1 av :24

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 av 2 02.04.2011 18:24"

Transkript

1 Frukostsuksess vart også nattmatsuksess : : Nyhende : Årdalstange... Frukostsuksess vart også nattmatsuksess ( ) Då var det over; den 8. målrock-festivalen og første år med frukostservering på festivalcampen i Saltviki. Den var det korpset som stod for og det var solid kost som stod på menyen: Egg & bacon på heimebakt brød, kaffi, melk, juice og hangovercocktail. Planen var frukostservering fredag, laurdag og søndag morgon. På impuls tok vi ei avgjerd om å forsøke oss med nattmat på laurdagsnatta også. Det var ingen dum idé. Marit, Eva, Ivar og Wenche (foto) unnar seg ei pause i steikinga av 30 kg bacon! Førebuingane starta tidleg Frukostservering på festivalcampen har vore eit meir eller mindre uutalt ynskje i fleire år. Festival- og campleiinga har imidlertid ikkje hatt kapasitet til å gjere noko med dette. Då kreative sjelar i korpset lanserte idéen om frukost med egg og bacon ein gong på etterjulsvinteren, fekk vi ikkje nei hjå korkje festivalleiinga eller Vikadalen Ungdomslag som er ansvarleg for festivalcampen. Og då var det berre å starte planlegginga. Det er ei utfordring å planlegge ein slik aktivitet for fyrste gong. Ikkje hadde vi peiling på kor mange som ville handle hjå oss og heller ikkje var vi sikre på kva vi skulle ha på menyen utover egg og bacon. Vi enda på eit smalt tilbod med variert drikke i tillegg til egg og bacon. Det var nok eit godt val for det var ikkje mange som etterspurte så mykje anna. Melk som vi hadde tatt ut av menyen i planlegginga, vart teke inn att på etterspurnad på laurdag. Vi hadde ei målsetting om å tilby heimebakt brød. Det gjekk som fot i hose då medlemmar stilte opp med heimebakst i rikeleg monn. Det eine er jo at det er ein lettvint kostnadsreduksjon, men det er viktigaste var faktisk at vi ynskte å tilby god kvalitet på frukosten. Og dei fleste tykkjer heimebakt brød er betre enn fabrikkbakt. Fredagsmorgon - Marit er førstemann til å teste steikeutstyret med dei verkelege kundane. Fornøgde festivalcamp'arar får nattmat etter konsertslutt. Oddgeir og Arne serverar. Korleis steike egg og bacon utan straum? Utan straum? Det er jo berre å nytte gassgrillar det, men korleis halde egga nokonlunde samla på ujamt grunnlag og ha tilstrekkeleg kapasitet? Eit av korpsmedlemma hadde vore på hotell i det store utland ein stad og sett eit brett med fordjupingar til steiking/servering av speilegg. Det måtte og VIPS så var løysinga klar! Blide frukostkundar benkar seg rundt langbordet. Vi fann tidleg ut at vi ikkje kunne stå å steike bacon'et på morgonen. Då ville ikkje logistikkabalen gå opp. Difor bestemte vi oss for førehandssteiking og skjerping på grill ved 1 av :24

2 Frukostsuksess vart også nattmatsuksess : : Nyhende : Årdalstange... servering. Berekna mengd bacon til helga var 30 kg! Vi kunne sjølvsagt spreidt ca. 1 kg bacon ut til kvart medlem og bedt dei steike det. Men det er jo ikkje mykje sosialt! Med velviljug utlån av skulekjøkkenet på Tangen skule, vart baconet steikt med stor humørfaktor og trivelege pausar eit par dagar før festivalen. Kanskje fekk bacon'et ekstra god smak av det? Vi takkar iallefall Tangen skule for utlån av kjøkkenet. Klar, ferdig, GÅ! Vi starta frukostserveringa allereie fredagen. Nokre ivrige festivaldeltakarar kom allereie torsdags kvelden og dei var heilt uvitande forsøkskaninar på opplegget. Ei roleg uttesting av utstyr, logistikk og meny var naudsynt. Laurdagsmorgonen var etterspurnaden overraskande stor allereie klokka ni om morgonen. Einskilde trippa framfor serveringsbordet i glede over å få handle frukost og trykket heldt seg i halvannan time før det roa seg. Vi pakka saman omkring klokka eitt - då var etterspurnaden dabba av såpass vi hadde samvit til å avslutte. Men før vi kom så langt, føreslo Oddgeir å forsøke servering av nattmat etter festivalslutt på kvelden. Han fekk utan problem med seg to andre og dermed var det avgjort: Campfolket skulle overraskast med tilbod om nattmat. Om frukosten var vellukka, var om mogleg nattmaten ein endå større suksess. Vi starta omkring klokka halv to og heldt det gåande i vel ein time. Då vart det servert eit lite hundretals speilegg og kaffi - og Solrik leskedrykk på intens etterspurnad. Det er tydeleg at denne drykken har ei spesiell stjerne hjå ein god del folk. Med nesten blanke auge kom det: NEIMEN, har de Solrik! Den hugsar eg frå eg var liten - den må eg ha. Åhhh - eg må ha den raude, eller kanskje den gule... Hmmm - eg tek ein av kvar. På søndag vart kundemassen spreidd litt lenger ut i tid. To kveldar og netter med festing, hadde satt sine spor. Sjølv når vi pakka ned litt over klokka eitt, måtte vi ha litt mat klart for etternølarane. Det siste speilegget vart seld omtrent når vi slo ned teltet. Og SNIPP, SNAPP, SNUTE - så var årets målrock-frukost ute. Gjer vi dette til neste år, mon tru? Midt i ferietid og med korpsmedlemmar som gjerne vil vere festivaldeltakarar også? Det trur vi nok. Ikkje bare tener vi pengar til korpskassa - vi bidreg også til at målrock og Årdal vert ei endå trivelegare oppleving for tilreisande. Betre kan det ikkje bli! Fleire bilete frå helga kan du etterkvart sjå i biletarkivet vårt. 2 av :24

3 Spennande for store og små! : : Nyhende : Årdalstangen Musikklag Spennande for store og små! ( )Korpset er godt i gang med haustsesongen og mellom anna med førebuingar til spennande Tysklandstur i november. Før vi kjem så langt, har vi iallefall to speleoppdrag på programmet. Også på Tangen skule skjer det spennande ting som vi trur vil bidra til rekruttering til korpset på litt sikt. Innhaldsrik haustsesong Vi starta haustsesongen rekordtidleg i år og fekk med oss to øvingsdagar i august. Det treng vi når vi både skal øve inn repertoar til Tysklandsturen og til andre speleoppdrag fram mot jul. Turen til Tyskland er i midten av november. Då går turen til St. Martin der vi skal vitje eit korps og delta på haustfestivalen der. Fyrste økt med musikk for 4. klassingar. Då vi avslutta før sommaren tok vi avskil med heile fire korpsmedlemmar som dro fra Årdal til studiar og nye jobbar. Då er det ekstra kjekt at nye kjem til; to ferske klarinettistar tok plass i rekka på fyrste øving. Og vi har sjølvsagt god plass til fleire i rekkjene våre har du lyst å prøve, er det berre å ta turen oppom skulen ein tirsdagskveld. Allereie laurdag 18. september skal vi ut på fyrste speleoppdrag. Då er det ein landsomfattande markeringsdag for lokalsjukehusa og vi skal delta på markeringa i Lærdal. Spennande på Tangen skule Marie Johansen og Trond Bjarne Johnsen er nye i klarinettrekka. Hilde Horpen i midten. SFO-ordninga er i endring; fleire aktivitetar skal inn i opplegget. Tangen skule hadde eit ynskje om at SFO-elevar i 3. og 4. klasse m.a. skal ha ein time musikk pr. veke. Det var ikkje vanskeleg å få med seg Kulturskulen på dette og dei har laga eit opplegg for denne satsinga. Førre veke gjekk startskotet onsdag for 3. klassingane og torsdag for 4. klassingane. Det er nytilsett rektor ved Kulturskulen, Sigyn Øren, som står for opplegget. Ho ser det som ein viktig del Ti kornettar vert reinsa og klargjort til SFO. av rektorjobben å bidra til å byggje opp skulekorpsa både på Tangen og Øvre. Det passar godt saman med Tangen skule sitt ynskje og dei vil nytte SFO-satsinga til å gjere ungane kjende med korpsinstrument. For å få til dette, var dei avhengig av hjelp frå korpset. Vi trong ikkje tenkje oss lenge om for å seie ja til å vere med og resultatet vert eit fruktbart trekantsamarbeid. Vi stiller med kornettar, har kjøpt inn munnstykkje til kvar SFO ar og skal iallefall i fyrste omgang stille med 1-2 assistentar i musikktimane. I tillegg er det planar om oppsetjing av Jonas i jungelen ein musikal for heile barnesteget. Den skal framførast i Tangenhallen i januar. Her skal også korpset bidra med musikarar til orkesteret. Grasrotmidlar går ut av bygda 1 av :25

4 Spennande for store og små! : : Nyhende : Årdalstangen Musikklag Norsk Tipping innførte Grasrotandelen som erstatning for bortfall av automatinntektane. Fem prosent av all tippeinnsats i landet går til friviljuge lag og organisasjonar. Korpset har så langt i år fått ca kroner i Grasrotmidlar. For alle lag og organisasjonar er dette viktige tilskot. Korpset nyttar store delar av Grasrotmidlane til tiltak for born og unge. Som tippar kan du bestemme kven du vil støtte ved å velje kven som skal motta din andel. Dersom du ikkje gjer eit aktivt val, forsvinn din andel inn i ein samlepott som Norsk Tipping disponerar. I ein artikkel i Bergens Tidende ( ) står det at berre 60 prosent av Grasrotmidlane generert i vårt fylke, vert verande her. For Årdal vil det seie at omkring grasrotkroner forsvinn ut av bygda. Vi voner alle tipparar i kommunen no registrerar sin Grasrotandel på eit lokalt lag. Skulle valget falle på korpset, er vi sjølvsagt veldig glad for det. Grasrotandelen til korpset kan du følge med på her. Dersom du vil sjå fleire bilete, kan du sjå i biletarkivet vårt. 2 av :25

5 Aosen Opp til springeforbimusikk : : Nyhende : Årdalstangen Musi... Aosen Opp til springeforbimusikk ( ) I dag vart motbakkeløpet "Aosen opp" arrangert for fyrste gong. Løpet gjekk frå sjøen i Seimsdalen, langsetter vegen opp gjennom Offerdalstunnelen og opp til skihytta på Seimsåsen. Skigruppa i ÅTIL hadde fridd til korpset om å lage litt lyd oppe ved Offerdalstunnelen - og lyd vart det. Vi mønstra 9 musikarar og med hjelp av tunnelekkoet heldt det i massevis til å gi lyd. Startskotet kl. 12 sørga Oddgeir for då han bles på neverlur utover Seimsdalen frå inngongen til Offerdalstunnelen. Vi ventar på startskotet og dei første deltakarane. I følge resultatlista brukte bestemann i underkant av 45 min. på turen som er 7,3 km og omkring 730 høgdemeter stigning. Vi får vone deltakarane tok seg tid til å nyte den fantastiske haustdagen det var også. Arrangørane kunne vel ikkje ha vore heldigare med vêret. Bilete vil bli lagt ut i biletarkivet vårt. Ikkje Prillarguri som bles startsignalet her nei... Marie og Oddgeir nyttar ventetida til å øve på marsjar. På med refleksvest og hovudlykt før turen går inn gjennom tunnelen. 1 av :25

6 Loddet er trukke : : Nyhende : Årdalstangen Musikklag Loddet er trukke ( ) I ettermiddag foretok lensmann Magne Knutsen trekkinga i korpset sitt hyttelotteri med 3 vitner frå korpset. Vinsten i lotteriet var ei leikehytte/redskapsbu inkl. oppsetting og med eitt spann maling attpå. Tre alvorlege menn gjer klart for loddtrekking. Av tretusenetthunderogfemti loddnummer var det lodd nr som stakk av med sigeren. Og den heldige vinnaren vart: Oddgeir Otterdal Årdalstangen Loddtrekkingsmaskina har talt! 1 av :25

7 NMF skal kåre årets heimeside : : Nyhende : Årdalstangen Musikklag NMF skal kåre årets heimeside ( ) Årdalstangen Musikklag si heimeside er plukka ut til å kjempe om den siste finaleplassen i konkurransen "Årets hjemmeside" i regi av NMF. Vi var fagjuryens favoritt i den siste nominasjonsrunden! I siste nummer av medlemsmagasinet Ambis presenterar fagjuryen sin nominasjon av kandiatane som skal kjempe om dei siste to finalebilletane. Her kjem heimesida vår godt ut og to av fagjuryen sine medlemmar uttalar: "- Årdalstangen Musikklag var vel juryens favoritt denne runden, sier Erlend Veland Thorsen. Korpset får skryt for å bruke humor og vise kreativitet. - Det er gode tekster og det er morsomt, repliserer Christian Lura. Og vi kapra den siste finaleplassen! No er det opp til publikum å avgjere om vår heimeside skal gå heilt til topps. Avstemminga går den siste veka i oktober. Vi skal halde deg oppdatert om korleis du får stemme. 1 av :26

8 Kom mai du skjønne milde.. : : Nyhende : Årdalstangen Musikklag Kom mai du skjønne milde.. ( )Var det nokon som sa at maidagane er den mest hektiske tida for korps? Det stemmer ikkje heilt for vårt vedkommande iallefall. Om vi held Tysklandsturen i midten av november utanfor, har vi 8 speleoppdrag før vi går inn i nytt år. Speling både inne og ute No i oktober står korpskvelden i Farnes kyrkje fyrst på programmet, måndag 25. oktober. Det arrangementet er ein del av Kulturveka i Farnes kyrkje. Laurdagen etterpå spelar vi på Superlaurdag i sentrum på Tangen. Og ikkje er det sikkert det stoppar med dette heller. Ein ny førespurnad ligg på bordet og vi har vel aldri sagt nei... Frå Helgemesse-speling på kyrkjegarden i fjor. November startar med speling på kyrkjegarden laurdag 6. november. Det er dagen før Helgemessesøndag og her i bygda er det tradisjon for å tenne lys på gravene. Spelinga denne dagen er ein tradisjon korpset sjølv har introdusert. Frå førjulsspeling i sentrum. O, jul med di glede Når vi kjem til desember er det "berre" to speleoppdrag. Det er julekonserten i kyrkja i regi av soknerådet som er ein årelang tradisjon. I år er den lagt til laurdag 11. desember og vi voner publikum fyller kyrkja. Dei siste åra har vi også spelt på "Kjemisk" sin juletrefest i romjula. Den reknar vi med kjem i år også. Då spelar vi både til gong rundt juletreet og kaffikosen. Frå julekonserten i kyrkja i Så da skulle vi ha lada godt opp til eit nytt år! 1 av :26

9 NMF skal kåre årets heimeside - no er det finale! : : Nyhende : Årda... NMF skal kåre årets heimeside - no er det finale! ( ) Viktig melding: Alle som har stemt før onsdag 27/10 kl. 12:00, må avgi stemme på nytt! NMF har hatt problem med avstemmingsløysninga og heile finaleavstemminga måtte restartast. Vi var fagjuryen sin favoritt i siste nominasjonsrunde og kapra den siste finaleplassen med knappast mogleg margin. Vert vi publikumsfavoritt i finalen, mon tru? Vi konkurrerar mot to Bergenskorps, så her gjeld det å mobilisere! Siste frist for å avgi stemme er onsdag 3/11 kl. 23:59:59. Slik gjer du for å avgi di stemme: Klikk på stemmeboksen nedanfor; den tek deg til avstemmingssida. Klikk på Årdalstangen Musikklag. Klikk på [Stem]-knappen som kjem opp når du har klikka på korpsnamnet. Har du lyst å spele saman med oss? Vi øver på Tangen skule kvar tysdag kl Vil du snakke med ein av oss før du troppar opp, finn du kontaktopplysingar her. I aktivitetsplanen vår, kan du sjå kva vi driv med. Våre sponsorar er gull verdt for oss. Støtt dei du også! 1 av :26

10 NMF skal kåre årets heimeside - no er det finale! : : Nyhende : Årda... 2 av :26

11 Korpsfest og bursdagsfeiring : : Nyhende : Årdalstangen Musikklag Korpsfest og bursdagsfeiring ( )Den årlege kulturveka i Farnes kyrkje lakkar mot slutt. Måndagskvelden var det korpskveld og fire korps underheldt publikum med variert program. Årets kulturveke er også ei markering av 40-årsjubileumet til Farnes kyrkje. Lysnar det for skulemusikken? Farnes Skulemusikk opna konserten med Helge Øren som dirigent. Dei opplever det som er realiteten i mange bygder at dei eldste reiser ut på skule. Dermed står ein att med få røynde skulemusikantar og mangel på enkelte instrument-grupper. Trass dette, gjorde dei ei flott framføring. Dei avslutta med I Dovregubbens hall og det gjorde slett ikkje noko at dei mangla slagverk og grovmessing. Dovregubben var høgst høyrbar likevel. Etter kaffipausen var det Sogndal Skulemusikk sin tur under leiing av Hans Mark Svedal. Også dei har ei veldig ung besetning, men let seg ikkje stoppe av det. Etter mange, lange år med motbør for rekruttering til korps, anar vi no eit lite skifte. Vi voner framgangen held fram for utan den har ikkje vaksenkorpsa særleg lys framtid. Litt stemming må til før konsertstart. Snart klar for konsert. Imponerande korpsentusiasme! Vi hadde vår avdeling som andremann etter Farnes Skulemusikk. Og aller først er det verd å dvele ved at det finnst nokre skikkelege korpsentusiastar blant våre unge musikantar. Fleire av medlemmane i Farnes Skulemusikk spelar også med oss. Nokre av dei spelar i tillegg i Øvre Årdal Janitsjar. Dei spelte altså med tre korps denne kvelden og ikkje minst dei øvar med tre korps kvar veke. Ein fantastisk innsats! Farnes Skulemusikk opna konserten. Elles var vi sjølv godt nøgde med framføringa vår. Når så både musikarkolleger og publikum uoppfordra seier vi spelte godt, må vi vere nøgde. Stykka vi spelte hadde stor spennvidde. Frå eit arrangement av den latinske hymna "Dona Nobis Pacem" som er så gamal at opphavsmannen ikkje har anna namn enn "Trad.", via Bachs "Air" til Jan Eggum sine "En natt forbi" og "Kor e 1 av :27

12 Korpsfest og bursdagsfeiring : : Nyhende : Årdalstangen Musikklag alle heltar hen". Dobbelt bursdagsfeiring - både Hilde og kyrkja fylte år. Oddgeir gratulerar. Det var "Janitsjaren" som hadde hand om siste del av programmet på korpskvelden. Som alltid leverer dei kvalitet. Med storband-sound gratulerte dei kyrkja feiande flott med blant anna "Congratulations" og "Champagnegaloppen". 40-årsjubileum for kyrkja Øvre Årdal sokn vart oppretta den dagen Farnes kyrkje vart vigsla. Kyrkja er teikna av Per Solemsli frå arkitekt-kontoret Arnstein Arneberg i Oslo. Arneberg var ein av de leiande arkitektane i si tid (d. 1961) og teikna m.a. Oslo rådhus (saman med M. Poulsson). Ein av våre tidlegare medlemmar og utflytt årdøl, Arild Bergstrøm, mimrar frå vigslingsdagen. Då Farnes kyrkje vart vigsla, var det Fagforeningens Musikkorps Årdalstangen som spelte i prosesjonen. Bak korpset gjekk biskop Per Juvkvam, posten i Indre Sogn prosti, sokneprestane i Lærdal og Luster samt soknepresten på Tangen, Gunnar Skrede og nytilsett sokneprest i Øvre, Magnor Langseth. - Dette var den største "klerikale samling av personar" eg hadde sett fram til då, seier Arild. Alle prestane var i sin beste festskrud. Han fortel vidare at oppdraget kom til på kort varsel og at det var fleire som kosta på seg morosame replikkar vedkomande at det var korpset på Tangen som spelte, og ikkje øvringane. Eg meiner det berre vart tid til ei kort øving før me trødde til med oppattfriska marsjar frå 17. mai og stemnet det året. Det var vel Høyanger, viss eg ikkje hugsar feil. I dag vil vi vel heller sjå på det som eit gode at bygda har to korps å spele på. Det har no forekome at øvringane har trødd til på Tangen òg. Litt fleire glimt frå kvelden finn du i biletarkivet vårt. 2 av :27

13 Velkommen : : Nyhende : Årdalstangen Musikklag Velkommen Velkommen til ei stemningsfull stund på kyrkjegarden. 1 av :27

14 Vi gjekk til topps! : : Nyhende : Årdalstangen Musikklag Vi gjekk til topps! ( ) Ved midnatt ble avstemminga om Noregs beste korpsheimeside avslutta. Saman med Vardal Skolekorps gjekk vi til topps i NMF sin kåring. Begge korpsa vann si klasse suverent med vel 65% av stemmene. Vi rettar ein STOR takk til alle som har stemt på oss verda rundt! Oppslutninga om avstemminga har vore fantastisk. Medlemane våre har sendt epost- og Facebookmeldinger til alt som kan krype og gå av vener og oppfordra dei til å sende den vidare. På denne måten klarte vi å kapre drygt stemmer. Vi veit at det mellom anna er stemt frå både India, Qatar, Brüssel. Og sjølvsagt frå alle kantar av Noreg. Det skal bli spennande å sjå dersom vi får ei oversikt over kvar det er stemt frå. Erlend Veland Thorsen i fagjuryen hadde eit håp om å nå opp i eit stemmetal på Det vart nesten dobbelt så mange. I begge klasser var det konkurranse "by mot land". I vaksenkorpsklassen konkurrerte vi mot to Bergens-korps. I skulekorpsklassen dro Vardal Skolekorps på Gjøvik sigeren i hamn i konkurranse mot to Oslo-korps. På NMF si heimeside kan du lese litt meir om resultatet. 1 av :28

15 Vardal og Årdalstangen suverene : Norges Musikkorps Forbund - NMF English Nettbutikk Søk på musikkorps.no Vardal og Årdalstangen suverene Det var ingen tvil i avstemningen om årets nettside. Vardal Skolekorps fra Gjøvik og Årdalstangen Musikklag fra Fjordfylket hadde henholdsvis 65,5 og 67,4% av stemmene. Totalt ble det avgitt nesten 4000 stemmer, de aller fleste av dem i klassen for voksenkorps. - Et imponerende antall, sier Erlend Veland Thorsen i fagjuryen. Han hadde håpet på 2000, og nå ble det nesten dobbelt så mange. - Det viser at konkurransen har skapt engasjement, og vi har merket økt interesse for vår korpwebløsning, sier han. I Årdalstangen er det stor glede over seieren. - Men vi føler også en stor grad av ydmykhet overfor alle som har stemt på oss. Hydro er en stor arbeidsplass her, og folk har bedt kolleger i Brussel og India om å stemme på oss, så lokalsamfunnet har stått opp for korpset på en utrolig bra måte, sier Oddgeir Øren, en av ildsjelene i korpset. I årets siste nummer av medlemsmagasinet ambis blir det mer stoff rundt kåringen av årets nettside blant korps i Norge. Publisert av :28

16 Vardal og Årdalstangen suverene : Norges Musikkorps Forbund - NMF idium WEBPUBLISERING 2 av :28

17 Stemningsfullt på kyrkjegarden : : Nyhende : Årdalstangen Musikklag Stemningsfullt på kyrkjegarden ( ) I dag er det Helgemessesøndag og på mange kyrkjegarder vert det tent lys på gravene denne helga. Korpset var som vanleg med og markerte dette med utekonsert på kyrkjegarden ved Årdal kyrkje laurdag ettermiddag. Det er etter kvart mange år sidan korpset starta tradisjonen med ein liten halvtimes salmekonsert i skymingen. Vi ynskjer å bidra til ei fin stund på kyrkjegarden for pårørande som besøker gravene og tenner lys. I år var vêrgudane ganske godlynte og heldt nedbøren unna. Litt kaldt vart det jo sidan gradstokken berre viste 2-3 varmegrader med litt vind attåt. Likevel stoppa besøkande opp og lytta til konserten. Stemningsfullt med gravlykter og lyskastarar i skymingen. Vi er snart klare til speling. 1 av :28

18 Wenn jemand eine Reise tut... : : Nyhende : Årdalstangen Musikklag Wenn jemand eine Reise tut... ( ) Da er vi heime igjen etter ei kjempetriveleg langhelg i Tyskland. Litt av inntrykka er fordøyd og det er på tide å skrive ei lita eller kanskje stor reiseskildring til dei som ikkje kunne vere med på turen. Dei gjekk verkeleg glipp av mange opplevingar og mykje moro. Denne artikkelen vil berre kunne gi ein liten smakebit. Godt humør prega heile gjengen frå vi gjekk på bussen i Årdal. Her frå besøket hos BASF. Torsdags morgon starta bussen i Øvre klokka halv sju med våre 6 reisande derifrå. Etter å ha samla opp resten av dei 26 reisande på Tangen, sette vi kursen for Flesland klokka sju. Og det var slett ikkje søvnige musikantar som inntok bussen latteren stod i taket frå fyrste stund. Og slik heldt det seg gjennom heile turen. Det vart mange såre magemusklar etterkvart. 35 år sidan sist! Jens kom til Neustadt for å ta oss til heimstaden sin, St. Martin. Korpset kan ikkje skilte med noko sterk utferdstrong. Midt på 70-talet hadde vi ein særs vellukka tur til England der vi mellom anna fekk møte Black Dyke Band på øving. Om det var det som tok luven av oss vites ikkje, men det skulle altså gå 35 år før ein ny tur vart gjennomført. Og det er iallefall sikkert: Det skal ikkje gå 35 år til neste gong! Og kvifor ikkje? Det kan seiast med orda til ein tysk diktar som heiter Matthias Claudius som levde på siste halvdel av 1700-talet: Wenn jemand eine Reise tut, So kann er was verzählen. D'rum nahm ich meinen Stock und Hut Und tät das Reisen wählen. Det er nemleg slik at om ein ikkje tek seg ein tur ut ein gong i blant, så vert det mindre å fortelje vidare til dei som kjem etter. Stemningsfull vandring med faklar. 1 av :35

19 Wenn jemand eine Reise tut... : : Nyhende : Årdalstangen Musikklag Tilfeldigheitane rår Som sikkert mange veit, er bakgrunnen for besøket til Tyskland at ein lærling frå BASF i Ludwigshafen var på utveksling hjå laboratoriet til Hydro her i Årdal. Dette er ei skikkeleg solskinshistorie på korleis slike utvekslingsprogram skal verke. Vi snappa tilfeldigvis opp at den besøkande lærlingen Jens Hoffmann var slagverkar. Då vart han sjølvsagt dregen med på øving hjå oss dei tre vekene han var her i bygda. Og vips så kom det ein invitasjon om å komme på vitjing til KAB Blaskapelle i St. Martin. St. Martin an der Weinstrasse er ein av dei mest idylliske landsbyane i Tyskland. Byen er freda og har gamle og velstelte bygningar. Namnet har byen etter helgenen St. Martin av Tours og midt i november feirar Tyskland han Ein liten smakebit av St. Martin. med ein festival som også avsluttar innhaustinga. Det var denne festivalen vi hadde gleda å bli invitert ned for å oppleve. Vi skulle spele konsert både på fredags- og laurdagskvelden og ellers få ta del i den spesielle festivalen. Det vart ei minnerik helg. Vi fekk vitje tre byar, besøke storindustri og vinprodusent, rusle i idylliske gater og bli kjent med tyske korpsmusikarar. Frå torsdag til fredag overnatta vi i Ludwigshafen for å få med oss eit besøk hjå storbedriften Badische Anilin- und Sodafabrik eller BASF som dei er meir kjend som. Konsertnervar Fredagen gjekk turen vidare til Neustadt, ein by på størrelse med Skien eller deromkring. Byen har eit idyllisk gamalt sentrum med eit marknadstorg ein vart misunneleg av å sjå. Det var lokalprodusert mat i lange baner. Felles for heile turen var at vi nesten ikkje såg eit supermarked. Allereie fredag kort etter ankomst, kom Jens Hoffmann og henta oss med til St. Martin der vi skulle tilbringe kvelden blant anna med å spele konsert i festivalteltet. På heile turen nytta vi den praktiske korpsjakka vår som ytterplagg saman med caps'en for dei som likte det. Det var et sjakktrekk, for tyskarane vart umiddelbart nyfikne på kven vi var. Dermed fekk vi snakke med mange trivelege folk på vandringa rundt omkring i byane. På vegen til St. Martin stoppa vi i Maikammer og fekk grundig innføring i moderne vinproduksjon. Den lille vinprodusenten vi vitja, Altes Slößchen, kunne lagre heile 2,3 millionar liter vin på tankane sine! Sjølv om dei nytta eiketønner til litt av lagringa, gjekk det mest i rustfritt stål. Vi fekk også smake på nokre av vinane dei produserte både kvit og raud. I St. Martin fekk dei som ynskte, høvet til å handle med seg vin frå denne produsenten. Vegen vidare til St. Martin gjekk til fots med faklar på småvegar over vinmarkene. Akkurat då var ikkje vêrgudane i godlune - det regna litt meir enn ynskjeleg og bles ganske godt. Allereie ved ankomst i St. Martin vart vi møtt med korpsmusikk av eit "skulekorps". Der kjende vi att mange av dei arrangementa som norske skulekorps nyttar. Etterpå var det vår tur og det må seiast: Vi har stor forventing til at vårt lokale publikum tek etter skikkane i St. Martin! Det var plystring, hoiing og dansing på borda under konserten. Difor tok det ikkje så lang tid å plukke konsertnervane av oss heller. Rett nok spelte vi reportoaret vårt betre en nokon sinne, men sjølvtilliten steig jo proporsjonalt med publikumsmottakinga også. Etterpå fekk vi ta del i festivalmoroa i teltet. Det var slik vi har høyrt gjetord om musikk, allsong, mat og drikke og eit utruleg humør. Og det er iallefall sikkert at det er ikkje noko vanskeleg å komme i kontakt med tyskarar anten du kan tysk eller må ty til tysknorskengelsk. Siste dag før heimreise Laudagen fekk vi rusle i Neustadt på føremiddagen før vi dro attende til St. Martin om ettermiddagen. Då fekk vi ein liten byvandring i St. Martin med Jens som guide, før vi skulle på scena att med ny konsert. Mottakinga var om mogleg endå meir overstrøymande enn kvelden før. 2 av :35

20 Wenn jemand eine Reise tut... : : Nyhende : Årdalstangen Musikklag Dirigent Anders var oppi skyane både over prestasjonen vår og publikumsmottakinga. Etterpå fekk vi høyre korpset til Jens, KAB Blaskapelle der KAB står for Katolische Arbeiter Betrieb altså korpset til ei katolsk arbeiderforening. At dei kunne kunsten å lage stemning fekk vi fort sjå. Dei både song, jodla og gjorde apestreker. Vi tykte no etterkvart synd i dei, for dei spelte i samfulle 5 timar på laurdagskvelden med bare korte pausar. For å si det sånn notemappa var tjukk som ein advokatperm. Når ein vert beden på besøk er det skikk og bruk å ha med seg gåve til verten. Då Jens var her i Årdal, snappa vi opp at både han og familien var veldig glad i norsk røykelaks. Difor hadde vi teke med oss nokre sider med røykelaks frå Lærdalsmat som gåver både til Jens og korpset. Og sjølv om boka ikkje var komen i sal, hadde vi fått med oss to eksemplar av den nye boka "Årdal hva?" som gåve. Den eine fekk KAB Blaskapelle, den andre fekk omvisaren vår hjå BASF. Vi nytta også høvet til å spre 1000 turistbrosjyrar om midtre/indre Sognefjord som reisemål. At det var interessant lesnad for tyskarar fekk vi sjå når dei vart lagt ut i festivalteltet. Dei heiv seg over dei som gribbar og mange av oss måtte fortelje meir om heimplassen vår. Kanskje kjem det hopen med tyskarar fra Neustadt-området til Indre Sogn til sommaren? Hjemreiseleik Då heimreisa starta kl. 6 søndags morgon, var det mange trøytte fjes i bussen. Dei fleste nytta høvet til å få eit par timars søvn på turen til flyplassen. Heimreisa gjekk like knirkefritt som turen til Tyskland og litt før kl. 13 satt vi på bussen frå Bergen til Årdal. Tidtrøyte på bussturane var heimelaga quizzar med særdeles nyttige premiar. På heimveg tok vi ein annan variant. Hilde og Rebecca skreiv ei kort reiseskildring der alle adjektiv var fjerna. Så samla dei inn adjektivforslag frå alle i bussen og putta dei inn i teksten som då vart slik: Torsdags morgon reiste ein stor gjeng til rare Tyskland. Med på denne turen var blaute Susanne, den svoltne Arne, den fikse Terje, den jålete Mona, den fiskete Harald, den korka Rebecca, den freakye Svein, den dristige Olav, den tullete Line, den skrikande Marit, den gode Ingunn, den kolemonkete Odd, den prompete Hilde, den fråverande Knut Olav, den ekornaktige Berit Margrete, den gammaldagse May Terese, den firkanta Trond Bjarne, den hoppande Torild, den kloakkfargade Wenche, den forvirrande Kristin, den jalla sjefen Oddgeir og den hårete dirigenten Anders og dessutan Per og Ivar. Foreldra, den ekle Reidun og den store Jan Ove var med som reiseleiarar. Da me kom på det rosa hotellet, reiste alle dei voksne på jakt etter ein bar. Dagane suste forbi, dei fantastiske voksne på bar og dei bråkete ungane springande rundt på hotellet. Søndag klokka 6 var det tid for avreise. Nokon var grøne, mens andre var kjempekule. På flyplassen la glade Svein og nakne Ivar seg for å sove fordi dei hadde festa HEILE natta. No er me på veg heim. Nokon søv, mens andre snakkar. Takk for ein fin tur!! Klokka fem søndag ettermiddag var vi vel heime og alle var einige om at vi hadde hatt ein super tur. Etterkvart kjem det fleire bilete frå turen i biletarkivet vårt. 3 av :35

Inn i eit nytt korpsår med god ballast frå det gamle

Inn i eit nytt korpsår med god ballast frå det gamle Inn i eit nytt korpsår med god ballast frå det gamle : : Nyhende : År... Inn i eit nytt korpsår med god ballast frå det gamle (2010-01-10) Då er vi i gang med eit nytt korpsår, godtfolk. Det skal bli spennande

Detaljer

Vi vil sjølvsagt ikkje avsløre programmet før konserten startar, så du har ikkje noko anna val enn å få med deg konserten dersom du er nyfiken.

Vi vil sjølvsagt ikkje avsløre programmet før konserten startar, så du har ikkje noko anna val enn å få med deg konserten dersom du er nyfiken. Årskonsert 31. januar : : Nyhende : Årdalstangen Musikklag Årskonsert 31. januar (2009-01-06) I dag starta dei verkelege førebuingane til korpset sin årskonsert laurdag 31. januar. Vi voner vårt trufaste

Detaljer

varhaugbuen Elgane side 20 og 21 Tenning av julegrana Julekonsert Frå bygdekvinnelaget BU i svevet Side 5 Side 14-15 Side 16 Side 22

varhaugbuen Elgane side 20 og 21 Tenning av julegrana Julekonsert Frå bygdekvinnelaget BU i svevet Side 5 Side 14-15 Side 16 Side 22 varhaugbuen bladet for bygda vår Nr. 4 2012 Tenning av julegrana Side 5 Julekonsert Side 14-15 Frå bygdekvinnelaget Side 16 BU i svevet Side 22 Elgane side 20 og 21 Den siste jula før olja Det skjedde

Detaljer

God Jul. Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13. Julefeiring i ulike land Side 24-27. Lutefisk og lutefisksongen.

God Jul. Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13. Julefeiring i ulike land Side 24-27. Lutefisk og lutefisksongen. Jula 2012 8. årgang Laussal kr. 50,- God Jul Julefeiring i ulike land Side 24-27 Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13 Juleminne Side 6-8, 14-20 Lutefisk og lutefisksongen. Side

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

Reisande Sein på avtrekker n?

Reisande Sein på avtrekker n? INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2009 Må M an hoppe over bekken etter vann? foto: scanpix Vi er med er du? Vi syns det er flott at kundene Våre er nysgjerrige og stiller krav. slikt

Detaljer

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29 Nr. 8 JUL 2013 Årgang 43 KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN 1 Les om: Kristina Ommedal Side 32 Kristen Kaale Side 14 Maria Bolseth Side 38 Inghild Bakketun Side 29 Håvard Nordvik Side 38 Hugo van der Goes Side 36

Detaljer

for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70,

for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70, nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED OVER 80 INNBYGGJARAR Gjett kva Kenneth, Tormod, Per Øystein, Atle, Sondre, Per Rune og Torbjørn

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 10. JUNI 2010. Vanylven Blandakor, her under profankonserten. nøgde puste ut etter eit velregissert songarstemne på Åheim i helga.

SYNSTE MØRE TORSDAG 10. JUNI 2010. Vanylven Blandakor, her under profankonserten. nøgde puste ut etter eit velregissert songarstemne på Åheim i helga. 1 TORSDAG 10 JUNI 2010 NR 22 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Sjeldan dusj Av eit lesarinnlegg i denne avisa går det fram at pasientar på sjukekeheimen berre får dusje to gonger i månaden. Den administrative leiinga

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009. Tunnel gir hotell

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009. Tunnel gir hotell 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 12 NOVEMBER 2009 NR 42 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Kulturpris for trufast innsats Kjellaug og Reidar Vik i Syvde har vore trufaste tenarar

Detaljer

for underdøler og venene deira heime og ute 20. årgang * desember 2013 * kr 70, Geitostfestivalen Fjord, fjell og fest i fire dagar

for underdøler og venene deira heime og ute 20. årgang * desember 2013 * kr 70, Geitostfestivalen Fjord, fjell og fest i fire dagar BLADET FOR BYGDA MED NESTEN 80 INNBYGGJARAR nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 20. årgang * desember 2013 * kr 70, Geitostfestivalen Fjord, fjell og fest i fire dagar * Brann i Gudvangatunnelen

Detaljer

Fylkesmagasinet. Fjord, fjell og bratt moro. Eit år åleine i villmarka 18-21

Fylkesmagasinet. Fjord, fjell og bratt moro. Eit år åleine i villmarka 18-21 INFORMASJON Fylkesmagasinet Utg. 2 / februar 2010 / 10. årg. www.fylkesmagasinet.no Fjord, fjell og bratt moro 25. til 28. februar er det klart for årets Fjellsportfestival i Sogn. Festivalen er den tredje

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. MARS 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. MARS 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 12 MARS 2009 NR 11 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Markerte opning av ungdomshus Ordførar Jan Helgøy, her assitert av Inger Lise Aaland og Kristoffer Martin Sætre

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 7. JANUAR 2010

SYNSTE MØRE TORSDAG 7. JANUAR 2010 SYNSTE MØRE TORSDAG 7. JANUAR 2010 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 7 JANUAR 2010 NR 1 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Strid om Holmen Skal delar av Fiskåholmen kunne nyttast til

Detaljer

Buldring 20. Fylkesmagasinet. Utg. 1 / januar 2010 / 10. årg. - Adrenalinkick

Buldring 20. Fylkesmagasinet. Utg. 1 / januar 2010 / 10. årg. - Adrenalinkick m 2 SIDE 27-38 n No kjem Kvivsvegen n Jølster Bilelag n Sandane Lufthamn utvidar Norges eldste hotell 10 Buldring 20 Til topps i ølbrygging 8 INFORMASJON Fylkesmagasinet Utg. 1 / januar 2010 / 10. årg.

Detaljer

Med landslaget som læremeisterar

Med landslaget som læremeisterar Nyhetsmagasin for Stordal IL www.stordalingen.no Nr. 6 årgang 4 Februar 2005 post@stordalingen.no Med landslaget som læremeisterar Stordalingar har vore på hoppskule i Granåsen. Det som gjer denne hoppskulen

Detaljer

Tysdag 12. november 2013 Nr. 83 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net

Tysdag 12. november 2013 Nr. 83 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Ryfylke lokalavis for indre Ryfylke Tysdag 12. november 2013 Nr. 83 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda 218 kilo, lett! Leiar Slik tenker likevel ikkje ein

Detaljer

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 1 EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 Alltid online på Hakalle Side 4-5 Barseltreff på Fiskå Side 10-11 2 KJENNER DU BULYST? Bulyst.

Detaljer

«Å dele idéer, erfaringer og kunnskap er noe av det mest verdifulle som skjer i LLA-familien»

«Å dele idéer, erfaringer og kunnskap er noe av det mest verdifulle som skjer i LLA-familien» Eit utvalg gode idéar og eksempel frå lokalavisene og LLAs idé- og kunnskapsbank. 10 Gode avisidéar 3. kvartal 2010 16 REPORTASJE! JAN KUNNE NOTER Det var en fin artikkel dere hadde om Jan Danielsen i

Detaljer

Filmskred 300,- 10 stk. kr. 1000-vis. 1000-vis av brukte DVD-filmer. Det beste i livet er GRATIS! 8. oktober 2008. Opplag 20.000

Filmskred 300,- 10 stk. kr. 1000-vis. 1000-vis av brukte DVD-filmer. Det beste i livet er GRATIS! 8. oktober 2008. Opplag 20.000 Antall mnd: 36 Månedspris: 500,- Kredittkjøpspris: 17.764,- Distriktet sin einaste Expert-butikker finn du i Ulsteinvik og Fosnavåg INFORMASJON FINANSIERING 9 MND. UTSETTELSE Din lokale forhandler finner

Detaljer

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4.

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4. RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Fredag 10. januar 2014 Nr. 3 Årgang 88 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Ser framover Leiar...blei ein realitet trass dystre spådommar...

Detaljer

Ungdommen sin kveld på Husnes

Ungdommen sin kveld på Husnes www.innsida.no KVINNHERAD STORD BØMLO FITJAR no du er politikar må du tåla parodiar. Når Knut Arild Hareide KrF-politikar side 12 13 TORSDAG 13. NOVEMBER 2008 NR. 21 1. ÅRGANG Ungdommen sin kveld på Husnes

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 19 FEBRUAR 2009 NR 8 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Pussar støvet av bruplanane Brusamband over Rovdefjorden må kome før Hareid

Detaljer

Vinnerne på Vartdal. Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 8 fredag 7. april 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS

Vinnerne på Vartdal. Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 8 fredag 7. april 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS NA Næravisa Vinnerne på Vartdal Magasin Magasin Næravisa har laget magasin i anledning påska. Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 8 fredag 7. april 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS Frustrerte

Detaljer

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011 1 EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 Team familie side 12-13 Tante Marianne side 4-5 2 KJENNER DU BULYST? Bulyst. Høyrt om det før?

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 18. MARS 2010. Flaum i museet

SYNSTE MØRE TORSDAG 18. MARS 2010. Flaum i museet SYNSTE MØRE TORSDAG 18. MARS 2010 1 TORSDAG 18 MARS 2010 NR 11 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Ikkje noko å lage styr av Det seier Ingeborg Tørlen frå Fiskå. Men det spørst om det ikkje blir litt ekstra ståk søndag

Detaljer

Fyriord. Eg ynskjer alle vener av Hallinglaget ein god haust.

Fyriord. Eg ynskjer alle vener av Hallinglaget ein god haust. 2/11 INNHALD Innhaldsliste side 3 Fyriord side 4 Lagdans i Seljord side 5 Hallingbu side 6 BLS saka side 7 CD-plate med Ingebjør Sørbøen side 10 Hallinglagsnytt side 11 Helgekurs i hallingspringar side

Detaljer

Gler seg til å køyre skulebuss

Gler seg til å køyre skulebuss Laussal kr 15,- Tysdag Tlf. 700 92 263 Kjøpmannsgata -Hareid veke 34-21. august 2007 79. årg. nr. 84 Heldige Hareid! Siv Jensen har tru på Oskar Grimstad Tenåringsjenter skipa til ridestemne på eiga hand

Detaljer