Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag Stad: Det Akademiske kvarter.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter."

Transkript

1 SakspapirtilBSIPadlingsÅrsmøte, torsdag Stad:DetAkademiskekvarter. Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 6. Behandle forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingent og naustleie. 8. Vedta idrettslagets budsjett 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 10. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder b) 5 styremedlemmer og 1 varamedlem c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. d) 2 revisorer Innkomne forslag til punkt 6 i sakslisten. Nye lover for BSI padling. Forslagsstiller: styret. Se vedlegg 1. Klubbens offisielle informasjonskanaler Se vedlegg 2.

2 ÅRSMELDING2013 Innledning Årsmeldingen for året 2013 skrives av styret for BSI padling Årsmeldingen blir sendt ut sammen med Årsmøtepapirer en uke før årsmøte. Årsmøte for 2013 holdes 30.januar kl på Kvarteret. Styret 2013 Styret 2013 har bestått av disse medlemmene: Lillian Brekke Leder Hallvar Torp Nestleder. Materialansvarlig hav, kontaktperson ressursgruppe hav Gry Johannessen Økonomiansvarlig Anja Rydning Kursansvarlig hav Edvin Fields Kursansvarlig elv, kontaktperson ressursgruppe elv Geir Inge Kirkelid Naustansvarlig, materialansvarlig elv Tone Bjåen Faste padlinger hav Martin Ensink Varamedlem, informasjonsansvarlig, bassengansvarlig Styret har hatt 8 styremøter. Møtene holdes hjemme hos styremedlemmene. BSI padling har 338 medlemmer totalt pr Av disse er 54 studenter og 282 ordinære medlemmer.

3 Økonomi Årsmøtet 2012 vedtok et budsjett for 2013 som skulle gå i underskudd med kroner for å regulere ned klubbens egenkapital til under kroner. Klubben har i år hatt økende medlemstall og det er blitt holdt mange kurs. Styret har på grunn av store inntekter underveis besluttet å øke utgiftsposter for å regulerer budsjettet for å unngå for stort overskudd. Vi har likevel ikke klart å gå med mer enn kroner i underskudd. Resultatet for 2013 viser at vi har hatt inntekter på kroner mer enn budsjettert, i hovedsak fra kursinntekter. Vi har også fått inn mer tilskudd, og klubben har hatt inntekt på salg av gamle kajakker. Dette har gitt god økonomi, og styret har derfor valgt å overskride budsjettet på enkelte poster. Det er kjøpt inn utstyr for kr mer enn budsjettert, og det er brukt kr mer på lønn instruktører. Arrangementsposten står med kroner mer i utgifter enn budsjettert. Vi har brukt kroner ut på arrangementer for 2012 (Golta og Nautnes). Resultatet for 2013 viser dermed at vi har gått i minus med kroner istedenfor kroner. Det vil si at på tross av økte inntekter har vi klart å oppnå et resultat som kun ligger kroner over budsjettert. Det nye regnskapsprogrammet har gjort det betydelig enklere å holde god oversikt over bevegelser knyttet til medlemmer, kurs og kajakkplasser. Det fungerer fint å sende ut faktura til medlemmer. Klubben har investert i en pc som kasserer har brukt. Dette gir også bedre lagring og overføring av informasjon fra år til år. Fjorårets årsmøtevedtak om å ha like priser for kajakkplasser uavhengig av hvor mange kajakkplasser det enkelte medlemmet har, forenkler regnskapsføringen mye. Klubblokale BSI padling leier Sandviksboder 78B. Huseier har komt med tilbud til styret om å utvide leiearealet, men ut fra dagen klubb og medlemsmasse, er dette ikke nødvendig. På dugnad våren 2013 ble det bygd ny garderobe i nøstet. Forbud mot å sette spiker i veggene i naustet ble nøye overholdt i byggingen. Den nye garderoben gir mye bedre oversikt over padlebekledningen, og gir vått padletøy en sjanse til å tørke før neste aktivitet. Det ble også gjort utbedringer på flytebrygge. Det er fortsatt noen ledige

4 kajakkplasser for hav og elv, men det har vært en jevn tilstrømming av folk som ønsker å leie plass. Informasjonsarbeid og rekruttering Vi har ikke deltatt i noen rekrutteringsarrangementer med BSI i Dette da det har vært styret oppfatning at rekruttering av studenter bør gjøres av studentene i klubben. Studentmedlemmer er i mindretall av medlemsmassen og det har ikke vært mulig å få noen til å delta på slike arrangementer rundt studiestart. Bassengtrening Ressursgrupper Årsmøte 2013 vedtok at Ressursgruppe hav og Ressursgruppe elv ble satt inn på organisasjonsplanen. To personer i styret hadde som ansvar å være kontaktperson fra henholdsvis elv- og havgruppen inn til styret. Engasjementet rundt ressursgruppene har vært lite, både fra medlemssiden og styret. For å få til en god ressursgruppe, er en heilt avhengig av at medlemsmassen er aktive og tar initiativ. Sosiale aktiviteter Padlepils på Biskopen, med gode padle-historier og sosialt treffpunkt har vi hatt sporadisk gjennom heie sesongen. Forsøker å holde på 1.torsdag i md, men det er ikke hver måned det har blitt holdt. Ellers har det vært grillfest og noen lekedager i stedet for ordinær torsdagspadling på hav. Fotokonkurranse Etter suksessen med fotokonkurranse i 2012, har styret valgt å ha fotokonkurranse også i Det kom inn ca. 100 bidrag også i år, og vinnerne ble premiert med flott fotoutstyr. Alle bidrag finnes på nettsiden, og kan brukes til promotering av klubben i ulike sammenhenger.

5 Havpadling Turer på hav Et av satsingsområdene for 2013 var å få til flere turer og mer klubbaktivitet. Det har vært fokus på at medlemmer med lite padleerfaring skal få anledning til å komme ut på åpent hav og få et trygt møte med bølgene. Det har vært mange anledninger for medlemmer til å bli betre og tryggere i kajakken. BSI padlings egne turer/arrangement: 30.april - 1.mai: Klubbtur til Glesvær med overnatting i Rorbu. Anja og Lillian. Krav: NPF grunnkurs august: Klubbtur til Løno med Hallvard. Krav: NPF grunnkurs august: Klubbtur til Sotra med Bente og Anja. Krav: NPF grunnkurs November: Høstsamling på Glesvær. Arr. Anja. Krav: NPF grunnkurs. Workshops: Ashley holdt i april og mai flere workshop i padleteknikk. Ronny hadde workshop i bl.a kajakkreparasjon og skifting av mansjetter i tørrdrakt ol. 4.juni: Dugand i naustet. 6.juni: Grillfest og lekedag.

6 BSI padling har deltatt på disse padlearrangementa mai: Padlefestivalen til God Tur på Langøy. 1.juni: Workshop med Veilederkandidatane frå årets NPF Veilederkurs på Glesvær august: Havsportveko med padlesamling på Rongevær i Austrheim. Arr: Nordhordaland Padleklubb September: Stormsamling Bulandet. Arr: Askvoll Padleklubb/God Tur Oktober: Surf- og brottsymposium på Hellestø/Gjæren. Arr: Neptun Kajakk september: Goltasamlinga for aktivitetsledere september: Stormsamling Bulandet. Deltaking på turene har variert frå få, til over 20 på Stormsamlinga. Turene er fulle av godt humør, positive padlere og variert innhold frå rolige turer mellom holmer og skjær, til surf og rockhopping på Sotra. Kurs hav Vi har hatt nok en hektisk sesong med mange og gode kurs i BSI. Kursene vi har hatt denne sesongen innenfor NPF sin kursstige er: Grunnkurs, Grk.del2 påbygg og teknikkurs. I 2013 har vi også gjennomført 2 kurs i brottpadling som er utenfor NPF sin kursstige. Brottpadling 1 og 2 var en stor suksess med veldig fornøyde deltakere og kursholder. Totalt sett har det vært arrangert 16 kurs, hvor 14 av disse er NPF kurs, og vi har hatt 84 deltakere på kurs hos oss i løpet av av disse på Grunnkurs. Vi har hatt et arrangement med teknikktrening både på flattvann og i bølger og vind. Arrangementet var siktet inn på nivå +/- teknikkurs og lokale instruktører ble benyttet. Arrangementet ble holdt over en helg på Glesvær i november. Aktivitetslederkurs ble ikke gjennomført denne sesongen grunnet liten interesse. Dette kurset bør kanskje settes på plan annethvert år, for å ha flere potensielle deltakere. Det bør også vurderes om vi skal samarbeide med omkringliggende klubber for å sikre nok deltakere på aktivitetslederkurs. De ferskeste aktivitetslederne (fra 2012) har vært flinke til å stille opp og bygge videre på sin kompetanse med både hospitering og holde selvstendige kurs. Styret håper at mange av våre instruktører vil fortsette å bidra i klubben i kommende sesonger. Målsettingen for 2013 var å få flere medlemmer til å ta Grunnkurs del 2. Dette har vi dessverre ikke lykkes med. Vi har hatt en veldig stor pågang på Grunnkurs, men tross iherdig anbefaling av Grunnkurs del 2 ble det kun gjennomført ett GK2 i Vi er imidlertid svært fornøyde med

7 gjennomføring av 3 teknikkurs og 2 brottpadlingskurs. Aktivitetsnivået i klubben er høyt. Styret vil nytte anledningen til å si tusen takk for god innstats til alle de aktivitetsledere som har holdt kurs for oss gjennom 2013! Styret sitt forslag til målsetting for 2014: Målsetting for 2014 er å få enda flere medlemmer til å fortsette på NPFs våttkortstige ved å delta på videre kurs, spesielt teknikkurs og etter hvert også aktivitetslederkurs. Vi ser for oss en reduksjon i antall grunnkurs hav da disse kursene bruker instruktørressurser vi heller vil bruke på andre aktiviteter (som turer). Vi kommer til å kutte ut Grunnkurs 2 påbygg. De som ønsket det har hatt muligheten for å ta dette kurset i Fullt grunnkurs vil bli krav for alle nye medlemmer i klubben. Vi må også prøve å ta enda bedre vare på nye medlemmer, og hjelpe de til å bli aktive. Aktivitetene kan med fordel nyttes mer ut av byfjorden. Det er mye spennende padling der ute i havet som flere av våre medlemmer bør prøve seg på. Til alle aktive medlemmer: Fortsett det gode arbeidet og fellesskapet, ha det gøy og ta godt vare på hverandre - sammen blir vi gode! Utstyr hav BSI hav har hatt endel reparasjoner og vedlikehold av utstyret gjennom året. Det er kjøpt inn tre nye havkajakker (NDK Explorer, NDK Romany og ein Riot Islay), åtte nye nylonspruttrekk, fire vester og to Celtic karbonårer. Klubben har solgt tre gamle båter, Ramboline, Speedy og ein CD Scirocco. Det har vært gjennomført en dugnad i vår med veldig godt oppmøte og mye aktivitet. Sosial start på padlesesongen med lapper og pizza i naustet etter vel gjennomført arbeidsøkt. Utenom dugnaden har det vært åtte kajakker som har trengt reparasjon av senkekjøl og endel andre reparasjoner som ryggstø, sete, gelcoat, strikk og tau. Dette har blitt gjort av materialansvarlig hav, faddere og ivrige medlemmer/styremedlemmer. Nukaen har trengt en større overhaling og er levert inn på God Tur for å se om de kan reparere henne. Materialansvarlig hav har også stått for reparasjon av to elvebåter som hadde sprekker på ulike steder. Surfski Ny gren i BSI padling, under hav!

8 Årsmøte 2013 vedtok innkjøp av utsyr til å starte med Surfski i klubben. Våren 2013 ble det kjøpt inn to surfskier, Epic V8 og V10. Det ble arrangert egne surfskitreninger i perioden juni-september der alle som ville kunne prøve surfski. Det ble også opprettet en egen surfskigruppe der medlemmer kunne bruke surfskiene til padling utenom klubbtreningene. I høst ble ordningen evaluert og det ble besluttet å kjøpe inn en til Epic V8. Den nye båten ligger nå klar til bruk for neste sesong. Interessen for surfskiene har vært god og surfskigruppen består per desember 2013 av 12 personer. Surfskiene har vært brukt jevnlig. Målet for 2014 er å arrangere turer med surfski utenfor byfjorden (Sotra et naturlig mål). Vi vil fortsatt tilby treningsdager der medlemmer får muligheten til å prøve surfskiene og eventuelt bli med i surfskigruppen. Kajakktilhenger Skilt på kajakktilhenger ble i august stjålet. Saken vart anmeldt, og nye skilt kunne skaffes. Hengeren var registrert på tidligere medlem i klubben, som ikke lenger er aktiv. Registrering er derfor overført til leder av BSI padling 2013, Lillian Brekke. En bør få hengeren registrert på BSI. En må da ha eget organisasjonsnummer, noe BSI padling ikke har. Det går an å undersøke om en kan bruke BSI sitt organisasjonsnummer. Fadderordning Fadderordning hav Ved sesongstart i april hadde vi 4 faddere og dette tallet har nå doblet seg til 8. På grunn av dårlig informasjonstilgang på hjemmesidene, var det litt vanskelig for medlemmene å finne ut av hva avtalen innebar. Dette er nå retta opp. I tillegg har ordninga blitt mer reklamert for, og nå tatt over for prøveprosjektet vi hadde for «lån av kajakk utenom klubbaktiviteter» som viste seg å være en vanskelig ordning å gjennomføre i praksis. Fadderordningen har ikke vært praktisert på elv.

9 Elvepadling Turer elv Det har vært gjennomført noen klubbturer på elv både til Voss og til Jølstra. Mange benytter seg av klubbmailen på elv og inviterer til tur. Klubben har etter hvert fått mange "up to date" klubb båter som medlemmene bruker flittig på klubbturer og kurs. Kurs elv

10 Oppsummering 2013 har vært et aktivt år i BSI padling. På elv og hav har aktiviteten vært stor, variert, lærerik, utfordrende og ikke minst veldig gøy! Det er gledelig å se at tidligere medlemmer blir værende i klubben, tar initiativ til aktiviteter og er med på å holde det gode miljøet. Like bra er det at nye padlere kommer til og aktiviserer seg selv og andre i klubbaktivitet. Det store oppmøte på dugnad, grillfest og padlepils viser at BSI padling er en god plass å være, ikke bare padle. For 2014 ønsker avtroppende styre at denne trenden fortsetter. Vi ser det derfor naturlig å legge opp til minst like mye, og gjerne mer aktivitet. Vårt forslag til budsjett tar høyde for dette. Allerede ligger nytt utstyr klar i nøstet til sesongstart Surfski er en ny og litt annen måte å padle på, og vi håper flere vil bli med og prøve disse.

11 REGNSKAP2013 REGNSKAP2013 Resultat2012 Budsjett2013INN Budsjett2013UT Resultat2013 Noter 3920Medlemskontigent Kajakkleie(plasser) Kursavgift Tilskudd Arrangement Diverseinntekt Renteinntekter Leielokale Utstyr Drifts/Reparasjon/Dugnad Lønninstruktører Forsikring Arrangement Diversekostnader Avsetningertilbank kr546000,00 kr619539,00 Faktiskresultat Budsjettertresultat Faktiskresultat kr61745 kr90700 kr44306

12 Balanseieconomicforperioden Nr. Navn Perioden Årtildato 1500 Kundefordringer 18100, , Kasse 0,00 0, Bankinnskudd 23287, , Bankkontoreserve 0, , Annenegenkapital 2750, , Leverandørgjeld 0,00 0, Utgåendemvastandardsats 0,00 0, Utgåendemvamiddelssats 0,00 0, Inngåendemvastandardsats 0,00 0,00 Totalt 44138, ,00 Resultat kroner Differansenutgjørfeilføringeriutgiftsposterieconomic

13 Medlemskontingentognaustleie

14 Budsjett2014 BudsjettINN2014 BudsjettUT Medlemskontigent kr170000, Kajakkleie(plasser) kr135000, Kursavgift kr100000, Tilskudd kr50000, Arrangement kr10000, Diverseinntekt kr0, Renteinntekter kr300,00 kr465300, Leielokale kr250000, Utstyr kr80000, Drifts/Reparasjon/Dugnad kr25000, Lønninstruktører kr125000, Forsikring kr8000, Arrangement kr60000, Diversekostnader kr5000, Avsetningertilbank kr0,00 kr553000,00 Budsjettertresultat kr87700,00

15 ORGANISASJONSPLAN Organisasjonskart BSI Allianse BSI Padling Årsmøtet Valgkomite Medlem Medlem Vara Styret Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Revidering Revisor Revisor Ressursgruppe Elv Ressursgruppe Hav BSIPadling

16 Årsmøte Styret Valgkomite Revidering RessursgruppeElv RessursgruppeHav

17 Medlemskap

18 VALGKOMITE`ENSINNSTILLING VALG 2014 Valgkomiteensinnstillertilfølgendestyresammensetning:

19 VEDLEGG1 KL BSI - Padling Pb 41 Måseskjæret 5035 BERGEN Deres ref: Søknad om godkjenning av lov Vår ref: v1 11. februar 2013 Vi viser til mottatt søknad om godkjenning av lov for BSI - Padling I utgangspunktet anbefaler vi alle idrettslag å benytte NIFs lovnorm for idrettslag nøyaktig slik den står. Lovnormen er ufravikelig og kan dermed ikke omskrives, men man kan få godkjent tillegg så lenge disse ikke strider mot NIFs lov. Fotnotene er man ikke pålagt å ha med, men vi anbefaler at disse står da de er med på å skape en bedre forståelse for loven. Våre kommentarer til deres lov: Deres 4, Medlemskontingent og avgifter Deres tillegg vedrørende at medlemmer med verv valgt av årsmøtet er fritatt kontingent det året de har vervet, kan ikke godkjennes. En må betale kontingent for å kunne være valgbar. Men det er ingenting i veien for at årsmøtet vedtar at de som blir valgt inn i tillitsverv kan motta en godtgjørelse for sitt arbeid jfr. NIFs lovnorm for idrettslag 11, 2. setning. Deres 15, Årsmøtets oppgaver Deres tillegg i punkt 7 regnes som internt men kan godkjennes. Deres 23, Naustet, og deres 24 Båter og eiendeler Dette regnes som internt. Vi vil dermed anbefale dere å ikke ta dette med i idrettslagets lov. Dette kan komme frem av organisasjonsplanen som, jfr. 15 punkt 9, skal behandles av årsmøtet. Dere kan protokollføre et årsmøtevedtak som regulerer disse punktene. Her er link til NIFs lovnorm for idrettslag:

20 Når dette er korrigert kan vi godkjenne idrettslagets lov. Ta kontakt hvis dere har spørsmål. Med vennlig hilsen Hordaland idrettskrets Knut Songve (s.) Organisasjonssjef v1 Side 2 av 2 Heidi Hatlen

21 VEDLEGG2 Klubbens facebooksider. Klubben har i dag en lukket gruppe på facebook. Mitt inntrykk er at mye informasjon om klubbens aktiviteter formidles på denne siden. Det gjelder sikkert både kommende aktiviteter, og bilder og slikt fra aktiviteter som har vært. Jeg hører stadig nytt om klubben, og medlemmer, fra andre som har leste ting på klubbens facebooksider. Siden jeg selv har valgt å ikke ha en pesonlig ID opplever jeg dermed at jeg går glipp av mye av klubbens aktiviteter, og ikke minst er jeg utenfor strømmen av de handlinger, innlegg, etc som formidler mye om klubbens sjel. Å ikke ha en facebook konto er selvsagt et valg, og jeg kunne også valgt å opprette en for å følge med klubben. Det mener jeg imidlertid er feil. En åpen klubb og organisasjon bør ha åpne sider, også på facebook. Jeg mener at klubben må tilrettelegge for at alle medlemmer har tilgang til samme informasjon, uten at medlemmene må koble seg opp mot en kommersiell aktør som facebook selvsagt er. Facebook har gode sider for organisasjoner, firmaer og annet der alle kan få tilgang uten å selv registrere seg på facebook. Mitt forslag er derfor: Klubben avvikler sin facebook gruppe på nettet, og oppretter en ny klubbside for organisasjoner på Facebook slik at alle kan få tilgang uavhengig av egen tilknyttning til facebook. mvh Sverre Johnsen.

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Tidspunkt: Torsdag 14. februar 2013 kl. 20.00 Sted: Bergen og Omland Friluftsråd (Hellebakken 45) Foreningens spennende visjoner, planer og tegninger

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

Styremøte 18. mai og 18. juni 2009

Styremøte 18. mai og 18. juni 2009 Styremøte 18. mai og 18. juni 2009 Sted: Hos Lidun i Nordgardsveien 103 på Skjold Tilstede Bente, Lidun, Linn, Ina og Pelle For få oppmøte til å fatte vedtak Referent: Pelle Styremøte 18. juni 2009 Sted:

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014 Sak 1) Godkjenning av stemmeberettigede Kommentarer: Ingen Sak 2) Godkjenning av innkallelse og sakliste Kommentarer: Ingen Sak 3) Valg av møteleder, referent

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 16. februar 2009 kl. 18-20.30 Sted: I naustet på Vingnes

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 16. februar 2009 kl. 18-20.30 Sted: I naustet på Vingnes Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 16. februar 2009 kl. 18-20.30 Sted: I naustet på Vingnes Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget er alle over 15 år som har

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

1/2013. Årsmøteinnkalling

1/2013. Årsmøteinnkalling 1/2013 Årsmøteinnkalling Årsberetning Årsmøtet 2013 Det innkalles med dette til årsmøte for. Sted: Brann Stadion. Tidspunkt: Onsdag 20. februar 2013 kl. 19.00. Sakliste 1. Valg av møteleder og sekretær

Detaljer

VINGFORMASJON. Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: http://www.vingtor.org. Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr.

VINGFORMASJON. Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: http://www.vingtor.org. Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr. Velkommen til årsmøte tirsdag 4. februar Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: http://www.vingtor.org VINGFORMASJON Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr. 1 / 2014 Innkalling til

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2013-2018 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan"... - 3 - Historikk... - 3 - Ny giv... - 3 - Vedtak av strategiplan for 2013-2018...

Detaljer

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Agenda: 1 Godkjennelse av stemmeberettigede 2 Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3 Valg av

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Torsdag 10.feb 2011 kl 18.30 Idrettens hus, 2.etg, Stoa Til stede var: Bjørn Lien, Jonny Antonsen, Kim Stein Johnsen, Odd Olav Reiersen, Magnus Reiersen, Dag Anders Omholt,

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Hovedstyret Årsmøtet 2010 Årsmelding 2009 Hovedstyret 2009 har bestått av: Leder: Ellen Tømte Sponsorgruppa: Kasserer: Marte Collin Styremedlem: Martin Myrlund Styremedlem:

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til Generalforsamling i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 18. februar 2007 kl 13.00 Sted: Norsk Kennel Klub's møtelokaler Nils Hansens vei 20, 3. etg. 0611 Oslo I henhold

Detaljer