ST-nytt. Rekordlav ventetid. Nytt pasienthotell. 86 hudoperasjoner. Kongemedalje til Unn. Rustilbud under ett tak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST-nytt. Rekordlav ventetid. Nytt pasienthotell. 86 hudoperasjoner. Kongemedalje til Unn. Rustilbud under ett tak"

Transkript

1 ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 2 Januar 2010 Rekordlav ventetid STs strategi : 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Mens aktiviteten økte i psykiatrien ifjor, sank den i somatikken. -Men ST har aldri ligget så lavt på ventetid for pasientene ved inngangen til 2010, konstaterte direktør Arne Rui på den årlige pressekonferansen om året som gikk. Det poenget vet han vil falle i god jord hos den nye helseministeren Anne Grete Strøm- Erichsen som avsatte en halv dag til å besøke ST. Hun tar nettopp fatt i ventelisteutfordringen. 3. Utvide det medisinske tilbudet. 4. Tilgang på fysisk infrastruktur. 5. Utvikle sykehusorganisasjonen med særlig vekt på ledelse og arbeidsmiljø. Nytt pasienthotell Stor stemning og mange lovord var det da STs andre pasienthotell åpnet i 4.etasje i Porsgrunn: Les mer side 2. -Vi var gruelig spent i forkant. Men nå ser vi at samlingen av Telemark til ett helserike, har gått bra, sa Rui som så på 2009 som et godt driftsår der ST b.la innfridde myndighetenes epikrisefrister. Men ST-direktøren ser at ST fortsatt må omstille for å få såkorn til bl.a medisinsk utvikling og investeringer. De tillitsvalgte er positive til omstilling bl.a i form av det nye pasienthotellet. Men de viser til at den har sin pris for dem som rammes: -Det er helt klart enkeltarbeidstakere som har opplevd omstillingen som tøff, sa tillitsvalgt Ellen Årøen på pressekonferansen.les mer på side 5: Kongemedalje til Unn 86 hudoperasjoner Rustilbud under ett tak Renholder Unn Lillefjære fikk Kongens fortjenstmedalje i sølv. Side 3: ST får kompetanse på kroppsformende kirurgi.86 inngrep bare ifjor. Side 6: Bygg 7 framstod nyoppussa med ruskompetansen samlet. Les side 4:

2 Nytt pasienthotell åpnet på ST Halfrid Waage synes det lover godt for det nye pasienthotellet i Porsgrunn at det var nesten fullbooket allerede på åpningsdagen 5. januar... Etter at klinikksjefen hadde klippet snor var det fritt fram for omvisning i de nyoppussede lokalene i 4. etasje som tidligere huset den urologiske sengeposten.både innbudte kolleger fra andre deler av sykehuset, journalister og STdirektøren lot seg imponere over hvor bra det var blitt på den nedslitte sengeposten. For beskjedne kroner er posten malt opp og utstyrt med flat-skjermer på de fire enkeltrommene og to dobbeltrommene som i stor grad er møblert med møbler fra den nedlagte geriatriske sengeposten. Men med litt kunst på veggene og nøktern kreativitet, var det ingen som klaget på forholdene de friskeste pasientene skal leve under i Porsgrunn... -Denne dagen har vi gleda oss lenge til. Det har vært hektisk og utfordrende måneder, men også veldig morsomt. Jeg vil takke alle som har bidratt til å få pasienthotellet i Porsgrunn opp og stå. Vi er kjempefornøyde med resultatet og gleder oss til å jobbe her, sa enhetsleder Susanne Pasienthotell i Porsgrunn med enhetsleder Susanne Hafredal Sørheim, Hilde Moen, Astrid Hagen, Bente R. Høgli, Mildrid Helnes og seksjonsleder Trine Bjørnstad. slike ansatte vet jeg at pasientene vil bli Hafredal Sørheim. Hun la lista høgt meget godt ivaretatt, sa Bjørnstad. Sekfor sine ansatte med et rørende dikt om sonslederen målbar en visjon om at de to hverdagsengler i hvitt: De som behandler pasienthotellene skal strekke seg mot å pasientene med den riktige blandingen av utvikle seg til å bli blant de beste i landet omsorg og som har respekt for at de skal etterhvert. klare seg selv og ha et privatliv. -Erfaringen fra hotellet i Skien så langt tyder på at dette er en riktig veg å gå. Vil bli blant de beste i landet Men pasienthotellet i Porsgrunn blir in-gratulerer med nyåpna pasienthotell. gen kopi av det i Skien. Dere som jobber Det er blitt utrolig flott takket være på Telemarks minste hotell vil finne deres blant annet flinke håndverkere. Her vil særpreg og utvikle et godt samarbeid garantert både pasienter, pårørende og med resten av sykehuset i Porsgrunn, sa ansatte trives, spådde seksjonsleder Trine Bjørnstad som åpnet pasienthotellet i Waage før hun erklærte pasienthotellet Skien så sent som 9.november. - Med for offisielt åpnet. -Spennende å få jobbe på pasienthotellet -Det blir spennende å jobbe på pasienthotellet. Det er en ny måte å jobbe med pasienter på, mener kreftsykepleier Mildrid Helnes. Hun er en av tre sykepleiere, en resepsjonist, hotellvert og renholder som skal holde hjulene i gang på det nye pasienthotellet i 4.etasjen i Porsgrunn. Etter en snau ukes drift, er enhetsleder Susanne Hafredal Sørheim klokkeklar på at det er riktig av ST å satse på pasienthotell-løsningen: - Vi har ikke hatt innkjøringproblemer. Og mitt inntrykk er at både ansatte og pasienter er fornøyde så langt. Vi har hatt to ektepar der den ene er pasient og den andre pårørende som har fått ligge på dobbeltrom. Det har betydd mye for dem at de fikk være sammen, konstaterer 2 Fra venstre: Susanne Hafredal Sørheim, Halfrid Waage, Arne Rui og Trine Bjørnstad pasienthotellsjefen som imdlertid ser at etterpå. Da må det bli svingninger. belegget har svingt fra dag til dag i den -Er det mange avdelinger som er glade første driftsuka. for å ha dere som avlastning? - Ja. Jeg har inntrykk av at vi bidrar til å Belegget svinger veldig lette trykket. Ikke minst for avdeling G -Torsdag var det 6-7 gjester her, mens som er superbruker av pasienthotelfredag var det f. eks bare to. Slik blir det let, svarer enhetsleder Susanne Hafredal fort når vi klargjør pasienter for opersørheim. asjon som ikke kommer tilbake til oss

3 Unn fikk fortjenstemedaljen 8.januar ble Unn Lillefjære tildelt Kongens fortjenestmedalje i sølv av ordføreren i Skien.-Dette er helt uvirkelig, sa den nyslåtte medaljemottakeren tydelig rørt. Det var tidligere tillitsvalgt ved ST -Birgit Glomlien- som hadde foreslått den mangeårige renholdslederen til den høgthengende utmerkelsen. Etter at først Fylkesmannen og deretter Kongen har funnet henne verdig, betyr det at renholderen snart skal i audiens på slottet: om. Men jeg får heller tenke at jeg tar imot medaljen på vegne av alle de flinke renholderne og tekstilansatte på ST, sa den tidligere renholdslederen på sykehuset.40 år ved sykehuset kunne Lillefjære se tilbake på da hun gikk av som pensjonist 30.oktober ifjor. 71-åringen begynte som rengjøringsassistent på daværende TSS i I flere år på 70-tallet var hun aktiv i fagforeningsarbeid og i 1975 fikk Lillefjære først jobb som rengjøringsinspektør før hun ble leder for de renholderne på TSS. Har stått på utover det vanlige -Det er ingen tvil om at du er et menneske som har stått på utover det vanlige både som tillitsvalgt og som leder i renholdsfaget, sa ordfører Rolf Erling Andersen før han på vegne av Kongen og Fylkesmannen tildelte Unn Lillefjære Kongens fortjenstmedalje: -Jeg har ikke gjort mer enn det jeg har vært satt til å gjøre. Derfor føler jeg at jeg ikke fortjener denne hederen når jeg vet at det fins så mange hverdagshelter rundt Årlig jobber et 80-talls gravide på ST- Telemarks største kvinnearbeidsplass. Nå kommer en ny brosjyre til gravide sammen med flere tiltak som et ledd i arbeidet med å redusere sykefraværet. Fra årsskiftet skal gravide følges opp tettere med tiltak som supplerer den tilretteleggingen som allerede pågår på ST. Mange ansatte har fysisk krevende jobber der det ikke er så enkelt å finne gode løsninger som ivaretar både den gravide og kravene på avdelingen. Brosjyre til gravide -Det første som skjer er at den gravide får en hyggelig brosjyre med råd og tips til hvordan de kan takle jobb og graviditet på en best mulig måte. Der er det skissert ulike tiltak som skal være en støtte og et ekstra bidrag i oppfølgingen.i brosjyren blir den ansatte kjent med de ulike tiltakene som trekantsamtaler, informasjonsmøter og øvelser for å forebygge plager. Brosjyren henviser også til aktuelle nettadresser hvor en kan finne mye nyttig oppdatert informasjon. Vi er veldig glad for at barnelsykepleier Inger Anne Dalvik var sporty og stilte opp på bilder slik at vi kunne vise gode øvelser i praksis, sier PO-konsulent Berit Aaser Torp. Flere tiltak for gravide -Brosjyren er bare ett av flere tiltak. Men den er ment som en hyggelig hilsen til våre gravide ansatte som samtidig gir informasjon om de aktuelle tiltakene Fokuset her er at de som har behov for tilrettelegging når de er gravide skal kunne stå i jobb så lenge det er forsvarlig. Sykehuset trenger kompetansen de gravide har. Vi tror også det er positivt for den enkelte å være i jobb så lenge som mulig.mange vil ha nytte av trekantsamtalen mellom den gravide, lederen hennes og en fra jordmorpoliklinikken. I disse samtalene er fokuset å få graviditeten og arbeidssituasjonen til å fungere brukbart sammen, forklarer PO-konsulenten Høg arbeidsmoral Heller ikke direktør Arne Rui var snau i attesten han ga en leder han har kjent siden 80-tallet:- Unn har stått for høg arbeidsmoral-og det har hun krevd også av andre. Hun har vært med på å effektivisere driften slik at renholderne på ST alltid har ligget et hestehode foran på moderne renholdsteknikker. I tillegg har du hatt stor omsorg for medarbeiderne dine, sa Rui.Serviceklinikksjef Alida Kjellsen understreket bildet av en leder som all- F.v: Unn Lillefjære får Kongens fortjenstmedalje av Rolf Erling Andersen. tid var opptatt av å drive framtidsretta og effektivt renhold. Enheten hun har ledet har hatt høg skår på arbeidsmiljømålinger. Hun har alltid stilt opp for ST og for andre virksomheter som har etterspurt hennes engasjement og kompetanse. Satsing for å legge til rette for gravide Berit Aaser Torp med brosjyren. Inger Anne Dalvik illustrerer trykksaken. Hun anbefaler varmt de gravide på ST å merke seg informasjonsmøtene i regi av HMS-tjenesten, jordmor og NAV. På disse møtene får både den gravide og lederen hennes informasjon om alt fra fysiologiske forandringer hos gravide, til fysisk aktivitet, tilrettelegging, lovverk, plikter og rettigheter. Det første informasjonsmøte for gravide i 2010 blir den 9. februar. 3

4 Rus samlet i nytt bygg 7 Blomsterbuketter og gaver preget den offisielle åpningen av et nyrehabilitert bygg 7. Nå er mye ruskompetanse samlet i den nyoppussede bygningen på psyykiatrområdet i Skien. Et halvt år etter at Telemark ble ett helserike, er ST-direktør Arne Rui krystallklar på det var et riktig grep: - Jeg tror vi kan løse utfordringer vi sliter med i Skien og Porsgrunn nettopp hvis vi klarer å se hele helsetilbudet i Telemark under ett. Det var noe av budskapet Rui hadde til et lederkorps av enhets-og seksjonsledere i konferansesenteret ved ST i Skien den 14. januar. På stormøtet som for første gang ble videooverført også til Kragerø, Notodden og Rjukan trakk Rui og PO-direktør Hans Evju opp et bredt bilde av utfordringene for ST i 2010: Rui satte pris på muligheten for å snakke direkte til de mange ti-talls lederne som hadde møtt fram for å få en statusgjennomgang av toppsjefen. Rui løftet fram kjente utfordringer som ventetida for pasientene der ST har kommet langt, men hvor vi ennå ikke har nådd målet om at ingen skal vente mer enn tre 4 Den lange bygningen som tidligere har huset TIP, ambulant team, IT og andre enheter ble bygget av tyskerne.nå framstår den med store lyse kontorer, korridorer og møterom med kunst det siste påspandert av direktøren som løfter inntrykket både for ansatte og pasienter Det har kostet ca 2.5 millioner å ruste opp og bygge om slik brukerne selv har ønsket det pluss 1.5 millioner for å sanere sopp og råteskadene som ble oppdaget for få år siden.- I hovedetasjen har vi fått til en nyskapning- en ruspoliklinikk som består av gamle Psykiatrisk ungdomsteam og de delene av LAR som dekker Skien, Siljan og Nome. Sammen med rusteamet og LAR-kompetansen i underetasjen er rusfeltet endelig samla. Nå framstår loka- Ruspoliklinkk og ruskompetanseteamet er på plass i nyoppussa bygg 7 i Skien lene nesten som et nytt bygg, sa DPSsjef Lars Ødegård som overlot til Karen Rasmussen lederen for den nye enhet for rus og psykiatri å klippe over snoren. måneder. Også kravene fra samhandlingsreformen og intern fordeling av medisinske tilbud i Vestfold Telemark ble berørt i innlegget der han heller ikke la skjul på at ST også står foran mange utfordringer. Signaler tyder på at det ikke vil komme like mye penger til sykehusene som før. Det betyr at ST må omstille for å klare seg: Må regne med omstillinger - STs kjernedrift må belage seg på å omstille seg til kortere liggetid, færre senger og mer effektive pasientforløp. Mange av dere føler at dere er i en vond og vanskelig situasjon der dere føler dere pressa. Men min bønn til dere som ledere er at dere deltar i og går foran i de store og små omstillingene som vi må gjennom. Dere er avgjørende for om ST skal lykkes og da handler det om å agere konstruktivt, sa Rui. Han apellerte til alle klinikker om å anstrenge seg for å unngå underskudd så langt Blomster, gaver og lykke til... Representanter for rusomsorgen i Skien kommune, Borgestadklinikken og Sauherad Samtun som er viktige samarbeidspartnere, ønsket lykke til med nyskapningen med blomster og gaver. - Dette bygget ser nå veldig fint ut- og det må bare bli super-bra når det er nettopp dere brukerne som har fått det slik dere vil ha det. Jeg er imponert over ST-psykiatriens evne til å tilpasse seg nye krav som kommer. Nå som rammene er blitt så bra, blir det opp til dere å gi det faglig innhold, sa direktør Arne Rui. -Vi har fått store fine kontorer med kunst på veggene i underetasjen Nå ser vi fram til faglig godt samarbeid i bygg7, hilste rusprosjektleder Tevje Revheim. - Det å samle rusfeltet er riktig og helt i tråd med min faglige tenkning, konstaterer Karen Rasmussen. De 12 ansatte gir poliklinisk behandling til mellom 450 og 500 rusmisbrukere fra 15 år og oppover. ST må løse utfordringer sammen det er mulig. De som har røde tall, belaster fellesskapet. ST kan ikke regne med store investeringsmidler i framtida og må selv sørge for å finne penger. Et overskudd skal gå til såkorn iform av prosjekter som gir medisinsk utvikling. Det er helt avgjørende for ST å lykkes på det området, sa Rui som gikk langt i forhold til å garantere at overskudd skal pløyes inn i nettopp prosjekter som gir medisinsk utvikling og kvalitet. Stort ledermøte med sjefer fra alle deler av Sykehuset Telemark

5 Rekordlav ventetid ifjor Mens aktiviteten økte i psykiatrien, sank den i somatikken i fjor. Men ST har aldri ligget så lavt på ventetid for pasientene som ved inngangen til 2010, konstaterte direktør Arne Rui da han oppsummerte året på den årlige pressekonferansen 18.januar. ST-direktøren så på 2009 som nok et godt driftsår der den eneste historiske hendingen var at ST har vokst med en tredjedel i og med at Notodden, Rjukan, Nordagutu og Seljord ble del av Sykehuset Telemark.-Vi var gruelig spent i forkant. Men nå ser vi at samlingen av Telemark til ett helserike, har gått bra. Det er rimelig ro rundt den situasjonen og det ville det neppe vært om det samme hadde skjedd for ti år siden, konstaterte Rui. Han gledet seg over at ST innfrir myndighetenes krav om at 80 prosent av epikrisene skal være hos fastlegene innen syv dager og at stadig flere får den med seg i handa når de skrives ut. I fjor sank imidlertid antall inneliggende pasienter i somatikken med fem prosent-mens poliklinikk-konsultasjonene gikk ned med seks prosent. Tilsvarende klarte psykiatrien på ST en økning på 4.5 prosent i innleggelser- og tre prosent på poliklinikksida. Mens gamle ST var i balanse, dro sykehusene -Ansatte på sykehus skal jobbe mye og effektivt. Utfordringen er å unngå at noen jobber så mye at det går på helsa løs. Her er god ledelse særdeles viktig. Det sa Akademikertillitsvalgt Tor Severinsen da de tillitsvalgte ble frittet ut til å si noe om situasjonen på ST under direktørens årlige pressekonferanse. Kamp mot for mye deltid Både Fagforbundets Marianne Ellefsen og NSFs Kjersti Kleiv trakk fram kampen de tillitsvalgte har kjempet mot den høge andelen som jobber deltid i små stillinger ved ST.- Jeg er veldig glad for at vi nå får støtte fra ledelsen på at ST må Svært lav ventetid ifjor Det betyr at ST har noen av de laveste ventetidene i Helse Sør-Øst og i landet sa Rui som her trakk fram at øre-nesehals har klart å redusere sine ventelister kraftig i fjor. Likevel understreket han at det er et stykke fram til målet om at ingen skal vente mer enn tre måneder på behandling personer ventet ifjor lengre enn 3 måneder mot 1730 året før.psykiatrien kom ut med en ventetid i snitt på 38 dager - 10 dager kortere enn året før. Også for barne-og ungdomspsy- F.v: Ellen Årøen, Tor Severinsen, Arne Rui, Kjersti Kleiv og Marianne Ellefsen. på Notodden med seg et minus som ga ST samlet et underskudd på 10 millioner i 2009.Mest fornøyd var Rui med at ventetida har sunket fra i gjennomsnitt 70 dager ved inngangen til 2009 til rekordlave kiatrien sank snitt-ventetida ifjor.trass i svineinfluensapandemien økte fraværet i fjor med moderate 0.15 prosent til 8.35 prosent. Rui trakk ellers fram årets store utfordringer: Å jobbe videre med 62 dager ved starten av samhandlingsreformen, videreutvikle gjøre noe med dette, sa Kleiv som tror fler i fulle stillinger kan virke positivt på sykefravær og mulighet for å høgne kompetansen rundt om. Tøft noen steder på ST Ellefsen pekte på arbeidet for å lukke avvik i forbindelse med God Vakt-kampanjen som Arbeidstilsynet står bak som viktig for å unngå ubalanse mellom arbeidspress og ressurser som belaster ansattte noen steder på ST.Selv om de tillitsvalgte ser at omstillinger er nødvendig-og at de kan være positive når man etablerer tilbud som pasienthotell, var de tydelige på at det også er mange som opplever situasjonen vanskelig: -Det Rjukan-Notodden som del av ST og ikke minst omstille og utvikle sykehusdriften for å få få mer behandling utav STs tre helsemilliarder. Takket hardtarbeidende ansatte -Vi ser i avisene at en del pasienter synes våre ansatte springer mye og fort. Et sykehus er en hektisk arbeidsplass som krever mye av de som jobber der. Som direktør gir jeg gjerne en blomst til alle de som fortjener takk for stor innsats i året som gikk, avsluttet Arne Rui. Tøft for ansatte som blir omstilt er helt klart enkeltarbeidstakere som har opplevd det tøft å bli omstilt. Det siste året har mange vært nødt til å flytte fra Porsgrunn til Skien og avdelinger er slått sammen. Det har sin pris, mente Deltatillitsvalgt Ellen Årøen. Marianne Ellefsen viste til at enkelte hjelpepleiere har følt det som de ble skjøvet ut av sykehuset i denne prosessen. 5

6 86 hudoperasjoner ifjor Ved årsskiftet hadde ST utført 86 postbariatriske operasjoner.i år har Helse Sør Øst bestilt 110 av de krevende operasjonene som stramme opp huden hos pasienter som er operert for overvekt i Tønsberg og Oslo. -Det er en krevende operasjon som noen ganger tar opptil 5-6 timer, konstaterer leder for plastikk-kirurgisk seksjon Alf Tore Aas. Med operasjons-og anestesisykepleiere, anestesilege pluss opptil tre plastikkiruger, er det opptil 10 personer inne på stua under maratonoperasjonene som Helse Sør Øst har bedt ST ta ansvar for i regionen. Noen av pasientene som er blitt operert på Senter for sykelig overvekt i Vestfold slipper gjennom nåløyet for kroppsformende kirurgi ved STs plastikk-kirurgiske seksjon.de første operasjonene startet i mai i fjor. Og ved årsskiftet hadde teamet der Aas, og overlegene Milorad Knezevic, Anadi Begic, Gudjon Gunnarsson og Elvedin Fazlagic, utført 86 operasjoner.i en situasjon der overvekt øker og 1000 femdeoperasjoner utføres årlig, blir det nok av jobb for plast-kirurgene som nå bygger opp kompetanse på hudstrammende kirurgi. Foreløpig er det bare ST som utfører slike Operasjonssykepleier Ann.Kristin Häggberg, LIS Bård Nordang, Anestesisykepleier Vigdis Reymert Billington og seksjonsoverlege Alf Tore Aas operer i 4.etasje operasjoner i så stor utstrekning i landet. Målet for seksjonen er å utvikle ett kompetansesenter for denne pasientgruppen. Gode resultater etter 86 operasjoner -Resultatene av de første 80-talls operasjonene er lovende. Helse Sør Øst har åpnet pengesekken for nye 110 operasjoner i år. Så her blir det nok å gjøre, konstaterer Aas. Han viser til at også de som bidrar med utstyr har hatt utfordringer- bl.a med å skaffe operasjonsbord som tåler vekten av pasienter som selv etter en overvektsoperasjon kan vege opp mot kilo. Når operasjoner som innsnevrer magesekken er utført og pasientene raser ned i vekt, blir det etter hvert store hudfolder til overs som plast-kirurgene i Skien må fjerne.-noen av pasientene må inn på operasjonsbordet 4-5 ganger. I en såkalt belteplastikkoperasjon blir under samme inngrepet overskudsshud fjernet først på ryggen og setet, så på sidene og til sist på magen. Mange kan trenge nye operasjoner for å fjerne hudoverskudd rundt overarmene og lårene. Det krever egne inngrep. Men for plastikkirurgene er noe av belønningen å oppleve pasienter som har fått et nytt liv når de skjemmende hudfoldene er borte og de har en hudmengde som passer kroppen etter at de har gått ned f. eks fra 300 til 120 kilo Einar Ramsli svarer på miljøverstingkritikk Sammen med andre sykehus i Helse Sør Øst som bruker gass til oppvarming, er ST utropt til miljøversting i en undersøkelse som er gjengitt i flere medier. ST er den bedriften i Grenland som har redusert CO2-utslippene mest de siste årene, sier Einar Ramsli. Han viser til at overgangen fra oljefyring i 2004 hvert år har medført at CO2-utslippet fra ST er redusert- ifjor konkret med 2850 tonn. I tillegg kjøper sykehuset 20 prosent som miljøvennlig biogass fra England. Bygg og eiendomssjefen ser at kritikerne reagerer på at sykehus går over til gass som avgir CO2 og som er fossilt brense l-istedenfor å bidra til å ta i bruk f. eks miljøvennlig fjernvarme. 6 Men Ramsli mener ST ikke kan se bort fra egen økonomi-og det faktum at ST har spart ti millioner etter at man skiftet fra langt mindre miljøvennlig olje som oppvarmingskilde. Foreløpig fins ingen tilbud om fjernvarme til ST i Skien- og det som produserer av industrien i Porsgrunn blir i dag brukt opp av bla ST i Porsgrunn og Porsgrunn kommune. Intet imot fjernvarme, men... Nå er imidlertid interesser i Skien i gang med prosjekt for fjernvarme. Ramsli har ingenting imot å koble seg på der - men han kan ikke se at sykehus kan se bort fra at det kan kreve nye investeringer og gi høgere energiregning: - Jeg kan ikke uten videre løpe til Arne Rui og si at jeg trenger tre-fire millioner mer til energiog overlate til direktøren å nedbemanne tilsvarende, bare fordi jeg skal få miljøglorie. Hvis det er viktig nok for staten, får de kompensere sykehusene for å kjøre dyrere, men mer miljøvennlige løsninger, synes Ramsli.Han mener også energimarkedet i praksis virker slik at dersom sykehuset skulle fyre med norsk strøm- så fører det til at det blir produsert mer strøm fra kullfyrte kraftverk i Europa. ST varmer opp med gass og får miljøkritikk som Einar Ramsli svarer på.

7 Utsettelse for Porsgrunn ST-direktør Arne Rui erkjenner at opprustningen av sykehuset i Porsgrunn nå er utsatt på ubestemt tid. Helse Sør Øst vil se alle investeringsprosjekter i sammenheng med den totale medisinske og bygningsmessige kapasitet, før de kan ta stilling til hvilke prosjekter som kan få grønt lys. Det aller tidligste vi kan håpe på er at Porsgrunn kan bli vurdert i løpet av Og da konkurrerer vi med mange andre investeringssøknader, konstaterer Rui nøkternt.st-direktøren som lenge har hatt sterk tro på at det skal være mulig å modernisere det nedslitte 60-tallssykehuset for millioner, erkjenner med tungt hjerte at de optimistiske planene om en rask framdrift, nå må skrinlegges. 4-5 års arbeid og en merknad i Helse og sosialkomiteen som støtter opprustningsplanene i Porsgrunn, er ikke nok. Helse Sør Øst har søknader om sykehusinvesteringer på mange milliarder- men svært små investeringsmidler å putte inn i sykehusene på Sør-og Østlandet. Nå skal det totale medisinske tilbudet i vår region settes opp og vurderes i forhold til den 1.januar i år heter hovedverneombud for drøyt 4000 ST-ansatte fra Rjukan i vest til Kragerø i sør, Marit Skau -Det blir sikkert både en spennende og utfordrende jobb. Men jeg går til den med litt skrekkblanda fryd, innrømmer den 30 år gamle sykepleieren som har jobbet på hjertemedisin i Skien siden Det nybakte hovedverneombudet som avløste veteranen Yngve Reis er likevel ikke helt ny i tillitsvervfaget. De siste årene har hun vært klinikktillitsvalgt for NSF i Medisinsk klinikk. Etter sykepleierutdannelsen i Elverum har hun jobbet både i Oslo, Hammerfest og Bodø før hun var tilbake i hjembyen Skien. Nå aksler hun et krevende ombudsverv der samlede kapasiteten. Det er rasjonelt og fornuftig å gjøre det for eierne våre. Men det fører til to års utsettelse for oss og SiV. Det aller tidligste vi kan håpe på nå, er at Porsgrunn kan bli vurdert opp mot de andre investeringsprosjektene er i Så kan vi spekulere på om det er mulig å få investeringsvedtak i styret for Helse Sør Øst f. eks i 2013, 2014 eller Vi trenger i så fall minst et år på å utarbeide et forprosjekt og minst to års byggetid - hvis alt går på skinner. Dersom vi får ja på investeringssøknaden, må vi uansett belage oss på at et nytt moderne sykehus i Porsgrunn i beste fall vil kunne stå ferdig et sted mellom 2015 og Hva betyr det for ST? Kan fortsette i Porsgrunn, men... -Sykehusdriften kan opprettholdes, men vi får neppe realisert fellestiltak med kommunene. Det er litt leit.vi får heller ikke realisert et moderne elektivt sykehus til en brøkdel av det det koster å bygge nytt, slik vi hadde håpet på.det vi i realiteten forsøker på er å pusse opp en nedslitt 60-tallsbygning slik at den kan fungere som sykehus i 100 år. Vårt konsept har vært å vise at Helse-Norge ikke er avhengig av gigantiske milliardprosjekter og nybygg for å få en akseptabel standard på sykehusene. hun skal sikre at Arbeidsmiljøloven etterleves for drøyt 4000 ST-ansatte over hele Telemark..- Jeg tror jeg ønsker meg en firehjulstrekker for å komme trygt fram på vegene nå, sier Marit Skau med et lite smil. Fokus på avvik og arbeidsmiljø Som nyvalgt ombud er hun opptatt av at ansatte får opplæring og at avvikene som registreres følges opp i hverdagen: - Jeg ønsker også å ha fokus på det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet og at alle jobber i tråd med helse-miljøog sikkerhetskravene som gjelder. Det er viktig at det f. eks det fins skikkelig skikkelig skriftlig dokumentasjon å følge når f. eks renholdere jobber med farlige ST-direktørArne Rui -Hvorfor må vi gjennom denne prosessen for å vurdere investeringsprosjektene? -Helse Sør Øst ønsker å se forholdet mellom medisinsk tilbud og kapasitet under ett både innenfor hele regionen og dernest internt i sykehusområdet Vestfold Telemark i forhold til totalt bygningsareal, før det kan settes opp en vurdering av hvilke prosjekter det er viktigst å prioritere, svarer Rui. Investeringsbehovene er satt på vent også i forhold til at helseforetakene skal gjennomføre den medisinske funksjonsfordelingen som de er pålagt å foreta i tråd med at 80 prosent av sykehusoppgavene skal utføres ved lokal-og sentralsykehusene- mens de resterende 20 prosent er høgspesialiserte oppgaver som skal utføres på Region-og Universitetssykehusnivå. Marit Skau er STs nye hovedverneombud væsker, mener Marit Skau. Hun er opptatt av at det skal være trygt for alle å jobbe på Sykehuset Telemark. Som nybakt hovedverneombud trøster hun seg med at hun har erfarne foretakstillitsvalgtkolleger å søke råd hos i Gulbygget når det blir behov for den slags Marit Skau-nytt hovedverneombud 7

8 Jakten på pelikanen... -Hvor er det blitt av pelikanen og flaggstanga utenfor ST Porsgrunn, spør Rosemarie Ditlefsen. Begge deler forsvant da uteområdet ble rustet opp med rundkjøring og nye kunstverk før åpningen av DPS Porsgrunn.. Hvor er det blitt av pelikanen og flaggstanga i Porsgrunn? -Det er mange som lurer på hvor pelikanen og flaggstanga er blitt av, bekrefter Mogens Christoffersen. Mange spør om pelikanen Håndverkeren skjønner godt at ansatte lurer på hvor det er blitt av begge deleretter at de ble fjernet for mer enn to år siden da inngangspartiet ble forandret med en rundkjøring og nye kunstverk i forbindelse med åpningen av DPS Porsgrunn. Selv forsikrer Mogens at pelikanen står trygt innelåst på et lager i Porsgrunn, mens flaggstanga inntil videre ligger like ved gasstanken nederst i hagen på bak- Trim-vinner i Kragerø sida av sykehuset. Før tronet flaggstanga ved innkjørselen utenfor legevakta. Både flaggstanga og peilkanskulpturen har stått foran sykehuset i årtier og er dypt savnet av en del ansatte som synes de er flotte symboler for sykehuset i Porsgrunn. Det var bakgrunnen for at ST-nytt påtok seg oppdraget med å jakte på de to forsvunne gjenstandene. Med ST-nytts nye kritiske samfunnsoppdrag og sans for avslørende og nådeløs journalistikk, konfronterte bladet enhetsleder Jørn Hafredal i enhet for drift og vedlikehold Pelikanen har landa trygt... -Pelikanen har landa trygt på lagret i Porsgrunn og lever i beste velgående, beroliger Hafredal. Han forsikrer at den er tatt vel vare på og at den skal ut og lyse opp utenfor sykehuset når tiden er moden.også flaggstanga skal opp igjen, lover han. Men Hafredal henviser til Inger Lisbeth Nilssen som har ansvar for alt av kunstutsmykking, for å få svar på når det skal skje: - Det kommer et trinn to i utsmykningen av uteområdene. Nå venter vi på den ytre delen av Phillip Dommens kunstverk som skal plasseres ute ved hovedveien ved innkjøringen til sykehuset i Porsgrunn. Men det er blitt litt forsinket. Pelikanen skal få en fin plass i hagen til sykehuset i Porsgrunn, lover Inger Lisbeth Nilssen. Ambulansearbeider Espen Barth i Kragerø stakk av med det aller siste gavekortet for trim-kampanjen som det ble avsatt til ifjor høst. Nå har AMU vedtatt å fortsette med kampanjen også i 2010.Barth som ble Månedens heldiggris -fikk gavekortet på 2000 kroner i desember. Fire ekstra gavekort i desember Men i julemåneden ble det delt ut fire ekstra gavekort på 500 kroner. Her var vinnerne miljøterapeut Sheila Ernst ved UPS i Skien, operasjonssykepleier Henny Nordborg i Porsgrunn, fysioterapeut Lut Simones som jobber ved Telemark rehabiliteringssenter på Nordagutu og kjøkkenassistent Bente Kaasa ved Notodden sykehus. Har du et tips til ST-nytt? Kontakt Jørn på tlf eller e-post: Lite pent å se på -Nå må noen gjøre noe for å rydde opp der Helseekspressen stopper for å slippe av passasjerer bak Vestfløyen. Akkurat nå ser det for grusomt ut der med gamle madrasser og spesialavfall. Slik kan vi ikke ha det på ST. Det er tross alt syke mennesker som passerer områder når de skal med Helseekspressen, sier Wenche på røntgen i Skien. Rask reaksjon fra Hafredal & Co Enhetsleder Elise Høyem i Habiliteringsseksjonen for barn og ungdom som nylig flyttet inn i SAMBA-bygget, er imponert over ekspeditt reaksjon fra enhet for drift og vedlikehold. Blomst til Jørn Hafredal -Jeg vil gjerne gjennom ST-nytt gi en blomst til Jørn Hafredal for ekspeditt behandling av min avviksmelding vedrørende snø som sperret en av sidedørene/evakueringsdørene våre her i det nye HABU-bygget! Avviket ble lukket samme dag som det ble meldt... En så rask behandling er et glimrende eksempel på at avvikssystemet virkerat brannprosedyrer blir tatt på alvor og ikke minst at ting kan skje fort når vi sier ifra! Bare supert altså - en stooor bukett til Jørn fra oss på HABU, skriver enhetslederen i en e-post til St-nytt. Ansvarlig utgiver Adm. dir. Arne Rui Ansvarlig redaktør: Informasjonssjef Øivind Johannesen tlf Redaktør: Informasjonskonsulent Jørn Ertsaas tlf Trykk: Thure Trykk as Tekst og foto: Jørn Ertsaas

ST-nytt. Fra døgn til dag. De fikk 2. prisen. Stødig ST-år i 2008. Satser på joint care. Ansatte strekker seg

ST-nytt. Fra døgn til dag. De fikk 2. prisen. Stødig ST-år i 2008. Satser på joint care. Ansatte strekker seg ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 2 februar 2009 Fra døgn til dag STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. ST ser nå på mulighetene for å bygge

Detaljer

ST-nytt. Først ut i Norge. Ros til pasientbedrift. ST-veteran takker av

ST-nytt. Først ut i Norge. Ros til pasientbedrift. ST-veteran takker av ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 16 september 2009 Først ut i Norge STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

Samarbeid Skien-ST er bra for pasi-

Samarbeid Skien-ST er bra for pasi- Nr. 15 5. september 2008 Samarbeid Skien-ST er bra for pasi- entene-k ene-kan gi færre på kor orridor idoren For et drøyt år siden reagerte STsykepleier Lisbeth Østby på at mange av sykehjemspasientene

Detaljer

ST-nytt. Blanda syn på rokade. Brith lovte Rui kake... Ny geriatripoliklinikk. Sprek oldemor i jobb. Ventelister raskt ned

ST-nytt. Blanda syn på rokade. Brith lovte Rui kake... Ny geriatripoliklinikk. Sprek oldemor i jobb. Ventelister raskt ned ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 9 mai 2010 Blanda syn på rokade STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Mange er svært positive-andre er

Detaljer

ST-nytt. Satser på Nordfløy. Nordfløy viktig for ST

ST-nytt. Satser på Nordfløy. Nordfløy viktig for ST ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 11 Juni 2011 650 robotinngrep STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. I 2007 ble ST andre sykehus i Norge

Detaljer

ST-nytt. SiV og ST på topp. Forsker på ADHD. Vil ha fler på heltid. Mange røykeklager. Heltent på Tai Chi...

ST-nytt. SiV og ST på topp. Forsker på ADHD. Vil ha fler på heltid. Mange røykeklager. Heltent på Tai Chi... ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 16 september 2010 SiV og ST på topp STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. Slutt på et kapittel. STs seniorlinje i siget. Milliongevinst for ST. Før Ullevål på smerte. Klar for svineinfluensa

ST-nytt. Slutt på et kapittel. STs seniorlinje i siget. Milliongevinst for ST. Før Ullevål på smerte. Klar for svineinfluensa ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 8 april 2009 Slutt på et kapittel STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. ST kan løfte seg faglig. Lederskifte i Kragerø. Fortsatt seniorsatsing

ST-nytt. ST kan løfte seg faglig. Lederskifte i Kragerø. Fortsatt seniorsatsing ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 6 mars 2010 ST kan løfte seg faglig STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. ST har slitt med rekruttering

Detaljer

ST-nytt. Dialysetilvekst. Ny direktør på ST. 47 mill-investering. Skal ta løft på slag. Retter blodbankavvik

ST-nytt. Dialysetilvekst. Ny direktør på ST. 47 mill-investering. Skal ta løft på slag. Retter blodbankavvik ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 15 September 2011 Dialysetilvekst STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Styrkes som dagsykehus. De fikk a-miljøprisen. UPS gjenåpner i april. 200 fikk HRL-dukke. Bidrar til dagkirurgi

ST-nytt. Styrkes som dagsykehus. De fikk a-miljøprisen. UPS gjenåpner i april. 200 fikk HRL-dukke. Bidrar til dagkirurgi ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 7 april 2010 Styrkes som dagsykehus STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Før sommerferien skal ST-styret

Detaljer

ST-nytt. Samarbeid gir gevinst. Poliklinikker samles. ST får kreftmillioner. Starter nytt ACT-team. Ny avansert scanner

ST-nytt. Samarbeid gir gevinst. Poliklinikker samles. ST får kreftmillioner. Starter nytt ACT-team. Ny avansert scanner ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 5 mars 2010 Samarbeid gir gevinst STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Det er et lite men godt eksempel

Detaljer

ST-nytt. Stor ST-rokade. Spesialistvakt på ST. Ja til 34 ST-SiV-tiltak. KAM-fokus på HRL. Linje for brystsmerter

ST-nytt. Stor ST-rokade. Spesialistvakt på ST. Ja til 34 ST-SiV-tiltak. KAM-fokus på HRL. Linje for brystsmerter ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 9 mai 2009 Stor ST-rokade STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet. 30

Detaljer

ST-nytt. Tøffe budsjett-tak. Mer lokal dialyse. Best arbeidsmiljø. DIPS-start nærmer seg. Porsgrunn tester Lean

ST-nytt. Tøffe budsjett-tak. Mer lokal dialyse. Best arbeidsmiljø. DIPS-start nærmer seg. Porsgrunn tester Lean ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 April 2013 Tøffe budsjett-tak STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Alkohol-pilot. Ny MR på plass. Nytt senter åpnet. 1000 astmasjekkes. Sertifisert først i Norge

ST-nytt. Alkohol-pilot. Ny MR på plass. Nytt senter åpnet. 1000 astmasjekkes. Sertifisert først i Norge ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 April 2014 Alkohol-pilot STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling

Detaljer

Radiologisk fra bånn til topp når

Radiologisk fra bånn til topp når Nr. 10 19. mai 2008 Radiologisk fra bånn til topp når ST får nytt RIS og PACS innstallert Endelig får Radiologisk seksjon nytt dataverktøy til å behandle bilder og pasientsystemer med! Fra 23. til 26.

Detaljer

ST-nytt. Ny labb i Porsgrunn. Først på enøk-attest. Få kommune- bøter. Doktorgrad på kreft...

ST-nytt. Ny labb i Porsgrunn. Først på enøk-attest. Få kommune- bøter. Doktorgrad på kreft... ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 Mars 2012 Notodden utvider STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4.

Detaljer

Blodbanken slapp unna helsetil- synssjekk uten ett eneste avvik. Samarbeider for å unngå bela- stende innleggelser for eldre. Nr. 7 4.

Blodbanken slapp unna helsetil- synssjekk uten ett eneste avvik. Samarbeider for å unngå bela- stende innleggelser for eldre. Nr. 7 4. Nr. 7 4. april 2008 Helse Sør-Øst for oreslår at t ST, SiV og PiV skal utgjøre ett sykehusområde Helse Sør Øst-administrasjonen har nå lagt fram forslag om å dele denne helseregionen inn i sykehusområder.

Detaljer

Vifter som nødhjelp mot hete- bølgen på Syk

Vifter som nødhjelp mot hete- bølgen på Syk Nr. 13 8. august 2008 ST tar tak i dårlig tilbakemelding fra turnuslegene for å bli bedre Det kan være tøft å komme fra en skjermet studiesituasjon til fullt kjør på et akuttmottak for ferske turnusleger.

Detaljer

ST-nytt. Målbar framgang. Må pakkes riktig. Revy i budsjettmørke. Ny bedriftsidrettsgiv? Kunnskap mot selvmord

ST-nytt. Målbar framgang. Må pakkes riktig. Revy i budsjettmørke. Ny bedriftsidrettsgiv? Kunnskap mot selvmord ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 2 Mars 2014 Målbar framgang STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling

Detaljer

ST-nytt. Omland ble hyllet. Leder tarmscreening

ST-nytt. Omland ble hyllet. Leder tarmscreening ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 16 September - 2011 Fagløft i 3.etasje STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

grunns flaggskip til 110 millioner Som seg hør og bør var det en av brukerne som fikk den store ære å klippe den røde snora da STpsykiatriens

grunns flaggskip til 110 millioner Som seg hør og bør var det en av brukerne som fikk den store ære å klippe den røde snora da STpsykiatriens Nr. 6 25. mars 2008 Bruk uker klipp lippet snora til DPS Pors- grunns flaggskip til 110 millioner Som seg hør og bør var det en av brukerne som fikk den store ære å klippe den røde snora da STpsykiatriens

Detaljer

ST-nytt. Flest diep-lap. De er først i Norge. Støre var i Kragerø

ST-nytt. Flest diep-lap. De er først i Norge. Støre var i Kragerø ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 6. juli 2013 Flest diep-lap STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling

Detaljer

ST med mål om at pasienten skal få

ST med mål om at pasienten skal få Nr. 8 18. april 2008 ST med mål om at pasienten skal få epikrisen isen i handa ved utskriving ST er et av få norske sykehus som kontinuerlig har klart å få ut 85-90 prosent av epikrisene innen en uke.

Detaljer

[6-13] si magasinet. Livet hos patologen 40. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013

[6-13] si magasinet. Livet hos patologen 40. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013 [6-13] si magasinet Livet hos patologen 40 I gang med hjemmedialyse 10 Satser på simulering 16 Øves i voldsmestring 32 Innhold SI Magasinet 6/13 3 Leder

Detaljer

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 17 10. oktober 2008 Kompliserte operasjoner som tidligere krevde mellom 10 og 15 dagers sykehusinnleggelse, gjøres nå med dagkirurgi. Ikke nok med det: Pasientene føler

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 4 15. februar 2008. Kraftig protest

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 4 15. februar 2008. Kraftig protest Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 4 15. februar 2008 Mange kan skryte av å være født på Unn, men vesle jenny (1) er også laget der. i et rør. Made in UNN side 12-17 Refser sykehuset Pasientombud Lars

Detaljer

Glad for at jeg blir lyttet til

Glad for at jeg blir lyttet til Nr. 2-2015 kur SiV INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD Kreftsyke Carsten: Glad for at jeg blir lyttet til Side 6-9 SER PASIENTENE PÅ EN NY MÅTE Da ordinært, lønnet arbeid ble en del av behandlingen,

Detaljer

Direktørene for ST, Sykehuset i Vestfold og PiV i gang med samtaler om samarbeidsløsninger

Direktørene for ST, Sykehuset i Vestfold og PiV i gang med samtaler om samarbeidsløsninger Nr. 9 6.mai 2008 Direktørene for ST, Sykehuset i Vestfold og PiV i gang med samtaler om samarbeidsløsninger ST og SiV blir ikke slått sammen til ett helsefortak.- Styrevedtaket fra Helse Sør Øst gir oss

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

[2-14] si magasinet. Mekanisk operatør på Hamar 6. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2014

[2-14] si magasinet. Mekanisk operatør på Hamar 6. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2014 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2014 [2-14] si magasinet Mekanisk operatør på Hamar 6 Utrolig flaks i uflaksen 8 I gang med SMS-varsling 24 Åpnet nytt pasienthotell 26 Innhold SI Magasinet

Detaljer