REFERAT FRA KRETSTING FOR VESTFOLD GYMNASTIKK OG TURNKRETS Rica Havna Hotell 10. og 11. mars 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA KRETSTING FOR VESTFOLD GYMNASTIKK OG TURNKRETS Rica Havna Hotell 10. og 11. mars 2012"

Transkript

1 KRETSTING DEL 1 DAG 1 Fellesdel sammen med Telemark og Vestfold Gymnastikk og Turnkrets. Kretslederne Ragnhild Havenstrøm og Erik R. Hagen åpnet fellesdelen på årets Kretsting. Det ble vist en flott presentasjon av aktiviteten i Telemark i 2011, laget av nestledere i TGTK, Karl Rønjom. Informasjon fra NGTF fra Veslemøy Viervoll. Alle Veslemøy sine foiler gjøres tilgjengelig for delegatene etter tinget. Med hilsen fra NGTF ønsket Veslemøy et riktig godt ting. Ann-Kristin Aanstad fra Larvik Padleklubb/Larvik Idrettsråd/Vestfold Idrettskrets/ Norges Padleforbund, holdt et spennende kurs om forskjellige problemstillinger man møter som ledere/tillitsvalgte i et idrettslag. Noen Ann-Kristins foiler gjøres tilgjengelige for delegatene etter tinget. DEL 2 DAG 1 1. SEPARATE TINGHANDLINGER Kretsleder Erik R. Hagen, ønsket velkommen til tinget. Lav deltakelsen, av 22 foreninger er kun 10 foreninger representert. Må drøftes under åpent forum søndag. Medlemsutvikling Reduksjon i medlemsmassen fra 2010 til Bør drøftes under åpent forum søndag var vi 4726 medlemmer 2011 var vi 4510 medlemmer Det vil si en reduksjon på 216 medlemmer Årets vinnere 1. Stokke 2. Nøtterøy 3.? 2. GODKJENNING a) Godkjenning av dagsorden OK b) Godkjenning av representanter OK Lørdag: 24 stemmeberettigede Søndag: 21 stemmeberettigede Observatører/gjester ble gitt talerett. 3. KONSTITUERING Valg av dirigent: Lise Mandal, Tønsberg Valgt Valg av sekretær Aili H. Samuelsen, Stokke Valgt Valg av tellekorps Arne Henriksen, Horten Valgt Jeanette Hov, Tønsberg Valgt Valg av redaksjonskomité Cecilie Bekkestad, Hof Valgt Anne Ma Foshaug, Sandefjord Valgt Kjetil Knutsen, Tønsberg Valgt Hans Petter Fridheim, Tjøme Valgt Valg av to til å undertegne Roy Skeie, Stokke Valgt protokollen Liv Hotvedt, Sem Valgt

2 4. BERETNING Beretningene ble godkjent med følgende endringer: Representasjon Kretsstyrets beretning. Endres til Vestfold Gymnastikkfestival, Tønsberg Årsrapporter: Kretsstyrets årsrapport Breddeutvalget Seniorutvalget Konkurranseutvalget Troppsutvalget Utdanningsutvalget: - Godkjent - Godkjent 5. REGNSKAP 2011 Erik R. Hagen redegjorde for regnskapet. Underskudd i 2010 er snudd til overskudd i Overskudd på kr ,94 Balansen må følge regnskapet. Den ble muntlig orientert om på tinget. Det samme med revisorrapporten. Sistnevnte ble kopiert opp og utdelt på tinget. Regnskapet Godkjent 6. INNSENDTE SLAG Endring i lov for Vestfold gymnastikk og turnkrets som følge av endringer i lovnorm for særkretser - Godkjent. Endringene er udramatiske. Gjelder tillitsverv og at kjønnskvotering også gjelder vara. Forslag om endring av alder på Vestfold gymnastikkfestival. Lav deltakelse er hovedårsaken til at dette foreslås. Ingen ting i veien fra forbundets side for at dette kan innføres. 6 for 18 mot. Innspill fra salen som tas med til den komiteen som skal jobbe videre med dette. Alle foreninger bedt om å komme med innspill for å øke deltakelsen. Det jobbes videre med innholdet i gymnastikkfestivalen. Mest frafall på de yngste. Innspill fra flere lag på at det skjer for lite. Forslag om at vi bør tilbake til workshops. Kun 10 eller 11 foreninger var representert på gymnastikkfestivalen. Motivere instruktørene, styrene, foreldrene. Er stor utskifting blant disse. Burde kanskje turnforbundet inn og informere. Idékurs for å lage program til gymnastikkfestivalen. Det er allerede et kurs på convention koreografi. Virker som noen trenere trenger mer kompetanse. Noen foreninger syns det krever veldig mye å lage program. Innspill fra Wenche: Utfordringer: Teknisk. Lokaliteter, overnatting, hvor har vi arenaer i Vestfold (Slagenhallen, Larvik Arena, Oslofjorden konferanse senter), bør flere gå sammen om å arrangere? Aktiviteten. stort aldersspenn 6-7 år og opp til 18 år. Krever mye av arrangøren. Kanskje må kretsen med, jobbe sammen med arrangøren.

3 Dag 1 ble hevet kl 16:55 PÅ KVELDENS TINGMIDDAG BLE DET DELT UT FØLGENDE: Instruktørenes Innsatspokal for 2011 Laila Søsveen, Sande Sportsklubb Veslemøy Viervoll ble takket sin fadder gjennom 10 års og overrakt gave og blomster. KRETSTING DAG 2 Opptelling av stemmeberettigede: 21 stemmeberettigede. 7. FASTSETTE KONTINGENT Kontingenten foreslås ikke endret. Godkjent 8. BUDSJETT Kretsstyrets forslag: Inntekter: ,- Konto 3880 Stevner, økes med til Utgifter: ,- Konto 6864 Kretsledermøter, økes fra 0 til Konto 7420 Premier, reduseres med til Forsøker å få tak i en billigere leverandør. Budsjettet enstemmig vedtatt 9. GYMNASTIKKFESTIVAL 2012 OG KRETSTURNSTEVNET a) Vestfold Gymnastikkfestival 2013 skal være i Sandefjord b) Storkretsturnstevne i 2014 skal være i Stag c) Kretsstyret fikk fullmakt til å samarbeide med Telemark, Buskerud og Agder-fylkene om Kretsturnstevne VALG STYRET Kretsleder 1 år Erik R. Hagen Sem Gjenvalg Nestleder 2 år Hans Petter E. Fridheim Tjøme Ny 1 Styremedlem 2 år Ida Bjerkelund Tønsberg Gjenvalg 1 Varamedlem 1 år Lise Baklund Sande Ny

4 Revisorer 1 år Erik Kristiansen Tønsberg Gjenvalg Revisorer 1 år Linda Nummedal Holmestrand Gjenvalg Vararevisor 1 år Aili H. Samuelsen Sokke Ny Vararevisor 1 år Gunnar Risa STAG Gjenvalg UTVALGENE: Utdanning Leder 1 år Frank Johansen STIF Ny Medlem 2 år Terje Wright Horten Gjenvalgt Varamedlem 1 år Cecilie Bekkestad Hof Ny Konkurranse Leder 1 år Christian Borge Mosserød NY Medlem 2 år Linn Therese Bekkevar Nøtterøy Gjenvalgt Medlem 2 år Linda B. Fremming STIF Gjenvalgt Medlem 1 år Synnøve F. Eriksen Horten Ikke på valg Varamedlem 2 år Sigurd Andersen Stif Ny Kontakt Drill 1 år Silvia Kosmo Åsgårdstrand Ikke på valg Kontakt RG 1 år Kaia Dehli Andreassen Holmestrand Ikke på valg Bredde Leder 1 år Wenche Havnås Stokke Gjenvalgt Medlem 1 år Kari Kyrkjebø Dreng STIF Ny Medlem 2 år Petter Gulliksen Tønsberg Gjenvalgt Medlem 2 år Gjermund Gabrielsen Ivrig Ny Tropp Leder 1 år Anette Aker Iversen Mosserød Ny Medlem 2 år Hans Petter Sønsthagen Mosserød Ny Senior Utvalg Leder 1 år Tove Revetal Stokke Ny Medlem 1 år Unni Fjellin Tønsberg Ikke på valg Medlem 1 år Øyvind Jensen Tønsberg Ikke på valg Valgkomité: Leder 1 år Jette Anholdt Hof Gjenvalgt Medlem 1 år Anne-Ma Fosshaug STIF Gjenvalgt Medlem 1 år Espen Andre Hansen Tønsberg Ny 11. NESTE ÅRS KRETSTING Styret får fullmakt til å bestemme tid og sted for neste års Kretsting. Styret får fullmakt til å velge deltagere til Forbundsting og tinget til Vestfold Idrettskrets.

5 ÅPENT UM Info om Vestfold Gymnastikk festival i Tønsberg. Anmoder om at foreningene bestiller billetter samlet. Innspill til diskusjon: Lav deltakelse på gymnastikkfestivalen henger sammen med generell synkende medlemsmasse. Medaljer motiverer. Gjeninnføre defilering. Informasjon og Gym for Life v/wenche Havnås. Konkurranse for bredden. Norgesfinale i november. Kretsstyret sender ut invitasjon til deltakelse rett etter tinget. Komprimere programmet, ting en dag og frivillig faglig program den andre dagen. Lage gruppearbeid på problemstillinger slik at vi kan konkludere. Hver forening tildeles en forening som de får ansvar for å motivere til å komme på tinget. I en travel hverdag ønsker ikke alle å prioritere en hel helg til turn. Ikke ønske om å arrangere ting 2. hvert år. Forslag om en rullering på at hver forening presenterer seg pr år. Kretsstyret må ta ansvar for å etterlyse oversikt over medlemmene i styrene i foreningene. Oppdatere hjemmesidene. Invitasjoner til kurs må legges ut. Landsturnstevne Forbundet har foreslått å senke aldersgrensen til 13 år. Det bør tas opp på neste foreningsmøte om aldersgrensen på kretsturnstevnet også bør senkes fra 16 til 13 år. Dette må samarbeides med Buskerud og Telemark. AVSLUTNING KRETSTING Erik takket for et vel gjennomført Kretsting og mange gode innspill. Det ble overrakt blomster til Turid Biseth Pedersen og Wenche Havnås som har gått ut av sine verv. Medlemmene av valgkomité og kretssekretær mottok også blomster for sin jobb. I tillegg fikk Lars Gunnar Risa blomster for sin innsats. Kretsleder Erik R. Hagen hevet kretstinget VGTK s KRETSTING HEVET KL AVSLUTNING FELLES DEL Erik R. Hagen Kretsleder VGTK

6 Aili H. Samuelsen Referent Representanter for undertegning av protokoll

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen Innholdsliste Invitasjon til alle lag i OGTK m. program for tinget s. 3 Informasjon om diskusjonsforum og presentasjoner

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11.

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. Velkommen Kretsleder Linda Mikalsen ønsket velkommen til samarbeidsmøte i dag og kretsting i morgen. Hun sa videre at vi har to gjester her i dag, Stig

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO Forbundstinget 1996 fikk en spenstig start. Den eneste norske gymnasten som er kvalifisert til OL etter FIG s regler, Flemming Solberg

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 15.08.08 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild

Detaljer

B. Valg av dirigent, referent, tellekorps og to medlemmer til å undertegne protokoll

B. Valg av dirigent, referent, tellekorps og to medlemmer til å undertegne protokoll Protokoll fra årsmøtet 26. oktober 2014 Møtet startet kl. 13.00. Ved møtets start var det fremmøtt 92 stemmeberettigede. I tillegg ble det fremlagt 11 fullmakter, til sammen 103 stemmer. Antall tilstedeværende

Detaljer

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN!

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN! RGTK Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Stiftet 1919 Postboks 3033, 4095 STAVANGER Besøksadresse: Idrettens Hus, Viking Stadion Telefon: 46953586 Telefaks: 51 73 78 51 E-post: rogaland.gymogturn@nif.idrett.no

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg.

Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg. REFERAT FRA LANDSMØTEFORHANDLINGENE I TØNSBERG, LØRDAG 23. MAI 2009 ÅPNING AV LEDER Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg.

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 2008 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS

PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 2008 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 2008 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS TIRSDAG 10. FEBRUAR 2009 KL 1800 20.55 IDRETTENS HUS, Ekeberg Foto: www.opn.no PROTOKOLL FRA KRETSTING AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS 10. FEBRUAR

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Nå har det snart gått et par måneder siden vi avsluttet nok en vellykket årssammenkomst i Stavanger. Tilbakemeldinger fra medlemmene

Detaljer

Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund, Telemark - 2014

Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund, Telemark - 2014 Til Tingrepresentanter og Gjester Att: Kopi: Vår referanse: 678795v1 Deres referanse: Dato: 25. mars 2014 Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund,

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 31. januar 2015 kl 15.30 Veitvet Bowlingsenter, Veitvetveien 8, 0596 Oslo (Se kart bakerst i innkallingen)! 1. Velkommen. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Sakslisten ble godkjent med følgende endring: Forslag: Sak 7 ønskes flyttet før budsjettet etter sak 5 regnskap. - Godkjent mot 1 stemme.

Sakslisten ble godkjent med følgende endring: Forslag: Sak 7 ønskes flyttet før budsjettet etter sak 5 regnskap. - Godkjent mot 1 stemme. Referat fra kretsens årsmøte 2009 i Våle SAK 1 KONSTITUERING Ordstyrer Arne Nøkland Referent Ole Kristian Næs Tellekorps Brit Elin og Bodil M. Skeie Protokollunderskrivere Brit Elin Nagel og Bodil M. Skeie

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 2010.

Årsmelding og regnskap 2009 2010. Årsmelding og regnskap 2009 2010. FORORD Gymnastikk og Turn ditt førstevalg en idrett der alle lykkes. Kretsstyrets mandat er drift av kretsen og oppfølging av målene som kretstinget har vedtatt. I perioden

Detaljer

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Kretsstyret Fram til årsmøtet 2. mars 2006 hadde kretsstyret følgende sammensetning: Kretsleder: Torodd Seierstad, 6. Larvik Visekretsleder: Petter Gjertsen,

Detaljer

47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med til sammen 77 fullmakter. Årsmeldinger fra lokalgrupper og rapporter fra representanter i

47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med til sammen 77 fullmakter. Årsmeldinger fra lokalgrupper og rapporter fra representanter i Protokoll fra NILs Landsmøte i Larvik 25. april 2015 ved Maria Karoline Arvaniti og Maria E. Andreassen Møtet ble avholdt på Farris Bad, Larvik 47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med

Detaljer

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND Innhold 1. Innledning... 3 2. Faktaopplysninger om kretsen... 4 2.1 Organisasjonskart...

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

Forbundstinget 2010. Saksliste

Forbundstinget 2010. Saksliste Forbundstinget 2010 Saksliste Norges Orienteringsforbund Trondheim 27.-28. februar 2010 Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg av tingets

Detaljer

NMCUs årsmøte i Stjørdal MCs klubbhus, Stjørdal lørdag 5 september 2009 kl.13.00

NMCUs årsmøte i Stjørdal MCs klubbhus, Stjørdal lørdag 5 september 2009 kl.13.00 NMCUs årsmøte i Stjørdal MCs klubbhus, Stjørdal lørdag 5 september 2009 kl.13.00 Tilstede: Sekretariatet v/morten Hansen og Wenche Jordfald. Sentralstyret v/hans Vestre, Bent Ording, Ole Robin Paulsen,

Detaljer

Metodistkirkens Kvinneforbund

Metodistkirkens Kvinneforbund Metodistkirkens Kvinneforbund Innkalling til Landsmøte i Trondheim 26. april 2014. Landsstyret vil med dette ønske hjertelig velkommen til Landsmøte på Nova Hotell, Trondheim lørdag 26.4.2014. Hver menighet

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer