Spirea Park Byggetrinn II

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spirea Park Byggetrinn II"

Transkript

1 Spirea Park Byggetrinn II Bo i høyden med nærhet til det urbane liv! Spirea Park Byggetrinn II - Salgstrinn 1

2

3 Spirea Park Byggetrinn II Andre byggetrinn består av ett sammenhengende bygg med 110 leiligheter fordelt på 3 salgstrinn, samt 2 mindre bygg med 9 leiligheter i hvert bygg (salgstrinn 4). 1. salgstrinn består av 32 leiligheter med moderne og fremtidsrettet arkitektur. Det er 8 plan i bygget. Alle leilighetene har egen privat balkong/terrasse. I 5. etasje er det felles takterrasse med flott utsikt over byen og Oslo-fjorden. Bygget har heis fra garasjeanlegg under bakken og fra inngangsparti til alle leilighetsplan. Det blir 2-, 3-,4- og 5-roms selveierleiligheter fra kvadratmeter, hvorav 5-roms leiligheten har mulighet for hybel. Leilighetene er arealeffektive og leveres med livsløpstandard. Spirea Park ligger høyt og fritt med gode solforhold. Eiendommen ligger nær Ring 3 (Dag Hammerskjolds vei). Ring 3 er i ferd med å legges i tunnel og erstattes med miljøgate med to separate kjørefelt og grønt midtfelt. Det vil bli fortau og sykkelfelt på hver side. Grøntarealer vil bli opparbeidet langs miljøgaten. Spireaveien vil få avkjøring direkte til Dag Hammerskjolds vei. Fra Spirea Park er det kun fem minutters gange til T-banestasjon og Økern senter med et godt utvalg av forretninger. Økern senter er i ferd med å utvides og bli et knutepunkt med enda større tilbud enn det i dag har. Det tar bare 10 min. med T-banen sydover til Oslo S. Det er kun få minutter til Storo shoppingsenter. Alnabru er også like i nærheten. Et grøntdrag ligger i forlengelsen av Spirea Park og en hyggelig turvei passerer rett forbi Spirea Park til Grefsenkollen. Her kan man hygge seg i naturskjønne omgivelser på fine turveier og i alpinbakker. Etter en dag i frisk luft kan man nyte et bedre måltid på Grefsenkollen restaurant med utsikt over Oslo by. Les mer på side 03

4 MUSELUNDEN REFSTAD SINSENKRYSSET RISLØKKA TORSHOVDALEN SINSEN ØKERN TORG RING 3 LEGGES I TUNNEL NY MILJØGATE DAG HAMMARSKJÖLDS VEI ØKERN LØRENBYEN LØREN ØKERN SENTER HASLE LINJE ØSTRE AKER VEI LEGGES I TUNNEL HASLE ULVENSPLITTEN TEN ULVEN

5 Grønne omgivelser med nærhet til urbant bymiljø I Spirea Park kan man nyte gode hagearealer og takterrasser med flott utsikt, samtidig som man har en sentral og fin beliggenhet med kort avstand til alt Oslo by har å tilby. Spirea Park ligger som et knutepunkt mellom Storo, Grefsenkollen, Bjerke og Økern. Perfekt for den som liker å benytte marka og nyte det urbane liv. SPIREA PARK Økern Hele Økernområdet gjennomgår en enorm utvikling og er det neste store området i Osloregionen med store investeringer i infrastruktur og veianlegg. Det etableres forbindelser mellom eksisterende og nye lokale miljøer som vil skape en fin helhet for området. Med sin sentrale beliggenhet i forhold til veisystemer, bussforbindelse og T-banenett er Økern et naturlig knutepunkt. Her ønsker man å skape en dynamisk og urban møteplass i en åpen bystruktur med flere tilbud på samme sted. Dette vil skape en bykultur med myldrende liv i gater og på torg. Økern har en unik beliggenhet i et av Oslos største og viktigste kommunikasjonsknutepunkt. Den svært gode kollektivdekningen gir stedet spesielt gode muligheter for å utvikles til et bymessig sentrum. Med sin sentrale beliggenhet blir Økern et særlig viktig område å satse på for å dekke fremtidige behov for boliger, behov for økt handelstilbud og flere arbeidsplasser. Økern sentrum Urbant bysentrum Økern Sentrums hovedfokus er å ta et helhetsgrep om stedsutviklingen og skape et moderne og integrert bysentrum med mangfold. Målet er å etablere et totalt tilbud for befolkningen på Økern og i Groruddalen. Eksisterende Økern senter skal utvikles fra å være et kjøpesenter til «den gode fremtidsbyen» med myldrende liv. Etter planen vil Økern bli et av Oslos beste steder med opplevelser, service, hotell, kultur, badeland, boliger, barnehage, restauranter, cafeer, treningssenter, helsetilbud, handel, kontor og rekreasjon i skjønn forening. Kultur står sentralt i denne utviklingen med Oslo Barnemuseum, kino, allbrukshall, musikkskole og fortellerscene. Alt dette i en åpen bystruktur med store utearealer og romslige torg, møteplasser og grøntarealer. side 05

6 Ulven Planforslaget for Ulven gir rom for byutvikling med ca kvm. bebyggelse, med anslagsvis ansatte og bosatte. Dette vil gi en stedsutvikling av området som sammen med utviklingen av nytt Økern senter, Hotell 33 og nye Kuben videregående skole, samt boligutvikling på Løren, Hasle og Ensjø vil bidra til å transformere nedre del av Groruddalen til et byområde med et stort antall mennesker. Denne bytransformasjonen vil innebære at bykjernen flyttes utover og at det etableres nye bymessige sammenhenger med etablerte boligområder på Risløkka, Bjerke og Refstrad. Ulvenveien knytter flere av boligområdene sammen og vil være et viktig sammenbindende element for utviklingen i området. Ulvenområdet vil på denne måten utvikles til et bymessig utformet område som en viktig del av utvidelsen av den tette byen østover. Økern Torg Utviklingen av Økern Torg er del av en større plan om utbygging av hele Økernområdet som et sentralt knutepunkt med tilhørende nærings- og boligutvikling. Man ønsker her å tilpasse en så stor andel boliger som mulig med gode bokvaliteter. Planen åpner også for en utvidelse og en modernisering av dagens torgvirksomhet på Økern Torg, som også vil ha positive miljømessige konsekvenser. Planen legger til rette for til sammen 850 nye boliger med tilhørende barnehagedekning. En ny modernisert torghall i et lukket anlegg under boligene gir større flater til selve torgvirksomheten. Økern Torg er historisk sett knyttet opp til salg av blomster, frukt og grønt, og fremtidig utbygging kan forsterke dette ytterligere ved at utearealene beplantes med nyttevekster i tråd med en idé om å skape «Oslos største nytteveksthage». En bebyggelse med grønne tak, gårdsrom med frukttrær, grønne tverrforbindelser og åpning av bekkeløpet gjennom friområdet er skissert som mulige tiltak for å gjennomføre dette. Etableringen av Ulvenveien vil bære mer preg av å bli en «strøksgate».i dette området legges det til rette for næring og kontor og er planmessig i større grad tilknyttet Økern Senter. Lørenbyen Midt mellom Økern og Tøyen holder Selvaagbygg på å bygge en helt ny bydel med totalt rundt 1500 boliger, flere butikker, restauranter og flere store parkanlegg. Det legges ned store resurser og hele byggeprosjektet vil ha en kostnad på mellom 3,5 og 4 miliarder kroner. Hasle Linje Hasle Linje er et nytt nærings- og boligprosjekt på Hasle, sentralt plassert mellom Økern, Løren og Frydenberg. Området omfatter blant annet Vinmonopolets tidligere produksjonsanlegg. HasleLinje er stort nesten 100 dekar, eller det samme som 14 fotballbaner. HasleLinje vil få en variert bygningsmasse, med en stor andel boliger, kulturtilbud, kontorer, butikker og næringsvirksomhet. I midten, mellom boliger og næring ligger «Chateau Hasle» Arcus sitt tidligere produksjonsanlegg og tapperi. Slik det ser ut vil dette kunne bli museumsvirksomhet, butikker, spisesteder, etc.

7 Bo nær Sentrum Det er ikke tvil om at Økernområdet er i ferd med å utvikles til en urban møteplass med myldrende liv og et godt utviklet servicetilbud, men det er heller ikke lange biten til Oslo sentrum. Det er kort vei til Grünerløkka med sitt yrende liv og et rikt utvalg av caféer, restauranter, mange små forretninger, delikatesseforretninger, treningssentre og parker. Avstanden er heller ikke stor til Sentralbanestasjonen med shoppingsentra og knutepunkt for tog/flytog, trikk, T-bane og buss. Den enorme byutviklingen som skjer i Bjørvika med handlegater, caféer og restauranter, Operaen, Munchmuseet, Deichmanske, parker og sjøbad ligger i forlengelsen av dette. Ti minutter med T-bane til Oslo sentrum med mange hyggelige spisesteder Grønland har også mye spennende å by på med sitt pulserende og fargerike byliv. Flere kjøpesentre med gode shoppingmuligheter i nærheten Grønland med sitt pulserende liv er ikke langt unna side07

8 SPIREA PARK SPIREA PARK Miljø, trafikksituasjon, kollektivknutepunkt For å nå miljømessige og trafikkmessige mål skal: Ring 3 legges i tunnel mellom Økern og Sinsen (Lørentunnelen) Østre Aker vei legges i tunnel forbi Økern (Økerntunnelen) Det etableres flere nye lokalvegforbindelser for å forbedre trafikkflyten internt på Økern. Det tilrettelegges for nytt kollektivknutepunkt på Økern, og oppgradere Økern T-banestasjon til metrostandard Høyspentledning som går over deler av tomten legges ned i jorden. Miljø Å forbedre levekårene for beboere i området ved å redusere miljøulempene er en viktig målsetting. Når trafikken på Ring 3 legges i tunnell vil samtlige boliger i området komme innenfor nasjonale mål for NO2 og svevestøv, og støybelastningen vil bli vesentlig redusert. Det vil også bidra til økt trafikksikkerhet og bedret trafikkavvikling. Lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk Det nye vegsystemet skiller lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk, noe som gir bedre trafikkavvikling og økt trafikksikkerhet. Bomiljøet vil også forbedres vesentlig som følge av at gjennomgangstrafikken legges under jorden, og støy og forurensing dermed reduseres betydelig. Det ble etablert nytt lokalvegsystem på Hasle-Valle-Ulven. Ulvenveien skal reetableres som lokalveg, noe som vil gi direkte forbindelse mellom Løren og Ulven. Gang- og sykkelveger Det er planlagt sykkelveg med atskilt fortau for Dag Hammerskjoldsveg. Sykkelruten på strekningen Sinsen-Teisen forbedres gjennom en enklere adkomst til sentrale Økern. Det er bygget 2,2 km gang- og sykkelveg som forbinder Risløkka og sentrale Økern. Nytt kollektivknutepunkt Et nytt kollektivknutepunkt etableres ved Økern T-banestasjon. Økern t-banestasjon har fått metrostandard og er utviklet til et viktig kollektivknutepunkt mellom busslinjene på Ring 3, lokale busslinjer og t-banen. Dette vil gjøre det enklere for beboere og de som jobber i området å velge kollektivtransport.

9 Vi har besluttet at alle JMs boliger skal bygges minimum 25% bedre enn myndighetenes energikrav! JM har besluttet at alle boliger skal være minst 25% bedre enn myndighetenes krav når det gjelder behov for levert energi. TEK 10 angir minstekravet for nybygg. JM sitt tilleggskrav «25% bedre» enn myndighetskrav gjelder beregnet behov for levert energi til oppvarming, inkludert energi til vifter og pumper, men eksklusive energi til teknisk utstyr og belysning o.l. Smarte Kvadrat er en måte å forholde seg til det faktum at hver eneste lille detalj i din bolig er gjennomtenkt og nøye planlagt. Fra det tidspunkt ditt nye boligområde og din drømmebolig bare finnes i våre tanker og på tegnebrettet, til du flytter inn og begynner å trives. Med alt det innnebærer av bla. smart tenkning, tilrettelegging og plass til ulike personligheter. Det er dette som til sist blir Smarte Kvadrat, der din trivsel og bekvemmelighet kommer først. Har du lagt merke til at enkelte boliger føles mer romslige enn de faktisk er? Mens andre igjen, som man vet er store, for det meste oppfattes å bestå av smale korridorer og trange rom? Med smarte kvadrat blir det rett og slett mer plass til din egen personlighet og komfort. side09

10

11 Utdrag fra leveransebeskrivelsen Når vi innreder et nytt hjem gjør vi det med omsorg. Vi stiller høye krav på funksjon, design og holdbarhet og velger helst å innrede med naturmaterialer som er snille mot både deg og miljøet. Kvalitet og tidløshet i materialvalg er viktig for oss da vi bryr oss om at du skal trives lenge i ditt nye hjem. Eikeparkett på gulv. Entre, soverom, kjøkken og stue har eikeparkett. På badene er det keramiske fliser og varme i gulv. Hvite vegger. Stue, soverom, kjøkken, gang og bod har malte overflater i fargen NCS SO500-N glans 7. Bad får hvite keramiske fliser i strl. 25x40 cm. God takhøyde. Taket består av betong eller gipshimlinger i alle rom. I kjøkken, bad, gang og entrè kan det legges helt eller delvis nedforede gipsplatehimlinger for å skjule rørføringer. Det blir god tak-høyde med omlag 2,5 meter under taket. Det tas forbehold om lavere takhøyde i rom med nedforet himling. Stilfullt kjøkken. Det leveres delikat kjøkken fra Marbodal eller tilsvarende med hvite slette skapdører og mykt formede rustfrie håndtak. Til dette har vi valgt antrasitt grå laminat benkeplate til kjøkkenkummen. Over kjøkkenbenken er det lagt hvit matt veggflis i tidløst kvadratisk format. Takket være det klassiske formspråket kan du enkelt sette ditt eget preg på kjøkkenet med hjelp av farger og innredningsdetaljer som passer med din personlige stil. Kjøkkenet er godt utstyrt med smarte funksjoner. Det leveres integrert kjøleskap og fryser, induksjonstopp og varmluftsovn, samt integrert oppvaskmaskin. Skuffene er utstyrt med moderne innvendig sorteringsløsning. NB: Antall skap leveres i henhold til plantegning. Vær også oppmerksom på at plassering av komponenter i innredningen kan avvike fra plantegningen. Delikate bad. På gulvet ligger kvadratiske fliser og på veggene hvite fliser som skaper en rendyrket og gjennomtenkt design. Dusjen avgrenses av en dusjvegg i glass. Ovenfor servanten er det montert ett speil med belysning som gir rommet ekstra romfølelse. For at du skal kunne beholde den rene og klassiske stilen har vi utstyrt baderommet med gode oppbevaringsløsninger. Servantskapet er i hvitt fra Svedbergs eller tilsvarende. Det er opplegg for vaske-maskin. Det leveres dusjvegger i klart glass og dusjarmatur montert på vegg. Alt sanitærporselen kommer i hvit utførelse. Det monteres ettgreps blandebatteri på alle servanter. Oppvarming. Leilighetene leveres med vannbåren varmeanlegg med radiatorer som styres av direktevirkende termostat. Det benyttes fjernvarme som energikilde. Ventilasjon. Det blir balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning, samt avtrekksvifte over komfyr i kjøkken. Se prosjektbeskrivelse for detaljert teknisk beskrivelse. Romslig garderobe. På soverommene leveres garderobeskap med hvit glatt overflate. I henhold til plantegningen blir det én meter skap per seng. Høyden på skapene er 2,1 meter. side 11

12 Leilighetsplaner Leilighetsnummer leses slik: Leilighet 123: 1 = oppgang/salgstrinn, 2 = 2. etasje, 3 = leilighet nr. 3 fra trappeløp Leilighetstype As Leilighetstype Bs NB:Leilighet 112. Entrédør har slagretning utover Beliggende i etasje Antall rom: 3 BRA: ca 78 m 2 Leilighetsnr: 112, 122, 132, 142, 152, 162, 172, 182 Beliggende i 1. etasje Antall rom: 2 BRA: ca 61 m 2 Leilighetsnr: 111

13 Leilighetstype Es Beliggende i etasje Antall rom: 3 BRA: ca 75 m 2 Leilighetsnr: 113, 123, 133, 143 Illustrasjon fra leilighetstype Es side 13

14 Illustrasjon fra leilighetstype Fs

15 Leilighetstype Fs Leilighetstype Ks Beliggende i etasje Antall rom: 2 BRA: ca 48 m 2 Leilighetsnr: 114, 124, 134, 144 Beliggende i etasje Antall rom: 4 BRA: ca 91 m 2 Leilighetsnr: 115, 125, 135, 145 side 15

16 Leilighetstype Ls Beliggende i etasje Antall rom: 3 BRA: ca 76 m 2 Illustrasjon fra leilighetstype Ls Leilighetsnr: 121, 131, 141, 151, 161, 171, 181

17 Leilighetstype W Beliggende i etasje Antall rom: 5 (Mulighet for hybel) BRA: ca 119 m 2 Leilighetsnr: 163, 173, 183 Leilighetstype R Beliggende i 5. etasje Antall rom: 5 (Mulighet for hybel) BRA: ca 110 m 2 Leilighetsnr: 153 side 17

18 Etasjeplaner Bs 2-roms BRA: ca 61 m 2 Leil: 111 (1.etg) 1. etasje Ks 4-roms BRA: ca 91 m 2 Leil: 115 (1.etg) As 3-roms BRA: ca 78 m 2 Leil: 112 (1.etg) Fs 2-roms BRA: ca 48 m 2 Leil: 114 (1.etg) Es 3-roms BRA: ca 75 m 2 Leil: 113 (1.etg) Ls 3-roms BRA: ca 76 m 2 Leil: 121 (2.etg) Leil: 131 (3.etg) Leil: 141 (4.etg) etasje Ks 4-roms BRA: ca 91 m 2 Leil: 125 (2.etg) Leil: 135 (3.etg) Leil: 145 (4.etg) As 3-roms BRA: ca 78 m 2 Leil: 122 (2.etg) Leil: 132 (3.etg) Leil: 142 (4.etg) Fs 2-roms BRA: ca 48 m 2 Leil: 124 (2.etg) Leil: 134 (3.etg) Leil: 144 (4.etg) Es 3-roms BRA: ca 75 m 2 Leil: 123 (2.etg) Leil: 133 (3.etg) Leil: 143 (4.etg)

19 Ls 3-roms BRA: ca 76 m 2 Leil: 151 (5.etg) 5. etasje As 3-roms BRA: ca 78 m 2 Leil: 152 (5.etg) R 5-roms BRA: ca 110 m 2 Leil: 153 (5.etg) Ls 3-roms BRA: ca 76 m 2 Leil: 161 (6.etg) Leil: 171 (7.etg) Leil: 181 (8.etg) etasje As 3-roms BRA: ca 78 m 2 Leil: 162 (6.etg) Leil: 172 (7.etg) Leil: 182 (8.etg) Det henvises til vedlagte prosjektbeskrivelse for nærmere informasjon. Videre gjøres det oppmerksom på at enkelte valgmuligheter også fremgår i dette skrivet. W 5-roms BRA: ca 119 m 2 Leil: 163 (6.etg) Leil: 173 (7.etg) Leil: 183 (8.etg) side 19

20 Salg ved DNB Eiendom: Ivar Egge, Eiendomsmegler Mob: Ingunn Iselin Husebø, Jurist/prosjektmegler Mobil: BaseCamp grafisk Opplag 500 Juni 2013 Mail: JM Norge AS, Region Oslo Nord Postadresse: Pb. 1, 1476 Rasta Besøksadresse: Gamleveien 2 Telefon: Telefaks: E-post: JM Norge AS er en markedsorientert og langsiktig boligutvikler med ca 50 års virksomhet i Norge. Som en av Norges største boligleverandører ivaretar vi hele verdikjeden fra anskaffelse av tomt til overlevering og oppfølging av ferdig bolig. Med hovedkontor i Bærum og regions- og avdelingskontorer på Romerike, i Bærum, Tønsberg, Skien, Bergen og Stavanger strekker vår virksomhet seg over store deler av Sør-Norge. Årlig leverer vi om lag 600 boliger til fornøyde kunder. JM Norge AS inngår i JM AB som er en av Nordens ledende boligutviklere. Det tas forbehold om trykkfeil i prospektet. Det gjøres videre oppmerksom på at alle illustrasjoner, fotografier etc. i dette prosjektet kun er av illustrativ karakter og ikke på noen måte representerer prosjektets detaljerte leveranseomfang. Ved avvik mellom illustrerte møbleringsplaner i prospektet og vedlagte planer i prosjektbeskrivelsen er det planer i prosjektbeskrivelsen som gjelder.

OSLO LØREN/REFSTAD. SPIREA PARK Urban idyll - TRINN II

OSLO LØREN/REFSTAD. SPIREA PARK Urban idyll - TRINN II OSLO LØREN/REFSTAD SPIREA PARK Urban idyll - TRINN II Velkommen til Spirea Park Frihet til å velge. Frihet til å velge om du vil ta en tur ut i naturen eller en tur inn til sentrum i Oslo. Eller bare

Detaljer

I hjertet av Heggedal Heggeodden 2. Moderne leiligheter i et nytt og spennende sentrum

I hjertet av Heggedal Heggeodden 2. Moderne leiligheter i et nytt og spennende sentrum I hjertet av Heggedal Heggeodden Moderne leiligheter i et nytt og spennende sentrum Hyggelige Heggedal Visste du at Heggedal er Askers største bygd? Fem tusen lokalpatrioter kan ikke tenke seg et bedre

Detaljer

Velkommen til Krydderhagen

Velkommen til Krydderhagen byggetrinn 1: Basilikum/A2 Velkommen til Krydderhagen ny, grønn hageby med alt innen rekkevidde! Vakre bygg i grønne omgivelser - nøye plassert for å gi optimale solforhold Krydderhagen På Hasle, på stedet

Detaljer

KRYDDERHAGEN BASILIKUM A1 ET GRØNT, MODERNE BOLIGPROSJEKT

KRYDDERHAGEN BASILIKUM A1 ET GRØNT, MODERNE BOLIGPROSJEKT KRYDDERHAGEN BASILIKUM A1 ET GRØNT, MODERNE BOLIGPROSJEKT VELKOMMEN TIL KRYDDERHAGEN En grønn, moderne hageby kun ni minutter fra Oslo sentrum. DET PERFEKTE HJEMMESTED På Hasle, der Vinmonopolet tidligere

Detaljer

Fremtidens by. Ensjøbyen i Oslo er i total forandring. Ensjøbyen har gått fra «grå harde flater» til en naturban oase. JUNI 2015 FREMTIDENSBY.

Fremtidens by. Ensjøbyen i Oslo er i total forandring. Ensjøbyen har gått fra «grå harde flater» til en naturban oase. JUNI 2015 FREMTIDENSBY. ANNONSE JUNI 2015 FREMTIDENSBY.NO PÅ NETT! Flytende boliger kan være fremtiden i Oslofjorden. Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet HOVINBYEN. En bydel i stadig fornyelse og vekst. LILLESTRØM.

Detaljer

bergen Inndalsveien Nye smarte leiligheter med gangavstand til Bergen sentrum

bergen Inndalsveien Nye smarte leiligheter med gangavstand til Bergen sentrum bergen ye smarte leiligheter med gangavstand til Bergen sentrum 3D illustrasjon Snølys velkommen området Sentrumsnære leiligheter på solsiden Det nye leilighetskomplekset i er for deg om ønsker å bo i

Detaljer

Hundsund Tun 1 Villa-, blokk- og kjedehusleiligheter

Hundsund Tun 1 Villa-, blokk- og kjedehusleiligheter Hundsund Tun 1 Villa-, blokk- og kjedehusleiligheter 1 KJÆRE INTERESSENT Arcasa Tun 1 ligger vendt mot Koksabukta med gode sol- og utsiktsforhold og nærhet til park og friområder på Fornebu. Tun 1 består

Detaljer

KROHNVIKEN KROHNVIKEN. Sentrumsnære leiligheter. Bo tett på det meste, få tid til mer!

KROHNVIKEN KROHNVIKEN. Sentrumsnære leiligheter. Bo tett på det meste, få tid til mer! KROHNVIKEN Sentrumsnære leiligheter. Bo tett på det meste, få tid til mer! I Krohnviken planlegges en fantastisk takterrasse med storslått utsikt over Damsgårdssundet, byen, Fløien, Ulriken og Løvstakken.

Detaljer

God stemning på ny hjemmebane

God stemning på ny hjemmebane Nytt byggetrinn: 36 selveierleiligheter God stemning på ny hjemmebane 1 Gamle Stadion. Din nye hjemmebane. Bo nytt, nært og godt side 4 5 Her har vi det fint! side 6 7 Kort vei til det du trenger side

Detaljer

5grader.no. Kontakt megler. Sentrumsnære selveierleiligheter. Thor Hjertenes 997 46 197 thor.hjertenes@dnb-eiendom.no

5grader.no. Kontakt megler. Sentrumsnære selveierleiligheter. Thor Hjertenes 997 46 197 thor.hjertenes@dnb-eiendom.no ENSIGN & ENSIGN 3D. Takk til John G. Johnsen for lån av bilde. Foto: Joakim Bjerk 5grader.no Kontakt megler Thor Hjertenes 997 46 197 thor.hjertenes@dnb-eiendom.no Roger Lillejord 930 40 245 roger.lillejord@dnb-eiendom.no

Detaljer

Hundsund Niels Torp fase 2 4- til 5-roms leiligheter og rekkehus

Hundsund Niels Torp fase 2 4- til 5-roms leiligheter og rekkehus Hundsund Niels Torp fase 2 4- til 5-roms leiligheter og rekkehus Få litt pusterom du og...! 2 VELKOMMEN TIL Fornebulandet er noe helt spesielt i Oslo- og Bærumsområdet. Få andre steder kan by på splitter

Detaljer

Bygg C - 33 selveierleiligheter

Bygg C - 33 selveierleiligheter Bygg C - 33 selveierleiligheter fra 80-149 m 2 BRA Frodige Eiganes Eiganes er en av de frodigste bydelene i Stavanger med mange flotte parker, turstier og rekreasjonsområder. Her er vakre alléer av rakryggede

Detaljer

Storøya Tett på naturen 1. Tett på naturen. STORØYA TERNE TUN 1 39 moderne leiligheter nær sjøen

Storøya Tett på naturen 1. Tett på naturen. STORØYA TERNE TUN 1 39 moderne leiligheter nær sjøen Storøya Tett på naturen 1 TORØYA STORØYA Tett på naturen Tett på naturen STORØYA TERNE TUN 1 39 moderne leiligheter nær sjøen 2 Storøya Tett på naturen Storøya Tett på naturen 3 STORØYA Fornebulandet er

Detaljer

74 MODERNE LEILIGHETER

74 MODERNE LEILIGHETER 74 MODERNE LEILIGHETER S 02 / 74 MODERNE LEILIGHETER S 03 / 74 MODERNE LEILIGHETER Kun ment som illustrasjon S 04 / BOLIGENE S 05 / BOLIGENE Innhold s 08 s 22 s 30 Området Transport Leilighetene S 07 /

Detaljer

LØREN STASJON SALGSTRINN 2

LØREN STASJON SALGSTRINN 2 LØREN STASJON SALGSTRINN 2 Som navnet tilsier ligger Løren Stasjon i umiddelbar tilknytning til den nye T-banestasjonen som vil stå klar ved innflytting. Leilighetene vil være godt skjermet for selve stasjonen,

Detaljer

LØREN STASJON SALGSTRINN 1

LØREN STASJON SALGSTRINN 1 LØREN STASJON SALGSTRINN 1 Som navnet tilsier ligger Løren Stasjon i umiddelbar tilknytning til den nye T-banestasjonen som vil stå klar ved innflytting. Leilighetene vil være godt skjermet for selve stasjonen,

Detaljer

QBEN Et sentralt sted å leve

QBEN Et sentralt sted å leve OSLO RODELØKKA / GRÜERLØKKA QBE Et sentralt sted å leve Hus du trives i Kubistiske fasader er blant de mest originale byggene vi har utviklet. avnet spiller på de kubiske elementene som gir fasaden liv

Detaljer

Velkommen til Bratsberglia

Velkommen til Bratsberglia 2 Velkommen til Bratsberglia Vil du bo landlig, men samtidig sentralt og med gangavstand til sentrum? Nå har du muligheten. Her slipper du hagearbeid og snømåking. Bruk tiden på det som gir deg livskvalitet

Detaljer

PRESTERØD C1 - BYGG B

PRESTERØD C1 - BYGG B TØNSBERG OLSRØD PRESTERØD C1 - BYGG B Energivennlige leiligheter med store balkonger 1 2 1. Olsrød Park handelssenter 2. Varierte butikker og service 3. Flott park og lekeplass i nærmiljøet 4. Fine turstier

Detaljer

GAMBORGS PLASS - GRÜNERLØKKA -

GAMBORGS PLASS - GRÜNERLØKKA - GMORGS PLSS - GRÜNERLØKK - GMORGS PLSS, GRÜNERLØKK VELKOMMEN TIL GMORGS PLSS. STEDET SOM VIL GI DEG GODE MINNER OG OPPLEVELSER FOR LIVET. HER OR DU SENTRLT PÅ GRÜNERLØKK MED LT V FSILITETER I UMIDDELR

Detaljer

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 Illustrasjoner avvik vil forekomme. Velkommen til Sjøsia Ønsker du deg innendørs parkering med heis til leiligheten, balkong mot sør, fjell og sjø fra stuevinduet? I vårt nye

Detaljer

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 2

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 2 SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 2 VELKOMMEN TIL sjøsia Hadde han Selvaag vært nordfra, ville man kanskje stava navnet hans Sælvåg, som ville betydd at han kom fra en våg hvor det en gang var mye sel. Selvaag

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING.

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 3 06 14 26 28 46 64 88 96 DETTE ER

Detaljer

Velkommen til Borgelunden II

Velkommen til Borgelunden II S O F I E B o r g e l u n d e n I I B O R E T T S L A G 1 2 E N E B O L I G E R OT TO Velkommen til Borgelunden II Borgelunden II er et nytt byggetrinn i Borgelunden-prosjektet. JM oppfører her 12 nye

Detaljer

SENTRUMSNÆRE LEILIGHETER OG SMÅHUS KYSTLANDSBYEN I AUSTRHEIM. Breivikhaugen

SENTRUMSNÆRE LEILIGHETER OG SMÅHUS KYSTLANDSBYEN I AUSTRHEIM. Breivikhaugen SENTRUMSNÆRE LEILIGHETER OG SMÅHUS KYSTLANDSBYEN I AUSTRHEIM Breivikhaugen D d 1:1 Arkitekter AS 1:1 Arkitekter AS har vært med å utvikle prosjektet siden oppstarten. Selskapet besitter kompetanse på utvikling

Detaljer

Velkommen til Elvebredden. 47 nye leiligheter i Ranheimsfjæra

Velkommen til Elvebredden. 47 nye leiligheter i Ranheimsfjæra Velkommen til Elvebredden 47 nye leiligheter i Ranheimsfjæra 1 Ranheimsfjæra VAKATE Vikelva Rolig og praktisk nær Ladestien og Hansbakkfjæra! Ranheimsfjæra ligger solrikt og avskjermet helt nede ved sjøkanten.

Detaljer

24 ENEBOLIGER SALGSTRINN 2. Nordal Panorama 1

24 ENEBOLIGER SALGSTRINN 2. Nordal Panorama 1 ENEBOLIGER SALGSTRINN Nordal Panorama BARNEVENNLIG, TRYGT OG GODT - AKKURAT PASSE SENTRALT Lier er Norges eple- og fruktkommune, og ligger sentralt plassert i Buskerud fylke. Nordal Panorama har en flott

Detaljer

STORØYA LOMVI TUN 1 1

STORØYA LOMVI TUN 1 1 STORØY LOMVI TUN 1 1 DET HNDLER IKKE BRE OM Å BO, DET HNDLER OM Å LEVE 6 7 Lomvi tun 1 INNHOLD 11 Velkommen til Fornebulandet 21 Storøya 25 Lomvi Tun 1 31 Leilighetene 45 Bad 46 Det er lurt å tenke nytt

Detaljer

Råflotte boliger, med spennende og framtidsrettet arkitektur 7 MINDRE ENEBOLIGER OG 4 LEILIGHETER. Leiligheter fra 79 kvm Eneboliger 135 kvm

Råflotte boliger, med spennende og framtidsrettet arkitektur 7 MINDRE ENEBOLIGER OG 4 LEILIGHETER. Leiligheter fra 79 kvm Eneboliger 135 kvm PROSJEKT TOPPETUA! 7 MINDRE ENEBOLIGER OG 4 LEILIGHETER Råflotte boliger, med spennende og framtidsrettet arkitektur Prosjekt ToppeTua Leiligheter fra 79 kvm Eneboliger 135 kvm Moderne sleveiende eneboliger

Detaljer

Nyd det søde liv på Søm

Nyd det søde liv på Søm Nyd det søde liv på Søm Nyd det søde liv på Søm Som i eventyret om Bamse Brakar, er også vi mennesker opptatt av å leve et godt liv. I Bamse Brakars Qube (QB) på Søm, har vi som mål å kunne tilby nettopp

Detaljer