Innhold... 2 Introduksjon Året i korthet... 3 Administrerende direktør har ordet... 4 Voksenåsen en møteplass for kultur, natur og mennesker...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold... 2 Introduksjon Året i korthet... 3 Administrerende direktør har ordet... 4 Voksenåsen en møteplass for kultur, natur og mennesker..."

Transkript

1 Voksenåsen 2014

2 Innhold Innhold... 2 Introduksjon Året i korthet... 3 Administrerende direktør har ordet... 4 Voksenåsen en møteplass for kultur, natur og mennesker... 5 Velkommen til Voksenåsen... 5 Firmainformasjon... 6 Voksenåsens oppdrag... 6 Ikke et vanlig konferensehotell... 7 For våre gjesters beste... 8 Voksenåsen et bærekraftig hotell... 9 Definisjon... 9 Visjon og vurderinger/policys... 9 Påvirkning Eksterne initiativ og medlemskap Med miljøet i fokus - Voksenåsens miljøarbeid Klimapåvirkning Klimaregnskap Vann og avfall Miljøarbeidet Klimahandlingsplan Innkjøp Skogen et deilig turmål Den ansvarsfulle besøkeren Medarbeidere Engasjement Visjon Kompetanse og utvikling Helse Likeverd og mangfold Nøkkeltall Interessenter dialog og samvirke, veien mot en holdbar utvikling Om Voksenåsens holdbarhetsredovisning Rapport profil Kontakt information GRI innehållsindex Ekstern gransking... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2

3 Introduksjon Året i korthet Året 2013 har vært svært utfordrende for hele reiselivsbransjen. Reduksjonen på gjestedøgn, belegg og gjennomsnittpris har fått økonomiske konsekvenser for de fleste reiselivsbedrifter. Voksenåsen Kurs og konferansehotell fikk i et usikkert marked en negativ utvikling i forhold til tallene for 2013: Belegget hadde nedgang på 1,1 % mot Antall rom netter gikk ned med 2 % og antall gjestedøgn øket med 1 % Omsetningsmessig nedgang ifht på 4 % (fra i 2013 til i 2014) RevPar (losjiomsetning fordelt på alle tilgjengelige rom) utviklingen viser en svak synkende trend grunnet minsket antall solgte rom. Fra 476,- i 2013 til 473,- i GRP (losjiomsetning fordelt på antall solgte rom) har økt fra 1031 i 2013 til 1049,- i Dette grunnet økte snittpriser pr. gjest i Total omsetning pr. romdøgn er synkende. Fra 2833,- i 2013 til 2708,- i 2014 Voksenåsen ligger øverst i Holmenkollen og har en enestående beliggenhet. Anlegget er av god kvalitet og er godt vedlikeholdt. I 2014 fremstår Voksenåsen som en vital og livskraftig institusjon. Anlegget er moderne og Voksenåsen tilbyr opplevelser med høy komfort som er naturnære og avslappende. Ombygningen av personalboligen i 2010 til Villa Utsikten med 6 moderne rom og en suite gjør at vi nå får færre dager med overbook, og har plass for flere grupper samtidig som vi også får inn supplerende gjester fra Ferie og Fritids segmentet. Sommeren 2012 ble hele resepsjonsområdet rehabilitert med blant annet nytt tak (inkludert asbestsanering), lys og ny resepsjonsdisk. I løpet av 2008 arbeidet Voksenåsens ledelse sammen med mellomledere og øvrig personal med prosjektet Identitetssyrt ledelse (Du er bedriften). Dette resulterte i «Voksenåsen erklæringen 2009 Vi er bedriften. Denne inneholder visjoner, hensikter og verdier for hvordan vi ønsker å drive Voksenåsen i fremtiden. Hele dokumentet er tilgjengelig på I desember 2013 fullførtes arbeidet med en ny versjon «Vi er bedriften» (Visjon ) med oppdatert Visjon og Mål (se også sid. 21) Hotellet ble i 2012, som et av de første i Norge, klassifisert av Quality Mark Norway og fikk 4 stjerner. Ordningen ble avviklet i 2013 og merkingen overtatt av klassifisering.no Nøkkeltall Omsetning (mill. kr.) u.mva 37,9 39,2 36,3 Antall ansatte M/K 31/18 23,5/20 26/21 Sykefravær M/K 4,5%/10,2% 3,3%/7,5% 2,7%/7,6% Gjestedøgn Romdøgn Voksenåsens utslipp av CO 2 (tonn) 33,94 47,3 59,7 Energi/gjest natt (kwh) 127,80 138,68 149,56 Vann/gjest natt (liter) (vannlekasje) Kjemikalier/gjest natt (fra 2011 KG) 0,02 (kg) 0,05 (kg) 0,06 (liter) Gjenvinningsgrad 66,8% 77% 76% Voksenåsen kjøper av Klimakvoter før å kompensere for 100 % av utslippet i

4 Administrerende direktør har ordet NASJONALGAVEN VOKSENÅSEN Voksenåsen ble innviet i 1960, og er noe så sjeldent som Norges Nasjonalgave til Sverige, gitt i takknemlighet over Sveriges store humanitære innsats til Norge under 2. verdenskrig. Det forplikter å forvalte et ansvar innenfor en slik tradisjon; Demokrati og ytringsfrihet, åpenhet, transparens, likebehandling og ærlighet, alt dette er verdier Voksenåsen må arbeide etter, i respekt over denne helt spesielle historien. Den Svenske Statens eierpolicy bygger på en ide om å agere som et forbilde; Gjennom dialog med bolagets eiere, ulike interesser i Sverige og Norge, samarbeid med andre selskaper og institusjoner, leverandører, kunder og internasjonale forbindelser, forsøke å leve etter og integrere de sentrale verdispørsmålene i forretningsstrategiene, samt etterleve de strategiske kravene til holdbar utvikling. Samfunnet og Voksenåsens kunder er etter hvert opptatt av å kunne identifisere forretningspartnere som deler gode etiske verdier, til syvende og sist i arbeidet etter å skape en plattform for verdiskaping. I samme kategori kommer arbeidet med å skape en bredt sammensatt stab både på det etiske området, likestillingsområdet, trosoppfatninger osv. Det øker vår stabs kompetanse i møtet med alle typer kunder, Voksenåsens kundemasse er meget bred daglig høres alle tungemål, sees alle hudfarger og aldre, samt representanter fra alle samfunnsområder. Respekt, likeverd, tillit og innlevelse er verdier våre kunder kjenner igjen. Kan disse verdiene identifiseres, er muligheten for at kunden kommer igjen, større. Mixen av ansatte på Voksenåsen reflekterer alle disse verdiene, sykefraværet er lavt, og det er få personer som slutter. Voksenåsens eier (Kulturdepartementet) og Voksenåsens styre er gjennomgående opptatt av disse spørsmålene, og det arbeides kontinuerlig med å skape en helhetlig drift, som alltid skal kunne gjenkjennes i alt den gjør i forhold til disse sentrale verdiene. Svenske statens eierpolicy følges av Voksenåsen, og Voksenåsens oppgaver og drift samsvarer godt med denne Karl Einar Ellingsen Adm. direktør. 4

5 Voksenåsen en møteplass for kultur, natur og mennesker Velkommen til Voksenåsen landlig mitt i storbyen Voksenåsen Kultur og Konferansehotell er Norges nasjonalgave til Sverige som takk for den humanitære hjelpen under 2.verdenskrig. Hjelpen besto i mathjelp- svenskesuppen, Folke Bernadottes aksjon De hvite bussene, man tok imot flyktninger, utdanning av polititropper, donasjon av svenskehus etter krigen m.m. Gaven ble offisielt overlevert i Hensikten med virksomheten er å øke samarbeidet mellom Sverige og Norge, gjennom å speile aktuelle spørsmål på ulike samfunnsområder gjennom konferanser, seminarer, prosjekter, konserter, utstillinger m.m. Fra 2007 er virksomhetens profil utvidet med også å gjenspeile Sveriges og Norges arbeid internasjonalt gjennom Dag Hammarskjöldprogrammet. Voksenåsen fungerer som et kontaktsenter for Sverige og Norge. Denne funksjonen er avgjørende for Voksenåsens rolle også i fremtiden. Det er viktig at de initiativ som tas skaper synergier mellom denne rollen og den kommersielle rollen Voksenåsen er avhengig av. For å kunne fortsette dette arbeidet, er det avgjørende at kunnskapen om og forankringen av Voksenåsen forsterkes, ikke minst på svensk side. Møbler på Voksenåsen er til største delen levert av svenske produsenter som Gärsnes og Lammhult. Porselen er levert av Gustavsberg (nå Iitalla) Generelt prioriterer vi svenske og norske leverandører og produkter/materialer der det fallers seg naturlig. Inspirert av FNs andre generalsekretær, Dag Hammarskjöld, er Voksenåsen Kultur og Konferansehotells siste tilvekst et program som ser utover, sørover og til de landene vi gjerne kaller utviklingsland. Vi kaller Dag Hammarskjöldprogrammet "en nordisk lyttepost mot sør". I Afrika, Asia og Latin-Amerika har vi partnere som hjelper oss å utvide perspektivene våre, se nye utfordringer og kanskje løsninger, samt knytte Norden ytterligere til den verden Hammarskjöld i sin tid arbeidet for. Med konferanser, høringer, bibliotek og utstillinger vil programmet etter hvert utvides og markere seg i den nordiske flora av internasjonale engasjement. Voksenåsen som konferansehotell har en stabil og god posisjon blant de ledende hoteller i kurs og konferansemarkedet og er i tillegg godt tilrettelagt for kulturarrangementer og egenaktiviteter. Kurs og konferansevirksomhet vil fortsatt være hovedsatsningsområdet. En viss reduksjon av kurs/konferanseetterspørsel fører til at videre satsning må diversifiseres. Kurs og konferansevirksomheten vil fremdeles utgjøre ca. 70 % av total omsetning, mens henholdsvis Yrke og ferie/fritid (også inkl. F&B selskapsomsetning) vil utgjøre 10 % og 20 %. Økt satsning på synergi med kultur og kommersiell drift samt en større markedsmessig satsning mot Sverige, har som mål å utgjøre 30 % av omsetningen. Norske Konferansehoteller er en spesialisert salgs og markedssamarbeidsgruppering med 11 unike kurs og konferansehoteller hovedsakelig på østlandsområdet. Hvert medlemshotell er aksjonær, og grunnpilaren for samarbeidet er et bestillingsforespørsels, - og henvisningssystem. 5

6 Firmainformasjon Generell informasjon: Voksenåsen AS, Ullveien 4, 0791 Oslo, Norge Hotell, kurs og konferansedrift, kulturvirksomhet med spesielt fokus på Sverige og Norge Voksenåsen er et norsk aksjeselskap, eies av den svenske staten ved Kulturdepartementet som eier samtlige aksjer. Statens Fastighetsverk (SFV) eier anlegget. Virksomheten mottar tilskudd fra den svenske og norske staten, som i hovedsak går som et deltilskudd av kulturvirksomheten. Øverste leder i ledergruppen er også administrerende direktør. Ni styremedlemmer (fem svenske og 4 norske) og styrelederen er alltid svensk. Samtlige 9 styremedlemmer er uavhengig og inngår ikke i Voksenåsen AS sin ledelse. Administrerende direktør er styrets sekretær og Sveriges Ambassadør til Norge møter i styret uten stemmerett. Voksenåsens styre er et besluttende organ. Totalt antall ansatte inkludert styre og er 64 personer (49 fast ansatte). Vårt hovedsegment er kurs og konferansemarkedet i Sverige og Norge, ferie og fritid i Europa og yrkestrafikk i Skandinavia. I tillegg kommer trafikk generert av vår kulturavdeling. Ca kvm. tomt og ca kvm bygningsmasse Voksenåsen, har en flat lederstruktur, og de ansatte har store muligheter til å komme med innspill til ledelse og styre. Dette fremst gjennom avdelingsmøter, AMU og ledermøter. Men også gjennom daglig kommunikasjon. Kulturministeren i Sverige som er Generalforsamling og eier 100 % av aksjene i Voksenåsen, kommuniserer gjennom departementet til Styre og Administrerende Direktør. Voksenåsen AS er en selvstendig bedrift uten datterbolag eller filialer. Antall gjester under 2014 er og antall solgte rom Vi serverte i 2014 ca lunsj og ca middagsgjester. På Voksenåsen råder organisasjonsfrihet. Hotellet er knyttet til Tariffavtale mellom LO og NHO. Vi har i løpet av perioden ikke mottatt bøter eller andre former for sanksjoner for brudd på lover og regler. Vi ønsker å tenke langsiktig og selv om vi ikke bruker føre var prinsippet som uttrykk ligger dette latent i vår organisasjon. Økonomi: Den svenske stat bidro i 2014 med NOK 9,8 mill (av dette går ca. 6,4 direkte til Statens Fastighetsverk som husleie) og den norske staten bidro med NOK 1,5 mill. Kommersiell omsetning 37,9 mill. (+mva.) år I 2014 hadde Voksenåsen et underskudd før finanskostnader på ,- og etter finanskostnader på ,- I 2014 ble det betalt ut 26,3 mill i totale lønnskostnader inkl. sosiale avgifter. Vi betalte totalt 5,4 mill til våre leverandører/varekost. Voksenåsen har som Nasjonalgave skattefritak og betaler ikke skatt av evt. overskudd. Sosiale medier og miljørapportering: Vår hjemmeside har hatt ca besøkende i 2014 Vår Facebookside har ca personer som medlemmer. Vi har link til og GRI rapporten som PDF fil på vår hjemmeside. Voksenåsens oppdrag Voksenåsen har i sitt Regleringsbrev (de årlige politiske føringer som kommer fra eieren Kulturdepartementet) som oppdrag å arrangere aktiviteter som bidrar til et forsterket norsk-svensk samarbeid. I oppdraget inngår også å gjenspeile Sveriges og Norges arbeid internasjonalt. Ved hvert årsslutt sammenlignes resultatet med de føringer som er gitt av Kulturministeren i sitt oppdrag. Dette gjøres gjennom at Voksenåsen arrangerer konferanser, seminarer, kulturarrangementer, utstillinger, utvekslingsvirksomhet for ungdom, stipendiatvirksomhet osv. Voksenåsen følger statens eierpolicy. Vi jobber også med en strategi for å oppnå de Holdbarhetsmål den svenske regjeringen setter opp fra Voksenåsen anser at det bilaterale oppdraget er minst like viktig i dag som når virksomheten ble etablert Det eksisterer ikke noen konflikt mellom bærekraftig utvikling og Voksenåsen oppdrag. Voksenåsen er politisk uavhengig. 6

7 Ikke et vanlig konferansehotell Vår Kultur og programavdeling har i 2014 gjennomført en rekke seminarer, konferanser og utstillinger. Disse overensstemmer godt med den interesse Voksenåsen har i samfunnsspørsmål. Programmet er satt sammen av en Programkomité som er satt sammen av medlemmer fra det svensk- norske kulturlivet. Deler av styret og Voksenåsens Adm. Direktør og ansatte i programavdelingen inngår også i Programkomitéen. Det årlige programmet skal gjenspeile de premisser den svenske stat setter i sitt årlig regleringsbrev som følger med statsstøtten hvert år. Mange av våre interessentgrupper er også med på å sette sammen eller selv delta i programmene. Det gjelder blant annet Svensk-norska samarbetsfonden, Foreningen Norden og norsk-svensk Forening. Blant annet: Debatt/åpne konferanser Anti-Semitism in the Past and the Present Workshop: Fredsklokker Jobbmesse og konferanse: Grenseoverskridende ungdomsarbeidsledighet Flere unge i arbeid i Norden Minoritetsrettigheter Boklansering Å møte terror med kjærlighet, omtanke og toleranse. Nordområdeskonferanse 1814 serien, minoriteter og tillit Profil/åpne arrangement Frigjøringsdagen Åpent hus Jubilar: Harald Edelstam Munchåret Slik minnes vi Olof Palme Torgny Segerstedt og Jan Troell Språkkurs Kurs 1 for lærerstudenter fra Göteborg Kurs 2 for lærerstudenter fra Helsinki Kurs 3 for lærerstudenter fra Göteborg Kurs 4 for lærerstudenter fra Helsinki Dag Hammarskjöld prosjekt Østens fredstradisjoner Earth under attack Rethinking Agriculture The Village under the Forest Oslo-avtalen 20 år Transformational Justice 100 år etter Nobelprisen til Rabindranath Tagore Palestinas fremtid Dag Hammarskjöld Lecture Fredskurs for ungdom Bakurian og Voksenåsen Prosjekt Merkedager Valborgsmässoafton Midtsommer Kräftskivan Kunst Vinterkunst Sommermix Vårustilling Nordiskt ljus och mörker Kjartan Slettmark SommerAkademiet Språk- og kulturkurser Mediekulturseminar Norden og Tyskland , 200-års jubileum av den norske grunnloven. Bibliotek Bok: «Norden gjenoppdager Tyskland» Stipendiater Ragnar Sohlmanstipendiet Gjester i huset Markedsføring Sverige Kultur og identitet 7

8 For våre gjesters beste Folk som søker seg hit gjør det ofte grunnet stedets plassering, miljø og avslappende atmosfære. Vi tilbyr store muligheter for rekreasjon i skog, basseng (oppgradert med varmepumpe 2012) og i alpinbakke/skiløyper i umiddelbar nærhet. Voksenåsen ble Norges første 5 stjernes konferansesenter i mars Hotellet har 4 stjerner. Les mer på Voksenåsen Kultur og Konferansehotell søker å formidle vår historie og identitet til våre gjester. Det gjør vi gjennom informasjonsvegger, brosjyre og informasjonsmateriell i fellesarealer, på rommene, gjennom infokanal på tv og på våre internett sider. Dette ble ytterligere forsterket i forbindelse med Voksenåsen 50 års jubileum i Gjennom året ble det arrangert seminarer, konserter, utstillinger, tematiske uker i vår restaurant og andre arrangementer som involverte kongehuset på både svensk og norsk side. Voksenåsen er sitt miljøansvar bevisst og vi er miljømerket som Miljøfyrtårn for å forsikre våre gjester om at vi oppfyller krav om bærekraftig drift. Restaurantvirksomheten er regulert gjennom HMS IK Mat i henhold til norsk standard. Det er en omfattende standard for internkontroll og vi har i 2009 tatt i bruk elektroniske versjoner som sikrer oppdatert informasjon om nye lover og pålegg fra myndighetene. I 2011 inngikk vi avtale med Anticimex for å sikre kvaliteten på vårt IK-mat og HACCP arbeid. Merking av allergener i forhold til lovverk er innført og det er ikke registret noen klager på dette. Personalet har alltid full tilgjengelighet til HMS relatert informasjon gjennom avdelingsleders egne bruker/passord til bedriftens HMS sider på internett (kuba.no) og egne apper til iphone og Android. Visit Oslo har anbefalt hotellet som spesielt godt egnet for personer med spesielle behov. En av våre faste gjester er rullestolbruker og bruker hotellet som et godt eksempel i sine foredrag. Vi har også benyttet henne for intern opplæring av vår egen personaler. Personvernet for både gjester og ansatte blir tatt vare på ved at vi ikke leverer ut kontaktinformasjon, gjestelister eller annen informasjon uten å være sikre på at mottaker er riktig mottaker av informasjonen. I arbeidet med det er kundens sikkerhet tatt vare på og er i 100% i det daglige arbeid. Kundens sikkerhet er en naturlig del av alt vi gjør. Vi har ikke registret noen klager på brudd på personvern og vil fortsette å ha vårt fokus på dette i tiden fremover, Arbeidet med å gjøre om den tidligere personalboligen til «Villa Utsikten - bestående av 6 dobbeltrom og 1 suite ble fullført i april Villa Utsikten er et kjærkomment supplement til eksisterende tilbud til Ferie/Fritid/Selskaps segmentet, så vel som økt interesse for særegne konferansefasiliteter til mindre grupper. Den nye suiten, den første i sitt slag på Voksenåsen, vil øke tiltrekningskraften for segmenter på selskapssiden som for eksempel brylluper. Økt belegg i skulderdagene fredag mandag er et definert mål for Hele Voksenåsen er et røykfritt hotell. Det er ikke lov å ha med hunder/husdyr unntatt ved spesielle tilfeller. Da blir rommene renset ekstra nøye ved avreise. Vi har 4 rene allergirom. I tillegg har vi 81 nyrenoverte rom som er allergitilpassede ved at det er brukt parkettgulv osv. Hvert år gjennomfører vi minimum en ½ dags brannkurs med slukkingsøvelse. Dette gjennomføres av Norsk Brannvernforening. Alle ansatte får utdelt informasjonsmappe med kritisk informasjon. Vi har også tilknyttet oss et konsulentfirma som sikrer at vi følger alle myndigheters krav til oppfølging og dokumentasjon (NEAS). Det gjennomføres ekstern kontroll av brannvarslingsanlegg hver sommer under lukkeperioden i juli. Voksenåsen har kjøpt hjertestarter som er plassert i vår resepsjon. Nøkkelpersoner (ca. 20 st.) har fått opplæring i bruk av hjertestarter og alle ansatte her gjennomført kurs i førstehjelp. Før å sikre at våre besøkere opplever Voksenåsen som et kvalitetsprodukt gjennomfører vi gjesteundersøkelse pr. mail med konferansekunden etter endt opphold. Alle kontaktpersoner får mail etter endt arrangement og spurt om oppholdet har vært bra. Fokus på generell service, mat (lunsj, middag og pausemat) og mottakelse i de ulike avdelingene. Dette blir godt mottatt og er med på å kvalitetssikre produktet. Evt. avvik blir tatt opp på ukentlige mandagsmøter og evt. tiltak blir diskutert i ledergruppen. Under 2014 var 90 % av alle svar av positiv karakter. Resterende 10 % kan inneholde tilbakemeldinger som kan hjelpe oss med å ytterligere forbedre vårt produkt. I november fikk vi 27 svar fra kunder (mot 35 svar i 2013). Målet er ikke nødvendigvis å få bare positive tilbakemeldinger. Det er også viktig å få konstruktiv kritikk og agere ut fra denne for å oppnå bedre gjestetilfredshet. Eksempler på tilbakemeldinger kan være: Alt fungerte utmerket og vi var alle fornøyde, Det var et fint, lyst møterom med god luft. Vi var også godt fornøyd med lunsjen, Takk for at dere tok godt vare på oss, Voksenåsen er et flott sted og deltakerne kommer i godt humør bare ved å være der, PC opplegget fungerte dårlig, Mange tomme fat på lunsjbuffeten Vi får også tilbakemeldinger på ulike sosiale medier som TripAdvisor og Facebook. Bookingsidene Booking.com, Expeida.com og Hotels.com er også viktige sider der vi får mye tilbakemeldinger. Se 8

9 Voksenåsen et bærekraftig hotell Definisjon Bærekraftig utvikling defineres av Brundtlandskommisjonen som en utvikling som tilgodeser dagens behov uten å forspille kommende generasjoners muligheter. Vi ønsker med vårt miljøengasjement å speile og å tilfredsstille gjestenes behov i dette lys. Voksenåsens relasjon til økonomisk, miljømessig og sosial påvirkning, er å redegjøre for arbeidet med kunder og medarbeidere inkludert disses miljøpåvirkning. Samtidig er det viktig å ta hensyn til våre interessenters behov for å se Voksenåsens arbeide og hva slags spørsmål vi prioriterer. I det daglige arbeidet prioriterer vi reduksjon av avfall, rekvisita og matavfall først. Arbeidet med å redusere el/energiforbruk er prioritert av byggeier SFV (se også side 12). Innkjøp av to moderne kopimaskiner fra Xerox som benytter voks har gitt en kraftig reduksjon i emballasje og toner beholdere osv. Gjennom vårt medlemskap i Grønt Punkt Norge er de fleste leverandører pålagt returordning for emballasje av plast og isopor. Vårt arbeid med å lage GRI rapport er også med på å øke fokuset på en bærekraftig hotelldrift. Vi ønsker også i større grad å kommunisere dette ut til våre interessenter. Blant annet gjennom hjemmesiden, og informasjon på rommene om hva vi gjør før å minske vår miljøpåvirkning og hvilke mål vi har oppnådd. Voksenåsen, som en toneangivende aktør så vel i Kurs og Konferansemarkedet og som Kulturaktør, tar både kollektivt og individuelt ansvar for å forvalte vår drift i henhold til en god bærekraftig utvikling. Dette er ekstra viktig for Voksenåsen, fordi Nasjonalgavens historie gir etiske forpliktelser. Visjon og vurderinger/policys Gjennom vår miljøpolicy Voksenåsen AS ønsker å ta ansvar for miljøet og å fokusere på miljøspørsmål. Hotellet ønsker derfor å være med i første ledd og aktivt arbeide for en minsket miljøbelastning og å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling skal vi sikre at både ansatte og gjester er med på å bidra til en bærekraftig utvikling. Visjon 2018 "Voksenåsen skal fortsatt være en ledende nordisk kurs- og konferansebedrift, også sett i et internasjonalt perspektiv. Voksenåsens unike karakter gjør nasjonalgaven særlig egnet til å være en god arena for utvikling, innovasjon, konfliktløsning og prosesser innenfor kultur, politikk, næringsliv og samfunnsansvar.» Med sin beliggenhet, profesjonelle stab og gjennomførte arkitektur, skal Voksenåsen tilby det aller beste innenfor kurs og konferanse, selskaper og ferie/fritid." Markedet for konferansehoteller har, etter noen års positiv utvikling i siste år snudd til en nedadgående trend. Det er per dags dato mange tilbydere av konferansefasiliteter, de tidligere forretningshotellene tilbyr konferanserom. Trenden går mot at store firmaer legger konferanser ut på anbud istedenfor å ha en avtale. Hvis det i den Svenske regjeringen skulle fattes et beslutt om og i fremtiden avvikle driften av Nasjonalgaven, kan det settes spørsmålstegn ved lønnsomheten i å drive videre i nåværende driftsform. Et slikt beslutt hadde også fått store konsekvenser før det kulturelle (og kanskje også politiske) samarbeidet mellom de nordiske land. Det vil anses uaktuelt å drive Voksenåsen videre som en rent kommersiell aktør. Stamkundene på Voksenåsen utgjør fortsatt en stor del av det totale markedet. Det viktigste for dem er å komme til et sted de kjenner godt, der alt fungerer. Mye av jobben fremover blir å klargjøre Voksenåsens profil utad i markedet og jobbe aktivt med salg. Vi tilbyr noe ekstra i form av våre egne program og med særpreg som gjør oss unike (at vi er nasjonalgave). Naturlig vennlighet og hjelpsomhet ovenfor gjestene skal være en selvfølge på Voksenåsen. Vi er kjent for å ha meget god mat, noe vi må holde fokuset på. Forretningside: Voksenåsen kultur- og konferansehotell er en naturlig samarbeidspartner og møteplass for alle som ønsker personlig utvikling, stimulerende rekreasjon og meningsutveksling. Skal Voksenåsen lykkes som en annerledes kultur- og konferansebedrift må vi skille oss ut tydelig, effektivt og positivt. Vi må tilby noe unikt som utfordrer, gir resultat og som målgruppen vil ha. Veien for å bygge sterke merkevarer handler om å definere og etablere en formålstjenlig, troverdig og sterk posisjon i folks bevissthet. Da må det være god og naturlig sammenheng mellom vårt identitetsgrunnlag, det vi faktisk leverer og posisjonen vi velger. Arbeidet for at dette skal være forankret i et utviklingsprogram for alle ansatte fortsetter. 9

10 Påvirkning Vår historie og eierforhold forplikter både sosialt og miljømessig. Beliggenhet utenfor bykjernen gjør det til en utfordring å benytte offentlig transport, noe vi oppfordrer til både i bestillingsøyeblikk og på våre hjemmesider. Gjestenes overnatting fører blant annet til økt vannforbruk til dusj og vask, økt forbruk av såpe og andre rengjøringsmidler, økt energiforbruk ved oppvarming og belysning av rom og fellesarealer og kjemikalieforbruk ved rengjøring. Vi fokuserer sterkt på å søke så miljøvennlige løsninger som mulig på alle plan, dette er beskrevet i vår miljøfyrtårnsertifiseringsdokument. På et hotell er det i mange avdelinger en tung og fysisk krevende arbeidsdag og ofte skiftordninger. Dette gjelder blant annet i husøkonomavdelingen, kjøkken, restauranten, konferanseavdelingen og hos vaktmester. Gjennom et aktivt HMS arbeid (gjennom AMU) prøver vi å kartlegge de fysiske utfordringene ved å komme i forkant av evt. belastningskader. Hotellet er en relativt liten arbeidsgiver i Oslo. Men grunnet statusen som Nasjonalgave og Kulturhotell har vi en bemanning som er større enn konferansehoteller av lik størrelse. Voksenåsen er lokalisert utenfor sentrum. Det er en utfordring å få våre gjester til å bruke offentlig transport. Grunnet utstrakt bruk av privat transport til hotellet gjør vi bedømmingen at vi i en begrenset grad bidrar negativt til forurensende bilkjøring i forhold til våre konkurrenter i bykjernen der kollektivtransporten er bedre utbygd. Gjennom å inspirere gjester og ansatte til bruk av naturen bidrar vi til et sunnhetsaspekt til våre gjester. Deltakelse i Miljøfyrtårn, Grønt Ansvar og GRI er også med på å påvirke vårt omdømme. Med den politikken som våre offentlige myndigheter har på miljøområdet ser Voksenåsen stort sett bare positive tegn i utviklingen fremover. Gjennom et lokalt og regionalt samarbeid med andre aktører bidrar vi til at turismen får en forsvarlig forvaltning. Eksterne initiativ og medlemskap Vi støtter eksterne initiativ som Miljøfyrtårn og Global Reporting Initiativ, Vi støtter også FNs Global Compact, men har ikke signert på den. Dette vurderer vi å gjøre i løpet av 2015/16. Voksenåsen er medlem av blant annet følgende organisasjoner og interesseorganisasjoner: Norske Konferansehoteller (deltar på to Aksjonærmøter/Generalforsmaling pr. år). Deltar også på kundevisninger, messer og sosiale arrangementer), VisitOslo (er aksjonær, deltar på fagseminarer), Destinasjon Holmenkollen (aksjonær og medstifter, en representant i arbeidsgruppen), Grønt Ansvar, Miljøfyrtårn, NHO Reiseliv, Forum for Kultur og Næringsliv (adm direktør er styremedlem), Norsk- Svensk Handelskammer, Foreningen Norden. Vi ser på oss selv som en aktiv og positiv samarbeidspartner. 10

11 Med miljøet i fokus - Voksenåsens miljøarbeid Voksenåsens miljøpolicy er: Voksenåsen AS ønsker å ta ansvar for miljøet og å fokusere på miljøspørsmål. Hotellet ønsker derfor å være med i første ledd og aktivt arbeide for en minsket miljøbelastning og å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling Vår sertifisering som Miljøfyrtårn kvalitets sikrer at våre gjester og ansatte har minst mulig miljøpåvirkning. Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Målgruppene er private og offentlige virksomheter, særlig små og mellomstore bedrifter. Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet (se ytterligere informasjon om Miljøfyrtårn på side 15). Klimapåvirkning Energi/gjest natt (kwh) (2014) 127,8 (2013) 138,68 (2012) 149,56 El, varme 2014 forbruket vi kwh (127,8 kwh pr. gjestedøgn). Vi har ikke andre varmekilder en el. Mål om å redusere til 120 kwh i løpet av Vår el-leverandør Trønder Energi kan ikke fastsette hvor vi får strømmen fra. I 2014 kjøpte vi strøm som er klima kompensert 100%. I følge varedeklarasjon beregnet av NVE 2012 ble kraften produsert som følger: 20 % fornybar kraft (vannkraft), 33 % kjernekraft og 47 % fossile brensler) I 2015 er det planert at Enøk prosjekt med kostnadsramme på ca. 20 mill fortsetter. Prosjektet sluttføres i Prosjektet er planlagt å gi en besparing på ca kwh pr. år og innebærer blant annet 7 nye vifte/klima anlegg og innføring av jordvarme. År Totalt energiforbruk (kwh) Areal (m 2 ) Spesifikt energiforbruk kwh/m 2 Forbruk pr gjestedøgn (kwh) ,90 149, ,38 138, ,02 127,8 Energiforbruk ved oppvarming, belysning og bruk av tekniske hjelpemidler. Vi reduserer energiforbruket aktivt gjennom driftsrutiner for eksempelvis nedregulering av varme og slå av lys i tomme lokaler. Mål om å redusere til 300 kwh i løpet av Se også under Klimaregnskap. Tallene innhentet fra Voksenåsen regnskap. Voksenåsens utslipp av CO 2 viser en relativt stabil tendens de tre siste årene. Transport Voksenåsen disponerte i 2014 to firmabiler og en traktor. En Toyota Hybrid som disponeres av hotellets Administrerende Direktør og en Peugeot Partner 4X4. Vår beliggenhet utenfor sentrum medfører en del transporter av råvarer. Noen leverandører samarbeeider om transport. Målet er å redusere forbruket av drivstoff til 1800 l i 2015 (mot 1996 l. I 2014) 11

12 Voksenåsens utslipp av CO 2 (tonn) (2014) 33,9 (2012) 47,3 (2012) 59,7 Klimaregnskap Forbruk Utslipp av CO 2 (tonn) Forbruk Utslipp av CO 2 (tonn) Forbruk Utslipp av CO 2 (tonn) Direkte energiforbruk og 21,06 28,5 20,7 utslipp (Scope 1) Bensin (m 3 ) 0,83 1,82 0,44 1 0,2 0,5 Diesel (m 3 ) 1,17 3,04 3, ,6 14,1 Propan (m 3 ) 2,81 8,02 7,5 11,4 6,8 10,9 Kuldemedie R410a (kg) 1 1, Kuldemedie R22 (kg) 1 1,81 1 1,7 - - Kuldemedie R404a (kg) 1,5 4,89 1 0,65 0,5 0,65 Kuldemedia R134a (kg) 1 1,30 1 1,7 1,5 2,4 Indirekte energiforbruk og utslipp (Scope 2) Elektrisitet (MWh) 2 219,1 388, , ,2 17 Location Marked 2 219,1 0 Andre indirkte utslipp 12,88 12,4 14,2 (Scope 3) Flyreiser (pkm) , , ,0 14,2 Bussreiser (pkm) Togreiser (pkm) Totalt 33,9 47,3 59,7 Energi og klimaindikatorer Forandring Totalt utslipp (tonn CO 2) 33,9 47,3-28,3% Totalt energiforbruk Scope 1 og 2 (GJ) 8134, ,6-0,9% Energiforbruk per kvadratmeter (kwh/m 2 ) 317, ,03% CO 2 utslipp per ansatt (tonn CO 2/ansatt) 0,69 1,1-37,3% CO 2 utslipp per omsetning (tonn CO 2/mill NOK) 0,89 1,2-25,8% CO 2 utslipp per gjest (tonn CO 2/gjest) 1,87 2,74-31,8% 12

13 Beregning 2014 Forbruk Utslippsfaktor Utslipp (tonn CO 2) Prosentandel Direkte energiforbruk og utslipp (Scope 1) 21,06 62% Bensin 0,83 m 3 2,3 tonn CO 2/m 3 1,82 8,6% Diesel 1,17 m 3 2,5 tonn CO 2/ m 3 3,04 14,4% Propan 2,80 m 3 1,6 tonn CO 2/ m 3 8,02 38,1% Kuldemedie R134a 1 kg 1,3, tonn CO 2/kg 1,3 6,2% Kuldemedia R404a 1,5 kg 3,3 tonn CO 2/kg 4,89 23,2% Kuldemedia R22 Kuldemedia R410a 1 kg 1 kg 1,7 tonn CO 2/kg 1,7 tonn CO 2/kg Indirekte energiforbruk og utslipp (Scope 2) 0 0% Elektrisitet 2 219,1 MWh 0 g/kwh 0 0% 1,81 1,73 8,6% 8,2% Andre indirkte utslipp (Scope 3) 12,88 38% Flyreiser Reiser <450km pkm 421 g CO 2/pkm 4,97 38,7% Reiser km 6536 pkm 278 g CO 2/pkm 1,09 8,5% Reiser >1600km pkm 213 g CO 2/pkm 6,83 53% Bussreiser 0 pkm 56 g CO 2/pkm 0 0% Totalt 33,9 100% CO2 utslippskilder

14 Vann og avfall Vann Vann/gjest natt (2014) 593 (2013) 662 liter (2012) 1080 liter Vannforbruket fra (kommunalt vatten) var i m3. Høye tall i 2012 er grunnet vannlekkasje. I februar 2013 oppdaget vi en stor vannlekkasje under Villa Utsikten. Dette resulterte i meget høyt forbruk i Dette har også medført en kraftig økning av utgiftene for vann og kloakk i Feilen ble rettet i Avfall Vi har ikke noe utslipp til vann. Bedriften er tilsluttet kommunalt avløpssystem. År Sum Sortert (kg) Sum Usortert (kg) Sorteringsgrad Kilo restavfall pr gjestedøgn % 1, % 0, ,8 % 1,71 I forbindelse med to store byggeprosjekter i regi av vår eier SFV ble det leid inn containere til restavfall. Dette representerer økningen i usortert avfall og den negative utviklingen på sorteringsgrad. Vi bedømmer at den reelle sorteringsgraden skal ligge på ca 78%. Fettutskilleren blir tømt to ganger pr år. Denne tømmingen blir utført sammen med rengjøring av 2 små sandfang. Samlet volum har vært 2 m 3. Avfallet fra fettavskiller antas til ca kg. Avfallet blir hentet av Veolia. Det norske mattilsynet er selvsagt tilsynsmyndighet, men også fast kunde på Voksenåsen. Vi arbeider kontinuerlig for å få opp graden av gjenvinning. Målet er at vi skal ligge på minimum 78 % gjenvinning (mot 66,8 % i 2014) og redusere restavfallsvolumet til kg (fra kg i 2014) bidro store byggeprosjekter med å dra opp volumet på restavfall. Vi regner med å være tilbake på normalt nivå i Vårt medlemskap i Grønt Ansvar hjelper oss med å følge opp arbeidet. Medlemskapet i Grønt Punkt Norge gir oss oversikt over hvilke av våre leverandører som tenker grønt og hjelper oss i tillegg med å påvirke de av våre leverandører som enda ikke er medlemmer. Det kommer i løpet av noen år et pålegg som innebærer at alt av matavfall skal gjøres om til bioavfall. Vi kartlegger våre leverandørers miljøarbeid årlig. Dette som en del av vårt medlemskap i Grøn Punkt Norge. Vårt mål er at Voksenåsen Kultur og Konferansehotell skal levere et Klimanøytralt hotell/kurs og konferanseprodukt. Dette gjøres gjennom kjøp av klimakvoter også i for utslippet i

15 Miljøarbeidet Voksenåsen har siden 2002 vært sertifisert Miljøfyrtårnbedrift. Det er en nasjonal miljøsertifisering med stor oppslutning og spesifiserte bransjekrav. Sertifiseringen må fornyes hvert tredje år. Medlemsbedriftene må sende inn en omfattende miljørapport hvert år. Fra 2009 gjøres dette elektronisk. I august 2014 fikk vi vår fjerde sertifisering. Vårt miljøarbeid er organisert slik at vi har en Miljøfyrtårngruppe med deltakelse fra samtlige avdelinger. Gruppen ledes av Hotelldirektør som også koordinerer arbeidet internt og eksternt. Hotelldirektør har ansvaret for skriving av GRI rapport og innlevering av data til årlig Miljøfyrtårn rapport. Vi har ikke fått noen miljøbot og har blitt resertifisert tre ganger uten problemer. I 2010 startet vi sammen med vår eier SFV arbeidet med å se på forskjellige energiøkonomiseringstiltak. Dette skal gi oss en besparing på mellom 400 og 500 kr. pr. år. (ca. 40 %). Prosessen har vært lang og komplisert med tre involverte interessenter. Prosjektet startet opp med boring av 27 st. 200 meter dype brønner til jordvarme. Prosjektet var pr. desember 2014 nesten ferdigstilt og varmepumper nye aggregat osv. er satt i gang. I februar 2010 (fikk i desember fornyet søknaden til å gjelde 2014) har vi sammen med vår eier Statens Fastighetsverk (SFV) og NEAS søkt om, og fått bevilget, ca ,- i tilskudd fra Oslo kommune som skal brukes til energiøkonomiserende tiltak (ENØK) i løpet av Det blir også søkt om midler gjennom ENOVA for finansiering av jordvarme og varmepumper. Voksenåsen har i perioden ikke vært involvert i noen rettslige konflikter i saker relatert til miljølovgivning. Miljøfyrtårns idé, målgruppe og verdier Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Våre målgrupper er private og offentlige virksomheter, særlig små og mellomstore bedrifter. Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Våre partnere er konsulenter, sertifiserer, kommuner, fylkeskommuner, stat og næringslivsorganisasjoner. Alt vi gjør, skal være lønnsomt, konkret, relevant og enkelt for kunden. Lønnsomt Våre tiltak skal være lønnsomme på flere nivå. Det vi gjør skal lønne seg for bedriftens økonomi, for de ansattes helse, for bedriftens nærmiljø og for miljøet globalt sett. Det er verdifullt å drive miljøvennlig. Konkret Våre tiltak er konkrete og målbare. Våre kunder skal settes i stand til å gjennomføre og kontrollere tiltakene. Relevant Vi har relevant kompetanse og setter i gang prosesser som forbedrer økonomien og miljøregnskapet for den enkelte virksomheten. Tiltakene våre er ikke bare generelle, men tilpasset den enkelte virksomhet og bransje. Enkelt Miljøforbedringer er ikke bare noe vi gjør for miljøet alene; vi gjør det for folk. Våre løsninger er effektive, praktiske og brukervennlige. 15

16 Avfallsmengder oppdelt på type, kg, kostnad, sorteringsgrad og gjenvinningsmåte Lokasjon Materiale Avfall Kvantum (kg) Sorteringsgrad Gjenvinningsmåte Restavfall Blandet org. materiale. Restavfall ,0 % Energigjenvinning Utsortert brennb. avfall Brennbart avfall 0 0,0 % Energigjenvinning Resultat Restavfall total ,2 % Energigjenvinning Virksomheten Oppussing Brunt papir Bølgepapp ,4 % Gjenvinnes og blir ny bølgepapp eller kartong Glass/metall emballasje Blandet glassemballasje ,8 % Glass gjenvinnes til glass eller isolasjon, metall videresendes til materialgjenvinning Blandet EE-avfall Blandet EE-avfall 55 0,1 % Materialgjenvinnes Folieplast, emballasje Blandet plastemballasje Kontorpapir Matavf. fra hunsh. Gr. b folie, farget < 10% energi Energiplast (emballasje) Blandet kontorpapir 725 1,2 % Til pellets og i ny produksjon av sekker, poser, plastfilm ,3 % Nye plastprodukter, leker, kasser, brett, bygningsmateriale ,2 % Gjenvinnes og blir nytt kontorpapir eller tørkepapir Matavfall ,9 % Kompostert til jordforbedring, bioagssanlegg eller energigjenvunnet Bl. bearb. trevirke Trevirke - blandet 0 0,0 % Energigjenvinning Rent magn. jern Komplekst jern ,9 % Gjenvinnes Blandet EE-avfall Blandet EE-avfall 860 1,4 % Materialgjenvinnes Blandet Plastembalasje Energiplast (emballasje) % Nye plastprodukter, leker, kasser, brett, bygningsmateriale Spyling Slam, organisk Fettavfall ,4 % Oljefasen forbrennes og energi gjenvinnes Totalt ,8 % 16

17 Målsetninger og klimatiltak For å underbygge en konsekvent og helhetlig miljøstrategi har vi vurdert vår virksomhets politiske, fysiske og generelle risiko og muligheter, i tillegg til fremtidige økonomiske og markedsmessige konsekvenser av klimaendringene. Vårt fokus ligger på å redusere utslippene fra trafikk, strøm og oppvarming. Vi ønsker å jobbe målrettet med ulike praktiske tiltak og holdningsskapende arbeid både internt og eksternt. Målet er å redusere utslippene av CO2 til 30 tonn i 2015 (mot 33,94 i 2014) og i 2016 redusere utslippene til 25 tonn. Arbeidet med å innføre energiøkonomiserende tiltak et svært forsinket. Mange av tiltakene skulle ha vært gjennomført allerede i Vi har fått klarsignal fra vår eiendomseier Statens Fastighetsverk (SFV) om at arbeidet starter i løpet av vår/sommer Arbeidet innefatter blant annet boring av 27 st 200 meter dype brønner til jordvarme, varmepumper, vannbåren varme og nye aggregat. Alt dette med en kostnadsramme på ca 20 mill. Vi kjøper også Klimakvoter før å kompensere for 100% av vårt CO2 utslipp i På bakgrunn av reduksjonspotensialet i virksomheten har vi satt oss følgende mål for å redusere vår klimabelastning i perioden: Scope 1 direkte utslipp fra trafikk og fyring Utslippsreduskjon 10% Vi planlegger å nå målet om utslippsreduksjon gjennom følgende tiltak: Implementere samkjøring leverandører i gang Q Skifte ut gamle ovner på rom og i fellesareal i gang Q I større grad erstatte flyreiser med telefonmøter innen Q Scope 2 innkjøpt elektrisistet Utslippsreduskjon 40% Vi planlegger å nå målet om utslippsreduksjon gjennom følgende tiltak: Erstatte klima- og vifteanlegg innen OK Innføre jordvarme innen OK Senke innetemperatur med en grad innen OK Investering i ennergiovervåkingssystem og styringssystemer (EOS/ESS) innen Q Investere i energieffektivt utstyr (elektriske og elektroniske apparater) innen kontinuerlig Slå av lys og elektrisk utstyr som ikke er i bruk og etter kontortid innen kontinuerlig Investere i eller legget til rette for ENØK-tiltak i bedriftens bygningsmasse innen OK Tidsstyring av lys, ventilasjon, varme og kjøling innen Q Scope 3 innkjøpte tjenester (avfall, papir og flygreiser) Utslippsreduskjon 10% Vi planlegger å nå målet om utslippsreduksjon gjennom følgende tilltak: Redusere fly- og bedriftsresier ved å jobbe mer digitalt innen kontinuerlig Unngå unødig printing og distribusjon av papir innen kontinuerlig Erstatte trykkte brosjyre med elektronisk markedsføring innen kontinuerlig Kildesortere og resirkulere avfall innen kontinuerlig Velge lokalt produserte varer innen kontinuerlig Påvirke våre leverandører til å bruke mindre emballasje (Grønt Ansvar) innen kontinuerlig Andre tilltak innkjøpte tjenester (avfall, papir og flygreiser) Vi planlegger å nå målet om utslippsreduksjon gjennom følgende tilltak: Holdningskapende arbeid Utvikkle og implementere en grønn innkjøpspolitikk i bedriften innen kontinuerlig Velge miljøbeviste leverandører (gjennom NORES) innen kontinuerlig Holde interne kurs om klima og miljø (energisparing, Grønn IT osv) innen Q Kommunisere klimaengasjement og målsettning på sociale medier innen kontinuerlig Vurdere Klimanøytralitet som virkemiddel i hele organisasjonen innen kontinuerlig 17

18 Status på klimaarbeid og gjennomførte tiltak Vi ønsker med vårt miljøengasjement å speile og å tilfredsstille våre gjesters behov i henhold til miljø- og klimaarbeid. Voksenåsens relasjon til økonomisk, miljømessig og sosial påvirkning, er å redegjøre for vårt arbeid med kunder og medarbeidere inkludert disses miljøpåvirkning. Samtidig ønsker vi å ta hensyn til våre kunder/gjester/interessenters for å se Voksenåsens arbeide og hva slags spørsmål vi prioriterer. Voksenåsen tar både kollektiv og individuelt ansvar for å forvalte vår drift i henhold til en god bærekraftig utvikling. Dette er ekstra viktig for Voksenåsen, fordi Nasjonalgavens etiske historie gir estetiske forpliktelser. Vi ønsker å sette klima og miljø på dagsorden. Vi ser at det er klare fordeler ved å gjøre dette til et satsningsområde, både når det gjelder ønsket om å redusere klimagassutslipp, men også ved å gjennomføre kvalitetshevende og kostnadsbesparende tiltak. Våre ansatte setter stor pris på å være en del av en bærekraftig bedrift og er vår viktigste drivkraft og resurs for å nå våre mål. Vi har satt oss ambisiøse men realistiske mål for de kommende årene og vi forplikter oss til å gjennomføre og følge opp tiltakene. Klimaregnskapet vil bli oppdatert årlig for å kunne måle resultater og igangsette nye tiltak. I 2012 begynte vi å kjøpe Klimakvoter for å kompensere for 100 % av vårt CO2 utslipp. Dette planlegger vi å gjøre for 2014 også. 18

19 Innkjøp Kjemikalier Vi begrenser bruk av kjemikalier ved rengjøring gjennom utstrakt bruk av microfiberkluter, tørrvasking og vasking med rent vann uten tilsetningsprodukter. Forbruket av såpe og Shampo reduseres gjennom at vi ikke bruker engangsartikler på rommene. Ca. 89 % av de produkter vi bruker i renhold og som gjesteartikler er miljømerkede produkter. Vi får hvert år en liste fra vår leverandør som bekrefter hvilken miljømerking/miljøklasse produktene har. Kjemikalier/gjest natt 0,02 (kg) Restaurant og kjøkken Vårt kjøkken tilbyr økologiske produkter til frokost og lunsj. Vi har også økologiske viner på vårt vinkart. Vårt medlemskap i NORES (innkjøpssamarbeid med totalt 639 bedrifter med en innkjøpsomsetning på vel 1,4 mrd. Kroner, 2012) gjør at vi har begrenset tilgang og påvirkningskraft på hvilke produkter vi kan kjøpe. Vi prøver aktivt å påvirke NORES sin innkjøpsprofil (se under). Avfall ved matlaging kildesorteres etter gjeldende regler. Mange av våre leverandører samkjører for å spare på kostander og miljø. Kjøtt/egg/melk og tørrvarer/frysevarer/coca Cola er to eksempler på dette. I 2014 kjøpte vi inn ca KG Fisk, KG Storfe (nøt), KG Lamm, KG Svin, KG Vilt, KG Fugl og KG Grønnsaker/frukt. Vårt mål for 2015 er 20 miljømerkede produkter og at vi skal ha ca. 20 miljøsertifiserte leverandører. Nores Miljøprofil "Nores miljøprofil innebærer blant annet et løpende arbeid for å minske avfallsmengden, luftforurensningen, energiforbruket og vannforbruket. Nores krever at alle leverandører og eventuelle underleverandører har en aktiv miljøprofil og et tiltaksprogram for miljø. Leverandøren skal organisere og drive sin virksomhet slik at eksisterende og fremtidige nasjonale og/eller internasjonale miljøkrav tilfredsstilles. Leverandøren må på oppfordring fremvise dokumentasjon på virksomhetens miljøarbeid. Alle varer skal være merket i henhold til norske og internasjonale miljøbestemmelser. Leverandøren skal være medlem i returordningen "Grønt Punkt". De skal ta med emballasje i retur eller tilby en miljøvennlig løsning for medlemmene, herunder levering av varer i gjenbrukskasser. Leverandøren må avklare med mattilsynet hvilken retningslinjer som gjelder. Medlemmene i Nores anbefales å tenke over antall leveringer fra leverandører. Prøv å samle dine bestillinger. Miljørabatt ytes som følge av kostnads & miljøbesparelser leverandøren oppnår ved reduksjon av antall leveringer. Miljørabatten skal beregnes på netto ordreverdi for hver enkelt leveranse. 25 februar 2015 sendte vi en mail til NORES v. Daglig leder Eilif Andreasen der vi oppfordrer til å påvirke Leverandørene til å dokumentere sitt arbeid for å unngå brudd på menneskerettigheter, arbeidstakers rettigheter og generelle samfunnsengasjement. Vi ber dem også om å forsikre seg om at det ikke forekommer barne- og/eller slavearbeid i noen ledd i produksjonen. Vi ha bedt Nores utarbeide en Policy i forhold til dette. Nores SA er fra sertifisert som Miljøfyrtårn. Sertifiseringen gjelder for vårt administrasjonskontor i Oslo, men vi har også retningslinjer og krav for våre leverandører i forhold til miljø. Nores er Grønt Punkt kontrollmedlem, dermed kan vi sikre at kravet om at norske leverandør deltar i returordningene for brukt emballasje blir etterlevd." Konferanse Pausemat - tilbudet er i liten grad preget av emballert ferdigfabrikat og vi tilbyr Fairtrade- og økologisk kaffe i alle kaffemaskiner. Alle møterom har eske for resirkulering av papir. Mapper som ikke er ødelagt brukes på nytt. Skogen et deilig turmål Voksenåsen har ca. 30 mål tomt med gressplen, skog og egen trimløype. Vår egen skog, kombinert med det biologiske mangfoldet i Nordmarka, utgjør en helt unik rekreasjonsmulighet for våre gjester og besøkende. Skogene tilknyttet Voksenåsen er godt egnet til aktiviteter og er tilrettelagt for ikke å påvirke det biologiske mangfoldet i skogen. Vi har en egen to km. lang trimløype som også ligger i anslutning til det enorme løypenettet Skiforeningen har i Nordmarka. Ski og sykkelutleie ligger i umiddelbar nærhet. Vi tilbyr også sykkelutleie i resepsjon på sommer halvåret. På vinteren selger vi heiskort til Oslo Vinterpark Tryvann Eiendommen ligger tett opp til Markagrensa (Nordmarka) som er strengt regulert av Oslo kommune. Beskyttelsen gjelder også biologisk mangfold. Veiene i nabolaget blir ikke saltet på vinteren. For norske gjester er "marka" et begrep alle kjenner til å setter stor pris på. Gjester fra utlandet er ofte nysgjerrige på dette og får da svar på sine spørsmål i resepsjon. Gjennom et forsiktig vedlikehold bevarer vi skogens opprinnelige karakter. Det blir kun fjernet trær som er skadet eller risikerer å falle på hus eller kraftledninger. Noen ganger må skogen tynnes for å bevare utsikten vi er kjent for. I forbindelse med boring av brønner til jordvarme er det gjort større inngrep i skogen på fremsiden av hotellet. Dette gjøres i nært samarbeid med SFV for å ta være på det biologiske mangfoldet. Den ansvarsfulle besøkeren Vår beliggenhet utenfor sentrum gjør at mange bruker bil som transport til hotellet. Vi oppfordrer våre gjester å reise med offentlig kommunikasjon og organiserer felles busstransport på forespørsel. Vår booking avdeling informerer våre kunder om muligheten til å leie buss. Vi informerer også om alternativer til bil på vår hjemmeside. I vår lobbyshop har vi fokus på miljøvennlige produkter som Shampo og andre velværeartikler. Som Miljøfyrtårnbedrift har vi forpliktet oss til å bruke minst mulig av engangsartikler. 19

20 Medarbeidere Engasjement Ledelsen på Voksenåsen er opptatt av å oppnå en sterk følelse av engasjement og felleskap blant de ansatte og en relativt flat organisasjon. 21 % (9 ansatte) er tilknyttet fagforening. Det er en god relasjon mellom ledelsen og de ansattes tillitsvalgte. Voksenåsen AS er organisert i NHO Reiseliv og vi er tariffbundet (Kollektivavtale for 100% eller 49 ansatte). Det blir også gjort individuell vurdering av enkelte ansatte Vi hadde i 2014 en relativt lav utskiftningsgrad blant personalet (16 %, derav 5 kvinner år gamle og 3 menn år gamle). Personalseminarer 1-2 ganger i året og lederutviklingsseminarer har bidratt til å utvikle medarbeiderne og virksomheten. Alle ansatte (også deltid og vikarer) har samme fordeler og ytelser som heltidsansatte. Subvensjonert medlemskap på treningskjeden Elixia, massasje i arbeidstiden og personalseminarer er eksempel på dette. Unntak her er personale fra vikarbyråer. I løpet av året skal alle ansatte gjennomgå minst et medarbeidersamtale med nærmeste leder. Der blir det utarbeidet en handlingsplan for ønsket karriere utvikling. Bedriften kan også bidra økonomisk med inntil ,- for videreutdanning. Visjon Ble utarbeidet sammen med personalet i Voksenåsenerklæringen 2009 Vi er bedriften. Denne ble revidert i 2013 under navnet "Visjon " og inneholder avdelingenes delmål og vår personalpolitikk. Mål: Voksenåsen skal være en attraktiv arbeidsplass for ambisiøse fagfolk. Prosessen med å utarbeide dokumentet startet med et prosjekt som involverte hele personalet på et heldagsseminar. Resultatet fra seminaret blev behandlet av ledergruppen gjennom 5 møter i løpet av Hensikten hvorfor Voksenåsen eksisterer Voksenåsen AS har til formål å drive virksomheten for å fremme svensk-norsk forståelse. Vi skal også, gjennom tiltak og prosjekter, gjenspeile Norges internasjonale engasjement. Som kontaktsenter for Sverige og Norge skal Voksenåsen samarbeide med miljøer, organisasjoner og institusjoner av betydning for satsningsområdene. Voksenåsen er åpent for alle, og evt. overskudd skal tilfalle virksomheten. Verdier nøkkelord plukket ut av personalet i prosessen. Kompetanseverdier våre talenter Stolt forvalter og formidler av husets identitet. Nytenkende idé rik og aktiv samarbeidspartner. Pålitelig tjenestevillig og hjelpsom tilrettelegger. Relasjonsverdier vår mentalitet Imøtekommende fremstår som fleksible, vennlige og åpne. Generøs viser raushet, strekker oss litt ekstra, yter mer. Hengiven Tro mot vår identitet, historie og pasjon. Visjon Voksenåsen skal fortsatt være en ledende nordisk kurs- og konferansebedrift, også sett i et internasjonalt perspektiv. Voksenåsens unike karakter gjør institusjonen særlig egnet til å være en god arena for utvikling, innovasjon, konfliktløsning og prosesser innenfor kultur, politikk, næringsliv og samfunnsansvar. Strategi - Fra identitetsgrunnlag til strategisk posisjonering Dette skal vi oppnå ved å være tydelig, effektive og positive. Langsiktig arbeid gjennom posisjonsbygging, merkevarebygging og troverdighet skal bidra til at et sterkt omdømme blir enda bedre. Stikkord her er selvstendig, særegen og ikke kopierbar. GRI (Global Reporting Initiativ) skal også være med på å forme Voksenåsen til en bærekraftig og miljøbevisst organisasjon. Ved ansettelse får alle ansatte utdelt mappe som blant annet inneholder, arbeidsreglement, branninstruks, datainstruks osv. Kompetanse og utvikling Vi bruker ca. 21 timer i året pr. ansatt i opplæring. I løpet av ett år er de fleste ansatte igjennom et opplæringsprogram. I et typisk år kan det se slik ut: 4 timer brannopplæring, 2 timer evakueringsøvelse, 4 timer førstehjelp, 2x4 timers personalseminar sommer og vinter. I tillegg er mange ansatte igjennom dataopplæring, kurs i arbeidsmiljø, intern opplæring om vin, bar, baking, øl, sjokolade osv. Vi gjennomførte også i 2014 en helseundersøkelse med de fleste ansatte (ca. 50%). Der kartlegger vi evt. utviklingsbehov og lager en individuell handlingsplan. Dette gjelder alle uansett kjønn og ansattkategori og blir gjennomført etter behov. Samtlige avdelinger i bedriften er involvert i arbeidet med Miljøfyrtårn. I forbindelse med resertifiseringer av vårt miljøfyrtårnmedlemskap blir det holdt møter med de ansatte om evt. nye regler osv. 20

21 Helse Sykefravær M/K (2014)4,5%/10,2% (2013) 3,3%/7,5% (2012) 2,7%/7,6% Vi deler opp sykefraværet i to deler, korttid (1-16 dager) 2% og langtids (over 16 dager) 5,5% Vi har gjennom AMU kontinuerlig oppfølging av sykefraværet. I 2014 økte fraværet fra 5,4 % til 7,3% grunnet et par langtidssykemeldinger. Prosjektet med massasje på arbeidsplassen fortsatte i Tiltak for å nå målet om en fraværsprosent på 4,5% er blant annet: Arbeidsmiljøundersøkelse (avdelingsnivå) sammen med BHT. Vernerunde. Massasjetilbud. Personalseminar. Videreføre "Vi er bedriften" Generelt sett kan man si at vi gjennom tett oppfølging som IA bedrift (Inkluderende Arbeidsliv) og gjennom vårt nære samarbeid Bedriftshelsetjenesten Hjelp24 og AMU(ArbeidsMiljøUtvalget) har kontroll over sykefraværet. Vi har et meget lavt korttidsfravær (i perioder under 2 %). Vi ser at de ulike tiltakene (se under) har en positiv effekt. I 2014 gjennomførte vi en helseundersøkelse med fokus på friskvård. Generelt sett kan man si at det er rygg/belastningsplager som utgjør den største delen av fraværet (både kort- og langtidsfravær). Personalet har til dels tungt fysisk arbeid. Vi har kontinuerlig kontakt med fysioterapeut for å unngå belastningsskader. Vi har også fra tilbud om massasje på arbeidsplassen. I 2014 rør det seg om 6 * 30 min. to ganger. pr. mnd. Tilbudet vil bli evaluert fortløpende men det generelle inntrykket er at det gir et positivt utslag på den almene helsen. Vi tilbyr personalet subsidiert medlemskap på helsestudio (Elixia) og vi disponerer gratis heiskort i Tryvann vinterpark. De ansatte kan også fritt disponere hotellets utebasseng i sesongen. Vi arbeider aktivt i AMU (ArbeidsMiljøUtvalg) før å få ned sykefraværet og følger opp ansatte med stort fravær. AMU er et samarbeidsorgan der det møter to ansatte (hovedtillitsvalgt og verneombud/ansatt representant som begge er direktevalgt av personalet) to fra ledelsen og en fra Bedriftshelsetjenesten (ved behov møter også flere representanter fra Bedriftshelsetjenesten som lege, fysioterapeut osv.). På møter 4 ganger pr. år tas det opp evt. problemstillinger knyttet til driften. Det kan være sykefravær, trivsel, byggeprosjekter, vernerunder osv. AMU møtene er preget av stor åpenhet og tillit mellom ansatte og ledelse. 100 % av personalet er representert i AMU. Fra 2013 utvides antallet medlemmer i AMU fra 5 til 7 personer. Gjennom vår HMS er vi sikret at vi har et fungerende varslingssystem som fanger opp evt. uønsket oppførsel internt i bedriften. De som varsler om evt. uønsket adferd er garantert anonymitet og at man ikke blir straffet i ettertid. Voksenåsen er en IA bedrift (Inkluderende Arbeidsliv). Dette forplikter oss til å ha et ekstra fokus på sykefravær og oppfølgingen av de som har et hyppig fravær. Vårt mål er å beholde det lave fraværet fra Likeverd og mangfold Voksenåsen har en ganske jevn fordeling mellom menn og kvinner og etterstreber likeverd og mangfold blant mellomledere og ledelse. Blant annet gjennom at vi i hotellets ledelse har menn og kvinner i ulike aldre og ulike nasjonaliteter. Vi er opptatt av å holde på kompetansen også hos eldre arbeidstakere og legger til rette for dette gjennom ulike persontilpassede tiltak som f.eks. AFP ordning, redusert arbeidstid og tilrettelagte arbeidsoppgaver. På Voksenåsen er vi stolte av å ha et stort etnisk mangfold. Pr hadde vi ca. 14 ulike nasjonaliteter blant våre ansatte. Til å være en bedrift i hotellnæringen har vi også en høy middelalder. Vi prøver hele tiden å legge arbeidet til rette så at det skal passe også de eldste blant våre ansatte. 21

22 Nøkkeltall Nøkkeltallene omfatter ikke ringe/ekstrahjelp. Disse ut gjører en svært liten del av årsverkene på Voksenåsen da vi grunnet vår beliggenhet utenfor byen i svært liten grad kan bruke personal som ikke er fast ansatt. Antall stillinger fordelt på kjønn (2014) Avdeling Menn Kvinner Resepsjon (1 lærling) 6 8 Husøkonom 3 3 Restaurant 8 2 Kjøkken (2 lærlinger) 7 3 Oppvask 2,5 Vedlikehold 1 Administrasjon 1 Ledelse 3 3 Kulturavdeling 2 Total 33,5 19 Totalt antall fast ansatte er ca. 49 personer. Vi jobber for 100% likestilling og like muligheter uansett kjønn, etnisk tilhørighet, alder eller religion. Likelønn mellom menn og kvinner er før oss en selvfølge. Personalomsetningen i 2014 er på 16 % (8 personer) Sykefraværet ved bedriften i ,3% Det er ikke registrert arbeidsrelaterte skader i løpet av Det er heller ikke registrert noen tilfeller av diskriminering. Ca. 15 % av de ansatte er medlem av fagforeningen. Bedriftens ledelse har et godt forhold til de ansattes tillitsvalgte og det avholdes jevnlige møter mellom adm. dir og tillitsvalgt. Voksenåsen styre består av 9 personer. 5 kvinner og 4 menn. Styreformann er kvinne. Voksenåsen følger opp myndighetenes krav i forhold til oppfølging og opplæring ved langvarig sykdom (AMU og IA bedrift) Vi oppholder alle lovpålagte forpliktelser i forhold til pensjon og forsikring. Vid siden av det har vi også AFP ordning. Det er ikke registrert klager på arbeidsforhold i perioden. Dette blir evt. fanget opp i AMU (eller noe lignende) Gjennom å følge tariff og lov unngår vi enhver risiko for barn- og eller slavearbeid i driften. 22

23 Lønn fordelt på kjønn og yrkeskategori (årslønn 2014) Avdeling Menn Kvinner Resepsjon , ,00 9 % Husøkonom , , % Restaurant 1) , , % Kjøkken 2) , ,00 13 % Oppvask ,00 Vedlikehold ,00 Administrasjon ,00 Ledelse 3) , ,00 21 % Kulturavdeling , ,00 27% 1) Restaurant 1 kvinner i lederstilling. Derav vesentlig lønnsforskjell mellom menn og kvinner. 2) Kjøkken 1 kvinnelige lærling. Derav vesentlig lønnsforskjell mellom menn og kvinner. 3) Menn inkluderer Adm. Dir. 23

24 Interessenter dialog og samvirke, veien mot en holdbar utvikling For å fokusere på samfunnsansvarstemaer som er relevante både for Voksenåsen selv, men også for interessentene til Voksenåsen, har vi i år gjennomført en interessentanalyse. Først gjorde vi en intern analyse på Voksenåsen hvor vi fastslo hvilke temaer som har størst viktighet for oppnå strategiske mål. De ulike temaene ble rangert på en skala fra 1 (uviktig) til 5 (svært viktig). Deretter spurte vi representanter for ulike interessentgrupper om hvor viktig de anså de samme temaene med tanke på Voksenåsens virksomhet. Interessentene ble også bedt om å rangere temaene på samme skala fra 1 til 5. Setter man disse to undersøkelsene sammen ender man opp med en matrise som viser temaer som er strategisk viktige for Voksenåsen og som er viktige for interessentene. Figur 1, viktige temaer innen samfunnsansvar for Voksenåsen: 5,0 Likestilling og like muligheter Kunde helse og sikkerhet Likelønn mellom menn og kvinner Merking av produkter og tjenester Økonomi generelt Total miljøpåvirkning Energi Ikke-diskriminering 4,0 Klagemekanismer samfunnspåvirkning Innkjøpspraksis og arbeidstakerrettigheter Opplæring og videreutdannelse HMS Utslipp Avfall Innkjøpspraksis og menneskerettigheter Ansatte Personvern for kunder Arbeidsrettigheter klagemekanismer Generell innkjøpspraksis Organisasjonsfrihet og rett til kollektive forhandlinger Biologisk mangflod Lokalsamfunn Vann Etterlevelse - Miljø Barnearbeid Transport Innkjøpspraksis og samfunnspåvirkning Indirekte økonomisk påvirkning Forholdet mellom ansatte og ledelse Tvangsarbeid og slavearbeid 3,0 3,0 4,0 5,0 Ettersom Voksenåsen er et selskap uten datterselskap er alle temaene i matrisen over relevante i hele organisasjonen. Matrisen viser også relevansen for interessentene. For å få et bredt og godt bilde av hva interessentene mener er viktige samfunnsansvarstemaer for Voksenåsen, valgte vi å snakke med flere representanter for interessentgruppene eiere, kunder, ansatte og samfunnet for øvrig. 24

25 Liste 1, interessenter representert i interessentanalysen: Interessentgruppe Interessent Detaljer om møtet Eiere Administrerende direktør Voksenåsen AS 6. jan 2015 Kunder Kanseliråd, Kulturdepartementet, Sverige Styreleder Voksenåsen AS Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi (IGA) Norges Idrettsforbund Norsk-Svensk samarbeidsfond Privatkunde 1 Privatkunde 2 9. jan 2015, telefon 9. jan 2015, telefon 9. jan jan 2015, telefon 27. jan 2015, telefon 20. jan 2015, telefon 28. jan 2015, telefon Ansatte Tillitsvalgt 6. jan 2015, med verneombud Verneombud 6. jan 2015, med tillitsvalgt Samfunnet forøvrig Sveriges Ambassad i Oslo 21. jan 2015 Visit Oslo 28. jan

26 Om Voksenåsens holdbarhetsredovisning Rapport profil Redovisningsperioden for denne rapport er for hele Redovisningssyklusen følger årsredovisning og GRI rapporten ferdigstilles medio mars hvert år. Det foreligger ingen begrensinger i rapportens omfattning. Voksenåsen AS har ingen datterbolag/joint ventures. Rapporten er i all hovedsak satt sammen av Hotelldirektøren, som er bedriftens miljøansvarlige. Data er samlet inn sammen med avdelingsleder i respektive avdeling. Lønnings- og regnskapskontoret er også en viktig bidragsyter. Konsulentfirmaet PwC sørger for kvalitets- og innholds- sikring gjennom en ekstern, uavhengig granskning. Vi ønsker å hele tiden ha en dialog med ansatte og kunder/interessenter for å bedre kunne kartlegge hva som er av interesse og ha med i rapporten. Med vår sjette GRI rapport håper vi å på en tydeligere måte kommunisere ut vårt miljøarbeid også til våre kunder/interessenter. GRI rapportens innhold baserer seg på GRI s krav til redegjørelsesnivå G4 rapport som samsvarer med kravene til en Core rapport. Krav i henhold til Miljøfyrtårn sertifisering/rapportering og evt. andre viktige hendelser i løpet av året utgjør også grunnlag for rapporten. Våre viktigste målgrupper for rapporten er vår eier, den svenske stat v/ Kulturdepartementet (som har stilt som krav at vi skal rapportere i henhold til GRI standard), våre kunder/interessenter som vi håper skal få ett øket interesse av vårt produkt som en konsekvens av vårt miljøengasjement. Vi ønsker også å nå nye kunder og kundegrupper gjennom å ha et aktivt miljø arbeid. Der det er gjort store endinger i rapporten fra tidligere år er dette som et resultat av vesentlighetsvurderingen som er gjort av PwC i løpet av vinteren Vesentlighetsvurdering er gjort gjennom intervjuer av representanter før våre ulike kunde- og ansattgrupper. Kurs og Konferanse, Ferie og Fritid, Yrke, Ansatte, Ledelse og Eier. Viktige samarbeidspartnere som Visit Oslo og Norsk Svensk samarbeids fond er også tatt med. Det er viktig at Voksenåsen har et helhetlig perspektiv på miljøarbeidet. Vår viktigste målgruppe blant interessentene er kundemassen og kulturlivet. Gjennom vårt medlemskap i innkjøpssamarbeidet NORES har vi begrensede muligheter til å påvirke utvalget av miljøklassifiserte råvarer. Nøkkeltallene for personsammensetning inneholder ikke time/ekstra ansatte. Vi har derfor valgt å ikke legge vekt på dette i rapporten. Nøkkeltall er utarbeidet i forbindelse med innlevering av årsrapport til Miljøfyrtårn. Tallene er utarbeidet ut fra faktiske innkjøpstall og personalstatistikk for De indikatorer vi har valgt og redegjøre for i GRI rapporten gjenspeiler seg i Miljøfyrtårn rapporten. Målet er at disse rapportene på sikt skal smelte sammen. Målingsmetoder for el og drivstofforbruk, CO 2 utslipp, vannforbruk, avfall, kjemikalieforbruk, mm. klimapåvirkning. Disse tallene er hentet fra årsrapport 2014 Miljøfyrtårn og Klimatest 2014 utført av PwC februar I 2014 kjøpte vi strøm, med opprinnelsesgaranti. Derav endring i strømforbruk i Klimaregnskapet. Kontakt information Kontakt informasjon. Miljøansvarlig Hotelldirektør Tommy Kleiman 26

27 GRI innholdsindex Denne rapporten følger retningslinjene til GRI (Global Reporting Initiativ) vedrørende rapportering og ytelser. Tabellen gir en oversikt over hvor og i hvilken utstrekning (rapportert, delvis rapportert og irrelevant) denne publikasjon rapporterer GRI profil, ytelser og bransjeinformasjon. Rapporten er også blitt vurdert og funnet å oppfylle kravene til en G4 rapport som samsvarer med kravene til en Core rapport. GRI indikator og område Sideanvisning Rapportert Strategi og analyse 1.1 Uttalelser om visjon og strategi 3,4,9 Rapportert Organisajonsprofil Organisasjon 6 Rapportert 2.9 Vesentlige forandringer under rapportperioden Ingen forandring Rapportert 2.10 Mottatte utmerkelser under rapportperioden 3 Rapportert Rapportparameterer Rapport profil 26 Rapportert 3.5 Prosess for å bestemme rapportinnhold 15 Rapportert 3.6 Avgrensning i rapport 26 Rapportert 3.7 Eventurelle begrensninger for redovisningens omfattning og begrensning. 26 Rapportert 3.8 Redovisning av evt. Join ventures, dotterbolag osv. 6,26 Rapportert 3.9 Beskrivning av målemetoder og beregningsgrunnlag 26 Rapportert Omfang og begrensning: endringer fra forrige år Ingen forandring Rapportert 3.12 GRI innholdsindex Rapportert 3.13 Ekstern gransking Rapportert Styring og engasjement Styring 6 Rapportert Engasjement i eksterne initiativ 11, 25 Rapportert Engasjement i interessenter 24,25 Rapportert Økonomisk ytelse EC1 Organisasjonens samlede økonomiske verdi 6 Rapportert EC4 Betydlige finansielle bidrag fra det offentlige 6 Rapportert Miljø ytelse EN3-EN4 Direkte og indirekte energiforbruk 13 Rapportert EN6-EN7 Initiativ for å tilby energieffektive og fornyelsesbare produkter og tjenester og indirekte energiforbruk 17,18 Rapportert EN8 Totalt vanninntak oppdelt på kilde 14 Rapportert EN11 Disponerte landområder og biologisk mangfold 19 Rapportert EN14 Strategier, aktuelle tiltak og fremtidige planer for å håndtere påvirkning av det biologiske mangfoldet 19 Rapportert EN16 Totale direkte og indirekte utslipp av drivhusgasser 13 Rapportert EN22 Total vekt av avfall oppdelt på type og bortkjøringsmetode 16 Rapportert 27

28 EN28 Monetær verdi av vesentlige bøter og antall ikkemonetære sanksjoner på grunn av at organisasjonen ikke har oppfylt aktuelle miljølover 15 Rapportert Sosial presentasjon LA1 Alla ansatte oppdelt på ansettelsesform, ansettelsesavtale 22 Rapportert LA2 Personsammensetning, totalt antall og andel oppdelt i aldersgrupper, kjønn 22 Rapportert LA3 Lønn og fordeler til heltidsansatte 23 Rapportert LA4 Andel medarbeidere som omfattes av kollektivavtale 20 Rapportert LA6 Representasjon i helse- og sikkerhetskomitéer 21 Rapportert LA7 Antall skade fall, yrkesrelaterte sykdommer, fraværsdager og totalt antall yrkesrelaterte dødsfall 22 Rapportert LA10 Snitt antall utdanningstimer per år og per ansatt 20 Rapportert LA12 LA13 Andel ansatte som får regelmessig vurdering angående deres prestasjon og karriereutvikling Sammensetning av styre og ledelse samt oppdeling av de ansatte ut ifra kjønn, aldersgruppe, minoritetsgruppe 20 Rapportert 22,23 Rapportert LA14 Forholdet mellom kvinners og menns gjennomsnittlige lønn oppdelt på yrkesgrupper Samfunnspåvirkning 23 Rapportert SO1 Metoder for å håndtere samfunnspåvirkning 9 Rapportert Produkter og tjenester PR5 Rutiner for kundetilfredshet 8 Rapportert 28

29 29

Dette er Voksenåsen 2015

Dette er Voksenåsen 2015 Dette er Voksenåsen 2015 Velkommen til Voksenåsen landlig midt i storbyen Voksenåsen Kultur og Konferansehotell er Norges nasjonalgave til Sverige som takk for den humanitære hjelpen under og like etter

Detaljer

Miljørapport - Voksenåsen AS

Miljørapport - Voksenåsen AS - Voksenåsen AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall gjestedøgn 2005 36,18 Millioner kr. 2006 34,78

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 127,00 Millioner

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: 1/2/217 Utskriftsvennlig statistikk - Jacobsen Dental AS - Miljøfyrtårn Jacobsen Dental AS Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Engroshandel,

Detaljer

mars 2017 Voksenåsen: Klimaregnskap

mars 2017 Voksenåsen: Klimaregnskap mars 2017 Voksenåsen: Klimaregnskap 2016 1 Innhold Oppsummering Totalt CO 2 e-utslipp 2012-2106 fordelt på scope 1, 2 og 3 Endringer i totalt CO 2 e-utslipp 2014-2016 Prosentvis fordeling av totalt CO

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 127,00 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 357,16 Millioner

Detaljer

VOKSENÅSEN KULTUR- & KONFERANSEHOTELL

VOKSENÅSEN KULTUR- & KONFERANSEHOTELL VOKSENÅSEN KULTUR- & KONFERANSEHOTELL NASJONALGAVEN VOKSENÅSEN -en perle øverst på Holmenkollen! Velkommen til kultur og konferansehotellet Voksenåsen! Høyt hevet øverst Oslo ligger Voksenåsen. Et elegant,

Detaljer

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 1, Millioner kr 1, Millioner kr 1, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 28 Handlingsplan for 29 Rapportstatus: Levert. Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Detaljer

Miljørapport - Brumlebarnehage 60

Miljørapport - Brumlebarnehage 60 Miljørapport - Brumlebarnehage 6 Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Lagret. Brumlebarnehage 6 Miljørapport 21 Generelt Omsetning Antall barnehagebarn

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 21 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 29 357,16 Millioner kr. 21 461,8

Detaljer

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Norges Naturvernforbund Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Norges Naturvernforbund Miljørapport 29 Generelt Omsetning 24,4 Millioner kr 37, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 5,53

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

KLP Regionkontoret i Bergen

KLP Regionkontoret i Bergen 6.6.217 Utskriftsvennlig statistikk KLP Regionkontoret i Bergen Miljøfyrtårn KLP Regionkontoret i Bergen Årlig klima og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Leietaker,

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 648, Millioner kr 68, Millioner kr NB! Omsetning

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 357,16 Millioner kr 461,8 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 211 Generelt

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 Millioner kr 2 1

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 6,60 Millioner kr 2 009 11,20 Millioner

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. GETEK AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 6,6 Millioner kr 11,2 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 9 Handlingsplan for 1 Teko print & kopi AS Miljørapport 9 Generelt Omsetning 6, Millioner kr Arbeidsmiljø Sykefravær

Detaljer

Visit Geilo. Arbeidsmiljø. Årlig klima og miljørapport for Sykefravær i prosent. Beskrivelse av virksomheten:

Visit Geilo. Arbeidsmiljø. Årlig klima og miljørapport for Sykefravær i prosent. Beskrivelse av virksomheten: Visit Geilo Årlig klima og miljørapport for 216 Beskrivelse av virksomheten: Visit Geilo er et salgs og markedsføringsselskap for alle reiselivsbedrifter i Hol kommune. Selskapet har rundt 18 medlemmer.

Detaljer

Miljørapport - Avigo Barnehage AS

Miljørapport - Avigo Barnehage AS Miljørapport - Avigo Barnehage AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Avigo Barnehage AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning Antall barnehagebarn

Detaljer

Rauma videregående skole

Rauma videregående skole Rauma videregående skole Miljørapport for 215 Systemkrav Antall elever og ansatte 25 233 236 238 224 225 Antall elever og ansatte 2 15 1 5 211 212 213 214 215 1 av 1 25.2.216, 11.45 Arbeidsmiljø Sykefravær

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 29 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 8 127, Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

KLP Banken AS. Årlig klima og miljørapport for Beskrivelse av virksomheten: Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

KLP Banken AS. Årlig klima og miljørapport for Beskrivelse av virksomheten: Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: KLP Banken AS Årlig klima og miljørapport for 216 Beskrivelse av virksomheten: Ansatte som holder til i Oslo, er også en del av Miljøfyrtårnsertifiseringen i KLP i Oslo, og inngår i miljørapporten til

Detaljer

Miljørapport - Sagene samfunnshus

Miljørapport - Sagene samfunnshus Miljørapport - Sagene samfunnshus Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 8 1,9 Millioner kr 2 9 3,5

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Nortekk AS

Miljørapport - Nortekk AS Miljørapport - Nortekk AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 114, Millioner kr. 47 212 136,5 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. 1 Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 127,00 Millioner kr. 2009 139,00

Detaljer

Miljørapport - Molde videregående skole

Miljørapport - Molde videregående skole - Molde videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 72,4 Millioner

Detaljer

Stiftelsen Miljøfyrtårns klimastrategi

Stiftelsen Miljøfyrtårns klimastrategi Stiftelsen Miljøfyrtårns klimastrategi Mål: Miljøfyrtårn skal være det mest relevante miljøledelsessystemet for virksomheter som ønsker å redusere sin klima- og miljøbelastning. Verden står overfor flere

Detaljer

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS Årlig klima- og miljørapport for Beskrivelse av virksomheten: Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS ble etablert som et aksjeselskap i 28 og eies av Nordre Land

Detaljer

Miljørapport - Lena videregående skole

Miljørapport - Lena videregående skole Miljørapport - Lena videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall Antall elever og ansatte årsverk

Detaljer

Miljørapport - Høgskolen i Telemark avd. Bø

Miljørapport - Høgskolen i Telemark avd. Bø Miljørapport - Høgskolen i Telemark avd. Bø Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning Millioner kr Millioner kr NB! Omsetning

Detaljer

Atlanten videregående skole

Atlanten videregående skole 14.3.217, 19.27 Atlanten videregående skole Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Videregående skole / folkehøgskole Systemkrav Antall

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS

Miljørapport - Teko print & kopi AS Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 6,25 Millioner kr 4,14

Detaljer

Teko print & kopi AS

Teko print & kopi AS 6.1.215 Statistikk Teko print & kopi AS Miljøfyrtårn Teko print & kopi AS Miljørapport for 214 Du har levert miljørapporter for årene: 29 21 211 212 213 214 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 25 2 21 %

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. GETEK AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 6,6 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 8,6 Millioner

Detaljer

KLP Hovedkontor i Oslo

KLP Hovedkontor i Oslo 6.6.217 Utskriftsvennlig statistikk KLP Hovedkontor i Oslo Miljøfyrtårn KLP Hovedkontor i Oslo Årlig klima og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier Arbeidsmiljø

Detaljer

Miljørapport - Kommunalbanken AS

Miljørapport - Kommunalbanken AS Miljørapport - Kommunalbanken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 640,00 Millioner kr. 2009

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver.

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver. Innledning og bakgrunn Denne statusrapporten vil identifisere arbeidsområder og tema som skal danne grunnlag for en strategisk plan for miljøforbedringer og miljøstyring i Ipark. Rapporten kan brukes som

Detaljer

KLP - Hovedkontor i Oslo

KLP - Hovedkontor i Oslo 6.4.216 Utskriftsvennlig statistikk KLP Hovedkontor i Oslo Miljøfyrtårn KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport for 215 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 5 4,7 % 4,6 % 4,7 % 4 4,1 % 4,9 % 4,2 % 3,87 % 4,21

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning årsverk 2009 648,00 Millioner kr. 2010 680,00

Detaljer

Utskriftsvennlig statistikk - Taxi Hedmark AS - Miljøfyrtårn. Årlig klima- og miljørapport for 2016

Utskriftsvennlig statistikk - Taxi Hedmark AS - Miljøfyrtårn. Årlig klima- og miljørapport for 2016 https://rapportering.miljofyrtarn.no/environmentalreport/printstatistics/1145 Side 1 av 8 9.3.17 Taxi Hedmark AS Årlig klima- og miljørapport for 16 Beskrivelse av virksomheten: Taxisentral med tilknyttede

Detaljer

Miljørapport - Tydal kommune, rådhuset

Miljørapport - Tydal kommune, rådhuset Miljørapport - Tydal kommune, rådhuset Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 3 212 33 213 33 NB!

Detaljer

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever

Detaljer

Miljørapport - Rauma videregående skole

Miljørapport - Rauma videregående skole - Rauma videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 29 41 212 38 233

Detaljer

Miljørapport - Fagerlia vidaregåande skule

Miljørapport - Fagerlia vidaregåande skule - Fagerlia vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 75,54 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr.

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS - Nordnes Verksteder AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2009,90 Millioner kr. 20,30 Millioner kr.

Detaljer

Miljørapport - Volda vidaregåande skule

Miljørapport - Volda vidaregåande skule Miljørapport - Volda vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Haram vidaregåande skule

Miljørapport - Haram vidaregåande skule Miljørapport - Haram vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 942, Millioner kr. 12 213 84, Millioner kr.

Detaljer

Miljørapport - Tingvoll vidaregåande skole

Miljørapport - Tingvoll vidaregåande skole - Tingvoll vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom. 2 Kommentarer: Staples: 8 produkter, Norengros: 4 produkter

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Surnadal vidaregåande skole Miljørapport 29 Generelt År Omsetning

Detaljer

Atlanten videregående skole

Atlanten videregående skole Atlanten videregående skole Miljørapport for 215 Systemkrav Antall elever og ansatte Antall elever og ansatte 7 6 5 4 3 2 56 65 516 535 561 572 65 1 29 21 211 212 213 214 215 79 ansatte, 526 elever 1 av

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Atlanten videregående skole Miljørapport 21 Generelt År Omsetning

Detaljer

Årlig klima- og miljørapport for 2015

Årlig klima- og miljørapport for 2015 Årlig klima- og miljørapport for 2015 Alles Miljø AS og Alles Utleie AS Årlig klima- og miljørapportering er et viktig verktøy i miljøledelse, og kan bidra til bedre styring på miljøarbeidet deres. Den

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 482,8 Millioner kr. 7 213 555,2 Millioner

Detaljer

KLP - Regionkontoret i Bergen

KLP - Regionkontoret i Bergen 6..216 Utskriftsvennlig statistikk KLP Regionkontoret i Bergen Miljøfyrtårn KLP - Regionkontoret i Bergen Miljørapport for 215 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 7 6,25 % Prosent 6 5 3 5,3 %,9 %,67 %,6

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1 16, Millioner kr. 53 213 956, Millioner kr. 52

Detaljer

MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13

MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13 MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13 11. NOVEMBER 1989 MORTEN THORVALDSEN Administrerende direktør i Thon Hotels 56 år Gift, en datter LSK-supporter (kona holder med RBK ) Kokk og servitør Lakei på Slottet

Detaljer

Miljørapport - Nasta AS

Miljørapport - Nasta AS - Nasta AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning årsverk 213 75, Millioner kr. 78 796, Millioner kr. 73 NB! Omsetning ble

Detaljer

Miljørapport - Øyane sykehjem

Miljørapport - Øyane sykehjem Miljørapport - Øyane sykehjem Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall plasser 2011 70 58 2012

Detaljer

Miljørapport - Sykkylven videregående skole

Miljørapport - Sykkylven videregående skole - Sykkylven videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 21 27,32 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole

Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Brumlebarnehage 60

Miljørapport - Brumlebarnehage 60 Miljørapport - Brumlebarnehage 6 Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Lagret. Brumlebarnehage 6 Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljøledelse og miljøstyring

Miljøledelse og miljøstyring en Miljøledelse og miljøstyring Medlemsmøte Grønn Byggallianse 4 februar 2010 Anne Katrine Sjøholt PTL Anne.katrine.sjoholt@ptl.no Tlf 45216286 www.ptl.no Hva er miljøledelse? -Miljøledelse er holdningsendring

Detaljer

Miljørapport - Ørsta vidaregåande skule

Miljørapport - Ørsta vidaregåande skule - Ørsta vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Surnadal vidaregåande skole

Surnadal vidaregåande skole Surnadal vidaregåande skole Årlig klima- og miljørapport for 216 Beskrivelse av virksomheten: Skolen ligg fint til på Øye i Surnadal omlag 1 km frå kommunesenteret Skei. Surnadal vidaregåande skole er

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Millioner kr 2 1 46,92

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Miljørapport - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt

Miljørapport - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 21 28 211 6,4 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 28 Handlingsplan for 29 Rapportstatus: Levert. Surnadal vidaregåande skole Miljørapport 28 Generelt År Omsetning

Detaljer

Miljørapport - Sagene samfunnshus

Miljørapport - Sagene samfunnshus Miljørapport - Sagene samfunnshus Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Sagene samfunnshus Miljørapport 21 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - Tydal kommune

Miljørapport - Tydal kommune Miljørapport - Tydal kommune Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Millioner kr 3 Millioner kr 33 NB!

Detaljer

Årlig klima- og miljørapport for 2015

Årlig klima- og miljørapport for 2015 4.1.217 Utskriftsvennlig statistikk - Duett AS - Miljøfyrtårn Duett AS Årlig klima- og miljørapport for 215 Beskrivelse av virksomheten: Duett sin hovedaktivitet er salg av økonomisystem og skytjenester,

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 21 27, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Sykkylven videregående skole

Miljørapport - Sykkylven videregående skole Miljørapport - Sykkylven videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Sykkylven videregående skole Miljørapport 212 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - Fræna vidaregåande skole

Miljørapport - Fræna vidaregåande skole - Fræna vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2013

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2013 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2013 Oslo kommune har en visjon om å være en by der alle har rett til ren luft, rent vann og tilgang på gode friområder. Kommunen har fokus på miljøvennlige

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1, Millioner kr. 654 213 869, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Haram vidaregåande skule

Miljørapport - Haram vidaregåande skule - Haram vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 28 3, Millioner

Detaljer