IL. FLINT HÅNDBALLGRUPPA Postboks 159, 3166 Tolvsrød Org.nr Se våre hjemmesider

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IL. FLINT HÅNDBALLGRUPPA Postboks 159, 3166 Tolvsrød Org.nr. 984 071 280 Se våre hjemmesider www.flinthandball.no E-mail: post@ilflint."

Transkript

1 IL. FLINT HÅNDBALLGRUPPA Postboks 159, 3166 Tolvsrød Org.nr Se våre hjemmesider Generell informasjon fra styret. 1.1 Oversikt over medlemmene i styret ( navn, adr. Tlf.) 1.2 Organisasjonskart. 1.3 Aktivitetsplan for ungdomsutvalget (UU) 2.0 Lagorganisasjon og økonomi 2.1 Lagorganisasjon 2.2 Opprettelse av lagkasse. 2.3 Regnskapsføring for laget 2.4 Laginnbetaling til håndballgruppa. 2.5 Godtgjørelse til trenere 2.6 Medlems-/ treningsavgifter og lisenser 2.7 Fordeling av spillere. Aldersgruppen J/G Aktiviteter. 4.0 Instrukser. 4.1 Trener. 4.2 Oppmann 4.3 Miljøkontakt 4.4 Økonomikontakt 5.0 Fritagelse ved verv 5.1 Verv som er fritatt for dugnadstjeneste 5.2 Verv som er fritatt fra treningsavgift 6.0 Aktivitetsturneringer / seriespill. Viser til skriv fra Region Sør. 1

2 7.0 Arrangement. I forbindelse med at kretsen innkaller til aktivitetsturneringer og seriespill for aldersbestemte klasser, blir vi pålagt å arrangere slike. Vi må stille med foreldre til: - Billettsalg - Kafeteria - Sekreteriat - Kakebaking - Opprydding 8.0 Fellesaktiviteter 9.0 Sponsoravtaler 9.1 Sponsoravtale med Ryla 9.2 Klubbgenser/ T-skjorte 10.0 Spillerutstyr Spilleren må ha: 10.2 Spilleren bør ha: 11.0 Instrukser for styret og underkommiteer 11.1 Leder 11.2 Nestleder 11.3 Sekretær 11.4 Kasserer 11.5 Styremedlemmer 11.6 Varamedlemmer 11.7 Revisor 12.0 Andre verv og komiteer 12.1 Utdanningskontakt 12.2 Dommerkontakt 12.3 Arrangementkomite ungdomsutvalget 12.4 Loddsalg og lotterikomite 12.5 Telfonkatalogkomite 2

3 1.0 Generell informasjon fra styret 1.1 Oversikt over styresammensetning og underkomiteer Styret Verv Navn Adresse Tlf. priv. Mobtlf. Leder Hans Erik Stormoen Gullregvn. 26,3150 Tolvsrød Nestleder Svein Ove Sunde Nesalleen 11, 3124 Tønsberg Sekretær Tom Henry Olsen Kasserer Bente Johansen Nedre Vargvei 25,3124 Tbg Styremedlem Jeanett Eldre Husvikvn. 186 B, 3124 Tbg Styremedlem Inger Anita Frette Furukollen 1, 3124 Tønsberg Styremedlem Nina Amundsen Hummerveien 2, 3154 Tolvsrød Styremedlem Anne Lise Eilerås Narverødvn. 80,3124 Tønsberg Varamedlem Leif Blankert Øvre Vargvei 16,3124 Tønsberg Varamedlem Mona Ingebretsen Lillevn.4,3124 Tønsberg Valgkomite Karl Wisløff Ulvikveien 51A, 3150 Tolvsrød Rune Kamperud Gårdboveien 14 B, 3154 Tolvsrød Knut Erik Ålgrav 3

4 Undergrupper og komiteer Ungdomsutvalget: Leder Ungdomsutvalg Jeanette Eldre Husvikvn. 186 B, 3124 Tbg Sportslig ansvarlig Rune Granding Ringshaugvn 100C, 3150 Tolvsrød Arrangementkomite Ingjerd Hansen Rekruteringskontakt Irene Åstrøm Gårdbovn. 55,3150 Tolvsrød Miljøkontakt Nina Amundsen Hummerveien 2, 3154 Tolvsrød Leder Seniorutvalg Svein Kvisle Øvre Bogenv. 50A, 3152 Tolvsrød Utdanningskontakt Erik Frette Furukollen 1, 3124 Tønsberg Dommerkontakt Leif Blankert Øvre Vargvei 16,3124 Tønsberg Matrialforvalter Inger Anita Frette Furukollen 1, 3124 Tønsberg Matrialforv. Assistent Merete Mello Rindal Mispelvn. 1B, 3152 Tolvsrød Lodd- og lotterikomite Kari Bergesen Telefonkatalogkom. Torill Karlsen Myrtveien 3, 3152 Tolvsrød

5 1.2 Organisasjonskart for Flint Håndball året 2006 Leder Hans-Erik Stormoen Sekretær Tom Henry Olsen Nestleder Svein Ove Sunde Kasserer Bente Johansen Styremedlem Leder Ungd.utvalg Jeanett Eldre Styremedlem Medl.-/trenavg. Anne Lise Eilerås Styremedl. Nina Amundsen Styremedl. Materialforv. Inger Anita Frette Styremedl. Leder Senior utvalget Svein Kvisle Varamedl.1 Leif Blankert Varamedl. 2 Mona Ingebretsen Undergrupper Sportslig leder Ungdomsutv. Rune Grading Rekrutteringskon takt Irene Åstrøm Lotterikomite Aldersgruppen 12 og rep. fra hvert lag. Arr. Komite. Komiteen er delt i to ansvarsområder: - Seriespill, aldersgr Aktivitetsspill aldersgr Hver av gruppene skal bestå av 1 representant fra hvert lag. De må selv velge sin leder. Tlf.-kat.komite Aldersgruppen 14 og rep. fra hvert lag Mat.forvalter Ass. Merete Mello Rindal Valgkomite. Karl Wisløff Rune Kamperud Knut Erik Ålgrav Utdanningskontakt Erik Frette Dommerkontakt Leif Blankert 5

6

7 1.3 AKTIVITETSPLAN FOR UNGDOMSUTVALGET I HÅNDBALLGRUPPA MÅNED DATO AKTIVITET ANSVARLIG GRUPPE/ PERSON MAI Messecup Felles påmelding. Klubben betaler JUNI Utdeling av Telefonkatalogkomitee telefonkataloger Sommarland-cup n (Bente) Felles påmelding. Lagene betaler selv JULI FERIE AUGUST Tømmerholt-cup Felles påmelding. Klubben betaler Nordstrand-cup Lagene melder seg på selv, og betaler selv SEPTEMBER Åssiden-cup Lagene melder seg på selv, og betaler selv SEPT/OKT Treningsavgift Økonomigruppa OKT/NOV Klubbkveld på Ryla Matrialforvalter OKTOBER Uke 40 Håndballskole Senioravdelingen Serie-start aldersgruppe Felles påmelding via styret Aktivitetsturneringer 9-11 Felles påmelding via rektueringskontakt NHF-Lotteri Ansv. Styret v/ kasserer. Lagene selger NOVEMBER Julekalender Leif Blankert. Lagene selger DESEMBER JANUAR FEBRUAR Treningsavgift Økonomigruppa Uke 6 Vårlotteri Lotteriansvarlig. Lagene selger Uke 8 Håndballskole Senioravdeling MARS APRIL LOTTO Lottokomiteen. Alle lag må stille Vestfold Auto Cup Felles påmelding. Klubben betaler Velge lagorganisasjon Hvert enkelt lagt! 7

8 IL. FLINT HÅNDBALLGRUPPA Postboks 159, 3166 Tolvsrød Org.nr Se vår hjemmeside: LAGORGANISASJON OG ØKONOMI 2.1 Lagorganisasjon Styret har fattet vedtak om at det skal være en lagorganisasjon på minimum 4 personer rundt hvert enkelt lag. Disse personene har flg. oppgaver; -trener -oppmann -foreldrekontakt miljø -foreldrekontakt økonomi Lagene må selv skaffe trener/foreldretrener i aldersgruppen 8 13år. Fra og med 14 års gruppen skal det tegnes kontrakt mellom trener og klubben i forhold til godtgjørelse. Leder av ungdomsutvalg skal i samarbeid med leder av styret være ansvarlig for å skaffe trener f.o.m. denne aldersgruppen Opprettelse av lagkasse. De siste årene har driften av lagene vist at det er nødvendig med en "lagkasse". Dette for at de enkelte lagene skal ha selvstendig økonomi for selv å kunne velge å være med på arrangementer hvor påmeldingsavgift ikke blir dekket av håndballgruppa, og for å avlaste den enkelte families økonomi ved deltagelse på cup'er med overnatting og reiseutgifter med mer. Det har vært vanlig de siste årene at de foreldre som stiller seg villig til å være med på cup'er med eller uten overnatting, får dekket sine kjøre- og boutgifter av lagkassa. Skjema for utlegg utfylles og legges ved regnskap. Se vedlegg. Styret har satt som krav: for at et lag skal reise på overnattingstur, skal det være med 1 foreldre for hvert 3-4 barn. Dette gjelder alle tom. lagene i 15-årsklassen! De foreldrene som overnatter sammen med barna skal være av samme kjønn som laget. -Hvordan skaffe laget inntekter??? For å skaffe inntekter til laget, har flere alternativer vært brukt. For de minste lagene er det spesielt kakelotteri som har vært mest brukt. For noen av de eldre lagene, fom. 15 år og oppover, har det også vært benyttet vareopptellinger og dugnader av forskjellig art. Bruk fantasien. 8

9 Flere av lagene har også klart å skaffe seg en "lagsponsor". Dette er gjerne en far/ mor eller annen bekjent som har sagt seg villig gjennom et firma til å være med på å sponse laget med draktreklame. NB! Må godkjennes av styret. (Det bemerkes fra styret at dette er sponsing hvor reklameverdien har liten effekt og at det hele blir sett på som en god gjerning for å støtte opp om sine barn og sitt nærmiljø.) Anbefalt draktreklame minimum kr ,- pr. sesong. NB! Husk trykkingen koster. 2.3 Regnskapsføring for laget. Foreldrekontakt for økonomi skal starte regnskapet 1.mai og avslutte det pr. 30.april året etter. Dette fordi håndballsesongen er i denne perioden. Det bør opprettes en egen konto for laget; for eks. Flint Håndball, årsklasse , Husvik, v/ navnet på økonomikontakt. Alle inn- og utbetalinger skal føres og alle bankbilag skal oppbevares. Regnskapet bør føres enkelt og greit etter kontantprinsippet. Regnskapet skal gjennomgås og legges frem for foreldrene ved sesongens slutt underskrevet av trener og oppmann. Dersom klubben avgjør at to lag skal slåes sammen til ett, skal de to lagkassene slåes sammen til en, uavhengig av antall spillere. Må laget deles i to grunnet for mange spillere, deles beløpet i lagkassa på antall spillere. Beløpene overføres til de nye lagkassene. 2.4 Laginnbetaling til håndballgruppa. Alle lag må innbetale inntil kr ,- til håndballgruppa pr.sesong. Beløpet fastsettes av styret i november og forfaller til betaling før nyttår hvert år. Det blir sendt ut regning/ faktura fra kasserer i håndballgruppa på dette beløpet. Årsaken til at håndballgruppa har en slik ordning, er at vi har lave treningsavgifter i forhold til de kontingenter og avgifter vi må betale til region og kommune. Påmeldingsavgiftene til regionen for et lag er ganske store pr. sesong. Beløpet blir regulert ut fra dugnadsinnsats i løpet av sesongen (Telefonkataloger, Lotto o.l.) 2.5 Godtgjørelse til treneren. Laget skal i løpet av høstsesongen betale treneren kr ,-. Beløpet tas av lagkassa. Klubben skaffer nye hovedtrenere treningsdress (Inntil 2 pr lag, avhengig av antall spillere). Dette ordnes ved klubbdager hos leverandør rundt seriestart. 9

10 2.6 Medlems- og treningsavgifter og lisenser Medlemsavgift til hovedstyret i IL. Flint. Fastsettes hvert år på årsmøte. For året 2006 er medlemsavg. kr. 200,- u/17 år kr. 300,- o/17 år Blir innkrevd av håndballgruppa ved innbetaling av treningsavgift for vårsesongen. Treningsavgifter til håndballgruppa i IL Flint. Fastsettes hvert år på årsmøtet i håndballgruppa. For sesongen 2006/07 er treningsavgiften følgende: For lag 8 år og 9 år For lag 10 år tom. 11 år For lag 12 år tom. 13 år For lag 14 år For lag 15 år For lag 17, 18, 19 år og Damer For lag Damer 5, Herrer kr. 400,- pr. halvår kr. 500,- pr. halvår kr. 600,- pr. halvår kr. 700,- pr. halvår kr. 800,- pr. halvår kr ,- pr.halvår kr. 500,- pr. halvår Lisens må betales fra det året spilleren fyller 13 år. Oppmenn har ansvar for å sjekke dette. Laget kan bli ilagt bøter dersom lisens ikke er innbetalt. 2.7 Hvordan fordeler vi spillere. Aldersgruppen J/G 8-15 Utøvere skal delta på det laget som de hører hjemme miljømessig dvs. alder og skolekrets. Handballstyret aksepterer ikke inntaksstopp. Da må lag deles. Enkeltspillere kan få anledning til å delta på lag i høyere aldersklasse, dersom sportslig utvalg i samarbeid med involverte trenere og foreldre finner at dette er til beste for spilleren og lagene. Dersom dette blir aktuelt må følgende etterleves: Deltakelse for dette laget skal aldri gå på bekostning av eget lag. Det må være en forsiktig progresjon i utøverens totale belastning (kamp/trening). Det forutsettes at involverte trenere samarbeider. 10

11 3.0 Aktiviteter Cup'er som blir dekket av håndballgruppa. Vestfold Auto-cup, Messe-cup og Tømmerholt-cup Håndballgruppa har tradisjon i å delta på lokale cuper. Påmeldingsavgift blir dekket av klubben. Sommarlandcup i Bø. Cupen blir arrangert i Bøhallen rett ved Bø-Sommarland. Dette er en overnattingscup. Felles påmelding gjennom styret.. Påmeldingsavgift må dekkes av lagene selv. 4.0 Instrukser 4.1 Trener-instruks. Trenerens hovedoppgave er å trene spillerene slik, at hver enkelt utøver utvikler seg best mulig sportslig og får individuell fremgang. Det er viktig å oppmuntre spillerene til å forstå at håndball er et lagspill og at Flint- håndball står for bredde og miljø ( vi har plass til alle). Håndballstyret aksepterer ikke inntaksstopp. Da må lag deles Treneren har ansvaret for å tilrettelegge treningen for sesongen og den enkelte treningskveld. Treneren har ansvaret for laguttak til kamper og sørge for rotasjon av spillere som må stå over kamper. Treneren må sørge for at spilleren roterer på plassene på trening og kamper. ( Viktig for laget og spilleren). Treneren skal være tilstede under hver trening og kamp eller sørge for en stedfortreder. Det kan med fordel avtales om bytte med trenere for andre lag i Flinthåndball. ( Dette kan gi inspirasjon og andre nyttige treningsimpulser både til trener og spillere!). Det er viktig at foreldrene blir involvert i rammen rundt laget. Trener og oppmann har ansvaret for å etablere og vedlikeholde lagorganisasjonen Treneren må ha som målsetting å stimulere barn til å drive med allsidig trening. Trening i ung alder skal være basert på lek. Innsats = prestasjon. 11

12 Turneringer skal avtales og diskuteres i lagorganisasjonen. Det skal være minst 1 voksen pr 3-4 barn ved overnatte med laget. Trener/oppmann plikter å melde til Tbg. Kom. V/ Park-Idrett-Fritid tlf.nr / minst 3 dager før treningen hvis ikke oppsatt treningstid skal brukes. Dersom dette ikke blir gjort, blir håndballgruppa v/styret bøtelagt. Slike bøter vil bli kanalisert tilbake til det laget som ikke har møtt på oppsatt treningstid! Treneren skal møte forberedt og i god tid til alle kamper og trening. Treneren skal alltid stille i sportsantrekk/ treningsutstyr. Treneren må være den siste som forlater hallen på kamp og på trening for å sjekke at alle er med og at det ser ryddig ut etter oss. ( Samling rett etter kamp er positivt!). Alle overganger skal underskrives og godkjennes av sportslig leder, eller et medlem av styret. Treneren bør delta på kurs og møter bestemt av styret v/utdannindskontakten, samt andre miljømessige tiltak. Det er viktig at alle trenere jobber etter retningslinjer satt av hovedtrener i klubben. Vi oppfordrer alle aktive til å spille på sine respektive alderstrinn så langt det lar seg gjøre. Betalte trenere skal ha underskrevet trenerkontrakt innen 1.mai. Ved turneringer med overnatting, skal kun spillere og trenere/ ledere/ foreldre av samme kjønn sove i samme rom. Dette gjelder spesielt for aldersgruppen 13 år og eldre. 4.2 Oppmann-instruks. Oppmann har hovedansvaret for det organisatoriske for laget. Oppmannens oppgave er å samordne forholdet mellom spillere, trenere og styret, slik at forholdet praktisk legges best mulig til rette før og under håndballsesongen. For de spillere som NHF (Norges Håndball Forbund) krever spiller-lisens, skal oppmann sammen med trener påse at lisens er innbetalt og kopi av lisens er levert oppmann før spiller får lov til å delta på kamper. Alle spillere må betale lisens fra det året de fyller 13. Yngre spillere kan løse lisens. I denne lisensen er spilleren dekket med forsikring på skader til og fra trening, kamper og under trening og kamper. ( Mer info om dette kan fås ved henv. Oppmann skal være lagets kontakt mot styret/ sportslig leder i forbindelse med "konflikter" på laget. For å oppnå det hovedmål som er nevnt under det første punktet, skal oppmennene særlig ta seg av følgende; 12

13 -utarbeide og levere til styret fullstendige navnelister på alle sine spillere på sitt lag i begynnelsen av hver sesong. Listene skal inneholde navn, adresse, fødselsdato, mailadresse og tlf.nr/mob.nr. til hver spiller samt foresattes navn, adresse, mailadresse og tlf.nr/mob.nr. Listene skal holdes ajour under sesongen og eventuelle forandringer meldes til styremedlem med dette ansvar. (Anne Lise Eilerås -levere ut treningsavgifter til lagets spillere - Arrangere foreldremøter. -Være ansvarlig for utstyr og materiell som laget får tildelt ved sesongstart, og påse at dette er komplett til enhver tid ( drakter, førstehjelputstyr og lignende.) -Sørge for vask av drakter, evt. utarbeide en vaskeliste blant foreldrene. -Utarbeide kjørelister til kamper og cup'er. Sørge for at det er nok foreldre med ved overnatting osv. -fordele terminlister eller utdrag av disse til trener, spillere og foreldre ( de siste dersom nødvendig) -Være ansvarlig for fordeling av vakter i Slagenhallen ved større arrangementer, hvor laget har blitt tildelt oppgaver i fra styret. -være ansvarlig for fordeling av oppgaver iforb. med dugnader som laget har blitt tildelt av styret ( for eksempel utdeling/ kjøring av tlf. katalog, loddsalg, julekalender og annet. Det er viktig at oppmann stimulerer laget og foreldre til innsats for klubbens økonomi) OBS OBS! Det er også laget lister/ skjemaer som skal leveres og fylles ut av oppmann på det/ de laget/-ene som får tildelt ansvaret med å skaffe foreldre til å betjene de forskjellige funksjoner ved et arrangement. ( sekreteriat, billetter, kafeteria og rydding til slutt). Disse listene skal inneholde navn, hvilken oppgave de skal gjøre og til hvilken tid! Disse SKAL fylles ut og leveres den som er ansvarlig for dette arrangementet i arrangementskomiteen for aktiviteten starter! Se vedlegg Oppmann skal selv være tilstede eller skaffe stedfortreder for treneren på kamper dersom dette er nødvendig. Alle oppmenn må stille på oppmannsmøter som arrangeres etter behov av styret v/sportslig leder. Oppmann skal for øvrig etter beste evne utføre saker som styret pålegger oppmennene. Det er spesielt viktig å lese de styremøtereferater og annen informasjon som blir lagt ut på vår hjemmeside. 13

14 Skrive en årsrapport for laget til årsmøte som leveres styret. Bør inneholde sportslige og sosiale punkter. Må samordnes med tidl. Oppmann. Ved turneringer med overnatting, skal kun spillere og trenere/ ledere/ foreldre av samme kjønn sove i samme rom. Dette gjelder spesielt for aldersgruppen 13 år og eldre. 4.3 Miljøkontakt-instruks. Miljøkontakten blir valgt på det første møtet som lagets foreldre har. Denne personen kan være foreldrenes kontakt mot oppmann og styret. Foreldrekontakten har ansvar for sosiale tiltak innenfor laget. Foreldrekontakten har ansvar sammen med oppmann i forbindelse med arrangementer på cup'er. ( for eksempel arrangere sammenkomst for spillerene på kvelden etter endt spill.) Være ansvarlig for å arrangere sosiale sammenkomster, sesongavslutnings-fest for laget ( grillfest, pizza etc.). Være miljøskaper i/ for laget med hensyn til holdninger både hos foreldre og spillere. Orientere om sosiale tiltak på foreldremøter. 4.4 Økonomikontakt-instruks. Økonomikontakten blir valgt på det første møtet som lagets foreldre har. Denne kontakten skal være ansvarlig for lagets økonomi gjennom hele sesongen. Økonomikontakten skal opprette en konto, og være ansvarlig for denne, som laget kan disponere. Være ansvarlig for at kontoen inneholder nok penger til de aktiviteter som laget har planlagt. Være ansvarlig for at laget har penger til å innbetale evt. lagavgiften til styret. Se pkt.2.4 Skaffe tilveie kr ,- til lagets hovedtrener. Legge til rette og organisere kakelotteri etc. i forbindelse med aktiviteter på laget. (for eksempel cup'er med overnatting, penger til sosiale tiltak, sesongavslutninger osv.) Forsøke å skaffe laget en sponsor. (draktreklame, husk trykkekostnader) Orientere om lagets økonomi på foreldremøter. 14

15 5.0 Fritagelse ved verv 5.1 Verv som er fritatt for dugnadstjeneste Det har i tidligere styrevedtak for håndballgruppa i Flint, blitt bestemt at pga. den store arbeidsmengden som en del styreverv innbefatter, skal de personene som innehar disse vervene, og deres familie ( kone eller mann), slippe å delta på fellesdugnader. Disse fellesdugnadene kan for eksempel være; -sekreteriat- og kafeteriatjeneste eller kakebaking. -andre dugnader som laget har blitt pålagt av styret å utføre i forbindelse med felles arrangementer. -utkjøring av telefonkataloger. Dersom noen foreldre på et lag er tungt involvert i styre- eller underkomiteverv, kan dette gjøre at de resterende foreldre på dette laget må stille flere ganger eller evt. med begge foreldrene på ovennevnte arrangementer og lignende. Følgende verv er fritatt: Leder, nesteleder, sekretær, kasserer, styremedlemmer, foreldretrenere og leder av ungdomsutvalget. 5.2 Verv som er fritatt fra treningsavgift Håndballstyrets medlemmer betaler ikke for noen av sine barn Hovedtrener på lagene i UU betaler ikke for sine barn som spiller på lag som ikke har lønnet trener. Hjelpetrenere i UU betaler ikke for sitt barn på laget de hjelper til på. De to personene som er i Lotterikomiteen betaler ikke for sine barn som spiller på lag som ikke har lønnet trener. De fire personene som utgjør Telefonkatalogkomiteen betaler ikke for sine barn i høsthalvåret De to representantene som er ledere av arrangementkomiteene (Aktivitet og seriespill) betaler ikke for sine barn. Seniorutvalget har ikke fritak for treningsavgifter. 6.0 Aktivitetsturneringer/ seriespill Se eget skriv fra NHF-Region Sør 15

16 7.0 Arrangement I forbindelse med at håndballkretsen innkaller til aktivitetsturneringer og seriespill for aldersbestemte klasser, blir vi pålagt arrangement i Slagenhallen. Vi må stille med foreldre til følgende gjøremål; -Billettsalg -Kafeteria -Sekretariat -Kakebaking -Opprydding Det er styret v/ arrangementskomiteen som delegerer/ og fordeler ut de forskjellige oppgavene til forskjellige lag. Dette vil variere etter som hvilke alderstrinn og lag som skal ha aktivitetsturnering eller seriespill. Det er av hele klubbens interesse at et slikt arrangement går smertefritt, da det er masse penger å tjene for klubben på dette! Det er oppmanns ansvar å skaffe de personer som det blir bedt om til forskjellige arrangement. Det er oppmannens plikt til å fylle ut det skjemaet som viser hvilke personer som skal gjøre hva og når på et arrangement. Her skal det også stå hvem som skal rydde opp i hallen når det er ferdig spilt. Det er laget egne skjemaer for både innkjøp, oppgjør av kasse, vaktlister og lignende. De nødvendige skjemaer vil være delt ut sammen med lagpermen, og skal ligge i denne til senere bruk. Arrangementkomiteen skal bestå av : Aktivitetsturneringer: Ansvarlig leder Minimum 1 representant fra hvert lag som deltar Seriespill: Ansvarlig leder Minimum 1 representant fra hvert lag som deltar 16

17 SJEKKLISTE FOR FLINTHALLEN/SLAGENHALLEN/ KAFETERIAN. På alle arrangementer hvor Flint håndball er arrangør (aktivitetsturneringer og vanlige seriekamper), dvs. er ansvarlig for sekreteriat, kafeteria osv, SKAL flg. retningslinjer/ regler følges! 1. Rydde og feie tribuner, plukke opp søppel i hallen. 2. Rydde og tømme søppel i garderober, toaletter og vestibyle. 3. Rydde og feie kafeteria. Vaske kjøkken, tørke av border og sette opp stoler. 4. Alt sekreteriat-utsyr (bord, stoler, måltavler og benker) skal settes tilbake på plass. Vaktmester har store koster, søppelstativer, plastsekker osv. Ved større arrangementer som varer hele dagen og med mange personer, må søppel tømmes flere ganger. Man kan også rydde jevnlig i hallen ( hente flasker og annet søppel). Det er lagets ansvar, oppmann eller den foreldrekontakt som fordeler arbeidsoppgaver til arrangementet, å sette opp vaktliste som sørger for at navngitte personer har disse arbeidsoppgavene. Styret har normalt en person tilstede på større arrangementer (teknisk arrangementsansvarlig og rådgiver). Det er imidlertid ikke meningen at denne personen skal rydde opp for de som har vært ansvarlig for arrangementet!!! Dersom vi forlater hallen i dårlig ryddet stand, og vaktmester må rydde etter oss, vil Tønsberg kommune sende regning til håndballgruppa for vaktmesterens ryddearbeid. Denne regningen vil bli sendt videre til det laget som var ansvarlig for ryddingen! Dette gjelder Slagenhallen. Dette skrivet skal gjøres kjent for alle som er med på arrangementer i Flinthallen/Slagenhallen for håndballgruppa! Styret 17

18 8.0 Fellesaktiviteter For å få hjulene til å gå rundt i klubben er vi både pålagt og har laget noen egne inntektsbringende tiltak. Disse er i grove trekk; NHF- lotteri ( håndballforbundets lotteri) Salgsstart 1.okt. Dette er vi pålagt av håndballforbundet. Vi tar her minimumskvoter. Julekalender Vårlotteri- klubbens eget lotteri. Det eneste vi har. Viktig inntektskilde. Telefonkataloger- utdeling av A og B kataloger i mai/juni mnd.-hvert år. 9.0 Sponsoravtaler 9.1 Sponsoravtale Torinor Sport og Intersport Tønsberg Intersport Ryla Flint Håndball har en sponsoravtale for hele klubben med Torinor Sport, som forhandler håndballutstyret Kempa. Denne avtalen medfører noe gratis utstyr, samt rabatter til alle medlemmer på dette merket. Klubben har gjort en underavtale med Intersport Tønsberg og Intersport Ryla som medfører at dette utstyret kan kjøpes på Ryla eller i Intersport butikken på Farmannstredet. Intensjonen i avtalen er at klubbens medlemmer skal på kjøpe sportsutstyr til rabatterte priser. I tillegg får klubben en gratis pakke hvert år med utstyr. Dette utstyret er iflg. avtalen ment for våre topplag på herre og damesiden. Dette for da å profilere vår avtalepartner bla. Ved bruk av deres utstyr. Ved å gjøre felles innkjøp av håndball-/ sportsutstyr som er innbefattet i avtalen, vil klubbens medlemmer få rabatt på veiledende priser. En gang i året vil det arrangert handlekveld i butikken hvor rabatten på utstyret vil være høyere. Dette er et samarbeid mellom klubben og den respektive butikk. Ut over dette kan klubbens medlemmer ved å fremvise medlemskort få 10% rabatt på de fleste varer, samt 20% rabatt på Kemapa produkter gjennom hele året. 9.2 Klubbgenser/ T-skjorte Styret i håndballgruppa administrerer kjøp og salg av klubbgenser og T-skjorte. Dette er plagg som er fulle av klubbens sponsortrykk. Viktig inntekt for klubben. Alle oppfordres til å kjøpe denne slik at når vi er på store cup'er og lignende, er vi alle uniformerte og profilerer vår klubb på en meget bra måte. 18

19 10.0 Spillerutstyr 10.1 Spilleren må ha: -Ball -Sko -Knebeskyttere -Svart shorts ( IL. Flint's farge) 10.2 Spilleren bør ha -Overtrekksdress ( IL. Flint's farger) -Klubbgenser og T-skjorte -Vannflaske -Annet sikkerhetsutstyr etter behov ( for eksempel albuebeskyttere) 11.0 Arbeidsinstruks for styremedlemmer og underkomiteer 11.1 Leder Har det overordnede ansvar for den sportslige og daglige drift av håndballgruppen i I.L. FLINT. Delegere oppgaver og gjøremål etter instruks og mest mulig hensiktsmessig for den sportslige og daglige drift. Innkalle til styremøter og årsmøter etter gjeldende vedtekter/ statutter for I.L. FLINT- Håndball. Være kontaktperson til I.L. FLINT- Hovedstyre Nestleder Må sørge for å være oppdatert på det organisasjonsmessige området sammen med leder. Har ansvar for kommunikasjon mellom Ungdomsutvalget, Seniorutvalget og styret (info-flyt). Utføre de oppgaver som leder evt. måtte tildele Sekretær Ha ansvar for at all innkommende post i postboks og på mail blir fordelt og gitt til rett person. 19

20 Skrive referater fra års- og styremøter. Innkalle personer som ikke naturlig hører hjemme på et styremøte dersom styret ønsker det. Skrive brev på vegne av I.L. FLINT-Håndballgruppa, dersom leder eller den som saksområdet naturlig hører inn under ønsker dette. ( Alle utgående brev bør også undertegnes av leder). Utføre de arbeidsoppgaver som leder evt. måtte gi Kasserer Ha det daglige ansvar for føring av regnskapet til I.L. FLINT- Håndballgruppa (føre inn- og utg.bilag, betale regninger, utsending av kontingenter og tren.avg. m.m.) Legge frem årsregnskap, med underliggende bilag og budsjetter, for årsmøtet i I.L. FLINT-Håndballgruppa. Ha ansvar for at budsjetter blir overholdt. ( Må straks rapportere til leder dersom budsjetter blir overskredet eller det oppdages misligholdelse av penger i organisasjonen). Sørge for at regnskapet i håndballgruppa føres etter Norges Idrettsforbunds retningslinjer. Utføre de arbeidsoppgaver som leder evt. måtte gi Styremedlemmer Håndballgruppa har organisert seg slik at noen oppgaver er spesielt underlagt et styremedlem, for eksempel medlemslister og register Styremedlem- leder ungdomsutvalget Ha den daglige kontakt/ oppfølging av sine grupper og lag i junioravd. Ha ansvar for at det blir påmeldt lag til serie- og aktivitetsspill for lag i ungdomsavdelingen Ha ansvar for at korrekte spillelister samt trener- og oppmannslister forefinnes for hvert lag. Kopier av disse skal leveres til styremedlem med ansvar for medlems- og treningsavg. Ha ansvar for at korrekt sportslig oppfølging/ satsing for alle lag blir gjort etter intensjonene til håndballstyret ( trener, treningsforhold, kampforhold m.m. blir lagt til rette for de respektive lag). Sørge for at alle kontrakter mellom I.L. Flint håndballgruppa og trenere blir lagt frem for styret i håndballgruppa for godkjenning og signering av begge involverte parter. Leder av ungdomsutvalget rapporterer direkte til leder av styret Dersom det oppdages uregelmessigheter eller disiplinærsaker på en spiller eller et av lagene i I.L. FLINT-Håndballgruppa, plikter leder av ungdomsutvalget straks å informere leder av styret. 20

21 Det er viktig at I.L. FLINT-Håndballgruppa blir sportslig drevet etter de retningslinjer som Norges Håndballforbund og Region Sør har gitt til idrettslag tilknyttet Norges Idrettsforbund. Leder for ungdomsutvalget har under seg sportslig leder for aldersgruppen år og rekrutteringskontakt for aldersgruppen 8 til 10 år og delegerer ovennevnte oppgaver til disse etter behov Styremedlem- leder seniorutvalget Se egen lagperm for seniorutvalget Styremedlem- medlemsavg./ treningsavg. Innhente oppdaterte laglister hver høst og vår. Ajourføre samlet medlemsliste Sende ut medlems- og treningsavgifter om våren og treningsavgifter på høsten. Oversende lister til kasserer slik at denne kan kontrollere innkomne betalinger og evt. sørge for purringer Styremedlem- materialforvalter Materialforvalterens ansvar er delt inn i seniorutvalg SU og ungdomsutvalg UU. Møteplikt på styremøter. Ha ansvar for at alt utstyr tilhørende IL Flint-håndball blir vedlikeholdt og ikke blir misbrukt eller ødelagt. Ha ansvar for at det finnes ajourført materialliste for håndballgruppens eiendeler (draktsett og medisinkofferter). Denne bør ajourføres for hver sesong. For UU gjelder følgende regler vedrørende utstyr: Utstyr som blir delt ut til lagene er: Førstehjelpskoffert, overtrekksvester, drakter, is, tape og klister/-fjerner. Utstyr utover dette dekkes av lagkasse til hvert enkelt lag, (eks.: bager, plaster bandasje etc.). J/G 8 11 år får is og tape for inntil kr. 500,- pr. sesong pr. lag. J/G år får is tape og klister for inntil kr. 1000,- pr. sesong pr. lag. Klister til bruk på trening holder hver enkelt spiller/trener selv. Avd. SU fordeler dette utstyret selv ut fra de enkeltes lag behov pr. sesong. Håndballens styre dekker kr ,- pr. sesong. Annet utstyr som f.eks.: medisinballer hoppetau kjegler etc. er felles eie og finnes i kasse/skap til felles bruk. Ha ansvar for at skadet eller ødelagt utstyr blir reparert eller erstattet med nytt. Materialforvalter har fullmakt innenfor budsjetterte rammer til å supplere lagene med utstyr. Det skal også velges/rekrutteres en materialforvalterassistent. Denne personen skal bistå materialforvalteren med de oppgaver han/hun pålegges av denne eller styret. Arrangere klubbkveld for alle medlemmer for kjøp av håndballutstyr etc. hver høst hos sponsor/samarbeidsbutikk. Stå for salg av sponset klubbgenser hvert år 21

LAGPERM. Flint Tønsberg Håndball

LAGPERM. Flint Tønsberg Håndball LAGPERM Flint Tønsberg Håndball IL. FLINT TØNSBERG HÅNDBALLGRUPPA Postboks 159, 3166 Tolvsrød Org.nr. 984 071 280 Se våre hjemmesider www.flinthandball.no E-mail: handball@ilflint.no Revidert 10.04.2011

Detaljer

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Dette forslaget til arbeidsbeskrivelser er basert på et dokument som er laget av håndballgruppa i Nordby IL. Arbeidsbeskrivelsene er ment som et forslag

Detaljer

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Pr 21. mai 2014 Forslag til arbeidsinstruks for leder Er ansvarlig

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball KIF Håndball Boks 448 4664 Kristiansand Klubbkontor: Gimlehallen Jegersbergveien 3 4630 Kristiansand www.kif.no - e-post: post@kif.no 5. januar 2015

Detaljer

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball LAGPERM Flint Tønsberg Håndball «Det er meg - Det er oss Det er viljen til å slåss Åååååå Flint!» «Flint Tønsberg Sha-la-la, Flint Tønsberg Sha-la-la. Ååå-Eee-Ooo - Flint Tønsberg Sha-la-la» FLINT TØNSBERG

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Styret i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside) Treningstider

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Årshjul Håndballgruppen i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside)

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL håndball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL håndball Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL håndball Randesund Idrettslag Sukkevann Idrettspark, Dvergsnesveien 31 4639 Kristiansand Telefon 38 17 00 70 www.randesundil.no - e-post: post@randesundil.no

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE. redigert juni 2010

ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE. redigert juni 2010 ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE redigert juni 2010 VELKOMMEN SOM OPPMANN: - Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

Ansvarlig leder for arbeidet i håndballgruppa i Utleira IL

Ansvarlig leder for arbeidet i håndballgruppa i Utleira IL Funksjonsbeskrivelse: Håndballstyret side 1 av 5 5 Formål: Ansvarlig: Referanser: Klarlegge funksjon og rolledeling i håndballstyret Styrets leder Funksjonsbeskrivelser Lag Funksjonsbeskrivelser Sportslig

Detaljer

Velkommen som oppmann Ses. 08/09

Velkommen som oppmann Ses. 08/09 HK.Herulf - PB.35 1501 Moss - www.herulf.no Velkommen som oppmann Ses. 08/09 I dette kompendiet skal vi se litt nærmere på dine viktigste oppgaver som oppmann. SENTRALE OPPGAVER 01. Ansvarlig for lagets

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

Styrets funksjon og sammensetning

Styrets funksjon og sammensetning Styrets funksjon og sammensetning (hentet fra www.klubbguiden.no) Her sier vi litt om hvordan et styre kan settes sammen. Minimums krav til styrets sammensetning er leder, nestleder, 1 styremedlem og 1

Detaljer

dhk DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007

dhk DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007 DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007 Innhold Innhold...2 1. Stillingsinstruks DHK rekrutt...3 1.1 Sportslig leder (rekrutt)...3 1.2 Trener...3 1.3 Assistent

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN VOLL IDRETTSLAG. 2011 VOLL IDRETTSLAG Side 1 av 20

ORGANISASJONSPLAN VOLL IDRETTSLAG. 2011 VOLL IDRETTSLAG Side 1 av 20 ORGANISASJONSPLAN VOLL IDRETTSLAG 2011 VOLL IDRETTSLAG Side 1 av 20 Innhold 1 Forord...4 2 Formål og målsettinger for Voll Idrettslag...5 2.1 Formålsparagraf Voll Idrettslag...5 2.2 Formålsparagraf Voll

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN SESONGEN 2014-2015. for. Orkanger Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN SESONGEN 2014-2015. for. Orkanger Idrettsforening ORGANISASJONSPLAN SESONGEN 2014-2015 for Orkanger Idrettsforening Håndballavdelingen Vedtatt 14.08.2014 Gjelder sesongen 2014-2015 Side 1 av 6 1. ORGANISERING 1.1 Styret Styreleder Markeds- og økonomileder

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

STYRETS SAMMENSETNING

STYRETS SAMMENSETNING STYRETS SAMMENSETNING og ARBEIDSOPPGAVER LEDER ØKONOMI ANSVARLIG BARNE ANSVARLIG SEKRETÆR ARRANGEMENT ANSVARLIG SU LEDER MATERIALFORVALTER KONTRAKTANSVARLIG UNGDOMSREPRESENTANT UNGDOMSREPRESENTANT UNGDOMSREPRESENTANT

Detaljer

TRENER-/LAGLEDER-/DOMMERMØTE /DOMMERMØTE 16.AUGUST 2010 Organisasjonsplan OIF håndball; hvem har ansvar for hva? Oversikt er lagt ut på hjemmesida. Presentasjon av trenere, lagledere, dommere; Oversikt

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE.

HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. Måned Aktivitet Utføres uke eller dato Januar Påmelding av lag til kretsen. 16-års lag samt senior herrer og damer. Navn og fødselsnummer til spillerregistret.

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL!

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! I vedlagte hefte gies det tips, og føringer til trenere og støtteapperat i Vigra IL relatert til hvordan klubben ønsker at virksomheten skal gjennomføres. UTKAST

Detaljer

Arbeidsbeskrivelser Verv i håndballklubben

Arbeidsbeskrivelser Verv i håndballklubben Arbeidsbeskrivelser Verv i håndballklubben Norges Håndballforbund 1 Styret Styret i enhver håndballklubb er en avgjørende faktor for hvorvidt klubben vil kunne evne å tilby utviklende og gode miljøer for

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE.

HANDLINGSPLAN 2014 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. HANDLINGSPLAN 2014 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. Måned Aktivitet Utføres uke eller dato Januar Påmelding av lag til kretsen. 16 års lag samt senior herrer og damer. Navn og fødselsnummer til spillerregistret.

Detaljer

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30 ------------------------------------------------------------------------------ Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Postboks 141, 1662 Rolvsøy Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014,

Detaljer

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935 Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Stiftet 1935 Innholdsfortegnelse 1. ROMEDAL IDRETTSLAG 1.1. Medlemskoningent 2. ORGANISASJONS 2.1 Beskrivelse 3. Målsetninger 3.1 Sportslige målsetninger

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN VOLL IDRETTSLAG. Februar 2008 Side 1 av 20

ORGANISASJONSPLAN VOLL IDRETTSLAG. Februar 2008 Side 1 av 20 ORGANISASJONSPLAN VOLL IDRETTSLAG Februar 2008 Side 1 av 20 Innhold 1 Forord... 4 2 Formål og målsettinger for Voll Idrettslag... 5 2.1 Formålsparagraf Voll Idrettslag... 5 2.2 Formålsparagraf Voll Idrettshall...

Detaljer

A. Leder 1år. B. Nestleder 2år. C. Sekretær 2år. D. Regnskapsfører/Kasserer 2år. E. Leder anlegg 2år. F. Sportslig leder senior 2år

A. Leder 1år. B. Nestleder 2år. C. Sekretær 2år. D. Regnskapsfører/Kasserer 2år. E. Leder anlegg 2år. F. Sportslig leder senior 2år Arbeidsinstruks for ulike verv i Kvass/Ulvungen FK: A. Leder 1år B. Nestleder 2år C. Sekretær 2år D. Regnskapsfører/Kasserer 2år E. Leder anlegg 2år F. Sportslig leder senior 2år G. Sportslig leder dame

Detaljer

Innkommende forslag til årsmøtet i Greipstad IL fotball 2017

Innkommende forslag til årsmøtet i Greipstad IL fotball 2017 Innkommende forslag til årsmøtet i Greipstad IL fotball 2017 1. Forslag til retningslinjer for dugnad Greipstad IL Fotballgruppen Alle medlemmer m/foresatte skal primært arbeide for å skaffe sponsorer

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE.

HANDLINGSPLAN 2015 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. HANDLINGSPLAN 2015 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. Måned Aktivitet Utføres uke eller dato Januar Må være ferdig innen Ansvarlig som følger opp. Delegert til andre Utført dato. Tilbakemelding leder Februar Mars

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN SESONGEN for. Orkanger Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN SESONGEN for. Orkanger Idrettsforening ORGANISASJONSPLAN SESONGEN 2016-2017 for Orkanger Idrettsforening Håndballavdelingen Vedtatt fom 01.05.2016 Gjelder sesongen 2016-2017 Side 1 av 7 1. ORGANISERING 1.1 Styret Styreleder Markeds- og økonomileder

Detaljer

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre Organisasjonsplan Gruben Idrettslag Organisasjonsplanen er behandlet og godkjent på årsmøtet 06.03.17 Organisasjonsplanen inneholder et organisasjonskart, informasjon om årsmøtet, styrets funksjon og sammensetning,

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 VELKOMMEN SOM OPPMANN: * Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

Ca. 650 medlemmer. Fotball. Håndball. Ski. Allidrett

Ca. 650 medlemmer. Fotball. Håndball. Ski. Allidrett 11.09.14 Ca. 650 medlemmer Fotball Håndball Ski Allidrett Bredde og kvalitet: Flest mulig lengst mulig Lag i alle aldersklasser Målet er å utvikle: Det sportslige tilbudet, også for spillere med ambisjoner.

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Flint Tønsberg Håndball IL

Flint Tønsberg Håndball IL 1. Introduksjon 2. Grunner til vår økonomiske situasjon 3. Budsjett 2017 4. Innkomne spørsmål / åpning for spørsmål 5. De viktigste sponsorer og våre plikter 6. Styrets hovedoppgaver 2017 7. Hvor må det

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL Desember Håndballskole (egne juniortrenere)3 Utbetale dommere Lage supersøndag Januar SU møte 2 DK samling NHF RØN Dommerkurs 5 Følge opp påmelding fellescup Sekretariatkurs Tapekurs Februar Trenerfora

Detaljer

Referat fra styremøte

Referat fra styremøte Referat fra styremøte 1-2012 Dato...: Mandag 5. mars 2012 Tid...: 19.30 23.00 Sted...: Lundby hos Morønning Deltakere..: Morønning, Edel Vårtun, Streitlien, Grete Tveråen, Lars Einar Skarpsno, Gunhild

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG Gjelder for 2012 Planen er vedtatt på Ekstraordinært Årsmøte i Aure Idrettslag 07.12.2011 og vil være gjeldene for valgkomiteens arbeid fram mot Ordinært Årsmøte i

Detaljer

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Bakgrunn Avgående styre har gjennom sesongen arbeidet med en omstrukturering av klubbens styre. Vi ser at få medlemmer engasjeres til å bidra, de som

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

NHIL er Meland Kommunes eneste håndballklubb, og vi har en fin mix av medlemmer fra hele kommunen.

NHIL er Meland Kommunes eneste håndballklubb, og vi har en fin mix av medlemmer fra hele kommunen. NHIL håndball Nordre Holsnøy Idrettslag (NHIL) håndball skal være et tilbud til alle håndballinteresserte i Meland Kommune. For tiden er det bare jentelag i NHIL. NHIL Håndball trener i Meland Aktiv på

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Slåstad idrettslag. Organisasjonsplan

Slåstad idrettslag. Organisasjonsplan Slåstad idrettslag Organisasjonsplan Sist revidert 03.02.2013 EN, revidert 06.05.2013 Marion og Karsten, revidert 26.10.2013 Marion, revidert 30.12.2013 Marion Organisasjonsplan for Slåstad IL INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Håndbok for støtteapparatet i

Håndbok for støtteapparatet i Håndbok for støtteapparatet i Tønsberg IBK Eik, 22. august 2015 HÅNDBOK FOR STØTTEAPPARATET I TØNSBERG IBK Vi ønsker deg med dette velkommen i støtteapparatet i Tønsberg Innebandyklubb. Vi er takknemlige

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Randesund IL Håndball. RIL er til for alle som vil Stiftet 1946

Randesund IL Håndball. RIL er til for alle som vil Stiftet 1946 RIL er til for alle som vil Stiftet 1946 Samhold Mangfold Utvikling Glede Fakta om klubben Sørlandets største idrettsklubb 2500 medlemmer 400 voksne ledere og trenere Norges største håndballklubb 85 lag

Detaljer

Strategisk plan. Arbeidsdokument

Strategisk plan. Arbeidsdokument Strategisk plan Arbeidsdokument 2012-2015 2012-2015 Innledning Planens virkeområder Punkt 1 Kjerneverdier.. Punkt 2 Hovedmål.. Punkt 3 Generelt. Punkt 3.1 Hovedmål Damer. Punkt 3.2 Hovedmål Herrer. Punkt

Detaljer

Foreldrekontrakt. Blindheim Håndball. Sesongen

Foreldrekontrakt. Blindheim Håndball. Sesongen Blindheim Håndball Sesongen 2012-2013 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 BETINGELSER... 4 2.1 Medlemskap i Blindheim Idrettslag... 4 2.2 Betalt aktivavgift for Blindheim Håndball... 4 2.3 Delta

Detaljer

Årsberetningen godkjennes.

Årsberetningen godkjennes. 1. Møtet settes Leder Jan Rune Løvnæseth (heretter referert til som JRL) informerer om at alle tilstede må være medlem av Hasle-Løren idrettsklubb for å ha stemmerett. JRL settes som dirigent, undertegnede

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Fotball/budbilkontoret Dag/dato: Onsdag 19.oktober 2016 Varighet: 17.30 21.00 Tilstede styret: Fra administrasjonen: Forfall: Espen A. Johansen (EJ), Hanne Dahl Molden

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

Referat fra styremøte

Referat fra styremøte Referat fra styremøte 01-2011 Dato...: Tirsdag 22. februar 2011 Tid...: 19.30 23.15 Sted...: Lundby på Moan Til stede...: Grete Tveråen, Gunhild Vårtun, Edel Vårtun, Skarpsno, Roar Hoelset, Morønning,

Detaljer

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Saksliste SAK 1. Godkjenning av fremmøte representanter Det møtte 23 personer på årsmøtet, fem av de oppmøtte

Detaljer

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Godkjent av styret mars 2016 mars 2017

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Godkjent av styret mars 2016 mars 2017 ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Godkjent av styret 14.02.2017 mars 2016 mars 2017 Inneholder rollebeskrivelse for: Styreleder (28.11.16)... 2 Nestleder og økonomiansvarlig (28.11.16)... 3 Markedsansvarlig

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. Svarstad IL Skigruppa. Sist endret 11.11.2014 Side 1

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. Svarstad IL Skigruppa. Sist endret 11.11.2014 Side 1 ØKONOMISKE RETNINGSLINJER Svarstad IL Skigruppa Sist endret 11.11.2014 Side 1 1. Renn...3 2. Samlinger... 4 3. Sommerskiskole...... 4 4. Kjøregodtgjørelse... 4 5. Treningsavgifter...4 6. Skilisens. 4 7.

Detaljer

Klubbhåndbok 2017 Økonomirutiner. FK Sparta Sarpsborg

Klubbhåndbok 2017 Økonomirutiner. FK Sparta Sarpsborg Klubbhåndbok 2017 Økonomirutiner FK Sparta Sarpsborg Revidert høst 2017 Innhold Økonomirutiner... 2 Kontingenter og treningsavgift:... 2 Innbetaling av kontingent fra medlemmene... 2 Betaling dommere...

Detaljer

Referat fra styremøte i Ski IL Håndball

Referat fra styremøte i Ski IL Håndball Referat fra styremøte i Ski IL Håndball Møteleder: Referent: Møtedato og tid: Sted: Lene Lothe Kari Norum 07. februar 20007 19:15 Sandertunet 74 (hjemme hos Kari) Til stede: Utkast er utsendt dato: Endelig

Detaljer

Som lagleder følger det med ulike oppgaver. Her har jeg prøvd å samle sammen de oppgavene som en lagleder må ta ansvar for.

Som lagleder følger det med ulike oppgaver. Her har jeg prøvd å samle sammen de oppgavene som en lagleder må ta ansvar for. Lagleders oppgaver Som lagleder følger det med ulike oppgaver. Her har jeg prøvd å samle sammen de oppgavene som en lagleder må ta ansvar for. Før sesongstart blir det innkalt til ett lagleder og trener

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

INSTRUKS FOR LAGLEDELSE

INSTRUKS FOR LAGLEDELSE INSTRUKS FOR LAGLEDELSE Versjon 1.2 1 BAKGRUNN RIHK verdsetter lagledelse høyt og uten lagledelse ingen lag! Foreldrene i laget må ta rollene i lagledelsen foreldrene er klubbens viktigste ressurs Vi ønsker

Detaljer

EIF Håndball. Styrets årsberetning Håndballstyret Styremedlem Arrangementsansvarlig. Representasjon i Hovedlaget 2016

EIF Håndball. Styrets årsberetning Håndballstyret Styremedlem Arrangementsansvarlig. Representasjon i Hovedlaget 2016 EIF Håndball Styrets årsberetning 2016 Håndballstyret 2016 Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Materialforvalter Styremedlem Arrangementsansvarlig Styremedlem Dommeransvarlig Kenneth Johnsen

Detaljer

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET mars 2017 mars 2018

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET mars 2017 mars 2018 ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET mars 2017 mars 2018 Inneholder rollebeskrivelse for: Styreleder (28.11.16)... 2 Nestleder og økonomiansvarlig (28.11.16)... 3 Markedsansvarlig (28.11.16)... 4 Materialforvalter

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

FOR KJØKKELVIK-HÅNDBALL 2007-2010

FOR KJØKKELVIK-HÅNDBALL 2007-2010 STRATEGIPLAN FOR KJØKKELVIK-HÅNDBALL 2007-2010 Side 1 av 22 INNHOLD : Innledning Visjon og verdigrunnlag Demografi Grunnlagsdata Organisasjon - overordnede mål - konkrete mål Økonomi marked - overordnede

Detaljer

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett Retningslinjer for Bøler IF Friidrett (underlagt Lov for Bøler Idrettsforening) 1. Formål for Bøler IF Friidrett 2. Godkjenning og oppdatering av retningslinjene 3. Organisatorisk tilknytning 4. Medlemskap

Detaljer

Velkommen til sesongen 2013!

Velkommen til sesongen 2013! Velkommen til sesongen 2013! Hei, her følger litt informasjon til spillere og foresatte fra MIF breddefotball om sesongen 2013! Deltageravtale Alle som skal spille fotball i MIF breddefotball må lese gjennom

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

Arrangement i Sandslihallen 1 & 2 Ha ndball

Arrangement i Sandslihallen 1 & 2 Ha ndball Arrangement i Sandslihallen 1 & 2 Ha ndball Innledning og bakgrunn Den enkelte klubb er ansvarlig for å arrangere hjemmekampene sine i egen hall. Hjemmearrangementer er en viktig inntektskilde for håndballgruppen

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR TRENERE, LAGLEDERE OG STYRET 2015 RENA IL YNGRES AVD. FOTBALL Innhold 1. HOVEDMÅL OG GRUNNLEGGENDE VERDIER... 3 Grunnleggende verdier... 3 2. STYRETS SAMMENSETNING/ÅRSMØTE/VALGKOMITE...

Detaljer

Rollebeskrivelser styreroller og daglig leder

Rollebeskrivelser styreroller og daglig leder Rollebeskrivelser styreroller og daglig leder Tasta Il er et eget idrettslag med juridisk ansvar. Klubben er medlem i Norges Fotballforbund (NFF) og derigjennom i Rogaland Fotballkrets (RFK). Styret skal

Detaljer

Haslum IL Håndball. INSTRUKS FOR SEKRETARIAT NADDERUD ARENA Generell informasjon:

Haslum IL Håndball. INSTRUKS FOR SEKRETARIAT NADDERUD ARENA Generell informasjon: INSTRUKS FOR SEKRETARIAT NADDERUD ARENA Generell informasjon: Fra sesongen 2015-2016 spiller alle sine offisielle hjemmekamper i Nadderud Arena. Arenaen har to fulle spilleflater. Kampene går parallelt

Detaljer

Forslag: Ny organisasjonsstruktur i Bingsfoss sykkelklubb fra 2015

Forslag: Ny organisasjonsstruktur i Bingsfoss sykkelklubb fra 2015 Ny organisasjonsstruktur i Bingsfoss sykkelklubb fra 2015 Leder (administrativt ansvar/ økonomi og sponsing) Sekretær (knyttet til arrangement- og utstyr) Nestleder (sportslig ansvar) Kasserer Lavterskel

Detaljer

Referat fra styremøte

Referat fra styremøte Referat fra styremøte 01-2009 Dato...: Torsdag 5. mars 2009 Tid...: 19.30 23.00 Sted...: Lundby på Moan Deltakere..: Rune Eng, Anita N. Øien, Thor Granrud, Ivar Thoresen, Måna, Kirsti D. Reinertsen, Morønning

Detaljer

Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL

Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL Her finner du informasjon om: Klubb og anlegg Ressurser Medlemskap Andre praktiske opplysninger Klubben Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne

Detaljer

Foreldrekontakt /Oppmann er dagens hovedansvarlig for hallens arrangement har følgende oppgaver:

Foreldrekontakt /Oppmann er dagens hovedansvarlig for hallens arrangement har følgende oppgaver: VAKTINSTRUKSER FOR HALLVAKT Greverud hallen: Foreldrekontakt /Oppmann er dagens hovedansvarlig for hallens arrangement har følgende oppgaver: OPPGAVER FØR KAMPDAG: Ta kontakt til kasserer 4 dage før din

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Håndbok for Lagledere 2009/2010

Håndbok for Lagledere 2009/2010 Håndbok for Lagledere 2009/2010 Desember 2009 Rev 0 Innholdsfortegnelse Lagleders oppgaver... 3 Administrativt... 3 Sosialt miljø... 3 Trening... 4 Kamper... 4 Før kamp... 4 Under kamp... 4 Etter kamp...

Detaljer

Referat fra styremøte VIF-håndball, nr

Referat fra styremøte VIF-håndball, nr Referat fra styremøte VIF-håndball, nr. 6 21.11.16 Tilstede: Kjersti, Eli,, Inger,,, Hege, Unn, Odd og Tonje. Stig- Ivan og Kjersti gikk på slutten under sak 69/16, Eventuelt. Forfall: Per Morten og Vidar.

Detaljer

Oppgavebeskrivelse for styret

Oppgavebeskrivelse for styret IL Holeværingen fotball Oppgavebeskrivelse for styret Styreleder Leder har det overordnede ansvaret for driften av fotballgruppa, herunder informasjons og presseansvar. Hovedstyret Representere fotballgruppa

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

ROLLER OG ROLLEBESKRIVELSER

ROLLER OG ROLLEBESKRIVELSER ROLLER OG ROLLEBESKRIVELSER Daglig leder Daglig leder av Gresvik IF er ansatt på 100 % basis. Han forestår følgende administrative oppgaver: - Registrering av innkommende og utgående post, fordeling av

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

Verdigrunnlag og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL

Verdigrunnlag og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL Oppdatert 01.02.2009 Vi er tilstede Vi fokuserer på det positive Vi har plass til alle Innhold: 1. Ideologi og klubbfilosofi 2. Medlemsmasse og sammensetning

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer