To institueringer. i Bodø side 10. Bladet 3 05 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 83. årgang. Nye Storembedsmenn side 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "To institueringer. i Bodø side 10. Bladet 3 05 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 83. årgang. Nye Storembedsmenn side 3."

Transkript

1 3 05 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 83. årgang Nye Storembedsmenn side 3 Intervju med Bente Håknes side 4 Storlogemøtet 2005 side 6-9 To institueringer En reise til røttene side 12 i Bodø side 10 Prosjekt Sirius også i Ålesund side 14

2 Stor Sire har ordet Nye Storembedsmenn Foto: Sturlason Kjære søstre og brødre, kjære medlemmer av Ordenen. Gjennom den forløpne Storlogeperiode - de siste fire år - har jeg, som de fleste vil huske, satt søkelyset på en loges indre liv. Dette begrepet, som jeg har benyttet i lederen i, i taler og i forbindelse med instruksjoner, ønsker jeg å videreføre også i de kommende fire år. Ja faktisk tør jeg håpe at dette begrepet blir stående som en målsetting for alle loger og leire for all fremtid. Det er da også gledelig å registrere at svært mange Distriktsråd, loger og leire har tatt dette begrepet, og ikke minst meningen bak det, med i sine handlingsplaner. Hva jeg mener med et godt indre liv vet i bunn og grunn enhver. Mange Ordensenheter har alltid hatt et godt indre liv, og jeg vet at mange har utviklet og skapt et godt indre liv gjennom de senere årene. Det forhindrer ikke at vi alle kan arbeide videre mot å forbedre denne målsettingen. Vi har alle behov for målsettinger 3 05 På det nylig avsluttede Storlogemøtet i juni måned, tilkjennega jeg at jeg i de kommende år også ønsker å vektlegge et annet aspekt, nemlig de Ordensmedlemmer som sjelden, eller aldri, møter i sine loger eller leire. Jeg appellerer derfor, i første omgang, til alle de nyvalgte Overmestre og deres embedskollegier, om å ta med i sine handlingsplaner strategier for hvorledes denne gruppen med Ordensmedlemmer igjen kan aktiveres. En liten gruppe av søstre og brødre vil alltid ha vanskeligheter med å komme til møtene. Årsakene kan være sykdom eller høy alder. For disse skal vi gjøre det som er vår plikt som søstre og brødre, både hva gjelder eventuell transport, besøk eller annen hjelp. Den store gruppen passive er imidlertid alle de som betaler sin kontingent, men som ikke møter i sin loge eller leir. Jeg tenker da på dem som av en eller annen grunn ikke finner seg til rette. Jeg tillater meg å tro at majoriteten av disse passive søstre og brødre virkelig har forstått hva vår Orden er og hva den er ment å gi hver enkelt. Likeledes tror jeg disse medlemmene er klar over hva det ligger i de løfter de har avgitt, og at de i grunnen ønsker både å opprettholde sitt medlemskap og å gå i sin loge og leir men Dette men ønsker jeg om mulig å fokusere på i alle Ordensenheter. Årsakene til fravær er naturligvis flere, men vi skal ikke se bort i fra at mangel på et godt indre liv kan være en av disse. Dette arbeidet, med å aktivisere passive medlemmer, er det altså ønskelig å vektlegge i de kommende år. Gjennom denne lederen retter jeg naturligvis også indirekte en appell til nettopp de av våre Ordensmedlemmer som sjelden eller aldri er å se i logen eller leiren. Ta kontakt med en embedsmann, fadder eller hvilken som helst bror eller søster. Ordenen kan sies å være empirisk. Dette ordet fra det greske språk kan forklares med erfaringslære. Kunnskap eller dyktighet som er bygd på erfaring. En empiriker er således en tenker eller forsker som begrunner sine resultater ved hjelp av erfaring. Ordenens mål og mening er å utvikle alle våre søstre og brødre basert på erfaringslære, på det gode budskap, medmenneskelig respekt og forståelse i alle deler av vårt samfunn. Forståelsen av Ordenens ritualer er derfor viktig for enhver søster og bror. Men den virkelige forståelsen får vi først ved jevnlige møter. Det er med andre ord som i en skole. Livets skole. Gjentagelser og ytre påvirkninger. Pirringer i samvittigheten. Arbeidsoppgaver som resulterer i egenutvikling. Forpliktelser overfor en selv og andre. Utøvelse av respekt og toleranse. Dette mangfoldet som Ordenen har å by på kan videreutvikles gjennom loger med et godt indre liv og i loger med et minimum av passive medlemmer. En riktig god sommer til dere alle. I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet Harald Thoen Stor Sire Ansvarlig utgiver: Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F Redaktør: Kjell-Henrik Henriksen Redaksjonen avsluttet: 30. juni 2005 Redaksjonsavslutning neste nr: 20. september 2005 Opplag: Grafisk arbeid/foto/repro: Jon Esben Johnsen Illustratør: Svein Geske Trykk: SIA ConceptMedia Ettertrykk: Forutsetter tillatelse fra Redaktøren Storembedsmennene Stor Skattmester Bjørn Erk Hansen Stor Sekretær Knut Borgen Deputert Stor Sire Morten Buan Stor Skattmester Svanhild Ljosland Stor Sekretær Tove Aalborg Deputert Stor Sire Ann Evy Aurdal Innhold 3 05 Vi har alle behov for målsettinger 2 Nye Storembedsmenn 3 Intervju med Bente Høknes 4 Storlogemøtet Institueringer i Bodø 10 En reise til røttene 12 Prosjekt Sirius på Møre 14 Nye brødre og søstre 16 Torget 18 Utstyr 21 Min mening 22 Kjære leser 23 Baksiden 24 OBS! Ordenens websider: 2 3

3 Intervju med Bente Høknes INTERVJUET: BENTE HØKNES Av Kjell- Henrik Henriksen Menså tok det av... En rekke ganger ble jeg spurt av min fadder, Anne-Grethe erfaringsgleder som man nesten umulig finner andre steder i sam- Embrå, om funnet. jeg ikke kunne tenke meg å bli medlem av en Rebekkaloge. Men jeg svarte nei. Jeg visste lite om lukkede Ordener. Og en stor loge er arnested for knoppskyting. I Providentia har vi respiert en rekke søstre fra Fausketraktene. Jeg ser ikke bort fra at disse vil kunne bli grunnstammen I barndommen hadde i en Rebekkaforening i jeg jo hørt om frimurere Fauske. med kister og knokler, og det var selvfølgelig Den personlige spennende nok. Men jeg utvikling så ikke meg selv inn i en slik sammenheng. Jeg var så opptatt med en mengde andre ting. Men så kom jeg til et punkt hvor jeg forandret standpunkt. Etter det har Ordensarbeidet blitt en stadig større og viktigere del av mitt liv. Åkomme inn i en etablert og stor Rebekkaloge er en ganske anderledes opplevelse enn å komme inn i andre sammenhenger. Logen og søstrene har sine tradisjoner, sin væremåte og historien formelig ligger både i veggene og i søstrene. Rebekkaloge nr 40 Providentia er ikke hauggammel, men ble instituert 2. november Den er liksom moderlogen her i byen, og den har vokst seg stor. I dag har den 164 medlemmer. Med nærmere 40 års fartstid har logen mange søstere som har vært med fra starten av og som nå er godt opp i årene. Dette gir en verdighet og erfaring som preger hele logen. Jeg ble fanget og fascinert fra første stund. Her fant jeg en atmosfære og et miljø som tiltalte meg. Jeg kan ikke helt si hvorfor. Men logen har fått meg til å tenke over og ta opp i og med meg selv en rekke spørsmål som jeg ellers kanskje hadde latt ligge. En stor og gammel loge er som et skattkammer. Her finner man kunnskaper, livsvisdom og Noe av det jeg fikk høre før jeg ble medlem av Ordenen var at det var en skole for personlig utvikling. Jeg så vel ikke klart for meg hva dette gikk ut på. Men ikke minst gjennom embedet som Ceremonimester fikk jeg ritualene inn under huden. Og da merket jeg meg at jeg kunne påvirke dem. Hvordan jeg fremførte mitt arbeid, påvirket andre. Da jeg skjønte dette, ble det også viktig å legge mye arbeid i fremføringen. En Ceremonimester er en viktig tolker. Men selv ble jeg mest påvirket. Dette at man stadig konfronteres med ritualenes ord og bilder, skaper etter hvert noe inne i en selv som er personlighetsformende. Den eneste måten å få del i denne påvirkningen er å møte så ofte som man kan. Men det er jo så mange andre sider ved vår Orden. Her tror jeg at Utviklingsprogrammene står helt sentralt. Jeg synes at det er et stort poeng at man får systematisk og systematisert kunnskap så fort som mulig. Da gis alle mulighet til å forstå Ordenens egen logikk fortere. Det er ikke alle som får eller vil ha embeder. Ikke alle kan få den særegne glede det er å være CM. Men alle skal gis anledning til å trenge inn i Ordenens vesen slik at de får så stort utbytte som mulig. Det å lære seg til å opptre på mange av livets arenaer er i seg selv en utvikling. Jeg er utdannet frisør, men har liten yrkespraksis på det området. Men frisøryrket har også sin atferd. Jeg har for det meste arbeidet i SAS, og der finnes en helt annen kultur. I det daglige liv og blant venner finnes nye kulturvarianter. Den kulturen som man finner i en Rebekkaloge er både lik og ulik den man finner andre steder i samfunnet. Men summen av disse erfaringen er som gir som personlighetspreget. Derfor vil Ordenslivets særegenheter være med på å utvikle alle medlemmers horisont. Loge på sykehjemmet Når logen blir gamle får den eldre søstre. Noen av disse kommer også på sykehjem og har meget få muligheter til å komme på logemøter, selv om de gjerne ville. Som et helt nytt tiltak ble vi i Loge Providentia enige om at vi skulle holde en samling på sykehjemmet for disse søstrene. Det ble en del forberedelser og prøving i et helt nytt område. Vi fikk reservert et rom på sykehjemmet hvor vi pyntet og gjorde i stand til et festlig søstermåltid. Så kom da de gamle søstrene i sine stoler og rullatorer og slo seg ned rundt bordet. Det ble en minnerik samling som de eldre søstrene satte umåtelig stor pris på. Men jeg tror at vi som gjorde i stand, satt igjen med de sterkeste inntrykkene fra disse livserfarne og Ordenserfarne søstre. Å være ung søster i en slik sammenheng, gir deg perspektiver på livet som du ellers ikke kan få. Her ligger den en mulighet som vi kanskje må utnytte mer. Når søstrene ikke kan komme til logen hvor mye de enn ville, kan kanskje logen komme til dem. Vår erfaring med dette er mer enn gode, og vi vil gjerne høste flere erfaringer. Hvor lukket bør vi være? Jeg har en halvsøster Rita Büünde gift i Danmark. Vi snakker ofte og gjerne, men Orden har vi ikke snakket om. Hun har vært Rebekkasøster siden 1990, jeg siden Nå viser det seg at min svoger, Asmus Büünde, også er medlem av Ordenen. Først i 2005 fikk jeg vite dette. I tillegg til gleden over å ha felles verdier med nær og kjær familie, ble det et tankekors for meg at vi ikke snakker mer om Ordenen i våre omgivelser og med vår familie. Hva er det vi skjuler eller er hemmelighetfulle for? Og hva skulle jeg ha gjort med min søster hvis hun ikke var medlem? Da vi oppdaget vår felles hemmelighet, var det en flott opplevelse å gå sammen med henne til et logemøte i Bodø. Ikke bare er vi kjødlige søstre, men også Ordenssøstre. Dette er en glede som sikkert langt flere kunne få oppleve om vi var mer synliggjorte på dette i vårt daglige liv. Providentia Forsynet og fremsynthet I Bodø får vi nå et Ordenhus som virkelig vil være en synliggjøring i byen. Det ligger ved hovedinnfartsåren og minner ikke lite om Eidsvoldsbygningen både i farve og form. Folk vil stille spørsmål om hva som foregår innenfor veggene. Det er det bare medlemmene som får vite. Det er våre indre anliggende. Men hvis det som skjer innenfor veggene blir likt alt annet, vil det hverken ha appell eller interesse. Jeg ser for meg at synliggjøringen må gå tett sammen med at vi holder fast på og heller utvikler vår egenart. Det er denne egenarten bygget på tradisjoner og verdier som har overlevelseskraft. Vi skal gi kommende søstre en anderledes opplevelse og en verdifull ballast på livsseilasen. Mine ni år i Ordenen har vært verdifulle og givende. Men fremfor alt har det vært å komme inn i en ny verden, og den opplevelsen vil jeg gjerne invitere nye generasjoner søstre til å begi seg inn i, slutter Bente Høknes på vei til neste oppgave. 4 5

4 Storlogemøtet 2005 En quadrienale Et Storlogemøte er ingen dagligdags hendelse, men en quadrienale en begivenhet som finner sted hvert fjerde år. Det er Ordenens høyeste, besluttende organ. Opprinnelig var fire år også lengden på valgterminen i Den Suverene Storloge da den så dagens lys i Senere har The Sovereign Grand Lodge vedtatt valgperioder på ett år, noe som vekker forundring i den øvrige verden. Men dem om det. Det er vanligvis et stort oppbud av gjester til et storlogemøte. Denne gang kom ikke uventet - alle de nordiske Stor Sirer med følge. De hører nesten med til de faste gjester på et slikt møte. De nordiske land har så mye til felles og så mye felles utfordringer at enhvert Storlogemøte i Norden er lærerikt. Mer overraskende var det at både Sovereign Grand Master, Sovereign Grand Secretary og IARApresidenten beæret møtet med sitt nærvær. Det hang nok sammen med at det nettopp hadde vært et internasjonalt møte i København. Men allikevel var dette noe uvanlig, og gledelig. Sist gang dette skjedde var da Sovereign Grand Master Martin Elson gjestet i anledning vår jurisdiksjons 100-årsjubileum. I tillegg er alle tidligere valgte Storembedsmenn og Rådsembedsmenn inviterte. For alle disse Eksene er det av stor interesse å kunne følge hvordan arbeidet i Ordenen har utviklet seg. En slik oversikt og overblikk får man i et slikt møte. Fra Norge kommer alle Distrikt Stor Sirene. Og fra hvert distrikt kommer det to valgte Storrepresentanter. Det er Strorepresentantene fra Ordensenhetene som har tyngden av stemmer i møtet. Det disse går sammen om å vedta, blir vedtatt. Det kan vanskelig tenkes at det finnes et mer kompetent forum enn dette. Sammenlagt var det omlag 190 mennesker samlet på Clarion Hotell Oslo Airport ved Gardermoen. Hotellet representerer en meget verdig, funksjonell og hensiktsmessig ramme om Storlogemøtet. Møtet foregår i tre typer fellessesjoner. For det første er det de rituelle samlinger ved åpning og lukning av møtet, og installasjonen av valgte Storembedsmenn. Til dette bruk omgjøres en av de store hotellsalene til en rituelt utformet logesal av ypperste klasse. Det man savner i forhold til en fast oppsatt sal er symbolutstyr og sinnbilder. Men det har ingen spesiell funksjon i dette møtet. For det andre gjennomføres forhandingsmøtene i en av hotelles store plenumssaler. Og for det tredje er det den daglige bespisning og Festbanketten som er den selskapelig krone på verket. Et oversiktsbilde av plenumssalen under Storlogemøtet På første rad sitter utenlandske gjester. Bak disse sitter Distrikts Stor Sirene og til høyre i bildet finner vi de stemmeberettigede Storrepresentanter. Helt til høyyre og utenfor bildet er det et podium hvor de sittende, valgte Storembedsmenn er plassert sammen med møtets to, myndige ordstyrere. Den rituelle del For s representerer ikke åpnings- og lukningsmøtet noe oppsiktsvekkende. De følger de velkjente former for åpningen slik vi kjenner dem fra våre arbeidsmøter. Og selv om vi nå har med Ordenens høyeste organ å gjøre, er det ingen tvil om at dette er et arbeidsmøte i ordets rette forstand. Det uvanlige er at en hotellsal er omgjort til Ordenssal, dens størrelse og de uvanlige mange og flotte regalier. Når 190 regalieprydede Ordenssøsken ja man må si prydede i denne sammenheng er det ganske enkelt et imponerende skue. At alle har inn under huden hvordan de skal opptre, gir det hele en sikkerhet og eleganse som er ganske frapperende. Både ved åpningen og lukningen av møtet hadde Stor Sire taler. Ved åpningen pekte han på den representativitet forsamlingen hadde, det ansvar som var den pålagt og de linjer arbeidet hadde fulgt så langt. Ved avslutningen var det visjonene for den kommende fireårsperiode som ble vektlagt. Det er et ganske nytt Storembedsmannskollegium som nå tar fatt. Med unntak av Harald Thoen som Stor Sire og Deputert Stor Sire Morten Buan, er de øvrige fem nye i embedet. De ble alle installert etter det høytidelige rituale for installasjon av Storembedmenn. Sakskartet Sakene til møtet kan deles i fire typer, nemlig: rapporter informasjoner handlingsplaner formalbeslutninger Den første typen er rapporter om virksomheten i perioden som avsluttes med møtet. Alle deler av dette store maskineriet sender inn sine rapporter. Over alt spores det vekst. Antall Distrikter synes nå å nærmer seg det optimale. En del geografiske justeringer kan komme etter hvert som Ordenen fortsetter sin vekst. Nye Ordenshus er kommet i siste periode. Men også her synes man å ha nådd en grense. Det er neppe noe mål å ha et Ordenshus på hvert nes hvis ikke også aktiviteten og økonomiske vurderinger understøtter dette. Noen Ordenshus er på bristepunktet av hva 6 7 de kan makte av aktiviteter, mens andre har et meget betydelig vekstpotensiale. Det er en stor utfordring å utnytte dette potensiale. Det har vært en flott økning i både Rebekkaloger og loger. Det begynner å bli en jevn dekning over hele landet. Men forholdsvis få unntak kan nå store deler av befolkningen rent praktisk og kommunikasjonsmessig kunne tilslutte seg en av våre Ordensenheter. Men det er også slik at en rekke loger når er blitt så store at de av den grunn burde knoppskyte. I dette ligger det både en vekst- og fornyelsespotensiale som ved å forløses vil stimulere hele Ordenen. Rebekkalogene har den største utfordring her. Mens det antallsmessig er tilnærmet like mange Rebekkasøstre som brødre, er det omlag 120 Rebekkaloger mot omlag 150 loger. Søstrene har også en litt høyere gjennosnittsalder. Nye leire er også kommet til. Et interessant trekk som er ganske nytt er at det i to Distrikter nå er to leire i samme distrikt. Dette må tolkes som et tegn på styrkelse av Leirinstitusjon. I denne sammenheng kan det nevnes at de har vært et gjengangertema på storlogemøter hvor lang tid det minimum må gå fra man har fått Den Høye Sannhets Grad i en loge og til man kan kalles til en leir. Inntil dette møte var dette minimum satt til fem

5 år. Fra nå er minimumsgrensen tre år. Noe som vil skape en utfordring for samtlige leire i en overgangsperiode. Distriktenes samordningsfunksjon Det er gjennom årene blitt et vanlig organisatorisk virkemiddel at man utvikler handlingsplaner. Også en Orden Distriktene har nå vært i funksjon i mer enn ti år. Sammensetningen med må ha dette. Storlogens handlingsplan Distrikt Stor Sire og samtlige Storrepresentanter fra distriktets loger og som utvikles på distriktsplan og på lo- er overordnet alle de handlingsplaner leire gir åpenbart en utmerket organisatorisk samordningseffekt. Når man lig innsatskatalysator. geplan. Sammen utgjør de en betyde- leser rapportene, går det frem at en Storlogens handlingsplan er rullerende og blir korrigert i hvert møte. Det rekke saker som man ellers ikke hadde kunnet løse annet enn på prosjekt- skjedde også denne gang. Uten å gå i Storlogemøtet 2005 basis, nå løses gjennom de permanente distriktsråd. Det kan vanskelig tenkes at Landssaken 2003 hadde fått et slikt betydelig resultat uten at Distriktsrådene hadde stått bak. I de distrikter som har et Siriusprosjekt, fungerer også distriktsrådet som samordningspunkt. Med de 46 Distrikt Stor Sirer og mer enn 300 Storrepresentanter besitter Distriktsrådene en kompetanse i Ordensanliggender som er den beste garanti for beslutningenes og perspektivenes kvaliteter. Distriktene er en av de viktigste steder hvor man kan hente kunnskap om hvordan Ordenen virker i Norge. Informasjonsstrømmen Det ble selvfølgelig gitt en rekke enkeltinformasjoner over et bredt register i møtet. Slike informasjonsbrokker gir deltakerne etter hvert et fasettert helhetsbilde. I tillegg ble det gitt systematisk informasjon om Fokusprogrammet som gjør det mulig for Ordensenhetens Sekretær og alle andre som har faktisk behov for det å kunne få og arbeide med Ordensdata direkte på nettet. Fokusprogrammet representerer en type innsats som vil lette alle som bruker det for et betydelig merarbeid og ikke minst dobbeltarbeid. Fokusprosjektet utvides nå til også å omfatte den økonomiske del som Skattmestrene arbeider med. Forsamlingen ble også innført i bruken av Ordenens hjemmesider hvor man i tillegg til å finne hva som skjer i Norge, kan klikke på linker til hele verdenen. Websidene er nå under utvikling. Om kort tid vil man finne fortløpende informasjon om Sang- og Musikkforbund og om Odd Fellow Golf. Allerede nå er en fast diktspalte tilgjengelig som etisk impuls i hverdagen. Det er også bevegelse i den internasjonale verden. Stor Sire Hans Pedersen fra Danmark gav en bred og oversiktig gjennomgang av forholdet mellom The Sovereign Grand Lodge og de øvrige jurisdiksjonene utenom USA, og hvordan arbeidet i International Council og Den Europeiske Federasjon artet seg. Veien fremover detalj kan vi merke oss at planen følger en stø kurs og at tidligere fattede veivalg i hovedsak blir fulgt. Den største del av sakene i møtet ble knyttet opp til lover. Noe av det viktigste som ble vedtatt er at lovene nå må struktureres og systematisere. De er preget av justeringer og tillempninger av deler i lovgivningen uten at man har hatt helhetsperspektivet. Det vitnet også de mange forslag om. De strakk seg fra mikronivå til de store spørsmål. Både fremleggene og behandlingen viste at det som var et sterkt følt behov i én loge, ble opplevet helt anderledes i en annen loge. Det oppstår en virkelighetskollisjon. Det synes å være behov for en myndig samordning av forslag, muligens på Distriktsnivå, men også sentralt. I forvaltningen har man en hel avdeling i Justisdepartementet som sørger for en slik kontinuerlig overvåkning. Vi trenger ikke noen Lovavdeling. Men et forslag til Storlogemøtet bør ha fått en så bred tilslutning før møtet at det enten fremmes eller trekkes. I motsatt fall får møtet en saksbehandlerfunksjon som det hverken har forutsetninger for eller tid til. Et opplegg med avsluttet saksbehandling og en omforent innstilling ville gitt deltakerne klarere perspektiver og et mer solid beslutningsgrunnlag. Uten mat og drikke... Fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag er det ikke mange pustepauser for møtedeltakere og delegater. De pausene man har brukes til å spise og sove. Derfor setter alle pris på gode rom og god bespisning. Hotellet har et stor badeanlegg som kun de sprekeste og de som var tidlig våkne fikk tid til å ta i bruk. At man også kunne glede seg over en flott bankett på lørdag kveld var til alles glede. Til alle forhandlingsmøtene møtte alle i logeantrekk og til de rituelle møter og til Banketten var det som seg hør og bør gallaantrekk. 8 9

6 Salten distrikt Salten distrikt En festreise i Salten En festreise i Salten Salten distrikt har en vekstevne som kan ta pusten fra mange og enhver. Den første loge. Loge nr 68 Landego, ble instituert så sent om i Ingen ante vel den gang at Bodø skulle bli «byen» fremfor noen annen i Norge. I mai 2005, ble den niende loge i distriktet instituert. Bare i Bodø er det nå seks Odd Fellow loger. Som om ikke dette er nok, ble det dagen før instituert leir nummer to i samme distrikt, Leir nr 24 Salten. Den første Rebekkaloge, loge nr 40 Providentia, ble også instituert i Nå har distriktet fire Rebekkaloger og en Rebekkaleir. I september setter distriktet den forløpige krone på verket ved å innvie et dobbelt så stort Ordenshus som det de har. Det skal romme alle Ordenens aktiviteter i Bodø. Til en utpost torsdag 26. mai Med over 300 Ordensenheter er det ikke hver dag Storlogen har anledning til å besøke en loge uten ved spesielle anledninger. Nå var det duket for at mange av Storlogens embedsmenn skulle til Bodø i anledning to institueringer på samme helg. Da kom spørsmålet opp om Stor Sire kunne avse tid til å besøke en av de absolutte utpostloger i distriktet. Valget falt på Loge nr 78 Svartisen i Glomfjord. Denne logen ble instituert i 1971 på dette industristedet Hydro hadde bygget langt fra allfarvei. Uten veiforbindelse og med strabasiøse reiser ble denne logen langsomt bygget opp. Nå er den en livskraftig enhet med eget Ordenshus med en funksjonell logesal og tjenlige selskapslokaler. Stor Sire Harald Thoen hadde tatt med i sitt følge Stor Arkivar Sverre Hjetland. Loge Svartisen har vanligvis møter på tirsdager. Men i anledning det sjeldne besøket, hadde OM trommet sammen til arbeidsmøte med foredrag av Stor Sire. I tillegg til at Svartisens egne brødre møtte fulltallig opp, kom også et titalls brødre fra Bodø med DSS Edvard Dølvik i spissen. I sitt foredrag beskrev Stor Sire utviklingen i Ordenen hvor viktig det er at Ordenslivet leves ut i den enkelte loge. Det var merkbart at brødrene i Svartisen ville at gjerstene skulle vite hvor de var. Det ble servert boknafisk eller «gjellosing» som den vist kalles blant innfødte, en tradisjonsrik delikatesse på de kanter. Reisen til og fra Bodø tok til sammen fire timer. Da logen ble instituert for 34 år siden, tok reisen flere døgn. Dette var en tankevekkende start på de kommende to dagers festsamvær som gav inntrykk at «alt synes å lykkes for dette distriktet.» Brødrene i loge Svartisen har all grunn til å være stolte av sin loge, sitt samhold og sine resultater. En ny leir institueres fredag 27. mai Det er en gammel regel om at det bør være minst fem loger for å kunne danne en leir. Det har noe med proporsjoner og tradisjoner å gjøre. Men hva gjør man når man har åtte sprell levende loger, og en niende som skal institueres dagen etter at den nye Leir er instituert? Og hva gjør man når Leir nr 13 Nordland har over 340 patriarker og fortsatt har sterk pågang? Det er de refleksjonene som har foregått i Distriktet. Er det tallet fem som skal danne rammen om fornyelsen, eller er det aktiviteten? Med den veksten som har vært i distriktet med en ny loge i snitt hvert fjerde år, skulle ikke risikoen for stagnasjon være faretruende. Løsningen på disse overveielsene var at det 1. november 2004 ble stiftet en ny leirforening med navnet Saltdalen. Denne foreningen trengte ikke lang modningstid. Patriarkene var der. Fem loger i distriktet dannet det nye grunnlaget. Rekrutteringen var der. Erfarne embedsmenn var tilgjengelige. Og et nytt Ordenshus hadde alle de ønskelige bekvemmligheter. Sjelden kan man si at en leir billedlig faller ned som en moden frukt. En slik instituering faller i to avde- linger, instutueringen og embedsinstallasjonen. Institueringen ble foretatt av Stor Sire Harald Thoen og de øvrige Storembedmenn. Den nye leir hadde fått nummer 24 og navnet Salten. Under institueringen ble Chartermedlemmene presentert og avga sine løfter. Chartermedlemmene er : Eks Storrepresentant Svein B Leirvåg Eks Storrepresentant Tore Sørensen Eks OM Trond Birger Andreassen Eks OM Finn Ove Paulsen Eks OM Kjell Kristoffersen Deretter foretok Deputert Stor Arne Grasdal installasjonen av den nye leirs valgte embedsmenn. Etter dette fortsatte den nyvalgte Hovedpatriark installasjonen av de utnevnte embedsmenn. Det hele er et innholdsmettet og detaljrikt seremoniell som alltid gjør inntrykk. Etter at det rituelle arbeid var til ende, samlet forsamlingen seg til et rikholdig taffel. Det ble i talen for maten pekt på at menyen på mange måter måtte ha vært komponert etter det måltid patriarken Abraham serverte sine usedvanlige høye gjester den dag han satt i teltåpningen ved middagstid og så dem komme. Hele seansen er beskrevet i Første Moseboks kapittel 18. Hovedretten var kalvestek både ved måltidet i 2005 som det var for omlag fire tusen år siden, for dem som vil se etter og kontrollere. Den nye HP og hans embedmenn fikk gaver, lykkeønskninger og gode ord på veien. Og ikke en av talerne næret noen frykt for at ikke denne leieren skulle gå en positiv fremtid i møte. Nå har distriktet to leire og en deputasjonsleir i Glomfjord. Sterkere kan man ikke stille for å bære frem Leirens viktige budskap og formaninger i vår tid En ny loge institueres lørdag 28. mai Nå er det ikke stor flere landemerker å velge i Bodøs omegn som kan settes på nye loger. Landego, Bodin og nå Børvasstind. I tillegg har havets morild og dikteren Elias Blix gitt sine navn til Bodølogene. Loge nr 149 Børvasstind henter sitt navn fra en fjellkjede i synsranden. Den gir retning, løftning, perspektiv og majestet. Som ved Leirinstitueringen dagen før ble institueringen av loge Børvassting foretatt av Stor Sire Harald Thoen. Chartermedlemmene i den nye logen er: Bjørnar Olsen Tor-Arne Hansen Ronald Pettersen Ståle Jensen Nils Steinar Nilsen Deretter overtok Deputert Stor Sire Arne Grasdal installeringen av de nyvalgte embedsmenn. Det nye kollegiet er representert på nedenstående bilde. Etter dette foretok den nyinstallerte OM, Bjørnar Olsen, installeringen av de utnevnte embedsmenn. Mot slutten av seremonien ble det foretatt en noe uvanlig gaveoverrekkelse. En av logen eldre brødre hadde tidligere gitt anonymt en gave til ny Ceremonimesterstav. Den usedvanlige vakre staven var laget av gullsmedmester Ole Petter Rasch-Olsen. Nå ble både staven og giverne presentert. Giverne er Paul Henriksen og hans avdøde kone, Rebekkasøster Karly Henriksen. CM-staven kan beundres på nedenstående bilde. Samme gullsmedmester kunne under taffelet foreta overrekkelsen av enda en prydgjenstad, nemlig et gedigent Overmesterkjede i rent sølv og emalje. Logesalen var fylt til siste plass. De som fikk være med på installasjonene både fredag og lørdag var enige om at noe slikt hadde knapt nok foregått i Norge før. Det etterfølgende taffel hadde så mange tilstedeværende at det måtte flyttes til den store salen i Folkets Hus. Her var det taler, gaveoverrekkelser ledet av en usedvanlig spirituell toastmaster som stevet forsamlingen igjennom et deilig måltid. En week end var til ende. Inntrykkene var mange. Inspirasjonen var stor. Og fremtidsvisjonene vibrerte over Salten distrikt på en måte som blir få andre til del

7 En reise til røttene... Baltimore i Maryland På gjengrodde stier var stedet for vår Ordens tilblivelse i USA. Av Kjell- Der er røttene. Det var Henrik derfra Ordenen vokste Henriksen slik at den omkring år 1900 hadde minst medlemmer i denne nye verden. Noe sier at den endog hadde 3 millioner medlemmer på den tiden. I dag er den en skygge av hva den var. Hva er skjedd? Hvorfor appellerer den ikke til dagens amerikanere? Hva gikk galt? Spørsmålene er mange og svarene er få. Fra 1. til 5 mai 2005 dro 41 norske s til Washington DC og Balitmore for å oppleve røttene og virkeligheten i USA i dag. Et besøk på Arlington Æresgravlund Etter Borgerkrigen på 1860-tallet fantes det en menge amerikanere som knyttet sin identitet til det å være krigsveteraner. Dermed poppet det opp Veteranforeninger i alle sammenhenger. Ordenen merket at veteraner gjorde seg gjeldende i egne rekker. Problemstillingen var at valget sto mellom å være veteran eller Odd Fellow. I 1871 kom spørsmålet om paradeuniformer opp i Sovereign Grad Lodge. Disse uniformene skulle brukes i parader utenfor Ordenshusene. Begrunnelsene var mange og Den Suverene Storloge kviet seg. Men spørsmålet var tilbakevendende. Det hele ble løst ved at det blant leirenes patriarker med DKP-graden ble dannet en egen grad som fikk tittelen Patriarch Militants. Et av de brukte argumentene for dette fenomenet var at andre lukkede ordener som eksempelvis Tempel Ridderne også dreve med slik paradering. 1.mai har det i nærmere 100 år vært slik at Ordenen som den eneste sivile organisasjon får arrangere en seremoni og legge ned kranser på den ukjente soldats grav eller de ukjentes grav som det nå heter. For første gang i vårt liv hadde mange av oss på oss regalier utenfor logesalen. Vi ble stilt på linje sammen med en mengde amerikanske s. Først var det et eget seremoniell slik som amerikanerne lager. Deretter var det en meget stilfull kransnedleggelse. 12 Mandag 2. mai gikk turen til Baltimore hvor Thomas Wildey sammen med fire andre brødre stiftet vår ordengren 26. april Vertshuset The Seven Star er for lengst borte. Men Ordenen reiste et minnesmerke over Thomas Wildey på Broadway i Baltimore. Det er imponerende i sin form og har en masse ordensymbolikk festet til seg. Men det står noe ensom og alene midt i myldrende trafikk nesten som et Memento Mori. Derfra gikk turen til et ganske beryktet strøk i byen hvor man helst dro med politieskorte. Der fant vi monumentet over James L. Ridgely. Han var Sovereign Grand Secretary fra 1841 til Han ble nominert to ganger som SGM, men trakk seg. Han var Ordenens vitigste historiograf og kanskje dens viktigste leder og ordenbygger noen sinne. Monumentet står i en liten park, men omgivelsene står meget tilbake å ønske. Å begrave de døde... I Baltimore er det en historisk kirkegård hvor det finnes en menge gravsteder. Her er det gravlagt en rekke s på et område hvor vi også finner Thomas Wildeys grav. Vi samlet oss rund dette gravstedet, og Stor Sire Harald Thoen holdt en kort minnetale og la ned krans. Så skulle vi på besøk til de levende i Lodge Fort Carroll. Vi som reise var stort sett godt voksne. De vi møtte var enda eldre og noen kilo tyngre. Men de hadde laget en deilig lunsj på amerikansk manér som gledet oss alle. Vi er jo vant med våre noe spesielle logesaler. Da vi etter måltidet lurte på om vi kunne få se logesalen, fikk vi opplyst at vi nettopp hadde inntatt vårt måltid i logesalen. På veien hjemover reiste vi innom et Ordenhus med logesal. Den var nok mer i retning av det vi er vant med, men virket allikevel mer som et klubbhus tilhørende en eller annet forening, Men de amerikanske s vi møtte syntes å være vel fornøyd med tingenes tilstand. Historisk seminar og logebesøk Tirsdag 3. mai var studiedag. Det var satt opp tre møter for dagen: Ordenens tilblivelse i engang før 1819 Ordenens første år i USA 1802 til 1825 Gåten Thomas Wildey Foreleser var Redaktør og Eks OM Kjell-Henrik Henriksen. Mot slutten av dagen kom Past Sovereign Grand Master Harry V. Lohman og holdt et tankevekkende og nådeløst ærlig innlegg om sin oppfatning om Ordenens situasjon i USA i dag. Det sier kanskje litt om situasjonen at det ikke hadde vært mulig i få en Rebekkaloge i USAs hovedstad til å holde et møte for de tilreisende Rebekkasøstre fra Norge. Brødrene med Stor Sire i spissen dro til Lodge nr 1 Washington DC, instituert november Logen hold til i eget hus midt i byen. Eiendommen var meget verdifull. Salen vast stor og holdt i blått, hadde store vinduer som ble dekket av tunge gardiner. Embedsstolene var gedigne, men det hele bar preg av alderdommelighet. Alle samlet seg i salen etter hvert, og møtet startet med at alle ble bedt om å finne sine plasser. Det var et arbeidsmøte, ikke ulikt det vi kjenner fra hjemlige former. Etter møtet var det brodermål tid i en tilstøtende sal, og da klokken nærmet seg 22 begynte lokalet å tømmes. Hva møtte vi og hva opplevet vi? At vår Ordensgrens røttene ligger i USA er uomtvistelig. Ordenen hadde en gang mellom 2 og 3 millioner medlemmer i USA og var en vesentlig samfunnsfaktor. Det er også uomtvistelig. Men det vi ser i dag er skall og skygger av fordums storhet. Vi er ikke det eneste som ser dette. PSGM Harry Lohman ser det. Men det er vanskelig å se noen vei ut. Det hele virker middelmådig og loslitt. Og det middelmådige og loslitte appeller ikke til noen. Det siste er noe vi kan feste oss ved ogå ta lærdom av. Vi finne vår vei med engasjement, glød, mening og visjoner. Det er da også en lærdom.

8 Prosjekt Sirius Prosjekt Sirius Så måtte det tyngre organisering til. OM Arne Aasen i Loge 82 Vesterveg nedsatte en prosjektgruppe bestående av: Storrepresentant Olav Aass som skulle holde kontakt med Distriktet Ola Skrondal Roe Holen Terje Westad Da prosjektgruppen hadde kommet frem til et opplegg, la Loge nr 82 Vesterveg frem sitt forslag for Distriktsrådet om å starte med servering av vafler, kaffe, te og saft til pasienter ved den nye kreftavdelingen ved Ålesund sjukehus. Forslaget ble møtt med entusiasme og villighet både fra Rebekkasøstrene og brødrene. All servering skulle være gratis for pasientene. Alt arbeid og alle kostnader ved driften skulle Ordenen stå for. Helse Sunnmøre HF, Ålesund sjukehus tok på seg alle kostnader vedrørende «hardware» som for eksempel kopper og kar. Samarbeidet mellom Rebekkalogene og Odd Fellow logene i distriktet har vært en opplevelse og bør inspirere både oss og andre til å se oss om etter fremtidige fellesprosjekter. For å lede det permanente arbeid etter at prosjektgruppen hadde avsluttet sitt arbeid, ble det opprettet et Representantskap med en representant fra hver av de åtte loger og de seks Rebekkaloger i distriktet. Det er til enhver tid ganske mange mennesker som skal engasjeres og administreres. Skal arbeidet bli seriøst, kan ikke dette overlates til tilfeldighetene. De som skal være med på det praktiske arbeid på Kreftavdelingen må gjennomgå et kurs i sykehusets regi. Dette er også for at arbeidet skal kvalitetssikres. Å få ansvar for syke mennesker krever både kunnskap, innsikt og empati. Til nå har nærmer 200 medlemmer gjennomgått kurset. Kurset er i alle tilfelle nyttig for dem som gjennomgår det. For mange er dette den første mer profesjonelle innsikt i helsetjenesten. Åpningen fant sted onsdag 21. april 2004 der det for anledningen ikke bare var vafler, men også bløtkake. Odd Fellow Ordenen stilte med DSS Alvhild Holst-Dyrnes og DSS Arnfinn Hoseth som Ordenens offisielle representanter. Hele representantskapet i Sirius Møre var også til stede samen med Oktetten og prosjektgruppen fra Loge nr. 82 Vesterveg som dro det hele i gang. Avdelingsleder Olbjørn Klepp ønsket hjertelig velkommen og takket i sin tale Odd Fellow Ordenen på Sunnmøre for at de ville ta på seg dette miljøskapende og vennlige arbeid. Han poengterte hvor viktig det er for pasientene å kunne møte duften av nystekte vafler når de kom inn sykehusdøren. DSS Alvhild Holst-Dyrnes takket for at Ordenen fikk lov til å være der på denne måten og hun takket også prosjektgruppen for innsatsen de hadde gjort. Leder for prosjektgruppen, Storrepresentant Olav Aass, takket for den mottakelsen vi fikk når vi kom til kreftavdelingen med forslaget, og ikke minst for den entusiasme de ansatte ved avdelingen viser i sitt arbeide. Det hele startet med én dag i uken, så to dager og fra høsten 2005 med tre dager i uken. Det er et talende eksempel på at tiltaket er etterlengtet og at behovet er stort. Det er en del visdom gjemt i det gamle ordtaket at: «Den største glede du kan ha, det er å gjøre andre glad!» Når Ordensmedlemmene deltar i dette arbeidet merker de takknemligheten fra pasienter og ansatte. Dette utdyper den gleden det er å gjøre noe for andre. Det skal ikke stor fantasi til å se at dette er et arbeid som er preget av samspillet mellom hjerte og hånd. Å arbeide blant mennesker som opplever både fortvilelse og håp, gir menneskelige innsikter. Og det gir enhver anledning til å tenke over eget liv og takke for hver dag man kan stå opp frisk og gå til sin gjerning. Siriusprosjekt også på Møre Ved Ålesund sjukehus er det bygget opp en ny og meget moderne kreftavdeling der pasientene virkelig er i sentrum. Sykehuset ligger meget vakker til. Det er ikke merkelig at sjefssykepleier Jorunn Bøyum kan utbryte: «Også utsikten er med i behandlingen, for den må være noe av det mest fantastiske i verden!» Det er velkjent at idéen med å la Ordenen gjøre en innsats for kreftsyke på sykehus startet i Bergen for mange år siden. Senere har dette spredd seg både sørover og østover til Stavanger, Kristiansand og Gjøvik. Nå sto Ålesund i nord for tur. Over alt er det engasjerte Ordensbrødre og søstre som har sett behovet for en innsats blant mennesker i en vanskelig livssituasjon. Men det er også en måte å synliggjøre Ordenen på ved å ta fatt i Ordenens grunnleggende tenkning om å «lære dem at ord ikke er nok.» Den første gnist ble tent gjennom en telefonsamtale sommeren 2003 mellom Terje Westad og Gjermund Vegsund. Gjermund Vegsund var på den tid under behandling ved kreftavdelingen ved Haukeland sykehus i Bergen. Der fikk han førstehånds informasjon om Ordenens arbeid ved dette sykehuset. Andre brødre kom til, og sammen ble det samlet inn erfaringsmateriale fra de Ordensenheter som drev med tilsvarende arbeid

9 Vi reiser... Nye Brødre og Søstre En vennskapsreise over Kjølen Loge nr. 41 Skaulen mottok i oktober i fjor besøk av fem svenske brødre fra loge nr.158 Dalpilen i Falun med OM Carl Gustav Bøkman i spissen. Besøket strakk seg over tre dager og var svært vellykket med høydepunkt på logemøte og det påfølgende ettermøte hvor erklæringen om vennskapslogesamarbeid ble bekreftet. Den 22. mai i år reiste åtte av våre brødre den 95 mil lange turen på gjenvisitt. Gjensyn og mottagelse var overveldende. I en praktfull villa ved Runnsjøens bredd vaiet det norske flagg og det ble servert svenske spesialiteter. De påfølgende dager ble Faluns mange severdigheter presentert. Kopperverket med sin 1000-årige historie, hvor nærmere 1000 mennesker arbeidet under ufattelige skremmende forhold. Når gruven i 1687 raste sammen på selveste St.Hans-dagen var dette den eneste dagen i året da arbeiderne hadde fri. I dag er dette uvirkelige store dagbruddskrateret med tilhørende landskap og gruvegangenes labyrinter skrevet inn i Unescos liste over verdens kuturarv. På programmet ellers sto Carl von Linnés brøllopstuga hvor Linne giftet seg med datteren til statsog gruvelegen Johan Moraeus i 1726, den gamle kirken fra 1670 i Enviken, Carl Larsons levende hjem og atelier samt Faluns prektige idrettsanlegg, Ljugnet. Reisens høydepunkt ble likevel besøket i Loge nr.158 Dalpilen. Tilstede var også Distrikt Stor Sire, brødre fra Loge nr.42 Dalarne og fra logens svenske vennskapsloge. Gjestene ble høytidlig presentert og varmt ønsket velkommen. De to vennelogenes OM ble plassert på hver sin side av OM og det ble utvekslet hilsener. Fra Norge hilste DSS fra Distrikt 19, Steinar Jansen. I anledning loge nr. 41 Skaulens hilsen gav CM Per Austarheim til beste Stjernesangen med tekst av Henry Albert Tandberg og melodi av Jean Sibelius. Det seremonielle var noe anderledes enn vårt norske rituale, men høytidlig og verdig. Det påfølgende bordsete i festsalen ble et festmåltid, opptreden av Faluns -kor, taler og overrekkelse av gaver som gav uttrykk for vennskapstanken mellom logene, men også de nasjonale bånd mellom våre to land nå i jubileumsåret ble behørig understreket og begge fedrelandssangene ble sunget. Tekst: Per Ellingsen 16 Hva ønsker du deg? O dd Fellow utstyr har hadde det samme vareutvalg i en del år. Det er blitt utviklet gjennom tradisjon og noe etter etterspørsel. Men Ordene vokser og behovene forandres. Vi vil derfor nå spørre Ordenen medlemmer om du har forslag til artikler fortrinnsvis til Ordensbruk som Utstyr bør selge. Så langt har det gått i mansjettknapper, kjedeledd, ringer, hansker, slips og vesker. Disse artiklene er det jo mulig å skaffe seg på annet vi. Det som gjør dem interessante for s er at de bærer Ordenens symboler. Men det kan jo være at det rundt om finnes behov som vi ikke kjenner til og som kan har et bredt nedslagsfelt. Utstyr har et tidelt formål. For det første skal OFU skal til veie alle de gjenstander og dokumenter som Ordensenhetene trenger i sitt arbeid og som ikke kan skaffes fra annet hold. Det vi kan kalle gaveartikler har vokst frem som et annet område. Og det er det vi snakker om nå. Det er innlysende at estetisk velformede gaveartikler både har estetisk god verdi, og der en fin synliggjøring. Men de må også dekke et faktisk behov. I løpet av høsten skal vi evaluere hele vareutvalget. I den sammenheng er vi interessert i å få så mange innspill som mulig om forslag til salgsartikler at vi samlet kan foreta en vurdering om hva som er ønskelig og mulig. Hvis du har et forslag på noen som ikke finnes, men må produseres, så har vi slike muligheter. Her er det bare å la kreativiteten få fritt løp. Vi kan ikke love at alle forslag blir realisert. Men mange forslag hjelper oss til å få en oversikt over behov og ønsker. Vårt mål er at Utstyr skal kunne skaffe medlemmene artikler med Ordenspreg til en fornuftig pris. Forslaget kan du sende til Ordenen, Stortingsgate 28, 0161 Oslo, eller på mail til Nye Ordensmedlemmer og Veteraner Nye brødre: 19 THULE Tromsø Bertheussen, Sigve 20 FRIDTJOF NANSEN Oslo Backer, Morten Johannesen, Sven A 27 KONG SVERRE Haug, Per Toralf 44 STEIN Steinkjer Myhre, Ronny Eriksen, Sveinung Bjerkan, Terje 45 BAUNE Fredrikstad Jonassen, Bjarte M Gundersen, Leif Ivan 64 OLAF HALLAN Drammen Uppheim, Brynjulf Andersen, Sven-Erik 86 SIGURD SYR Hønefoss Odne, Arild Kullerud, Erik Trulsen, Øystein 90 VESTERHAV Haugesund Dalen, Bjarne Grutle, Ernst Nordahl, Thor Håkon Alne, Torgeir 91 SKAUGUM Asker Ulriksen, Andre Hotvedt Svendsen, Erik Aastebøl, Knut M 106 BODIN Bodø Trones, Svein Arne 117 OSEBERG Hinlo, Carl-Otto 133 OTTO SVERDRUP Steinkjer Lundsaunet, Bård A Haugan, Stein 138 CHRISTIAN FREDERIK Moss Brubak, Tom Andre 140 SVERD I FJELL Stavanger Eikanger, John H 142 ISHAVET Tromsø Kristiansen, Richard 147 ELIAS BLIX Bodø Hartvigsen, John-E Antonsen, Tom Opsahl, Ulf Jørgen 25-års veteraner: 4 DE SYV FJELDE Bergen Skaar, Terje Grimen Sivertsen, Nils Olai 10 ST. HALLVARD Oslo Syversen, Kjell Watle, Bjørn Anton 22 THOMAS WILDEY Oslo Lundberg, Tore Finn 27 KONG SVERRE Bechmann, Per Erik Lekva, Jan Steinar Swift, Tom 39 ANKERET Kristiansund Ohr, Ole Harald Gjengstø, Jacob 42 HUMANITAS Trondheim Loe, Halvard 50 BERGENSIANA Bergen Andersen, Rolf Steinar Ruud 62 HÅKON HÅKONSSON Mysen Ødegård, Sverre O 64 OLAF HALLAN Drammen Bodahl, Tor Freddy Halvorsen, Svein O. Vatne, Jørgen Toralf 68 LANDEGO Bodø oddfellow.no og Ord for dagen Lillevik, Bernhard O Monsen, Åge Joacim 98 HENRIK IBSEN Grimstad Knudsen, Thorleif S Frøysaa, Sigmund F 149 BØRVASSTIND Bodø Brovold, Finn Kåre 40-års veteraner: 14 POLARLYS Harstad Paulsen, Brynjulf Dypvik, Bjarne S 27 KONG SVERRE Hanssen, Tore Dag 62 HÅKON HÅKONSSON Mysen Smeby, Bjørn Næss, Kjell Andreas Arnesen, Dagfinn 117 OSEBERG Brurberg, Odd 50-års veteraner: 19 THULE Tromsø Selfors, Erling 20 FRIDTJOF NANSEN Oslo Eide, Egil C. 62 HÅKON HÅKONSSON Mysen Solberg, Harry L Nye søstre: 7 DE HVITE LILJER Kristiansand Vik, Reidun 11 CONCORDIA Tromsø Mikkelsen, Tone Bissesen, Trude 14 DAGMAR Steinkjer Bardal, Eva O dd Fellow Ordenen er kommet «på nett». Alle som har tilgang til nettet vet at en rekke opplysninger er tilgjengelige. Alle Ordensenheter med deres møteprogrammer, møtesteder og andre sentrale informasjoner er å finne her. Korte utdrag om Ordenens historie, om Ordenens ledelse og er å finne her. Sekretærene i Ordensenhetene går inn og kan gjøre mye av arbeidet sitt gjennom programmet Fokus. Dette er starten på en utvikling for mange av våre embedsmenn. Skattmestrene er de neste ute på denne veien. Noe nytt fra desember måned 2004 er at det på Hovedsiden den første som du kommer til når du logger deg innpå finnes et 17 Malmo, Hilde-K Rafelsen, Inger 55 MARGRETHE Odda Johannessen, Anne B Austrheim, Gjerd R Ølmheim, Marit Ullensvang, Randi Ullebust, Ranveig M Lund, Sunniva Børve 90 HANNAH Ski Rognerud, Aase B 91 SITAREH Sandane Sægrov, Marit R Engeland, Martha I S 95 KRISTIN Borge, Kirsten 100 SAREPTA Holmestrand Berg, Else Sandvik Gjerdrum, May Britt Ludvigsen 103 KONVALL Stathelle Rabben, Siv Henny 119 MALI Pedersen, Anita J Johannessen, Hild Engvik, Rita 120 GAIA Sandefjord Weber, Kari Børgesen, Signy Bodil Løberg 25-års veteraner: 9 CARITAS Oslo Hellstrøm, Reidun 11 CONCORDIA Tromsø Sandberg, Inger Lise Ahlquist, Astrid Hennie 15 VIA NOVA Skien Olsson, Unni 26 GRY Fredrikstad Veel, Kari Jensen, Anne-Lise 28 MARGRET Rønning, Mary 32 HILD Molde Knutsen, Solveig Tande 47 VICTORIA Oslo Solberg, Wenche T 53 GYDA Fagernes Stende, Anne Marie Holden, Inga 54 BØLGEN Sortland Jensen, Gerd 55 MARGRETHE Odda Melstveit, Brita Lothe Underdal, Signy 58 GUDRUN Levanger Hembre, Klara B Leine, Henny 63 SINCERITAS Lillestrøm Skjelderup, Margit Hagen, Randi G 81 GJERTRUD RASK Harstad Dybvik, Nora 40-års veteraner: 20 MÄRTHA Trondheim Røvde, Brynhild Prestmo, Berit 32 HILD Molde Engja, Agnes 34 LIV Ålesund Hoel, Aasta 119 MALI Korsbrekke, Berit 50-års veteraner: 15 VIA NOVA Skien Thronsen, Randi 16 URD Porsgrunn Dahle, Henny Ord for dagen. Om ikke hver dag, så ikke langt fra, settes det inn et dikt, et sitat, et paradoks eller visdomsord som alle medlemmer kan glede seg over.tanken bak dette tiltaket er at oddfellow.no ikke bare skal være en teknisk informasjonsbase. Å komme i kontakt med internettadressen oddfellow.no skal også være en etisk og estetisk impuls. De enkelte brødre og søstre, og alle embedsmenn er i sitt liv og virke avhengige av slike impulser. En av verdens fremste konsertorganister, Dame Gillian Weir, har et alvorsord i denne sammenheng. Hun sier at mennesket er analogt, men at vi blir stadig mer digitale. «Det truer vårt vesen og berører våre instinkter» advarer hun. Derfor trenger vi stadig noen Ord for dagen, selv om de bringes oss med digitale verktøy. Kjenner du noen som trenger en daglig diktdose, så gjør dem oppmerksomme på oddfellow.no!

10 Torget Torget: Annonsering, adresseforandringer, oppsigelser, endrede persondata etc: B r a n s j e / F i r m a K o n t a k t p e r s o n T e l e f o n P o s t n u m m e r ADVOKATER Advokatene Aspeflaten, Løitegård & Frønstrup Lars Aspeflaten PORSGRUNN Advokat Bengt A Pedersen Bengt A Pedersen / TROMSØ Advokatfirmaet Vestrheim & Thu AS Tom-Erik Vestrheim KLEPP st. ANTIKVARIATER Brukte bøker Hans Andreas Holth OSLO ARKITEKTER Arkitekt MNAL Atle Ustad OSLO Birger Bjørnstad Arkitektfirma Birger Bjørnstad SANDEFJORD AVFETTINGSPRODUKTER OK Kjemi Drammen AS Sven Karlsen DRAMMEN BANK FINANSINSTITUSJON Haugesund Sparebank Odd Tofte HAUGESUND BEGRAVELSESBYRÅER Odd Abbedissen Begravelsesbyrå Odd Abbedissen FYLLINGSDALEN BENSINSTASJON Esso Sandmoen Dag og Natt Jan Erik Jacobsen HEIMDAL BILGUMMI Western Bilgummi AS Kjell Western LIER Polar Dekk AS Bjørn Finjord/Alf Bjørn Finjord HARSTAD BILSALG Nymo Bil AS Kjell Nymo BODØ BLOMSTER Operablomsten Bjørn og Berit Grøtlien OSLO Orchidée Blomster blomsterdekoratørmester Kathe Gro Aas OSLO Fredrikstad Blomster Inger Johanne Berntsen FREDRIKSTAD Drivhuset Asbjørn Langvik STAVANGER Os Blomsterservice Anders Opskar OS BOKHANDEL Stange Bok og Papir A/S Franck Tønseth STANGE Stjørdal Bokhandel A/S Svein Erik Schefte STJØRDAL BRANN- OG VERDISIKRING N.R. Brannsikring A/S Steinar Jansen HAUGESUND BRANNBILER OG UTSTYR Braco AS Einar Glenthøj LIERSKOGEN BRODERIER Fredrikstad Broderiforretning W Solberg FREDRIKSTAD BYGG ANLEGG To gode naboer Emil Rakoczy TROMSØ Nielsen Bygg A.S Kevin Hunter Nielsen OSLO CATERING OG SELSKAPSMAT Reidar s Selskapsmat Reidar Larsen STAVANGER DAMEKLÆR Zig Zag Reidun Persson OSLO DAME- OG HERREKLÆR Eva s Tekstil & Utstyr Gunnar Vikse HAUGESUND Hauge & Co AS Per Hauge STAVANGER Petersons kläder dresser/kjole/hvitt Olle Peterson STRØMSTAD T. S. Adolfsen AS Klær for mannfolk Tor S Adolfsen SANDNES VIC Hamar John Øveraas HAMAR DATA IT Diode Emil Rakoczy TROMSØ EIENDOMSMEGLING FORMIDLING Saga Eiendomsselskap AS Johanna Skarpenes HAFRSFJORD Arve Feet AS Arve Feet OSLO ELEKTRO/AUTOMASJON EAS-Automation AS Thorodd Skontorp TOLVSRØD FERIE OG FRITID Feriehus ved fransk Riviera til leie (Nice/Cannes) Einar Åstorp / OSLO Feriehus i Spania ved Torrevieja rimelig til leie Morten Hedenstrøm SON Ny leilighet m/middelhavsutsikt og basseng i Nice til leie Egil Aass OSLO FILM-FOTO-VIDEO Fotoservice A/S Dag Magne Søyland STAVANGER FLYSELSKAP KATO AIRLINE AS Torlaug Karlsen EVENES FRISØRER Art Beauty Cut Inger-Lill Bjerke OSLO Ernst Frisørsalong Reidun Sundbø KRISTIANSAND Lille Salong Lill Kraft Johnsen OSLO GALLERI RAMMEVERKSTED Hantho Galleri og Rammeverksted Karl Johan Hantho HAUGESUND B r a n s j e / F i r m a K o n t a k t p e r s o n T e l e f o n P o s t n u m m e r GJESTEGÅRD Storli Gard Elin og Harald Storli OPPDAL GLASSMESTERE Glassmester A Schøyen Thore Schøyen OSLO SNE Glasservice A/S Einar Rafoshei-Klev MANDAL GRAFISK PRODUKSJON Njord Kompetanse Jon Esben Johnsen HASLUM GULLSMED Odd Inge s Gull & Sølv AS Odd Inge Bøe HAUGESUND Opro Produkter AS, emaljeverksted (merker og emblemer) HOTELL Ole Petter/June Rasch-Olsen OSLO Bardu Hotell Patricia Sørensen BARDU Quality Hotel Arcticus Kjell Solheim HARSTAD Hotel Neptun Hermann Loftheim HAUGESUND Mosjøen Hotell AS Bård Bergrem MOSJØEN HYBLER/HYBELLEILIGHETER A/S Stortingsgt 28 Svein Solberg OSLO KALOSJER Active Products as Håvard Korsvold OSLO KONTORMØBLER OG AV-UTSTYR Kontor- og AV-utstyr Thorstein Eriksen NYBORG KRANER, TALJER OG LØFTEUTSTYR Munck Service A/S Ole Skrondal VALDERØY KUNSTHÅNDVERK VIVIS-VEV Vivi B Støver BODØ KVALITETSSIKRING SERTIFISERING Abacare Jan Werner Pettersen OSLO LÅSESMED Alarm- og Låsservice Rolf Hemer AS Arne Hemer OSLO MAKE UP/TATOVERING Art Beauty Cut Inger-Lill Bjerke OSLO MALERMESTERE Velde s Malerservice og Fargehandel Jan Erik Lima Velde VEDAVÅGEN MURMESTERE Hedmark Murmesterforretning A/S Einar H Hernes KONGSVINGER OPTIKERE OG URMAKERE Ole M Karlsen Ur & Optik Ole M Karlsen SELLEBAKK PORTTELEFONANLEGG Alarm- og Låsservice Rolf Hemer AS Arne Hemer OSLO REGNSKAPSTJENESTER Bedriftstjeneste A/S Aut. regnskapskontor, EDB, salg, support Viggo Bjørk HAUGESUND Dønland Regnskapsservice A/S Arne-Kristian Dønland TROMSØ REISEBYRÅER Oppland Arrangement AS Anders Lunde ETNEDAL REKLAMEBYRÅER Embla Reklamebyrå Tor Håland HAUGESUND REVISORER Statsaut revisor Steinar B Syvertsen Steinar B Syvertsen DRAMMEN RØRLEGGERE Moderne Rør Service a.s Roger J Tuverud OSLO Trond Foss A/S Trond Foss OSLO Porsgrunn Rørleggerforretning A/S Jens-Petter Engh PORSGRUNN Tindeland Rør Aut Rørlegger Arne W Tindeland HAUGESUND Larvik Rørhandel A/S Kåre Andersen LARVIK SIGARER OG PIPER Tobakk Sørensen Fritjof Sørensen BERGEN SKADEDYRKONTROLL Østlandske Skadedyrkontroll Petter Hansen SARPSBORG SNEKKERE Jøndal & Hoff A/S Jan Jøndal FJELLHAMAR STORKJØKKENUTSTYR HUMA CATERTEC AS Bjørn Steinar Olsen OSLO TAKSTMENN Takstsenteret Per Egil Ilsaas BEKKESTUA Murmester Willy Preintoft AS Willy Preintoft sr OSLO TRANSPORT Jørgen Langum Transport -lastebil med kran Jørgen Langum DRAMMEN TRUCKER Materialhåndtering AS Jørund Woll RUD TRYKKERI Gløsmyr Trykk Asbjørn Gløsmyr SKIEN A/S Karmøy Trykkeri Otto Jarle Hydle KOPERVIK VAKTSELSKAPER Securitas AS Tore E Nilsen KRISTIANSAND VIDEO OG TV-PRODUKSJON AV-Team Bjørn Bremdal PORSGRUNN 18 19

11 Utstyr Vil du støtte? Tegn en annonse i Torget! Bestillingsliste for Utstyr: Det tas forbehold om prisendringer. Ved bestillinger under kr 100, tillegges et gebyr på kr 30,-. Porto tillegges. Art nr Betegnelse Antall Pris 1002 Regalieveske i skinn for søstre og brødre..... kr 572, Skopose i skinn for søstre og brødre..... kr 642, Tennisskjorte hvit, str L Thomas Wildey-bilde kr kr 95,- 490, Slips, silke, grått m/kjeddeledd, til privat bruk..... kr 220, Slips, burgunder m/ kjedeledd, til privat bruk..... kr 85, Sort slips med hvite kjedeledd til logebruk..... kr 110, Mansjettknapper i hvit emalje og gull (tre kjedeledd)..... kr 533, Skjorteknapper for livkjole, hvit emalje og gull (tre kjedeledd)..... kr 515, Halsgropsmykke for søstre, gull..... kr 210, Jakkemerke i gull, liten størrelse..... kr 280, Forgylt jakkemerke, stor størrelse..... kr 113, Sort skinnbelte, tre kjedeledd på spennen..... kr 409, Slipsnål, forgylt, tre kjedeledd..... kr 160, Slipsnål, hvit emalje, tre kjedeledd..... kr 250, Rebekkafigur..... kr 340, Tresokkel til Rebekkafigur..... kr 50, Lyssokkel til Rebekkafigur..... kr 162, Lenkering for brødre (oppgi ringmål:...)... kr 1210, Lenkering for søstre (oppgi ringmål:...)... kr 840,- For ringer er det ca 4 ukers leveringstid 1070 Silkeskjerf dame m/kjedeledd, 90 x 90 cm..... kr 280, Hansker skinn hvite, størrelse 6 1/2, 7, 7 1/2, 8 (str...)..... kr 180, Vanter, crépe hvite, one size..... kr 72, Livkjoleskjorte, (str...)..... kr 520, Hvit skjorte, (str...)..... For skjorter kan det være opptil 8 ukers leveringstid kr 280, Paraply Herre sort m/kjedeledd..... kr 100, Paraply Dame sort m/kjedeledd..... kr 100, Båtflagg/gjesteflagg..... kr 90, Båtvimpel..... kr 90,- Navn: Postadresse: Postnr/sted: Telefon dagtid: Utstyr Stortingsgaten OSLO Tlf.: Fax: E-post: OFB 02/05 Hvorfor ikke velge Seniorboliger i Oslo! Vi har ledige leiligheter av forskjellig størrelser og standard. Leilighetene ligger i et meget hyggelig område nær skog og mark. Det er videre kort avstand til nærbutikk og offentlige transportmidler. Men det viktigste er den trygghet og hygge du vil få ved å bo i et nærmiljø sammen med andre søstere og brødre. Leilighetene er i utgangspunktet forbeholdt søstere og brødre i Oslologene, men kan også Vakre smykker til logeantrekket Er du over 50 år og ønsker et nytt boalternativ i Oslo? tidvis tilbys medlemmer utenfor Oslologene. Henvendelser rettes til: AS Stortingsgaten 28 Stortingsgaten 28, 0161 Oslo Telefon: Telefax: E-post: Utstyr kan tilby elegante smykker og pyntegjenstander som er en pryd for ethvert logeantrekk. Vi har slipsnåler, mansjettknapper, belter, brosjer, De tre kjedeledd (i liten og stor utførelse) og ringer for både søstre og brødre. Husk å oppgi størrelse ved bestilling av ringer. Felles for alle produktene er at de er produsert i høyeste kvalitet og har en utførelse i gull og emalje. Bestilling gjøres på side 20, og det må beregnes en viss leveringstid

12 Ketil Stokkan Redaktørens refleksjoner M I N M E N I N G : KETIL STOKKAN Iforbindelse med en klubbaften i min egen Loge, ble jeg sittende sammen med en av våre veteraner, en stilig herre med jakkebrystet fylt av synlige bevis på lang fartstid og kunnskap om Ordenens historie. I min søken etter å vite eksakt når et medlem av Ordenen når sitt ypperste, fantes endelig fasitsvaret innenfor rekkevidde. Jeg spurte: «Og når ble du en?» Svaret ble slett ikke slik jeg forventet. «Ketil, jeg er 82 år gammel. Jeg har vært medlem av Ordenen siden 1957 og har hatt mange embeder med ulike ansvar i Logen. Mange vil sikkert si at det er lenge siden jeg ble en, men sånn er det ikke. Det går nemlig ikke an å bli en. Man kan være en, en person som hver Det går ikke an å bli en! dag er bevisst sin viktigste oppgave i livet. Hva slags oppgave er vel ditt neste spørsmål. Vel. Å utvikle gode holdninger og håpe at disse blir lagt merke til i dine nærmeste omgivelser. Vi befinner oss i en hverdag hvor vi lærer av hverandre betydningen av å være gode medmennesker. Jeg snakker om en livslang oppgave, Ketil. Ikke noe som skjer over natta.» Bak et lurt smil skjulte det seg alvor og visdom, men akk så enkle svar. Det er veien mot målet som er selve målet, en reise gjennom smule farvann med dårlig lys og mange skjær. Gjennom samtalen med veteranen gikk det også opp for meg hvor lettvint ord flyr gjennom luften og uten at disse blir lagret i tilgjengelige arkiv. For hva var vel og er formålet med Ordenen? Vennskap,Kjærlighet og Sannhet, grunnprinsippene og kjærlighet en til en Gud,- jo visst! Disse lærdommer må omsettes i handling for at hver enkelt etter evne kan bidra til menneskenes forbedring og fullkommengjørelse. Ordene «handling», «hver enkelt», «forbedring og fullkommengjørelse» klinger høyt. Innrømmelsen ruller over netthinnen. Det er selve handlingene jeg blir husket for, ikke indre, skjulte egenskaper som jeg selv mener er forklarende for min personlighet. Jeg kan ikke forvente at andre personer forklarer eller gir komplimenter i mitt fravær, viser medfølelse, unnskylder eller retter opp misforståelser for meg. Hver av oss kan være et medmenneske, forbedre seg selv og på den måten være et eksempel til etterfølgelse. Den danske avislyrikeren Piet Hein skrev engang at: «Menneskene er gode på bunnen, sa fanden. De vil ikke forandre seg selv, men hinanden.» Historiebøker og statistikk viser, med rimelig troverdighet, at intet menneske er fullkomment. Samtidig er et flertall av menneskene rundt oss villige til å innrømme at hver enkelt av oss godt kan bidra til å gjøre det vi tror er rett og riktig for så mange som mulig. Konklusjonen bør være grei: Du og jeg starter med den som har nummer en på brystet, nemlig meg selv! Jeg hadde begynt å skrive dette innspillet før jeg leste intervjuet med Eks DDSS Magne Høgetveit i, nummer nr Noen av poengene er sammenfallende med undertegnedes opplevelse av å bli veiledet av en eldre, erfaren bror: «Det avgjørende er om mennesker vil la seg forme og har vilje til å ta et etisk oppgjør med seg selv for deretter å starte en utvikling.» Konklusjon: Det å bli en Odd Fellow er å være en! Til minne om en avdød bror - og i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet Ketil Stokkan Kjære leser... Sosiologen Max Weber lanserte et begrep som blant annet filosofen Jürgen Habermas senere har arbeidet med. Det er begrepet Entzauberung der Welt. Begge forfattere trodde at med økt kunnskap og større rasjonalitet ville det mystiske, magiske og uforståelige forsvinne. Å fjerne verdens fortryllelse kan vi vel oversette dette tyske begrepet med. I det minste syntes Max Weber å mene at dette var et tap for menneskeheten. At faktakunnskapene formelig har eksplodert er det vel liten tvil om. Men sam- esoteriske språk. Det er ikke alt som skal ordeners egenart og betydningen av det men med denne eksplosjonen har også de eller kan behandles rasjonelt, ganske enkelt fordi det er av en annen kategori. felt vi ikke kjenner til, vokst tilsvarende. Mengden av bevisstgjort ikke-viten er Filosofen og matematikeren Blaise større enn noen sinne. Vi er blitt mer rasjonelle med økende viten, men vi vet om dette. Han sier at «Troen har en for- Pascal har en uttalelse som forteller noe mindre enn noen gang. Kunnskapsløshetsfeltet utvider seg enormt. Ordenen skal hjelpe oss til er gjerne å bli stand som forstanden ikke forstår.» Det Ordener omgir seg med symboler, mer rasjonelle, men først og fremst å søke sinnbilder, myter og ritualer. Dette hører forståelse og innsikt som ikke alltid er tilgjengelig gjennom logikk og rasjonalitet. tilsynelatende ikke hjemme i den strengt rasjonelle verden. De som trodde at symboler og liknende ville forsvinne, hadde bilder, myter og ritualer. Til dette kan vi få hjelp av symboler, sinn- tidligere en del kort på hånden. Men menneskets grunnleggende behov for å søke ikke ser hvordan hverdagen formes med Den må være både døv og blind som mening har aldri fulgt den slagne landevei. Nå popper det opp litteratur som Um- hvordan mytedannelsen daglig er levende ritualer, hvordan vi lever med symboler, berto Ecos «The Name of the Rose». Og omkring oss. Men dagliglivet bruker sjelden disse virkemidler med den målrettede blant de siste er Dan Brown med «Da Vinchikoden» og «Engler og demoner». Og hensikt som en Orden gjør. hva med Harry Potterbøkene? Listen kunne ha blitt meget lang, men jeg nevner de de verktøy vår Orden tufter sin virksom- Det er tegn i tiden som forteller meg at mest kjente. Disse bøkene er skrevet blott het på, ikke bare er gode og prøvede, men til lyst og er god underholdning. Men de også vil ha økende verdi i en verden som formelig damper av esoterisk språk og de på en rekke måter blir mer sjelløs. eksellerer i symbolikk, de skaper debatt Ha en deilig sommer! og er på alles lepper. Skal vi tro at de dekker et behov? Det skal ha forekommet at en amerikansk storembedmann hans navn bør være ukjent foreslo å erstatte passord, tegn og sådanne ting med et elektronisk plastkort. Han kan sikkert ha forstått mye, men har ikke hatt det ringeste begrep om Kanselliets telefoner: Ordenskanselliet Telefax: epost: Kansellisjef: utstyr: A/S Stortingsgt 28: Svein Solberg: Telefon: Telefax: Utenlandske adresser: Gruppen Costa Blanca v/trygve Romsloe Cami Vell D`Altea, 72 (3-BA) ES ALBIR (Alicante) Tlf Møtested: Den norske klubben Costa Blanca, Alfaz del Pi foreningen AMISTAD v/ernst Flom-Jacobsen Torreblanca Marine Fase XIII Bloque 1 No 10 Calle Cupido Torrelamata (Alicante) Tlf/faks Epost: Møtested: Rest. Los Arcos -klubben Tre Kjedeledd Tres Encanedados v/harald Skjærgård Bahia Azul Apt Puert Rico Gran Canaria Tlf.: Møtested: Hotell Teraza Mar Puerto Rico Neste nr: Mot midten av september 22 23

13 B-Blad Returadresse ved varig endring: Stortingsgaten OSLO Carpe Diem En rose står alene, det er stille, det er kveld og det strømmer gode dufter fra en dag som er på hell. Kan du se den vakre dalen som har kledd seg i det blå Kan du føle i ditt indre den natur som vil deg nå. Kan du høre vinden puste stille mellom gress og siv har du noen gang fornemmet, det er slikt som gir deg liv. Sett deg ned ved bjerkens stamme gi deg selv en stund i ro sakte vokser frem i sinnet sterke krefter som skal gro. Carpe diem, sa de gamle: det er nettopp hva du gjør gripe dagen, lyset, lukten, alt det gode gjør deg ør På en stubbe under bjerken skal du feire sinnets fest men for alltid må du huske at du her er kun en gjest. Kan du høre at det klukker der hvor vannet møter strand kan du høre sang fra fugler som kom hit fra andre land Kan du kjenne blomsterduften, og den søte eim av bjerk se, da skuet du et øyeblikk din Skapers mesterverk.

Jubileumsskrift. til 10 års jubileum 30. mai Leir nr. 24 Salten

Jubileumsskrift. til 10 års jubileum 30. mai Leir nr. 24 Salten Jubileumsskrift til 10 års jubileum 30. mai 2015 Leir nr. 24 Salten Bakgrunn og forberedelse Hvorfor behov for en ny leir i distrikt 13 Distrikt 13 hadde i 1990 årene en jevnt god økning av medlemstallet.

Detaljer

OsebergPosten. September 2015 NYE EMBEDSMENN I LOGE 117 OSEBERG

OsebergPosten. September 2015 NYE EMBEDSMENN I LOGE 117 OSEBERG Osebergposten er tilbake, og i første omgang satser vi på en månedlig utgivelse. Bidrag i form av tekst og/eller bilder mottas med takk. Det samme gjelder meldinger med ros eller ris, eller forslag til

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 24 GREGORIUS DAGSSØNN

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 24 GREGORIUS DAGSSØNN - medlem av Den Uavhængige norske Storloge av Odd Fellow Ordenen ( I.O.O.F.) HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 24 GREGORIUS DAGSSØNN 2005-2009 ( - behandlet og godkjent pr. 26.04.06 ) Vennskap Kjærlighet Sannhet

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ .VELKOMMEN TIL TROMSØI Delegerte og gjester til Norges Døveforbunds landsmøte 1980 ønskes velkommen til Tromsø. Jeg håper landsmøtet vil bli vellykket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F.

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F. SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F. Vedtatt i logemøte den 07.12.2011 1. Logen avholder sine ordinære logemøter den 1. og 3. onsdag i måneden kl.19.00. Endringer av dette må være i tråd med Lov

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

MØTEPROGRAM VÅREN 2013. ODD FELLOW Loger og Leir DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. Møt så ofte du kan!

MØTEPROGRAM VÅREN 2013. ODD FELLOW Loger og Leir DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. Møt så ofte du kan! MØTEPROGRAM VÅREN 2013 ODD FELLOW Loger og Leir DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. Møt så ofte du kan! DISTRIKTSRÅDET DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD Møtene begynner kl. 18.00 22.01 DR-møte 26.02 DR-møte 05.03 Distrikt

Detaljer

OrigoPosten. OM har ordet:

OrigoPosten. OM har ordet: OrigoPosten Årgang 2. Utgitt Mai 2013 Utgave nummer 3 D A E R V I K O M M E T T I L S E S O N G E N S S I S T E U T G A V E A V O R I G O P O S T E N. A V O G F O R B R Ø D R E I L O G E N R 9 6 O R I

Detaljer

DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE AV ODD FELLOW ORDENEN (I.O.O.F)

DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE AV ODD FELLOW ORDENEN (I.O.O.F) DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE AV ODD FELLOW ORDENEN (I.O.O.F) NORSK ODD FELLOW AKADEMI Rådsmøte 20. april 2016 Tilstede: Morten Buan, Preses Odd Gulbrandsen, Sekretær Lasse Hegge Hanna-Kari Thue Selle

Detaljer

Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia.

Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 40 års Veteranjuvel til søster Nelly Embrå. Foran fra venstre: Stor Sire Morten Buan, Jubilanten Nelly Embrå, OM Lillian Nilssen.

Detaljer

Odd Fellow-året 2013-2014

Odd Fellow-året 2013-2014 Odd Fellow-året 2013-2014 Høst-terminen 22.08.13 : Møte i loge nr. 24 Gregorius Dagssønn 0 Arbm. Rapport nevnder. ( - gjelder Finansnevnd og Revisjonsnevnd ). 30.08-01.09 : Fjelltur jf. eget program. 31.08.13

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør I Redaksjonen: OM. Geir Ståle Aursnes Mobil 975 92 100 E-post: geir-aur@online.no Sekr. Tor Ivar Pedersen mobil 971 82 067 E-post: tor.ivar.pedersen@volmax.no

Detaljer

DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE AV ODD FELLOW ORDENEN (I.O.O.F)

DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE AV ODD FELLOW ORDENEN (I.O.O.F) DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE AV ODD FELLOW ORDENEN (I.O.O.F) NORSK ODD FELLOW AKADEMI NORSK ODD FELLOW AKADEMIS SYMPOSIUM SYMPOSIUM NR 5 GJØVIK 16. 18. juni 2017 kan vi ønske velkommen til symposium

Detaljer

Storrepresentant Svein Sørensen

Storrepresentant Svein Sørensen Storrepresentant Hilsen fra DSS Kjære patriarker! Det er utrolig hvor fort tiden går. Det har vært 10 flotte år for Odd Fellow Ordenen i Aust Agder, der leiren har spilt en av hovedrollene. Utviklingen

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Red.:Aage Nicolai Rosland MÅNEDENS BILDE. Trekkspillet låter fra båtene allting forhekses av låtene

Red.:Aage Nicolai Rosland MÅNEDENS BILDE. Trekkspillet låter fra båtene allting forhekses av låtene MÅNEDENS BILDE Trekkspillet låter fra båtene allting forhekses av låtene Sankthansfeiringen, også kalt Jonsmesse, Jons vake eller Jonsok, har sin opprinnelse både i den kristne og den folkelige tradisjon.

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Lyskasteren. Organ for loge 26. Svenør

Lyskasteren. Organ for loge 26. Svenør Lyskasteren Organ for loge 26. Svenør I Redaksjonen; Ex.Storrepr. Per Henrik Fredriksen tlf; 33 19 74 95 UM. Erling Hedly Halvorsen mob; 930 92 360 Sekr. Kjell Aanstad mob: 928 40 501 E-post; k3a@online.no

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre.

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre. Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør I Redaksjonen: OM. Geir Ståle Aursnes Mobil 975 92 100 E-post: geir-aur@online.no Sekr. Tor Ivar Pedersen mobil 971 82 067 E-post: tor.ivar.pedersen@volmax.no

Detaljer

ORDENSETIKETTE. Veiledning for korrekt og ensartet opptreden i forbindelse med loge- og leirmøter i Odd Fellow Ordenen i Norge

ORDENSETIKETTE. Veiledning for korrekt og ensartet opptreden i forbindelse med loge- og leirmøter i Odd Fellow Ordenen i Norge ORDENSETIKETTE Veiledning for korrekt og ensartet opptreden i forbindelse med loge- og leirmøter i Odd Fellow Ordenen i Norge Utarbeidet og redigert av Den Uavhængige Norske Storloge av Odd Fellow Ordenen

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Naboliste, reguleringsplan for Holmen industriområde 1870-29/1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge LILANDVEIEN 82 1870-29/1 LIEN OLE BJØRN Hjemmelshaver (H)

Detaljer

SÆRLOV ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER FOR I.O.O.F.

SÆRLOV ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER FOR I.O.O.F. SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER I.O.O.F. Februar 2015 SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER I.O.O.F. Vedtatt i logemøte 28. januar 2015 SÆRLOV 1 Møter Logen avholder sine møter to til tre

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLAG SK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKATT 1 PER ARNE ANDREASSEN TAKVATN, 9334 ØVERBYGD 211 475 5 OLE PETTERSEN 9395 KALDFARNES 217 500 8 HARRY

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOR REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN

HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOR REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOR REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN 1.Ekspansjon. Alle loger skal ha en nettoøkning av medlemmer på 5 % i 2-årsperioden. 1.1. 5% Medlemsøkning over en 2 års periode. Dette utgjør ca.

Detaljer

Borgen Rundt. En internavis for loge 129 Oscarsborg nr Fra logemøtet 12. februar. Fra Ordensetiketten. Ord til ettertanke

Borgen Rundt. En internavis for loge 129 Oscarsborg nr Fra logemøtet 12. februar. Fra Ordensetiketten. Ord til ettertanke Borgen Rundt En internavis for loge 129 Oscarsborg nr. 1-2015 Fra logemøtet 12. februar Fra Ordensetiketten Ord til ettertanke Fra logemøtet 12. februar 23 brødre stilte til logemøtet samt 4 gjester fra

Detaljer

Fornavn Etternavn Sk.lag. Minne 30sk Stang Felth. HV-16 Nord- Hålogaland. HV-16 Nord- Hålogaland

Fornavn Etternavn Sk.lag. Minne 30sk Stang Felth. HV-16 Nord- Hålogaland. HV-16 Nord- Hålogaland Ofoten - Lørdag 30-07-2011 Oppdatert 06.08.2011 14:21 Roy Håkstad 42 25/5 18 **** Geir Bjerregaard 44 23/4 12 **** Torben Nilsen FLO/V/BTV 48 22/6 14 **** Werner Seljevold 38 20/3 3 **** Lars Lian 44 19/4

Detaljer

Nr 2 mai 2010 YGGDRASIL. Rebekkaloge nr. 37

Nr 2 mai 2010 YGGDRASIL. Rebekkaloge nr. 37 Nr 2 mai 2010 YGGDRASIL Rebekkaloge nr. 37 Brev fra Distrikt Stor Sire. Til alle loger i Distrikt nr. 8 Vestfold. Vterminen g mot slutten, og vi kan se tilbake på flere store begivenheter. Lørdag 22.april

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske I helgen 6-8. mai ble det avviklet årsmøte og bobiltreff på Fauske. Ja, så var det første ordinære årsmøtet for bobilforeningens Region Nordland avviklet - og det

Detaljer

SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid

SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 20. oktober 2009 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Sak 1: Runde rundt bordet Hva jobber de ulike bruker-rådene

Detaljer

Det er en stor glede som overmester å igjen ha en leder i OrigoPosten.

Det er en stor glede som overmester å igjen ha en leder i OrigoPosten. OrigoPosten Årgang 2. Utgitt April 2013 Utgave nummer 2 ENDELIG. HER KOMMER A N D R E U T G A V E A V ORIGOPOSTEN. AV OG FOR BRØDRE I LOGE NR 96 ORIGO, TROMSØ. I DETTE NUMMERET: Redaksjonen har ordet Runde

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt:

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt: Damer klasse A 1 Helga Hagen Skien SB 165 157 157 128 607 8 17 2 Fusae Rivrud Sandefjord PB 132 132 173 160 597 3 25 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 Damer klasse B 1 Џse Holberg SaLa PB 171 191 139 155

Detaljer

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 1950 Jordal, Oslo 25. juni - arr Norges Gangforbund 1. Gunnar Gregersen 170222 SK Arild 4.42.40 2. Oddvar Sponberg 180814 IL Mode 4.47.16 3. Hans E. Fossem

Detaljer

God sommer!! KVITBJØRN- POSTEN. 50 års veteranjuvel FOREDRAG. NYTT KOLLEGIUM siste side. Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015

God sommer!! KVITBJØRN- POSTEN. 50 års veteranjuvel FOREDRAG. NYTT KOLLEGIUM siste side. Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015 KVITBJØRN- POSTEN Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015 LEIRMØTE KIRKENES FORFREMMELSE 50 års veteranjuvel FOREDRAG BESØK FRA THULE INNVIELSE Foto: Fred Davidsen NYTT KOLLEGIUM siste

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Vårfelt-2010 09.05.2010 Stevnenummer: 1002010 Stevneleder: Willy Klette Maks poeng: 112 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ivar Wangen OSCARSBORG PK 112 2 Petter Schaug-Pettersen

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

Statutter. Norsk Odd Fellow Akademi

Statutter. Norsk Odd Fellow Akademi Statutter Norsk Odd Fellow Akademi 1 Formål Norsk Odd Fellow Akademi skal gjennom forskning og studier tilveiebringe og formidle kunnskap og forståelse for vår Ordens opprinnelse, verdigrunnlag og historiske

Detaljer

ThulePosten. ThulePosten November 2010. ThulePosten våkner fra davlen. Ny DSS RUNDE ÅR 2010. Årgang 15 Nummer 1 Loge nr 19 Thule November 2010

ThulePosten. ThulePosten November 2010. ThulePosten våkner fra davlen. Ny DSS RUNDE ÅR 2010. Årgang 15 Nummer 1 Loge nr 19 Thule November 2010 ThulePosten Årgang 15 Nummer 1 Loge nr 19 Thule November 2010 RUNDE ÅR 2010 Følgende Brødre har eller har hatt fødselsdag I 2010. ThulePosten gratulerer. 31.01 Frank Gamst 55 år 21.03 Kurt Roger Fredriksen

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 13.29,7 (1) Trondheim/St 31.08 Øystein Sæther 271159 Trondheim Gangklubb 14.13,8 (4) Hallstavik 14.09 Tore Strømøy 190260 Frøya IL

Detaljer

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18.

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18. 4 KLUBBREKORDENES UTVIKLING LARVIK TURN MENN 100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909 Hermann Nilsen 12,1 Larvik / Lovisenlund 29. juni

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Martin Gundersen NTNUI 24,47 08-04-16 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02 C 35-39

Detaljer

Deltakere fra Hamar OK i Norgesmesterskapene Oversikten er ikke 100% komplett de første årene. Gjelder kun Fot-Orientering.

Deltakere fra Hamar OK i Norgesmesterskapene Oversikten er ikke 100% komplett de første årene. Gjelder kun Fot-Orientering. Deltakere fra Hamar OK i Norgesmesterskapene Oversikten er ikke 100% komplett de første årene. Gjelder kun Fot-Orientering. ÅR ØVELSE KLASSE PLASSERING NAVN 1966 NM indiv. Herrer sr. nr.? Sveinung Bleikvin

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

MÅNEDENS BILDE. Fra Retiro utendørsscene ved Molde i april 2013

MÅNEDENS BILDE. Fra Retiro utendørsscene ved Molde i april 2013 MÅNEDENS BILDE Fra Retiro utendørsscene ved Molde i april 2013 Foto: Svein MM Det er den draumen Det er den draumen me ber på at noko vidunderlig skal skje, at det må skje - at tidi skal opna seg, at hjarta

Detaljer

Tildeling av 50 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia.

Tildeling av 50 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 50 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Tildeling av 50 års Veteranjuvel til søster Eli Hermansen. Bak fra venstre: Eks Om Karin Gabrielsen, Eks Storrepr. Wenche Aas Hermansen, Eks DSS Kjellaug

Detaljer

OrigoPosten. OM har ordet:

OrigoPosten. OM har ordet: OrigoPosten Årgang 2. Utgitt Desember 2013 Utgave nummer 4 D A E R V I K O M M E T T I L F Ø R S T E U T G A V E A V O R I G O P O S T E N M E D V Å R N Y E O V E R M E S T E R T H O R I F U N K S J O

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Kyrksæterøra Idrettslag Skiavdelinga HJELPEMANNSKAP 2016. Håper alle som skal hjelpe til på kjøkkenet tar med ei sjokoladekake eller lignende.

Kyrksæterøra Idrettslag Skiavdelinga HJELPEMANNSKAP 2016. Håper alle som skal hjelpe til på kjøkkenet tar med ei sjokoladekake eller lignende. HJELPEMANNSKAP 2016 I forbindelse med vinterens arrangementer har vi forsøkt å fordele oppgavene på flest mulig. Vi håper du er villig til å stille opp. Møt opp 1 ½ time før start. Vær oppmerksom på at

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

20-års jubileum NVIO avd Kristiansand behørig feiret 26. april 2012

20-års jubileum NVIO avd Kristiansand behørig feiret 26. april 2012 Foreningens leder Oddbjørn Wiggen ønsket veteraner og gjester velkommen til bords i Offisersmessen, etter en bedre aperitiff (både med og uten). Til jubileumsmarkeringen møtte det frem hele 53 feststemte

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.384 Referat fra 27. august

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /2 MYHRE HANNE KARIN Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /2 MYHRE HANNE KARIN Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Harstad Kommune Eierliste for: 1903-52/2 MYHRE HANNE KARIN Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge ROSTADVEGEN 37 7657 VERDAL 1903-52/2 NILSSEN BENTE ANNIE Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge ØVERLAND 6 1903-52/24

Detaljer

Mjøscupturnering 5 Gjøvik

Mjøscupturnering 5 Gjøvik Mjøscupturnering 5 Gjøvik Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcpspilt Sum j = junior Beregning Hcp. 1 21402 Camilla Berg Olsen Gjøvik 186 66 1180 1246 11 11 2 17312 Grace Torgeirson Gjøvik 181 84 1067 1151

Detaljer

Kretsmesterskap felt

Kretsmesterskap felt 27.04.2014 - Kretsmesterskap felt KM Finfelt Åpen 1 Terje Søhoel Askim Pk 9/5 9/0 10/0 12/6 12/0 10/0 8/4 9/3 79/18 2 Ole Petter Pettersen Sarpsborg Pk 9/6 10/0 10/0 12/1 12/0 10/1 7/3 9/2 79/13 3 Bjørnar

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang Haugesund sammenlagt Kl. Ka. 1. Thomas Mong Egersund AG3 13 15 28 2. Kjell Strand Hovland Gjesdal 5 13 11 24 3. Steve Øverland Gann 5 10 12 22 4. Trond Inge Rødland Klepp 5 11 11 22 4. Ådne Ø. Søyland

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR= Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR= Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR= Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 12. februar 2008 Kl. 13.00 til 15.00 på Ramma Tilstede: BKA-rådet REGA-rådet Fredags-styret Brukerråd boliger

Detaljer

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcp. Spilt Sum j = junior Beregning Hcp. Hcp < >38 1 2449 Mads Ekern Gjøvik 141 228 1291 1519 44 38 38 2 17313 Sean M. Hustveit Briskebyen

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem 49 48 48 97 242 1 2 Silje Merete Steinstø Sem 46 49 48 96 239 9* 3 Kjetil Styrvold Styrvoll 47 48 49 95 239 6* 4 Jonas Berg Nøtterø 47 46 48 96 237

Detaljer

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A 1. 65 Kenneth Aspestrand A 8 10 10 8 10 46 Aremark JFF 2. 88 Henning Solem A 10 10 7 8 9 44 Hedrum JFL 3. 9 Georg Lundeby A 9 9 8 7 6 39 Moss OJFF 4. 6 arvid agnor A 8 7 8 6 8 37 Moss OJFF 5. 90 Tom Roar

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Høststevne 2009 - Nr. 08019 01.11.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjetil Bromark Modum 115 2 Hans Knigge Aron 113 3 Tor Amundsen Enebakk 111 4 Jesper Rypaas Aron 111 5 Agnar Holm Lillestrøm

Detaljer

Harstadklubben i Oslo. 10 år. Døra er ulåst Bare kom inn Du er velkommen Til vårt hjerte og sinn. Logo: Gunnar Strøm/Odd Groth

Harstadklubben i Oslo. 10 år. Døra er ulåst Bare kom inn Du er velkommen Til vårt hjerte og sinn. Logo: Gunnar Strøm/Odd Groth Harstadklubben i Oslo Døra er ulåst Bare kom inn Du er velkommen Til vårt hjerte og sinn 10 år Logo: Gunnar Strøm/Odd Groth Harstad-klubben i Oslo 10 år Ved et jubileum er det tid for å se seg tilbake.

Detaljer

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015 GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015 Jan Sverre Hanssen Årets motto Distriktsguvernør 2014/2015,Distrikt 2260 4-SPØRSMÅLSPRØVEN: Om saker vi tenker, sier og gjør: - Er det sant? - Er det rettferdig overfor

Detaljer

:07:09 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

:07:09 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Bente Elin Lilleøkseth,,00,00, Jørn Arild Flatha, 0,00,00, John Magne Pedersen Tangen,,00

Detaljer

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A Sporter A 1 Tore Morten Blihovde Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/5 5/5 30/29 148 2 Carl Ole Foss Gausdal 5/5 5/5 5/5 5/5 5/4 5/5 30/29 148 3 Ivar Nustad Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/4 5/4 30/27 144 4 Jørn Bilben

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Vinnerne av superfinnalen

Vinnerne av superfinnalen Vinnerne av superfinnalen Klasse R Rowene Wingstad Storfjord Klasse ER Viljar Johansen Larsen Målselv Klasse J Atalie Pedersen Bjerkvik Klasse V65 Roald Hoseth Ballangen Klasse V73 Nils A. Larsen Lødingen

Detaljer

2011-10-10-2012-01-02 KM-LAG Vestfold 2011 Sluttresultat 14 lag. Antall runder: 11.

2011-10-10-2012-01-02 KM-LAG Vestfold 2011 Sluttresultat 14 lag. Antall runder: 11. 2011-10-10-2012-01-02 KM-LAG Vestfold 2011 Sluttresultat 14 lag. Antall runder: 11. Plass Lag Poeng Navn Klubb Lagsammensetning 1 7 231 SandefjordBK/JORUNNN Sandefjord BK Feness - Raanes - Syvertsen -

Detaljer

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER Dugnadsliste 2017 Følgende gjelder: Om du ikke har anledning de dagene du er satt opp på dugnad, er du selv ansvarlig i å finne stedfortreder. De må også gis beskjed til aktuelle dugnadsansvarlige. Dugnadsansvarlige

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Vestmarkasmellen, 01-05-2005 Stevnenr: 08009 Resultatliste for Feltskyting Vestmarkasmellen 01.05.2005 St.nr: 08009 Arrangør : Larvik SS / Hedrum SS Kontaktperson :

Detaljer

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Næringslivets støtteapparat I Norengros jobber vi for at våre kunder skal lykkes. Vi ønsker å være gode på

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002 Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag Boks 47 4791 Lillesand Svein Bratberg tlf 371184 brats@online.no Stevne nummer 10013 1FGMR Flakkeloner 20.05.02 Stevneleder: Arne Myrland RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Åpent stevne Plass Navn Klubb Poeng Rang 1 Rang 2 Fin A 1 Pål Hembre OPK 98 39 19 1 Morten H. Jakobsen Oppg SL 98 39 19 3 Terje Storholt

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer