VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok"

Transkript

1 VS-800 Monitor for vitale data Brukerhåndbok

2

3 CE-merking Produktet er utstyrt med CE-merket som viser at det oppfyller kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, og at det oppfyller hovedkravene i tillegg I til dette direktivet. Produktet er klassifisert i klasse A for beskyttelse mot radioforstyrrelser i henhold til EN Produktet oppfyller kravene i standarden EN om elektromagnetisk kompatibilitet for medisinsk elektrisk utstyr. Ulike utgaver Denne håndboken har et versjonsnummer. Dette versjonsnummeret endres hver gang brukerhåndboken oppdateres på grunn av endringer i programvaren eller de tekniske spesifikasjonene. Innholdet i denne håndboken kan endres uten forvarsel. Versjonsnummer: 3.0 Utgitt: Copyright Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Med enerett. ADVARSEL! I henhold til føderal lovgivning i USA skal salg av dette utstyret bare foretas av lege eller etter forordning av lege. I

4 Opphavsrettighetserklæring SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. (heretter kalt Mindray) har opphavsrettighetene til dette produktet og denne håndboken. Denne håndboken kan henvise til informasjon som er beskyttet av opphavsrettigheter eller patenter. Det innebærer ikke at det gis noen lisens til rettigheter som Mindray har patent på, eller til rettigheter som eies av andre. Informasjonen i denne håndboken er konfidensiell. Det er strengt forbudt å videreformidle informasjonen i denne håndboken på noen måte uten skriftlig tillatelse fra Mindray. Det er strengt forbudt å frigi, omarbeide, kopiere, distribuere, leie ut, endre og oversette denne håndboken på noen måte uten skriftlig tillatelse fra Mindray. og er registrerte varemerker eller varemerker som eies av Mindray i Kina og andre land. Alle andre varemerker som brukes i denne håndboken, brukes kun redaksjonelt og ikke i den hensikt å bruke varemerket urettmessig. De tilhører sine respektive eiere. Innholdet i denne håndboken kan endres uten forvarsel. II

5 Produsentens ansvar All informasjon i denne håndboken er, så langt vi kjenner til, korrekt. Mindray påtar seg intet ansvar for feil i dokumentet eller for eventuelle skader som måtte oppstå som følge av bruk av informasjonen i dokumentet. Mindray er bare ansvarlig for innvirkninger på produktets sikkerhet, pålitelighet og yteevne hvis: all installering, utvidelse, endring, modifikasjon og reparasjon av dette produktet utføres av personer som er autorisert av Mindray, og de elektriske installasjonene i rommet der utstyret brukes, er i samsvar med relevante nasjonale og lokale krav, og produktet brukes i samsvar med bruksanvisningen Garanti Denne garantien er eksklusiv og erstatter alle andre garantier, uttrykte eller underforståtte, inkludert garantier om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. Unntak Mindrays forpliktelse eller ansvar etter denne garantien omfatter ikke eventuelle transportkostnader eller andre kostnader eller ansvar for direkte skader, indirekte skader eller følgeskader eller forsinkelse som skyldes feil bruk av produktet eller bruk av deler eller tilbehør som ikke er godkjent av Mindray, eller reparasjoner utført av personer som ikke er autorisert av Mindray. Denne garantien skal ikke omfatte Mindray-produkter som har vært utsatt for feil bruk, uaktsomhet eller uhell, eller Mindray-produkter der et originalt Mindray-merke med serienummer eller produkt-id er fjernet eller endret, eller noe produkt fra noen annen produsent III

6 Returpolicy Følg instruksjonene nedenfor hvis det blir nødvendig å returnere en enhet til Mindray. 1. Returautorisasjon. Kontakt kundestøtteavdelingen og be om et autorisasjonsnummer. Dette nummeret må være synlig på utsiden av emballasjen. Returforsendelser godtas bare når dette nummeret er klart synlig på emballasjen. Oppgi modellnummeret, serienummeret og en kort beskrivelse av hvorfor enheten returneres. 2. Fraktkostnader Kunden skal dekke fraktkostnadene når produktet sendes til Mindray for service (dette omfatter også tollkostnader). 3. Returadresse Send delen(e) eller utstyret til adressen du får oppgitt hos kundestøtteavdelingen. Kontaktinformasjon Produsent: Adresse: Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen , Kina Tlf.: Faks: Webområde: EU-representant: Adresse: Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eiffestraße 80, Hamburg 20537, Tyskland Tlf.: Faks: Produsent: Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. IV

7 Forord Formålet med håndboken Denne håndboken inneholder den nødvendige informasjonen for å betjene produktet på en trygg måte og i samsvar med dets funksjon og bruksområde. Det er helt avgjørende å ta hensyn til anvisningene i håndboken for å oppnå riktig produktytelse og drift samt sikre pasientens og brukerens sikkerhet. Denne håndboken er basert på maksimumskonfigurasjonen. Den kan derfor inneholde informasjon som ikke gjelder ditt produkt. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss. Denne håndboken er en vesentlig del av produktet. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av utstyret, slik at den er lett tilgjengelig ved behov. Håndbokens målgruppe Denne håndboken er beregnet på helsepersonell, som forventes å ha god kjennskap til medisinske prosedyrer, praksis og terminologi som kreves ved overvåkning av kritisk syke pasienter. Illustrasjoner Alle illustrasjoner i denne håndboken er kun brukt som eksempler. De tilsvarer ikke nødvendigvis oppsettet eller dataene som vises på din pasientmonitor. Skrivemåter Kursiv tekst brukes til å angi navn på kapitler og deler det henvises til. Termene fare, advarsel og forsiktig brukes i hele denne håndboken til å angi risikoer og alvorlighetsgraden av dem. brukes til å angi driftsprosedyrer. 1

8 TIL EGNE NOTATER 2

9 Innhold 1 Sikkerhet Sikkerhetsopplysninger Farer Advarsler Forsiktighetsregler Merknader Symboler på utstyret Grunnleggende informasjon Beskrivelse av monitor Tilsiktet bruk Kontraindikasjoner Komponenter Funksjoner Utseende Frontpanel Bakre panel Strimmelskriver Skjerm Markør Batteri Batterivedlikehold Resirkulere batteriene Installasjon og vedlikehold Installasjon Pakke ut og kontrollere Miljøkrav Krav til strømtilførselen Brakettmontering Installasjonsmetode Slå på pasientmonitoren Slå av pasientmonitoren Vedlikehold Inspeksjon Rengjøre Desinfisering Menyer og skjermbilder

10 4.1 Pasientinformasjon Systemoppsett Vanlig oppsett Nettverksoppsett Tidsoppsett Brukervedlikehold Oppsett av sykepleieranrop Versjon Konfigurasjon Eksportere data Vanlig skjerm Trendvindu Standby-modus Gå til standby-modus Gå ut av standby-modus Programvare for pasientadministrering Alarmer Oversikt Alarmkategorier Alarmnivåer Alarmindikatorene Alarmlampe Lydalarmer Alarmmeldinger Alarmstatus Lyd av Fysiologisk alarm av Alarmer i pause Alarm kvittert Statusbytter Fjerne alarmindikatorer Angi alarmer SpO 2- sensor av-alarm Når det utløses en alarm Strimmelutskrift Oversikt Bruke strimmelskriveren Skrive ut PLETH-kurve i sanntid Skrive ut trenddata som vises Skrive ut alle trenddata til den gjeldende pasienten Sette papir i strimmelskriveren Fjerne fastkjørt papir

11 7 SpO 2 -overvåkning Innledning Sikkerhet Overvåkningsprosedyre Målebegrensninger Informasjon om Masimo Informasjon om Nellcor NBP- overvåkning Oversikt Overvåkningsprosedyre Valg og plassering av mansjetten Bruksanvisninger Målebegrensninger Tilbakestille NBP, kalibrere NBP og test for luftlekkasje Tilbakestille NBP Kalibrere NBP Lekkasjetest for NBP Temperatur-overvåkning Oversikt Temperaturoppsett Overvåkningsprosedyre Temperatursted Oral temperaturmåling Aksillær temperaturmåling Måle rektal temperatur Temperaturmåling i MONITOR-modus Forholdsregler Tilbehør SpO 2 -tilbehør NBP-tilbehør TEMP-tilbehør Annet A Produktspesifikasjoner... A-1 A.1 Sikkerhetsspesifikasjoner... A-1 A.2 Miljøspesifikasjoner... A-1 A.3 Strømkrav... A-2 A.4 Maskinvarespesifikasjon... A-3 A.5 Utgangssignal... A-4 A.6 SpO 2 -spesifikasjon... A-4 A.6.1 Mindray SpO 2 -spesifikasjon... A-4 3

12 A.6.2 Masimo SpO 2 -spesifikasjon... A-5 A.6.3 Nellcor SpO 2 -spesifikasjon... A-5 A.7 NIBP-spesifikasjon... A-6 A.8 TEMP-spesifikasjon... A-7 B EMC...B-1 C Alarmmeldinger og ledetekstinformasjon... C-1 C.1 Fysiologiske alarmmeldinger...c-1 C.2 Tekniske alarmmeldinger...c-1 C.2.1 Generelle alarmmeldinger for parametermoduler...c-2 C.2.2 Alarmmeldinger for NBP-modulen...C-2 C.2.3 Alarmmeldinger for Mindray SpO 2 -modulen...c-4 C.2.4 Alarmmeldinger for Masimo SpO 2 -modulen...c-4 C.2.5 Alarmmeldinger for Nellcor SpO 2 -modulen...c-7 C.2.6 Alarmmeldinger for SmarTemp TEMP-modulen...C-8 C.2.7 Alarmmeldinger for skrivermodul...c-9 C.2.8 Alarmmeldinger for systemet...c-12 C.3 Ledetekstmeldinger...C-13 D Fabrikkinnstillinger... D-1 D.1 Pasientinformasjon... D-1 D.2 Systemoppsett...D-2 D.3 Alarmgrense... D-3 E Symboler og forkortelser...e-1 E.1 Enheter...E-1 E.2 Symboler...E-2 E.3 Akronymer...E-3 4

13 1 Sikkerhet 1.1 Sikkerhetsopplysninger Sikkerhetserklæringene som beskrives i dette kapittelet, beskriver den grunnleggende sikkerhetsinformasjonen som brukeren skal følge. Det er flere sikkerhetserklæringer i andre kapitler eller avsnitt som kan være identiske med eller ligne på de som følger, eller de kan være spesifikke for bestemte handlinger. FARE Angir en overhengende risiko som, hvis den ikke unngås, vil medføre død eller alvorlig personskade. ADVARSEL! Angir en mulig risiko eller utrygg handling som, hvis den ikke unngås, kan medføre død eller alvorlig personskade. FORSIKTIG Angir en mulig risiko eller utrygg handling som, hvis den ikke unngås, kan medføre mindre personskader eller skade på produkt/inventar. MERK Omfatter brukstips eller annen nyttig informasjon som sikrer at du får størst mulig utbytte av utstyret Farer Det finnes ingen farer som gjelder for produktet generelt. Spesifikke faremeldinger kan stå oppgitt i de enkelte kapitlene i denne håndboken. 1-1

14 1.1.2 Advarsler ADVARSEL! Monitoren egner seg ikke til kontinuerlig overvåkning av SpO 2, som kan øke faren for irritasjon og brannskader der sensoren sitter. Monitoren egner seg ikke til kontinuerlig temperaturovervåkning i mer enn 5 minutter. Monitoren skal brukes av kvalifiserte leger eller sykepleiere på angitte steder. Det er ditt ansvar å påse at enheten og tilleggsutstyret fungerer sikkert og normalt før bruk. Engangsutstyret skal kasseres i henhold til retningslinjene som gjelder ved sykehuset. Det kan oppstå brann- eller eksplosjonsfare når enheten brukes i nærheten av brannfarlige anestesimidler eller andre brann- eller eksplosjonsfarlige stoffer i kombinasjon med luft, oksygenanriket atmosfære eller dinitrogenoksid. Stol ikke utelukkende på lydalarmene ved overvåkning av pasienter. Hvis volumet på alarmen justeres ned eller skrus helt av, kan det medføre fare for pasienten. Husk at alarminnstillingene må tilpasses til ulike pasientsituasjoner, og at pålitelig og sikker pasientovervåkning best ivaretas når pasienten alltid holdes under nøye oppsyn. Montiorhuset skal ikke åpnes på grunn av fare for elektrisk støt. All service og fremtidige oppgraderinger av dette utstyret skal bare utføres av personer som er opplært og godkjent av Mindray. Ikke ta på pasienten eller utstyret som er koblet til pasienten, under defibrillering. Det er fare for alvorlige skader eller dødsfall. Når utstyret brukes med diatermiutstyr (ESU), må pasientsikkerheten kontrolleres. Kast all emballasjen i henhold til gjeldende forskrifter for avfallshåndtering, og oppbevar den utilgjengelig for barn. Enheten må bare kobles til en forskriftsmessig installert jordet stikkontakt. Hvis installasjonen ikke omfatter en beskyttende jordleder, må monitoren frakobles strøm og eventuelt brukes på batteri. 1-2

15 1.1.3 Forsiktighetsregler FORSIKTIG Bruk kun deler og tilbehør som er beskrevet i denne håndboken, for å ivareta pasientsikkerheten. Fjern batteriet fra monitoren hvis monitoren ikke skal brukes eller kobles til strømnettet på en lang stund. Legg alle kabler forsiktig slik at faren for at pasienten vikler seg inn i dem eller kveles av dem, reduseres. Engangsutstyr skal brukes bare én gang. Det skal ikke brukes flere ganger, siden ytelsen kan svekkes og det kan forekomme kontaminasjon. Etter endt levetid må produktet som omtales i denne håndboken, og alt tilbehør, kasseres i henhold til retningslinjene som gjelder for kassering av slikt avfall. Kontakt oss hvis du har spørsmål angående kassering av produktet. Magnetiske og elektriske felt kan skape forstyrrelser som fører til at enheten ikke fungerer som den skal. Det er derfor viktig å kontrollere at alle eksterne enheter som brukes i nærheten av monitoren, oppfyller relevante krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Mobiltelefoner, røntgenutstyr eller MR-utstyr er mulige interferenskilder fordi de kan avgi høyfrekvent elektromagnetisk stråling. Før utstyret kobles til strømnettet, må du kontrollere at den klassifiserte spenningen og frekvensen på strømnettet stemmer overens med det som er angitt på merket på utstyret eller i denne håndboken. Bruk riktig fremgangsmåte når utstyret skal installeres eller flyttes for å unngå at det skades ved fall, støt, sterke vibrasjoner eller annen mekanisk kraft. Hvis du søler væske på utstyret eller tilbehøret, må du kontakte oss eller serviceavdelingen. 1-3

16 1.1.4 Merknader MERKNADER Plasser utstyret slik at du enkelt kan se skjermen og får tilgang til driftskontrollene. Monitoren er i samsvar med kravene til CISPR11 (EN55011) klasse A. Programvaren er utviklet i samsvar med IEC Muligheten for driftsforstyrrelser på grunn av programvarefeil er redusert til et minimum. Plasser monitoren slik at du enkelt kan se skjermen og få tilgang til driftskontrollene. Instruksjonene i denne håndboken er basert på maksimumskonfigurasjonen. Den kan derfor inneholde informasjon som ikke gjelder monitoren din. Enhetene som kobles til RS232-porten, må være spesifisert av Mindray. 1-4

17 1.2 Symboler på utstyret Forsiktig: Slå opp i dokumentasjonen som leveres med utstyret (denne brukerhåndboken). Strøm av/på Opp Valg Vekselstrøm Ned Batteriindikator Pulsfrekvens (PF) Defibrillatorsikker CF-del type Nyfødt NBP Pediatrisk/barn PASIENTINFO. Voksen MENY Ekvipotensialjord ANGI ALARMER Utdata for sykepleieranrop SKJERM RS-232-kontakt INTERVALL Produksjonsdato EU-representant Produsent STRIMMELUTSKRIFT Serienummer Kvittert alarm CE-merke 1-5

18 Nettverkskontakt Følgende definisjon av EE-merket gjelder kun for EU-land. Dette symbolet angir at produktet ikke skal behandles som husholdningsavfall. Ved å forsikre deg om at dette produktet håndteres riktig når det kasseres, bidrar du til å beskytte miljøet og menneskers helse. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon angående retur og resirkulering av dette produktet, kan du kontakte distributøren du kjøpte det av. * For systemprodukter kan det være at dette merket kun vises på hovedenheten. 1-6

19 2 Grunnleggende informasjon 2.1 Beskrivelse av monitor Tilsiktet bruk Denne monitoren er beregnet på å overvåke pasientens vitale data, innbefattet noninvasivt blodtrykk (NBP), pulsoksygenmetning (SpO 2 ), pulsfrekvens (PF) og temperatur (TEMP) hos én enkelt pasient voksen, barn eller neonatal. Denne monitoren er beregnet på bruk i helseinstitusjoner som poliklinikker, akuttmottak, medisinske avdelinger, klinikker og pleieavdelinger. Den er imidlertid ikke beregnet på overvåkning av alvorlig syke pasienter, i ambulanser eller til hjemmebruk. ADVARSEL! Denne pasientmonitoren skal kun betjenes av klinisk personell eller under deres veiledning. Den skal bare betjenes av personer som har fått tilstrekkelig opplæring i å bruke den. Den må aldri betjenes av uautoriserte personer eller personer som ikke har fått tilstrekkelig opplæring. De fysiologiske parameterne og alarminformasjonen som monitoren viser, er bare til referansebruk for legen og kan ikke brukes direkte til å fastslå klinisk behandling. FORSIKTIG Forholdene rundt og strømtilførselen til monitoren må overholde kravene i A Produktspesifikasjoner Kontraindikasjoner Ingen 2-1

20 2.1.3 Komponenter Denne monitoren består av en hovedenhet, en NBP-mansjett, en SpO 2 -sensor og en TEMP-probe. Merk at noen av delene som nevnes, er valgfritt tilbehør som kanskje ikke finnes på din monitor Funksjoner Denne monitoren har følgende funksjoner: SpO 2 -måling: pulsoksygenmetning (SpO 2 ), pulsfrekvens (PF), og SpO 2 -plethysmogram. NBP-måling: systolisk trykk (S), diastolisk trykk (D), middeltrykk (M) og pulsfrekvens (PF). TEMP-måling: temperatur (TEMP). Alarm: støtter visuelle alarmer, lydalarmer og ledetekstmeldinger. Strimmelutskrift: støtter funksjon for strimmelutskrift av NBP-trenddata og PLETH-kurver. Innlegging av pasient-id med strekkodeskanning. Sykepleieranrop. Lagring av trenddata: støtter funksjon for å lagre opptil 1200 grupper med måleresultater. Kraftig systemmeny. Stor LED-skjerm. Justering av LCD-lysstyrke og kontrast. Nettverkskommunikasjon: støtter funksjon for å koble til CMS eller PC for dataoverføring eller oppgraderinger. Oppladbart blysyre- eller litiumbatteri. 2-2

21 2.2 Utseende Frontpanel Figur 2-1 Frontpanel

22 1. Alarmindikator Alarmindikatoren på denne monitoren er i samsvar med kravene i EN A11 klasse 1 for LED. LED-indikatoren varierer den blinkende fargen og hastigheten på blinkingen for å vise forskjellige alarmnivåer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Alarmlampe. 2. SYS 3. DIA Denne LED-lampen viser verdien for systolisk trykk i NBP-målingen. Denne LED-lampen viser verdien for diastolisk trykk i NBP-målingen. På den høyre siden av NBP-avlesningen finner du NBP-verdien: kpa eller mmhg. Den valgte enheten lyser. NBP-verdien kan stilles inn i systemets oppsettmeny 4. MAP 5. PF Denne LED-lampen viser middeltrykkverdien i NBP-målingen. Denne LED-lampen viser PF-verdien i NBP-målingen eller SpO 2 -målingen, med enheten (slag/min) til høyre. 6. SpO 2 Denne LED-lampen viser SpO 2 -verdien med enheten (%) til høyre. 7. TEMP Denne LED-lampen viser temperaturavlesningen. På den høyre siden av TEMP-avlesningen finner du TEMP-enheten: eller. Den valgte enheten lyser. TEMP-enheten kan stilles inn i systemets oppsettmeny. 8. LCD LCD-skjermen viser menyer, trenddata, PLETH-kurver osv. 9. PASIENTINFO. Trykk på denne tasten for å angi pasientinformasjonen. 10. MENY Trykk på denne tasten for å veksle mellom menyen SYSTEMOPPSETT og det vanlige skjermbildet. 11. Strøm av/på, standby, indikator for jobbstatus Trykk på denne tasten for å slå monitoren av/på og for å gå inn i eller ut av standby-modusen. Trykk på og hold nede denne tasten i mer enn 2 sekunder for å slå av monitoren. I denne tasten sitter det en jobbstatusindikator: PÅ: Viser at monitoren er slått på AV: Viser at monitoren er slått av 2-4

23 12. Batteriindikator Viser batteristatusen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se 2.4 Batteri. 13. Nettstrøminngang PÅ: Viser at monitoren er koblet til nettstrømmen. AV: Viser at monitoren ikke er koblet til nettstrømmen. 14. Pasienttypeindikator Viser pasienttypene: henholdsvis voksen, barn og neonatal fra venstre mot høyre. 15. Temperatursted og modusindikator Viser temperaturmålingsstedet og overvåkningsmodusen: henholdsvis oral, aksillær, rektal og monitor. 16. Indikator for pulsstyrke Viser pasientens pulsstyrke 17. STRIMMELUTSKRIFT Trykk på denne knappen for å starte eller stoppe strimmelutskriften. 18. NBP-statusindikator PÅ: Viser at monitoren utfører en NBP-måling. AV: Viser at monitoren ikke utfører en NBP-måling. 19. NBP Trykk på denne tasten for å starte en NBP-måling, eller trykk på den under målingen for å stoppe målingen. 20. KVITTER Trykk raskt på denne tasten for å sette den gjeldende alarmen på pause i 2 minutter. Trykk på og hold nede denne tasten i mer enn 2 sekunder for å deaktivere lydalarmene og gå inn i dempet alarmmodus. Når alarmen er dempet, går systemet tilbake til normal status når en ny alarm forekommer. 21. Dempet-indikator AV: normal status. I denne statusen avgir systemet en lydalarm i henhold til alarmnivået når det oppstår en alarm. PÅ: dempet alarm-status. I denne statusen kan ikke systemet avgi noen lydalarm. BLINKER: alarmpause-status. I denne statusen kan ikke systemet avgi lydalarm eller visuell alarm. 22. Opp Trykk på denne tasten for å flytte markøren oppover. 2-5

24 23. OK Trykk på denne tasten for å velge det merkede alternativet. Trykk på denne tasten i trendvisningen for å få opp menyen OVERS. OPPSETT. 24. Ned Trykk på denne tasten for å flytte markøren nedover. 25. INTERVALL Trykk på denne tasten for å veksle mellom menyen INTERVALL og det vanlige skjermbildet. 26. SKJERM Trykk på denne tasten for å veksle mellom det vanlige skjermbildet og trendvisningen. 27. NBP-mansjettkontakt Denne kontakten brukes til å koble NBP-mansjetten til monitoren. 28. SpO 2 -sensorkontakt Denne kontakten brukes til å koble SpO 2 -mansjetten til monitoren. 29. ANGI ALARMER Trykk på denne tasten for å veksle mellom menyen ANGI ALARMER og det vanlige skjermbildet. 2-6

25 2.2.2 Bakre panel Figur 2-2 Bakre panel 1. Holder til TEMP-proben 2. Kontakt til TEMP-proben 3. RS-232-kontakt: brukes til å koble til strekkodeleseren. 4. Kontakt for sykepleieranrop: brukes til å koble monitoren til sykehusets system for sykepleieranrop. 5. Nettverkskontakt: brukes til å koble monitoren til CMS eller PC. 6. Ekvipotensialjordingskontakt kobler til ekvipotensialjordingskontaktene fra andre enheter. 7. Nettstrømskontakt: brukes til å koble monitoren til nettstrømmen med en 3-polet strømkabel. 2-7

26 2.2.3 Strimmelskriver Strimmelskriveren sitter på den venstre siden av monitoren. Se figuren nedenfor. Papirutgang Strømindikator Strimmelskriver døren Figur 2-3 Strimmelskriver Hvis du vil ha mer informasjon om stimmelskriveren, kan du se 6 Strimmelutskrift. 2-8

27 2.3 Skjerm Figur 2-4 Skjerm Denne monitoren bruker en LCD-skjerm. Den er delt i disse tre delene: 1. Område med pasientinformasjon Dette området viser pasient-iden, pasientkategorien og alarmstatussymbolet. 2. PLETH-kurve/NBP-tidsområde Dette området viser PLETH-kurven og/eller NBP-tiden. 3. Alarminformasjonsområde Den tekniske alarmmeldingen eller ledetekstmeldingen vises til venstre i dette området. Hvis det er flere meldinger, veksler visningen mellom dem. Den fysiologiske alarmmeldingen og den gjeldende systemtiden vises til høyre i dette området Markør Når markøren flyttes til et alternativ eller dataelement i menyene eller i trendvisningen, blir bakgrunnen bak alternativet eller dataelementene svart, og teksten blir hvit. Du kan trykke på eller for å flytte markøren og trykke på for å bekrefte valget. MERK og brukes til å flytte markøren, og brukes til å bekrefte valget. 2-9

28 2.4 Batteri Oppladbare batterier kan brukes til å gi strøm til monitoren der vekselstrøm ikke er tilgjengelig, eller når strømforsyningen avbrytes. Når monitoren kobles til vekselstrøm, lades batteriet automatisk til det er fullt. Hvis strømforsyningen avbrytes under overvåkning, drives monitoren av det interne batteriet. Batteriindikatoren viser batteristatusen. PÅ: Batteriet lades, eller det er fullt oppladet. AV: Batteriet er fjernet fra monitoren, eller monitoren er utstyrt med batteri, men ikke koblet til vekselstrøm og ikke slått på. Blinker: Monitoren får strøm fra det interne batteriet. Kapasiteten til det interne batteriet er begrenset. Når batterikapasiteten er for lav, utløses det en alarm på høyt nivå, og meldingen Batteri for lavt vises i området for tekniske alarmer. På dette tidspunktet skal vekselstrømmen kobles til monitoren. Hvis dette ikke gjøres, slår monitoren seg av automatisk før batteriet er utladet. Hvis du vil ha flere opplysninger om batteriet, kan du se Installasjonsmetode:Sette inn batteriet. ADVARSEL! Batteriet skal oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk bare batterier som er spesifisert av produsenten. MERK Fjern batteriet før transport eller hvis monitoren ikke skal brukes på lang tid. 2-10

29 2.4.1 Batterivedlikehold Batteriservice Et batteri trenger minst to servicesykluser når det brukes for første gang. En servicesyklus er en fullstendig, uavbrutt lading av batteriet etterfulgt av en uavbrutt utlading av batteriet. Batteriservice bør utføres regelmessig for å opprettholde batteriets levetid. Utfør batteriservice én gang når batteriene har vært brukt eller stått på lager i to måneder, eller når driftstiden begynner å bli merkbart kortere. Følg denne fremgangsmåten for å utføre batteriservice: 1. Koble monitoren fra pasienten, og stopp all overvåkning og måling. 2. Sett batteriet som trenger service, inn i batterirommet på monitoren. 3. Koble monitoren til strømnettet, og lad opp batteriene i 10 timer sammenhengende. 4. Koble monitoren fra strømnettet, og la den gå på batteristrøm til den slår seg av. 5. Koble monitoren til strømnettet igjen, og lad opp batteriene i 10 timer sammenhengende. Servicesyklusen er nå fullført, og monitoren kan settes i drift igjen Kontrollere et batteri Ytelsen til et oppladbart batteri kan forringes over tid. Slik kontrollerer du ytelsen til batteriene: 1. Koble monitoren fra pasienten, og stopp all overvåkning og måling. 2. Koble monitoren til strømnettet, og lad opp batteriene i 10 timer sammenhengende. 3. Koble monitoren fra strømnettet, og la den gå på batteristrøm til den slår seg av. 4. Batteriets driftstid er en direkte indikasjon på ytelsen. Hvis driftstiden til batteriene er betydelig kortere enn det som er oppgitt i spesifikasjonene, skal du skifte ut batteriene eller kontakte serviceavdelingen. 2-11

30 MERK Forventet levetid for et batteri er avhengig av hvor ofte og hvor lenge det brukes. Et riktig vedlikeholdt og oppbevart blysyre- eller litiumion-batteri har en forventet levetid på henholdsvis omtrent 2 eller 3 år. Levetiden kan være mindre for modeller beregnet på mer intensiv bruk. Vi anbefaler å skifte ut blysyrebatterier annethvert år og litiumion-batterier hvert tredje år. Driftstiden er avhengig av konfigurasjonen og driften. Hyppig overvåkning av NBP vil for eksempel også forkorte driftstiden Resirkulere batteriene Bytt ut batterier som har synlige tegn på skade, eller som ikke lenger holder på ladingen. Ta det gamle batteriet ut av monitoren, og kasser det på forskriftsmessig måte. Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering når batteriene skal kasseres. ADVARSEL! Du skal ikke demontere, brenne eller kortslutte batterier. De kan antennes, eksplodere eller lekke og forårsake personskade. 2-12

31 3 Installasjon og vedlikehold 3.1 Installasjon ADVARSEL! Installasjonen av pasientmonitoren må utføres av personell som er godkjent av oss. Vi har enerett til utstyrets programvare. Hvis en organisasjon eller enkeltperson endrer, kopierer eller skifter ut programvaren, blir det sett på som krenkelse av opphavsretten, og dette er ulovlig Pakke ut og kontrollere Kontroller emballasjen nøye før du pakker ut utstyret, for å se om den har tegn til skade. Kontakt transportfirmaet eller oss hvis du oppdager en skade. Åpne pakken hvis emballasjen er intakt, og ta utstyret og tilbehøret forsiktig ut. Kontroller alt materiell mot pakkseddelen, og se etter eventuell fysisk skade. Kontakt kundestøtteavdelingen vår hvis du oppdager en feil. MERK Spar på all emballasje, slik at den kan brukes senere til transport og lagring. ADVARSEL Kast all emballasje i henhold til gjeldende forskrifter for avfallshåndtering, og oppbevar den utilgjengelig for barn. Utstyret kan ha blitt kontaminert under lagring, transport eller bruk. Du må kontrollere at pakken og engangstilbehøret er intakt. Ikke bruk skadet utstyr på pasienter. 3-1

32 3.1.2 Miljøkrav Pasientmonitorens driftsmiljø må oppfylle kravene som er angitt i dette avsnittet A.2 Miljøspesifikasjoner Stedet der pasientmonitoren skal brukes, må være fritt for støy, vibrasjon, støv og etsende eller brannfarlige og eksplosjonsfarlige stoffer. Hvis utstyret skal plasseres i et kabinett, må det være tilstrekkelig plass foran og bak til at utstyret kan betjenes, vedlikeholdes og repareres. I tillegg må det være minst 5 cm klaring rundt instrumentet for å sikre god luftventilasjon. Når utstyret skal flyttes fra et sted til et annet, kan det oppstå kondens på grunn av forskjeller i temperatur og luftfuktighet. Forsikre deg om at instrumentet ikke er utsatt for kondens mens det er i bruk Krav til strømtilførselen Strømmen som er koblet til pasientmonitoren, må oppfylle kravene som er angitt i avsnitt A.3 Strømkrav ADVARSEL! Forsikre deg om at driftsmiljøet og strømmen som er koblet til pasientmonitoren, er i samsvar med de angitte kravene. Hvis ikke er det ikke sikkert at den yter i samsvar med spesifikasjonene som er angitt i AProduktspesifikasjoner, og du kan få uventede resultater, som skader på pasientmonitoren. Pasientmonitoren må få strøm i henhold til systemets spenningskrav. Hvis ikke kan det oppstå alvorlig skade på systemet Brakettmontering Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se de tilhørende instruksjonene for bruken av brakettmontering. 3-2

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Kort brukermanual LTV 1200

Kort brukermanual LTV 1200 Kort brukermanual LTV 1200 A Valg modus velg ventilasjonsmodus. B On/Standby Button skru ventilatoren På eller til Standby. C Kontroll innstillinger velger og viser ventilasjonsparameter. D - Display vindu

Detaljer

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt Produktinformasjon E A C F G H A: På/av-bryter : ruk vekselstrøm: konstant grønt ruk batteristrøm: blinkende grønt C: ruk vekselstrøm: angir belastningsnivå ruk batteristrøm: angir batterikapasitet D:

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort. Norwegian

Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort. Norwegian Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort Norwegian 80019405 Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort Strøm på / strømsparingsmodus for skjerm Plassert på huset til enheten Slår på monitoren

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innhold Fjernkontrollen din 4 Komponenter 5 Tastelås 6 Paring av høreapparater 7 Funksjonsoversikt 12 Mer informasjon 14 Rengjøring 14 Skifte batteri 15 Feilsøking

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER NO Brukerveiledning A BRUSH HEAD B SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON D E F G SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER AC ADAPTER (NOT SHOWN) Available with some models NORSK

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK -

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK - BRUKSANVISNING Norwegian FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO BC06 NO BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data...

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

CR System. Bruksanvisning 4400B NO

CR System. Bruksanvisning 4400B NO CR System Bruksanvisning 0413 Ingen del av dette dokumentet må gjengis, kopieres, tilpasses eller videreformidles i noen som helst form eller på noen som helst måte uten skriftlig tillatelse fra Agfa HealthCare

Detaljer

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5221

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5221 Installasjon Powerline 500 Modell XAVB5221 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. 2 Komme i gang Powerline gir deg et alternativ til Ethernet-kabel og trådløst nettverk

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.1. utgave 2 Om den trådløse laderen Med Nokia trådløs ladeplate DT-900 kan du lade telefonen din eller andre kompatible enheter uten å måtte vikle

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

EKG-slavekabel og -adaptersett

EKG-slavekabel og -adaptersett EKG-slavekabel og -adaptersett Brukerhåndbok Produsent FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Faks: +1-425-951-1201 EU-autorisert

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3 Se installasjonsvideo: INSTAASJONSVEIEDNING Siro komfyrvakt Strømstyringsenhet: PCU5.-P PCU5.-PP PCU 086 V4.5.0 NOR RM SIRO PCU5.-P RØROS HETTA INNEHOD ADVARSER. FORBEREDESER. Forberedelser. Installasjon.

Detaljer

HeartSine samaritan PAD Trainer Brukerbeiledning

HeartSine samaritan PAD Trainer Brukerbeiledning HeartSine samaritan PAD Trainer Brukerbeiledning INNHOLDSFORTEGNELSE HeartSine samaritan PAD KONFIGURASJON HeartSine samaritan PAD Trener 3 HeartSine samaritan PAD Trener Tilbehør 3 Oppsett og programmering

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA BEGYNNE Å BRUKE KAMERAET TA ET BILDE BRUKE BEVEGELSESVARSLING BRUKE TIDSINNSTILLING FOR BILDE KONTROLLERE TEMPERATUREN 1. utgave NO 9311295 For din sikkerhet Les

Detaljer

BRUKSANVISNING CR-420 Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet.

BRUKSANVISNING CR-420  Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. BRUKSANVISNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. KONTROLLER OG INDILATORLAMPER 1. PÅ/AV -knapp 2. TIME TU - -knapp 3. MIN TU + -knapp 4.

Detaljer

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle.

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Komme i gang Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Opprett en izettle-konto Du kan opprette en konto i appen eller på izettle.com Legg til produkter Skap ditt eget produktbibliotek,

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modellnavn IEC Nominell Nominell Diameter Høyde Vekt Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1 9235760 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet MD-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia trådløs ladestativ DT-910

Brukerhåndbok for Nokia trådløs ladestativ DT-910 Brukerhåndbok for Nokia trådløs ladestativ DT-910 1.1. utgave 2 Om den trådløse laderen Med Nokia trådløs ladestativ DT-910 kan du lade telefonen din trådløst. Legg telefonen på laderen, så begynner den

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

M Series XL Battery. ZOLL XL Smart Battery Rev. B

M Series XL Battery. ZOLL XL Smart Battery Rev. B M Series XL Battery ZOLL XL Smart Battery 9650-0221-20 Rev. B Utgivelsesdatoen eller revisjonsnummeret for denne veiledningen er oppgitt på forsiden. ZOLL, XL Battery, Smart Battery, Base PowerCharger

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

BA06 BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO

BA06 BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO BA06 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport og

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA SU-1B http://no.yourpdfguides.com/dref/828676

Din bruksanvisning NOKIA SU-1B http://no.yourpdfguides.com/dref/828676 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA SU-1B. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA SU-1B i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Hurtigstart. Powerline 1200 + ekstra kontakt Modell PLP1200

Hurtigstart. Powerline 1200 + ekstra kontakt Modell PLP1200 Hurtigstart Powerline 1200 + ekstra kontakt Modell PLP1200 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. 2 Komme i gang Med Powerline-adaptere får du en alternativ måte å utvide

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

ATHENA 3 BM ATHENA 4 BM ATHENA 3 PC ATHENA 4 PC ATHENA 3 BM INFRA ATHENA 4 BM INFRA ATHENA 3 PC INFRA ATHENA 4 PC INFRA

ATHENA 3 BM ATHENA 4 BM ATHENA 3 PC ATHENA 4 PC ATHENA 3 BM INFRA ATHENA 4 BM INFRA ATHENA 3 PC INFRA ATHENA 4 PC INFRA Art.: ATHENA 3 BM ATHENA 4 BM ATHENA 3 PC ATHENA 4 PC ATHENA 3 BM INFRA ATHENA 4 BM INFRA ATHENA 3 PC INFRA ATHENA 4 PC INFRA Innholdsfortegnelse NO 1. Om håndboken... 2 2. Sikkerhet og riktig bruk...

Detaljer

Duo-Mix BRUKERHÅNDBOK

Duo-Mix BRUKERHÅNDBOK Duo-Mix BRUKERHÅNDBOK Brukerhåndbokskode MAN-064 Revisjon 04 Revisjonsdato: 19. september, 2011 INNHOLD Vital Diagnostics DUO-MIX BRUKERHÅNDBOK 1. INNLEDNING... 3 1.1 GENERELL BESKRIVELSE...3 1.2 Riktig

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3011. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3011. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3011 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Brukerhåndbok for Medallion I. 9362377 1. utgave

Brukerhåndbok for Medallion I. 9362377 1. utgave Brukerhåndbok for Medallion I 9362377 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RX-3 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Nokia minihøyttaler MD /1

Nokia minihøyttaler MD /1 Nokia minihøyttaler MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

BF06 BRUKSANVISNING LYSSTYRKE MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BF06-TC-002-NO

BF06 BRUKSANVISNING LYSSTYRKE MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BF06-TC-002-NO BF06 NO BRUKSANVISNING LYSSTYRKE MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BF06-TC-002-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet...

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer