Fakta om kommunenei Nord-Trøndelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fakta om kommunenei Nord-Trøndelag"

Transkript

1 Fakta om kommunenei Nord-Trøndelag Presentasjon av Roald Sand på 3, møte: Tankesmia kommunereform Nord-Trøndelag rønde ag Forskning og Utvikling Trøndelag R&D Institute

2 Disposisjon Rekruttering/kompetanse Identitet/tilhørighet Kommunevisgjennomgang -gindelag Forskning og Utvikling Trøndelag R&D Institute

3 Rekruttering/kompetanse Datakilder SSB,utdanningsnivå NAV, ledige stillinger KS og Arbeidsgivermonitor Mange spørsmål,vanskeligå tolkesvarene Utfordringe rekrutteringledere Utfordringerekrutteringfagfolk(2:litt,4: mye) Fylket Psykolog(3,9), Ingeniør (3,6), Spesialsykepleier(2,7), leger (2,5), sykepleier (2) og økonomer (1,9) ag Forskning og Utvikling Trøndelag R&D Institute

4 SSBs historisketall SSBs framskrivingeri ni alternativ Bygger på siste årenes flyttingosv. Mindre treffsikker,jo mindre lokalsamfunn Arbeidsplasser,pendling,boligbyggingosvvarierermye Går man kritiskgjennomalternativene? Inderøy kommer helt feil ut i den siste Enkelt å lage egne framskrivinger F.eks b d å arbeidsplassvekstog pendling Forskning og Utvikling Trøndelag R&D Institute

5 Framskrivinger mellom MMMM og MMOO Sum 0-18 Vekst perioden Sum Sum pr år Steinkjer % -1 % 21 % 2 % 0,3 % Namsos % 4 % 27 % 6 % 0,8 % Meråker % 1 % 14 % 2 % 0,3 % Stjørdal % 14 % 31 % 15 % 1,8 % Frosta % 8 % 16 % 7 % 0,8 % Leksvik % -6% 30% 0 % 0,0 % Levanger % 5 % 29 % 8 % 1,0 % Verdal % 3 % 38 % 6 % 0,8 % Verran % -8 % 5 % -6 % -0,7 % Namdalseid % -5 % 14 % -3 % -0,4 % Snåsa % -2 % 6 % -2 % -0,2 % Lieme % -5 % 21 % 0 % 0,0 % Røyrvik % -9 % 19 % -3 % -0,4 % Namsskoga % -1 % 11 % -2 % -0,2 % Grong % 6 % 6 % 2 % 0,3 % Høylandet % -5 % 24% 1 % 0,1 % Overhalla % 4 % 20 % 6 % 0,8 % Fosnes % -5 % 18 % 0 % 0,0 % Flatanger % 2 % 13 % 0 % 0,0 % Vikna % 8 % 20 % 7 % 0,9 % Nærøy % 3 % 16 % 3 % 0,3 % Leka % -10 % 14 % -4% -0,5 % Inderøy % 0 % 31 % 2 % 0,2 % NT % 4 % 25 % 6 % 0,7 % Trizindelag Forskning ag Utvikling Trøndelag R&D Institute

6 Befolkningsandeler Befolkningsandeler Befolkningsandeler ,00 0,90 0, ,70 0,60 0,50 0, ,30 0,20 0, _( `2 t, N, :4- e,,k,.b ib st t`, (3', &,4%( % bi> b (tt,) L.. <> _Lk`\ t».1 ($k..ts #>'t' 4% >4V 4$-' -'49' ' \?i doc ',1/4. " % 4' + 'F tf' \'(' Z`4) 1.6 ' 't ' 'b ag Forskning og Utvikling TrøndelagR&D Institute

7 Framskrivinger Sum Sum Nord-Tr. lag antall andel 0,25 0,60 0,15 1,00 0,23 0,59 0,18 1,00 Værnes antall andel 0,26 0,60 0,14 1,00 0,25 0,60 0,16 1,00 ISK antall andel 0,25 0,62 0,14 1,00 0,24 0,60 0,17 1,00 INVESTog Snåsa antall andel 0,23 0,60 0,16 1,00 0,22 0,59 0,19 1,00 MNSK og Flatanger antall andel 0,25 0,60 0,15 1,00 0,24 0,59 0,17 1,00 Ytre Namda1 antall andel 0,24 0,60 0,16 1,00 0,22 0,60 0,18 1,00 Indre Namdal antall andel 0,23 0,58 0,19 1,00 0,21 0,57 0,22 1,00 Leksvi k antall andel 0,24 0,59 0,16 1,00 0,23 0,56 0,21 1,00 ndelag Forskning og Utvikling Trøndelag R&D Institute

8 Framskrivingerog vekst Sum vekst 0-18 vekst vekst 67- vekst totalt årlig vekst Nord-Tr.lag antal I % 4% 25 % 6 % 0,7 % andel 0,23 0,59 0,18 1,00 Værnes antal I % 12 % 27 % 13 % 1,6 % andel 0,25 0,60 0,16 1,00 ISK antal I % 4% 33 % 7 % 0,9 % andel 0,24 0,60 0,17 1,00 INVESTog Snåsa antall % -1 % 20 % 1 % 0,1 % andel 0,22 0,59 0,19 1,00 MNSK og Flatanger antall % 3 % 23 % 5 % 0,6 % andel 0,24 0,59 0,17 1,00 Ytre Namdal antal I % 4 % 17 % 4 % 0,5 % andel 0,22 0,60 0,18 1,00 Indre Namdal antall % -1 % 14% 0 % 0,1 % andel 0,21 0,57 0,22 1,00 Leksvik antall % -6 % 30 % 0 % 0,0 % andel 0,23 0,56 0,21 1,00 røndeag Forskningog Utvikling Trøndelag R&D Institute

9 m. SSB/Kostra: KMD: anslag også for 2013 og 2014 Frie inntekterpr innb. er ofte brukt Ser i tilleggpå driftsutgifterpå tre sentraletjenesteområder røndelag Forskning og Utvikling TrøndelagR&D Institute

10 100 Frie inntekter i tusen kr pr innb., (NT 53 t.kr 102 %) so ,c.' co ID.c. P Cf1.i -k c5b c P 1 5 tg, $ * -2- ndelag Forskning og Utvikling TrøndelagR&D Institute

11 Frie inntekter i tusen kr pr innb. Korrigerte frie inntekter, ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraft-inntekter i tusen kr pr innb. Korrigerte frie inntekter, inkl. eiendomsskatt og konsesjonskraft-inntekter i tusen kr pr innb ''R, r ',',, :-,., ''."-.. t.:..., i _ ell :17.-,.,,,, _..-':.---- :. - '-- _,,..;., ii - I- -!'" -r r- -..,,tk cp, g _IP..1%*..bk bl), \bc., <.45,iki" 1,<` (.90 siti ef'p sk (."1 c" sv, x. +.>,&...,, > 4) '''.4.1> "1 røndelag Forskning og Utvikling Trøndelag R&E) Institute

12 Korrigerte frie inntekter, ekskl. Korrigerte frie inntekter, inkl. Frie eiendomsskatt og eiendomsskatt og Eiendomsskatt inntekter i konsesjonskrafttusen konsesjonskraft- Eiendoms- verker pr innb innt. innt. skatt bolig og bruk Steinkjer * * Namsos * * Meråker * Stjørdal Frosta (fra 2014) (fra 2014) Leksvik Levanger * * Verdal * * Verran * * Namdalseid * * Snåsa * Lieme * Røyrvik * Namsskogan * Grong * * Høylandet * Overhalla * * Fosnes * Flatanger * * Vikna * * Nærøy * * Leka * Inderøy *,røndelag Forskning og Utvikling TrøndelagR&D Institute

13 Bruttodriftsutgifter,bamehager Bruttodriftsutgifter,grunnskoleopplæring Bruttodriftsutgifter,helse og omsorg :!4 ;,..-.: il T g' V'? ,. =. j>.-.-'.-t,.., F,.. 4..;: :;i-... Le' -.,....,,,,,,,, 5:- 4,.:, : ;-:'. -.,....,,,, ::.,. y ;i,,. 'i -k. --..,; ';.4 10 ' 5 4? d 2 ø stt 45 \45 <f'c2 (Ds _<$.\ cf\ k5) \ q> <o(' `ZS% -, ' elag Forskning ag Utvikling TrøndelagR&D Institute

14 Brutto driftsutgifter pr innbygger Barnehager Skole Helse/Omsorg Sum Andel av NT Utgiftsandel Steinkjer Namsos Meråker Stjørdal Frosta Leks\Åk Levanger Verdal Verran Namdalseid Snåsa Lierne Røyrvik Namsskog Grong Høylandet OverhalIa Fosnes Flatanger Vikna Nærøy Leka Inderøy NT

15 Identitetog tilhørighet Tema i regi av KS i 2004 Lite arbeid på dette siden Identiteter knyttettil sted. Tilhørigheter knyttettil det sosiale miljøetsom lokalsamfunnetutgjør. Hvis lokal identitetog tilhørighetikke trues, kan man da bygge kommunal eller interkommunalidentitetmed samarbeid og samhandling? røndelag Forskning ag Utvikling TrøndelagR&D Institute

16 Identitetog tilhørighet Samarbeid og samhandling Ytre Namdal, Kolvereid-Rørvik MidtreNamdal, Namsos Indre Namdal,Grong Invest,Steinkjer ISK, Levanger-Verdal Værnes, Stjørdal Fosenog Trondheimsreg.Trondheim nde ag Forskning og Utvikling TrøndelagR&D Institute

17 r ndelag Farskning ag Utvikling TrøndelagR&D Institute

18 Leka kommune Rekruttering/kompetanseproblemer Som andre distriktskommuner? Ingeniører,Sykepleier/legerog psykolog 550 innbyggere i 2020 etter svak nedgang (-0,5 % p.a.)? Lav barneandel,lav.arb.andelog veldighøy eldreandelift.yn og NT Høy inntekt pr innbygger,også utgiftskorrigertuten ei.skatt (123) Bruker mer enn gj.sn. Skole og Helse/omsorg, mindre på barnehage Identitet/tilhørighetog samarbeid Lekværing, Ytternamdaling? Samarbeid Nærøy og Vikna røndelag Forskning og Utvikling Trøndelag R&D Institute

19 Vikna kommune Rekruttering/kompetanseproblemer Som sammenlignbare kommuner? Ingeniører, først og fremst? 4500 innbyggere i 2020 etter fortsatt oppgang (0,9 % p.a.)? Høy barneandel og lav eldreandel ift. YN Frie inntekter pr innb. over landsgj.sn. Utgiftskorrigerteinntekter med ei.skatt under landsgj.sn. (99) Bruker mindre enn gj.sn. Oppvekst, mer på Helse/omsorg Identitet/tilhørighetog samarbeid Viknaværing, Ytternamdaling? Samarbeid Leka o Nærøy ag Forskning og Utvikling Trøndelag R&D Institute

20 Nærøy kommune Rekruttering/kompetanseproblemer Som sammenlignbare kommuner? Ingeniører, først og fremst? 5200 innbyggere i 2020 etter fortsatt oppgang (0,3 % p.a.)? Lav barneandel og høy eldreandel ift. YN og NT Frie inntekter pr innb. over landsgj.sn. utgiftskorrigerteinntekter med ei.skatt under landsgj.sn.(99) Utgifter: mindre på barnehage, mer på skole og helse/omsorg Identitet/tilhørighet Stedsidentitet?, Nærøyværing, Ytternamdaling? Samarbeid Leka o Vikna nde ag Forskning ag Utvikling TrøndelagR&D Institute

21 Namsskogankommune Rekruttering/kompetanseproblemer Som andre distriktskommuner? Ingeniører, Sykepleier/leger og psykolog 900 innbyggerei 2020 etter svak nedgang(-0,2 % p.a.)? Lav barneandel og høy eldreandel ift. NT Høy inntektpr innbygger,også utgiftskorrigertutenei.skatt(145) Utgifter:mer enn gj.sn.på barnehage,skoleog helse/omsorg Identitet/tilhørighet Stedsidentitet,Innernamdaling? SamarbeidIndreNamdal ndelag Farskning ag Utvikling TrøndelagR&D Institute

22 Røyrvikkommune Rekruttering/kompetanse Som andre distriktskommuner? Ingeniører,Sykepleier/leger,psykologog økonomer, lærere u-skole 480 innbyggere i 2020 etter svak nedgang (-0,4 % p.a.)? Lav barneandelog høy eldreandelift. NT Høy inntekt pr innbygger,også utgiftskorrigertuten ei.skatt (139) Utgifter: mer enn gj.sn. på barnehage, skole og helse/omsorg Identitet/tilhørighet Stedsidentitet, Innernamdaling? Samarbeid Indre Namdal jandelag Forskning ag Utvikling TrøndelagR&D Institute

23 Lierne kommune Rekruttering/kompetanse Som andre distriktskommuner? Ingeniører, Sykepleier/leger, psykologog helsefagarbeidere 1400 innbyggerei 2020 etter stabilisering(0,0 % p.a.)? Lav barneandelog høy eldreandelift. NT Høy inntektpr innbygger,utgiftskorrigertutenei.skatt(115) Utgifter:mindrepå barnehage,mer på skoleog helse/omsorg Identitet/tilhørighet Stedsidentitetog Libygg?,Innernamdaling? SamarbeidIndreNamdal Trøndelag Forskning og Utvikling Trøndelag R&D Institute

24 Grong kommune Rekruttering/kompetanse Som andre distriktskommuner? Ingeniører, Sykepleier/leger, psykologog helsefagarbeidere 2460 innbyggerei 2020 etter svakvekst(0,3 % p.a.)? Lav barneandel og høy eldreandel ift. NT, men ikke som andre i IN Høy inntekt pr innbygger,utgiftskorrigertuten ei.skatt (119) Utgifter:som snitt på barnehage, mer på skole og helse/omsorg Identitet/tilhørighet Stedsidentitetog Grongning?, Innernamdaling? Samarbeid Indre Namdal jahdelag Forskning og Utvikling TrøndelagR&D Institute

25 Høylandetkommune Rekruttering/kompetanseproblemer Som andre distriktskommuner? Ingeniører, Sykepleier/leger, psykolog? 1280 innbyggere i 2020 etter svak vekst (0,1 % p.a.)? Høy barneandel og høy eldreandel ift. NT (store utgifter) Høy inntekt pr innbygger,utgiftskorrigertuten ei.skatt (105) Utgifter:som snitt på barnehage, mer på skole og helse/omsorg Identitet/tilhørighet Stedsidentitetog hålling?, Innernamdaling? Samarbeid Indre Namdal og Namsos/Midtre Namdal, øndelag Forskning ag Utvikling TrøndelagR&D Institute

26 Snåsa kommune Rekruttering/kompetanseproblemer Som andre distriktskommuner? Ingeniører, Sykepleier/leger, psykologog renhold? 2100 innbyggere i 2020 etter svak nedgang (-0,2 % p.a.)? Noe høyere eldreandel ift. NT Høy inntekt pr innbygger, utgiftskorrigert uten ei.skatt (110) Utgifter: mindre på barnehage, mer på skole og helse/omsorg Identitet/tilhørighet Stedsidentitet og Snåsning? Samarbeid Indre Namdal og Steinkjer/Invest røndelag Forskningog Utvikling TrøndelagR&D Institute

27 Overhallakommune Rekruttering/kompetanseproblemer Som Namsos? Ingeniørerførstog fremst?, 3910 innbyggerei 2020 etter svakvekst(0,8 % p.a.)? Noe høyere barneandel ift. NT Gj.sn. inntektpr innbygger,utgiftskorrigertmed ei.skatt(97) Utgifter:mer på barnehage,som snittpå skoleog helse/omsorg Identitet/tilhørighet Stedsidentitetog Overhalling? SamarbeidMidtreNamdal pinde ag Forskning og Utvikling Trøndelag R&D Institute

28 Fosnes kommune Rekruttering/kompetanseproblemer Som andre distriktskommuner? Psykolog,Sykepleier/legerog ingeniør? 670 innbyggere i 2020 etter stabilisering(0,0 % p.a.)? Lav barneandelog høy eldreandelift. Namsosog NT Høy inntekt pr innbygger,også utgiftskorrigertuten ei.skatt (119) Utgifter: mindre på barnehage, mer på skole og Helse/omsorg Identitet/tilhørighetog samarbeid Jøa og Elvalandet? Samarbeid Midtre Namdal (og Nærøy) røndelag Forskningog Utvikling Trøndelag R&D Institute

29 Namsoskommune Rekruttering/kompetanseproblemer Førstog fremstingeniører innbyggerei 2020 ettervekst(0,8 % p.a.)? Høy barneandel og lav eldreandel ift. NT Gj.sn. inntektpr innbygger,utgiftskorrigertm/ei.skatt(97) Utgifter:som snitti NT på barnehage,skoleog helse/omsorg Identitet/tilhørighet Stedsidentitetog Namsosing, SamarbeidMidtreNamdal røndeag Forskning og Utvikling Trøndelag A&O Institute

30 Namdalseidkommune Rekruttering/kompetanseproblemer Som Namsos? Ingeniører? 1640 innbyggere i 2020 etter nedgang (-0,4 % p.a.)? Noe lav barneandel og høy eldreandel ift. NT Over gj.sn. inntekt pr innbygger,utgiftskorrigertm/ei.skatt (103) Utgifter:lavere på barnehage og skole, mye mer på helse/omsorg Identitet/tilhørighet Stedsidentitet? Samarbeid Midtre Namdal røndelag Forskningog Utvikling Trøndelag A&C) Institute

31 Flatangerkommune Rekruttering/kompetanseproblemer Som distriktskommuner?spesialsykepleiere, leger, barnevernspedagog og Ingeniører? 1140 innbyggerei 2020 etter stabilisering(0,0 % p.a.)? Lav barneandel og høy eldreandel ift. NT Over gj.sn.inntektpr innbygger,utgiftskorrigertm/ei.skatt(119) Utgifter:lavere på barnehage,gj.snittpå skole,mer på helse/omsorg Identitet/tilhørighet Stedsidentitet? SamarbeidMidtreNamdal - ag Forskning og Utvikling Trøndelag Institute

32 Verran kommune Rekruttering/kompetanseproblemer Som distriktskommuner?ingeniører, psykologosv? 2550 innbyggere i 2020 etter nedgang (-0,7 % p.a.)? Noe lav barneandel og noe høy eldreandel ift. NT Litt over gj.sn. inntekt pr innbygger,utgiftskorrigertm/ei.skatt (110) Utgifter: lavere på barnehage og skole, mye mer på helse/omsorg Identitet/tilhørighet Stedsidentitet? Samarbeid Steinkjer og Invest ndelag Forskning og Utvikling Trøndelag R&D Institute

33 Steinkjerkommune Rekruttering/kompetanseproblemer Ingeniører,psykologerosv? innbyggerei 2020 etteroppgang(0,3 % p.a.)? Som fylkesgjennomsnittet for barne-og eldreandel Lavereenn gj.sn. Inntektpr innb.,utgiftskorrigertm/ei.skatt(96) Utgifter:noe lavere på barnehage,skole,og helse/omsorg Identitetitilhørighet Stedsidentitet? SamarbeidInvest ndelag Forskning ag Utvikling TrøndelagR&D Institute

34 Inderøykommune Rekruttering/kompetanseproblemer Ingeniører, psykologerosv? 6790 innbyggere i 2020 etter oppgang (0,2 % p.a.)? Som fylkesgjennomsnittetfor barne- og eldreandel Litt høyere enn gj.sn. Innt. pr innb., utgiftskorrigertm/ei.skatt (104) Utgifter:gj.snittlig.på barnehage, skole, og helse/omsorg Identitet/tilhørighet Stedsidentitet og Inderøyning? Samarbeid Invest Øridelag Forskning og Utvikling TrøndelagR&D Institute

35 Verdal kommune Rekruttering/kompetanseproblemer Ingeniører, psykologer osv? innbyggere i 2020 etter oppgang (0,8 % p.a.)? Som fylkesgjennomsnittet for barne- og eldreandel Lavere enn gj.sn. Inntekt pr innb., utgiftskorrigertm/elskatt (97) Utgifter: høyere på barnehage, lavere på helse/omsorg Identitet/tilhørighet Stedsidentitetog Verdaling? Samarbeid Levanger øndelag Forskning ag Utvikling TrøndelagA&D Institute

36 Levangerkommune Rekruttering/kompetanseproblemer Ingeniører, psykologer osv? innbyggere i 2020 etter oppgang (1,0 % p.a.)? Littlavereeldreandelenn NT Lavere enn gj.sn. Inntekt pr innb., utgiftskorrigertm/ei.skatt (98) Utgifter: høyere på barnehage, lavere på helse/omsorg Identitet/tilhørighet Stedsidentitetførst og fremst? Samarbeid Verdal nde ag Forskning og Utvikling Trøndelag R&O Institute

37 Frosta kommune Rekruttering/kompetanseproblemer Ingeniører, psykologer osv? 2790 innbyggere i 2020 etter oppgang (0,8 % p.a.)? Gjennomsnittligandeler i aldersgrupper ift. NT Litt høyere enn gj.sn. Inntekt pr innb., utgiftskorrigertu/ei.skatt (102) Utgifter: høyere på helse/omsorg, gj.sn. på oppvekst Identitet/tilhørighet Stedsidentitetog Frosting? Samarbeid Værnes men også Levanger ag Forskning ag Utvikling Trøndelag R&D Institute

38 Stjørdalkommune Rekruttering/kompetanseproblemer? innbyggere i 2020 etter oppgang (1,8 % p.a.)? Høyere barneandelog lavereeldreandelennnt Lavere enn gj.sn. Inntekt pr innb., utgiftskorrigertu/ei.skatt (93) Utgifter: høyere på barnehage, lavere på skole og helse/omsorg Identitet/tilhørighet Stedsidentitetførst og fremst? Samarbeid Værnesregionen og Trondheimsregionen nilndelag Forskning og Utvikling TrøndelagR&D Institute

39 Meråkerkommune Rekruttering/kompetanseproblemer Som distriktskommuner: ingeniørerog psykologer? 2570 innbyggerei 2020 etter oppgang(0,3 % p.a.)? Lavere barneandel og høyere eldreandel enn NT Høyere enn gj.sn.inntektpr innb.,utgiftskorrigertu/ei.skatt(115) Utgifter:lavere på barnehage,høyere på skoleog helse/omsorg Identitet/tilhørighet Stedsidentitetog Meråkeridentitet SamarbeidVærnesregionen ndelag Farskning ag Utvikling Trøndelag A&D Institute

40 Leksvikkommune Rekruttering/kompetanseproblemer Som distriktskommuner:ingeniører, psykologerog leger 3520 innbyggere i 2020 etter stabilsering(0,0 % p.a.)? Lavere arb.andel og høyere eldreandel enn NT Høyere enn gj.sn. inntekt pr innb., utgiftskorrigertu/ei.skatt (98) Utgifter:gj.sn. på oppvekst, høyere på helse/omsorg Identitet/tilhørighet Stedsidentitet, Leksværing og Fosning? Samarbeid Fosen og Trondheimsregionen røndelagforskningog Utvikling TrøndelagR&D Institute

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Oppdatering av tall for Sveinung Aune Analysesjef Data- og analyseavdelingen

Oppdatering av tall for Sveinung Aune Analysesjef Data- og analyseavdelingen Felles styringsindikatorer for helsetjenestene i kommuner og sykehus Oppdatering av tall for 2012 07.02.2013 Sveinung Aune Analysesjef Data- og analyseavdelingen Agenda Total forbruket HNT + St. Olav Somatikk

Detaljer

Oppvekstprogrammets framtid. Anne Marit Mevassvik og Marit Voll 12.Mai 2016

Oppvekstprogrammets framtid. Anne Marit Mevassvik og Marit Voll 12.Mai 2016 Oppvekstprogrammets framtid Anne Marit Mevassvik og Marit Voll 12.Mai 2016 Historikk Oppvekstprogrammet Fylkestinget sluttet seg i 2010 til Oppvekstkommisjonens sluttdokument I samme sak fikk fylkesrådet

Detaljer

Statusrapportering Kommunereformen januar 2016

Statusrapportering Kommunereformen januar 2016 Statusrapportering Kommunereformen januar 2016 Hovedinntrykk statusrapportering Søknad Indre Fosen Ingen kommuner har avsluttet kommunereformprosessen. Alle kommunene har med alternativet fortsatt egen

Detaljer

Statsbudsjett Lokal virkning av statsbudsjett på kommunene Fordeling av skjønn 2009

Statsbudsjett Lokal virkning av statsbudsjett på kommunene Fordeling av skjønn 2009 Statsbudsjett 2009 Lokal virkning av statsbudsjett på kommunene Fordeling av skjønn 2009 Seniorrådgiver Helge Holthe Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 8,0 Økonomisk balanse NTR og Landet 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0

Detaljer

Juridiske samarbeidsformer

Juridiske samarbeidsformer Juridiske samarbeidsformer Administrativt vertskommunesamarbeid ( 28b) Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd ( 28c) Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 27 Samarbeid etter lov om interkommunale

Detaljer

Nasjonale prøver 2012

Nasjonale prøver 2012 1 Nasjonale prøver 2012 Fakta om nasjonale prøver Nasjonale prøver skal primært gi styringsinformasjon på lokalt og nasjonalt nivå. Nasjonale prøver måler elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing og

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Om tabellene. Mars 2014

Om tabellene. Mars 2014 arbeidsmarkedet NT 201401 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Innherred samkommune Statsbudsjett 2017 Verdal kommune

Innherred samkommune Statsbudsjett 2017 Verdal kommune Innherred samkommune Statsbudsjett 2017 Verdal kommune Økonomienheten 19.10.16 Vekst 2017 En pedagogisk utfordring Skattesvikten som ikke kom Alle prognosemakere varslet svikt Utbyttetilpasninger har erstattet

Detaljer

II, Overgrepsmottaket i Nord-Trøndelag

II, Overgrepsmottaket i Nord-Trøndelag Lt II, Overgrepsmottaket i Nord-Trøndelag Til Rådmenn i alle kommuner som deltar i Overgrepsmottaket i Nord Trøndelag Levanger 12.januar 2012 Oversendelse av faktura samt kort orientering for drift 2011

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag. Mars 2017 Om tabellene

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag. Mars 2017 Om tabellene Hovedtall om arbeidsmarkedet.. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Prosess-status - møter Alternative utredningsvalg Organisering og prosjektledelse

Prosess-status - møter Alternative utredningsvalg Organisering og prosjektledelse Ytre Namdal Felles prosessplan for Kystgruppen og Bindal, vedtatt av regionrådet og respektive kommunestyrer. Utvidet Kystgruppemøte avhold på Leka i høst. Bindal deltar i prosesser knyttet opp mot kommunene

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Nord-Trøndelag

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Nord-Trøndelag Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Nord-Trøndelag Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet.. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 Konsekvenser for Nord-Trøndelag. ved en rådmann Denne gang Ola Stene, Levanger kommune.

Statsbudsjettet 2016 Konsekvenser for Nord-Trøndelag. ved en rådmann Denne gang Ola Stene, Levanger kommune. Statsbudsjettet 2016 Konsekvenser for Nord-Trøndelag ved en rådmann Denne gang Ola Stene, Levanger kommune. Statsbudsjett etter en rådmanns hjerte Forutsigbart følger opp kommuneprop en og «revidert» Mye

Detaljer

GLØD. - Et nasjonalt prosjekt. Skole- og barnehagenettverk 13.03.13

GLØD. - Et nasjonalt prosjekt. Skole- og barnehagenettverk 13.03.13 GLØD - Et nasjonalt prosjekt Bakgrunn Mål om full barnehagedekning førte til stor vekst i utbygging av barnehageplasser Innføring av rett til barnehageplass i 2009 Hva med kvalitet og kompetanse i barnehagen?

Detaljer

Høy attraktivitet. Lav attraktivitet

Høy attraktivitet. Lav attraktivitet Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Besøk Gunstig struktur Basis Bosted Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 40 824 40 912 41 423

Detaljer

Jordbruksareal og foretak i Trøndelag 2016

Jordbruksareal og foretak i Trøndelag 2016 Jordbruksareal og i Trøndelag 2016 Jordbruksareal i daa Antall Gjsnitt størr. daa Alt jordbruksareal logisk areal areal % Antall øko øko % Gjsnitt alle Gjsnitt økobruk daa Steinkjer 160 423 10 176 6 %

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Nye tall og sammenligninger

Nye tall og sammenligninger Nye tall og sammenligninger Åre, 13.3 2007 Øystein Lunnan Innhold Viser til innlegg i fjor om prognoser etc. Nye sammenligninger folketall Sterkere sentralisering i Norge Virkning av demografi på rammetilskudd

Detaljer

Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak

Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak Samhandlingsreformen Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak Møte mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag 4.11.2011 Tore Andersen, klinikkleder 10.702 innb. 23.105 innb.

Detaljer

Vedlegg: Innvilget søknader prosjektskjønn tildeling Nord-Trøndelag. Tittel prosjekt Søker Beskrivelse

Vedlegg: Innvilget søknader prosjektskjønn tildeling Nord-Trøndelag. Tittel prosjekt Søker Beskrivelse Vedlegg: Innvilget søknader prosjektskjønn 2016 2. tildeling Nord-Trøndelag Tittel prosjekt Søker Beskrivelse Bedre å være barn i Nord-Trøndelag. KS N-T Videreutvikling av Ressursteam oppvekst Region Namdal

Detaljer

Levanger kommune Budsjett 2005

Levanger kommune Budsjett 2005 Budsjett 2005 Presentasjon av regjeringens forslag til statsbudsjettet og status for arbeidet pr 27.10.2004 Kommunesektorens plass i samfunnet Skatter 106 780 Rammetilskudd 41161 Selskapsskatt 5486 Frie

Detaljer

kommuner Steinkjer Inderøy, Snasa og Verran

kommuner Steinkjer Inderøy, Snasa og Verran Vedleaa: Innvilget søknadsskjønn 2014 - første tildeling Nord-Trøndelag. Søker Samarbeidende kommuner Steinkjer Inderøy, Snasa og Verran Tlitak / Pro., Velferdsteknologisk laboratorium. Teste ut og dokumentere

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nord-Trøndelag m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Utfordringer, muligheter og prioriterte planoppgaver i Trøndelag 2016-2020 Karl-Heinz Cegla Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Hjorteviltregion 1 (Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger og Verdal) Paul Harald Pedersen Stiklestad 28. mai 2010

Hjorteviltregion 1 (Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger og Verdal) Paul Harald Pedersen Stiklestad 28. mai 2010 Hjorteviltregion 1 (Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger og Verdal) Paul Harald Pedersen Stiklestad 28. mai 2010 Nytt fra hjorteviltforvaltningen Modernisering av hjorteviltforvaltningen (elg, hjort,

Detaljer

Hovedtrekk i Statsbudsjettet kommunene

Hovedtrekk i Statsbudsjettet kommunene Hovedtrekk i Statsbudsjettet 2015 - kommunene Reell vekst i samlede inntekter på 6,2 milliarder kroner til kommunesektoren i 2015. 4,4 milliarder kroner kommer som frie inntekter. Det tilsvarer en realvekst

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/10201-4 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Overgrepsmottak for Nord-Trøndelag i Levanger Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nord-Trøndelag m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

Næringsanalyse for Innherred 2006

Næringsanalyse for Innherred 2006 Næringsanalyse for Innherred 2006 Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 25/2006 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Innherred

Detaljer

Hvordan utvikle et godt samarbeid i Trøndelag?

Hvordan utvikle et godt samarbeid i Trøndelag? Hvordan utvikle et godt samarbeid i Trøndelag? Resultat fra prosessarbeid på samlingen for oppvekstsjefer i marsinnspill til videre arbeid med struktur og samarbeid i nytt fylke Problemstillinger Hvordan

Detaljer

«0~Jii}~Lu~th~ Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal. Til Verdal Kommune vi Rådmann

«0~Jii}~Lu~th~ Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal. Til Verdal Kommune vi Rådmann Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal ~1H~BRED I ~ AI)G. SAMKOMMUNE 2OO~ Verdal, 27.07.2006 Til Verdal Kommune vi Rådmann FORSLAG TIL BUDSJETT 2007. Vi sender med dette vårt forslag til

Detaljer

Nye Trøndelag hvordan utforme en god dialog mellom Fylkesmannen og kommunene? Alf-Petter Tenfjord

Nye Trøndelag hvordan utforme en god dialog mellom Fylkesmannen og kommunene? Alf-Petter Tenfjord Nye Trøndelag hvordan utforme en god dialog mellom Fylkesmannen og kommunene? Alf-Petter Tenfjord Felles rådmannssamling, KSST og KSNT, 30. mai 2017 Trøndelag 2017 8 8 14 9 6 3 48 137 233 innbyggere +6,3

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunereform Nord-Trøndelag. Del 2: Kommunespesifikke spørsmål Steinkjer 14. april 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunereform Nord-Trøndelag. Del 2: Kommunespesifikke spørsmål Steinkjer 14. april 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform Nord-Trøndelag Del 2: Kommunespesifikke spørsmål Steinkjer 14. april 2015 Del 2: Kommunespesifikke spørsmål 2 22 av 25 kommuner i Nord-Trøndelag, pluss Bindal og

Detaljer

Næringsanalyse Innherred

Næringsanalyse Innherred Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 10/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten med rapporten er å få fram en

Detaljer

Trøndelag MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.

Trøndelag MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib. 58-01 +47 94 02 88 37 2165700 Skaun Folkebib. 2166300 Malvik Folkebib. 1* 2163800 Orkdal Folkebib. 2166300 Malvik Folkebib. 1* 2165300 Melhus bib. 2162200 Agdenes Folkebib. 3166301 Malvik VGS bib. 2* 3163801

Detaljer

Kommunedialog i Trøndelag Struktur og samarbeid

Kommunedialog i Trøndelag Struktur og samarbeid Kommunedialog i Trøndelag Struktur og samarbeid Helseledersamling 20.november 2017 Annikken Kjær Haraldsen, seniorrådgiver KS Midt-Norge Hva gjør vi i 2017 fram mot Trøndelag? Felles styremøter for KS

Detaljer

Nye Trøndelag. Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Nye Trøndelag. Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Nye Trøndelag Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben Ett Trøndelag Leka Vikna Nærøy Røyrvik Namsskogan Fosnes Høylandet Flatanger Namsos Overhalla Osen Namdalseid

Detaljer

Rådmannsutvalget behandlet saken i oktober og fattet følgende enstemmige vedtak:

Rådmannsutvalget behandlet saken i oktober og fattet følgende enstemmige vedtak: Sak 10/07 INTERNASJONAL KOORDINATOR. Vedlegg: Div. statistikk fra Midt-Norge kontoret i Brussel. Vedtak: Fylkesstyret anbefaler at det opprettes stilling som internasjonal koordinator med følgende rammer:

Detaljer

Indre Namdal Regionråd 7870 GRONG

Indre Namdal Regionråd 7870 GRONG . J kayrnic Indre Namdal Regionråd 7870 GRONG r Vrnsaxucw G 1DN`JANbET. 1r.' :i

Detaljer

«En reise i Sør-Trøndelag»

«En reise i Sør-Trøndelag» Foto: Grethe Lindseth «En reise i Sør-Trøndelag» Statsbudsjettskonferansen, Steinkjer, 17. oktober Ole-Gunnar Kjøsnes, daglig leder KS Sør-Trøndelag Alf-Petter Tenfjord, Direktør, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Detaljer

Aktiviteter og strategier 2014

Aktiviteter og strategier 2014 Aktiviteter og strategier 2014 Referat fra forrige møte Rørvik 29/4-2014 Tema Informasjon om Vikna kommune v/ingunn Lysø Organisasjon Utfordringer i Vikna og Ytre Namdal Aktiviteter og strategier v/liv

Detaljer

Kommunereformen - status og retningsvalg. Folkemøte

Kommunereformen - status og retningsvalg. Folkemøte Kommunereformen - status og retningsvalg Folkemøte 14.01.2016 Program for kvelden Status/historikk kommunereformen Informasjon om alternativene for sammenslåing for Overhalla Øst eller Vest? Nytt inntektssystem

Detaljer

Kommune- og regionreformene. Norge digitalt møte - Steinkjer Olav Jenssen

Kommune- og regionreformene. Norge digitalt møte - Steinkjer Olav Jenssen Kommune- og regionreformene Norge digitalt møte - Steinkjer 2017-10-03 Olav Jenssen 2017 Årets tildelingsbrev Oppdrag 3.3.7: Oppdrag 3.3.8: Innenriks Dette gjør Kartverket i 2017 (1) Ivaretar matrikkelen

Detaljer

Internasjonal koordinator - 3-årig prosjekt - Delfinansiering. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Internasjonal koordinator - 3-årig prosjekt - Delfinansiering. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid Saksmappe: 2010/3320-1 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Internasjonal koordinator - 3-årig prosjekt - Delfinansiering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid styre

Detaljer

Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en

Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en Levanger kommune rådmannen Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en Formannskapet 30.mai 2007 Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en - Ola Stene 30.5.2007 - Formannskapet 1 Kommuneproposisjonen 2008 (St.prp.

Detaljer

Eller: Hvordan ser Innherred ut i 2030?

Eller: Hvordan ser Innherred ut i 2030? Innherred samkommune Videre samarbeid mellom Levanger og Verdal på bakgrunn av erfaringer fra samkommune-forsøkene, lovfesting av modellen og forventede rammebetingelser og styringssignal fra sentralt

Detaljer

Næringsanalyse for Nord-Trøndelag

Næringsanalyse for Nord-Trøndelag Næringsanalyse for Nord-Trøndelag Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 27/2005 Næringsanalyse for Nord-Trøndelag Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Innovasjon

Detaljer

Hjorteviltregion 4 (Nærøy, Overhalla, Namsos, Høylandet, Vikna, Fosnes, Jøa og Austra).

Hjorteviltregion 4 (Nærøy, Overhalla, Namsos, Høylandet, Vikna, Fosnes, Jøa og Austra). Hjorteviltregion 4 (Nærøy, Overhalla, Namsos, Høylandet, Vikna, Fosnes, Jøa og Austra). Prognoser for elgbestandens størrelse og utvikling Tilrådning om elgkvoten i 2011. Paul Harald Pedersen Overhalla,

Detaljer

Næringsanalyse for Innherred 2005

Næringsanalyse for Innherred 2005 Næringsanalyse for 2005 Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 19/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten

Detaljer

HUNT. Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag 2006-08 (HUNT3)- Hva sier den oss om kvinner og tobakk? HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (2006-08)

HUNT. Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag 2006-08 (HUNT3)- Hva sier den oss om kvinner og tobakk? HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (2006-08) Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag 2006-08 (HUNT3)- Hva sier den oss om kvinner og tobakk? Norsk nettverk for helsefremmende arbeid Kvinner og røyking Mandag 5.9.2011 Lillehammer HUNT HUNT1 (1984-86)

Detaljer

HUNT. Norske helsetrender; HUNT som helseovervåkningskilde HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (2006-08)

HUNT. Norske helsetrender; HUNT som helseovervåkningskilde HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (2006-08) Norske helsetrender; HUNT som helseovervåkningskilde HUNT HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (26-8) Stig A. Slørdahl Dekanus Det medisinske fakultet 1.6.21 HUNT forskningssenter, DMF, NTNU Norske helsetrender

Detaljer

Felles nasjonalt tilsyn Gunn Oddny Olsen Haugen Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Felles nasjonalt tilsyn Gunn Oddny Olsen Haugen Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Agenda Mål for dagen Nytt felles nasjonalt tilsyn hva og hvorfor Nytt felles nasjonalt tilsyn hvordan Tilsynsplan Nord-Trøndelag 2014 Foreløpige tilsynsplaner 2015 2017

Detaljer

Innherred samkommune Økonomiplanarbeidet

Innherred samkommune Økonomiplanarbeidet Innherred samkommune Økonomiplanarbeidet 2014-2017 Økonomienheten Levanger 22.05.13 1 Dagens hovedoversikt (1) Hovedoversikt drift Regnskap Rev. ØP ØP ØP Levanger Kommune 2012 2013 2014 2015 2016 Alle

Detaljer

Inntektssystemet hva skjer hvis?

Inntektssystemet hva skjer hvis? Rune Bye fagsjef KS Inntektssystemet hva skjer hvis? Teoretisk overordnet innføring i systemet. Hva kan skje i 2017? Simulering Hvordan bruker kommunene penger Kostra godt nok til sammenligning? Ny modell

Detaljer

Statusrapportering og nytt siden sist. Kommunereformen 19. januar 2016

Statusrapportering og nytt siden sist. Kommunereformen 19. januar 2016 Statusrapportering og nytt siden sist. Kommunereformen 19. januar 2016 Program 10:00-11:30 Velkommen - siste nytt - status 11:30-12:15 Lunsj 12:15-14:10 Veien fra utredninger til intensjonsavtaler Hva

Detaljer

Kommuneoverlegen i Midtre Namdal. Orientering fra prosjektleder 19.6.2015

Kommuneoverlegen i Midtre Namdal. Orientering fra prosjektleder 19.6.2015 Kommuneoverlegen i Midtre Namdal Orientering fra prosjektleder 19.6.2015 Bakgrunn/vedtak - MNS Samkommunestyrevedtak fra 14.11.2014: «Gjennomføre en konsekvensanalyse for den interkommunale legevakten

Detaljer

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2007/ Knut O. Dypvik

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2007/ Knut O. Dypvik Fosnes kommune Fellesfunksjoner Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Strandveien 38 7734 Steinkjer Att. Snorre Aurstad Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2007/9643-3 Knut O. Dypvik 74286470 15.01.2008 Interkommunalt

Detaljer

Kommuner. Areal Areal 1564 602 2343 366 1547 646 76 770 Dyrka areal 162 11 37 61 83 133 23 28 14.09.15 1/10

Kommuner. Areal Areal 1564 602 2343 366 1547 646 76 770 Dyrka areal 162 11 37 61 83 133 23 28 14.09.15 1/10 Steinkjer Verran Snåsa Inderøy Verdal Levanger Frosta Namdalseid Demografi Folketall 010115 21650 2547 2153 6770 14809 19474 2624 1644 Relativt 2020, 2014=100 104 92 99 101 106 106 107 98 Relativt 2030,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag. Steinkjer, 9. april 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag. Steinkjer, 9. april 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag Steinkjer, 9. april 2015 Kort om undersøkelsen Bakgrunn og mål: Kartlegge holdninger og kunnskap knyttet til kommunereformen blant innbyggerne i

Detaljer

Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling

Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Vår dato: 15.03.2016 Deres dato: «REFDATO» Vår ref.: 2014/4038 Arkivkode:321 Deres ref.: «REF» Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling Brevet gir informasjon

Detaljer

Kommunereformprosessen Innherred

Kommunereformprosessen Innherred Kommunereformprosessen Innherred Kunnskapsinnhenting /kartlegging Interne drøftinger «Sonderinger» med andre Vedtak i hver kommune om ønsket retningsvalg Avklaring av utredningsalternativene fellesutr.

Detaljer

Areal Areal 4875 2532 4509 5645 Dyrka areal 271 234 210 299

Areal Areal 4875 2532 4509 5645 Dyrka areal 271 234 210 299 1 2 3 4 4K 4K - snåsa 4k - Inderøy 4k + namdeid Demografi Folketall 010115 33120 30967 26350 34764 Relativt 2020, 2014=100 102 102 102 102 Relativt 2030, 2014=100 109 109 110 108 Relativt 2040, 2014=100

Detaljer

Medlemskap i Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor (OKS) Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Medlemskap i Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor (OKS) Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Personalavdelingen Namsos Saksmappe: 2009/4347-1 Saksbehandler: Egill Vatne Saksframlegg Medlemskap i Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor (OKS) Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Erfaringer med KAD /ØHD

Erfaringer med KAD /ØHD rfaringer med KAD /ØHD rfaringskonferansen 24.11.2015 Olav Bremnes,Samhandlingssjef HNT Intensjon Intensjonen med KAD-tilbud var å bidra til døgnåpne kommuner ndret seg fra 1.12.12 ved oppstart av reformen

Detaljer

Holdninger til utvidet jakttid på elg i Nord-Trøndelag - resultater fra en spørreundersøkelse

Holdninger til utvidet jakttid på elg i Nord-Trøndelag - resultater fra en spørreundersøkelse Holdninger til utvidet jakttid på elg i Nord-Trøndelag - resultater fra en spørreundersøkelse Naturdatas viltkonferanse november 14 Rune Hedegart Rådgiver klima og miljø Regional utviklingsavdeling, NTFK

Detaljer

Hvordan ser Innherred ut i 2030?

Hvordan ser Innherred ut i 2030? Innherred samkommune, Levanger kommune og Verdal kommune Dialogseminar 2010 18.02.10, Åre Gruppearbeid: Hvordan ser Innherred ut i 2030? Oppgave 1: Hvordan vil kommunekartet i Nord-Trøndelag se ut i 2030?

Detaljer

Utfordringer for Namdalen

Utfordringer for Namdalen Utfordringer for Namdalen Næringsutvikling og attraktivitet 21. april 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner

Detaljer

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene KMD 19.01.16 Avdelingsdirektør Thor Bernstrøm Høringsnotat om nytt inntektssystem En helhetlig gjennomgang av inntektssystemet Kostnadsnøkkelen ble sist

Detaljer

Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket

Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket Prosjektleder Odd Inge Mjøen Mål for sammenslåing av fylkene våre Hovedmål bl.a.: En region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/782-50 30.09.2016 Nye fylkes- og kommunenummer - Trøndelag fylke Stortinget vedtok 8. juni 2016 sammenslåing av Nord-Trøndelag fylke og Sør-Trøndelag fylke til Trøndelag

Detaljer

Spørsmålet om regionalt næringsfond ble behandlet i styringsgruppa for samkommuneforsøket 10. februar, hvor følgende vedtak ble fattet:

Spørsmålet om regionalt næringsfond ble behandlet i styringsgruppa for samkommuneforsøket 10. februar, hvor følgende vedtak ble fattet: NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESRÅDMANNEN FYLKETS HUS 7735 STEINKJER Deres ref.: Vår ref.: OST 2003000802-4 Arkiv: 242 &13 Dato: 11.02.2003 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2003. Jeg viser til fylkeskommunens

Detaljer

AMBULANSEBEREDSKAP. Konsekvenser ved valg av ulike akuttilbud i Nord-Trøndelag fylke. - Innspill til strategiprosessen i HNT og HMN - Utarbeidet av:

AMBULANSEBEREDSKAP. Konsekvenser ved valg av ulike akuttilbud i Nord-Trøndelag fylke. - Innspill til strategiprosessen i HNT og HMN - Utarbeidet av: AMBULANSEBEREDSKAP Konsekvenser ved valg av ulike akuttilbud i Nord-Trøndelag fylke - Innspill til strategiprosessen i HNT og HMN - Utarbeidet av: Rune Modell - Klinikkleder Prehospital klinikk HNT Jens

Detaljer

HUNT. Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag 2006-08 (HUNT3)- Hva sier den oss om kvinner og tobakk? HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (2006-08)

HUNT. Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag 2006-08 (HUNT3)- Hva sier den oss om kvinner og tobakk? HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (2006-08) Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag 2006-08 (HUNT3)- Hva sier den oss om kvinner og tobakk? Norsk nettverk for helsefremmende arbeid Kvinner og røyking Mandag 5.9.2011 Lillehammer HUNT HUNT1 (1984-86)

Detaljer

Samhandling = Overgangene

Samhandling = Overgangene Olav Bremnes Samhandling = Overgangene Hva er gjort mht reformen i Nord-Trøndelag *ASU / PSU *Tjenesteavtaler *Fagråd, Nettverk, Dialogmøter *Andre samarbeidspartnere *Kommunal akutt døgnbehandling (KAD)

Detaljer

HUNT. Helsekart og helsetrender Resultater fra HUNT 3 3.9.2010 HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (2006-08)

HUNT. Helsekart og helsetrender Resultater fra HUNT 3 3.9.2010 HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (2006-08) Helsekart og helsetrender Resultater fra HUNT 3 3.9.21 HUNT HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (26-8) Steinar Krokstad HUNT forskningssenter Det medisinske fakultet Levealder og livskvalitet Øker Generell

Detaljer

FRISKNETT. Årsmelding 2015 Statistikk

FRISKNETT. Årsmelding 2015 Statistikk FRISKNETT Årsmelding 2015 Statistikk Innhold Innledning Kap 1 Arbeidsrettede tiltak på anbud 1.1. Arbeidsrettet rehabilitering 1.2. Resultatrapport arbeidsrettet rehabilitering 1.3. Avklaring 1.4. Jobbmestrende

Detaljer

Enhetsnr. PiB sted 125496 Namdalseid. 125579 Kolvereid 125497 Follafoss. 125591 Namsos 125502 Grong. 126102 Skogn 125505 Høylandet

Enhetsnr. PiB sted 125496 Namdalseid. 125579 Kolvereid 125497 Follafoss. 125591 Namsos 125502 Grong. 126102 Skogn 125505 Høylandet Enhetsnr. PiB sted 125169 Limingen 125211 Vanvikan 125212 Leksvik 125330 Limingen 125332 Ottersøy 125333 Austafjord 125334 Harran 125353 Inderøy 125361 Røra 125364 Levanger 125374 Verdal 125379 Harran

Detaljer

Aktiviteter 2014. Møte i geodatautvalget 29. april 2014 Liv Iversen

Aktiviteter 2014. Møte i geodatautvalget 29. april 2014 Liv Iversen Aktiviteter 2014 Møte i geodatautvalget 29. april 2014 Liv Iversen Agenda 08.45 Åpning v/paul Arne Tilset 09.00 Presentasjon av Vikna kommune v/ingunn Lysø 09.45 Godkjenning av møtereferat og hva som er

Detaljer

TRØNDELAG ETT RIKE FRA 2018

TRØNDELAG ETT RIKE FRA 2018 TRØNDELAG ETT RIKE FRA 2018 Prosjektleder Odd Inge Mjøen Mål for sammenslåing av våre fylker Hovedmål bl.a.: En region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft Gi bedre muligheter til å sikre en balansert

Detaljer

Innherred samkommune

Innherred samkommune Innherred samkommune 30. oktober 2008 Fylkesmannens landbruksavdeling Monika S. Luktvasslimo Landbruk og bygdeutvikling Utvikling/status landbruk Lokale muligheter innenfor rammen av nasjonal politikk

Detaljer

Ett Trøndelag. Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke. Nettverkssamling for regional planlegging Bodø 2017

Ett Trøndelag. Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke. Nettverkssamling for regional planlegging Bodø 2017 Ett Trøndelag Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke Anne Caroline Haugan Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Nettverkssamling

Detaljer

Samling for skoleeiere 22. august Ungdomstrinn i utvikling

Samling for skoleeiere 22. august Ungdomstrinn i utvikling Samling for skoleeiere 22. august 2013 Ungdomstrinn i utvikling 1 Meld.St. 22 (2010/2011) Motivasjon Mestring - Muligheter 2 Meld.St. 22 (2010/11) Motivasjon og lærelyst på ungdomstrinnet Et mer praktisk,

Detaljer

Diverse info. Norge digitaltmøte 19. september 2013 Liv Iversen

Diverse info. Norge digitaltmøte 19. september 2013 Liv Iversen Diverse info Norge digitaltmøte 19. september 2013 Liv Iversen Agenda Norge digitaltmøte 10.00 Diverse info v/liv Iversen 10.15 Geodataplan 2014 2017 v/jon Endre Kirkholt 10.50 Pause 11.00 Matrikkelen

Detaljer

PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag

PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag IKT konferanse i Nord-Trøndelag 4.12.2014 Olav Bremnes Samhandlingssjef, Helse Nord-Trøndelag Hensikt med reformen Pasienter skal oppleve

Detaljer

Status ved utgangen av juli 2012 Utskrivningsklare pasienter og reinnleggelser

Status ved utgangen av juli 2012 Utskrivningsklare pasienter og reinnleggelser Status ved utgangen av juli 2012 Utskrivningsklare pasienter og reinnleggelser Administrativt samarbeidsutvalg 30.august 2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelingen HNT Statistikk på http://www.hnt.no/no/fagfolk/samhandling/

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Kommunereformprosessen Innherred

Kommunereformprosessen Innherred Kommunereformprosessen Innherred Kunnskapsinnhenting /kartlegging Interne drøftinger «Sonderinger» med andre Vedtak i hver kommune om ønsket retningsvalg Avklaring av utredningsalternativene fellesutr.

Detaljer

Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011.

Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011. Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011. Paul Harald Pedersen Arrangør: Nordland Utmarkslag Seminar i Fauske 17.02.2012. Styringsgruppen Vilt/Rein-Trafikk i Nord-Trøndelag etablert i mai 2002 Ca.

Detaljer

Felles styringsindikatorer for helsetjenesten i kommuner og sykehus Utdrag av statistikkmateriale

Felles styringsindikatorer for helsetjenesten i kommuner og sykehus Utdrag av statistikkmateriale Felles styringsindikatorer for helsetjenesten i kommuner og sykehus Utdrag av statistikkmateriale Administrativt samarbeidsutvalg 26.april 2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelingen HNT Agenda Tidligere

Detaljer

Meldingsutbredelse i Nord-Trøndelag. E-forum

Meldingsutbredelse i Nord-Trøndelag. E-forum Meldingsutbredelse i Nord-Trøndelag E-forum 12.4.13 Fylket og prosent kommuner i drift Steinkjer Verran (Inderøy) Lierne Grong Høylandet Namsskogan Snåsa Røyrvik Plo-tjenesten - fastleger Kommuner PLO.mld.

Detaljer

Kommunesammenslåing? Status og utviklingstrekk. Folkemøte i Horisonten

Kommunesammenslåing? Status og utviklingstrekk. Folkemøte i Horisonten Kommunesammenslåing? Status og utviklingstrekk Folkemøte i Horisonten 04.04.2016 Tema Arealer, geografi og befolkning Økonomi Tjenesteområdene Lokaldemokrati Kjennetegn «Midtre Namdal +» Flatanger, Namdalseid,

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6 Adresseliste Vår dato: 16.12.2014 Deres dato: Vår ref.: 2014/7317 Arkivkode:633.1 Deres ref.: Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6 Kommunale

Detaljer

Forslag til framtidig organisering av oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag

Forslag til framtidig organisering av oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag Forslag til framtidig organisering av oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag Innhold 1. Bakgrunn/mandat 2. Dagens organisering 2.1 Ressursbruk pr. skole 3. OT-målgruppen 4. Arbeidsoppgaver i OT 4.1 Endringer

Detaljer

Oppgaver og roller for vannregionmyndigheten og vannområdene i vannregion Trøndelag i 2016

Oppgaver og roller for vannregionmyndigheten og vannområdene i vannregion Trøndelag i 2016 Se mottakerliste Vår referanse Deres referanse Dato 200803298-98 04.03.2016 Oppgaver og roller for vannregionmyndigheten og vannområdene i vannregion Trøndelag i 2016 Sør-Trøndelag fylkeskommune er vannregionmyndighet

Detaljer

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG FYLKESMANNEN I TRØNDELAG Det nye embetet er operativt fra 1.1.2018 Både Steinkjer Fo Embetetshovedstet opprettholdes som lokaliseringssteder for det sammenslåtte embete. Hovedsete skal ligge i Steinkjer

Detaljer