VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok"

Transkript

1 VS-800 Monitor for vitale data Brukerhåndbok

2

3 CE-merking Produktet er utstyrt med CE-merket som viser at det oppfyller kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, og at det oppfyller hovedkravene i tillegg I til dette direktivet. Produktet er klassifisert i klasse A for beskyttelse mot radioforstyrrelser i henhold til EN Produktet oppfyller kravene i standarden EN om elektromagnetisk kompatibilitet for medisinsk elektrisk utstyr. Ulike utgaver Denne håndboken har et versjonsnummer. Dette versjonsnummeret endres hver gang brukerhåndboken oppdateres på grunn av endringer i programvaren eller de tekniske spesifikasjonene. Innholdet i denne håndboken kan endres uten forvarsel. Versjonsnummer: 3.0 Utgitt: Copyright Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Med enerett. ADVARSEL! I henhold til føderal lovgivning i USA skal salg av dette utstyret bare foretas av lege eller etter forordning av lege. I

4 Opphavsrettighetserklæring SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. (heretter kalt Mindray) har opphavsrettighetene til dette produktet og denne håndboken. Denne håndboken kan henvise til informasjon som er beskyttet av opphavsrettigheter eller patenter. Det innebærer ikke at det gis noen lisens til rettigheter som Mindray har patent på, eller til rettigheter som eies av andre. Informasjonen i denne håndboken er konfidensiell. Det er strengt forbudt å videreformidle informasjonen i denne håndboken på noen måte uten skriftlig tillatelse fra Mindray. Det er strengt forbudt å frigi, omarbeide, kopiere, distribuere, leie ut, endre og oversette denne håndboken på noen måte uten skriftlig tillatelse fra Mindray. og er registrerte varemerker eller varemerker som eies av Mindray i Kina og andre land. Alle andre varemerker som brukes i denne håndboken, brukes kun redaksjonelt og ikke i den hensikt å bruke varemerket urettmessig. De tilhører sine respektive eiere. Innholdet i denne håndboken kan endres uten forvarsel. II

5 Produsentens ansvar All informasjon i denne håndboken er, så langt vi kjenner til, korrekt. Mindray påtar seg intet ansvar for feil i dokumentet eller for eventuelle skader som måtte oppstå som følge av bruk av informasjonen i dokumentet. Mindray er bare ansvarlig for innvirkninger på produktets sikkerhet, pålitelighet og yteevne hvis: all installering, utvidelse, endring, modifikasjon og reparasjon av dette produktet utføres av personer som er autorisert av Mindray, og de elektriske installasjonene i rommet der utstyret brukes, er i samsvar med relevante nasjonale og lokale krav, og produktet brukes i samsvar med bruksanvisningen Garanti Denne garantien er eksklusiv og erstatter alle andre garantier, uttrykte eller underforståtte, inkludert garantier om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. Unntak Mindrays forpliktelse eller ansvar etter denne garantien omfatter ikke eventuelle transportkostnader eller andre kostnader eller ansvar for direkte skader, indirekte skader eller følgeskader eller forsinkelse som skyldes feil bruk av produktet eller bruk av deler eller tilbehør som ikke er godkjent av Mindray, eller reparasjoner utført av personer som ikke er autorisert av Mindray. Denne garantien skal ikke omfatte Mindray-produkter som har vært utsatt for feil bruk, uaktsomhet eller uhell, eller Mindray-produkter der et originalt Mindray-merke med serienummer eller produkt-id er fjernet eller endret, eller noe produkt fra noen annen produsent III

6 Returpolicy Følg instruksjonene nedenfor hvis det blir nødvendig å returnere en enhet til Mindray. 1. Returautorisasjon. Kontakt kundestøtteavdelingen og be om et autorisasjonsnummer. Dette nummeret må være synlig på utsiden av emballasjen. Returforsendelser godtas bare når dette nummeret er klart synlig på emballasjen. Oppgi modellnummeret, serienummeret og en kort beskrivelse av hvorfor enheten returneres. 2. Fraktkostnader Kunden skal dekke fraktkostnadene når produktet sendes til Mindray for service (dette omfatter også tollkostnader). 3. Returadresse Send delen(e) eller utstyret til adressen du får oppgitt hos kundestøtteavdelingen. Kontaktinformasjon Produsent: Adresse: Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen , Kina Tlf.: Faks: Webområde: EU-representant: Adresse: Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eiffestraße 80, Hamburg 20537, Tyskland Tlf.: Faks: Produsent: Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. IV

7 Forord Formålet med håndboken Denne håndboken inneholder den nødvendige informasjonen for å betjene produktet på en trygg måte og i samsvar med dets funksjon og bruksområde. Det er helt avgjørende å ta hensyn til anvisningene i håndboken for å oppnå riktig produktytelse og drift samt sikre pasientens og brukerens sikkerhet. Denne håndboken er basert på maksimumskonfigurasjonen. Den kan derfor inneholde informasjon som ikke gjelder ditt produkt. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss. Denne håndboken er en vesentlig del av produktet. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av utstyret, slik at den er lett tilgjengelig ved behov. Håndbokens målgruppe Denne håndboken er beregnet på helsepersonell, som forventes å ha god kjennskap til medisinske prosedyrer, praksis og terminologi som kreves ved overvåkning av kritisk syke pasienter. Illustrasjoner Alle illustrasjoner i denne håndboken er kun brukt som eksempler. De tilsvarer ikke nødvendigvis oppsettet eller dataene som vises på din pasientmonitor. Skrivemåter Kursiv tekst brukes til å angi navn på kapitler og deler det henvises til. Termene fare, advarsel og forsiktig brukes i hele denne håndboken til å angi risikoer og alvorlighetsgraden av dem. brukes til å angi driftsprosedyrer. 1

8 TIL EGNE NOTATER 2

9 Innhold 1 Sikkerhet Sikkerhetsopplysninger Farer Advarsler Forsiktighetsregler Merknader Symboler på utstyret Grunnleggende informasjon Beskrivelse av monitor Tilsiktet bruk Kontraindikasjoner Komponenter Funksjoner Utseende Frontpanel Bakre panel Strimmelskriver Skjerm Markør Batteri Batterivedlikehold Resirkulere batteriene Installasjon og vedlikehold Installasjon Pakke ut og kontrollere Miljøkrav Krav til strømtilførselen Brakettmontering Installasjonsmetode Slå på pasientmonitoren Slå av pasientmonitoren Vedlikehold Inspeksjon Rengjøre Desinfisering Menyer og skjermbilder

10 4.1 Pasientinformasjon Systemoppsett Vanlig oppsett Nettverksoppsett Tidsoppsett Brukervedlikehold Oppsett av sykepleieranrop Versjon Konfigurasjon Eksportere data Vanlig skjerm Trendvindu Standby-modus Gå til standby-modus Gå ut av standby-modus Programvare for pasientadministrering Alarmer Oversikt Alarmkategorier Alarmnivåer Alarmindikatorene Alarmlampe Lydalarmer Alarmmeldinger Alarmstatus Lyd av Fysiologisk alarm av Alarmer i pause Alarm kvittert Statusbytter Fjerne alarmindikatorer Angi alarmer SpO 2- sensor av-alarm Når det utløses en alarm Strimmelutskrift Oversikt Bruke strimmelskriveren Skrive ut PLETH-kurve i sanntid Skrive ut trenddata som vises Skrive ut alle trenddata til den gjeldende pasienten Sette papir i strimmelskriveren Fjerne fastkjørt papir

11 7 SpO 2 -overvåkning Innledning Sikkerhet Overvåkningsprosedyre Målebegrensninger Informasjon om Masimo Informasjon om Nellcor NBP- overvåkning Oversikt Overvåkningsprosedyre Valg og plassering av mansjetten Bruksanvisninger Målebegrensninger Tilbakestille NBP, kalibrere NBP og test for luftlekkasje Tilbakestille NBP Kalibrere NBP Lekkasjetest for NBP Temperatur-overvåkning Oversikt Temperaturoppsett Overvåkningsprosedyre Temperatursted Oral temperaturmåling Aksillær temperaturmåling Måle rektal temperatur Temperaturmåling i MONITOR-modus Forholdsregler Tilbehør SpO 2 -tilbehør NBP-tilbehør TEMP-tilbehør Annet A Produktspesifikasjoner... A-1 A.1 Sikkerhetsspesifikasjoner... A-1 A.2 Miljøspesifikasjoner... A-1 A.3 Strømkrav... A-2 A.4 Maskinvarespesifikasjon... A-3 A.5 Utgangssignal... A-4 A.6 SpO 2 -spesifikasjon... A-4 A.6.1 Mindray SpO 2 -spesifikasjon... A-4 3

12 A.6.2 Masimo SpO 2 -spesifikasjon... A-5 A.6.3 Nellcor SpO 2 -spesifikasjon... A-5 A.7 NIBP-spesifikasjon... A-6 A.8 TEMP-spesifikasjon... A-7 B EMC...B-1 C Alarmmeldinger og ledetekstinformasjon... C-1 C.1 Fysiologiske alarmmeldinger...c-1 C.2 Tekniske alarmmeldinger...c-1 C.2.1 Generelle alarmmeldinger for parametermoduler...c-2 C.2.2 Alarmmeldinger for NBP-modulen...C-2 C.2.3 Alarmmeldinger for Mindray SpO 2 -modulen...c-4 C.2.4 Alarmmeldinger for Masimo SpO 2 -modulen...c-4 C.2.5 Alarmmeldinger for Nellcor SpO 2 -modulen...c-7 C.2.6 Alarmmeldinger for SmarTemp TEMP-modulen...C-8 C.2.7 Alarmmeldinger for skrivermodul...c-9 C.2.8 Alarmmeldinger for systemet...c-12 C.3 Ledetekstmeldinger...C-13 D Fabrikkinnstillinger... D-1 D.1 Pasientinformasjon... D-1 D.2 Systemoppsett...D-2 D.3 Alarmgrense... D-3 E Symboler og forkortelser...e-1 E.1 Enheter...E-1 E.2 Symboler...E-2 E.3 Akronymer...E-3 4

13 1 Sikkerhet 1.1 Sikkerhetsopplysninger Sikkerhetserklæringene som beskrives i dette kapittelet, beskriver den grunnleggende sikkerhetsinformasjonen som brukeren skal følge. Det er flere sikkerhetserklæringer i andre kapitler eller avsnitt som kan være identiske med eller ligne på de som følger, eller de kan være spesifikke for bestemte handlinger. FARE Angir en overhengende risiko som, hvis den ikke unngås, vil medføre død eller alvorlig personskade. ADVARSEL! Angir en mulig risiko eller utrygg handling som, hvis den ikke unngås, kan medføre død eller alvorlig personskade. FORSIKTIG Angir en mulig risiko eller utrygg handling som, hvis den ikke unngås, kan medføre mindre personskader eller skade på produkt/inventar. MERK Omfatter brukstips eller annen nyttig informasjon som sikrer at du får størst mulig utbytte av utstyret Farer Det finnes ingen farer som gjelder for produktet generelt. Spesifikke faremeldinger kan stå oppgitt i de enkelte kapitlene i denne håndboken. 1-1

14 1.1.2 Advarsler ADVARSEL! Monitoren egner seg ikke til kontinuerlig overvåkning av SpO 2, som kan øke faren for irritasjon og brannskader der sensoren sitter. Monitoren egner seg ikke til kontinuerlig temperaturovervåkning i mer enn 5 minutter. Monitoren skal brukes av kvalifiserte leger eller sykepleiere på angitte steder. Det er ditt ansvar å påse at enheten og tilleggsutstyret fungerer sikkert og normalt før bruk. Engangsutstyret skal kasseres i henhold til retningslinjene som gjelder ved sykehuset. Det kan oppstå brann- eller eksplosjonsfare når enheten brukes i nærheten av brannfarlige anestesimidler eller andre brann- eller eksplosjonsfarlige stoffer i kombinasjon med luft, oksygenanriket atmosfære eller dinitrogenoksid. Stol ikke utelukkende på lydalarmene ved overvåkning av pasienter. Hvis volumet på alarmen justeres ned eller skrus helt av, kan det medføre fare for pasienten. Husk at alarminnstillingene må tilpasses til ulike pasientsituasjoner, og at pålitelig og sikker pasientovervåkning best ivaretas når pasienten alltid holdes under nøye oppsyn. Montiorhuset skal ikke åpnes på grunn av fare for elektrisk støt. All service og fremtidige oppgraderinger av dette utstyret skal bare utføres av personer som er opplært og godkjent av Mindray. Ikke ta på pasienten eller utstyret som er koblet til pasienten, under defibrillering. Det er fare for alvorlige skader eller dødsfall. Når utstyret brukes med diatermiutstyr (ESU), må pasientsikkerheten kontrolleres. Kast all emballasjen i henhold til gjeldende forskrifter for avfallshåndtering, og oppbevar den utilgjengelig for barn. Enheten må bare kobles til en forskriftsmessig installert jordet stikkontakt. Hvis installasjonen ikke omfatter en beskyttende jordleder, må monitoren frakobles strøm og eventuelt brukes på batteri. 1-2

15 1.1.3 Forsiktighetsregler FORSIKTIG Bruk kun deler og tilbehør som er beskrevet i denne håndboken, for å ivareta pasientsikkerheten. Fjern batteriet fra monitoren hvis monitoren ikke skal brukes eller kobles til strømnettet på en lang stund. Legg alle kabler forsiktig slik at faren for at pasienten vikler seg inn i dem eller kveles av dem, reduseres. Engangsutstyr skal brukes bare én gang. Det skal ikke brukes flere ganger, siden ytelsen kan svekkes og det kan forekomme kontaminasjon. Etter endt levetid må produktet som omtales i denne håndboken, og alt tilbehør, kasseres i henhold til retningslinjene som gjelder for kassering av slikt avfall. Kontakt oss hvis du har spørsmål angående kassering av produktet. Magnetiske og elektriske felt kan skape forstyrrelser som fører til at enheten ikke fungerer som den skal. Det er derfor viktig å kontrollere at alle eksterne enheter som brukes i nærheten av monitoren, oppfyller relevante krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Mobiltelefoner, røntgenutstyr eller MR-utstyr er mulige interferenskilder fordi de kan avgi høyfrekvent elektromagnetisk stråling. Før utstyret kobles til strømnettet, må du kontrollere at den klassifiserte spenningen og frekvensen på strømnettet stemmer overens med det som er angitt på merket på utstyret eller i denne håndboken. Bruk riktig fremgangsmåte når utstyret skal installeres eller flyttes for å unngå at det skades ved fall, støt, sterke vibrasjoner eller annen mekanisk kraft. Hvis du søler væske på utstyret eller tilbehøret, må du kontakte oss eller serviceavdelingen. 1-3

16 1.1.4 Merknader MERKNADER Plasser utstyret slik at du enkelt kan se skjermen og får tilgang til driftskontrollene. Monitoren er i samsvar med kravene til CISPR11 (EN55011) klasse A. Programvaren er utviklet i samsvar med IEC Muligheten for driftsforstyrrelser på grunn av programvarefeil er redusert til et minimum. Plasser monitoren slik at du enkelt kan se skjermen og få tilgang til driftskontrollene. Instruksjonene i denne håndboken er basert på maksimumskonfigurasjonen. Den kan derfor inneholde informasjon som ikke gjelder monitoren din. Enhetene som kobles til RS232-porten, må være spesifisert av Mindray. 1-4

17 1.2 Symboler på utstyret Forsiktig: Slå opp i dokumentasjonen som leveres med utstyret (denne brukerhåndboken). Strøm av/på Opp Valg Vekselstrøm Ned Batteriindikator Pulsfrekvens (PF) Defibrillatorsikker CF-del type Nyfødt NBP Pediatrisk/barn PASIENTINFO. Voksen MENY Ekvipotensialjord ANGI ALARMER Utdata for sykepleieranrop SKJERM RS-232-kontakt INTERVALL Produksjonsdato EU-representant Produsent STRIMMELUTSKRIFT Serienummer Kvittert alarm CE-merke 1-5

18 Nettverkskontakt Følgende definisjon av EE-merket gjelder kun for EU-land. Dette symbolet angir at produktet ikke skal behandles som husholdningsavfall. Ved å forsikre deg om at dette produktet håndteres riktig når det kasseres, bidrar du til å beskytte miljøet og menneskers helse. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon angående retur og resirkulering av dette produktet, kan du kontakte distributøren du kjøpte det av. * For systemprodukter kan det være at dette merket kun vises på hovedenheten. 1-6

19 2 Grunnleggende informasjon 2.1 Beskrivelse av monitor Tilsiktet bruk Denne monitoren er beregnet på å overvåke pasientens vitale data, innbefattet noninvasivt blodtrykk (NBP), pulsoksygenmetning (SpO 2 ), pulsfrekvens (PF) og temperatur (TEMP) hos én enkelt pasient voksen, barn eller neonatal. Denne monitoren er beregnet på bruk i helseinstitusjoner som poliklinikker, akuttmottak, medisinske avdelinger, klinikker og pleieavdelinger. Den er imidlertid ikke beregnet på overvåkning av alvorlig syke pasienter, i ambulanser eller til hjemmebruk. ADVARSEL! Denne pasientmonitoren skal kun betjenes av klinisk personell eller under deres veiledning. Den skal bare betjenes av personer som har fått tilstrekkelig opplæring i å bruke den. Den må aldri betjenes av uautoriserte personer eller personer som ikke har fått tilstrekkelig opplæring. De fysiologiske parameterne og alarminformasjonen som monitoren viser, er bare til referansebruk for legen og kan ikke brukes direkte til å fastslå klinisk behandling. FORSIKTIG Forholdene rundt og strømtilførselen til monitoren må overholde kravene i A Produktspesifikasjoner Kontraindikasjoner Ingen 2-1

20 2.1.3 Komponenter Denne monitoren består av en hovedenhet, en NBP-mansjett, en SpO 2 -sensor og en TEMP-probe. Merk at noen av delene som nevnes, er valgfritt tilbehør som kanskje ikke finnes på din monitor Funksjoner Denne monitoren har følgende funksjoner: SpO 2 -måling: pulsoksygenmetning (SpO 2 ), pulsfrekvens (PF), og SpO 2 -plethysmogram. NBP-måling: systolisk trykk (S), diastolisk trykk (D), middeltrykk (M) og pulsfrekvens (PF). TEMP-måling: temperatur (TEMP). Alarm: støtter visuelle alarmer, lydalarmer og ledetekstmeldinger. Strimmelutskrift: støtter funksjon for strimmelutskrift av NBP-trenddata og PLETH-kurver. Innlegging av pasient-id med strekkodeskanning. Sykepleieranrop. Lagring av trenddata: støtter funksjon for å lagre opptil 1200 grupper med måleresultater. Kraftig systemmeny. Stor LED-skjerm. Justering av LCD-lysstyrke og kontrast. Nettverkskommunikasjon: støtter funksjon for å koble til CMS eller PC for dataoverføring eller oppgraderinger. Oppladbart blysyre- eller litiumbatteri. 2-2

21 2.2 Utseende Frontpanel Figur 2-1 Frontpanel

22 1. Alarmindikator Alarmindikatoren på denne monitoren er i samsvar med kravene i EN A11 klasse 1 for LED. LED-indikatoren varierer den blinkende fargen og hastigheten på blinkingen for å vise forskjellige alarmnivåer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Alarmlampe. 2. SYS 3. DIA Denne LED-lampen viser verdien for systolisk trykk i NBP-målingen. Denne LED-lampen viser verdien for diastolisk trykk i NBP-målingen. På den høyre siden av NBP-avlesningen finner du NBP-verdien: kpa eller mmhg. Den valgte enheten lyser. NBP-verdien kan stilles inn i systemets oppsettmeny 4. MAP 5. PF Denne LED-lampen viser middeltrykkverdien i NBP-målingen. Denne LED-lampen viser PF-verdien i NBP-målingen eller SpO 2 -målingen, med enheten (slag/min) til høyre. 6. SpO 2 Denne LED-lampen viser SpO 2 -verdien med enheten (%) til høyre. 7. TEMP Denne LED-lampen viser temperaturavlesningen. På den høyre siden av TEMP-avlesningen finner du TEMP-enheten: eller. Den valgte enheten lyser. TEMP-enheten kan stilles inn i systemets oppsettmeny. 8. LCD LCD-skjermen viser menyer, trenddata, PLETH-kurver osv. 9. PASIENTINFO. Trykk på denne tasten for å angi pasientinformasjonen. 10. MENY Trykk på denne tasten for å veksle mellom menyen SYSTEMOPPSETT og det vanlige skjermbildet. 11. Strøm av/på, standby, indikator for jobbstatus Trykk på denne tasten for å slå monitoren av/på og for å gå inn i eller ut av standby-modusen. Trykk på og hold nede denne tasten i mer enn 2 sekunder for å slå av monitoren. I denne tasten sitter det en jobbstatusindikator: PÅ: Viser at monitoren er slått på AV: Viser at monitoren er slått av 2-4

23 12. Batteriindikator Viser batteristatusen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se 2.4 Batteri. 13. Nettstrøminngang PÅ: Viser at monitoren er koblet til nettstrømmen. AV: Viser at monitoren ikke er koblet til nettstrømmen. 14. Pasienttypeindikator Viser pasienttypene: henholdsvis voksen, barn og neonatal fra venstre mot høyre. 15. Temperatursted og modusindikator Viser temperaturmålingsstedet og overvåkningsmodusen: henholdsvis oral, aksillær, rektal og monitor. 16. Indikator for pulsstyrke Viser pasientens pulsstyrke 17. STRIMMELUTSKRIFT Trykk på denne knappen for å starte eller stoppe strimmelutskriften. 18. NBP-statusindikator PÅ: Viser at monitoren utfører en NBP-måling. AV: Viser at monitoren ikke utfører en NBP-måling. 19. NBP Trykk på denne tasten for å starte en NBP-måling, eller trykk på den under målingen for å stoppe målingen. 20. KVITTER Trykk raskt på denne tasten for å sette den gjeldende alarmen på pause i 2 minutter. Trykk på og hold nede denne tasten i mer enn 2 sekunder for å deaktivere lydalarmene og gå inn i dempet alarmmodus. Når alarmen er dempet, går systemet tilbake til normal status når en ny alarm forekommer. 21. Dempet-indikator AV: normal status. I denne statusen avgir systemet en lydalarm i henhold til alarmnivået når det oppstår en alarm. PÅ: dempet alarm-status. I denne statusen kan ikke systemet avgi noen lydalarm. BLINKER: alarmpause-status. I denne statusen kan ikke systemet avgi lydalarm eller visuell alarm. 22. Opp Trykk på denne tasten for å flytte markøren oppover. 2-5

24 23. OK Trykk på denne tasten for å velge det merkede alternativet. Trykk på denne tasten i trendvisningen for å få opp menyen OVERS. OPPSETT. 24. Ned Trykk på denne tasten for å flytte markøren nedover. 25. INTERVALL Trykk på denne tasten for å veksle mellom menyen INTERVALL og det vanlige skjermbildet. 26. SKJERM Trykk på denne tasten for å veksle mellom det vanlige skjermbildet og trendvisningen. 27. NBP-mansjettkontakt Denne kontakten brukes til å koble NBP-mansjetten til monitoren. 28. SpO 2 -sensorkontakt Denne kontakten brukes til å koble SpO 2 -mansjetten til monitoren. 29. ANGI ALARMER Trykk på denne tasten for å veksle mellom menyen ANGI ALARMER og det vanlige skjermbildet. 2-6

25 2.2.2 Bakre panel Figur 2-2 Bakre panel 1. Holder til TEMP-proben 2. Kontakt til TEMP-proben 3. RS-232-kontakt: brukes til å koble til strekkodeleseren. 4. Kontakt for sykepleieranrop: brukes til å koble monitoren til sykehusets system for sykepleieranrop. 5. Nettverkskontakt: brukes til å koble monitoren til CMS eller PC. 6. Ekvipotensialjordingskontakt kobler til ekvipotensialjordingskontaktene fra andre enheter. 7. Nettstrømskontakt: brukes til å koble monitoren til nettstrømmen med en 3-polet strømkabel. 2-7

26 2.2.3 Strimmelskriver Strimmelskriveren sitter på den venstre siden av monitoren. Se figuren nedenfor. Papirutgang Strømindikator Strimmelskriver døren Figur 2-3 Strimmelskriver Hvis du vil ha mer informasjon om stimmelskriveren, kan du se 6 Strimmelutskrift. 2-8

27 2.3 Skjerm Figur 2-4 Skjerm Denne monitoren bruker en LCD-skjerm. Den er delt i disse tre delene: 1. Område med pasientinformasjon Dette området viser pasient-iden, pasientkategorien og alarmstatussymbolet. 2. PLETH-kurve/NBP-tidsområde Dette området viser PLETH-kurven og/eller NBP-tiden. 3. Alarminformasjonsområde Den tekniske alarmmeldingen eller ledetekstmeldingen vises til venstre i dette området. Hvis det er flere meldinger, veksler visningen mellom dem. Den fysiologiske alarmmeldingen og den gjeldende systemtiden vises til høyre i dette området Markør Når markøren flyttes til et alternativ eller dataelement i menyene eller i trendvisningen, blir bakgrunnen bak alternativet eller dataelementene svart, og teksten blir hvit. Du kan trykke på eller for å flytte markøren og trykke på for å bekrefte valget. MERK og brukes til å flytte markøren, og brukes til å bekrefte valget. 2-9

28 2.4 Batteri Oppladbare batterier kan brukes til å gi strøm til monitoren der vekselstrøm ikke er tilgjengelig, eller når strømforsyningen avbrytes. Når monitoren kobles til vekselstrøm, lades batteriet automatisk til det er fullt. Hvis strømforsyningen avbrytes under overvåkning, drives monitoren av det interne batteriet. Batteriindikatoren viser batteristatusen. PÅ: Batteriet lades, eller det er fullt oppladet. AV: Batteriet er fjernet fra monitoren, eller monitoren er utstyrt med batteri, men ikke koblet til vekselstrøm og ikke slått på. Blinker: Monitoren får strøm fra det interne batteriet. Kapasiteten til det interne batteriet er begrenset. Når batterikapasiteten er for lav, utløses det en alarm på høyt nivå, og meldingen Batteri for lavt vises i området for tekniske alarmer. På dette tidspunktet skal vekselstrømmen kobles til monitoren. Hvis dette ikke gjøres, slår monitoren seg av automatisk før batteriet er utladet. Hvis du vil ha flere opplysninger om batteriet, kan du se Installasjonsmetode:Sette inn batteriet. ADVARSEL! Batteriet skal oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk bare batterier som er spesifisert av produsenten. MERK Fjern batteriet før transport eller hvis monitoren ikke skal brukes på lang tid. 2-10

29 2.4.1 Batterivedlikehold Batteriservice Et batteri trenger minst to servicesykluser når det brukes for første gang. En servicesyklus er en fullstendig, uavbrutt lading av batteriet etterfulgt av en uavbrutt utlading av batteriet. Batteriservice bør utføres regelmessig for å opprettholde batteriets levetid. Utfør batteriservice én gang når batteriene har vært brukt eller stått på lager i to måneder, eller når driftstiden begynner å bli merkbart kortere. Følg denne fremgangsmåten for å utføre batteriservice: 1. Koble monitoren fra pasienten, og stopp all overvåkning og måling. 2. Sett batteriet som trenger service, inn i batterirommet på monitoren. 3. Koble monitoren til strømnettet, og lad opp batteriene i 10 timer sammenhengende. 4. Koble monitoren fra strømnettet, og la den gå på batteristrøm til den slår seg av. 5. Koble monitoren til strømnettet igjen, og lad opp batteriene i 10 timer sammenhengende. Servicesyklusen er nå fullført, og monitoren kan settes i drift igjen Kontrollere et batteri Ytelsen til et oppladbart batteri kan forringes over tid. Slik kontrollerer du ytelsen til batteriene: 1. Koble monitoren fra pasienten, og stopp all overvåkning og måling. 2. Koble monitoren til strømnettet, og lad opp batteriene i 10 timer sammenhengende. 3. Koble monitoren fra strømnettet, og la den gå på batteristrøm til den slår seg av. 4. Batteriets driftstid er en direkte indikasjon på ytelsen. Hvis driftstiden til batteriene er betydelig kortere enn det som er oppgitt i spesifikasjonene, skal du skifte ut batteriene eller kontakte serviceavdelingen. 2-11

30 MERK Forventet levetid for et batteri er avhengig av hvor ofte og hvor lenge det brukes. Et riktig vedlikeholdt og oppbevart blysyre- eller litiumion-batteri har en forventet levetid på henholdsvis omtrent 2 eller 3 år. Levetiden kan være mindre for modeller beregnet på mer intensiv bruk. Vi anbefaler å skifte ut blysyrebatterier annethvert år og litiumion-batterier hvert tredje år. Driftstiden er avhengig av konfigurasjonen og driften. Hyppig overvåkning av NBP vil for eksempel også forkorte driftstiden Resirkulere batteriene Bytt ut batterier som har synlige tegn på skade, eller som ikke lenger holder på ladingen. Ta det gamle batteriet ut av monitoren, og kasser det på forskriftsmessig måte. Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering når batteriene skal kasseres. ADVARSEL! Du skal ikke demontere, brenne eller kortslutte batterier. De kan antennes, eksplodere eller lekke og forårsake personskade. 2-12

31 3 Installasjon og vedlikehold 3.1 Installasjon ADVARSEL! Installasjonen av pasientmonitoren må utføres av personell som er godkjent av oss. Vi har enerett til utstyrets programvare. Hvis en organisasjon eller enkeltperson endrer, kopierer eller skifter ut programvaren, blir det sett på som krenkelse av opphavsretten, og dette er ulovlig Pakke ut og kontrollere Kontroller emballasjen nøye før du pakker ut utstyret, for å se om den har tegn til skade. Kontakt transportfirmaet eller oss hvis du oppdager en skade. Åpne pakken hvis emballasjen er intakt, og ta utstyret og tilbehøret forsiktig ut. Kontroller alt materiell mot pakkseddelen, og se etter eventuell fysisk skade. Kontakt kundestøtteavdelingen vår hvis du oppdager en feil. MERK Spar på all emballasje, slik at den kan brukes senere til transport og lagring. ADVARSEL Kast all emballasje i henhold til gjeldende forskrifter for avfallshåndtering, og oppbevar den utilgjengelig for barn. Utstyret kan ha blitt kontaminert under lagring, transport eller bruk. Du må kontrollere at pakken og engangstilbehøret er intakt. Ikke bruk skadet utstyr på pasienter. 3-1

32 3.1.2 Miljøkrav Pasientmonitorens driftsmiljø må oppfylle kravene som er angitt i dette avsnittet A.2 Miljøspesifikasjoner Stedet der pasientmonitoren skal brukes, må være fritt for støy, vibrasjon, støv og etsende eller brannfarlige og eksplosjonsfarlige stoffer. Hvis utstyret skal plasseres i et kabinett, må det være tilstrekkelig plass foran og bak til at utstyret kan betjenes, vedlikeholdes og repareres. I tillegg må det være minst 5 cm klaring rundt instrumentet for å sikre god luftventilasjon. Når utstyret skal flyttes fra et sted til et annet, kan det oppstå kondens på grunn av forskjeller i temperatur og luftfuktighet. Forsikre deg om at instrumentet ikke er utsatt for kondens mens det er i bruk Krav til strømtilførselen Strømmen som er koblet til pasientmonitoren, må oppfylle kravene som er angitt i avsnitt A.3 Strømkrav ADVARSEL! Forsikre deg om at driftsmiljøet og strømmen som er koblet til pasientmonitoren, er i samsvar med de angitte kravene. Hvis ikke er det ikke sikkert at den yter i samsvar med spesifikasjonene som er angitt i AProduktspesifikasjoner, og du kan få uventede resultater, som skader på pasientmonitoren. Pasientmonitoren må få strøm i henhold til systemets spenningskrav. Hvis ikke kan det oppstå alvorlig skade på systemet Brakettmontering Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se de tilhørende instruksjonene for bruken av brakettmontering. 3-2

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

Welch Allyn 1500 Patient Monitor

Welch Allyn 1500 Patient Monitor Welch Allyn 1500 Patient Monitor Bruksanvisning Programvareversjon 1.1.X ii Welch Allyn 1500 Patient Monitor 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å støtte den tiltenkte bruken av produktet som er beskrevet

Detaljer

Bruksanvisning Sat 801+

Bruksanvisning Sat 801+ Bruksanvisning Sat 801+ Bitmos GmbH Himmelgeister Straße 37 D-40225 Düsseldorf Tyskland Tlf.: +49 (0) 211 / 60 10 10-30 Faks: +49 (0) 211 / 60 10 10-50 E-post: info@bitmos.de Internett: www.bitmos.de 36-8101.EN

Detaljer

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok P O I N T O F C A R E T E S T I N G CoaguChek XS Plus Brukerhåndbok Revisjonshistorikk Brukerhåndbok, versjon Revisjonsdato Endringer Versjon 1.0 2007-04 Nytt dokument Versjon 2.0 2009-09 Nye funksjoner

Detaljer

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 avledninger. Bruksanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 avledninger. Bruksanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 avledninger Bruksanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen, kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK Viktig Dette apparatet skal kun brukes av autorisert personale.!usa Rx Only!USA Sporing av apparatet U.S. Food and Drug

Detaljer

Brukerveiledning. Norsk

Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning... 1 Bruksindikasjoner... 1 Kontraindikasjoner... 1 Bivirkninger... 2 Generelle advarsler og forsiktighetsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Astral-apparatets grensesnitt...

Detaljer

HeartStart-defibrillator

HeartStart-defibrillator HeartStart-defibrillator BRUKERHÅNDBOK Veiledning til konfigurasjon, bruk, vedlikehold og tilbehør M5066A Utgave 7 Skal være tom. sett forfra A topp B sett bakfra topp K C L J D I I F E H G HeartStart-defibrillatoren

Detaljer

Infant Flow SiPAP. Brukerhåndbok

Infant Flow SiPAP. Brukerhåndbok Infant Flow SiPAP Brukerhåndbok ii Infant Flow SiPAP Dette dokumentet er beskyttet av amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett. Dette dokumentet skal ikke kopieres, reproduseres, oversettes,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Informasjon om selskapet Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Ettertrykk forbudt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Detaljer

Nellcor Puritan Bennett Incorporated er tilknyttet Tyco Healthcare. Nellcor, Oxiband, Durasensor, OxiCliq, Dura-Y, MAX-FAST og OXIMAX er varemerker

Nellcor Puritan Bennett Incorporated er tilknyttet Tyco Healthcare. Nellcor, Oxiband, Durasensor, OxiCliq, Dura-Y, MAX-FAST og OXIMAX er varemerker Nellcor Puritan Bennett Incorporated er tilknyttet Tyco Healthcare. Nellcor, Oxiband, Durasensor, OxiCliq, Dura-Y, MAX-FAST og OXIMAX er varemerker for Nellcor Puritan Bennett Inc eller et tilknyttet selskap.

Detaljer

Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450

Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Brukermanual NRR 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Merknader Defibtech, LLC er ikke ansvarlig for feil i dokumentet eller

Detaljer

Alaris Gateway-arbeidsstasjon. Bruksanvisning

Alaris Gateway-arbeidsstasjon. Bruksanvisning Alaris Gateway-arbeidsstasjon Bruksanvisning Innhold Side Grunnleggende informasjon..................................................................................... 1 Grunnleggende informasjon Alaris

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1616

Brukerhåndbok for Nokia 1616 Brukerhåndbok for Nokia 1616 1. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Sette inn SIM-kortet og batteriet 4 Ta ut SIM-kortet 4 Lade batteriet 4 Slå på og av 5 Telefonen 5 Taster og deler 5

Detaljer

Infusomat Space. og tilleggsutstyr. Bruksanvisning. Gyldig for Software 686B

Infusomat Space. og tilleggsutstyr. Bruksanvisning. Gyldig for Software 686B Infusomat Space og tilleggsutstyr Bruksanvisning Gyldig for Software 686B INNHOLD INNHOLD Innhold...2 Sammendrag/Infusomat Space...3 Pasientens sikkerhet...5 Menystruktur/Sammendrag...7 Menystruktur/Navigasjon...8

Detaljer

ADVARSLER. For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet. Dette skal kun gjøres av kvalifisert personell.

ADVARSLER. For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet. Dette skal kun gjøres av kvalifisert personell. NO Brukerhåndbok Før du bruker dette produktet, bør du lese all produktdokumentasjonen og legge den et trygt sted, til senere bruk. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt, må

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia C2-05

Brukerhåndbok for Nokia C2-05 Brukerhåndbok for Nokia C2-05 1.4. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn et SIM-kort og batteri 6 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Slå telefonen på eller

Detaljer

System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Brukerhåndbok Veiledning og autostyring www.topconpa.com Brukerhåndbok Delenummer: AGA4084-NO Rev. nummer: 1.5.1 For bruk med programvareversjon: 3.12.12 Opphavsrett Topcon

Detaljer

Klinisk håndbok. Puritan Bennett. 520 respirator

Klinisk håndbok. Puritan Bennett. 520 respirator Klinisk håndbok Puritan Bennett 520 respirator TM Informasjon om opphavsrett COVIDIEN, COVIDIEN med logo, Covidien logo og positive results for life er registrerte varemerker for Covidien AG i USA og internasjonalt.

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 130

Brukerhåndbok Nokia 130 Brukerhåndbok Nokia 130 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 130 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet, minnekortet og batteriet 4 Lade batteriet 6 Låse eller

Detaljer

Talestyrt ringing Private numre Vis tjenester Siste ti samtaler Mine telefonnumre Faste anrop Programmerte hurtigtaster

Talestyrt ringing Private numre Vis tjenester Siste ti samtaler Mine telefonnumre Faste anrop Programmerte hurtigtaster Funksjonsmeny Hurtigmeny $ Telefonkatalog # Beskjeder Velge nett Samtaleegenskaper Telefoninnstilling Samtaleteller Ekstrautstyrinnstilling * Vis batterimåler Ikke vis mitt nr. Samtaleoverføring Tale og

Detaljer

WorkCentre 5020/DN. Brukerhåndbok XE3026NO0-1. www.xerox.com/support

WorkCentre 5020/DN. Brukerhåndbok XE3026NO0-1. www.xerox.com/support WorkCentre 5020/DN Brukerhåndbok XE3026NO0-1 www.xerox.com/support Oversatt av: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1BU Storbritannia 2008 ved Fuji Xerox Co.,

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

- Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om

- Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om Hurtigreferanse Inneholder - Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om programvaregjenoppretting - Informasjon om problemløsing

Detaljer