Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå"

Transkript

1 Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden Sak 2 Åpning og konstituering Sak 3 Protokoll fra Buskerud Venstres fylkesårsmøte 2014 Sak 4 Politiske uttalelser Sak 5 Tale ved leder Sak 6 Årsmelding fra fylkesstyret, UV og BVK Sak 7 Årsmelding fylkestingsgruppen Sak 8 Regnskap 2014, budsjett 2015, valgkampbudsjett 2015 og kontingent 2016 Sak 9 Handlingsplan og strategi Sak 10 Venstres arbeid nasjonalt og LM-tema grønn vekst Sak 11 Generell politisk debatt Sak 12 Behandling av valgprogram 2015 Sak 13 Skolering lokallagsledere /nye nettsider Sak 14 Behandling av innkomne forslag Sak 15 Behandling av politiske uttalelser Sak 16 Kommunereform Sak 17 Nominasjonsprosesser i BuV Sak 18 Valg fylkesstyre, revisor, valgkomite, nominasjonsnemnd Sak 19 Valg av landsmøteutsendinger Sak 20 Takke av diverse Sak 21 Aktiviteter fremover: LPN, V-venn, landsmøtet, listearbeidet, vervekampanje Sak 22 Eventuelt Tilleggsvedlegg (rød farge: ettersendes/legges frem på møtet): Utkast politiske uttalelser Regnskap og budsjett Årsmeldinger fra UV og fylkestingsgruppen Grønn vekst Notat kommunereform Fylkesvalgsprogram 1

2 Program dag Registrering og kaffe Fylkesårsmøtet settes, velkomst Sak 1 Sak 2 Godkjenning: innkalling, saksliste, forretningsorden Åpning og konstituering Valg av møteleder og varamøteleder Valg av referenter, fullmaktsnemnd, protokollunderskrivere, tellekorps Valg av redaksjonsnemnda Sak 3 Protokoll fra Buskerud Venstres fylkesårsmøte 2013 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Politiske uttalelser / leder red.nemnda Tale ved leder/ Rebekka Borsch Årsmelding fra fylkesstyret / nestleder Erik H Berg Årsmelding fylkestingsgruppen /gruppeleder Helge Stiksrud Kaffepause Sak 8 Regnskap 2014, budsjett/valgkampbudsjett 2015 Kasserer Hallvor Lilleslett Sak 9 Strategi og handlingsplan , Rebekka+Per 12:15 Sak 10 Tale Andre Skjelstad: V nasjonalt + grønn vekst 13:00-14:00 Lunsj Sak 11 generell politisk debatt 14:30 Sak 12 Valgprogram :15 Kaffepause 17:00 Sak 13 Skolering nye nettsider 18:30-19:30 Skolering nye lokallagsledere + rednemnda og programnemnd jobber med endringsforslag/uttalelser 20:00 Middag på hotellet 2

3 Program dag Møtestart Sak 12 (fortsetter å behandle programmet) Sak 14 Sak 15 Behandling av innkomne forslag Behandling av politiske uttalelser Sak 16 Kommunereform /Andre Skjelstad 11:00 Kaffepause 11:15 Sak 17 generell politisk debatt 12:00 Sak 18 nominasjonsprosesser i Buv /Hallvor + Rebekka 12:30 Sak 19 Valg fylkesstyre, valgkomite :00 Lunsj 14:00 Sak 20 Valg av landsmøteutsendinger Sak 21 Sak 22 Aktiviteter fremover: -LPN, -V-venn, -landsmøtet -listearbeidet -vervekampanje Avtakking og eventuelt Møteslutt 3

4 Sak 1: Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden - vedtakssak Forslag til vedtak: innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes Sak 2: Konstituering - vedtakssak Forslag til vedtak: Møteleder: Dag 1: Torleif Dalseide, Gunn- Torill Homme Mathisen Dag 2: Ulla Nordgarden, Marianne Berg Fullmaktsnemnd: Pål Bentsen, Ida Marie Brown, Julius Mikkelsen Redaksjonsnemnd: Lars Andre Landås Tore Hogstad Sissel Urke Anders Wengen Referenter: Mathias Eide Sataøen, Steinar Bleken Tellekorps: Ellen Korvald, Christian Behrens, Camilla Langen (Alexander Solbakken) Protokollunderskrift: tas på møtet Sak 3: Protokoll fra årsmøtet 2014 orienteringssak Fylkesårsmøte februar, Tyrifjord Hotell, Vikersund Saksliste: sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden sak 2 Åpning og konstituering sak 3 Protokoll fra Buskerud Venstres fylkesårsmøte 2013 sak 4 Politiske uttalelser Sak 5 Tale ved politisk nestleder sak 6 Årsmelding fra fylkesstyret sak 7 Årsmelding fylkestingsgruppen sak 8 Regnskap 2013, budsjett 2014 og kontingent 2015 sak 9 Valgkampen 2013, evaluering sak 10 Menneskerettigheter- presentasjon og innspill sak 11 Arbeidsgrupper rundt MR sak 12 Innledning: Hvordan bygge Buskerud Venstre i ? sak 13 Behandling av innkomne forslag sak 14 Behandling av politiske uttalelser sak 15 Tale ved stortingsrepresentant Abid Raja sak 16 Generell politisk debatt 4

5 sak 17 Valg fylkesstyre, revisor, valgkomite, nominasjonsnemd sak 18 Valg av landsmøteutsendinger sak 19 Aktiviteter fremover: LPN, V- venn, landsmøtet, listearbeidet, vervekampanje sak 20 Eventuelt Sak 1- Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden ved leder Rebekka Borsch Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. Forretningsorden foreslås av møteledelse. Sak 2- Åpning og konstituering ved Rebekka Borsch Forslag til møteledelse: Dag 1: Torleif Dalseide og Ida Marie Brown Dag 2: Hallvor Lilleslett og Tove Hofstad Valgt ved akklamasjon Forslag til fullmaktsnemd: Ulla Nordgarden, Tore Hogstad, Bjørn Flo Knudsen og Anne Sofie Riseng. Bjørn Flo Knudsen var ikke til stede og årsmøtet mente det var tilstrekkelig med 3 personer Resterende valgt ved akklamasjon Forslag til referenter: Sissel Urke, Ellen Korvald, Yousuf Gilani og Ole Gunnar Øren. Ellen Korvald og Yousuf Gilani var ikke til stede, og Christian Behrens og Marianne Berg ble foreslått istedenfor. Valgt ved akklamasjon Tellekorps etter forslag fra møtet: Mathias Eide Sataøen og Steinar Bleken Forslag på delegater til å skrive under protokollen: Ellen Lysne, Mathias Eide Sataøen Valgt ved akklamasjon Forslag på redaksjonsnemnd: Helge Stiksrud, Lars Andre Landås og Gunn- Torill Homme Mathisen. Gunn- Torill Homme Mathisen var ikke tilstede 1. dag, og Eline Celin Gjestal ble foreslått istedenfor. Valgt ved akklamasjon Møteledere overtar møteledelsen. Fullmaktsnemnda trekker seg tilbake for å godkjenne delegatene. Antall stemmeberettigede: 38 Medlemmer fra fylkesstyret:? Antall observatører:? Sak 3- Protokoll fra Buskerud Venstres fylkesårsmøte 2013 Ingen merknader vedtak: Protokollen godkjennes 5

6 Sak 4- Politiske uttalelser saken utsettes til etter lunsj Sak 5- Tale ved politisk nestleder Erik Hørlück Berg Erik holdt en innholdsrik og engasjerende tale som omhandlet Venstre sine mål om fortsatt vekst, regjeringsforhandlingene, utfordringer ved å være et opposisjonsparti og samtidig en del av en samarbeidsavtale med de tre andre borgerlige partiene. To saker ble fremhevet som spesielt viktige etter forhandlingene; økt satsing på jernbane og refusjonsordningen for ressurskrevende brukere. Han pekte på viktige saker i stortingsperioden som Kommunereformen, helse- og velferd, utbyggingspress på dyrket areal med henvisning til nytt sykehus i Buskerud, Venstre som garantist for åpenhet i forvaltningen, landbruk og skogsforvaltning, bruk av økonomiske virkemidler for å nå miljø og klimamål, sammenhengende politikk på energi og klimaområdet ( tre er den nye olje ). Og hvordan vi organiserer oss, boligpolitikk og samferdsel/ transport. Erik avsluttet med drømmen om at Venstre stiller liste i alle kommunene ved kommune- og fylkestingsvalget i Generell politisk debatt. Disse tok ordet: Ulla Nordgarden, Rebekka Borsch, Hallvor Lilleslett, Ellen Lysne, Marianne Berg, Brian Brown, Nina Johnsen, Anders Wengen, Mathias Sataøen Sak 6- Årsmelding fra fylkesstyret ble presentert av fylkesleder Rebekka Borsch. Det ble stilt noen spørsmål knyttet til resultatet av invitasjonen til medlemmer om å gi pengegaver i forbindelse med valgkampen, og en avklaring av Venstrevenn- ordningen. Etter valgkampen tilfaller hele beløpet fra venstrevenner i Buskerud fylkeslaget. Ellers ingen merknader. Vedtak: Årsmeldingen godkjennes Sak 7- Årsmelding Fylkestingsgruppen ved gruppeleder Helge Stiksrud. Oppfordring fra salen om å utnytte muligheten for markering av Venstre i opposisjon. Vedtak: Årsmeldingen tas til orientering Sak 8- Regnskap 2013, budsjett 2014 og kontingent 2015 Lagt frem ved kasserer Torleif Dalseide. Revisjonserklæring blir lest opp i møtet av revisor Bjørn Lindvig. Regnskapet er godkjent og funnet i orden med to merknader: km- godtgjøring bør rundes opp til hele km, leder eller nestleder bør attestere fakturaer og refusjoner. Vedtak: Regnskapet for 2013 godkjennes Budsjett er et mellomår, og det blir lagt opp til nøkternhet både på utgiftssiden og inntektssiden, med håp om et resultat som vil gi større handlingsrom i valgåret Kontingent 2015 Venstre sentralt arbeider med et forslag som tar sikte på en harmonisering av kontingentnivået mellom de ulike fylkeslagene, da dette varierer sterkt. Kontingenten blir foreslått uendret for 2015 i påvente av konklusjoner i dette arbeidet. Vedtak: Kontingenten blir uendret i

7 Sak 9- Valgkampen 2013, evaluering ved politisk nestleder Erik Hørlûck Berg. Viktige suksesskriterier: tidlig nominasjon med nominajonsmøte i juni 2012 gav oss forskudd i markedsføringssammenheng enorm dugnadsinnsats i alle deler av fylket Venstre- campingvogna skapte oppslag Rebekka produserte store mengder innlegg, deltok på mange debatter og stod for mange oppslag. Hun stod alene for mye gratisarbeid ved å ta permisjon fra jobben for å drive valgkamp fra (tidspunkt) felles definerte mål mange aktive medlemmer synlige i media og gode i debatter Utfordringer: vi er for få direkte kontakt med velgere er viktig, fks dørbanking Hørlück Bergs ærespriser ble delt ut for første gang, for god innsats under valgkampen. Juniorklassen: Lars Andre Landås Seniorklassen: Tore Hokstad Eliteklassen: Rebekka Borsch Lars Andre kvitterte med å gi en rask analyse av valgkampen til Unge Venstre, som hadde en generell nedgang på landsbasis i skolevalgene, men som en av de få fylkeslagene med økning i Buskerud. Sak 4- Politiske uttalelser Helge Stiksrud presenterte på vegne av redaksjonskomiteen Politiske uttalelse og foreslo å begrense antallet politiske saker til 3. Ringerike Venstre hadde levert inn en sak innen fristen, som omhandlet frafallet i videregående skole. Under ordvekslingen kom det frem at det var ønske om ytterligere to uttalelser, en om nytt sykehus i Drammen og en om landbruk. Årsmøtet ble gitt frist til søndag morgen for å komme med nye uttalelser. Saken ble utsatt til dagen etter Vedtak: maks 3 forslag behandles på møte i morgen. Øvrige forslag sendes eventuelt videre til styret. Sak 10- Menneskerettigheter, presentasjon og innspill Foredrag ved Rebekka Borsch som medlem av Venstres Internasjonale utvalg, og leder for en arbeidsgruppe som har utarbeidet et notat som grunnlag for diskusjon om menneskerettigheter. Fylkesårsmøtene blir bedt å drøfte problemstillingene, og komme med innspill og forslag til politikkutvikling på de 8 områdene som er definert. Disse vil videre bli løftet til diskusjon under Landsmøtet, som vil danne utgangspunkt for en landsmøteresolusjon. 1 Prinsipielt og overordnet 7

8 a. Institusjoner og instrumenter b. Liberale dilemmaer 2 Utfordringene i Norge a. Tvang i Justis og Helse b. Etniske og religiøse minoriteter 3 Over Grenser a. Autoritære regimer b. Norske interesser, næringsliv og MR 4 Nye Spørsmål a. I den digitale verden b. Og Klima Gruppearbeid sendes til innen 1 mars. Sak 11- Arbeidsgrupper rundt Menneskerettigheter Årsmøtet ble delt i grupper for å drøfte de ulike problemstillingene og formulere innspill til videre arbeid. Vedtak: tatt til orientering Sak 12- Hvordan bygge Buskerud Venstre i ? Introduksjon ved fylkesleder Rebekka Borsch Status medlemmer, aktive og folkevalgte. Hvordan bli flere? Debatt, disse tok ordet (mangelfull): Eline Celin Gjestal, Nina Johnsen, Helge Stiksrud, Helge Feet, Lars Andre Landås, Ida Marie Brown, Rebekka Borsch, Tore Hokstad, Tove Hofstad. Viktige datoer i 2014; Lokalpolitisk nettverk mars Landsmøte på Fornebu 4-6 april Lokalpolitisk nettverk eller September Landskonferansen i Oslo Oktober Middag med 2 gull en sølv og en bronse! Dag 2 Sak 13- Vedtektsendringer. Vedtak: Alle endringene ble enstemmig vedtatt. Sak 14- Behandling av politiske saker. «Stopp frafallet i skolen», innledet av Helge Stiksrud. Debatt: Ole Gunner Øhren, Steinar Bleken, Rebekka Borsch, Ida Maria Brown, Håvard Saude, Ellen Lysne, Ellen Oppsato Mikkelrød, Anne Marit Lillestø, Marianne Wethal, Jack Engen Nygård, Helge Feet, Knut Ridderhus. Da debatten og innkommene forslag spriket stort ble saken oversendt styret for videre behandling. 8

9 «Trygg matproduksjon må sikres», innledet av Erik Hørlück Berg Debatt: Rebakka Borsch, Steinar Bleken, Helge Feet, Marianne Wethal, Knut Ridderhus, Ida Maria Brown, Erik Hørlück Berg, Tor Haugen, Lars Andre Landås. Et enstemmig fylkesårsmøte klarte å bli enige om en uttalelse som kan sendes inn til media. «Venstre støtter sykehus på Brakerøya», innledet av Ulla Nordgarden Debatt: Helge Stiksrud, Jostein Krets, Marianne Berg, Rebakka Borsch, Marit Eek- Jensen, Håvard Saude, Knut Ridderhus, Sissel Urke. Fylkesårsmøtet ble enige om å sende inn uttalelsen med 35 mot 3 stemmer. Sak 15- Tale ved Venstres stortingskandidat Abid Raja (vår fadder på stortinget). Venstres rolle fremover Abid hadde en kort presentasjon av stortingsrepresentantene og hvilke komiteer de sitter i. Høstens valg var et veldig godt valg for Venstre, en solid arbeidsseier. Det velgerene mener vi har høyest troverdighet på er miljø og skole, men de mener vi ikke er troverdige på økonomisk politikk. Vi må derfor være bevisst på å holde troverdigheten vår høy der vi alt er gode, og øke den der vi er gode, men ikke har troverdighet på det. Samarbeidsavtalens byr på både fordeler og ulemper, men vi må til enhver tid ha fokus på hvordan får vi frem vår politikk best mulig. Vår politikk er det som er viktig for oss, det er viktigere hvor mye vi får gjennomslag for enn hvem som hjelper oss med å få gjennomslag. Hovedstrategien Lage lister over saker vi får gjennomslag på Tørre å være tydelige på nye diskusjoner(ost, sex, heldagsskole, barnehage, rentefradrag, karensdager, legalisering osv) Vi skal fornye oss (nye tider krever nye tanker) Miljø og skole er fortsatt hovedsaker Øke folks tillitt til oss innen økonomisk politikk Være det radikale miljøpartiet på borgerlig side. Hvordan lykkes i lokalvalget 2015 Tydelig toppkandidat, ordførerkandidat, tidlig nominasjon Tydelige saker som gjøres synlige i media AKTIV valgkamp Organisasjonsbygging, ledelse, slagord, skolering, «Trinefaktoren» Vi må aktivisere medlemmer på det nivået de er klar for, jo flere vi får aktive nå, jo flere hoder har vi til å drive valgkamp. Skolevalgene er viktige for å bygge opp under den nye generasjonen velgere. BLI VENSTREVENN; SKAFF VENSTREVENNER!!! Sak 16- generell politisk debatt Temaene som ble tatt frem var: Menneskerettigheter, Likestilling, Regjeringssamarbeid, Skole(lærerenes arbeidstidsordning), Hurtigbåt, Ny bro Vestby- Filtvet, Samferdsel, Sexkjøpsloven. 9

10 Deltagere i debatten: Terje Gårseng, Ulla Nordgarden, Erik Hørlück Berg, Ole Gunnar Røhren, Per Midteide, Marianne Berg, Gunn Torill Homme- Mathisen, Rebakka Borsch, Helge Feet, Knut Ridderhus, Tor Haugen, Marianne Wethal Abid Raja oppsummerte kort. Sak 17- Valg fylkesstyre, revisor, valgkomite og nominasjonsnemd Valgkomiteens innstilling, presentert av leder Herulf Johansen Styret i Buskerud Venstre Leder Rebekka Borsch 2 år Org.nest leder Tove Hofstad 2 år (ikke på valg: pol. Nestleder Erik Hörluck Berg) Styremedlemmer Helge Stiksrud 2 år Hallvor Lilleslett 2 år Frøydis Engebretsen 1 år (NB: Frøydis har trukket seg av personlige årsaker etter at innstillingen ble levert. Nytt medlem må foreslås under møtet) Ida Marie Brown 1 år Varamedlemmer 1. Alexander Presthus 1 år 2. Bjørn Flo Knutsen 1 år Valgkomiten 2.vara: Pål Bentsen Nominasjonsnemnd. Rebekka Borsch Herulf Johansen Anne Sofie Riseng Vara: 1. Torleif Dalseide 2. Øystein Senum Revisor Bjørn Lindvik Vedtak: Styret i Buskerud Venstre Leder Rebekka Borsch 2 år Org. nest leder Tove Hofstad 2 år Pol. nestleder Erik Hörluck Berg 1 år Styremedlemmer: Helge Stiksrud 2 år 10

11 Hallvor Lilleslett 2 år Pål Bentsen 1 år Ida Marie Brown 1 år 1. vara Alexander Presthus 1 år 2. vara Bjørn Flo Knutsen 1 år Valgkomiteen Olav Breivik 1 år Ellen Oppsato MIkkelrud 2 år Torleif Dalseide 3 år 1. vara Steinar Bleken 2. vara Gunn- Torill Homme- Mathisen Nominasjonsnemnd Rebekka Borsch Herulf Johansen Anne Sofie Riseng 1. vara Torleif Dalseide 2. vara Øystein Senum Revisor Bjørn Lindvik Sak 18- Valg av landsmøteutsendinger Disse møter direkte: Rebekka Borsch Ulla Nordgarden Erik Hörluck Berg Forslag på delegater som skal velges: Hallvor Lilleslett, ordfører Gunn- Toril Homme- Mathisen, varaordfører Nina Johnsen, varaordfører Helge Stiksrud, gruppeleder fylkestinget Ida Marie Brown, styremedlem Buskerud venstre Mathias Eide Sataøen, lokallagsleder Alexander Presthus, lokallagsleder Pål Bentsen, lokallagsleder Yousuf Gilani, bystyremedlem Vara (alfabetisk rekkefølge) Ann Sofi Riseng 11

12 Bjørn Flo Knudsen Ellen Oppsato Mikkelrud Frøydis Engebretsen Olav Breivik Sissel Urke Steinar Bleken Tom- Roger Stensberg Vedtak: Mathias kunne ikke, så i hans sted ble Sissel Urke valgt inn for å få riktig kjønnsfordeling. Ellers ble alle de andre valgt inn ved akklamasjon. Rebekka Borsch Ulla Nordgarden Erik Hörluck Berg Hallvor Lilleslett Gunn- Toril Homme- Mathisen Nina Johnsen Helge Stiksrud Ida Marie Brown Sissel Urke Alexander Presthus Pål Bentsen Yousuf Gilani Det kom inn nye forslag til varaer da Sissel rykket opp, og Ellen Oppsato Mikkelrud, Frøydis Engebretsen og Tom Roger Stensberg ikke kunne delta på landsmøtet. Alle foreslåtte kom med på varalisten. Vedtak på vararepresentanter til landsmøtet: 1. Emilie Celin Gjesdal 2. Bjørn Flo Knutsen 3. Anne Sofi Riseng 4. Steinar Bleken 5. Liv Aaberg 6. Tore Hogstad 7. Marit Eek.Jensen 8. Anne Marit Lillestø 9. Olav Breivik Sak 19- Aktiviteter framover, LPN, V- venn, landsmøtet, listearbeidet, vervekampanje ved fylkesleder Rebekka Borsch og oganisatorisk nestleder Tove Hofstad Lokalpolitisk nettverk: mars eller mars 12

13 Landsmøte april Lokalpolitisk nettverk september eller september Landskonferanse: oktober Orientering om listearbeidet og vervekampanje Sak 20- Eventuelt Ingen saker behandlet 13

14 Sak 4: Presentasjon og antall politiske uttalelser Rednemnda vedtakssak Se eget vedlegg med uttalelser Sak 5: Tale ved Rebekka Borsch - orienteringssak Sak 6: Årsmelding fra fylkesstyret - vedtakssak ÅRSMELDING BUSKERUD VENSTRE 2014 Fylkesstyret har bestått av følgende: Leder: Rebekka Borsch Politisk nestleder: Erik Hørlück Berg Organisatorisk nestleder: Tove Hofstad Styremedlem/kasserer Hallvor Lilleslett Styremedlem Helge Stiksrud Styremedlem Ida Marie Brown Styremedlem Pål Bentsen Vara 1 til styret: Alexander Presthus Vara 2 til styret: Bjørn Flo Knudsen Else Malthe-Sørenssen har representert Buskerud Venstrekvinnelag. Buskerud Unge Venstre har vært representert av Camilla Bjørnbakken Langen og Julius Mikkelsen. Revisorer Bjørn Lindvig Jack Engen Nygård Valgkomite Olav Breivik Ellen Oppsato Mikkelrud Torleif Dalseide 1. vara Steinar Bleken 2. vara Gunn- Torill Homme Mathisen Fylkestingsgruppa Runolv Stegane og Helge Stiksrud er Venstres representanter i fylkestinget og sistnevnte er gruppeleder. Fylkestingsgruppa utarbeider egen årsmelding. Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt på Tyrifjorden Hotel i Åmot februar. Stortingsrepresentant Abid Raja gjestet årsmøtet. Ellers sto menneskerettigheter og «Hvordan bygge Buskerud Venstre» på agendaen. 14

15 Landsmøtet Venstres landsmøte ble avholdt april på Quality Hotel Expo på Fornebu. Disse reiste på landsmøtet Rebekka Borsch, (sentralstyret) Erik Hørluck Berg, (delegasjonsleder) Ulla Nordgarden, Hallvor Lilleslett, Gunn-Toril Homme-Mathisen, Nina Johnsen, Helge Stiksrud, Ida Marie Brown, Sissel Urke, Alexander Presthus, Pål Bentsen, Yousuf Gilani. Arbeidet i laget Medlemstallet var pr betalende mot 352 pr Regnskapet viser er overskudd på kroner ,- totalt for fylkeslaget og fylkestingsgruppa (se regnskap for mer utfyllende informasjon). Interne møter Styret har hatt 7 styremøter. 74 saker er behandlet. De lange avstandene i fylket er en utfordring som løses delvis via Skype. Det var ved inngangen av året etablert Venstre lokallag i 17 av fylkets 21 kommuner. Graden av aktivitet i de ulike lokallagene varierer. Venstre sentralt og Buskerud Venstre har gjennom året hatt fokus på å jobbe med lister og å bygge organisasjonen fram mot valgkampen Skolering Buskerud Venstre arrangerte i 2014 følgende skoleringssamlinger: LPN (Lokalpolitisk nettverk) Venstres skoleringsarena for folkevalgte og tillitsvalgte 4. mars, 2014 Quality hotel Union Brygge i Drammen for Buskerud Venstres medlemmer. Ekstern innleder: Trine Skei Grande, partileder Antall deltakere: 37 Antall lokallag representert: Sept, 2014 Quality hotel Grand Farris i Larvik sammen med Vestfold og Telemark. Ekstern innleder: Alfred Bjørlo, Venstre-ordfører i Eid kommune Antall deltakere: 25 Antall lokallag representert: 17 Venstreskolen Trinn 1 3. sept, 2014 Drammen Antall deltakere: sept, 2014 Ringerike Antall deltakere: okt, 2014 Lier Antall deltakere: 10 Antall lokallag representert totalt: 9 Eksterne innledere: Kjartan Almenning og Olav Røssaak Buskerud Venstres fylkesråd 15

16 13. des, 2014 Ringerikes museum for tillitsvalgte og folkevalgte i Buskerud Venstre Ekstern innleder: Solveig Schytz, fylkesleder i Akershus Venstre Antall deltakere: 21 Antall lokallag representert: 12 Eksterne møter Leder Rebekka Borsch har deltatt som sentralstyremedlem i alle landsstyremøtene og møtt på alle sentralstyremøtene. Politisk nestleder Erik Hørluck Berg har møtt fast i landsstyret for Borsch. Hun ble høsten 2014 også valgt som leder i internasjonalt utvalg som skriver uttalelser og innlegg om utenrikssaker til partiledelsen i Venstre. Dessuten har Rebekka Borsch ledet Venstres gruppe for menneskerettigheter og sentralstyrets arbeidsgruppe som har utarbeidet lokale klima- og miljøtiltak til valgkampen På Venstres landskonferanse deltok hele 19 venstrefolk fra Buskerud. Valgkamputvalget fylkestingsvalg 2015 Valgkamputvalget 2015 består av de øverste 5 kandidatene: Anders Wengen, Sissel Urke, Erik Hørluck Berg, Tove Hofstad. Utvalget begynte å jobbe høsten Medieutspill I løpet av året som gikk har diverse politikere fra Buskerud Venstre, bla Anders Wengen og Erik Hørluck Berg, hatt utspill i regionale media. Rebekka Borsch hatt en rekke kronikker/oppslag/innlegg/intervjuer i lokal- og riksmedia, inkludert radio og TV. Ansvarlig for hjemmesiden har vært leder og organisatorisk nestleder. Tove Hofstad har hatt hovedansvar for lagets facebook-side. Det tilstrebes at hjemmesiden skal avspeile den politiske aktiviteten i fylkeslaget. Venstrekvinnelaget BVK har hatt en formidabel medlemsvekst, og er det nest største fylkeslaget i landet, med bare fem færre betalende medlemmer enn Oslo Venstrekvinnelag. Dette oppnådde Buskeruds Venstrekvinner med en intensiv ververunde per telefon, der målsetting var å kontakte alle kvinnelige venstremedlemmer i fylket. Styret for 2014 bestod av fylkesleder Else Malthe- Sørenssen, og styremedlemmer Elin Nyborg, Ida M Brown, Sissel Urke og Tove Hofstad. Det ble holdt 3 styremøter i løpet av året, og fylkesleder representerte BVK på flere fylkesstyremøter, samt deltok på telefonmøte med alle fylkesledere i NVK og styret i NVK. Fylkesleder deltok også på tverrpolitisk seminar om kvinnehelse på Stortinget i juni. Det var ut over dette langt mindre aktivitet enn det som var ønskelig, ettersom fylkesleder var i foreldrepermisjon og de andre styremedlemmene hadde mange andre forpliktelser. Buskerud Unge Venstre Se eget dokument. Nærsnes, Rebekka Borsch, leder Buskerud Venstre 16

17 Sak 7: Årsmelding fylkestingsgruppa - vedtakssak Legges frem på møtet Sak 8: Regnskap Eget vedlegg Sak 9: Strategi og handlingsplan - vedtakssak HANDLINGSPLAN For Buskerud Venstre Fylkesstyre Handlingsplanen skal være retningsgivende for arbeidet i fylkesstyret fram til lokalvalget 2015 og mot stortingsvalget Hovedmålet er å bygge organisasjonen, øke medlemstallet, få lister i minst 19 kommuner og 3 representanter på fylkestinget. Partiet tar mål av seg å øke oppslutningen til 6 prosent under kommune- og fylkestingsvalget i For å nå dette målet må alle i Buskerud Venstre legge ned en stor og målrettet innsats de kommende månedene. Status for Buskerud Venstre Buskerud Venstre har vokst de siste fire årene, men opplevde en nedgang i antall betalende medlemmer i I 2014 økte vi antall betalende medlemmer med 1, til 353. Her må vi og lokallagene jobbe mer målrettet. I 2012 hadde vi 396 betalende medlemmer (450 registrerte), det var det høyeste tallet noen gang. Knekken fra over hele landet, tendensen går oppover igjen, men ikke sterkt nok. Vi fikk to nye lokallag, i Flå og i Krødsherad. Ved kommunevalget 2011 fikk vi inn kommunestyrerepresentanter i alle kommuner der vi stilte liste. Gjennom lokalpolitisk nettverk og lokal skolering har vi fått flere skolerte medlemmer og folkevalgte. Dette bør sikre enda bedre sammenheng og synlighet på alt vi gjør og sier. Målet mot høsten valg er å sikre et best mulig resultat som også legger grunnlaget for valgsuksess i Regionsekretær Siden oktober 2014 disponerer vi sammen med Telemark og Vestfold en felles Regionsekretær. Dette er et nasjonalt prøveprosjekt fra Venstre, der vårt fylke fikk gjennomslag for å være med. Organisasjonsmessig bør det derfor ligge godt til rette for en ytterligere positiv utvikling for 17

18 fylkeslaget, men samtidig gir det oss også et stort ansvar for at prosjektet blir vellykket og at pengene Venstre sentralt bruker på dette er velanvendt. På bakgrunn av dette skal vi: Øke aktiviteten i lokallagene, og frigjøre tillitsvalgt ressurser på fylkesplan til å jobbe med fylkeslagets aktiviteter og valgkamp. Få til en koordinering av sentrale ressurser i f m valgkampen 2015 i prosjektfylkene. Gjennomføre felles LPN i tråd med VHOs ønsker for prosjektfylkene. Alle lokale- og fylkestillitsvalgte skal ha vært gjennom skolering i kampanjearbeid i Alle lokallag skal ha gjennomført årsmøte i tråd med vedtektene, og ha utarbeidet en arbeidsplan og kalender for aktivitet i Vi skal skolere alle lokallag i forhandlinger (før valget) Det skal være utarbeidet valgprogram i alle kommuner der det er lister, og en plan for gjennomføring av valgkampen. Stille liste i 19 av 21 kommuner. Øke medlemstallet med 10 %, dvs fra 343 til 375. Etablere lokallag i Rollag, og Nes og Flå. Doble antall Venstrevenner. 150 timer snitt studietimer for lokallagene 550 timer studietimer for fylkeslaget 1. Arbeid i fylkesstyre Jobbe målrettet med listene frem mot fristen 31. mars. Høy prioritet! Holde jevnlig styremøter for å ta opp politiske saker i fylket, også saker som lokallaga melder. Fellesmøter med fylkestingsgruppa. Styrke kommunikasjonen mellom fylkesstyret, fylkestingsgruppa og lokallagslederne. Melde nytt fra styret og fylkestingsgruppa på hjemmesidene våre. Få til en oppdatert og informativ hjemmeside. Styrke kurstilbudet studiearbeidet i fylkeslaget og lokallagene. 2. Engasjement lokalt Bygge lokallag i de kommunene der vi per i dag ikke har lag: Nes, Flå (under arbeid), Rollag, Nore og Uvdal. Gjeste lokale medlemsmøter. Skolere lokale styremedlemmer i spesifikke org.- oppgaver: medlemsverving og medlemspleie, aktiviteter, skolering, utspill. Høy prioritet! Gjennomføre samlinger for lokallag, for skolering og politisk arbeid. Buskerud V har fått en mer strukturert organisering av Venstre- skolen. Det er bra, siden V- skolen er best egnet til å møte nye medlemmer. 3. Forholdet til lokallaga God informasjon til lokallaga, være bindeledd til den sentrale politikken. 18

19 Medvirke til å utvikle lokallaga og få flere medlemmer i Høy prioritet! Hjelpe lokallagene med å få til Unge Venstrelag. NB: Her bør fylkesstyret oppnevne en person som får særlig ansvar med å hjelpe UV- laget i Buskerud. 4. Påvirke den sentrale politikken Bruke landsstyret aktivt for å påvirke Venstres sentrale politikk i større grad. Dette gjøres i regi av fylkesstyret, men i samarbeid med lokallagene. Utvikle samarbeidet mellom fylkesstyret og VHO, ta med innspill begge veier. Markere Buskerud på landsmøtet og ellers passe på at en finner igjen den sentrale politikken på det lokale plan. Dra nytte av Stortingsrepresentant Abid Raja (fadder Buskerud) fra Akershus og sentralstyreplassen til R. Borsch ved å fremme saker vi er opptatt av. 5. Styrke økonomien i fylkeslaget Få flere medlemmer til å betale kontingenten. Her påligger lokallagene et særlig stort ansvar! Være gjerrige på unødvendige utgifter. Vurdere en innsamlingsaksjon for å styrke fylkeslagets økonomiske situasjon før valget Bygge på Venstrevenn- ordningen. Høy prioritet! 6. Arbeidet mot valget 2017 Erfaringene fra valgkampen 2013 tilsier at vi må bygge organisasjonen vår over tid. Konkrete mål i perioden kan være: Medlemstall bør bikke 400 ila 2016 og 450 frem mot valget. Minst 50 Venstre- venner på plass til valgkampen2017. Lokallag i samtlige kommuner. Et organisert og robust lag av V- aktivister over hele fylket. Lokallag med dedikerte ansvarlige for medlemsverving og medlemspleie, aktiviteter, utspill og skolering. For å nå hovedmålene vil det nye fylkesstyret snarest konkretisere handlingsplanen ved å fordele oppgaver og sette frister for delmål, også for lokallagene. 19

20 Sak 10: Tale Andre Se eget vedlegg om grønn vekst Sak 11: Behandling av valgprogrammet Eget vedlegg ettersendes Sak 12: Skolering Sak 13: Behandling av innkomne forslag - vedtakssak Sak 14: Behandling av politiske uttalelser - vedtakssak Se eget vedlegg Sak 15: Kommunereform /Andre Se eget vedlegg Notat fra Venstres stortingsgruppe Sak 16: Generell politisk debatt - orienteringssak 20

21 Sak 17: interne prosesser i Buskerud V vedtakssak Nominasjonsprosesser i Buskerud V notat til drøfting og mulig vedtak Nominasjonsprosesser de siste 10 årene viser at Buskerud Venstres årsmøte bør ta en generell debatt om hvordan vi kan få til bedre prosesser og bedre samspill mellom medlemmer, lokallag og nominasjonskomiteene. Utfordringer i dag: - For lite deltakelse fra lokallagene tidlig i prosessen og underveis - Påstander om at nominasjonsprosessen er for lukket - For få enkeltmedlemmer utover lokallagsledere/styrene blir involvert - Det er ikke gitt at utsendingene til nominasjonsmøtet fra lokallaget mener det samme som lokallagstyret siden det ikke er samme personer. - Ikke god nok mulighet til å bli kjent med kandidater på forhånd - Nominasjonskomiteer må delvis jobbe «i blinde» - Høyt konfliktnivå rett før og under nominasjonsmøter - Skjulte prosesser, «kupp» og større endringer på foreslått liste så godt som hver gang Resultat: svekket organisasjonskultur og samhold, vanskelig å finne folk som vil være med i nominasjonskomite, tøffere for potensielle kandidater, misnøye blant både tillitsvalgte, lokallag og enkeltmedlemmer. Hva kan vi gjøre i fellesskap for å endre på problemet? Dette kan kun endres på om mange bidrar til endring. Lokallagene har et stort ansvar for å gi tilbakemeldinger tidlig i prosessen og underveis. Samtidig kan vi gjøre endringer i nominasjonsprosessen for å involvere flere og tidligere i prosessen. Konkrete forslag kan være: - Lokallag kan spille inn flere navn enn kun fra eget lag, og de må begrunne hvert navn. - Nominasjonskomiteen kan be om innspill fra enkeltmedlemmer i sterkere grad enn nå. Dette kan gjøres for eks via epost direkte til medlemmene istedenfor kun til lokallagene. - Lokallagene kan avholde åpne møter rundt hvem de skal spille inn, i dag foregår det stort sett innenfor styrene. - Buskerud V kan avholde åpen kandidatpresentasjon før nominasjonskomiteen går i gang med rangering. - Rangert liste kan sendes til lokallagene med oppfordring om tilbakemelding før endelig forslag legges frem. NB: Alt dette fungerer kun om lokallagene blir sitt ansvar bevisst og bruker tid og krefter på aktiv deltakelse i nominasjonsprosessen. Forslag til vedtak: Fylkesårsmøte vedtar at nominasjonsprosesser i Buskerud Venstre skal inneholde åpen kandidatpresentasjon før nominasjonsmøte og at styret utarbeider retningslinjer for en mer åpen prosess som involverer flere medlemmer og tillitsvalgte. Til 2016 skal dette inngå i vedtektene i BuV. 21

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 18. 19. februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 18. 19. februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 18. 19. februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden Sak 2 Åpning og konstituering Sak 3 Protokoll

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

Vedtekter for Akershus Venstre 2014

Vedtekter for Akershus Venstre 2014 Vedtekter for Akershus Venstre 2014 1. FORMÅL Akershus Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2. ORGANISASJON I. Organer

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet februar 2015

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet februar 2015 VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet 14. 15. februar 2015 1. FORMÅL Nordland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Årsmelding for Nordland Venstre 2012

Årsmelding for Nordland Venstre 2012 Side 1 av 5 Årsmelding for Nordland Venstre 2012 Årsmøte for 2011 ble avholdt fredag-lørdag 11.-12. februar 2012 på Radisson Blue Hotell, Bodø. 44 utsendinger, 3 observatører og en gjest deltok. Generalsekretær

Detaljer

VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE

VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE Vedtatt av Rogaland Venstres fylkesårsmøte 4.februar 2006. Revidert 3. februar 2007.

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder»

Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder» Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder» Innhold Ett Senterparti på Agder... 2 Forutsetninger... 3 Nærmere om mål og omfang av prosjektet... 3 Organisering, ledelse og ansvar... 4 Om fylkesstyrenes

Detaljer

VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE

VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE Vedtatt av Rogaland Venstres fylkesårsmøte 4.februar 2006, revidert 3. februar 2007. 1. FORMÅL Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med

Detaljer

Normalvedtekter for Senterkvinnene

Normalvedtekter for Senterkvinnene Normalvedtekter for Senterkvinnene Organisasjonens navn er Senterkvinnene. Senterkvinnenes sekretariat er lokalisert sammen med Senterpartiets Hovedorganisasjon i Oslo. 1 FORMÅL A. Senterkvinnene har som

Detaljer

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016 PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE 28. - 29. MAI 2016 Møtet fant sted på Sundvolden hotell, Vikersund. Det deltok 72 sanitetskvinner fra foreninger på møtet. Totalt 73 personer var tilstede.

Detaljer

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sak 6: Vedtekter Vedtekts komitéen foreslår følgende endring av vedtektene: Forslag 1: 8 Partiskatt 8.1 Alle Akershus SVs folkevalgte betaler en partiskatt på 10 % av godtgjørelsen (lønn eller honorar)

Detaljer

VENSTRES VEDTEKTER Vedtatt av Venstres landsmøte mars 1981 og revidert siste gang på Venstres landsmøte 2013.

VENSTRES VEDTEKTER Vedtatt av Venstres landsmøte mars 1981 og revidert siste gang på Venstres landsmøte 2013. VENSTRES VEDTEKTER Vedtatt av Venstres landsmøte 6.-8. mars 1981 og revidert siste gang på Venstres landsmøte 2013. 1. FORMÅL Venstre har til formål å samle personer med et sosialt liberalt grunnsyn til

Detaljer

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen.

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen. ÅM 01 Konstituering 01.01 Godkjenning av innkalling Innkallingen er sendt ut innen fristen. Innstilling: Innkallingen godkjennes 01.02 Forslag til dagsorden ÅM 01 Konstituering ÅM 02 Åpning ÅM 03 Årsmeldinger

Detaljer

VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE

VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE Vedtatt av Rogaland Venstres fylkesårsmøte 4.februar 2006. Revidert 3. februar 2007.

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal ÅRSMELDING 2010 Buskerud Senterparti Fylkesstyrets sammensetning Fylkesleder Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Nestleder Siri Loe, Krødsherad Nestleder Pål Rørby, Hemsedal Styremedlemmer: Distrikt I

Detaljer

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014 Senterpartiet i Sør-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 4

Detaljer

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 1. NAVN Buskerud Sosialistisk Venstreparti, som kortform kan brukes Buskerud SV. 2. FORMÅL OG FUNKSJON Buskerud SV er fylkesorganisasjonen

Detaljer

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 27. oktober 2011, Oslo. Sist endret på årsmøtet 13. februar 2016, Oslo. 1 Grunnlag Oslo Miljøpartiet De Grønne (heretter kalt

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

OPPLAND VENSTRES ÅRSMØTE 15. - 16. februar 2014, Mølla Hotell, Lillehammer

OPPLAND VENSTRES ÅRSMØTE 15. - 16. februar 2014, Mølla Hotell, Lillehammer OPPLAND VENSTRES ÅRSMØTE 15. - 16. februar 2014, Mølla Hotell, Lillehammer Åpning Årsmøtet ble åpnet Lørdag kl. 1100 Velkommen til årsmøte i Oppland Venstre, v/leder av Lillehammer Venstre Sak 01/14 Godkjenning

Detaljer

Begrunnelse: Synes det er greit at lokallaga velger delegater fra eget lokallag og at dette er spesifisert. Innstilles vedtatt.

Begrunnelse: Synes det er greit at lokallaga velger delegater fra eget lokallag og at dette er spesifisert. Innstilles vedtatt. Sak 6: Vedtekter Vedtektskomiteen innstillinger: Komiteen har bestått av: Helle Linné Eriksen (leder), Trond Vatne, Ingvar Kolbjørnsen, Torhild Hellstrøm, og Ingrid Angvik. V1 Forslagstiller: Rælingen

Detaljer

Styremøte Nordland Venstre, 16. september 2016, Bodø

Styremøte Nordland Venstre, 16. september 2016, Bodø Styremøte Nordland Venstre, 16. september 2016, Bodø Kl 1800 2200 Tilstede: Styret: Anja Johansen Jostein Toftebakk Mats Hansen Gøran Rasmussen Åland Gro Helen Klingenberg Emilie Linnea Bronder Ingrid

Detaljer

Vedtekter for Oslo Venstre

Vedtekter for Oslo Venstre Vedtekter for Oslo Venstre Vedtatt på ekstraordinært årsmøte.. og revidert siste gang på ordinært årsmøte. februar. februar 0 INNHOLD: INNHOLD:... FORMÅL... MEDLEMSKAP... LAGETS OPPBYGGING OG ORGANER...

Detaljer

1. FORMÅL. som deler. gjelder. også for. medlem i. vil være. disse vedtekter aktive: N V ENS TRE

1. FORMÅL. som deler. gjelder. også for. medlem i. vil være. disse vedtekter aktive: N V ENS TRE V V EDTEE KTER FOR NO TODDD ET RE 1. FORMÅL Notodden Venstre har til mål å arbeidee aktivt Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstress hovedvedtekter og Venstres program. 2. MEDLEMSKAP Personer over

Detaljer

VENSTRES VEDTEKTER Vedtatt av Venstres landsmøte mars 1981 og revidert siste gang på Venstres landsmøte 12. april 2015.

VENSTRES VEDTEKTER Vedtatt av Venstres landsmøte mars 1981 og revidert siste gang på Venstres landsmøte 12. april 2015. VENSTRES VEDTEKTER Vedtatt av Venstres landsmøte 6.-8. mars 1981 og revidert siste gang på Venstres landsmøte 12. april 2015. 1. FORMÅL Venstre har til formål å samle personer med et sosialt liberalt grunnsyn

Detaljer

Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti

Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti 1 Formål Øvre Eiker Arbeiderparti skal i samarbeid med lokallagene arbeide for Arbeiderpartiet etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Vedtatt 13. mars 2010 1 FORMÅL Buskerud Arbeiderparti arbeider for Det norske Arbeiderparti etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter og vedtak.

Detaljer

PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER

PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER 1 1 FORMÅL PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER Partiet De Kristne vil føre en politikk som bygger på det kristne livssyn og som verner om de kristne grunnverdiene. Partiet De Kristne vil arbeide for et samfunn

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Møtested: Elverum videregående skole Møtedato: 15 januar Tid: kl. 12-17 Innkalt: Lokallagene i Hedmark, alle medlemmer har møterett Dagsorden

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Handlingsplan 2014 15 For et større og mer synlig Venstre i Hordaland INNLEDNING Handlingsplanen er Hordaland Venstres styringsdokument for organisasjonsarbeid og utvikling. Planen vedtas av fylkesårsmøtet

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 1 2 3 Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 2012-2015 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Formål Dette er en arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV for perioden 2012-2015. Denne planen skal beskrive

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE

VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE 1. FORMÅL Bergen Venstre har til formål å arbeide aktivt

Detaljer

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi

Detaljer

Årsmelding 2013 Møre og Romsdal Venstre

Årsmelding 2013 Møre og Romsdal Venstre Årsmelding 2013 Møre og Romsdal Venstre Valgte medlemmer Fylkesårsmøtet 2013 ble avholdt i Kristiansund. Følgende valg ble gjort: Fylkesstyret Leiar: Nestleiar: Kasserar: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlemmer

Detaljer

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 1. INNLEDNING Denne årsmeldingen løper fra 25.01.2014 til 11.01.2015. Årsmeldingen må sees i sammenheng med Handlingsplan 2014 og Strategiplan 2014-2018 som la

Detaljer

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt De Kristnes Ungdom.

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt De Kristnes Ungdom. De Kristnes lover 1 Formål De Kristne vil føre en politikk som bygger på det kristne livssyn, og som verner om de kristne grunnverdiene. De Kristne vil arbeide for et samfunn som fremmer personlig frihet

Detaljer

Sak 13/15 Vedtektsendringer

Sak 13/15 Vedtektsendringer Sak 13/15 Vedtektsendringer 20. mars: Innledning og debatt på landsmøtet 22. mars: Votering på landsmøtet Sak 13/15 Vedtektsendringer I) Saksframstilling til landsmøtet Innenfor fristen for innsending

Detaljer

Styremøte Nordland Venstre 21. 22. november 2009, Bodø Hotell, Bodø.

Styremøte Nordland Venstre 21. 22. november 2009, Bodø Hotell, Bodø. Side 1 av 6 Styremøte Nordland Venstre 21. 22. november 2009, Bodø Hotell, Bodø. Tilstede: Berit Woie Berg Arnfinn Ellingsen Terje Cruickshank Arne Ivar Mikalsen May Holm Kerstin Ander-Trønsdal Nicolai

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR NOMINASJONSPROSESSEN TIL STORTINGSVALGET 2013

RETNINGSLINJER FOR NOMINASJONSPROSESSEN TIL STORTINGSVALGET 2013 RETNINGSLINJER FOR NOMINASJONSPROSESSEN TIL STORTINGSVALGET 2013 1. INNLEDNING Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i Oslo Venstres vedtekter. Valgloven (Lov om valg til Stortinget,

Detaljer

Landsplan Fylkene - Lokalt

Landsplan Fylkene - Lokalt Revidert på Landsmøtet 2014 LOVER KrF Kvinner Landsplan Fylkene - Lokalt I ORGANISASJON 1 KrF Kvinner er en selvstendig organisasjon der alle kvinner i KrF er medlem. 2 KrF Kvinner er organisert på fylkes-

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG VIRKSOMHETSPLAN 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 4 2.2 Verving/rekruttering... 4 2.3 Lokallagene/distriktsvise arbeidslag...

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Innkalling til fylkesårsmøte 2011 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Quality Grand Hotel / Steinkjer rådhus fredag 18. - lørdag 19. februar

Detaljer

Agenda. Nominasjon, valgliste kommunevalg 2011. Valg av ordstyrer og sekretær. Innkalling ble godkjent. Årsberetning. Regnskapet.

Agenda. Nominasjon, valgliste kommunevalg 2011. Valg av ordstyrer og sekretær. Innkalling ble godkjent. Årsberetning. Regnskapet. Agenda Nominasjon, valgliste kommunevalg 2011 Valg av ordstyrer og sekretær Innkalling ble godkjent Årsberetning Regnskapet Kontingent Nye vedtekter Valg Varaordfører informerer Eventuelt Forslag valglista

Detaljer

VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT SIST ENDRET PÅ LANDSMØTET 2015 VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist behandlet av landsmøte 2015 Kapittel 1: Navn og

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTATT PÅ LANDSMØTET 2009 VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI SIST BEHANDLET AV LANDSMØTET 2009 Navn og formål 1 Partiets navn

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Styremøte Nordland Venstre 27.november 2010 Sted: Venstre kontoret, Bodø. Fra/ Til: Kl 10:15-14:00. Saksliste: Innkalling og saksliste.

Styremøte Nordland Venstre 27.november 2010 Sted: Venstre kontoret, Bodø. Fra/ Til: Kl 10:15-14:00. Saksliste: Innkalling og saksliste. Side 1 av 6 Styremøte Nordland Venstre 27.november 2010 Sted: Venstre kontoret, Bodø. Fra/ Til: Kl 10:15-14:00 Tilstede: Berit Woie Berg Arne Ivar Mikalsen Nicolai Endresen Dahl Terje Cruickshank Arne

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016

VIRKSOMHETSPLAN 2016 Nord-Trøndelag VIRKSOMHETSPLAN 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Kompetansebygging... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3

Detaljer

Vedtekter for Oslo Venstre

Vedtekter for Oslo Venstre Vedtekter for Oslo Venstre Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 15.12.1950 og revidert siste gang på ordinært årsmøte 28. Februar 1. mars 2014 INNHOLD: INNHOLD:... 2 1 FORMÅL... 3 2 MEDLEMSKAP... 3 3 LAGETS

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

Sak 4 ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør Trøndelag

Sak 4 ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør Trøndelag Sak 4 ARBEIDSPLAN 2015 Senterpartiet i Sør Trøndelag Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 3 2.4 Senterungdommen...

Detaljer

Sak 4. ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør-Trøndelag

Sak 4. ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør-Trøndelag Sak 4. ARBEIDSPLAN 2016 Senterpartiet i Sør-Trøndelag Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 3 2.4 Senterungdommen...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014

VIRKSOMHETSPLAN 2014 Nord-Trøndelag VIRKSOMHETSPLAN 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Kompetansebygging... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund,

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, 30.10-01.01 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU).

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

grunnlaget for en sterk organisasjon.

grunnlaget for en sterk organisasjon. Vedtekter for Demokratene 1 Navn og formål 1.1 Disse vedtektene gjelder for Demokratene, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting av lokal-, bydels- eller fylkeslag, skal navnet Demokratene,

Detaljer

Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i Oslo Venstres vedtekter.

Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i Oslo Venstres vedtekter. RETNINGSLINJER FOR NOMINASJONS- PROSESSEN TIL STORTINGSVALGET 2009 1. INNLEDNING Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i Oslo Venstres vedtekter. Valgloven (Lov om valg til Stortinget,

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Styremøte Bodø mars 2008

Styremøte Bodø mars 2008 Styremøte Bodø 1.-2. mars 2008 Tilstede: Leder: Berit Woie Berg 1. nestleder: Arne Langset, kom søndag 2. nestleder: Terje Cruickshank Sekretær: Kerstin Ander-Trønsdal, dro søndag kl 11.45 Kasserer: May

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

Senterpartiets vedtekter

Senterpartiets vedtekter Senterpartiets vedtekter (Sist endret på landsmøtet i 2015.) 1. Formål Senterpartiet har som mål å legge vilkårene til rette for en harmonisk samfunnsutvikling. Et levende folkestyre, bygget på kristen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR NOMINASJONS- PROSESSEN TIL STORTINGSVALGET 2017

RETNINGSLINJER FOR NOMINASJONS- PROSESSEN TIL STORTINGSVALGET 2017 RETNINGSLINJER FOR NOMINASJONS- PROSESSEN TIL STORTINGSVALGET 2017 1. INNLEDNING Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i Oslo Venstres vedtekter. I tillegg viser hovedstyret til

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark Tid: Søndag 8 mai 2016 kl Sted: Smart Hotel, Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark Tid: Søndag 8 mai 2016 kl Sted: Smart Hotel, Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark Tid: Søndag 8 mai 2016 kl.10.00 Sted: Smart Hotel, Hammerfest Årsmøteinnkalling og årsmøtepapirer er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på fylkeslagets hjemmeside

Detaljer

ADHD NORGE Nord Trøndelag fylkeslag

ADHD NORGE Nord Trøndelag fylkeslag PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET Dato: 10 mars 2012 Sted: O2 huset (Ogndalsveien 2 ved siden av Grand Hotell), Steinkjer. Tid: 13:00 Tilstede: 14 Stemmeberettigede medlemmer, kontrollert med medlemslister mottatt

Detaljer

Styret foreslår Jens Davidsen som møteleder og Stein Erik Jøllanger som referent.

Styret foreslår Jens Davidsen som møteleder og Stein Erik Jøllanger som referent. Ekstraordinært A rsmøte Norbrygg 31.10.16 Tid: 31.Oktober 2016, kl. 20:00 20:35 Sted: Norbrygg Forum Ekstraordinært årsmøte ble avhold på Norbrygg Forum, Det lille ekstra (for medlemmer i Norbrygg). Dialog

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTEKTER FORRINGERIKE ARBEIDERPARTI - ÅRSMØTE

FORSLAG TIL VEDTEKTER FORRINGERIKE ARBEIDERPARTI - ÅRSMØTE FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 14.02.15 1 Vedtatt dd.02.2015 Innhold VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI. 3 1 Formål.3 2 Organisasjonens oppbygging.3 3 Årsmøtet.. 3 4 Medlemsmøtet

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

PROTOKOLL Årsmøte i Mental Helse Akershus

PROTOKOLL Årsmøte i Mental Helse Akershus PROTOKOLL 2013 Årsmøte i Mental Helse Akershus DATO / TID: 6. april 2011 kl 11-16 STED: Frogn Rådhus, Drøbak Sak 1: Åpning / konstituering Gunnar Singstad ønsket velkommen og åpnet årsmøtet Fremmøtte med

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

Innkalling, dagsorden og forretningsorden ble godkjent, årsmøtet enstemmig vedtatt lovlig satt og vedtaksdyktig

Innkalling, dagsorden og forretningsorden ble godkjent, årsmøtet enstemmig vedtatt lovlig satt og vedtaksdyktig ÅRSMØTE FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS 2015 PROTOKOLL Styreleder Kjetil Gaarder ønsket velkommen til delegater, gjester og observatører, og spesielt til Venstres partileder Trine Skei Grande som hadde takket

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE 2013 "Eidsvoll Venstre er på mange måter debattskaperen i Eidsvoll. Det lille sentrumspartiet er så godt som uten innflytelse både i lokalpolitikken og i den nasjonale politikken,

Detaljer

Handlingsplan Bergen Venstre 2013 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE

Handlingsplan Bergen Venstre 2013 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE Formål Handlingsplanen for 2013 er et sentralt arbeidsdokument for det

Detaljer

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste.

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. 1. Godkjenning av stemmeberettige Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner inntil 2 personer

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE

VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE Vedtatt på landsmøtet

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

Mandat for nominasjonskomiteen

Mandat for nominasjonskomiteen Mandat for nominasjonskomiteen Oslo Miljøpartiet De Grønne, stortingsvalget 2017 1.0 Innledning Det er, i henhold til Oslo MDGs vedtekter, nominasjonskomiteens oppgave å fremme forslag til listekandidater

Detaljer

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015:

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015: UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Innkalling til styremøte Nr. 9 14/15 Sted: Fagforeningskontoret. Tid: torsdag 06.03.14 kl. 08.00-15.30 og fredag 07.03.14 kl. 08.00 15.00 Bevertning: Pizza på torsdag kl.

Detaljer

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Styrets forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøte #2 Kongsberg vandrehjem 8-10. November 2013 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom

Detaljer

Retningslinjer for NOMINASJONSPROSESSER FORAN LOKALVALGET 2015

Retningslinjer for NOMINASJONSPROSESSER FORAN LOKALVALGET 2015 Retningslinjer for NOMINASJONSPROSESSER FORAN LOKALVALGET 2015 Sentralstyret skal etter vedtektene utarbeide retningslinjer for nominasjonsprosessene foran kommunestyre- og fylkestingsvalget. Dette er

Detaljer

Referat Nordland Venstre 24.09.11 25.09.11

Referat Nordland Venstre 24.09.11 25.09.11 Referat Styremøte Nordland Venstre september 2011 side 1 av 5 Referat Nordland Venstre 24.09.11 25.09.11 Sted: Venstre kontoret i Bodø. Møtestart: Lørdag 25.09 kl 13. Tilstede fra styret: Arne Ivar Mikalsen

Detaljer

Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland

Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland Møtested: Skagen Hotell, Bodø Møtedato: 06.02.2016 Tid: 15:30 20.30 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent og møteregler 3. Gjennomgang

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet 14.-15. februar 2009

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet 14.-15. februar 2009 VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE 1. FORMÅL Nordland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2. ORGANISASJON

Detaljer