TOMT INNREGULERT 2 HYTTER LANGØY. Prisantydning: Kr ,- + omk. Hyttetomt med lang strandlinje og mulighet for å bygge 2 hytter. Solrikt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TOMT INNREGULERT 2 HYTTER LANGØY. Prisantydning: Kr. 2 100 000,- + omk. Hyttetomt med lang strandlinje og mulighet for å bygge 2 hytter. Solrikt."

Transkript

1 TOMT INNREGULERT 2 HYTTER Prisantydning: Kr ,- + omk. LANGØY Hyttetomt med lang strandlinje og mulighet for å bygge 2 hytter. Solrikt.

2 MEGLERS KOMMENTAR Flott plassert eiendom i Langøysundet. Det er kun få minutters båttur fra Tregde. Her er lang strandlinje og topp solforhold. Det er en hytte på eiendommen som er et rivingsprosjekt. Tomten er på romslige 1722 kvm og det er i reguleringsplanen godkjent 2 enheter på tomten. Det er ikke vann her, men det er strøm ut her og strømskapet står rett ved hjørnet av tomten. Strandlinjen er på drøye 40 meter og det er en romslig brygge her. Adresse: Langøy, 4516 Mandal Prisantydning: Kr ,- + omk. Tomt: 1722 m² Kontaktperson i Exbo: Partner Tom Gabrielsen tlf: Skan QR-koden med din mobil for å lagre kontaktinfo. Selge bolig? Ring meg! TOM GABRIELSEN T: Velkommen til visning! 2

3 INNHOLD Salgsoppgave Reguleringsplan Reguleringsbestemmelser Boligkjøperforsikring Budskjema Exbo Sørlandet AS, avdeling Mandal Bryggegata Mandal Orgnr Sjekk ut våre eiendommer på 3

4 SALGSOPPGAVE LANGØY Adresse Langøy 4516 Mandal Kontaktperson i Exbo Tom Gabrielsen, Megler mob Type eiendom Fritidseiendom Matrikkel Gnr. 19 bnr. 92 i Mandal kommune. Oppdragsnummer Hjemmelshavere Vidar Skjebstad Hilde Robertsen Adkomst Med båt fra Tregde kjører du ut mot Syd og dreier en bitteliten smule mot Øst. Sikt mellom Langøy og Hårsøy. En god kilometer fra land ligger Langøy på venstre hånd. ta inn til venstre i sundet mellom Langøy og Landøy. Hytta ligger 2-300m Østover i sundet og det er merket med til salgs-skilt fra Exbo. Beliggenhet Flott beliggenhet i Langøysund. Sydvendt og solrikt. Det er strandlinje på drøye 40 meter. Det er få minutters båttur fra Tregde og Tregde feriesenter som har sommerbutikk og restaurant. Det er flott skjærgård på alle kanter og en båttur til Mandal tar heller ikke så lang tid hvis man ønsker dette. Man kan kjøre innaskjærs hele veien til byen. I Jensebukta like bortenfor Tregde anlegges det nå en hel del nye båtplasser, så det skulle være godt mulig å få tak i dette om man ønsker det. Det er kun noen få minutter i båt. Tomt Eiet tomt på kvm. Tomten er å regne som råtomt. Det er en eldre hytte her som ansees som et rivingsobjekt. Det er i reguleringsplanen regulert inn mulighet for 2 hytter på eiendommen. På den lange strandlinjen er det anlagt en brygge. Denne trenger en oppstramming, men er ellers romslig og grei. Det er strøm på øya, og det er tilkoplingspunkt like ved hjørnet av tomten. Det er ikke vann eller avløp. Reguleringsforhold Eiendommen ligger under bebyggelsesplan Langøy-H4, vedtatt Reguleringsbestemmelser og reguleringsplan/kart ligger vedlagt i salgsprospektet. Vei, vann, kloakk Det er ikke vei, vann eller avløp. Servitutter På eiendommen er det tinglyst: Rettighet til å sanke ved og bestemmelse om vannrett, fra Rettigheten hefter i gnr 19, bnr 18. Finansiering Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Danske Bank. Boligkjøperforsikring Exbo anbefaler Boligkjøperforsikring fra Help Forsikring AS. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen inkluderer skadetakst og har ingen egenandel. Mer informasjon kan fås av megler. Kjøper må krysse av på budskjema dersom boligkjøperforsikring ønskes kjøpt eller senest gi beskjed på kontraktsmøtet. Ligningsverdi Rekvirert, men ikke mottatt AS/IS KLAUSUL Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven

5 Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven. Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven 3-7 eller 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig. Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven. Hvitvasking Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/ eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette. Diverse Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet. Meglers vederlag og utlegg Meglerprovisjon (forutsatt salgssum: ,-) (Kr ) Presentasjonspakke (Kr ) Sikringsobligasjon - Statens Kartverk (Kr.525) Totalt kr. (Kr ) Prisantydning ,- Beregnet totalkostnad ,- (Prisantydning) Omkostninger: 8 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 172,- (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr obligasjon) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) ,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: ,-)) ,- (Omkostninger totalt) ,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning 5

6 6

7 7

8 8

9 i BEBYGGELSESPLAN 9

10 GIS/LINE WebInnsyn - Kartutskrift Page 1 of

11 Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Org.nr Bankgiro: REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplan for Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy-Buøy og del av landsiden 1.0 GENERELLE BESTEMMELSER Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål, jfr. Pbl. 25: 1. Byggeområder ( 3) - Fritidsbebyggelse 2. Offentlige trafikkområder ( 4) - Kjørevei - Gang- og sykkelvei - Småbåtanlegg (Landøy) - Trafikkområde i sjø (Landøy) 3. Friområder (badeplass) ( 5) - Friområde - Badeområde 4. Fareområder ( 6) - Høyspenningsanlegg 5. Spesialområder ( 7) - Friluftsområde (på land) - Friluftsområde i sjø og vassdrag - Privat småbåtanlegg (land) - Privat småbåtanlegg (sjø) - Frisiktsone ved vei - Bevaring av bygninger og anlegg - Bevaring av landskap og vegetasjon - Annet spesialområde (søppelcontainer) 6. Kombinerte formål ( 8) Byggeområder/Spesialområder/Friområder Område H1 og område H2 på Udøy Fritidsbebyggelse, friluftsområde, privat småbåtanlegg sjø/land, badeplass Byggeområder/Spesialområder Område H3 på Landøy og område H4 på Langøy Fritidsbebyggelse, friluftsområde Område B1 på Udøy og område B2 på Landøy Bolig, fritidsbebyggelse, bevaring av bygninger og anlegg, bevaring av landskap og vegetasjon Spesialområder/Fellesområder Område PF i Jensebukta Friluftsområde, felles parkeringsplass (i fjell) 7. Fellesområder ( 9) - Felles avkjørsel (Jensebukta) 1 11

12 1.1 Formålet med planen Foruten de private utbyggingsinteressene og det verneverdige bygningsmiljøet med omkringliggende kulturlandskap er det store regionale naturverninteresser i landområdet. Formålet med planen er: - å sikre friluftsinteresser (bade- og ilandstigningsplasser, inkludert områder med skjærgårdsparkavtaler) - å sikre landskapsvernet i dette sårbare området, bl.a. ved å unngå hytter på høydedrag - å sikre kulturlandskapet generelt og spesielt i forbindelse med det bevaringsverdige og gamle bygningsmiljøet på Landøy og Udøy - å tilrettelegge for ny fritidsbebyggelse i samsvar med kystsoneplanen - å unngå bebyggelse/tomter som sperrer for gamle ferdselsårer - å sikre nødvendig areal for båt- og parkeringsplasser på landsiden 1.2 Fellesbestemmelser De oppgitte møne- og gesimshøydene skal måles fra gjennomsnittlig terrengnivå etter planering. Parkeringsplasser avsettes i tråd med Mandal kommunes parkeringsvedtekter. Innenfor reguleringsplanen tillates ikke plassering av campingvogner, husbåter e.l. Det er havne- og farvannsloven som regulerer sjøverts ferdsel, og alle tiltak som kan få betydning for sjøverts ferdsel krever tillatelse etter denne loven. Avgjørelsesmyndigheten for slike tiltak er således Kystverket Sørøst. 1.3 Krav til bebyggelsesplan Det stilles krav om bebyggelsesplan for områdene H1, H2, H3, H4 og PF. Slik plan skal være godkjent innenfor det enkelte område før det igangsettes tiltak som er søknadspliktige. Planen skal vise: - atkomster/interne stier - grønne korridorer gjennom hytteområdene (ingen hyttetomter tillates å omfatte strandlinje) - hyttas plassering med angitt cotehøyde på møne og gesims - et grøntområde som avsettes langs sjøen - badeplasser - eventuelle lekeplasser - friluftsområder - høydedrag, stier og nye og gamle ferdselsårer som skal holdes fri for bebyggelse - brygger som skal samles og plasseres slik at minst mulig terrenginngrep er nødvendig (gjelder områdene H1 og H2 ) - eventuelle fellesanlegg for vann/avløp m.m. som skal anlegges på en måte som i størst mulig grad bevarer eksisterende terreng og vegetasjon - steingarder, rydningsrøyser og steinsatte diker m.v. som skal bevares 2.0 REKKEFØLGEBESTEMMELSER Før det tillates deling av eiendom eller bygging av fritidstidsbolig skal det tinglyses 1 båtplass og 2 biloppstillingsplasser pr. enhet i nærområdet på fastlandet. For biloppstillingsplasser skal det foreligge avkjøringstillatelse og tillatelse til slik bruk av arealet. Hvis fritidsboligen ikke har båtplass på den aktuelle øya i tilknytning til selve hyttetomten skal det også tinglyses en båtplass her. 12 2

13 3.0 BYGGEOMRÅDER 3.1 Fritidsbebyggelse Eksisterende hytter inngår i planen. På Skogsøy-Buøy tillates oppført 11 nye hytter nummerert fra 1 til 11 på reguleringsplanen. Ny bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrensen mot sjø. Samlet tillatt bruksareal (T-BRA) for hovedhytte, anneks og evt. bod, skal være på maksimalt 120 m² for hver hyttetomt/hytteenhet. Det kan tillates oppført et anneks/sovehytte med et bruksareal på mindre enn 30 m². Samlet areal for terrasse/platting skal ikke overstige 50 m² og den skal være forbundet med hytte/sovehytte. Det kan innenfor de viste byggeområdene tillates oppført en bod/toalettbygning med bruksareal på inntil 12 m² og mønehøyde på inntil 3,5 meter på hver tomt. Fritidsbebyggelsen skal tilpasses terrenget og ha en maksimal gesimshøyde på 4,0 meter, og maksimal mønehøyde på 5,5 meter. Møne- og gesimshøydene skal måles fra gjennomsnittlig terrengnivå etter planering. Hyttetomtene skal opparbeides slik at synlige fyllinger og sprengte flater unngås. Fundament/søyler for bygninger og terrasser skal være lavest mulig; maksimalt 1 meters høyde. Størrelsen på vindusflatene bør begrenses, spesielt når det gjelder flatene mot sjøen. Det må benyttes kledning og taktekking i materialer som ikke er reflekterende. Bygningene skal males eller beises i mørke/naturtilpassede farger. 4.0 OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER Trafikkområdene skal opparbeides med den inndelingen som planen viser med kjørevei, gang- og sykkelveg og når det gjelder sjø/landdelen ved den offentlige brygga i Nordstranda på Landøy. 5.0 FRIOMRÅDER Badeplassen i Nordstranda på Landøy skal gjøres tilgjengelig for funksjonshemmede. 6.0 FAREOMRÅDER 6.1 Høyspenningsanlegg Det er byggeforbud i en bredde på 15 meter langs høyspentlinja, forstått som 7,5 meter på hver side av senterlinja til kraftledingen. 7.0 SPESIALOMRÅDER 7.1 Friluftsområder (på land) Områdene er viktige som natur- og landskapselementer. Det er i områdene kun tillatt med bygninger eller anlegg som er rettet mot bruken som friluftsområde. Kulturlandskapet skal i størst mulig grad vedlikeholdes, og jord/skog kan drives på tradisjonell måte. Områdene skal ellers opprettholdes som et uberørt naturområder som i dag. Eksisterende brygger er merket B og inngår sammen med eksisterende boder i planen. Disse kan gjenoppbygges i tilfelle skade/brann. Gangatkomster mellom eksisterende hytte og eksisterende brygge, inngår også i planen. Felles gangatkomst fra det nye hytteområder og ned til planlagt småbåthavn kan anlegges gjennom friluftsområdet. Opparbeidelsen skal være skånsom. Det tillates ikke 3 13

14 sprengning, høye pilarer, gangbaner bredere enn 1 meter eller fyllinger på mer enn 1 meter. Området med skjærgårdsavtale kan opparbeides for allmennheten i tråd med avtalen som er inngått med grunneierne. Ingen innretninger eller anlegg må utformes eller plasseres slik at de hindrer den tradisjonelle og sedvaneberettigede allmenne ferdsel/gangtrafikk. 7.2 Friluftsområde i sjø og vassdrag I områdene er det kun tillatt med tiltak som fremmer bruken av området som friluftsområde. Ferdsel/båttrafikk, samt eventuelle fysiske tiltak i sjøen, er regulert av og krever tillatelse etter havne- og farvannsloven. Det kan i disse områdene tillates tiltak som fiskerimyndighetene finner nødvendig av hensynet til fiskeriinteressene. 7.3 Privat småbåtanlegg (land) På øyene: Innenfor de viste områdene kan det bygges brygger på land. Brygger skal ha en maksimal bredde på 2.0 meter og opparbeides uten store terrenginngrep. Mindre sprengningsarbeider kan tillates. Bryggene bør anlegges av stein, men de kan også utformes i tre og skal da behandles i en mørk farge. Eksisterende brygger er merket B. Disse inngår i planen og kan tillates gjenoppført etter eventuell. For området H3 skal båtplassene samles i anleggene SA1 og SA2 som vist på planen (jfr. for øvrig 1.3). 7.4 Privat småbåtanlegg (sjø) På øyene: I disse områdene kan det anlegges båtplasser med akterfortøyning. I Nordstranda kan det innenfor de viste områdene anlegges flytebrygge/utstikkere m.v. 7.5 Privat småbåtanlegg i Jensebukta (land/sjø) Det tillates inntil 160 båter i området. Båtanlegget skal gjøres tilgjengelig for funksjonshemmede. Før anleggsarbeider tillates i området, skal det foreligge en vedtatt bebyggelsesplan som viser flytebrygger/utstikkere, båtplasser, atkomst og parkeringsplasser m.v. Det skal være felles avkjørsel til søppelcontainer, den private parkeringsplassen og området PF. Gang-/sykkelvei langs fylkesveien skal være opparbeidet før småbåtanlegget tas i bruk. Atkomst til området PF skal innpasses i planen. 7.6 Frisiktsone ved vei I frisiktsone er det ikke tillatt med gjerde, anlegg eller vegetasjon som er høyere enn 0,5 meter over tilstøtende veiers nivå. 7.7 Bevaring av bygninger og anlegg (BBA) Se

15 7.8 Bevaring av landskap og vegetasjon (BLV) På disse områdene tillates det ikke inngrep med konsekvenser for terrenget. 7.9 Annet spesialområde - Søppelcontainer Nord for fylkesvegen er det avsatt plass (på planen merket SC ) for søppelcontainer som plasseres i samarbeid med renovasjonsselskapet Fornminner I det regulerte området er det fornminner/gravrøyser (på planen merket R1-R4). Disse er fredet etter lov om kulturminner av 9. Juni 1978, 4 og KOMBINERTE FORMÅL Byggeområder/Spesialområder/Friområder Område H1 og område H2 på Udøy Fritidsbebyggelse, friluftsområde, privat småbåtanlegg sjø/land, badeplass Byggeområder/Spesialområder Område H3 på Landøy og område H4 på Langøy Fritidsbebyggelse, friluftsområde Område B1 på Udøy og område B2 på Landøy Bolig, fritidsbebyggelse, bevaring av bygninger og anlegg, bevaring av landskap og vegetasjon Spesialområder/Fellesområder Område PF i Jensebukta Friluftsområde, felles parkeringsplass (i fjell) 8.1 Udøy, områdene H1 og H2 Det skal utarbeides bebyggelsesplan for områdene H1 og H2, og nye byggetiltak må lokaliseres slik at de ikke blir synlige fra sjøsiden sør for Udøy/landskapsvernområdet. I området H1 kan det plasseres inntil 8 nye hytter. Felles brygge for hytteområde må lokaliseres til den nordvestre delen av bukta. Den øvrige delen av strandområdet skal avsettes til friluftsområde/badeplass. Badeplassen i Trevika i området H1 på Udøy skal gjøres tilgjengelig for funksjonshemmede. I området H2 kan det plasseres inntil 10 nye hytter bakenfor 50metersgrensen mot sjøen. Båtplasser skal samles i fellesanlegg (jfr. for øvrig 1.3). 8.2 Landøy, området H3 Det skal utarbeides bebyggelsesplan for området merket H3 hvor det kan plasseres inntil 37 nye hytter. Ny bebyggelse skal ikke være synlig mot sør. 8.3 Langøy, området H4 Det skal utarbeides bebyggelsesplan for området merket H4 hvor det kan plasseres inntil 12 nye hytter. Båtplasser for nye hytter skal plasseres i eksisterende anlegg som vist på planen. Det tillates ingen ny bebyggelse øst for høyspentlinjen (jfr. for øvrig 1.3). 8.4 Høydedraget vest for Jensebukta, området PF Det skal utarbeides bebyggelsesplan for område merket PF. Eksisterende terreng reguleres til friluftsområde. 5 15

16 Fjellmassivet under anvist område tillates utsprengt og utnyttet til parkeringsanlegg og båtopplagsplasser. Utnyttelse av fjellmassivet skal skje på en måte som ikke medfører synlige inngrep i eksisterende naturområde ut over det som er nødvendig for å anlegge atkomst. Før arbeidene igangsettes skal det fremlegges en geologisk utredning som klargjør eventuelle konsekvenser en utnyttelse av fjellmassivet innebærer (jfr. for øvrig 1.3). 8.5 Spesialområde - bevaringområdene B1 og B2 Formålet med reguleringsplanen er å bevare og til dels gjenopprette den antikvariske og kulturhistoriske verneverdige bebyggelsen i området og områdets særpregede bygnings- og naturmiljø Eksisterende utenomhusanlegg som steingarder, terrasseringer, rydningsrøyser, tufter, gjerder, trapper, hageanlegg, brygger o.a. skal som regel bevares. Nye utenomhusanlegg skal i utforming og materialbruk harmonere med strøkets karakter Eksisterende kulturhistoriske verdifulle bygninger og anlegg innen områdene skal som hovedregel ikke tillates revet. Når slike bygninger o.l. må rives på grunn av brann eller annen skade skal de fortrinnsvis gjenoppbygges på samme sted og med et eksteriør tilsvarende det tidligere. I tilfeller der bygning eller anlegg, som etter bygningsmyndighetenes skjønn var miljøfremmed, gjøres til gjenstand for hovedombygging, kan det forlanges at bygningen plasseres på en mer miljøriktig plass og at den gis eksteriør og utforming som er tilpasset strøkets karakter Ved utbedring og reparasjon av eksisterende bygninger skal man se til at bygningens karakter mht. former, materialer, detaljer, farge o.l. blir opprettholdt eller ført tilbake til det som har vært tidligere Tilbygg, påbygg og underbygg kan godkjennes når disse etter bygningsmyndighetenes skjønn er særlig godt tilpasset eksisterende bebyggelse. Ved på- og tilbygging skal man se til at bygningens karakter mht. form, materialer, detaljer, farger o.l. blir opprettholdt eller ført tilbake til det som har vært tidligere Ved modernisering, vindusutskifting eller annen vesentlig reparasjon/utskifting i fasadene kan bygningsmyndighetene kreve at dette gjøres på en måte som fører fasadene tilbake i samsvar med tidligere utseende. Dette gjelder også listverk, fasadekledning, gavlavslutning, utvendige dører og andre eksteriørdetaljer. Bygningene skal blant annet ha: a) Sadeltak med takvinkel grader som tekkes med enkeltkrummet, rød teglstein. På uthus o.l. kan pulttak godtas. b) Trekledning som skal hvitmales eller males i en farge som er vanlig på stedet. Fargen skal i så tilfelle godkjennes av bygningsmyndighetene. 16 6

17 c) Dimensjoner som ikke avviker vesentlig fra det som er vanlig i strøket. d) Vinduer som er sidehengslet, har fast midtpost og glass inndelt med gjennomgående tresprosser i kittfals Utgangspunktet for reguleringen er dagens bruk av arealer og bygninger, som skal opprettholdes. Bruksendring fra bod eller uthus til varig opphold (hytte, soveanneks e.l.), må godkjennes av bygningsmyndighetene. Ved avgjørelsen skal bygningsmyndighetene legge vekt på å bevare også den del av kulturmiljøet som følger av bygningenes tradisjonelle bruk Ingen bygninger eller anlegg må utformes eller plasseres slik at de hindrer den tradisjonelle eller sedvaneberettigede allmenne ferdsel/gangtrafikk over privat eiendom. Gjerde eller innhegning som hindrer adkomst tillates ikke. 9.0 FELLESOMRÅDER 9.1 Felles avkjørsel i Jensebukta Avkjørselen skal være felles for brukerne av parkeringsplassen og søppelcontainer. Sist revidert:

18 18

19 19

20 Gjeldende fra HELP Boligkjøperforsikring Sikrer deg et trygt boligkjøp - Motvekt til selgers eierskifteforsikring An company Selv om selger gjør sitt ytterste for å gi all relevant informasjon om boligen, og eiendomsmegler gjennomfører oppdraget korrekt, er det ikke mulig å gardere seg mot uforutsette problemer når man kjøper bolig. Dersom du likevel oppdager avvik fra avtalen, trenger du profesjonell hjelp fra første dag. HELP Boligkjøperforsikring gir deg umiddelbar tilgang til spesialisert advokat for å vurdere om du har krav mot selger/selgers eierskifteforsikringsselskap. Forsikringen dekker alle kostnader ved å forfølge saken mot selger, og gir deg dermed en bedre forhandlingsposisjon. Vær klar over at selgers eierskifteforsikring ikke hjelper deg som kjøper, og det er derfor svært viktig at begge parter har profesjonell hjelp på sin side dersom det skulle oppstå problemer. Kundeservice: Postadresse: HELP Forsikring AS Postboks 1870 VIKA 0124 Oslo Besøksadresse: Holbergs gate Oslo Hvorfor boligkjøperforsikring? > Eierskifteforsikring er selgers forsikring. Boligkjøperforsikring er kjøpers motvekt. > Du får tilgang til spesialiserte advokater og profesjonell hjelp når du trenger det. > Du unngår økonomisk prosessrisiko. > Boligkjøperforsikring gir deg trygghet hvis du skulle oppdage feil eller mangler ved boligen. > Boligkjøperforsikring er en liten kostnad i forbindelse med bolighandelen. Får du problemer er det dyrt å stå uten forsikring. > HELP Forsikring AS representerer deg som boligkjøper, ved behov tar du direkte kontakt med forsikringsselskapet. Boligkjøperforsikring gir deg: > Fri tilgang til spesialisert advokathjelp ved klage på kjøpt bolig. > Dekning av motpartens saksomkostninger hvis disse blir idømt. > Advokathjelp i fem år etter overtakelse. Enkelt å tegne, trygt å ha: > Boligkjøperforsikring tegnes i samarbeid med eiendomsmegleren din senest ved kontraktssignering. > Oppdaterte forsikringsvilkår er tilgjengelig på Vilkårene på bestillingstidspunktet er gjeldende. Priser Borettslagsbolig 3 750,- Selveier- og aksjeleilighet 6 300,- Enebolig, tomannsbolig (del av eller halvpart), rekkehus, hytte/fritidsbolig og tomt 8 900,- Betales som en engangssum og varer i fem år. Ingen egenandel. HELP Boligkjøperforsikring Villa-/innboforsikring > Ubegrenset tilgang til spesialiserte advokater fra første stund > Advokat skriver klagen > Ingen egenandel > Stopper ikke-saker > Tar saken hele veien, helt til Høyesterett om nødvendig > Motpartens omkostninger > Ingen øvre grense gir bedre posisjon i forhandlinger > Dekket bistand først etter at det har oppstått tvist > Man må finne advokat selv > Egenandel (vanligvis kr 4 000) + 20 % av kostnadene > Dekker normalt kr av kostnadene i forbindelse med tvisten > Ikke motpartens omkostninger > Svak forhandlingsposisjon når rammen er benyttet fullt ut > Kunden har ingen økonomisk prosessrisiko 20

21 tryggb tryggbudgivning.no - den enkleste og mest sikre - den enkleste måten å by på og mest sikre bolig i dag! måten å by på - den enkleste bolig i dag! og mest sikre måten å by på bolig i dag! GI BUD MED BANKID IDENTIFISER MED BANKID REGISTRERING AV BUD ELEKTRONISK SIGNERING BUDRUNDEN På eiendommens GI BUD MED BANKID annonse vises det en Gi bud -knapp På eiendommens for elektronisk annonse vises det budgivning. en Gi bud -knapp GI for BUD elektronisk MED BANKID budgivning. På eiendommens annonse vises det en Gi bud -knapp for elektronisk budgivning. Innlogging fungerer på IDENTIFISER MED BANKID samme måte som i din nettbank. Du kan også Innlogging fungerer på bruke BankID App (ios/ samme måte som i din Android) eller BankID nettbank. Du kan også IDENTIFISER på mobil. bruke BankID MED App BANKID (ios/ Android) eller BankID Innlogging på mobil. fungerer på samme måte som i din nettbank. Du kan også bruke BankID App (ios/ Android) eller BankID på mobil. Fra gjelder nye regler for budgivning. Benytt Gi bud -knappen på eiendommens annonse for å registrere ditt bud elektronisk. «Gi bud»-knappen åpner nettsiden Fra gjelder nye regler for budgivning. Benytt TryggBudgivning.no som er integrert i meglersystemet. NYTT Gi bud -knappen BUDREGLEMENT på eiendommens annonse for å registrere Alle bud / budforhøyelser og forbehold overføres automatisk ditt bud elektronisk. «Gi bud»-knappen åpner nettsiden inn i budjournalen på den respektive eiendommen. TryggBudgivning.no som er integrert i meglersystemet. Alle bud / budforhøyelser og forbehold overføres automatisk Fra Du logger inn i deg budjournalen gjelder inn på på nye TryggBudgivning.no den regler respektive for budgivning. ved eiendommen. Benytt å bruke BankID. Gi Det bud -knappen er derfor viktig på å huske eiendommens å ta med annonse deg din BankID-brikke for å registrere ditt på budgivningsdagen. Du logger elektronisk. deg inn på «Gi Du TryggBudgivning.no bud»-knappen kan gi fra åpner datamaskin, ved å nettsiden nettbrett bruke BankID. TryggBudgivning.no eller smarttelefon. Det er derfor viktig å som huske er integrert å ta med i deg meglersystemet. din BankID-brikke Alle på budgivningsdagen. / budforhøyelser Du kan og forbehold gi bud fra datamaskin, overføres automatisk nettbrett inn eller i budjournalen smarttelefon. på den respektive eiendommen. Nettsiden hjelper deg REGISTRERING AV BUD med korrekt utfylling av budmeldingen. Nettsiden hjelper deg med korrekt utfylling av budmeldingen. REGISTRERING AV BUD Nettsiden hjelper deg med korrekt utfylling av budmeldingen. NYTT BUDREGLEMENT NYTT BUDREGLEMENT BankID lar deg signere ELEKTRONISK SIGNERING budmeldingen elektronisk. Budmeldingen overføres BankID lar deg signere til eiendomsmegleren. budmeldingen elektronisk. Budmeldingen overføres ELEKTRONISK til eiendomsmegleren. SIGNERING BankID lar deg signere budmeldingen elektronisk. Budmeldingen overføres til eiendomsmegleren. Når du benytter deg av TryggBudgivning.no trenger du ikke å ta bilde av legitimasjon eller sende inn budskjema til megler. Etter at bud er registrert med BankID får du en kvittering Når du benytter deg av TryggBudgivning.no trenger du ikke pr. SMS om at budet er mottatt. å ta bilde av legitimasjon eller sende inn budskjema til megler. Etter at bud er registrert med BankID får du en kvittering Du registrerer budforhøyelser ved å logge inn på nytt pr. SMS om at budet er mottatt. med BankID eller ved å svare på SMS-kvitteringen som Når du allerede Du registrerer du benytter har mottatt. budforhøyelser deg av TryggBudgivning.no Budforhøyelser registreres ved å logge inn trenger på nytt du også ikke å automatisk med ta bilde BankID av inn legitimasjon i meglersystemet. eller ved å svare eller på sende SMS-kvitteringen inn budskjema som til megler. Etter du allerede at bud har er registrert mottatt. Budforhøyelser med BankID får registreres du en kvittering også pr. automatisk SMS om inn at budet i meglersystemet. er mottatt. Du registrerer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID eller ved å svare på SMS-kvitteringen som Etter signering vil du BUDRUNDEN motta en SMS-kvittering. Gi budforhøyelser med Etter signering vil du BankID eller ved å svare motta en SMS-kvittering. på SMS-kvitteringen. Gi budforhøyelser med BUDRUNDEN BankID eller ved å svare på SMS-kvitteringen. Etter signering vil du motta en SMS-kvittering. Gi budforhøyelser med BankID eller ved å svare på SMS-kvitteringen. Lykke til! Lykke til! Du logger deg inn på TryggBudgivning.no ved å bruke BankID. du allerede har mottatt. Budforhøyelser registreres også Det er derfor viktig å huske å ta med deg din BankID-brikke automatisk inn i meglersystemet. på budgivningsdagen. Du kan gi bud fra datamaskin, nettbrett eller smarttelefon. LØSNINGEN ER EN DEL AV MEGLERSYSTEMET WEBMEGLER OG LEVERES OG DRIFTES AV WEBSYSTEMER AS LØSNINGEN ER EN DEL AV MEGLERSYSTEMET WEBMEGLER OG LEVERES OG DRIFTES AV WEBSYSTEMER AS Lykke til! 21

BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD. Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad

BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD. Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD Prisantydning: Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad Kr. 290 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Tomten er planert og opparbeidet

Detaljer

IVELAND SOLRIKT IVELAND. Iveland - Koselig hytte beliggende i naturskjønne omgivelser. Liveien 55

IVELAND SOLRIKT IVELAND. Iveland - Koselig hytte beliggende i naturskjønne omgivelser. Liveien 55 SOLRIKT IVELAND IVELAND Prisantydning: Iveland - Koselig hytte beliggende i naturskjønne omgivelser. Liveien 55 Kr. 350 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Hytten ligger i naturskjønne omgivelser med friluftsområder

Detaljer

OGGEVANN SOLRIK HYTTE BIRKENES. Oggevann / Lille Ljosvann - Flott hytte med koselig solrik beliggenhet. Lille Ljosvann

OGGEVANN SOLRIK HYTTE BIRKENES. Oggevann / Lille Ljosvann - Flott hytte med koselig solrik beliggenhet. Lille Ljosvann OGGEVANN SOLRIK HYTTE BIRKENES Prisantydning: Kr. 1 590 000,- + omk. Oggevann / Lille Ljosvann - Flott hytte med koselig solrik beliggenhet. Lille Ljosvann MEGLERS KOMMENTAR Hytten er beliggende i naturskjønne

Detaljer

LEILIGHET INNHOLDSRIK OG SJØNÆR FEVIK. Unik leilighet på 250 kvm. med sjøutsikt, 3 bad, 2 stuer og dbl. garasje! Randulf Hansensvei 13

LEILIGHET INNHOLDSRIK OG SJØNÆR FEVIK. Unik leilighet på 250 kvm. med sjøutsikt, 3 bad, 2 stuer og dbl. garasje! Randulf Hansensvei 13 LEILIGHET INNHOLDSRIK OG SJØNÆR FEVIK Prisantydning: Kr. 3 490 000,- + omk. Unik leilighet på 250 kvm. med sjøutsikt, 3 bad, 2 stuer og dbl. garasje! Randulf Hansensvei 13 MEGLERS KOMMENTAR Unik leilighet

Detaljer

HYTTE I ROLIGE OMGIVELSER IVELAND. Pen hytte med anneks, flott utsikt og solrik tomt Eikeland

HYTTE I ROLIGE OMGIVELSER IVELAND. Pen hytte med anneks, flott utsikt og solrik tomt Eikeland HYTTE I ROLIGE OMGIVELSER Prisantydning: IVELAND Pen hytte med anneks, flott utsikt og solrik tomt Eikeland Kr. 450 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Vi kan her presentere en hytte beliggende i rolige og

Detaljer

ENEBOLIG MED 2 STABBUR BYGLAND. Prisantydning: Kr. 450 000,- + omk. Stor og spennende eiendom med kort avstand til Otra. Skomedal

ENEBOLIG MED 2 STABBUR BYGLAND. Prisantydning: Kr. 450 000,- + omk. Stor og spennende eiendom med kort avstand til Otra. Skomedal Prisantydning: Kr. 450 000,- + omk. BYGLAND Stor og spennende eiendom med kort avstand til Otra. Skomedal ENEBOLIG MED 2 STABBUR MEGLERS KOMMENTAR Eiendommen ligger idyllisk og pent til ved Skomedal. Fra

Detaljer

NÆRINGSLOKALE ATTRAKTIV PLASS I HJERTET AV SENTRUM MANDAL. Sentrum - Næringslokale med attraktiv plass i sentrum! Endresens gate 11 A

NÆRINGSLOKALE ATTRAKTIV PLASS I HJERTET AV SENTRUM MANDAL. Sentrum - Næringslokale med attraktiv plass i sentrum! Endresens gate 11 A NÆRINGSLOKALE ATTRAKTIV PLASS I HJERTET AV SENTRUM MANDAL Prisantydning: Sentrum - Næringslokale med attraktiv plass i sentrum! Endresens gate 11 A Kr. 2 900 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Exbo har den

Detaljer

SISTE LEILIGHET PÅ 102 KVM MED HUSBANK- FINANSIERING SØGNE. Søgne - Ny og stor selveier med parkering i kjeller - Siste sjanse! Torvmoen 90, leil.

SISTE LEILIGHET PÅ 102 KVM MED HUSBANK- FINANSIERING SØGNE. Søgne - Ny og stor selveier med parkering i kjeller - Siste sjanse! Torvmoen 90, leil. SISTE LEILIGHET PÅ 102 KVM MED HUSBANK- FINANSIERING SØGNE Prisantydning: Kr. 3 600 000,- + omk. Søgne - Ny og stor selveier med parkering i kjeller - Siste sjanse! Torvmoen 90, leil. 121 MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

BOLIGTOMT MANDAL. Ime 3 - Romslige og flotte selvbygger tomter i attraktivt nyetablert boligfelt. Salgsstart 25.06 kl. 10.00!!

BOLIGTOMT MANDAL. Ime 3 - Romslige og flotte selvbygger tomter i attraktivt nyetablert boligfelt. Salgsstart 25.06 kl. 10.00!! BOLIGTOMT MANDAL Prisantydning: Kr. 700 000,- + omk. Ime 3 - Romslige og flotte selvbygger tomter i attraktivt nyetablert boligfelt. Salgsstart 25.06 kl. 10.00!! Floras vei MEGLERS KOMMENTAR Endelig er

Detaljer

HYTTE MED 5 SOVEROM BIRKENES. Engesland / Vassvatn - Velholdt hytte med solrik og usjenert hage. Innlagt strøm. Vassvatn hyttefelt

HYTTE MED 5 SOVEROM BIRKENES. Engesland / Vassvatn - Velholdt hytte med solrik og usjenert hage. Innlagt strøm. Vassvatn hyttefelt HYTTE MED 5 SOVEROM BIRKENES Prisantydning: Kr. 575 000,- + omk. Engesland / Vassvatn - Velholdt hytte med solrik og usjenert hage. Innlagt strøm. Vassvatn hyttefelt MEGLERS KOMMENTAR Eiendommen ligger

Detaljer

LEILIGHET MED SOLRIK VERANDA EVJE SENTRUM. Lys og flott leilighet med sentral beliggenhet og innredet loft Taubanegata 24 G

LEILIGHET MED SOLRIK VERANDA EVJE SENTRUM. Lys og flott leilighet med sentral beliggenhet og innredet loft Taubanegata 24 G LEILIGHET MED SOLRIK VERANDA EVJE SENTRUM Prisantydning: Lys og flott leilighet med sentral beliggenhet og innredet loft Taubanegata 24 G Kr. 1 650 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Leiligheten er beliggende

Detaljer

ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21

ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21 ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND Prisantydning: Kr. 3 900 000,- + omk. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21 MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

HYTTE PÅ STOR TOMT MED BÅTPLASS BYGLAND. Prisantydning: Kr. 1 990 000,- + omk. Fossekollen/Reiårsfossen - Flott nyere hytte med alle fasiliteter.

HYTTE PÅ STOR TOMT MED BÅTPLASS BYGLAND. Prisantydning: Kr. 1 990 000,- + omk. Fossekollen/Reiårsfossen - Flott nyere hytte med alle fasiliteter. HYTTE PÅ STOR TOMT MED BÅTPLASS Prisantydning: Kr. 1 990 000,- + omk. BYGLAND Fossekollen/Reiårsfossen - Flott nyere hytte med alle fasiliteter. MEGLERS KOMMENTAR Fritidsboligen ligger på Fossekollen ved

Detaljer

LEILIGHET I POPULÆRT OMRÅDE HEPTEKJERR. Nyere og flott hjørneleilighet med solfylt balkong, carport og heis. Bevervegen 2

LEILIGHET I POPULÆRT OMRÅDE HEPTEKJERR. Nyere og flott hjørneleilighet med solfylt balkong, carport og heis. Bevervegen 2 LEILIGHET I POPULÆRT OMRÅDE HEPTEKJERR Prisantydning: Kr. 1 790 000,- + omk. Nyere og flott hjørneleilighet med solfylt balkong, carport og heis. Bevervegen 2 MEGLERS KOMMENTAR Vi har her gleden av å presentere

Detaljer

BUØYA SENTRALT OG ATTRAKTIVT! MANDAL. Buøya/Frøyslandsmoen - Flott enebolig med utleiedel og garasje. Attraktiv og sentral beligggenhet.

BUØYA SENTRALT OG ATTRAKTIVT! MANDAL. Buøya/Frøyslandsmoen - Flott enebolig med utleiedel og garasje. Attraktiv og sentral beligggenhet. BUØYA SENTRALT OG ATTRAKTIVT! MANDAL Prisantydning: Kr. 3 590 000,- + omk. Buøya/Frøyslandsmoen - Flott enebolig med utleiedel og garasje. Attraktiv og sentral beligggenhet. Solbakken 26 MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

LUND PEN TOPPLEILIGHET SENTRAL BELIGGENHET. Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg.

LUND PEN TOPPLEILIGHET SENTRAL BELIGGENHET. Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg. SENTRAL BELIGGENHET PEN TOPPLEILIGHET LUND Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg. Prisantydning: Kr. 1 750 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 1 836 249,- + omk. MEGLERS

Detaljer

ENEBOLIG I NATURLIGE OMGIVELSER BIRKENES. Skreros - Lys og fin enebolig i naturlige omgivelser, flotte badeplasser og turmuligheter i området Skreros

ENEBOLIG I NATURLIGE OMGIVELSER BIRKENES. Skreros - Lys og fin enebolig i naturlige omgivelser, flotte badeplasser og turmuligheter i området Skreros ENEBOLIG I NATURLIGE OMGIVELSER BIRKENES Prisantydning: Kr. 1 290 000,- + omk. Skreros - Lys og fin enebolig i naturlige omgivelser, flotte badeplasser og turmuligheter i området Skreros MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

KRAKSØYA UTSIKT OG KVELDSSOL! LILLESAND. Nydelig beliggende hytte med felles sandstrand og 3 båtplasser og kveldssol.

KRAKSØYA UTSIKT OG KVELDSSOL! LILLESAND. Nydelig beliggende hytte med felles sandstrand og 3 båtplasser og kveldssol. KRAKSØYA UTSIKT OG KVELDSSOL! LILLESAND Prisantydning: Kr. 3 900 000,- + omk. Nydelig beliggende hytte med felles sandstrand og 3 båtplasser og kveldssol. Kraksøya Vestre MEGLERS KOMMENTAR Eiendommen ligger

Detaljer

VENNESLA LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA. Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6

VENNESLA LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA. Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6 LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA VENNESLA Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6 Prisantydning: Kr. 840 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 1 226 077,- + omk. MEGLERS

Detaljer

LUND PEN TOPPLEILIGHET SENTRAL BELIGGENHET. Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg.

LUND PEN TOPPLEILIGHET SENTRAL BELIGGENHET. Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg. SENTRAL BELIGGENHET PEN TOPPLEILIGHET LUND Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg. Prisantydning: Kr. 1 750 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 1 836 249,- + omk. MEGLERS

Detaljer

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 Tregde Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 MEGLERS KOMMENTAR Feriesenteret ligger vakkert til rett ved sjøen og ligger skjermet mot vær og vind. Vakker sørlandsk

Detaljer

ENEBOLIG SENTRALT PÅ EVJE EVJE. Sentrum - Enebolig på stor tomt med gode utleiemuligheter Alfred Uglandsveg 9

ENEBOLIG SENTRALT PÅ EVJE EVJE. Sentrum - Enebolig på stor tomt med gode utleiemuligheter Alfred Uglandsveg 9 ENEBOLIG SENTRALT PÅ EVJE EVJE Prisantydning: Sentrum - Enebolig på stor tomt med gode utleiemuligheter Alfred Uglandsveg 9 Kr. 2 490 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Solrik beliggenhet så og si midt i Evje

Detaljer

KALDVELL- FJORDEN LILLESAND

KALDVELL- FJORDEN LILLESAND KALDVELL- FJORDEN LILLESAND Prisantydning: Kr. 2 250 000,- + omk. Fritidseiendom med gode solforhold og strandlinje med egen brygge. Skibbuvollheia MEGLERS KOMMENTAR Eiendommen ligger solrikt og usjenert

Detaljer

Stor og spennende eiendom med kort avstand til Otra. Skomedal

Stor og spennende eiendom med kort avstand til Otra. Skomedal B land / Skomedal Stor og spennende eiendom med kort avstand til Otra. Skomedal Meglers kommentar Eiendommen ligger idyllisk og pent til ved Skomedal. Fra eiendommen er det kort vei til turområder og Byglandsfjorden/Otra.

Detaljer

LUND 3-ROMS LEILIGHET UTSIKT MOT GRØNTOMRÅDET. Lys og koselig 3-roms andelsleilighet med vestvendt veranda. St. Olavs vei 15 C

LUND 3-ROMS LEILIGHET UTSIKT MOT GRØNTOMRÅDET. Lys og koselig 3-roms andelsleilighet med vestvendt veranda. St. Olavs vei 15 C 3-ROMS LEILIGHET UTSIKT MOT GRØNTOMRÅDET LUND Prisantydning: Kr. 2 250 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 2 356 473,- + omk. Lys og koselig 3-roms andelsleilighet med vestvendt veranda. St. Olavs

Detaljer

Torvikbukt. Klokkarbukta hytteområde, 6639 TORVIKBUKT. Prisant.: 450.000-750.000 kr + omk. Tomt: 715-1399 m² Eiendomstype: Tomt

Torvikbukt. Klokkarbukta hytteområde, 6639 TORVIKBUKT. Prisant.: 450.000-750.000 kr + omk. Tomt: 715-1399 m² Eiendomstype: Tomt Torvikbukt Klokkarbukta hytteområde, 6639 TORVIKBUKT Prisant.: 450.000-750.000 kr + omk. Tomt: 715-1399 m² Eiendomstype: Tomt Innhold 04 Kort om eiendommen 08 Informasjon om eiendommen 11 Andre opplysninger

Detaljer

Søre bydel. Pernillevegen 3G, 5538 HAUGESUND. Fastpris.: kr 4 190 000 + omk. Primærrom: 133 m² Eiendomstype: Rekkehus

Søre bydel. Pernillevegen 3G, 5538 HAUGESUND. Fastpris.: kr 4 190 000 + omk. Primærrom: 133 m² Eiendomstype: Rekkehus Søre bydel Pernillevegen 3G, 5538 HAUGESUND Fastpris.: kr 4 190 000 + omk. Primærrom: 133 m² Eiendomstype: Rekkehus Innhold 04 Kort om eiendommen 06 Velkommen inn 08 Informasjon om eiendommen 11 Andre

Detaljer

HÅNES ANDELS LEILIGHET GARASJE OG HEIS. Vigvollåsen -Fott 2(3) roms leilighet med stor solrik terrasse, heis og garasjeplass Vigvollåsen 16

HÅNES ANDELS LEILIGHET GARASJE OG HEIS. Vigvollåsen -Fott 2(3) roms leilighet med stor solrik terrasse, heis og garasjeplass Vigvollåsen 16 ANDELS LEILIGHET GARASJE OG HEIS HÅNES Prisantydning: Kr. 1 690 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 2 170 002,- + omk. Vigvollåsen -Fott 2(3) roms leilighet med stor solrik terrasse, heis og garasjeplass

Detaljer

RØROS. Tre tomter tilgjengelig i nytt hyttefelt - beliggende i Galåen med fin utsikt. Galåen Hyttegrend, 7374 RØROS

RØROS. Tre tomter tilgjengelig i nytt hyttefelt - beliggende i Galåen med fin utsikt. Galåen Hyttegrend, 7374 RØROS Oppdragsnr: 46130033 RØROS Galåen Hyttegrend, 7374 RØROS Prisant.fra kr 350 000 til 450 000 + omk. Totalpris inkl. omk. fra kr 379 800 til kr 481 250 Tomt ca. 1 000 kvm. Tre tomter tilgjengelig i nytt

Detaljer

VASSVATN Velholdt hytte med solrik og usjenert hage. Vassvatn hyttefelt. Hytte i naturskjønne og rolige omgivelser!

VASSVATN Velholdt hytte med solrik og usjenert hage. Vassvatn hyttefelt. Hytte i naturskjønne og rolige omgivelser! Hytte i naturskjønne og rolige omgivelser! VASSVATN Velholdt hytte med solrik og usjenert hage. Vassvatn hyttefelt Prisantydning: Kr. 745 000,- + omkostninger 1 MEglErS KoMMEnTAr InnHolD Eiendommen ligger

Detaljer