Psykiske sykdommer. Depresjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Psykiske sykdommer. Depresjon"

Transkript

1 Psykiske lidelser Hva er psykiske lidelser? Vanlige og mindre vanlige psykiske lidelser Symptomer Årsaker Psykiske sykdommer Lidelser og sykdommer som i hovedsak rammer sinnet og bevisstheten og ikke den fysiske kroppen Felles for alle psykiske lidelser er at de påvirker tanker, følelser, atferd, væremåte og omgang med andre Store konsekvenser for å funksjon i dagliglivet Psykiske sykdommer Hva skiller psykiske lidelser fra somatiske lidelser? Kan de skilles fra hverandre? Konkurranse? Hierarki /ranking? Er psykiatriske pasienter farlige? Er somatiske pasienter snillere? Stemningslidelser Manisk episode Bipolar affektiv lidelse Depressiv lidelse Tilbakevendende depressiv lidelse Vedvarende affektive lidelser Andre affektive lidelser Uspesifisert affektiv lidelse Depresjon Alvorlige stemningslidelser største diagnosegruppen innen psykisk helsevern Langvarige depresjoner forringer livskvaliteten på flere områder Livstidsrisikoen for å begå selvmord for pasienter med alvorlig stemningslidelse er høy. Depresjoner er blant de vanligste sykdommer hos pasienter som behandles innen primærhelsetjenesten, og lidelsene har store konsekvenser for samfunnsøkonomi og folkehelse Depresjon 25 prosent av kvinner og 15 prosent av menn vil en gang i livet vil bli rammet av en behandlingstrengende depresjon Andelen av befolkningen som får en eller annen psykisk lidelse i løpet av livet, varierer fra 25 prosent til 52 prosent Dette kalles livstidsprevalensen og er rundt 40 prosent. Oslo: ca 7 prosent i løpet av ett år, over 17 prosent i løpet av livet Globalt sett 4. største helseutfordringen. Depresjon F 32 Depressiv episode Mild, moderat og alvorlig Ofte samtidig med angst En depressiv episode pleier å gå over etter en tid, gjennomsnittlig etter 6 måneder F 33 Tilbakevendende depressiv lidelse F Dystymi Sesongavhengig depresjon (vinterdepresjon) Depresjon Kan utvikle seg hurtig over dager eller uker, men vanligst over mange mnd. Varighet 3-8 mnd, går ofte helt eller delvis over av seg selv Kan også være kortere eller lengre Lette depresjoner varighet under 5 uker Moderate/alvorlige depresjoner varer lenger Symptomer: Kognitive symptomer tanker og følelser Deprimert følelse Tap av interesse og evne til å føle glede Deprimert tenkning Fokus Lavt selvbilde Mørke fremtidstanker Økt irritabilitet Konsentrasjonsvansker og nedsatt hukommelse Beslutningsvansker Motivasjonsvansker Negativ fortolkning Sårbarhet Negative følelser 1

2 Symptomer: Somatiske Appetittforandring Muskelspenninger og smerter Energiløshet Tempo, tale og tonefall Rastløshet og uro Munntørrhet og fordøyelsesforstyrrelser Seksualitet Søvnforstyrrelser Symptomer: Atferdsmessige Ansiktsuttrykk Kroppsholdning Aktivitetsnivå Selvmord Aggresjon Konflikter Sosial tilbaketrekning Nei-tilbøyelighet Rusmisbruk Angst Psykose Andre symptomer Opplevelse Har du de siste to uker kjent deg nedfor, deprimert og ofte følt at alt var håpløst? Har du de siste to uker ofte følt at du ikke interesserer deg for eller gleder deg over det du gjør? Opplevelse Fanget av mørket Håpløshet og tomhet Skamfølelse Verdiløshet Fortvilelse Realistiske vs urealistiske vurderinger Årsaker Vanskelige livshendelser Omveltninger Vanskelige relasjoner Tap av rolle og status Skam Skyld Lavt selvbilde Perfeksjonisme Årsaker Svake sosiale ferdigheter Lært hjelpeløshet Somatisk sykdom Stress Kjemisk ubalanse Genetikk Hormoner Bivirkninger av medikamenter Søvnforstyrrelser Mild til moderat depresjon Rådgivning Selvhjelp: KID Behandles hos fastlegen Medikamenter SSRI Moderat til alvorlig i psykisk helsevern Medikamenter ECT Medikamentell behandling Antipsykotika Antidepressiva Anxiolytika (angstdempemde midler) Hypnotika (sovemedisin) Andre (stemningsstabilisatorer) 2

3 Nyere antidepressiva SSRI Citalopram Cipramil, Citalopram Escitalopram Cipralex Fluoksetin Fluoxetin, Fontex Fluvoksamin Fevarin Paroksetin Paroxetin, Seroxat Sertralin Sertralin, Zoloft SNRI Venlafaksin Venlafaksin, Efexor Duloksetin Cymbalta Selektive Reboksetin Edronax noradrenalinreopptakshemmere Struktur Regelmessighet Meningsfulle aktiviteter Psykologisk behandling Kognitiv terapi Fysisk aktivitet Avledning mot depressiv grubling Opplevelse av mestring Hjelp til prioritering Aktivitetsplanlegging Nettverksbygging Bipolar Maniske symptomer Aktivitet Tretthet forårsaket av depresjon: gunstig å øke aktivitetsnivået Klarer det ofte ikke på egenhånd Tilpasset person: Bedre å sitte ved kjøkkenbordet enn å ligge i senga, ikke nødvendigvis fjelltur Lystbetonte aktiviteter Engasjeres i aktiviteter personen har likt før, selv om det ikke gir noen glede akkurat nå Bidra til å komme i gang med aktiviteter og opplevelser Stemningsleiet svinger mellom depresjon og mani: BIPOLAR Hurtige svingninger mellom depresjon og mani: mer enn 4 ggr pr år Skifter veldig ofte: blandet episode Kan svinge uavhengig av livsforhold Perioder med økt aktivitet, mer energi, mindre trettbar, trenger mindre søvn Normale sosiale hemninger går tapt Økt pengeforbruk Mange prosjekter Vanskeligheter p.g.a. dette Observerbart av andre Maniske symptomer Mani: psykosefare Årsaker Overoptimisme Ideflom Motorisk hyperaktivitet Økt pengeforbruk Mange prosjekter Nedsatt søvnbehov Økt kjønnsdrift Konsentrasjonsvansker/ Oppmerksomhetssvikt/ Distraherbarhet (Avledbar) Økt sensitivitet, for f. eks farger Irritabilitet og sinne Redusert søvn Overdreven selvfølelse, ideeflom Kverulering Antisosial atferd Rusmisbruk Paranoid psykose Deliriøs psykose Betydelig biologisk opprinnelse Høy arvelighetsfaktor Vanlig tilleggsdiagnose ADHD, emosjonelt ustabil PF, schizofreni, SA, spiseforstyrrelser, rusmisbruk 3

4 Stemningsstabilisatorer Bipolar lidelse SKAL behandles farmakologisk Litium Antiepileptiske medikamenter Stemningsstabilisator relativt beskjeden effekt på depresjon Litium Karbamazepin Valproat Lamotrigin Lithionit Tegretol, Trimonil Orfiril, Deprakine Lamictal Psykologisk behandling Psykoedukasjon Symptommestring Gjenkjenne tidlige tegn Stabil livsstil Angst Angst Angst Generelt: Nervesystemets reaksjon på fare Ved angstlidelser er det et misforhold mellom den reelle faren og reaksjonene Frykt: realangst, individets svar på ytre objektive trusler Angst: diffus indre uro uten åpenbar kjent årsak Kan romme mange følelser Fra redsel og sinne til skamfølelse Angsten består av subjektiv opplevelse av angst, kroppslige endringer og handlinger Somatiske symptomer: Raskere puls, skjelving, utvidede pupiller, munntørrhet, hete-eller kuldetokter, trang til å late vannet eller avføring Forventningsangst: problemer i fremtiden Typer angstlidelser Panikklidelse Fobier Sosial fobi Agorafobi Spesifikke fobier Generalisert angstlidelse Tvangslidelse (OCD= Obsessive-Compulsive disorder) Panikkanfall Panikklidelse kjennetegnes av anfallsvis angst med innslag av hjertebank, pustebesvær, svimmelhet og andre somatiske manifestasjoner, som pasienten lett feiltolker som symptomer på kroppslig sykdom Under angstanfallene er pasientene ofte redde for å besvime, dø, bli gal eller miste selvkontrollen Akutte anfall, varer fra få minutter til en time Panikkanfall Angst, indre uro, noen ganger dødsangst Ledsaget av hurtig puls, palpitasjoner (hjertebank)kvalme, diaré, vannlatingstrang, kaldsvetting, skjelvinger, kvelningsfornemmelse, åndenød, press for brystet, svimmelhet, prikking i hender og føtter Angst for nye anfall Tror det er hjerteinfarkt, redd for å dø 4

5 Eksponeringsbehandling Kognitiv atferdsterapi Berolige og informere Psykoedukasjon Antidepressive medikamenter SSRI Benzodiazepiner Fobier Angsten fremkalles av visse situasjoner eller objekter som rasjonelt sett ikke er farefulle Pasienten unngår disse situasjonene eller objektene Agorafobi Plassangst Frykt for å forlate hjemmet Redd for å gå ut Redd for å være alene Redd for menneskemengder (kø, butikker, offentlig kommmunikasjon) Agorafobi Klager over svimmelhet Mer som underlaget svikter, redd for å besvime Kan være ledsaget av panikkanfall Engstelig uten å vite hvorfor, føler seg uvel med hjertebank, redd for å besvime Mindre engstelig når ledsaget av partner eller venner Mest invalidiserende av fobiske tilstander Eksponeringsbehandling er den mest effektive og best dokumenterte metoden Medikamenter dersom panikkanfall Sosial fobi Frykt for negativ vurdering og oppmerksomhet fra andre Unngår sosialt samvær Øyekontakt vanskelig Angst for å si noe dumt, svare på spørsmål Frykt for latterliggjøring Engstelig for situasjoner der andre vil vurdere dem eller de tror de vil bli vurdert Flest menn har sosial fobi Sosial ferdighetstrening Gruppeterapi Kognitiv atferdsterapi å modifisere og avkrefte negative automatiske tanker SSRI Forskjell agorafobi og sosial fobi Mennesker med agorafobi føler seg trygg sammen med andre, mens mennesker med sosial fobi vil helst være alene Spesifikke fobier Enkel eller spesifikke fobier Dyr Innsekter Edderkopper Slanger 5

6 Spesifikke fobier Fobier: eksponeringsbehandling Å få pasienten til å utsette seg for de fobiske situasjonene Erfare at man etter hvert mestrer angsten og den vil gradvis avta Generalisert angstlidelse (GAD) Urealistisk eller overdreven angst og bekymring for ting det ikke er noen grunn til å engste seg spesielt for Økonomi, familien, eksamen, sykdom Anspent og på vakt Kronisk lidelse preget av angst og spenning, ofte med bekymring for fremtiden, vansker med å konsentrere seg Autonom overaktivitet skjelving, muskelspenning, svette, hjertebank, svimmelhet, ubehag i magen og hodepine Generalisert angstlidelse (GAD) Frittflytende diffus angst som er der hele tiden Tilstanden går i bølger, avhengig av påkjenninger og livssituasjon Pas føler seg usikker og hjelpeløs, men vet ikke hva han er redd for Hyppig irritabel, konsentrasjonsproblemer, vansker med å slappe av Psykoedukasjon Rådgivning Angsttoleranse Forandring i livssituasjon Kognitiv atferdsterapi Fysisk aktivitet Tvangslidelse Tvangstanker Ideer, bilder eller impulser som opptrer i individets tanker igjen og igjen på en stereotyp måte Aggressiv, eller seksuell natur Oppfattes som meningsløse Den som lider av tvangstankene prøver uten hell å motstå tankene Tvangshandlinger Stereotyp atferd som stadig gjentas Meningsløse, prøver å motstå, men gir etter hvert opp og yter ingen motstand Ryddemani, vaskemani, samling Tvangshandlinger utvikles synes å utvikles på basis av tvangstanker Tvangshandlinger De tvangsmessige ritualene/handlingene har til hensikt å lette på spenningen som tvangstankene fremkaller Bisarre ritualer i forbindelse med dagligdagse handlinger Pas vil vanligvis prøve å motstå disse handlingene når andre er tilstede, noe som gjerne resulterer i spenning og angst Eksempler Smittefrykt, vasking og rengjøring Sjekking og kontrollering Bekreftelser og forsikringer Orden, symmetri og system Gjentagelser og rekkefølgeritualer Gjenskaping og gjengjeldelse Gni, berøring og tromming Samle, hamstre og gjemme 6

7 Eksponering med responsprevensjon Pasienten utsetter seg for det som gir angst og hindres i å utføre tvangshandlingen La være å utføre tvangshandlingen og lære seg å tåle angsten som oppstår Langvarig eksponering min av gangen Kognitiv atferdsterapi antidepressiva SSRI Psykoser Samlebegrep for en rekke alvorlige sinnslidelser Psykoser Definisjon: Realitetsbrist Sammenbrudd i emosjonell og rasjonell mestring av sin situasjon Redusert evne til å skille mellom seg selv og omgivelser Manglende realitetstesting, dvs skille mellom hva som er virkelig og uvirkelig Dramatisk uvirkelighetsfølelse Forvridd måte å tolke omverden: Tankemønstre og sanseopplevelser Vrangforestillinger Hallusinasjoner Psykoser Schizofreni Paranoide psykoser (vedvarende vrangforestillingslidelser) Akutte og forbigående psykoser Indusert psykose Schizoaffektive lidelser av akutt psykose Skal gjøre annen behandling mulig Beroligende medisin Sovemedisin Kan bruke antipsykotisk Etablere kontakt Skape trygghet Tydelighet Redusere stress, skjerming Antipsykotisk og evt. beroligende medisin OBS på suicidalfare!!!!! Schizofreni Klinisk syndrom Et sinn som har gått i oppløsning Oppløsning av mentale prosesser Annerledes selvoppfatning Ikke adekvate affekter Tidlige symptomer: prodromalsymptomer Symptomer på schizofreni Vrangforestillinger Hallusinasjoner Tanke- og taleforstyrrelser Affektforstyrrelser Passivitetsfenomener Motoriske forstyrrelser Kognitive forstyrrelser Manglende vilje Mangel på innsikt Tre hovedkarakteristika Positive symptomer Negative symptomer Kognitiv svikt Positive symptomer noe som kommer i tillegg til en persons normale sansing og tolking av omgivelsene Uvirkelige sanseopplevelser (hallusinasjoner) Vrangforestillinger: Paranoide eller grandiose Tankeblokkering Perseverasjon: stadig, uvilkårlig gjentagelse av en og samme handling eller forestilling (et ord, en melodi eller et utsagn som man har fått på hjernen) og manglende evne til å skifte fra en aktivitet til en annen når stimulus endrer seg Assosiasjonsforstyrrelser Bisarr atferd 7

8 Negative symptomer Noe personen mangler Tilbaketrekking Affektavflatning Manglende motivasjon Manglende livslyst Språkfattigdom Kognitiv svikt Oppmerksomhetsproblemer; vansker med å skille mellom viktige og mindre viktige stimuli og holde oppmerksomheten over tid. Mister tråden i samtaler, blir ukonsentrert Hukommelse Arbeidshukommelse Tempo Eksekutive funksjoner Å miste tråden Affektavflating Kroppsfornemmelser Når jeg driver med klatring og lander på beina er jeg redd at beina mine blir kortere. Av og til er det som om øynene mine forandres, som om de blir ulveaktige. Da jeg skulle gå på badet ble jeg stående og se meg selv i speilet i lang tid, det var som å se en fremmed. Jeg kan stå foran speilet i 3 timer, jeg vet ikke helt hva jeg ser på, jeg har kalt det bathroom blackout. Det er som om jeg mister ting ut av hendene, folk rundt meg lurer på om jeg gjør det med vilje. Jeg har lagt merke til at jeg faller oftere enn før, kroppen lystrer meg ikke helt. I min jobb som servitør føler jeg at det er noe som styrer armene mine, som om jeg er en robot. Forekomst Ca i Norge Like hyppig blant kvinner som menn, men tidligere debut hos menn Tidlig debut: sykdommen rammer mest yngre folk Risikofaktorer Genetikk Arvelighet/sårbarhet Rus Forhold under svangerskapet Bosted (inner city) Expressed emotion Double bind Schizofreni og rusmisbruk Høy forekomst blant pasienter med schizofreni Livstidsprevalens: 15-45% narkotiske stoffer 20-50% alkohol 4-5 ggr høyere risiko for misbruk Psykostimulerende midler (amfetamin) kan frigjøre dopamin og utløse psykose hos friske Amfetamin kan forverre psykotiske symptomer schizofreni To viktige forhold som det bør fokuseres på i ethvert behandlingsforløp: Den terapeutiske alliansen Vil gå bedre på sikt dersom god allianse mellom pas og behandler og den nødvendige overføringen fra et behandlingsnivå til et annet er godt planlagt Langsiktig planlegging av oppfølging schizofreni Psykoedukativ behandling Kognitiv terapi Familieterapi Sosial ferdighetstrening Medikamentell behandling Førstevalget og basisbehandling Bedring av funksjon og symptomer Gjøre annen behandling mulig Utfordrende å motivere pas til å ta medisiner. Krever taktfullhet, innlevelsesevne, forståelse og tålmodighet fra behandlernes side Manglende oppfølging av medikamenter viser seg å være den viktigste enkeltfaktoren bak reinnleggelser Opptil 50 % non-compliance 8

9 Antipsykotisk medisin Antipsykotisk medisin Antipsykotisk medisin bivirkninger 1. generasjon Pimozid Orap Flupentixol Fluanxol Haloperidol Haldol Zuclopentixol Cisordinol Perfenazin Trilafon Klorpromazin Largactil Klorprotixen Truxal Melperon Buronil Tioridazin Melleril Levomepromazin Nozinan Nyere antipsykotiske medisiner Risperidon Risperdal Sertindol Serdolect Klozapin Leponex Olanzapin Zyprexa Amisulpride Solian Quetiapin Seroquel Ziprasidon Zeldox Aripiprazol Abilify Depot: Risperdal Consta ZypAdhera Virkninger Sederende Dempende Antispykotisk Bivirkninger Sedasjon (trøtthet) Intellektuell og emosjonell hemning Kramper (obs ved Leponex) Hjerte/ kar: hypotensjon, hjerterytmeforstyrrelse, plutselig uventet død Lavt antall hvite blodlegemer Motoriske Muskelbevegelser Akatisi: indre uro, evt synlig uro Parkinsonisme: skjelvinger, rigiditet, treghet Dystoni: akutte muskelkramper Tardive dyskinesier: sentkommende unormale Autonome Munntørrhet Obstipsjon Akkomodasjonsbesvær (ser uklart) Vannlatingsproblemer Svetting Antipsykotisk medisin bivirkninger Metabolske bivirkninger Vektøkning Redusert sukkertoleranse Diabetes Endring i fettstoffer Prognose De fleste får kronisk sykdom med betydelig funksjonssvikt Varierende forløp Ca 20% bare en innleggelse Ca 60-70% funksjonssvikt med enkelte innleggelser Ca 10-15% innlagt på sykehus en stor del av tiden Restitusjon? Forsiktig optimisme mht fungering Felles for effektive behandlingstilnærminger Lidelsen krever langvarig oppfølging Kontinuitet og stabilitet i behandlingsrelasjoner Tilsyn og varsling ved forverring av tilstanden Oppsøkende virksomhet er gunstig Samarbeid mellom ulike behandlingsinstanser; fastlege og psykisk helsevern Manglende oppfølging gir hyppigere hospitalisering Hva er personlighet? Definisjon: Personligheter vår typiske måter å tenke, føle og handle på for det enkelte individ Personlighet er stabile mønstre Det en person tenker om seg selv, andre og omverdenen (1. 2. og 3.posisjon) Preger personens grunnleggende væremåte og adferd Er egosyntone dvs Jeg er bare slik Personlighet formes av arv/miljø Personlighetsforstyrrelser Et varig mønster som avviker markert i forhold til gjennomsnittsmennesket og som har vart siden ungdommen når det gjelder : Tanker/kognisjon Affekter/impulskontroll Mellommenneskelig fungering Personlighetsforstyrrelser Reaksjons- og handlingsmønster preget av manglende fleksibilitet Opptrer i et bredt spekter av personlige og sosiale sammenhenger De dysfuksjonelle trekkene utspiller seg først og fremst i de nærmeste relasjonene og ved økt affekt Mønstret fører til klinisk signifikant ubehag eller funksjonssvikt 9

10 ICD-10 vs DSM-IV Årsaker Paranoid Schizoid - Dyssosial Emosjonelt ustabil Impulsiv type Borderlinetype Dramatiserende - Tvangspreget Engstelig (unnvikende) Avhengig Andre spesifikke PF Paranoid Schizoid Schizotypisk Antisosial Borderline Histrionisk Narsissistisk Tvangspreget Unnvikende Avhengig Passiv-aggressiv Arv og miljø i samspill Gener Nevrotransmittere Effekt på ulike personlighetsdimensjoner Hjerneorganiske forhold Familieforhold Tilknytning Dysfunksjon Traumer og deprivasjon Misbruk og vold Psykologiske årsaker Psykodynamisk (det ubevisste, objektrelasjoner) Kognitive teorier (bevisste tanker) Nye strukturerte terapiformer gir grunn til betydelig optimisme Mentaliseringsbasert terapi (MBT) (Bateman & Fonagy, 2007) Dialektisk atferdsterapi (Linehan, 1993) Skjematerapi (Young, 1993) 10

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-99 ANGSTLIDELSER KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2694

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-99 ANGSTLIDELSER KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2694 utredningsserie 4-99 Statens helsetilsyn ANGSTLIDELSER KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2694 ANGSTLIDELSER KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING Statens helsetilsyn

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Generalisert angstlidelse

Generalisert angstlidelse Generalisert angstlidelse Vedvarende angst, bekymring og anspenthet som er plagsom og gir redusert fungering Informasjonshefte til pasient og pårørende Innhold: Alv A. Dahl, professor dr. med., Oslo Ingrid

Detaljer

Velkommen til Modul 1

Velkommen til Modul 1 Velkommen til Modul 1 Velkommen til emestring.no og den første behandlingsmodulen i sosial angst! emestring- behandlingen består av 9 behandlingsmoduler og gjennomføringen tar vanligvis 9-14 uker. Modulene

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

.RQVHQVXVNRQIHUDQVH ² QRYHPEHU 5DSSRUW QU

.RQVHQVXVNRQIHUDQVH ² QRYHPEHU 5DSSRUW QU 2PUnGHWIRUPHGLVLQRJKHOVH %HKDQGOLQJDYGHSUHVMRQL DOOPHQQSUDNVLV.RQVHQVXVNRQIHUDQVH ²QRYHPEHU 5DSSRUWQUIUD.RPLWpHQIRU NRQVHQVXVNRQIHUDQVHSURJUDPPHW Norges forskningsråd &RS\ULJKW 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges

Detaljer

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r MÅL Målet for denne modulen er å gi trenere og ledere innen idretten informasjon om noen vanlige og noen mindre vanlige

Detaljer

SCID-II. Protokoll. Strukturert Klinisk Intervju for Personlighetsforstyrrelser - DSM-IV. Fylles ut av terapeutene: Dagbehandling påbegynt: / -

SCID-II. Protokoll. Strukturert Klinisk Intervju for Personlighetsforstyrrelser - DSM-IV. Fylles ut av terapeutene: Dagbehandling påbegynt: / - SCID-II Protokoll Strukturert Klinisk Intervju for Personlighetsforstyrrelser - DSM-IV Fylles ut av terapeutene: Id-nummer (fra edb-systemet): Dagbehandling påbegynt: / - Dato for intervju: Protokollen

Detaljer

FoU-avdelingen, Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken HF, v/forskningssjef dr.med. Paul Møller (paul.moller@vestreviken.

FoU-avdelingen, Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken HF, v/forskningssjef dr.med. Paul Møller (paul.moller@vestreviken. 2007 09/2010 E A S E Examination of Anomalous Self-Experience Norsk intervjuguide for Undersøkelse av forstyrret selvopplevelse ved schizofreni og relaterte lidelser Originalpublikasjon av EASE manualen:

Detaljer

TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN

TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN En guide til lærere i grunnskolen og videregående skole ADHD NORGE ADHD Norge er en landsomfattende interesseorganisasjon som arbeider for mennesker med AD/HD

Detaljer

Hva du trenger å vite om Tvangslidelse/OCD?

Hva du trenger å vite om Tvangslidelse/OCD? Hva du trenger å vite om Tvangslidelse/OCD? Hva er tvangslidelse? Tenk deg at hjernen din setter seg fast på en bestemt tanke eller et bestemt bilde... Og så blir denne tanken eller dette bildet gjenspilt

Detaljer

Kognitiv atferdsterapi ved obsessiv-kompulsiv lidelse. Cognitive behavioral therapy for obsessive-compulsive disorder.

Kognitiv atferdsterapi ved obsessiv-kompulsiv lidelse. Cognitive behavioral therapy for obsessive-compulsive disorder. Kandidatavhandling i psykologi Kognitiv atferdsterapi ved obsessiv-kompulsiv lidelse. En gjennomgang av studier og sammenligning av kognitiv atferdsterapi i gruppe og individuell kognitiv atferdsterapi.

Detaljer

Narkolepsi -en veiviser

Narkolepsi -en veiviser Narkolepsi -en veiviser Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi 2. utgave, Oslo 2004 INNHOLD En veiledning om narkolepsi 6 Forord 6 Historikk 6 Narkolepsi 7 Virkning og utbredelse

Detaljer

Depresjon i allmennpraksis

Depresjon i allmennpraksis Depresjon i allmennpraksis Diagnostikk og behandling Eline Kalsnes Jørstad, overlege, FDPS Vårmøtet 2015 Hvorfor snakke om depresjon? Folkesykdom Livstidsprevalens 17-20% En av de hyppigste årsaker til

Detaljer

RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING. Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital

RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING. Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital INNHOLD GENERELT OM RUS OG RUSPROBLMER. RUS HOS MENNESKER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING;

Detaljer

Hjerter i lyst og nød

Hjerter i lyst og nød Hjerter i lyst og nød Seksualitet og hjertesykdom Et hefte for helsepersonell Dette heftet er en del av prosjektet HJERTER I LYST OG NØD. Prosjektet er finansiert med midler fra stiftelsen Helse og Rehabilitering

Detaljer

ATFERDSSYNDROMER FORBUNDET MED FYSIOLOGISKE FORSTYRRELSER OG FYSISKE FAKTORER...105

ATFERDSSYNDROMER FORBUNDET MED FYSIOLOGISKE FORSTYRRELSER OG FYSISKE FAKTORER...105 Innhold F00 F09 F10 F19 F20 F29 F30 F39 F40 F48 F50 F59 F60 F69 F70 F79 ORGANISKE, INKLUSIVE SYMPTOMATISKE, PSYKISKE LIDELSER...17 PSYKISKE LIDELSER OG ATFERDSFORSTYRRELSER SOM SKYLDES BRUK AV PSYKOAKTIVE

Detaljer

16. Angst. Forfattere. Sammendrag. Definisjon. Egil W. Martinsen, professor, dr. med, Aker Universitetssykehus, Universitetet i Oslo

16. Angst. Forfattere. Sammendrag. Definisjon. Egil W. Martinsen, professor, dr. med, Aker Universitetssykehus, Universitetet i Oslo 214 Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling 16. Angst Forfattere Egil W. Martinsen, professor, dr. med, Aker Universitetssykehus, Universitetet i Oslo Jill Taube, psykiater, Centrum

Detaljer

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

Syndromer, atferdsforståelse og utviklende arbeidsmiljø

Syndromer, atferdsforståelse og utviklende arbeidsmiljø Fagdager med stor bredde Syndromer, atferdsforståelse og utviklende arbeidsmiljø Tekst og foto: Sølvi Linde, Rapports redaksjonsutvalg. Fokus på fag Konferansen hadde tydelig fokus på fag, men det var

Detaljer

Veileder for utredning av pasienter med førstegangspsykose i Helse Sør-Øst

Veileder for utredning av pasienter med førstegangspsykose i Helse Sør-Øst Veileder for utredning av pasienter med førstegangspsykose i Helse Sør-Øst Utarbeidet av TIPS Sør-Øst 2008 Versjon 1.0 1 FORORD... 3 GENERELT... 5 UTREDNINGSFORLØPET SENTRALE PRIORITERINGER... 8 TABELL

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

Hva er det som hjelper?

Hva er det som hjelper? Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET DET PSYKOLOGISKE FAKULTET Ψ Med utgangspunkt i Gilberts depresjonsteori: Mindfulness og selvmedfølelse som intervensjon i behandling av depresjon. HOVEDOPPGAVE profesjonsstudiet i psykologi Anja Therese

Detaljer

AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging IS-2060 AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging Rett diagnose individuell behandling Heftets tittel: AD/HD- nasjonal retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

Digitale dokumenter: Oppgave TEKST

Digitale dokumenter: Oppgave TEKST Digitale dokumenter: Oppgave TEKST Innledning Spiseforstyrrelser er et stadig økende problem i vårt samfunn. Det rammer både barn, ungdom og voksne. Spesielt utsatt er ungdom. Det finnes flere typer spiseforstyrrelser.

Detaljer

Spiseforstyrrelser og overvekt hos barn og unge

Spiseforstyrrelser og overvekt hos barn og unge program for foreldreveiledning Q-1074 B Spiseforstyrrelser og overvekt hos barn og unge Informasjon og veiledning til foreldre og andre voksne Runi Børresen & Jan H. Rosenvinge program for foreldreveiledning

Detaljer