 Stad: Klubbhuset- Omenås Desse møtte: Einar Hoel, Yvonne Dale, Arvid Frostad, Trond Håvoll, Torkjell Bjørstad, Ellisiv Valdal Jarvik

Detaljer

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Desse møtte: Halvar Espeseth, Leif Brekken, Margaret Skåre, Tom Idar Kvam og Eli Berge Ness. Sak 30/08 Referat og meldingar Møte sankelaga i Sogn,

Detaljer

RESULTATLISTE 1.MAI-LØPET 1979 ÅHEIM IL

RESULTATLISTE 1.MAI-LØPET 1979 ÅHEIM IL RESULTATLISTE 1.MAI-LØPET 1979 ÅHEIM IL MENN SENIOR: KL. A: 1. Per Johan Sandbakk, Ørsta 10.01 2. Arild Bjørdal, Ørsta 10.02 KL. B: 1. Jostein Vartdal, Hødd 10.07 2. Øystein Johansen, Hareid 10.18 3. Ole

Detaljer

FOLKEHELSE i Vågå hausten 2013

FOLKEHELSE i Vågå hausten 2013 FOLKEHELSE i Vågå hausten 2013 MÅNDAG Kl.10.00-14.00 : Småbarnskafe på Frivilligsentralen Kontaktperson Jorunn Vesterås, tlf. 61293788 Kl. 12.00 : Gågruppe frå Frivilligsentralen. Med eller utan stavar.

Detaljer

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2014

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2014 Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2014 Tillitsfolk: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Skrivar Styremedlem Styremedlem Styremedlem Trond Haddeland Bente Kristoffersen Trond Haddeland Harald Sandvik Guro

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010 G 10 år 1,3 km fri Audun Wanvik Haugen Stjørdals Blink 5 04:57 Stian Nakken Skatval Skilag 7 05:30 Henrik Nesbø Hegra IL 2 05:45 Sindre Kringen Skjelstadmark IL 3 06:01 Andreas Horten Jesbersen Lånke IL

Detaljer

Strategiplan 2014-2018

Strategiplan 2014-2018 Strategiplan 2014-2018 HOVUDVISJON: Rosendal Turnlag skal utvikle ein brei aktivitet, med fokus på god helse, allsidigheit, samhald og glede. Vi skal utvikle sunne og gode haldningar for dei som ynskjer

Detaljer