Spirea Park Byggetrinn II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spirea Park Byggetrinn II"

Transkript

1 Spirea Park Byggetrinn II Bo i høyden med nærhet til det urbane liv! Spirea Park Byggetrinn II - Salgstrinn 1

2

3 Spirea Park Byggetrinn II Andre byggetrinn består av ett sammenhengende bygg med 110 leiligheter fordelt på 3 salgstrinn, samt 2 mindre bygg med 9 leiligheter i hvert bygg (salgstrinn 4). 1. salgstrinn består av 32 leiligheter med moderne og fremtidsrettet arkitektur. Det er 8 plan i bygget. Alle leilighetene har egen privat balkong/terrasse. I 5. etasje er det felles takterrasse med flott utsikt over byen og Oslo-fjorden. Bygget har heis fra garasjeanlegg under bakken og fra inngangsparti til alle leilighetsplan. Det blir 2-, 3-,4- og 5-roms selveierleiligheter fra kvadratmeter, hvorav 5-roms leiligheten har mulighet for hybel. Leilighetene er arealeffektive og leveres med livsløpstandard. Spirea Park ligger høyt og fritt med gode solforhold. Eiendommen ligger nær Ring 3 (Dag Hammerskjolds vei). Ring 3 er i ferd med å legges i tunnel og erstattes med miljøgate med to separate kjørefelt og grønt midtfelt. Det vil bli fortau og sykkelfelt på hver side. Grøntarealer vil bli opparbeidet langs miljøgaten. Spireaveien vil få avkjøring direkte til Dag Hammerskjolds vei. Fra Spirea Park er det kun fem minutters gange til T-banestasjon og Økern senter med et godt utvalg av forretninger. Økern senter er i ferd med å utvides og bli et knutepunkt med enda større tilbud enn det i dag har. Det tar bare 10 min. med T-banen sydover til Oslo S. Det er kun få minutter til Storo shoppingsenter. Alnabru er også like i nærheten. Et grøntdrag ligger i forlengelsen av Spirea Park og en hyggelig turvei passerer rett forbi Spirea Park til Grefsenkollen. Her kan man hygge seg i naturskjønne omgivelser på fine turveier og i alpinbakker. Etter en dag i frisk luft kan man nyte et bedre måltid på Grefsenkollen restaurant med utsikt over Oslo by. Les mer på side 03

4 MUSELUNDEN REFSTAD SINSENKRYSSET RISLØKKA TORSHOVDALEN SINSEN ØKERN TORG RING 3 LEGGES I TUNNEL NY MILJØGATE DAG HAMMARSKJÖLDS VEI ØKERN LØRENBYEN LØREN ØKERN SENTER HASLE LINJE ØSTRE AKER VEI LEGGES I TUNNEL HASLE ULVENSPLITTEN TEN ULVEN

5 Grønne omgivelser med nærhet til urbant bymiljø I Spirea Park kan man nyte gode hagearealer og takterrasser med flott utsikt, samtidig som man har en sentral og fin beliggenhet med kort avstand til alt Oslo by har å tilby. Spirea Park ligger som et knutepunkt mellom Storo, Grefsenkollen, Bjerke og Økern. Perfekt for den som liker å benytte marka og nyte det urbane liv. SPIREA PARK Økern Hele Økernområdet gjennomgår en enorm utvikling og er det neste store området i Osloregionen med store investeringer i infrastruktur og veianlegg. Det etableres forbindelser mellom eksisterende og nye lokale miljøer som vil skape en fin helhet for området. Med sin sentrale beliggenhet i forhold til veisystemer, bussforbindelse og T-banenett er Økern et naturlig knutepunkt. Her ønsker man å skape en dynamisk og urban møteplass i en åpen bystruktur med flere tilbud på samme sted. Dette vil skape en bykultur med myldrende liv i gater og på torg. Økern har en unik beliggenhet i et av Oslos største og viktigste kommunikasjonsknutepunkt. Den svært gode kollektivdekningen gir stedet spesielt gode muligheter for å utvikles til et bymessig sentrum. Med sin sentrale beliggenhet blir Økern et særlig viktig område å satse på for å dekke fremtidige behov for boliger, behov for økt handelstilbud og flere arbeidsplasser. Økern sentrum Urbant bysentrum Økern Sentrums hovedfokus er å ta et helhetsgrep om stedsutviklingen og skape et moderne og integrert bysentrum med mangfold. Målet er å etablere et totalt tilbud for befolkningen på Økern og i Groruddalen. Eksisterende Økern senter skal utvikles fra å være et kjøpesenter til «den gode fremtidsbyen» med myldrende liv. Etter planen vil Økern bli et av Oslos beste steder med opplevelser, service, hotell, kultur, badeland, boliger, barnehage, restauranter, cafeer, treningssenter, helsetilbud, handel, kontor og rekreasjon i skjønn forening. Kultur står sentralt i denne utviklingen med Oslo Barnemuseum, kino, allbrukshall, musikkskole og fortellerscene. Alt dette i en åpen bystruktur med store utearealer og romslige torg, møteplasser og grøntarealer. side 05

6 Ulven Planforslaget for Ulven gir rom for byutvikling med ca kvm. bebyggelse, med anslagsvis ansatte og bosatte. Dette vil gi en stedsutvikling av området som sammen med utviklingen av nytt Økern senter, Hotell 33 og nye Kuben videregående skole, samt boligutvikling på Løren, Hasle og Ensjø vil bidra til å transformere nedre del av Groruddalen til et byområde med et stort antall mennesker. Denne bytransformasjonen vil innebære at bykjernen flyttes utover og at det etableres nye bymessige sammenhenger med etablerte boligområder på Risløkka, Bjerke og Refstrad. Ulvenveien knytter flere av boligområdene sammen og vil være et viktig sammenbindende element for utviklingen i området. Ulvenområdet vil på denne måten utvikles til et bymessig utformet område som en viktig del av utvidelsen av den tette byen østover. Økern Torg Utviklingen av Økern Torg er del av en større plan om utbygging av hele Økernområdet som et sentralt knutepunkt med tilhørende nærings- og boligutvikling. Man ønsker her å tilpasse en så stor andel boliger som mulig med gode bokvaliteter. Planen åpner også for en utvidelse og en modernisering av dagens torgvirksomhet på Økern Torg, som også vil ha positive miljømessige konsekvenser. Planen legger til rette for til sammen 850 nye boliger med tilhørende barnehagedekning. En ny modernisert torghall i et lukket anlegg under boligene gir større flater til selve torgvirksomheten. Økern Torg er historisk sett knyttet opp til salg av blomster, frukt og grønt, og fremtidig utbygging kan forsterke dette ytterligere ved at utearealene beplantes med nyttevekster i tråd med en idé om å skape «Oslos største nytteveksthage». En bebyggelse med grønne tak, gårdsrom med frukttrær, grønne tverrforbindelser og åpning av bekkeløpet gjennom friområdet er skissert som mulige tiltak for å gjennomføre dette. Etableringen av Ulvenveien vil bære mer preg av å bli en «strøksgate».i dette området legges det til rette for næring og kontor og er planmessig i større grad tilknyttet Økern Senter. Lørenbyen Midt mellom Økern og Tøyen holder Selvaagbygg på å bygge en helt ny bydel med totalt rundt 1500 boliger, flere butikker, restauranter og flere store parkanlegg. Det legges ned store resurser og hele byggeprosjektet vil ha en kostnad på mellom 3,5 og 4 miliarder kroner. Hasle Linje Hasle Linje er et nytt nærings- og boligprosjekt på Hasle, sentralt plassert mellom Økern, Løren og Frydenberg. Området omfatter blant annet Vinmonopolets tidligere produksjonsanlegg. HasleLinje er stort nesten 100 dekar, eller det samme som 14 fotballbaner. HasleLinje vil få en variert bygningsmasse, med en stor andel boliger, kulturtilbud, kontorer, butikker og næringsvirksomhet. I midten, mellom boliger og næring ligger «Chateau Hasle» Arcus sitt tidligere produksjonsanlegg og tapperi. Slik det ser ut vil dette kunne bli museumsvirksomhet, butikker, spisesteder, etc.

7 Bo nær Sentrum Det er ikke tvil om at Økernområdet er i ferd med å utvikles til en urban møteplass med myldrende liv og et godt utviklet servicetilbud, men det er heller ikke lange biten til Oslo sentrum. Det er kort vei til Grünerløkka med sitt yrende liv og et rikt utvalg av caféer, restauranter, mange små forretninger, delikatesseforretninger, treningssentre og parker. Avstanden er heller ikke stor til Sentralbanestasjonen med shoppingsentra og knutepunkt for tog/flytog, trikk, T-bane og buss. Den enorme byutviklingen som skjer i Bjørvika med handlegater, caféer og restauranter, Operaen, Munchmuseet, Deichmanske, parker og sjøbad ligger i forlengelsen av dette. Ti minutter med T-bane til Oslo sentrum med mange hyggelige spisesteder Grønland har også mye spennende å by på med sitt pulserende og fargerike byliv. Flere kjøpesentre med gode shoppingmuligheter i nærheten Grønland med sitt pulserende liv er ikke langt unna side07

8 SPIREA PARK SPIREA PARK Miljø, trafikksituasjon, kollektivknutepunkt For å nå miljømessige og trafikkmessige mål skal: Ring 3 legges i tunnel mellom Økern og Sinsen (Lørentunnelen) Østre Aker vei legges i tunnel forbi Økern (Økerntunnelen) Det etableres flere nye lokalvegforbindelser for å forbedre trafikkflyten internt på Økern. Det tilrettelegges for nytt kollektivknutepunkt på Økern, og oppgradere Økern T-banestasjon til metrostandard Høyspentledning som går over deler av tomten legges ned i jorden. Miljø Å forbedre levekårene for beboere i området ved å redusere miljøulempene er en viktig målsetting. Når trafikken på Ring 3 legges i tunnell vil samtlige boliger i området komme innenfor nasjonale mål for NO2 og svevestøv, og støybelastningen vil bli vesentlig redusert. Det vil også bidra til økt trafikksikkerhet og bedret trafikkavvikling. Lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk Det nye vegsystemet skiller lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk, noe som gir bedre trafikkavvikling og økt trafikksikkerhet. Bomiljøet vil også forbedres vesentlig som følge av at gjennomgangstrafikken legges under jorden, og støy og forurensing dermed reduseres betydelig. Det ble etablert nytt lokalvegsystem på Hasle-Valle-Ulven. Ulvenveien skal reetableres som lokalveg, noe som vil gi direkte forbindelse mellom Løren og Ulven. Gang- og sykkelveger Det er planlagt sykkelveg med atskilt fortau for Dag Hammerskjoldsveg. Sykkelruten på strekningen Sinsen-Teisen forbedres gjennom en enklere adkomst til sentrale Økern. Det er bygget 2,2 km gang- og sykkelveg som forbinder Risløkka og sentrale Økern. Nytt kollektivknutepunkt Et nytt kollektivknutepunkt etableres ved Økern T-banestasjon. Økern t-banestasjon har fått metrostandard og er utviklet til et viktig kollektivknutepunkt mellom busslinjene på Ring 3, lokale busslinjer og t-banen. Dette vil gjøre det enklere for beboere og de som jobber i området å velge kollektivtransport.

9 Vi har besluttet at alle JMs boliger skal bygges minimum 25% bedre enn myndighetenes energikrav! JM har besluttet at alle boliger skal være minst 25% bedre enn myndighetenes krav når det gjelder behov for levert energi. TEK 10 angir minstekravet for nybygg. JM sitt tilleggskrav «25% bedre» enn myndighetskrav gjelder beregnet behov for levert energi til oppvarming, inkludert energi til vifter og pumper, men eksklusive energi til teknisk utstyr og belysning o.l. Smarte Kvadrat er en måte å forholde seg til det faktum at hver eneste lille detalj i din bolig er gjennomtenkt og nøye planlagt. Fra det tidspunkt ditt nye boligområde og din drømmebolig bare finnes i våre tanker og på tegnebrettet, til du flytter inn og begynner å trives. Med alt det innnebærer av bla. smart tenkning, tilrettelegging og plass til ulike personligheter. Det er dette som til sist blir Smarte Kvadrat, der din trivsel og bekvemmelighet kommer først. Har du lagt merke til at enkelte boliger føles mer romslige enn de faktisk er? Mens andre igjen, som man vet er store, for det meste oppfattes å bestå av smale korridorer og trange rom? Med smarte kvadrat blir det rett og slett mer plass til din egen personlighet og komfort. side09

10

11 Utdrag fra leveransebeskrivelsen Når vi innreder et nytt hjem gjør vi det med omsorg. Vi stiller høye krav på funksjon, design og holdbarhet og velger helst å innrede med naturmaterialer som er snille mot både deg og miljøet. Kvalitet og tidløshet i materialvalg er viktig for oss da vi bryr oss om at du skal trives lenge i ditt nye hjem. Eikeparkett på gulv. Entre, soverom, kjøkken og stue har eikeparkett. På badene er det keramiske fliser og varme i gulv. Hvite vegger. Stue, soverom, kjøkken, gang og bod har malte overflater i fargen NCS SO500-N glans 7. Bad får hvite keramiske fliser i strl. 25x40 cm. God takhøyde. Taket består av betong eller gipshimlinger i alle rom. I kjøkken, bad, gang og entrè kan det legges helt eller delvis nedforede gipsplatehimlinger for å skjule rørføringer. Det blir god tak-høyde med omlag 2,5 meter under taket. Det tas forbehold om lavere takhøyde i rom med nedforet himling. Stilfullt kjøkken. Det leveres delikat kjøkken fra Marbodal eller tilsvarende med hvite slette skapdører og mykt formede rustfrie håndtak. Til dette har vi valgt antrasitt grå laminat benkeplate til kjøkkenkummen. Over kjøkkenbenken er det lagt hvit matt veggflis i tidløst kvadratisk format. Takket være det klassiske formspråket kan du enkelt sette ditt eget preg på kjøkkenet med hjelp av farger og innredningsdetaljer som passer med din personlige stil. Kjøkkenet er godt utstyrt med smarte funksjoner. Det leveres integrert kjøleskap og fryser, induksjonstopp og varmluftsovn, samt integrert oppvaskmaskin. Skuffene er utstyrt med moderne innvendig sorteringsløsning. NB: Antall skap leveres i henhold til plantegning. Vær også oppmerksom på at plassering av komponenter i innredningen kan avvike fra plantegningen. Delikate bad. På gulvet ligger kvadratiske fliser og på veggene hvite fliser som skaper en rendyrket og gjennomtenkt design. Dusjen avgrenses av en dusjvegg i glass. Ovenfor servanten er det montert ett speil med belysning som gir rommet ekstra romfølelse. For at du skal kunne beholde den rene og klassiske stilen har vi utstyrt baderommet med gode oppbevaringsløsninger. Servantskapet er i hvitt fra Svedbergs eller tilsvarende. Det er opplegg for vaske-maskin. Det leveres dusjvegger i klart glass og dusjarmatur montert på vegg. Alt sanitærporselen kommer i hvit utførelse. Det monteres ettgreps blandebatteri på alle servanter. Oppvarming. Leilighetene leveres med vannbåren varmeanlegg med radiatorer som styres av direktevirkende termostat. Det benyttes fjernvarme som energikilde. Ventilasjon. Det blir balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning, samt avtrekksvifte over komfyr i kjøkken. Se prosjektbeskrivelse for detaljert teknisk beskrivelse. Romslig garderobe. På soverommene leveres garderobeskap med hvit glatt overflate. I henhold til plantegningen blir det én meter skap per seng. Høyden på skapene er 2,1 meter. side 11

12 Leilighetsplaner Leilighetsnummer leses slik: Leilighet 123: 1 = oppgang/salgstrinn, 2 = 2. etasje, 3 = leilighet nr. 3 fra trappeløp Leilighetstype As Leilighetstype Bs NB:Leilighet 112. Entrédør har slagretning utover Beliggende i etasje Antall rom: 3 BRA: ca 78 m 2 Leilighetsnr: 112, 122, 132, 142, 152, 162, 172, 182 Beliggende i 1. etasje Antall rom: 2 BRA: ca 61 m 2 Leilighetsnr: 111

13 Leilighetstype Es Beliggende i etasje Antall rom: 3 BRA: ca 75 m 2 Leilighetsnr: 113, 123, 133, 143 Illustrasjon fra leilighetstype Es side 13

14 Illustrasjon fra leilighetstype Fs

15 Leilighetstype Fs Leilighetstype Ks Beliggende i etasje Antall rom: 2 BRA: ca 48 m 2 Leilighetsnr: 114, 124, 134, 144 Beliggende i etasje Antall rom: 4 BRA: ca 91 m 2 Leilighetsnr: 115, 125, 135, 145 side 15

16 Leilighetstype Ls Beliggende i etasje Antall rom: 3 BRA: ca 76 m 2 Illustrasjon fra leilighetstype Ls Leilighetsnr: 121, 131, 141, 151, 161, 171, 181

17 Leilighetstype W Beliggende i etasje Antall rom: 5 (Mulighet for hybel) BRA: ca 119 m 2 Leilighetsnr: 163, 173, 183 Leilighetstype R Beliggende i 5. etasje Antall rom: 5 (Mulighet for hybel) BRA: ca 110 m 2 Leilighetsnr: 153 side 17

18 Etasjeplaner Bs 2-roms BRA: ca 61 m 2 Leil: 111 (1.etg) 1. etasje Ks 4-roms BRA: ca 91 m 2 Leil: 115 (1.etg) As 3-roms BRA: ca 78 m 2 Leil: 112 (1.etg) Fs 2-roms BRA: ca 48 m 2 Leil: 114 (1.etg) Es 3-roms BRA: ca 75 m 2 Leil: 113 (1.etg) Ls 3-roms BRA: ca 76 m 2 Leil: 121 (2.etg) Leil: 131 (3.etg) Leil: 141 (4.etg) etasje Ks 4-roms BRA: ca 91 m 2 Leil: 125 (2.etg) Leil: 135 (3.etg) Leil: 145 (4.etg) As 3-roms BRA: ca 78 m 2 Leil: 122 (2.etg) Leil: 132 (3.etg) Leil: 142 (4.etg) Fs 2-roms BRA: ca 48 m 2 Leil: 124 (2.etg) Leil: 134 (3.etg) Leil: 144 (4.etg) Es 3-roms BRA: ca 75 m 2 Leil: 123 (2.etg) Leil: 133 (3.etg) Leil: 143 (4.etg)

19 Ls 3-roms BRA: ca 76 m 2 Leil: 151 (5.etg) 5. etasje As 3-roms BRA: ca 78 m 2 Leil: 152 (5.etg) R 5-roms BRA: ca 110 m 2 Leil: 153 (5.etg) Ls 3-roms BRA: ca 76 m 2 Leil: 161 (6.etg) Leil: 171 (7.etg) Leil: 181 (8.etg) etasje As 3-roms BRA: ca 78 m 2 Leil: 162 (6.etg) Leil: 172 (7.etg) Leil: 182 (8.etg) Det henvises til vedlagte prosjektbeskrivelse for nærmere informasjon. Videre gjøres det oppmerksom på at enkelte valgmuligheter også fremgår i dette skrivet. W 5-roms BRA: ca 119 m 2 Leil: 163 (6.etg) Leil: 173 (7.etg) Leil: 183 (8.etg) side 19

20 Salg ved DNB Eiendom: Ivar Egge, Eiendomsmegler Mob: Ingunn Iselin Husebø, Jurist/prosjektmegler Mobil: BaseCamp grafisk Opplag 500 Juni 2013 Mail: JM Norge AS, Region Oslo Nord Postadresse: Pb. 1, 1476 Rasta Besøksadresse: Gamleveien 2 Telefon: Telefaks: E-post: JM Norge AS er en markedsorientert og langsiktig boligutvikler med ca 50 års virksomhet i Norge. Som en av Norges største boligleverandører ivaretar vi hele verdikjeden fra anskaffelse av tomt til overlevering og oppfølging av ferdig bolig. Med hovedkontor i Bærum og regions- og avdelingskontorer på Romerike, i Bærum, Tønsberg, Skien, Bergen og Stavanger strekker vår virksomhet seg over store deler av Sør-Norge. Årlig leverer vi om lag 600 boliger til fornøyde kunder. JM Norge AS inngår i JM AB som er en av Nordens ledende boligutviklere. Det tas forbehold om trykkfeil i prospektet. Det gjøres videre oppmerksom på at alle illustrasjoner, fotografier etc. i dette prosjektet kun er av illustrativ karakter og ikke på noen måte representerer prosjektets detaljerte leveranseomfang. Ved avvik mellom illustrerte møbleringsplaner i prospektet og vedlagte planer i prosjektbeskrivelsen er det planer i prosjektbeskrivelsen som gjelder.

49 selveierleiligheter i hjertet av Lørenskog

49 selveierleiligheter i hjertet av Lørenskog 49 selveierleiligheter i hjertet av Lørenskog Innhold: Gardermoen Jessheim Forside side 01 Området side 02 Utdrag fra leveransebeskrivelsen side 07 Leilighetsplaner side 08 Etasjeplaner side 18 30 min.

Detaljer

OSLO LØREN/REFSTAD. SPIREA PARK Urban idyll - TRINN II

OSLO LØREN/REFSTAD. SPIREA PARK Urban idyll - TRINN II OSLO LØREN/REFSTAD SPIREA PARK Urban idyll - TRINN II Velkommen til Spirea Park Frihet til å velge. Frihet til å velge om du vil ta en tur ut i naturen eller en tur inn til sentrum i Oslo. Eller bare

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE Kjøpe eller leie? 2 og 3-roms leiligheter BRA ca. 46 og ca. 84 kvm Privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,- / Leiepris

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING Kjøpe eller leie? 2, 3 og 4-roms leiligheter BRA fra ca. 46 - ca. 155 kvm Alle med privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,-

Detaljer

Innhold. Velkommen til Bjerkejordet... s. 3 Standard... s. 4 Situasjonsplan... s. 6 Plantegninger... s. 8 Leilighetene... s. 10

Innhold. Velkommen til Bjerkejordet... s. 3 Standard... s. 4 Situasjonsplan... s. 6 Plantegninger... s. 8 Leilighetene... s. 10 Innhold Velkommen til Bjerkejordet... s. 3 Standard... s. 4 Situasjonsplan... s. 6 Plantegninger... s. 8 Leilighetene... s. 10 Arkitekt: Arkitektene Fosse og Aasen as Illustrasjon s. 4: Lars Petter Winnes

Detaljer

jakobshilleren trinn 3

jakobshilleren trinn 3 Askøy - Stongafjellet jakobshilleren trinn 3 Nye flotte boliger på toppen av fjellet Velkommen til Jakobshilleren trinn 3 Stongafjellet Idylliske Stongafjellet gir deg landlige omgivelser og en overkommelig

Detaljer

Innhold. Området. Hasle Tårn. Tidløst Interiør. Plantegninger. Utomhusplan. Nabolagsprofil. Urbanium AS

Innhold. Området. Hasle Tårn. Tidløst Interiør. Plantegninger. Utomhusplan. Nabolagsprofil. Urbanium AS GRENSEVEIEN 51 2 Innhold 4 Området s. 9 Hasle Tårn s. 13 Tidløst Interiør s. s. 14 Plantegninger s. 29 Utomhusplan s. 30 Nabolagsprofil s. 33 Urbanium AS Området Hasle Tårn en del av Hovinbyen Hovinbyen

Detaljer

Parkhuset. en deilig plass i Oslo sentrum. Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no

Parkhuset. en deilig plass i Oslo sentrum. Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no Pilestredet Skanska Bolig AS Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no Forbehold Alle opplysningene i denne beskrivelse er gitt med forbehold om rett til endringer som er

Detaljer

Askøy - Stongafjellet. Hjaltelien trinn 2. Trivelig bomiljø og vakker utsikt

Askøy - Stongafjellet. Hjaltelien trinn 2. Trivelig bomiljø og vakker utsikt Askøy - Stongafjellet Hjaltelien trinn 2 Trivelig bomiljø og vakker utsikt 2 Velkommen til Hjaltelien trinn 2 - Stongafjellet Utbyggingsfeltet er et av Askøys mest attraktive og sentrale tomteområder.

Detaljer

Nye 3, 4 og 5-roms leiligheter på Frydenberg. Seljeveien 19, 21 og 27 på Hasle

Nye 3, 4 og 5-roms leiligheter på Frydenberg. Seljeveien 19, 21 og 27 på Hasle Nye 3, 4 og 5-roms leiligheter på Frydenberg. 19, 21 og 27 på Hasle Det er mer luft på toppen av Oslo Sentrum. Frydenberg på Hasle. Alle familier er forskjellige. Vi vet at det er viktig å ha et hjem som

Detaljer

jakobshilleren trinn 2

jakobshilleren trinn 2 Askøy - Stongafjellet jakobshilleren trinn 2 Nye flotte boliger på toppen av fjellet 44 45 46 Velkommen til Jakobshilleren trinn 2 - Stongafjellet 47 LEK Idylliske Stongafjellet gir deg landlige omgivelser

Detaljer

6 ENEBOLIGER I KJEDE OG 8 LEILIGHETER

6 ENEBOLIGER I KJEDE OG 8 LEILIGHETER 6 ER I KJEDE OG 8 ER HILL Panorama mot sjøen, takterrasse med sol fra morgen til kveld og stor valgfrihet på ulike boligtyper. Velkommen til Botn Hill. Et unikt boligprosjekt midt i hjertet av Selbu. stue/kjøkken

Detaljer

Hus D. 24. april 2014. www.jessheimpark.no

Hus D. 24. april 2014. www.jessheimpark.no Hus D 24. april 204 www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET Jessheim Park - en ny bydel på Jessheim Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: - Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim er en spennende

Detaljer

SELFALLET. INNFLYttINgSKLaR HøSteN 2015

SELFALLET. INNFLYttINgSKLaR HøSteN 2015 SELFALLET INNFLYttINgSKLaR HøSteN 2015 Moderne og innholdsrike eneboliger i kjede med terrasse på hele 42 kvm. Sjøutsikt og kort vei til Manger sentrum. OMgivelsene Her kan du leve det gode liv i et attraktivt,

Detaljer

Luftig og rolig - Frydenberg på Hasle. Lekre 3-roms leiligheter i Seljeveien

Luftig og rolig - Frydenberg på Hasle. Lekre 3-roms leiligheter i Seljeveien Luftig og rolig - Frydenberg på Hasle Lekre 3-roms leiligheter i Seljeveien Velkommen til Frydenberg Kvaliteter Leilighetene har gode og gjennomtenkte planløsninger, og leveres med balansert ventilasjon.

Detaljer

Mer enn bare en leilighet

Mer enn bare en leilighet 1 Mer enn bare en leilighet Kjøper du en leilighet i Treet får du mer enn en lys og lettstelt leilighet. Her får du tilgang til Bergens luftigste treningsrom bare noen trappetrinn fra din egen leilighet.

Detaljer

Vannkanten LEILIGHETER

Vannkanten LEILIGHETER Anita Nesvold Vi gleder oss veldig til å flytte inn i Ranheimsfjæra. Som innfødt ranheimsbygg betyr det mye å få ny leilighet i nærområdet! Svein-Olav Nesvold Vannkanten LEILIGHETER Velkommen til Vannkanten

Detaljer

Luftig og rolig -Frydenberg på Hasle Seljeveien 31 og 33

Luftig og rolig -Frydenberg på Hasle Seljeveien 31 og 33 Luftig og rolig -Frydenberg på Hasle Seljeveien 31 og 33 Fleksihus Luftig og på rolig Frydenberg Leiligheten Frydenberg du på ønsker Hasle. deg passer i alle våre etasjer. www.frydenberg.no 2 Kvaliteter

Detaljer

MED NÆRHET TIL DET MESTE!

MED NÆRHET TIL DET MESTE! BYGG 2 MED NÆRHET TIL DET MESTE! Gatu Park får en landlig og solrik beliggenhet på Halmstad i Rygge. Her er det planalgt seks bygg med tilsammen 150 selveierleiligheter, og er en del av en større utbygging

Detaljer

MED NÆRHET TIL DET MESTE!

MED NÆRHET TIL DET MESTE! BYGG 1 O G 2 MED NÆRHET TIL DET MESTE! Gatu Park får en landlig og solrik beliggenhet på Halmstad i Rygge. Her er det planalgt seks bygg med tilsammen 150 selveierleiligheter, og er en del av en større

Detaljer

BKS2 REALISER BOLIGDRØMMEN G LEILIGHETER

BKS2 REALISER BOLIGDRØMMEN G LEILIGHETER BKS2 REALISER BOLIGDRØMMEN DEM ALLÈ Ø R G LEILIGHETER VELKOMMEN TIL GRØDEM GRØDEM ALLÉ - EN PLASS Å KOMME TIL NÅR DU HAR REIST FRA DEG. Bo i et ungt urbant miljø litt utenfor storbyen men allikevel en

Detaljer

BYGG 3 LOESMOEN HAGEBY - ET GODT STED Å BO -

BYGG 3 LOESMOEN HAGEBY - ET GODT STED Å BO - BYGG 3 LOESMOEN HAGEBY - ET GODT STED Å BO - LANDLIG OG BYNÆRT I Loesmoen Hageby får du bokvaliteter du vil sette pris på. De nye, moderne leilighetsbyggene bidrar til en enklere hverdag. Uten utvendig

Detaljer

MED NÆRHET TIL DET MESTE!

MED NÆRHET TIL DET MESTE! BYGG 2 MED ÆRHET TIL DET MESTE! Gatu Park får en landlig og solrik beliggenhet på Halmstad i Rygge. Her er det planalgt seks bygg med tilsammen 150 selveierleiligheter, og er en del av en større utbygging

Detaljer

Luftig og rolig -Frydenberg på Hasle Seljeveien 31, 33, 35 og 37

Luftig og rolig -Frydenberg på Hasle Seljeveien 31, 33, 35 og 37 Luftig og rolig -Frydenberg på Hasle Seljeveien 31, 33, 35 og 37 Luftig og rolig Frydenberg på Hasle. www.frydenberg.no 4 Kvaliteter Leilighetene har gode og gjennomtenkte planløsninger, og leveres med

Detaljer

BYGG 2 LOESMOEN HAGEBY - ET GODT STED Å BO -

BYGG 2 LOESMOEN HAGEBY - ET GODT STED Å BO - BYGG 2 LOESMOEN HAGEBY - ET GODT STED Å BO - LANDLIG OG BYNÆRT I Loesmoen Hageby får du bokvaliteter du vil sette pris på. De nye, moderne leilighetsbyggene bidrar til en enklere hverdag. Uten utvendig

Detaljer

En eventyrlig suksess!

En eventyrlig suksess! G TTIN R Y L F INN OMME /S VÅR 015 2 En eventyrlig suksess! 2 Et godt sted å bo I tett samarbeid med arkitektene har vi utarbeidet leilighetstyper med særpreg og gjennomtenkte planløsninger ved å legge

Detaljer

LØYPETONA trinn 1. Attraktive eneboliger på Melands flotteste tomt

LØYPETONA trinn 1. Attraktive eneboliger på Melands flotteste tomt meland - FREKHAUG LØYPEONA trinn Attraktive eneboliger på Melands flotteste tomt Meland Løypetonet MELAND FREKHAUG Velkommen til Løypetona Meland Meland kommune er en vekstkommune med stor tilflytning.

Detaljer

TØNSBERG OLSRØD PRESTERØD C1. Energivennlige leiligheter med store balkonger

TØNSBERG OLSRØD PRESTERØD C1. Energivennlige leiligheter med store balkonger TØNSBERG OLSRØD PRESTERØD C1 Energivennlige leiligheter med store balkonger Flotte leiligheter med attraktiv beliggenhet 1 2 Velkommen til Presterød Nå har du muligheten til å sikre deg en ny, lys og trivelig

Detaljer

8 leiligheter i trivelig småhus bebyggelse naturskjønt og sentralt

8 leiligheter i trivelig småhus bebyggelse naturskjønt og sentralt BRATTEBØ GÅRD SANDNES 8 leiligheter i trivelig småhus bebyggelse naturskjønt og sentralt LEILIGHETER BRATTEBØ GÅRD SANDNES BLOCK WATNE Nyt det gode liv i en lettstelt leilighet i en hyggelig småhusbebyggelse

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Nr. 4/2014 Bladet utgis av GARANTI Alta

GARANTI BOLIGAVIS. Nr. 4/2014 Bladet utgis av GARANTI Alta GARANTI BOLIGAVIS Nr. 4/2014 Bladet utgis av GARANTI Alta Gakorisletta Borettslag Prisant. 1 260 000 P-Rom 51 m2 Denne leiligheten er perfekt for både unge førstegangs-etablerere og eldre, som ikke trenger

Detaljer

KRYDDERHAGEN BYGGETRINN 2 - BYGG B2. Koriander

KRYDDERHAGEN BYGGETRINN 2 - BYGG B2. Koriander KRYDDERHAGEN BYGGETRINN 2 - BYGG B2 Koriander VELKOMMEN TIL KRYDDERHAGEN En grønn, moderne hageby kun ni minutter fra Oslo sentrum. 2 3 4 5 Det perfekte hjemmested På Hasle, der Vinmonopolet tidligere

Detaljer

smaken av storbyen på KLEPP sgtrio.no

smaken av storbyen på KLEPP sgtrio.no smaken av storbyen på KLEPP sgtrio.no Utsikt, innsikt & oppsikt spennende kontraster og urbane kvaliteter på klepp Prosjektet gir urbane kvaliteter til Klepp sentrum. Her får du svært sentrale boliger

Detaljer

Askøy - Stongafjellet STONGAFJELLSBAKKEN. Tomannsboliger i et attraktivt område

Askøy - Stongafjellet STONGAFJELLSBAKKEN. Tomannsboliger i et attraktivt område Askøy - Stongafjellet SONGAFJELLSBAKKEN omannsboliger i et attraktivt område Velkommen til tomannsboliger i Stongafjellsbakken Utbyggingsfeltet ligger i et av Askøys mest attraktive og sentrale tomteområder.

Detaljer

Alverhagen. Alverflaten 70 As. Lindås. Sentralt, trivelig, moderne og stilfulle leiligheter til salgs! For boligprat ta kontakt

Alverhagen. Alverflaten 70 As. Lindås. Sentralt, trivelig, moderne og stilfulle leiligheter til salgs! For boligprat ta kontakt Alverhagen Sentralt, trivelig, moderne og stilfulle leiligheter til salgs! Alverflaten 70 As For boligprat ta kontakt Roger Vatnøy telefon: 900 27 668 Lindås Bli med til Alverhagen Moderne og stilfulle

Detaljer

Koksabukta, en unik perle ved sjøkanten bare sju minutter fra Oslo sentrum. En unik perle ved sjøkanten, bare sju minutter fra Oslo sentrum.

Koksabukta, en unik perle ved sjøkanten bare sju minutter fra Oslo sentrum. En unik perle ved sjøkanten, bare sju minutter fra Oslo sentrum. Koksabukta, en unik perle ved sjøkanten bare sju minutter fra Oslo sentrum. En unik perle ved sjøkanten, bare sju minutter fra Oslo sentrum. Små tær i sanden, iskald hvitvin på bryggekanten og et friskt

Detaljer

16 moderne leiligheter rundt et trivelig tun i Eiksveien 115

16 moderne leiligheter rundt et trivelig tun i Eiksveien 115 16 moderne leiligheter rundt et trivelig tun i Eiksveien 115 NÆRMILJØ Bo fantastisk til på ØSTERÅS PARK med kort spasertur til Østerås senter og Bærumsmarka som en god nabo med flotte turmuligheter så

Detaljer

SchweigaardS plass innredningsvalg

SchweigaardS plass innredningsvalg Schweigaards plass innredningsvalg NÅ har jeg kommet hjem Din nye bolig er viktig for alle som jobber på JM Norge AS. Vi vil at nøye planlagte detaljer i og rundt din nye bolig skal skape en følelse av

Detaljer

KRYDDERHAGEN BASILIKUM A1 ET GRØNT, MODERNE BOLIGPROSJEKT

KRYDDERHAGEN BASILIKUM A1 ET GRØNT, MODERNE BOLIGPROSJEKT KRYDDERHAGEN BASILIKUM A1 ET GRØNT, MODERNE BOLIGPROSJEKT VELKOMMEN TIL KRYDDERHAGEN En grønn, moderne hageby kun ni minutter fra Oslo sentrum. DET PERFEKTE HJEMMESTED På Hasle, der Vinmonopolet tidligere

Detaljer

Marienlyst Park III. 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen

Marienlyst Park III. 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen har nærhet til det meste Sentralt i Drammen, med nærhet til det meste av byens fasiliteter finner du Marienlyst Park. Beliggende i Nybyen som er et av Drammens mest

Detaljer

SOLSIDEN. Bo ved sjøen - lev i byen SOLSIDEN. Flotte leiligheter med fantastisk beliggenhet. www.solsiden-haugesund.no

SOLSIDEN. Bo ved sjøen - lev i byen SOLSIDEN. Flotte leiligheter med fantastisk beliggenhet. www.solsiden-haugesund.no SOLSIDEN Bo ved sjøen - lev i byen Flotte leiligheter med fantastisk beliggenhet SOLSIDEN www.solsiden-haugesund.no Velkommen til SOLSIDEN Solsiden ligger vakkert til i innseilingen til Haugesund. Her

Detaljer

Nye, ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus B

Nye, ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus B ye, ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus A prosjektet Grindatunet vil bli et moderne bygg med spennende arkitektoniske løsninger og gode bokvaliteter. Blokkene bygges iht. TEK 10 med

Detaljer

Johannes Sandviks vei 5 og 7

Johannes Sandviks vei 5 og 7 STOKKE SENTRUM Johannes Sandviks vei 5 og 7 ENERGIVENNLIGE LEILIGHETER SENTRUMSNÆRE LEILIGHETER VELKOMMEN TIL STOKKE Her kan du leve uten storbyens stress og samtidig ha nærhet til byens mange fordeler.

Detaljer

BASBERGRØNNINGEN VEST C3-1

BASBERGRØNNINGEN VEST C3-1 TØNSBERG - BASBERGRØNNINGEN VEST BASBERGRØNNINGEN VEST C3-1 Energivennlige eneboliger i populært boligområde 1 1. Ringshaug barneskole 2. Basbergrønningen Vest sett fra lufta 3. Nye Ringshaug ungdomsskole

Detaljer

Sagdalen Park en trygg investering for fremtiden

Sagdalen Park en trygg investering for fremtiden Sagdalen Park en trygg investering for fremtiden Sagdalen Park en trygg investering for fremtiden Sagdalen Park en trygg investering for fremtiden OM PROSJEKTET OM PROSJEKTET Nye selveierleiligheter med

Detaljer

Lekre leiligheter på Kvalatoppen! Lyse og luftige, med balkong, parkering og heis

Lekre leiligheter på Kvalatoppen! Lyse og luftige, med balkong, parkering og heis BLOKK KVALATOPPEN KVALA Lekre leiligheter på Kvalatoppen! Lyse og luftige, med balkong, parkering og heis LEILIGHETER Illustrasjon Illustrasjon KVALA Kvalatoppen BLOCK WATNE «Her bor du lyst og luftig.»

Detaljer

KRYDDERHAGEN BYGGETRINN 2 - BYGG B1. Koriander

KRYDDERHAGEN BYGGETRINN 2 - BYGG B1. Koriander KRYDDERHAGEN BYGGETRINN 2 - BYGG B1 Koriander VELKOMMEN TIL KRYDDERHAGEN En grønn, moderne hageby kun ni minutter fra Oslo sentrum. 2 3 4 5 Det perfekte hjemmested På Hasle, der Vinmonopolet tidligere

Detaljer

Stjørdals nye høydepunkt

Stjørdals nye høydepunkt Stjørdals nye høydepunkt 23 SOLRIKE LEILIGHETER, MIDT I SENTRUM KJØPMANNSGATA 7 - PARKVEIEN 1 BYENS NYE HØYDEPUNKT Kjøpmannsgata 7 har siden 1902, da Herstad-søstrene bygde på eiendommen, vært brukt til

Detaljer

Eventyrtunet Bo sentralt i Lørenskog

Eventyrtunet Bo sentralt i Lørenskog 2 Et godt sted å bo I tett samarbeid med arkitektene har vi utarbeidet leilighetstyper med særpreg og gjennomtenkte planløsninger ved å legge vekt på detaljer og funksjonelle løsninger. Målet vårt har

Detaljer

NÅ har jeg kommet hjem

NÅ har jeg kommet hjem NÅ har jeg kommet hjem Din nye bolig er viktig for alle som jobber i JM Norge AS. Vi vil at nøye planlagte detaljer i og rundt din nye bolig skal skape en følelse av at nå er jeg kommet hjem. Allerede

Detaljer

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde EMILTUNET Illustrasjonsbilde Ny og innholdsrik enebolig med carport i trivelige omgivelser sentralt på Valderøya. Bo i et trygt og barnevennlig område med kort vei til barnehage og skole. Solrik og lun

Detaljer

MODERNE BOLIGER I LANDLIGE OMGIVELSER SANDE I VESTFOLD TRINN 1 OG 2

MODERNE BOLIGER I LANDLIGE OMGIVELSER SANDE I VESTFOLD TRINN 1 OG 2 MODERNE BOLIGER I LANDLIGE OMGIVELSER SANDE I VESTFOLD TRINN 1 OG BREIVOLLTUNET moderne boliger i landlige omgivelser Breivolltunet har flott beliggenhet. Landlig og idyllisk, med nærhet til fjorden, skogen

Detaljer

Student og på jakt etter EGEN BOLIG?

Student og på jakt etter EGEN BOLIG? Student og på jakt etter EGEN BOLIG? www. frikvarteret. no Nå Har du sjansen! 43 moderne leiligheter på Bragernes i Drammen legges nå ut for salg. Alle med eget soverom, flislagt bad og kjøkken innredet

Detaljer

BORETTSLAG. NEDRE STORGATE No 9. 14 LEILIGHETER MED URBAN ATMOSFÆRE.

BORETTSLAG. NEDRE STORGATE No 9. 14 LEILIGHETER MED URBAN ATMOSFÆRE. BORETTSLAG NEDRE STORGATE No 9. 14 ER MED URBAN ATMOSFÆRE. No 9 er de 14 siste leilighetene i Drammens mest sentrale boligprosjekt. SJARMØR- ETAPPEN Bragernes Atrium nærmer seg mål. Helt siden vi lanserte

Detaljer

Nøtterøy - Bergan. BERGAN B1 Energivennlige leiligheter med utsikt og store balkonger

Nøtterøy - Bergan. BERGAN B1 Energivennlige leiligheter med utsikt og store balkonger Nøtterøy - Bergan BERGAN B1 Energivennlige leiligheter med utsikt og store balkonger 1 BERGAN Til Tønsberg 1. Gangavstand til Meny 2. Bergan B1 ligger på toppen av åsen 3. Teie torv 4. Idylliske badeplasser

Detaljer

Torvhusbakkane Buret tsl ag. 40 attraktive leiligheter på Ågotnes

Torvhusbakkane Buret tsl ag. 40 attraktive leiligheter på Ågotnes Torvhusbakkane Buret tsl ag 40 attraktive leiligheter på Ågotnes Nytt og spennende boligprosjekt på Ågotnes Torvhusbakkane borettslag blir et unikt og attraktivt boligprosjekt med en sentral beliggenhet

Detaljer

Energivennlige eneboliger

Energivennlige eneboliger TØNSBERG BASBERGRØNNINGEN VEST - C2 Energivennlige eneboliger 2 Basbergrønningen Vest, C2 PARK OG LEKEPLASS Bo i attraktive omgivelser Nærhet til skoler, turområder og Vestfolds beste strender Basbergrønningen

Detaljer

Energivennlige leiligheter

Energivennlige leiligheter NØTTERØY BERGAN Energivennlige leiligheter BERGAN Til Tønsberg Til Borgheim LEILIGHETER I ATTRAKTIVE OMGIVELSER VELKOMMEN til Bergan Bo med nærhet til Nøtterøys vakre skjærgård og naturperler Bergan er

Detaljer

STORTUA TERRASSE - Ut mot Havet

STORTUA TERRASSE - Ut mot Havet STORTUA TERRASSE - Ut mot Havet Ut mot Havet Tenker du på musikk når du hører den tittelen? Det burde du kanskje gjøre, for musikkstykket med denne tittelen er det Kristiansunds egen Edvard Fliflet Bræin

Detaljer

NÅ har jeg kommet hjem

NÅ har jeg kommet hjem NÅ har jeg kommet hjem Din nye bolig er viktig for alle som jobber i JM Norge AS. Vi vil at nøye planlagte detaljer i og rundt din nye bolig skal skape en følelse av at nå er jeg kommet hjem. Allerede

Detaljer

Verkstedalléen 8 - slik folk vil bo

Verkstedalléen 8 - slik folk vil bo Verkstedalléen 8 - slik folk vil bo yt livet. Et godt bomiljø er et sted hvor forskjellige mennesker i ulike faser av livet kan leve sammen og trives. Verkstedalléen 8 får leiligheter fra 48 til 141 m²

Detaljer

Moderne leiligheter med parkeringskjeller

Moderne leiligheter med parkeringskjeller BUGGELANDSKOGEN BOGAFJELL Moderne leiligheter med parkeringskjeller LEILIGHETER I BLOKK Illustrasjon BOGAFJELL Buggelandskogen BLOCK WATNE «Lys og frisk luft øker trivselen her får du det godt» Illustrasjon

Detaljer

Søbakken 2 SENIORBOLIGER I HELGEROA - BORETTSLAG - - tid til å leve! på er en del av noe større. Menneskelig vi bygger for folk flest

Søbakken 2 SENIORBOLIGER I HELGEROA - BORETTSLAG - - tid til å leve! på er en del av noe større. Menneskelig vi bygger for folk flest Søbakken 2 - BORETTSLAG - SENIORBOLIGER I HELGEROA - tid til å leve! Menneskelig vi bygger for folk flest Vital vi tenker nytt Ekte vi har en stolt historie Pålitelig vi er til å stole på er en del av

Detaljer

Nyt utsikten og solforholdene og nærheten til alt

Nyt utsikten og solforholdene og nærheten til alt BYGG B BERGÅS SOLBERGELVA, NEDRE EIKER Nyt utsikten og solforholdene og nærheten til alt LEILIGHETER SOLBERGELVA Bergås Terrasse BLOCK WATNE «Denne terrassen innbyr virkelig til dagdrømming. Og solbading!»

Detaljer

Salgstrinn. Gladengtunet

Salgstrinn. Gladengtunet Salgstrinn 1 Gladengtunet Gladengtunet - salgstrinn 1 Fyrstikkaleen skole Kampenparken Valle Hovin Gladengtunet Et område i utvikling 2 Illustrasjon. Gladengtunet - Salgstrinn 1 Ensjø - midt i byen Tøyenbadet

Detaljer

Askøy - Stongafjellet STONGAFJELLSBAKKEN. Tomannsboliger i et attraktivt område

Askøy - Stongafjellet STONGAFJELLSBAKKEN. Tomannsboliger i et attraktivt område Askøy - Stongafjellet SONGAFJELLSBAKKEN omannsboliger i et attraktivt område Velkommen til tomannsboliger i Stongafjellsbakken Utbyggingsfeltet ligger i et av Askøys mest attraktive og sentrale tomteområder.

Detaljer

- tid til å leve! på er en del av noe større. Menneskelig vi bygger for folk flest. stolt historie Pålitelig vi er til å stole

- tid til å leve! på er en del av noe større. Menneskelig vi bygger for folk flest. stolt historie Pålitelig vi er til å stole - tid til å leve! Menneskelig vi bygger for folk flest Vital vi tenker nytt Ekte vi har en stolt historie Pålitelig vi er til å stole på er en del av noe større. Tjøllingveien Haga Nordby Bjørndalen Torstvet

Detaljer

GRUNDSET I ELVERUM. Praktiske og moderne selveierleiligheter på Vestad i Elverum. Trygt og barnevennlig område med kort vei til det meste.

GRUNDSET I ELVERUM. Praktiske og moderne selveierleiligheter på Vestad i Elverum. Trygt og barnevennlig område med kort vei til det meste. Bygd for å vare GRUNDSET I ELVERUM Praktiske og moderne selveierleiligheter på Vestad i Elverum. Trygt og barnevennlig område med kort vei til det meste. GRUNDSET BOLIGFELT I LANDLIGE OMGIVELSER I Grundset

Detaljer

Råstølen Park Byggetrinn 4 Hus E. Plantegninger til 41 leiligheter med 1 til 3 soverom

Råstølen Park Byggetrinn 4 Hus E. Plantegninger til 41 leiligheter med 1 til 3 soverom Råstølen Park Byggetrinn 4 Plantegninger til 41 leiligheter med 1 til 3 soverom Byggetrinn 4 este stopp: Råstølen Salgsstart: Juni 2016 Planlagt byggestart: 1. kvartal 2017 Planlagt overlevering: 2. kvartal

Detaljer

salgstrinn 1-12 Eneboliger

salgstrinn 1-12 Eneboliger salgstrinn 1-12 Eneboliger B1 B2 Barnevennlig, trygt og godt - akkurat passe sentralt Alle 3D-bilder er foreløpige og av illustrativ karakter, og kan således avvike fra sluttproduktet VESTVENDTE BOLIGER

Detaljer

Verdalsvegen 45. 4 eneboliger på store tomter i Verdalen, Kleppe

Verdalsvegen 45. 4 eneboliger på store tomter i Verdalen, Kleppe Verdalsvegen 45 4 eneboliger på store tomter i Verdalen, Kleppe Her er en god plass dersom du lengter til strand og hav, samtidig som du ønsker kort vei til skole, barnehage, handel og andre viktige tilbud!

Detaljer

18 leiligheter i naturskjønne omgivelser på Vikevåg - Rennesøy

18 leiligheter i naturskjønne omgivelser på Vikevåg - Rennesøy 18 leiligheter i naturskjønne omgivelser på Vikevåg - Rennesøy Det gode liv Rennesøy har i de senere år vært en av de kommunene i landet som har hatt høyest prosentvis befolkningsvekst, og er av levekårsundersøkelser

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

Hus C. www.jessheimpark.no

Hus C. www.jessheimpark.no Hus C www.jessheimpark.no Om prosjektet P Jessheim Stadion blir Jessheim Park Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim var en spennende og utfordrende

Detaljer

NY ENEBOLIG Flott familiebolig i to fulle etasjer

NY ENEBOLIG Flott familiebolig i to fulle etasjer 1 NY ENEBOLIG Flott familiebolig i to fulle etasjer Detaljer Pris: 4 058 000 kr Adresse: Jerpevegen 5 By/Sted: Elverum Kommune: Elverum Fylke: Hedmark Postnummer: 2411 Finn kode: 90187427 Etasjer: 2 Bruksareal

Detaljer

Se, her kan du bo! Et prosjekt fra Kruse Smith

Se, her kan du bo! Et prosjekt fra Kruse Smith Se, her kan du bo! Et prosjekt fra Kruse Smith Kunne du tenkt deg å bo sentralt, men ikke midt i byen, luftig, men ikke ute på landet, nær sjøen, masse lys, høy standard og kort vei til både storby og

Detaljer

et nytt høydepunkt i KLEPP sentrum sgtrio.no

et nytt høydepunkt i KLEPP sentrum sgtrio.no et nytt høydepunkt i KLEPP sentrum sgtrio.no Hello New York! Ja vel, så skal det nok litt mer til enn ett høyhus i Klepp sentrum for å frembringe følelsen av storbyen New York. Men vi er likevel på riktig

Detaljer

FABRIKKGATEN 6 NYE OG MODERNE LOKALER TIL LEIE

FABRIKKGATEN 6 NYE OG MODERNE LOKALER TIL LEIE FABRIKKGATEN 6 NYE OG MODERNE LOKALER TIL LEIE KRONSTADPARKEN - morgendagens arbeidsplass Møt fremtiden i nytt og moderne bygg som stimulerer til effektivitet og arbeidsglede! Vi har fortsatt ledig to

Detaljer

2 ALNA NORD. Innhold: Alan Nord: 2 Beliggenhet: 4 Bygg: 8 Alf Bjerckes vei 30: 16 Kontakt: 17

2 ALNA NORD. Innhold: Alan Nord: 2 Beliggenhet: 4 Bygg: 8 Alf Bjerckes vei 30: 16 Kontakt: 17 Alf Bjerckes vei 28 2 ALNA NORD Alna Nord er et område sentralt beliggende i Groruddalen, bestående av lagerog kombinasjonseiendommer. Området avgrenses av Østre Akervei, godsterminalen på Alnabru og Brobekkveien.

Detaljer

Jessheim Stadion blir Jessheim Park

Jessheim Stadion blir Jessheim Park www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET P Jessheim Stadion blir Jessheim Park Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim var en spennende og utfordrende

Detaljer

Råstølen Park Byggetrinn 2 Hus I. Plantegninger til 49 leiligheter med 1 til 3 soverom

Råstølen Park Byggetrinn 2 Hus I. Plantegninger til 49 leiligheter med 1 til 3 soverom Råstølen Park Byggetrinn 2 Plantegninger til 49 leiligheter med 1 til 3 soverom este stopp: Råstølen Salgstart: Høsten 21 Planlagt byggestart: Våren 216 Planlagt overlevering: Ca. 4. kvartal 217 Ferdig

Detaljer

Energivennlige eneboliger

Energivennlige eneboliger TØNSBERG BARKÅKER C1 Energivennlige eneboliger Illustrasjon hustype ANDREA Bo godt på Barkåker! Ønsker du å bo landlig, men likevel sentralt, med kort vei til E18, Tønsberg og Horten? Da er Barkåker et

Detaljer

Schweigaards gate 77. 0656 Oslo. Kontakt Morten Krogh: Tlf 91 61 39 14

Schweigaards gate 77. 0656 Oslo. Kontakt Morten Krogh: Tlf 91 61 39 14 Schweigaards gate 77 0656 Oslo Kontakt Morten Krogh: Tlf 91 61 39 14 Beliggenhet Flott gjennomgående hjørneleilighet meget sentralt i Gamlebyen. Det er kort vei til alle servicefasiliteter som forretninger,

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. 3 meglere som jobber i team for deg Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling!

GARANTI BOLIGAVIS. 3 meglere som jobber i team for deg Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 22 /2015 Bladet utgis av GARANTI Alta 3 meglere som jobber i team for deg Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! Apanes Brl Alta Nyhet ALTA/ Unik endeleilighet med i Apanes

Detaljer

Lundal Panorama på Frakkagjerd

Lundal Panorama på Frakkagjerd Lundal Panorama på Frakkagjerd flotte leiligheter med unik utsikt over Aksdalsvannet Illustrasjonsfoto, Lundal Panorama Velkommen til Lundal Panorama Lundal Panorama består av 30 stk flotte selveierleiligheter

Detaljer

Illustrasjonsfoto. Arkitekttegnet 4-mannsbolig med sjønær beliggenhet.

Illustrasjonsfoto. Arkitekttegnet 4-mannsbolig med sjønær beliggenhet. õ Andvågen Brl Arkitekttegnet 4-mannsbolig med sjønær beliggenhet. Sandnessjøen Velkommen til Andvågen Borettslag I Andvågen på Sandnes, 2 km øst for Sandnessjøen sentrum bygger vi ny flott 4-mannsbolig

Detaljer

Bo godt og sentrumsnært i Stjørdals «nye bydel»

Bo godt og sentrumsnært i Stjørdals «nye bydel» KVARTAL 13 HUSBYHAGEN STJØRDAL Bo godt og sentrumsnært i Stjørdals «nye bydel» 2-, 3- OG 4-ROMS LEILIGHETER STJØRDAL Husbyhagen BLOCK WATNE 2 BLOCK WATNE Husbyhagen STJØRDAL 2-, 3- og 4-romsleiligheter

Detaljer

Nye 3, 4 og 5-roms leiligheter på Frydenberg. Seljeveien 19 og 21 på Hasle

Nye 3, 4 og 5-roms leiligheter på Frydenberg. Seljeveien 19 og 21 på Hasle Nye 3, 4 og 5-roms leiligheter på Frydenberg. Seljeveien 19 og 21 på Hasle Det er mer luft på toppen av Oslo Sentrum. Frydenberg på Hasle. www.frydenberg.no 2 Alle familier er forskjellige. Vi vet at det

Detaljer

Villastrøket i haugesund sentrum

Villastrøket i haugesund sentrum Villastrøket i haugesund sentrum Velkommen inn Oslogata 6 er et boligprosjekt som er planlagt oppført i et flott villastrøk i Haugesund sentrum. Boligene vil få en særdeles sentral beliggenhet, med gangavstand

Detaljer

Barnevennlig og romslig, med utsikt til sjøen og sol hele dagen

Barnevennlig og romslig, med utsikt til sjøen og sol hele dagen TØMMERHOLTÅSEN NØTTERØY Barnevennlig og romslig, med utsikt til sjøen og sol hele dagen ENEBOLIGER Illustrasjonsfoto Illustrasjonsfoto NØTTERØY Tømmerholtåsen BLOCK WATNE Nyt hverdagen på din egen lille

Detaljer

KANALVEIEN BOLIGPROSJEKT I LILLESTRØM BY

KANALVEIEN BOLIGPROSJEKT I LILLESTRØM BY KNLVEIEN OLIGPROSJEKT I LILLESTRØM Y 1 2 Kanalveien en leilighet for livet Velkommen til Kanalveien et nybygg i Lillestrøm syd med leiligheter som kan følge deg hele livet. Moderne løsninger gir deg en

Detaljer

Lettstelte leiligheter med fantastisk utsikt og solforhold!

Lettstelte leiligheter med fantastisk utsikt og solforhold! BYGG C BERGÅS SOLBERGELVA Lettstelte leiligheter med fantastisk utsikt og solforhold! LEILIGHETER Illustrasjonsbilde fra blokk A BERGÅS SOLBERGELVA BLOCK WATNE Illustrasjon Uteområdet mellom blokk A og

Detaljer

A1 og A2, plantegninger Øvre Tastarustå, bygg

A1 og A2, plantegninger Øvre Tastarustå, bygg Leiligheter Ø u r a t s vre Ta 1 A g g y b, å st a l p, og A2 r e g n i n g e t n Endelig tid til å nyte det livet har å by på! På Øvre Tastarustå skal det være godt å bo. Her står livskvalitet i fokus

Detaljer

Beverskaret Terrasse. Byggetrinn 4

Beverskaret Terrasse. Byggetrinn 4 Beverskaret errasse 36 leiligheter på toppen av Haugesund med flott utsikt og stor terrasse. Dette er fjerde og siste byggetrinn i ett av byens mest ettertraktede strøk. Byggetrinn 4 Beverskaret errasse

Detaljer

Trodalen Trinn 2. Ole Stenens veg 36

Trodalen Trinn 2. Ole Stenens veg 36 1 Trodalen Trinn 2. Ole Stenens veg 36 Detaljer Pris: Adresse: By/Sted: Kommune: Fylke: 2 650 000 kr Ole Stenens veg 36 Øyer Øyer Oppland Postnummer: 2636 Finn kode: 70447642 Etasjer: 2 Bruksareal - m²:

Detaljer

Idégrunnlag for kommuneplan Hole Sundvollen Dato:20.08.01 HINDHAMAR AS

Idégrunnlag for kommuneplan Hole Sundvollen Dato:20.08.01 HINDHAMAR AS 1 2 1. Stedets avgrensning Området avgrenses av: åsen fjorden Elstangen næringsområde Trøgsle 3 2. Sentrum Innspill fra ressursgruppe: Hotellet ses på av mange som Sundvollen sentrum. Sentrum må være det

Detaljer

sseile aois ssnid v 179. 000 06 L -11eJJ jalaw,-)

sseile aois ssnid v 179. 000 06 L -11eJJ jalaw,-) sseile aois ssnid v 179. 000 06 L -11eJJ jalaw,-) ri.1(e euv) L-1 r41: ua4aii6maispnpj eie.ques isaw slep6umeh Pers Resort Apartments 6 nye leiligheter i Gol sentrum - midt i Hallingdal. 2-etasjes leiligheter

Detaljer

SKOGSTJERNEVEGEN LEILIGHETER OG TOWN-HOUSES SENTRALT PÅ JØRPELAND

SKOGSTJERNEVEGEN LEILIGHETER OG TOWN-HOUSES SENTRALT PÅ JØRPELAND SKOGSTJERNEVEGEN LEILIGHETER OG TOWN-HOUSES SENTRALT PÅ JØRPELAND SENTRALT. UTSIKT FRA TOPPEN. Sentral beliggenhet Boligene i Skogstjernevegen får en sentral beliggenhet på Jørpeland, kun tre minutter

Detaljer

Mesterhus KARITA. Torsbygg as. Pris fra 3 590 000,-

Mesterhus KARITA. Torsbygg as. Pris fra 3 590 000,- Mesterhus KARITA Et klassisk, storslått hus med store stuer, og full takhøyde i begge etasjer. Boligen har fin beliggenhet på Skålvik i barnevennlige omgivelser. Turområde rett utenfor stuedøren. Kort

Detaljer

Prospekt LEILIGHETER. RAMSMOEN TERRASSE Tynset

Prospekt LEILIGHETER. RAMSMOEN TERRASSE Tynset Prospekt LEILIGHETER RAMSMOEN TERRASSE Tynset Bo sentralt I tillegg til flott utsikt vil de nye sentrumsleilighetene i Tynset sentrum ha gangavstand til skistadion/lysløype, fotballstadion og skøytebane.

Detaljer

NØTTERØY BERGAN B6. Nye energivennlige eneboliger NÅ HAR DU MULIGHETEN TIL Å SIKRE DEG EN TIDSRIKTIG BOLIG I DETTE FLOTTE OMRÅDET

NØTTERØY BERGAN B6. Nye energivennlige eneboliger NÅ HAR DU MULIGHETEN TIL Å SIKRE DEG EN TIDSRIKTIG BOLIG I DETTE FLOTTE OMRÅDET NØTTERØY BERGAN B6 Nye energivennlige eneboliger NÅ HAR DU MULIGHETEN TIL Å SIKRE DEG EN TIDSRIKTIG BOLIG I DETTE FLOTTE OMRÅDET 2 BERGAN B6 BERGAN Til Tønsberg Til Borgheim BOLIGER I ATTRAKTIVE OMGIVELSER

Detaljer