Avd. Vestfold BUDSTIKKE 1/2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avd. Vestfold BUDSTIKKE 1/2013"

Transkript

1 Avd. Vestfold BUDSTIKKE 1/2013

2 STYRETS SAMMENSETNING 2013 Formann: Kapt Odd Bjarne Elvebo, Lågendalsveien 44, 3270 LARVIK Johansen P M Nestformann: Lt Bjørn Lahelleveien SANDEFJORD Hoffstad M Sekretær: Rittm Ole Pukerudveien DRAMMEN Christoffersen P M Kasserer: Kapt Halvard Kalvetangen HUSØYSUND Asperheim P M Styremedl: Maj Ole Kristian Briggveien TOLVSRØD Bjerkemo P M Styremedl: Lt Kim Liveien 636, 3275 SVARSTAD Karlsen M Varamedl: Kapt Erlend Elgveien STOKKE Larsen M Varamedl: Fenr Geir Mellom 28, 3183 HORTEN Moen M Feltsportleder: Kapt Ulf Havnaveien TJØME Karlsen M Budstikka på Vi sender ut Budstikka på papir til alle våre medlemmer. De som ønsker det kan få bladet på , noe som gjør at du vil få Budstikka inntil to uker før papirutgaven er klar, og du vil få bladet i farger. Kontakt redaktøren om dette er noe for deg. Har du fått ny mailadresse må du melde dette til undertegnede så snart som mulig. Det er dessverre ingen automatikk i endring av mail-adresse. Ole Christoffersen Du når oss også på: side 2

3 Formannen har ordet: Takk for sist! Jeg håper alle har hatt en fin ferie med godt og varmt vær. Dette er første Budstikke i år, og grunnen til det er at Budstikke nr har dekt behovet så langt i Lt. Bjørn-Ole Hedemark måtte på grunn av sviktende helse si nei til gjenvalg til styret, og som leder av feltsportkomiteen. På siste styremøte i 2012 ble det behandlet et forslag om å tildele Bjørn-Ole et æresmedlemskap i NROF avd. Vestfold for sin fortjenstfulle innsats i feltsport, og dette ble enstemmig vedtatt. Etter noen runder i styret om hvem som kunne disponere sin tid, og var villig til å overta som leder av feltsportkomiteen ble kapt Ulf Karlsen spurt, og han tok utfordringen Ulf, F Mil utd. tjeneste: BSIS Heistadmoen kull spes. støttevåpen miner sprengning Op - befal TBK (Tung Bombekaster) BN 1 BRIG N troppsbefal garde kp Trandum instr. - tr. bef. HFJS (Hærens fallskjermjeger skole) Trandum div. tjeneste som instr. tr. bef vesentlig på støttevp. miner og sprengning. Spes. mil utd: Fallskjerm, dykking, fjellklatring, sprengning, miner, etterretning, samband og sanitet samt kurs Dresden. Tyskland EOD,-explosive ordnance disposal - og anti terror. Siv: gift-to barn. eget firma. sprengning arbeidet som mine-og eksplosivrydder for div. organisasjoner i Bosnia, Serbia, Kosovo, Laos og Kambodsja eget firma sprengning. I tillegg til Ulf er lt Bjørn Hofstad og lt Kim Karlsen medlemmer av feltsportkomiteen. Telefon / e-post til alle 3, se side 2 i denne Budstikke. Vi har fått et nytt medlem i styret, fenrik Geir Hermod Moen fra Horten. Geir deltok som instruktør på årets Vintermarsj i området Rjukan Fjellstue i uke 12, og bidro til att Vintermarsjen i 2013 ble en suksess. Vi ønsker Geir hjertelig velkommen i styret. Beste hilsen Odd B Johansen (sign) På bildet får Bjørn-Ole Hedemark sin velfortjente æresmedlems - diplom for sin utrettelige innsats som leder av feltsportkomiteen i flere år. I tillegg ble Bjørn-Ole tildelt en crest med inskripsjon om hans innsats i feltsport og i styret. Budstikke side 3

4 Redaktøren har ordet Det er ikke alle vi kan nå via mailsystemet. Derfor har vi innført at man kan få melding om arrangementer via SMS. Det vil si at om det dukker opp ting som krever at vi må tromme sammen foreningen på kort varsel, som f.eks. til en omvisning på et fartøy som har kommet på besøk i vår teig, eller at det byr seg andre muligheter for medlemsaktiviteter så kan vi nå den enkelte via SMS. Arrangementer i vår teig som 8 mai var et eksempel på dette. Der fikk vi vite om arrangementene på et såpass sent stadium at der måtte vi trå til både med mail og SMS. Dessverre er det foreløpig litt begrenset hvor mange vi kan nå, (abonnementsmessige hindringer) derfor prioriterer vi de som ikke har mailadresser foreløpig. Dette var jo slik man Budstikka fungerte da man skulle hasteinnkalle leidangen i gamle dager. Hvis du får melding om et arrangement enten via mail eller SMS er det fint om du sier fra til de som du kjenner og vet at kan være interessert i å delta på det du har fått melding om. Foreningen har også til en viss grad fått et ansvar for å holde medlemskartoteket vedlike, og det er det undertegnede gjør. Så skjer det noe med adressen din, enten det er fysisk, eller telefonnummer så meld fra så snart som mulig slik at kartoteket vårt er så oppdatert som det lar seg gjøre. De fleste av medlemmene våre har vel fått med seg at årets Vintermarsj nok har vært en av de mest vellykkede, og deltagerne var fulle av lovord. Under finner du en link til en artikkel som en av deltagerne skrev til Royal Air Force sin Nyhetsavdeling. Ole Christoffersen Redaktør/Sekretær/Rullefører etc. REFERAT FRA ÅRSMØTET 18. FEBRUAR 2013 Møtet ble holdt på Furulund Kro i Stokke med 32 deltagere. Formann Odd B. åpnet og ledet møtet. Deretter ble ordinære årsmøtesaker gjennomgått i henhold til dagsorden. Siden styret ikke hadde noen saker å ta opp gikk man over til valg av dirigent, referent og to til å undertegne protokollen. Odd B. Johansen ble valgt til dirigent, Ole Kristian Bjerkemo til referent, Bjørn Einar Oscarsen og Martin Gjeitanger til å undertegne protokollen. Styrets årsberetning for 2012 ble lest opp av styrets sekretær Ole Christoffersen. Ingen hadde kommentarer, og den ble godkjent med akklamasjon. Rapport fra Feltsportskomiteen ble gjennomgått av Odd B. Johansen. Den var som vanlig meget fyldig med rundt 50 arrangementer, hvorav 6 stevner. Det er i gjennomsnitt medlemmer på hver skyting. Regnskap for 2012 og budsjett for 2013 ble gjennomgått av kasserer Halvard Asperheim. Regnskapet ble godkjent med noen kommentarer. Siden det ikke var noen innkomne forslag fra medlemmene gikk man over til valg, og resultatet ble som valgkomiteen hadde foreslått. Ingen store endringer. Kim Karlsen rykker opp som styremedlem og Geir Moen blir nytt varamedlem. Styret fikk fullmakt av årsmøtet til å velge representanter til ekstraordinært landsmøte Etter at det formelle årsmøtet var ferdig var det tid for premieutdeling fra Feltsportskomiteen. Det var premier fra fjorårets 6 stevner og utnevning av Året Skytter. Årets skytter 2012 ble Per Karlsen. I tillegg ble det delt ut 4 stk. Forsvarsdepartementets premie, 4 stk. NAIS medaljer samt forbundets crest til avgående styremedlem Bjørn-Ole Hedemark. Bjørn-Ole ble for øvrig utnevnt til æresmedlem av NROF som følge av ekstraordinær innsats for feltsportkomiteen og arbeid i styret. Odd B avsluttet med å orientere om aktivitetene i 2013 og invitere til middag for alle årsmøtedeltagerne. Ole Kristian Bjerkemo (sign) Referent side 4

5 ÅRSMØTEPROTOKOLL 18. FEBRUAR ÅPNING AV ÅRSMØTET: Formann kapt. Odd B. Johansen ønsket velkommen til årsmøtet. Innkallingen ble godkjent uten merknad. Det var 32 stemmeberettigede til stede. 2. VALG AV: DIRIGENT: REFERENT: UNDERSKRIVE PROTOKOLL: Kaptein Odd B. Johansen Major Ole Kristian Bjerkemo Bjørn Einar Oscarsen og Martin Gjeitanger 3. SAKER STYRET ØNSKER Å TA OPP: Det var ingen saker til årsmøtet 4. STYRETS ÅRSBERETNING: Rittmester Ole Christoffersen leste årsberetningen for Årsmøtet godkjente årsberetningen uten merknad. 5. ÅRSRAPPORT FRA KOMITÈENE: Formann Odd B. Johansen leste årsberetningen for feltsport. Årsmøtet godkjente årsrapporten. 6. REGNSKAP: Kasserer, kaptein Halvard Asperheim, gjennomgikk regnskapet. Det ble stilt spørsmål fra salen vedrørende husleien i Hystadveien. Kasserer og formann redegjorde for dette Årsmøtet ga styret ansvarsfrihet for det fremlagte regnskap og godkjente regnskapet. 7. BUDSJETT: Kasserer, kaptein Halvard Asperheim, gjennomgikk styrets forslag til budsjett. godkjente budsjettet som arbeidsdokument for Årsmøtet 8. INNKOMMENDE FORSLAG FRA MEDLEMMENE: Styret har ikke mottatt innkommende forslag. 9. VALG: Valgkomitéen har bestått av fen. Bjørn-Tore K. Horntvedt, lt. Klaus Ulvestad og lt. John Kihl. John Kihl presenterte komiteens følgende forslag til nytt styre: VERV GRAD / NAVN FUNKSJONS- TID VALGKOMI- TEENS FORSLAG ÅRSMØTES VALG Formann Kapt. Odd B. Johansen 1 år Gjenvalg Gjenvalgt Styremedlem Rm. Ole Christoffersen 2 år Gjenvalg Gjenvalgt Styremedlem Kapt. Halvard Asperheim 2 år Gjenvalg Gjenvalgt Styremedlem Maj. Ole Kr. Bjerkemo 2 år Gjenstående 1 år Styremedlem Fenr. Bjørn Hoffstad 2 år Gjenstående 1 år Styremedlem Lt. Kim Karlsen 2 år Ny Valgt Varamedlem Kapt. Erlend Larsen 2 år Gjenstående 1 år Varamedlem Fen. Geir Moen 2 år Ny Valgt Revisor Lt. Harald Holtan 1 år Gjenvalg Gjenvalgt Revisor Lt. Lars Haakon Morberg 1 år Gjenvalg Gjenvalgt Valgkomitè Lt. Klaus Ulvestad Gjenstående 1 år Lt. John Kihl Gjenstående 2 år Bjørn Einar Oscarsen (sign) 18. februar 2013 Martin Gjeitanger (sign) side 5

6 REGNSKAP NROF AVD. VESTFOLD BALANSEREGNSKAP OMLØPSMIDLER , ,00 SUM EIENDELER ,00 KREDITORER 5 302,00 EGENKAPITAL ,18 DRIFTSRESULTAT ,82 EGENKAPITAL ,00 SUM GJELD OG EGENKAPITAL ,00 (NB. Vi har kun tatt med balanseregnskapet.) Komplett regnskap ble delt ut på årsmøtet. Ønsker du et komplett regnskap, ta kontakt med kasserer Halvard Asperheim Mobil eller e-post. Se side 2 i denne Budstikke. Regnskapet er revidert. Innestående på konti er dokumentert. Regnskapet gir etter vår mening et forsvarlig uttrykk for foreningens økonomiske stilling pr og driften i Harald Holtan valgt revisor Lars Håkon Morberg valgt revisor ÅRSBERETNING FOR 2012 Styret i NROF, avd. Vestfold bestod i 2012 av Kapt Odd Bjarne Johansen (formann), Lt Bjørn-Ole Hedemark (nestformann), Rittm Ole Christoffersen (sekretær), Kapt Halvard Asperheim (kasserer), Maj Ole Kristian Bjerkemo (styremedlem), Fenr Bjørn Hoffstad (styremedlem), Kapt Erlend Larsen (varamedlem) og Lt Kim Karlsen (varamedlem). I 2012 ble det avholdt fire styremøter, 6 februar, 5 mars, 11 juni og 29 oktober. Åtte rene medlemsaktiviteter (ikke feltsport eller skyting), i tillegg til bekransning 8. mai og skytearrangementer stort sett hver lørdag. Oppmøtet på møtene er gjennomgående svært godt, med medlemmer på de fleste møtene. Mange av våre medlemmer deltar aktivt på skytedagene. I uke 11, fra søndag 11. til fredag 16. mars, ble vintermarsjen i området Rjukan Fjellstue gjennomført. I år var det ti deltakere; to hollender og åtte nordmenn fra NROF avd. Vestfold. Utgangspunktet for vintermarsjen var Rjukan Fjellstue. Formann og sekretær deltok på Landsmøtet 2012 på Madla. Arrangementer i 2012 Januar, mandag 09 HV. 01 v/ Distriktssjef oberstløytnant Jon Terje Myhren. Februar, mandag 20 på Furulund Kro April, mandag 23. Omvisning på Oddane Fort i Brunlanes. Mai, lørdag 19. Skytedag på Hengsvann med demo og prøveskyting MØR. September, lørdag 15. Tur til Forsvarets Kjøretøysamling på Trandum og Forsvarets Flysamling på Gardermoen. Vellykket tur, godt fremmøte. Oktober, mandag 8. Omvisning på fregatten KNM Narvik i Horten. Vellykket tur. November, mandag. 12 Møte Holmestrand Fjordhotell. Kamuflasje før, nå og i fremtiden Desember, mandag 10 Julemøte med besøk fra NROF s nyvalgte president Kommandør Jon Erling Tenvik. Budstikka kom ut med tre nummer i Ole Christoffersen har overtatt redaktøransvaret sammen med formannen. Styret er av den oppfatning at NROF avd Vestfold er en avdeling med et høyt aktivitetsnivå. Ole Christoffersen side 6

7 Vårfelten 2013 Det er ingen tvil om at deltagerne hygget seg i vårsolen på Eplerød. ANNONSE Glock 17 til salgs. Pistolen er veldig lite brukt, og er som ny i original plasteske, med beltetaske og alt originalt tilbehør. Med vennlig hilsen Terje Nøis Mobil, Budstikke side 7

8 TERMINLISTE F.O.M. 31. AUGUST T.O.M. 29. MARS Dato Type Sted Tid 31. aug. Bolt/halvautostevne Eplerød sep. Pistol, skarpskyttermerke / FDS premie Bjørndalen sep. Pistol Bjørndalen sep. Pistol Utgår grunnet tur til Oslo. Se side 10 Bjørndalen sep. Sniperstevne Eplerød okt. Pistol Haugar okt. Pistol Utgår grunner tur til Horten. Se side 11 Haugar okt. Pistol Haugar okt. Pistol Skarpskyttermerke Haugar nov. Pistol Haugar nov. Pistol Forsvarsministerens premie Haugar nov. Rifle Lensberg 23. nov. Pistol NAIS Haugar nov. Rifle Lensberg 7. des. Pistol Haugar des. Rifle Lensberg 21. des. Pistol Haugar jan. Rifle Lensberg 18. jan. Pistol Haugar jan. Rifle Lensberg 1. feb. Pistol Haugar feb. Rifle Lensberg 15. feb. Pistol Haugar feb. Rifle Lensberg 1. mar. Pistol Haugar mar. Pistol Haugar mar. Rifle Lensberg 22. mar. Pistol Haugar mar. Rifle Lensberg Bjørndalen er Sandefjord pistolklubbs utebane. Banen ligger NOR-VEST for Sandefjord. Ta avkjøringen fra E-18 mot Sandefjord / Andebu. Følg FV-305 mot Andebu i ca 3,6 km. til avkjøring merket Skjelbred. Følg veien i 2,4 km. Banen ligger ca 100 m inn til venstre. Haugartunnellen i Tønsberg er Tønsberg og Omegn pistolklubbs innebane. Banen ligger i Tønsberg sentrum, og det er inngang til Haugartunnellen og banen via p-plassen til Televerket. Til høyre for en stor port er det en ståldør med en ringeklokkeknapp på høyre side merket TOP Lensberg er Tønsberg skytterlags bane og ligger NOR-VEST for Sem. Ta avkjøringen fra E-18 mot Tønsberg / Ramnes. Følg FV 525 mot Ramnes i 1,6 km. Det er skiltet inn til skytebanen. Eplerød Fra Sande / E-18, følg FV 319 mot Hof. Fra Hof følg FV 319 mot Sande / E-18. side 8

9 Er du usikker på veien til Eplerød banen, ta kontakt med feltsport. Se side 2 i denne Budstikke. LITT FRA FELTSPORT ANGÅENDE SKYTING Til stevner forutsettes det i utgangspunktet at alle er innskutt og klare på forhånd. Dersom man allikevel skulle trenge innskyting kan man møte en time før oppsatt start. Da hjelper man til med rigging av bane og får tid til innskyting. Innskyting stanses 15 min før oppsatt stevnetid. Dette gjelder i hovedsak på riflestevnene. Vi har ikke skilt noe på klasse eller alder på stevner frem til nå. Vi ønsker at flest mulig skal ha mulighet til å delta på mest mulig, og antar de fleste som skyter skyter fordi det er gøy, og ikke nødvendigvis for å vinne alt. Vi har etter hvert en del godt voksne og fremdeles aktive medlemmer, veldig bra. Vi vil gi tillempninger på skytetider og stillinger der det er behov for det. Avgjørelsen på hva tas på standplass av skytebaneleder. Nå står boltaction/halvautostevne og sniperstevne for tur. For bolt/halvauto er det våpen brukt før 1945 uten modifikasjoner som gjelder. På sniperstevne er alt lov, bare det ikke er større enn banen er tillatt for og er sikkert. Det er dog lurt å møte forberedt, da det blir litt andre øvelser enn i fjor. Kikkertsikte er en fordel. Tofot kjekt å ha. Vi vil skille skytterne i to klasser under sniperstevne. En for dedikerte presisjonsvåpen og en jegerklasse. Da blir det noe mer kniving mellom enkelte. Hvilke kriterier som legges til grunn i klassene tar vi stilling til før stevnet. Rifletrening. Vi har fått til en avtale med Tønsberg skytterlag om rifleskyting to ganger i måneden. I første omgang blir dette i vinter frem til mars. Vi har foreløpig ikke tatt forbindelse med noen angående brøyting av veien om/når det kommer snø, men vi vil undersøke mulighetene. I tillegg vil det være behov for snørydding på taket av standplassbygget dersom vi skal kunne gjennomføre skyting, og selvfølgelig er alle velkommen på dugnad. Banen på Lensberg er en meget bra bane og fortjener å bli brukt og rustet opp. For de som ønsker mulighet til mer rifleskyting er det mulig å melde seg inn i Tønsberg skytterlag og skyte med det våpenet man har, innenfor skytebanens begrensninger, sammen med DFS skyttere og jegere dersom man ønsker å trene mer. Da vil man kunne skyte torsdager og lørdager. Kontingenten er på 300 kr. Jobber også med andre baner, men ikke fått banket noe før trykk av denne budstikka. Det er nå ganske mange som har våpen som passer bra til NROF sitt mesterskapsprogram og litt mer stridsmessig skyting (ARxx og div andre varianter). Vi vil gjennomføre stevne for disse når det er mulig. Ønsker at de som har dette tar forbindelse med meg på mail, så skal vi se hva vi får til og når. Inneskyting Vi vil i tillegg til oppsatte stevner prøve å gjennomføre innendørs stevne for NROF sitt 22 program. Info om dette kommer dersom det blir noe av. Bruk av nettet som infokanal. Alle medlemmer har en Min side på NROF sin nettside. Her står det informasjon om hvert medlem sin status. Det er vesentlig at alle som har tenkt å drive med skyting går inn og sjekker dette, og melder/fikser feil. Vi vil gjøre det vi kan for at dette skal gå i orden, men det er viktigere enn noen gang at folk selv sjekker og følger opp dette. Ammunisjonstildelingen for året blir beregnet etter hvor mange aktive skyttere vi har registrert. Da er det viktig at dette stemmer. Vi ønsker å bruke nett/mail i større grad for å få ut informasjon litt fortere og oftere. De som da ikke har registrert mailadresse bør lage en og sende mailadresse til oss, slik at dette er mulig å få til. Vi har forståelse for at ikke alle er på nettet, men håper at de fleste som driver aktivt med skyting har muligheten til å få det til, evt. får hjelp til dette. Alle anmodes om å sette seg inn i reglementer og div innenfor om skyting fra NROF sentralt. Litt kjennskap til programmene innen skyting og hva som kreves for å opprettholde status som aktiv skytter innen de forskjellige nivåene anbefales. Det skjer en del på regelverk og lov siden for alle som driver med skyting. Det var mye av diverse, men tror det var på tide. Ønsker alle vel møtt på skytinger her og der og er det noe så ta forbindelse. Kommentarer og forslag til forbedring mottas gjerne. Feltsport. side 9

10 BILDER FRA ÅRSMØTE PÅ FURULUND KRO 18. FEBRUAR 2013 Per Karlsen mottar plakett for Beste skytter i 2012 Ny varamann til styret, Geir Moen mottar premie for skyting i 2012 LØRDAG 21. SEPTEMBER. TEMA «MEDLEMSTUR TIL AKERSHUS FESTNING» Vi besøker Forsvarsmuseet og Hjemmefrontmuseet med guiding på begge steder, og i tillegg en omvisning på festningen av en representant fra festningspolitiet. Det er også satt av tid til lunsj etter omvisningene. Dette er en tur som er åpen for familiemedlemmer. 0845: Parkering og påstigning for Larvik og omegn. Ta kontakt med Odd B 0900: Parkering og påstigning for Sandefjord og omegn. Ved Shellstasjonen på Fokserød. 0930: Parkering og påstigning for Tønsberg og omegn. Parkeringsplassen ved Sem kirke. 0945: Parkering og påstigning for Horten og omegn. Statoil ved Kopstad krysset. 1000: Parkering og påstigning for Holmestrand og omegn. Buss stoppet ved jernbanestasjonen. 1010: Parkering og påstigning for Sande og omegn. Y/X-kroa. ved gamle E-18 og veien til Svelvik. Turen koster kroner 250,00. Beløpet inkluderer bussturen og inngangsbillett med guidet omvisning. Påmelding innen mandag 16. september til: Odd B Johansen eller Ole Christoffersen via Budstikke side 10

11 telefon eller e-post. Se side 2 i denne Budstikke. LØRDAG 12 OKTOBER KL TEMA «FORTET NORSKE LØVE I HORTEN» Fortet Norske Løve på Vealøs i Horten ble bygget i årene og er et fantastisk byggverk. Området er i dag i forsvarets eie og ikke åpent for fri ferdsel. Vi har etter avtale fått til en guidet omvisning på fortet. Vi møtes utenfor Hangar A på Karljohansvern senest kl og spaserer deretter inn til festningen. Omvisningen tar ca 2 timer. Vi prøver å få til en enkel servering etter omvisningen. Påmelding grunnet bespisning innen fredag 06. desember til Halvard Asperheim, Ole Christoffersen og Odd B Johansen via telefon eller e-post. Se side 2 i denne Budstikke. MANDAG 11. NOV. KL MEDLEMSMØTE PÅ FURULUND KRO TEMA «GRENSELOSENE FRA TJØLLING» Et foredrag av Jan Olaf Wiik fra Tjølling. Foredraget handler om grenselosene Josef Anker Løvdahl og Anders Ahlgren. Begge fra Tjølling, henholdsvis fra Vikveien og Lauve. Jan Olaf tar for seg det som kan dokumenteres om deres virksomhet. De fraktet flyktninger fra forskjellige steder i Viksfjord og Fjellvik som ligger mellom Ula og Kjerringvik over til Sverige. Tilbake til Norge og Tjølling hadde de med seg våpen, ammunisjon, sprengstoff og annet militært utstyr til Hjemmefronten. De fraktet også agenter og kurerpost til Norge. Han tar for seg hendelser, ruten de brukte, samt bilder av steder hvor flyktninger ble gjemt i påvente av transport. Også noen bilder fra steder der de skjulte lasten de hadde med seg fra Sverige. De mest kjente turene de hadde var da de fraktet mannskapet på det amerikanske bombeflyet som styrtet i Brunlanes 21. april 1945 over til Sverige. Foredraget starter med den første turen de hadde i november 1943 med en russisk offiser som hadde rømt fra fangeleiren i Stavern, og frem til de forsvant på havet Påmelding grunnet bespisning til Ole Christoffersen, Halvard Asperheim og Odd B Johansen via telefon eller e-post. Se side 2 i denne Budstikke. MANDAG 09. DESEMBER JULEMØTE PÅ FURULUND KRO TEMA «EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE I 2013» Vi får besøk av NROFs nye Generalsekretær Jørgen Berggrav og han vil informere om vedtektsendringene som ble vedtatt på det ekstraordinære Landsmøte på Sessvollmoen juni. Ut over dette hovedtema har Jørgen frie «tøyler.» Etter informasjonen fra Generalsekretæren blir det julemiddag med desser og kaffe. Påmelding grunnet bespisning til Ole Christoffersen, Halvard Asperheim og Odd B Johansen via telefon eller e-post. Se side 2 i denne Budstikke. MAJOR OLE KOPSTAD DØDE 08. AUGUST Major Kopstad var født 07. august I 1972 ble Ole ble valgt inn i styret som kasserer til det som den gang het Vernepliktige Offiserers Forening senere omdøpt til nåværende Norske Reserve Offiserers Forbund. F.o.m t.o.m ble han valgt til sekretær. I 1976 var Ole ute av styret, men han kom tilbake som formann i 1977, og var forman t.o.m Ole stilte på så å si på alt som NROF avd. Vestfold hadde å by på av aktiviteter som medlemsmøter, turer og skyting. Med sin enestående for humor var Ole en ener når det gjaldt å takke for maten på eks. jule og årsmøter. Vi kommer til å savne major Ole Kopstad. side 11

12 Odd B Johansen, formann NROF avd. Vestfold. RETURADRESSE: NROF/Avd VESTFOLD Boks Sandefjord B side 12

Avd. Vestfold 1/2014

Avd. Vestfold 1/2014 Avd. Vestfold BUDSTIKKE 1/2014 STYRETS SAMMENSETNING 2014 Formann: Kapt Odd Bjarne Elvebo, Lågendalsveien 44, 3270 LARVIK Johansen P 33 11 12 91 M 9139 9944 E-Mail: oddbj@online.no Nestformann: Lt Bjørn

Detaljer

Avd. Vestfold BUDSTIKKE! 2/2013

Avd. Vestfold BUDSTIKKE! 2/2013 Avd. Vestfold BUDSTIKKE 2/213 STYRETS SAMMENSETNING 213 Formann: Kapt Odd Bjarne Elvebo, Lågendalsveien 44, 327 LARVIK Johansen P 33 11 12 91 M 913 99944 E-Mail: oddbj@online.no Nestformann: Lt Bjørn Lahelleveien

Detaljer

Du når oss også på: vestfold@nrof.no

Du når oss også på: vestfold@nrof.no BUDSTIKKE 2/2012 STYRETS SAMMENSETNING 2012 Formann: Kapt Odd Bjarne Elvebo, Lågendalsveien 44, 3270 Larvik Johansen P 33 11 12 91 M 913 99944 e-mail: oddbj@online.no Nestformann: Lt Bjørn-Ole Bugården

Detaljer

Du når oss også på: vestfold@nrof.no

Du når oss også på: vestfold@nrof.no BUDSTIKKE 1/2011 STYRETS SAMMENSETNING 2010 Formann: Kapt Odd Bjarne Elvebo, Lågendalsveien 44, 3270 Larvik Johansen P 33 11 12 91 M 913 99944 e-mail: oddbj@online.no Nestformann: Lt Bjørn-Ole Bugården

Detaljer

Du når oss også på: vestfold@nrof.no

Du når oss også på: vestfold@nrof.no BUDSTIKKE 3/2008 STYRETS SAMMENSETNING 2008 Formann: Kapt Odd Bjarne Elvebo Lågendalsveien 44, 3270 Larvik Johansen P 33 11 12 91 M 913 99944 e-mail: oddbj@online.no Nestformann: Lt Bjørn-Ole Bugården

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer

ÅRSMØTE. 1. Februar 2014 Kjøbmandsgaarden Hotell

ÅRSMØTE. 1. Februar 2014 Kjøbmandsgaarden Hotell ÅRSMØTE 1. Februar 2014 Kjøbmandsgaarden Hotell 2 PROGRAM FOR ÅRSMØTE 1. Åpning av årsmøtet v/formann 2. Godkjenning / merknader til årsmøteinnkallingen 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5. Valg

Detaljer

Du når oss også på: vestfold@nrof.no

Du når oss også på: vestfold@nrof.no BUDSTIKKE 4/2008 STYRETS SAMMENSETNING 2008 Formann: Kapt Odd Bjarne Elvebo Lågendalsveien 44, 3270 Larvik Johansen P 33 11 12 91 M 913 99944 e-mail: oddbj@online.no Nestformann: Lt Bjørn-Ole Bugården

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Tid (dato, klokkeslett): 24.09.13, kl 18.00-20.45 Sted: Holmestrand & omegn Ordstyrer: Tore Hansen Referent: Linda Herland Deltakere: Tore Hansen (leder + Holmestrand

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Tid (dato, klokkeslett): 22.09.12, kl 10.00-15.30 Sted: Sandar og Sandefjord skl Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Tom Knudsen (leder),

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 123 07.12.2008

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 123 07.12.2008 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 123 07.12.2008 Tid (dato, klokkeslett): 07.12.2008 kl. 12.00 Sted: Sandefjord Motorhotell Ordstyrer: Åge B. Eriksen Referent: Jan Engen Deltakere: Andebu: Knut Skjelland,

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013 Tid (dato, klokkeslett): 01.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombud: Andebu: Yngve Kristian Hjerpekjønn

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet ÅRSMØTE 2013 Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB STIFTET 29.11.1998 Sist endret Årsmøte 2004 06.04.03 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB... 1 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Familiemedlemskap...

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

Du når oss også på: vestfold@nrof.no

Du når oss også på: vestfold@nrof.no BUDSTIKKE 2/2008 STYRETS SAMMENSETNING 2008 Formann: Kapt Odd Bjarne Elvebo Lågendalsveien 44, 3270 Larvik Johansen P 33 11 12 91 M 913 99944 e-mail: oddbj@online.no Nestformann: Lt Bjørn-Ole Bugården

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

Innkalling til årsmøte Torsdag den 10. mars 2016, kl Haga samfunnshus. Saker:

Innkalling til årsmøte Torsdag den 10. mars 2016, kl Haga samfunnshus. Saker: Innkalling til årsmøte 2015. Torsdag den 10. mars 2016, kl 1900. Haga samfunnshus. Saker: 1 Velkommen m/godkjenning av innkalling 2 Valg av ordstyrer og referent 3 Beretning 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Forslag

Detaljer

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Protokoll Årsmøte Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00 Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Saksliste 1 Åpning. 2 Godkjenninger 3 Velge dirigent/ sekretær/ underskrivere 4 Godkjenne

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 6-8. februar 2009 Dato Tid Aktivitet 06.feb 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter i konferansesenteret,

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr 116 2001

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr 116 2001 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr 116 2001 Tid (dato, klokkeslett): Søn 02.12.01 kl 1300 Sted: Gavelstad Hotell Ordstyrer: Åge B. Eriksen Referent: Gøran Albrigtsen Deltakere: Åge B. Eriksen(form),

Detaljer

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Til medlemmene i Drammen trekkhundklubb Drammen, 26. mai 2015 Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 15. april Årsmøtet avholdes på Steglebu fredag 5. juni kl.1800.

Detaljer

Du når oss også på: vestfold@nrof.no

Du når oss også på: vestfold@nrof.no BUDSTIKKE 2/2010 STYRETS SAMMENSETNING 2010 Formann: Kapt Odd Bjarne Elvebo, Lågendalsveien 44, 3270 Larvik Johansen P 33 11 12 91 M 913 99944 e-mail: oddbj@online.no Nestformann: Lt Bjørn-Ole Bugården

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Protokoll Ammehjelpens 39. generalforsamling Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Lørdag 01. Februar klokken 15.00 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Middag på hotellet 19.00 Innkommende saker må være styret i hende senest en uke før møtets

Detaljer

Du når oss også på: vestfold@nrof.no

Du når oss også på: vestfold@nrof.no BUDSTIKKE 1/2009 STYRETS SAMMENSETNING 2009 Formann: Kapt Odd Bjarne Elvebo Lågendalsveien 44, 3270 Larvik Johansen P 33 11 12 91 M 913 99944 e-mail: oddbj@online.no Nestformann: Lt Bjørn-Ole Bugården

Detaljer

Årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb for 2013. Referat.

Årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb for 2013. Referat. Årsmøte ble avholdt torsdag 13.2.2014 KL.19.00 i Jegerhuset i Krokstadelva, det møtte totalt 20 medlemmer inkludert det sittende styret. Forfall fra styret: Lasse Leander, Eirik Bøhm Følgende saker var

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET REFERAT FRA FORBUNDSTINGET Scandic hotell Helsfyr, OSLO 11/04-2015 REPRESENTANTER NCFs styre Ronny Stavsholt Christine Josephsen Tor E. Gjersøe Karoline Olsen Anne-Renèe Mauuarin Bærum JFF Drammens Sportsfiskere

Detaljer

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh i,, skole og institusjon i kommuner i Vestfold Vestfold kommune, førskole, skole og institusjon 212 1778 1877 181 2457 252 2358 26532 24645 22588 Totalt 3767 2924 26747 3 25 2 15 1 5 212 Horten kommune,

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

OP-POSTEN. Samhold Erfaring - Styrke NR. 1 2010. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland

OP-POSTEN. Samhold Erfaring - Styrke NR. 1 2010. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland OP-POSTEN NR. 1 2010 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland Samhold Erfaring - Styrke 2 Lederen har ordet Først vil jeg takke årsmøte for tilliten dere har gitt

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Årsmøtet ble avholdt 5. oktober 2013 på Skytterlagets hus, Bolkesjø. 49 personer var møtt frem, herav 34 medlemmer representert. Leder av foreningen,

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 17. mars 2010 kl. 1900-2100 på BELSET Skole - Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Avd. Telemark På Telemark Museum, foredragssalen i Øvregate 33, (oppsiden av Brekkeparken) i Skien, tirsdag 13. mars kl 19:00. Saksliste

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold Vestfold Forbruk i, egne, per m 2 konsern 212 213 214 177 173 166 177 223 237 163 168 161 151 146 142 251 218 195 Samlet energiforbruk 919 928 91 3 Forbruk i, egne per, m 2 konsern 25 2 212 15 213 1 214

Detaljer

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009 Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009 (Innkallingen lagt ved til slutt med oppdatert innstilling fra valgkomiteen) Oppsummering og vedtak: Sak 0. Innkalling ble godkjent uten kommentarer.

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00.

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Møtet ble holdt ved Folkehjelpshytta kl.1200 med 62 fremmøtte i tillegg til styret. 1. Åpning Møtet ble åpnet av styrets

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

REFERAT fra Årsting i Aust-Agder skytterkrets. Strand Hotell Fevik 16. februar 2013.

REFERAT fra Årsting i Aust-Agder skytterkrets. Strand Hotell Fevik 16. februar 2013. REFERAT fra Årsting i Aust-Agder skytterkrets. Strand Hotell Fevik 16. februar 2013. 1. Årstinget ble åpnet av leder Jann Skogstad. Han ønsket delegatene velkommen til årets skytterting, spesielt kretsens

Detaljer

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen DAGSORDEN: Godkjenning av møteinnkalling og stemmeberettigede Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING EIKA VEL Pepperstad Skog, 1. mars 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær Generalforsamling i Eika Vel Tirsdag 17. mars 2015 kl 1900 JI Byggs kontorer på Pepperstad Saksliste:

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000

REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000 Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000 Sted: Tønsberg Dato: 12 februar 2000 Tilstede: Forman: Vestfold Heatracing: Roger Josefsen (RJ), Roger Sandåker

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Mandag 8. februar 2012 på Skillevollen. Kl. 19 23

ÅRSMØTE 2011. Mandag 8. februar 2012 på Skillevollen. Kl. 19 23 ÅRSMØTE 2011 Referat fra Bossmo & Ytteren IL,Skigruppa Mandag 8. februar 2012 på Skillevollen. Kl. 19 23 Tilstede: 27 inkludert styrets medlemmer. 1. Konstituering/Åpning. Styreleder Martin Kaspersen åpner

Detaljer

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL ( DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL Det var 17 personer til stede. Dagsorden var følgende:.. l) Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2) Fullmakter godkjennes for dem som hadde

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte I/2009

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte I/2009 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte I/2009 Tid (dato, klokkeslett): 09.03.09 kl.19.00 Sted: Andebu Ordstyrer: Knudsen Referent: Ann Kristin Å. Vikhagen Deltakere: Jon Berg (Tønsberg), Christian Henrik Dahl

Detaljer

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Ås Jeger- og Fiskerforening Innkalling til Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Styret i Ås Jeger- og Fiskerforening: Leder Pål Bergan mobil: 92 84 66 58, e-post: bergan.pal@gmail.com Sekretær Anna Moldestad

Detaljer

Referat fra årsmøtet i GIF på Furumoen 7/3-13 kl

Referat fra årsmøtet i GIF på Furumoen 7/3-13 kl Referat fra årsmøtet i GIF på Furumoen 7/3-13 kl. 19.00 Fra styret møtte: Hans Sakrisrud, Per Kristian Melsnes, Bente Tollhaug, Tom Tollhaug, Harald Lunde, Kirsten Skyrud. I tillegg møtte: Wenche Græsmo,

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 Lørdag 9. august kl. 15:30 MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste

Detaljer

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Oppstart: Søndag 30. Mars 2014. kl. 13:10 Sted: Marché Rygge Vest. Moss Til dagsorden Styreleder Jim Karlsen ønsket velkommen med en sang Innkalling og dagsorden

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Mandag 24. oktober 2012 kl. 1800 Sted: Ytre Arna Fabrikker Fabrikkveien 11, 5265 YTRE ARNA. Etter generalforsamlingen (Kl.1900) arrangeres

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Møtested: Nystølkroken Kafe. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av referent

Detaljer

Årsberetning Norske Reserveoffiserers Forbund Avdeling Bergen

Årsberetning Norske Reserveoffiserers Forbund Avdeling Bergen Årsberetning 2008 Norske Reserveoffiserers Forbund Avdeling Bergen 27.11.2008 Årsberetning 2008 1 Norske reserveoffiserers forbund, avdeling Bergen har i 2008 hatt følgende sammensetning av styret. Formann:

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2004.10. årgang. Januar. Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Torsdag 19. februar 2003, kl. 18.30 Stokke Bygdetun Hei igjen alle sammen, Så er vi endelig kommet i gang med et nytt år

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE 2014

REFERAT ÅRSMØTE 2014 BMFK 23.02.2014 side 1 av 8 REFERAT ÅRSMØTE 2014 Dato: 20.02.14 kl. 18.00 20.00 Sted: Telemarksvingen, kafeteria. Møterom i kjelleren Deltakere: Forfall: Ragnar, Kenneth, Rune, Frank, Ole Andreas, Torbjørn,

Detaljer

Referat fra generalforsamling i Norsk Rasekatt Klubb av 1938 - NORAK Furuset Forum, Søren Bulls vei, 26.11.2013

Referat fra generalforsamling i Norsk Rasekatt Klubb av 1938 - NORAK Furuset Forum, Søren Bulls vei, 26.11.2013 Referat fra generalforsamling i Norsk Rasekatt Klubb av 1938 - NORAK Furuset Forum, Søren Bulls vei, 26.11.2013 I henhold til NORAKs lover skal generalforsamlingen for å være beslutningsdyktig bestå av

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Kurud skytebane mandag 7. Oktober kl. 1900 Det ble på årsmøte for regnskapsåret 2012 besluttet at vi skulle arrangere NM PPC1500, og begynne arbeidet med

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Årsmøtet ble som vanlig holdt ved Folkehjelpshytta ved Sundtjønn, og det var 60 fremmøtte ved start, og i løpet av møtet kom det 10 til i tillegg. Ordstyreren,

Detaljer

Granhaugåsen Grendelag

Granhaugåsen Grendelag INNKALLING ORDINÆRT ÅRSMØTE GRANHAUGÅSEN GRENDELAG Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Granhaugåsen Grendelag. Tid: Mandag 8. februar 2016 kl. 19.00. Sted: Gladbakk Aktivitetssenter, Maurtua

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 28. OKTOBER 2014, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG ANDEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

REFERAT OØ2SK 04.10.14

REFERAT OØ2SK 04.10.14 REFERAT OØ2SK 04.10.14 TILSTEDE: Nestleder, Kasserer, varasekretær, O&I leder, 14 GSR, 2 vara GSR, 3 stk. observatør (14 stk. med stemmerett), totalt 23 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen,

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 5-7. februar 2010 Dato Tid Aktivitet 5. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 124/2009

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 124/2009 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 124/2009 Tid (dato, klokkeslett): 06.13.09 kl.12.00 Sted: Flykafèen, Barkåker Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Ann Kristin Å. Vikhagen Deltakere: Ombudsmenn: Andebu:

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte ÅRSMØTE 2007 Innkalling til ordinært årsmøte Norsk Bassetklubb avholder sitt ordinære årsmøte lørdag den 24. april 2007 kl. 14.00 på Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt i SMFKs lokaler på Line N. Det var 19 medlemmer tilstede av totalt 93 medlemmer.

Årsmøtet ble avholdt i SMFKs lokaler på Line N. Det var 19 medlemmer tilstede av totalt 93 medlemmer. Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Årsmøtet ble avholdt i SMFKs lokaler på Line N. Det var 19 medlemmer tilstede av totalt 93 medlemmer. Leder Ivar Arntsen ønsket velkommen og åpnet

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 24. mars kl.

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

Referat fra Årsmøtet i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 26. januar 2013 kl 15.00

Referat fra Årsmøtet i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 26. januar 2013 kl 15.00 Referat fra Årsmøtet i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 26. januar 2013 kl 15.00 Til stede: Hege Fredriksen, Solveig Zetterstrøm, KariAnneOverskeid, Ylva Christensen, Lajla Lyseggen, Birthe Thoresen, Gro

Detaljer

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Referat Årsmøte 24.02.2016 Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Dagsorden Sak nr Tema 1 Fastsettelse av stemmetall Det møtte opp 14. medlemmer til årsmøtet. Fra styret møtte det 5. medlemmer. Totalt antall stemmeberettigede

Detaljer

INNKALLING. Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 2009

INNKALLING. Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 2009 INNKALLING Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 2009 Tid: 9/4-09 Skjærtorsdag kl 17:00 18:30 Sted: Stua på Knaben Leirskole Saker: 0. Konstituering, opptelling av stemmeberettigede 1. Valg av dirigent

Detaljer

innkaller til Årsmøte lørdag den 11. februar 2012, kl. 12.00 Sted: LetoHallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter

innkaller til Årsmøte lørdag den 11. februar 2012, kl. 12.00 Sted: LetoHallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter innkaller til Årsmøte lørdag den 11. februar 2012, kl. 12.00 Sted: LetoHallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter Vi har leid møterom i hotelldelen. Det er offisiell utstilling i LetoHallen samme dag.

Detaljer

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding.

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding. PROTOKOLL GENERALFORSAMLING HERREKORET COMPAGNIE TRASS 2011 SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer II) Valg av referent III) Godkjenning av innkalling IV) Godkjenning av saksliste V) Årsmelding A) Årsmelding

Detaljer

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem 22 medlemmer tilstede. 1. Takk fra Hjalmar. Hjalmar takker for innsatsen fra alle kormedlemmene ved hans 80-års dag. 2. Økonomi. For jubileumsåret

Detaljer

Årsmøte protokoll 2013/ 2014

Årsmøte protokoll 2013/ 2014 Sak 1 Årsmøte protokoll 2013/ 2014 Åpning / Konstituering Møtet ble avholdt ved Hokksund Camping, 3300 Hokksund den 17.august 2014. Møteleder Friedrich Birkmar ønsket alle velkommen og foretok åpning av

Detaljer

Bamble Modell Fly Klubb BMFK

Bamble Modell Fly Klubb BMFK Stathelle 20.02.2016 Side 1 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 20.02.2016 Saksliste og sakspapirer(8 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 25/1-2016 Torsdag 25.

Detaljer