Programfaget i karriereplanen. Korgen Sentralskole Anne Marie Brendmo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Programfaget i karriereplanen. Korgen Sentralskole Anne Marie Brendmo"

Transkript

1 Programfaget i karriereplanen Korgen Sentralskole Anne Marie Brendmo

2 Læreplan : Læreplan for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring. Gjeldende plan i Kunnskapsløftet

3 Hovedbudskap i læreplanen 93 Ta hele eleven i bruk i læringsprosessen, det integrerte menneske Undervisningen skal tilpasses den enkelte elev Eleven skal læres opp til å lære uten lærer

4 Læreplansitater Barn starter på et stort eventyr som med hell og omsorg kan vare et livsløp. Skolen må lære dem ikke å være redde, men å møte det nye med forventning og virkelyst.

5 Programfag språk og kultur Vits er þörf, þeim er víða ratar; dælt er heima hvat; at augabragði verðr, sá er ekki kann ok með snotrum sitr.

6 93-planen: Snøhvit og? Opplæringen skal kvalifisere for produktiv innsats i dagens næringsliv, og gi grunnlag for senere i livet å kunne gå inn i yrker som ennå ikke er skapt. (innledning L-97 og L-2006)

7 Læreplansitater: Opplæringen må utvikle de evner som trengs for spesialiserte oppgaver, og gi en generell kompetanse som er bred nok for omspesialisering senere i livet (innledning L-97 og L-2006)

8 2006: hva har du på lager?

9 Det var en gang.. Lærdommen var ferdig tilberedt Det ble øst opp på tallerkenen Spis maten din gutt!

10 Slik er det nå Supermarked Koldtbord Krever eget initiativ Kunnskap om hva som er sunt og godt Kunnskap om egne behov Kunnskap om hvordan

11 Læreplansitater Oppfostringen skal gi elevene lyst på livet, mot til å gå løs på det og ønske om å bruke og utvikle videre det de lærer.

12 Leder av EO Vibeke Mohn Herberg: Når det gjelder frafall, tror jeg den viktigste nøkkelen ligger i å skape lærelyst- ikke så mye i strukturer og rammeverk. (Skolelederen,august 2007)

13 Hvor finnes motivasjonen?

14 Hva vi har lært dem - og som noen kan: IKT Å skifte mellom retteprogram, nynorsk, bokmål, engelsk Å variere skrift og linjeskift Å lage riktige avsnitt Å lage og vise presentasjoner Å bruke it slearning

15 Hva vi ikke har lært dem som alle/noen kan IKT Å laste ned musikk Å chatte på MSN Å ta bilder for å legge ut på nettet Å ha god oversikt over pornografiske sider på nettet Å lage egne hjemmesider

16 Motivasjon å bli utfordret og å se sammenhenger

17 Programfaget i læreplanen formål: Gi elevene muligheter for valg,som skal kunne bidra til økt engasjement og bedre forutsetninger for senere utdanningsvalg. Gi elevene erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike utdanningsprogrammene Gi elevene mulighet til mer praktisk aktivitet og fordypning

18 Programfaget i læreplanen, forberedelsesfasen: Elevene skal gis mulighet til å skaffe seg en oversikt over det aktuelle utdanningsprogrammet og/eller programområdet i videregående opplæring som det valgte programfaget er en del av.

19 Gjennomføringsfasen: Størst tidsramme (Korgen 45 t.pr år) Elevene skal få erfare en smakebit av innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer det programmet som eleven har valgt og de videre studier og yrker dette kan føre fram til.

20 vurderingsfasen.. Der elevene på grunnlag av dokumenterte erfaringer og kunnskaper som er ervervet gjennom arbeidet med programfaget, kan reflektere over sine egne valg relatert til videre utdanning og yrke.

21 Den skal tidlig krøkes Eller båten blir til mens du ror..?

22 Dagbladet 19.januar 07: ' Flere gutter enn jenter dropper ut av både videregående og høyere utdanning ' Guttene gjør det langt dårligere enn jentene i skolen. Skolen er for feminin, mener kunnskapsminister Øystein Djupedal. 'Jenter planlegger framtida tidligere enn guttene gjør. Derfor jobber de mer med skolen' Maria, Guro, Monika 18 år.

23 Elevundersøkelsen 07 Er du interessert i å lære på skolen I alle eller de fleste fagene: Nasjonalt: 37,93% Nordland: 35,58% Korgen: 44,44% Nok utfordringer: Nasjonalt 39,53 Nordland:41,97 Korgen: 47,22

24 Elevundersøkelsen 07 Jobber med skolefag fordi (tall for helt enig) Liker å prøve å være bedre enn andre elever: Nasjonalt 20,28%, Korgen: 8,33% Vil gjerne være best i noe: Nasjonalt: 51,09% Korgen: 25% Øke jobbmuligheter: Nasjonalt: 59,39% Korgen 69,44 Trygg framtid Nasjonalt: 58,72% Korgen: 66,67%

25 Evner, egenskaper og ferdigheter Interessetester Hva er et godt liv? Muligheter i arbeidslivet Sysselsetting Yrkesområder Trivsel Mål, valg og drømmer Kvalifikasjoner Likestilling Verdier Info om ulike studieprogram Jobbsøking Arbeidsmarkedet

26 Karriereplan Korgen Sentralskole Programfag Konferansetimer Arbeidshefte Min Framtid PRYO-uke Yrkesutplasering YOU-tester på nett Evne/interessetester Personlig samtale, Veiledningssenteret Skolebesøk / Individuell Hospitering Kompetanseperm: CV, kompetanseattest m.m Praksis og rapportering, Programfag Søknad, Videregående opplæring

27 Læreplansitater: Oppfostringen skal fremme både lojalitet overfor det nedarvede og lyst til å bryte nytt land. Da må den gi både praktiske ferdighet og innsikt - trene både ånd og hånd

28 Finnmark Dagblad mars 07: En av fem dropper ut av videregående skole i Lakselv Elev hevder at han er generelt skolelei Rektor Maja Hoikka sier at Media og kommunikasjon er ei linje med stort frafall De tror de kan sitte og spille spill i timene, men for å gå på den linja må man være dyktig til å kommunisere både skriftlig og muntlig sier hun.

29 Programfag innhold Felles for alle programfagene: Starter med introduksjon av programfaget, hvordan det er på vgs, planer, lærebøker, yrkes- og utdanningsmuligheter innenfor faget. Opplegg i regi av egen skole Midt i perioden: en dag besøk vgs. Avsluttes med kursbevis/kompetanseattest og karakter (etter elevens valg).

30 Programfag til valg KS MÅL: Elevene skal lære noe helt nytt Elevene skal ha et konkret resultat å vise til når de er ferdige med programfagkurset. Elevene skal få innsikt i innholdet i programfaget på vgs. og hvilke krav og muligheter som ligger i denne utdannings - veien Elevene skal få erfaringer og kunnskap som arbeidstakere og arbeidsgivere (entreprenørskap)

31 Vårt tilbud 2005/2007 Språk- og kulturfag Realfag Teknikk og industriell produksjon Mat og Restaurantfag Naturbruk Bygg og anlegg

32 Musikk eller idrettsfag? Elever som ønsker å gå studieforberedende utdanningsprogrammer musikk, dans og drama eller idrettsfag på vgs. anbefales å velge språk og kultur eller realfag. Kanskje vil man se at man kan lykkes i idrett og musikk ved å velge f.eks. rørleggerfaget?(som Anders Jacobsen og Kurt Nilsen).

33 Programfag KS eksempler Språk og kultur: Latin og linjer til latinske språk Gammelnorsk og linjer til nordiske språk Immigrasjonshistorie Fonetisk transkripsjon Skape tekster på engelsk og norsk

34 Programfag språk og kultur latin Latinens historie begynte for omtrent 2700 år siden. Latin var et språk som bare ble snakket av noen få tusen mennesker i byen Roma. Roma ble grunnlagt i år 753 f.kr. Romerne både snakket og skrev latin. Romas sentrum het forum romanum det romerske torget.

35 Programfag språk og kultur lingua latina Rex Konge, stammen av ordet finnes i regjere og regalier Res publica offentlig sak, (republikk, romersk styreform fra 509 f.kr) Makten hos Populus folket (people, peuple). Senex gammel senatet var opprinnelig de gamles råd Tu du Mater, pater moder, fader (mor, far) Agricultura jordbruk Ager åker cultura dyrking Puer puella gutt jente Servus slave Longum est iter per praecèpta, breve et èfficax per exempla.. Veien gjennom regler er lang, men den gjennom eksempler er kort og effektiv. Amantes Amentes forelskede er forrykte.

36

37 Programfag Språk og Kultur Development of the English language

38 Programfag Språk og Kultur English around the world

39 Programfag Språk og Kultur US/UK history and culture

40 Programfag Språk og Kultur Phonetic transcription

41 Programfag matematikk «De voksne elsker tall. Hvis du forteller dem om en ny venn, spør de aldri om vesentlige ting. De spør aldri: «Hvordan var stemmen hans? Hva er det han helst vil leke? Samler han på sommerfugler?» Nei, de spør: «Hvor gammel er han? Hvor mange søsken har han? Hvor meget veier han? Hvor meget tjener faren hans?» Og da først tror de at de kjenner ham. Dersom du sier til en voksen: «Jeg har sett et nydelig rødt steinhus med geranier i vinduene og duer på taket,» så kan de slett ikke tenke seg hvordan det ser ut. Du skal si: «Jeg har sett et hus til hundre tusen franc.» Og da vil de rope: «Å, så nydelig det er!» «Den lille prinsen» av Antoine de Saint-Exupéry

42 Programfag realfag HVOR KOMMER TALLENE FRA?..fra sten og ben til null og én. Tallene og tellingen kom som svar på et behov og en interesse hos de forskjelligste kulturer og sosiale grupper idet de prøver å telle årets dager, avgjøre en handel eller en transaksjon, telle sine kroppsdeler, sine bryllup, sine døde, sine eiendeler, sitt kveg, sine soldater, sine tap og til og med sine fanger, som noen ganger går helt tilbake til grunnleggelsen av en av deres byer eller seirer. De som gjette saue- eller geiteflokkene, måtte f.eks. forsikre seg om at alle dyrene var kommet vel hjem til fjøset når de kom tilbake fra beitet. De som lagret redskaper eller våpen, eller voktet matlagre til fellesskapets behov, måtte kontrollere om våpnene, redskapene og maten var i den tilstand de hadde forlatt dem i. De som hadde et uvennskapelig forhold til nabogrupper, var helt sikkert interessert i å vite om soldatene var fulltallige når de vendte hjem fra en militær ekspedisjon. Var dette ikke tilfellet, måtte de finne ut tapene etter kampen.

43 Eksempler fra programfag realfag Retorisk algebra: "Gjett og juster" Egypterne løste ligninger hvor alt ble beskrevet med ord, og en satte ikke opp likninger slik vi ville gjøre i dag. Egypterne hadde en metode som de ofte brukte når de skulle løse litt vanskeligere likninger. Metoden ble kalt "regula falsi" som vi kan oversette med "gjett og juster". Typisk er den såkalte Hau-regning: Eksempel (funnet nedskrevet på papyrus): En "hau" og en kvart hau gir tilsammen 15. Regn med 4, legg til 1/4 dvs 1 og tilsammen 5. Del ut 15 med 5 og får 3. Endelig multipliser 4 med 3 og får 12. Den søkte "hau" er 12. Synkopert algebra: 250 år etter Kristus fant en matematiker ved navn Diofantos ut at det gikk an å sette opp likninger med symboler. For ham var disse symbolene å regne for forkortelser som skulle forenkle algebraen ved at man slapp å utrykke oppgavene i lange setninger. Diofantos' symboler: - symbol for ukjent størrelse x - symbol for x2 Ky - symbol for x3 - symbol for x4 - symbol for x5 KyK - symbol for x6

44 Læreplansitater Barn starter på et stort eventyr som med hell og omsorg kan vare et livsløp. Skolen må lære dem ikke å være redde, men å møte det nye med forventning og virkelyst.

45 Programfag til valg Fra hvorfor og hva Til hvordan

46 Grunnskolen har hovedansvar Planenes hovedmål er fordypning og praktisering Skal være opplæring i og smakebiter av utdanningsprogrammene i vgs. Skal gi pekepinner mot et framtidig yrke/entreprenørskap Vi trenger vgs. som samarbeidspartnere Legge vekt på at begge skoleslag vinner.

47 Ha respekt for planleggingen i vgs Legge tidsplaner tidlig for å kunne gjøre avtaler om skolebesøk. Grunnskolen skal tilpasse seg vgs. sine planer/ikke omvendt. Dra gjensidige veksler på den felles faglige kompetansen og den ulike erfaringsbakgrunnen

48 Organisering Programfag KS Ca. 40 elever på hvert trinn Tilbud om 6 programfag 4-9 elever på hvert fag Planer om utvidelse i kommunen slik at flere programfag kan tilbys

49 Programfag til valg KS Organisering onsdager klasse:onsdag 23 august: orientering om programfagene, arb. i Min framtid 8 påfølgende onsdager undervisning i det valgte programfaget 12 påfølgende onsdager KUHÅ og musikk 18 påfølgende onsdager fagdager

50 Organisering 9.klasse 16 onsdager fagdager 9 onsdager programfag til valg 13 onsdager KUHÅ og musikk

51 Organisering 10.klasse 8 onsdager KUHÅ og musikk 8 onsdager programfag til valg 4 onsdager KUHÅ og musikk (praktisk/muntlig prøve) 18 onsdager fagdager

52 Fagdag eksempler: 3 timer samfunnsfag og 3 timer KRL 6 timer engelsk tentamen/forberedelse 6 timer kroppsøving (olympiade, snøhuletur, ballturnering etc) 6 timer naturfag ekskursjon timer tverrfaglige emner

53 Programfag valg Elevene velger PF for ett år om gangen. De kan velge et nytt fag hvert år eller det samme alle årene. Planene for faget er lagt i moduler som tilpasses ut fra om eleven har faget 1.,2. eller 3. gang.

54 Ansvar. Generell partnerskapsavtale mellom rektor i grunnskole og på de videregående skoler Detaljerte avtaler og samarbeid om planer mellom programfaglærer og kontaktlærer (faglærer eller avdelingsleder) på vgs. PF-lærer utarbeider planer på bakgrunn av vgs.planer og lokale forhold (praktiske og interessemessige)

55 Ansvar planer /besøk Planen for programfaget diskuteres og justeres i samråd med egne elever og lærer på vgs. PF-lærer gjør avtale om besøksdag på vgs. (En helt vanlig skoledag) PF-lærer skal fungere som ekstralærer for alle elevene i vgs.klassen denne dagen

56 Yrkesfaglige utdanningsprogram Klasserom : litt på skolen, mest ute.. Lærere: Lærere med fagbrev som tillegg eller innleide konsulenter: Frikjøp fra bedrift Pensjonister Selvstendig næringsdrivende

57 Entreprenørskap og nyvinninger i Leirskardalen Mange unge bønder Utvikling av prosjekt for tilleggsinntekter Lærere i Programfag Elever er med i utviklingsprosjektene

58 Programfag Teknikk og industriell produksjon Jobber ved Bleikvassli Gruber Sveising, HMS Montering, demontering Bygge sykkel/ motorreparering

59 Programfag Mat- og Restaurantfag Fransk Teoribakgrunn: råstoff- og kostholdslære Lager festmiddag til en høytidelig anledning Klasserom Korgfjellet Kro og motell

60 Naturbruk Teoretiske emner som lovverk og forvaltning, bærekraftig produksjon, teknologisk utvikling, etc Gjør utbedringer på gårdsanlegg Har ei kveldsøkt med fullt fjøsrøktprogram.

61 Emne Timer Innhold Målsetning Produksjon og aktivitet ved skolegården 6 Elevene skal gjøre seg kjent med forholdene ved skolegården. Gårdens virksomhet i hovedtrekk, produksjonsmidler, og produksjonsgrunnlag. Gårdens produksjonshistorikk fra den ble tuftet fram til dagens Skolegården danner grunnlaget for å utforske flere og varierte former for naturbruk i regionen. Elevene skal tilegne seg kunnskap om denne produksjonen som et grunnlag for å forstå påfølgende emner i faget. Skolegården utgjør basis for det videre studie. Samspillet mellom natur og menneske 6 Elevene skal få innblikk i hvordan menneske i samspill med naturen danner grunnlaget for en bærekraftig produksjon Elevene skal vite hvordan menneskelig inngripen påvirker omliggende natur og miljø (lokalt globalt) Naturbasert produksjon og aktivitet 22 timer Andre former for naturbruk, næring i endring. 2 En studie av forskjellige former for naturbruk med et spesielt fokus på bruk i nærmiljøet. Tradisjonelle driftsformer samt mer moderne bruksformer (turisme med mer) Elevene skal se mulighetene for varierte former for naturbruk i sitt lokalmiljø. Muligheten for utvikling av nye og varierte driftsformer, så vel som det tradisjonelle, skal inngå i elevenes bevissthet. Aktuelle yrker 2 En studie av de muligheter som åpnes etter gjennomført videregående naturbruk, yrkesvalg og videre studier. Elevene skal vite hvilke muligheter som åpner seg etter at de har gjennomført den videregående utdanningen innen naturbruk Besøk ved Vefsn landbruksskole 6 Ekskursjon til landbruksskolen i Vefsn. Ønskelig at presentasjon og omvisning gjennomføres av elever i den videregående skole, gjerne elever med lokal tilknytning. Elevene skal få en smakebit på hvordan skolehverdagen ved naturbrukslinjen fortoner seg

62 Bygg og anlegg Er innom diverse byggarbeidsplasser, følger oppsetting av et hus i nabolaget Bygger lekestue som skal selges og dekke opp utgifter til material, verktøy. Arbeid med byggtegninger

63 Dokumentasjon Programfag Mat og Restaurantfag Personlige opplysninger Etternavn: xxxxx Fornavn: Jenny Født: 1992 År 8.skoleår, høst 2005 Organisasjon/arrangør Korgen Sentralskole Kort om innholdet i kurset Kurstittel Programfag til valg: Mat og restaurantfag - Bransjelære: Gjennomgang av de forskjellige yrkene innenfor faget. Varighet omfang 54 timer - HMS: Personlig hygiene, produksjonshygiene, riktig arbeidsantrekk, oppbevaring av matvarer, skadedyr. - Råstofflære: Kraft og jevninger, kjøtt og farseprodukter, kvalitetsbedømming av fisk, korn og kornprodukter, hevemidler. - Kosthold og helse: næringsstoffer, vitaminer, mattradisjoner - Praktiske oppgaver: Tilbereding av supper, sauser, farseprodukt, fiskeretter, baking, fruktdesserter, servering og oppdekking - Ekskursjon til Kongsvegen Videregående skole, mat og restaurantfag. Tilegnet kompetanse Dette har jeg lært: Personlig hygiene, skadedyr, forskjellige arbeidsantrekk, jevninger, hvordan man lager jevningene, om kornsortene, hvilke vitaminer som finnes i kornsortene, om sunne og ikke fult så sunne næringsstoffer og i hvilke matvarer de er i, også har jeg lært om yrkene kokk, institusjonskokk, slakter, pølsemaker og fisker, så har jeg lært om tilberedning av sauser og supper, også har jeg lært om forskjellige hevingsmidler og i hvilke bakverk man skal bruke hvilke hevemidler, så har jeg også lært om hvordan man skal oppføre seg når man er servitør, på turen til Korgfjellet lærte jeg om servering og oppdekning på bordene. Attestert av: Funksjon/stilling Adresse telefon e-post

64 Personlige opplysninger Etternavn: Øren Fornavn: Petter Født: År 8.skoleår, høst 2007 Organisasjon/arrangør Korgen Sentralskole Kort om innholdet i kurset Kurstittel Programfag til valg Realfag Varighet omfang 48 timer Matematikk: I emnet algebra har vi sett på hvor tallene kommer fra, og hvilke forskjellige typer tall og tallsystem vi har. Dessuten har vi jobbet med hvordan man løser ligninger med en ukjent. Under emnet funksjoner har vi jobbet med koordinatsystem og tabeller og tegnet funksjoner vha grafisk kalkulator. I geometri har vi jobbet med begreper som kongruens og formlikhet, symmetri og speiling. Vi har sett på ulike geometriske figurer, og deres ulike egenskaper. Vi har også jobbet med tangram og tesselering. Ulike oppgaver og elevaktiviteter har vært knyttet til hvert av delemnene (spill, aktiviteter, bruk av IKT, osv). I tillegg har vi hatt en fast post - dagens problem. Naturfag: Sett på tema og bøker for videregående skole, naturfag, fysikk, kjemi og biologi. Hovedemne i biologi har vært kroppen. Vi har sett på alle kroppens organsystemer og sammenhengen mellom disse. Videre har vi arbeidet med genteknologi på viten.no. I fysikk har vi arbeidet med energibegrepet, gjennom samtale i gruppa og gjennom bygging av kraftverk i lego. Vi har også arbeidet med en rekke små, enkle fysikkøvelser. I slutten av perioden viste vi disse forsøkene for 1. og 2. klasse. Felles: I løpet av perioden har elevene hatt et besøk på Moheia videregående skole.

65 - Og dette lærte Petter Tilegnet kompetanse I realfag har jeg lært en god del. Det har hvert mye artigere en jeg trodde. Det gøyeste vi gjorde var og vise til 1 og 2 klassen d vi hadde lært og gjort i naturfag. Jeg har lært og kunne bruke en grafisk kalkulator, og jeg har lært om kroppen. Da vi var på besøk i Moheia fikk vi se hvordan de hadde det der og det var ganske gøy. Vi har lært en del om kordinatsystem og algebra. Jeg tror jeg skal fortsette med realfag da jeg begynner på videregående. Attestert av: Funksjon/stilling Adresse telefon e-post

66 Dette lærte Anna: Tilegnet kompetansejeg har lært om kroppen. så lærte jeg om celler og mye annet.og Funksjoner, om negative tall.jeg har lært å se på x koordinaten før y koordinaten.og vi ha lært hvordan man lager en lego bil Med klosser som reager på solstråler.sånn at nor det kommer solstråler mot bilen begynner den og kjøre.åsså ha vi lært vis vi tar en hårfønner og en pose å tar varm luft i den så går posen opp.så lærte vi vis man tar en fotball og en tennis ball.så tar vi tennisballen oppfør fotballen å slipper den ned da får tennisballen all spretten. At den fykker opp og ned. Og mange andre oppgaver som er like bra som de andre!!!

67 Dette lærte Rikke Jeg har lært å lage cordinatsystem og sette inn cordinater. Jeg har lært å lage cordinatsystem og sette inn cordinater. Bruke grafisk-kalkulator. Bruke grafisk-kalkulator. Jeg har også lært totallssystemet. Så har jeg lært mer om kroppen vår og celler. Jeg Jeg har synes også det har lært vært lærerikt totallssystemet. men litt kjedelig med realfag, et var spesielt morsomt å vise frem det vi hadde jobbet med i naturfagen for 1. og 2. Klasse Så har jeg lært mer om kroppen vår og celler. Jeg synes det har vært lærerikt men litt kjedelig med realfag, det var spesielt morsomt å vise frem det vi hadde jobbet med i naturfagen for 1. og 2. Klasse

68 Dette lærte Camilla Dette året med realfag har vært spennende og jeg tror at jeg kommer til og velge det til neste år. Vi har gjort mange ting jeg aldri har gjort før. Som: Algebra, Grafisk kalkulator. Koordinatsystem og morsomme og interresange forsøk i nami. Vi har hatt veldig gode lærere og jeg har stortrivdes:) jeg vil anbefale dette for venner og mange flere.

69 Dette lærte Aleksander Jeg synes det har vært ganske morsomt med realfag. Det har vært lærerikt å besøke Moheia og få se hvordan de har det og arbeider, slik at jeg er litt forberedt på hva jeg har imøte hvis jeg skal dit. Det har også vært veldig morsomt å drive med fysikk i NAMI, syntes det var litt skummelt med framvisning for første og andre klassen, men etter en liten stund ble det ganske morsomt. Jeg synes det er bra å lære litt matematikk som vi får senere på skolen og videregående, dermed kan vi jo litt om det ifra før når vi begynner med det.

70 Dokumentasjon Programfag - Språk og Kultur Personlige opplysninger Etternavn: Solheim Fornavn: Kristin Født: 1994 År Organisasjon/arrang ør Kurstittel Varighet omfang 8.skoleår Høst 2007 Korgen Sentralskole Programfag språk og kultur 48 timer Kort om innholdet i kurset Norsk: Språkhistorie og litteraturhistorie med hovedvekt på norrøn tid. Runer, urnordisk, gammelnorsk, islandsk og færøysk 8 timer. Tekstanalyse, tekstskaping, veiledning av egen tekst 6. timer Latin: Indoeuropeiske språk, romersk/gresk kultur. Hovedtrekk i latinsk språk/gram. Spor av latinsk i spansk/fransk/engelsk/norsk. Kultur: Besøk på gammel gård, lokal historie. Engelsk: Bakgrunn og historikk om det engelske språkets tilblivelse og utvikling. Spredningen av engelsk til verdensspråk. Koloniseringshistorie og immigrasjonshistorie i den engelskspråklige verden. Menneskerettighetskamp i USA. Fonetisk transkripsjon arbeid med lydskrift. Situasjonsbetinget språkbruk kontekst og intensjon. Besøk Moheia videregående skole

71 Dette lærte Kristin Til og begynne med må jeg innrømme at jeg var litt negativ, og jeg kunne gått inn for og lære mer I språk og kultur i 2007, lærte jeg ganske mye nytt, blant annet hadde vi om Engelsk og amerikansk historie,, og anen verdens historie. Jeg eller vi, har lært om innvandrere, anglo saxere, Vikinger, franskmenn, Gammelnorsk, latin, persjoner som; Rosa Parks, Malcom X, Martin L. King og Leif Erikson og Christoffer Columbus, og da han «oppdaget» Amerika. Også har vi lært om det Amerikanske flagget, stjernene Jeg vil huske den gangen vi var på gården til Anne-Marie veldig godt, vi gikk rundt der litt og så og hun forklarte oss om gården og historien bak.. Og så spiste vi en kjempegod gryterett og så litt av en Islandsk film om gammelnorske folk. Jeg lærte mye, og alt var så interessant der,, og vi hadde det så koselig der, og jeg fikk følelsen av at alle gjorde det.

72 Dette lærte Bjørn Arne: Vi har lært litt om Runer, gammelnorsk og ferøysk og islandsk og til og med Latin. Også har jeg lært meg og lese lyd skrift!. I engelsk har vi lært om Celterne og den Anglo-Saxiske invasjonen av de britiske øyene å om William av Normandie og Harald Hardråde som ville overta de britiske øyene etter at den engelske kongen døde. Vi hadde om rasediskriminering å Ku klux klan. Og så en film som het Mississippi burning. Og masse om immigrasjonen fra Europa til Amerika. Vi besøkte også Moheia videregående hvor vi var i en Fransk klasse og en Engelsk klasse og en norsk klasse hvor søsteren min var!. Ingen av oss torde delta noe aktivt selv om vi faktisk kunne mer enn videregående elevene i noen tema. Jeg synes det har vært veldig interessant og gøy og jeg tror jeg skal velge det neste år også.

73 Dette lærte Johanna I disse åtte ukene med språk og kultur har jeg lært masse om språk som Latin, Gammelnorsk, Islandsk osv. Jeg har lært masse av filmene vi har sett. Og Jeg har lært hvordan engelsken ble oppbygd, Hvordan jeg skal sammenligne gammelnorsk og norsk d samme gjelder Islandsk. Jeg synes jeg har lært mye, Og jeg syntes det var veldig gøy å holde på med språk og kultur. Jeg syntes det var veldig gøy når vi sammenlignet språkene.

74 Dette lærte Tony Jeg har lært mye i år i programfag. Jeg har lært om hvem som fant amerika og india. Jeg har lært å skrive å lese mye bedre. Jeg har også lært lydskrift. Jeg har lært meg litt gammelnorsk og og litt islandsk. Har lært om romerne og borgerkrigene som var for lenge siden. Lært om hvordan om anglo- saxerne og indianere. Lært litt om franskmennene. Så har jeg lært om vikingene. Jeg har lært om de gamle kongene i Norge. Så har vi også lært litt om svartedøden. Lært litt latin. Så jeg har lært ganske mye i programfag som jeg sa i starten. Ganske sikker på at jeg skal velge Språk og kultur neste år. Det var morsomt i år. Jeg synes at det med Columbus var morsomt av alt det var spennende.

75 Dette lærte Hilde Jeg har lært å lese lydskrift. Og jeg har lært å lese litt latin, gammel Norsk, og litt Islandsk. Lært om Amerika og litt om India. Vi har lært om store folk i historien. Vi har lær om den Amerikanske borgerkrigen. Vi har lært om anglo-saxerne og franskmennene og vikingene som dro til England for å legge det under seg. Vi lærte også at hva stjernene og stripene på flagget til USA står for. Vi har lært litt om svartedauen. Vi lærte også litt om det gamle Roma. Vi har vært på videregående på Mo. Jeg har lært veldig mye denne gangen men neste år tror jeg jeg skal velge et annet fag. Så at jeg får prøve noe annet sånn at jeg kan velge rett på videregående. Jeg synes at språkbiten var morsom. For da lærte vi mye, ikke bare om språk men også om historien bak språket.

76 Dette lærte Sigrid I faget norsk, har vi lært om språkhistorien. Hvordan Norge fikk språket sitt tilbake etter svartedauen. Jeg har også lært at Island ikke tar imot fremmedord Latin: Jeg lærte hvordan Latin oppstod, og hvordan språket gikk videre til nabolandene. Kultur: Språk og kultur gruppen besøkte plassen «Jamtjord» i Leirskardal. Huset var en av de eldste husene i Nordland. Vi lærte hvordan man bodde i den tiden, og hvordan Kamkaka ble til. Engelsk: Her lærte jeg om vikinger, språkutvikling og hvordan vikingene var. Personene Christoffer Columbus og Leif Erikson lærte jeg også av dette kurset. Hvordan dialektene i Engelsk og i landene i Amerika er. Besøk Moheia videregående: Der så vi oss rund, for å se hvordan videregående skole er. Språk og kultur, var et spennende programfag, fordi jeg fikk vite mer om hvordan verden oppstod.

77 Dokumentasjon Programfag Teknikk og industriell produksjon. År Organisasjon/arrangør Kurstittel Varighet omfang 8.skoleår, Korgen Sentralskole Programfag til valg teknikk og industriell produksjon 54 timer Kort om innholdet i kurset -Samtaler om og bruk av verneutstyr i praksis - Teori rundt enkel elektronikk, sammenføyning og kjemi. - Sammenføyning av materialer med MAG, elektrode og gass-sveis - Demontering og montering. Valg av riktig verktøy til jobben og korrekt bruk. Bruk av skyvelære i praksis. - Ekskursjon til Kongsvegen Videregående skole Bedriftsbesøk. Lære å slå opp i tabeller for å finne rett omdreiningstall, velge rett gjengebor osv. Se gjennom bøker fra vgs. programfag og fellesfag Besøk Kongsvegen eller Vefsn vgs

78 Dette lærte Ole Jostein Tilegnet kompetanse Jeg har først lært og sveise med elektrodesveising og mig. Jeg har også lært litt om dreibenk, og forskjellige ting. Og så lærte vi og lage innvendige gjenger. Så det jeg har lært til nå har betydd veldig mye. Jeg syns også det har hvert 8 fine onsdager nå. Og håper at det fortsatt vil bli morsomt. Men jeg har opplevd mye artig.

79 Essay om min framtid 10.klasse I 9.valgte jeg Naturbruk fordi de beste kompisene mine gjorde det. Akkurat det var kanskje dumt, men så oppdaget jeg at dette var midt i blinken for meg, så nå blir jeg nok agronom og det ville aldri far min ha trodd.

80 Essay Min framtid 10.klasse Jeg heter Rune og er 15år og jeg skal fortelle om mine framtids planer. Det startet i 9 klasse da vi for første gang fikk programfag. Programfag er et tilleggsfag som går ut på å få prøvd seg på et yrke som du er usikker på om du har lyst til å utdanne deg til. Det gjør også at du får et lettere valg og kan sortere ut det du ikke synes er artig.

81 Essay om Min framtid 10.klasse I det første programfaget tok jeg teknikk og industriell produksjon fordi jeg liker å skru på motorer. Da så jeg hvor mye matematikk man måtte kunne for å gå denne linja på vgs. Så nå velger jeg realfag og har tenkt å jobbe mye mer på skolen ellers også.

82 Essay om Min framtid 10.klasse Jeg har visst hele tiden at jeg skulle gå idrettslinja. Det er ei allmennfagslinje, derfor valgte jeg språk og kultur første året og skal kanskje ta realfag i år. Hvis det er slik at vi får skrive særemnet på vgs. i programfag språk og kultur i år, så tar jeg heller det.

83 Samtale, veiledningssenteret Refleksjon over egne interesser/evner Arbeidsmarkedet Stor motivasjonsfaktor Legitimitet gjennom profesjonalitet Utenforstående gir nøytralitet Elevene skriver rapport fra samtalen

84 Rapport veiledningssamtale 10/1-06 Oddrun Eli Hanssen og Rigmor fra Veiledningssenteret Problemstilling: Hvilken videregående skole er det best å velge? Jeg tok opp at jeg ville gå allmenn og bli lærer. Jeg lurte på hvor lærerskolene ligger her i nærheten. Jeg var også litt forvirret om hvorfor jeg fikk Helse og sosial når jeg tok skoletesten. Jeg ville jo bli lærer og lære bort ting og det lærer man ikke på helse og sosial. Jeg fikk til svar at skolene var på Nesna, Bodø, Levanger og Tromsø. Hun sa at testene ikke var helt avgjørende, det viktigste var at jeg satset på det jeg hadde lyst til. Så jeg velger allmenn. Kopi: Karriereplan, foreldre, veiledningssenteret.

ARBEIDSLIVSFAGET OG UTDANNINGSVALG, TO SIDER AV SAMME SAK?

ARBEIDSLIVSFAGET OG UTDANNINGSVALG, TO SIDER AV SAMME SAK? ARBEIDSLIVSFAGET OG UTDANNINGSVALG, TO SIDER AV SAMME SAK? BAKGRUNN FOR UTDANNINGSVALG 2006: Kunnskapsløftet innføres IKT-eksamen Projektorer og datamaskiner i alle klasserom Utdanningsvalg Arbeidslivsfag

Detaljer

LOKALT UTARBEIDET FAGPLAN FOR. Programfag til valg 8. - 10 TRINN

LOKALT UTARBEIDET FAGPLAN FOR. Programfag til valg 8. - 10 TRINN LOKALT UTARBEIDET FAGPLAN FOR Programfag til valg 8. - 10 TRINN Fra nasjonal fagplan Læreplanene i programfag til valg skal angi: mål og innhold for forberedelsesfasen, der elevene gis mulighet til å skaffe

Detaljer

Programfag til valg Karrieremappe

Programfag til valg Karrieremappe Programfag til valg Karrieremappe 8.-10. trinn Navn: (Lim inn bilde av deg selv) 1 Innhold i karrieremappen s. 3 Kjære elev s. 4 Formål med faget Mål for 8. trinn s. 5 Sjekkliste 8. trinn s. 6 Sluttvurdering

Detaljer

Utdanningfag Lokal læreplan for Vadsø kommune og Vadsø videregående skole

Utdanningfag Lokal læreplan for Vadsø kommune og Vadsø videregående skole Utdanningfag Lokal læreplan for Vadsø kommune og Vadsø videregående skole juni 2008 1 Innhold: Utdanningfag... 1 Lokal læreplan for Vadsø kommune og Vadsø videregående skole... 1 Innhold:... 2 Formål:...

Detaljer

LOKALT UTARBEIDET FAGPLAN FOR. Programfag til valg 8. - 10 TRINN

LOKALT UTARBEIDET FAGPLAN FOR. Programfag til valg 8. - 10 TRINN LOALT UTABEIDET FAGPLAN FO Programfag til valg 8. - 10 TINN 1 Fra nasjonal fagplan Læreplanene i programfag til valg skal angi: mål og innhold for forberedelsesfasen, der elevene gis mulighet til å skaffe

Detaljer

Ka ska æ vælg? Elevperm. Utdanningsvalg. - hjelp til studie/yrkesvalg - for 8., 9. og 10. trinn i grunnskolen. Navn:

Ka ska æ vælg? Elevperm. Utdanningsvalg. - hjelp til studie/yrkesvalg - for 8., 9. og 10. trinn i grunnskolen. Navn: Ka ska æ vælg? Elevperm Utdanningsvalg - hjelp til studie/yrkesvalg - for 8., 9. og 10. trinn i grunnskolen Navn: rev. 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Kjære elev... 3 Elevpermen... 4

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2018 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! «Kurs i utdanningsprogram» på videregående skole kan være en god hjelp

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2016 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! Det er ikke lenge til du skal ta et valg om hva slags videregående opplæring

Detaljer

Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass

Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass Trinn: Engelsk, yrkesfaglige utdanningsprogram Tema: Elevgruppen besøker en arbeidsplass der engelsk blir brukt som arbeidsspråk.

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Velkommen TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Sande ungdomsskole 2009/10 367 elever 51 ansatte Alf Goksøyr Sissel Leet Skeide rektor rådgiver Oppussing / bygging våren 2010 Rollefordeling

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2014/2015 UTDANNINGSMESSA UKE 41 Tirsdag 7. oktober og onsdag 8. oktober Sted:

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

Programfag til valg Karrieremappe

Programfag til valg Karrieremappe Programfag til valg Karrieremappe 8.-10. trinn Navn: (Lim inn bilde av deg selv) Innhold i karrieremappen s. 1 Kjære elev s. 2 Formål med faget Mål for 8. trinn s. 3 Mål for 9.trinn Mål for 10.trinn s.

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

UTDANNINGSVALG 8.-9.- 10. klassetrinn

UTDANNINGSVALG 8.-9.- 10. klassetrinn UTDANNINGSVALG 8.-9.- 10. klassetrinn Navn: Fagertun ungdomsskole 2011-2012 Til eleven! Dette opplegget i Utdanningsvalg skal bli din karriereplan. Alt arbeid som du gjør skal du samle i en perm som skal

Detaljer

Utdanningsvalg KURS 2015/2016. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn

Utdanningsvalg KURS 2015/2016. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn Utdanningsvalg KURS i videregående skole på Østre Romerike 2015/2016 9. trinn VELKOMMEN TIL KURS! Velkommen til kurs i faget utdanningsvalg. Det er ikke lenge til du skal ta en av dine første valg for

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE UTDANNINGSVALG, 1. Læreplan for utdanningsvalg Formål: Utdanningsvalg (UV) skal bidra til å skape sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskolen og videregående opplæring bedre sammen. Å få prøve

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2010/2011 UTDANNINGSMESSA UKE 43 Tirsdag 26. og onsdag 27. oktober Sted: Tromsøhallen

Detaljer

PRAKSISKURS FOR 10. TRINN

PRAKSISKURS FOR 10. TRINN PRAKSISKURS FOR 10. TRINN Kurs i utdanningsprogram i videregående skole Foto: Fredrik Holmin PRAKSISKURS VIDEREGÅENDE SKOLES TILBUD OM PRAKSISKURS INNGÅR SOM DEL AV FAGET UTDANNINGSVALG, JF. LÆREPLANENS

Detaljer

TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING Meløy videregående skole

TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING Meløy videregående skole TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING 2017-2018 Meløy videregående skole 2 Foto: Tine Bergmo Steinvei Vi ØNSKER AT DU SKAL FÅ GOD KARRIEREVEILEDNING SLIK AT DU BLIR TRYGGET I VALG AV VEI VIDERE ETTER GRUNNSKOLEN.

Detaljer

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilbudet skoleåret 2014/15 2.fremmedspråk: Tysk, spansk og fransk Fordypning: engelsk Praktisk alternativ: arbeidslivsfag

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune UTDANNINGSMESSA UKE 42 Tirsdag 17. oktober og onsdag 18. oktober Sted: Tromsøhallen Presentasjon

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Utdanningsvalg KURS 2014/2015. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn

Utdanningsvalg KURS 2014/2015. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn Utdanningsvalg KURS i videregående skole på Østre Romerike 2014/2015 9. trinn VELKOMMEN TIL KURS! Velkommen til kurs i faget utdanningsvalg. Det er ikke lenge til du skal ta en av dine første valg for

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Jønsberg videregående skole (Høst 2016)_1 Høst 2016 09.01.2017 Jønsberg videregående skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Hedmark fylkeskommune (Høst 2016) Høst 2016

Detaljer

Studiespesialisering ved avdeling Flisa

Studiespesialisering ved avdeling Flisa Studiespesialisering ved avdeling Flisa Generell informasjon PC-ordningen Skolens hjemmeside http://www.soloer.vgs.no Skolearena sammen med eleven Programfag Elevene i programområdene for realfag og for

Detaljer

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7 Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Sande ungdomsskole 2011/12 363 elever 49 ansatte Sande ungdomsskole

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

VELKOMMEN ALLE FORESATTE

VELKOMMEN ALLE FORESATTE VELKOMMEN ALLE FORESATTE Agenda: 18.00 ca.19.00: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 19.00 19.30: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.30 20.30: Stands i

Detaljer

Tallenes historie fra sten og ben til null og én

Tallenes historie fra sten og ben til null og én Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Tallenes historie fra sten og ben til null og én

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Haugjordet ungdomsskole

Haugjordet ungdomsskole 2012 Haugjordet ungdomsskole FREMMEDSPRÅK OG FORDYPNING I ENGELSK Haugjordet ungdomsskole tilbyr språkene tysk, fransk, spansk og fordypning i engelsk. Alle elever skal velge ett av språkene. I følge læreplanen

Detaljer

Programfag til valg / PTV

Programfag til valg / PTV Programfag til valg / PTV Studie- og yrkesveiledning Lokal læreplan for ungdomstrinnet, 2006-2007 Kjenn skole Programfag til valg skal : 1. Gi elevene muligheter for valg som skal bidra til økt engasjement

Detaljer

Vassmyra Blomdalen Lindesnes - Marnar

Vassmyra Blomdalen Lindesnes - Marnar - FORORD Skoleeierne i, Mandal og dal gav i mars -07 følgende oppdrag til rådgiverne ved ungdomsskolene: lage læreplaner for programfag til valg med mål, innhold forberedelsesfasen, mål, innhold, organisering

Detaljer

Plan for karriereveiledning

Plan for karriereveiledning Plan for karriereveiledning 2009/2010 Hemnes sentralskole Entreprenørskap og Yrkes og utdanningsorientering sett i en sammenheng. Innføring av karriereperm i skolen. Bakgrunn og ansvar Entreprenørskap

Detaljer

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

«Det beste året i mitt liv»

«Det beste året i mitt liv» «Det beste året i mitt liv» La ikke muligheten gå fra deg! Nå kan du, uten å tape skoletid, velge og ta din yrkesfagutdannelse på VG2 ved York College, City College Norwich eller Bournemouth & Pool i England!

Detaljer

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 1 Alle fag som ligger på samme blokk (vannrett), går samtidig på timeplanen. Merk at elever på IDRETT kun kan velge fag fra blokk A, D og

Detaljer

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret 2014-15. Gutt 56 Jente 61 1. Ett av målene med «Æ E MÆ» er at elevene skal bli tryggere på egen kropp og egen seksualitet, samt lettere sette grenser for

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Selbu videregående skole 2011/12

Selbu videregående skole 2011/12 Selbu videregående skole 2011/12 Selbu videregående skole 2010/2011 Nye undervisningslokaler ferdig til skolestart høsten 2009. Gamle barnehagen ferdig til skolestart høsten 2010. En kombinert

Detaljer

Fagsamling 2013. Karriererådgivning i prosjekt til fordypning. Merete Leming/Merethe Schjem

Fagsamling 2013. Karriererådgivning i prosjekt til fordypning. Merete Leming/Merethe Schjem Fagsamling 2013 Karriererådgivning i prosjekt til fordypning Merete Leming/Merethe Schjem Vesterålen 9 Karrieresentre Lofoten Fylkesdekkende tilbud i 2012 Ofoten Oppgaver: Individuell karriereveiledning

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

FAGVALG FOR ELEVER I VG1

FAGVALG FOR ELEVER I VG1 FAGVALG FOR ELEVER I VG1 Utdanningsprogram for studiespesialisering Språk Samfunnsfag Økonomi Realfag Idrettsfag Asker videregående skole Et spennende valg I Vg1 har valgene vært ganske begrenset. Du har

Detaljer

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl hva er Sandvika vgs? Sandvika er en moderne videregående skole som satser på elever som virkelig har lyst til å få noe positivt ut av skolegangen. Først og fremst gjelder det kunnskaper og ferdigheter

Detaljer

Regional rammeplan for karrierearbeidet på Sør-Helgeland 2007/2008. Karrierearbeid i grunnskole og videregående skole

Regional rammeplan for karrierearbeidet på Sør-Helgeland 2007/2008. Karrierearbeid i grunnskole og videregående skole Regional rammeplan for karrierearbeidet på Sør-Helgeland 2007/2008 Karrierearbeid i grunnskole og videregående skole Bakgrunn Regional plan for karrierearbeid bygger på følgende formulering i læreplanen

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret / Sammendrag Et gjennomgående trekk er at mange av elevene får lave karakterer i matematikk. Dette gjelder særlig fellesfaget praktisk matematikk

Detaljer

Utdanningsvalg Nafo fokustreff 12.11.15. Nina Røvik

Utdanningsvalg Nafo fokustreff 12.11.15. Nina Røvik Utdanningsvalg Nafo fokustreff 12.11.15 Nina Røvik Grunnskole for voksne 4A-1 i Opplæringslova er grunnlaget for de voksnes grunnskoletilbud. Retten omfatter til vanlig de fagene en trenger for å få vitnemål

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2011 Vår 2011 273 241 88,28 08.04.2011 Vår 2010 Vår 2010 297 267 89,90 22.09.2010 Vår 2009 Vår 2009 284 248 87,32 26.06.2009

Detaljer

UTDANNINGSVALG LOKAL LÆREPLAN. Gausdal ungdomsskole

UTDANNINGSVALG LOKAL LÆREPLAN. Gausdal ungdomsskole UTDANNINGSVALG LOKAL LÆREPLAN Gausdal ungdomsskole 2013/2014 INNLEDNING Ut fra retningslinjer gitt gjennom Kunnskapsløftet har skolen utarbeidet en skisse til lokal læreplan for faget Utdanningsvalg. Planen

Detaljer

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger Identifikasjonsboks TIMSS & PIRLS 2011 Spørreskjema for elever Bokmål 4. trinn Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger ILS Universitetet i Oslo 0317 Oslo IEA, 2011 Veiledning I dette heftet

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden.

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Nelson Mandela 2013/2014 1 HVEM ER DU OG HVA ER VIKTIG FOR DEG? Vi vil at

Detaljer

PROGRAMFAG TIL VALG ASKER OG BÆRUM

PROGRAMFAG TIL VALG ASKER OG BÆRUM PROGRAMFAG TIL VALG ASKER OG BÆRUM April 2007 videregående opplæring Hvor vil jeg? Valg av utdanningsprogram Hva finnes? Utdanninger, yrker, næringsliv Hvem er jeg? Ressurser, interesser, verdier 2 UNGDOMSSKOLEN

Detaljer

REFERAT FRA RÅDGIVERMØTET VED OLE VIG 01.10.13 DEL 1. GRUNNSKOLERÅDGIVERE

REFERAT FRA RÅDGIVERMØTET VED OLE VIG 01.10.13 DEL 1. GRUNNSKOLERÅDGIVERE REFERAT FRA RÅDGIVERMØTET VED OLE VIG 01.10.13 DEL 1. GRUNNSKOLERÅDGIVERE Tilstede: Alf Egil Berg, Randi Dølvik, Ragnhild Aftret, Miriam Elverum, Ole Walnum og Heidi Bjørkøy. Vi tok en rask gjennomgang

Detaljer

UTDANNINGSVALG LOKAL LÆREPLAN ØYER UNGDOMSSKOLE 2014/2015

UTDANNINGSVALG LOKAL LÆREPLAN ØYER UNGDOMSSKOLE 2014/2015 UTDANNINGSVALG LOKAL LÆREPLAN ØYER UNGDOMSSKOLE 2014/2015 Innledning Ut fra retningslinjer gitt gjennom Kunnskapsløftet har skolen utarbeidet en lokal læreplan for faget Utdanningsvalg. Planen er 3-årig

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2012 Vår 2012 50 49 98,00 08.08.2012 Vår 2011 Vår 2011 56 56 100,00 28.09.2011 Vår 2010 Vår 2010 60 59 98,33 22.09.2010 Vår

Detaljer

Oppdatert utgave 14. januar 2016. 4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse

Oppdatert utgave 14. januar 2016. 4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse Oppdatert utgave 14. januar 2016 4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse Introduksjon til 4S Et unikt tilbud! I nært samarbeid med lokalt næringsliv tilbyr Elverum videregående skole

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere

Detaljer

Fra søknad til vitnemål og fagbrev

Fra søknad til vitnemål og fagbrev Fra søknad til vitnemål og fagbrev I mange européiske land velger man studieforberedende utdanning i 11-12-årsalderen I Norge velger man studie- eller yrkesforberedende utdanning i 15-årsalderen Velges

Detaljer

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. eller. Arbeidslivsfag. Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom:

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. eller. Arbeidslivsfag. Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom: ARBEIDSLIVSFAG Valgets kvaler. VIKTIG! Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom: Spansk eller Tysk Fordypning i Engelsk eller Arbeidslivsfag Hvorfor mere språk? Hvem bør velge Fremmedspråk?

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for Vg2!

Velkommen til foreldremøte for Vg2! Velkommen til foreldremøte for Vg2! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning Engasjert

Detaljer

4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse

4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse 4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse Introduksjon til 4S Et unikt tilbud! I nært samarbeid med lokalt næringsliv tilbyr Elverum videregående skole med 4S et unikt opplæringstilbud

Detaljer

Jobbskygging og Kunnskapsløftet. Læringsplakaten. Formål for faget Utdanningsvalg

Jobbskygging og Kunnskapsløftet. Læringsplakaten. Formål for faget Utdanningsvalg Jobbskygging og Kunnskapsløftet Læringsplakaten Læringsplakaten består av elleve punkter som er førende for hvordan man skal organisere læring for elevene slik at de når kompetansemålene i hvert enkelt

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2012)

Elevundersøkelsen (2007-2012) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013

Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013 Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013 Sande ungdomsskole 2013 (8.35 14.05) 356 elever 54 ansatte v/ rektor, elevrådsrepresentanter og rådgiver Kunnskap gir styrke..

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 398761 333310 83,58 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 392078 319712 81,54 15.05.2008 06:39:27 Elevundersøkelsen

Detaljer

Hvorfor knuser glass?

Hvorfor knuser glass? Hvorfor knuser glass? Innlevert av 3. trinn ved Sylling skole (Lier, Buskerud) Årets nysgjerrigper 2013 Ansvarlig veileder: Magnhild Alsos Antall deltagere (elever): 7 Innlevert dato: 30.04.2013 Deltagere:

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

ÅRSPLAN I UTDANNINGSVALG (UTV)

ÅRSPLAN I UTDANNINGSVALG (UTV) Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. Skoleåret: 2017-2018 Faglærer: Mona Irene Kjosvatn ÅRSPLAN I S (UTV) Emne/ tema

Detaljer

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2017/2018

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2017/2018 FROLAND SKOLE Ungdomstrinnet Rådgiver ivar.salvesen@froland.kommune.no Telefon: 37 50 24 25 / 91168625 INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2017/2018 VALGMULIGHETER

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Orientering om valg av programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram 21.01.14 14 Vg 2 Skoleåret 2014-2015 1 Søknad om inntak til Vg2 Frist 1.mars www.vigo.no Logg inn

Detaljer

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elev ID: Elevspørreskjema 8. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005 Veiledning

Detaljer

School ID: School Name: TIMSS Elevspørreskjema. 8. trinn. ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011

School ID: School Name: TIMSS Elevspørreskjema. 8. trinn. ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011 k m Identification Identifikasjonsboks Label School ID: School Name: TIMSS 2011 Elevspørreskjema 8. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011 l n Veiledning h j I dette

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE Agenda: 18.00 ca.18.25: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 18.25 19.25: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.25 20.30:

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Program Plenum Om utdanningsprogram for Studiespesialisering Rådgiver, Petra Rørvik Utdanningsprogram for Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. Eller.. Arbeidslivsfag. Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten:

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. Eller.. Arbeidslivsfag. Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten: ARBEIDSLIVSFAG Valgets kvaler. VIKTIG! Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten: Spansk eller Tysk Fordypning i Engelsk (Tidligere tilbød vi også Fransk, men for få elever ønsket det hos oss.) Eller..

Detaljer

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Identification Identifikasjonsboks Label TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Elevspørreskjema 9. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo e IEA, 2014 Veiledning

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! www.telemark.no

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! www.telemark.no Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Trondheim Katedralskole

Trondheim Katedralskole Trondheim Katedralskole Velkommen til landets eldste skole På Katedralskolen Trondheim Katedralskole har en historie som går mer enn 900 år tilbake i tid. Innenfor fasadene møter du et nyrenovert skoleanlegg

Detaljer

Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg

Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg virkelig deltar aktivt. Er utsendt minimumsmodell for

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/ 10.Trinn 2015-2016 Infomøte fra avd.leder/ 2015-2016 Siste året på Kyren. 10.trinn forplikter Eldst på skolen Forbilder /hilsekampanje Atferd Olweus TL Kantine Gangareal Elevene har tatt utfordringen.

Detaljer

Kultur og kompetanse i fjellregionen

Kultur og kompetanse i fjellregionen Kultur og kompetanse i fjellregionen Nord-Østerdal videregående skole Velkommen til den nye videregående skolen i Nord-Østerdalen Det nye bygget har reist seg. Alt har gått etter planene. Innflytting vil

Detaljer

Videregående skole 2015-2016

Videregående skole 2015-2016 Videregående skole 2015-2016 kg.vgs.no Velkommen til videregående skole på KG! KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. Skolen har siden 1913 utviklet seg til å være en trygg og faglig

Detaljer