1 av :24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 av 2 02.04.2011 18:24"

Transkript

1 Frukostsuksess vart også nattmatsuksess : : Nyhende : Årdalstange... Frukostsuksess vart også nattmatsuksess ( ) Då var det over; den 8. målrock-festivalen og første år med frukostservering på festivalcampen i Saltviki. Den var det korpset som stod for og det var solid kost som stod på menyen: Egg & bacon på heimebakt brød, kaffi, melk, juice og hangovercocktail. Planen var frukostservering fredag, laurdag og søndag morgon. På impuls tok vi ei avgjerd om å forsøke oss med nattmat på laurdagsnatta også. Det var ingen dum idé. Marit, Eva, Ivar og Wenche (foto) unnar seg ei pause i steikinga av 30 kg bacon! Førebuingane starta tidleg Frukostservering på festivalcampen har vore eit meir eller mindre uutalt ynskje i fleire år. Festival- og campleiinga har imidlertid ikkje hatt kapasitet til å gjere noko med dette. Då kreative sjelar i korpset lanserte idéen om frukost med egg og bacon ein gong på etterjulsvinteren, fekk vi ikkje nei hjå korkje festivalleiinga eller Vikadalen Ungdomslag som er ansvarleg for festivalcampen. Og då var det berre å starte planlegginga. Det er ei utfordring å planlegge ein slik aktivitet for fyrste gong. Ikkje hadde vi peiling på kor mange som ville handle hjå oss og heller ikkje var vi sikre på kva vi skulle ha på menyen utover egg og bacon. Vi enda på eit smalt tilbod med variert drikke i tillegg til egg og bacon. Det var nok eit godt val for det var ikkje mange som etterspurte så mykje anna. Melk som vi hadde tatt ut av menyen i planlegginga, vart teke inn att på etterspurnad på laurdag. Vi hadde ei målsetting om å tilby heimebakt brød. Det gjekk som fot i hose då medlemmar stilte opp med heimebakst i rikeleg monn. Det eine er jo at det er ein lettvint kostnadsreduksjon, men det er viktigaste var faktisk at vi ynskte å tilby god kvalitet på frukosten. Og dei fleste tykkjer heimebakt brød er betre enn fabrikkbakt. Fredagsmorgon - Marit er førstemann til å teste steikeutstyret med dei verkelege kundane. Fornøgde festivalcamp'arar får nattmat etter konsertslutt. Oddgeir og Arne serverar. Korleis steike egg og bacon utan straum? Utan straum? Det er jo berre å nytte gassgrillar det, men korleis halde egga nokonlunde samla på ujamt grunnlag og ha tilstrekkeleg kapasitet? Eit av korpsmedlemma hadde vore på hotell i det store utland ein stad og sett eit brett med fordjupingar til steiking/servering av speilegg. Det måtte og VIPS så var løysinga klar! Blide frukostkundar benkar seg rundt langbordet. Vi fann tidleg ut at vi ikkje kunne stå å steike bacon'et på morgonen. Då ville ikkje logistikkabalen gå opp. Difor bestemte vi oss for førehandssteiking og skjerping på grill ved 1 av :24

2 Frukostsuksess vart også nattmatsuksess : : Nyhende : Årdalstange... servering. Berekna mengd bacon til helga var 30 kg! Vi kunne sjølvsagt spreidt ca. 1 kg bacon ut til kvart medlem og bedt dei steike det. Men det er jo ikkje mykje sosialt! Med velviljug utlån av skulekjøkkenet på Tangen skule, vart baconet steikt med stor humørfaktor og trivelege pausar eit par dagar før festivalen. Kanskje fekk bacon'et ekstra god smak av det? Vi takkar iallefall Tangen skule for utlån av kjøkkenet. Klar, ferdig, GÅ! Vi starta frukostserveringa allereie fredagen. Nokre ivrige festivaldeltakarar kom allereie torsdags kvelden og dei var heilt uvitande forsøkskaninar på opplegget. Ei roleg uttesting av utstyr, logistikk og meny var naudsynt. Laurdagsmorgonen var etterspurnaden overraskande stor allereie klokka ni om morgonen. Einskilde trippa framfor serveringsbordet i glede over å få handle frukost og trykket heldt seg i halvannan time før det roa seg. Vi pakka saman omkring klokka eitt - då var etterspurnaden dabba av såpass vi hadde samvit til å avslutte. Men før vi kom så langt, føreslo Oddgeir å forsøke servering av nattmat etter festivalslutt på kvelden. Han fekk utan problem med seg to andre og dermed var det avgjort: Campfolket skulle overraskast med tilbod om nattmat. Om frukosten var vellukka, var om mogleg nattmaten ein endå større suksess. Vi starta omkring klokka halv to og heldt det gåande i vel ein time. Då vart det servert eit lite hundretals speilegg og kaffi - og Solrik leskedrykk på intens etterspurnad. Det er tydeleg at denne drykken har ei spesiell stjerne hjå ein god del folk. Med nesten blanke auge kom det: NEIMEN, har de Solrik! Den hugsar eg frå eg var liten - den må eg ha. Åhhh - eg må ha den raude, eller kanskje den gule... Hmmm - eg tek ein av kvar. På søndag vart kundemassen spreidd litt lenger ut i tid. To kveldar og netter med festing, hadde satt sine spor. Sjølv når vi pakka ned litt over klokka eitt, måtte vi ha litt mat klart for etternølarane. Det siste speilegget vart seld omtrent når vi slo ned teltet. Og SNIPP, SNAPP, SNUTE - så var årets målrock-frukost ute. Gjer vi dette til neste år, mon tru? Midt i ferietid og med korpsmedlemmar som gjerne vil vere festivaldeltakarar også? Det trur vi nok. Ikkje bare tener vi pengar til korpskassa - vi bidreg også til at målrock og Årdal vert ei endå trivelegare oppleving for tilreisande. Betre kan det ikkje bli! Fleire bilete frå helga kan du etterkvart sjå i biletarkivet vårt. 2 av :24

3 Spennande for store og små! : : Nyhende : Årdalstangen Musikklag Spennande for store og små! ( )Korpset er godt i gang med haustsesongen og mellom anna med førebuingar til spennande Tysklandstur i november. Før vi kjem så langt, har vi iallefall to speleoppdrag på programmet. Også på Tangen skule skjer det spennande ting som vi trur vil bidra til rekruttering til korpset på litt sikt. Innhaldsrik haustsesong Vi starta haustsesongen rekordtidleg i år og fekk med oss to øvingsdagar i august. Det treng vi når vi både skal øve inn repertoar til Tysklandsturen og til andre speleoppdrag fram mot jul. Turen til Tyskland er i midten av november. Då går turen til St. Martin der vi skal vitje eit korps og delta på haustfestivalen der. Fyrste økt med musikk for 4. klassingar. Då vi avslutta før sommaren tok vi avskil med heile fire korpsmedlemmar som dro fra Årdal til studiar og nye jobbar. Då er det ekstra kjekt at nye kjem til; to ferske klarinettistar tok plass i rekka på fyrste øving. Og vi har sjølvsagt god plass til fleire i rekkjene våre har du lyst å prøve, er det berre å ta turen oppom skulen ein tirsdagskveld. Allereie laurdag 18. september skal vi ut på fyrste speleoppdrag. Då er det ein landsomfattande markeringsdag for lokalsjukehusa og vi skal delta på markeringa i Lærdal. Spennande på Tangen skule Marie Johansen og Trond Bjarne Johnsen er nye i klarinettrekka. Hilde Horpen i midten. SFO-ordninga er i endring; fleire aktivitetar skal inn i opplegget. Tangen skule hadde eit ynskje om at SFO-elevar i 3. og 4. klasse m.a. skal ha ein time musikk pr. veke. Det var ikkje vanskeleg å få med seg Kulturskulen på dette og dei har laga eit opplegg for denne satsinga. Førre veke gjekk startskotet onsdag for 3. klassingane og torsdag for 4. klassingane. Det er nytilsett rektor ved Kulturskulen, Sigyn Øren, som står for opplegget. Ho ser det som ein viktig del Ti kornettar vert reinsa og klargjort til SFO. av rektorjobben å bidra til å byggje opp skulekorpsa både på Tangen og Øvre. Det passar godt saman med Tangen skule sitt ynskje og dei vil nytte SFO-satsinga til å gjere ungane kjende med korpsinstrument. For å få til dette, var dei avhengig av hjelp frå korpset. Vi trong ikkje tenkje oss lenge om for å seie ja til å vere med og resultatet vert eit fruktbart trekantsamarbeid. Vi stiller med kornettar, har kjøpt inn munnstykkje til kvar SFO ar og skal iallefall i fyrste omgang stille med 1-2 assistentar i musikktimane. I tillegg er det planar om oppsetjing av Jonas i jungelen ein musikal for heile barnesteget. Den skal framførast i Tangenhallen i januar. Her skal også korpset bidra med musikarar til orkesteret. Grasrotmidlar går ut av bygda 1 av :25

4 Spennande for store og små! : : Nyhende : Årdalstangen Musikklag Norsk Tipping innførte Grasrotandelen som erstatning for bortfall av automatinntektane. Fem prosent av all tippeinnsats i landet går til friviljuge lag og organisasjonar. Korpset har så langt i år fått ca kroner i Grasrotmidlar. For alle lag og organisasjonar er dette viktige tilskot. Korpset nyttar store delar av Grasrotmidlane til tiltak for born og unge. Som tippar kan du bestemme kven du vil støtte ved å velje kven som skal motta din andel. Dersom du ikkje gjer eit aktivt val, forsvinn din andel inn i ein samlepott som Norsk Tipping disponerar. I ein artikkel i Bergens Tidende ( ) står det at berre 60 prosent av Grasrotmidlane generert i vårt fylke, vert verande her. For Årdal vil det seie at omkring grasrotkroner forsvinn ut av bygda. Vi voner alle tipparar i kommunen no registrerar sin Grasrotandel på eit lokalt lag. Skulle valget falle på korpset, er vi sjølvsagt veldig glad for det. Grasrotandelen til korpset kan du følge med på her. Dersom du vil sjå fleire bilete, kan du sjå i biletarkivet vårt. 2 av :25

5 Aosen Opp til springeforbimusikk : : Nyhende : Årdalstangen Musi... Aosen Opp til springeforbimusikk ( ) I dag vart motbakkeløpet "Aosen opp" arrangert for fyrste gong. Løpet gjekk frå sjøen i Seimsdalen, langsetter vegen opp gjennom Offerdalstunnelen og opp til skihytta på Seimsåsen. Skigruppa i ÅTIL hadde fridd til korpset om å lage litt lyd oppe ved Offerdalstunnelen - og lyd vart det. Vi mønstra 9 musikarar og med hjelp av tunnelekkoet heldt det i massevis til å gi lyd. Startskotet kl. 12 sørga Oddgeir for då han bles på neverlur utover Seimsdalen frå inngongen til Offerdalstunnelen. Vi ventar på startskotet og dei første deltakarane. I følge resultatlista brukte bestemann i underkant av 45 min. på turen som er 7,3 km og omkring 730 høgdemeter stigning. Vi får vone deltakarane tok seg tid til å nyte den fantastiske haustdagen det var også. Arrangørane kunne vel ikkje ha vore heldigare med vêret. Bilete vil bli lagt ut i biletarkivet vårt. Ikkje Prillarguri som bles startsignalet her nei... Marie og Oddgeir nyttar ventetida til å øve på marsjar. På med refleksvest og hovudlykt før turen går inn gjennom tunnelen. 1 av :25

6 Loddet er trukke : : Nyhende : Årdalstangen Musikklag Loddet er trukke ( ) I ettermiddag foretok lensmann Magne Knutsen trekkinga i korpset sitt hyttelotteri med 3 vitner frå korpset. Vinsten i lotteriet var ei leikehytte/redskapsbu inkl. oppsetting og med eitt spann maling attpå. Tre alvorlege menn gjer klart for loddtrekking. Av tretusenetthunderogfemti loddnummer var det lodd nr som stakk av med sigeren. Og den heldige vinnaren vart: Oddgeir Otterdal Årdalstangen Loddtrekkingsmaskina har talt! 1 av :25

7 NMF skal kåre årets heimeside : : Nyhende : Årdalstangen Musikklag NMF skal kåre årets heimeside ( ) Årdalstangen Musikklag si heimeside er plukka ut til å kjempe om den siste finaleplassen i konkurransen "Årets hjemmeside" i regi av NMF. Vi var fagjuryens favoritt i den siste nominasjonsrunden! I siste nummer av medlemsmagasinet Ambis presenterar fagjuryen sin nominasjon av kandiatane som skal kjempe om dei siste to finalebilletane. Her kjem heimesida vår godt ut og to av fagjuryen sine medlemmar uttalar: "- Årdalstangen Musikklag var vel juryens favoritt denne runden, sier Erlend Veland Thorsen. Korpset får skryt for å bruke humor og vise kreativitet. - Det er gode tekster og det er morsomt, repliserer Christian Lura. Og vi kapra den siste finaleplassen! No er det opp til publikum å avgjere om vår heimeside skal gå heilt til topps. Avstemminga går den siste veka i oktober. Vi skal halde deg oppdatert om korleis du får stemme. 1 av :26

8 Kom mai du skjønne milde.. : : Nyhende : Årdalstangen Musikklag Kom mai du skjønne milde.. ( )Var det nokon som sa at maidagane er den mest hektiske tida for korps? Det stemmer ikkje heilt for vårt vedkommande iallefall. Om vi held Tysklandsturen i midten av november utanfor, har vi 8 speleoppdrag før vi går inn i nytt år. Speling både inne og ute No i oktober står korpskvelden i Farnes kyrkje fyrst på programmet, måndag 25. oktober. Det arrangementet er ein del av Kulturveka i Farnes kyrkje. Laurdagen etterpå spelar vi på Superlaurdag i sentrum på Tangen. Og ikkje er det sikkert det stoppar med dette heller. Ein ny førespurnad ligg på bordet og vi har vel aldri sagt nei... Frå Helgemesse-speling på kyrkjegarden i fjor. November startar med speling på kyrkjegarden laurdag 6. november. Det er dagen før Helgemessesøndag og her i bygda er det tradisjon for å tenne lys på gravene. Spelinga denne dagen er ein tradisjon korpset sjølv har introdusert. Frå førjulsspeling i sentrum. O, jul med di glede Når vi kjem til desember er det "berre" to speleoppdrag. Det er julekonserten i kyrkja i regi av soknerådet som er ein årelang tradisjon. I år er den lagt til laurdag 11. desember og vi voner publikum fyller kyrkja. Dei siste åra har vi også spelt på "Kjemisk" sin juletrefest i romjula. Den reknar vi med kjem i år også. Då spelar vi både til gong rundt juletreet og kaffikosen. Frå julekonserten i kyrkja i Så da skulle vi ha lada godt opp til eit nytt år! 1 av :26

9 NMF skal kåre årets heimeside - no er det finale! : : Nyhende : Årda... NMF skal kåre årets heimeside - no er det finale! ( ) Viktig melding: Alle som har stemt før onsdag 27/10 kl. 12:00, må avgi stemme på nytt! NMF har hatt problem med avstemmingsløysninga og heile finaleavstemminga måtte restartast. Vi var fagjuryen sin favoritt i siste nominasjonsrunde og kapra den siste finaleplassen med knappast mogleg margin. Vert vi publikumsfavoritt i finalen, mon tru? Vi konkurrerar mot to Bergenskorps, så her gjeld det å mobilisere! Siste frist for å avgi stemme er onsdag 3/11 kl. 23:59:59. Slik gjer du for å avgi di stemme: Klikk på stemmeboksen nedanfor; den tek deg til avstemmingssida. Klikk på Årdalstangen Musikklag. Klikk på [Stem]-knappen som kjem opp når du har klikka på korpsnamnet. Har du lyst å spele saman med oss? Vi øver på Tangen skule kvar tysdag kl Vil du snakke med ein av oss før du troppar opp, finn du kontaktopplysingar her. I aktivitetsplanen vår, kan du sjå kva vi driv med. Våre sponsorar er gull verdt for oss. Støtt dei du også! 1 av :26

10 NMF skal kåre årets heimeside - no er det finale! : : Nyhende : Årda... 2 av :26

11 Korpsfest og bursdagsfeiring : : Nyhende : Årdalstangen Musikklag Korpsfest og bursdagsfeiring ( )Den årlege kulturveka i Farnes kyrkje lakkar mot slutt. Måndagskvelden var det korpskveld og fire korps underheldt publikum med variert program. Årets kulturveke er også ei markering av 40-årsjubileumet til Farnes kyrkje. Lysnar det for skulemusikken? Farnes Skulemusikk opna konserten med Helge Øren som dirigent. Dei opplever det som er realiteten i mange bygder at dei eldste reiser ut på skule. Dermed står ein att med få røynde skulemusikantar og mangel på enkelte instrument-grupper. Trass dette, gjorde dei ei flott framføring. Dei avslutta med I Dovregubbens hall og det gjorde slett ikkje noko at dei mangla slagverk og grovmessing. Dovregubben var høgst høyrbar likevel. Etter kaffipausen var det Sogndal Skulemusikk sin tur under leiing av Hans Mark Svedal. Også dei har ei veldig ung besetning, men let seg ikkje stoppe av det. Etter mange, lange år med motbør for rekruttering til korps, anar vi no eit lite skifte. Vi voner framgangen held fram for utan den har ikkje vaksenkorpsa særleg lys framtid. Litt stemming må til før konsertstart. Snart klar for konsert. Imponerande korpsentusiasme! Vi hadde vår avdeling som andremann etter Farnes Skulemusikk. Og aller først er det verd å dvele ved at det finnst nokre skikkelege korpsentusiastar blant våre unge musikantar. Fleire av medlemmane i Farnes Skulemusikk spelar også med oss. Nokre av dei spelar i tillegg i Øvre Årdal Janitsjar. Dei spelte altså med tre korps denne kvelden og ikkje minst dei øvar med tre korps kvar veke. Ein fantastisk innsats! Farnes Skulemusikk opna konserten. Elles var vi sjølv godt nøgde med framføringa vår. Når så både musikarkolleger og publikum uoppfordra seier vi spelte godt, må vi vere nøgde. Stykka vi spelte hadde stor spennvidde. Frå eit arrangement av den latinske hymna "Dona Nobis Pacem" som er så gamal at opphavsmannen ikkje har anna namn enn "Trad.", via Bachs "Air" til Jan Eggum sine "En natt forbi" og "Kor e 1 av :27

12 Korpsfest og bursdagsfeiring : : Nyhende : Årdalstangen Musikklag alle heltar hen". Dobbelt bursdagsfeiring - både Hilde og kyrkja fylte år. Oddgeir gratulerar. Det var "Janitsjaren" som hadde hand om siste del av programmet på korpskvelden. Som alltid leverer dei kvalitet. Med storband-sound gratulerte dei kyrkja feiande flott med blant anna "Congratulations" og "Champagnegaloppen". 40-årsjubileum for kyrkja Øvre Årdal sokn vart oppretta den dagen Farnes kyrkje vart vigsla. Kyrkja er teikna av Per Solemsli frå arkitekt-kontoret Arnstein Arneberg i Oslo. Arneberg var ein av de leiande arkitektane i si tid (d. 1961) og teikna m.a. Oslo rådhus (saman med M. Poulsson). Ein av våre tidlegare medlemmar og utflytt årdøl, Arild Bergstrøm, mimrar frå vigslingsdagen. Då Farnes kyrkje vart vigsla, var det Fagforeningens Musikkorps Årdalstangen som spelte i prosesjonen. Bak korpset gjekk biskop Per Juvkvam, posten i Indre Sogn prosti, sokneprestane i Lærdal og Luster samt soknepresten på Tangen, Gunnar Skrede og nytilsett sokneprest i Øvre, Magnor Langseth. - Dette var den største "klerikale samling av personar" eg hadde sett fram til då, seier Arild. Alle prestane var i sin beste festskrud. Han fortel vidare at oppdraget kom til på kort varsel og at det var fleire som kosta på seg morosame replikkar vedkomande at det var korpset på Tangen som spelte, og ikkje øvringane. Eg meiner det berre vart tid til ei kort øving før me trødde til med oppattfriska marsjar frå 17. mai og stemnet det året. Det var vel Høyanger, viss eg ikkje hugsar feil. I dag vil vi vel heller sjå på det som eit gode at bygda har to korps å spele på. Det har no forekome at øvringane har trødd til på Tangen òg. Litt fleire glimt frå kvelden finn du i biletarkivet vårt. 2 av :27

13 Velkommen : : Nyhende : Årdalstangen Musikklag Velkommen Velkommen til ei stemningsfull stund på kyrkjegarden. 1 av :27

14 Vi gjekk til topps! : : Nyhende : Årdalstangen Musikklag Vi gjekk til topps! ( ) Ved midnatt ble avstemminga om Noregs beste korpsheimeside avslutta. Saman med Vardal Skolekorps gjekk vi til topps i NMF sin kåring. Begge korpsa vann si klasse suverent med vel 65% av stemmene. Vi rettar ein STOR takk til alle som har stemt på oss verda rundt! Oppslutninga om avstemminga har vore fantastisk. Medlemane våre har sendt epost- og Facebookmeldinger til alt som kan krype og gå av vener og oppfordra dei til å sende den vidare. På denne måten klarte vi å kapre drygt stemmer. Vi veit at det mellom anna er stemt frå både India, Qatar, Brüssel. Og sjølvsagt frå alle kantar av Noreg. Det skal bli spennande å sjå dersom vi får ei oversikt over kvar det er stemt frå. Erlend Veland Thorsen i fagjuryen hadde eit håp om å nå opp i eit stemmetal på Det vart nesten dobbelt så mange. I begge klasser var det konkurranse "by mot land". I vaksenkorpsklassen konkurrerte vi mot to Bergens-korps. I skulekorpsklassen dro Vardal Skolekorps på Gjøvik sigeren i hamn i konkurranse mot to Oslo-korps. På NMF si heimeside kan du lese litt meir om resultatet. 1 av :28

15 Vardal og Årdalstangen suverene : Norges Musikkorps Forbund - NMF English Nettbutikk Søk på musikkorps.no Vardal og Årdalstangen suverene Det var ingen tvil i avstemningen om årets nettside. Vardal Skolekorps fra Gjøvik og Årdalstangen Musikklag fra Fjordfylket hadde henholdsvis 65,5 og 67,4% av stemmene. Totalt ble det avgitt nesten 4000 stemmer, de aller fleste av dem i klassen for voksenkorps. - Et imponerende antall, sier Erlend Veland Thorsen i fagjuryen. Han hadde håpet på 2000, og nå ble det nesten dobbelt så mange. - Det viser at konkurransen har skapt engasjement, og vi har merket økt interesse for vår korpwebløsning, sier han. I Årdalstangen er det stor glede over seieren. - Men vi føler også en stor grad av ydmykhet overfor alle som har stemt på oss. Hydro er en stor arbeidsplass her, og folk har bedt kolleger i Brussel og India om å stemme på oss, så lokalsamfunnet har stått opp for korpset på en utrolig bra måte, sier Oddgeir Øren, en av ildsjelene i korpset. I årets siste nummer av medlemsmagasinet ambis blir det mer stoff rundt kåringen av årets nettside blant korps i Norge. Publisert av :28

16 Vardal og Årdalstangen suverene : Norges Musikkorps Forbund - NMF idium WEBPUBLISERING 2 av :28

17 Stemningsfullt på kyrkjegarden : : Nyhende : Årdalstangen Musikklag Stemningsfullt på kyrkjegarden ( ) I dag er det Helgemessesøndag og på mange kyrkjegarder vert det tent lys på gravene denne helga. Korpset var som vanleg med og markerte dette med utekonsert på kyrkjegarden ved Årdal kyrkje laurdag ettermiddag. Det er etter kvart mange år sidan korpset starta tradisjonen med ein liten halvtimes salmekonsert i skymingen. Vi ynskjer å bidra til ei fin stund på kyrkjegarden for pårørande som besøker gravene og tenner lys. I år var vêrgudane ganske godlynte og heldt nedbøren unna. Litt kaldt vart det jo sidan gradstokken berre viste 2-3 varmegrader med litt vind attåt. Likevel stoppa besøkande opp og lytta til konserten. Stemningsfullt med gravlykter og lyskastarar i skymingen. Vi er snart klare til speling. 1 av :28

18 Wenn jemand eine Reise tut... : : Nyhende : Årdalstangen Musikklag Wenn jemand eine Reise tut... ( ) Da er vi heime igjen etter ei kjempetriveleg langhelg i Tyskland. Litt av inntrykka er fordøyd og det er på tide å skrive ei lita eller kanskje stor reiseskildring til dei som ikkje kunne vere med på turen. Dei gjekk verkeleg glipp av mange opplevingar og mykje moro. Denne artikkelen vil berre kunne gi ein liten smakebit. Godt humør prega heile gjengen frå vi gjekk på bussen i Årdal. Her frå besøket hos BASF. Torsdags morgon starta bussen i Øvre klokka halv sju med våre 6 reisande derifrå. Etter å ha samla opp resten av dei 26 reisande på Tangen, sette vi kursen for Flesland klokka sju. Og det var slett ikkje søvnige musikantar som inntok bussen latteren stod i taket frå fyrste stund. Og slik heldt det seg gjennom heile turen. Det vart mange såre magemusklar etterkvart. 35 år sidan sist! Jens kom til Neustadt for å ta oss til heimstaden sin, St. Martin. Korpset kan ikkje skilte med noko sterk utferdstrong. Midt på 70-talet hadde vi ein særs vellukka tur til England der vi mellom anna fekk møte Black Dyke Band på øving. Om det var det som tok luven av oss vites ikkje, men det skulle altså gå 35 år før ein ny tur vart gjennomført. Og det er iallefall sikkert: Det skal ikkje gå 35 år til neste gong! Og kvifor ikkje? Det kan seiast med orda til ein tysk diktar som heiter Matthias Claudius som levde på siste halvdel av 1700-talet: Wenn jemand eine Reise tut, So kann er was verzählen. D'rum nahm ich meinen Stock und Hut Und tät das Reisen wählen. Det er nemleg slik at om ein ikkje tek seg ein tur ut ein gong i blant, så vert det mindre å fortelje vidare til dei som kjem etter. Stemningsfull vandring med faklar. 1 av :35

19 Wenn jemand eine Reise tut... : : Nyhende : Årdalstangen Musikklag Tilfeldigheitane rår Som sikkert mange veit, er bakgrunnen for besøket til Tyskland at ein lærling frå BASF i Ludwigshafen var på utveksling hjå laboratoriet til Hydro her i Årdal. Dette er ei skikkeleg solskinshistorie på korleis slike utvekslingsprogram skal verke. Vi snappa tilfeldigvis opp at den besøkande lærlingen Jens Hoffmann var slagverkar. Då vart han sjølvsagt dregen med på øving hjå oss dei tre vekene han var her i bygda. Og vips så kom det ein invitasjon om å komme på vitjing til KAB Blaskapelle i St. Martin. St. Martin an der Weinstrasse er ein av dei mest idylliske landsbyane i Tyskland. Byen er freda og har gamle og velstelte bygningar. Namnet har byen etter helgenen St. Martin av Tours og midt i november feirar Tyskland han Ein liten smakebit av St. Martin. med ein festival som også avsluttar innhaustinga. Det var denne festivalen vi hadde gleda å bli invitert ned for å oppleve. Vi skulle spele konsert både på fredags- og laurdagskvelden og ellers få ta del i den spesielle festivalen. Det vart ei minnerik helg. Vi fekk vitje tre byar, besøke storindustri og vinprodusent, rusle i idylliske gater og bli kjent med tyske korpsmusikarar. Frå torsdag til fredag overnatta vi i Ludwigshafen for å få med oss eit besøk hjå storbedriften Badische Anilin- und Sodafabrik eller BASF som dei er meir kjend som. Konsertnervar Fredagen gjekk turen vidare til Neustadt, ein by på størrelse med Skien eller deromkring. Byen har eit idyllisk gamalt sentrum med eit marknadstorg ein vart misunneleg av å sjå. Det var lokalprodusert mat i lange baner. Felles for heile turen var at vi nesten ikkje såg eit supermarked. Allereie fredag kort etter ankomst, kom Jens Hoffmann og henta oss med til St. Martin der vi skulle tilbringe kvelden blant anna med å spele konsert i festivalteltet. På heile turen nytta vi den praktiske korpsjakka vår som ytterplagg saman med caps'en for dei som likte det. Det var et sjakktrekk, for tyskarane vart umiddelbart nyfikne på kven vi var. Dermed fekk vi snakke med mange trivelege folk på vandringa rundt omkring i byane. På vegen til St. Martin stoppa vi i Maikammer og fekk grundig innføring i moderne vinproduksjon. Den lille vinprodusenten vi vitja, Altes Slößchen, kunne lagre heile 2,3 millionar liter vin på tankane sine! Sjølv om dei nytta eiketønner til litt av lagringa, gjekk det mest i rustfritt stål. Vi fekk også smake på nokre av vinane dei produserte både kvit og raud. I St. Martin fekk dei som ynskte, høvet til å handle med seg vin frå denne produsenten. Vegen vidare til St. Martin gjekk til fots med faklar på småvegar over vinmarkene. Akkurat då var ikkje vêrgudane i godlune - det regna litt meir enn ynskjeleg og bles ganske godt. Allereie ved ankomst i St. Martin vart vi møtt med korpsmusikk av eit "skulekorps". Der kjende vi att mange av dei arrangementa som norske skulekorps nyttar. Etterpå var det vår tur og det må seiast: Vi har stor forventing til at vårt lokale publikum tek etter skikkane i St. Martin! Det var plystring, hoiing og dansing på borda under konserten. Difor tok det ikkje så lang tid å plukke konsertnervane av oss heller. Rett nok spelte vi reportoaret vårt betre en nokon sinne, men sjølvtilliten steig jo proporsjonalt med publikumsmottakinga også. Etterpå fekk vi ta del i festivalmoroa i teltet. Det var slik vi har høyrt gjetord om musikk, allsong, mat og drikke og eit utruleg humør. Og det er iallefall sikkert at det er ikkje noko vanskeleg å komme i kontakt med tyskarar anten du kan tysk eller må ty til tysknorskengelsk. Siste dag før heimreise Laudagen fekk vi rusle i Neustadt på føremiddagen før vi dro attende til St. Martin om ettermiddagen. Då fekk vi ein liten byvandring i St. Martin med Jens som guide, før vi skulle på scena att med ny konsert. Mottakinga var om mogleg endå meir overstrøymande enn kvelden før. 2 av :35

20 Wenn jemand eine Reise tut... : : Nyhende : Årdalstangen Musikklag Dirigent Anders var oppi skyane både over prestasjonen vår og publikumsmottakinga. Etterpå fekk vi høyre korpset til Jens, KAB Blaskapelle der KAB står for Katolische Arbeiter Betrieb altså korpset til ei katolsk arbeiderforening. At dei kunne kunsten å lage stemning fekk vi fort sjå. Dei både song, jodla og gjorde apestreker. Vi tykte no etterkvart synd i dei, for dei spelte i samfulle 5 timar på laurdagskvelden med bare korte pausar. For å si det sånn notemappa var tjukk som ein advokatperm. Når ein vert beden på besøk er det skikk og bruk å ha med seg gåve til verten. Då Jens var her i Årdal, snappa vi opp at både han og familien var veldig glad i norsk røykelaks. Difor hadde vi teke med oss nokre sider med røykelaks frå Lærdalsmat som gåver både til Jens og korpset. Og sjølv om boka ikkje var komen i sal, hadde vi fått med oss to eksemplar av den nye boka "Årdal hva?" som gåve. Den eine fekk KAB Blaskapelle, den andre fekk omvisaren vår hjå BASF. Vi nytta også høvet til å spre 1000 turistbrosjyrar om midtre/indre Sognefjord som reisemål. At det var interessant lesnad for tyskarar fekk vi sjå når dei vart lagt ut i festivalteltet. Dei heiv seg over dei som gribbar og mange av oss måtte fortelje meir om heimplassen vår. Kanskje kjem det hopen med tyskarar fra Neustadt-området til Indre Sogn til sommaren? Hjemreiseleik Då heimreisa starta kl. 6 søndags morgon, var det mange trøytte fjes i bussen. Dei fleste nytta høvet til å få eit par timars søvn på turen til flyplassen. Heimreisa gjekk like knirkefritt som turen til Tyskland og litt før kl. 13 satt vi på bussen frå Bergen til Årdal. Tidtrøyte på bussturane var heimelaga quizzar med særdeles nyttige premiar. På heimveg tok vi ein annan variant. Hilde og Rebecca skreiv ei kort reiseskildring der alle adjektiv var fjerna. Så samla dei inn adjektivforslag frå alle i bussen og putta dei inn i teksten som då vart slik: Torsdags morgon reiste ein stor gjeng til rare Tyskland. Med på denne turen var blaute Susanne, den svoltne Arne, den fikse Terje, den jålete Mona, den fiskete Harald, den korka Rebecca, den freakye Svein, den dristige Olav, den tullete Line, den skrikande Marit, den gode Ingunn, den kolemonkete Odd, den prompete Hilde, den fråverande Knut Olav, den ekornaktige Berit Margrete, den gammaldagse May Terese, den firkanta Trond Bjarne, den hoppande Torild, den kloakkfargade Wenche, den forvirrande Kristin, den jalla sjefen Oddgeir og den hårete dirigenten Anders og dessutan Per og Ivar. Foreldra, den ekle Reidun og den store Jan Ove var med som reiseleiarar. Da me kom på det rosa hotellet, reiste alle dei voksne på jakt etter ein bar. Dagane suste forbi, dei fantastiske voksne på bar og dei bråkete ungane springande rundt på hotellet. Søndag klokka 6 var det tid for avreise. Nokon var grøne, mens andre var kjempekule. På flyplassen la glade Svein og nakne Ivar seg for å sove fordi dei hadde festa HEILE natta. No er me på veg heim. Nokon søv, mens andre snakkar. Takk for ein fin tur!! Klokka fem søndag ettermiddag var vi vel heime og alle var einige om at vi hadde hatt ein super tur. Etterkvart kjem det fleire bilete frå turen i biletarkivet vårt. 3 av :35

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1 Infosending nr 1 HORDABLÆSTEN 2012 Her kjem første informasjonssending i samband med Hordablæsten 2012. Det er stor påmelding i år og for å få kabalen til å gå opp, er det naudsynt at også to solistklassar

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Årsmelding. Rosendal Skulekorps

Årsmelding. Rosendal Skulekorps Årsmelding Rosendal Skulekorps 2012 Organisasjonen 2012: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Skrivar: Styremedlem: Martha Skeie Olsen (1 år) Annbjørg Fossberg (1 år att) Ann Torunn Bauge (2 år) Kjersti Bennæs

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN Mai 2012 Medlemsblad GLYTTEN...med sommar og sol, og tærne i sanden ønsker me Velkommen til sommarleir 2012!!! Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Årsmelding. Rosendal Skulekorps

Årsmelding. Rosendal Skulekorps Årsmelding Rosendal Skulekorps 2014 Organisasjonen 2014: Leiar: Nestleiar: Kasserer: Skrivar: Styremedlem: Martha Skeie Olsen Rannveig Helleland Ann Torunn Bauge Inger Johanne Hauge 1 vara: Gunn Marit

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Stormfestival 2016. Klart for stormfest. Då er det like før det brakar laust med stormfestival.

Stormfestival 2016. Klart for stormfest. Då er det like før det brakar laust med stormfestival. Stormfestival 2016 Klart for stormfest Då er det like før det brakar laust med stormfestival. Stormfestival 2016 nermar seg. Vi er klare for at alle skal få ei triveleg helg her ute med kysten. Her kjem

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015 Hugs samtaletimen! Torsdag, 19.oktober, skal vi på utedag. Det ser ut til at det vert betre vèr enn vi har hatt. Vi må byggje på hyttene våre!

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Plassebakken Barnehage BA

Plassebakken Barnehage BA Plassebakken Post AUSTIGARD Januar 2012 www.plassebakken.no Godt nyttår No har vi starta på eit nytt år, tenk dei er ferdige med det første halve året i barnehagen allereie! I desember har vi gjort fole

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen!

Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen! Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen! 17. mai er annleis enn alle andre dagar. Ein stor bursdag der alle er inviterte, tenkjer Mina, medan

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet:

Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet: SETNINGSLEDD 1 Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet: Leo som budde på Cuba før, snakkar godt norsk. Subjekt: Leo som budde på Cuba før Verbal: snakkar

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

TIL DELTAKANDE KORPS:

TIL DELTAKANDE KORPS: 2013 INFORMASJON 24.OKT TIL DELTAKANDE KORPS: Komiteen har satt fredag 1.november som frist for innlevering av følgande til mailadresse: Mangerskulemusikklag@gmail.com 1.Korpset sitt konkurranseprogram

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET

MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET JÆRLAPPEN Nr. 2, 2015 Meldingsblad for Vennelaget for Jærmuseet - Vitengarden 15. årgang MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET På statsbudsjettet fekk Jærmuseet midler til magasin og restureing. Det vil mellom anna

Detaljer

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad Først i denne delen om Giske OS står skrive om korleis vi bygde stasjonsbygninga. Der står nemnt at vi rekna med

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Lundefuglnettene av ruce McMillan Kvart år får den islandske øya Heimaøy besøk av svartkvite fuglar med oransjefarga nebb som kjem for

Detaljer

Velkommen til songarstemne i Florø!

Velkommen til songarstemne i Florø! Velkommen til songarstemne i Florø! Det er ei glede for oss i Jomentum å ynskje koret dykkar velkommen til Songarstemne i Florø 6. 8. juni.vi skal lage minnerike dagar for alle som besøker oss i Florø,

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen.

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Spørjegransking Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Anne Grete, Kristin, Elisabet, Jørgen i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 1 2 Innhaldsliste

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 Rogaland Mållag Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 INNKALLING TIL ROGALAND MÅLLAG SITT HAUSTKURS PÅ Styret i Rogaland Mållag vonar at mange målfolk vil ta seg tid til å møta på haustkurset. Me har sett

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Velkommen til aktivitetsdag med fredsmarsj kl. 18.00- kl. 19.30 på torsdag 7.mai. Det vert program med korsong og dans. Etterpå er det fredsmarsj.

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Hallo i nedslagsfeltet!

Hallo i nedslagsfeltet! Hallo i nedslagsfeltet! Måndag 1.juli starta lillesyster Emma og eg på sykkeleventyret som vi hadde sett fram til i nesten eitt år. Og etter fleire veker med ganske intens planlegging kunne vi endeleg

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 Kulturmidlar 2015 TILRÅDING: Formannskapet vedtek slik tildeling av tilskot frå kommunale kulturmidlar 2015: Org. Tilskot2014:

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

MEDLEMSINFO. april 09

MEDLEMSINFO. april 09 MEDLEMSINFO april 09 Teaterfestivalen 2009, Den 5.mars fekk en del av ungane i sangruppa møte igjen Marie Lovise Widnes. Ved åpninga av teaterfestialen holdt ho eit kåseri. Ho var innom både Lyspunktet

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer