ST-nytt. Rekordlav ventetid. Nytt pasienthotell. 86 hudoperasjoner. Kongemedalje til Unn. Rustilbud under ett tak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST-nytt. Rekordlav ventetid. Nytt pasienthotell. 86 hudoperasjoner. Kongemedalje til Unn. Rustilbud under ett tak"

Transkript

1 ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 2 Januar 2010 Rekordlav ventetid STs strategi : 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Mens aktiviteten økte i psykiatrien ifjor, sank den i somatikken. -Men ST har aldri ligget så lavt på ventetid for pasientene ved inngangen til 2010, konstaterte direktør Arne Rui på den årlige pressekonferansen om året som gikk. Det poenget vet han vil falle i god jord hos den nye helseministeren Anne Grete Strøm- Erichsen som avsatte en halv dag til å besøke ST. Hun tar nettopp fatt i ventelisteutfordringen. 3. Utvide det medisinske tilbudet. 4. Tilgang på fysisk infrastruktur. 5. Utvikle sykehusorganisasjonen med særlig vekt på ledelse og arbeidsmiljø. Nytt pasienthotell Stor stemning og mange lovord var det da STs andre pasienthotell åpnet i 4.etasje i Porsgrunn: Les mer side 2. -Vi var gruelig spent i forkant. Men nå ser vi at samlingen av Telemark til ett helserike, har gått bra, sa Rui som så på 2009 som et godt driftsår der ST b.la innfridde myndighetenes epikrisefrister. Men ST-direktøren ser at ST fortsatt må omstille for å få såkorn til bl.a medisinsk utvikling og investeringer. De tillitsvalgte er positive til omstilling bl.a i form av det nye pasienthotellet. Men de viser til at den har sin pris for dem som rammes: -Det er helt klart enkeltarbeidstakere som har opplevd omstillingen som tøff, sa tillitsvalgt Ellen Årøen på pressekonferansen.les mer på side 5: Kongemedalje til Unn 86 hudoperasjoner Rustilbud under ett tak Renholder Unn Lillefjære fikk Kongens fortjenstmedalje i sølv. Side 3: ST får kompetanse på kroppsformende kirurgi.86 inngrep bare ifjor. Side 6: Bygg 7 framstod nyoppussa med ruskompetansen samlet. Les side 4:

2 Nytt pasienthotell åpnet på ST Halfrid Waage synes det lover godt for det nye pasienthotellet i Porsgrunn at det var nesten fullbooket allerede på åpningsdagen 5. januar... Etter at klinikksjefen hadde klippet snor var det fritt fram for omvisning i de nyoppussede lokalene i 4. etasje som tidligere huset den urologiske sengeposten.både innbudte kolleger fra andre deler av sykehuset, journalister og STdirektøren lot seg imponere over hvor bra det var blitt på den nedslitte sengeposten. For beskjedne kroner er posten malt opp og utstyrt med flat-skjermer på de fire enkeltrommene og to dobbeltrommene som i stor grad er møblert med møbler fra den nedlagte geriatriske sengeposten. Men med litt kunst på veggene og nøktern kreativitet, var det ingen som klaget på forholdene de friskeste pasientene skal leve under i Porsgrunn... -Denne dagen har vi gleda oss lenge til. Det har vært hektisk og utfordrende måneder, men også veldig morsomt. Jeg vil takke alle som har bidratt til å få pasienthotellet i Porsgrunn opp og stå. Vi er kjempefornøyde med resultatet og gleder oss til å jobbe her, sa enhetsleder Susanne Pasienthotell i Porsgrunn med enhetsleder Susanne Hafredal Sørheim, Hilde Moen, Astrid Hagen, Bente R. Høgli, Mildrid Helnes og seksjonsleder Trine Bjørnstad. slike ansatte vet jeg at pasientene vil bli Hafredal Sørheim. Hun la lista høgt meget godt ivaretatt, sa Bjørnstad. Sekfor sine ansatte med et rørende dikt om sonslederen målbar en visjon om at de to hverdagsengler i hvitt: De som behandler pasienthotellene skal strekke seg mot å pasientene med den riktige blandingen av utvikle seg til å bli blant de beste i landet omsorg og som har respekt for at de skal etterhvert. klare seg selv og ha et privatliv. -Erfaringen fra hotellet i Skien så langt tyder på at dette er en riktig veg å gå. Vil bli blant de beste i landet Men pasienthotellet i Porsgrunn blir in-gratulerer med nyåpna pasienthotell. gen kopi av det i Skien. Dere som jobber Det er blitt utrolig flott takket være på Telemarks minste hotell vil finne deres blant annet flinke håndverkere. Her vil særpreg og utvikle et godt samarbeid garantert både pasienter, pårørende og med resten av sykehuset i Porsgrunn, sa ansatte trives, spådde seksjonsleder Trine Bjørnstad som åpnet pasienthotellet i Waage før hun erklærte pasienthotellet Skien så sent som 9.november. - Med for offisielt åpnet. -Spennende å få jobbe på pasienthotellet -Det blir spennende å jobbe på pasienthotellet. Det er en ny måte å jobbe med pasienter på, mener kreftsykepleier Mildrid Helnes. Hun er en av tre sykepleiere, en resepsjonist, hotellvert og renholder som skal holde hjulene i gang på det nye pasienthotellet i 4.etasjen i Porsgrunn. Etter en snau ukes drift, er enhetsleder Susanne Hafredal Sørheim klokkeklar på at det er riktig av ST å satse på pasienthotell-løsningen: - Vi har ikke hatt innkjøringproblemer. Og mitt inntrykk er at både ansatte og pasienter er fornøyde så langt. Vi har hatt to ektepar der den ene er pasient og den andre pårørende som har fått ligge på dobbeltrom. Det har betydd mye for dem at de fikk være sammen, konstaterer 2 Fra venstre: Susanne Hafredal Sørheim, Halfrid Waage, Arne Rui og Trine Bjørnstad pasienthotellsjefen som imdlertid ser at etterpå. Da må det bli svingninger. belegget har svingt fra dag til dag i den -Er det mange avdelinger som er glade første driftsuka. for å ha dere som avlastning? - Ja. Jeg har inntrykk av at vi bidrar til å Belegget svinger veldig lette trykket. Ikke minst for avdeling G -Torsdag var det 6-7 gjester her, mens som er superbruker av pasienthotelfredag var det f. eks bare to. Slik blir det let, svarer enhetsleder Susanne Hafredal fort når vi klargjør pasienter for opersørheim. asjon som ikke kommer tilbake til oss

3 Unn fikk fortjenstemedaljen 8.januar ble Unn Lillefjære tildelt Kongens fortjenestmedalje i sølv av ordføreren i Skien.-Dette er helt uvirkelig, sa den nyslåtte medaljemottakeren tydelig rørt. Det var tidligere tillitsvalgt ved ST -Birgit Glomlien- som hadde foreslått den mangeårige renholdslederen til den høgthengende utmerkelsen. Etter at først Fylkesmannen og deretter Kongen har funnet henne verdig, betyr det at renholderen snart skal i audiens på slottet: om. Men jeg får heller tenke at jeg tar imot medaljen på vegne av alle de flinke renholderne og tekstilansatte på ST, sa den tidligere renholdslederen på sykehuset.40 år ved sykehuset kunne Lillefjære se tilbake på da hun gikk av som pensjonist 30.oktober ifjor. 71-åringen begynte som rengjøringsassistent på daværende TSS i I flere år på 70-tallet var hun aktiv i fagforeningsarbeid og i 1975 fikk Lillefjære først jobb som rengjøringsinspektør før hun ble leder for de renholderne på TSS. Har stått på utover det vanlige -Det er ingen tvil om at du er et menneske som har stått på utover det vanlige både som tillitsvalgt og som leder i renholdsfaget, sa ordfører Rolf Erling Andersen før han på vegne av Kongen og Fylkesmannen tildelte Unn Lillefjære Kongens fortjenstmedalje: -Jeg har ikke gjort mer enn det jeg har vært satt til å gjøre. Derfor føler jeg at jeg ikke fortjener denne hederen når jeg vet at det fins så mange hverdagshelter rundt Årlig jobber et 80-talls gravide på ST- Telemarks største kvinnearbeidsplass. Nå kommer en ny brosjyre til gravide sammen med flere tiltak som et ledd i arbeidet med å redusere sykefraværet. Fra årsskiftet skal gravide følges opp tettere med tiltak som supplerer den tilretteleggingen som allerede pågår på ST. Mange ansatte har fysisk krevende jobber der det ikke er så enkelt å finne gode løsninger som ivaretar både den gravide og kravene på avdelingen. Brosjyre til gravide -Det første som skjer er at den gravide får en hyggelig brosjyre med råd og tips til hvordan de kan takle jobb og graviditet på en best mulig måte. Der er det skissert ulike tiltak som skal være en støtte og et ekstra bidrag i oppfølgingen.i brosjyren blir den ansatte kjent med de ulike tiltakene som trekantsamtaler, informasjonsmøter og øvelser for å forebygge plager. Brosjyren henviser også til aktuelle nettadresser hvor en kan finne mye nyttig oppdatert informasjon. Vi er veldig glad for at barnelsykepleier Inger Anne Dalvik var sporty og stilte opp på bilder slik at vi kunne vise gode øvelser i praksis, sier PO-konsulent Berit Aaser Torp. Flere tiltak for gravide -Brosjyren er bare ett av flere tiltak. Men den er ment som en hyggelig hilsen til våre gravide ansatte som samtidig gir informasjon om de aktuelle tiltakene Fokuset her er at de som har behov for tilrettelegging når de er gravide skal kunne stå i jobb så lenge det er forsvarlig. Sykehuset trenger kompetansen de gravide har. Vi tror også det er positivt for den enkelte å være i jobb så lenge som mulig.mange vil ha nytte av trekantsamtalen mellom den gravide, lederen hennes og en fra jordmorpoliklinikken. I disse samtalene er fokuset å få graviditeten og arbeidssituasjonen til å fungere brukbart sammen, forklarer PO-konsulenten Høg arbeidsmoral Heller ikke direktør Arne Rui var snau i attesten han ga en leder han har kjent siden 80-tallet:- Unn har stått for høg arbeidsmoral-og det har hun krevd også av andre. Hun har vært med på å effektivisere driften slik at renholderne på ST alltid har ligget et hestehode foran på moderne renholdsteknikker. I tillegg har du hatt stor omsorg for medarbeiderne dine, sa Rui.Serviceklinikksjef Alida Kjellsen understreket bildet av en leder som all- F.v: Unn Lillefjære får Kongens fortjenstmedalje av Rolf Erling Andersen. tid var opptatt av å drive framtidsretta og effektivt renhold. Enheten hun har ledet har hatt høg skår på arbeidsmiljømålinger. Hun har alltid stilt opp for ST og for andre virksomheter som har etterspurt hennes engasjement og kompetanse. Satsing for å legge til rette for gravide Berit Aaser Torp med brosjyren. Inger Anne Dalvik illustrerer trykksaken. Hun anbefaler varmt de gravide på ST å merke seg informasjonsmøtene i regi av HMS-tjenesten, jordmor og NAV. På disse møtene får både den gravide og lederen hennes informasjon om alt fra fysiologiske forandringer hos gravide, til fysisk aktivitet, tilrettelegging, lovverk, plikter og rettigheter. Det første informasjonsmøte for gravide i 2010 blir den 9. februar. 3

4 Rus samlet i nytt bygg 7 Blomsterbuketter og gaver preget den offisielle åpningen av et nyrehabilitert bygg 7. Nå er mye ruskompetanse samlet i den nyoppussede bygningen på psyykiatrområdet i Skien. Et halvt år etter at Telemark ble ett helserike, er ST-direktør Arne Rui krystallklar på det var et riktig grep: - Jeg tror vi kan løse utfordringer vi sliter med i Skien og Porsgrunn nettopp hvis vi klarer å se hele helsetilbudet i Telemark under ett. Det var noe av budskapet Rui hadde til et lederkorps av enhets-og seksjonsledere i konferansesenteret ved ST i Skien den 14. januar. På stormøtet som for første gang ble videooverført også til Kragerø, Notodden og Rjukan trakk Rui og PO-direktør Hans Evju opp et bredt bilde av utfordringene for ST i 2010: Rui satte pris på muligheten for å snakke direkte til de mange ti-talls lederne som hadde møtt fram for å få en statusgjennomgang av toppsjefen. Rui løftet fram kjente utfordringer som ventetida for pasientene der ST har kommet langt, men hvor vi ennå ikke har nådd målet om at ingen skal vente mer enn tre 4 Den lange bygningen som tidligere har huset TIP, ambulant team, IT og andre enheter ble bygget av tyskerne.nå framstår den med store lyse kontorer, korridorer og møterom med kunst det siste påspandert av direktøren som løfter inntrykket både for ansatte og pasienter Det har kostet ca 2.5 millioner å ruste opp og bygge om slik brukerne selv har ønsket det pluss 1.5 millioner for å sanere sopp og råteskadene som ble oppdaget for få år siden.- I hovedetasjen har vi fått til en nyskapning- en ruspoliklinikk som består av gamle Psykiatrisk ungdomsteam og de delene av LAR som dekker Skien, Siljan og Nome. Sammen med rusteamet og LAR-kompetansen i underetasjen er rusfeltet endelig samla. Nå framstår loka- Ruspoliklinkk og ruskompetanseteamet er på plass i nyoppussa bygg 7 i Skien lene nesten som et nytt bygg, sa DPSsjef Lars Ødegård som overlot til Karen Rasmussen lederen for den nye enhet for rus og psykiatri å klippe over snoren. måneder. Også kravene fra samhandlingsreformen og intern fordeling av medisinske tilbud i Vestfold Telemark ble berørt i innlegget der han heller ikke la skjul på at ST også står foran mange utfordringer. Signaler tyder på at det ikke vil komme like mye penger til sykehusene som før. Det betyr at ST må omstille for å klare seg: Må regne med omstillinger - STs kjernedrift må belage seg på å omstille seg til kortere liggetid, færre senger og mer effektive pasientforløp. Mange av dere føler at dere er i en vond og vanskelig situasjon der dere føler dere pressa. Men min bønn til dere som ledere er at dere deltar i og går foran i de store og små omstillingene som vi må gjennom. Dere er avgjørende for om ST skal lykkes og da handler det om å agere konstruktivt, sa Rui. Han apellerte til alle klinikker om å anstrenge seg for å unngå underskudd så langt Blomster, gaver og lykke til... Representanter for rusomsorgen i Skien kommune, Borgestadklinikken og Sauherad Samtun som er viktige samarbeidspartnere, ønsket lykke til med nyskapningen med blomster og gaver. - Dette bygget ser nå veldig fint ut- og det må bare bli super-bra når det er nettopp dere brukerne som har fått det slik dere vil ha det. Jeg er imponert over ST-psykiatriens evne til å tilpasse seg nye krav som kommer. Nå som rammene er blitt så bra, blir det opp til dere å gi det faglig innhold, sa direktør Arne Rui. -Vi har fått store fine kontorer med kunst på veggene i underetasjen Nå ser vi fram til faglig godt samarbeid i bygg7, hilste rusprosjektleder Tevje Revheim. - Det å samle rusfeltet er riktig og helt i tråd med min faglige tenkning, konstaterer Karen Rasmussen. De 12 ansatte gir poliklinisk behandling til mellom 450 og 500 rusmisbrukere fra 15 år og oppover. ST må løse utfordringer sammen det er mulig. De som har røde tall, belaster fellesskapet. ST kan ikke regne med store investeringsmidler i framtida og må selv sørge for å finne penger. Et overskudd skal gå til såkorn iform av prosjekter som gir medisinsk utvikling. Det er helt avgjørende for ST å lykkes på det området, sa Rui som gikk langt i forhold til å garantere at overskudd skal pløyes inn i nettopp prosjekter som gir medisinsk utvikling og kvalitet. Stort ledermøte med sjefer fra alle deler av Sykehuset Telemark

5 Rekordlav ventetid ifjor Mens aktiviteten økte i psykiatrien, sank den i somatikken i fjor. Men ST har aldri ligget så lavt på ventetid for pasientene som ved inngangen til 2010, konstaterte direktør Arne Rui da han oppsummerte året på den årlige pressekonferansen 18.januar. ST-direktøren så på 2009 som nok et godt driftsår der den eneste historiske hendingen var at ST har vokst med en tredjedel i og med at Notodden, Rjukan, Nordagutu og Seljord ble del av Sykehuset Telemark.-Vi var gruelig spent i forkant. Men nå ser vi at samlingen av Telemark til ett helserike, har gått bra. Det er rimelig ro rundt den situasjonen og det ville det neppe vært om det samme hadde skjedd for ti år siden, konstaterte Rui. Han gledet seg over at ST innfrir myndighetenes krav om at 80 prosent av epikrisene skal være hos fastlegene innen syv dager og at stadig flere får den med seg i handa når de skrives ut. I fjor sank imidlertid antall inneliggende pasienter i somatikken med fem prosent-mens poliklinikk-konsultasjonene gikk ned med seks prosent. Tilsvarende klarte psykiatrien på ST en økning på 4.5 prosent i innleggelser- og tre prosent på poliklinikksida. Mens gamle ST var i balanse, dro sykehusene -Ansatte på sykehus skal jobbe mye og effektivt. Utfordringen er å unngå at noen jobber så mye at det går på helsa løs. Her er god ledelse særdeles viktig. Det sa Akademikertillitsvalgt Tor Severinsen da de tillitsvalgte ble frittet ut til å si noe om situasjonen på ST under direktørens årlige pressekonferanse. Kamp mot for mye deltid Både Fagforbundets Marianne Ellefsen og NSFs Kjersti Kleiv trakk fram kampen de tillitsvalgte har kjempet mot den høge andelen som jobber deltid i små stillinger ved ST.- Jeg er veldig glad for at vi nå får støtte fra ledelsen på at ST må Svært lav ventetid ifjor Det betyr at ST har noen av de laveste ventetidene i Helse Sør-Øst og i landet sa Rui som her trakk fram at øre-nesehals har klart å redusere sine ventelister kraftig i fjor. Likevel understreket han at det er et stykke fram til målet om at ingen skal vente mer enn tre måneder på behandling personer ventet ifjor lengre enn 3 måneder mot 1730 året før.psykiatrien kom ut med en ventetid i snitt på 38 dager - 10 dager kortere enn året før. Også for barne-og ungdomspsy- F.v: Ellen Årøen, Tor Severinsen, Arne Rui, Kjersti Kleiv og Marianne Ellefsen. på Notodden med seg et minus som ga ST samlet et underskudd på 10 millioner i 2009.Mest fornøyd var Rui med at ventetida har sunket fra i gjennomsnitt 70 dager ved inngangen til 2009 til rekordlave kiatrien sank snitt-ventetida ifjor.trass i svineinfluensapandemien økte fraværet i fjor med moderate 0.15 prosent til 8.35 prosent. Rui trakk ellers fram årets store utfordringer: Å jobbe videre med 62 dager ved starten av samhandlingsreformen, videreutvikle gjøre noe med dette, sa Kleiv som tror fler i fulle stillinger kan virke positivt på sykefravær og mulighet for å høgne kompetansen rundt om. Tøft noen steder på ST Ellefsen pekte på arbeidet for å lukke avvik i forbindelse med God Vakt-kampanjen som Arbeidstilsynet står bak som viktig for å unngå ubalanse mellom arbeidspress og ressurser som belaster ansattte noen steder på ST.Selv om de tillitsvalgte ser at omstillinger er nødvendig-og at de kan være positive når man etablerer tilbud som pasienthotell, var de tydelige på at det også er mange som opplever situasjonen vanskelig: -Det Rjukan-Notodden som del av ST og ikke minst omstille og utvikle sykehusdriften for å få få mer behandling utav STs tre helsemilliarder. Takket hardtarbeidende ansatte -Vi ser i avisene at en del pasienter synes våre ansatte springer mye og fort. Et sykehus er en hektisk arbeidsplass som krever mye av de som jobber der. Som direktør gir jeg gjerne en blomst til alle de som fortjener takk for stor innsats i året som gikk, avsluttet Arne Rui. Tøft for ansatte som blir omstilt er helt klart enkeltarbeidstakere som har opplevd det tøft å bli omstilt. Det siste året har mange vært nødt til å flytte fra Porsgrunn til Skien og avdelinger er slått sammen. Det har sin pris, mente Deltatillitsvalgt Ellen Årøen. Marianne Ellefsen viste til at enkelte hjelpepleiere har følt det som de ble skjøvet ut av sykehuset i denne prosessen. 5

6 86 hudoperasjoner ifjor Ved årsskiftet hadde ST utført 86 postbariatriske operasjoner.i år har Helse Sør Øst bestilt 110 av de krevende operasjonene som stramme opp huden hos pasienter som er operert for overvekt i Tønsberg og Oslo. -Det er en krevende operasjon som noen ganger tar opptil 5-6 timer, konstaterer leder for plastikk-kirurgisk seksjon Alf Tore Aas. Med operasjons-og anestesisykepleiere, anestesilege pluss opptil tre plastikkiruger, er det opptil 10 personer inne på stua under maratonoperasjonene som Helse Sør Øst har bedt ST ta ansvar for i regionen. Noen av pasientene som er blitt operert på Senter for sykelig overvekt i Vestfold slipper gjennom nåløyet for kroppsformende kirurgi ved STs plastikk-kirurgiske seksjon.de første operasjonene startet i mai i fjor. Og ved årsskiftet hadde teamet der Aas, og overlegene Milorad Knezevic, Anadi Begic, Gudjon Gunnarsson og Elvedin Fazlagic, utført 86 operasjoner.i en situasjon der overvekt øker og 1000 femdeoperasjoner utføres årlig, blir det nok av jobb for plast-kirurgene som nå bygger opp kompetanse på hudstrammende kirurgi. Foreløpig er det bare ST som utfører slike Operasjonssykepleier Ann.Kristin Häggberg, LIS Bård Nordang, Anestesisykepleier Vigdis Reymert Billington og seksjonsoverlege Alf Tore Aas operer i 4.etasje operasjoner i så stor utstrekning i landet. Målet for seksjonen er å utvikle ett kompetansesenter for denne pasientgruppen. Gode resultater etter 86 operasjoner -Resultatene av de første 80-talls operasjonene er lovende. Helse Sør Øst har åpnet pengesekken for nye 110 operasjoner i år. Så her blir det nok å gjøre, konstaterer Aas. Han viser til at også de som bidrar med utstyr har hatt utfordringer- bl.a med å skaffe operasjonsbord som tåler vekten av pasienter som selv etter en overvektsoperasjon kan vege opp mot kilo. Når operasjoner som innsnevrer magesekken er utført og pasientene raser ned i vekt, blir det etter hvert store hudfolder til overs som plast-kirurgene i Skien må fjerne.-noen av pasientene må inn på operasjonsbordet 4-5 ganger. I en såkalt belteplastikkoperasjon blir under samme inngrepet overskudsshud fjernet først på ryggen og setet, så på sidene og til sist på magen. Mange kan trenge nye operasjoner for å fjerne hudoverskudd rundt overarmene og lårene. Det krever egne inngrep. Men for plastikkirurgene er noe av belønningen å oppleve pasienter som har fått et nytt liv når de skjemmende hudfoldene er borte og de har en hudmengde som passer kroppen etter at de har gått ned f. eks fra 300 til 120 kilo Einar Ramsli svarer på miljøverstingkritikk Sammen med andre sykehus i Helse Sør Øst som bruker gass til oppvarming, er ST utropt til miljøversting i en undersøkelse som er gjengitt i flere medier. ST er den bedriften i Grenland som har redusert CO2-utslippene mest de siste årene, sier Einar Ramsli. Han viser til at overgangen fra oljefyring i 2004 hvert år har medført at CO2-utslippet fra ST er redusert- ifjor konkret med 2850 tonn. I tillegg kjøper sykehuset 20 prosent som miljøvennlig biogass fra England. Bygg og eiendomssjefen ser at kritikerne reagerer på at sykehus går over til gass som avgir CO2 og som er fossilt brense l-istedenfor å bidra til å ta i bruk f. eks miljøvennlig fjernvarme. 6 Men Ramsli mener ST ikke kan se bort fra egen økonomi-og det faktum at ST har spart ti millioner etter at man skiftet fra langt mindre miljøvennlig olje som oppvarmingskilde. Foreløpig fins ingen tilbud om fjernvarme til ST i Skien- og det som produserer av industrien i Porsgrunn blir i dag brukt opp av bla ST i Porsgrunn og Porsgrunn kommune. Intet imot fjernvarme, men... Nå er imidlertid interesser i Skien i gang med prosjekt for fjernvarme. Ramsli har ingenting imot å koble seg på der - men han kan ikke se at sykehus kan se bort fra at det kan kreve nye investeringer og gi høgere energiregning: - Jeg kan ikke uten videre løpe til Arne Rui og si at jeg trenger tre-fire millioner mer til energiog overlate til direktøren å nedbemanne tilsvarende, bare fordi jeg skal få miljøglorie. Hvis det er viktig nok for staten, får de kompensere sykehusene for å kjøre dyrere, men mer miljøvennlige løsninger, synes Ramsli.Han mener også energimarkedet i praksis virker slik at dersom sykehuset skulle fyre med norsk strøm- så fører det til at det blir produsert mer strøm fra kullfyrte kraftverk i Europa. ST varmer opp med gass og får miljøkritikk som Einar Ramsli svarer på.

7 Utsettelse for Porsgrunn ST-direktør Arne Rui erkjenner at opprustningen av sykehuset i Porsgrunn nå er utsatt på ubestemt tid. Helse Sør Øst vil se alle investeringsprosjekter i sammenheng med den totale medisinske og bygningsmessige kapasitet, før de kan ta stilling til hvilke prosjekter som kan få grønt lys. Det aller tidligste vi kan håpe på er at Porsgrunn kan bli vurdert i løpet av Og da konkurrerer vi med mange andre investeringssøknader, konstaterer Rui nøkternt.st-direktøren som lenge har hatt sterk tro på at det skal være mulig å modernisere det nedslitte 60-tallssykehuset for millioner, erkjenner med tungt hjerte at de optimistiske planene om en rask framdrift, nå må skrinlegges. 4-5 års arbeid og en merknad i Helse og sosialkomiteen som støtter opprustningsplanene i Porsgrunn, er ikke nok. Helse Sør Øst har søknader om sykehusinvesteringer på mange milliarder- men svært små investeringsmidler å putte inn i sykehusene på Sør-og Østlandet. Nå skal det totale medisinske tilbudet i vår region settes opp og vurderes i forhold til den 1.januar i år heter hovedverneombud for drøyt 4000 ST-ansatte fra Rjukan i vest til Kragerø i sør, Marit Skau -Det blir sikkert både en spennende og utfordrende jobb. Men jeg går til den med litt skrekkblanda fryd, innrømmer den 30 år gamle sykepleieren som har jobbet på hjertemedisin i Skien siden Det nybakte hovedverneombudet som avløste veteranen Yngve Reis er likevel ikke helt ny i tillitsvervfaget. De siste årene har hun vært klinikktillitsvalgt for NSF i Medisinsk klinikk. Etter sykepleierutdannelsen i Elverum har hun jobbet både i Oslo, Hammerfest og Bodø før hun var tilbake i hjembyen Skien. Nå aksler hun et krevende ombudsverv der samlede kapasiteten. Det er rasjonelt og fornuftig å gjøre det for eierne våre. Men det fører til to års utsettelse for oss og SiV. Det aller tidligste vi kan håpe på nå, er at Porsgrunn kan bli vurdert opp mot de andre investeringsprosjektene er i Så kan vi spekulere på om det er mulig å få investeringsvedtak i styret for Helse Sør Øst f. eks i 2013, 2014 eller Vi trenger i så fall minst et år på å utarbeide et forprosjekt og minst to års byggetid - hvis alt går på skinner. Dersom vi får ja på investeringssøknaden, må vi uansett belage oss på at et nytt moderne sykehus i Porsgrunn i beste fall vil kunne stå ferdig et sted mellom 2015 og Hva betyr det for ST? Kan fortsette i Porsgrunn, men... -Sykehusdriften kan opprettholdes, men vi får neppe realisert fellestiltak med kommunene. Det er litt leit.vi får heller ikke realisert et moderne elektivt sykehus til en brøkdel av det det koster å bygge nytt, slik vi hadde håpet på.det vi i realiteten forsøker på er å pusse opp en nedslitt 60-tallsbygning slik at den kan fungere som sykehus i 100 år. Vårt konsept har vært å vise at Helse-Norge ikke er avhengig av gigantiske milliardprosjekter og nybygg for å få en akseptabel standard på sykehusene. hun skal sikre at Arbeidsmiljøloven etterleves for drøyt 4000 ST-ansatte over hele Telemark..- Jeg tror jeg ønsker meg en firehjulstrekker for å komme trygt fram på vegene nå, sier Marit Skau med et lite smil. Fokus på avvik og arbeidsmiljø Som nyvalgt ombud er hun opptatt av at ansatte får opplæring og at avvikene som registreres følges opp i hverdagen: - Jeg ønsker også å ha fokus på det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet og at alle jobber i tråd med helse-miljøog sikkerhetskravene som gjelder. Det er viktig at det f. eks det fins skikkelig skikkelig skriftlig dokumentasjon å følge når f. eks renholdere jobber med farlige ST-direktørArne Rui -Hvorfor må vi gjennom denne prosessen for å vurdere investeringsprosjektene? -Helse Sør Øst ønsker å se forholdet mellom medisinsk tilbud og kapasitet under ett både innenfor hele regionen og dernest internt i sykehusområdet Vestfold Telemark i forhold til totalt bygningsareal, før det kan settes opp en vurdering av hvilke prosjekter det er viktigst å prioritere, svarer Rui. Investeringsbehovene er satt på vent også i forhold til at helseforetakene skal gjennomføre den medisinske funksjonsfordelingen som de er pålagt å foreta i tråd med at 80 prosent av sykehusoppgavene skal utføres ved lokal-og sentralsykehusene- mens de resterende 20 prosent er høgspesialiserte oppgaver som skal utføres på Region-og Universitetssykehusnivå. Marit Skau er STs nye hovedverneombud væsker, mener Marit Skau. Hun er opptatt av at det skal være trygt for alle å jobbe på Sykehuset Telemark. Som nybakt hovedverneombud trøster hun seg med at hun har erfarne foretakstillitsvalgtkolleger å søke råd hos i Gulbygget når det blir behov for den slags Marit Skau-nytt hovedverneombud 7

8 Jakten på pelikanen... -Hvor er det blitt av pelikanen og flaggstanga utenfor ST Porsgrunn, spør Rosemarie Ditlefsen. Begge deler forsvant da uteområdet ble rustet opp med rundkjøring og nye kunstverk før åpningen av DPS Porsgrunn.. Hvor er det blitt av pelikanen og flaggstanga i Porsgrunn? -Det er mange som lurer på hvor pelikanen og flaggstanga er blitt av, bekrefter Mogens Christoffersen. Mange spør om pelikanen Håndverkeren skjønner godt at ansatte lurer på hvor det er blitt av begge deleretter at de ble fjernet for mer enn to år siden da inngangspartiet ble forandret med en rundkjøring og nye kunstverk i forbindelse med åpningen av DPS Porsgrunn. Selv forsikrer Mogens at pelikanen står trygt innelåst på et lager i Porsgrunn, mens flaggstanga inntil videre ligger like ved gasstanken nederst i hagen på bak- Trim-vinner i Kragerø sida av sykehuset. Før tronet flaggstanga ved innkjørselen utenfor legevakta. Både flaggstanga og peilkanskulpturen har stått foran sykehuset i årtier og er dypt savnet av en del ansatte som synes de er flotte symboler for sykehuset i Porsgrunn. Det var bakgrunnen for at ST-nytt påtok seg oppdraget med å jakte på de to forsvunne gjenstandene. Med ST-nytts nye kritiske samfunnsoppdrag og sans for avslørende og nådeløs journalistikk, konfronterte bladet enhetsleder Jørn Hafredal i enhet for drift og vedlikehold Pelikanen har landa trygt... -Pelikanen har landa trygt på lagret i Porsgrunn og lever i beste velgående, beroliger Hafredal. Han forsikrer at den er tatt vel vare på og at den skal ut og lyse opp utenfor sykehuset når tiden er moden.også flaggstanga skal opp igjen, lover han. Men Hafredal henviser til Inger Lisbeth Nilssen som har ansvar for alt av kunstutsmykking, for å få svar på når det skal skje: - Det kommer et trinn to i utsmykningen av uteområdene. Nå venter vi på den ytre delen av Phillip Dommens kunstverk som skal plasseres ute ved hovedveien ved innkjøringen til sykehuset i Porsgrunn. Men det er blitt litt forsinket. Pelikanen skal få en fin plass i hagen til sykehuset i Porsgrunn, lover Inger Lisbeth Nilssen. Ambulansearbeider Espen Barth i Kragerø stakk av med det aller siste gavekortet for trim-kampanjen som det ble avsatt til ifjor høst. Nå har AMU vedtatt å fortsette med kampanjen også i 2010.Barth som ble Månedens heldiggris -fikk gavekortet på 2000 kroner i desember. Fire ekstra gavekort i desember Men i julemåneden ble det delt ut fire ekstra gavekort på 500 kroner. Her var vinnerne miljøterapeut Sheila Ernst ved UPS i Skien, operasjonssykepleier Henny Nordborg i Porsgrunn, fysioterapeut Lut Simones som jobber ved Telemark rehabiliteringssenter på Nordagutu og kjøkkenassistent Bente Kaasa ved Notodden sykehus. Har du et tips til ST-nytt? Kontakt Jørn på tlf eller e-post: Lite pent å se på -Nå må noen gjøre noe for å rydde opp der Helseekspressen stopper for å slippe av passasjerer bak Vestfløyen. Akkurat nå ser det for grusomt ut der med gamle madrasser og spesialavfall. Slik kan vi ikke ha det på ST. Det er tross alt syke mennesker som passerer områder når de skal med Helseekspressen, sier Wenche på røntgen i Skien. Rask reaksjon fra Hafredal & Co Enhetsleder Elise Høyem i Habiliteringsseksjonen for barn og ungdom som nylig flyttet inn i SAMBA-bygget, er imponert over ekspeditt reaksjon fra enhet for drift og vedlikehold. Blomst til Jørn Hafredal -Jeg vil gjerne gjennom ST-nytt gi en blomst til Jørn Hafredal for ekspeditt behandling av min avviksmelding vedrørende snø som sperret en av sidedørene/evakueringsdørene våre her i det nye HABU-bygget! Avviket ble lukket samme dag som det ble meldt... En så rask behandling er et glimrende eksempel på at avvikssystemet virkerat brannprosedyrer blir tatt på alvor og ikke minst at ting kan skje fort når vi sier ifra! Bare supert altså - en stooor bukett til Jørn fra oss på HABU, skriver enhetslederen i en e-post til St-nytt. Ansvarlig utgiver Adm. dir. Arne Rui Ansvarlig redaktør: Informasjonssjef Øivind Johannesen tlf Redaktør: Informasjonskonsulent Jørn Ertsaas tlf Trykk: Thure Trykk as Tekst og foto: Jørn Ertsaas

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010 Sykehuset Telemark HF Pressekonferanse om 2010 1 2010 Sett fra sykehusledelsen : Et år preget av stabil drift og stø kurs. Ventetiden Stabil og lav (både i somatikk og psykiatri) sammenlignet med andre

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Rus og psykiske lidelser

Rus og psykiske lidelser Rus og psykiske lidelser Roller, ansvar og samhandling. På system og individnivå. Får vi det til?? Fagsjef Arne Johannesen Klinikksjef Jostein Todal Stabsenheter: Fagavdelingen Arne Johannesen Adm. fellesfunksjoner

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 19.06.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Tor Strømme Thyra Giæver Ingrid

Detaljer

Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark

Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark Det handler om å bry seg slik at vi tenker den neste milen - og noen ganger går den med pasienten 5 Fokusgruppeintervju om samhandling Helsedirektoratet

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET HVEM ER STUDIO AURORA? STUDIO AURORA er en utviklingsbedrift som hjelper mennesker som vil prøve seg i - eller komme tilbake

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 7. DESEMBER 2012 Sted: Sykehuset Telemark i Porsgrunn Tilstede: Birgit Lia, leder Knut Bjaaland, nestleder Karin S. Karlsen Arne Borgersen Ingrid Venanger

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Vi er til for deg og dine

Vi er til for deg og dine Vi er til for deg og dine Trygghet og nærhet: Vårt modersykehus tilfører oss den beste fagkompetanse etter behov og etter plan Vi er så små at vi alltid er nær deg vi er så store at vi har det beste av

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 06/00346-21 Endring av stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 03/00389-13 Vedr tilbud om vikariat Personalmappe

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF Møtedato: X STYRET 02.02.11 Under arbeid Godkjent av direktør X Styresak nr.: 07/11 Saksbeh.: Ståle Langvik Christiansen Arkiv: G:\overordna styrer+r\0-sthf-styret\01saker\(møtedato)\(filnavn)

Detaljer

Samarbeidsmøte Ordførere i Telemark og SMISO-Telemark

Samarbeidsmøte Ordførere i Telemark og SMISO-Telemark Samarbeidsmøte Ordførere i Telemark og SMISO-Telemark Innledning v/ Inger Lise Stølsvik, daglig leder Senter mot incest og seksuelle overgrep i Telemark Seksuelle overgrep som fenomen Omfang: hvor mange

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Kjøreteknikk motocross

Kjøreteknikk motocross Kjøreteknikk motocross Den fritt oversatt fra Motocross Action, hvor motocross / supercrosslegenden Bob Hurricane Hannah og Motocross Action gir deg 10 eksklusive tips som reduserer rundetidene dine og

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 05.12. 2013 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Ingrid Venanger Tor Strømme Kari

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01187-82 Tilsagn - Tilsagn - NAV Telemark Seksjon portørtjeneste Dok. dato: 06.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 159 tgående internt produsert, 14/01272-11 Tilbakemelding til

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 54-2015 Adm. dir. Bess Frøyshov Orienteringssak 16.9.2015

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

OM DU TILBYR HELE ARMEN TAR VI BARE LILLEFINGEREN Innlegg av Tove K. Vestheim, psykiatrisk sykepleier og leder av brukerrådet v/ Søndre Oslo DPS

OM DU TILBYR HELE ARMEN TAR VI BARE LILLEFINGEREN Innlegg av Tove K. Vestheim, psykiatrisk sykepleier og leder av brukerrådet v/ Søndre Oslo DPS OM DU TILBYR HELE ARMEN TAR VI BARE LILLEFINGEREN Innlegg av Tove K. Vestheim, psykiatrisk sykepleier og leder av brukerrådet v/ Søndre Oslo DPS Grunnen til at jeg har endre ordtaket slik er på bakgrunn

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00440-6 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Seksjon HR rådgivere Dok. dato: 31.01.2015 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.6.14 Sak nr: 31/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. mai 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

GRAVID? Har du ikke sykemeldt deg enda?

GRAVID? Har du ikke sykemeldt deg enda? GRAVID? Har du ikke sykemeldt deg enda? Sluttrapport Gravid og i arbeid GIA Resultatmål Øke kunnskap og bevissthet blant gravide og ledere, dermed mulighet for reduksjon av sykefraværet blant gravide Sykefraværet

Detaljer

Nye Molde sjukehus. Grip muligheten: Vi stoler på løftene om finansiering og fremdrift!

Nye Molde sjukehus. Grip muligheten: Vi stoler på løftene om finansiering og fremdrift! Nye Molde sjukehus Grip muligheten: Vi stoler på løftene om finansiering og fremdrift! 1960 - Historikk - 2017 2001: Fylkestingets julevedtak : Nytt sykehus på Lundavang 2002: Helse Midt-Norge starter

Detaljer

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole: Migrene Norsk utgave Schibsted Forlag AS, Oslo 2011 Elektronisk utgave 2011 Elektronisk tilrettelegging: RenessanseMedia

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 25.09.14 Sak nr: 041/2014 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Fristbrudd og ventetider Bakgrunn for saken Det er et eierkrav at norske sykehus skal øke tilgjengeligheten,

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter, Helse Stavanger HF

Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter, Helse Stavanger HF Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter, Helse Stavanger HF Tabellen viser antall svar i hver kategori Rapport laget: 13.okt.2016 Undersøkelsesperiode: 11.jan.2016-12.okt.2016 Antall

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.2016 Sak nr: 030/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2016 Trykte vedlegg: ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 06/00033-6 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 01.12.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 09/01316-12 Tilbud om

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/02652-21 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale 50% - Personalmappe - Dok. dato: 15.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10465-21 Din fremtidige

Detaljer

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Om når regjeringens kreftgaranti vil være en realitet, med henvisning til målsettingen om at det skal gå maksimalt

Detaljer

PORSGRUNNSKONFERANSEN 2014. for psykisk helse, kultur og forskning

PORSGRUNNSKONFERANSEN 2014. for psykisk helse, kultur og forskning Friheten er som luften. Først når en ikke har den, merker en hva den betyr. Mennesket er født fritt PORSGRUNNSKONFERANSEN 2014 for psykisk helse, kultur og forskning MÅLET MED PORSGRUNNSKONFERANSEN Distriktspsykiatrisk

Detaljer

Reisebrev fra en elektriker på tur

Reisebrev fra en elektriker på tur Reisebrev fra en elektriker på tur Etter en 8 timer biltur. En biltur som seg hør og bør innhold hindu musikk og en unge som veksler mellom og spille på sin lekegitar og spille gameboy med lyden på full

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 36/09 HMS-rapportering Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/ Arkiv: 254

SAKSFREMLEGG. Sak 36/09 HMS-rapportering Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/ Arkiv: 254 SAKSFREMLEGG Sak 36/09 HMS-rapportering 2009 Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/4838-2 Arkiv: 254 Innstilling Styret ved St. Olavs Hospital HF tar HMS-rapporten

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS

SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS Nye Rjukan Sykehus OPS (offentlig / privat samarbeid) BAKGRUNN Utviklingsplanen for Sykehuset Telemark HF 2014-2016 og nye helsepolitiske

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Kommunestørrelse Antall Prosent Færre enn 3000 202 7 3001-10 000 641 24 10 001-20 000 406 15 20001-50 000 620 23 50 001 eller flere 826 31 Hjemmetjenesten Sykehjem Alle Tjenesten jeg jobber i er tilstrekkelig

Detaljer

Øyepoliklinikk - Diabetespasienter Vår 2017

Øyepoliklinikk - Diabetespasienter Vår 2017 Øyepoliklinikk - Diabetespasienter Vår 7 Data: Antall Samlet vurdering av k Rapport laget:.mar.7 Undersøkelsesperiode:.feb.7.mar.7 Responsrate: 49. Var pleien og behandlinge n du fikk på k alt i alt tilfredsstillen

Detaljer

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2017 - PEDAGOGISK OPPLEGG Omfang: 60 minutter Årets tema: Noe å glede seg over Målgruppe: ungdomsskole/videregående skole (det finnes eget opplegg for barneskole) Merknad:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00132-27 Vedrørende deres henvendelse Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 25.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 03/00985-8

Detaljer

Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon.

Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Det kalles en depresjon når plagene er vedvarende og så sterke at de fører til

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer

Emilie 7 år og har Leddgikt

Emilie 7 år og har Leddgikt Emilie 7 år og har Leddgikt Emilie vil danse selv om hun har leddegigt. Hun drømmer om at være med i et rigtigt danseshow. Leddegigten giver Emilie meget ondt i kroppen af og til. Lægerne vil prøve noget

Detaljer

Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag. Stiklestad 10. september 2014

Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag. Stiklestad 10. september 2014 Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag Stiklestad 10. september 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Ansvar for folkehelse og utdanning 5000 ungdommer Mange å ires for Det aller verste: Å miste elever

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk En bok for barn som pårørende Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Dato og tid:

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Dato og tid: PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Dato og tid: Sted: Onsdag 29. oktober 2014 kl. 0930 1600 Direktørens møterom, Skien Tilstede: Tom Jørgensen, styreleder Elisabeth A. Nilsen, nestleder Thor

Detaljer

ST-nytt. Fra døgn til dag. De fikk 2. prisen. Stødig ST-år i 2008. Satser på joint care. Ansatte strekker seg

ST-nytt. Fra døgn til dag. De fikk 2. prisen. Stødig ST-år i 2008. Satser på joint care. Ansatte strekker seg ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 2 februar 2009 Fra døgn til dag STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. ST ser nå på mulighetene for å bygge

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 09/01429-8 Vedrørende søknad - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 01.02.2017 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 10/00161-12 Vedtak

Detaljer

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Havnedrift er risikofylt Tre hovedelementer i god krisekommunikasjon ET VARMT

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse 3.3.2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Befolkningsutvikling og sykdomsbilde Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell

Detaljer

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK 1). Ut fra oversikten over fraværsutviklingen, velges ut enheter-/områder for prosjekter med tanke på å få til en reduksjon av fraværet. 2). Prosjekter og tiltak

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 08/00713-13 Økning - Personalmappe - Dok. dato: 12.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 08/00923-4 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes

Detaljer

Evaluering av årsplanen til Salutten

Evaluering av årsplanen til Salutten Evaluering av årsplanen til Salutten Da er vi kommet til november, og det er noen måneder siden oppstart. Det har skjedd mye på Salutten på denne tiden. Barna utvikler seg hver eneste dag, og vi er så

Detaljer

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Bakgrunn og formål Evalueringen baserer seg på vurdering av måloppnåelse av kriteriene satt i styresak

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Shaukat tenker fort, lønna øker sakte

Shaukat tenker fort, lønna øker sakte Shaukat tenker fort, lønna øker sakte Jeg får en god følelse når jeg kan hjelpe mennesker som er syke og har behov for hjelp. Ambulansepersonell må både kunne tenke og kjøre fort. Hverdagen er sammensatt

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MAI 2012 Hei alle sammen! Tusen takk for enda en super måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye den siste måneden, med bursdager, 17.mai-forberedelser og feiring,

Detaljer

KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD

KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD Margrete Klemmetsby onsdag 30.mai 2014 Pasientforløp Vestfold 1 sykehus; SiV 12 kommuner 2200.000 somatisk nedslagsfelt Prosjekteier: Rådmennene i kommunene Klinikksjef

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 06/00849-26 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: 18.12.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 06/01207-22 Korrigert tilbud - Personalmappe

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Bærum sykehus omdømme i etterkant av den såkalte Ventelistesaken - 2010. Utarbeidet av: Oddvar Solli

Bærum sykehus omdømme i etterkant av den såkalte Ventelistesaken - 2010. Utarbeidet av: Oddvar Solli Bærum sykehus omdømme i etterkant av den såkalte Ventelistesaken - 2010 Utarbeidet av: Oddvar Solli Agenda Bakgrunn Resultater - Kjennskap til Bærum sykehus - Vurderinger av Bærum sykehus Oppsummering

Detaljer

Fra åpningen av biblioteket i Kolben 4. januar 2006

Fra åpningen av biblioteket i Kolben 4. januar 2006 Bygging av Kolben Fra åpningen av biblioteket i Kolben 4. januar 2006 Ordfører Sylvi Graham klipper snora, og nytt bibliotek ble erklært åpnet Ditt bibliotek Ann Lisbeth Morris (født 1950) - ansatt siden

Detaljer

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv Bjørn Engum Adm. dir. Helse Finnmark HF DRGforum 2.03.05 1 Opplegg Noen utfordringer i dagens helsevesen ISF og DRG ISF og aktivitet ISF og kostnader ISF og

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken!

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken! nr.1 å rgang: 16 Et fag- og aktivitetsmagasin for hundeeiere Unngå frykt hos valpen Forebygging og reduksjon Superkrefter Når du trenger det! Klikkpunkt Et nytt begrep TEMA LEK Kom i gang med leken! vi

Detaljer

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger Nasjonalt topplederprogram Johannes Lindheim STHF 06.04.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring Sykehuset

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/00566-5 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 07/00191-8 Sier opp sin stilling i Kragerø -

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal.

Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal. Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal. Bakgrunn: Høsten 2014 direktøren utfordrer operasjonsavdelingen i Arendal til å øke effektiviteten på operasjonsstuene. Ligger allerede

Detaljer

Stedet for deg som søker nye løsninger. Samtaleterapi - yoga - konstellasjoner - kurs innenfor helse og selvutvikling

Stedet for deg som søker nye løsninger. Samtaleterapi - yoga - konstellasjoner - kurs innenfor helse og selvutvikling Stedet for deg som søker nye løsninger Samtaleterapi - yoga - konstellasjoner - kurs innenfor helse og selvutvikling Yoga stimulerer kroppens evne til å rette opp ubalanser Vi er ulike, og derfor trenger

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

«Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Ine Weum, 04.3.16 ine@akan.no

«Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Ine Weum, 04.3.16 ine@akan.no «Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Ine Weum, 04.3.16 ine@akan.no 1 Hva er Akan? Akan kompetansesenter Partenes verktøy for forebyggende arbeid i praksis Akan-modellen En modell for å forebygge

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Å være stolt, nyutdannet sykepleier - hva handler det om? Torild Sneltvedt Veileder Terese Bondas

Å være stolt, nyutdannet sykepleier - hva handler det om? Torild Sneltvedt Veileder Terese Bondas Å være stolt, nyutdannet sykepleier - hva handler det om? Torild Sneltvedt Veileder Terese Bondas Studien er en del av en PhD -avhandling og har til hensikt å belyse nyutdannede sykepleieres erfaringer

Detaljer