Trine Moe, prosjektleder for Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trine Moe, prosjektleder for Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold"

Transkript

1 Trine Moe, prosjektleder for Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold

2 Agenda før lunsj : Velkommen (Kaffe fra kl 0845) Velkommen til Norske Skog Saugbrugs v/kjell-arve Kure, direktør, Norske Skog Saugbrugs AS Hva er Kunnskap i sentrum v/jan-erik Erichsen, leder, Profileringsutvalget, Haldens næringsråd Velkommen til Partnerskapsmøte v/siv H. Jacobsen, leder, Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold Gjennomgang av møte og «Dette ble vi enige om sist» v/trine Moe, prosjektleder, Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold : Strategiarbeid Strategisk grunnlag Innovative Østfold Hvordan jobber vi med å øke innovasjonsgraden til bedrifter v/gabriela Grolms, rådgiver, Østfold fylkeskommune : Pause Status for Østfold Indikatorer v/steinar Normann, rådgiver, Østfold fylkeskommune Målsettinger : Lunsj

3 Agenda etter lunsj Kunnskap i Sentrum Omvisning av Kunnskap i sentrum v/jan-erik Erichsen, leder, Profileringsutvalget, Haldens næringsråd Følg din drøm v/javad Mushtaq, Strategy Manager, Aker Solutions : Pause Strategisk grunnlag forts. Strategier Oppsummering v/tom Skyrud, partner, Forskningsrådet Neste møte Ca 1600: Møte slutt

4 Dette ble vi enige om sist.

5 Organisering av reiselivet i Østfold Partnerskapet ønsket ikke å diskutere saken og tok informasjonen til orientering

6 Partnerskapet sender en forespørsel til Kompetanseforum Østfold om hva Partnerskapet kan bidra med og hvordan et samarbeid kan tilrettelegges. Partnerskapet ønsker en tilbakemelding fra Østfoldambassadørene om hvordan de kan bidra til å spre behovet for kompetanse til ungdommer, og hvordan de kan kobles mot Kompetanseforum. Kompetanseforum Østfold

7 Prosjektleder jobber videre med kommunikasjonen om Partnerskapet Kommunikasjon om Partnerskapet

8 Partnerskapet for Næringsutvikling i Østfold synes prosjektideen fra Østfoldambassadørene er veldig bra og ønsker å støtte opp om det videre arbeidet. Prosjektide fra Østfoldambassadørene

9 Partnerskapet tar prosjektet «Økt verdiskaping grønnsaker, frukt og bær» inn i sin portefølje. Prosjektet er i Prosjektutviklingsfasen. Rapportering til partnerskapet skjer ved milepæler, beslutningspunkter og avslutning. Partnerskapet gir en anbefaling om deltakelse og finansiering av prosjektet til organisasjoner både i og utenfor partnerskapet Økt verdiskaping grønnsaker, frukt og bær

10 Partnerskapet for Næringsutvikling i Østfold ønsker at det gjøres en bedre forankring i forhold til de prosjekter som allerede er i gang, som fungerer og har vært vellykket, og at det i tillegg ses nærmere på de prosjekter som tidligere har vært gjennomført uten å lykkes. Partnerskapet ønsker en ny presentasjon av prosjektet Verdiskaping i by- og tettstedsnær skog og utmark, når de nødvendige utredninger er gjennomført. Økt verdiskaping i by- og tettstedsnær skog

11 Status Østfold attraktivitet Antall arbeidsplasser i Østfold økte i Veksten skjedde både i næringslivet og det offentlige. Det var vekst i antall arbeidsplasser i Norge i 2017, men arbeidsplassveksten i Østfold var høyere enn gjennomsnittet, både i privat og offentlig sektor. De strukturelle betingelsene for vekst i næringslivet i Østfold har vært forholdvis gode de siste årene, men veksten har likevel vært sterkere enn forventet. Det tyder på at Østfold har vært et attraktiv fylke for næringslivet de siste årene. I 2017 var Østfold det tredje mest attraktive næringsfylket i landet. Dette er en sterk forbedring. Østfold har tidligere hatt en svært svak næringsattraktivitet, men har nå blitt et attraktivt næringsfylke. Folketallet i Østfold fortsatte å øke i samme takt som tidligere i 2017, til tross for at befolkningsveksten på landsbasis har blitt lavere. Innvandringen har blitt lavere, både i Østfold og ellers i landet. Østfold har imidlertid fått stadig større innenlands innflytting. Dermed har nettoinnflyttingen holdt seg på et høyt nivå sammenliknet med andre fylker. Nettoflyttingen til Østfold blir positivt påvirket av bedre arbeidsplassvekst i eget fylke, men lavere nettoinnvandring til Norge påvirker nettoflyttingen negativt. Samlet sett var det forventet en nedgang i nettoflyttingen til Østfold i 2017, men til tross for dette økte nettoflyttingen. I 2017 ble derfor nettoinnflyttingen til Østfold høyere enn forventet. Østfold har hatt bedre flyttetall enn forventet i alle enkeltårene etter 2003 og er over tid det mest attraktive fylket for bosetting av alle fylkene. Østfold har dermed beveget seg fra å ha sterkt negativ næringsattraktivitet til å få en positiv næringsattraktivitet og høy arbeidsplassvekst. Dette har skjedd samtidig med at Østfold fremdeles har beholdt sin positive bostedsattraktivitet. Utviklingen er nå langt mer balansert og sunnere enn tidligere, med god balanse mellom arbeidsplass- og befolkningsutvikling.

12 Fyrtårnprosjekt «Mulighetsriket» NÆRINGSRIKET PROSJEKT STATLIGE ARBEIDSPLASSER TIL ØSTFOLD

13 Status Ny prosjektleder Lansert hovedfilm og 4 bedriftsfilmer. Kampanjene har nådd totalt 2,9 millioner og har hatt visninger/lenkeklikk. Ambassadørprogrammet har det vært mye oppmerksomhet rundt. De produsere også mye innhold. Dette produserer ambassadørene: Østfoldfakta publiseres på instagram hver uke Initiativ til nye prosjekter Intervjuer med grundere som har utenlandsk bakgrunn Instagram Testing av aktiviteter i Østfold lage videoer og tekster Initiativ til bedre samarbeid i østfold «Heier du på naboen?» Besøk hos innovative bedrifter lage videoer og tekst Sette fokus på FoU Fjøsrunden Vlogging Podcast «Kvinner med tæl» - intervjuer med kvinner fra næringslivet i Østfold

14 Fyrtårnprosjekt «Store datasenter til Østfold» NÆRINGSRIKET PROSJEKT STATLIGE ARBEIDSPLASSER TIL ØSTFOLD

15 Status Sarpsborg kommune har overtatt prosjektlederansvaret fra Smart Innovation Norway. Sarpsborg kommune og Våler kommune har etablert hvert sitt delprosjekt for klargjøring av tomt. Fullfinansieres av hver av kommunene. Lokale prosesser mot grunneiere. Sarpsborg kommune og Våler kommune har etablert et fellesprosjekt (ledet av Sarpsborg) for kraft, fiber, energigjenvinning og kommersialisering. Sarpsborg kommune har ute et anbud for konsulentbistand. Sarpsborg kommune har sendt søknad om økonomisk støtte fra fylkeskommunen på kr. 2 mill. Forventet oppstart på Hovedprosjektet er i månedsskifte okt/nov.

16 Prosjektutviklingsfase «Nettverk for kompetansetilflytting» NÆRINGSRIKET PROSJEKT STATLIGE ARBEIDSPLASSER TIL ØSTFOLD

17 Aktiviteter Spørreundersøkelse og dybdeintervju tilflytterne, bedrifter og ansatte (høyere utd) Studietur Oslo, Bergen, Gjøvik Koble egne ressurser (Borregaard onboarding program, Bee2Bee, HIØ Videre) Facebook gruppe Informasjon om offentlige tjenester, SUA Norsk kurs «Bli kjent i Østfold» arrangement Nettverk for kompetansetilflyttere 17

18 Foreløpig resultat - Tiltak for tilflyttere - Hva var viktig for deg da du flyttet til Halden? Interessant jobb, bosted og sosialt nettverk var viktigst 18

19 Fyrtårnprosjekt «STATLIGE ARBEIDSPLASSER TIL ØSTFOLD» Status, 24. august 2018 NÆRINGSRIKET PROSJEKT STATLIGE ARBEIDSPLASSER TIL ØSTFOLD

20 STATUS PÅGÅENDE DELPROSJEKTER DELPROSJEKT Halden fengsel STATUS: Arbeid mot fagforeninger og politisk, skal jobbes frem merknader til St. Prp. 1 S ( ). Politihøgskolen STATUS: Jobbes på mange fronter, stort medietrykk, møte med PHS, 400 kroner i støtte hos Moss og Rygge kommuner, arbeid mot Prp. 1 S ( ) Tolletaten Forsvarsmateriell Luftkap/Kjeller flyplass Nasjonalt teatermuseum IFE/Dekommisjonering Småflyvirksomhet i Rakkestad Utlendingsforvaltning NRK STATUS: Colbjørnsen-utvalget leverer rapport 15. juni. Faglig innspill til videre intern prosess. Videre fremdrift er ikke avklart. STATUS: Fulgt opp, ny informasjon fra utredningen. STATUS: Møter gjennomført med statssekretær i Kulturdepartement, statsråd i Kunnskapsdepartementet, med mer. STATUS: IFEs styre vedtok at Halden-reaktoren skal stenges. IFE satser videre i Halden på forskning og aktiviteter som ikke avhenger av reaktoren. Hovedprosjekt støtter miljøet knyttet til IFE ifm omstilling, blant annet ved å se muligheter for et globalt dekommisjoneringssatsing (130 stillinger). STATUS: Utarbeidet brosjyre. Tilbud om støtte fra hovedprosjektet. Søknad om midler. STATUS: På vent på grunn av Politireformen sjef PU er aktivt ute og kjemper for at ingen endringer skal gjøres. STATUS: Mulighetene for å flytte deler av NRKs sentral virksomhet til Fredrikstad er vurdert. Ikke aktuelt delprosjekt, terminert. +30 Skatteetaten STATUS: Realisert arbeidsplasser, ikke ytterligere potensial p.t. med tanke på Oljeskattkontoret. Helfo STATUS: Besluttet å tilføre cirka 30 nye stillinger til Fredrikstad (juni 2018) Grønn: Aktivt delprosjekter, progresjon. Blå: Aktiv delprosjekt, men parkert. Rød: Inaktivt delprosjekt, realisert eller terminert. Grå: Forslag til delprosjekt

21 RESULTATER SÅ LANGT Statlige virksomhet (delprosjekter) Kommune Estimert antall arbeidsplasser Beslutning tatt Tidspunkt for etablering Barnehuset Moss 13 Mars november 2016 Sivil klareringsmyndighet Moss 30 Februar Skattekontoret (flyttet fra Ski) Moss 34 Mars oktober 2018 Fylkesmannskontoret (beholdes i Moss og styrkes ytterligere som nytt hovedsete for region Viken) * Prosjektet har støttet delprosjektene som er merket i grønt Moss 130 Juni januar 2020 NAVs regionskontor (flyttes til Moss fra Akershus øst og Sarpsborg) AIM Norway etablerer kontor og testcelle for F-35-motoren til de nye F-35-kampflyene Moss 130 Juni Januar 2019 Rygge Desember /2021 Halden fengsel Halden 100 Desember 2017 Ikke avgjort Norsk nukleær dekommisjonering (NND) Halden 20 Desember februar 2018 Helfo Fredrikstad 30 Juni Tollregion Øst-Norge Fredrikstad 337 Juni Totalt antall arbeidsplasser (nyetablert og reddet) 974 av disse har prosjektet vært direkte involvert i 781 (414 i forprosjektet, og 367 så lang i hovedprosjektets første halvår)

22 Fyrtårnprosjekt «Digital bærekraft Østfold» NÆRINGSRIKET PROSJEKT STATLIGE ARBEIDSPLASSER TIL ØSTFOLD

23 Status Prosjektet er satt på vent Rådmannsutvalget ønsker en forstudie og at kommunene sammen med fylkeskommunen skal lede og utføre dette selv. Denne forstudien skal pågå frem til Beslutning i rådmannsutvalget om videre arbeid skal fattes innen

24 Konseptutviklingsfasen «Nettverk ambisiøse bedrifter» NÆRINGSRIKET PROSJEKT STATLIGE ARBEIDSPLASSER TIL ØSTFOLD

25 Konseptutviklingsfasen «Næringsvertskap» NÆRINGSRIKET PROSJEKT STATLIGE ARBEIDSPLASSER TIL ØSTFOLD

26 Strategisk grunnlag

27 Grupper Skape vekst i eksisterende bedrifter Siv Henriette Jacobsen Leder av Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold Skape flere levedyktige nyetableringer Anders Johansen Næringshagen Østfold Tiltrekke virksomheter utenfra Andreas Lervik Østfold fylkeskommune Nina Glomsrud Saxrud Fylkesmannen i Østfold Per Annar Lilleng Innovasjon Norge Carl-Morten Gjeldnes Høgskolen i Østfold Thor Hals Askim Kommune Simen Nord Østfold fylkeskommune Thor Edquist Halden kommune Tom Skyrud Forskningsrådet Hanne Tollerud Moss kommune Ulf Lervik LO Østfold. Arne Hæhre Tor Frydenberg NAV Østfold Halden Næringsråd Tor Prøitz Østfold fylkeskommune Morgan Pettersen Sarpsborg og Rakkestad Næringsforeninger Thomas Engh Sarpsborg kommune Kjell Arne Græsdal Fredrikstad Næringsforening Svend Arild Uvaag Østfold Bondelag Helge Hasvold Fredrikstad kommune. Carsten Lier Eidsberg kommune Jens-Petter Berget Halden kommune Anne Wold Østfold fylkeskommune. Kristine Hasle Askim kommune Yngvar Trandem Mosseregionens næringsutvikling

28 Vår begrepsbruk

29 Innspill på ambisjon

30 Innspill på mål

31 Strategisk grunnlag Innsatsområdet 1: Skape vekst i eksisterende bedrifter Mål: Doble innovasjonsaktiviteten i næringslivet i Østfold Øke eksport per sysselsatt Øke produktiviteten per sysselsatt Strategier: 1. Styrke teknologiområder som øker næringslivets vekstmuligheter 2. Bidra til økning i FoU- og innovasjonsinnsats i næringslivet og sette fokus på innovasjon av forretningsmodeller 3. Bidra til at flere Østfold bedrifter deltar i næringsklynger og samarbeider internasjonale kunder og kunnskapsmiljø 4. Bidra til aktivt eierskap i regionen Innsatsområdet 2: Skape flere levedyktige nyetableringer Mål: 20% av nye arbeidsplasser skal komme fra nyetableringer Doble antall nyetableringer med vekstambisjoner Flere spin off fra etablerte bedrifter Strategier: 1. Utvikle en entreprenørskaps- og delingskultur i Østfold 2. Koble ideer og utvikle samarbeidet mellom næringsliv og akademia 3. Mobilisere risikovillig kapital Innsatsområdet 3: Tiltrekke virksomheter utenfra Mål: Økt omdømme som næringsregion Flere private selskaper legger virksomhet til Østfold Flere statlige virksomheter legges til Østfold Strategier: 1. Bidra til økt kunnskap og kjennskap om Østfolds fortrinn 2. Bidra til god by- og stedsutvikling

32 Regional plan for næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Rammeprogram for Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold Strategisk grunnlag

33 Mål

34 Mål Innsatsområdet 1: Skape vekst i eksisterende bedrifter Innsatsområdet 2: Skape flere levedyktige nyetableringer Innsatsområdet 3: Tiltrekke virksomheter utenfra Øvelse 1: Diskuter målene Er de fremdeles riktige? Gir de en tydelig retning? Bidrar de til å oppnå hovedmål og visjon? Hvilke indikatorer kan vi måle dette med? Mål: Doble innovasjonsaktiviteten i næringslivet i Østfold Øke eksport per sysselsatt Øke produktiviteten per sysselsatt Mål: 20% av nye arbeidsplasser skal komme fra nyetableringer Doble antall nyetableringer med vekstambisjoner Flere spin off fra etablerte bedrifter Mål: Økt omdømme som næringsregion Flere private selskaper legger virksomhet til Østfold Flere statlige virksomheter legges til Østfold Tid: 40 min Bli enige om målbeskrivelse og indikatorer Sett tall på hva vi ønsker å oppnå på indikatorene

35 Innsatsområdet 1: Skape vekst i eksisterende bedrifter Mål: Doble Mål innovasjonsaktiviteten i næringslivet i Østfold FoU og Innovasjon Øvelse Skattefunn 1: Diskuter målene Øke eksport per sysselsatt Er «Eksport» de fremdeles ut av riktige? fylket Gir Eksportandel en tydelig (andre fylker) retning? Verdien av vareproduksjon Bidrar de til å oppnå hovedmål Vekst i basisnæring og visjon? Hvilke Øke indikatorer produktiviteten kan vi per måle sysselsatt dette med? BNP pr sysselsatt Omsetting Tid: 40 min Verdiskaping Innsatsområdet 2: Skape flere levedyktige nyetableringer Mål: 20%? av nye arbeidsplasser skal komme fra nyetableringer Doble antall nyetableringer med vekstambisjoner - fjernes Antall bedrifter som har vekst med mer enn 20% i året. (nasjonalt og internasjonalt) Flere spin off fra etablerte bedrifter flyttes til strategi Gaselle? Innsatsområdet 3: Tiltrekke virksomheter utenfra Mål: Økt omdømme som næringsregion Flere private selskaper legger virksomhet til Østfold God attraktivitet, bo, jobbe og besøke Infrastruktur Næringstomter Utdanning og kunnskap Klyngesatsing Hvilke type selskaper? Kartlegge Flere statlige virksomheter legges til Østfold

36 Kunnskap i sentrum

37 Strategisk grunnlag forts.

38 Strategi

39 Strategi Øvelse 2 Diskuter strategiene Er de fremdeles riktige? Bidrar de til å oppnå målene og indikatorene? Mangler det noen strategier? Tid: 40 min Innsatsområdet 1: Skape vekst i eksisterende bedrifter Strategier: 1. Styrke teknologiområder som øker næringslivets vekstmuligheter 2. Bidra til økning i FoUog innovasjonsinnsats i næringslivet og sette fokus på innovasjon av forretningsmodeller 3. Bidra til at flere Østfold bedrifter deltar i næringsklynger og samarbeider internasjonale kunder og kunnskapsmiljø 4. Bidra til aktivt eierskap i regionen Innsatsområdet 2: Skape flere levedyktige nyetableringer Strategier: 1. Utvikle en entreprenørskaps- og delingskultur i Østfold 2. Koble ideer og utvikle samarbeidet mellom næringsliv og akademia 3. Mobilisere risikovillig kapital Innsatsområdet 3: Tiltrekke virksomheter utenfra Strategier: 1. Bidra til økt kunnskap og kjennskap om Østfolds fortrinn 2. Bidra til god by- og stedsutvikling

40 Innsatsområdet 1: Skape vekst i eksisterende bedrifter Innsatsområdet 2: Skape flere levedyktige nyetableringer Innsatsområdet 3: Tiltrekke virksomheter utenfra Strategier: 1. Styrke teknologiområder som øker næringslivets vekstmuligheter 2. Bidra til økning i FoU- og innovasjonsinnsats i næringslivet og sette fokus på innovasjon av forretningsmodeller 3. Bidra til at flere Østfold bedrifter deltar i næringsklynger og samarbeider internasjonale kunder og kunnskapsmiljø 4. Bidra til aktivt eierskap i regionen 5. FoU/Innovasjonsaktivitet 6. Markedsføre/synliggjøre skattefunn 7. Tilby veiledning av skattefunn 8. Prioritere de som er «mest egnet» 9. Eksport 10. Bruke de eksisterende nettverkene/partnere internasjonalt - systematisere Strategier: 1. Utvikle en entreprenørskaps- og delingskultur i Østfold 2. Koble ideer og utvikle samarbeidet mellom næringsliv og akademia 3. Bidra til å etablere arenaer og møteplasser for investorer og kapital 4. Mobilisere risikovillig kapital 5. Legge til rette for nettverk og etablerte bedrifter kobler til startup 6. Utvikle innovasjonsmiljøer og samarbeider for å utvikle kompetanse Strategier: 1. Bidra til økt kunnskap og kjennskap om Østfolds fortrinn 2. Bidra til god by- og stedsutvikling 3. Fange opp organsiasjonsendringer tidlig (etterretning) 4. Påvirke 5. Være et godt vertskap 6. Rammebetingelser 7. Areal (bolig næring)

41 Oppsummering og neste møte

42 Takk for i dag!

43 Skape vekst i eksisterende bedrifter Siv Henriette Jacobsen Nina Glomsrud Saxrud Thor Hals Tom Skyrud Arne Hæhre Tor Frydenberg Thomas Engh Helge Hasvold Anne Wold Leder av Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold Fylkesmannen i Østfold Askim Kommune Forskningsrådet NAV Østfold Halden Næringsråd Sarpsborg kommune Fredrikstad kommune. Østfold fylkeskommune.

44 Skape flere levedyktige nyetableringer Anders Johansen Per Annar Lilleng Simen Nord Hanne Tollerud Tor Prøitz Kjell Arne Græsdal Carsten Lier Kristine Hasle Næringshagen Østfold Innovasjon Norge Østfold fylkeskommune Moss kommune Østfold fylkeskommune Fredrikstad Næringsforening Eidsberg kommune Askim kommune

45 Tiltrekke virksomheter utenfra Andreas Lervik Carl-Morten Gjeldnes Thor Edquist Ulf Lervik Morgan Pettersen Svend Arild Uvaag Jens-Petter Berget Yngvar Trandem Østfold fylkeskommune Høgskolen i Østfold Halden kommune LO Østfold. Sarpsborg og Rakkestad Næringsforeninger Østfold Bondelag Halden kommune Mosseregionens næringsutvikling

Oppsummering Møte i Partnerskapet for Næringsutvikling i Østfold. Dato: 7. mars Sted: Vingparken konferansesenter, Moss

Oppsummering Møte i Partnerskapet for Næringsutvikling i Østfold. Dato: 7. mars Sted: Vingparken konferansesenter, Moss Oppsummering Møte i Partnerskapet for Næringsutvikling i Østfold Dato: 7. mars 2018 Sted: Vingparken konferansesenter, Moss Program Onsdag 7. mars 2018, Vingparken konferansesenter, Moss 0845-0920: Kaffe

Detaljer

Partnerskapsmøte. Siv Henriette Jacobsen og Trine Moe Nortura, Hærland 28. Februar 2017

Partnerskapsmøte. Siv Henriette Jacobsen og Trine Moe Nortura, Hærland 28. Februar 2017 Partnerskapsmøte Siv Henriette Jacobsen og Trine Moe Nortura, Hærland 28. Februar 2017 Innledning Program 0900-1000: Innledning Velkommen til Nortura Hærland og hvordan vokser vi v/lars Ove Flaten, fabrikksjef

Detaljer

Prosjekt «STATLIGE ARBEIDSPLASSER TIL ØSTFOLD»

Prosjekt «STATLIGE ARBEIDSPLASSER TIL ØSTFOLD» MNU strategikonferanse 2018 Prosjekt «STATLIGE ARBEIDSPLASSER TIL ØSTFOLD» Presentasjon av resultater fra forprosjektet og status fra hovedprosjektet Prosjektleder Yngvar Trandem, daglig leder Mosseregionens

Detaljer

Utvalg: Næringsriket Østfold Møtested: Støtvig Hotell, Larkollen Dato: Onsdag 7. september 2016 Tid:

Utvalg: Næringsriket Østfold Møtested: Støtvig Hotell, Larkollen Dato: Onsdag 7. september 2016 Tid: Næringsriket Østfold Møtereferat Utvalg: Næringsriket Østfold Møtested: Støtvig Hotell, Larkollen Dato: Onsdag 7. september 2016 Tid: 14.00 15.00 Faste medlemmer til stede: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Næringsriket Østfold

Næringsriket Østfold 1 Næringsriket Østfold Workshop i partnerskapet Trine Moe og William Fagerheim Festiviteten, Sarpsborg 3. november 2016 2 Deltagere 1 Anne K. Wold Næringsriket Østfold 1 Carl-Morten Gjeldnes Høgskolen

Detaljer

Navn Funksjon Representerer. Siv Henriette Jacobsen Leder Arbeiderpartiet. Tage Pettersen Medlem Moss kommune

Navn Funksjon Representerer. Siv Henriette Jacobsen Leder Arbeiderpartiet. Tage Pettersen Medlem Moss kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Næringsriket Østfold Fylkeshuset, møterom Valdisholm Dato: Mandag 30. mai 2016 Tid: Kl. 09.00 12.00 Medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Siv Henriette Jacobsen

Detaljer

Partnerskapsmøte 25. april 2017 Høgskolen i Østfold, avd Fredrikstad

Partnerskapsmøte 25. april 2017 Høgskolen i Østfold, avd Fredrikstad Partnerskapsmøte 25. april 2017 Høgskolen i Østfold, avd Fredrikstad Agenda før lunsj 0900-0915: Velkommen Velkommen v/siv Henriette Jacobsen, leder av Næringsriket Østfold Om Høgskolen i Østfold v/carl-morten

Detaljer

Næringsriket Østfold

Næringsriket Østfold 1 Næringsriket Østfold Kick-off Av William Fagerheim, Mind the Gap AS 6. - 7. september 2016 Gruppe 1 Gruppe 2 Erik Unaas Per A Lilleng Roald Gulbrandsen Tage Pettersen Stine Nygaard Espen N. Evensen Anne

Detaljer

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Næringsriket vs Mulighetsriket Kommunikasjonsutfordring.. Har vi tatt innover oss hva vi har skapt? Næringsriket Østfold er et

Detaljer

Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold. Dato: 25. april Sted: Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad

Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold. Dato: 25. april Sted: Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold Dato: 25. april 2017 Sted: Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad Program Tirsdag 25. april 2017 0845-0900: Kaffe og te 0900-0915: Velkommen Velkommen

Detaljer

Østfold i Viken. Hvordan bør vi satse for å nå målet om nye arbeidsplasser?

Østfold i Viken. Hvordan bør vi satse for å nå målet om nye arbeidsplasser? Hvordan bidrar MNU til økt verdiskaping og flere arbeidsplasser innenfor MNUs prioriterte satsingsområder i vår felles arbeidsplassregion? Hvordan bør vi satse for å nå målet om 6-7000 nye arbeidsplasser?

Detaljer

Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold. Dato: 16. januar Sted: Quality Hotell, Sarpsborg

Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold. Dato: 16. januar Sted: Quality Hotell, Sarpsborg Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold Dato: 16. januar 2018 Sted: Quality Hotell, Sarpsborg Program Tirsdag 16. januar 2018, Quality Hotel Sarpsborg 0830-1100: Arbeidsprosess og møteplan

Detaljer

Næringsriket Østfold Oppsummering møte 3. november 2016

Næringsriket Østfold Oppsummering møte 3. november 2016 Næringsriket Østfold Oppsummering møte 3. november 2016 PROGRAM Torsdag 3. november 11.00-12.00: Felles lunsj 12.00-13.00: Innledning Velkommen og innledning v/ Siv Henriette Jacobsen, leder av Næringsriket

Detaljer

Status og evaluering av Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold

Status og evaluering av Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold Saksnr.: 2016/14600 Løpenr.: 8439/2019 Klassering: U01 Saksbehandler: Trine Moe Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 13.02.2019 Status og evaluering av Partnerskap for

Detaljer

...vi forteller historien om det nye, næringsattraktive og offensive Østfold!

...vi forteller historien om det nye, næringsattraktive og offensive Østfold! ...vi forteller historien om det nye, næringsattraktive og offensive Østfold! Slik startet det Larkollen, 6. september 2016 Et partnerskap for næringssamarbeid i Østfold blir til De første prosjektene

Detaljer

Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold. Dato: 28. februar Sted: Nortura Hærland, Eidsberg

Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold. Dato: 28. februar Sted: Nortura Hærland, Eidsberg Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold Dato: 28. februar 2017 Sted: Nortura Hærland, Eidsberg Program Tirsdag 28. februar 2017 0845-0900: Kaffe, te og rundstykker 0900-1000: Innledning

Detaljer

Status for sysselsetting

Status for sysselsetting Yngvar Trandem Status for sysselsetting Våler 5,2% (69) Moss 2,4% (312) Østfold 0,7% (759) Norge 0,2% (4 229) men store utfordringer med voksende netto utpendling (>7600 ut og >6500 inn) i en attraktiv

Detaljer

Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016

Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016 Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016 Siv Henriette Jacobsen, fylkesvaraordfører og leder Næringsriket Østfold Oversikt over attraktiviteten til

Detaljer

Er Fredrikstad attraktiv? 26. Mars 2014 Nygårdgata 5 Fredrikstad

Er Fredrikstad attraktiv? 26. Mars 2014 Nygårdgata 5 Fredrikstad Er Fredrikstad attraktiv? 26. Mars 2014 Nygårdgata 5 Fredrikstad Hva skaper vekst? Strukturelle forhold Tilflytting utover arbeidsplassvekst. Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst 2 Arbeidsplasser

Detaljer

Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold. Dato: 31. oktober 1. november Sted: Quality Hotell, Fredrikstad

Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold. Dato: 31. oktober 1. november Sted: Quality Hotell, Fredrikstad Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold Dato: 31. oktober 1. november 2017 Sted: Quality Hotell, Fredrikstad Program Program Tirsdag 31. oktober 2017, Quality Hotel Fredrikstad 1100-1200:

Detaljer

Fredrikstad. Oppdatert minirapport 1. november 2016

Fredrikstad. Oppdatert minirapport 1. november 2016 Fredrikstad Oppdatert minirapport 1. november 2016 Demografi 2000K1 2001K1 2002K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 k1 2016K1 Norge Fredrikstad Østfold 80 000 79 457 120 117,3 117,2 77 400 115 116,8

Detaljer

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold Forslag til Kommunikasjonsplan for 1 1. s formål, mål og hensikt er et partnerskap som skal fremme og inspirere til vekst i næringslivet i Østfold. Dette skal gjøres gjennom å satse på prosjekter som har

Detaljer

Store datasentre til Østfold - finansiering av planarbeidet for Gylderåsen i Våler

Store datasentre til Østfold - finansiering av planarbeidet for Gylderåsen i Våler Saksnr.: 2018/7203 Løpenr.: 110223/2018 Klassering: L12 Saksbehandler: Åse Torill Gustavsen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Næring og kulturkomiteen 12.09.2018 Store datasentre

Detaljer

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember Bo Bedrift Besøk Næringsriket Østfold MNU 1. desember Bestilling i Økonomiplanen 2015-18 omdanne en ren bransjesatsing bred mobilisering organiseres i et partnerskap en samlende kraft for alle næringsaktører

Detaljer

Hvor attraktiv er Fredrikstad? For næringsliv og bosetting Årsmøte i Fredrikstad næringsforening 9. mars 2015

Hvor attraktiv er Fredrikstad? For næringsliv og bosetting Årsmøte i Fredrikstad næringsforening 9. mars 2015 Hvor attraktiv er Fredrikstad? For næringsliv og bosetting Årsmøte i Fredrikstad næringsforening 9. mars 2015 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Østfoldrådet Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Utvalg: Østfoldrådet Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: Tid: 09:00 1 Møteprotokoll Utvalg: Østfoldrådet Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 12.06.2017 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Siv Henriette Jacobsen Nestleder Østfold fylkeskommune

Detaljer

Moss/Rygge. Utvikling, attraktivitet og scenarier

Moss/Rygge. Utvikling, attraktivitet og scenarier Moss/Rygge Utvikling, attraktivitet og scenarier Knut Vareide på Høydakonferansen 1. September 2016 Hva kjennetegner utviklingen i Moss/Rygge? Hva har vært drivkreftene? Hva er et attraktiv sted? Har Moss/Rygge

Detaljer

KNUT VAREIDE TF-rapport nr. 406

KNUT VAREIDE TF-rapport nr. 406 KNUT VAREIDE TF-rapport nr. 406 2017 Stat og fylke Kommune og lokale næringer Befolkningsvekst Fødselsbalanse Arbeidsplassvekst Nettoflytting Attraktivitet Attraktivitet Attraktivitet Attraktivitet

Detaljer

Regional analyse Drammen 2017

Regional analyse Drammen 2017 Regional analyse Drammen 2017 Kontaktutvalg for næringslivet 6. mars 2017 2000K1 2001K1 2002K1 2003K1 2004K1 2005K1 2006K1 2007K1 2008K1 2009K1 2010K1 2011K1 2012K1 2013K1 2014K1 2015K1 2016K1 2017K1 2018K1

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Østfoldrådet Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: Tid: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Østfoldrådet Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: Tid: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Østfoldrådet Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 10.09.2018 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Haabeth Leder Østfold fylkeskommune Siv Henriette

Detaljer

Utfordringer ved å nå mål for befolkningsvekst og næringsvekst i Larvik. Knut Vareide Telemarksforsking

Utfordringer ved å nå mål for befolkningsvekst og næringsvekst i Larvik. Knut Vareide Telemarksforsking Utfordringer ved å nå mål for befolkningsvekst og næringsvekst i Larvik Knut Vareide Telemarksforsking Målene: Netto vekst på 2 arbeidsplasser Befolkningsvekst på 1,5 prosent årlig 12.1.215 2 Arbeidsplassvekst

Detaljer

Regional analyse av Askim. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Askim. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Askim Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Glåmdal og Kongsvinger

Glåmdal og Kongsvinger Glåmdal og Kongsvinger Utvikling og utfordringer Kongsvinger 1. mars 2012 Knut Vareide Regioner som er analysert i 2011 NæringsNM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Glåmdal er på delt sisteplass

Detaljer

Østfold: attraktivt og innovativ?

Østfold: attraktivt og innovativ? Østfold: attraktivt og innovativ? Knut Vareide telemarksforsking.no 1 Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? telemarksforsking.no 2 Det er en positiv sammenheng mellom

Detaljer

Oppsummering Kick-off Næringsriket Østfold

Oppsummering Kick-off Næringsriket Østfold Oppsummering Kick-off Næringsriket Østfold Dato: 6. 7. september 2016 Sted: Støtvig Hotell, Larkollen Del 1 Partnerskapet hva er fellesprosjektet? Partnerskapet er en innovasjon i seg selv Partnerskapet

Detaljer

Kreative næringer, er de viktige? for Østfold i et attraktivitetsperspektiv? Opptur Moss 23. oktober

Kreative næringer, er de viktige? for Østfold i et attraktivitetsperspektiv? Opptur Moss 23. oktober Kreative næringer, er de viktige? for Østfold i et attraktivitetsperspektiv? Opptur Moss 23. oktober Attraktivitetsmodellen: Rammebetingelser Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Bedriftsattraktivitet

Detaljer

Scenarier Østfold. Casesamling16. juni 2015

Scenarier Østfold. Casesamling16. juni 2015 Scenarier Østfold Casesamling16. juni 2015 Befolkningsveksten 130 125 Oslo Akershus Rogaland Hordaland Sør-Trøndelag Omtrent som middels siden 2000. 120 115 114,7 Buskerud Vest-Agder Østfold Norge Vestfold

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Den svake befolkningsutviklingen i Drangedal skyldes at kommunen har hatt fødselsunderskudd og lavere innvandring enn landsgjennomsnittet.

Den svake befolkningsutviklingen i Drangedal skyldes at kommunen har hatt fødselsunderskudd og lavere innvandring enn landsgjennomsnittet. Drangedal 5. April Åpning av ordfører: Dwight Eisenhower: "planning is everything, the plan is nothing." Presentasjon av ståsted og scenarier for Drangedal av Knut Vareide Drangedal har hatt stabilt folketall

Detaljer

Viken. Drøfting om kunnskapsgrunnlaget for en planstrategi for den nye fylkeskommunen

Viken. Drøfting om kunnskapsgrunnlaget for en planstrategi for den nye fylkeskommunen Viken Drøfting om kunnskapsgrunnlaget for en planstrategi for den nye fylkeskommunen Kunnskapsgrunnlaget: Hva trenger vi? Hvordan gjøre kunnskapsgrunnlaget tilgjengelig? Geografisk nivå: Viken Fylkene

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon for et urbant Telemark

Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon for et urbant Telemark Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon for et urbant Telemark Skien 29. november 2016 Offentlig Privat Fødsel Innvandring Innenlands flytting Rogaland Akershus Sør-Trøndelag Vest-Agder Hordaland Buskerud

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Bosetting Utvikling Bedrift i basisnæring Besøk Bosetting Etter at moderne kommunikasjon har gjort det mulig å pendle over store avstander, kan noen steder i dag oppstå

Detaljer

Glåmdalen. Utviklingen og status for regionen i forhold til næringsutvikling og attraktivitet

Glåmdalen. Utviklingen og status for regionen i forhold til næringsutvikling og attraktivitet Glåmdalen Utviklingen og status for regionen i forhold til næringsutvikling og attraktivitet Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet

Detaljer

Sigdal. Strategisk samling i Sigdal

Sigdal. Strategisk samling i Sigdal Sigdal Strategisk samling i Sigdal Bolk 1: Sigdals utvikling og status. Er Sigdal en attraktiv kommune? Hva er attraktivitet? Bolk 2: Målsettingen for Sigdal om 1,5 % vekst i folketallet. Hva må til for

Detaljer

«MOSSEREGIONEN - MEST ATTRAKTIV VED OSLOFJORDEN»

«MOSSEREGIONEN - MEST ATTRAKTIV VED OSLOFJORDEN» MOSSEREGIONENS NÆRINGSUTVIKLING AS «MOSSEREGIONEN - MEST ATTRAKTIV VED OSLOFJORDEN» Presentasjon av næringsutviklingsprosjektet Tirsdag 5.3.2013 Prosjektleder Hans Bjørn Paulsrud Visjon MNU SKAL VÆRE ET

Detaljer

Omdømme Østfold. 3. november 2016.

Omdømme Østfold. 3. november 2016. Omdømme Østfold 3. november 2016. Hva vil vi med prosjektet? Hva vil vi med prosjektet? Det er grunn til å tro at mange i Norge vet for lite om Østfold, om industrien og næringslivet her og om de muligheter

Detaljer

Scenarier for Rogaland fra et forskerperspektiv

Scenarier for Rogaland fra et forskerperspektiv Scenarier for Rogaland fra et forskerperspektiv Sandnes 1. mars 2017 Hva blir befolkningsveksten? Hvor mange nye arbeidsplasser? Hvilken demografisk utvikling blir det? Boliger Veier og transport Næringsarealer

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Storaas Gjestegaard. 18. okt LARS UELAND KOBRO

Storaas Gjestegaard. 18. okt LARS UELAND KOBRO Storaas Gjestegaard 18. okt. 2013 LARS UELAND KOBRO Hva forskningsprosjektet dreier seg om: 1.Forstå hvorfor steder vokser (eller krymper) 2.Hvilke drivkrefter som er eksogene, ytre, eller vanskelig påvirkbare

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

Til Sarpsborg kommune ved: Ordfører Sindre Martinsen-Evje Kommunesjef Sigmund Vister Næringsrådgiver Thomas Engh 11. november 2016

Til Sarpsborg kommune ved: Ordfører Sindre Martinsen-Evje Kommunesjef Sigmund Vister Næringsrådgiver Thomas Engh 11. november 2016 Til Sarpsborg kommune ved: Ordfører Sindre Martinsen-Evje Kommunesjef Sigmund Vister Næringsrådgiver Thomas Engh 11. november 2016 Søknad om midler til «Salgsprospekt næringsbyen Sarpsborg» Sarpsborg Næringsforening

Detaljer

På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?)

På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?) På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?) Næringskonferanse i regi av Sandefjord Næringsforum Rica Park Hotel Sandefjord 15. januar 2012 Knut Vareide Ny strategi for næringsutvikling

Detaljer

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion?

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Knut Vareide 13 april, Ås. telemarksforsking.no Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE

Detaljer

1. Attraktivitetsmodellens ulike ansikter 2. Ny modell for bostedsattraktivitet 3. Næringslivsveksten fordelt på ny måte 4.

1. Attraktivitetsmodellens ulike ansikter 2. Ny modell for bostedsattraktivitet 3. Næringslivsveksten fordelt på ny måte 4. Stedsinnovasjon 1. Attraktivitetsmodellens ulike ansikter 2. Ny modell for bostedsattraktivitet 3. Næringslivsveksten fordelt på ny måte 4. Neste seminar - metodeseminaret Måle attraktivitet bosted, bedrift

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 3000 2500 Årlig vekst Folketall 8,0 7,0 6,0 2000 1500 5,0 4,0 3,0 2,0 1000 1,0 500 0,0-1,0 0 1951 1954 1957 1960 1963 1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993

Detaljer

Litteraturhuset, 14. november Digitalisering og smart teknologi gir effektiv ressurs- og energibruk

Litteraturhuset, 14. november Digitalisering og smart teknologi gir effektiv ressurs- og energibruk Litteraturhuset, 14. november 2016 Digitalisering og smart teknologi gir effektiv ressurs- og energibruk Næringsliv Akademia Offentlig Samarbeide E2U NNORD POOL N Dekningsspesialisten BærBærum Kommune

Detaljer

NORGES STERKESTE REGION PÅ MAT OG DRIKKE!

NORGES STERKESTE REGION PÅ MAT OG DRIKKE! NORGES STERKESTE REGION PÅ MAT OG DRIKKE! 2142 135 175 115 AKTIVE LANDBRUKSFORETAK STORE BEDRIFTER INNEN NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN SMÅ OG STORE PRODUSENTER AV LOKAL MAT OG DRIKKE SOM TILLEGGSNÆRING

Detaljer

Indre Østfold Hva skaper vekst?

Indre Østfold Hva skaper vekst? Indre Østfold Hva skaper vekst? Programteori for attraktivitet KRD 2013 Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon Oslofjordfondet 2013-2015 Grenseløs attraktivitet Hedmark/Dalarna Grenskomiteen 2014 Regionale

Detaljer

Status for Telemark: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet

Status for Telemark: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Status for Telemark: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet MØTE I NÆRINGSUTVALGET I TELEMARK 1. Februar Notodden Knut Vareide Utviklingen i Telemark er analysert, og hver enkelt region. Metodene

Detaljer

Attraktivitetspyramiden

Attraktivitetspyramiden Attraktivitetspyramiden Om Nes hva kjennetegner kommunen? Hvordan har utviklingen vært? Kommuneplanseminar Gran 31 mai 2012 Knut Vareide Utviklingen i Telemark er analysert, og hver enkelt region. Metodene

Detaljer

Fagsamling for klyngeledere: Måling av resultater av klyngesamarbeid. Oslo, 14. november 2018

Fagsamling for klyngeledere: Måling av resultater av klyngesamarbeid. Oslo, 14. november 2018 Fagsamling for klyngeledere: Måling av resultater av klyngesamarbeid Oslo, 14. november 2018 Formålet med dagen Gi klyngeledere bedre kunnskap om og noen praktiske verktøy for oppfølging av klyngens resultater

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Basis

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Basis Ugunstig struktur Høy attraktivitet Bosted Gunstig struktur Besøk Regional Basis Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 81 117 80 273 80

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Else-Kathrine Hveding Linda Johnsen Regionrådet for Haldenregionen

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Else-Kathrine Hveding Linda Johnsen Regionrådet for Haldenregionen Møteprotokoll Utvalg: Kompetanseoffensiven Møtested: Fylkeshuset, møterom Kongsten Dato: Fredag, 4. september 2015 Tid: Kl. 09.00 12.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Haabeth

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar, Saknr. 12/1043-5 Ark.nr. 037 &40 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering forprosjekt Onner Invest AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Dette er Norge Verdens 121. største land Verdens 24. største økonomi Verdens største statlige

Detaljer

Er Østfold attraktivt? I så fall, for hva og hvem?

Er Østfold attraktivt? I så fall, for hva og hvem? Er Østfold attraktivt? I så fall, for hva og hvem? Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Rammebetingelser Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst 27.03.2014 2 Innenlands flytting Innvandring

Detaljer

Innspill på tiltak. Til Næringsriket Østfold (NRØ) Kick-off NRØ, Støtvig Hotell, 6-7 sept 2016, NRØ sekretariatet

Innspill på tiltak. Til Næringsriket Østfold (NRØ) Kick-off NRØ, Støtvig Hotell, 6-7 sept 2016, NRØ sekretariatet Innspill på tiltak Til Næringsriket Østfold (NRØ) Kick-off NRØ, Støtvig Hotell, 6-7 sept 2016, NRØ sekretariatet Innspill hentet fra Østfoldkonferansen 2015 Østfoldkonferansen 2016 Høringsrunden Gruppert

Detaljer

Utvikling, attraktivitet, vekstpotensial

Utvikling, attraktivitet, vekstpotensial Utvikling, attraktivitet, vekstpotensial Telemarksforskning har utviklet en modell for attraktivitet der «attraktivitetsbegrepet» er knyttet opp mot forhold som er unike ved steder, og som kan påvirkes

Detaljer

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunn kommune 31. oktober Knut Vareide 36 35 34 33 3 31 Årlig vekst Folketall Folketall 118 1,5 116 114 1, 112 11,5 18 16, 14 12 -,5 1 Drammen Tønsberg

Detaljer

Behov for kraftsamling og prioritering: - Ringeriksregionen; Ringerike, Hole og Jevnaker

Behov for kraftsamling og prioritering: - Ringeriksregionen; Ringerike, Hole og Jevnaker Behov for kraftsamling og prioritering: - Ringeriksregionen; Ringerike, Hole og Jevnaker Kollegaforum, Lampeland 21.11.18 Harriet Slaaen og Steinar Aasnæss 29.11.2018 1 Status for vekst i Ringeriksregionen*

Detaljer

Stavangerregionen God på næring svak på attraktivitet?

Stavangerregionen God på næring svak på attraktivitet? Stavangerregionen God på næring svak på attraktivitet? Møte Greater Stavanger Economic Development Gjesdal, 31. August 2011 Knut Vareide NæringsNM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden 0 Stavangerregionen

Detaljer

Tillit og vekst. Knut Vareide, Gardermoen 19. september Vekst i antall arbeidsplasser (Fokus på vekst i næringslivet)

Tillit og vekst. Knut Vareide, Gardermoen 19. september Vekst i antall arbeidsplasser (Fokus på vekst i næringslivet) Tillit og vekst Knut Vareide, Gardermoen 19. september 2016 Vekst: 1. Vekst i antall arbeidsplasser (Fokus på vekst i næringslivet) 2. Vekst i folketall (Fokus på nettoflytting) 1 Strukturelle forhold

Detaljer

Waterhole Kongsberg 6. mai 2011

Waterhole Kongsberg 6. mai 2011 Waterhole Kongsberg 6. mai 2011 Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 30000 25000 Årlig vekst Folketall 3,0 2,5 2,0 20000 15000 1,5 1,0 10000 0,5 0,0 5000 0 2010 2007 2004 2001 1998 1995 1992 1989 1986 1983

Detaljer

Indikatorrapport Buskerud

Indikatorrapport Buskerud Indikatorrapport Buskerud Økt verdiskaping og produktivitet Delmål og delindikator Mål Hovedindikator Delmål Delindikator Bostedsattraktivitet Vekst i verdiskaping Vertskapsattraktivitet Næringsattraktivitet

Detaljer

Befolknings- og næringsutvikling, kjennetegn, utfordringer og muligheter for Nye Sandefjord. Kongsberg 7. juni 2016 Knut Vareide

Befolknings- og næringsutvikling, kjennetegn, utfordringer og muligheter for Nye Sandefjord. Kongsberg 7. juni 2016 Knut Vareide Befolknings- og næringsutvikling, kjennetegn, utfordringer og muligheter for Nye Sandefjord Kongsberg 7. juni 2016 Knut Vareide Hvordan er veksten i SAS? Hvor høy vekst burde det være? Er SAS attraktiv?

Detaljer

Befolkningsvekst i Bø. Spesielt viktig å ha netto innflytting

Befolkningsvekst i Bø. Spesielt viktig å ha netto innflytting 150 Befolkningsvekst i Bø. Spesielt viktig å ha netto innflytting. 100 50 0-50 -100 41 39 41 38 89 69 48 34 41 71 37 46 19 43 5 21 35 62-3 1 3 12 29 10 12-14 -15 9 16 29 24 12 12 14-6 -21-33 -78 Fødselsoverskudd

Detaljer

FORNY StudENT. Odd M Reitevold, spesialrådgiver Norges forskningsråd

FORNY StudENT. Odd M Reitevold, spesialrådgiver Norges forskningsråd FORNY StudENT Odd M Reitevold, spesialrådgiver Norges forskningsråd FORNY StudENT Støtte for Masterstudenter/-kandidater med en god ide som de ønsker å gjøre business ut av Inntil 1 mill kr pr. prosjekt

Detaljer

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Konferansen Rustet for fremtiden 10 februar, Sandefjord Knut Vareide. Telemarksforsking.

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Konferansen Rustet for fremtiden 10 februar, Sandefjord Knut Vareide. Telemarksforsking. Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Konferansen Rustet for fremtiden 10 februar, Sandefjord Knut Vareide Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 2,5 49 000 Befolkningsutviklingen er kongen av alle indikatorer.

Detaljer

Attraktivitetsanalyse Nordland fokus Helgeland. Brønnøysund 27. mars 2015

Attraktivitetsanalyse Nordland fokus Helgeland. Brønnøysund 27. mars 2015 Attraktivitetsanalyse Nordland fokus Helgeland Brønnøysund 27. mars 2015 Alle hadde nedgang i folketallet fra 2000 til 2008. Alle har vekst fra 2008 til 2015. Bare Ranaregionen har vekst i folketallet

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Nome

Næringsutvikling og attraktivitet i Nome Næringsutvikling og attraktivitet i Nome Knut Vareide 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 1 Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 2 Nedgang i folketallet

Detaljer

Om målformuleringer. Kommunene har ulike mål er modellen relevant for alle?

Om målformuleringer. Kommunene har ulike mål er modellen relevant for alle? Om målformuleringer Kommunene har ulike mål er modellen relevant for alle? Forslag til avklaring om prosjektets terminologi Mål Noe som er et mål i seg selv Strategimål Et mål for strategien Strategi en

Detaljer

Scenarioer for Østfolds utvikling: Hva er attraktivitet og hva betyr det for framtiden?

Scenarioer for Østfolds utvikling: Hva er attraktivitet og hva betyr det for framtiden? Scenarioer for Østfolds utvikling: Hva er attraktivitet og hva betyr det for framtiden? 10.02.2015 1 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet

Detaljer

Dalen, 31 mai 2011 Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Telemarksforsking

Dalen, 31 mai 2011 Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Telemarksforsking Dalen, 31 mai 2011 Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 14,0 4 000 12,0 3 800 10,0 Årlig vekst 3 600 Befolkningsutvikling i Tokke de siste 50 år 8,0 6,0 Folketall 3 400 3 200 4,0 3 000 2,0 2 800 0,0 2 600-2,0

Detaljer

Næringsutvikling i Midt-Telemark. Hovedtrekk i utviklingen - næringsmonitor

Næringsutvikling i Midt-Telemark. Hovedtrekk i utviklingen - næringsmonitor Næringsutvikling i Midt-Telemark Hovedtrekk i utviklingen - næringsmonitor 115 113 111 109 107 Midt-Telemark 105 104,9 103 101 99 97 95 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Scenarier Østfold. Planforum Østfold 10. juni 2015

Scenarier Østfold. Planforum Østfold 10. juni 2015 Scenarier Østfold Planforum Østfold 10. juni 2015 Befolkningsveksten 130 125 Oslo Akershus Rogaland Hordaland Sør-Trøndelag Omtrent som middels siden 2000. 120 115 114,7 Buskerud Vest-Agder Østfold Norge

Detaljer

MNU Årlig strategiprosess :

MNU Årlig strategiprosess : MNU Årlig strategiprosess : Gjedende Strategiplan 2013-15 1 Innspill fra Partnere ( Støtvig 12.11.13 ) 2 Innspill fra Eiere ( Eiermøte 26.11.13 ) 3 Styremøte konkluderer ( Styremøte 03.12.13 ) => Ny Strategiplan

Detaljer

Hva betyr bostedsattraktivitet for Nome. 17. Mars 2015

Hva betyr bostedsattraktivitet for Nome. 17. Mars 2015 Hva betyr bostedsattraktivitet for Nome 17. Mars 2015 Bosted Vekst Arbeidsplassvekst Attraktivitetspyramiden 2013 2 Alle steder blir påvirket at ytre forhold, strukturelle trekk, som de ikke kan gjøre

Detaljer

Alfred Øverland

Alfred Øverland Alfred Øverland 99 27 49 00 alove@innovasjonnorge.no Formål Innovasjon Norge er staten og fylkeskommunenes virkemiddel for lønnsom næringsutvikling over hele landet Hovedmål Innovasjon Norges virkemidler

Detaljer

Thon Hotel Høyers 7. november 2013

Thon Hotel Høyers 7. november 2013 Thon Hotel Høyers 7. november 2013 Program 13:00 Åpning, Lise Wiik 13:10 Kan - eventuelt hvordan, steder påvirke sin egen utvikling? Faglig introduksjon. Knut Vareide 14:00 Fremtidens reiseliv. Hva gjør

Detaljer

Solenergiklyngens årskonferanse og workshop

Solenergiklyngens årskonferanse og workshop Velkommen til Solenergiklyngens årskonferanse og workshop 4. desember 2014 Hva er OREEC? OREEC er et nettverk av bedrifter, forskningsmiljøer og utdanningssteder innen fornybar energi og miljøteknologi

Detaljer

Skedsmo Dømt til vekst. Lillestrøm 9. januar 2015

Skedsmo Dømt til vekst. Lillestrøm 9. januar 2015 Skedsmo Dømt til vekst Lillestrøm 9. januar 2015 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

Grenland og Østre Agder. Utviklingstrekk hvordan henger de sammen?

Grenland og Østre Agder. Utviklingstrekk hvordan henger de sammen? Grenland og Østre Agder Utviklingstrekk hvordan henger de sammen? 120 118 116 114 112 110 108 106 104 102 Grenland Aust-Agder Østre Agder Norge Telemark 115,2 112,7 106,2 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Vekstrate

Detaljer

Navn på næringssamarbeidet i Nedre Glomma og kommunikasjonsplattform

Navn på næringssamarbeidet i Nedre Glomma og kommunikasjonsplattform Arkivsak-dok. 19/02489-1 Saksbehandler Thomas Engh Saksgang Møtedato Sak nr. Nedre Glomma råd 2015-2019 10.04.2019 Navn på næringssamarbeidet i Nedre Glomma og kommunikasjonsplattform Innstillingssak.

Detaljer

PLANER OG UTVIKLING I ULLENSAKER KOMMUNE. Næringsdag 11. mai, Thon Hotel Oslo Airport Tom Staahle, Ordfører

PLANER OG UTVIKLING I ULLENSAKER KOMMUNE. Næringsdag 11. mai, Thon Hotel Oslo Airport Tom Staahle, Ordfører PLANER OG UTVIKLING I ULLENSAKER KOMMUNE Næringsdag 11. mai, Thon Hotel Oslo Airport Tom Staahle, Ordfører Hvem og hva? Navn: Tom Staahle Stilling: Ordfører fra 2015 Parti: Fremskrittspartiet Utdannet:

Detaljer

Scenarier for Nye Stavanger. Stavanger 24 september 2018

Scenarier for Nye Stavanger. Stavanger 24 september 2018 Scenarier for Nye Stavanger Stavanger 24 september 218 1 Steder har ulik forventet vekst: Sentrale steder får mer innflytting enn usentrale Noen steder ligger i større arbeidsmarkeder med vekst Noen steder

Detaljer

Scenarier for Oppland

Scenarier for Oppland Scenarier for Oppland Lillehammer 15. februar 2018 Utviklingen i Oppland fram mot 2030 vil bli sterkt påvirket av forhold som Oppland ikke kan gjøre noe med. Vi kaller det strukturelle forhold: Innvandringen

Detaljer

Hvordan skape attraksjonskraft og vekst i Telemark

Hvordan skape attraksjonskraft og vekst i Telemark Hvordan skape attraksjonskraft og vekst i Telemark. 1.Hva er attraktivitet 2.Hvordan går det med Telemark 3.Hva har drivkreftene vært? Er Telemark attraktivt for næringsliv og bosetting 4.Scenarier for

Detaljer