Motoffensiv etter 22. juli

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Motoffensiv etter 22. juli"

Transkript

1 Nr HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Motoffensiv etter 22. juli Humanistisk uke i Akershus Side 6 Fornuft og følelser etikkseminaret 2011 Side 8 Medlemsprofilen: Wenke Moe Side 12 Blant gatebarn og barnehekser Side 14 Demoner, demonbesettelse, demonutdrivelse Side 16

2 2 LEDER Hvor går veien videre? HUMANUS Etter at det verste sjokket har lagt seg etter 22/7, er det mange som spør seg: Hva gjør vi nå? Hvordan kan vi være med på å hindre at idéene som lå bak angrepet sprer seg? Verdigrunnlaget til HEF er etter mitt syn et av de beste utgangspunkter for bekjempelse av slike ekstremt menneskefiendtlige holdninger. Men i det daglige arbeidet med seremonier og administrative gjøremål mister vi på lokalnivå kanskje av og til de litt mer overordnede tanker og idéer. I Oslo fylkeslag tok vi i vår derfor initiativet til å danne et strategiutvalg. Vi ville se på hva det er naturlig at vi i Oslo bruker ressurser på, alt selvsagt basert på gjeldende prinsipp- og arbeidsprogram. Vi er det største fylkeslaget i landet, men er organisert uten lokallag. Vi tror derfor det må være mange medlemmer der ute som har tanker og idéer om hva Oslo HEF skal gjøre og være, og kanskje kan tenke seg å gjøre en innsats for det de tror på. Noe av det vi har sett på er hvordan vi kan skape dialog og Motoffensiv og førjulstid forståelse på tvers av ulik kulturell bakgrunn og livssyn, for derigjennom å skape tillit og bygge ned fordommer. Men vi skal ikke bare være forståelsesfulle og aksepterende. Kritikk er også nødvendig. I kjølvannet av terrorhandlingen tok Oslo HEF initiativ til å opprette en nettverksgruppe for å møte ekstreme ytringer på nett. I skrivende stund avholdes det kurs, ledet av blant andre Lars Gule og Shoaib Sultan, for å lære å debattere på konkrete nett - arenaer. Dette er kanskje noe vi kan gjøre mer av. Det er mulig å komme med innspill via våre nettsider, og det vil også bli lagt ut in - formasjon fra arbeidet til strategiutvalget der. Se også side 23. Vi håper på stort engasjement! Mette Løvvig Nordhus Styreleder, Oslo fylkeslag I skrivende stund er det kurs i nettdebatt på Humanismens hus: Et første skritt til å danne en nettverksgruppe for folk som ønsker å utfordre og imøtegå feilaktige og forkastelige ytringer på nettet. Vi har kalt det en motoffensiv etter 22. juli. Samtidig er det tiden på året for en urett som for de fleste ikke er så dramatisk, men som rammer så mange flere: Skoleavslutninger i form av gudstjenester. Både Oslo fylkeslag og Humanistisk Ungdom er, som vanlig, engasjert i dette, i tillegg til lokallag i Akershus. Se nettsidene våre for mer informasjon! Christoffer B. Larsen Redaksjonssekretær Ansvarlige utgivere: Fylkesstyrene i Akershus og Oslo St. Olavs gate OSLO Tlf: I redaksjonen: Tone Haugen Jensen, Anne Grethe Aune, Tormod Eng, Bjørnar K. Grønhaug, Moa Myklebust (red. sekr.), Christoffer B. Larsen (red. sekr.). Signerte artikler står for forfatterens mening. Forsidebilde: Motoffensiven etter 22. juli: Oslo fylkeslags nettdebattkurs i november. Layout: JPG Trykk: Merkur-Trykk AS Opplag: Stoffrist nr : 10. januar 2012 ISSN

3 3 Konspiranoia ikke så morsomt i det hele tatt, faktisk Etter 22. juli vet vi at ansvarsløs tale koster liv Gjerningsmannen 22. juli hadde skrevet et sider langt manifest som renner over av halvfordøyd filosofi og drøvtygde argumenter fra de aller harskeste hjørnene av den islam- og innvandringskritiske sfæren. Skal vi tro drapsmannen, var drapene nødvendige for å skape blest om manifestet. På side åtte skriver han, etter å ha redegjort for sine økonomiske utlegg: «All that, however, is barely noticeable compared to the sacrifices made in relation to the distribution of this book, the actual marketing operation ;)» Den smiley-en er muligens det vemmeligste jeg noen gang har satt øynene på. Tekst: Arnfinn Pettersen Drapsmannen er overbevist om at Nor - ge blir utsatt for en planlagt invasjon av muslimer med innvandring og barnefødsler som våpen og at «den politiske eliten» både vet hva som skjer, og bidrar til at det kan skje. Han ser seg selv som en korsfarer som står opp mot denne invasjonen. Politikerne som lar det skje, anser han som forrædere som fortjener døden for sitt svik. Eurabia Drapsmannens konspiranoide forestil - linger ligger innenfor rammene av det som gjerne omtales som Eurabia-teorien: En konspirasjonsteori om at arabiske og europeiske ledere i fellesskap har be - redet grunnen for den påståtte muslim - ske invasjonen, og aktivt arbeider for å fremme den. Teorien har ut gangs punkt i reelle begivenheter som overtolkes til det absurde men med årene er den blitt til en stadig mer typisk konspirasjonsteori. Som konspirasjonsteorier flest, fun - gerer den som både utgangspunkt og endemål for de troendes analyser av verden. Tilsynelatende uavhengige fakta får for den troende sammenheng og mening når de analyseres med konspirasjonsteorien som filter, samtidig som analysen fungerer som bevis på at teorien stemmer. Eurabismen er islamkritikkens ytter - punkt og intellektuelle sammenbrudd. Det er der de mest ytterliggående islam - kritikerne gjerne har endt opp, de som ikke lenger vil la sin skepsis til islam for - styrres av irriterende ting som rasjonelle motargumenter. Hvis noen skulle være så naive å på - peke at det store flertall av muslimer ikke er islamister, kontrer eurabistene med at det bare ser sånn ut fordi muslimer blir oppfordret av religionen til å lyve for oss ikke-muslimer. I virkeligheten, mener de, stiller det store flertall muslimer seg bak planen om et islamistisk Europa. Dermed blir, i god konspirasjonsteoretisk ånd, fraværet av bevis i seg selv til et bevis for at teorien stemmer. Konspiranoia Boken «Konspiranoia» kom opprin - nelig ut i Siden den gang har konspirasjonsteorier hertillands gått fra å være et fenomen for svært spesielt interesserte, til å være høyst tilstedeværende. Den viktigste årsaken til det er internetts utbredelse. En rekke norske nettsider, med «Nyhets speilet» i spissen, fremmer den ene teorien

4 4 mer konspiranoid enn den andre og gjerne teorier som er gjensidig utelukkende. Konspirasjonsteoretikere er inkluderende sånn. I løpet av årene som er gått, har også mitt forhold til konspirasjonsteorier endret seg. Jeg er blitt intervjuet om konspirasjonsteorier et utall ganger siden det, og hver eneste gang har jeg fått en versjon av spørsmålet: «Hva er den morsomste konspirasjonsteorien du vet om?.» For konspirasjonsteorier er jo moro, som en av dem formulerte det. Og det er det på sett og vis. Kon - spirasjonstenkningen er underholdning god nok til at den utgjør det primære grunnlaget for en hel litterær genre: Thrilleren. Og det er opplagt mye god underholdning i mange av teoriene. Spørsmålet er ikke vanskelig å svare på: Engelskmannen David Ickes rablende vås om at det britiske kongehus, Bushklanen, countrysangeren Boxcar Willie, Hillary Clinton med mange flere er blodsugende firfisler fra det ytre rom i menneskeham som kontrollerer verden. Morsomt, ikke sant? Jo, a. Men ikke like morsomt når det viser seg at Icke har publisert artikler i den nå nedlagte høyreekstreme avisen «Spotlight», som hadde nære bånd til noen av USAs fremste Holocaust-benektere, og at han gjerne slår om seg med det antisemittiske falsumet «Sions vises protokoller». (Som han riktignok har en relativt original tolkning av.) Ikke så morsomt i det hele tatt, faktisk. Konspiranoiaens janusansikt Med årene er jeg rett og slett gått lei av uforpliktende konspirasjonsmoro. Min foretrukne tilnærming til å diskutere konspirasjonsteorier er i dag moralismens. Ja, vi kan ha det moro med konspirasjonstenkning, men bare hvis vi tar med den vemmelige bismaken på kjøpet. For som med Ickes kumpaner ytterst til høyre, er veien sjelden lang fra konspirasjonsteoriene og deres tals - menn til politiske ekstremister av ymse slag. Man bør kanskje ikke dømme folk utelukkende på bakgrunn av hvem ven - nene deres er, men det er definitivt en faktor å ta hensyn til. Og en liten titt på konsekvensene av konspirasjonstenkning opp gjen nom historien, bør være nok til å legge den tankeløse konspirasjonsmoroa død: Nazistenes forestillinger om en jødisk verdenssammensvergelse, ungtyrkernes overbevisning om at armenerne alle som én var fiender av Tyrkia, stalinismens, maoismens og Røde Khmers frykt for indre fiender, forestillingen om at tutsiene i Rwanda hadde rottet seg sammen mot hutuene, frykten for en sammensvergelse av hekser i Satans tjeneste midt blant oss. Listen er lang. Fryktelig lang. Og fryktelig. Demonisering Når sant skal sies, er jeg egentlig ikke særlig interessert i konspirasjonsteorier. Hvem som drepte John F. Kennedy? Lee Harvey Oswald. Hvordan jeg for - klarer uklarhetene rundt kulebanen? Jeg har ikke peiling, jeg gir blaffen. Jeg er desto mer opptatt av de tankemessige fallgrubene som utgjør kon - spirasjonstenkning det vi med bokens tittel kan omtale som «konspiranoia». Blant de verste av disse fallgrubene er den iboende demoniseringen av de påståtte konspiratørene. Konspirasjonsteorier gir deg en dei - lig følelse av å være en kritisk person, en som ikke lar deg lure, en av de som har forstått hvordan det hele henger sammen. Du er en av de modige, en som vet, ikke en av saueflokken. Men den deilige følelsen av å ha forstått hvordan ting egentlig henger sammen, er uløselig koblet til forestillingen om konspiratørenes ondskap. Mye gjenstår før vi forstår fullt ut hva som drev drapsmannen 22. juli. Noen endelig forklaring får vi neppe. Det som synes klart, er at han stod alene om sine ugjerninger. Han og bare han har i juridisk forstand skyld for det som skjedde. Det som imidlertid også synes klart, er at han var drevet av en sterk overbevisning om at vi er utsatt for en stor, ondsinnet plan om å forandre Europa til et muslimsk kontinent, og at politikerne, og da særlig Arbeiderpartiet, har forrådt Norges interesser. Denne forestillingen, at vi står overfor en fiende som grunnleggende vil endre vårt land, og som assisteres av forrædere blant oss, er en oppskrift på massemord. Krigens språk Heri ligger også en mulig forklaring på at han rettet skytset mot Arbeider - partiet, heller enn mot for eksempel en moské. I det konspiranoide verdens - bildet er det mest foraktfulle men nesket av alle forræderen. En ytre fiende som forsøker å overta vårt land, er det på sett og vis mulig å forstå. Det er jo et fint land, og det er naturlig at noen vil ta det. Men at noen av oss bidrar til at de skal ta vårt land, det er utilgivelig. Og heri ligger også problemet med konspirasjonsteorier à la Eurabia-fore - stillingene. Når man slår om seg med begreper som krig, invasjon og forræderi, er veien til volden svært kort. Kon -

5 spirasjonsteorien leder ikke direkte til vold, men vold er den logiske konsekvensen av å argumentere med metaforer hentet fra krigens språk. Konspirasjonsteoretikere flest tyr ikke til vold, men det er i overkant naivt å tro at ingen kan bruke retorikken som en unnskyldning for vold eller rent ut la seg drive til vold ut fra forestillingen om at man kjemper på vegne av vanvittig mange. Og i dette språket, i konspirasjonsteorienes demonisering og dehumanisering av «fienden», fant drapsmannen næring til sine egne voldsfantasier og sin egen stormannsgalskap. Her fikk han en fiende å bekjempe og et forfulgt folk å kjempe på vegne av. Her fant han en «kunnskap» som gjorde ham til en av de smarte, en av de som forstod hvordan verden egentlig er skrudd sammen. En kunnskap som hevet ham over oss i saueflokken. Jeg tilhører ikke de som mener eurabistene har ansvar for drapsmannens handlinger. Men de har ansvar for sine egne handlinger og sine egne utsagn. Og det er et ansvar de på ingen måte har vist seg voksne nok til å bære. De har gitt rasjonalitet og kritisk sans på båten, i en hedonistisk dyrking av sitt eget oppblåste selvbilde. Og om vi ikke visste det før, så vet vi det nå: Ansvarsløs tale koster liv. Denne teksten er en forkortet versjon av for ordet i det nye opplaget av boken «Kon spira noia», utgitt på Humanist forlag (www.humanistforlag.no). Originalteksten har også stått på trykk i tidsskriftet «Humanist» (www.humanist.no). Arnfinn Pettersen er rådgiver i Human-Etisk Forbund, og innleder på vårt åpne temamøte onsdag 1. februar (se annonse til høyre). Temamøter i Humanismens Hus Salg av vafler og kaffe/te. Vi må alltid ta et lite forbehold om endringer Følg med på våre nettsider og Onsdag 25. januar Svakhet og styrker i klimadebatten Pål Prestrud, biolog, klimaforsker og direktør ved Cicero senter for klimaforskning, UiO. Han er aktiv i debatten om årsaker til klimaendringer og global oppvarming, som CO2-nivået i atmosfæren. I denne debatten er Prestrud blant dem som legger mer vekt på menneskeskapte årsaker enn de som omtales som klimaskeptikere. Det er temamøter hver onsdag frem til 28. mars. Følg med på våre nettsider og i neste Humanus for resten av vårprogammet! Tid: Onsdager kl Sted: Humanismens hus St. Olavs gate 27 Pris: Gratis inngang Hvem: Alle interesserte,ingen forhåndspåmelding Onsdag 1. februar Konspiranoia Konspirasjonsteorier har i løpet av de siste ti årene gått fra å være et fenomen for svært spesielt interesserte til å være høyst tilstedeværende. Den viktigste årsaken til det er internetts utbredelse. Verden er full av sammensvergelser, men teorier om onde, mektige og ufeilbarlige krefter som styrer historiens gang, er basert på slett tenkning og mangelfull logikk. Dette hevder Arnfinn Pettersen og Terje Emberland, redaktører av boka «Konspiranoia», som kom i nyutgave på Humanist forlag høsten Arnfinn Pettersen vil innlede til debatt om konspirasjonsteorier, og hvordan vi kan motarbeide dem. Se også egen artikkel her i dette Humanus. 5

6 6 Humanistisk uke i Akershus I begynnelsen av november kunne man se to bruder arm i arm på Ski storsenter, og noen dager senere høre Lars Gule snakke om 22. juli på et åpent møte på Strømmen. Samtidig var det flere, det vil si uvanlig mange, oppslag om et visst livssynssamfunn i lokalavisene rundt omkring i Akershus. Tilfeldig? Neppe. Tekst og foto: Bjørnar K. Grønhaug Anita Elsrud Lauvli og Ida Madeleen Moe på stand i Ski For november var det humanistisk uke i Akershus. Idéen om en humanistisk uke kommer fra Oppland, forteller Moa Myklebust på stand i Ski. Idéen var så god at vi valgte å gjen - nomføre vår egen her i Akershus, og med stor suksess, sier hun. Det har vært stands og forskjellige arrangemen ter over hele fylket. Det har vært alt fra vigselstand i brudekjoler og tradisjonelle stands (i vanlige klær), til åpent møte med Lars Gule og bowling for ungdom i Jess heim. I tillegg har det vært bokutstillinger på biblioteker og generelt ekstra aktivitet i lokallagene. Formålet har vært å vise frem Hu man- Etisk Forbund og hva organisasjonen står for. Det har lenge vært mange som har sett på HEF som en organisasjon som er mot mye. Mange glemmer at HEF først og fremst er for et skille mellom religion og politikk, at vi er for kjønnsnøytrale ekteskapslover, at vi er for livssynsnøytrale seremonirom og at vi er for retten til å bedrive kritisk tenking og retten til å ytre seg deretter. Lokallaget i Ski har tatt dette med å være for til etterretning, og ville vise frem organisasjonen på en ny måte. Ida Madeleen Moe, medlem i Ski, og Anita Elsrud Lauvli, vigsler i Akershus, trakk derfor på seg brudekjoler, og vakte stor oppsikt på Ski Storsenter. Mange stoppet ved standen, og fant ut av ting de lurte på. Noen ville snakke om vigsel, noen snakket om navnefester eller andre seremonier, og andre snakket om verdier og rettigheter. Noen ville egentlig bare bli avbildet sammen med to vakre damer i brudekjoler. Alle ønskene ble innfridd, og spørsmålene besvart. Det er ikke så mange som vet så mye om Humanistisk vigsel, så da er det fint å få promotert det, sier Anita Elsrud Lauvli. Dessuten er det fint å få kle seg i brudekjole, legger hun til. Hun forteller om sin egen kjedelige vigsel på tinghuset med en vigsler hun ikke ante hvem var, og ikke hadde noe forhold til. Som vigsler for HEF får hun nå muligheten til å gi andre par den seremonien de ønsker, bli kjent med dem, finne ønsket og egnet sted, delta og gi dem en personlig tale.

7 7 «Formålet har vært å vise frem Hu man- Etisk Forbund og hva organisasjonen står for. Det er svært meningsfylt, smiler vigsleren i brudekjole, før hun snur seg og hilser på en liten jente som beundrer kjolen hennes. Moren står like bak og er vel ikke mindre beundrende, bare mer beskjeden. I Nedre Romerike har det vært åpent møte med Lars Gule, i tillegg til åpent hus, stand og utstilling på flere biblioteker. Lars Gule er ansatt som forsker ved Høgskolen i Oslo og Akershus, men kan nærmest regnes som HEFs husfilosof. Han har vært en sentral person i dekningen av 22. juli i mediene og i analysen av hva som skjedde og hvorfor det kunne skje. På møtet gikk Gule gjennom det han betrakter som de viktigste elementene som bør belyses etter det tragiske terrorangrepet. Han sier selv: Jeg vil forsøke å vekke folk gjen - nom å presentere problemstillinger og begrepsavklaringer som kan være nyttig for å identifisere de problematiske sidene ved den virkeligheten vi står i i dag. Og da er det ekstremisme i ulike utgaver jeg i denne sammenhengen er spesielt opptatt av å fokusere på, og levere noen kjennetegn på. Da blir det mulig for folk å gjenkjenne dette, for i neste omgang forhåpentligvis å kunne konfrontere ekstreme holdninger og hindre ekstreme handlinger. Foredraget kan ses i sin helhet på Lars Gule på Åpent møte i Strømmen Til sist og faktisk minst: Intet hu - manistisk arrangement i Akershus uten at ungdommen er med! Humanistisk Ungdom (HU) har selvfølgelig gjort sin egen versjon av humanistisk uke ved å invitere til pizza og bowling på Jess - heim. Det var ikke det største oppmøtet, men de to nye som kom, meldte seg inn i HU, og vil forsøke å starte lokallag. Helene Kleppestø, leder i Huma - nistisk Ungdom, ga begge to en innføring i hva HEF og HU står for, og hva de som ungdommer kan gjøre. Det var dette som førte til at de to ungdommene besluttet å melde seg inn. Det finnes altfor lite tilbud til ungdom i Nes, sier Charlotte Marie Reppen Jensen. Derfor vil vi starte eget lokallag og dra i gang egne arrangementer, følger Mia Jeanette Vidarsdottir Syversen opp.

8 8 Etikkseminaret 2011 Fornuft og følelser under debatt Pippi Langstrømpes leggerutiner er et ypperlig eksempel på hva frihet er, lærte 72 deltagere fra Oslo, Akershus og Østfold på årets etikkseminar i midten av november. Tekst og foto: Gunn Hedberg MYE FØLELSER: Monica Pilar Granne fra Moss setter stor pris på Frode Thuens arbeid med samliv og utroskap, mest kjent fra A-magasinet.

9 9 Siden hun bor alene, er det ingen voksne som passer på at hun legger seg om kvelden. Men det problemet løser Pippi elegant. Jeg sier først vennlig, men be - stemt til meg selv at nå er det leggetid. Hvis jeg da ikke lystrer, blir det bråk, siterer Einar Øverenget, som innleder årets etikkseminar for Akershus, Oslo og Østfold. Rette valg Øverenget jobber mye med spørsmål knyttet til etikk, verdier og anti-korrupsjon i norske og internasjonale selskaper. Ifølge ham er ikke frihet retten til å gjøre alt man vil. Det er retten til ENGASJERT: Det var fullt hus på Vettre hotell i Asker, der humanister fra Akershus, Oslo og Østfold diskuterte «Fornuft og følelser». å bestemme over seg selv, for så forhåpentligvis å gjøre de rette valgene. Men det er et dilemma for mange bransjer at korrupsjon og juks ofte lønner seg. Vi kan ha lyst til å gjøre noe vi ikke har lyst til å ha gjort, påpeker han. Omdømmetap Det er flere vesentlige fallgruver når det gjelder etiske valg vi må ta. Loven setter rammer for hva som er rett og galt. Men det kan være rett å utøve sivil ulydighet, som i utbyggingen av Alta-vassdraget, og tenke med hjertet. Når bankene solgte tvilsomme spareprodukter, var de lovlige, men det har gitt dem dårlig omdømme, sier Øverenget. Fra utsiden Å handle på rutine er behagelig, vi slipper å tenke. Konformitet, at alle andre gjør det, kan lett få verre følger. Fangevoktere i tyske konsentrasjonsleirer handlet ifølge landets lover. Forsøk viser også at mange av oss er i stand til onde gjerninger, om vi ikke bruker evnen vi har til å se våre gjerninger fra utsiden og kunnskapene vi har om rett og galt. Film og virkelighet Samlivsekspert Frode Thuen tar skrittet nærmere følelsene, når han snakker om moderne samliv i spenningsfeltet mellom følelser og fornuft. Romantiske komedier på film er den største trusselen mot ekteskapet i dag. Men det er jo når filmen slutter at virkeligheten begynner, innvender han. Thuen mener det viktigste er å dempe forventningene til det store kjærlighetsekteskapet. Enkelt å bryte For tidligere generasjoner var ekteskapet en trygg havn, der du ble livet ut. I dag er det ikke en gang en øvre aldersgrense for når vi kan bryte ut av et parforhold, sier Thuen. Tidligere hadde vi mange grunner for å bli, som barn, økonomi og presset fra omgivelsene. I dag ligger det et enormt press for å lykkes med den store kjærligheten. Er vi i tvil, er det enkelt å bryte ut. Følelsestyranniet Kaja Melsom, livssynsrådgiver i Human- Etisk Forbund, mener vi er så opphengt i tanken på lykke at vi blir ulykkelige av det. Det er i hverdagene vi lever livene våre. Forventningen om lykke er lykkens død, mener hun. I tidligere tiders kristendom var tanken at jo mer vi forsaket på jorda, desto større gleder i himmelriket. I dag vil vi slippe lidelsen. Forelskelse og begjær skal blomstre livet ut, ellers er du en taper. Farlig lykke Det viser seg på hvordan vi presenterer oss i sosiale medier. God mat, vin, reiser og trening er det vi måler oss med. Men hverdagen, sykdom og død forsvinner ikke, og rikdom er ingen sikker vei til lykke. Fornekter vi lidelsen, blir vi be - satt av den, mener Melsom, som mener lykkebegrepet gjør mer skade enn gagn. Fornuft eller følelser? Hoved kon - klusjonen for deltagerne på seminaret kan kanskje lånes av en annen kjær litte - rær person, Ole Brumm: Ja takk, begge deler.

10 10 Fridtjof Nansen 150 år, og 90 år etter Russland I år er det 150 år siden humanisten Fridtjof Nansen ble født kanskje den mest kjente nordmann til alle tider. Hans sterke engasjement for mennesker vises gjennom innsatsen som forsker, polfarer og diplomat, som sentral i arbeidet med utveksling av krigsfanger, og som en viktig person i nødsarbeidet i Russland i begynnelsen av 1920-årene. I våre sammenhenger fokuseres det gjerne på at Nansen var livssynshumanist. Denne teksten tar for seg hans innsats for de hungersrammede i Russ - land, og trekker linjer mellom nåtid og fortid. Har vi lært oss å leve i tråd med Nansens holdninger og innsats? Eller setter vi fortsatt krav og politikk som betingelser når det er snakk om å hjelpe andre mennesker? Tekst: Tormod Eng I etterkant av første verdenskrig og revo - lusjonen i Russland i 1917 fulgte noen år med store tragedier for dette landet. Det var riktig nok slik at tsarens styre før 1917 var av en ganske slett karakter. Like klart er det at de nye makt - havere slett ikke mestret sine utfordringer, og at de på de fleste områder var mest opptatt av teoretiske mål og idealer som vanskelig kunne forenes med situasjonen landet befant seg i. Dette var vanskelig nok i seg selv, men det som ble landets og store deler av folkets virkelige prøve, var hungers - nøden som satte inn. Landet var en av verdens største kornprodusenter, og da en voldsom tørke satte inn omkring 1920 og vedvarte i flere år, var tragedien et faktum. Litt etter litt ble såkornet brukt til mat, og da ble det sådd enda mindre korn året etter. Myndighetene visste om kornmangelen, og med den holdningen at mat skulle fordeles sentralt, forsynte de seg av nesten alt korndyrkeren greide å produsere. Til og med så mye at denne personen selv ble rammet av nøden. Landbruks - redskapene var både gamle og umoderne, og ingen hadde muligheter for investeringer. Tragedien ble en sirkel den var uten ende. Nansen kom først til Russland for å arbeide med utveksling av krigsfanger. Dette var en oppgave som tok tid, men som det var mulig å gjøre noe med. Nansen fikk et inntrykk av landet, og til en viss grad ble han akseptert av myndighetene der. Hungersnøden var enorm. I dag får vi slike inntrykk gjennom ferske bilder og film i forskjellige medier. Det ble filmet også på 1920 tallet, blant annet av Nansens egne medhjelpere. Materiellet ble mest brukt i møte med utvalgte personer og i den hensikt å skaffe ulike former for støtte til hjelpearbeidet. Det er også slik at de fleste av oss ser noen filmklipp eller reportasjer om nød rundt omkring i verden. Dette er noe vi registrer, gir uttrykk over vår forferdelse, og ofte regner med at ulike foreninger og myndigheter tar seg dette. Kanskje vi burde lese mer? Jeg vil anbefale å lese Carl Emil Vogts bok «Nansens kamp mot hungersnøden i Russland ». Det er rystende lesing, og gir et skrem mende inntrykk av det som skjedde og hvilke holdninger mange hadde til kata strofer. Det er ikke mulig å fastslå nøyaktig hvor mange mennesker Nansen og hans hjelpere ga hjelp til i denne perioden. I Norge, og kanskje i enkelte andre land også, beskrives Nansen som den mest sentrale personen i hjelpearbeidet. Innenfor sin gruppe var han det, men det var mange andre som også stilte opp. Spesielt må nevnes senere president i USA, Herbert Hoover. Det arbeidet han ledet, var stort og godt organisert. Det overgikk klart det som Nansen og hans hjelpere greide. Det var vanskelig å drive hjelpe - arbeid i Russland. Dessverre var det slik at politikk for mange var en viktigere

11 11 sak enn at millioner av mennesker døde ute på åpen gate av matmangel. Da er det et paradoks at det var enklere å få bistand fra USA enn det var fra de euro - peiske statene. Amerikanerne hadde store overskudd av korn, og kunne over - føre mye til Russland. Nansen arbeidet stort sett i Europa, og her var holdningene til regimet i Russland svært avventende pent sagt. En gjensidig mistenksomhet mellom Russland og Europa fikk råde, og den var til sine tider berettiget. Nansen søkte gjennom ulike stater i Europa og Folkeforbundet å skaffe økonomiske midler til sitt hjelpearbeid. Et problem var at Europa hadde vært igjennom en krig, og at det som faktisk fantes av midler ofte ble prioritert til innenlandsk bruk, og det kan en forstå. Men bak mange av de ulike regjeringers holdninger var det politiske hensyn som gjorde det vanskelig å skaffe økonomiske midler. Mange hadde den holdningen at vi skal ikke gi bistand til Russland. Det er å akseptere det styret landet har, og dersom landet «sulter nok» vil det føre til at regimet igjen blir styrtet. Man tenkte at hvis et ukjent antall mennesker sulter i hjel, er det akseptabelt hvis det fører til en ny politisk omveltning! Denne politiske holdningen var skremmende, men regimet i Russland var ikke noe bedre. Myndighetene for - søkte å dempe problemet, blant annet ved å sende mat fra et distrikt til et annet. Men uansett ble det for det meste å flytte på problemene. Det at amerikanerne fikk drive et utstrakt hjelpearbeid, virker kanskje underlig, men både de og Nansens gruppe ble sterkt kontrollert, slik at det ikke skulle forekomme virksomhet som satte myn - dig hetene i et dårlig lys. Det er også trolig at myndighetene innså en del av alvoret, og at de derfor slapp til utenlandsk hjelp under sterk kontroll. Mye ble fordelt via russiske medhjelpere som var oppriktig interessert i arbeidet, og annet personell myndighetene satte sin lit til. I Norge var det ulike oppfatninger om hvor mye bistand og støtte som skulle gis til Nansen og hans hjelpere. Høyresiden var ganske avvisende, mens den daværende venstresiden var svært velvillig. Motargumentet var særlig at vi hadde nok å bruke våre midler på innenlands fremfor å redde folk fra sult i Russland. Nitti år har gått siden Nansen og hans medhjelpere virket i Russland. Nitti år med store forandringer til det bedre for de fleste av oss. Men har vår og andres holdninger endret seg siden den gang? Har vi lært oss å leve i tråd med Nansens holdninger og innsats? Har vi lært oss at menneskeverdet skal være det bærende i vår innsats i verden? Eller setter vi fortsatt krav og politikk som betingelser når det er snakk om å hjelpe andre mennesker? Har vi ennå ikke lært at menneskers trygghet og gode liv er en bærebjelke til et godt liv for alle? Kanskje har mange mennesker og grupper forstått dette, men ikke alle. Mest skremmende er det kanskje at altfor mange statsledere og andre politikere fortsatt mener at det skal oppfylles vilkår for at andre mennesker skal ha et like godt liv som oss selv. Det er skremmende, det viser dårlige holdninger overfor de som kommer etter oss. Er vi et godt forbilde? Via bekjentskaper har jeg forsøkt å finne ut om Nansens 150-årsdag ble markert i Russland, og Armenia skiller seg klart ut. Det var flere arrangementer her, blant annet avduking av minnesmerker, utgivelser av mynter og medaljer. En vitenskapelig konferanse med bred internasjonal deltagelse ble også avviklet. I følge historisk materiell antas det at Nansens innsats medvirket til at ca armenere slapp unna et folkemord, og at «Nansen passet» ga asyl og statsborgerskap i 52 land. Fridtjof Nansen var et forbilde innenfor alt arbeid han var med på. Vi minnes Nansen med ære, men greier vi å leve videre i hans fotspor?

12 12 PORTRETT: Overskuddsmenneske med empati og omsorg Vi som bor i Norge har vunnet det store loddet, sier Wenke Moe som bruker de fleste av døgnets timer både på jobb og «privat» på barn og unge som trenger ekstra hjelp og støtte. Hennes varme hjerte banker både for den lange, norske gutten med ADHD og den forskremte og forfulgte unge flyktningen fra Somalia. Tekst: Tone Haugen Jensen Foto: Privat Ungdom flest, også de med psykisk utviklingshemning, ønsker seg en markering av overgangen til de voksnes verden, få være midtpunkt på en hyggelig fest, bli sett. Kort sagt få anledning til å delta på et konfirmantkurs som avsluttes med en seremoni (gjerne privat hvis det blir for overveldende i Rådhuset) et minne for livet. I de siste fire årene har HEF i Oslo og Akershus hatt kurs som er tilrettelagt for ungdom med spesielle behov. Opplegget er tilpasset deltakernes individuelle nivå og fokuserer på menneskerettighetene fra en litt annen vinkel enn vanlig pensum. Faste temaer handler om det å være menneske, at alle forandrer seg gjennom livet, at ingen er like, men må akseptere at alle er forskjellige. Fleksibilitet er svaret Barnevernspedagog og miljøterapeut Wenke Moe er ildsjelen som, sammen med konfirmasjonsutvalget, har bearbeidet opprinnelig timeplan og kursmateriell slik at lærestoffet er lettere tilgjengelig for disse konfirmantene. Fra 2008 har hun og en assistent med spes.ped.-utdannelse hvert år ledet grupper på elever og funnet gode måter å takle sitasjoner med både psykiske og fysiske utfordringer. Vi har hatt lynende intelligente deltakere med Asperger eller ADHD som kan ha konsentrasjonsproblemer, men det ikke er til hinder for spontane og adekvate innlegg i en gruppediskusjon. Vi må bare akseptere litt annen oppførsel enn A4-modellen, mener kurslederen, og forteller at lokaler i Humanismens hus er base, mens undervisningen gjerne starter i Frognerparken hvor Vigelands statuer er flotte «studiehjelpemidler». Besøk på Fredsmuseet er også en del av pensum, og det sosiale er viktig, det å være sammen, lage mat, spise og kose seg. Selve kurset kan være komprimert til to hele lørdager og to kvelder med tre timers økter. Velkommen til alle Hvordan det hele startet? Svaret er at noen, og i særdeleshet Wenke Moe, klarte å styre utenom vanlig båstenkning. Det å integrere alle i vanlige

13 Wenke Moe Ekte oslojente, 4. generasjon elev på Gamlebyen skole. Har drevet kino i Nittedal, arbeidet i barne - hage og alltid fokusert på barne- og ungdomsaktiviteter. Tok i voksen alder utdanning som barnevernspedagog og har lang ansiennitet fra Barnevernet i Oslo. Jobber nå med enslige, unge asylsøkere. Sitter i konfirmasjonsutvalget i Oslo fylkeslag, og leder spesielt tilrettelagt konfirmantundervisning for utviklingshemmede. Bor på Eidsvoll og er stolt av det. Gift med Jan, har to voksne barn fra første ekteskap og to barnebarn. 5 FREKKE: Liker aller best: Å ha mennesker rundt meg Kan ikke fordra: Besserwissere Må se på TV: Krim og gamle engelske serier Boktips: Gregory David Roberts: «Shantaram» Favorittmat: Fisk og skalldyr 13 kurs fungerte dårlig, og flere foreldre henvendte seg til HEF med ønske om tilpasset opplegg, Bare ta kontakt med oss, anbefaler Wenke Moe med glød i stemmen. Faste påmeldingsfrister gjelder ikke, vi samler en gruppe og så er vi i gang. Prisen for et tilpasset kurs er den samme som man ellers må betale. Selvfølgelig kreves det ekstra ressurser, mer etterarbeid og løpende dialog med foreldre og foresatte underveis. Elevene får hjemmeoppgaver, kanskje en collage med forskjellige ansikter og uttrykk som blir diskusjonsgrunnlag neste gang. Det lages referat fra hver samling, og oppfølgingen er tett. Belønningen er flotte innspill fra en engasjert gjeng, og vi gleder oss over stor respons fra pårørende, endelig et tilbud til deres barn, smiler Wenke Moe. Samtidig tar det tid å innarbeide noe nytt, og Oslo og Akershus fylkeslag har gjort henvendelser til flere spesialskoler og skoler med tilrettelagte klasser for å gjøre tilbudet kjent. Egentlig bør statskirkeforeldre også overveie HEFs opplegg; Vi «forkynner» ikke. Kursdeltakerne gis mulighet til å velge selv, det viktige er diskusjoner og samtaler om allmennmenneskelige temaer. Mykje lys og mykje varme Wenke Moe snakker varmt og lenge om «sine» konfirmanter, men hun vil også gjerne gi oss et innblikk i en annen verden. I mange år var hun ansatt i Barnevernet i Oslo, og nå jobber hun med enslige, unge asylsøkere på Barnevernets omsorgssenter på Eidsvoll som tar imot barn under 15 år. Faktisk kan det være bra å slippe «norske» foreldre, sier hun litt ironisk og nevner eksempler på hvordan barn kan komme i klemme når foreldervernet er for sterkt. Så det er annerledes å jobbe med unge, enslige asylsøkere som kommer til Norge, helt alene, sendt fra byer og landsbyer i områder med krig og konflikt via forskjellige fluktruter. Enten hjulpet av idealister (som norske grense - loser i ) eller grovt utnyttet av menneskesmuglere. Ja, det er krevende å jobbe med unge mennesker fra for eksempel Af ghani - stan eller Somalia som kommer hit til vårt trygge Norge, overlatt til seg selv, oftest uten annet språk enn sitt eget, kanskje med noen engelske gloser. Må peke og gestikulere og bruke kroppspråk, ikke alltid like enkelt, våre kulturelle koder er forskjellige. Men varme og omsorg hjelper. En oppgave for oss? Mye kan sies om hvilken vanskelig livssituasjon og problemfylt integrering disse flyktningene må slite med, og Wenke Moe har sett mye. Og hun tenker ofte på at det vi kan tilby er et «sikkerhetsnett» i form av barnevern og skolesystem for disse unge til de er 18 år; da slippes de ut i samfunnet på egenhånd. Og hva så, spør hun. Mange av disse har tilbrakt tiden på omsorgssenter og i bofellesskap i årevis og har aldri sett et norsk hjem innenfra. Kunne det være en oppgave for noen av HEFs medlemmer å åpne sine hjem og vise en ungdom fra en annen kultur hvordan en norsk familie har det? Ikke A4 Det ble en lang samtale lengre enn et «vanlig» intervju. Men, Wenke Moe er ingen «vanlig» kvinne, hun har mange hjertesaker og flaggsaker som alle har samme mål: Å utfordre fordømmelse og fordommer, bygge relasjoner og ta vare på barn og ungdom som har fått en skjev start i livet, avslutter hun, og tenker ekstra varmt på sin egen far som nok i sitt hjerte var human etiker selv om han ikke uttrykte det så klart. En tvilende konfirmant i Gamle - byen kirke var hun, agnostiker i dag og human-etiker av klasse. Og nesten en Se & Hør godbit helt til slutt: Stilfull bryllupsfeiring om bord på MS Skibladner etter humanistisk vigsel på fordekket for snart tre år siden.

14 14 Rapport fra Young Humanistas Networks arbeid i Nigeria Blant gatebarn og barnehekser Hvordan arbeider humanistorganisasjoner i Nigeria? I september var Bjørn Torjus Hanssen fra Oslo fylkeslags HAMU-utvalg på prosjektbesøk hos Young Humanistas Network (YHN). Hele rapporten derfra ligger på våre nettsider. Humanus bringer her noen hovedpunkter. Tekst og foto: Bjørn Torjus Hanssen

15 15 Bakgrunn YHN startet opp i 2004 i universitetsmiljøet i Ibadan. De er en humanistisk organisasjon med sterkt samfunnsengasjement. For tiden har de mest fokus på hekseforfølgelsene av barn i delstaten Akwa Ibom, gatebarn i Ibadan og skolekampanjer mot mobbing. Oslo fylkeslag har støttet deres arbeid siden Formålet med reisen var å få en bedre oversikt over prosjektene og orga nisasjonen YHN, samt å bli kjent med arbeidsforholdene de har i Nigeria. Ønsket velkommen Etter å ha blitt hilst velkommen til Ibadan mandag 19. september, ble vi introdusert for hverandre og program met. Om ettermiddagen var vi med på YHNs månedlige møte, for anledningen med internasjonal vri, med diskusjoner om humanisme og overtro i forskjellige land. Møtet samlet 28 aktive deltakere. Senter for «barnehekser» To dager senere dro vi til delstaten Akwa Ibom for å delta på et lengre in forma sjons møte om hekseforfølgelsen i området, og hva YHN og deres lokale samarbeidspartner CRARN gjør. Vi be søkte også selve senteret for de stigmatiserte barna. YHN har drevet en helseklinikk (som etter lokal tradisjon er oppkalt etter en viktig person, og i dette tilfellet derfor bærer Levi Fragells navn) med ansvar for de syke barna ved senteret. På det meste har det vært 201 barn på senteret, men nå er aktiviteten vesentlig lavere fordi de lokale myndighetene nå har tatt ansvar for disse barna. Vi møtte de som jobbet ved sen teret, og fikk innblikk i rutiner og doku menter. Vi snakket også med noen av barna, de var imøtekommende, men også litt sjenerte. Seminar på universitetet Deretter fikk vi anledning til å delta på YHNs årlige heldagsseminar på universitetet i Ibadan. Pro gram - met var innholdsrikt, variert og alvorlig. Det var inn - ledninger om stigmatisering av hekser, gatebarn, polygami og barns rettigheter generelt. Huma nisme og ateisme ble også diskutert. En del av tilhørerne var troende noen nysgjerrige, noen engasjerte. Mitt inntrykk og min erfaring er at mange i Nigeria er inte - resserte i å diskutere, også med meningsmotstandere. Gatebarna Jeg fikk også erfart hvor ille situasjonen er for gatebarna i Ibadan. De sover ute i skur og på enkelte åpne plasser i et fattig område. Likevel må de betale en slant til en «leder» for å få være i om rådet. De jeg snakket med, var fra 12 til 16 år. De yngste sa de tjente 15 nira (knapt 50 øre) om dagen for å gjøre enkelte tjenester for handelsstanden i gatene der. YHN vurderer hva de kan gjøre for gatebarna. Skolebesøk Skolebesøket avsluttet den ni dager lange prosjektreisen. Jeg ble med fem fra YHN til en skole der alle barna var samlet for å møte oss. Temaet var «Stopp mobbing», og startet med innledninger fra YHN og undertegnede. Skole barna var kunnskapsrike og interesserte, høflige og vitebegjærlige, og ivrige i spørsmålsrunden etterpå. Oppsummering og evaluering YHN planlegger å holde flere folkemøter og styrke jussarbeidet, og har et ønske om å bli mer synlige i mediene. Dette synes for oss å være gode prioriteringer. Vi konkluderte med at YHN har viktige hjerte - saker og har en overbevisende akademisk tyngde, og gjør en veldig bra jobb på viktige områder.

16 16 Demoner, demonbesettelse, demonutdrivelse om eksorsisme i den første og tredje verden

17 17 Mennesker har siden tidenes morgen vært opptatt av godt og ondt, av ondskapens mysterium og problem, av demoner og demonutdrivelse eksorsisme. Eksorsisme forekommer i Norge i dag, men er kontroversielt. Praksisen er ikke like omstridt på det afrikanske kontinentet. I denne artikkelen fører idéhistoriker Inger Marie Helle oss inn i deler av den forestillingsverdenen heksejakt og demonutdrivelse springer ut av. Tekst: Inger Marie Helle I den kristendominerte delstaten Akwa Ibom i Nigeria er det et stort problem at barn anklages for å være hekser. Organisasjonen Young Humanistas Network driver derfor kampanjen «Humanists against witch killings», i et forsøk på å bekjempe heksetro og hekseforfølgelse. Oslo fylkeslag støtter dette arbeidet gjennom HAMU - Humanistisk aksjon for menneskerettigheter i utviklingsland. Hva man står overfor i Nigeria kan best beskrives gjennom følgende episode: I juli 2009 stormet et par hundre medlemmer fra den ytterliggående pinse - kristne menigheten Liberty Foundation Gospel Ministries, i sterk protest, en kon - feranse i det nigerianske humanistforbundet Nigerian Humanist Movement. Konferansens tema var nettopp hvordan man kan forhindre at barn blir offer for troen på heksekraft. Nevnte pinsemenighet, med sin leder Helen Ukpabio, har stått i spissen for mye av barneforfølgelsen og heksebeskyldningene i området. For å prøve å forstå den forestillings - verdenen heksejakt og demonutdrivelse springer ut av, må vi først ta for oss be - grepene dualisme, demon og eksorsisme. Demoner Det greske ordet for demon, «daimon», har flere betydninger. For eksempel «overnaturlig kraft» eller «skjebnen» som kan verne mot eller forårsake ulykke. Homer (ca. 800 f. v. t.) brukte ordet «daimon» i Iliaden og Odysseen parallelt med ordet «theos», «gud». Her dreier seg med andre ord ikke spesielt om onde ånder. Sokrates omtalte sin indre stemme, sin daimon, som veiviser og inspirator. For Platon stod demonene høyere enn menneskene, men lavere enn gudene. Betegnelsen «demon» har altså rot i den greske verden, men til oss har den kommet først og fremst gjennom Det nye testamente. Dette er skrevet for mennesker som allerede hadde forestillinger om demoner; disse var en selvsagt del av verdensforståelsen urkristendommen ble til i. Onde ånder er derfor ikke tilfeldige randfenomener i Det nye testamente. Dette ser vi i evangeliene etter Matteus, Markus og Lukas. De taler om demonenes organiserte rike, og om høvdingen over de onde ånder. Jesus og apostlene snakket tydelig om det ondes makt, om mørkets makt, om denne verdens gud og fyrste. Jesus praktiserte som demonutste vi vet om som fremholder absolutt dualisme. En dualistisk verden er grunnleggende delt i to: Delene kan være to stridende krefter, to grunnleggende substanser eller to atskilte riker. I alle tilfelle står de i strid med hverandre. Videre henger tvedelingen gjerne sammen med en verdivurdering. Den ene delen er god, den andre ond. Zoroastrismens dualisme påvirket mange av Midtøstens religioner, den hellenistiske gnostisisme i de første år - hundreder e. v. t. og manikeismen på 200-t. e. v. t. Kirkefader Augustin var tilhenger av Manis lære om det gode og det onde som to substanser da han studerte i Karthago. I dødehavsrullene har vi en fortelling om «Kampen mellom lysets og mørkets barn» ved tidenes ende den siste kamp mellom Belials (senere identifisert med Satan) og Guds barn. Denne teksten peker inn i en nytestamentlig verden. Jøde - dom, kristendom og islam er monoteistiske religioner, men de har også mørk motstand som frister og forfører menneskene til ulydighet. Et dualistisk verdenssyn innebærer at historien ses som en kamp mellom godt og ondt, hvor målet er å utslette det onde. Jakten på kjettere, hekser og andre marginaliserte grupper bygger på myten om demoner. Man innbiller seg at den rene ondskap finnes utenfor Dualistisk verdenssyn Den oldiranske religion zoroastrisme, grunnlagt av Zarathustra, er den føross, og kan fjernes ved å tilintetgjøre dem som representerer den.

18 18 driver, men ble også beskyldt for selv å være besatt av onde ånder. Eksorsisme Eksorsisme (av gresk exorkismos, be - svergelse) og tilhørende ideer om gode og onde krefter finner vi over alt også i de eldste kjente kulturer. I Meso - potamia var det å fordrive onde ånder en del av religionens praktiske hverdag. Ondskapen var da gjerne konkretisert i sykdom og andre plager. I kristendommen er eksorsisme ikke minst kirkelige rituelle formularer. Eksorsist ble en kirkelig embetsgrad og embets - tittel allerede fra år 200. Dennes funksjon ble etter hvert overtatt av biskop eller prest. De to viktigste, og fremdeles aktuelle eksorsismene, er eksorsisme ved dåpen og ved besettelse den lille og den store eksorsisme. Kun førstnevnte ble beholdt i de lutherske kirker etter reformasjonen. Den lille eksorsisme - dåpen Eksorsismetanken er tett forbundet med ideen om renselse. «Far ut, du urene ånd, og gi Den Hellige Ånd rom!» roper presten. Dette er en befaling til den onde ånd som er hentet fra den dansk-norske kirkes dåpsritual. Vi finner den i be - gynnelsen av dåpshandlingen i perioden fra reformasjonen og frem til Etter den første befalingen fulgte kors - tegnet, deretter to bønner. Så kommer nok en besvergelse: «Jeg besverger deg, du urene ånd, i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, at du farer ut og viker fra denne Jesu Kristi tjener.» Begge eksorsismene er fjernet i nytt dåpsritual av Forsakelsen ble imid - lertid beholdt, og står der den dag i dag: «Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen.» Den svenske kirken, derimot, mistet allerede i 1811 både eksorsismen, forsakelsen og korstegnet ved dåpen. Den store eksorsisme legemlig besettelse I Kirkeritualet av 1685 tok den dansknorske kirke inn et eget avsnitt i ritual - boken: «Om de Besatte og dem som i en eller anden Maade plages af Djevelen eller hans onde Redskab.» I liturgirevisjonen av 1880 ble avsnittet fjernet, og finnes heller ikke i nåværende Alterbok (av 1920). Den romersk-katolske kirke har beholdt det gamle eksorsisme-ritualet. Dette tas fremdeles i bruk når mennesker antas å være legemlig besatt av onde ånder. Det katolske bispesetet i Oslo ansatte for øvrig en eksorsist i Fra katolske dokumenter kan vi lese: «Kristus, vår Herre, har brutt djevelens herredømme. Selv drev han djevler ut og gav disiplene sine makt til å gjøre det samme. Fra kristendommens første dager av har Kirken utøvet denne makt ved et særlig sakramentale som vi kaller eksorsisme. Ved eksorsismene vil Kirken trekke mennesker og ting bort fra innflytelsen til den onde fiende som alltid «søker hvem han skal sluke» (1. Pet. 5, 8). Slike eksorsismer anvendes ikke bare ved en eventuell djevlebesettelse (den store eksorsisme), men også f. eks. ved meddelingen av dåpens sakrament og ved vigslingen av vievann.» I takt med medisinens og psykiatriens utvikling, viser det seg at besettelses - fenomener likner tilstander som schizo - freni, epilepsi og hysteri. «Moderne» eksorsister prøver da også å skille mellom sykdom og demonbesettelse. Eksorsisme i Norge I Os i Hordaland ble en ung kvinne i 1977 utsatt for eksorsisme. Det skal ha vært flere ordinerte prester tilstede, og «demonsaken» rystet norsk offentlighet. Bispemøtet har i 1978 og 1981 manet til varsomhet, men statskirken har visstnok aldri formelt benektet besettelse som fenomen. Oslokirken, en frikirke som hører hjemme i pinsebevegelsen, ble i 2010 beskyldt for å utøve eksorsisme. De ansvarlige skal blant annet ha anvendt en spesiell teknikk for demonutdrivelse - etter inspirasjon fra Zambia. Også denne saken vakte oppmerksomhet. Demonutdrivelse i Norge er så absolutt kontroversielt. Det ser vi av sam - funnets reaksjon på disse to sakene. Like fullt kan verken statskirken eller Oslokirken benekte besettelse som fenomen. For en slik benektelse ville i så fall gå på tvers av skriftens autoritet. Dette er et dilemma som nok fører til at virksomheten mer eller mindre forsvinner under jorden. Klassisk pinsebevegelse og nypentekostale bevegelser Nyere afrikansk religion er ofte en sammenblanding av kristendom, islam og ulike stammereligioner eller animisme (av latin anima, sjel). Pinse be - vegelsen driver utstrakt misjonsarbeid, og er svært gode til å tilpasse seg lokale forhold. Med sin erfaring med Den Hellige Ånd, kommer pinsekristne pastorer lett afrikansk tro og adferd (magi, transer, besettelser) i møte. I sin åndskamp bekrefter de dermed på mange måter afrikansk stammereligion. I 2010 samlet pinsevennene i Norge inn minst 30 millioner kroner til misjonsformål i verden. Afrika var den verdensdelen som fikk mest (38 %).

19 Den klassiske pinsebevegelsen kom fra den vestlige verden. De bygde fellesskap nedenfra, hadde enkle gudshus, ble ledet av et eldsteråd, hadde løse nettverk og arbeidet og levde nøysomt. De ventet på det kommende gudsriket, og var opptatt av å frelse naboen. Den norske metodistpresten Thomas Ball Barratt hentet drivkraft fra vekkelsene i New York i 1906, og regnes for å være Europas pinseapostel. Nypentekostalismen (eng. pentecost, pinse) har i dag sin sterkeste vekst i fattige land på den sørlige halvkule. I motsetning til hvordan pinsebevegelsen først etablerte seg, bygges menighetshierarkiet der ovenfra og ned, gjerne med skinnende «troskatedraler» med styrer og datterselskaper. De har selvutnevnte biskoper som samtidig kan være direktører, og de er orientert mot velstand her og nå. Troen kan utløse brød på bordet, penger i pungen og en kropp som ikke er plaget av demoner. Dette er verdier som også passer som hånd i hanske med nyliberalistisk markedstro. Reli - gionen er veien til økonomisk suksess i konkurransesamfunnet. Klassisk vestlig teologi og pinsekarismatikk Den tredje verdens teologi, med betydelig pinsekarismatisk preg, står i et spenningsforhold til klassisk vestlig akademisk teologisk tenkning. Pinse - karismatisk teologi regner med overnaturlige inngrep, tungetale (å be med «hjertet») og eksorsisme. Man forkynner et optimistisk menneskesyn og et positivt gudsbilde. Gud kan hjelpe deg fordi han er interessert i nettopp deg og ditt liv. Dette gir tro, engasjement og livshåp for fattige og undertrykte. Å rette søkelyset mot helbredelse og rikdom imøtekommer åpenbart et behov hos marginaliserte grupper. Pinsekarismatikken har, på den annen side, blitt kritisert fra klassisk kristent hold for overdreven åndeliggjøring og svermeri. Skriftens autoritet Eksorsisme utføres innenfor og utenfor Norge med Skriften som legitim autoritet. Og her ligger også problemet. «Når en forkjært og forvirrende kirkelig praksis er sprunget ut av en forkjært og forvirret teologi, er det teo - logisk opprydningsarbeid som trenges», skriver teolog Inge Lønning i 1979 (etter ovennevnte demonsak i Os). Samtidig som teologene bedriver mer teologi, er det et faktum at ca barn i den kristendominerte Akwa Ibom anklages for å være hekser. Mange blir utsatt for eksorsisme, også ved hjelp av pinsekristne pastorer. I noen tilfeller går det virkelig galt. Hvor er fornuften i dette? Det finnes for øvrig en dokumentar - film, «Saving Africa s Witch Children», som blant annet tar for seg tidligere omtalte Helen Ukpabios rolle i forbindelse med de såkalte barneheksene i Sørøst-Nigeria. Filmen har vunnet flere priser, og skapt kraftige reaksjoner. Litteratur Dyrendal, Asbjørn Demoner. Jacobsen, J. C Djævlebesværgelse. Lønning, Inge (red.) «Om verden full av djevler var» Stålsett, Sturla J. (ed.) Religion in a Globalised Age. NyhetID=7175 besøkt Boers_13 besøkt Mer om det onde og det gode en vandringshistorie Tekst: Inger Marie Helle En kveld satt en gammel indianer og snakket med sitt barnebarn. Han fortalte ham om en kamp som foregår inne i oss mennesker. Han sa, «Min sønn, det foregår en kamp mellom to ulver inni oss alle.» «Den ene ulven er ond. Den er sinne, misunnelse, sjalusi, anger, grådighet, arroganse, selvmedlidenhet, skyld, bit - terhet, mindreverdighet, løgner, falsk stolthet og ego.» «Den andre ulven er god. Den er glede, fred, kjærlighet, håp, ro, ydmykhet, god - het, velvilje, empati, generøsitet, sann - het, medlidenhet og tro.» Barnebarnet tenkte på dette i noen minutter før han spurte bestefaren «Hvilken av ulvene vinner kampen?» Den gamle indianeren så alvorlig på barnebarnet og svarte, «Den ulven du mater.» 19

20 20 Bokstreif fra en leseagent Martin Wåhlberg: Opplysningens sorte får, Humanist Forlag 2011 De færreste ante nok hva en leseagent er, før sjefen for Humanist Forlag grep ordet på HEFs siste landsmøte. Det var her hun lanserte idéen om å etablere et nettverk av frivillige forlagskontakter for å skape blest om ferske utgivelser. Responsen var såpass god at fylkeslagene noen uker senere fikk en formell henvendelse om å utpeke hver sin agent, nærmere definert som en «bokelsker» som kunne tenke seg å gjøre en innsats i eget lokalmiljø, mot å få nye bøker tilsendt i posten. Men hva skal en leseagent egentlig gjøre? Oslo fylkeslag hadde så vidt rukket å overlate oppgaven til undertegnede før forlaget kvitterte med en forslagsliste som kunne ta pusten fra de fleste: Alt fra å skrive omtaler til å organisere lesesirkler og invitere forfattere på besøk det var bare å velge og vrake. For min del fant jeg raskt ut at det var liten vits i å arrangere litterære treff i samme by som forlaget holder til. Av respekt for litteraturkritikere som prøver å leve av sin virksomhet, har jeg heller ingen intensjon om å blande roller som anmelder og leseagent. Derimot tar jeg gjerne imot tilbudet om å levere korte omtaler til Humanus. Som medlemsblad er det en velegnet kanal, der det nærmest ligger i kortene at skillet mellom upartisk formidling og gratis markedsføring kan være litt uklar. Selv om Humanist Forlag har få ansatte og trang økonomi, dreier det seg om en kommersiell aktør i en bransje med tøff konkurranse. Så er det kanskje ikke så rart at den aller første boken som dukket opp i postkassen, fremstår som et godt eksempel på hvor vanskelig det gjerne er å nå ut til potensielle lesere. Kortversjonen er slik: Bak den interessevekkende tittelen «Opplys - ningens sorte får» skjuler det seg en nylesning av de viktigste verkene til selveste Jean-Jacques Rousseau. Det franske multitalentet er blitt stående som en av de mest motsetningsfylte og innflytelsesrike tenkere i vestens historie, men nå stiller den prisbelønte forskeren Martin Wåhlberg spørsmål om fyren er riktig forstått. Etter at utgivelsen ble markert gjennom et eget arrangement på Litteraturhuset tidligere i høst, ble det også kjent at den hadde sluppet gjennom Kultur - rådets innkjøpsordning, en ære som er de færreste sakprosabøker forunt. Hver for seg og samlet skulle man tro at disse faktorene gjorde at boken ble ansett som så viktig at dagspressens kritikere for lengst hadde avsagt sin dom. Men nei. I skrivende stund avdekker et søk på Retriever at den knapt har vært gjenstand for én eneste vurdering i dagspressen eller helgemagasiner. Det er da en leseagent spør seg om hva i all verden som skal til for å få gjort en bok som denne allment kjent. Ragnhild Bugge Styremedlem Oslo Fylkeslag PS. Send gjerne synspunkter, ideer og ønsker til

21 21 Forrige gang Berlin Tekst: Finn Holden Foto: Kjersti Bakken Fire varme sommerdager i juni i år var 35 HEF-medlemmer på tur i Berlin. Det ble en fin tur i hyggelig selskap. Turledere var Kjersti Bakken, Gro Barreng og Finn Holden. For mange var nok båtturen på elven Spree med sidekanaler høydepunktet, for andre buss-sightseeingen, for andre igjen den gode maten. Det var mange poster på programmet, men alle sto fritt til å gå sine egne veier. Flertallet var på Pergamonmuseet og Schloss Charlottenburg, på Unter den Linden og minnesmerket for Holo - caust, et mindretall på Gemälde galerie og det nye Topographie des Terrors. Noen dro på kirkekonsert sammen. Vi bodde på et fint hotell i Kleist - strasse, like ved KaDeWe og Gedächt - niskirche, sentralt og godt. Vi gikk mye, men taxi var billig og et ofte brukt alternativ. Den siste dagen var vi på Charlottenburg, og spiste etterpå lunsj på fortauskaféen til Jahn Otto Johansens stamsted Dicke Wirtin på Savigny - platz. Etterpå skulle vi ha besøkt Käthe Kollwitz-museet, men det var stengt. I stedet dro vi til Nicolaiviertels smale gater, et rolig strøk med få turister. Ingen dårlig erstatning. Deltakerne ble imponert over gjen - reisningen av Berlin, av den spennende arkitekturen, den grønne byen med elv, kanaler og broer, og de store, åpne byrom. Berlin har 51 sjøer og 35 prosent grøntareal. Mange deltakere kunne godt tenke seg å sende byrådet i Oslo på studietur til Berlin. Der kunne kom - munepolitikerne lære mye! neste gang Stockholm! I ti år har seniorutvalget i Oslo fylkeslag arrangert turer i inn- og utland. Antall deltakere har variert fra 35 til 55, og med en god blanding av kvinner og menn i alle aldre (dog flest over 50 år). Neste år går turen til vårt naboland Sverige, og Stockholm. Skisse til program: (Endelig program og påmelding kommer i neste Humanus) Fredag 25. mai: Avreise fra Oslo på formiddagen Lørdag 26. mai: Guidet tur rundt i Gamla Stan, muligheter for konsert/opera på kvelden Søndag 27. mai: Båttur rundt i Skjærgården, felles middag Mandag 28. mai: Retur til Oslo

22 22 Kafétreff spillkvelder Vi har mange ulike aktiviteter i våre fylkeslag! Disse oppdateres fortløpende på våre nettsider! For eksempel nå i desember: Lørdag 3. desember fra Brettspillkveld på Humanismens hus Onsdag 14. desember kl Kafétreff på Café Europa E-post og Facebook Vi sender ut informasjon om arrangementer med ujevne mellomrom. Har du ikke fått e-post fra oss i det siste? Da har vi sannsynligvis ikke e-postadressen din. Send den til På facebookgruppene våre legger vi ut arrangementer og tipser om ulike ting. Og du kan tipse oss! Meld deg inn i «Humanister i Oslo» og/eller «Humanister i Akershus! Innkalling til årsmøte i Oslo fylkeslag Asker lokallag: Tirsdag 14. februar kl i Asker kulturhus, 4. etasje, møterom 1. Onsdag 7. mars 2012 kl Årsmøtet behandler vanlige årsmøtesaker og forslag som er sendt fylkesstyret før 1. januar For mer informasjon, se Humanus 1/2012 eller følg med på Innkalling til årsmøter i Akershus Her er innkalling til årsmøter i lagene i Akershus. Frist for innkalling til lokallagenes årsmøter er 14 dager før møtet. Annonsering i Humanus eller lokalavis er lovlig som eneste innkalling, men mange lag velger også å innkalle i brev til medlemmene sammen med annen info. De lokallagene som ikke står her, innkaller til sine årsmøter via brev, avisannonse eller/og Humanus Følg også med på Faste årsmøtesaker er årsmelding, regnskap, valg av styre, revisor, valgkomité og delegater til fylkesårsmøtet. Det er også vanlig å presentere budsjett på årsmøtet. Årsmøtet behandler kun saker nevnt i innkallingen. Men det er selvsagt mulig å ta opp andre saker på et medlemsmøte i tilknytning til årsmøtet. Ullensaker og Nannestad lokallag: Mandag 13. februar kl på Herredshuset, Jessheim. Grasrotandelen For lokallag i Akershus, se For Oslo, se Gjerdrum lokallag: Lørdag 14. januar kl hos Anita M. Bjørndahl, Tiurvegen 4. Vi vil gjerne ha beskjed om hvem som kommer, siden vi kommer til å servere litt mat og drikke. Ta kontakt på telefon Nittedal lokallag: Torsdag 16. februar kl , NIL-huset, Kvernstuveien 1. Oppegård lokallag: Mandag 27. februar kl , Kolben kultursenter, Kolbotn, Peisestua, 3. etasje. Etter selve årsmøtet blir det et kåseri. Ås og Vestby lokallag: Tirsdag 7. februar kl , D6 (Drøbakveien 6, Ås sentrum). Akershus fylkeslag: Lørdag 24. mars på dagtid planlegges. Sted ikke fastsatt ennå. Årsmøtet er åpent for alle medlemmer i Akershus. Delegater har stemmerett, og får egen innkalling i tillegg til lokallagene. I tillegg til årsmøtesaker blir det kulturelt innslag, foredrag eller seminar. Mer informasjon i neste Humanus og på

23 KONTAKTINFO OSLO FYLKESLAG Styreleder Mette Løvvig Nordhus Adresse Human-Etisk Forbund Oslo fylkeslag St. Olavs gate Oslo Telefon Telefaks E-post Kontortid man-fre Kontorleder/org. sekr. Inger Marie Helle Telefon: E-post: Org. sekr. Kari-Mette Klever Telefon: E-post: Org. sekr Anne Brinch Skaara Telefon: E-post: Kontorsekretær Lisbeth Hvalby, Telefon: E-post: human.no Org.sekr. Christoffer Bekeng Larsen Telefon: E-post: AKERSHUS FYLKESLAG Styreleder Ingeborg Sutterud Adresse Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag St. Olavs gate Oslo Telefon Telefaks E-post Kontor-/telefontid Kontorleder Trond Sæbø Skarpeteig Telefon: E-post: Org. sekr. Moa Myklebust Telefon: E-post: Org. sekr. Kitty Larsgaard Telefon: E-post: Kontorsekr. Eva Meyer Telefon: E-post: Org. sekr. (perm) Christoffer Bekeng Larsen Telefon: E-post: Org. sekr. (vikar) Ida Madeleen Moe Telefon: E-post: LOKALLAG I AKERSHUS Se Invitasjon Vi inviterer med dette alle våre medlemmer i Oslo fylkeslag til å komme med forslag til hva fylkeslaget skal jobbe med i tiden fremover. Les mer om strategiutvalget på: Send e-post til:

24 P OS T E N NOR G E P. P. T A L T BVennligst meld fra om ny varig adresse - P O R T O B E endring. Ring , eller send en epost til: Solvervsstand 21. desember i Oslo Solen «snur» grytidlig torsdag 22. desember, og dagen før står vi på stand i Oslo sentrum med bl.a. gløgg, pepperkaker og lysverksted! Forbipasserende får en påminnelse om at det er solverv, og vi forteller hvordan og hvorfor humanister feirer jul. Høydepunkt når HUM-koret synger kl Mer informasjon om tid og sted på Velkommen! Vi trenger hjelp til rigging og bemanning av standen! Meld deg på nettsiden vår! Solvervsmarkering 22. desember i Ås Vintersolverv skal feires i Ås! Også i år forventer vi at sola «snur» at dagslyset skal øke dag for dag etter vintersolverv. I år er vendepunktet 22. desember kl At dagene blir lengre, akter HEFs lokallag i Ås og Vestby å feire også i år, på selve dagen 22. desember, ved UMB i Ås, tradisjonen tro. Fakler, gløgg og god stemning. Følg med på for nærmere detaljer Velkommen! Juletrefest 5. januar i Oslo Torsdag 5. januar kl ønsker vi igjen å fylle Humanismens Hus med glade barn! Vi arrangerer juletrefest for store og små med sang rundt juletreet, leker, bevertning, utlodning og tryllekunstner og selvsagt kommer julenissen. Pris: Kr. 80 for voksne og 40 for barn. NB! Forutsetter tilstrekkelig antall påmeldte. Påmelding innen 15. desember 2011 på eller Vil du hjelpe til med å arrangere juletrefesten! Meld deg på nettsiden vår!

Nr 3/4 2013. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo

Nr 3/4 2013. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Nr 3/4 2013 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo 2 LEDER Strategisk blikk gir nye tiltak Som tidligere omtalt her i bladet, har det vært nedsatt et strategiutvalg i Oslo som har sett

Detaljer

Mange aktiviteter i HEF! HUMANUS

Mange aktiviteter i HEF! HUMANUS Nr 1 2012 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Mange aktiviteter i HEF! HUM-koret ønsket «Velkommen til byen» Side 6 Spillkveldene på Humanismens hus Side 10 Medlemsprofilen: Liv Torill

Detaljer

PORTRETTET: LIV TØRRES. Humanist-lobbyistene i Washington DC s.8 Humanismens tenkere del 1: Sokrates s.62

PORTRETTET: LIV TØRRES. Humanist-lobbyistene i Washington DC s.8 Humanismens tenkere del 1: Sokrates s.62 #2 2015 MEDLEMSMAGASIN FOR HUMAN-ETISK FORBUND Humanist-lobbyistene i Washington DC s.8 Humanismens tenkere del 1: Sokrates s.62 Nestlederen i Kirkerådet er mor til nestlederen i Humanistisk Ungdom s.

Detaljer

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21)

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21) 1 Legenden forteller at Abraham en dag gjennom døråpningen fikk se en gammel mann som kom gående langs veien. Mannen virket sliten og så ut til å ha reist langt klærne var støvete og føttene fulle av sår.

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Levende Ord-kollapsen

Levende Ord-kollapsen Levende Ord-kollapsen Metoderapport til SKUP 2012 Johanna Hundvin Almelid, Eivind Algrøy, Tore Hjalmar Sævik, Tarjei Gilje, Fred C. Gjestad Metoderapport «Levende Ord-kollapsen» 1. Medarbeidere: Johanna

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

HOLISTEN. Medlemsblad for Holistisk Forbund, www.holisme.no. Nr 2/2013.

HOLISTEN. Medlemsblad for Holistisk Forbund, www.holisme.no. Nr 2/2013. HOLISTEN Medlemsblad for Holistisk Forbund, www.holisme.no. Nr 2/2013. Redaktørens spalte Kjære lesere Hovedstyret har vedtatt en forenklet utforming av dråpe på vei ned mot vannflate med ringer, altså

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

UGANDA: Tidligere korgutt leder Guds barnehær.

UGANDA: Tidligere korgutt leder Guds barnehær. # 01 / 2005 TEMA: KRL fins det en oppskrift på et samlende fellesfag? UGANDA: Tidligere korgutt leder Guds barnehær. USA: Muslim og skyldig inntil det motsatte er bevist. s. 10-17 s. 20-21 s. 26-27 s.

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Hvilken betydning har fokus på en åndelig dimensjon for mennesker som går inn i en prosess med AAs tolvtrinnsprogram, sett i lys av metodistisk helliggjørelseslære? Steinar Hjerpseth Veileder Professor

Detaljer

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet årgang 108 Nr 10 November 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge 40 år i Argentina Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet Ta dere av hverandre, likesom Kristus tok seg av

Detaljer

DEN TIDLØSE TALEN. NettNå 02 / 2011

DEN TIDLØSE TALEN. NettNå 02 / 2011 NettNå ET NETTVERKS- MAGASIN FRA NORDNORSK LEDERUTVIKLING 02 / 2011 DEN TIDLØSE TALEN Sommeren 2011 ga oss folketalen tilbake som medium og verktøy for ledelse. Da vi som nasjon ble rammet av en brutal

Detaljer

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 evegelse 2010 nr2 Stammefeiringen ble en fest! s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 Tema: Huskirker Pastord leder 2 Put it into practice Stammefeiringen 2010 er over, og jeg merker at Gud holder

Detaljer

Gir vi nok plass til tanken?

Gir vi nok plass til tanken? #3 23 Medlemsmagasin for Human-Etisk Forbund Gir vi nok plass til tanken? Dette nummeret er i sin helhet viet til tanker, samtaler, mening og filosofi. Pluss en fyldig presentasjon av Human-Etisk Forbunds

Detaljer

80 år! PÅ BØLGELENGDE. Miniportrettet: Verdensmester og bibelspreder s. 2-5. Skammerens datter s. 12-13. Gjestespalten

80 år! PÅ BØLGELENGDE. Miniportrettet: Verdensmester og bibelspreder s. 2-5. Skammerens datter s. 12-13. Gjestespalten PÅ BØLGELENGDE Nr. 2-2015 75. årgang Skammerens datter s. 12-13 Gjestespalten s. 15 80 år! s. 8-9 Miniportrettet: Verdensmester og bibelspreder s. 2-5 «Familie & Medier skal legge til rette for at mennesker

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet

POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet 9 2 POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet......................................................................

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Godkjent i NLMs hovedstyre 2. desember 2011 1 Innhold Innledning s 3

Detaljer

Nyhetsbrev nr. 1/2008 La flere få høre hva du mener Innlegg til Nyhetsbrevet sendes til red@ogsavierkirken.no. Vi ønsker dialog og ytringer! samtid?

Nyhetsbrev nr. 1/2008 La flere få høre hva du mener Innlegg til Nyhetsbrevet sendes til red@ogsavierkirken.no. Vi ønsker dialog og ytringer! samtid? Les i dette nummer: - Leders innspill s. 2 - Rapport fra høst-seminar s. 5 - Dialog i Danmark s. 9 - For ulydighet s. 10 - Reformer, ikke rasering s. 11 Nyhetsbrev nr. 1/2008 La flere få høre hva du mener

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Badeliv. Krisehåndtering. Tøffe gutter gråter også Noe meningsfylt i det meningsløse. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 3/2011-20.

Badeliv. Krisehåndtering. Tøffe gutter gråter også Noe meningsfylt i det meningsløse. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 3/2011-20. Nr. 3/2011-20. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Krisehåndtering Tøffe gutter gråter også Noe meningsfylt i det meningsløse På På lederplass Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang 20

Detaljer

jxp Ordin Høiland, eldste fra Betania Vigeland, har sammen med familien et stort misjonshjerte for Ukraina. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

jxp Ordin Høiland, eldste fra Betania Vigeland, har sammen med familien et stort misjonshjerte for Ukraina. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2011 Årgang 107 DFEFs Sommerstevne blir arrangert på Karmøy 5. 10. juli 2011. LES MER SIDE 10-11 Sangevangelist Arne Gundersen fyller 70 år. Les om

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Lærerveiledning. Følg meg! - for katekesen i 7. klasse

Lærerveiledning. Følg meg! - for katekesen i 7. klasse Lærerveiledning Følg meg! - for katekesen i 7. klasse Innholdsfortegnelse Innledning Kapittel 1: Å være som en surdeig i verden Kapittel 2: Å gjøre tjeneste i Kirken Kapittel 3: Nestekjærlighet Moder Teresa

Detaljer