OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE"

Transkript

1 OFFENTLIG POSTJOURNAL Side 1 12/ U Telemark Fylkeskommune OVERSENDING AV SAK TIL UTTALE - SØKNAD OM KS 1-GR-23/6 NY BUSTAD MED GARASJE PÅ GNR. 23 R. 6 - SU- FLATLAND 13/ *** *** *** ***- -*** 1--***-***; 13/ I Håkon Bøen SØKNAD OM REGKVISISJON AV KARTFORRETNING GNR 104 R 3 RB 1-GR-104/3 13/ U Anne Grete og Odd Skårnes STADFESTING PÅ MOTTATT UTTALE TIL FRAMLEGG TIL NY AREALDEL TIL KOMMUNEPLANEN AEB 1-K / U Miljøhygienisk avdeling MELDING OM SPREDNING AV PLANTEVERNMIDLAR I SKOG FRÅ HELIKOPTER. 1-K2-V72 RÅDM- SKOG/MILJØ- HH 13/ I Securitas AS KONTROLLRAPPORT FOR SPAR SAULANDTUNET RÅDM-HEOM- 1-K2-U / I Securitas AS KONTROLLRAPPORT FOR JHOJKER HJARTDAL RÅDM-HEOM- 1-K2-U / I Securitas AS KONTROLLRAPPORT FOR JOKER TUDDAL RÅDM-HEOM- 1-K2-U62 13/ U Håkon Bøen SV: KARTREKVISISJON C14-H6 RB 1-GR-104/3 13/ I Åsmund Øverbø KLAGE PÅ TILDELTE ADRESSER 13/ I Øyvind Lie og Jon Folsland KLAGE PÅ MELDING OM ADRESSETILDELING 13/ U *** VEDR. SØKNAD OM FRAMSKUTT SKULESTART RÅDM-KOO- 1--***-*** 13/ U Kons. Harald Aabø TILBAKEMELDING PÅ NYE OPPLYSNINGAR OM TILTAKETS YTRE RAMMER KS 1-GR-83/8

2 OFFENTLIG POSTJOURNAL Side 2 13/ I Håkon Bøen SØKNAD OM REKVISISJON AV KARTFORRETNING GNR 104 R 3 - NY VERSJON RB 1-GR-104/3 13/ *** *** *** ***- -*** 1--***-***; 13/ U Nina Rui TILBAKEMELDING OM TVISTSPØRSMÅL RB 1-K1-; 94/5 13/ *** *** *** ***- -*** 1--***-***; 13/ I Nina Rui TILBAKEMELDING PÅ SAKER ETTER RB 1-GR-94/5 DELINGSLOVEN 13/ I Olav N. Flugon ERKLÆRING OM AREALOVERFØRING RB 1-GR-92/2 13/ I *** RETUR AV UNDERTEIKNA ARBEIDSAVTALE RÅDM-ADM- 1--***-***; 13/ I *** SØKNAD OM PERMISJON MED LØNN RÅDM-HEOM- 1--***-*** 13/ U Tuddal barnehage v. Rannveig Haukås ATTESTASJON JFR UTGIFTER TIL OVERNATTING - STYRARUTDANNING RÅDM-KOO- 1-K1-; 2-K2-13/ I Håvard Kaasa REGISTRERINGSSKJEMA - SETT OG FELT ELG - RÅDM- 1-K2-K46 KOVA NORD STORVALD SKOG/MILJØ- HH 13/ I Karl Ingar Asland og Olav Asland Klas Askildt KLAGE PÅ TILDELING AV ADRESSE PÅ HYTTEEIGEDOM 13/ U Magne Hilleren VIDARE OPPFØLGING OG SKJEMA TIL KS 1-GR-80/33 13/ U Ann Cathrin Haugland Andersen ANN CATHRIN HAUGLAND ANDERSEN - RÅDM-KOO- 1-K1-223; FORESPØRSEL OM SPONSORMIDLAR 13/ I Tuddal Rørhandel SØKNAD OM UTSLEPP TIL TETT TANK- GNR 97, R 1 FESTE 14 KS 2-K2-1-GR- 97/1/25

3 OFFENTLIG POSTJOURNAL Side 3 13/ I Jarle H. Myrvang VEDK. OPPFØLGING OG SKJEMA TIL KS 1-GR-80/76 HYTTEEIGARAR I SLÅKA 13/ U Kjell Gunnar Tveitan VIDARE OPPFØLGING OG SKJEMA TIL KS 1-GR-80/42 13/ I Norsk Byggprosjektering AS VEDRØRENDE FLUGONFJELL AEB 1-GR-92/1; 2-Planid- 13/ U Fylkesmannen i Telemark FORESPØRSEL TIL KOMMUNANE OG FYLKESKOMMUNEN - REDEGJØRELSE OM STRATEGIAR FOR ARBEIDET MED SPESIALUNDERVISNING OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP RÅDM-KOO- 1-K2-B10; 2-K2-13/ U Vidar Johnsrud VIDARE OPPFØLGING OG SKJEMA TIL KS 1-GR-80/85 13/ U Trond Solberg VIDARE OPPFØLGING OG SKJEMA TIL KS 1-GR-80/41 13/ I THOr TVEITEN TILBAKEMELDING TOMTER ETTER DELINGSLOVEN RB 1-GR-116/1 13/ U Arnfinn Hafsteen FRÅDELING AV REGULERINGSPLANEN TIL EIGET GNR/R, SAMT DEI 16 TOMTENE 1-GR-84/8, 9 og 12 13/ U Arnfinn Hafsteen FRÅDELING AV REGULERINGSPLANEN TIL EIGET GNR/R, SAMT DEI 16 TOMTENE RB 1-GR-84/8, 9 og 12 13/ I Naturviterne VEDK. ORDNING FOR KLESGODTGJØRELSE RÅDM-ADM- 1-K / I Torkild H. Mosebø SAKSDUKUMENTER - JORDSKIFTESAK OG SKYLDDELINGSFORRETNING RÅDM-ADM- HG 1-GR- 72/16,18,21,71/ 4,5,7,13

4 OFFENTLIG POSTJOURNAL Side 4 13/ I Tore Gunnar Bratsberg ANMODNING OM DEL UTBETALING AV SMIL- RÅDM- 1-GR-7/5 MIDLER LANDUK- 13/ U Hjartdal kommune UTBETALINGSKORT 10/ RÅDM- 1-GR-7/5 LANDUK- 13/ U Åsmund Øverbø FORELØPIG SVAR PÅ KLAGE PÅ TILDELTE ADRESSER 13/ U Klas Askildt FORELØPIG SVAR PÅ KLAGE PÅ TILDELING AV ADRESSE PÅ HYTTEEIGEDOM 13/ U Tore Gunnar Bratsberg ANMODNING OM DEL UTBETALING AV SMIL- RÅDM- 1-GR-7/5 MIDLER LANDUK- 13/ U Øyvind Lie; FORELØPIG SVAR PÅ KLAGE PÅ MELDING OM 13/ U Ellen og Peter Svalheim SØKNAD OM BYGGING AV LANDUKSVEG. GARDSVEG TIL LISLERO, GNR. 1, R / U Fylkesmannen i Telemark BER OM UTTALE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ KOMMUNEPLANEN SITT KRAV OM UTARBEIDING AV REGULERINGSPLAN FØR TILTAK KAN SETTAST I GONG Jon Folsland ADRESSETILDELING 13/ U Tore Gunnar Bratsberg SØKNAD OM NY ARBEIDSFRIST RÅDM- LANDUK- RÅDM- SKOG/MILJØ- HH KS 1-K1-; 7/5 1-GR-gnr. 1,bnr. 6 1-GR-92/1 13/ U Thor Tveiten OVERSENDING AV TINGLYST MÅLEEV RB 1-GR-116/1 13/ U Advokat Olav Felland FAKTURA NR 339 KS 1-GR-92/1

5 OFFENTLIG POSTJOURNAL Side 5 13/ I Håkon Bøen KOMMENTAR TIL NABOVARSEL - UTHUS PÅ GNR 104 R 3 FESTE 48 KS 1-GR- 104/3/48 13/ I *** INNVILGELSE AV AVTALEFESTA PENSJON FRÅ RÅDM-ADM- 1--***-*** / I Fylkesmannen i telemark ANMODNING OM OPPNEMNING AV 1-GR-95/3 SETTEFYLKESMANN- DISP. FOR FRADELIMNG AV HYTTETOMT GNR 95 R 3 13/ I Ivar Langås SØKNAD OM FERDIGMELDING PÅ HYTTE - GNR 97 R 1 FESTE 25 KS 1-GR- 97/1/25 13/ I *** SØKNAD OM PERMISJON UTAN LØNN RÅDM-ADM- 1--***-*** 13/ I *** SØKNAD OM OVERFØRING AV FERIEDAGER TIL RÅDM-ADM- 1--***-*** FERIEÅRET / I *** SØKNAD OM OVERFØRING AV FERIEDAGER TIL RÅDM-ADM- 1--***-*** FERIEÅRET / I *** SØKNAD OM OVERFØRING AV FERIEDAGER TIL RÅDM-ADM- 1--***-*** FERIEÅRET / I *** BEGRENSET UTTØMMENDE POLITIATTEST RÅDM-HEOM- 1--***-*** 13/ I *** UNDERSKRIVEN ARBEIDSAVTALE PÅ FAST STILLING RÅDM-ADM- 1--***-***; 13/ I *** TAUSHETSERKLÆRING RÅDM-ADM- 1--***-***; 13/ I *** TAUSHETSERKLÆRING RÅDM- -RE 1--***-*** 13/ I *** UNDERSKRIVEN ARBEIDSAVTALE T.O.M. RÅDM-ADM- 1--***-*** / U Statens Kartverk TINGLYSING AV AREALOVERFØRING RB 1-GR-92/2

6 OFFENTLIG POSTJOURNAL Side 6 13/ U v/ Solfrid Rinde Statens Vegvesen TILBAKEMELDING PÅ SAMMENFØYINGER AV RB 1-K2-L35 Region Sør VEGGRUNN I 13/ I Partane AVTALE - PROSJEKTLEIING RÅDM- -RE 1-K1-026

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 12/6425 19.11.2012 U Olav K. Ambjørndalens` bo v/fredrik Ambjørndalen KOMMUNALE AVGIFTER, GNR. 3/3 I HJARTDAL KOMMUNE ADM- 1-K2-M90; 2-GR-3/3 12/6616 19.11.2012 U Atelier Grøstad Arkitektur AS FØREHANDSVARSEL

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 12/4488 06.08.2012 I Roar Fjeld VS: ANTENNEMASTA 1-GR-68/1 12/4489 06.08.2012 I Anne Grete Skårnes VS: MANGLENDE DOKUMENTASJON FOR VEGAR I LØKJESTUL HYTTEOMRÅDE KS 1-GR-94/4; 2-Planid- 12/4490 06.08.2012

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 12/5175 03.10.2012 I *** SØKNAD OM PERMISJON RÅDM-KOO- 1--***-***; 12/5689 03.10.2012 U *** FØREBELS SVAR VEDRØRANDE KLAGE RÅDM-KOO- 1--***-***; ; 3--***-*** 12/5752 03.10.2012 U Kjell-Tore Miranda

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 13/92 07.01.2013 I Himing og heksfjell v/steinar Hovde 13/93 07.01.2013 I Himing - heksfjell vald 7 v/erik dahl SETT HJORT SKJEMA VALD 7 SETT HJORT SKJEMA 13/67 07.01.2013 U Arnfinn Haftseen AVSLUTTING

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 11/3123 11.07.2011 U Skogeigar: EIGENMELDING VEDK. FORYNGING ETTER 1-K2-V72 HOGST. PÅMINNING. 11/3253 11.07.2011 U Per Rønningen SØKNAD OM KØYRING MED 4-HJULING FRÅ LØKJEROE TIL SYSTEBULIE 1-K2-K01

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 13/841 25.02.2013 U Tuddal helselag v/anlaug VEDR. REAKSJON I SAMBAND MED NEDLEGGING RÅDM-HEOM- 1-K2-G10 Mjellekås AV PROSJEKT INN PÅ TUNET 13/849 25.02.2013 U Hjartdal Landbruk og Fritid AS STADFESTING

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE OFFENTLIG POSTJOURNAL Side 1 12/347 19.01.2012 U Konsulent Harald Aabø MELDING OM VEDTAK RÅDM-PBO-KS 1-GR- 104/23 12/394 19.01.2012 U Storvalda i Hjartdal kommune BESTANDSPLANAR FOR ELG OG HJORT RÅDM-

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 12/6872 26.11.2012 U *** ARBEIDSAVTALE RÅDM- -RE 1-K1-411 12/6877 26.11.2012 U Geiteskorta MELDING OM ADRESSETILDELING RÅDM-PBO- 12/6878 26.11.2012 U Vendemyren MELDING OM ADRESSETILDELING RÅDM-PBO-

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 11/5446 03.11.2011 I Fylkesmannen i Telemark ØKONIOMISKE VIRKEMIDLAR I LANDUKET 2011 - FRISTER 2011 11/5447 03.11.2011 I NVE SKAGERAK NETT AS - OMBYGGING AV 132 KV KRAFTLEDNINGEN HJARTDØLA-GRØNVOLLF

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 13/433 28.01.2013 U *** TILBOD OM VIKARIAT SOM ORGANISASJONSSJEF -RE ; 13/434 28.01.2013 U *** VEDK TILSETTING I VIKARIAT SOM ORGANISASJONSSJEF -RE ; 13/435 28.01.2013 U Arbeidstakarorganisasjonane;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 17/5997 09.10.2017 U Knut Buen SVAR PÅ PÅSTAND OM AVTALEBROT - RÅDM- -RE 1-K2-L71 GVÅLEFELTET 17/5998 09.10.2017 U Kåre Karlberg / att Måsåfjell 97/118 97/118 17/5999 09.10.2017 U Oddvar Funner

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 16/4174 20.06.2016 U Ingerid Graver Sunmann MELDING OM VEDTAK - SØKNAD OM BYGGING AV LANDUKSVEG - 89/9 RÅDM-PBO- 1-K2-V83; 2-GBNR-89/9 16/4175 20.06.2016 U Aase og Roar M. Fjeld RESULTATKONTROLL

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 11/6061 05.12.2011 U Leif Johan Aarbakk LEIF JOHAN AARBAKK - SØKNAD OM BYGGING 1-GBNR-107/3 AV LANDUKSVEG - KYRKJEJORDET 11/6063 05.12.2011 U Brevik Breivik ATTENDEMELDING BYGGEKOSTNAD - GNR 103

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 13/6042 07.10.2013 I Fylkesmannen i Telemark BUDSJETT FOR KOMMUNALE RENTEMIDLAR SKOGUK 2014 13/6036 07.10.2013 I Notodden kommune REFUSJON EKSTRAUTGIFTER LEGEVAKT SEPT. 2013 HEOM- 1-K2-G21; 2-K3-&85

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 12/6357 05.11.2012 U Margrete og Olav Langåsdalen VEDK. KLAGE PÅ SAKSBEHANDLING AV SMIL- HEOM- 1-K1-047 SØKNAD 12/6407 05.11.2012 I *** SØKNAD PÅ STILLING SOM SAMFUNNSUTVIKLAR -RE 1-K1-410 12/6409

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 17/4618 17.08.2017 U Miljødirektoratet AKSEPT AV TILSAGN OM MIDLAR - KLIMASATS - STØNAD TIL KLIMASATSING I KOMMUNEN 2017 RÅDM-DRIFT- MSÆ 1-K1-614; 2-GBNR- 67/1/10 17/4619 17.08.2017 I Fylkesmannen

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 12/6540 08.11.2012 U Skagerak Energi v/adv. Steinar Jessen SØKNAD OM DELING. GNR. 51, BNR. 1 M. FL. 12/6541 08.11.2012 U Nils Landsverk SØKNAD OM KONSESJON PÅ EIGEDOMEN FOSSE NEDRE, GNR. 80, BNR.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 12/2070 10.04.2012 U Kristin Kjøle og Henning Jarl SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS RÅDM-ADM- 1-K2-A10 Johansen 12/2072 10.04.2012 I *** SØKNAD OM PERMISJON RÅDM-HEOM- 12/2074 10.04.2012 I Satens kartverk

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 12/7310 14.12.2012 U Tinn kommune FJELLANLEGGET I GAUSTATOPPEN RÅDM- -RE 1-K2-N22; 12/7364 14.12.2012 U Etablererkontoret for Øst- Telemark MELDING OM VEDTAK - DRIFTSTILSKOT 2013 RÅDM- -RE 1-K1-223;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 12/4718 16.08.2012 I Hjartdal lensmannskontor UTTALE HEOM- 1-K2-U63; 2-K3-&18 12/4719 16.08.2012 U Hans Olav Asland; For Rennevatn sameige VEDR. SØKNAD OM LANDUKSVEG TIL RENNEVASSTULEN - AVSLAG

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE OFFENTLIG POSTJOURNAL Side 1 11/2029 12.05.2011 U Telemark Fylkeskommune UTBETALING AV SPELEMIDLAR - HJARTDAL SKYTTARLAG RÅDM-KOO- 1-K1-223; 11/2030 12.05.2011 U Trond Endresen og Gro Magda Sundby MELDING

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 ORDF- - 1-K3-&86 KOMMUNENS INNBYGGJARAR BHODD -RE 1-K2-L02 GRUNN - TIL SAULANDTUNET NÆRMILJØANLEGG KOO- 1-K2-N06 16/7739 19.12.2016 U Paul A. Hagen ÅPENT EV TIL HJARTDAL KOMMUNE OG 16/7742 19.12.2016

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 12/6258 29.10.2012 I Det Kgl. Miljøverndepartement KOPI AV EV - AVGJØRELSE I KLAGESAK OM OPPFØRING AV UTHUS I ATTEFJEL-VINDEGGEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE 12/6259 29.10.2012 U Fylkesmannen i Telemark

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 13/5618 09.09.2013 U Staale Bjaanæs PÅLEGG OM TILKOPLING TIL FELLES AVLAUPSANLEGG, GNR. 100, BNR. 1, FNR. 29 13/5623 09.09.2013 U Arnfinn Hafsteen MELDING OM VEDTAK - KLAGE PÅ TIDSPUNKT OM GEBYRBETALING,

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 13/1157 04.03.2013 I *** SOMMARVIKAR 2013 RÅDM-HEOM- 1--***-*** RÅDM-PBO- 1-GBNR-92/1 VEST SAKS NR 11/1341 AEB 1-K2-X20 BHO 13/1158 04.03.2013 I Erling Kjetil Solberg DETALJREGULERINGSPLAN FLUGONFJELLET

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 15/4601 07.09.2015 I Arnt Helge Åbø INNSPEL TIL OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN 45/1 15/4602 07.09.2015 U Nils Bondal MELDING OM VEDTAK RB 115/1 15/4603 07.09.2015 I Morten Seland AVTALE

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 15/2599 01.06.2015 I *** RETUR AV UNDERTEIKNA ARBEIDSAVTALE/EKSTRAARBEID - RÅDM-KOO- BR 1--***-***; VIKARAVTALE 15/2602 01.06.2015 I Åsmund Øverbø TILLEGGSINFORMASJON OM "BÅTHUS" PÅ RÅDM-PBO-KS

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 11/63 10.01.2011 I Hjartdal Skogeigarlag v/toralf HØRINGSUTTALE TIL SAMFUNNSDELEN AV RÅDM-NOT- 1-K1-140 Hjartsjø KOMMUNEPLAN M/VEDLEGG RÅDM-NOT- 1-K2-V50 2011 RÅDM-NOT- 1-GR-68/1 HIBBERG SØKAND

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 17/5574 28.09.2017 U Telemark Fylkeskommune SØKNAD OM DELTAKING I PROGRAM FOR PBO- 1-K2-L05 FORTETTING MED KVALITET I TELEMARK 2017-18 AEB 17/5720 28.09.2017 U Naturviterne; OPPSEING AV SÆRAVTALE

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 14/9440 22.09.2014 U Svein Olav Venås Kasin MELDING OM VEDTAK KS 89/49 14/9441 22.09.2014 U Momentum arkitekter AS MELDING OM VEDTAK KS 115/5 14/9443 22.09.2014 U J.I. Bygg AS MELDING OM VEDTAK

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 HEOM- 1-K2-; PERSONER MED DEMENS MKR ADM- 1-K1-412 VIKARIAT PBO-KS 61 104/61 ADM- 1-K1-412 VIKARIAT 1-K2-A11 ISO 1-K2-A11 11/2300 26.05.2011 U Innovasjon Norge TILSKUDD TIL IPT 2011 - GRØNN OMSORG

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 14/12527 15.12.2014 U Lensmannen i Hjartdal v. Berit Dahle; Rådmann Rune Engehult; Ordførar Sven Tore Løkslid; Rådgjevar Bjørn Rugaas MØTEINNKALLING - POLITIRÅDET 06022015 14/12528 15.12.2014 U

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 12/5147 10.09.2012 U Lennart Andersson SVAR VEDR. SPØRSMÅL -. SLAMTØMMING TANK 2 ADM- 1-GBNR-81/2 PÅ GNR. 81/2 AH 12/5228 10.09.2012 I Telemark Fylkeskommune INNSPILL TIL HANDLINGSPROGRAM 2013 KOO-

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 11/1391 28.03.2011 I Notodden og Hjartdal kommune FRAMLEGG TIL SAMARBEIDSAVTALE RÅDM-KOO- 11/1393 28.03.2011 U Notodden brann- og feiervesen SØKNAD OM KOMMUNALE NTEMIDLAR - 11/1395 28.03.2011 I

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 16/2403 04.04. I Telemark kommunerevisjon IKS REVISORS BEREING OM KOMPENSASJONSOPPGÅVE FOR MEIRVERDIAVGIFT 16/2391 04.04. U Christian Eknes og Ragnhild Johanne Funner MERKNAD TIL KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 11/2647 14.06.2011 U Nils T. Tangen ATTENDEMELDING BYGGJESØKNAD PÅ GNR 92 BNR 107 11/2648 14.06.2011 I Kåre Karlberg EIGENMELDINGSSKJEMA FOR OPPFØLGING AV SKOGEIGARS FORYNGELSESPLIKT 11/2644 14.06.2011

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 10/5604 05.11.2010 U Hilde Engelstad SØKNAD OM LØYVE TIL TILTAK - 10/5606 05.11.2010 I Dag Øian E-POST: VEDK PLANTING AV SKOG PÅ 10/5607 05.11.2010 I Gudrun Aslaug Antonsen SØKNAD OM KONSESJON PÅ

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 17/964 16.02.2017 U Torgunn Opsal; Randi Hjortland Roaas og Terje Roaas OVERSENDING AV TINGLYST DOKUMENT 36/25 PBO-RB 1-GBNR-36/1 17/965 16.02.2017 U Håkon Bøen EPOST KORRESPONDANSE ANGÅANDE RIVING

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 13/9427 16.12.2013 I *** SØKNAD PÅ STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER HEOM- 1--***-*** GVB 13/9435 16.12.2013 U *** SØKNAD OM ENDRING AV BARNEHAGETILBOD ADM- 1--***-*** ISO 13/9448 16.12.2013 I Vest-Telemarkrådet

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 11/5880 24.11.2011 I Byggmester Svendsen og Flom as SØKNAD OM FERDIGATTEST RÅDM-PBO-KS 1-GR-29/47 11/5883 24.11.2011 U Fylkesmannen i Telemark v/peter Köller RÅDM-PBO-KS 1-GR-83/8 OVERSENDING AV

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 13/3593 08.07.2013 I Irmat REFERAT - GJENNVINNINGSSTAJON FOR RÅDM-DRIFT- 1-K2-M50 HJARTDAL MSÆ 13/3600 08.07.2013 I Søndergaard Rickfelt as REGULERINGSENDRING FIKSTJØNN RÅDM-PBO- 1-GBNR- 107/6;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 KUNNSKAPSPRØVE I ALKOHOLLOVEN 12/1700 19.03.2012 I Espen Øverbø SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING 12/1613 19.03.2012 U Anne-May A. Zakariassen ATTENDEMELDING BYGGESØKNAD GNR 101 R 15 101/15

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 15/3707 16.06.2016 U Sigvartsen Design AS MELING OM VEDTAK - BYGGELØYVE GNR. 36, BNR. 23, HJARTDAL RÅDM-PBO-KS 1-GBNR-36/23 15/5830 16.06.2016 U Anne Grethe Våle MELDING OM VEDTAK RÅDM-PBO-RB 1-GBNR-37/1

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 17/4752 24.08.2017 U Hans Olaf Rue SPØRSMÅL OM SAK: 90/1 - SØKNAD OM OMGJERING AV FESTEGRUNN TIL GRUNNEIGEDOM 17/4755 24.08.2017 U Øvre Telemark Jordskifterett v/ Svein Dag Midtsund OVERSENDING

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 16/991 01.02.2016 I *** RETUR AV MELDING OM MOTATT STILLING - 16/993 01.02.2016 I *** SØKJARLISTE PEDAGOGISK LEIAR HJARTDAL 16/994 01.02.2016 I *** UTVIDA SØKJARLISTE PEDAGOGISK LEIAR HJARTDAL OPPVEKSTSENTER

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 11/4154 19.12.2011 U Dag Olav Tho DAG OLAV THO - SØKNAD OM NY-DYRKING 1-GR-3/1 LANDUK- 11/6257 19.12.2011 U Telemark Fylkes; OVERSENDING AV SAK TIL UTTALE - SØKNAD OM PBO-KS 1-GR-6/3 Fylkesmannen

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 13/590 11.02.2013 I *** SØKNAD HEOM- 13/688 11.02.2013 U Hjartdal Arbeidarparti; PARTISTØTTE - 2013 -RE 1-K1-082 Hjartdal Senterparti; Hjartdal Kristeleg Folkeparti 13/691 11.02.2013 I *** SØKNAD

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 17/6014 16.10.2017 U *** RESULTAT LOKALE FORHANDLINGAR 2017 17/6015 16.10.2017 U *** RESULTAT LOKALE FORHANDLINGAR 2017 17/6016 16.10.2017 U *** RESULTAT LOKALE FORHANDLINGAR 2017 17/6018 16.10.2017

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 13/2699 06.06.2013 U Torgeir Kittilsen MERKNAD TIL VASSFORSYNINGSPLAN - KOVSTUL DRIFT- 1-K2-L80 - RUSSMARKEN 13/2700 06.06.2013 U A/S Bjår v/anund O. Stuvrud MELDING OM VEDTAK - A/S BJÅR OG TILKOPLING

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 16/2674 25.04.2016 U *** AVSLUTTING AV ARBEIDSAVTALE 1--***-*** AEB 16/2879 25.04.2016 I Tuddal Røde Kors SØKNADSSKJEMA RÅDM-KOO- 1-K2-C85 16/2882 25.04.2016 I Verneområdestyret for Brattefjell-

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 20 13/6169 14.10.2013 I Arbeiderdepartementet FORSLAG TIL ENDRING I FORSKRIFT OM SOSIALE TJENESTER TIL PERSONER UTEN FAST BOPEL I NORGE -HØRING 13/6153 14.10.2013 U *** RESULTAT LOKALE FORHANDLINGAR

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 17/3239 06.06.2017 I *** SØKNAD PÅ LÆRARSTILLING SAULAND SKULE KOO-SASK-VE 1--***-*** 17/3240 06.06.2017 I *** SØKNAD PÅ LÆRERSTILLING SAULAND SKULE KOO-SASK-VE 1--***-*** 17/3241 06.06.2017 I ***

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 15/5435 19.10.2015 U Karl Slaattun MELDING OM VEDTAK 78/20 KLAGE PÅ 1-GBNR-78/20 15/5436 19.10.2015 U Kristian og Kristoffer Særsland MELDING OM VEDTAK 9/1 KLAGE PÅ 1-GBNR-9/1 15/5437 19.10.2015

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 16/3095 06.10.2016 I *** RETUR AV UNDERTEIKNA ARBEIDSAVTALE - 160516-150816 HEOM- GVB 2-NAMN- 16/5016 06.10.2016 I Leif Sagafos 104/76/2- BYGGESØKNAD PÅ TILBYGG HYTTE PBO-KS 1-GBNR- 104/76/2 16/5216

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE INN- OG UTGÅENDE POST, FELLES POSTJOURNAL, FOR PERIODEN: 12.09. - 14.09. Side 1 16/5710 12.09. I *** SØKNAD PÅ STILLING SOM UNGDOMSASSISTENT KOO-SABA-RH 1-K1-417 16/5713 12.09. U Marit Solberg Wennberg

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 EIGEDOMSSKATT FOR 2017 OG SEINARE ÅR 17/5816 02.10.2017 I Stiftelsen Mølla STIFTELSEN MØLLA - NY UK, TILKNYTNING/ KONSOLIDERING UNDER NIA/ ØST-TELEMARK MUSEUM 17/5802 02.10.2017 U Kartverket Tinglysing

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 12/4593 20.09.2012 U Nils Landsverk VS: KONSENSJONSSØKNAD SKOG/MILJØ- 1-K2-; HH 12/5382 20.09.2012 U Telemark fylkeskommune REGIONALE UTVIKLINGSMIDLAR - SØKNAD OM -RE 1-K2-U64 OMDISPONERING 12/5474

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 17/2562 04.05.2017 U Notodden Rørleggerforretning AS MELDING OM VEDTAK RÅDM-PBO-KS 1-GBNR-45/10 17/2565 04.05.2017 U Kjetil Langåsdalen VARSEL OM SYNFARING - SØKNAD OM RÅDM- 1-GBNR-17/2 KONSESJON

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 RÅDM-PBO-KS 1-GBNR-48/6 15/818 26.02.2015 I Statens vegvesen SV: TILBYGG BUSTAD_BYGGEGRENSE MOT E 134_GVAMMEN, HJARTDAL KOMMUNE 15/819 26.02.2015 I Øvre Telemark Jordskifterett KRAV OM MATRIKKELFØRING

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 16/3183 23.05. U *** KRAV OM FAST TILSETTING ADM- 1--***-*** 16/3474 23.05. I IKA Kongsberg SELSKAPSAVTALE FOR IKA 01.01.2017 ADM- 16/3475 23.05. I IKA Kongsberg EIEROVERSIKT ADM- 16/3476 23.05.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 15/891 02.03.2015 U Politiske partia i Hjartdal kommune INFORMASJON TIL PARTIA: KOMMUNESTYREVALET 2015 15/892 02.03.2015 U *** DRØFTINGSMØTE 15/893 02.03.2015 I Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 11/2637 27.06.2011 U Anne Haugan SØKNAD OM TILSKOT TIL SPESIELLE MILJØTILTAK, GNR. 10/5 11/2935 27.06.2011 U *** FORESPURNAD SKIFTEATTEST ADM- 11/2936 27.06.2011 I Hjartdal skule SØKNAD OM PROSJEKTMIDLAR

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 13/8678 09.12.2013 I Samarb.utvala ved barnehagane i INNSPEL TIL BUDSJETT 2014 -RE 1-K1-151 Hjartdal og Tuddal 13/8682 09.12.2013 I FAU Hjardal skule INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN SIN -RE 1-K1-151

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 14/6828 03.04.2014 U Gunvald Tho KLAGE PÅ ADRESSAT FOR EIGEDOMSSKATTEN 2/3 14/6829 03.04.2014 U Knut Hovde KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN - 95/4 14/6830 03.04.2014 U John Bondal KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 17/606 06.02.2017 I Eivind Ålerød 91/17 - BYGGESØKNAD PÅ BOD PBO- 91/17 AAJJ 17/607 06.02.2017 I Fylkesmannen i Telemark FORDELING AV SMIL MIDLAR 2017 1-K2-V18 17/608 06.02.2017 I *** SØKNAD OM

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 12/1560 12.03.2012 U Olav H. Flugon NY ADKOMSTVEG TIL FLUGONFJELL OG RÅDM-PBO- 1-Planid- HOVDEMARKEN AEB 12/1561 12.03.2012 U Egil Bjørndalen SØKNAD OM SNØSCOOTERLØYVE. LEGEATTEST. RÅDM- 1-K2-K01

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 12/1763 26.03.2012 U Fylkesmannen i Telemark OLAV ØYEN - MELDING OM AVSLAG PÅ SØKNAD - 1-GR-62/4 ERSTATNING FOR AVLINGSSVIKT 2011 12/1816 26.03.2012 U Hjartdal skogeigarlag v/ Hjartdal bondelag

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 15/1753 20.04.2015 I Plasstillitsvald ved Sauland skule Sven Tore Engene KOMMENTAR TIL PLAN FOR BYGGING AV NY GYMSAL ELLER FLERUKSHALL VED SAULAND KOO- 1-K1-614; SKULE 15/1754 20.04.2015 U postmottak@vegvesen.no

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 1-GR- 26 R 23 FNR 1 26/2/1 RÅDM-DRIFT- 1-GR-30/1 11/2361 30.05.2011 U Morten Arnesen ATTENDEMELDING SØKNAD OM ANEKS PÅ GNR 11/2363 30.05.2011 U Jan Haugan SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON FOR FRITIDSBUSTAD

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 13/1067 28.02.2013 I *** RE: STATUS OG FRAMDRIFT - TILSETT RÅDM-ADM- 1--***-*** BHO 13/1084 28.02.2013 I Bjørg Sletta Rue VS: SAK NR 13/264 AMBULLERENDE SKJENKEBEVILGNING. RÅDM-HEOM- 1-K2-U63; 2-K2-13/1085

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 17/1676 20.03.2017 U Ordførar i Notodden Gry F. Bløchlinger; Ordførar i Bø Olav Kasland; Ordførar i Sauherad Mette Haugholt NOTODDEN INTERKOMMUNALE LEGEVAKT - ØKONOMISK FORDELINGSNØKKEL 17/1705

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 15/3476 06.07.2015 U Hege Gunn og Oddmar Ballestad STADFESTING - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST PÅ 103/14 ER TREKT 1-GBNR- 103/14 15/3477 06.07.2015 U Liv Inger Jørgensen KOPI AV GIRO KS 1-GBNR- 104/3/25

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 13/7725 25.11.2013 I Telemark Fylkeskommune GAUSTADTOPPEN - 13/3840 - SAKSPROTOKOLL -RE 1-K2-N22; 2-K1-13/7726 25.11.2013 U Anne-Grethe og Svein Aanestad; Torunn og Håvard Kaasa OVERSENDING AV TINGLYST

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 12/5879 08.10.2012 I Joar Lofthus SKULEDEBATT KOO- 1-K2-B00 12/5880 08.10.2012 U Svein Hansen MELDING OM VEDTAK PBO- 1-GR-80/79 12/5886 08.10.2012 I *** SØKNAD OM PERMISJON KJØRETIMER ADM- 1--***-***

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE OFFENTLIG POSTJOURNAL Side 1 17/1969 03.04.2017 I Anund Grane REGISTRERING AV JORDSAMEIGE - NYTT PBO-RB 105/1 MATRIKKELNUMMER 17/1970 03.04.2017 I Anund Grane SV: REGISTRERING AV JORDSAMEIGE - NYTT MATRIKKELNUMMER

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 17/1177 27.02.2017 U Audun Bringsvor KOMMUNEDELPLAN FOR STIG OG LØYPER - RÅDM- 1-K2-K11 INNSYNSKRAV LANDUK- MF 17/1178 27.02.2017 U Audun Bringsvor INNSYN I ARBEIDET MED STIG- OG LØYPEPLAN RÅDM-

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 12/6012 15.10.2012 I Statnett v/tore Kim Lunde SØKNAD OM TRANSPORT AV VED MED TERRENGKJØRETØY TIL HYTTE 12/5989 15.10.2012 U Tor Brauti KLOAKKUTBYGGING I KOVSTULHEIA RÅDM- -RE 1-K2-L40; 2-K2-; 3-K1-12/6007

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 16/6451 17.10.2016 I Politimesteren i Sør-Øst distrikt HØRINGSBREV LOKAL STRUKTUR, RÅDM-KOO- 1-K2-X31 POLITIMESTERENS ANBEFALING SØR-ØST POLITIDISTRIKT, VEDLEGG_PMS TILRÅDNING TJENESTESTEDSSTRUKTUR

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 13/2253 23.05.2013 U Timber Log Per Stundal MELDING OM VEDTAK PBO-KS 1-GBNR- 92/124 13/2478 23.05.2013 I Fredrik Hauan RE: VESTRE SOLHEIMSBEITET 72 - GNR 104, BNR 42 DRIFT- 1-K2-L80 13/2479 23.05.2013

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 14/7393 12.05.2014 U Henning Særsland VEDK. EIGARSKAP PÅ UA OVER SKOGSÅA VED GNR 82 BNR 7 DRIFT- 1-GBNR-82/7 14/7396 12.05.2014 I Jan Erik Skogen RE: VEDTAK PBO-KS 1-GBNR-84/63 14/7397 12.05.2014

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE OFFENTLIG POSTJOURNAL Side 1 11/1230 21.03.2011 I Hans Petter Kittilsen SV: ATTENDEMELDING TUDDAL KRAFT AS 104/1/2/3/4 11/1231 21.03.2011 I Hans Petter Kittilsen SV: ATTENDEMELDING TUDDAL KRAFT AS 11/1232

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 11/5002 04.02.2013 I Statens Kartverk EIGENERKLÆRING GNR. 92/117 - TOR ERIK RÅDM-ADM- 1-K2-V60 HEGGØY 12/2533 04.02.2013 U Statsarkivet i Kongsberg VEDR. TILSTANDSRAPPORT FOR ARKIVLOKALE - RÅDM-ADM-

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 17/2066 06.04.2017 I Runar Kalbekkdalen 68/22 - EIGENFRÅSEGN OM KONSESJONSFRIDOM - 68/22 HUS 17/2067 06.04.2017 I Morten Hauknes 97/2/6 - EIGENFRÅSEGN OM KONSESJONSFRIDOM - HYTTE 97/2/6 17/2068

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 14/11310 24.11.2014 U Torkel Funner MELLOMBELS SVAR - KLAGE PÅ TOLKING AV MVA-LOVEN OG FVL 28 + FLERE 1-K1-231; 14/11313 24.11.2014 U Ingrid Kristine Ruth OVERSENDING AV MATRIKKELEV RB 6/12 14/11318

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 KLAGE PBO-KS 1-GR- 11/3652 16.08.2011 I Kjetil L. Bøe SJEKKLISTE FOR MILJØHENSYN VED JORDBRUKSDRIFT 11/3641 15.08.2011 I Verneområdeforvalter Peter C. A. Köller 11/3651 16.08.2011 I Kjetil L. Bøe

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 13/6089 25.05.2016 *** *** *** RÅDM-***-*** 1--***-*** 13/6398 25.05.2016 *** *** *** RÅDM-***-*** 1--***-*** 13/7167 25.05.2016 U *** VEDR. ENDRING AV ARBEIDSFORHOLD - RÅDM-HEOM- 1--***-*** TILBAKEMELDING

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 17/3871 29.06.2017 U LAILA NORDBERG OG TORGER ERIKSEN; OVERSENDING AV TINGLYST DOKUMENT OVER 92/150 PBO-RB 1-GBNR- 92/2/20 Andreas Flugon 17/3873 29.06.2017 U Sweco Norge AS MELDING OM VEDTAK PBO-KS

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 12/1985 02.04.2012 I *** SØKNAD PÅ SOMMARJOBB HEOM- 1--***-*** MKR 12/1986 02.04.2012 I Utmarkskommunenes HØRINGSUTTALELSE FRA USS OM 1-K2-K47 sammenslutning ROVVILTFORSKRIFTEN 12/1988 02.04.2012

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 17/726 09.02.2017 U Hilde Fosse MELDING OM VEDTAK PBO-RB 1-GBNR-115/5 og 6 17/727 09.02.2017 U Bjørn Olav Øya; Russmarken VA OVERSENDING AV TINGLYST DOKUMENT 104/2/86 PBO-RB 1-GBNR-104/2 17/730

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 12/159 09.01.2012 I *** SØKNAD HELSEFAGARBEIDER HEOM- 1--***-*** 12/160 09.01.2012 I Walter Gjølstad FELLES VEG TIL HYTTER NO.B9-1 OG B9-2 I SOLHEIMSBEITE HYTTEFELT - MELDING OM KOMMUNALT VEDTAK

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 11/6422 22.12.2011 U Fylkesmannen i Telemark KOVSTULHEIA - RUSSMARKEN REINSEDISTRIKT DRIFT- 1-K2-M40 11/6423 22.12.2011 I Helse og omsorgsdep. UTKAST TIL FORSKRIFT OM VIRKSOMHETSOVERGRIPENDE BEHANDLINGSRETTEDE

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 13/6623 11.11.2013 U Statens vegvesen; Hjartdal Elverk AS; Fung barnetalsperson Bengt Halvard Odden; Miljøhygienisk avdeling; NVE; Fylkesmannen i Telemark; Telemark fylkeskommune; Arbeidstakarorganisasjonane

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 16/6592 24.10.2016 U Toralf Hjartsjø STADFESTING AV AT GNR/BNR 88/11 SKAL LEGGJAST TIL GNR/BNR 87/1 1-GBNR-88/11 og 87/1 16/6595 24.10.2016 U Bjørn Olav Øya; Anne Karin Bakka Hagen OVERSENDING AV

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 11/3616 10.08.2011 I Administrasjonen Telemark SVAR - SØKNAD OM TILTAK UTAN ANSVARSRETT PBO-KS 1-GR-3/1 Fylkeskommune PBO- 1-GR-1/3 DELING AV GRUNNEIGEDOM 11/3617 10.08.2011 I Telemark Fylkeskommune

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 14/3561 13.02.2014 I Petter Bøhn og Kari Mortensen KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATT RÅDM-PBO- 1-K2-A10; ISO 92/96 92/111 113/1/17 80/1 INNKALLING TIL DRØFTINGSMØTE RÅDM- -RE 1-K3-&20; Utdanningsforbundet

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 17/2639 08.05.2017 I *** SØKNAD - BYGGELEIAR RÅDM-DRIFT- 1--***-*** 17/2640 08.05.2017 I *** SØKNAD PÅ STILLING SOM GITARLÆRER KOO-MUS-FF 1--***-*** 17/2642 08.05.2017 I *** VIKARIAT GITARLÆRER

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 11/4225 12.09.2011 I Halvor Hrdang SØKNAD OM TILSKOT TIL GENERELLE MILJØTILTAK FOR JORDBRUKET 1-GR-47/7 11/4226 12.09.2011 I Fylkesmannen i Telemark UTTALE TIL DISP. - FLYTTING AV ELDRE TØMRE PBO-KS

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 14/9590 29.09.2014 U Statens Kartverk TINGLYSING AV MATRIKKELEINING RB 107/2 14/9592 29.09.2014 I Odd Skårnes GNR. 25/2 - KLAGE PÅ UTSKRIVEN 25/2 14/9593 29.09.2014 I Tom Christoffersen TØMMING

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 16/1 04.01.2016 U Anne og Eivind Haugan SVAR PÅ ETTERLYSING AV HANDSAMING AV RÅDM-PBO- 10/5 SØKNAD/KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATT PÅ VÅNINGSHUS, GNR. 10, BNR. 5 ESK 16/4 04.01.2016 I Aud Eli Undheim VEDK.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 17/2272 20.04.2017 I *** ENDRINGSMELDING LØNN FRÅ 01.01.2017 DRIFT- 17/2273 20.04.2017 I *** ENDRINGSMELDING LØNN - FRÅ01.01.2017 DRIFT- 17/2274 20.04.2017 I *** ENDRINGSSKJEMA LØNN FRÅ 01.05.2017

Detaljer