Vi går i pluss et godt år for Nøtterøy Golfbane, Administrativ forsterkning på kontoret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi går i pluss - 2011 et godt år for Nøtterøy Golfbane, Administrativ forsterkning på kontoret"

Transkript

1 Eikebladet Et nyhetsblad for Nøtterøy Golfklubb 3. utgave desember2011 Vel: Ad : Vulputate: Vi går i pluss et godt år for Nøtterøy Golfbane, Les mer om saken og hva Daglig leder Jørgen Gierløff sier på side 4 Administrativ forsterkning på kontoret Trond Engebretsen begynte 1. oktober i stilling med regnskap og administrasjon som ansvar. Trond er 43 år gammel. Han bor på Teie, med sin samboer og to barn. Jobben blir å ta regnskapene både for Golfklubben og Golfbanen, samtidig med administrative oppgaver sammen med Jørgen i en 60% stilling. Trond har ved siden av en regnskapsjobb i Oslo, hvor han også kommer fra. Trond har tidligere vært medlem på Grodudalen GK, men lagt vekk golfkøllene, kanskje midlertidig? Nå er det datteren Andrea på 6 år, som har gått to år på Knøttegolfen på Nøtterøy golf, som er sjefen med golfkøllene kan Trond fortelle. NYHET! Golfkalenderen til juniorene er i salg, Kontakt administrasjonen! På tampen av sesongen har junioravdelingen trykket opp 440 kalendere med sponsorannonser, som pr. i dag nesten er utsolgt. Sammen med sponsorkomiteens arbeid vil dette bidra positivt til juniorbudsjettet. Svend Erik Fjell Jacobsen Leder Juniorkomiteen Generalforsamling i NGB og Årsmøte i NGK 2012 avholdes 7. februar På sine siste styremøter har Nøtterøy golfbane fastsatt 7. februar klokken 1800, og Nøtterøy golfklubb samme dag klokken 1900 for generalforsamling og årsmøte. Møtene vil avholdes i klubbhuset. Formelle innkallinger og sakspapirer vil bli sendt ut via de kanaler og innen de frister som vedtekter og lover krever.

2 Kjære medlemmer og aksjonærer er snart over. Det har vært et spesielt år på mange måter. Nå som det ebber ut, kan det være fint med et lite tilbakeblikk og noen tanker om fremtiden fra de to styreformennene. Fra Roy Gausaker, formann Nøtterøy Golfbane AS 2011 er mitt andre år som formann for Nøtterøy Golfbane AS gikk med til å få kontroll over selskapet, få på plass et økonomisk grunnlag for sunn drift samt å bygge opp en ny organisasjon for fremtidig sunn drift. Når nå 2011 snart er historie, så kan vi oppsummere at vi har lykkes med mye. Vi får i år for første gang et overskudd. Ny daglig leder har kommet godt i gang og er aktiv i de fleste prosesser. I prosessen med å få en sunn drift har vi måttet slanke organisasjonen noe. Dette har medført at noe av arbeidet som tidligere ble utført av administrasjonen, nå blir utført på dugnad. Vi takker for hjelpen og støtten vi har fått og håper flere ønsker å bidra fremover. Når det gjelder banen og dens kvalitet, så var kvaliteten på greenene dårlig etter vinteren, og det tok lang tid før vi fikk tilfredsstillende kvalitet. Dette beklager vi. Nødvendige tiltak for neste sesong er gjennomført. Ved mye nedbør slik det har vært i år, har vi også en utfordring med dreneringen på noen hull. Her vil det bli satt i gang noen tiltak alt etter hva økonomien tilater. Planlagt vedlikehold av banen har blitt utført etter oppsatt plan og banesjefen er tilfreds med resultatene dette har gitt. Dette gjør at grunnlaget for en bra bane neste år er til stede, og vi får håpe på at ikke vinteren gir noen store skader. Vår banesjef er meget positiv, og han gleder seg til neste sesong. Jeg vil takke alle som har bidratt i år, og ønsker alle våre aksjonærer en god jul og et godt nytt golf år. Med vennlig hilsen Roy Gausaker stått i fokus. Vi har avholdt 10 kurs i 2011, og i alt har 174 golfere deltatt. Kursenes praktiske del har vært gjennomført av våre proer med assistanse av klubbens VTG-komite som har tatt den teoretiske biten. På flere av kursene har vi, grunnet stor deltakelse, hatt begge proene våre som instruktører, også noen ganger har vi fått hjelp av frivillige. Fra Arild Steinnes, formann Nøtterøy Golfklubb Vi ser tilbake på et godt Styret har fortsatt å arbeide etter det som er nedfelt i vår virksomhetsplan, nemlig å få flere golfere og bedre golfere i NGK. For å ta det siste først: Klubbens konkurranse-golfere har gjort det bra på alle plan, junior, voksne og seniorgolfere, damer som herrer. De har hatt flere landslagsoppdrag. Det er hyggelig at vi har folk som kjemper i toppen, og det skal vi fortsette med. De trekker andre med seg. Men vi må heller ikke glemme at det er den store massen av medlemmer som spiller og møtes her jevnlig i selskapsrunder og klubbturneringer, som er ryggraden i klubbens virksomhet og økonomi. For å få flere golfere har arrangering av VTG-kurs primært Vi må ikke bare få tak i nye medlemmer, men det er også viktig å holde på de medlemmene vi har og sørge for at de trives ved å gi et godt tilbud både sportslig og sosialt. Vi har lagt økt vekt på sosiale turneringer, så som herredag, damedag, avslutningsturnering etc. Klubben har også tilbudt medlemmene treningskvelder gjennom sesongen. Man har blitt delt inn etter ferdighet, og har for en rimelig penge kunnet få instruksjon i gruppe. Dame- og herredager har hatt større deltakelse enn noen gang før. Vi har her innledet et mye nærmere samarbeid med proshop. Dette vil bli forsøkt ført videre i 2012, og vi vil også la proshop bli mer delaktig i andre turneringer. Våre åpnings- og avslutningsturneringer har de siste årene etablert seg sterkt. Styret vil fortsette å legge til rette for miljøskapende turneringer i samarbeide med turneringskomite, restaurant og proshop. Fortsettelse side 6. Side 2

3 Regnskap/administrasjon Trond Engebretsen Kjøkkensjef: Robert Haglind Daglig leder: Tom Jørgen Gierløff Julehilsner fra oss ansatte på Nøtterøy Golfbane Vi ønsker alle golfspillere, medlemmer og gjester en riktig God Jul og velkommen igjen til våren til golfspill og hygge på vår alles flotte golfbane GOD JUL! Coursemanager: Logan J. Ferguson Head Greenkeeper: Iain Sinclair Kokk: Robin Jacobsen Greenkeeper: Sjur Andresen Daglig leder: Tom Arne Tollefsen Servitør: Tom André Bakke Head pro: Johan Tanum Ansatt i proshop: Tanja, Assistent pro: Bjørn Roger Side 3

4 Vi går i pluss et godt år for Nøtterøy Golfbane, Når jeg ser tilbake på golfsesongen 2011 vil jeg huske et år med fullt av aktiviteter på treningsfeltet, på banen, men også en restaurant som nå er mer og mer besøkt av klubbens medlemmer. Det er veldig hyggelig å få en tilbakemelding på at mange synes klubbmiljøet dette året har fått et stort løft! Nå er mitt ønske at vi neste år treffer medlemmer enda flere ganger over en kopp kaffe eller en pils på vår flotte terrasse på baksiden av klubbhuset etter en golfrunde. Det er også veldig morsomt at vi dette året hadde over 170 golfere på VTG-kurs. (Veien-Til- Golf). Hvis vi har gjort en bra jobb, blir sikkert mange av disse medlemmer neste år. En stort takk til deg som medlem og som har vært en viktig del av rekrutteringen til alle de som har gått på kurs. En turnering jeg husker godt i år er Morgensol, hvor 34 golfere møtte opp ved klubbhuset kl midt i natten (eller tidlig på morgenen) for å spille turnering. Jeg har forstått at mange ønsker å delta på tilsvarende turnering også i 2012! Bildene er tatt på julebordet i desember for frivillige og komiteemedlemmer Tiden går veldig fort når man trives og har det gøy på jobben. Selv om det snart er jul, føles det ikke som det er lenge siden banen åpnet rett i forkant av påske! Det er med glede jeg kan fortelle alle i hele golf-norge at Nøtterøy Golfbane AS gjør ett økonomisk overskudd i 2011! Dessverre vil sesongen for mange bli husket som en av de våteste på mange år! Her har vi en utfordring idet vi pr. i dag har en golfbane som på flere hull ikke tåler store mengder med nedbør. Selv om det er forbundet med store kostnader for å endre på dette, må vi allikevel begynne et sted for å få til en forbedring på de verste stedene. Det ble i høst sendt ut en forespørsel fra meg hvor jeg ønsker forslag fra dere medlemmer på hvordan vår virksomhet kan bli bedre, hva gjelder klubb, bane og hele anlegget sett totalt. Det kom utrolig mange interessante forslag som vi nå vurderer og prioriterer. Selvfølgelig ligger det et kostnadsaspekt også her på hva vi har råd med. At vi skal få bedre greener enn det vi dessverre hadde i år, vil få stort fokus. Det er også mange andre små saker vi skal jobbe med og som jeg mener vil forbedre golfopplevelsen når du, og våre gjester, besøker Nøtterøy Golfbane! Til slutt vil jeg takke alle medlemmer for et morsomt og spennende år, mitt første som daglig leder., Dere er mange som bidrar med en fantastisk dugnadsinnsats. Jeg ser allerede nå fram til å treffe dere når golfsesongen starter, forhåpentligvis tidlig i april 2012! God Jul & Godt Nytt (golf)år Jørgen Gierløff Daglig leder Nøtterøy Golfbane Nøtterøy golfklubb er tildelt en Norgescup turnering juni Side 4

5 Noen ord fra banesjefen En særdeles lang 2011-sesong er nå over. Sesongen har bydd på mange utfordringer. Takket være 2 fantastiske dugnadsdager på vår og høst og hvor mange møtte opp, fadderordningen og Mandagsgjengen har gjort det mulig å forbedre og videreutvikle golfanlegget. Positiv støtte fra styret og daglig leder gjør at vi i baneavdelingen synes det er gøy å jobbe. Personlig vil jeg takke mitt banemannskap for en fantastisk innsats i sesongen som har gått. Likeledes en stor takk til alle frivillige som har stilt opp og gjort det umulige mulig. Dere er alle like viktige og jeg ser fram til et fortsatt hyggelig samarbeid i 2012, et år med mange nye utfordringer. God jul og et fantastisk nytt år. Logan Ferguson Banesjef Banekomite Nok en sesong er over for denne gang, og banen gikk inn i dvale den 13 nov. Banekomiteen er direkte underlagt Nøtterøy Golfbane as og er styrt gjennom et mandat gitt av styret. Komiteens hovedoppgave er å være en ressurskomitee som skal fremme og ivareta medlemmenes / aksjonærenes innspill og synspunkter sett opp mot det profesjonelle arbeidet som skal utføres ved vårt anlegg. Når det er sagt så er det viktig at komiteen er sammensatt av personer som har den rette innstilling og faglig forståelse / kompetanse sett i forhold til å bidra optimalt for å gjøre vårt anlegg attraktivt både for aksjonærer og gjester. Gjennom året så er det avholdt 6 møter. Det er stort engasjement i komiteen noe som er synliggjort gjennom banekomitee rapportene. Fra og med 2012 vil komiteen arbeide i forhold til planlegging og evt gjennomføring av ulike prosjekter. Her kan nevnes: Drenering av bunkere. Ferdigstille påbegynte arbeider med å rydde / fjerne skog etc i forhold til lys til våre greener og teesteder. Veier rundt klubbhuset og banen forøvrig. Alle prosjektene er kostnadskrevende og forutsetter nøye planlegging sett opp mot kost / nytte. Banekomiteen er sterkt knyttet opp mot fadderordningen og mandagsgjengen. Det engasjement og det arbeide som utføres av disse frivillige er med på å drive kostnadene nedover og flere av aktivitetene lar seg gjennomføre uten store forflytninger i tid. Vi vil benytte anledningen til å ønske alle aksjonærer og ansatte en God Jul og ett Godt Nytt år. Einar Faugli komiteeleder Ferdigstille overgang mellom dammene venstre side hull nr 2. Drenering av områder mellom hull nr 9 og 18. Side 5

6 Fortsettelse. Fra Arild Steinnes, formann Nøtterøy Golfklubb Jeg var personlig meget stolt da Nøtterøy ble nevnt av Byråsjef Marit Wiig i sin hilsningstale på Golftinget i Bergen som stedet hun hadde sin flotteste opplevelse av sann idrettsglede i Hun refererte til Golf Grønn Glede turneringen som vi arrangerte. Styret er veldig takknemlig for at medlemmene også i 2011 har gjort en uvurderlig innsats for fellesskapet vårt ved å delta i ulike dugnadsaktiviteter. Enkelt medlemmer med spesielle kunnskaper og interesser har utført oppdrag på anlegget vårt. Dette har vært maling og utsetting av benker, legging av stein, utbedring av grøfter, drenering, reparasjon av veier, rydding i blomsterbed eller annet. De store vår- og høstdugnadene er miljøskapende, og utrolig nyttige og hvor mye blir gjort. Noen har deltatt i ballplukking på rangen, et arbeid som utføres sammen med Friomsorgen i Tønsberg. Mandagsgjengen er startet, denne gruppen utfører større dugnadsarbeider på banen etter oppdrag av banesjefen. Hullfaddere er etablert for halvparten av alle hull Vi har flere turbulente år bak oss, 2011 har vært rolig i så måte. Styret tror at det å skape tilbud og trivsel for alle er en viktig faktor i å legge stridsøkser ned. Derfor vil arbeidet med økt medlemstilbud via turneringer, trening og sosiale tilstelninger fortsette. Og dette vil skje sammen med administrasjon, proshop, restaurant, pro og sist, men ikke minst, Nøtterøy Golfbane, hvis styre har gjort en kjempejobb for å få orden i økonomien som er grunnlaget for vår alles eksistens. Alle våre aktiviteter, sportslige og sosialt samvær gjennom dugnadsarbeid, en prat på terrassen, eller en festlig tilstelning bidrar alt til å gjøre NGK til det vi har bestemt den skal være: Stedet der golfglede skapes og generasjonene møtes. Takk for i år, ha en fin julehelg, og vel møtt i Golf Grønn Glede Golftinget i Bergen: Her fremheves Nøtterøy som den klubb som har fått mest ut av dette i Norge i 2011, verdien av vår presseomtrale er satt til 1,9 MNOK. Mye av dette er kommet fra omtale av nettopp GGG. Side 6

7 Seniorkomiteen - Norsk Senior Golf Seniorkomiteen i Nøttery Golfklubb har som formål å samle alle seniorer i klubben som er interessert i å konkurrere og forbedre sitt golfspill. Dere må samtidig være medlemmer i foreningen Norsk Senior Golf (NSG). NSG er en selvstendig og uavhengig organisasjon for kvinnelige og mannlige golfspillere, som er medlemmer av norske golfklubber tilsluttet Norges Golfforbund (NGF). Damer i kalenderår fylte 50 år og herrer i kalenderår fylte 55 år kan være medlem. NSG samarbeider med NGF og skal delta i de fora hvor beslutninger tas, nasjonalt og internasjonalt, vedr. seniorspill. Norsk Senior Golf`s primære oppgave er å tilby turneringsspill, ved å arrangere seniorkonkurranser over hele landet. NSG representerer egne og NGF`s behov for deltagelse i internasjonale konkurranser i seniorspill. Meld deg inn på: Seniorkomiteen i Nøttery Golfklubb har som hovedoppgave å organisere aktiviteten for Nøttery Golfklubbs NSG medlemmer. Vi er nå 25 Nøtterøy Golfklubb-medlemmer som også er medlem av NSG. Vi ønsker at dette tallet skal øke betraktlig i I 2011 har vi deltatt i lagserien hvor vi har hatt med tre lag, hvorav ett rent damelag. NGK 1 presterte best med å vinne sin avdeling. NGK2 fikk annen plass og damene vant sin avdeling. Damene vant også finalespillet. I lag NM hadde vi et damelag i 2.div og et herrelag i 3.div. Herrene vant og rykket opp i 2.div. På senior Tour har flere av våre medlemmer deltatt i turneringer med flere gode plasseringer. Vi har også spillere som har representert NSG internasjonalt. Dersom du vil være med i et aktivt Seniorgolf-milj, vennligst ta kontakt med oss i Seniorkomiteen. Den er nylig blitt reorganisert med Yngvar Rydland som leder og Else Marie Skogsrud Fjæe som medlem. Seniorkomiten og Klubbkontakt NSG Yngvar Rydland Fjær Markedskomiteen Else Marie Skogsrud Dette visste du vel! Nøtterøy juniorer uttatt i landslagsgruppen i sine alderklasser I oktober var tre gutter fra Nøtterøy golfklubb på uttakssamling for landslaget på Losby Golfbane. Alle ble tatt ut til videre satsing fra fra forbundet. Det målbevisste arbeidet i Nøtterøy golfklubbs junioravdeling bærer frukter. Det satses hardt i klubben, og vi er veldig takknemlige for foreldres hjelp med ballplukking, innsamlingsaksjoner, og ikke minst sponsorer som har gitt direkte støtte til juniorarbeidet vårt for å muliggjøre satsingen. De var de tre nedenforstående som ble invitert til uttakssamling for landslaget i sine årsklasser: Lars Henrik Flått (1998) Carl Didrik Meen Fosaas (1999) Sander Stavnar (1998) Spillerne ble først testet på bane (9hullsrunde), grep, og sving på driving range. Siden var det mange øvelser rundt nærspill.fysiske tester ble avholdt og ble til slutt testet på løp 3000m. Alle ble tatt ut! Vi vil også fremheve at klubbens kanskje beste spiller for tiden, Sebastian Mørk Andersen, er blitt tatt ut til observasjonstropp for gruppen over 18 år. Sam Aasland Paal Bjønness Eli Magnesen Tulle Kamfjord Har du noe du mener vi bør skrive om? Ta kontakt med en av oss. Send gjerne tekst og bilder til en av oss, eller: Side 7

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Agenda: 1 Godkjennelse av stemmeberettigede 2 Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3 Valg av

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 Årsmøte i Jæren Golfklubb Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 SAKER: 1. Konstituering av årsmøtet fastsettelse av stemmeantall 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent. 4. Godkjenning av

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2015)

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2015) Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2015 (Komiterapporter til årsmøte 2015) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 12. februar 2015, kl 1900 Side 1 av 26 Innholdsfortegnelse Banedrift og tekniske innretninger...

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

ÅRSBERETNINGER 2013 BANE / HUS TURNERING SPORT DAME SENIOR ØSG NSG

ÅRSBERETNINGER 2013 BANE / HUS TURNERING SPORT DAME SENIOR ØSG NSG ÅRSBERETNINGER 2013 BANE / HUS TURNERING SPORT DAME SENIOR ØSG NSG ÅRSBERETNING BANE- OG HUS KOMITEEN 2013 Komiteens sammensetning 2013 Bane: Oddvar P. Kjøs - leder + plangruppa Finn Harald Ellingsen felles

Detaljer

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015 Årsmøte 2015 Innhold Dagsorden årsmøte Side 1 Styrets årsberetning Side 2 Årsrapporter komitèer og grupper Side 10 Innkomne saker Side 18 Kontigenter 2015 Side 19 Regnskap 2014/Budsjett 2015 Side 20 Organisasjonsplan

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

ØKONOMISK ÅRSBERETNING STYRET 2012

ØKONOMISK ÅRSBERETNING STYRET 2012 ØKONOMISK ÅRSBERETNING STYRET 2012 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer: Jon E Tegneby Einar Evensen Sveinung Thunes Oddvar Kjøs Trygve Hammerstad Vararepresentanter: Line Berg Frode Arntzen

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel - Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Klubbsjekken 2014 Tromsø Golfklubb. Standardrapport

Klubbsjekken 2014 Tromsø Golfklubb. Standardrapport Klubbsjekken 2014 Tromsø Golfklubb Standardrapport Innhold Innledning... 3 Generelt... 4 Den Norske Golfspilleren... 12 Klubbens golfaktiviteter... 14 Trener... 21 Arrangement/turneringer... 27 Anlegg...

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2014)

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2014) Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Komiterapporter til årsmøte 2014) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Side 1 av 19 Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2013 fra

Detaljer

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014 Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Styrets beretning for året 2014 Styret for 2014 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Årsmelding 2010 for Haugaland Golfklubb

Årsmelding 2010 for Haugaland Golfklubb Page 1 of 5 Årsmelding 2010 for Haugaland Golfklubb Styret har hatt følgende sammensetning i 2010: Leder: Erik Søndervik Nestleder: Hilde Jørgensen Sekretær: Terje Kleppe Kasserer: Øyvind Johansen Styremedlem:

Detaljer

Veien til golf Veiledning for klubbene

Veien til golf Veiledning for klubbene Veien til golf Veiledning for klubbene Veien til Golf Bestemmelser, retningslinjer og veiledning for nybegynneropplæring i Norge fra 2012 1. Innledning side 2 2. Visjon, verdigrunnlag, mål og virkemidler

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak ÅRSMØTE 2013 Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak Innhold Side 3 Fullstendig saksliste Side 3 Konstituering av årsmøtet Side 3 Valg av dirigent,

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Årsmøte 2012 Kristiansund og Omegn Golfklubb

Årsmøte 2012 Kristiansund og Omegn Golfklubb Årsmøte 2012 Kristiansund og Omegn Golfklubb Sid1 av 36 Sted: Grand Hotell Dato: 31.januar 2013, kl. 18:30 Kristiansund og Omegn Golfklubb Årsmøte 2012 Åpning av møtet, og godkjenning av stemmeberettigede.

Detaljer

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no Nr.2-2014 Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans www.nn.no NN-magasinet nr. 3-2014. Årgang 23 I STA N D T I L B I STA N D MIKROFINANS: MØT EN LÅNTAKER Peter (t.v) låner

Detaljer