Rådmannsmøte 01.april 2011 Referat Sted: Scandic Hotell, Gardermoen Kl:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmannsmøte 01.april 2011 Referat Sted: Scandic Hotell, Gardermoen Kl: 1300-1450"

Transkript

1 Rådmannsmøte 01.april 2011 Referat Sted: Scandic Hotell, Gardermoen Kl: Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Forfall Arne Bruknapp Johnny Pedersen Alf Skaset Kurt-Gøran Adriansen Referent Gjerdrum Nannestad Hurdal Eidsvoll Ullensaker Nes Akershus Fylkeskommune ØRU Halvor Hoel Referat sendt: Ovennevnte Kopimottakere av referat: ØRU styret Kopimottakere av referat: HTV Inger Bolstad (for HTV ØRU k) Side 1 av 6

2 Dagsorden : 45. GODKJENNING AV DAGSORDEN MØTE MED SBR REFERAT FRA SISTE RÅDMANNSMØTE ØRIK - ÅRSRAPPORT ØRIK HANDLINGSPLAN ØRIK ANBUD PÅ BARNEVERNSTJENESTER TILBUD OPPGRADERING AV OFFICE TIL OFFICE AUTOGIRO OG efaktura - MULIGHETER REVISJONENS TILGANG TIL SAK-ARKIVSYSTEMET IKT STRATEGI OG BESTILLERSEKRETARIAT LOKE OG VALG AV PROGRAMMER PROSJEKT INNFØRING AV NASJONALT HELSENETT I ØRU EVENTUELT... 6 Side 2 av 6

3 45. GODKJENNING AV DAGSORDEN Dagsorden godkjent med tillegg av innmeldte saker til sak 57 eventuelt. 46. MØTE MED SBR Rådmennene orienterte SBR om prosess og status, i henhold til kommunestyrenes vedtak, for etablering av felles IKT strategi- og bestillersekretariat for ØRU kommunene. Det legges til grunn at sekretariatet etableres sommeren Rådmennene poengterte viktigheten av at SBR fortsetter fram til ny organisering er på plass. Vedtak Tatt til orientering 47. REFERAT FRA SISTE RÅDMANNSMØTE Protokoll fra godkjent 48. ØRIK - ÅRSRAPPORT Leder ØRIK presenterte ØRIKs årsrapport for Regnskapet er per tidspunkt ikke ferdig revidert. Det ble gitt innspill fra rådmannen i Ullensaker på at ØRU/ØRIK bør vurdere bruk av tjenester fra regnskapsavdelingen i Ullensaker kommune. Årsrapport og regnskap inkluderes i ØRUs årsmelding og regnskap. Side 3 av 6

4 49. ØRIK HANDLINGSPLAN 2011 Leder ØRIK orienterte om handlingsplanen for ØRIK har stort volum av anskaffelser i forhold til andre innkjøpsamarbeid vurdert etter antall årsverk. Leder ØRIK varslet, da ØRIK har kapasitetsproblemer, at det må tas en diskusjon på hva som skal prioriteres henholdsvis ikke prioriteres av oppgaver alternativt vurdere ressurser til økt kapasitet. Det var enighet om at saker hvor det er snakk om lovbrudd skal prioriteres. Leder ØRIK ble orientert om at rådmennene vil avholde møte med ledere av interkommunale samarbeid/selskaper den 12. mai. Møte vil omhandle budsjettgrunnlag for Rådmennene ba leder ØRIK overbringe hilsen til de ansatte med takk for godt utført arbeide. A. Leder ØRIK bes forberede seg til møte 12. mai med rådmennene. B. For øvrig tatt til orientering 50. ØRIK ANBUD PÅ BARNEVERNSTJENESTER To av kommunene ønsker å prioritere etablering av avtaler for ivaretakelse av barneverntjenester. Volum på kjøp av slike tjenester tilsier at kommunene må ut på anbud. Anbud på barneverntjenester prioriteres 51. TILBUD OPPGRADERING AV OFFICE TIL OFFICE 2010 Leder av rådmannsutvalget innledet til diskusjon på bakgrunn av mottatt tilbud på oppgradering fra DGI til office Rådmennene går inn for oppgradering til office 2010 i henhold til tilbud. Oppgradering til office 2010 vedtatt. Saken returneres til SBR for oppfølging. Side 4 av 6

5 52. AUTOGIRO OG efaktura - MULIGHETER Leder av rådmannsutvalget innledet til diskusjon. Teknisk er Agresso, i følge økonomisjefen i Eidsvoll, i prinsippet klar for autogiro og efaktura. ØRIK har gjennomført forprosjekt E- handel og ble i sak 28 i møte 11. mars bedt om å utarbeide skisse for fase hovedprosjekt. Innføring av efaktura vil være en del av prosjekt E-handel. Rådmennene ber økonomisjefene gjennomføre forprosjekt innføring av autogiro, mens efaktura forutsettes fulgt opp i prosjekt E-handel av ØRIK. 53. REVISJONENS TILGANG TIL SAK-ARKIVSYSTEMET Behandling. Revisjonens tilgang til sak-arkivsystement ble diskutert på rådmannsmøtet 11. mars. Rådmannen i Nes kommunene refererte til brev fra kommunal- og regionaldepartementet som omhandler problemstillingen. Brevet er klargjørende og ble omfordelt i møte. Tatt til orientering 54. IKT STRATEGI OG BESTILLERSEKRETARIAT Rådmennenes arbeidsutvalg for etablering av IKT strategi- og bestillersekretariat orienterte øvrige rådmenn om avholdt forhandlingsmøte med Digitale Gardermoen IKS den 29. mars. Forhandlingene omhandlet fullfinansiering og praktiske gjennomføring av etableringen. Direktør DGI og prosjektleder ØRU jobber videre med konkrete avklaringer av ikke sluttbehandlede punkter. Sluttdrøftinger er avtalt til 29. april Tatt til orientering 55. LOKE OG VALG AV PROGRAMMER Kommunene trenger mer tid til lokale avklaringer Utsatt Side 5 av 6

6 56. PROSJEKT INNFØRING AV NASJONALT HELSENETT I ØRU På rådmannsmøte 11. mars d.å. sak 36 ble det fattet vedtak om at PA (rådmannen i Nes) skulle komme tilbake til rådmannsmøte med oppdatert prosjektplan. PA orientert om at han har prosjektleder på plass til fase hovedprosjekt med oppstart Dersom målsetting om oppkobling mot helsenett med pilotdrift fra må fase forprosjekt, med basis i forliggende forstudie, være gjennomført innen utgangen av juli Det må derfor omgående på plass en PL som i samarbeide med kommunens og DGIs prosjektdeltakelse gjennomfører forprosjektet. HS sjefene bes finne løsning på PL. Forprosjekt bes gjennomført innen 1. august EVENTUELT Innmeldte saker/behandling: A. DIALOGMØTE PLANSTRATEGI 25. MAI Invitasjonen er stilet til tekniske sjefer. Det er lagt opp til at maks 4 personer fra ØRU kommunene møter. Konklusjon: Tas opp på rådmannsmøte i mai. B. DIGITALT VINDU OG NY TELEFONI LØSNING Rådmannen i Nannestad kommune orienterte om at 4-5 arbeidsstasjoner er installert med Digitalt Vindu. Plattformen åpner for nye tjenester som MSN, Chat og Video. Nannestad kommune skal og ta i bruke ny plattform for IP tlf og integrert mobil tlf løsning. DGI har skissert to alternative løsninger for oppkobling av mobil tlf mot plattformen. De to alternative løsningene gir noe ulike tjenester ut på mobilen, ulikt sikkerhetsnivå, samt ulik frihet til valg av mobile enheter. Konklusjon: Notatet fra DGI, som foreligger kommende uke, distribueres til rådmennene. IKT sikkerhetsutvalget involveres i beslutningsprosessen ved at de bes avgi råd. Side 6 av 6

Referat fra rådmannsmøte 13. januar 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200

Referat fra rådmannsmøte 13. januar 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Referat fra rådmannsmøte 13. januar 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Sør-Gardermoen 27. januar 2012 Dagsorden : Sak nr.: 1/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 2/12 REFERAT FRA SISTE RÅDMANNSMØTE 25.11.11...

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 12.oktober 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200

Referat fra rådmannsmøte 12.oktober 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Sør-Gardermoen 22. oktober 2012 Referat fra rådmannsmøte 12.oktober 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Dagsorden : Sak nr.: 77/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 78/12 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 17.08.12...

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300:

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Dagsorden: Sak nr. 15/09 Referat fra siste styremøte 6. februar 08 Sak nr. 16/09 Referat fra siste rådmannsmøte 27. februar 2009 Sak nr. 17/09 World Gymnaestrada

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 22. mars 2013 Sted: Tunet Kl: 0900-1200

Referat fra rådmannsmøte 22. mars 2013 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Sør-Gardermoen 3. april 2013 Referat fra rådmannsmøte 22. mars 2013 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Dagsorden : Sak nr.: 36/13 GODKJENNING AV DAGSORDEN...2 Sak nr.: 37/13 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 08.02.13...2

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 05. november 2010

Referat fra styremøte i ØRU 05. november 2010 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 9. november 2010 Referat fra styremøte i ØRU 05. november

Detaljer

Referat Rådmannsmøte 23. august 2011 Sted: Møterom Kristiansand Thon Hotel Oslo Airport (Gardermoen Business Center) Tid : 1000-1500

Referat Rådmannsmøte 23. august 2011 Sted: Møterom Kristiansand Thon Hotel Oslo Airport (Gardermoen Business Center) Tid : 1000-1500 Referat Rådmannsmøte 23. august 2011 Sted: Møterom Kristiansand Thon Hotel Oslo Airport (Gardermoen Business Center) Tid : 1000-1500 Dagsorden : 92. GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 93. REFERAT FRA SISTE

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 14. juni 2013 Tid: Kl 1030-1400 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 14. juni 2013 Tid: Kl 1030-1400 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 9. august 2013 Referat fra styremøte i ØRU 14. juni 2013

Detaljer

ØRU-styresak 33/12 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING 2011

ØRU-styresak 33/12 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING 2011 ØRU-styresak 33/12 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING 2011 1 Innholdsfortegnelse 1. Om Øvre Romerike Utvikling 3 2. ØRU-samarbeidets organisering 3 3. Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 5.mai 2014 Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014

Detaljer

S A K L I S T E. Godkjenning av referat fra HV-rådsmøte 21.02.14 samt strategisamling i Sauda 24.-25.04.14. Vedtak: Referatene godkjennes.

S A K L I S T E. Godkjenning av referat fra HV-rådsmøte 21.02.14 samt strategisamling i Sauda 24.-25.04.14. Vedtak: Referatene godkjennes. RÅDSMØTE 02/14 - HAUGALAND VEKST IKS Tid: Torsdag 19.06.14, kl. 14.00 18.30 (lunch fra kl.14.00-15.00) Sted: Skånevik Fjord hotell, Skånevik Forfall: Elling Hetland, Etne kommune Fra adm. møtte: K. Tormod

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. august 2013

Rådmannsutvalget 30. august 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud Kontrollutvalget i Nes kommune Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi

Detaljer

Fremtidsrettet leveranseplattform for levering av digitale tjenester

Fremtidsrettet leveranseplattform for levering av digitale tjenester Fremtidsrettet leveranseplattform for levering av digitale tjenester Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører frem mot utarbeidelse av kravspesifikasjon. Målgruppe: potensielle

Detaljer

ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2005

ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2005 ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2005 TUNET-Sør-Gardermoen 1 1. Om ØRU Øvre Romerike Utvikling er samarbeidsorganet for kommunene Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Gjerdrum kommuner. Etter

Detaljer

Regionrådet 4. desember 2012

Regionrådet 4. desember 2012 MØTEINNKALLING! Regionrådet 4. desember 2012 Sted: Rollag kommune Kommunestyresalen - Rollag Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 26.11.12 Thomas Fosen rådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes snarest

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 19.9.2014) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Audnedal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 20.6.2014 Tidsrom: 9.00 12:15. Innkalles: Ordfører

Detaljer

ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007

ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007 ØRU-styresak 21/08 Til ÅRSKONFERANSEN 2008 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007 Innholdsfortegnelse 1 Side 1. Om ØRU 2 2. ØRU-samarbeidets organisering 2 3. Strategi for kommunesamarbeidet

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 21.05.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 4147 1166

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret,

Detaljer

Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike.

Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike. Øvre Romerike Utvikling Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike. En forstudie SLUTTRAPPORT 21. Oktober 2009 Oppdragsgiver: Øvre Romerike Utvikling Rapportnr: R6381 Rapportens tittel: Samarbeid om

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 9.februar 2011 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Sak nr. 54/08 Referat fra siste styremøte 17.10.08 Vedtak: Referatet godkjennes, med den endring at Hanssveen møtte som fung. rådmann i Eidsvoll

Sak nr. 54/08 Referat fra siste styremøte 17.10.08 Vedtak: Referatet godkjennes, med den endring at Hanssveen møtte som fung. rådmann i Eidsvoll Ordfører/rådmann i Nes Eidsvoll Hurdal Nannestad Gjerdrum Ullensaker Fylkesordfører/f.rådmann i Akershus REFERAT FRA STYREMØTE I ØRU DEN 12. DESEMBER 2008 PÅ TRUGSTAD GÅRD. Til stede: Nes: Blekkerud/Adriansen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Digitale Gardermoen IKS

ÅRSRAPPORT 2012. Digitale Gardermoen IKS ÅRSRAPPORT 2012 Digitale Gardermoen IKS INNHOLD ADM. DIR. HAR ORDET 3 VÅRE EIERKOMMUNER 4 STYRELEDERS KOMMENTAR 6 STYRETS BERETNING 8 HMS/ARBEIDSMILJØ 14 TJENESTELEVERANSE 16 ØKONOMI OG UTVIKLING 18 DRIFT

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Prosjekt Felles brannvesen for 9 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordland REFERAT

Prosjekt Felles brannvesen for 9 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordland REFERAT REFERAT fra møte i prosjektgruppen for etablering av felles interkommunalt brannvesen i Nord-Rogaland og Sunnhordland. Tid: Mandag 11. mai 2015 Sted: Teknologisk Institutt Til stede: Fra prosjektgruppen:

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: Fra kl.: Til kl.:

Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: Fra kl.: Til kl.: Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 11. februar 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 01/2015 06/2015 Fra kl.: Til kl.: 08:00 11:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer