Definisjon: Et gjennomgående mønster av mistillit og (urimelig) mistenksomhet overfor andre mennesker. Andres motiver blir fortolket som

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Definisjon: Et gjennomgående mønster av mistillit og (urimelig) mistenksomhet overfor andre mennesker. Andres motiver blir fortolket som"

Transkript

1

2 Definisjon: Et gjennomgående mønster av mistillit og (urimelig) mistenksomhet overfor andre mennesker. Andres motiver blir fortolket som ondskapsfulle. Må ha 4 av 9

3 NB. Uten tilstrekkelig grunnlag. Sjekk. Spørsmål: Passer du godt på for å hindre at folk utnytter/skader deg? Passe godt på, inkluderer vaktsomhet. Og spesielt sensitive til andres benektede følelser holdninger og motiver! Forventning: Skade, lure, utnytte kan ha litt av kvaliteten av å bli forrått ). Har et enkelt syn på relasjoner: Jeg forventer det verste av folk, jeg stoler ikke på noen, folk er ute etter å mele sin egen kake.

4 Spørsmålet: Er du svært opptatt av om du kan stole på dine venner eller arbeidskollegaer? Mener overopptatt eller tematisk opptatthet av å: stole på, lojalitet, herunder tema som å falle en i ryggen, baksnakking, sikkerhet, bli tråkket på.

5 Spørsmål: Trygt at andre ikke vet for mye om deg? Frykten skal være grunnløs sjekk Det skal handle om mistillit ikke frykt for avisning

6 Det kan være bemerkninger eller hendelser De skal oppfattes som nedverdigende eller truende. Spørsmål: Oppfatter du ofte skjulte meninger bak det folk sier eller gjør Sterke forventninger om å bli utnyttet, ydmyket og forrått. Følelsene dette skaper minner om karaktermord! Opptatt av Personlige rettigheter.

7 Kriteriet: Over lengre tid, har vansker med å tilgi fornærmelser, urett, eller krenkelser Spørsmålet: Er du en person som bærer nag, har vansker med å tilgi folk som har fornærmet eller krenket deg. Er det mange slike? Lite tilgivelse/hevn - ofte over bagateller. Mange brudd i relasjoner.

8 Kriteriet: Opplever at ens omdømme blir angrepet, uten at det er åpenbart for andre, og reagerer raskt med sinne eller motangrep Spørsmålet: det samme Lett krenkbare, reaktivt motangrep: Hva mente du med det? Er også i forsvarsposisjon for å komme en ydmykelse i forkjøpet Affektreguleringsproblem: Aggresjon (fra fiendtlighet til vold)

9 Livs anskuelse: Livet er hardt og farlig, relasjoner kan ødelegge deg, eller du dem Kjernepatologi: ubevisst sårbarhet for ydmykelse (og bli patronisert). Beskylder andre, blir sinte og urimelige: Ødelegger sosiale og yrkesmessige bånd

10 Kriteriet: Mistenker stadig, uten at det er grunn for det, ektefelle eller partner for å være utro Spørsmål: det samme. Holdepunkter. Hva gjorde du? Underkategori: Paranoid sjalusi: Ofte benektet og projiserte lengsler Eks: Jeg lengter etter en venn som benektes, projiseres: Du må ikke tro jeg er homo! (men ikke bare begrenset til homoerotikk). Eks: Jeg er ikke den som lengter etter forbudt kjærlighet, du er! Og derfor må jeg følge med på alle dine relasjoner.

11 Andre beskrivelser av typen : Kranglete, grov, argumenterende, humørløs, gretten, kynisk, kald, defensiv, fiendtlig (på grensen til aggressiv), kritisk, selvrettferdig, arrogant og retthaversk (emosjonelt restrikte).

12 Karakteristisk forsvar: Projeksjon: misforstår det som er inn, med det som kommer utenfra. Avspaltede deler av selvet, tillegges andre, og aviser at det har noe med en selv å gjøre. Innhold: at andre fordømmer meg, at andre er misunnelige, at andre forfølger meg Også benektning, reaksjonsformasjon, forskyvning. Hvem rammes av projeksjonene? De tillegges ofte institusjoner, personer (kollegaer, naboen, kona), eller spesielle krefter.

13 Den (paranoides) onde sirkel: De treffer ofte med sin anklage, men fordi de tolker på detaljer og ikke tar hensyn til kontekst eller forhistorien, dvs. hele bildet, bommer de på den overordnede betydningen. Klassisk missattribusjon av årsak.

14 Den paranoides dilemma: Nærhet aktiverer overbevisningen (fantasiene) om at 1) relasjoner ødelegger selvet, eller 2) at en blir dratt inn i den andres agenda, eller 3) at en selv er farlig mot den andre. Mens avstand skaper fremmedgjøring fordi separasjon av selvet ikke har blitt støttet. Enten må de holde folk på avstand, eller så må de betale prisen for tillit, som er frykten for å kjøpe sin egen ydmykelse gjennom å la seg bruke.

15

16 Det finnes forskjellige paranoide fenomener. Bruker du DSM, som overtoner ytre observerbare aspekter av mistenksomhet og forfølgelse, vil du ikke fange opp andre og mer subtile former, og/eller det som aktualiserer trekket mistillit - mistenksomhet. Du kommer langt (lengst?) med en klinisk vurdering her Motoverføring: Impotens, fortvilelse, hjelpeløshet, verdiløshet, dvs. de samme følelsene som den paranoide benekter Vil denne personen saksøke meg?

17 a) Forfølgelsesangst Frykt for å bli angrepet eller konspirert mot. Ofte benektet og projisert eget sinne/hat eller konkurranse. Eks: Jeg hater og har lyst til å skade min sjef Løsning: Det er sjefen som hater meg og vil skade meg. Eks. Jeg konkurrerer med en venn. Løsning: Vennen er misunnelig på meg, og vil angripe meg

18 b) Det paranoide hatet En enorm forakt for andre, andre grupper, minoriteter etc. Ofte benektet og projisert selvforakt og frykt. Helt umulig å motargumentere her.

19 c) Erotomani Ofte benektet og projisert aggresjon og begjær. Eks: Du føler det samme som meg! og Du må da vite at du elsker meg! Kan bli helt overbevist om dette og overbeviser også andre om at den andre har oppmuntret til forfølgelse Kan stalke.

20 d) Megalomani Ofte benektet og projisert selvforakt pga egne begrensninger. Eks: Du er den patetiske, defekte, mens jeg er ufeilbarlig. Klassisk kompensasjon. Grader fra subtile former for omnipotens til vrangforestillinger.

21 e) Grandiositet Alt som treffer selvet utenfra er intensjonelt ment for selvet. Ekvivalens tenkning. Denne form for selvreferanse gir dem mye makt (og skyld) Eks blir sagt opp pga nedskjæringer. Dette treffer overbevisning om å se seg selv som en som betyr noe, mer enn som en hjelpeløs, sårbar person for krefter som er utenfor vår kontroll.

22 1. For mye vekt på mistenksomhet/mistillit. For de ligger ikke bare på mistillits - siden Paranoide har også det motsatte trekket - patologisk lojalitet (eks kultledere). De veksler også mellom fristelsen til å angripe og redselen for å bli angrepet De veksler også mellom ordentlig/ryddig/kontroll og rot/ikke-kontroll. Mer fornuftig å si at de har et tema på tillit mistillit enn at de har trekket mistillit?

23 Kulturproblematikk? Minoritetsgrupper, stigmatiserte grupper, fargede, immigranter, flyktninger, lavtlønte. Hva kommer først?

24 Struktur eller reaktivt? DSM har ikke noe godt skille mellom de med en genuin paranoid PF, og de med stressrelatert paranoide reaksjoner (det som ville skapt paranoid dynamikk i den beste av oss). Mistenksomhet kan være realistisk (ikke projisert) og har ingenting med paranoia å gjøre. Men selv om noe «treffer», er det fortsatt en projeksjon.

25 Det avgjørende er rigiditeten i det projektive forsvaret. Derfor: Sjekk alltid for reaktiv mistenksomhet (ser at terapeuten også har gode sider) eller om det er struktur (en mistanke som tas for gitt og som aldri gir seg ). Noen letter seg når de rapporterer sine projeksjoner, andre får ingen lettelse

26 ICD 10 vekter paranoide mer i narsissistisk retning opptatt av personlige rettigheter og egen betydning, samt sensitivitet for nederlag og avisning. ICD 10 mangler aggresjonspotensialet DSM 4 dekker det narsisstiske raseriet som svar på krenkelser, med nedtoner grandiositeten

27 Begge deler: - Mistenksomhet feiltoker andre som fiendtlige - Selvhenføring - Konspirasjonene - Bære nag/vansker med å tilgi - Mistenker partneren for utroskap.

28 Tre faktorer (Falkum, 2006): 1. Mistenksomhet (kriterie 1-4) 2. Fiendtlighet (kriterie 5-7) 3. Grandiositet (har sett en del sammenhenger som ingen andre forstår) Sjalusi vekter minst

29 Paranoid PF er ute av DSM 5 Erstattes med: 1. Vurder forstyrrelse i personlighetsfungering. 2. Spesifikke patologiske personlighetstrekk - a) mistenksomhet - b) intimitetsunngåelse - c) fiendtlighet - d) uvanlige antagelser

30 Barndomserfaringer med gjentatte ydmykelser som ikke kan skyves vekk eller bli navngitt og dermed aldri er blitt gjennomarbeidet. Ofte verre enn skamming, likner mer på sjelemord. Oppvekstklima preget av erting, plaging, latterliggjøring, tyning, (benektet) sadisme. Eks først skremme vedkommende, for så å latterliggjøre vedkommende for å være redd og hjelpeløs.

31 Noen foreldre trenger at barnet deres er slemt ; blitt brukt, manipulert, lekt med Noen foreldre sliter med grensene og anerkjennelsen av den andres forskjellighet. Eks Er det bra for meg, er det bra for deg Hvordan kan en stole på omsorgspersoner som trenger å ydmyke, og ikke kan skille mellom selv/andre, dvs. hvordan overleve uten tillit?

32 Ofte foreldre med et annet temperament enn barnets, og som forteller dem at barnet lett kunne vært annerledes, noe som er umulig. Ofte foreldre med en dyp mistillit til fremmede. Du kan ikke stole på andre enn din familie. Traumer: Spesielt fysisk misbruk, høy grad av fiendtlighet, og krigstraumer - ikke like mye seksuellt misbruk (Halles et.al, 2004).

33 Teorien går på at de er redd kraften og makten i noe dårlig (svakt) inni seg. Dette benektes. Gjennom projeksjon løser de ett problem, men skaffer seg samtidig et annet (evigvarende) Tema som benektes og projiseres er ofte relatert til ydmykelse, det å bli vurdert, nedlatenhet, misunnelse, forfølgelse, seksuell interesse, religion, rase.

34 Freuds teori om benektet homofili og eget ønske om å være utro, er bare ett aspekt. Det å føle seg usikker, dårlig far, ektemann, ha en mangel, være svak er like sentrale Autoritetsproblematikken kan skyldes behovet for å seire over (mektige) forfølgere (foreldre)?

35 Fra psykotiske tilstander (organiserte vrangforestillinger) til hverdagsparanoia. Inn med findiagnostikk. En nevrotiker er villig til å se på muligheten for at hans mistenksomhet kommer fra en indre overbevisning om andres destruktive hensikter En med bord.alv. grad (eller i psykotisk område) vil putte et intenst press mot terapeuten for at de skal joine dem i deres overbevisninger om at vanskelighetene er eksterne. Uten en slik forsikring, er de heller ikke trygge med terapeuten

36 Psykopatene: I motsetning til psykopatene er de paranoide dypt relasjonelle og kan/vil elske Tvangspregede: I motsetning til de tvangspregede, skiller de seg i sine historier på ydmykelse. Den tvangspregede er redd for å bli kontrollert, men mangler den paranoides frykt for fysisk avstraffelse og emosjonelle mord. De tvangspregede samarbeider med intervjueren på tross av sine opposisjonelle sider, og terapeuten får ikke så mye angst, som de paranoide induserer

37 Kan likne på arrogant narsissisme, men de har mer tomhet (som må fylles), mens de paranoide forsvarer seg mot intenst selv hat/bebreidelser. Motoverføringen kan hjelpe deg i den differensialdiagnostiske vurderingen. Med den arrogant narsissisten føler du deg usynlig og kjeder deg, mens den megalomane paranoide vekker en intens følelse av å være eksponert eller presset. Speiler faktiske følelser

38 I motsetning til narsissistene som er redd for å miste masken og må imponere andre, slik at det dårlige inni dem ikke blir synlig, bruker de paranoide benektning og projeksjon så kraftig at det ikke blir noe skam igjen (å skjule)! Energien blir derfor brukt til å følge med på dem som de frykter vil kunne ydmyke dem. De skifter altså fokuset fra eget selv, til motivene til andre Eks fra onde mennesker vil drepe meg pga min livsstil til jeg føler skyld pga noen aspekter av mitt liv.

39 Paranoid PF kan inngå som en del av malign narsissisme dvs. har i tillegg antisosiale og narsissistiske trekk.

40 Unnvikende: Paranoide betror seg ikke til andre da de tolker andres intensjoner som truende (eks. bruke informasjonen mot dem), unnvikende ser i den andre en negativ mening (eks. latterliggjøring) av dem selv Schizoide: I motsetning til den schizoide som finner trøst i distanse fra andre, vil den paranoide verken finne trøst i eller utenfor relasjoner

41 De som har Paranoid PF, har samlet sett flest antall trekk, sammenliknet med andre PF. Sjekk for vekting før du starter med behandling. Her er det en fordel med depressiv og tvangspreget tilleggsproblematikk, ikke så kult med antisosial og (malign) narsissisme (diktatorer)

SCID-II. Protokoll. Strukturert Klinisk Intervju for Personlighetsforstyrrelser - DSM-IV. Fylles ut av terapeutene: Dagbehandling påbegynt: / -

SCID-II. Protokoll. Strukturert Klinisk Intervju for Personlighetsforstyrrelser - DSM-IV. Fylles ut av terapeutene: Dagbehandling påbegynt: / - SCID-II Protokoll Strukturert Klinisk Intervju for Personlighetsforstyrrelser - DSM-IV Fylles ut av terapeutene: Id-nummer (fra edb-systemet): Dagbehandling påbegynt: / - Dato for intervju: Protokollen

Detaljer

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Det at vi spontant føler glede, sorg, sinne, frykt, sårethet, skyld og skam er i grunnen ikke noe problem. Det

Detaljer

Sinne er en helt normal reaksjon når vi Det er dem vi er mest glad i vi også kan bli mest sinte på.

Sinne er en helt normal reaksjon når vi Det er dem vi er mest glad i vi også kan bli mest sinte på. Tillegg A: Noen viktige følelser Følelser er en helt normal del av livet. Alle mennesker føler glede, sorg (tristhet), aggresjon, frykt (angst), sårethet, skyld og skam. Følelsene påvirker både tanker

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon.

Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon. Gunnar Elstad: Et lite sjelesorgkurs. Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon. Herre, Du vet bedre enn jeg at jeg blir eldre, og at en vakker dag er jeg blitt

Detaljer

Å gi slipp for å kunne ta imot Om sorg, frihet, indre objekter og den terapeutiske situasjon i

Å gi slipp for å kunne ta imot Om sorg, frihet, indre objekter og den terapeutiske situasjon i MELLANRUMMET NORDISK TIDSKRIFT FÖR BARN- OCH UNGDOMSPSYKOTERAPI NORDIC JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOTHERAPY 6 Jon Morgan Stokkeland Stavanger/Oslo Å gi slipp for å kunne ta imot Om sorg, frihet,

Detaljer

SVARTE VEIKART: DEPRESSIV TENKNING Torkil Berge og Arne Repål 1

SVARTE VEIKART: DEPRESSIV TENKNING Torkil Berge og Arne Repål 1 SVARTE VEIKART: DEPRESSIV TENKNING Torkil Berge og Arne Repål 1 Tenk deg at du er på arbeid og møter en kollega som ikke hilser på deg. Du blir lei deg, og du grubler på om han har fått noe imot deg. Senere

Detaljer

OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24

OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24 OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24 Alle 4 grunnlovene som er beskrevet i referansen ovenfor handler om sider ved Guds natur. Her inviterer Gud menneskene til å ta del i den kvalitet som vi mennesker

Detaljer

En uoffisiell guide til de tolv trinn

En uoffisiell guide til de tolv trinn En uoffisiell guide til de tolv trinn Skrevet av A A. Medlemmer i Texas, Redigert av Paul O., oversatt av Rolf Forord Følgende er et forslag til et Stor Bok Studie Møte med vekt På det fjerde trinn. Sitater

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Angst. Aggresjon. Gunnar Elstad:

Angst. Aggresjon. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Hva skjer mellom oss? Vi er ikke alltid så avslappet som vi gir inntrykk av når vi møtes. Lenge før de åpne konfliktene kommer for dagen, har vi opplevd spenninger oss i mellom. Det er slike

Detaljer

Nytt svangerskap etter tap av barn. Kristin Lynau, Line Christoffersen, Bente Guildal og Trine Giving Kalstad

Nytt svangerskap etter tap av barn. Kristin Lynau, Line Christoffersen, Bente Guildal og Trine Giving Kalstad Nytt svangerskap etter tap av barn Kristin Lynau, Line Christoffersen, Bente Guildal og Trine Giving Kalstad www.lub.no www.etbarnforlite.no 3. opplag, 8000. Revidert i 2014. Første gang utgitt av Foreningen

Detaljer

Hva sier Bibelen? Gunnar Elstad 6. Å leve med sin seksualitet Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag.

Hva sier Bibelen? Gunnar Elstad 6. Å leve med sin seksualitet Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag. Gunnar Elstad 6. Å leve med sin seksualitet Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag. Kroppen vår, utseendet og seksualiteten, er ofte viktigere for oss enn vi tror. Det at vi er trygge i rollen

Detaljer

Når barnet ikke får lov å være glad i far!

Når barnet ikke får lov å være glad i far! Rune Fardal, psykologi student Personlighetsforstyrrelser med hovedvekt på narsissistisk problematikk i relasjon til barn http://www.sakkyndig.com mail: rune@fardal.no Når barnet ikke får lov å være glad

Detaljer

Å leve sammen i kjærlighet

Å leve sammen i kjærlighet Å leve sammen i kjærlighet Del 3: Kjærlighet i praksis Av Per Hjalmar Svae Utgave: September 2001 Omsorg og livsvisdom fra hjertet Adresse: Nygårdsgaten 2B, 5015 Bergen. Tone Bell Rysst Tlf. 55 32 20 75

Detaljer

Hva kan vi gjøre for barna? Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Viktige perspektiver til kirkens trosopplæring

Hva kan vi gjøre for barna? Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Viktige perspektiver til kirkens trosopplæring Hva kan vi gjøre for barna? Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep Viktige perspektiver til kirkens trosopplæring Dette heftet er blitt til med prosjektmidler fra Trosopplæringsreformen.

Detaljer

Tankens kraft: En kognitiv tilnærming

Tankens kraft: En kognitiv tilnærming Tankens kraft: En kognitiv tilnærming Av psykolog Torkil Berge 1 Dersom du tenker etter, vil du sannsynligvis legge merke til at du stadig fører en indre samtale med deg selv. Du tenker over og ser for

Detaljer

HVA GJØR OVERGRIPER FOR Å FÅ DEN UTSATTE INN I "OVERGREPSROMMET" OG FORHINDRE AT HAN/HUN GREIER Å FLYKTE DERFRA?

HVA GJØR OVERGRIPER FOR Å FÅ DEN UTSATTE INN I OVERGREPSROMMET OG FORHINDRE AT HAN/HUN GREIER Å FLYKTE DERFRA? HVA GJØR OVERGRIPER FOR Å FÅ DEN UTSATTE INN I "OVERGREPSROMMET" OG FORHINDRE AT HAN/HUN GREIER Å FLYKTE DERFRA? "Grooming" De aller færreste overgrep skjer spontant og brutalt. Mange av de som blir utsatt

Detaljer

Foreldrearbeid der det er vold i familien

Foreldrearbeid der det er vold i familien Veileder Foreldrearbeid der det er vold i familien Erfaringer og anbefalinger fra et klinisk prosjekt ved Alternativ til Vold Innledning I denne veilederen beskrives gruppebasert foreldrearbeid med mødre

Detaljer

Plutselige dødsfall Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog Atle Dyregrov

Plutselige dødsfall Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog Atle Dyregrov Plutselige dødsfall Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog Atle Dyregrov Brosjyren er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød med midler fra stiftelsen Helse og Rehabilitering. 2. opplag 2007 finansiert

Detaljer

Hva er det som hjelper?

Hva er det som hjelper? Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Kort innføring i kognitiv terapi

Kort innføring i kognitiv terapi Kort innføring i kognitiv terapi Selvhjelpshefte Arne Repål versjon 3, 2009 Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger

Detaljer

ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova

ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova Sissel Horndal ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova 1 Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 3

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

Spesielt for besteforeldre til barn med Asperger syndrom.

Spesielt for besteforeldre til barn med Asperger syndrom. Spesielt for besteforeldre til barn med Asperger syndrom. Av Nancy Muclow Hvis ditt barnebarn nylig har blitt diagnostisert, så velkommen til verdenen Aspergers syndrom. Det er en mystisk og noen ganger

Detaljer

SENTER FOR KRISEPSYKOLOGI AS

SENTER FOR KRISEPSYKOLOGI AS SENTER FOR KRISEPSYKOLOGI AS Fortunen 7, 5013 Bergen Tlf: 55 59 61 80 Faks: 55 59 61 90 E-post: email@krisepsyk.no Voldtekt Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

KVINNE. Ta det som en. Tyrili skriftserie nr 2 ISBN - 82-8026-000-5. Tyrili skriftserie nr 2 ISBN - 82-8026-000-5. Tyrili Forskning og Utvikling

KVINNE. Ta det som en. Tyrili skriftserie nr 2 ISBN - 82-8026-000-5. Tyrili skriftserie nr 2 ISBN - 82-8026-000-5. Tyrili Forskning og Utvikling Tyrili skriftserie nr 2 ISBN - 82-8026-000-5 Tyrili Forskning og Utvikling (FOU) Tyrili Forskning og Utvikling Sverres gate 4, 0652 Oslo. Tel: 2267 5850 www.resssurser.no E-post: fou@ressurser.no Tyrili

Detaljer