SSHF virksomhetsrapport des 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SSHF virksomhetsrapport des 2015"

Transkript

1 SSHF virksomhetsrapport des 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 28.jan 2016

2 2

3 Del 1: Kvalitet og styringsindikatorer

4 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid er under 65 dager Pasienter med og uten rett til helsehjelp Tilbake til innholdsfortegnelse 95 Ventetid - alle tjenesteområder jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk VoP - Psykisk helsevern for voksne Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett Nov Des HiÅ 2015 HiÅ 2014 Akershus universitetssykehus HF 71,0 65,9 74,6 82,3 Oslo universitetssykehus HF 81,5 67,7 85,4 86,0 Sunnaas sykehus HF 50,0 54,2 51,7 75,7 Sykehuset i Vestfold HF 63,3 59,2 62,7 70,4 Sykehuset Innlandet HF 61,4 52,7 62,3 64,4 Sykehuset Telemark HF 54,5 50,8 55,2 64,7 Sykehuset Østfold HF 72,2 62,4 69,5 64,5 Sørlandet sykehus HF 61,4 58,8 61,4 68,1 Vestre Viken HF 64,4 56,0 67,6 76,1 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 66,6 59,1 68,2 72,6 Betanien Hospital 54,0 48,0 62,0 52,0 Diakonhjemmet Sykehus 54,6 54,8 54,7 54,7 Lovisenberg Diakonale Sykehus 83,9 83,3 89,2 85,9 Martina Hansens Hospital 61,0 60,0 64,0 76,0 Revmatismesykehuset 64,0 61,0 73,0 72,0 Private rusinstitusjoner med avtale 60,0 43,0 71,0 124,0 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner 66,6 59,6 68,4 72,7 Med gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett menes ventetid for ordinært avviklede pasienter. Ledelsesrapport - desember 2015 BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi 4

5 Ventetid avviklede pasienter SSHF Status siste måned: Somatikk 60 Psykisk 42 helsev.v TSB 31 Psykisk helsev b&u 31 Kirurgisk klinikk har ventetid på 64 dager i desember (mot 72 dager i desember 2014 ), og Medisinsk klinikk har 52 dager i desember (mot 45 dager i desember 2014 ), som gjør at det for somatikken som helhet i desember blir et gjennomsnitt på 60 dager, noe som er på målsetting på maks 65 dager. Ventetid i desember 2014 var i somatikken 72 dager. Psykiatrisk helsevern voksne har 42 dager og barn har 31 dager ventetid på avviklede pasienter. Psykisk helsevern voksne har ventetid under målet på 50 dager, og psykisk helsevern barn har ventetid noe over målet på 30 dager. Kravet til gjennomsnitt ventedager for fagområdet tverrfaglig spesialisert rusbehandling er fra september nedjustert til 50 dager, klinikken rapporterte i november 31 dager ventetid og er dermed godt innenfor kravet.

6 Gjennomsnittlig ventetid med prognose Sørlandet sykehus HF dager Gj ventetid - avviklede jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Faktisk 2013 Faktisk 2014 Faktisk 2015 Prognose Gj ventetid - ventende dager jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Faktisk 2013 Faktisk 2014 Faktisk 2015 Prognose

7 Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter Sørlandet sykehus HF Gjennomsnittlig ventetid avviklede med og uten rett til nødvendig helsehjelp Samlet Ikke rett Ret t 20 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

8 Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter Sørlandet sykehus HF Gjennomsnittlig ventetid ventende med og uten rett til nødvendig helsehjelp Samlet Ikke rett Ret t jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

9 Antall ventende pasienter , samlet og med/uten rett Sørlandet sykehus HF Antall ventende pasienter Samlet Ikke rett Ret t jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

10 Antall ventende over ett år og deres ventetid Sørlandet sykehus HF Antall pasienter som har ventet mer enn 1 år antall ventende ,5 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har ventet mer enn 1 år Antall år 3 2,5 2 1,5 1 0, AHUS HF DS LDS OUS HF PRIV HSØ SI HF SiV HF SS HF ST HF SUN HF SØ HF VV HF

11 Fagområde med spesielt fokus Sørlandet sykehus HF Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurgi) 140 Gj ventetid - ventende dager jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Faktisk 2013 Faktisk 2014 Faktisk Antall ventende Antall ventende jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Faktisk 2013 Faktisk 2014 Faktisk 2015

12 Fagområde med spesielt fokus Sørlandet sykehus HF Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurgi) 50 Antall ventende - over 1 år antall ventende jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Andel fristbrudd i % Fristbrudd i % av de med rett 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Faktisk 2014 Faktisk 2015

13 Fagområde med spesielt fokus Sørlandet sykehus HF Øyesykdommer dager Gj ventetid - ventende jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Faktisk 2013 Faktisk 2014 Faktisk 2015 Antall ventende Antall ventende jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Faktisk 2013 Faktisk 2014 Faktisk 2015

14 Fagområde med spesielt fokus Sørlandet sykehus HF Øyesykdommer 140 Antall ventende - over 1 år antall ventende jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Andel fristbrudd i % Fristbrudd i % av de med rett 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Faktisk 2014 Faktisk 2015

15

16 Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år Status siste måned: Somatikk 84 KPH 0 NB: ABUP data er eksl fra KPH Totalt 84 langtidsventende ved utgangen av desember. Redusert med ca 120 siden i årsskiftet. 69 av de langtidsventende er tilknyttet Kirurgisk klinikk, en reduksjon på 117 ventende siden desember Av antallet er det 49 ventende i Øyeavdelingen og klinikken arbeider med å redusere antallet med bla ny retinaklinikk i 5 etg og derav bedre kapasitet for nyhenviste på poliklinikk. I tillegg vil det i 2016 etableres smaåkirurgi på dagkirurgen for å gi enda mer kapasitet i poliklinikken. Kirurgisk klinikk har hatt positiv utvikling på denne indikatoren, og har igangsatt en rekke tiltak i forlengelse av strategiprosjekt «Operasjonspasient». Det er i desember 15 langtidsventende i Medisinsk klinikk.

17 Brev med timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvendelse Status siste måned: Med klinikk 70 % Kir klinikk 71 % KPH 90 % Hensikten med målet er å oppnå økt pasientsikkerhet gjennom å forhindre at pasienter kan bli oversett eller falle ut av ventelister. Resultat for desember viser at det for somatikken var 71 % timetildeling i første brev. For Kirurgisk klinikk er resultatet 71 % og for Medisinsk klinikk 70 %. Resultatet i Kirurgi er det beste oppnådd hittil i år. I Klinikk for psykisk helse er resultatet 90 % i desember. Målet er lettest å nå på avdelinger med kort gjennomsnittlig ventetid, og måloppnåelsen varierer fra fagområde til fagområde. Forutsigbare planer for leger/behandlere er avgjørende i arbeidet med direktebooking. Ved økt fokus på måltallet i klinikkene forventes en bedring av resultatoppnåelse fremover. Endringene i pasientrettighetsloven innebærer at pasientene nå har et lovkrav på direkte time, og alle avdelinger må fortsette arbeidet med å oppfylle denne rettigheten.

18 Epikrisetid 100% innen 7 dager Status siste måned: Somatikk 82 % Psykisk helsevern 90 % voksne TSB 86 % Psykisk helsevern barn og unge 81 % I desember ble 82 % av epikrisene i somatikken sendt ut innen 7 dager. Andel sendt innen riktig tid har ligget over 80% de siste månedene. Tallene for Medisinsk klinikk og Kirurgisk klinikk er 82 %. I desember var andel epikriser innen 7 dager 88 % for Klinikk for psykisk helse (VOP, ABUP og TSB). Resultatene for psykisk helsevern for voksne, ABUP og TSB, er på henholdsvis 90%, 81% og 86%. Andel utsendte epikriser innen 7 dager ligger i gjennomsnitt for sykehuset i 2015 på 84 %. Snittet for 2014 var 85 %.

19 Antall åpne dokumenter mer enn 14 dager gamle Det er i desember åpne dokumenter som burde vært lukket. Antall auto-godkjente dokumenter er for desember 212. I tillegg finnes åpne dokumenter under området røntgen, lab. og patologi (prøvesvar).

20 Usignerte prøvesvar Totalt usignerte prøvesvar ved utgangen av desember. Antallet er fordelt på 951 labsvar til vurdering, røntgensvar til vurdering og 2 patologisvar til signering.

21 Pasienten opplever ingen fristbrudd Status siste måned: Somatikk 3,6 % Psykisk 0,7 % helsev.v TSB 5,5 % Psykisk helsev b&u 0,0 % I somatikken er det i desember 137 brudd, som utgjør 3,6 % av avviklede elektive rettighetspasienter. Kirurgisk klinikk har 119 fristbrudd i desember mot 63 i desember Majoriteten er knyttet til Urologisk seksjon SSK (45 brudd), Ortopedisk avdeling Arendal (47 brudd) og Øyeavdelingen (9 brudd). Medisinsk klinikk har 18 fristbrudd i desember, fordelt på fire avdelinger. 6 av de rapporterte fristbruddene er registreringsfeil, det vil si at det ikke er reelle fristbrudd. 12 av de rapporterte fristbruddene ble håndtert innen 2 uker etter fristbruddsdato. De reelle fristbruddene henger i stor grad sammen med kortvarig akutt fravær hos behandler. Klinikk for psykisk helse rapporterer 4 fristbrudd i desember, 1 stk i psykisk helsevern voksne og 3 stk i TSB. Pr 1. januar er det 166 pasienter med fristbrudd på ventelisten. Størst andel i Kirurgisk klinikk med 118 ventende fristbrudd. Totalt 72 ventende fristbrudd ved Urologisk seksjon SSA og SSK, 16 ved Ortopedisk seksjon SSA og 9 ved Øyeavdelingen.

22 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Pasientene opplever ikke fristbrudd 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Andel fristbrudd avviklede pasienter per tjenesteområde jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk Psykisk helsevern - BUP Psykisk helsevern - VOP TSB Desember 2015 HiÅ HiÅ Prosentandel fristbrudd avviklede pasienter per foretak og tjenesteområde Som VoP BUP TSB Totalt Akershus universitetssykehus HF 1,2 0,0 3,1 0,0 1,2 6,4 8,1 Oslo universitetssykehus HF 1,2 0,6 0,0 0,0 1,1 12,0 14,6 Sunnaas sykehus HF 1,7 0,0 0,0 0,0 1,7 2,2 0,0 Sykehuset i Vestfold HF 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 1,3 2,4 Sykehuset Innlandet HF 0,6 0,0 2,0 0,0 0,6 1,6 2,7 Sykehuset Telemark HF 0,9 0,7 0,0 0,0 0,9 7,3 13,3 Sykehuset Østfold HF 1,3 1,3 0,0 0,0 1,3 2,6 3,1 Sørlandet sykehus HF 3,6 0,7 0,0 4,8 3,4 3,7 5,3 Vestre Viken HF 0,3 0,0 1,3 0,0 0,3 0,9 1,7 Betanien Hospital 0,2 0,2 1,7 2,8 Diakonhjemmet Sykehus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,2 0,0 0,0 7,4 0,4 0,9 3,4 Martina Hansens Hospital 0,1 0,1 0,5 0,9 Revmatismesykehuset 0,6 0,6 1,1 1,8 Private institusjoner m/avtale 0,2 0,0 0,0 3,0 0,4 1,9 4,1 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner 1,0 0,3 1,1 1,6 1,0 4,3 6,3 Ledelsesrapport - desember

23 Andel fristbrudd for avviklede og ventende pasienter Sørlandet sykehus HF Andel fristbrudd avviklede pasienter i % Indikatorer ventetid og fristbrudd 2015 Fristbrudd i % av de med rett 10% 8% 6% 4% 2% 0% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Faktisk 2013 Faktisk 2014 Faktisk 2015 Prognose 2015 Andel fristbrudd ventende pasienter i % Fristbrudd i % av de med rett 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Faktisk 2014 Faktisk 2015 Prognose 2015

24 Andel fristbrudd avviklede - alle tjenesteområder 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember ,9 % 6,3 % 6,3 % 7,5 % 7,0 % 6,6 % 7,3 % 9,5 % 8,4 % 7,8 % 7,0 % 5,7 % ,7 % 5,8 % 5,8 % 5,3 % 6,5 % 6,3 % 5,8 % 8,3 % 7,5 % 6,7 % 5,2 % 4,9 % ,6 % 5,8 % 6,0 % 5,7 % 4,7 % 4,7 % 5,0 % 5,6 % 4,0 % 3,8 % 1,9 % 1,0 %

25 Indikatorer ventetid og fristbrudd 2015 Fagområder med høy/lav andel fristbrudd for avviklede og ventende pasiente Sørlandet sykehus HF 5 fagområder med høyest fristbrudd i perioden Des-15 Fristbrudd avviklede pasienter Antall Andel Fagområde med størst volum og % andel(* Urologi 46 18,9 % Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmaki 47 8,3 % Karkirurgi 10 11,6 % Øyesykdommer 9 8,5 % LAR - Legemiddelassistert rehabilite 1 20,0 % Samlet fristbrudd i Des ,6 % *) sortert i forhold til en kombinasjon av antall fristbrudd Tabellen vise og fristbrudd i % av pasienter med rett til helsehjelp 81 % av alle fristbrudd 5 fagområder med lavest fristbrudd i perioden Fristbrudd avviklede pasienter Antall Andel Fagområde med størst volum og % andel(* Fordøyelsessykdommer 1 0,5 % Kvinnesykdommer og elektiv fødsels 2 0,3 % Barnesykdommer 1 0,6 % Hjertesykdommer 2 0,6 % Gastroenterologisk kirurgi 2 0,9 % Samlet fristbrudd i Des ,6 % *) sortert i forhold til en kombinasjon av antall fristbrudd Tabellen vise og fristbrudd i % av pasienter med rett til helsehjelp 6 % av alle fristbrudd Fagområder uten fristbrudd - ventende LAR - Legemiddelassistert rehabilitering Øre-nese-hals sykdommer Medisinsk biokjemi Blodsykdommer (hematologi) Yrkes- og arbeidsmedisin Medisinsk genetikk Generell indremedisin Medisinsk mikrobiologi Habilitering Nevrokirurgi Hud og veneriske sykdommer Nevrologi Kjevekirurgi og munnhulesykdom Nukleærmedisin Klinisk nevrofysiologi Nyresykdommer Generell kirurgi Onkologi Immunologi og transfusjonsmedisin Patologi Barnekirurgi (under 15 år) Rehabilitering Klinisk farmakologi Revmatiske sykdommer (revmatologi) Transplantasjon, utredning og kirurgi Thoraxkirurgi (inklusiv hjertekirurgi) 5 fagområder med høyest fristbrudd i perioden Des-15 Fristbrudd ventende pasienter Antall Andel Fagområde med størst volum og % andel(* Urologi 70 13,5 % Lungesykdommer 14 5,0 % Karkirurgi 6 4,1 % Radiologi 1 20,0 % Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakiru 16 1,0 % Samlet fristbrudd i Des ,4 % *) sortert i forhold til en kombinasjon av antall fristbrudd Tabellen vise og fristbrudd i % av pasienter med rett til helsehjelp 72 % av alle fristbrudd

26 28

27 Utfordringer 2016 (1) HSØ Hva betyr det for våre prioriteringer? Mange som fortsatt venter holder ikke det vi lover For de nyhenviste som venter For dem som er inne i et pasientforløp (etterslep) Trenger bedre prosessmål, jf. pakkeforløp kreft Standardiserte forløpstider for utvalgte pasientgrupper Fjerne/redusere etterslep Enda mer erfaringsdeling / læring på tvers

28 Utfordringer 2016 (2) HSØ Hva betyr det for våre prioriteringer? Ledelse i fokus - lære av hverandre Stab/støtte må inn og være med i lokale team Alle må ha 6 mndr. planhorisont også i praksis Dreie fokus mot «maksimal ventetid» og «totalt unødvendig ventetid» Kontrollpasienter må få/ha time i hånden Bedre utnytting av time-kapasiteten, både i nærmeste uker og langsiktig Riktig bruk av prioriteringsveiledere Lage regionale retningslinjer for kontroll/oppfølging

29 Utfordringer 2016 (3) HSØ Hva betyr det for våre prioriteringer? Langsiktig planlegging / logistikken i forløpet Uklarheter/glipper i overgangene / ansvarsoverføringene Store opplæringsbehov Har allerede mange prosedyrer; må tas i bruk Felles mal for ventelisteføring inn/ut av venteliste DIPS kodeverk Ledelse - se sammenhengen med andre lederoppgaver Ressurs-sette i forhold til pasientens behov Lære opp / inspirere / motivere / stimulere - kommunikasjon Gjøre lederne trygge i rollen Arbeide mere med ressursutnyttelse / produktivitet

30 Overordnede mål 2016 Tidligere styringsbudskap ligger fast, jf. Oppdragsdokument 2016 fra HOD: Ingen fristbrudd Gjennomsnittlig ventetid (avviklede pasienter) skal være under 65 dager En grunnleggende forutsetning for måloppnåelse, og et premiss for de aktiviteter som kreves gjennomført for å oppnå resultatmålene under, er utvidelse av planleggingshorisonten til minimum 6 måneder i alle poliklinikker.

31 Vår største utfordring i nov var..

32 Fristbruddportalen Helfo 800Helse Fristbrudd ut? SSHF Fristbrudd inn? Flekkefjord Kristiansand Arendal

33 Prognose fristbrudd Tidligere innmeldt Justert prognose Per 1. november Per 31. desember Tabell: Prognose for utvikling fristbrudd HSØ (fristbrudd ventende) 37

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport mai 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 18. juni 2015

SSHF virksomhetsrapport mai 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 18. juni 2015 SSHF virksomhetsrapport mai 2015 (Styresak 090-2015) Styrepresentasjon 18. juni 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Kvalitetsparametere pr mai Ventetider avviklede og ventende Henvisninger og behandlingstid

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport juni og juli 2015 Tall pr august. (Styresak ) Styrepresentasjon 10. september 2015

SSHF virksomhetsrapport juni og juli 2015 Tall pr august. (Styresak ) Styrepresentasjon 10. september 2015 SSHF virksomhetsrapport juni og juli 2015 Tall pr august (Styresak 067-2015) Styrepresentasjon 10. september 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Kvalitetsparametere pr juli PasOpp SSF Pakkeforløp Kval

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder)

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Ventetid - alle tjenesteområder Dager 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 Jan 2016 Feb Mar

Detaljer

Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt poliklinisk effektivitet i 2015

Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt poliklinisk effektivitet i 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt

Detaljer

Virksomhetsrapport mai 2018

Virksomhetsrapport mai 2018 Virksomhetsrapport mai 2018 Styresak 040-2018 Fagdirektør Per Engstrand Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 25.06.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet

Detaljer

Organisering av RHFets prosjekt

Organisering av RHFets prosjekt Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Langtidsventende Organisering av RHFets

Detaljer

Styresak. November 2017

Styresak. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak November 2017 12.12.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Ventelister mars 2008

Ventelister mars 2008 Ventelister mars 28 Gjennomsnittlig ventetid (for pasienter som står på venteliste) 31.12.7 11 dager 31.1.8 16 dager 29.2.8 15 dager 31.3.8 12 dager Jauuar 21 Mars 28 Antall på venteliste 31.12.7 4.9 pasienter

Detaljer

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Desember 2017

Ledelsesrapport. Desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018

Detaljer

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider.

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider. Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref.: 08/02142-67 Vår ref.: 2011/00697-15/413/ Silseth Dato: 15.10.2012 FRISTBRUDD OG LANGE VENTETIDER I HELSEFORETAKENE Det vises til brev datert 12.9.2012.

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2017

Ledelsesrapport. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017

Detaljer

Styresak. Februar 2017

Styresak. Februar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2017

Ledelsesrapport. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Januar 2017

Styresak. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2017 23.02.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2018 20.02.2018 Innhold

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 10/5518 Styret har bedt

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 26.01.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 2010/5518/012 RAPPORT TIL

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Ledelsesrapport. April 2017

Ledelsesrapport. April 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport April 2017 18.05.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Styresak. Foreløpige tall desember 2013

Styresak. Foreløpige tall desember 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Desember 2015

Styresak. Desember 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2016

Ledelsesrapport. September 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 19.10. Innhold

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Virksomhetsrapport mars 2016

Virksomhetsrapport mars 2016 Virksomhetsrapport mars 2016 Styresak 062-2016 21. april 2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk 2 1. Oppsummering

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013 Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013 1.0 Bakgrunn Helse Finnmarks kvalitetsstrategi skal gi økt fokus på kvalitet, og sikre detaljerte kvalitetsresultater til de ulike

Detaljer

Styresak Rapportering per august 2018

Styresak Rapportering per august 2018 Styresak 076-2018 Rapportering per august 2018 11.09.2018 Innhold 1. Målekort 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Prioritering av psykisk helsevern og TSB 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Produktivitet 7.

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2018 16.04.2018 1 Innhold

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Muligheter og begrensninger

Muligheter og begrensninger Offentlig helsestatistikk om ventetider og ventelister Muligheter og begrensninger Olav Valen Slåttebrekk 1 Hva måles i ventelistestatistikken? Øyeblikkstall Antall ventende på et tidspunkt Periodetall

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland 078/10 O Rapport til Styret om ventetid og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland 078/10 O Rapport til Styret om ventetid og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.9.21 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland 78/1 O Rapport til Styret om ventetid og fristbrudd Arkivsak 21/445/12 RAPPORT TIL

Detaljer

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.

Detaljer

Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan. Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF

Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan. Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF 25. februar 2009 1 Kort om prioriteringsforskriften Hvorfor et nasjonalt prosjekt? Om prosjektet

Detaljer

Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling

Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling VEDLEGG Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling Tabell v8.1 Ventetidsfordeling i prosent 1 tertial 2002 til. Ordinært avviklede henvisninger til innleggelse. Ventet 2002 2003 2004 2005 2006 Antall

Detaljer

Virksomhetsrapport 2016

Virksomhetsrapport 2016 Virksomhetsrapport 2016 Styresak 007-2017 Fagdirektør Per Engstrand 26.01.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Antall ventende og ventetid i Helse Stavanger

Antall ventende og ventetid i Helse Stavanger RAPPORT TIL STYRET OM VENTETID OG FRISTBRUDD I styresak 080/09O fikk styret en bred orientering om utviklingen i ventetid og fristbrudd ved SUS. Styret ba om fortløpende rapportering av utviklingen til

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapport august 2016

Virksomhetsrapport august 2016 Virksomhetsrapport august 2016 Styresak 064-2016 Fagdirektør Per Engstrand 08.09.2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapport Januar 2017

Virksomhetsrapport Januar 2017 Virksomhetsrapport Januar 2017 Styresak 015-2017 Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 23.02.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning

Detaljer

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall Utdanningstid = antall år fra autorisasjon til spesialistgodkjenning, avgrenset til godkjenninger etter norske regler og til de som har minst 5 år (eller for grenspesialiteter, minst 6 år) og max 15 år.

Detaljer

Virksomhetsrapport April 2017

Virksomhetsrapport April 2017 Virksomhetsrapport April 2017 Styresak 043-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.05.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist, yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen under 70 år per 3. november 2014.

Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist, yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen under 70 år per 3. november 2014. Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist, yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen under 70 år per 3. november 2014. Antall godkjente hovedspesialiteter per hovedspesialitet V40 ANTHOVSP:

Detaljer

Ledelsesrapport. Februar 2016

Ledelsesrapport. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mai 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Styresak. Oktober 2016

Styresak. Oktober 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF Arkivsak Dato 23.04.2012 Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.04.2012 Sak nr 045-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Ventende pasienter og ventetider

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport februar 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 26. mars 2015

SSHF virksomhetsrapport februar 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 26. mars 2015 SSHF virksomhetsrapport februar 2015 (Styresak 032-2015) Styrepresentasjon 26. mars 2015 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Ventetid avviklede pasienter - februar Status siste måned: Somatikk 66 Psykisk

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Plan for oppfølging av ventetid, pasientforløp og effektivitet i 2015. Sykehuset Innlandet

Plan for oppfølging av ventetid, pasientforløp og effektivitet i 2015. Sykehuset Innlandet Plan for oppfølging av ventetid, pasientforløp og effektivitet i 2015 Sykehuset Innlandet Utfordringsbildet Gjennomførte tiltak Langtidsventende 2013-14 Kontakt med ventende for avklaring Oppfylling ledige

Detaljer

Norsk overlegeforening

Norsk overlegeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall Utdanningstid = antall år fra autorisasjon til spesialistgodkjenning, avgrenset til godkjenninger etter norske regler og til de som har minst 5 år (eller for grenspesialiteter, minst 6 år) og max 15 år.

Detaljer

Norsk overlegeforening

Norsk overlegeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Analyse av pasientkontakter for pasienter i pågående forløp i Helse Vest. Juni 2017

Analyse av pasientkontakter for pasienter i pågående forløp i Helse Vest. Juni 2017 Analyse av pasientkontakter for pasienter i pågående forløp i Helse Vest Juni 2017 1 Innhold Innledning...3 Forutsetninger og beskrivelse av data...3 Pasientforløp...3 Beskrivelse av data...6 Henvisninger

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Prakt. spesialisters landsforening

Prakt. spesialisters landsforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2015 Norsk pasientregister

Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2015 Norsk pasientregister Rapport IS-2390 Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Utgitt: 11/2015 Bestillingsnummer: IS-2390 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer

Detaljer

Analyser innen ventetid BUP og pakkeforløp kreft. Vedlegg styresak

Analyser innen ventetid BUP og pakkeforløp kreft. Vedlegg styresak Analyser innen ventetid BUP og pakkeforløp kreft Vedlegg styresak 76-2018 Ventetid BUP Ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet Ventetid avviklede BUP HSØ 2016 2017 2018 Akershus universitetssykehus

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapport mars 2018

Virksomhetsrapport mars 2018 Virksomhetsrapport mars 2018 Styresak 032, del 1:3 12.apr.2018 Fagdirektør Per Engstrand Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport januar 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 26. februar 2015

SSHF virksomhetsrapport januar 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 26. februar 2015 SSHF virksomhetsrapport januar 2015 (Styresak 021-2015) Styrepresentasjon 26. februar 2015 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Ventetid avviklede pasienter - januar Status siste måned: Somatikk 65 Psykisk

Detaljer

Sør-Trøndelag lægeforening

Sør-Trøndelag lægeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876)

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Hvordan besvare høringen? Høringen gjennomføres ved hjelp av en kombinasjon av faste svarkategorier og åpne spørsmål. Metodikken

Detaljer

Prakt. spesialisters landsforening

Prakt. spesialisters landsforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Den norske legeforening

Den norske legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Virksomhetsrapport november 2018

Virksomhetsrapport november 2018 Virksomhetsrapport november 2018 Styresak 079 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 20.12.2018 HR, aktivitet, økonomi Årsverk oktober,november og desember 2018 Sykefravær pr oktober 2018 Aktivitet oktober,november

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Virksomhetsrapport november 2016

Virksomhetsrapport november 2016 Virksomhetsrapport november 2016 Styresak 096-2016 - Fagdirektør Per Engstrand 15.12.2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Yngre legers forening

Yngre legers forening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer