Copyright. Fraskrivelse. Gjenkjennelse av varemerke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Copyright. Fraskrivelse. Gjenkjennelse av varemerke"

Transkript

1

2 Copyright Denne utgivelsen, inkludert alle fotografier, illustrasjoner og programvare, er beskyttet under internasjonale kopibeskyttelseslover, med enerett. Verken denne veiledningen, eller noe av materialet heri, kan reproduseres uten skriftlig tillatelse fra forfatteren. Copyright 2012 Fraskrivelse Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Fabrikanten gir ikke ut noen representasjoner eller garantier når det gjelder innholdet herav og spesielt frasier seg underforståtte garantier om handelsdyktighet eller egnethet for et spesielt formål. Fabrikanten forbeholder seg rettigheten til å revidere denne publikasjonen og gjøre endringer nå og da til innholdet herav uten forpliktelse til å melde i fra til noen om en slik revidering eller endring. Gjenkjennelse av varemerke Apple, Macintosh og PowerBook er varemerker eller registrerte varemerker for Apple Computer, Inc. IBM er et varemerke eller registrert varemerke for International Business Machines, Inc. Microsoft, PowerPoint, og Windows er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Adobe og Acrobat er varemerker eller registrerte varemerker for Adobe Systems Incorporated. DLP, DLP Link og DLP-logoen er registrerte varemerker for Texas Instruments og BrilliantColor er et varemerke for Texas Instruments. InFocus, In Focus og INFOCUS (stilisert) er enten registrerte varemerker eller varemerker for InFocus Corporation i USA og andre land. HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og andre land. Alle andre produktnavn brukt i denne veiledningen er eiendommen til deres respektive eiere og er anerkjent. i

3 Bruksanvisning for SP8600HD3D/IN8601 Viktig sikkerhetsinformasjon Viktig: Det anbefales sterkt at du leser nøye gjennom denne delen før bruk av projektoren. Disse sikkerhets- og bruksanvisningene vil forsikre at du trygt kan bruke projektoren i mange år. Oppbevar denne veiledningen for fremtidig bruk. Brukte symboler Advarselssymboler brukes på enheten og i denne veiledningen for å varsle deg om farlige situasjoner. Følgende stiler brukes i denne veiledningen for å varsle deg om viktig informasjon. Merk: Gir ekstra informasjon om det aktuelle emnet. Viktig: Gir ekstra informasjon som ikke burde overses. Forsiktig: Varsler deg om situasjoner som kan skade enheten. Advarsel: Varsler deg om situasjoner som kan skade enheten, utgjøre et farlig miljø eller forårsake personskade. Gjennom hele denne veiledningen, merkes komponentdeler og elementer på OSD-menyen med fet skrift som i dette eksemplet: "Trykk på MENU-knappen på fjernkontrollen for å åpne DISPLAY-menyen." Generell sikkerhetsinformasjon Ikke åpne kabinettet på enheten. Bortsett fra projektorlampen, er det ingen deler som brukeren selv kan reparere. For service, ta kontakt med InFocus på Følg alle advarsler og forsiktighetsregler i denne veiledning og på enhetens kabinett. Projektorlampen er designet til å være ekstremt lys. For å unngå skade på øyne, må du ikke se inn i linsen mens lampen er på. Ikke plasser enheten på en ustabil overflate, vogn eller stativ. Unngå bruk av systemet i nærheten av vann, i direkte sollys eller i nærheten av en varmekilde. Ikke plasser tunge gjenstander som bøker eller bager på enheten. ii

4 Forord Installasjonsmerknad for projektor Plasser projektoren i en horisontal posisjon Vippevinkelen til projektoren må ikke overstige 15 grader; projektoren må heller ikke installeres på noen annen måte enn på skrivebord eller i taket, ellers kan lampelevetiden reduseres dramatisk og andre uforutsette skader kan forekomme. Tillat minst 50 cm (19,69 tommer) klarering rundt utslippsventilen. (19,69 tommer) (19,69 tommer) (19,69 tommer) (3,94 tommer) (19,69 tommer) (11,81 tommer) Påse at inntaksventilene ikke resirkulerer varm luft fra utslippsventilen. Når projektoren brukes på et innelukket sted, må du sørge for at temperaturen i omgivelsesluften innenfor innkapslingen ikke overstiger driftstemperaturen mens projektoren kjører, og at luftinntaksog utslippsventilene ikke er blokkert. Alle innkapslinger bør bestå en sertifisert varmeevaluering for å sørge for at projektoren ikke resirkulerer utslippsluft, da dette kan føre til at enheten slås av selv om innkapslingstemperaturen er innenfor det godkjente driftstemperaturområdet. iii

5 Bruksanvisning for SP8600HD3D/IN8601 Strømsikkerhet Bruk bare den medfølgende strømledningen. Ikke plasser noe på strømkabelen. Plasser strømledningen hvor den ikke vil være i veien for folk som går. Fjern batteriene fra fjernkontrollen når den oppbevares eller ikke skal brukes på lang tid. Skifte lampen Utskifting av lampen kan være farlig hvis dette gjøres feil. Se Skifte projeksjonslampen på side 28 for tydelige og trygge instruksjoner for denne fremgangsmåten. Før lampen skiftes ut: Koble fra strømledningen. La lampen kjøle seg ned i omtrent én time. Rengjøring av projektoren Koble fra strømledningen før rengjøring. Se Rengjøring av projektoren på side 31. La lampen kjøle seg ned i omtrent én time. Lovmessige advarsler Før installasjon og bruk av projektoren, les de rettslige merknadene i Påbud fra myndighetene-delen på side 43. Viktige resirkuleringsinstruksjoner: Lampen(e) inni dette produktet inneholder kvikksølv. Dette produktet kan inneholde annet elektronisk avfall som kan være farlig hvis det ikke deponeres på en korrekt måte. Resirkuler eller deponer i henhold til lokale, statlige eller føderale lover. For mer informasjon, kontakt Electronic Industries Alliance på For informasjon om deponering av lampen, gå til Symbolforklaringer DEPONERING: Ikke bruk husholdnings- eller fellesavfallstjenester for deponering av elektrisk og elektronisk utstyr. EU-land krever bruk av separate tjenester for resirkulering. GS-merke Om denne bruksanvisningen Tilknyttet adresse: INFOCUS INTERNATIONAL B.V. CASABLANCAWEG 14 BLD A HP AMSTERDAM NL Denne veiledningen er ment for sluttbrukere og beskriver hvordan DLP-projektoren installeres og betjenes. Hvorvidt mulig, har relevant informasjon, som en illustrasjon og dens beskrivelse, blitt holdt på én side. Dette utskriftsvennlige formatet er både for å gjøre det enklere for deg og for å spare papir og dermed bevare miljøet. Det foreslås at du kun skriver ut deler som er relevante for dine behov. iv

6 Innholdsfortegnelse Forord KOMME I GANG... 1 ESKEN INNEHOLDER... 1 VISNING AV PROJEKTORDELER... 2 Visning foran fra høyre... 2 Topp-visning OSD-knapper og LED-er... 3 Bakfra... 4 Visning under... 5 FJERNKONTROLLDELER... 6 INSTALLERING OG BRUK... 8 SETTE BATTERIER I FJERNKONTROLLEN... 8 STARTE OG SLÅ AV PROJEKTOREN... 9 JUSTERE PROJEKTORNIVÅET JUSTERE ZOOM, FOKUS OG PLUGG (TRAPESFORM) JUSTERE VOLUMET OSD-MENYINNSTILLINGER OSD-MENYKONTROLLER Navigere OSD-menyen STILLE INN OSD-SPRÅKET OSD-MENYOVERSIKT BILDE >> BASIS BILDE>>AVANSERT MENY HSG-justering VIS-MENY PC detaljjustering D-innstillinger OPPSETT >> GRUNNLEGGENDE MENY Menyinnstillinger Kilde OPPSETT>>AVANSERT MENY Audio Lampeinnstillinger Closed Caption Presentasjonstimer STATUS-MENY VEDLIKEHOLD OG SIKKERHET SKIFTE PROJEKSJONSLAMPEN RENGJØRING AV PROJEKTOREN Rengjøring av linsen Rengjøring av huset FEILSØKING VANLIGE PROBLEMER OG LØSNINGER...32 TIPS FOR FEILSØKING LED-FEILMELDINGER BILDEPROBLEMER LAMPEPROBLEMER PROBLEMER MED FJERNKONTROLLEN LYDPROBLEMER FÅ UTFØRT SERVICE PÅ PROJEKTOREN HDMI SPØRSMÅL OG SVAR SPESIFIKASJONER SPESIFIKASJONER PROJEKSJONSAVSTAND VS PROJEKSJONSSTØRRELSE Projeksjonsavstand og størrelse på bord v

7 Bruksanvisning for SP8600HD3D/IN8601 TABELL OVER TIDSMODUS PROJEKTORMÅL PÅBUD FRA MYNDIGHETENE FCC-ADVARSEL CANADA WEEE SIKKERHETSSERTIFIKATER RS-232C-PROTOKOLL vi

8 Esken inneholder Pakk projektoren forsiktig ut og kontroller at følgende elementer er inkludert. Forord KOMME I GANG DLP-PROJEKTOR FJERNKONTROLL (BATTERIER ERIKKE INKLUDERT) CD-ROM (DENNE BRUKSANVISNINGEN) VGA-KABEL STRØMLEDNING (VARIER FRA LAND TIL LAND) HEFTE OM SIKKERHET OG GARANTI HURTIGGUIDE Kontakt forhandleren din øyeblikkelig dersom noen elementer mangler, virker skadet eller dersom enheten ikke fungerer. Det anbefales at du tar vare på den originale emballasjen i tilfelle du må returnere utstyret for garantitjenester. Forsiktig: Unngå bruk av projektoren på steder med mye støv. 1

9 Bruksanvisning for SP8600HD3D/IN8601 Visning av projektordeler Visning foran fra høyre ELEMENT ETIKETT BESKRIVELSE SE SIDE: 1. Hevefotknapp Trykk for å frigjøre hevefoten 2. Heisefot Justerer nivået til projektoren Linse Projiseringslinse 4. IR-mottaker Mottar IR-signal fra fjernkontroll 6 5. Fokusring Fokuserer det prosjekterte bildet 6. Zoomring Forstørrer det projiserte bildet Funksjonstaster Se visning ovenfra skjermmenyknapper og LED-er. 3 Viktig: Ventilasjonsåpninger på projektoren tillater god luftsirkulasjon, som holder projektorlampen kjølig. Ikke dekk til noen av ventilasjonsåpningene. 2

10 Forord Topp-visning OSD-knapper og LED-er Source Menu Enter Re-sync ELEMENT ETIKETT BESKRIVELSE SE SIDE: Lyser fast 1. Strøm-LED grønt Strøm på / Standby Av Strøm av (vekselstrøm av) Fast rød Lampen er slått på. 2. LED-lampe Blinker rødt Lampen varmes opp eller kjøles ned. (se LED-feilmeldinger på side 33) 3. Temp-LED Fast rød Feilkode (se LED-feilmeldinger på side 33) 4. (Strømknapp) Slår projektoren på eller av (markør opp) / Plugg Naviger OSD Hurtigmeny For Keystone 6. Menu Åpne og avslutt OSD-menyer (markør høyre) / Navigerer og endrer innstillinger i OSD 7. Vol+ Hurtigmeny For volum 8. Re-sync Optimerer bildestørrelse, posisjon og oppløsning 9. (markør ned) / Plugg Naviger OSD Hurtigmeny For Keystone 10. Enter Gå inn i eller bekreft uthevet OSD-menyelement (markør venstre) / Navigerer og endrer innstillinger i OSD 11. Vol- Hurtigmeny For volum 12. Kilde Navigerer og velg kilder

11 Bruksanvisning for SP8600HD3D/IN8601 Bakfra ELEMENT ETIKETT BESKRIVELSE SE SIDE: 1. Strøm inn Koble til STRØMKABELEN KOMPONENT Koble til KOMPONENTKABELEN fra en skjerm. 3. KOMPOSITT Koble til KOMPOSITTKABELEN fra en videoenhet. 4. VGA Koble til RGB-KABELEN fra en datamaskin. 5. HDMI 1 Koble til HDMI-KABELEN fra en HDMI-enhet. 6. HDMI 2 Koble til HDMI-KABELEN fra en HDMI-enhet. 7. DC 12 V TRIGGER Koble til en 12 V skjermtrigger (maks. 200 ma). 8. Sikkerhetslås Sikre til en fast gjenstand med et sikkerhetslåssystem. 9. Høyttaler Utgang for projektorlyd. 10. IR-mottaker Mottar IR-signal fra fjernkontroll AUDIO IN (L og H) Koble til LYDKABELEN fra en inngangsenhet. 12. AUDIO IN Koble til en LYDKABEL fra en inngangsenhet. 13. RS-232C Koble en kabel til RS-232-porten for kontroll. 14. AUDIO OUT Koble en LYDKABEL til et eksternt høyttalersystem. Merk: Hvis videoutstyret ditt har forskjellige inngangskilder, anbefales det å koble til med prioritering av HDMI, komponent, S-video, kompositt for bedre bildekvalitet. Advarsel: Som en sikkerhetsforholdsregel, må du koble all strøm til projektoren fra og koble fra tilkoblede enheter før du gjør tilkoblinger. 4

12 Forord Visning under ELEMENT ETIKETT BESKRIVELSE SE SIDE: 1. Rettstillingsfot Roter rettstillingsfoten for å justere hellingen Støttehull i tak 3. Heisefot Bruk kun med et InFocus-takmonteringssystem (delenr. PRJ-MNT- UNIV). Se din InFocus-forhandler eller gå til Hevefoten faller ned når du trykker på hevefotknappen. 4. Hevefotknapp Trykk for å frigjøre hevefoten. 10 Merk: Under installasjon, sørg for at du bare bruker UL-godkjente takmontasjer. For takinstallasjoner, bruk godkjent monteringsverktøy og M4-skruer med en maksimal skruedybde på 12 mm (0,47 tommer). Takmonterings konstruksjonen må være av en passende fasong og styrke. Takmonterings vektkapasitet må overstige vekten på det installerte utstyret, og må som en ekstra forholdsregel kunne motstå tre ganger vekten til utstyret over en periode på 60 sekunder. 5

13 Bruksanvisning for SP8600HD3D/IN8601 Fjernkontrolldeler Viktig: 1. Unngå bruk av projektoren med sterkt fluorescerende lys slått på. Enkelte høyfrekvens fluorescerende lys kan forstyrre betjening av fjernkontrollen. 2. Påse at det ikke er noen hindringer i banen mellom fjernkontrollen og projektoren. Hvis banen mellom fjernkontrollen og projektoren er hindret, kan signalet reflekteres fra enkelte refleksive overflater som projektorskjermer. 3. Knappene og tastene på projektoren har de samme funksjonene som de korresponderende knappene på fjernkontrollen. Denne bruksanvisningen beskriver funksjonene basert på fjernkontrollen. 6

14 Forord ELEMENT ETIKETT BESKRIVELSE SE SIDE: 1. Strøm på Slå projektoren på LED indikator Lyser bare når fjernkontrolltastene trykkes. 3. Visningsmodus Velg en passende forhåndsinnstilt modus for bruksmiljø. 4. Contrast Vis Kontrast-innstillingslinjen og bruk høyre- og venstretast for å justere. 5. Lysstyrke Vis Lysstyrke-innstillingslinjen og bruk høyre og venstre taster for å justere 6. Venstre pil Når OSD-menyen vises, navigerer denne knappen til venstre Menu Vis skjermmenyen. 8. Autobilde Synkroniser PC-bildet på nytt. 9. Overskann Juster overskanning. 10. SKARP Vis Skarphet-innstillingslinjen og bruk høyre- og venstretast for å justere bildeskarpheten (kun videokilder). 11. Kilde-1 HDMI1 12. Kilde-4 Komponent 13. Strøm av Slå av projektoren Kilde Navigerer og velg kilder. 15. Info Vis projektorinformasjon. 16. Demp Demp lyden. 17. Pil opp / Keystone+ Når OSD-menyen vises, navigerer denne knappen opp menyen. Ellers justerer den plugg (trapesform). 18. Velg Angi og bekreft innstillinger i skjermmenyen. 19. Høyre pil 20. Pil ned / Keystone- Når skjermmenyen vises, navigerer denne knappen til høyre. Når OSD-menyen vises, navigerer denne knappen ned menyen. Ellers justerer den plugg (trapesform). 21. Endre størrelse Endre bildeformatet. 22. Blank Blank skjermen. 23. Volum+ Øk volumet. 24. Freeze Frys video. 25. Volum- Senk lydstyrken. 26. FARGETONE Vis Fargetone-innstillingslinjen og bruk høyre- og venstretast for å justere gløden i bildet (kun videokilder) D 3D Slå på/av 2D til 3D funksjon (kun HDMI1 og HDMI2). 28. Kilde-3 VGA 29. Kilde-2 HDMI2 30. Belysning Slå baklyset i fjernkontrollen på eller av. 31. Kilde-5 Video 13 7

15 Bruksanvisning for SP8600HD3D/IN8601 INSTALLERING OG BRUK Sette batterier i fjernkontrollen 1. Fjern dekslet på batterirommet ved å skyve dekslet i retning av pilen. 2. Sett inn batteriene (ikke inkludert) som vist i illustrasjonen. 3. Sett på dekslet igjen. Forsiktig 1. Bruk kun AA-batterier (alkaliske batterier anbefales). 2. Brukte batterier kasseres i henhold til lokale bestemmer. 3. Fjern batteriene når projektoren ikke skal brukes på lengre tid. 8

16 Forord Starte og slå av projektoren 1. Koble strømledningen til projektoren. Koble den andre enden til en stikkontakt. strømlampen lyser. 2. Slå på tilkoblede enheter. 3. Kontroller at strømlampen lyser fast grønt. Trykk deretter Strøm påknappen på projektortastaturet eller fjernkontrollen ( ). Projektorens åpningsskjerm vises og tilkoblede enheter gjenkjennes. 4. Hvis mer enn én inngangsenhet er koblet til, trykk på KILDE-knappen på fjernkontrollen og bruk til å bla mellom ulike enheter. VGA: Analog RGB HDMI 1/2: HDMI (High Definition Multimedia Interface)-kompatibel KOMPONENT: DVD-inngang YCbCr/YPbPr eller HDTV-inngang YPbPr Video: Tradisjonell kompositt video 5. Projektoren slås av ved å trykke på Strøm av-knappen ( ) på projektortastaturet eller fjernkontrollen. Når SLÅ AV-vinduet vises, trykk på Slå av-knappen ( ) igjen. Projektoren slås av. Forsiktig: Ikke trekk støpslet ut av stikkontakten før LAMP-LED-en slutter å blinke, noe som indikerer at projektoren er nedkjølt. 9

17 Bruksanvisning for SP8600HD3D/IN8601 Justere projektornivået Ta hensyn til følgende når du plasserer projektoren: Projektorbordet eller stativet bør stå plant og være solid. Plasser projektoren slik at den er i rett vinkel mot skjermen. Fjern og kast skumputen på den bakre rettstillingsfoten før du justerer projeksjonsvinkelen. Kontroller at kablene er sikkert plassert. Unngå at noen kan snuble i kablene. D A B C 1. Projektorens høydenivå heves ved å løfte projektoren [A] og trykke på hevefotknappen [B]. Hevefoten faller ned [C]. 2. Projektorens høydenivå senkes ved å trykke på hevefotknappen og skyve projektoren ned. 3. Bildevinkelen justeres ved å dreie rettstillingsfoten [D] til høyre eller venstre til ønsket vinkel oppnås. 10

18 Forord Justere zoom, fokus og plugg (trapesform) 1. Bruk zoom -kontrollen (kun på projektoren) til å endre størrelse på det projiserte bildet og skjermen. B. 2. Bruk fokus -kontrollen (kun på projektoren) for å gjøre det projiserte bildet skarpere A. 3. Bruk KEYSTONEknappene (på projektoren eller fjernkontrollen) for å korrigere bildetrapes (bredere topp eller bunn). Fjernkontroll og OSD-panel 4. Perspektivkontrollkontrollen vises på displayet. 11

19 Bruksanvisning for SP8600HD3D/IN8601 Justere volumet 1. Trykk på Volumknappene (på projektoren eller fjernkontrollen). Volumkontrollen vises på displayet. 2. Bruk Vol +/- -knappene (på projektoren eller fjernkontrollen). 3. Trykk på Lydløsknappen for å slå av lyden. (Denne funksjonen er kun tilgjengelig på fjernkontrollen). 12

20 Forord OSD-MENYINNSTILLINGER OSD-menykontroller Projektoren har en OSD som lar deg gjøre bildejusteringer og endre forskjellige innstillinger. Navigere OSD-menyen Du kan bruke markørknappene på fjernkontrollen eller tastaturet på projektoren for å navigere og gjøre endringer til OSD-menyen. 1. For å gå inn i OSD-menyen, trykk på MENU-knappen. 2. Det er seks menyer. Trykk på pilknappen for å gå gjennom menyene. 3. Trykk på pilknappen for å gå opp og ned i en meny. 4. Trykk på for å endre verdier for innstillinger. 5. Trykk på MENY for å lukke OSDmenyen eller forlate en undermeny. Merk: Avhengig av videokilden, er ikke alle elementer i OSD-menyen tilgjengelig. For eksempel kan PCdetalj-justering-elementet i Bilde >> Basis-menyen kun modifiseres ved tilkobling til en PC. Elementer som ikke er tilgjengelige kan ikke brukes og er skyggelagt. 13

21 Bruksanvisning for SP8600HD3D/IN8601 Stille inn OSD-språket Still inn OSD-språket du vil bruke før du fortsetter. 1. Trykk på MENU-knappen. Trykk på pilknappen for å navigere til Oppsett >> Grunnleggende. 2. Trykk på pilknappene til Språk er uthevet. 3. Trykk på pilknappen til språket du vil bruke er valgt. 4. Trykk på MENU-knappen for å lukke OSD-menyen. 14

22 Forord OSD-menyoversikt Bruk følgende illustrasjon for å raskt finne en innstilling eller fastslå omfanget av en innstilling. 15

23 Bruksanvisning for SP8600HD3D/IN8601 BILDE >> Basis Trykk på MENU-knappen for å åpne OSD-menyen. Trykk på pilknappen for å gå til OPPSETT >> Basis-menyen. Trykk på pilknappen for å gå opp og ned i BILDE >>Basis-menyen. Trykk på for å endre verdier for innstillinger. Merk: Tilpasning av innstillingene i BILDE >> Basis-menyen er kun tilgjengelig i Bruker 1/2/3-modus. ELEMENT Visningsmodus Brukermodus Lysstyrke Kontrast Fargemetning Fargetone Skarphet Hudtone Lagre innstillinger Tilbakestill bildeinnstillinger BESKRIVELSE Trykk på pilknappene for å stille inn Visningsmodus. (Rekkevidde: Film / Lyst / Normalt / Bruker 1 / Bruker 2 / Bruker 3) Trykk på pilknappene for å stille inn Brukermodus. Merk: Kun tilgjengelig når Bruker 1/2/3 er valgt. (Område: Film/Lys/Normal) Trykk på pilknappene for å justere skjermlysstyrken. Trykk på pilknappene for å justere skjermkontrasten. Trykk på pilknappene for å justere videometningen. Merknader: Denne funksjonen er kun tilgjengelig når Component eller Video er valgt som inngangskilde. Trykk på -pilknappene for å justere videonyansen/fargetonen. Merknader: Denne funksjonen er kun tilgjengelig når Component eller Video med NTSC-system er valgt som inngangskilde. Trykk på pilknappene for å justere visningsskarpheten. Merknader: Denne funksjonen er kun tilgjengelig når Video- eller S-Videoinngangskilde er valgt. Trykk på pilknappene for å justere visningshudtone. Merknader: Denne funksjonen er kun tilgjengelig når Video- eller S-Videoinngangskilde er valgt. Trykk på ENTER-knappen for å lagre alle innstillingene. Merknader: Kun tilgjengelig når Bruker 1/2/3 er valgt. Trykk på ENTER/SELECT-knappen for å tilbakestille alle innstillinger til standardverdier. 16

24 Forord BILDE>>Avansert meny Trykk på MENU-knappen for å åpne OSD-menyen. Trykk på pilknappen for å gå til BILDE >> Avansert-menyen. Trykk på pilknappen for å gå opp og ned i BILDE >> Avansert--menyen. Trykk på for å endre verdier for innstillinger. ELEMENT Støy-reduksjon Fargetemperatur Gamma HSG-justering Fargerom BESKRIVELSE Trykk på pilknappen for å justere støyreduksjonen. Trykk på pilknappen for å stille inn fargetemperaturen. Trykk på pilknappen for å justere skjermens gammakorreksjon. Merknader: Denne funksjonen er kun tilgjengelig i Bruker 1/2/3-modus. Trykk på ENTER/SELECT-knappen for å gå inn i undermenyen for justering av HSG (Nyanse/Metning/Gain). Se HSG-justering på side 18. Trykk på pilknappen for å stille inn Fargerom (Rekkevidde: Auto/ RGB/ SDTV/ HDTV) Merknader: Denne funksjonen er kun tilgjengelig når HDMI-inngangskilden er valgt. 17

25 Bruksanvisning for SP8600HD3D/IN8601 HSG-justering Trykk på ENTER/SELECT-knappen for å gå inn i undermenyen HSG-justering. ELEMENT Primærfarge Nyanse Metning Gain BESKRIVELSE Trykk på -knappene for å stille inn Primærfargen. Merknader: Det er seks farger (R/ G/ B/ C/ M/ Y) som kan tilpasses. Trykk på -knappene for å justere Nyansen. Trykk på -knappene for å justere Metningen. Trykk på -knappene for å justere Gain. 18

26 Forord VIS-meny Trykk på MENU-knappen for å åpne OSD-menyen. Trykk på pilknappen for å gå til VISNINGmenyen. Trykk på pilknappen for å gå opp og ned i VISNING-menyen. Trykk på for å endre innstillingsverdier. ELEMENT Sideforhold Plugg Video overskanning PC-detalj-justering 3D-innstillinger BESKRIVELSE Trykk på pilknappen for å stille inn Sideforholdet. (Område: Auto/ 16:9/ 4:3/ Brevkasse/ Reell) Trykk på pilknappen for å justere plugg (trapesform). Trykk på pilknappen for å justere overskanning. Trykk på ENTER/SELECT-knappen for å gå inn i undermenyen PC-detaljjustering. Se PC detaljjustering på side 20. Trykk på ENTER/SELECT-knappen for å gå inn i undermenyen 3D-innstillinger. Se 3D-innstillinger på side

27 Bruksanvisning for SP8600HD3D/IN8601 PC detaljjustering Trykk på ENTER/SELECT-knappen for å gå inn i undermenyen PC-detalj-justering. Merknad: Tilpasning av innstillingene i PC detaljjustering-menyen er kun tilgjengelig når PC-inngangskilde (analog RGB) er valgt. ELEMENT Automatisk Frekvens Fase Horisontal posisjon Vertikal posisjon BESKRIVELSE Trykk på RE-SYNC-knappen på projektorens tastatur eller AUTO IMAGE-knappen på fjernkontrollen for å justere frekvens, fase og posisjon automatisk. Trykk på pilknappene for å justere A/D-samplingnummeret. Trykk på pilknappene for å justere A/D-samplingklokken. Trykk på pilknappene for å justere visningsposisjonen til venstre eller høyre. Trykk på pilknappene for å justere visningsposisjonen opp eller ned. 20

28 Forord 3D-innstillinger ELEMENT BESKRIVELSE 3D-modus Trykk på pilknappen for å aktivere eller deaktivere 3D-modus. 2D- til 3D-modus Trykk på pilknappen for å aktivere eller deaktivere 2D til 3D-modus. 3D-type Synk. invert. 2D- til 3D-dyp 2D- til 3D-kurve Side-om-side Topp-og-bunn Merk: Trykk på pilknappen for å velge 96 Hz eller 120 Hz når det brukes en 1080p 24 Hz «rammepakning» av 3D-formatet. Trykk på pilknappen for å aktivere eller deaktivere Synk. invert. Du kan slå på denne funksjonen hvis bildet ser ut til å flimre, ser rart ut, har feil dybde eller er anstrengende å se på for å se om bildet blir bedre. Trykk på pilknappen for å justere dybden i 3D-effekten. Du kan justere den positive og den negative 3D Z-aksen. Trykk på pilknappen for å justere 3D-kurven. Valg av forskjellige kurvealternativer påvirker den relative kurven (eller flatheten) til det viste 3D-bildet. Trykk på pilknappen for å aktivere eller deaktivere 2D Side-om-sidebildekonvertering. Denne funksjonen konverterer 2D-bilder med Side-om-sideformatering til 3D. Trykk på pilknappen for å aktivere eller deaktivere 2D Topp-og-bunnbildekonvertering. Denne funksjonen konverterer 2D-bilder med Topp-og-bunnformatering til 3D. 1. I utgangspunktet, når en 3D-kompatibel kilde ikke gjenkjennes, er elementene i 3D-undermenyen utilgjengelig. 2. I tillegg til projektoren trenger du et par 3D-briller med lukkerglass, 3D-innhold og en 3D-kompatibel kilde (med sender). Påse at brillene du velger passer til synkroniseringsmodusen du vil bruke. 3. De ulike brilletypene (med DLP-link eller IR-lukkerglass) har særskilte konfigurasjonsprosesser. Følg produsentens dokumentasjon for å sette opp brillene riktig. 21

29 Bruksanvisning for SP8600HD3D/IN8601 OPPSETT >> Grunnleggende meny Trykk på MENU-knappen for å åpne OSD-menyen. Trykk på pilknappen for å gå til OPPSETT >> Grunnleggende-menyen. Trykk på pilknappen for å gå opp og ned i OPPSETT>>Grunnleggende-menyen. Trykk på for å endre verdier for innstillinger. Språk ELEMENT Introduksjonslogo Projeksjon Timer for hvit skjerm Skru av automatisk Dvaletimer Bakgrunnsfarge Menyinnstillinger Kilde BESKRIVELSE Trykk på -knappene for å velge en annen språkmeny. (Rekkevidde: English/ Français/ Deutsch/ Español/ Português/ 簡 体 中 文 / 繁 體 中 文 / Italiano/ Norsk/ Dansk/ Svenska/ Nederlands/ Русский/ 한국어/ Bahasa Indonesian/ (فارسی Việt/ Türkçe/ /العربية Trykk på pilknappene for å velge en annen oppstartsskjerm. (Område: InFocus/Blå/Svart) Trykk på -knappene for å velge fra fire projeksjonsmetoder: Front Bord / Front Tak / Bakside Bord / Bakside Tak. Trykk på pilknappene for å stille inn Blank skjerm-tidtakeren (Timer for hvit skjerm). Det projiserte bildet gjenopprettes automatisk etter den innstilte tiden. (Rekkevidde: Deaktiver/ 5 min/ 10 min/ 15 min/ 20 min/ 25 min/ 30 min) Trykk på pilknappene for å stille inn Skru av automatisk-tidtakeren. Projektoren slås automatisk av hvis ingen inngangskilde er registrert etter den forhåndsinnstilte tidsperioden. (Rekkevidde: Deaktiver/ 5 min/ 10 min/ 15 min/ 20 min/ 25 min/ 30 min) Trykk på pilknappene for å stille inn Dvaletimeren. Projektoren slås automatisk av etter den forhåndsinnstilte tidsperioden. (Rekkevidde: Deaktiver/ 30 min/ 1 t/ 2 t/ 3 t/ 4 t/ 8 t/ 12 t) Trykk på pilknappene for å velge bakgrunnsfargen når ingen inngangskilde er registrert. (Rekkevidde: Lilla / Svart / Blå) Trykk på ENTER/SELECT-knappen for å gå inn i undermenyen Menyinnstillinger. Se Menyinnstillinger på side 23. Trykk på ENTER/SELECT-knappen for å gå inn i undermenyen Kilde. Se Kilde på side

30 Forord Menyinnstillinger Trykk på ENTER/SELECT-knappen for å gå inn i undermenyen Menyinnstillinger. ELEMENT Meny plassering Meny vis tid BESKRIVELSE Trykk på -knappene for å velge mellom fem skjermmenyposisjoner: Topp-venstre / Topp-høyre/ Senter/ Bunn-venstre / Bunn-høyre. Trykk på -knappene for å stille inn tidtakeren for menyvisning før skjermmenyen tidsavbrytes. (Område: 5 sek / 10 sek / 15 sek/ 20 sek / 25 sek / 30 sek) Kilde Trykk på ENTER/SELECT-knappen for å gå inn i undermenyen Kilde. VGA HDMI 1 HDMI 2 ELEMENT Component Video Automatisk hurtigsøk BESKRIVELSE Trykk på -knappene for å aktivere eller deaktivere VGA-kilden. Trykk på -knappene for å aktivere eller deaktivere HDMI-kilden. Trykk på -knappene for å aktivere eller deaktivere Component-kilden. Trykk på -knappene for å aktivere eller deaktivere videokilden. Trykk på -knappene for å aktivere eller deaktivere Automatisk hurtigsøk etter tilgjengelig inngangskilde. Merknader: Når ønsket kilde er valgt, slås Automatisk hurtigsøk-funksjonen av. 23

31 Bruksanvisning for SP8600HD3D/IN8601 OPPSETT>>Avansert meny Trykk på MENU-knappen for å åpne OSD-menyen. Trykk på pilknappen for å gå til OPPSETT >> Avansert -menyen. Trykk på pilknappen for å gå opp og ned i OPPSETT >> Avansertmenyen. Audio ELEMENT Lampeinnstillinger Høydemodus Testmønster Closed Caption LED-kontroll Presentasjonstimer Nullstill alle innstillinger BESKRIVELSE Trykk på ENTER/SELECT-knappen for å gå inn i undermenyen Audio. Se Audio på side 25. Trykk på ENTER/SELECT-knappen for å gå inn i undermenyen Lampeinnstillinger. Se Lampeinnstillinger på side 25. Trykk på pilknappene for å slå Høydemodus på eller av. Det anbefales å slå på når omgivelsene er høyere enn 1500 m (4921 fot). Trykk på -piknappene for å slå på eller av testmønsteret. Trykk på ENTER/SELECT-knappen for å gå inn i undermenyen Closed Caption. Se Closed Caption på side 26. Trykk på -pilknappene for å slå projektorens LED-indikatorer på (normalt) og av (Av). Trykk på (ENTER/SELECT) / for å gå til Presentasjonstimer-menyen. Se Presentasjonstimer på side 26. Trykk på ENTER/SELECT-knappen for å tilbakestille alle innstillinger til standardverdier. 24

32 Forord Audio Trykk på ENTER/SELECT-knappen for å gå inn i undermenyen Audio. ELEMENT Volum Diskant Bass Demp AGC Nullstill BESKRIVELSE Trykk på -knappene for å justere lydstyrken. Trykk på -knappene for å justere diskanten. Trykk på -knappene for å justere bassen. Trykk på -knappene for å slå de interne og eksterne høyttalerne på eller av. Trykk på -knappene for å slå innstillingene for Automatisk gain-kontroll på eller av. Trykk på ENTER/SELECT-knappen for å tilbakestille alle innstillinger til standardverdier. Lampeinnstillinger Trykk på ENTER/SELECT-knappen for å gå inn i undermenyen Lampeinnstillinger. ELEMENT Lampemodus Nullstill lampetimer Lampetimer BESKRIVELSE Trykk på knappene for å justere lampens lysstyrke. Trykk på ENTER/SELECT-knappen for å tilbakestille Lampetimer etter at lampen er byttet. Viser antall timer lampen har vært i bruk. 25

FCC-advarsel. CE-advarsel. Canada. Godkjenninger

FCC-advarsel. CE-advarsel. Canada. Godkjenninger Samsvarserklæring Produsent: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA Vi erklærer på eget ansvar at denne projektoren er i samsvar med følgende direktiver

Detaljer

Brukerinfo...2. Innledning...7

Brukerinfo...2. Innledning...7 Innholdsfortegnelse Brukerinfo...2 Sikkerhetsinformasjon... 2 Klasse B-utslippsgrenser... 2 Viktig sikkerhetsinstruksjon... 2 Forholdsregler... 4 Øyesikkerhetsadvarsler... 6 Innledning...7 Produktets funksjoner

Detaljer

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle rettigheter reservert. Brukerveiledning for Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280/P5370W

Detaljer

Acer Projektor. H5350 Serie Brukerveiledning

Acer Projektor. H5350 Serie Brukerveiledning Acer Projektor H5350 Serie Brukerveiledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle rettigheter reservert. Acer Projektor H5350 Serie brukerveiledning Original utgave: 12/2007 Endringer av informasjonen

Detaljer

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700 Brukerhåndbok Funksjoner og utforming Denne multimedia-projektoren er utformet med den mest avanserte teknologi for mobilitet, varighet og brukervennlighet. Den anvender

Detaljer

Pro9000 1080p LED-laser hybrid Hjemmekino DLP -projektor Bruksanvisning

Pro9000 1080p LED-laser hybrid Hjemmekino DLP -projektor Bruksanvisning Pro9000 1080p LED-laser hybrid Hjemmekino DLP -projektor Bruksanvisning Modellnummer VS14826 Samsvarsinformasjon FCC-erklæring Dette apparatet etterkommer del 15 i FCC-reglene. Bruken er underlagt følgende

Detaljer

Manual for. Acer projektor PH530-seriene

Manual for. Acer projektor PH530-seriene Manual for Acer projektor PH530-seriene Instrukser for deponering Ikke kast dette elektroniske apparatet i husholdningsavfallet dersom du ikke skal bruke det mer. For minimal forurensning og best mulig

Detaljer

Erklæring om samsvar Canada Offentlige godkjenninger Varemerker FCC Advarsel

Erklæring om samsvar Canada Offentlige godkjenninger Varemerker FCC Advarsel Erklæring om samsvar Produsent: InFocus Corporation, 27700B SW Parkway Ave. Wilsonville, Oregon 97070 USA Europeisk kontor: Strawinskylaan 585, 1077 XX Amsterdam, Nederland Vi erklærer helt på eget ansvar

Detaljer

Manual for. Acer projektor XD1170/XD1270/XD1280-seriene

Manual for. Acer projektor XD1170/XD1270/XD1280-seriene Manual for Acer projektor XD1170/XD1270/XD1280-seriene Instruksjoner for gjenbruk/deponering Ikke kast dette elektroniske apparatet i husholdningsavfallet dersom du ikke skal bruke det mer. For minimal

Detaljer

Manual for. Acer projektor PD724/PD726-seriene

Manual for. Acer projektor PD724/PD726-seriene Manual for Acer projektor PD724/PD726-seriene Instrukser for deponering Ikke kast dette elektroniske apparatet i husholdningsavfallet dersom du ikke skal bruke det mer. For minimal forurensning og best

Detaljer

Manual for. Acer projektor PH730-seriene

Manual for. Acer projektor PH730-seriene Manual for Acer projektor PH730-seriene Instrukser for deponering Ikke kast dette elektroniske apparatet i husholdningsavfallet dersom du ikke skal bruke det mer. For minimal forurensning og best mulig

Detaljer

Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning

Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR Brukerveiledning Med enerett. Dette dokumentet skal ikke mangfoldiggjøres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres, det være seg elektronisk, mekanisk, gjennom fotokopiering,

Detaljer

PD370/PD420/PD470/PD520 Skjerm for hjemmekino Brukerveiledning. www.planarhometheater.com

PD370/PD420/PD470/PD520 Skjerm for hjemmekino Brukerveiledning. www.planarhometheater.com PD370/PD420/PD470/PD520 Skjerm for hjemmekino Brukerveiledning www.planarhometheater.com Planar Systems, Inc. Hovedkontor 1195 NW Compton Drive Beaverton, OR 97006-1992 Planar kundeservice Telefon: USA:

Detaljer

SMART Board 480i6. Interaktivt tavlesystem. Konfigurering og brukerveiledning

SMART Board 480i6. Interaktivt tavlesystem. Konfigurering og brukerveiledning SMART Board 480i6 Interaktivt tavlesystem Konfigurering og brukerveiledning FCC-advarsel Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en digital enhet av klasse A, i henhold til kapittel

Detaljer

BL-serien LCD-skjerm Brukerhåndbok

BL-serien LCD-skjerm Brukerhåndbok BL-serien LCD-skjerm Brukerhåndbok Copyright Copyright 2013 BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, transkriberes, lagres i et gjenhentingssystem eller oversettes

Detaljer

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerveiledning 020-000177-02 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner

Detaljer

BL2411PT LCD-skjerm Brukerhåndbok

BL2411PT LCD-skjerm Brukerhåndbok BL2411PT LCD-skjerm Brukerhåndbok Copyright Copyright 2013 BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, transkriberes, lagres i et gjenhentingssystem eller oversettes

Detaljer

VN248HA/NA/QA LCD-skjerm. Brukerhåndbok

VN248HA/NA/QA LCD-skjerm. Brukerhåndbok VN248HA/NA/QA LCD-skjerm Brukerhåndbok Innhaldsliste Merknader... iii Sikkerhetsinformasjon... iv Håndtering og rengjøring... v 1.1 Velkommen!... 1-1 1.2 Innholdet i pakken... 1-1 1.3 Slik setter du på

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

Din bruksanvisning EPSON EMP-710 http://no.yourpdfguides.com/dref/559155

Din bruksanvisning EPSON EMP-710 http://no.yourpdfguides.com/dref/559155 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning

Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning INNHOLD Innledning...5 Opphavsrett til bilder...5 Viktig...5 Merknader til brukere som viser

Detaljer

HP195 HSG1158 OSD[V4.394]

HP195 HSG1158 OSD[V4.394] HP195 HSG1158 OSD[V4.394] OSD[V4.394] Vennligs les denne manualen grundig før du bruker denne monitoren. Denne manualen bør oppbevares for fremtidig bruk. Denne enheten oppfyller kravene i EMC-direktiv

Detaljer

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling...

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling... Innholdsfortegnelse TV - Egenskaper... 2 Konfigurering av Nettverksinnstillinger... 19 Kjære SHARP-kunde... 3 Koble til din mobile enhet via WiFi... 19 Viktige sikkerhetsregler... 3 Bruk av MIRACAST...

Detaljer

Vennligs les denne manualen grundig før du bruker denne monitoren. Denne manualen bør oppbevares for fremtidig bruk.

Vennligs les denne manualen grundig før du bruker denne monitoren. Denne manualen bør oppbevares for fremtidig bruk. HS233 HSG 1155 OSD[V4.393] Vennligs les denne manualen grundig før du bruker denne monitoren. Denne manualen bør oppbevares for fremtidig bruk. Denne enheten oppfyller kravene i EMC-direktiv 2004/108/EC

Detaljer

Brukerhåndbok. Forberedelser før bruk av projektoren. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera

Brukerhåndbok. Forberedelser før bruk av projektoren. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Brukerhåndbok Forberedelser før bruk av projektoren Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold

Detaljer

22 LED-TV med smal DVD-spiller

22 LED-TV med smal DVD-spiller 22 LED-TV med smal DVD-spiller ICAST 22 Bruksanvisning Vi forbeholder oss retten til å endre skjermmenyen uten varsel for å sikre kontinuerlig produktforbedring. Det betyr at skjermmenyen som beskrives

Detaljer

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene SyncMaster 943BW/943BWX LCD-skjerm Brukerhåndbok tenk deg mulighetene Sikkerhetsinstruksjoner Symboler Merk Les gjennom følgende sikkerhetsinstruksjoner. De er utformet for å beskytte eiendom og forhindre

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer