IL. FLINT HÅNDBALLGRUPPA Postboks 159, 3166 Tolvsrød Org.nr Se våre hjemmesider

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IL. FLINT HÅNDBALLGRUPPA Postboks 159, 3166 Tolvsrød Org.nr. 984 071 280 Se våre hjemmesider www.flinthandball.no E-mail: post@ilflint."

Transkript

1 IL. FLINT HÅNDBALLGRUPPA Postboks 159, 3166 Tolvsrød Org.nr Se våre hjemmesider Generell informasjon fra styret. 1.1 Oversikt over medlemmene i styret ( navn, adr. Tlf.) 1.2 Organisasjonskart. 1.3 Aktivitetsplan for ungdomsutvalget (UU) 2.0 Lagorganisasjon og økonomi 2.1 Lagorganisasjon 2.2 Opprettelse av lagkasse. 2.3 Regnskapsføring for laget 2.4 Laginnbetaling til håndballgruppa. 2.5 Godtgjørelse til trenere 2.6 Medlems-/ treningsavgifter og lisenser 2.7 Fordeling av spillere. Aldersgruppen J/G Aktiviteter. 4.0 Instrukser. 4.1 Trener. 4.2 Oppmann 4.3 Miljøkontakt 4.4 Økonomikontakt 5.0 Fritagelse ved verv 5.1 Verv som er fritatt for dugnadstjeneste 5.2 Verv som er fritatt fra treningsavgift 6.0 Aktivitetsturneringer / seriespill. Viser til skriv fra Region Sør. 1

2 7.0 Arrangement. I forbindelse med at kretsen innkaller til aktivitetsturneringer og seriespill for aldersbestemte klasser, blir vi pålagt å arrangere slike. Vi må stille med foreldre til: - Billettsalg - Kafeteria - Sekreteriat - Kakebaking - Opprydding 8.0 Fellesaktiviteter 9.0 Sponsoravtaler 9.1 Sponsoravtale med Ryla 9.2 Klubbgenser/ T-skjorte 10.0 Spillerutstyr Spilleren må ha: 10.2 Spilleren bør ha: 11.0 Instrukser for styret og underkommiteer 11.1 Leder 11.2 Nestleder 11.3 Sekretær 11.4 Kasserer 11.5 Styremedlemmer 11.6 Varamedlemmer 11.7 Revisor 12.0 Andre verv og komiteer 12.1 Utdanningskontakt 12.2 Dommerkontakt 12.3 Arrangementkomite ungdomsutvalget 12.4 Loddsalg og lotterikomite 12.5 Telfonkatalogkomite 2

3 1.0 Generell informasjon fra styret 1.1 Oversikt over styresammensetning og underkomiteer Styret Verv Navn Adresse Tlf. priv. Mobtlf. Leder Hans Erik Stormoen Gullregvn. 26,3150 Tolvsrød Nestleder Svein Ove Sunde Nesalleen 11, 3124 Tønsberg Sekretær Tom Henry Olsen Kasserer Bente Johansen Nedre Vargvei 25,3124 Tbg Styremedlem Jeanett Eldre Husvikvn. 186 B, 3124 Tbg Styremedlem Inger Anita Frette Furukollen 1, 3124 Tønsberg Styremedlem Nina Amundsen Hummerveien 2, 3154 Tolvsrød Styremedlem Anne Lise Eilerås Narverødvn. 80,3124 Tønsberg Varamedlem Leif Blankert Øvre Vargvei 16,3124 Tønsberg Varamedlem Mona Ingebretsen Lillevn.4,3124 Tønsberg Valgkomite Karl Wisløff Ulvikveien 51A, 3150 Tolvsrød Rune Kamperud Gårdboveien 14 B, 3154 Tolvsrød Knut Erik Ålgrav 3

4 Undergrupper og komiteer Ungdomsutvalget: Leder Ungdomsutvalg Jeanette Eldre Husvikvn. 186 B, 3124 Tbg Sportslig ansvarlig Rune Granding Ringshaugvn 100C, 3150 Tolvsrød Arrangementkomite Ingjerd Hansen Rekruteringskontakt Irene Åstrøm Gårdbovn. 55,3150 Tolvsrød Miljøkontakt Nina Amundsen Hummerveien 2, 3154 Tolvsrød Leder Seniorutvalg Svein Kvisle Øvre Bogenv. 50A, 3152 Tolvsrød Utdanningskontakt Erik Frette Furukollen 1, 3124 Tønsberg Dommerkontakt Leif Blankert Øvre Vargvei 16,3124 Tønsberg Matrialforvalter Inger Anita Frette Furukollen 1, 3124 Tønsberg Matrialforv. Assistent Merete Mello Rindal Mispelvn. 1B, 3152 Tolvsrød Lodd- og lotterikomite Kari Bergesen Telefonkatalogkom. Torill Karlsen Myrtveien 3, 3152 Tolvsrød

5 1.2 Organisasjonskart for Flint Håndball året 2006 Leder Hans-Erik Stormoen Sekretær Tom Henry Olsen Nestleder Svein Ove Sunde Kasserer Bente Johansen Styremedlem Leder Ungd.utvalg Jeanett Eldre Styremedlem Medl.-/trenavg. Anne Lise Eilerås Styremedl. Nina Amundsen Styremedl. Materialforv. Inger Anita Frette Styremedl. Leder Senior utvalget Svein Kvisle Varamedl.1 Leif Blankert Varamedl. 2 Mona Ingebretsen Undergrupper Sportslig leder Ungdomsutv. Rune Grading Rekrutteringskon takt Irene Åstrøm Lotterikomite Aldersgruppen 12 og rep. fra hvert lag. Arr. Komite. Komiteen er delt i to ansvarsområder: - Seriespill, aldersgr Aktivitetsspill aldersgr Hver av gruppene skal bestå av 1 representant fra hvert lag. De må selv velge sin leder. Tlf.-kat.komite Aldersgruppen 14 og rep. fra hvert lag Mat.forvalter Ass. Merete Mello Rindal Valgkomite. Karl Wisløff Rune Kamperud Knut Erik Ålgrav Utdanningskontakt Erik Frette Dommerkontakt Leif Blankert 5

6

7 1.3 AKTIVITETSPLAN FOR UNGDOMSUTVALGET I HÅNDBALLGRUPPA MÅNED DATO AKTIVITET ANSVARLIG GRUPPE/ PERSON MAI Messecup Felles påmelding. Klubben betaler JUNI Utdeling av Telefonkatalogkomitee telefonkataloger Sommarland-cup n (Bente) Felles påmelding. Lagene betaler selv JULI FERIE AUGUST Tømmerholt-cup Felles påmelding. Klubben betaler Nordstrand-cup Lagene melder seg på selv, og betaler selv SEPTEMBER Åssiden-cup Lagene melder seg på selv, og betaler selv SEPT/OKT Treningsavgift Økonomigruppa OKT/NOV Klubbkveld på Ryla Matrialforvalter OKTOBER Uke 40 Håndballskole Senioravdelingen Serie-start aldersgruppe Felles påmelding via styret Aktivitetsturneringer 9-11 Felles påmelding via rektueringskontakt NHF-Lotteri Ansv. Styret v/ kasserer. Lagene selger NOVEMBER Julekalender Leif Blankert. Lagene selger DESEMBER JANUAR FEBRUAR Treningsavgift Økonomigruppa Uke 6 Vårlotteri Lotteriansvarlig. Lagene selger Uke 8 Håndballskole Senioravdeling MARS APRIL LOTTO Lottokomiteen. Alle lag må stille Vestfold Auto Cup Felles påmelding. Klubben betaler Velge lagorganisasjon Hvert enkelt lagt! 7

8 IL. FLINT HÅNDBALLGRUPPA Postboks 159, 3166 Tolvsrød Org.nr Se vår hjemmeside: LAGORGANISASJON OG ØKONOMI 2.1 Lagorganisasjon Styret har fattet vedtak om at det skal være en lagorganisasjon på minimum 4 personer rundt hvert enkelt lag. Disse personene har flg. oppgaver; -trener -oppmann -foreldrekontakt miljø -foreldrekontakt økonomi Lagene må selv skaffe trener/foreldretrener i aldersgruppen 8 13år. Fra og med 14 års gruppen skal det tegnes kontrakt mellom trener og klubben i forhold til godtgjørelse. Leder av ungdomsutvalg skal i samarbeid med leder av styret være ansvarlig for å skaffe trener f.o.m. denne aldersgruppen Opprettelse av lagkasse. De siste årene har driften av lagene vist at det er nødvendig med en "lagkasse". Dette for at de enkelte lagene skal ha selvstendig økonomi for selv å kunne velge å være med på arrangementer hvor påmeldingsavgift ikke blir dekket av håndballgruppa, og for å avlaste den enkelte families økonomi ved deltagelse på cup'er med overnatting og reiseutgifter med mer. Det har vært vanlig de siste årene at de foreldre som stiller seg villig til å være med på cup'er med eller uten overnatting, får dekket sine kjøre- og boutgifter av lagkassa. Skjema for utlegg utfylles og legges ved regnskap. Se vedlegg. Styret har satt som krav: for at et lag skal reise på overnattingstur, skal det være med 1 foreldre for hvert 3-4 barn. Dette gjelder alle tom. lagene i 15-årsklassen! De foreldrene som overnatter sammen med barna skal være av samme kjønn som laget. -Hvordan skaffe laget inntekter??? For å skaffe inntekter til laget, har flere alternativer vært brukt. For de minste lagene er det spesielt kakelotteri som har vært mest brukt. For noen av de eldre lagene, fom. 15 år og oppover, har det også vært benyttet vareopptellinger og dugnader av forskjellig art. Bruk fantasien. 8

9 Flere av lagene har også klart å skaffe seg en "lagsponsor". Dette er gjerne en far/ mor eller annen bekjent som har sagt seg villig gjennom et firma til å være med på å sponse laget med draktreklame. NB! Må godkjennes av styret. (Det bemerkes fra styret at dette er sponsing hvor reklameverdien har liten effekt og at det hele blir sett på som en god gjerning for å støtte opp om sine barn og sitt nærmiljø.) Anbefalt draktreklame minimum kr ,- pr. sesong. NB! Husk trykkingen koster. 2.3 Regnskapsføring for laget. Foreldrekontakt for økonomi skal starte regnskapet 1.mai og avslutte det pr. 30.april året etter. Dette fordi håndballsesongen er i denne perioden. Det bør opprettes en egen konto for laget; for eks. Flint Håndball, årsklasse , Husvik, v/ navnet på økonomikontakt. Alle inn- og utbetalinger skal føres og alle bankbilag skal oppbevares. Regnskapet bør føres enkelt og greit etter kontantprinsippet. Regnskapet skal gjennomgås og legges frem for foreldrene ved sesongens slutt underskrevet av trener og oppmann. Dersom klubben avgjør at to lag skal slåes sammen til ett, skal de to lagkassene slåes sammen til en, uavhengig av antall spillere. Må laget deles i to grunnet for mange spillere, deles beløpet i lagkassa på antall spillere. Beløpene overføres til de nye lagkassene. 2.4 Laginnbetaling til håndballgruppa. Alle lag må innbetale inntil kr ,- til håndballgruppa pr.sesong. Beløpet fastsettes av styret i november og forfaller til betaling før nyttår hvert år. Det blir sendt ut regning/ faktura fra kasserer i håndballgruppa på dette beløpet. Årsaken til at håndballgruppa har en slik ordning, er at vi har lave treningsavgifter i forhold til de kontingenter og avgifter vi må betale til region og kommune. Påmeldingsavgiftene til regionen for et lag er ganske store pr. sesong. Beløpet blir regulert ut fra dugnadsinnsats i løpet av sesongen (Telefonkataloger, Lotto o.l.) 2.5 Godtgjørelse til treneren. Laget skal i løpet av høstsesongen betale treneren kr ,-. Beløpet tas av lagkassa. Klubben skaffer nye hovedtrenere treningsdress (Inntil 2 pr lag, avhengig av antall spillere). Dette ordnes ved klubbdager hos leverandør rundt seriestart. 9

10 2.6 Medlems- og treningsavgifter og lisenser Medlemsavgift til hovedstyret i IL. Flint. Fastsettes hvert år på årsmøte. For året 2006 er medlemsavg. kr. 200,- u/17 år kr. 300,- o/17 år Blir innkrevd av håndballgruppa ved innbetaling av treningsavgift for vårsesongen. Treningsavgifter til håndballgruppa i IL Flint. Fastsettes hvert år på årsmøtet i håndballgruppa. For sesongen 2006/07 er treningsavgiften følgende: For lag 8 år og 9 år For lag 10 år tom. 11 år For lag 12 år tom. 13 år For lag 14 år For lag 15 år For lag 17, 18, 19 år og Damer For lag Damer 5, Herrer kr. 400,- pr. halvår kr. 500,- pr. halvår kr. 600,- pr. halvår kr. 700,- pr. halvår kr. 800,- pr. halvår kr ,- pr.halvår kr. 500,- pr. halvår Lisens må betales fra det året spilleren fyller 13 år. Oppmenn har ansvar for å sjekke dette. Laget kan bli ilagt bøter dersom lisens ikke er innbetalt. 2.7 Hvordan fordeler vi spillere. Aldersgruppen J/G 8-15 Utøvere skal delta på det laget som de hører hjemme miljømessig dvs. alder og skolekrets. Handballstyret aksepterer ikke inntaksstopp. Da må lag deles. Enkeltspillere kan få anledning til å delta på lag i høyere aldersklasse, dersom sportslig utvalg i samarbeid med involverte trenere og foreldre finner at dette er til beste for spilleren og lagene. Dersom dette blir aktuelt må følgende etterleves: Deltakelse for dette laget skal aldri gå på bekostning av eget lag. Det må være en forsiktig progresjon i utøverens totale belastning (kamp/trening). Det forutsettes at involverte trenere samarbeider. 10

11 3.0 Aktiviteter Cup'er som blir dekket av håndballgruppa. Vestfold Auto-cup, Messe-cup og Tømmerholt-cup Håndballgruppa har tradisjon i å delta på lokale cuper. Påmeldingsavgift blir dekket av klubben. Sommarlandcup i Bø. Cupen blir arrangert i Bøhallen rett ved Bø-Sommarland. Dette er en overnattingscup. Felles påmelding gjennom styret.. Påmeldingsavgift må dekkes av lagene selv. 4.0 Instrukser 4.1 Trener-instruks. Trenerens hovedoppgave er å trene spillerene slik, at hver enkelt utøver utvikler seg best mulig sportslig og får individuell fremgang. Det er viktig å oppmuntre spillerene til å forstå at håndball er et lagspill og at Flint- håndball står for bredde og miljø ( vi har plass til alle). Håndballstyret aksepterer ikke inntaksstopp. Da må lag deles Treneren har ansvaret for å tilrettelegge treningen for sesongen og den enkelte treningskveld. Treneren har ansvaret for laguttak til kamper og sørge for rotasjon av spillere som må stå over kamper. Treneren må sørge for at spilleren roterer på plassene på trening og kamper. ( Viktig for laget og spilleren). Treneren skal være tilstede under hver trening og kamp eller sørge for en stedfortreder. Det kan med fordel avtales om bytte med trenere for andre lag i Flinthåndball. ( Dette kan gi inspirasjon og andre nyttige treningsimpulser både til trener og spillere!). Det er viktig at foreldrene blir involvert i rammen rundt laget. Trener og oppmann har ansvaret for å etablere og vedlikeholde lagorganisasjonen Treneren må ha som målsetting å stimulere barn til å drive med allsidig trening. Trening i ung alder skal være basert på lek. Innsats = prestasjon. 11

12 Turneringer skal avtales og diskuteres i lagorganisasjonen. Det skal være minst 1 voksen pr 3-4 barn ved overnatte med laget. Trener/oppmann plikter å melde til Tbg. Kom. V/ Park-Idrett-Fritid tlf.nr / minst 3 dager før treningen hvis ikke oppsatt treningstid skal brukes. Dersom dette ikke blir gjort, blir håndballgruppa v/styret bøtelagt. Slike bøter vil bli kanalisert tilbake til det laget som ikke har møtt på oppsatt treningstid! Treneren skal møte forberedt og i god tid til alle kamper og trening. Treneren skal alltid stille i sportsantrekk/ treningsutstyr. Treneren må være den siste som forlater hallen på kamp og på trening for å sjekke at alle er med og at det ser ryddig ut etter oss. ( Samling rett etter kamp er positivt!). Alle overganger skal underskrives og godkjennes av sportslig leder, eller et medlem av styret. Treneren bør delta på kurs og møter bestemt av styret v/utdannindskontakten, samt andre miljømessige tiltak. Det er viktig at alle trenere jobber etter retningslinjer satt av hovedtrener i klubben. Vi oppfordrer alle aktive til å spille på sine respektive alderstrinn så langt det lar seg gjøre. Betalte trenere skal ha underskrevet trenerkontrakt innen 1.mai. Ved turneringer med overnatting, skal kun spillere og trenere/ ledere/ foreldre av samme kjønn sove i samme rom. Dette gjelder spesielt for aldersgruppen 13 år og eldre. 4.2 Oppmann-instruks. Oppmann har hovedansvaret for det organisatoriske for laget. Oppmannens oppgave er å samordne forholdet mellom spillere, trenere og styret, slik at forholdet praktisk legges best mulig til rette før og under håndballsesongen. For de spillere som NHF (Norges Håndball Forbund) krever spiller-lisens, skal oppmann sammen med trener påse at lisens er innbetalt og kopi av lisens er levert oppmann før spiller får lov til å delta på kamper. Alle spillere må betale lisens fra det året de fyller 13. Yngre spillere kan løse lisens. I denne lisensen er spilleren dekket med forsikring på skader til og fra trening, kamper og under trening og kamper. ( Mer info om dette kan fås ved henv. Oppmann skal være lagets kontakt mot styret/ sportslig leder i forbindelse med "konflikter" på laget. For å oppnå det hovedmål som er nevnt under det første punktet, skal oppmennene særlig ta seg av følgende; 12

13 -utarbeide og levere til styret fullstendige navnelister på alle sine spillere på sitt lag i begynnelsen av hver sesong. Listene skal inneholde navn, adresse, fødselsdato, mailadresse og tlf.nr/mob.nr. til hver spiller samt foresattes navn, adresse, mailadresse og tlf.nr/mob.nr. Listene skal holdes ajour under sesongen og eventuelle forandringer meldes til styremedlem med dette ansvar. (Anne Lise Eilerås -levere ut treningsavgifter til lagets spillere - Arrangere foreldremøter. -Være ansvarlig for utstyr og materiell som laget får tildelt ved sesongstart, og påse at dette er komplett til enhver tid ( drakter, førstehjelputstyr og lignende.) -Sørge for vask av drakter, evt. utarbeide en vaskeliste blant foreldrene. -Utarbeide kjørelister til kamper og cup'er. Sørge for at det er nok foreldre med ved overnatting osv. -fordele terminlister eller utdrag av disse til trener, spillere og foreldre ( de siste dersom nødvendig) -Være ansvarlig for fordeling av vakter i Slagenhallen ved større arrangementer, hvor laget har blitt tildelt oppgaver i fra styret. -være ansvarlig for fordeling av oppgaver iforb. med dugnader som laget har blitt tildelt av styret ( for eksempel utdeling/ kjøring av tlf. katalog, loddsalg, julekalender og annet. Det er viktig at oppmann stimulerer laget og foreldre til innsats for klubbens økonomi) OBS OBS! Det er også laget lister/ skjemaer som skal leveres og fylles ut av oppmann på det/ de laget/-ene som får tildelt ansvaret med å skaffe foreldre til å betjene de forskjellige funksjoner ved et arrangement. ( sekreteriat, billetter, kafeteria og rydding til slutt). Disse listene skal inneholde navn, hvilken oppgave de skal gjøre og til hvilken tid! Disse SKAL fylles ut og leveres den som er ansvarlig for dette arrangementet i arrangementskomiteen for aktiviteten starter! Se vedlegg Oppmann skal selv være tilstede eller skaffe stedfortreder for treneren på kamper dersom dette er nødvendig. Alle oppmenn må stille på oppmannsmøter som arrangeres etter behov av styret v/sportslig leder. Oppmann skal for øvrig etter beste evne utføre saker som styret pålegger oppmennene. Det er spesielt viktig å lese de styremøtereferater og annen informasjon som blir lagt ut på vår hjemmeside. 13

14 Skrive en årsrapport for laget til årsmøte som leveres styret. Bør inneholde sportslige og sosiale punkter. Må samordnes med tidl. Oppmann. Ved turneringer med overnatting, skal kun spillere og trenere/ ledere/ foreldre av samme kjønn sove i samme rom. Dette gjelder spesielt for aldersgruppen 13 år og eldre. 4.3 Miljøkontakt-instruks. Miljøkontakten blir valgt på det første møtet som lagets foreldre har. Denne personen kan være foreldrenes kontakt mot oppmann og styret. Foreldrekontakten har ansvar for sosiale tiltak innenfor laget. Foreldrekontakten har ansvar sammen med oppmann i forbindelse med arrangementer på cup'er. ( for eksempel arrangere sammenkomst for spillerene på kvelden etter endt spill.) Være ansvarlig for å arrangere sosiale sammenkomster, sesongavslutnings-fest for laget ( grillfest, pizza etc.). Være miljøskaper i/ for laget med hensyn til holdninger både hos foreldre og spillere. Orientere om sosiale tiltak på foreldremøter. 4.4 Økonomikontakt-instruks. Økonomikontakten blir valgt på det første møtet som lagets foreldre har. Denne kontakten skal være ansvarlig for lagets økonomi gjennom hele sesongen. Økonomikontakten skal opprette en konto, og være ansvarlig for denne, som laget kan disponere. Være ansvarlig for at kontoen inneholder nok penger til de aktiviteter som laget har planlagt. Være ansvarlig for at laget har penger til å innbetale evt. lagavgiften til styret. Se pkt.2.4 Skaffe tilveie kr ,- til lagets hovedtrener. Legge til rette og organisere kakelotteri etc. i forbindelse med aktiviteter på laget. (for eksempel cup'er med overnatting, penger til sosiale tiltak, sesongavslutninger osv.) Forsøke å skaffe laget en sponsor. (draktreklame, husk trykkekostnader) Orientere om lagets økonomi på foreldremøter. 14

15 5.0 Fritagelse ved verv 5.1 Verv som er fritatt for dugnadstjeneste Det har i tidligere styrevedtak for håndballgruppa i Flint, blitt bestemt at pga. den store arbeidsmengden som en del styreverv innbefatter, skal de personene som innehar disse vervene, og deres familie ( kone eller mann), slippe å delta på fellesdugnader. Disse fellesdugnadene kan for eksempel være; -sekreteriat- og kafeteriatjeneste eller kakebaking. -andre dugnader som laget har blitt pålagt av styret å utføre i forbindelse med felles arrangementer. -utkjøring av telefonkataloger. Dersom noen foreldre på et lag er tungt involvert i styre- eller underkomiteverv, kan dette gjøre at de resterende foreldre på dette laget må stille flere ganger eller evt. med begge foreldrene på ovennevnte arrangementer og lignende. Følgende verv er fritatt: Leder, nesteleder, sekretær, kasserer, styremedlemmer, foreldretrenere og leder av ungdomsutvalget. 5.2 Verv som er fritatt fra treningsavgift Håndballstyrets medlemmer betaler ikke for noen av sine barn Hovedtrener på lagene i UU betaler ikke for sine barn som spiller på lag som ikke har lønnet trener. Hjelpetrenere i UU betaler ikke for sitt barn på laget de hjelper til på. De to personene som er i Lotterikomiteen betaler ikke for sine barn som spiller på lag som ikke har lønnet trener. De fire personene som utgjør Telefonkatalogkomiteen betaler ikke for sine barn i høsthalvåret De to representantene som er ledere av arrangementkomiteene (Aktivitet og seriespill) betaler ikke for sine barn. Seniorutvalget har ikke fritak for treningsavgifter. 6.0 Aktivitetsturneringer/ seriespill Se eget skriv fra NHF-Region Sør 15

16 7.0 Arrangement I forbindelse med at håndballkretsen innkaller til aktivitetsturneringer og seriespill for aldersbestemte klasser, blir vi pålagt arrangement i Slagenhallen. Vi må stille med foreldre til følgende gjøremål; -Billettsalg -Kafeteria -Sekretariat -Kakebaking -Opprydding Det er styret v/ arrangementskomiteen som delegerer/ og fordeler ut de forskjellige oppgavene til forskjellige lag. Dette vil variere etter som hvilke alderstrinn og lag som skal ha aktivitetsturnering eller seriespill. Det er av hele klubbens interesse at et slikt arrangement går smertefritt, da det er masse penger å tjene for klubben på dette! Det er oppmanns ansvar å skaffe de personer som det blir bedt om til forskjellige arrangement. Det er oppmannens plikt til å fylle ut det skjemaet som viser hvilke personer som skal gjøre hva og når på et arrangement. Her skal det også stå hvem som skal rydde opp i hallen når det er ferdig spilt. Det er laget egne skjemaer for både innkjøp, oppgjør av kasse, vaktlister og lignende. De nødvendige skjemaer vil være delt ut sammen med lagpermen, og skal ligge i denne til senere bruk. Arrangementkomiteen skal bestå av : Aktivitetsturneringer: Ansvarlig leder Minimum 1 representant fra hvert lag som deltar Seriespill: Ansvarlig leder Minimum 1 representant fra hvert lag som deltar 16

17 SJEKKLISTE FOR FLINTHALLEN/SLAGENHALLEN/ KAFETERIAN. På alle arrangementer hvor Flint håndball er arrangør (aktivitetsturneringer og vanlige seriekamper), dvs. er ansvarlig for sekreteriat, kafeteria osv, SKAL flg. retningslinjer/ regler følges! 1. Rydde og feie tribuner, plukke opp søppel i hallen. 2. Rydde og tømme søppel i garderober, toaletter og vestibyle. 3. Rydde og feie kafeteria. Vaske kjøkken, tørke av border og sette opp stoler. 4. Alt sekreteriat-utsyr (bord, stoler, måltavler og benker) skal settes tilbake på plass. Vaktmester har store koster, søppelstativer, plastsekker osv. Ved større arrangementer som varer hele dagen og med mange personer, må søppel tømmes flere ganger. Man kan også rydde jevnlig i hallen ( hente flasker og annet søppel). Det er lagets ansvar, oppmann eller den foreldrekontakt som fordeler arbeidsoppgaver til arrangementet, å sette opp vaktliste som sørger for at navngitte personer har disse arbeidsoppgavene. Styret har normalt en person tilstede på større arrangementer (teknisk arrangementsansvarlig og rådgiver). Det er imidlertid ikke meningen at denne personen skal rydde opp for de som har vært ansvarlig for arrangementet!!! Dersom vi forlater hallen i dårlig ryddet stand, og vaktmester må rydde etter oss, vil Tønsberg kommune sende regning til håndballgruppa for vaktmesterens ryddearbeid. Denne regningen vil bli sendt videre til det laget som var ansvarlig for ryddingen! Dette gjelder Slagenhallen. Dette skrivet skal gjøres kjent for alle som er med på arrangementer i Flinthallen/Slagenhallen for håndballgruppa! Styret 17

18 8.0 Fellesaktiviteter For å få hjulene til å gå rundt i klubben er vi både pålagt og har laget noen egne inntektsbringende tiltak. Disse er i grove trekk; NHF- lotteri ( håndballforbundets lotteri) Salgsstart 1.okt. Dette er vi pålagt av håndballforbundet. Vi tar her minimumskvoter. Julekalender Vårlotteri- klubbens eget lotteri. Det eneste vi har. Viktig inntektskilde. Telefonkataloger- utdeling av A og B kataloger i mai/juni mnd.-hvert år. 9.0 Sponsoravtaler 9.1 Sponsoravtale Torinor Sport og Intersport Tønsberg Intersport Ryla Flint Håndball har en sponsoravtale for hele klubben med Torinor Sport, som forhandler håndballutstyret Kempa. Denne avtalen medfører noe gratis utstyr, samt rabatter til alle medlemmer på dette merket. Klubben har gjort en underavtale med Intersport Tønsberg og Intersport Ryla som medfører at dette utstyret kan kjøpes på Ryla eller i Intersport butikken på Farmannstredet. Intensjonen i avtalen er at klubbens medlemmer skal på kjøpe sportsutstyr til rabatterte priser. I tillegg får klubben en gratis pakke hvert år med utstyr. Dette utstyret er iflg. avtalen ment for våre topplag på herre og damesiden. Dette for da å profilere vår avtalepartner bla. Ved bruk av deres utstyr. Ved å gjøre felles innkjøp av håndball-/ sportsutstyr som er innbefattet i avtalen, vil klubbens medlemmer få rabatt på veiledende priser. En gang i året vil det arrangert handlekveld i butikken hvor rabatten på utstyret vil være høyere. Dette er et samarbeid mellom klubben og den respektive butikk. Ut over dette kan klubbens medlemmer ved å fremvise medlemskort få 10% rabatt på de fleste varer, samt 20% rabatt på Kemapa produkter gjennom hele året. 9.2 Klubbgenser/ T-skjorte Styret i håndballgruppa administrerer kjøp og salg av klubbgenser og T-skjorte. Dette er plagg som er fulle av klubbens sponsortrykk. Viktig inntekt for klubben. Alle oppfordres til å kjøpe denne slik at når vi er på store cup'er og lignende, er vi alle uniformerte og profilerer vår klubb på en meget bra måte. 18

19 10.0 Spillerutstyr 10.1 Spilleren må ha: -Ball -Sko -Knebeskyttere -Svart shorts ( IL. Flint's farge) 10.2 Spilleren bør ha -Overtrekksdress ( IL. Flint's farger) -Klubbgenser og T-skjorte -Vannflaske -Annet sikkerhetsutstyr etter behov ( for eksempel albuebeskyttere) 11.0 Arbeidsinstruks for styremedlemmer og underkomiteer 11.1 Leder Har det overordnede ansvar for den sportslige og daglige drift av håndballgruppen i I.L. FLINT. Delegere oppgaver og gjøremål etter instruks og mest mulig hensiktsmessig for den sportslige og daglige drift. Innkalle til styremøter og årsmøter etter gjeldende vedtekter/ statutter for I.L. FLINT- Håndball. Være kontaktperson til I.L. FLINT- Hovedstyre Nestleder Må sørge for å være oppdatert på det organisasjonsmessige området sammen med leder. Har ansvar for kommunikasjon mellom Ungdomsutvalget, Seniorutvalget og styret (info-flyt). Utføre de oppgaver som leder evt. måtte tildele Sekretær Ha ansvar for at all innkommende post i postboks og på mail blir fordelt og gitt til rett person. 19

20 Skrive referater fra års- og styremøter. Innkalle personer som ikke naturlig hører hjemme på et styremøte dersom styret ønsker det. Skrive brev på vegne av I.L. FLINT-Håndballgruppa, dersom leder eller den som saksområdet naturlig hører inn under ønsker dette. ( Alle utgående brev bør også undertegnes av leder). Utføre de arbeidsoppgaver som leder evt. måtte gi Kasserer Ha det daglige ansvar for føring av regnskapet til I.L. FLINT- Håndballgruppa (føre inn- og utg.bilag, betale regninger, utsending av kontingenter og tren.avg. m.m.) Legge frem årsregnskap, med underliggende bilag og budsjetter, for årsmøtet i I.L. FLINT-Håndballgruppa. Ha ansvar for at budsjetter blir overholdt. ( Må straks rapportere til leder dersom budsjetter blir overskredet eller det oppdages misligholdelse av penger i organisasjonen). Sørge for at regnskapet i håndballgruppa føres etter Norges Idrettsforbunds retningslinjer. Utføre de arbeidsoppgaver som leder evt. måtte gi Styremedlemmer Håndballgruppa har organisert seg slik at noen oppgaver er spesielt underlagt et styremedlem, for eksempel medlemslister og register Styremedlem- leder ungdomsutvalget Ha den daglige kontakt/ oppfølging av sine grupper og lag i junioravd. Ha ansvar for at det blir påmeldt lag til serie- og aktivitetsspill for lag i ungdomsavdelingen Ha ansvar for at korrekte spillelister samt trener- og oppmannslister forefinnes for hvert lag. Kopier av disse skal leveres til styremedlem med ansvar for medlems- og treningsavg. Ha ansvar for at korrekt sportslig oppfølging/ satsing for alle lag blir gjort etter intensjonene til håndballstyret ( trener, treningsforhold, kampforhold m.m. blir lagt til rette for de respektive lag). Sørge for at alle kontrakter mellom I.L. Flint håndballgruppa og trenere blir lagt frem for styret i håndballgruppa for godkjenning og signering av begge involverte parter. Leder av ungdomsutvalget rapporterer direkte til leder av styret Dersom det oppdages uregelmessigheter eller disiplinærsaker på en spiller eller et av lagene i I.L. FLINT-Håndballgruppa, plikter leder av ungdomsutvalget straks å informere leder av styret. 20

21 Det er viktig at I.L. FLINT-Håndballgruppa blir sportslig drevet etter de retningslinjer som Norges Håndballforbund og Region Sør har gitt til idrettslag tilknyttet Norges Idrettsforbund. Leder for ungdomsutvalget har under seg sportslig leder for aldersgruppen år og rekrutteringskontakt for aldersgruppen 8 til 10 år og delegerer ovennevnte oppgaver til disse etter behov Styremedlem- leder seniorutvalget Se egen lagperm for seniorutvalget Styremedlem- medlemsavg./ treningsavg. Innhente oppdaterte laglister hver høst og vår. Ajourføre samlet medlemsliste Sende ut medlems- og treningsavgifter om våren og treningsavgifter på høsten. Oversende lister til kasserer slik at denne kan kontrollere innkomne betalinger og evt. sørge for purringer Styremedlem- materialforvalter Materialforvalterens ansvar er delt inn i seniorutvalg SU og ungdomsutvalg UU. Møteplikt på styremøter. Ha ansvar for at alt utstyr tilhørende IL Flint-håndball blir vedlikeholdt og ikke blir misbrukt eller ødelagt. Ha ansvar for at det finnes ajourført materialliste for håndballgruppens eiendeler (draktsett og medisinkofferter). Denne bør ajourføres for hver sesong. For UU gjelder følgende regler vedrørende utstyr: Utstyr som blir delt ut til lagene er: Førstehjelpskoffert, overtrekksvester, drakter, is, tape og klister/-fjerner. Utstyr utover dette dekkes av lagkasse til hvert enkelt lag, (eks.: bager, plaster bandasje etc.). J/G 8 11 år får is og tape for inntil kr. 500,- pr. sesong pr. lag. J/G år får is tape og klister for inntil kr. 1000,- pr. sesong pr. lag. Klister til bruk på trening holder hver enkelt spiller/trener selv. Avd. SU fordeler dette utstyret selv ut fra de enkeltes lag behov pr. sesong. Håndballens styre dekker kr ,- pr. sesong. Annet utstyr som f.eks.: medisinballer hoppetau kjegler etc. er felles eie og finnes i kasse/skap til felles bruk. Ha ansvar for at skadet eller ødelagt utstyr blir reparert eller erstattet med nytt. Materialforvalter har fullmakt innenfor budsjetterte rammer til å supplere lagene med utstyr. Det skal også velges/rekrutteres en materialforvalterassistent. Denne personen skal bistå materialforvalteren med de oppgaver han/hun pålegges av denne eller styret. Arrangere klubbkveld for alle medlemmer for kjøp av håndballutstyr etc. hver høst hos sponsor/samarbeidsbutikk. Stå for salg av sponset klubbgenser hvert år 21

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball LAGPERM Flint Tønsberg Håndball «Det er meg - Det er oss Det er viljen til å slåss Åååååå Flint!» «Flint Tønsberg Sha-la-la, Flint Tønsberg Sha-la-la. Ååå-Eee-Ooo - Flint Tønsberg Sha-la-la» FLINT TØNSBERG

Detaljer

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 1 Innholdsfortegnelse: 1 Formålet med håndboken 2 Styret og komitéer i Randaberg HK 3 Styrets oppgaver 4 Retningslinjer for klubbens ulike komitéer og

Detaljer

Sist oppdatert 20. oktober 2013. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside. Side 1 av 21

Sist oppdatert 20. oktober 2013. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside. Side 1 av 21 Sist oppdatert 20. oktober 2013 Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside Side 1 av 21 1. ORGANISASJON OG ARBEIDSRUTINER 4 1.1 Organisering 4 Håndballstyret 4 Sportslig Utvalg (SU)

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK HÅNDBALLGRUPPA LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet.

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen

KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet.

Detaljer

Side 1 av 18. Sist oppdatert 22. september 2012. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside

Side 1 av 18. Sist oppdatert 22. september 2012. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside Side 1 av 18 Sist oppdatert 22. september 2012 Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside 1. ORGANISASJON OG ARBEIDSRUTINER 4 1.1 Organisering 4 Fotballstyret 4 Sportslig Utvalg (SU)

Detaljer

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 10/2/2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning... 4 Sportslig målsetning...

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK HINNA FOTBALL

KLUBBHÅNDBOK HINNA FOTBALL KLUBBHÅNDBOK Vår hovedmålsetting er: Hinna Fotball skal være et viktig samlingspunkt i bydelen, preget av stabilitet og kontinuitet. En skal ha et miljø som bygger på trygghet og trivsel der spillere,

Detaljer

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1 INNHOLD 1 Generell klubbinformasjon... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Mål for VBK... 3 1.3 Historie... 3 1.4 Organisasjon... 3 1.5 Daglig leder... 5 2 Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver... 5 2.1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Styret i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside) Treningstider

Detaljer

Generell klubbinformasjon. Historie. Organisasjon. Styret. Daglig leder

Generell klubbinformasjon. Historie. Organisasjon. Styret. Daglig leder Generell klubbinformasjon Historie Klubben er opprinnelig stiftet 21. November 1975 som den første gruppen i Vardeneset Idrettsforening. Fotballgruppen skilte seg ut som egen klubb under nåværende navn

Detaljer

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015 Sportslig plan Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte Side 1 av 18 1. Snarøya Sportsklubb - Håndballgruppa... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Hvordan

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

Håndbok for Søre Neset Idrettslag

Håndbok for Søre Neset Idrettslag 01 14.11.07 Utgitt for kommentar KK Rev. Dato Beskrivelse Laget av Sjekket av Dokument tittel: Godkjent av Håndbok for Søre Neset Idrettslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL MED HÅNDBOK FOR SØRE NESET IDRETTSLAG...

Detaljer

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 Organisasjonsplan 2013 Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 1 Innholdsfortegnelse Innhold Historisk... 4 Visjon.... 4 Verdigrunnlag... 4 Virksomhetsideen.... 5 Hovedmål

Detaljer

Informasjonshefte. Håndballsesongen 08/09 STYRKE IDRETTSGLEDE LAGÅND. www.silhandball.no

Informasjonshefte. Håndballsesongen 08/09 STYRKE IDRETTSGLEDE LAGÅND. www.silhandball.no Informasjonshefte www.silhandball.no Håndballsesongen 08/09 STYRKE IDRETTSGLEDE LAGÅND Sarpsborg IL ble stiftet 12. november 1931. Som en av Østolds første klubber innførte de håndball i 1940. Sist sesong

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

Info til spillere og foresatte 2009/10

Info til spillere og foresatte 2009/10 Info til spillere og foresatte 2009/10 F E L L E S S K A P, H U M Ø R O G U T V I K L I N G R Velkommen til ny sesong i Rælingen Håndballklubb ælingen Håndballklubb ble stiftet i 1977 og er et av kommunes

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Mjøndalen idrettsforening Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014 Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1 Organisasjon og roller... 4 1.2 Styrets

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING

SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING SPORTSLIG UTVALG Rev. 2012 Innhold: Innhold:... 2 1. Innledning... 4 2. Sunde IL: Sportslige målsettinger & verdigrunnlag... 4 3. Fair Play... 5 4. Retningslinjer trening

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 Organisasjonsplanen skal legges fram og behandles som egen sak på årsmøtet. Jfr. Idrettslagets lov 15. Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 VELKOMMEN SOM OPPMANN: * Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

HÅNDBOK FOR BJØRNDAL IDRETTSFORENING

HÅNDBOK FOR BJØRNDAL IDRETTSFORENING HÅNDBOK FOR BJØRNDAL IDRETTSFORENING IDRETT FOR ALLE ANSVARLIG : Leder DOK:ID: BHI SIDE : 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 5 2. VEDTEKTER... 6 3. ØKONOMI OG ØKONOMISTYRING... 21 3.1. Økonomisk ansvar,

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL fotball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL fotball Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL fotball Randesund Idrettslag Sukkevann Idrettspark, Dvergsnesveien 31 4639 Kristiansand Telefon 38 17 00 70 Daglig leder: Øystein Konradsen www.randesundil.no

Detaljer