Programfaget i karriereplanen. Korgen Sentralskole Anne Marie Brendmo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Programfaget i karriereplanen. Korgen Sentralskole Anne Marie Brendmo"

Transkript

1 Programfaget i karriereplanen Korgen Sentralskole Anne Marie Brendmo

2 Læreplan : Læreplan for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring. Gjeldende plan i Kunnskapsløftet

3 Hovedbudskap i læreplanen 93 Ta hele eleven i bruk i læringsprosessen, det integrerte menneske Undervisningen skal tilpasses den enkelte elev Eleven skal læres opp til å lære uten lærer

4 Læreplansitater Barn starter på et stort eventyr som med hell og omsorg kan vare et livsløp. Skolen må lære dem ikke å være redde, men å møte det nye med forventning og virkelyst.

5 Programfag språk og kultur Vits er þörf, þeim er víða ratar; dælt er heima hvat; at augabragði verðr, sá er ekki kann ok með snotrum sitr.

6 93-planen: Snøhvit og? Opplæringen skal kvalifisere for produktiv innsats i dagens næringsliv, og gi grunnlag for senere i livet å kunne gå inn i yrker som ennå ikke er skapt. (innledning L-97 og L-2006)

7 Læreplansitater: Opplæringen må utvikle de evner som trengs for spesialiserte oppgaver, og gi en generell kompetanse som er bred nok for omspesialisering senere i livet (innledning L-97 og L-2006)

8 2006: hva har du på lager?

9 Det var en gang.. Lærdommen var ferdig tilberedt Det ble øst opp på tallerkenen Spis maten din gutt!

10 Slik er det nå Supermarked Koldtbord Krever eget initiativ Kunnskap om hva som er sunt og godt Kunnskap om egne behov Kunnskap om hvordan

11 Læreplansitater Oppfostringen skal gi elevene lyst på livet, mot til å gå løs på det og ønske om å bruke og utvikle videre det de lærer.

12 Leder av EO Vibeke Mohn Herberg: Når det gjelder frafall, tror jeg den viktigste nøkkelen ligger i å skape lærelyst- ikke så mye i strukturer og rammeverk. (Skolelederen,august 2007)

13 Hvor finnes motivasjonen?

14 Hva vi har lært dem - og som noen kan: IKT Å skifte mellom retteprogram, nynorsk, bokmål, engelsk Å variere skrift og linjeskift Å lage riktige avsnitt Å lage og vise presentasjoner Å bruke it slearning

15 Hva vi ikke har lært dem som alle/noen kan IKT Å laste ned musikk Å chatte på MSN Å ta bilder for å legge ut på nettet Å ha god oversikt over pornografiske sider på nettet Å lage egne hjemmesider

16 Motivasjon å bli utfordret og å se sammenhenger

17 Programfaget i læreplanen formål: Gi elevene muligheter for valg,som skal kunne bidra til økt engasjement og bedre forutsetninger for senere utdanningsvalg. Gi elevene erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike utdanningsprogrammene Gi elevene mulighet til mer praktisk aktivitet og fordypning

18 Programfaget i læreplanen, forberedelsesfasen: Elevene skal gis mulighet til å skaffe seg en oversikt over det aktuelle utdanningsprogrammet og/eller programområdet i videregående opplæring som det valgte programfaget er en del av.

19 Gjennomføringsfasen: Størst tidsramme (Korgen 45 t.pr år) Elevene skal få erfare en smakebit av innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer det programmet som eleven har valgt og de videre studier og yrker dette kan føre fram til.

20 vurderingsfasen.. Der elevene på grunnlag av dokumenterte erfaringer og kunnskaper som er ervervet gjennom arbeidet med programfaget, kan reflektere over sine egne valg relatert til videre utdanning og yrke.

21 Den skal tidlig krøkes Eller båten blir til mens du ror..?

22 Dagbladet 19.januar 07: ' Flere gutter enn jenter dropper ut av både videregående og høyere utdanning ' Guttene gjør det langt dårligere enn jentene i skolen. Skolen er for feminin, mener kunnskapsminister Øystein Djupedal. 'Jenter planlegger framtida tidligere enn guttene gjør. Derfor jobber de mer med skolen' Maria, Guro, Monika 18 år.

23 Elevundersøkelsen 07 Er du interessert i å lære på skolen I alle eller de fleste fagene: Nasjonalt: 37,93% Nordland: 35,58% Korgen: 44,44% Nok utfordringer: Nasjonalt 39,53 Nordland:41,97 Korgen: 47,22

24 Elevundersøkelsen 07 Jobber med skolefag fordi (tall for helt enig) Liker å prøve å være bedre enn andre elever: Nasjonalt 20,28%, Korgen: 8,33% Vil gjerne være best i noe: Nasjonalt: 51,09% Korgen: 25% Øke jobbmuligheter: Nasjonalt: 59,39% Korgen 69,44 Trygg framtid Nasjonalt: 58,72% Korgen: 66,67%

25 Evner, egenskaper og ferdigheter Interessetester Hva er et godt liv? Muligheter i arbeidslivet Sysselsetting Yrkesområder Trivsel Mål, valg og drømmer Kvalifikasjoner Likestilling Verdier Info om ulike studieprogram Jobbsøking Arbeidsmarkedet

26 Karriereplan Korgen Sentralskole Programfag Konferansetimer Arbeidshefte Min Framtid PRYO-uke Yrkesutplasering YOU-tester på nett Evne/interessetester Personlig samtale, Veiledningssenteret Skolebesøk / Individuell Hospitering Kompetanseperm: CV, kompetanseattest m.m Praksis og rapportering, Programfag Søknad, Videregående opplæring

27 Læreplansitater: Oppfostringen skal fremme både lojalitet overfor det nedarvede og lyst til å bryte nytt land. Da må den gi både praktiske ferdighet og innsikt - trene både ånd og hånd

28 Finnmark Dagblad mars 07: En av fem dropper ut av videregående skole i Lakselv Elev hevder at han er generelt skolelei Rektor Maja Hoikka sier at Media og kommunikasjon er ei linje med stort frafall De tror de kan sitte og spille spill i timene, men for å gå på den linja må man være dyktig til å kommunisere både skriftlig og muntlig sier hun.

29 Programfag innhold Felles for alle programfagene: Starter med introduksjon av programfaget, hvordan det er på vgs, planer, lærebøker, yrkes- og utdanningsmuligheter innenfor faget. Opplegg i regi av egen skole Midt i perioden: en dag besøk vgs. Avsluttes med kursbevis/kompetanseattest og karakter (etter elevens valg).

30 Programfag til valg KS MÅL: Elevene skal lære noe helt nytt Elevene skal ha et konkret resultat å vise til når de er ferdige med programfagkurset. Elevene skal få innsikt i innholdet i programfaget på vgs. og hvilke krav og muligheter som ligger i denne utdannings - veien Elevene skal få erfaringer og kunnskap som arbeidstakere og arbeidsgivere (entreprenørskap)

31 Vårt tilbud 2005/2007 Språk- og kulturfag Realfag Teknikk og industriell produksjon Mat og Restaurantfag Naturbruk Bygg og anlegg

32 Musikk eller idrettsfag? Elever som ønsker å gå studieforberedende utdanningsprogrammer musikk, dans og drama eller idrettsfag på vgs. anbefales å velge språk og kultur eller realfag. Kanskje vil man se at man kan lykkes i idrett og musikk ved å velge f.eks. rørleggerfaget?(som Anders Jacobsen og Kurt Nilsen).

33 Programfag KS eksempler Språk og kultur: Latin og linjer til latinske språk Gammelnorsk og linjer til nordiske språk Immigrasjonshistorie Fonetisk transkripsjon Skape tekster på engelsk og norsk

34 Programfag språk og kultur latin Latinens historie begynte for omtrent 2700 år siden. Latin var et språk som bare ble snakket av noen få tusen mennesker i byen Roma. Roma ble grunnlagt i år 753 f.kr. Romerne både snakket og skrev latin. Romas sentrum het forum romanum det romerske torget.

35 Programfag språk og kultur lingua latina Rex Konge, stammen av ordet finnes i regjere og regalier Res publica offentlig sak, (republikk, romersk styreform fra 509 f.kr) Makten hos Populus folket (people, peuple). Senex gammel senatet var opprinnelig de gamles råd Tu du Mater, pater moder, fader (mor, far) Agricultura jordbruk Ager åker cultura dyrking Puer puella gutt jente Servus slave Longum est iter per praecèpta, breve et èfficax per exempla.. Veien gjennom regler er lang, men den gjennom eksempler er kort og effektiv. Amantes Amentes forelskede er forrykte.

36

37 Programfag Språk og Kultur Development of the English language

38 Programfag Språk og Kultur English around the world

39 Programfag Språk og Kultur US/UK history and culture

40 Programfag Språk og Kultur Phonetic transcription

41 Programfag matematikk «De voksne elsker tall. Hvis du forteller dem om en ny venn, spør de aldri om vesentlige ting. De spør aldri: «Hvordan var stemmen hans? Hva er det han helst vil leke? Samler han på sommerfugler?» Nei, de spør: «Hvor gammel er han? Hvor mange søsken har han? Hvor meget veier han? Hvor meget tjener faren hans?» Og da først tror de at de kjenner ham. Dersom du sier til en voksen: «Jeg har sett et nydelig rødt steinhus med geranier i vinduene og duer på taket,» så kan de slett ikke tenke seg hvordan det ser ut. Du skal si: «Jeg har sett et hus til hundre tusen franc.» Og da vil de rope: «Å, så nydelig det er!» «Den lille prinsen» av Antoine de Saint-Exupéry

42 Programfag realfag HVOR KOMMER TALLENE FRA?..fra sten og ben til null og én. Tallene og tellingen kom som svar på et behov og en interesse hos de forskjelligste kulturer og sosiale grupper idet de prøver å telle årets dager, avgjøre en handel eller en transaksjon, telle sine kroppsdeler, sine bryllup, sine døde, sine eiendeler, sitt kveg, sine soldater, sine tap og til og med sine fanger, som noen ganger går helt tilbake til grunnleggelsen av en av deres byer eller seirer. De som gjette saue- eller geiteflokkene, måtte f.eks. forsikre seg om at alle dyrene var kommet vel hjem til fjøset når de kom tilbake fra beitet. De som lagret redskaper eller våpen, eller voktet matlagre til fellesskapets behov, måtte kontrollere om våpnene, redskapene og maten var i den tilstand de hadde forlatt dem i. De som hadde et uvennskapelig forhold til nabogrupper, var helt sikkert interessert i å vite om soldatene var fulltallige når de vendte hjem fra en militær ekspedisjon. Var dette ikke tilfellet, måtte de finne ut tapene etter kampen.

43 Eksempler fra programfag realfag Retorisk algebra: "Gjett og juster" Egypterne løste ligninger hvor alt ble beskrevet med ord, og en satte ikke opp likninger slik vi ville gjøre i dag. Egypterne hadde en metode som de ofte brukte når de skulle løse litt vanskeligere likninger. Metoden ble kalt "regula falsi" som vi kan oversette med "gjett og juster". Typisk er den såkalte Hau-regning: Eksempel (funnet nedskrevet på papyrus): En "hau" og en kvart hau gir tilsammen 15. Regn med 4, legg til 1/4 dvs 1 og tilsammen 5. Del ut 15 med 5 og får 3. Endelig multipliser 4 med 3 og får 12. Den søkte "hau" er 12. Synkopert algebra: 250 år etter Kristus fant en matematiker ved navn Diofantos ut at det gikk an å sette opp likninger med symboler. For ham var disse symbolene å regne for forkortelser som skulle forenkle algebraen ved at man slapp å utrykke oppgavene i lange setninger. Diofantos' symboler: - symbol for ukjent størrelse x - symbol for x2 Ky - symbol for x3 - symbol for x4 - symbol for x5 KyK - symbol for x6

44 Læreplansitater Barn starter på et stort eventyr som med hell og omsorg kan vare et livsløp. Skolen må lære dem ikke å være redde, men å møte det nye med forventning og virkelyst.

45 Programfag til valg Fra hvorfor og hva Til hvordan

46 Grunnskolen har hovedansvar Planenes hovedmål er fordypning og praktisering Skal være opplæring i og smakebiter av utdanningsprogrammene i vgs. Skal gi pekepinner mot et framtidig yrke/entreprenørskap Vi trenger vgs. som samarbeidspartnere Legge vekt på at begge skoleslag vinner.

47 Ha respekt for planleggingen i vgs Legge tidsplaner tidlig for å kunne gjøre avtaler om skolebesøk. Grunnskolen skal tilpasse seg vgs. sine planer/ikke omvendt. Dra gjensidige veksler på den felles faglige kompetansen og den ulike erfaringsbakgrunnen

48 Organisering Programfag KS Ca. 40 elever på hvert trinn Tilbud om 6 programfag 4-9 elever på hvert fag Planer om utvidelse i kommunen slik at flere programfag kan tilbys

49 Programfag til valg KS Organisering onsdager klasse:onsdag 23 august: orientering om programfagene, arb. i Min framtid 8 påfølgende onsdager undervisning i det valgte programfaget 12 påfølgende onsdager KUHÅ og musikk 18 påfølgende onsdager fagdager

50 Organisering 9.klasse 16 onsdager fagdager 9 onsdager programfag til valg 13 onsdager KUHÅ og musikk

51 Organisering 10.klasse 8 onsdager KUHÅ og musikk 8 onsdager programfag til valg 4 onsdager KUHÅ og musikk (praktisk/muntlig prøve) 18 onsdager fagdager

52 Fagdag eksempler: 3 timer samfunnsfag og 3 timer KRL 6 timer engelsk tentamen/forberedelse 6 timer kroppsøving (olympiade, snøhuletur, ballturnering etc) 6 timer naturfag ekskursjon timer tverrfaglige emner

53 Programfag valg Elevene velger PF for ett år om gangen. De kan velge et nytt fag hvert år eller det samme alle årene. Planene for faget er lagt i moduler som tilpasses ut fra om eleven har faget 1.,2. eller 3. gang.

54 Ansvar. Generell partnerskapsavtale mellom rektor i grunnskole og på de videregående skoler Detaljerte avtaler og samarbeid om planer mellom programfaglærer og kontaktlærer (faglærer eller avdelingsleder) på vgs. PF-lærer utarbeider planer på bakgrunn av vgs.planer og lokale forhold (praktiske og interessemessige)

55 Ansvar planer /besøk Planen for programfaget diskuteres og justeres i samråd med egne elever og lærer på vgs. PF-lærer gjør avtale om besøksdag på vgs. (En helt vanlig skoledag) PF-lærer skal fungere som ekstralærer for alle elevene i vgs.klassen denne dagen

56 Yrkesfaglige utdanningsprogram Klasserom : litt på skolen, mest ute.. Lærere: Lærere med fagbrev som tillegg eller innleide konsulenter: Frikjøp fra bedrift Pensjonister Selvstendig næringsdrivende

57 Entreprenørskap og nyvinninger i Leirskardalen Mange unge bønder Utvikling av prosjekt for tilleggsinntekter Lærere i Programfag Elever er med i utviklingsprosjektene

58 Programfag Teknikk og industriell produksjon Jobber ved Bleikvassli Gruber Sveising, HMS Montering, demontering Bygge sykkel/ motorreparering

59 Programfag Mat- og Restaurantfag Fransk Teoribakgrunn: råstoff- og kostholdslære Lager festmiddag til en høytidelig anledning Klasserom Korgfjellet Kro og motell

60 Naturbruk Teoretiske emner som lovverk og forvaltning, bærekraftig produksjon, teknologisk utvikling, etc Gjør utbedringer på gårdsanlegg Har ei kveldsøkt med fullt fjøsrøktprogram.

61 Emne Timer Innhold Målsetning Produksjon og aktivitet ved skolegården 6 Elevene skal gjøre seg kjent med forholdene ved skolegården. Gårdens virksomhet i hovedtrekk, produksjonsmidler, og produksjonsgrunnlag. Gårdens produksjonshistorikk fra den ble tuftet fram til dagens Skolegården danner grunnlaget for å utforske flere og varierte former for naturbruk i regionen. Elevene skal tilegne seg kunnskap om denne produksjonen som et grunnlag for å forstå påfølgende emner i faget. Skolegården utgjør basis for det videre studie. Samspillet mellom natur og menneske 6 Elevene skal få innblikk i hvordan menneske i samspill med naturen danner grunnlaget for en bærekraftig produksjon Elevene skal vite hvordan menneskelig inngripen påvirker omliggende natur og miljø (lokalt globalt) Naturbasert produksjon og aktivitet 22 timer Andre former for naturbruk, næring i endring. 2 En studie av forskjellige former for naturbruk med et spesielt fokus på bruk i nærmiljøet. Tradisjonelle driftsformer samt mer moderne bruksformer (turisme med mer) Elevene skal se mulighetene for varierte former for naturbruk i sitt lokalmiljø. Muligheten for utvikling av nye og varierte driftsformer, så vel som det tradisjonelle, skal inngå i elevenes bevissthet. Aktuelle yrker 2 En studie av de muligheter som åpnes etter gjennomført videregående naturbruk, yrkesvalg og videre studier. Elevene skal vite hvilke muligheter som åpner seg etter at de har gjennomført den videregående utdanningen innen naturbruk Besøk ved Vefsn landbruksskole 6 Ekskursjon til landbruksskolen i Vefsn. Ønskelig at presentasjon og omvisning gjennomføres av elever i den videregående skole, gjerne elever med lokal tilknytning. Elevene skal få en smakebit på hvordan skolehverdagen ved naturbrukslinjen fortoner seg

62 Bygg og anlegg Er innom diverse byggarbeidsplasser, følger oppsetting av et hus i nabolaget Bygger lekestue som skal selges og dekke opp utgifter til material, verktøy. Arbeid med byggtegninger

63 Dokumentasjon Programfag Mat og Restaurantfag Personlige opplysninger Etternavn: xxxxx Fornavn: Jenny Født: 1992 År 8.skoleår, høst 2005 Organisasjon/arrangør Korgen Sentralskole Kort om innholdet i kurset Kurstittel Programfag til valg: Mat og restaurantfag - Bransjelære: Gjennomgang av de forskjellige yrkene innenfor faget. Varighet omfang 54 timer - HMS: Personlig hygiene, produksjonshygiene, riktig arbeidsantrekk, oppbevaring av matvarer, skadedyr. - Råstofflære: Kraft og jevninger, kjøtt og farseprodukter, kvalitetsbedømming av fisk, korn og kornprodukter, hevemidler. - Kosthold og helse: næringsstoffer, vitaminer, mattradisjoner - Praktiske oppgaver: Tilbereding av supper, sauser, farseprodukt, fiskeretter, baking, fruktdesserter, servering og oppdekking - Ekskursjon til Kongsvegen Videregående skole, mat og restaurantfag. Tilegnet kompetanse Dette har jeg lært: Personlig hygiene, skadedyr, forskjellige arbeidsantrekk, jevninger, hvordan man lager jevningene, om kornsortene, hvilke vitaminer som finnes i kornsortene, om sunne og ikke fult så sunne næringsstoffer og i hvilke matvarer de er i, også har jeg lært om yrkene kokk, institusjonskokk, slakter, pølsemaker og fisker, så har jeg lært om tilberedning av sauser og supper, også har jeg lært om forskjellige hevingsmidler og i hvilke bakverk man skal bruke hvilke hevemidler, så har jeg også lært om hvordan man skal oppføre seg når man er servitør, på turen til Korgfjellet lærte jeg om servering og oppdekning på bordene. Attestert av: Funksjon/stilling Adresse telefon e-post

64 Personlige opplysninger Etternavn: Øren Fornavn: Petter Født: År 8.skoleår, høst 2007 Organisasjon/arrangør Korgen Sentralskole Kort om innholdet i kurset Kurstittel Programfag til valg Realfag Varighet omfang 48 timer Matematikk: I emnet algebra har vi sett på hvor tallene kommer fra, og hvilke forskjellige typer tall og tallsystem vi har. Dessuten har vi jobbet med hvordan man løser ligninger med en ukjent. Under emnet funksjoner har vi jobbet med koordinatsystem og tabeller og tegnet funksjoner vha grafisk kalkulator. I geometri har vi jobbet med begreper som kongruens og formlikhet, symmetri og speiling. Vi har sett på ulike geometriske figurer, og deres ulike egenskaper. Vi har også jobbet med tangram og tesselering. Ulike oppgaver og elevaktiviteter har vært knyttet til hvert av delemnene (spill, aktiviteter, bruk av IKT, osv). I tillegg har vi hatt en fast post - dagens problem. Naturfag: Sett på tema og bøker for videregående skole, naturfag, fysikk, kjemi og biologi. Hovedemne i biologi har vært kroppen. Vi har sett på alle kroppens organsystemer og sammenhengen mellom disse. Videre har vi arbeidet med genteknologi på viten.no. I fysikk har vi arbeidet med energibegrepet, gjennom samtale i gruppa og gjennom bygging av kraftverk i lego. Vi har også arbeidet med en rekke små, enkle fysikkøvelser. I slutten av perioden viste vi disse forsøkene for 1. og 2. klasse. Felles: I løpet av perioden har elevene hatt et besøk på Moheia videregående skole.

65 - Og dette lærte Petter Tilegnet kompetanse I realfag har jeg lært en god del. Det har hvert mye artigere en jeg trodde. Det gøyeste vi gjorde var og vise til 1 og 2 klassen d vi hadde lært og gjort i naturfag. Jeg har lært og kunne bruke en grafisk kalkulator, og jeg har lært om kroppen. Da vi var på besøk i Moheia fikk vi se hvordan de hadde det der og det var ganske gøy. Vi har lært en del om kordinatsystem og algebra. Jeg tror jeg skal fortsette med realfag da jeg begynner på videregående. Attestert av: Funksjon/stilling Adresse telefon e-post

66 Dette lærte Anna: Tilegnet kompetansejeg har lært om kroppen. så lærte jeg om celler og mye annet.og Funksjoner, om negative tall.jeg har lært å se på x koordinaten før y koordinaten.og vi ha lært hvordan man lager en lego bil Med klosser som reager på solstråler.sånn at nor det kommer solstråler mot bilen begynner den og kjøre.åsså ha vi lært vis vi tar en hårfønner og en pose å tar varm luft i den så går posen opp.så lærte vi vis man tar en fotball og en tennis ball.så tar vi tennisballen oppfør fotballen å slipper den ned da får tennisballen all spretten. At den fykker opp og ned. Og mange andre oppgaver som er like bra som de andre!!!

67 Dette lærte Rikke Jeg har lært å lage cordinatsystem og sette inn cordinater. Jeg har lært å lage cordinatsystem og sette inn cordinater. Bruke grafisk-kalkulator. Bruke grafisk-kalkulator. Jeg har også lært totallssystemet. Så har jeg lært mer om kroppen vår og celler. Jeg Jeg har synes også det har lært vært lærerikt totallssystemet. men litt kjedelig med realfag, et var spesielt morsomt å vise frem det vi hadde jobbet med i naturfagen for 1. og 2. Klasse Så har jeg lært mer om kroppen vår og celler. Jeg synes det har vært lærerikt men litt kjedelig med realfag, det var spesielt morsomt å vise frem det vi hadde jobbet med i naturfagen for 1. og 2. Klasse

68 Dette lærte Camilla Dette året med realfag har vært spennende og jeg tror at jeg kommer til og velge det til neste år. Vi har gjort mange ting jeg aldri har gjort før. Som: Algebra, Grafisk kalkulator. Koordinatsystem og morsomme og interresange forsøk i nami. Vi har hatt veldig gode lærere og jeg har stortrivdes:) jeg vil anbefale dette for venner og mange flere.

69 Dette lærte Aleksander Jeg synes det har vært ganske morsomt med realfag. Det har vært lærerikt å besøke Moheia og få se hvordan de har det og arbeider, slik at jeg er litt forberedt på hva jeg har imøte hvis jeg skal dit. Det har også vært veldig morsomt å drive med fysikk i NAMI, syntes det var litt skummelt med framvisning for første og andre klassen, men etter en liten stund ble det ganske morsomt. Jeg synes det er bra å lære litt matematikk som vi får senere på skolen og videregående, dermed kan vi jo litt om det ifra før når vi begynner med det.

70 Dokumentasjon Programfag - Språk og Kultur Personlige opplysninger Etternavn: Solheim Fornavn: Kristin Født: 1994 År Organisasjon/arrang ør Kurstittel Varighet omfang 8.skoleår Høst 2007 Korgen Sentralskole Programfag språk og kultur 48 timer Kort om innholdet i kurset Norsk: Språkhistorie og litteraturhistorie med hovedvekt på norrøn tid. Runer, urnordisk, gammelnorsk, islandsk og færøysk 8 timer. Tekstanalyse, tekstskaping, veiledning av egen tekst 6. timer Latin: Indoeuropeiske språk, romersk/gresk kultur. Hovedtrekk i latinsk språk/gram. Spor av latinsk i spansk/fransk/engelsk/norsk. Kultur: Besøk på gammel gård, lokal historie. Engelsk: Bakgrunn og historikk om det engelske språkets tilblivelse og utvikling. Spredningen av engelsk til verdensspråk. Koloniseringshistorie og immigrasjonshistorie i den engelskspråklige verden. Menneskerettighetskamp i USA. Fonetisk transkripsjon arbeid med lydskrift. Situasjonsbetinget språkbruk kontekst og intensjon. Besøk Moheia videregående skole

71 Dette lærte Kristin Til og begynne med må jeg innrømme at jeg var litt negativ, og jeg kunne gått inn for og lære mer I språk og kultur i 2007, lærte jeg ganske mye nytt, blant annet hadde vi om Engelsk og amerikansk historie,, og anen verdens historie. Jeg eller vi, har lært om innvandrere, anglo saxere, Vikinger, franskmenn, Gammelnorsk, latin, persjoner som; Rosa Parks, Malcom X, Martin L. King og Leif Erikson og Christoffer Columbus, og da han «oppdaget» Amerika. Også har vi lært om det Amerikanske flagget, stjernene Jeg vil huske den gangen vi var på gården til Anne-Marie veldig godt, vi gikk rundt der litt og så og hun forklarte oss om gården og historien bak.. Og så spiste vi en kjempegod gryterett og så litt av en Islandsk film om gammelnorske folk. Jeg lærte mye, og alt var så interessant der,, og vi hadde det så koselig der, og jeg fikk følelsen av at alle gjorde det.

72 Dette lærte Bjørn Arne: Vi har lært litt om Runer, gammelnorsk og ferøysk og islandsk og til og med Latin. Også har jeg lært meg og lese lyd skrift!. I engelsk har vi lært om Celterne og den Anglo-Saxiske invasjonen av de britiske øyene å om William av Normandie og Harald Hardråde som ville overta de britiske øyene etter at den engelske kongen døde. Vi hadde om rasediskriminering å Ku klux klan. Og så en film som het Mississippi burning. Og masse om immigrasjonen fra Europa til Amerika. Vi besøkte også Moheia videregående hvor vi var i en Fransk klasse og en Engelsk klasse og en norsk klasse hvor søsteren min var!. Ingen av oss torde delta noe aktivt selv om vi faktisk kunne mer enn videregående elevene i noen tema. Jeg synes det har vært veldig interessant og gøy og jeg tror jeg skal velge det neste år også.

73 Dette lærte Johanna I disse åtte ukene med språk og kultur har jeg lært masse om språk som Latin, Gammelnorsk, Islandsk osv. Jeg har lært masse av filmene vi har sett. Og Jeg har lært hvordan engelsken ble oppbygd, Hvordan jeg skal sammenligne gammelnorsk og norsk d samme gjelder Islandsk. Jeg synes jeg har lært mye, Og jeg syntes det var veldig gøy å holde på med språk og kultur. Jeg syntes det var veldig gøy når vi sammenlignet språkene.

74 Dette lærte Tony Jeg har lært mye i år i programfag. Jeg har lært om hvem som fant amerika og india. Jeg har lært å skrive å lese mye bedre. Jeg har også lært lydskrift. Jeg har lært meg litt gammelnorsk og og litt islandsk. Har lært om romerne og borgerkrigene som var for lenge siden. Lært om hvordan om anglo- saxerne og indianere. Lært litt om franskmennene. Så har jeg lært om vikingene. Jeg har lært om de gamle kongene i Norge. Så har vi også lært litt om svartedøden. Lært litt latin. Så jeg har lært ganske mye i programfag som jeg sa i starten. Ganske sikker på at jeg skal velge Språk og kultur neste år. Det var morsomt i år. Jeg synes at det med Columbus var morsomt av alt det var spennende.

75 Dette lærte Hilde Jeg har lært å lese lydskrift. Og jeg har lært å lese litt latin, gammel Norsk, og litt Islandsk. Lært om Amerika og litt om India. Vi har lært om store folk i historien. Vi har lær om den Amerikanske borgerkrigen. Vi har lært om anglo-saxerne og franskmennene og vikingene som dro til England for å legge det under seg. Vi lærte også at hva stjernene og stripene på flagget til USA står for. Vi har lært litt om svartedauen. Vi lærte også litt om det gamle Roma. Vi har vært på videregående på Mo. Jeg har lært veldig mye denne gangen men neste år tror jeg jeg skal velge et annet fag. Så at jeg får prøve noe annet sånn at jeg kan velge rett på videregående. Jeg synes at språkbiten var morsom. For da lærte vi mye, ikke bare om språk men også om historien bak språket.

76 Dette lærte Sigrid I faget norsk, har vi lært om språkhistorien. Hvordan Norge fikk språket sitt tilbake etter svartedauen. Jeg har også lært at Island ikke tar imot fremmedord Latin: Jeg lærte hvordan Latin oppstod, og hvordan språket gikk videre til nabolandene. Kultur: Språk og kultur gruppen besøkte plassen «Jamtjord» i Leirskardal. Huset var en av de eldste husene i Nordland. Vi lærte hvordan man bodde i den tiden, og hvordan Kamkaka ble til. Engelsk: Her lærte jeg om vikinger, språkutvikling og hvordan vikingene var. Personene Christoffer Columbus og Leif Erikson lærte jeg også av dette kurset. Hvordan dialektene i Engelsk og i landene i Amerika er. Besøk Moheia videregående: Der så vi oss rund, for å se hvordan videregående skole er. Språk og kultur, var et spennende programfag, fordi jeg fikk vite mer om hvordan verden oppstod.

77 Dokumentasjon Programfag Teknikk og industriell produksjon. År Organisasjon/arrangør Kurstittel Varighet omfang 8.skoleår, Korgen Sentralskole Programfag til valg teknikk og industriell produksjon 54 timer Kort om innholdet i kurset -Samtaler om og bruk av verneutstyr i praksis - Teori rundt enkel elektronikk, sammenføyning og kjemi. - Sammenføyning av materialer med MAG, elektrode og gass-sveis - Demontering og montering. Valg av riktig verktøy til jobben og korrekt bruk. Bruk av skyvelære i praksis. - Ekskursjon til Kongsvegen Videregående skole Bedriftsbesøk. Lære å slå opp i tabeller for å finne rett omdreiningstall, velge rett gjengebor osv. Se gjennom bøker fra vgs. programfag og fellesfag Besøk Kongsvegen eller Vefsn vgs

78 Dette lærte Ole Jostein Tilegnet kompetanse Jeg har først lært og sveise med elektrodesveising og mig. Jeg har også lært litt om dreibenk, og forskjellige ting. Og så lærte vi og lage innvendige gjenger. Så det jeg har lært til nå har betydd veldig mye. Jeg syns også det har hvert 8 fine onsdager nå. Og håper at det fortsatt vil bli morsomt. Men jeg har opplevd mye artig.

79 Essay om min framtid 10.klasse I 9.valgte jeg Naturbruk fordi de beste kompisene mine gjorde det. Akkurat det var kanskje dumt, men så oppdaget jeg at dette var midt i blinken for meg, så nå blir jeg nok agronom og det ville aldri far min ha trodd.

80 Essay Min framtid 10.klasse Jeg heter Rune og er 15år og jeg skal fortelle om mine framtids planer. Det startet i 9 klasse da vi for første gang fikk programfag. Programfag er et tilleggsfag som går ut på å få prøvd seg på et yrke som du er usikker på om du har lyst til å utdanne deg til. Det gjør også at du får et lettere valg og kan sortere ut det du ikke synes er artig.

81 Essay om Min framtid 10.klasse I det første programfaget tok jeg teknikk og industriell produksjon fordi jeg liker å skru på motorer. Da så jeg hvor mye matematikk man måtte kunne for å gå denne linja på vgs. Så nå velger jeg realfag og har tenkt å jobbe mye mer på skolen ellers også.

82 Essay om Min framtid 10.klasse Jeg har visst hele tiden at jeg skulle gå idrettslinja. Det er ei allmennfagslinje, derfor valgte jeg språk og kultur første året og skal kanskje ta realfag i år. Hvis det er slik at vi får skrive særemnet på vgs. i programfag språk og kultur i år, så tar jeg heller det.

83 Samtale, veiledningssenteret Refleksjon over egne interesser/evner Arbeidsmarkedet Stor motivasjonsfaktor Legitimitet gjennom profesjonalitet Utenforstående gir nøytralitet Elevene skriver rapport fra samtalen

84 Rapport veiledningssamtale 10/1-06 Oddrun Eli Hanssen og Rigmor fra Veiledningssenteret Problemstilling: Hvilken videregående skole er det best å velge? Jeg tok opp at jeg ville gå allmenn og bli lærer. Jeg lurte på hvor lærerskolene ligger her i nærheten. Jeg var også litt forvirret om hvorfor jeg fikk Helse og sosial når jeg tok skoletesten. Jeg ville jo bli lærer og lære bort ting og det lærer man ikke på helse og sosial. Jeg fikk til svar at skolene var på Nesna, Bodø, Levanger og Tromsø. Hun sa at testene ikke var helt avgjørende, det viktigste var at jeg satset på det jeg hadde lyst til. Så jeg velger allmenn. Kopi: Karriereplan, foreldre, veiledningssenteret.

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning Den videregående skolen Norge 1996-1998 I Innledning -prosjektet startet høsten 1996. I utgangspunktet skulle hver av de seks landene observere bruk av IKT med vekt på kommunikasjonsverktøyet e-post i

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Utdanningsvalg. - om valg, planer, utdanning og yrker

Utdanningsvalg. - om valg, planer, utdanning og yrker Utdanningsvalg - om valg, planer, utdanning og yrker Læremiddelforlaget AS, Sandefjord 2009 Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med Kopinor.

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Utdanning i Åsane. Infoavis om videregående utdanning i Åsane

Utdanning i Åsane. Infoavis om videregående utdanning i Åsane Utdanning i Åsane Infoavis om videregående utdanning i Åsane Lønborg videregående skole Tertnes videregående skole Åsane videregående skole U.Pihl videregående skole Åsane videregående skole side 3-5 Lønborg

Detaljer

Teknologi og realfag gir muligheter til utdanningsvalg

Teknologi og realfag gir muligheter til utdanningsvalg Teknologi og realfag gir muligheter til utdanningsvalg Idéhefte til det digitale informasjons-og læremateriellet Muligheter www.utdanningsforbundet.no1 Innhold Forord s. 3 Utdanningsvalg s. 4 Til rådgiver

Detaljer

AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE

AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE Akademiet er i dag norges største private videregående skole med mer enn 2200 elever fordelt

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Hva skal jeg bli? 2004 2005 PEDLEX. Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen. Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen

Hva skal jeg bli? 2004 2005 PEDLEX. Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen. Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Siv Arnesen, 19 år, Vestfold, kontorfaget, første året i lære Jeg tenkte

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

NR. 1 - MARS 2013 - ÅRGANG 57. Omstridt eksamensform 16. farlig avfall. trivelig miljø 28 ekstremsveiser n 31 elektronikk, en guttegreie 52

NR. 1 - MARS 2013 - ÅRGANG 57. Omstridt eksamensform 16. farlig avfall. trivelig miljø 28 ekstremsveiser n 31 elektronikk, en guttegreie 52 NR. 1 - MARS 2013 - ÅRGANG 57 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING Omstridt eksamensform 16 TILBYR NESTEN ALT 4 farlig avfall. trivelig miljø 28 ekstremsveiser n 31 elektronikk, en guttegreie 52 innhold Leder...

Detaljer

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet F e l l e s f a g o g p r o g r a m f a g i y r k e s f a g l i g u t d a n n i n g s p r o g r a m 1 Selv om entreprenørskap som begrep er nytt i skolesammenheng, har mange av delegenskapene som begrepet

Detaljer

Hvordan ser fremtidens skole ut?

Hvordan ser fremtidens skole ut? Hvordan ser fremtidens skole ut? Sandvika videregående bruker digitale læremidler i alle fag Mangfoldig hverdag på Brandengen skole i Drammen Bilaget distribueres sammen med Aftenposten i juni 2014 FREMTIDENS

Detaljer

«Det tenner en gnist»

«Det tenner en gnist» rapport nr 2/15 «Det tenner en gnist» Evaluering av valgfagene på ungdomstrinnet Marianne Dæhlen & Ingunn Marie Eriksen «Det tenner en gnist» Evaluering av valgfagene på ungdomstrinnet MARIANNE DÆHLEN

Detaljer

Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2

Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2 Nr. 1 desember 2011 64. årgang Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2 >> Side 6 Elever bygger for Lundåsen barnehage >> Side 15 Bioforsk økologisk styrker Skjetlein >> Side 18 Sør Trøndelag

Detaljer

TATERKULTUR I BARNEHAGE OG SKOLE

TATERKULTUR I BARNEHAGE OG SKOLE TATERKULTUR I BARNEHAGE OG SKOLE Rapport fra arbeidet Trondheim, juni 2013 Førstelektor Anne-Mari Larsen Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning 1 2 Barnehage og skole til tatere... 6

Detaljer

Slik vi ser det. Hva synes studenter om sin egen IKT-kompetanse etter avsluttet allmennlærerutdanning? Laila J.Matberg og Per Arne Godejord (red.

Slik vi ser det. Hva synes studenter om sin egen IKT-kompetanse etter avsluttet allmennlærerutdanning? Laila J.Matberg og Per Arne Godejord (red. Slik vi ser det Hva synes studenter om sin egen IKT-kompetanse etter avsluttet allmennlærerutdanning? Laila J.Matberg og Per Arne Godejord (red.) Pris kr. 35,- ISBN 82-7569-127-3 ISSN 1501-6889 2005, nr.

Detaljer

Forord. tangenten barnehageheftet 1

Forord. tangenten barnehageheftet 1 Forord Dette er et spennende hefte som handler om hvordan barn i barnehagen lærer seg matematikk gjennom lek, samtale og andre aktiviteter, og hvordan barnehagepersonell kan støtte barna i deres utvikling.

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk VERDEN PÅ TØYEN Musikk- og kulturprogrammet Læring gjennom musikk Hvorfor gjenspeiler ikke barne- og ungdomsorganisasjonene det etniske mangfoldet vi har i Norge?! Hvordan øke mangfoldet i organisasjonene?

Detaljer

Bedre grunnlag for valg

Bedre grunnlag for valg ARBEIDSNOTAT 28/2006 Nils Vibe Bedre grunnlag for valg Evaluering av prosjektet Rett førstevalg NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat 28/2006

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009. Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter

Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009. Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter 9 3 Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009 Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter 11 12 1 10 2 4 8 7 5 6 Utgitt av Utdanningsdirektoratet Medredaktør: Torbjørn Lund, Universitetet

Detaljer

Hefte 1 2. for grunnskolen. 2. utgave

Hefte 1 2. for grunnskolen. 2. utgave Hefte 1 2 2. utgave for grunnskolen Innhold Drømmen om ny bolig Hvordan et hus blir til Arkitektur Energi og miljø Vi bygger et lite hus på ordentlig Personlig økonomi Yrker og utdanning Bakgrunnsstoff

Detaljer

UT I VERDEN! Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen

UT I VERDEN! Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen UT I VERDEN! Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen Fremmedspråksenteret / Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) 2011. Forfatter: Teresa Grøtan. Redaksjon: Gerard

Detaljer

Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2

Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2 Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2 Rapport 04/2006 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: Evaluering av prosjektet

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN Utprøving av yrker i reiselivet Informasjon for instruktører og veiledere i bedrift Mottak av elever fra ungdomsskoler og videregående skoler

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer