Enebolig beliggende i et relativt rolig område sentralt i Karasjok. Gjenreisingsbolig som senere er påbygget og modernisert i 1984.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Enebolig beliggende i et relativt rolig område sentralt i Karasjok. Gjenreisingsbolig som senere er påbygget og modernisert i 1984."

Transkript

1 Enebolig, Piera Biret Geaidnu 4, Karasjok Enebolig beliggende i et relativt rolig område sentralt i Karasjok. Gjenreisingsbolig som senere er påbygget og modernisert i Øvrige bygg: Garasje på 37 m2 og innredet anneks på 67 m2 BRA. Festet tomt på 843 m2. Salgsverdi kr ,- Låneverdi kr ,- Byggeår: Rehab.-ombygd 1984 BTA: 140 m2 BRA : 128 m2 BRA P-rom: 110 m2 BRA S-rom: 18 m2 Advokat Vidar Zahl Arntzen mna Side 1 av tlf

2 FOTO Anneks garasje til høyre Side 2 av 43

3 Oppdrag nr Salgsoppgave/prospekt Beskrivelse Eier: Kirsten Maurstad d.bo v/bobestyrer advokat Vidar Zahl Arntzen Betegnelse: Gnr. 9 bnr. 1 fnr. 13 Adresse: Eierform: Tinglyste forpliktelser - (Heftelser): Øvrig bebyggelse i området: Adkomst/parkering: Piera Biret Geaidnu 4, 9730 Karasjok Selveier For all fast eiendom har kommunen legalpanterett (ikke tinglyst) i eiendommen som sikkerhet for skyldige kommunale avgifter og evt. eiendomsskatt. Slike panteretter vil alltid følge eiendommen. Består av eneboliger o.l. Avkjørsel fra kommunal vei. Gruset biloppstillingsplasser. Areal: Bolig: Bruksareal totalt: Primærarealet totalt: 128 m2 110 m2 Arealoppmåling er foretatt av takstmann. Arealene er beregnet ut i fra vedlagte plantegninger. Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard NS 3940 og retningslinjer for arealmåling, uten hensyn til byggeforskriftenes krav til rom. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige etter NS Innhold: Enebolig: 1.etg: Stue, kjøkken, gang/trapp, soverom, bad og vf. 2.etg: Gang/trapp og 3 soverom. S-rom: boder og fyrrom Anneks: BTA: 72 m2, P-rom: 67 m2 Inneholder: Stue/kjøkken, 2 soverom, gang, vf, bad/vask Garasje: BTA: 37 m2 BRA: 36 m2 Uisolert garasje med 2 porter og dør. Side 3 av 43

4 Standard m.v.: Se vedlagte boligsalgsrapport dat Hvitevarer: Hvitevarer medfølger ikke med mindre annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven HC-trapp i metall vil bli fjernet (utlånt fra Hjelpemiddelsentralen). Teknisk Byggeår: 1956, rehab./ombygd 1984 Bebyggelsen (iflg. takst): Gjenreisningsbolig som senere er påbygget og modernisert. Boligen tilfredsstiller ikke dagens krav til bokvalitet og bokomfort. Det må derfor påregnes betydelige kostnader på oppgradering av takstobjektet. Under takstmannens befaring ble det konstatert en del feil og mangler som fremgår av rapporten. Annekset (4B) er delvis modernisert i løpet av senere år (2005) med blant annet nytt bad. For øvrig ble også romløsningene endret noe og nytt taktekke av shingel lagt. Boligtype: Oppvarming: Energimerking: Tomteareal: Vei, vann og kloakk: Enebolig Vedovn og oljefyring Rød F Festet tomt av Finnmarkseiendommen på 843 m2 Offentlig Side 4 av 43

5 Økonomi Avgifter: Kommunale avgifter ca. kr ,- fordelt på fire terminer. Ligningsverdi: Kr ,- Forsikring: Eiendommen er fullverdiforsikret i DnB Skadeforsikring. Skulle det etter kontraktens underskrift oppstå skade som følge av brann eller annen hendelig begivenhet, forplikter selger seg til å transportere sitt mulige erstatningskrav til kjøper, forutsatt at denne gjør opp i samsvar med denne kontrakt. Verditakst: kr ,- Lånetakst: kr ,- Prisantydning: Betalingsbetingelser: Omkostninger: Kr ,- + omkostninger Kjøpesum samt omkostinger innbetales pr. overtagelsesdato. Beregnede omkostninger ved salg til prisantydning på kr ,-: -Dokumentavgift til staten 2,5% av kjøpesum kr ,- -Tinglysingsgebyr for skjøte kr ,-. -Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument a kr ,- - grunnboksutskrift kr. 172,- Totale omkostninger = kr ,- Det tas forbehold om endringer av avgifter og gebyrer. Side 5 av 43

6 Kjøps- og salgsbetingelser: Overtakelse: Visning: Eiendommen selges som den er: Etter avtale. Etter avtale. Eiendommen selges i den stand og stilling som den var ved besiktigelsen, jf. lov om avhending av fast eiendom 3-9. Skjulte feil og mangler kan bare påberopes med hjemmel i denne lovbestemmelsen. Selgers ansvar blir med dette redusert for eventuelle mindre skjulte feil og mangler. Åpenbare eller synlige feil eller mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller vedlegg til denne. Bygninger og eiendom vil ikke bli ytterligere ryddet eller vasket. HC-trapp (metall) er utlånt fra Hjelpemiddelsentralen og vil bli fjernet (medfølger ikke). Salgsoppgave og vedlegg til denne: Kjøpers undersøkelsesplikt: Salgsoppgaven er basert på opplysninger som fremkommer i vedlagte boligsalgsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens Kartverk og andre kilder. Kjøper har en selvstendig undersøkelsesplikt. Undersøkelsesplikten omfatter plikt til å gjøre seg kjent med opplysningen som fremkommer i salgsoppgaven og vedlegg til denne. Det anbefales at kjøper foretar en grundig befaring av eiendommen og gjerne sammen med en bygningskyndig rådgiver. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at selger ikke selv har bebodd eiendommen idet boligen selges fra dødsboet. Aksept av bud: Selger forbeholder seg rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Side 6 av 43

7 Budgivningen: Budgivningen må avgis skriftlig og være ledsaget av En finansieringsbekreftelse fra godkjent finansieringsinstitusjon. Budgivningsprosessen foregår som åpne budrunder. Hvis budgivningen utvikler seg slik at et fåtall bydere står igjen og overbyr hverandre med ubetydelige overbud, tas det forbehold om å avslutte budgivningen med en avsluttende lukket budrunde. Ingen vil være ekskludert fra å delta i denne. Budjournal/anonymisering av bud: Kontrakt: Skjøte: Oppgjøret: Etter at eiendommen er solgt vil det bli sendt ut budjournal. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom advokat eller tilsvarende habil person. Når et bud aksepteres er avtale sluttet på grunnlag av budets størrelse og betingelsene i dette vedlegg. Skriftlig kjøpekontrakt som formaliserer salget vil deretter bli utarbeidet og underskrifter vil foregå på kontraktsmøte som berammes av megler. Når kontrakten er underskrevet vil bostyrer utstede skjøte. Skjøte vil bli oppbevart av advokat Vidar Zahl Arntzen inntil tinglysing kan finne sted. Tinglysing kan finne sted når kjøper har innbetalt fullt oppgjør inklusive tinglysingskostnader. Alle innbetalinger forbundet med dette prospekt innbetales til advokaten. Kjøpesummen ansees som innbetalt når beløpet i sin helhet er godskrevet dødsboets konto. Kjøpesummen skal innbetales senest pr. overtagelsestidspunktet. For den del av kjøpesummen som ikke måtte være innbetalt til konto i rett tid, betaler kjøperen til selger rente i h.h.t. forsinkelsesrenteloven fra forfall til betaling skjer. Dersom oppgjørstidspunktet forskyves på grunn av at kjøpers bankforbindelse krever inneståelseserklæring av advokat Vidar Zahl Arntzen, plikter selger å utstede en sikkerhetsobligasjon til advokat Vidar Zahl Arntzen svarende til inneståelsesbeløpet. Dersom dette fører til at oppgjøret forsinkes, plikter kjøper å svare den til enhver tid påløpende rente p.a. i h.h.t. forsinkelsesrenteloven, som ovenfor. Side 7 av 43

8 Selger garanterer at samtlige forfalte offentlige avgifter og eventuelle andre avgifter vedrørende eiendommen, er eller vil bli betalt. Påløpte ikke forfalte avgifter, fordeles slik: Avgift påløpt før overdragelsen dekkes av selger, avgift påløpt etter overdragelsen dekkes av kjøper. Forsikring: Eiendommen er fullverdiforsikret i DnB Skadeforsikring. Skulle det etter kontraktens underskrift oppstå skade som følge av brann eller annen hendelig begivenhet, forplikter selger seg til å transportere sitt mulige erstatningskrav til kjøper, forutsatt at denne gjør opp i samsvar med denne kontrakt. Bostyrer: Advokat mna Vidar Zahl Arntzen Adresse: Kirkegt. 22 pb. 254, 9811 Vadsø Tlf.: Tfax: Hjemmeside: Prospekt kan lastes ned direkte fra hjemmesiden. Vedlegg til salgsoppgaven: 1. Boligsalgsrapport av Tegning av anneks 3. Tegning av garasje 4. Tegning av enebolig 5. Midlertidig brukstillatelse av Kart/utskrifter fra seeiendom.no 7. Utskrift av eiendomsregisteret 8. Grunnboksutskrift 9. Budskjema NB. Energiattest utleveres på forespørsel. Side 8 av 43

9 -- tryggere bolighandel Bygningsteknisk g, j ennonlgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Piers Biret Geaidnu KARASJOK Gnr. 9 Bnr. 1 Fnr.13 Koxnrriune:2021 KARASJOK Befaringsdato: Rapportdato: RØPORTANSVARLIG: ByggeBistand AS Jon Erland Balto Fosseveien 16, 9845 TANA Tel: Fax: Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon, eller besøk ~~~:. ~ ~ Side 9 av 43

10 ,',,,,,;,,, Piera Biret Geaidnu KARASJOK Gnr.. 9 Bnr.. 1 Rapportansvarlig: Jon Erlanå Balto fosseveien 16, 9845 TANA Tel: F'ax: byggebistand.com ~~~~~ tryggere bolighandel OM BOLIGSALGSR~ PPORTEN Boligsalgsrapporten og dens avgrensninger Boligsalgsrapporten er godkjent av Norges Takseringsforbund (N'TF) og NITO Takst, og kan kun utføres av takstmenn godkjent av et av disse forbundene. Boligsalgsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor det erlagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter. Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var korrekt. Eier/ formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk. Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler. Takstrapporten Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstrenn autorisert av NITO Takst og er utført i henhold til NITO s instrukser. Låneverdien er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning Om takstingeniøren NITO Takst er ledende i taksering. Våre takstingeniører har en god kompetanse, samt lang erfaring innefor alle typer byggvurdering Etter a ha gjennomgatt NITO Taksts opplæring innenfor spesialomradet Tilstandsanalyse, blir vare medlemmer godkjent for a utføre blant annet "Boligsalgsrapporten". y Ønsker du å unngå problemer etter at din bolig er omsatt, velger du å la en takstingeniør fra NITO Takst utføre en Boligsalgsrapport. '~ '' gir- Klageordning Det er opprettet en felles, offentlig klagenemnd for takstbransjen som også omfatter Boligsalgsrapporten med tilhørende tilleggsmoduler. Klagenemden er sammensatt av en nøytral oppmann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre. Alle forbrukerklager iforbindelse med Boligsalgsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til denne klagenemden. Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles tilleggsundersøkelser. Rapportens struktur Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så lamt det er naturlig i boligsalgsrapporten, utført i henhold til (Norsk Standard) NS 3424 (tilstandsrapport), NS 3940 (arealmåling) og NS 3451 (bygningsdeler). Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med P378 veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtel~iske tilstandssvekkelser angis også etter denne standarden på følgende måte: Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer ~ Tilstandsgrad l: Svake symptomer Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer ~ Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt} Befaringen NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3 e Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå. I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger: Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 1 av 13 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund Side 10 av 43

11 ~~ r,,,, a~ ~,,~. Piera Biret Geaidnu ØASJOK Gnr.: 9 Bnr.: 1 Rapportansvarlig: Jon Erland Balto Fosseveien 16, 9845 TANA Tel: Fax: byggebistand.com ~ tryggere bolighandel Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f. eks. riving) Inspeksjon blir kun. utført på lett til~engelige deler av konstruksjoner For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det. ~ Innredninger, tapeter, gulvbelegg, overflatebehandlinger og andre synlige flater uten konstruksjonsmessig betydning, vil normalt ikke omtales i rapporten. Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert. ~ Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg, osv. Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen. Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt. Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet. Våtrom og andre rom med uttak for vann, e11er sorti er spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert. Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten. '~ j~` >...:,, I~evetidsbetraktninger Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien Byggforvaltning februar 2010, "Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler". Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. I~Tormal levetid er angitt generelt og ca. i et intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, erlagt til grunn. Levetidsbetraktningen er generell og angir gjennomsnittlig normal levetid Tilleggsundersøkelser Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet. Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier. Det anbefales alltid å konsultere en El. takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig. Arecclm~linger utføres som tilleggsoppdrag dersom rekvirenten ber om det. Verditakst er en tilleggstjeneste sorti kan leveres dersom rekvirenten ber om det. Andre uttrykk og definisjoner. Tilstandsgxad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå. Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået. Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand. Normal levetid Gjennomsnittlig teknisk levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger og det materiale som objektet består av. Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt. Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i foxhold til avvik fra referansenivået. Se "Tilstandsgrader" under punktet om Rapportens struktur. Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår. Fuktmålerutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom rapporten før bruk og gi tilbakemelding til Takstingeniøren heis det finnes feil/triangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. Eiers egenerklæringskjema Egenerklæringsskjema skal kontrolleres av takstingeniøren. Eventuelle avvik fra gitte opplysinger i egenerklæringsskjemaet og forhold ~ ~~~~ ; takstingeniøren har registrert skal kommenteres i rapporten. Ved dødsbo eller andre forhold som egenerklæringsskjema ikke foreligger, skal dette kommenteres. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 2 av 13 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund ~~~~_ ~~. ~~ Side 11 av 43

12 Egne premisser Piera Biret Geaidnu ØASJOK Gnr.: 9 Bnr.: 1 Rapportansvarlig: Jon Erland Balto Fosseveien 16, 9845 TANA Tel: Fax: jon-erland C~byggebistand.com C.4 ~~ tryggere bolighandel Taksten er utført som visuell besiktigelse av synlige overflater uten inngrep i byggverket. Det er ikke foretatt noen målinger i forhold til skjevheter eller konstruksjonsmessige beregninger. Oppgraderingen av boligen er opplysninger fra rekvirent. Kaldloft og kryprom var ikke tilgjengelig for kontroll. 1;: '2'J eø å"?r Befaring Rekvirent: Sentrum Advokater AS TakstingeniØr: Jon Erland Balto NITO Takst Rapportansvarlig: Jon Erland Balto Befaringsdato: e2013 Tilstede: Kurt Maurstad Eiendomsdata Hjerrimelshaver(e): FINNMARKSEIENDOMMEN Tomteareal: 843,Om2 Type tomt: Eiet Matrikkel: Gnre 9 Bnr. 1 Fnr. 13 Adresse: Piera Biret Geaidnu KARASJOK Dokumentkontroll Tegninger, tomtekart, rriidlertidig brukstillatelse, utskrift av grunnbol. Eieres egenerklaeringsskjema er ikke gkjennomgått Konklusjon Her er nevnt forhold som er vurdert å kunne ha vesentlig betydning, samt andre anbefalte undersøkelser. Gjenreisingsbolig som senere er påbygget og modernisert. Boligen tilfredsstiller ikke dagens krav til boligkvalitet og bokomfort. Det må derfor påregnes betydelige kostnader på oppgradering av takstobjektet. Under befaringen ble det konstatert en del feil og mangler som fremgår av rapporten. Annekset(4 B) er delvis modernisert i løpet av senere år (2005) med blant annet nytt bad. For Øvrig ble også romløsningene endret noe og nytt taktekke av shingel lagt. Bygninger på eiendommen - -..~.~~~._~.~K.~..tt... ~,~.,~.,.w...,~~...~ TYPe bygg Byggeår Rehab.- ombygd år Enebolig ~.x..~~.~ lzapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 3 av 13 ~ ~, NITO Takst - NTF, Norges Taksenngsforbund _` ~~ '~ _ ~~.. ~ Side 12 av 43

13 Piera Biret ~eaidnu 4 Rapportansvarlig: 9730 ØASJOK Jon Erland Balto Gnr.: 9 Bnr.: 1 Fosseveien 16, 9845 TANA Tel: Fax: byggebistand.com Underskrifter Tana, Takstingeniør a. t tryggere bolighandel r ~t Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemr NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund ~' ~~._ Side 13 av 43

14 Piera Biret Geaidnu 4 ~,:;,t.: 9730 KARASJOK Gnr.. 9 Bnr.. 1 Rapportansvarlig: Jon Erland Balto Fosseveien 16, 9845 TANA Tel: Fax: byggebistand.com. ~~ tryggere boligbande! a B ygg : Enebolig ~~ ~..._~ Arealer m.m. AREALBEREG1vING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisettin g av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2012 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på og F De viktigste presiseringene er: Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. IZom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan vaere i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BØ og P-ROM oppgis. Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i kategoriene P-ROM og S-ROM. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. For beregning av bygningsarealer i forbinåelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. "'i F i Bv~~ A: Bolig - arealer ~...~.~...~....w.,~.~.,r. Etasje Bruttoareal (BTA) m ~ Bruksareal (BØ) m ~ Totalt P-ROM S-ROM ~~.. 1. etasje 77 ~~ 72 ~ 72 ~ ~ etasje ~~ 41 ~~38 ~~ 38 ~ 0~~~~ H ~ 22 ~ ~. -- Sum bygning N -- ~ 140.~.,.N~ ~. ~... ~..._...y.._..._..~~w 128..w...~...~.._. ~~_ 110 ~..w...~_.._ ~..~,~ig.n..,_._.~.~...~,_..~~.~ Bygg A: Bolig - romfordeling ~...~...,.~.~...~»,~, w.m,,~.a.m..ao~ ~.~...e...e... ~...w...~.~.~.~.~...~.~ Etasje Primære rom (P-ROM) Sekundære rom (S-ROM) v~~w~~~~~~=~n 1. etasje rstue, kjøkken, gang/trapp, soverom, bad og of ~~ ~~ ~~~~ 2. etasje ~~~~ Gang/trapp og 3 soverom ~ ~ ~ ~~~~~~~~~M.~~~ ~ p..._y.~ ~...~...~...~.~....~...a...w...~..~...~r.. ~~~ ~: Boder og fyrrom Bygg B: Anneks - arealer Etasje Bruttoareal (BTA) m` ~ ~ Bruksareal (BØ) m` ~ 8 s ~4 Totalt P-ROM S-ROM lp x on.,~.ø~,..<.,.~...,...,,,,,...,~.»...,.,...a...»,.,..,...~..,e.,,.,., Anneks ~~ 72 ~ ~ Sum bygning,.e. + -~~µp~ 72 ~ 67...,....~~..e..~,..~..~...~..,..~,~ _...n.ti~.~.~.~..v ~ ~ 0 ~~p~~y~~~~.~ ~~ T 1 (~ 7 1 ygg ts: Annexs - rorruorae~ing ~ ~~~ T ;tasje Primære rom (P-ROM) Sekundære rom (S-ROM),nneks Stuekjøkken, 2 soverom, gang, vf, bad/vask ~~ ~~~~~ ~ ~a r;a.. c,,., ~ ~ k Side 14 av 43

15 Piera Biret Geaidnu KØASJOK Gnr.. 9 Bnr.. 1 Rapportansvarlig: Jen Erland Balto Fosseveien 16, 9845 TANA Tel: Fax: byggebistand.com ~~ ~~ ~ ~ ~~ tryggere bolighandel,~, Rv~ f - ftaracip _ arpalpr Etasje Bruttoareal (BTA) m2 ~ Bruksareal (BØ) m Totalt P-ROM S-ROM Garasje ~~ 37 ~ 36 ~ ~ 0 36 ~ Sum bygning Rvuu (~~ (~TaraciP - rnmfnr~plin Etasje Primære rom (P-ROM) ~~ Sekundære rom (S-ROM) Garasje C»m allp hv ~.~.M.~... Bruttoareal (BTA) m~ ~ Sum alle bygninger 249,2 y 0 36 ~~ _. ~_,._..1 Uisolcrt garasjc mcd 2 portcr og dør Bruksareal (BØ) m2 ~ Totalt P-ROM S-ROM 231,5 ~~ 177,E ~ 54 ~ å M Kommentarer til arealberegningen Arealene er målt ut fra fremlagte tegninger og kontrollmålt på stedet. Kjeller fremgår ikke av tegningene. --- q Kommentarer til planløsningen..~~w...~,._._.,_...,.,~..~...,..~.~...e._.~~~...~.d... Gjenreisingsbolig som senere er utvidet / påbygget_ i 2 retninger. Trunn og fundamenter,ordering ccv byggegrunn og fundc~merztering. runnundersøkelser ikke foretatt. Turdering TG: 2 antatt sand/morenerriasser igrunnen. Fundamenter av antatt betong. tøpt betonggolv i kj eller. 'late på mark i tilbygg. Grunnmur UndersØkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Vurdering TG: 1 Grunnmur plasstøpt med kjeller. Tilbygget består av ringmur av Leca. Det ble konstatert sprekkdannelser igrunnmuren. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund Initialer: Side 6 av 13 ~'' _. Side 15 av 43

16 Piera Biret Geaidnu 4 Rapportansvarlig: 9730 ØASJOK Jon Erland Balto Gnr.: 9 Bnr.: 1 Fosseveien 16, 9845 TANA Tel: $ Fax: byggebistand.com Veggkonstruksjon og utvendige fasader.,.,...~...r...~c.,.. Her gjøres en visuell kontroll czv konstruksjon og fasader, med tilfeldig valgte stikktalonger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom pc~ cat vurderinger ccv fasadene er foretatt fra bakkenivå..~. -- tryggere bolighandel _Fc Vurdering Vegger i bindingsverk i tre. Utvendig kledning av trepanel. Maling/ utvendig behandling noe fallent. Råteskade i kledning over tilbygg mot vest. TG: 2 Levetid Trekledning: Utskifting. Ny kledning og vindsperre monteres etter prinsippet om totrinnstetning. Normal levetid 50 år. Beising: Kledningen vaskes og påføres soppdrepende middel. Løs overflatebehandling og alt nedbrutt tre fjernes ned til friskt tre. Flekker med bart trevirke og eksponert endeved grunnes med penetrerende oljegrunning og flekkbeises. Til slutt påføres to strøk beis. Meget slitt beis påføres ett strøk upigmentert oljegrunning før det beises. Normal levetid 4-6år. Vinduer og dører Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktalonger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte opne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonsfestet. Vurdering Vinduer i 2/3 lag isolerglass, de fleste fra 194. Koplete vinduer i kjeller fra opprinnelsen. Glatte lette innerdører i hovedboligen. Furudører i Anneks. Isolerte ytterdører. TG: 2 Levetid PTrevindu Utskifting. Garrimelt vindu demonteres. Ruter med PCB leveres til spesialmottak. Nytt vindu monteres med nye foringer, sålbenkbeslag, tetning og belistning. Det anbefales å benytte vinduer som er ferdig overflatebehandlet. Bevaringsverdige vinduer repareres. Normal levetid 40 år Utskifting. Gammel dør og karm demonteres. Ny dør monteres med nye foringer, gerikter og fugetetning. Normal levetid 30 år. ~' Rapporten kan kun brul~es av godkjente medlems NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund -.s ;$ Side 16 av 43

17 Piera Biret Geaidnu ØASJOK Gnr.: 9 Bnr.: 1 Rapportansvarlig: Jon Erland Balto Fosseveien 16, 9845 TANA Tel: Fax: tryggere bolighandel Takkonstruksjon Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjenglige steder. Tilfeldige stikktakinger foretas. Det er ikke flyttet p~ lagrede gjenstander og lignende. Vurdering TG: 1 Takstoler i tre. I følge opplysninger er takkonstruksjonen utbedret med tilleggsisolasjon på 80 tallet. Taktekking TG: 1 ~., Und'ers~kelsen omfatter visuell vurdering c~v tc~ktekkingsmaterialer. Her kommenteres ogscc undertak, vindskjer og gesimser. Vurdering ~ Taktekking av shingel. Nytt taktekke lagt i Begynnende råte på vannbord og vindskjer. ~. På anneks ble nytt tekke lagt i Levetid Fjerne begroing. Mose og lav fjernes mekanisk uten å rive av skiferbestrøing eller skade tekringen. Større forekomster kan fjernes kjerriisk. Vedlikeholdsintervall år. Omlegging. Gammel tekring børstes ren. Buler skjaeres og spikres ned før det legges ny tekring. Det bør brukes samme mønster (byggehøyde) som tidligere. Normal levetid 25 - ~ 30år.F Ø i Terrasse, balkonger og utvendige trapper ~ UndersØkelsen omfatter vistcell vurdering med hensyn til skader. Der deter treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk kontrolleres. Side 17 av 43

18 Piera Biret Geaidnu ØASJ(~K Gnr.: 9 Bnr.: 1 Rapportansvarlig: Jon Erland Balto Fosseveien 16, 9845 TANA Tel: Fax: byggebistand.com a. ~ tryggere bolighandel Piper og ildsteder Her vlcrderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes avstand til brennbart materiale. Vurdering TG: 1 Pusset teglsteinspipe. Oljekjele tilkoplet. Vedovn tilkoplet. ~ Etas~eskillere Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angccende vesentlige skjevheter som kan ha kontruksjonsmessige negative avvik. Vurdering TG: 1 Etasjeskillere i tre. ~,..._.M.a.a.z...w.,~...~._...,...~..~..n_, ~.,.._.._...~..-- ~~...~.r~,~.~,._,. ~~. Bad, Bolig Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og vegger. TilstØtencle rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom tilhører summe boenhet. Ventilasjon på rommet kommenteres. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Idet er ikke flyttet pcc innredninger og utstyr. Vurdering Bad med våtromsbelegg på golv og baderomspanel på vegg fra Baderomsinnredning fra Veggmontert dusj. Avlufting / ventilerering over tak. Fukt- /kondens skade i himling. Baderomspanel ved dusj med begynnende fuktskade. TG: 2 Levetid Utskifting. Vinylbelegg i våtrom må sveises. Levetid år. Bytte paneler. Ødelagte plater demonteres. Nye plater monteres med forseglede kanter, hjørner og gjennomføringer. Levetid 14 år. ~ Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund., ~ ~, Side 18 av 43

Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan

Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan Trivelig enebolig med praktisk planløsning og alt på et plan. Boligen har lun og skjermet beliggenhet i veletablert, barnevennlig område. Gangavstand

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Vestfold Eiendom ODDERUDVEIEN 64 RAPPORTANSVARLIG: 3080 HOLMESTRAND Vestfold Eiendom Gnr 107 Bnr 8 Fnr 0 Snr 0 Carsten

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst ARTHUR NORDLIES VEI 1 D RAPPORTANSVARLIG: 0956 OSLO AESTIMO AS Gnr 93 Bnr 310 Snr 13 Tor-Gunnar Brandshaug Kommune:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst RAPPORTANSVARLIG: Gnr 58 Bnr 39 Kommune: 1931 LENVIK Anders Killie Solli Laukhellaveien 3C, Befaringsdato: 25072012

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Tjenngata 10 4950 RISØR RAPPORTANSVARLIG: Gnr 16 Bnr 649 Morten H Storm Kommune: 901 RISØR Morten Heiberg Storm Befaringsdato: 10032014 Rapportdato:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Rambergveien 17 B - leil 412 RAPPORTANSVARLIG: 3115 TØNSBERG Tønsberg Taksering AS Gnr 1003 Bnr 311 Leilnr 412 Andel-/aksje nr 42 Sturla Teisbekk

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER Gnr 315 Bnr 146 Kommune: 1719 LEVANGER Befaringsdato: 06022015 Rapportdato: 13022015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO

RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO 4-roms andelsleilighet med stor terrasse og garasje Oppussingsbehov Prisantydning: 1 650 000,- Andel leilighet BTA: 113 m² / P-rom: 97 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune Tråervegen 24 3691 Gransherad Eiendommen har muligheter for innhegning til hester - stor låve NØKKELINFORMASJON Ansv megler:advokat Olav Hana Telefon:33

Detaljer

LANDINGSVEIEN 56 OSLO

LANDINGSVEIEN 56 OSLO LANDINGSVEIEN 56 OSLO 4-roms andelsleilighet i 4etg med to terrasser Oppussingsobjekt Garasjeplass og bod Prisantydning: 2 900 000,- Andel leilighet BTA: 98 m² / P-rom: 85 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Gate 5 97 6700 MÅLØY

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Gate 5 97 6700 MÅLØY OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Gate 5 97 6700 MÅLØY Gnr 117 Bnr 155 Kommune: 1439 VÅGSØY Befaringsdato: 12112014 Rapportdato: 16012015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Storveien 3 E 1624 GRESSVIK Gårdsnr. 45 Bruksnr. 9 Seksjon nr. 4, Eiebrøk: 78/1505 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn

Detaljer

GJERSØE - STOKKE. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm Oppdragsnr: 2150033

GJERSØE - STOKKE. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm Oppdragsnr: 2150033 GJERSØE - STOKKE Enebolig med alt på ett plan 4 soverom - kjeller - uthus Stor tomt Landlig beliggenhet nær Sem Prisant: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm

Detaljer

HAVSTEIN. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv beliggenhet - garasje - pen tomt. Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM. Prisant. kr 3 900 000 + omk.

HAVSTEIN. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv beliggenhet - garasje - pen tomt. Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM. Prisant. kr 3 900 000 + omk. Oppdragsnr: 32140208 HAVSTEIN Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM Prisant. kr 3 900 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 3 998 550 P-rom/bra ca. 144/196 kvm. Tomt ca. 588 kvm. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv

Detaljer

MELSOMVIK - STOKKE. www.smartmegling.no

MELSOMVIK - STOKKE. www.smartmegling.no MELSOMVIK - STOKKE Enebolig med alt på ett plan beliggende i blindvei Lys og pen bolig - bygd i 2011 Innredet garasje/anneks Prisant: 2 890 000,- Adresse: Melsomvikveien 294 P-rom/Bra: 101/101 kvm + garasje/anneks

Detaljer

Tinnheia 2 roms 1.070.000,- Prisantydning: Fellesgjeld 621.625,- Totalpris 1.691.625,-

Tinnheia 2 roms 1.070.000,- Prisantydning: Fellesgjeld 621.625,- Totalpris 1.691.625,- Fin leilighet i blokk, biloppstillingsplass, heis og fine uteområder. Tinnheia 2 roms Nikkelveien 5 P-rom: 61 Prisantydning: 1.070.000,- Fellesgjeld 621.625,- Totalpris 1.691.625,- Caroline Andersen Tlf:

Detaljer

LILLEVAR - STOKKE. KOMBINERT BOLIG OG NÆRING.

LILLEVAR - STOKKE. KOMBINERT BOLIG OG NÆRING. LILLEVAR - STOKKE KOMBINERT BOLIG OG NÆRING Kombinert bolig- og næringseiendom 2 leiligheter Prisant: 3 400 000,- Adresse: Lillevarskogen 7 P-rom/Bra: 167/239 kvm Tomteareal: 1 020 kvm Oppdragsnr: 2150029

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Fagerliveien 87 B 1605 FREDRIKSTAD Seksjon nr. 1 Sameiebrøk: 1/2 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn Hals Oppdrag 33223

Detaljer

LUND PEN TOPPLEILIGHET SENTRAL BELIGGENHET. Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg.

LUND PEN TOPPLEILIGHET SENTRAL BELIGGENHET. Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg. SENTRAL BELIGGENHET PEN TOPPLEILIGHET LUND Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg. Prisantydning: Kr. 1 750 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 1 836 249,- + omk. MEGLERS

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling SKOLEGATA 12 B 7504 STJØRDAL

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling SKOLEGATA 12 B 7504 STJØRDAL OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling SKOLEGATA 12 B 7504 STJØRDAL Gnr 99 Bnr 835 Kommune: 1714 STJØRDAL Befaringsdato: 10102014 Rapportdato: 15102014 RAPPORTANSVARLIG: Takst-Forum

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 286 Bnr: 384 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0520 Kommune: Nord-Fron Takseringskontoret Otta Johan Nygårdsgt. 17B 2670 OTTA Sted/dato Otta/01.10.2010

Detaljer

TØNSBERG - SENTRUM. www.smartmegling.no

TØNSBERG - SENTRUM. www.smartmegling.no TØNSBERG - SENTRUM Urban selveierleilighet i 4 etasje Renovert/oppgradert i 2014 Prisant: 860 000,- Adresse: St Olavs gate 22, snr 50 P-rom/Bra: 16/16 kvm Fellesutgifter: 1 423,- pr måned Tomteareal: Soverom:

Detaljer

EIK - TØNSBERG. www.smartmegling.no

EIK - TØNSBERG. www.smartmegling.no EIK - TØNSBERG Velholdt rekkehus over 2 etasjer med egen hageflekk i barnevennlig boligområde 3 soverom og garasje Prisant: 2 290 000,- Adresse: Årfuglveien 10B P-rom/Bra: 110/116 kvm Fellesutgifter: 200,-

Detaljer

LUND PEN TOPPLEILIGHET SENTRAL BELIGGENHET. Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg.

LUND PEN TOPPLEILIGHET SENTRAL BELIGGENHET. Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg. SENTRAL BELIGGENHET PEN TOPPLEILIGHET LUND Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg. Prisantydning: Kr. 1 750 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 1 836 249,- + omk. MEGLERS

Detaljer

ÅSGÅRDSTRAND - HORTEN

ÅSGÅRDSTRAND - HORTEN ÅSGÅRDSTRAND - HORTEN Pen andelsleilighet med 2 soverom i veletablert boområde. Prisant.: 1 390 000,- And.Fellesgj.: 161 363,- TOTALT: 1 551 363,- Adresse: Valhallveien 7A P-rom/Bra: 66/66 kvm Fellesutgifter:

Detaljer

TØNSBERG SENTRUM. www.smartmegling.no

TØNSBERG SENTRUM. www.smartmegling.no TØNSBERG SENTRUM Selveierleilighet i 1. etasje. Beliggende i Sørbyen. 2 parkeringsplasser i parkeringskjeller. Prisant.: 1 650 000,- And.Fellesgj.: 12 100,- TOTALT: 1 662 100,- + omk. Adresse: St. Olavs

Detaljer

LILLESAND ENEBOLIG SOLRIKT OG SENTRALT

LILLESAND ENEBOLIG SOLRIKT OG SENTRALT ENEBOLIG SOLRIKT OG SENTRALT LILLESAND Prisantydning: Kr 2 850 000,- + omk Lillesand - Fin enebolig med kort vei til sentrum, pusset opp i senere år med pent opparbeidet tomt Solheimveien 8 a MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 Gnr. 501 Bnr. 689 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato 4156 26.06.2013 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

KVELDE - ENEBOLIG. Romslig enebolig med dobbelt garasje. Prisantydning: 1.490.000,- SVARTANGVEIEN 1079 P-rom/Bra: 119/133 Oppdrag: 60413046

KVELDE - ENEBOLIG. Romslig enebolig med dobbelt garasje. Prisantydning: 1.490.000,- SVARTANGVEIEN 1079 P-rom/Bra: 119/133 Oppdrag: 60413046 KVELDE - ENEBOLIG SVARTANGVEIEN 1079 P-rom/Bra: 119/133 Oppdrag: 60413046 Prisantydning: 1490000,- Romslig enebolig med dobbelt garasje DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendomno telefon: 09999

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND Gnr 21 Bnr 5/13/14/35 Kommune: 428 TRYSIL Befaringsdato: 27052014 Rapportdato: 30062014

Detaljer