Copyright. Fraskrivelse. Gjenkjennelse av varemerke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Copyright. Fraskrivelse. Gjenkjennelse av varemerke"

Transkript

1

2 Copyright Denne utgivelsen, inkludert alle fotografier, illustrasjoner og programvare, er beskyttet under internasjonale kopibeskyttelseslover, med enerett. Verken denne veiledningen, eller noe av materialet heri, kan reproduseres uten skriftlig tillatelse fra forfatteren. Copyright 2012 Fraskrivelse Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Fabrikanten gir ikke ut noen representasjoner eller garantier når det gjelder innholdet herav og spesielt frasier seg underforståtte garantier om handelsdyktighet eller egnethet for et spesielt formål. Fabrikanten forbeholder seg rettigheten til å revidere denne publikasjonen og gjøre endringer nå og da til innholdet herav uten forpliktelse til å melde i fra til noen om en slik revidering eller endring. Gjenkjennelse av varemerke Apple, Macintosh og PowerBook er varemerker eller registrerte varemerker for Apple Computer, Inc. IBM er et varemerke eller registrert varemerke for International Business Machines, Inc. Microsoft, PowerPoint, og Windows er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Adobe og Acrobat er varemerker eller registrerte varemerker for Adobe Systems Incorporated. DLP, DLP Link og DLP-logoen er registrerte varemerker for Texas Instruments og BrilliantColor er et varemerke for Texas Instruments. InFocus, In Focus og INFOCUS (stilisert) er enten registrerte varemerker eller varemerker for InFocus Corporation i USA og andre land. HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og andre land. Alle andre produktnavn brukt i denne veiledningen er eiendommen til deres respektive eiere og er anerkjent. i

3 Bruksanvisning for SP8600HD3D/IN8601 Viktig sikkerhetsinformasjon Viktig: Det anbefales sterkt at du leser nøye gjennom denne delen før bruk av projektoren. Disse sikkerhets- og bruksanvisningene vil forsikre at du trygt kan bruke projektoren i mange år. Oppbevar denne veiledningen for fremtidig bruk. Brukte symboler Advarselssymboler brukes på enheten og i denne veiledningen for å varsle deg om farlige situasjoner. Følgende stiler brukes i denne veiledningen for å varsle deg om viktig informasjon. Merk: Gir ekstra informasjon om det aktuelle emnet. Viktig: Gir ekstra informasjon som ikke burde overses. Forsiktig: Varsler deg om situasjoner som kan skade enheten. Advarsel: Varsler deg om situasjoner som kan skade enheten, utgjøre et farlig miljø eller forårsake personskade. Gjennom hele denne veiledningen, merkes komponentdeler og elementer på OSD-menyen med fet skrift som i dette eksemplet: "Trykk på MENU-knappen på fjernkontrollen for å åpne DISPLAY-menyen." Generell sikkerhetsinformasjon Ikke åpne kabinettet på enheten. Bortsett fra projektorlampen, er det ingen deler som brukeren selv kan reparere. For service, ta kontakt med InFocus på Følg alle advarsler og forsiktighetsregler i denne veiledning og på enhetens kabinett. Projektorlampen er designet til å være ekstremt lys. For å unngå skade på øyne, må du ikke se inn i linsen mens lampen er på. Ikke plasser enheten på en ustabil overflate, vogn eller stativ. Unngå bruk av systemet i nærheten av vann, i direkte sollys eller i nærheten av en varmekilde. Ikke plasser tunge gjenstander som bøker eller bager på enheten. ii

4 Forord Installasjonsmerknad for projektor Plasser projektoren i en horisontal posisjon Vippevinkelen til projektoren må ikke overstige 15 grader; projektoren må heller ikke installeres på noen annen måte enn på skrivebord eller i taket, ellers kan lampelevetiden reduseres dramatisk og andre uforutsette skader kan forekomme. Tillat minst 50 cm (19,69 tommer) klarering rundt utslippsventilen. (19,69 tommer) (19,69 tommer) (19,69 tommer) (3,94 tommer) (19,69 tommer) (11,81 tommer) Påse at inntaksventilene ikke resirkulerer varm luft fra utslippsventilen. Når projektoren brukes på et innelukket sted, må du sørge for at temperaturen i omgivelsesluften innenfor innkapslingen ikke overstiger driftstemperaturen mens projektoren kjører, og at luftinntaksog utslippsventilene ikke er blokkert. Alle innkapslinger bør bestå en sertifisert varmeevaluering for å sørge for at projektoren ikke resirkulerer utslippsluft, da dette kan føre til at enheten slås av selv om innkapslingstemperaturen er innenfor det godkjente driftstemperaturområdet. iii

5 Bruksanvisning for SP8600HD3D/IN8601 Strømsikkerhet Bruk bare den medfølgende strømledningen. Ikke plasser noe på strømkabelen. Plasser strømledningen hvor den ikke vil være i veien for folk som går. Fjern batteriene fra fjernkontrollen når den oppbevares eller ikke skal brukes på lang tid. Skifte lampen Utskifting av lampen kan være farlig hvis dette gjøres feil. Se Skifte projeksjonslampen på side 28 for tydelige og trygge instruksjoner for denne fremgangsmåten. Før lampen skiftes ut: Koble fra strømledningen. La lampen kjøle seg ned i omtrent én time. Rengjøring av projektoren Koble fra strømledningen før rengjøring. Se Rengjøring av projektoren på side 31. La lampen kjøle seg ned i omtrent én time. Lovmessige advarsler Før installasjon og bruk av projektoren, les de rettslige merknadene i Påbud fra myndighetene-delen på side 43. Viktige resirkuleringsinstruksjoner: Lampen(e) inni dette produktet inneholder kvikksølv. Dette produktet kan inneholde annet elektronisk avfall som kan være farlig hvis det ikke deponeres på en korrekt måte. Resirkuler eller deponer i henhold til lokale, statlige eller føderale lover. For mer informasjon, kontakt Electronic Industries Alliance på For informasjon om deponering av lampen, gå til Symbolforklaringer DEPONERING: Ikke bruk husholdnings- eller fellesavfallstjenester for deponering av elektrisk og elektronisk utstyr. EU-land krever bruk av separate tjenester for resirkulering. GS-merke Om denne bruksanvisningen Tilknyttet adresse: INFOCUS INTERNATIONAL B.V. CASABLANCAWEG 14 BLD A HP AMSTERDAM NL Denne veiledningen er ment for sluttbrukere og beskriver hvordan DLP-projektoren installeres og betjenes. Hvorvidt mulig, har relevant informasjon, som en illustrasjon og dens beskrivelse, blitt holdt på én side. Dette utskriftsvennlige formatet er både for å gjøre det enklere for deg og for å spare papir og dermed bevare miljøet. Det foreslås at du kun skriver ut deler som er relevante for dine behov. iv

6 Innholdsfortegnelse Forord KOMME I GANG... 1 ESKEN INNEHOLDER... 1 VISNING AV PROJEKTORDELER... 2 Visning foran fra høyre... 2 Topp-visning OSD-knapper og LED-er... 3 Bakfra... 4 Visning under... 5 FJERNKONTROLLDELER... 6 INSTALLERING OG BRUK... 8 SETTE BATTERIER I FJERNKONTROLLEN... 8 STARTE OG SLÅ AV PROJEKTOREN... 9 JUSTERE PROJEKTORNIVÅET JUSTERE ZOOM, FOKUS OG PLUGG (TRAPESFORM) JUSTERE VOLUMET OSD-MENYINNSTILLINGER OSD-MENYKONTROLLER Navigere OSD-menyen STILLE INN OSD-SPRÅKET OSD-MENYOVERSIKT BILDE >> BASIS BILDE>>AVANSERT MENY HSG-justering VIS-MENY PC detaljjustering D-innstillinger OPPSETT >> GRUNNLEGGENDE MENY Menyinnstillinger Kilde OPPSETT>>AVANSERT MENY Audio Lampeinnstillinger Closed Caption Presentasjonstimer STATUS-MENY VEDLIKEHOLD OG SIKKERHET SKIFTE PROJEKSJONSLAMPEN RENGJØRING AV PROJEKTOREN Rengjøring av linsen Rengjøring av huset FEILSØKING VANLIGE PROBLEMER OG LØSNINGER...32 TIPS FOR FEILSØKING LED-FEILMELDINGER BILDEPROBLEMER LAMPEPROBLEMER PROBLEMER MED FJERNKONTROLLEN LYDPROBLEMER FÅ UTFØRT SERVICE PÅ PROJEKTOREN HDMI SPØRSMÅL OG SVAR SPESIFIKASJONER SPESIFIKASJONER PROJEKSJONSAVSTAND VS PROJEKSJONSSTØRRELSE Projeksjonsavstand og størrelse på bord v

7 Bruksanvisning for SP8600HD3D/IN8601 TABELL OVER TIDSMODUS PROJEKTORMÅL PÅBUD FRA MYNDIGHETENE FCC-ADVARSEL CANADA WEEE SIKKERHETSSERTIFIKATER RS-232C-PROTOKOLL vi

8 Esken inneholder Pakk projektoren forsiktig ut og kontroller at følgende elementer er inkludert. Forord KOMME I GANG DLP-PROJEKTOR FJERNKONTROLL (BATTERIER ERIKKE INKLUDERT) CD-ROM (DENNE BRUKSANVISNINGEN) VGA-KABEL STRØMLEDNING (VARIER FRA LAND TIL LAND) HEFTE OM SIKKERHET OG GARANTI HURTIGGUIDE Kontakt forhandleren din øyeblikkelig dersom noen elementer mangler, virker skadet eller dersom enheten ikke fungerer. Det anbefales at du tar vare på den originale emballasjen i tilfelle du må returnere utstyret for garantitjenester. Forsiktig: Unngå bruk av projektoren på steder med mye støv. 1

9 Bruksanvisning for SP8600HD3D/IN8601 Visning av projektordeler Visning foran fra høyre ELEMENT ETIKETT BESKRIVELSE SE SIDE: 1. Hevefotknapp Trykk for å frigjøre hevefoten 2. Heisefot Justerer nivået til projektoren Linse Projiseringslinse 4. IR-mottaker Mottar IR-signal fra fjernkontroll 6 5. Fokusring Fokuserer det prosjekterte bildet 6. Zoomring Forstørrer det projiserte bildet Funksjonstaster Se visning ovenfra skjermmenyknapper og LED-er. 3 Viktig: Ventilasjonsåpninger på projektoren tillater god luftsirkulasjon, som holder projektorlampen kjølig. Ikke dekk til noen av ventilasjonsåpningene. 2

10 Forord Topp-visning OSD-knapper og LED-er Source Menu Enter Re-sync ELEMENT ETIKETT BESKRIVELSE SE SIDE: Lyser fast 1. Strøm-LED grønt Strøm på / Standby Av Strøm av (vekselstrøm av) Fast rød Lampen er slått på. 2. LED-lampe Blinker rødt Lampen varmes opp eller kjøles ned. (se LED-feilmeldinger på side 33) 3. Temp-LED Fast rød Feilkode (se LED-feilmeldinger på side 33) 4. (Strømknapp) Slår projektoren på eller av (markør opp) / Plugg Naviger OSD Hurtigmeny For Keystone 6. Menu Åpne og avslutt OSD-menyer (markør høyre) / Navigerer og endrer innstillinger i OSD 7. Vol+ Hurtigmeny For volum 8. Re-sync Optimerer bildestørrelse, posisjon og oppløsning 9. (markør ned) / Plugg Naviger OSD Hurtigmeny For Keystone 10. Enter Gå inn i eller bekreft uthevet OSD-menyelement (markør venstre) / Navigerer og endrer innstillinger i OSD 11. Vol- Hurtigmeny For volum 12. Kilde Navigerer og velg kilder

11 Bruksanvisning for SP8600HD3D/IN8601 Bakfra ELEMENT ETIKETT BESKRIVELSE SE SIDE: 1. Strøm inn Koble til STRØMKABELEN KOMPONENT Koble til KOMPONENTKABELEN fra en skjerm. 3. KOMPOSITT Koble til KOMPOSITTKABELEN fra en videoenhet. 4. VGA Koble til RGB-KABELEN fra en datamaskin. 5. HDMI 1 Koble til HDMI-KABELEN fra en HDMI-enhet. 6. HDMI 2 Koble til HDMI-KABELEN fra en HDMI-enhet. 7. DC 12 V TRIGGER Koble til en 12 V skjermtrigger (maks. 200 ma). 8. Sikkerhetslås Sikre til en fast gjenstand med et sikkerhetslåssystem. 9. Høyttaler Utgang for projektorlyd. 10. IR-mottaker Mottar IR-signal fra fjernkontroll AUDIO IN (L og H) Koble til LYDKABELEN fra en inngangsenhet. 12. AUDIO IN Koble til en LYDKABEL fra en inngangsenhet. 13. RS-232C Koble en kabel til RS-232-porten for kontroll. 14. AUDIO OUT Koble en LYDKABEL til et eksternt høyttalersystem. Merk: Hvis videoutstyret ditt har forskjellige inngangskilder, anbefales det å koble til med prioritering av HDMI, komponent, S-video, kompositt for bedre bildekvalitet. Advarsel: Som en sikkerhetsforholdsregel, må du koble all strøm til projektoren fra og koble fra tilkoblede enheter før du gjør tilkoblinger. 4

12 Forord Visning under ELEMENT ETIKETT BESKRIVELSE SE SIDE: 1. Rettstillingsfot Roter rettstillingsfoten for å justere hellingen Støttehull i tak 3. Heisefot Bruk kun med et InFocus-takmonteringssystem (delenr. PRJ-MNT- UNIV). Se din InFocus-forhandler eller gå til Hevefoten faller ned når du trykker på hevefotknappen. 4. Hevefotknapp Trykk for å frigjøre hevefoten. 10 Merk: Under installasjon, sørg for at du bare bruker UL-godkjente takmontasjer. For takinstallasjoner, bruk godkjent monteringsverktøy og M4-skruer med en maksimal skruedybde på 12 mm (0,47 tommer). Takmonterings konstruksjonen må være av en passende fasong og styrke. Takmonterings vektkapasitet må overstige vekten på det installerte utstyret, og må som en ekstra forholdsregel kunne motstå tre ganger vekten til utstyret over en periode på 60 sekunder. 5

13 Bruksanvisning for SP8600HD3D/IN8601 Fjernkontrolldeler Viktig: 1. Unngå bruk av projektoren med sterkt fluorescerende lys slått på. Enkelte høyfrekvens fluorescerende lys kan forstyrre betjening av fjernkontrollen. 2. Påse at det ikke er noen hindringer i banen mellom fjernkontrollen og projektoren. Hvis banen mellom fjernkontrollen og projektoren er hindret, kan signalet reflekteres fra enkelte refleksive overflater som projektorskjermer. 3. Knappene og tastene på projektoren har de samme funksjonene som de korresponderende knappene på fjernkontrollen. Denne bruksanvisningen beskriver funksjonene basert på fjernkontrollen. 6

14 Forord ELEMENT ETIKETT BESKRIVELSE SE SIDE: 1. Strøm på Slå projektoren på LED indikator Lyser bare når fjernkontrolltastene trykkes. 3. Visningsmodus Velg en passende forhåndsinnstilt modus for bruksmiljø. 4. Contrast Vis Kontrast-innstillingslinjen og bruk høyre- og venstretast for å justere. 5. Lysstyrke Vis Lysstyrke-innstillingslinjen og bruk høyre og venstre taster for å justere 6. Venstre pil Når OSD-menyen vises, navigerer denne knappen til venstre Menu Vis skjermmenyen. 8. Autobilde Synkroniser PC-bildet på nytt. 9. Overskann Juster overskanning. 10. SKARP Vis Skarphet-innstillingslinjen og bruk høyre- og venstretast for å justere bildeskarpheten (kun videokilder). 11. Kilde-1 HDMI1 12. Kilde-4 Komponent 13. Strøm av Slå av projektoren Kilde Navigerer og velg kilder. 15. Info Vis projektorinformasjon. 16. Demp Demp lyden. 17. Pil opp / Keystone+ Når OSD-menyen vises, navigerer denne knappen opp menyen. Ellers justerer den plugg (trapesform). 18. Velg Angi og bekreft innstillinger i skjermmenyen. 19. Høyre pil 20. Pil ned / Keystone- Når skjermmenyen vises, navigerer denne knappen til høyre. Når OSD-menyen vises, navigerer denne knappen ned menyen. Ellers justerer den plugg (trapesform). 21. Endre størrelse Endre bildeformatet. 22. Blank Blank skjermen. 23. Volum+ Øk volumet. 24. Freeze Frys video. 25. Volum- Senk lydstyrken. 26. FARGETONE Vis Fargetone-innstillingslinjen og bruk høyre- og venstretast for å justere gløden i bildet (kun videokilder) D 3D Slå på/av 2D til 3D funksjon (kun HDMI1 og HDMI2). 28. Kilde-3 VGA 29. Kilde-2 HDMI2 30. Belysning Slå baklyset i fjernkontrollen på eller av. 31. Kilde-5 Video 13 7

15 Bruksanvisning for SP8600HD3D/IN8601 INSTALLERING OG BRUK Sette batterier i fjernkontrollen 1. Fjern dekslet på batterirommet ved å skyve dekslet i retning av pilen. 2. Sett inn batteriene (ikke inkludert) som vist i illustrasjonen. 3. Sett på dekslet igjen. Forsiktig 1. Bruk kun AA-batterier (alkaliske batterier anbefales). 2. Brukte batterier kasseres i henhold til lokale bestemmer. 3. Fjern batteriene når projektoren ikke skal brukes på lengre tid. 8

16 Forord Starte og slå av projektoren 1. Koble strømledningen til projektoren. Koble den andre enden til en stikkontakt. strømlampen lyser. 2. Slå på tilkoblede enheter. 3. Kontroller at strømlampen lyser fast grønt. Trykk deretter Strøm påknappen på projektortastaturet eller fjernkontrollen ( ). Projektorens åpningsskjerm vises og tilkoblede enheter gjenkjennes. 4. Hvis mer enn én inngangsenhet er koblet til, trykk på KILDE-knappen på fjernkontrollen og bruk til å bla mellom ulike enheter. VGA: Analog RGB HDMI 1/2: HDMI (High Definition Multimedia Interface)-kompatibel KOMPONENT: DVD-inngang YCbCr/YPbPr eller HDTV-inngang YPbPr Video: Tradisjonell kompositt video 5. Projektoren slås av ved å trykke på Strøm av-knappen ( ) på projektortastaturet eller fjernkontrollen. Når SLÅ AV-vinduet vises, trykk på Slå av-knappen ( ) igjen. Projektoren slås av. Forsiktig: Ikke trekk støpslet ut av stikkontakten før LAMP-LED-en slutter å blinke, noe som indikerer at projektoren er nedkjølt. 9

17 Bruksanvisning for SP8600HD3D/IN8601 Justere projektornivået Ta hensyn til følgende når du plasserer projektoren: Projektorbordet eller stativet bør stå plant og være solid. Plasser projektoren slik at den er i rett vinkel mot skjermen. Fjern og kast skumputen på den bakre rettstillingsfoten før du justerer projeksjonsvinkelen. Kontroller at kablene er sikkert plassert. Unngå at noen kan snuble i kablene. D A B C 1. Projektorens høydenivå heves ved å løfte projektoren [A] og trykke på hevefotknappen [B]. Hevefoten faller ned [C]. 2. Projektorens høydenivå senkes ved å trykke på hevefotknappen og skyve projektoren ned. 3. Bildevinkelen justeres ved å dreie rettstillingsfoten [D] til høyre eller venstre til ønsket vinkel oppnås. 10

18 Forord Justere zoom, fokus og plugg (trapesform) 1. Bruk zoom -kontrollen (kun på projektoren) til å endre størrelse på det projiserte bildet og skjermen. B. 2. Bruk fokus -kontrollen (kun på projektoren) for å gjøre det projiserte bildet skarpere A. 3. Bruk KEYSTONEknappene (på projektoren eller fjernkontrollen) for å korrigere bildetrapes (bredere topp eller bunn). Fjernkontroll og OSD-panel 4. Perspektivkontrollkontrollen vises på displayet. 11

19 Bruksanvisning for SP8600HD3D/IN8601 Justere volumet 1. Trykk på Volumknappene (på projektoren eller fjernkontrollen). Volumkontrollen vises på displayet. 2. Bruk Vol +/- -knappene (på projektoren eller fjernkontrollen). 3. Trykk på Lydløsknappen for å slå av lyden. (Denne funksjonen er kun tilgjengelig på fjernkontrollen). 12

20 Forord OSD-MENYINNSTILLINGER OSD-menykontroller Projektoren har en OSD som lar deg gjøre bildejusteringer og endre forskjellige innstillinger. Navigere OSD-menyen Du kan bruke markørknappene på fjernkontrollen eller tastaturet på projektoren for å navigere og gjøre endringer til OSD-menyen. 1. For å gå inn i OSD-menyen, trykk på MENU-knappen. 2. Det er seks menyer. Trykk på pilknappen for å gå gjennom menyene. 3. Trykk på pilknappen for å gå opp og ned i en meny. 4. Trykk på for å endre verdier for innstillinger. 5. Trykk på MENY for å lukke OSDmenyen eller forlate en undermeny. Merk: Avhengig av videokilden, er ikke alle elementer i OSD-menyen tilgjengelig. For eksempel kan PCdetalj-justering-elementet i Bilde >> Basis-menyen kun modifiseres ved tilkobling til en PC. Elementer som ikke er tilgjengelige kan ikke brukes og er skyggelagt. 13

21 Bruksanvisning for SP8600HD3D/IN8601 Stille inn OSD-språket Still inn OSD-språket du vil bruke før du fortsetter. 1. Trykk på MENU-knappen. Trykk på pilknappen for å navigere til Oppsett >> Grunnleggende. 2. Trykk på pilknappene til Språk er uthevet. 3. Trykk på pilknappen til språket du vil bruke er valgt. 4. Trykk på MENU-knappen for å lukke OSD-menyen. 14

22 Forord OSD-menyoversikt Bruk følgende illustrasjon for å raskt finne en innstilling eller fastslå omfanget av en innstilling. 15

23 Bruksanvisning for SP8600HD3D/IN8601 BILDE >> Basis Trykk på MENU-knappen for å åpne OSD-menyen. Trykk på pilknappen for å gå til OPPSETT >> Basis-menyen. Trykk på pilknappen for å gå opp og ned i BILDE >>Basis-menyen. Trykk på for å endre verdier for innstillinger. Merk: Tilpasning av innstillingene i BILDE >> Basis-menyen er kun tilgjengelig i Bruker 1/2/3-modus. ELEMENT Visningsmodus Brukermodus Lysstyrke Kontrast Fargemetning Fargetone Skarphet Hudtone Lagre innstillinger Tilbakestill bildeinnstillinger BESKRIVELSE Trykk på pilknappene for å stille inn Visningsmodus. (Rekkevidde: Film / Lyst / Normalt / Bruker 1 / Bruker 2 / Bruker 3) Trykk på pilknappene for å stille inn Brukermodus. Merk: Kun tilgjengelig når Bruker 1/2/3 er valgt. (Område: Film/Lys/Normal) Trykk på pilknappene for å justere skjermlysstyrken. Trykk på pilknappene for å justere skjermkontrasten. Trykk på pilknappene for å justere videometningen. Merknader: Denne funksjonen er kun tilgjengelig når Component eller Video er valgt som inngangskilde. Trykk på -pilknappene for å justere videonyansen/fargetonen. Merknader: Denne funksjonen er kun tilgjengelig når Component eller Video med NTSC-system er valgt som inngangskilde. Trykk på pilknappene for å justere visningsskarpheten. Merknader: Denne funksjonen er kun tilgjengelig når Video- eller S-Videoinngangskilde er valgt. Trykk på pilknappene for å justere visningshudtone. Merknader: Denne funksjonen er kun tilgjengelig når Video- eller S-Videoinngangskilde er valgt. Trykk på ENTER-knappen for å lagre alle innstillingene. Merknader: Kun tilgjengelig når Bruker 1/2/3 er valgt. Trykk på ENTER/SELECT-knappen for å tilbakestille alle innstillinger til standardverdier. 16

24 Forord BILDE>>Avansert meny Trykk på MENU-knappen for å åpne OSD-menyen. Trykk på pilknappen for å gå til BILDE >> Avansert-menyen. Trykk på pilknappen for å gå opp og ned i BILDE >> Avansert--menyen. Trykk på for å endre verdier for innstillinger. ELEMENT Støy-reduksjon Fargetemperatur Gamma HSG-justering Fargerom BESKRIVELSE Trykk på pilknappen for å justere støyreduksjonen. Trykk på pilknappen for å stille inn fargetemperaturen. Trykk på pilknappen for å justere skjermens gammakorreksjon. Merknader: Denne funksjonen er kun tilgjengelig i Bruker 1/2/3-modus. Trykk på ENTER/SELECT-knappen for å gå inn i undermenyen for justering av HSG (Nyanse/Metning/Gain). Se HSG-justering på side 18. Trykk på pilknappen for å stille inn Fargerom (Rekkevidde: Auto/ RGB/ SDTV/ HDTV) Merknader: Denne funksjonen er kun tilgjengelig når HDMI-inngangskilden er valgt. 17

25 Bruksanvisning for SP8600HD3D/IN8601 HSG-justering Trykk på ENTER/SELECT-knappen for å gå inn i undermenyen HSG-justering. ELEMENT Primærfarge Nyanse Metning Gain BESKRIVELSE Trykk på -knappene for å stille inn Primærfargen. Merknader: Det er seks farger (R/ G/ B/ C/ M/ Y) som kan tilpasses. Trykk på -knappene for å justere Nyansen. Trykk på -knappene for å justere Metningen. Trykk på -knappene for å justere Gain. 18

26 Forord VIS-meny Trykk på MENU-knappen for å åpne OSD-menyen. Trykk på pilknappen for å gå til VISNINGmenyen. Trykk på pilknappen for å gå opp og ned i VISNING-menyen. Trykk på for å endre innstillingsverdier. ELEMENT Sideforhold Plugg Video overskanning PC-detalj-justering 3D-innstillinger BESKRIVELSE Trykk på pilknappen for å stille inn Sideforholdet. (Område: Auto/ 16:9/ 4:3/ Brevkasse/ Reell) Trykk på pilknappen for å justere plugg (trapesform). Trykk på pilknappen for å justere overskanning. Trykk på ENTER/SELECT-knappen for å gå inn i undermenyen PC-detaljjustering. Se PC detaljjustering på side 20. Trykk på ENTER/SELECT-knappen for å gå inn i undermenyen 3D-innstillinger. Se 3D-innstillinger på side

27 Bruksanvisning for SP8600HD3D/IN8601 PC detaljjustering Trykk på ENTER/SELECT-knappen for å gå inn i undermenyen PC-detalj-justering. Merknad: Tilpasning av innstillingene i PC detaljjustering-menyen er kun tilgjengelig når PC-inngangskilde (analog RGB) er valgt. ELEMENT Automatisk Frekvens Fase Horisontal posisjon Vertikal posisjon BESKRIVELSE Trykk på RE-SYNC-knappen på projektorens tastatur eller AUTO IMAGE-knappen på fjernkontrollen for å justere frekvens, fase og posisjon automatisk. Trykk på pilknappene for å justere A/D-samplingnummeret. Trykk på pilknappene for å justere A/D-samplingklokken. Trykk på pilknappene for å justere visningsposisjonen til venstre eller høyre. Trykk på pilknappene for å justere visningsposisjonen opp eller ned. 20

28 Forord 3D-innstillinger ELEMENT BESKRIVELSE 3D-modus Trykk på pilknappen for å aktivere eller deaktivere 3D-modus. 2D- til 3D-modus Trykk på pilknappen for å aktivere eller deaktivere 2D til 3D-modus. 3D-type Synk. invert. 2D- til 3D-dyp 2D- til 3D-kurve Side-om-side Topp-og-bunn Merk: Trykk på pilknappen for å velge 96 Hz eller 120 Hz når det brukes en 1080p 24 Hz «rammepakning» av 3D-formatet. Trykk på pilknappen for å aktivere eller deaktivere Synk. invert. Du kan slå på denne funksjonen hvis bildet ser ut til å flimre, ser rart ut, har feil dybde eller er anstrengende å se på for å se om bildet blir bedre. Trykk på pilknappen for å justere dybden i 3D-effekten. Du kan justere den positive og den negative 3D Z-aksen. Trykk på pilknappen for å justere 3D-kurven. Valg av forskjellige kurvealternativer påvirker den relative kurven (eller flatheten) til det viste 3D-bildet. Trykk på pilknappen for å aktivere eller deaktivere 2D Side-om-sidebildekonvertering. Denne funksjonen konverterer 2D-bilder med Side-om-sideformatering til 3D. Trykk på pilknappen for å aktivere eller deaktivere 2D Topp-og-bunnbildekonvertering. Denne funksjonen konverterer 2D-bilder med Topp-og-bunnformatering til 3D. 1. I utgangspunktet, når en 3D-kompatibel kilde ikke gjenkjennes, er elementene i 3D-undermenyen utilgjengelig. 2. I tillegg til projektoren trenger du et par 3D-briller med lukkerglass, 3D-innhold og en 3D-kompatibel kilde (med sender). Påse at brillene du velger passer til synkroniseringsmodusen du vil bruke. 3. De ulike brilletypene (med DLP-link eller IR-lukkerglass) har særskilte konfigurasjonsprosesser. Følg produsentens dokumentasjon for å sette opp brillene riktig. 21

29 Bruksanvisning for SP8600HD3D/IN8601 OPPSETT >> Grunnleggende meny Trykk på MENU-knappen for å åpne OSD-menyen. Trykk på pilknappen for å gå til OPPSETT >> Grunnleggende-menyen. Trykk på pilknappen for å gå opp og ned i OPPSETT>>Grunnleggende-menyen. Trykk på for å endre verdier for innstillinger. Språk ELEMENT Introduksjonslogo Projeksjon Timer for hvit skjerm Skru av automatisk Dvaletimer Bakgrunnsfarge Menyinnstillinger Kilde BESKRIVELSE Trykk på -knappene for å velge en annen språkmeny. (Rekkevidde: English/ Français/ Deutsch/ Español/ Português/ 簡 体 中 文 / 繁 體 中 文 / Italiano/ Norsk/ Dansk/ Svenska/ Nederlands/ Русский/ 한국어/ Bahasa Indonesian/ (فارسی Việt/ Türkçe/ /العربية Trykk på pilknappene for å velge en annen oppstartsskjerm. (Område: InFocus/Blå/Svart) Trykk på -knappene for å velge fra fire projeksjonsmetoder: Front Bord / Front Tak / Bakside Bord / Bakside Tak. Trykk på pilknappene for å stille inn Blank skjerm-tidtakeren (Timer for hvit skjerm). Det projiserte bildet gjenopprettes automatisk etter den innstilte tiden. (Rekkevidde: Deaktiver/ 5 min/ 10 min/ 15 min/ 20 min/ 25 min/ 30 min) Trykk på pilknappene for å stille inn Skru av automatisk-tidtakeren. Projektoren slås automatisk av hvis ingen inngangskilde er registrert etter den forhåndsinnstilte tidsperioden. (Rekkevidde: Deaktiver/ 5 min/ 10 min/ 15 min/ 20 min/ 25 min/ 30 min) Trykk på pilknappene for å stille inn Dvaletimeren. Projektoren slås automatisk av etter den forhåndsinnstilte tidsperioden. (Rekkevidde: Deaktiver/ 30 min/ 1 t/ 2 t/ 3 t/ 4 t/ 8 t/ 12 t) Trykk på pilknappene for å velge bakgrunnsfargen når ingen inngangskilde er registrert. (Rekkevidde: Lilla / Svart / Blå) Trykk på ENTER/SELECT-knappen for å gå inn i undermenyen Menyinnstillinger. Se Menyinnstillinger på side 23. Trykk på ENTER/SELECT-knappen for å gå inn i undermenyen Kilde. Se Kilde på side

30 Forord Menyinnstillinger Trykk på ENTER/SELECT-knappen for å gå inn i undermenyen Menyinnstillinger. ELEMENT Meny plassering Meny vis tid BESKRIVELSE Trykk på -knappene for å velge mellom fem skjermmenyposisjoner: Topp-venstre / Topp-høyre/ Senter/ Bunn-venstre / Bunn-høyre. Trykk på -knappene for å stille inn tidtakeren for menyvisning før skjermmenyen tidsavbrytes. (Område: 5 sek / 10 sek / 15 sek/ 20 sek / 25 sek / 30 sek) Kilde Trykk på ENTER/SELECT-knappen for å gå inn i undermenyen Kilde. VGA HDMI 1 HDMI 2 ELEMENT Component Video Automatisk hurtigsøk BESKRIVELSE Trykk på -knappene for å aktivere eller deaktivere VGA-kilden. Trykk på -knappene for å aktivere eller deaktivere HDMI-kilden. Trykk på -knappene for å aktivere eller deaktivere Component-kilden. Trykk på -knappene for å aktivere eller deaktivere videokilden. Trykk på -knappene for å aktivere eller deaktivere Automatisk hurtigsøk etter tilgjengelig inngangskilde. Merknader: Når ønsket kilde er valgt, slås Automatisk hurtigsøk-funksjonen av. 23

31 Bruksanvisning for SP8600HD3D/IN8601 OPPSETT>>Avansert meny Trykk på MENU-knappen for å åpne OSD-menyen. Trykk på pilknappen for å gå til OPPSETT >> Avansert -menyen. Trykk på pilknappen for å gå opp og ned i OPPSETT >> Avansertmenyen. Audio ELEMENT Lampeinnstillinger Høydemodus Testmønster Closed Caption LED-kontroll Presentasjonstimer Nullstill alle innstillinger BESKRIVELSE Trykk på ENTER/SELECT-knappen for å gå inn i undermenyen Audio. Se Audio på side 25. Trykk på ENTER/SELECT-knappen for å gå inn i undermenyen Lampeinnstillinger. Se Lampeinnstillinger på side 25. Trykk på pilknappene for å slå Høydemodus på eller av. Det anbefales å slå på når omgivelsene er høyere enn 1500 m (4921 fot). Trykk på -piknappene for å slå på eller av testmønsteret. Trykk på ENTER/SELECT-knappen for å gå inn i undermenyen Closed Caption. Se Closed Caption på side 26. Trykk på -pilknappene for å slå projektorens LED-indikatorer på (normalt) og av (Av). Trykk på (ENTER/SELECT) / for å gå til Presentasjonstimer-menyen. Se Presentasjonstimer på side 26. Trykk på ENTER/SELECT-knappen for å tilbakestille alle innstillinger til standardverdier. 24

32 Forord Audio Trykk på ENTER/SELECT-knappen for å gå inn i undermenyen Audio. ELEMENT Volum Diskant Bass Demp AGC Nullstill BESKRIVELSE Trykk på -knappene for å justere lydstyrken. Trykk på -knappene for å justere diskanten. Trykk på -knappene for å justere bassen. Trykk på -knappene for å slå de interne og eksterne høyttalerne på eller av. Trykk på -knappene for å slå innstillingene for Automatisk gain-kontroll på eller av. Trykk på ENTER/SELECT-knappen for å tilbakestille alle innstillinger til standardverdier. Lampeinnstillinger Trykk på ENTER/SELECT-knappen for å gå inn i undermenyen Lampeinnstillinger. ELEMENT Lampemodus Nullstill lampetimer Lampetimer BESKRIVELSE Trykk på knappene for å justere lampens lysstyrke. Trykk på ENTER/SELECT-knappen for å tilbakestille Lampetimer etter at lampen er byttet. Viser antall timer lampen har vært i bruk. 25

HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og andre land.

HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og andre land. Copyright Denne utgivelsen, inkludert alle fotografier, illustrasjoner og programvare, er beskyttet under internasjonale kopibeskyttelseslover, med enerett. Verken denne veiledningen, eller noe av materialet

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og andre land.

HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og andre land. Copyright Denne utgivelsen, inkludert alle fotografier, illustrasjoner og programvare, er beskyttet under internasjonale kopibeskyttelseslover, med enerett. Verken denne veiledningen, eller noe av materialet

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig.

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke overholdes, kan det føre til

Detaljer

Copyright. Fraskrivelse. Gjenkjennelse av varemerke

Copyright. Fraskrivelse. Gjenkjennelse av varemerke Copyright Denne utgivelsen, inkludert alle fotografier, illustrasjoner og programvare, er beskyttet under internasjonale kopibeskyttelseslover, med enerett. Verken denne veiledningen, eller noe av materialet

Detaljer

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet.

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet. Produktinformasjon Tilkoblinger Tilkobling VGA INN PC AUDIO INN VGA UT STEREO UT TV UT ANTENNE DC-INN AUDIO-L INN AUDIO-R INN VIDEO INN Kontrollpanel S-VIDEO INN CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler hurtigveiledning Takk for at du valgte dette produktet fra JBL JBL Cinema SB100 aktiv lydlisthøyttaler er et komplett, integrert lydsystem som gir en dramatisk forbedring

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

8. VIDEO UT 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvalgbryter 13. VIDEO INN. A. Meny B. Zoom C.

8. VIDEO UT 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvalgbryter 13. VIDEO INN. A. Meny B. Zoom C. Produktinformasjon SENDER MOTTAKER 1. Antenne 2. VGA UT 3. VGA INN 4. AUDIO INN 5. S-VIDEO 6. Strømtilførsel 7. Kontrollknapper BETJENINGS- KNAPPER Kabler Type 8. VIDEO UT 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning AV-mottaker med flere kanaler STR-DN1020 Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning 1 Koble til høyttalerne 2 Koble TV-en til andre enheter 3 Andre tilkoblinger 4 Velge høyttalere og optimalisere

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016 Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone Bruksanvisning UBT8016 1 1 Knapp for Av / På 2 Knapp for Meny 3 Knapp for å hoppe forover 4 Knapp for å velge nedover i meny 5 Knapp for FLAT 6 Knapp for ROCK

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

PROSJEKTILET. Bluetooth-høyttaler med NFC-teknologi. Brukerhåndbok

PROSJEKTILET. Bluetooth-høyttaler med NFC-teknologi. Brukerhåndbok Bluetooth-høyttaler med NFC-teknologi Brukerhåndbok Kjære kunde, takk for at du har kjøpt et IRC-produkt. Vi setter pris på at du har valgt ett av produktene våre. Vi er også sikre på at du vil være svært

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

[Plassering for forsiktighetserklæring]

[Plassering for forsiktighetserklæring] sveiledning LCD-fargeskjerm [Plassering for forsiktighetserklæring] Om installasjonsveiledningen og brukerveiledningen sveiledning (denne veiledningen) Brukerveiledning (PDF-fil på CD-ROM*) PRECAUTIONS

Detaljer

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING www.argonaudio.com 1 Brukermanual SUB840 Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss, og grunnleggelsen av Argon Audio er

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 Sentry Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0503 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 Generelt

Detaljer

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp.

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp. KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN EQ-bryter Strømknapp Kildeknapp Volumknapper Surroundknapp Bluetoothknapp Opticalinngangskontakt Aux

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

FCC-advarsel. Canada. Godkjenninger

FCC-advarsel. Canada. Godkjenninger Samsvarserklæring Produsent: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA Vi erklærer på eget ansvar at denne projektoren er i overensstemmelse med følgende direktiver

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 2 INNHOLDSFORTEGNELSE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

The Connector BRUKSANVISNING. Viktige sikkerhetsinstruksjoner

The Connector BRUKSANVISNING. Viktige sikkerhetsinstruksjoner BRUKSANVISNING The Connector Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Les, oppbevar og følg disse instruksjonene. 2. ADVARSEL: Pass på å holde produktet unna regn og fuktighet for å forebygge faren for brann

Detaljer

Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB

Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB SPESIFIKASJONER Mottakssystem : BG / DK / I Fargesystem :

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

SUB640 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1

SUB640 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING www.argonaudio.com 1 Brukermanual SUB640 Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss, og grunnleggelsen av Argon Audio er

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem eller oversettes til noe språk i noen

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Veiledning for områdeklargjøring. September 2015

Veiledning for områdeklargjøring. September 2015 September 2015 Copyright Dette dokumentet leveres «som det er». Informasjonen og synspunktene i dette dokumentet, inkludert URL-adresser og andre referanser til nettsteder, kan endres uten varsel. Dette

Detaljer

[Plassering for forsiktighetserklæring]

[Plassering for forsiktighetserklæring] sveiledning LCD-fargeskjerm [Plassering for forsiktighetserklæring] (SX46W) (SX76W) Om installasjonsveiledningen og brukerveiledningen sveiledning (denne veiledningen) Inneholder grunnleggende informasjon,

Detaljer

Multimedia projektor MODELL PRM-25 PROJEKTOR. Brukerens håndbok

Multimedia projektor MODELL PRM-25 PROJEKTOR. Brukerens håndbok Multimedia projektor MODELL PRM-25 PROJEKTOR Brukerens håndbok Copyright Denne publikasjonen, med alle fotografier, illustrasjoner og software inkludert, er beskyttet av internasjonale copyrightlover.

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sette sammen monitoren... 3. Koble fra monitoren... 3. Justere synsvinkelen... 4. Koble til utstyrsenhetene...

Innholdsfortegnelse. Sette sammen monitoren... 3. Koble fra monitoren... 3. Justere synsvinkelen... 4. Koble til utstyrsenhetene... Innholdsfortegnelse Forholdsregler...2 SPESIELLE MERKNADER FOR LCD-MONITORER...2 Leveringsinnhold...3 Installeringsinstruksjoner...3 Sette sammen monitoren... 3 Koble fra monitoren... 3 Justere synsvinkelen...

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Kontroller. ActivSound 75. (1) Av/på-bryter Brukes til å slå enheten av og på. (2) Indikatorlampe Lyser grønt når enheten er på.

Kontroller. ActivSound 75. (1) Av/på-bryter Brukes til å slå enheten av og på. (2) Indikatorlampe Lyser grønt når enheten er på. ActivSound 75 (1) Av/på-bryter Brukes til å slå enheten av og på. () Indikatorlampe Lyser grønt når enheten er på. () Infrarød volumkontroll for mikrofon [Teacher(Lærer) 1 og ] Bruk denne kontrollen til

Detaljer

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507 Brukerhåndbok Opal Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0507 Innhold Innledning...3 Hva inneholder esken?...3

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Sikkerhet. Sikker behandling av strøm. Sikkerhet ved installering. Sikkerhet under rengjøring

Sikkerhet. Sikker behandling av strøm. Sikkerhet ved installering. Sikkerhet under rengjøring Innholdsfortegnelse Sikkerhet 1 Sikker behandling av 1 strøm Sikkerhet ved installering 1 Sikkerhet under 1 rengjøring Spesielle merknader om LCD 2 monitorer Pakningens innhold 2 Instruksjoner for installering

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Spesifikasjoner SMART Document Camera. Modell SDC-330. Enestående gjort enkelt. Fysiske spesifikasjoner. Standardfunksjoner

Spesifikasjoner SMART Document Camera. Modell SDC-330. Enestående gjort enkelt. Fysiske spesifikasjoner. Standardfunksjoner TENK FØR DU SKRIVER UT Spesifikasjoner SMART Document Camera Modell SDC-330 Fysiske spesifikasjoner Størrelse Oppstilt Sammenlagt Vekt 28,9 cm 41,7 cm 37 cm 28,9 cm 9,5 cm 31,2 cm 3,46 kg Alle dimensjoner

Detaljer

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera.

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera. 2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les bruksanvisningen nøye før bruk! Les

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Trådløs overvåkningssystem

Trådløs overvåkningssystem Trådløs overvåkningssystem Bruksanvisning Lynsymbolet viser at deler på innsiden av apparatet inneholder elementer med høy spenning. Utropstegnsymbolet viser brukeren at enkelte operasjoner og deler har

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

SIKKERHET OG OPPSETT -------------------------------------------------------------------------------

SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- Sikkerhet Vennligst merk følgende instruksjoner ved oppsett av TV-apparatet: 7 Fjernkontrollen er kun

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4 9310659 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

FCC-advarsel. Godkjenninger

FCC-advarsel. Godkjenninger in100 Samsvarserklæring Produsent: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 US Vi erklærer på eget ansvar at denne projektoren er i overensstemmelse med følgende

Detaljer

Esken inneholder VIKTIG: Kamera

Esken inneholder VIKTIG: Kamera Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision Video Babycall. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisningen og oppbevar den på et trygt sted for senere bruk. Esken

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner

Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner Om advarsler ADVARSEL: En ADVARSEL angir en potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller dødsfall. Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner Sett forfra 1 2 3 4 18 19 15 16

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

FCC-advarsel. Canada. Godkjenninger

FCC-advarsel. Canada. Godkjenninger Bruksanvisning PX839-000-02 DISPERINDG Nr. 0287/1.824.51/09.03 Offentlige modeller: IN112a/IN114a/IN116a/IN112aT/IN114aT/IN114STa/IN118HDa/IN118HDSTa Samsvarserklæring Produsent: InFocus Corporation, 13190

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning KeyMaestro punkttastatur av HumanWare Brukerveiledning januar 2006 1. Velkommen Maestro (eller Trekker) støtter KeyMaestro HumanWare Braille Bluetooth tastaturet. KeyMaestro bruker Bluetooth teknologi

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com TROT DEVELOPMENT

BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com TROT DEVELOPMENT Trot TRACKER BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

jbl on stage micro II høyttalerdokk for iphone/ipod

jbl on stage micro II høyttalerdokk for iphone/ipod Bruksanvisning Norsk iphone/ipod ikke inkludert jbl on stage micro II høyttalerdokk for iphone/ipod Viktige sikkerhetsanvisninger Vennligst les de følgende advarsler før bruk: 1. Les disse anvisningene.

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

of Norway Tusen takk

of Norway Tusen takk of Norway Tusen takk På / av Forrige Neste Kildevelger ( trykk + hold ) OK Meny / tilbake Som bruker av våre produkter, er du den aller viktigste personen for Pinell. Vi arbeider hele tiden hardt for å

Detaljer

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Bruksanvisning Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Modulær stemmeforsterker for AudioLink mikrofonmottakere. Dok.nr.: 1141A1 Dato: 2013-02-13 Sandefjord

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5 9356196 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer