STØTTET AV STUDENTSAMSKIPNADENS KULTURSTYRE. «Slot I sp I I I ved Henrik Sjøl. » Johnson avdekker munglende teorikunnskaper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STØTTET AV STUDENTSAMSKIPNADENS KULTURSTYRE. «Slot I sp I I I ved Henrik Sjøl. » Johnson avdekker munglende teorikunnskaper"

Transkript

1 NR./ ÅRGANG STØTTET AV STUDENTSAMSKIPNADENS KULTURSTYRE i d a t t e nummer- = * llonrik Sjøl klubbmester I Mt * Meget fors I rike I porlns Jn f rn Del. Åpne NM pfl Cuusdal lin i f jellshotoll «Slot I sp I I I ved Henrik Sjøl» Johnson avdekker munglende teorikunnskaper hos de sto teotikerne * Golden Knighls, poslsjakk på amerikansk (og Spansk!) * Fullstendige tabeller for ASK0's innsats i Østlandsserlen 85/86 * Partier fra Øst landsserien * Knut L. Tangen - har han avlivet Dragen en gang for alle? * Ole E. Arntzen i tidsnødsdrana * Parti t i l $1000 psentes * Og mye annet forsinket stoff Kl i i I i III:I-II t i l venst er hentet fra partiet larsen- Seira»an, Mar del Plata 81. Hva er hvits beste plan i stlllige!), og hvordan bør planen best alises? Ta en t i t t på side 2 hvis du er i t v i l...

2 ASKOLADDEN MEDLEMSBLAD FOR AKADEMISK SJAKKLUBB OSLO INNHOLD Klubbnytt Klubbmesterskapet Kra Klubbmesterskapet 5 Collien Knights 9 ØS 85/86: Kas i Lon klar 10 Gl lat fra ØS 12 Sluttspill 15 Dal. Åpne NM livn skulle vi Klort ulen teorien 24 katt fru leven 25 Dr UK i spr nb I emril. i kk 26 Slyrn ok Stel I 27 Tidsnød er PYTON 28 Hul luv ski I Niinn 0 I 1 I I I H I I 111''.11 I I11 1 i Henrik har virt gjestercdaktør tid- Huker 2 Lige, Og er (Inssulcn en av de aller REDAKTØRER Truls Andassen og Henrik Sjøl. Møllebakken i 14 K : k*.in.ii k.i HEDARBE Ole K. Arntzen Terje L. Borg Vidar Sver Ingobtsen Johnsen Knut L. Tangen Chris Varrone I DERE KLUBBENS POSTADRESSE: ASKO Postboks 104, Blindern, 01 Oslo En av ideene med ASKOLADDEN or jo al. ved å komme ut 4 ganger i semestet, som jo er målsettingen, vil den inneholde aktuelt stoff og informasjoner foruten de mer tidløse)i) artiklene. Som de fleste har observert, har det i vårsemestet 86 ba kommet to utgivelser av ASKOLADDEN. Begge or riktignok fyldige dobbe l.lnum. Son daktør kan jeg ikke annet enn beklage at jeg ikke har klart å produse fle og slanke utgaver, men det har tidvis vært vanskelig å finne tid t i l å jobbe med medjemsbladet vårt. Da jeg ikke vil lå bed tid t i l å arbeide mod ASKOLADDEN utover, er det på tide at en annen får prøve seg i daktørstolen. På sedvanlig udemokratisk vis har jeg kontaktet Henrik Sjøl, som har sagt seg v i l l i g t i j å liveria [ra nr. 5/86. mest. aktive bidragsyterne t i l bladet, leg er sikker pt at ASKOLADDEN kommer styrket ut av daktørskiftet. Del. har virt moro, slitsomt og lærikt å dige ASKOLADDEN det ene åt jeg har fungerl som daktør, leg vil bonylle anledningen ti] å takke alle bidragsyte for des innsats. Uten den ville ikke ASKO LADDEN kommet ut i min daktørperiode i a l l e f a l l. Henrik ønskes også lykke t i l med s i t t nye verv. TA- KLUBBNYTT NM I STEINKJEk NM i Steinkjer er vel overslått, og vi fikk kåt en verdig vinner av Norgesmestertittel og Kongepokal da Simen Agdestein seit i El i tek I assen. ASK0's stilte med to psentanter i mesterklassen, Timo og Vidar. Timo fikk 5 av 9 og havnet på 12. plass mens Vidar "punkterte" og havnet' på.5 poeng og en 25. plass. 4 deltake i alt. Mer om NM i nesle nr. FESCHE-FUCLEKUD 2K-1K Fdag og lørdag 4. og 5. juli spilte Sver Fuglerud en stikkamp mot Svein To Fesche, Stavern om Norgesmestertittelen for synshemmede. Fesche har vunnet tittelen programmessig i en årkke, men denne gangen ble han nødt t i l å spille en spennende stikkamp mot ASKO-spi1len (hoved-medlem i Tranby) Sver Fuglerud. Etter 1-1 etter første dag, vant Fesche det. partiet og det siste endte mis - og Fesche gikk seinde ut av duellen. Godt kjempet Sver, synd at du "stivnet" pa oppløpssida! SO LQNG. CHKIS! Chris Varrone har nå fløyel, over dammen t i l s i l t hjemland USA Til høsten venter studier i England, men han v i l delta for ASKO i NM i poat sjakk og har lovet A blllrn meil nm legg i ASKOLADDEN! Det er mye godl A si om Chili l'i I at han spiller udd og komptoini.-. Itv. sjakk (ASKO har i enkel le kt iitsai rykte på seg for å spille pysete I, og at han har en enestående tekn 1 kil i slalombakken! Eller hva, Chris? ASKO KUPPER NSFJU? Vel, overskriften er overdvet, men på NSFlTs årsmøte i Steinkjer ble Sver Johnsen og Marianne Ilagen valgt inn i NSFU. Undertegnede ble valgt inn for 2 år i fjor, og ønsker begge to velkommen på laget. Ny driftig formann er Dag Lauvås, OSS og Langesund (Grand Prix!). At Vidar har fungert som sektær i NSF i et. år allede, visste vel de fleste. Kanskje en motvekt t i l OSSdominansen: Psident Tom J. Johanssen, kasser Knut-Ove Løken og visepsident tridar Fossum. B1BLI0TEKNYTT Det meldes fra kyndig hold at ASKO's bibliotek v i l t 1 funksjon fra høstsemestet. Skap som rommer det hele er i ferd med å bli anskaffet, så da er det ba å lese og bli klok. De som har bøker som er lånt for lenge siden, bør leve disse sa snart som mulig, slik al, bibliotek ån kan få en oversikt over sunding en. (Hvorfor får jeg plutselig >å dårlig samvittighet Lro...) NORGES GKANJ) PRIX Vi gratule! Kuul I runne il in 8. plass i klnsnii I I Nornen Grumt Prix. Dermeil slupp hun A k løpe lill nr autor nr. 41. UK ilot. krtrr n vø likn gll Syml lunn ul "Ini nkr I non" hlriilrnt hun I il it lørn et rtirilu lind rtsultit. I-AKKINI. AV :,k lukhi AHI I i " i i i in -tiii i i..i don «i"' i ii i ga snkati.-i v ulm kontaktai alla som Ikke ur Intessert I n ile I ln på pukke iliigiiuil/pl /./a-g I Irlo, Kå oppfordrnr rvikoladdrn liervrul rille i tiler ns- 10 r ta n konliikle Vlilur linn har t.nlcilon Redaksjonen avsluttet NM I POSTSJAKK KOK LAG ASKO kommer t i l å melde på I l n r lu: i kommende NM i I'OSTSJAKK I oi Lu: Intessert i å delta? Kontakt i al fall Henrik, adsse på side 2. STA l'\ I til.kl-ns igjen oppfordra» de(n) som synes at dotta bladai bør eksiste t i l a '.emir inn sine/sitt bidrag. På 11> i hand mk k.

3 ASKO's Klubbmesterskap 1986 FRA KLUBBMESTERSKAPET Kür i n ;nii av åts klubbmester ble en V inner av gruppe B bie Kri stjan langdryg affæ. Som man ser av Jønsson som dermed rykker opp i tabellen for klasse A, delte Henrik. gruppe A t i l neste år. 1 denne Gjermund og Knut 1. plassen med 6 gruppen så det Jonge ut t i l at Ali poeng. Dermed ble det nødvendig med Bozkaya skulle gjø det meget stikkamp om klubbmestertittelen. Rn skarpt. da han startet med 4 s trake. dobbelt Bergerturnering med t del runde måtte han i te i gsset i take er vel en lidsødcndc, om enn partiet mot Glxrum, og i 7. runde nødvendig turner ingsform. fikk vi det fatale partiet Hagen- Vinnen og klubbmester ble t i l slutt Bozkaya Tangen lar kommentert Henrik Sjøl, som attpåtil var turner part iet utførlig i artikkelen ingsleder. God gjort! "Drag isproblematikk". Det sier en kanskje noe om Johnsens s p i l l e s t i l at han slår folk i den øv del av tabellen, og kan tape for de som havner i den ned delen. A SUM 1- Henrik Sjøl X = = = = Gjermund Sørseth X = = = = Knut L. Tangen X = = = = r> oie i:. Arntzen = = X 0 = « Sver Johnson l = 1 X = JÍ 6 Ja nos Sxatai 0 = = X 1 = 0 1 4JÍ 7 Chris Varrone 0 = = X Haakon Bakken D = 0 X 1 1 * 9-10 Jan 0. Lingjærde = X = Lars Valle D 0 0 = k X SUM. B 1 K r i s t j a n.lørisson X 1 = Sigurd Glærum 0 X = 1 = f 1 = Terje Borg = * X = Ali Bozkaya = 0 0 x % 5 Marianne Hagen = = 1 i X 0 = = = = Atle G. Olaussen = = x = s Ronald Wolf ' 0 = 0 = = x Knut Eeg o = 0 0 = = 1 X 1 0 W Geir Rspås «0 0 0 = X 1 2% 9-10 Helge Johnsgaard ti = x 2% 'l Ronald Wolf har sendt inn s i t t parti mot Terje L. Borg fra. runde i Klubbmesterskapet. Ronald kommer best ut av åpningen, men etter godt forsvar fra Terje, får vi en a v v i k l i n g t i l et s l u t t s p i l l som e t t e r en del om og men t i l s l u t t ender i fd og fordragelighet. Ronald ønsker å få lesernes kommentar pa s l litt spl 11-de len av dette p a r t i e t. Vi bringer først innledningen i "Inforaatornotasjon". Hvit: Terje L. Borg Sort: RonaId Wol f ASK0's Klubbmesterskap 19H6. Gruppe B,. runde. SICILIANSK I e4 C-S 2 ST d6 Sc Sf6 4 Lc I.e7 6 d ScS 7 De2 a6 8 h I.e b5 10 I.b Ld7 II a4 b4 12 Sa2?! [ S b l Sa5 1 eb? Sd2!? og 14 c] dxo5 14 Sxe5 Sxb 15 cxb Dd5! 16 Sf Dxb 17 d4 cxd4 18 Sxd4 Dd5 19 Sf De4! 20 T a d?! Tac8 21 TTdl Txcl? [LEIS!] 22 Sxcl Tfc8 2 Sd>! b!? 24 Sel h6v! [Dxa4 25 Sd4 Sd5 26 Ud I)xd 27 Txd Sxe 28 fxo Tel 29 Kf2 I.h4< 0 g I.xg+ 1 Kxg Txcl 2 Txb Ld5 Tb8* Kh7 Dermed har følgende s t i l l i n g oppstått. Selv om sort har on h Ws B 11 BH S JQ 'B HT II B H I bonde nn r gli hvits Muligheter ror fl etablara an i r i bonde PA dronnlngf Itjtyan rikelig med motspi I I. Vi I,n Ri Voll I ri kommente don vide u t v i k l i n g også. 4 Kf2 Tbl 5 b4 Tb2» 6 K»: t' Dette eventyt v i l l e l / i l l e l. i l l ikke undertegnede begitt seg ul på! 6 - Tg2+ 7 K r4 f6 8 o4 o5 + 9 Kf Lxe4+ Kinnes det noe bed? 40 Kxe4 oxd4 Her begynner det intessante tårnslutlsp i 11 et Tb6 f5+? 42 Kxd4 Tb2 4 Kc Ta2 hemme 1ig tkk Txa6 f4 45 a5 f 46 Td6 Th2 47 a6 f2 48 Tdl Txh+ 49 Kc4 Ta 50 b5 g5 51 T f l Ta2 52 Txf2 Selvføl golig! 52 - Txf2 5 b6 Tf6 54 a7 Ilen enkleste måten å oppnå mis på. Mulig var også 54 Kc5 Tf5+ 55 Kc6 Tffi+ 56 Kb7 Tf7+ 57 Kc6 [Ka8 g4 58 b7 IT b8d Txb8<- 60 KxbS g 61 a7 g2 62 abd gld og sort bnr vinne??; 57 KbB g4 58 a7 g 59 b7 «2 10 aad Tffl* 6 1 Ka7 Txa bxiiki) f ID med u tral I s<ia forrige vrir Irr r i l. 57 KeH g4 58 I)/ t '' ' ' i:-' osv, I 'l' 16 i Ofl i I I Va*) ev i r. sjakk. 54 Txhh n«ll Tgli 56 I)b7* Tfl i l > -1 li:l. IC l>l i:4 lid / Ti r 10 l u i f Tfl % % KL upennende (inrl.l! Lese so» kun pavlfe r «i I Vanta varianter oppfordra! t sende disse inn. Konmeril,uer Pou.i III Wñ'TT

4 19 5ci4 Lc6 AS:<C's kluhbm-atbrakan 1596 runde Hvit truet 20 TxeB TxeB 21 Df7+ Eh annen mulighet for s o r t kunne ha vært 19 - L f 7, men h v i t s p i l l e r ba 20 Te7!, og det er Hvit: Janos Szalai Sort: Henrik Sjøl Klubbmesterskapet 1966, 7. runde Hvil.; H e r. r.1 k Sjøl Sort: Chris»'arrone STAUf.TON - GA"- BIT I d4 f5 2 e4j? fxe4 Sc 5f6 4 f j exf 5 Sxf a l t for amt på ft. Dette hadde ikke vært mulig med s o r t konge på hb 1 20 Te7+!! Poenget. Nå s e r v i ulempen ved Her ken man sammenlikne s t i l l i n g e r meo Blackmar - Diemer gambit (s-i f.eks. Askeladden 1/2-19B5), hvor sort har en f - bonde i stedet for en d - bende. Sorts konge er kanskje l i t t mer utsatt i 5taunton - gambiten. Da jeg sjelden s p i l l e r disse åpningene, kjenner jeg ikke s t i l l i n g e n e godt nok t i l å gi noe fullstendig svar på h v i l ken gambit som er best for h v i t. Hvit får i a l l e f a l l et v i s s t i n i t i a t i v for bonden i begge t i l f a l l e r. 5 - q6 6 Lq5 Lg7 7 Lc4 c6 E l l e r s får sort godt s n i l l i sentrum, og hvit har neppe kompensasjon for bonden, B - d6 9 QdZ e6 10 dxe6 d r j I I Lb Lx"eT Noe måtte gjøs da Sf6 hang Sbd7 taper k v a l i t e t etter 16 Sxd7 5xd7 17 Le7, og hvis tårnet går t i l. e, følger 18 Df4 og tårnet må tilbake t i l fs for å dde løpen. Etter 15 - Sfd7 følger 16 Sxf7 Txf7 17 Txf7 Kxf7 18 Te7+ med død og fordervelse for sort. And sorte tkk v i r ker h e l l e r ikke fristende. Nå følger imidlertid en intessant f o r t s e t t e l s e : 16 Lxf6 Lxf6 17 5xd5i? s o r t s I B. tkk - h v i t kommer t i l e7 med tempo KhB 20 - Lxe7? 21 Tf7+ med matt i få tkk. 21 Txf6?j Ikke det r a s k e s t e, da det e t t e r 21 5xf6i er u g a r d e r l i g matt i e t t. Teksttkket v i n ner også, men det t a r noen tkk e k s t r a. Det mest imponende ved p a r t i v a r i a n t e n er at h v i t s dame henger l i t t lenger. 21-5d7 22 T f f 7! Sf6 2 Sxf6 Txf7 24 Txf7 1-0 Kommeri Lar; Ilen r i li STøT Hvit har ca. minutter igjen t i l neste tidskontroll, men det ser ut som om han har overlevd det værste. Sorts konge står mer utsatt t i l enn hvits konge / ser det i alle f a l l ut som... Sort kan selvfølgelig ikke bytte damer, og prøver seg derfor på følgende "fkkis": I BCC er denne s t i l l i n g e n angitt som '=' (Harding), men det står ikke noe om hvordan man skal f o r t s e t t e. Da det er e- og f-linjene som er åpne, mfl riet væ naturlig å plasse tårnene i d i s s e. Hvit har et utvik lingsfoxsprang for bonden, og ved riet neste tkket fullfør nvit utviklinger, og gjennomfar et av Ti D lene som nevnt over. 5orts tkk er nesten f o r s e r t, da hvit e l l e r s far et kraftig i n i t i a t i v i e-linjen.1 Tael Lf7 14 5e5! Vanskeliggjør sorts u t v i k l i n g, da 14 - bd7? taper o f f i s e r Db6+ 15 Khl LeB Ideen er å få med løpen på b, og å utnytte sorts svakheter på sisteraden og 7. - : raden. Hvit b l i r liggende o f f i ser under, men har et k r a f t i g i n i t i a t i v. E t t e r partiet ser jeg at 17 Txf6! nok er bed enn p a r t i e t. (Det kunne ha fulgt: 17 - Txf6 IB SxrfS cxd5 19 Dxd5 + Kg7 20 Dg+ Kh6 21 5g4 + Kg5 22 Sxf6 Dxf6 2 DxeE) 17 - cxd5 IB Dxd5+ Kq7?7 Taper f o r s e r t! Da hvit i noen varianter kan få et pss mot f6, kan det virke naturlig å s p i l l e kongen t i l g7. Sort burde imidlertid ha prøvd IB - KhB 1 ijet er denne s t i l l i n g e n som er k r i t i s k i forbindelse med offet på d5. Her ber jeg leserne om hjelp: Fins det noe H åp for hvit (evt. sort) etter IB - KhB1? Partiet er nå s l u t t i Løpet av noen få tkk. SPENNING OG DRAHATIKK Oet har lenge vært klart at klubbmesterskapet 1966 skulle bli en jevn affæ. Jeg var sterkt innvolvert i tetkampen t i l 5 begynne med. Etter tapet for Sver l 8. runde, mens jeg fortsatt hadde et uklart hengeparti mot Janos som jeg neppe kunne vinne, anså jeg slaget for tapt. Da hengepartiet mot Janos ble gjennoppta11, hadde Sver 5.5 poeng, Gjermund 4.5 poeng + et vunnet hengeparti mot Haakon I som ble avviklet i løpet av et par tkkl. Jeg hadde selv 4.5 poeng fur hengepartiet. For å ha muligheter for å bli klubbmester, var jeg nedt t i l a prøve å vinne mot Janos I selv om sjansene for seier var smal. T hengestillinger lå jeg bonde under, og innen vi kom fram t i l dia gramsti Ilingen. har ]eg oft 2 bonder t i l for a få angp s sjan s er t a l l? 52 Kxo177 Hur forsvinner vinsten. Icaniu- k.in sulv overbevisa seg om at 52 Kh! vinner git. Janos trodde (pga. tidsnød) at Kh taper offiser. Det er jo r i k t i g, men hvis sort tar den, blir han rna 11! 52 - tlx.)j. 5 D q 2 (? ) 5 Kh1 og sort har ikke noe bed enn evig sjakk. 5 - Dxd 54 f5?? Der rak misen. 54 De2! er stste sjanse. Nå mister hvit dama: 54 - Odl» 55 Pfi Dg Dg? Td 1 57 Kh2 Dhtt 56 D h Td2t 59 Kgl Pxh 0-1 KoninonLar: Henrik S iøl 7

5 Den s i l t e runiieii i KIubbmostersknpnt ble maks i mn I (. spennende i ar. I gruppe A var alle 5 partiene avgjøne for hvem som skulle bli klubbmester! Slikt innbyr jo ikke dikte t i l stormestermiser - og skarpt s p i l l ble servert 1 rjkt monn. Vi skal se l i t t nærme på partiet Johnsen-Varrone, der vi mistenker at Varrone var den som hadde lost bost pa leksa s i. Hvit: Sver Johnsen (1889) Sort: Chris Varrone (1785) ASK0's klubbmesterskap 86, 9. runde. SPANSK. AVBYTTEVARIANTEN. I el e5 2 Sf Sc6 I.b5 a6(!) Utropstegn av psykologiske grunner - Sver ventet kanskje - f5!?, som jeg har spilt noen ganger i lynsjakk, men nå er del a 1 vor! 4 L.XC6 dxr: I.g4 L i t t uvanlig og derfor godt e r d e l, vim I i R i l e, men 5 - l.d6 o g 5 - Drifi!? Bl OgBl mulig, det siste nr spill. Iil n Pol l i BOB "I* Korchnoi. 6 h li'. I.1 I Det bobta ' i I Ml 8 hxgl hxg4 'l Sxe5 lill. III :;«d I I li.' ' II Kli I I i: I I I em is ei en mei ora vin I nu l 7 - Dfli 8 BbdS.. ; olti Riktig er 'l lei Bit III rjrj I ill. I I hxgl hxg4 12 Sh2 Txh2l I I.' Hl. 1 I I I I 1 Dxgi! ( i i K>ii.' lui i v innai f.eks. 14 II 1 nxim i l'. Kh I D I li. Kg I De + 17 Khl Ke ITiRr Bl Dg4? exd4+ 1!. Khl ( l '. Khl 11. Dxelr») Sf4t 16 Kh2 Sxg," W Mil og vinner.) Dh4 14 Dxh4 Txlil l'. :.l i Th5 Pachman-Lengyel, Viiijiiekn Hun n Sg6 10 d4 I.d6 Unngår fellen ? II hxm hxg4 12 Sh2 DM 1 Dxg4H II Db dxc5 Sxe5 1 Sxe5 Dxe5! I DIAGRAM] leg hadde planlagt å forhind 14 f4 ved å s p i l l e 1 - l.xeb, men delte vinner kvai i l e l. 14 f4 Dc5+ 15 Khl I.e2! 16 e5 16 Tel? Df2; 16 Tfil I.xf Lxfl 17 Sin UT» Ikke 17-0f2?? 18 l.e! IR DxT7 Dr2 Ikke 18 - Tdl? 19 l.o Txfl+ 20 Tx f I Dxo?? p.g.a. 21 De8/r\ 19 Dr5r Kh8 20 l.c Dxb2 21 Tbl Dxa2 22 De4 Dd5?! Kansje lurt Th6 eller 22 - Le7 kan også spilles da 2 Dx.t:6 er umulig p.g.a. 2 - Dxbl. Nå oppstar komp I i kasjoner... det noen 2 Mul Drit 24 Db Dli5 25 Dn2 Dd 26 Db lli-r hnilile Jeg 47 minutter igjen til LldRkontrollen, og jeg brukte 20 av dem >A ilel nesle tkket. Svarl hor en kl ii i mis etter 26 - Db5 27 Da2 Hil I DIV. men j e g gnet med a L 26 - DS V l)n2 Kb7 28 c4 Da2 29 Dc2 b4 Ikke vrir så l a r l i g for sort, og så up 11 l.n Jeg på v Inst. i. Ml 1 Da Kh7 28 Tal Tn8 29 I.d4 n.i ni in.' I.i-y 1 Srl2 Dr5 II llil'i. som rorhindr Sb, er kinflkjl lieilie, men jeg holdt på å kiiiiine I tidsnød og vnr dd for noen vin Inni ri med r 4 eller t.o.m. f5. Nå I i nei I rkn. 2 - g5. I] Mil Hil. II ni:i Be6 4 i;4?! bxc4 4 Dxt:4??? unngår tri ppelbonden, «.ril tap*i pari lei etter 5 Sn5+. r, BaS< KcS 6 Dc as 7 Tbl Tb8 8 I!.«K1I18 19 niizi Kc8 40 1)1)7 Kd7 l'i IIMIØIIIMI er over og stillingen cr Kl )6 l.iin 42 fxgr. Tg6 4 h4? Dxc5 44 Dhfl NA b l i r det moro! Be l-t 45 I.EI Dxh4+ 46 l.h2 Tc6 47 gl Do4» 48 Kgl Delt 4S KE2 ^v 2^ 0-1 Hvil. gn opp p.g.a. 50 KH Dr2r7 e l l e r 50 Kh DT1+ 51 Khl Txh2/T Og det mnd trippel bonde og a l t Kommri7iLarcr= Chr is mulig! Yarrona G o l d e n Knights Chris Varrone har vel som eneste ASKO-spiller d e l t a t t i post-sjakkturneringen "Golden Knights" i USr\. Her kommenter han s i t t p a r t i f r a semifinalen i klassen for "postsjakkkandidatmester". Chris s i e r selv at dette er et av hans a l l e r beste p a r t i e r - så følg med, følg med. Hvit: Noel Kinney, Nevada Sort: Chris Varrone, Mass. Golden Knights 19H4 K', SPANSK: S i es ta-var i an ten. I e4 e5 2 ST Sc:6 I.b5 a6 4 La4 d6 5 c f5 Siesta-varianten - den mest aktive. Mulig er også 5 - Le7. 6 exf5 Lxf Den opprinnelige varianten gikk 7 dl c l i De2 l.e7 9 Sfd2 Sf6 10 h d5 med mis etterhvert i p a r t i e t Capablanca-Marshai (14. matchparti) er det ner r o l i g e, "moderne" forsøket. 7 - Ld! Hvis du er i t v i l - følg li s t r i n! 8 Tel Le7 9 Te e4 10 Sel Lg5 I I Th 11 Tg Lh4! 12 Dh5+ g6 1 Txg6 I,xf2+ 14 Khl hxg6 15 IJxl)8 K f fi 16 Sxd oxd 17 l.xel. De V 1,1: sort vant l e t t i Horos. Kei lin, postsjakk Sf6 12 Sxd <:xcl 11 TxrU Th Se4! 15 f i Of 61 OK. "So far so book '' Denne s t i l l i n g e n oppsto i Dannban E s t r i n postsjakk liv I I har en bonde over, mon dårlig u t v i k l i n g på dronningr løyen, 16 d (Selvfølgelig ikke 16 fxo4? Of2+ og matt i to) Lxcl 17 dxe4 I.e+ 18 Khl Se5 Truer Se5-g4- f Sa Sg6 Truer Sg6-f4 med tårnfangst. 2 0 Tli5 Sh4 Truer f.eks Sxg2 da Kxg2 (Ilg6+) er umulig Tor hvit. 21 Td5 Hh Dg6 (22 De2 Txf!! vinner) 22 Dfl Sxf 2 gxf Txfi 24 Dg2 er også mulig og kanskje bed b5 for å forhind Ld7 er også fornuftig. 22 Ld7! Lf4 Truer bl.a. 2 - Sxf. 2 Lh Le5 24 Td b5 Jeg må forhind Sc4 med t r u s l e r på løpen min. 25 Sc2 Sfj6 26 So Sf4 27 Sf5 Dh5 28 SB 28 Sxd? 29 SxhB? Bl H ai koboj Lg nek, 1 19 Db l ' III 1 10 I.el, v 1 nnei 2H Dhl. /'I SI'. HI''. "I B«l l>«5.11 Td2 Sxhl 1/ Xhl IHi4 12 I xc t 11 Ti:.' Bl ikke lieill e lg2 I)xh Nå hor jeg lått bonden tilbake! 4 Dd Kh8 Forbeder Tf6 e l l e r Tf4. 5 Tagl Tf6 Var 5 - Tf4 bed? Kanskje ikke - tårnet v i l der blokke løpens u t s i k t t i l h2 - men s t i l l i n g e n er l i t t uklar her. Sort står bed a l l i k e v e l. 6 De2 Taf8 7 f4! Man må prøve noe! 7 - Txf4 8 Sf5 g6 9 Tg IJh5 40 Dxh5 gxh5 41 Sh6 Hva har jeg g j o r t?! Br jeg ikke matt snart? Fortsetter side 2 «

6 I I ir./hii or jo historie når dette hl II Ltft, lien ASKOI.ADDEN server ni likevel tabeller nok t i l å blidgjø den illest ksne. Det er lett å væ etterpåklok, men det spørs om det var lurt å ta ut Vidar av laget i den siste mot Drammen, en match vi måtte matchen vinne. Dessver rykket 1.laget ned t i l 2. ASKO II unngikk nedrykk, og her var divisjon, vi hadde holdt oss 11. det Henrik som plukket de fleste dersom ASKO hadde slått Drammen i poengene. siste runde. Som ventet ble det tøft ASKO I I I var en hårsbdd fra opprykk, og det ser ut som om dette for ASKO-spillerne på de første bordene, desto gledelige er det å laget var det av ASKO's lag som note seg at Knut på 4. bord dro det hadde den beste lagmoralen! sto lasset nesten alene. 1. d i v i s jon ASKO I p SCORE 1 Brugata Timo Nurmi OSS I k Vidar Ingebtsen 0=00000xx h 7 1 OSS I I Ole Kr. Tollersrud = 01==0000 2h Hamar Knut L. Tangen 0= Sh 61 1 S Ti'ini ic > Janos S z a l a i xoxxxxool A.-lkcM h Truls Andassen Ox=00xxxx ::i i'i II< II Ole E. Arntzen 1== il i II,tiiiiiu-ii? Lars Valle xxxxxoxxx 0 0 Henrik Sjøl xxxxxxx= A:;KII *1 i o 1,/I.-II 9 00*) 0 1, «Ka. DATO: /II % % t 7i \ * /WW/*/ mwt 1 a H 5 b 1 / 2 '% LAÉ, I AJÍ. EA)É, EAJÉ, T 2 ai W \ 4 Po- Po- FL ASS s 0 \ 0 oss n i' si \ v. \ H T E M P O y ii 5i 2 " 4 5 W 5 5 D R A M M E / V li It' 4 z b 2 S? b S T E K AiE/V X V, i " '2 5Í Í. Í T 25 1 "ftru^ata X * 5 5 s * ^ 4 ' lb HÉ \5 * \ 8 O S S I \? ^ % ''i 5* \5 2. <\ <\ 2^ b A S K E K I l i u \ "fe ' 1 0 A S K O X 'li \t 'M \ i V, 0 * M 5 'li i o Z tø. d i v i s j o n avd. C 1 Nittedal % 2 Stjernen I I Fr.stad I Sjakkam. I llh 5 Asker I I ASKO I I Moss I I d i v i s j o n avd C 1 S i c i l i a n e r n e ASKO I I OSS I I I Sjakkam. I I SK 1911 I I h 6 Savoy ih. (Alo -. cwa. c D A T O : ASKO I I P SCO R L' Chris Varrone ==x00= lh 0 Henrik Sjøl =l==lx *5 70 Jan O. Lingjærde x0x0=0 «i Sver Fuglerud x=0xxx 5 25 Lars Valle Oxlxxx 1 50 Haakon Bakken 1x Knut Eeg xxxxxo 0 0 ASKO I I I A/AVA/ KUNDE ± 2 M 5 1 S " \ A K K A M. i* 1245 P SCORE Terje L. Borg Sigurd Glærum 110=0 2\ 50 Ronald Wolf l x = l l h 87.5 Atle G. Olaussen K r i s t j a n Jønsson xoxxx 0 0 f W hz a X 7z 'V i. 2 \A)T s t aé lo \\ X z 2 'i ai "2. 1- \ 1 HAMAR I V 'li Si JL 2. 1 U T E A / T li \\ 1 f o d 2. "fb- Po- PL- ASS STVERrVEA) E i i ' " i ' \H 2_» H /V r m E T M L Í '2 I5i 1 1 l 5 i l 2- \ M \o 5 b M O S S T T A S K r U I H. dilr. 5 li acuri, c D A T O : 5 M\ l 7 Al / l i 2 \o T- L 2 l \ \o 5 AJ S A7W/V EoMOE 2 i S J A K K A M. T L L z Í 1 5 \ b W i 2 S A V 0 7 o 5 2- o " i (o a k L4C-, OSS HE " 51 X b.\2 H S K l i l l I L I 7- i L 2 & 5 5 A S K O T L L L M Y, ' 8 \M 2. za b SlClUAAJERAiE ' l i 5 ^5 1 1 p o F L A

7 Glimt fra Østlandsserien Midt i hektisk d r i f t av eget rirma og forbedelser t i l Oslo Grand Prix i Påsken, har Terje L. Borg t a t t seg t i d t i l å kom mente s i t t parti mot Gjermund Sørseth, OSS \% ASKO... I ra matchen ASKO I I I - OSS I I I. Vi kan jo ba si at Terje er et eksempel t i l etterfølgelse! Over t i 1 Terj e: Hvit: Terje L. Borg Sort: Gjermund Sørseth. OSS I I I Østlandsserien 85/86, 2. runde ASKO I I I - OSS I I I, 1. bord SICILIANSK 1 e4 c5 2 Sf Sc6 dl cxd4 4 Sxd4 Sf6 5 Sc e5 6 Sf l.b4 7 I.c Lxc+ 8 bxc Sxe4? 9 IMS og vinner. Prøver sort Isteden 8 - Sa5 har hvit herlige angps sjanser i 9 l. x l / i " Kxl7 II) Sxe5 * og 1 1 I.g5. 8 Lg5 Lxc* 9 bxc <ll. Ill Dell De7 II 0-0 Td8 12 Tab I lei. 1 l.d5 Tac8 14 Sd2 Sorts o p p s t i l l i n g øver ikke noe pss på eostanden. Hvit behøver ikke s l i t e for å linne tkk son er gode nok. 14 Sd2 er et luksustkk med en kke f o r t r i n n Tc7 15 f4 exf4 16 Txf4 Se5 17 Dg Sg6 18 LxT6 gxr6 19 Tbfl Lxd5 20 exd5 De5 21 Sel 15? Den ulykksalige tårnp1 asseringen tar brodden av dette bondeo f f e r e t, men hva skal sort gj ø? 22 Dg5 Tdc8 2 Sf Her stanset sort klokka. t e t. 25 h4 h6! 26 Sh5+ Kh7 27 Dxe7 Txe7 28 Txf7+ Kg8! er det beste jeg har funnet, og i denne situasjonen tror jeg ikke Sørseth hadde strukket våpen. Spørsmålet er: Hvordan s p i l l e r hvit best fra diagramsti I 1 ingen? Kommentar: Ter ic LI Korg Lndelig har Knut 1.. Tangen sendt oss sitt parti på 4. bord i Østlandsserien i matchen mot Brugata. Han demonstr her at han behersker den kjente p iniisv in-oppsti 1 lingen [Hedgehog-formut i on eller Ige1-Aufste 1lung1 som virker så hurmløs på en intetanende hvitspi I ler. Harm løsheten forsvinner lort når piggene ttes ut, se selv: Hvit: Reidar Jenssen. Brugata Sort: Knut L. Tangen. ASKO Østlandsserien 85/86, 4. runde. KNCEI.SK Kt kjent tema fra Siciliansk. Poenget er å kunne spille c5 uten å få en springer på f5 i trynet. 17 Td2?» Hvit finner ingen anstedig plan DM 18 Tcdl Te8!! Tilsynelatende en merkelig plass for tårnet, men bli med på følgende tankeeksperiment: Tenk de at e- bøndene var borte og at svart er i tkket... Ideen er altså: svart spiller d5, hvit slår med c-bonden, svart slår tilbake med e-bonden og det mystiske tårnet på e8 har blitt en av bttets sterkeste brikker, samtidig som hvits e-bonde sykner hen. Kor å hind dette må hvit formilde sin motstander med en kostelig gave - et helt tempo. 19 Dd Sc5 20 Dbl Og nå kommer del alle har ventet på: Svart tar initiativet nli 21 Sdc2 b5! 22 cxb5 axb5 2 b4! Den beste sjansen. Svart truet 2 - b4 og 2 Sxb5 Sexe4! kan ikke beskrives i ord. 2 - Sa4 24 Sxa4 bxa4 25 b5 DaS Finnes det noen stør lykke enn å få gjø et slikt tkk? 26 Sc Med mistilbud. Men jeg kan da virkelig ikke ta i mot ettersom jeg jeg mener jeg står bed og i tillegg er mildt sagt irritert på. bords spillen vår som feigt og dumt bød sin motstander mis i en vunnet stilling fordi vedkommende hmlile høye rating Tic! 27 I.xc Sxe4!? Denne patologiske fork jar IIghnlun lor løperpal! Knklcrc vur 27 I «e4 raml forsert overgang t i l pari 11 in i Ml le I sen. Hvil får nå muligheten I I I A skape vansker med 28 I.xe4. kei i nok ser variantene ut t i l å gå i ivarti favør, f.eks. 28 Dal l.hl 29 II Lxl I 0 Tf1 a med ideen Lh6. Men i i uls nøden vet en aldri. 28 Tc2 Sg5 29 Lxb7 Dxb7 0 1)4 Sft 1 Kfl Sd4! ".. «ras mir behagt, ist nur die munt Jagd." 2 Lxd4 Dhl» Ke2 exd4+ 4 Kd2 I.h Dg2+ 6 Kcl Dxg 7 Db4 I.xf4 + 8 Kb I Skipet forlater de synkende rottene, men skjebnen kan man tt og slett ikke rømme fra. 8 - d!? 9 Tc Df2! 40 Tcxd Tc2 41 Dd4 Dh2 42 Tel l.xcl?? Det skulle vært straffbart å ikke spille 42 - Le5. Min eneste trøst var al han etter 4 Kxcl Txa2 ga opp. 44 Dc a er for enkelt. Jeg henger ikke med hodet over dette partiet t i l tross for slurvefeilene. Kommentar: Knut UT Tangen 1 5. runde 1 Øst Iiinilssiir len mølle ASKO III SJnkknmnrrilenii II OK viml I I pa h Jeanehinin Runn hl Mull lun senil I I nu s l l l pin II I r II ileiiin mul i hnn : Hvil Hoiinlil Voll. Al.Ill Surl 1 I il" r Bf r Bfl Ml i Slnkkn» ØM I IIIIIIM«er Inn 8'i/Ali 4. rllvlnllill II v il I). Bi riiniln Ml II.IANSI I s l cb 1. Sl Ki:6 i!4 cxd4 4 Sxd4 e6!> Si: Srb 6 Li.4 Iet er g r e i t at 2 - Kh8 e l l e r 2 - Kl 8 går i malt. Men hvordan f o r t s e t t e r hvit etter 2 - Kg7! Springen pa 86 v i s e r seg å væ en bastion mot of forkombinasjoner ned s i k t e pa 8. raden. 24 TxT5 De7 er selvfølgelige som tyngdekraften. Men hva så? Lykkelige jeg som slapp å tenke det ut ved bt 1 c4 Sf6 2 Sf c5 I gl lid 4 I.g2 Lb Si: Le7 7 ill i:xd4 R Dxd4 d6 9 Tdl a6 10 o4 Sbd7 II hl Lb2 Hvit har valgt en oller min mening ufarlig oppstilling mot pinnsvinet. Riktignok har han terrongforde1, aen del er vanskelig å fota seg noe mol svarts ultraaktivc stilling. Svart kan på den annen side s t i l l e og rolig forbede bruddene bf» og/eller d Bi:7 1 Tad TacB 14 Dc Tfd8 15 h Sd4 gs! Flscher-tkket som er godt i ullo hvite oppstil 1inger. 6 - Le7 7 Le f a6 9 l.b Unngår tempotap da løpen må flytte iallefall når sort spiller b7-b d5 10 Dd2 dxe4?! Bed er 10 - e5 so» tvinger hvit t i l å bytte på r:6. II Sic4 Sxe4 12 fxe4 Dc Dermed har hvit fått f-linjen å arbeide i. 1 - Ld7?! 1 Z

8 PO < O n CO _j -1 : fo «k m H co M M LD DS «ro x' c CD ( O TJ O 0 W Q 7T C "I -i -1 a. s -i CD - = S x- *l O ro v: * CC p+ s» Cfl O -i CB ro X Cfi ro < en i s -i a o X :;. is SQ 00 LO B tu M, sx A 55 a B r M!- PO 1 ENJ -i 77 Cfl i CD se =r ro Cfl CT cr s; (9 Q ta a «> i LTI B Ul H TJ =r t -i r; O. ix C Cfl CD 01 CD o n r» Co x CC x M cg 5 >"+) 01 X OS f- X! W ES n "- C - 55 sr a. CL OP O. EU n - ro i BP CB CL -J W 01 M -i ro x" ra < Cfl Cfï < ro M w oe =r D b C7 - i c sr ro 0 Co o x oo x- T en M» < Ul n. o «= X" a -*> O. Q. LO M x 0 r* CL» a. O x n < W x CD 1 =r H- CD M Ul w x 55 X" Ul 0 «I o 71 x 09 c ff) M x _ M. en a BO B 0 Hl -J CT) TJ OQ > W 0 W] 5 B) ET CD De V W 0 x S) CD h- P T ce a Ol H < Q x -i -J a ru ^ Ni w x W Q CD V) OP M o CD c + Ol -i Kl =r? r* CD -O X -5 1 CD oq x' X XT P CD CD S) 'U + Ln 1 BJ«n M - uni fi> CD a* n a a -r' a en W r- zr O CD -J ïr» BO i _ CL j a to : _ 1 0 n mm V en o Vi -< r- -i w V. 7C < ET ZL Q : a - Se. e à. ib> c e cr X X X CJ1 M zr ro?r < en y. o < -i r* CD» C a < 0 5s" LrJ i a -i r- CD O" CD 01 5T Ce Bfl -i 0 r- -i D. D 1 a PB ZL c - y: U CD rr l 9Q on T. A -1 en AS r- r* 0 a a a. PB < CL c - ti 1 X " x- Ol =- V. : TJ r D9 CD m -i DS x- x- - s. < X a D. Q c c y. BB 5J r- Z l < c C BG V. S. "1 a ' SI 01 sr i U2 a a a- -1 a 0 CD B> r en f 01 n CD 01 a ^: a X cr M e NJ o 05 a M C v; ru y. '/: M. y; ' A a 01 CD =r r* PO J. C BD X" CD CD tj VI v =r Q ta n en X X y: BP V. s. r o r- 1-1 D: s -s un o fo tn cr rs en 'C a. a -! CL B -i CD CD r D> r- À. r- < 09 ET ED -i X -, m D> D? r 7K ro a s M rt CD r- ÇF De ul m o; W K M w BT ua N CO y, X" es; r n CD B a CD GQ "w CL cr s rr < CB -i V. A. ~ x en BO On CL si 'J. CD O ET Cfl ^» cr j o ce Efl a < a B -i a EN < -i CD 1-1 n O a X c cr or a r- «> DJ M M M u L1 r* c i i CL 0 " M T r B C a I\J T: a < a CJ 01 X X ^J W CD CD E0 ' D Ul \ C5 B p» O r; CD -1 CD c " E0 p» C- 01 en po ff } w c VI B CL < a C5 r? CL -1 Efl 77 CL -i Q < c y: v; B -i L71 en M X ir en a CL jr fl aq cr X xr C X 'J, c a ES O o w c CD EO a - CD < s < un ru M a O! U U D a X ru c OS S a. a I CT < EL ;î Efl CD ro CD < Q. M -1 W a. X M»J - CD r- a C5 0*! > 1 -j CD cr»x ~": ES Cfl XI a O = -i V. PS + cr a x- 5» cr PS O o O O CL CTJ ïfl o C a* B r- a a CL Cî O P+ < CD -i O s rs CD 1 CD r- rr < a y. 'J'. n Jh CL rî CD M * CD ro 01 u < a 0 Efl r* r* 01 -i PO 'C ^» = 'J. TJ C CD CD o CA CD < 00 ro s B CD d Q ES co < X " CD CT; r. a D> O >» a a a CL n CL. CD o- Cfl o o X BO BO V, i CL n CD -1 r- EW et -1 in 9 «cr n Ul ti». 'J-. X CL i y. CD 7~ D; r* c EO CL O ES m M 0 W C + -J *-J X 01 CT r-h s V. M 0 -i 0 O CD «a CD et. "1 CD t-j CD S cr r- OS on C5 r+ BB CL r- < r* -l Q c X -1 CD a. - X -i M n -1 f rd CD r* CD Cfi ES CB 9 rs a o cr d= 0 B) m = BO a v: o V. a <?T «01 O L1 L1 J». CD sr c es > 0" O x- CD B n -s- < B 01 sr D ru Gfl f 5«^ o x- -! c = w < Q r- CD 2 C CD CD M ro cr c a. < D5 c O t) CL < Pt fi «O a C5 CD CP o i ce "* oi Cf) CD a ~' ( ~ t~ oc 1 1 & r- 0 M a CD ~ - 'J) H- "H to '1,u <. ~u 0) n h- K Lf) ai h-' -» r g -D CD O CD QJ M- iii lu h-- CD ri cr œ QJ CL eu CD 01 i i (+- t; CB "J CD ni H- t Ci t-t- Q 1- TJ m CD H i (._,. m H.D w CD m H CD a'!fl CD. p. CD c V * n 1 11 M a r (D P a < y- (D =J M J fl) ai C (D Q. a H- Eli «ra O M Qi C H J) t_ rr! < J h H' c r Q. Q. M CL T) rt a > :-Ï a ai r+ (il CD CD r" * Q. rt 1 O»-i Cl n Q) M u U) CJ l *. 1 Ul 01 0) (S Q) ^ ID (D CD Ul et U r r- O Ui CD u. 77 U) U n DB D li " H- co i au X" m G a ia U C- P- Ul (D t» i 0) a.»- a' U T 1 ra rt- - H* =\ r+ t-* CD a» CT U (S A" "ï Cl U C Ul n w H tn 1+ en Ql ts U) CD s+ < Ui Q. n. H Xj ^1 m Ql H H 01 i a T! <Q rf M ni H n < T -b ni H-uJ C P- f+ CD,i- D Cl :o r+ œ h a c: a ri "h X.+ a CD ro 07 Ù a m r+ l rn rt- a > ' Ct«W- (S et A" CD A" m cr O a (B M a CR i ra CD ili H CD h- 9 "Q rr?t >- CD!- t ' U) a rr! r*- m' H- Qt J H* a DJ m a rj h n I O r A LT ID L.. CL < O 1 " i 1 i 1 (O CD a Q) Ul m 01 i-*- rn K-»»-* ts 11-0) 01 ~ (D X" ra m M» ; (S n X yi CX (A k' DJ c H H on T x r Ni s.' XÏ ro cr in < CD W Efl œ r+ < O CD CD z % T. 'Si S r- cr Ul (i) Ul (A 71 h- 01 -h LU «+ UL Ul C CD T PI tn TJ rr m i-" r* r- o Q 7T EU* r"- D H* J -si C O a a V H*,r CT J> r-i Qjo CT UJ H- C H-! * ai» fl M n >i 0) (D ra HJ rr iq rt K-* rt V CD " ers i 1 1 -h U) (n CD '+ I El n m O 0) a *i rr H- CD LJ LO Ul cr rt 'l H m U) c+ Cl. m t + H -i T-; a c «a CO CT CT\ H- TJ H ai ro 0 O ta E D_ ai -s a TJ ^t- "0 ^ ra h-" Q] m ;+ 1 J - X" H m + CO 'J ON -*» : n a ZJ CB fl> -«J r+a ra t-" O <+ eu Ul a* n H n -«i L0 H CD n _J M- m -h Ul a <+. H ra a O T [i! CD 7T (ri Ul m [J LT1 Ul r+ a H H- (D U) H < M C ^^ r!" 0 Ul 0 0 CD (j. _. (il n -H M t-- n* eu rr- P* rr M H- rj rr LT\ H- ^ CD t; h m a" a* a a q rt- J no r»-. H ->J H H- M 11 cr CD P- P r> Ul rt- O " " M m <r CD Ul + CT c t DJ o i " ï f- Lt. I s r+ c+ Ul TJ 1 u) :j tn rr> ci ^ ^1 r cr U a a H- n U T Q"» ni i 1 w «a JC H- a M (d H- Cl o" c O i-* 1 -tj 1 et ra et- 1 n - 7T ( rr Q '"' ro a H r_ ni r\j X cr ON U H>- T zr T n CD CD EU* a fd H CD 'S) r-j co m DJ CD '} n Ul ai ai b n? c+ CD rt- CT < LT " : i CD C H- M rr QJ -.rj C_ Q) Ul ro rr 1 ft n P- H <+ H- in CD rj P- m fs rr tu l- CD tj J 7v X r j» rj CL : Q H (D U i-j 1 CD -O X CD a O a 1 'i CT Ul l fi CT (D 1-1 C 1 skal

9

10 ASKOI.ADDEN har tidlige hatt med et parti nei lon Knut L. Tangen og Rolf Kvassheim. I det partiet bie Kvassheim solid nedspilt, og i 2. runde har han nå sjansen t i l fl vansje seg. Hvit: Rolf Kvassheim, Ski Sort: Knut L. Tangen, ASKO Det Åpne NM 1986, 2. runde. SICILIANSK I e4 c5 2 Sf e6 d4 cxd4 4 Sxd4 Sc6 5 Sc a6 6 Le2 Dc Sf6 8 Le 66 9 al I.c7 10 Sb b6 II a5 var en gemen trussel. 11 f Lf Lb7 1 De2 Sa5!? 14 Sxali bxa5 Nå skulle jeg gjerne hatt to tårn t i l, både e-, d-, c- og b-linjen er av en viss intesse. 15 Tfdl TacB 16 Td2 Sd7 Intessant Tadl Sb6 18 b Sd7 Mer intessant Sbl Sr T2 ds 21 cf. Sd7 Av og III l.i man IMI følelse av.i hu vært el. steil før l.im LcS 2 Del 1x14 i 24 DM4 BM Kor sikkerhets skyld: dette er altså kongespri ngen Df2 29 Khl Sd7 Gammel vane er visst vond å vende (vond hos venner?).. 0 Dd4 Dd6 1 Tf2 e5! 2 fxe5 Sxe5 Txf8+ Txf8 Aktiviteten er upåklagelig, men et kvarter mer på klokka ville gjort seg. Kttersom Jeg er i like grov tidsnød som kommentator, overlater jeg t i l leserne å finne forsterkninger av svarts s p i l l. (For de finnes - det kan jeg garante). 4 Sd2 Sxg4 5 Dxg4 dl 6 Sf Lxf 7 gxf Dc6 8 De4 Dxe4 9 fxe4 Tf2 40 Txd4 Txc2 41 Td6 Tb2 42 Txa6 Txb 4 Txa5 Tb4 Hengeparti. Stillingen er ikke så spennende at det gjør noe. Svart holder lett mis. 44 c!> Kl 7 45 Kg2 Kc6 46 Kf Th4 47 Kg Te4 48 hi' Et siste forsøk, men svart slår selvfølgelig ikke på e h5! Hvit er i tkktvang! Tårntkk taper bonde, og vinstsjansene blir ikke vesentlig stør etter 49 Kh Ta7 Tg4 + Som fiasko betraktet en av de mind, en jeg kan ikke Tri meg fra tanken al jeg hadde noe mer. Som før sagt, det er dumt å komme i tidsnød. Kommentar: Knut. L. Tangen Knut L. Tangen fikk i. runde anledning t i l å motlegge Dragevarianten i Siciliansk forsvar. Se artikkelen "Dragisproblematikk" i dette nr.] Hvordan det gikk for seg, framgår av følgende: 14 Lxc4 Txc4 15 Lxf6! exf6 En trist nødvendighet. Etter 15 - Lxf6 16 Sd5 får hvit det for enkelt. 16 Dxd6 Lf8 17 Dd5 Dc7 18 Dd! Tc Lxa? ville blitt besvart med 19 Sd5. 19 Kbl Di:6 20 Sd5! Derfor synes jeg partiet bør vises fram. Svarts neste tkk er tvunget, da hvit truer å skalke alle lukene med 21 c Tn:2 21 Dd4! Den hvite stillingen er sä vakker som en Händel-Largo. Dronning og springer er nydelig sentralisert, og Alekhinekanonen i i:-linja or ba egnet f i l a gjø inntrykk på Platons hu I omnnnesker. Resten går mer eller mind av see selv Ti:4 22 DxTfi Du4 2 Ba 7 4 I»i / U 0xe7 0c2* 25 Ka2 T4r7 26 MBl IMI 11 Dxd8* Kg7 28 hs Det er aldri for senl for kt»nt:<iiiiitt i ep Den fjerde runden ga meg anledning t i l fl fota en manøver på sjakkbttet som kan minne om den Per Edmund Mordt gjorde på fotballbanen i Barcelona da han bnte sitt straffespark for IFK Göteborg. Vel var det ikke like mye som sto på spill i mitt t i l f e l l e, men herr Johnsen har fått noe ä hum over t i l han blir 99! Selv kan jeg finne lite å hum over i det følgende: Hvit: Sver Johnsen, 0SS(!) Sort: Truls Andassen, ASKO Det Åpne NM 1986, 4. runde. SICILIANSK I c4 i:5 2 Sf Sc6? Dette mekaniske tkket funger ikke mot Johnsen! I.b5! Tkket er tvilsomt, men mine teorikunnskaper er mer tvilsomme. - c Sge7 5 Tel aß 6 Lf1 d5!? 6 - d6 or atskillig trygge, selv om par I. i tkket ikke er dårlig. 7 cxd5 Sxd5 8 d4 cxd4? Her var det nødvendig å kjenne teorien, sou sier at 9 - Le7 10 dxc5 0-0 gir likt s p i l l. Poenget er ä få kongen i sikkerhet. Johnsen har her avdekket et hull i mine basiskunnskaper. Skoles jakkspi Ue lær at de skal roke så fort som mulig, helst i 4. tkk. Dette kan umulig min gamle skolesjakk lær ha pukket hardt nok på! 9 Sxd4 Ld7? 10 Sf5! Sdc7?V Mulig er også 10 Sco7VV Med et f l i r som hun ikke in ini fomøklo fl lindert rykkn ulførln NA min i si.iiiiiini 111, us:; 11 nkki.i II HM i li Hvit: Knut L. Tangen, ASKO Sort: Årstein Justnes, Kr.sund Det Åpne NM 1986,. runde. SICILIANSK i dragen h6 29 liih < Kl./ Ill li»i:i.> i«i:i, II De g5 2 Dxg5 Bi:4«Kal Del. 4 DIM Dxf5 5 exf5! Slå fra sentrum (Ile Einar I 25 - f6!? Jeg er en håpløs romantiker. I begynnende tidsnød begynner jeg a yppe meg Te8 27 De fxefi 28 Bxc5 Obh* I ol c5 2 Sr d6 d4 <:xd4 4 Sxd4 Sf6!> Si: g6 6 I.e 1.R7 7 f Sc6 8 Dd2 11 (I 9 ra SX<I4 10 Lxd4 Let Da5 12 a Tfi;8 1 h4 l.i:4v En posisjonell f e i l : riktig er 1 - Tabft. Sn forøvrig mine kommentar t i l partiet Ilagen-Bo/.kaya [ "Dragi sproa lomatikk"i 5 - Kr.7 6 Tel Kil. 7 Teb< Kg5 8 Tg6+ Kf4 9 Txh6 Kxf 40 Tg6+ Kfl 41 f Kt av mine (svært.) få anstendige partier fra Lausdal. Kommentar": Knu l TTT Tangen Patzer sees a check. I H

11 Det vor Ikke min dag, aen jeg oppnådde inllerall å komme med i "bullet i nen"! Kommentar er Tru I s Andassen Hvit: Chris Varrone, ASKO Sort= Stein Sollid, OSS (2097) Det Åpne NM 1986, 5. runde. ITALIENSK I e4 e5 2 Sf Se6 Lc4 Lc5 4 c Sf6 5 d4 cxd4 6 cxd4 I.b4* 7 I.d2 7 Sc er l i t t for dristig, f.eks. 7 - Sxc Lxc 9 d5 (9 bxc d5! = ) Lf6 10 Tel Se7 11 Txe4 d6 12 Lg5 Lxg5 1 Sxg5 h6! med fordel for svart. (Barczay-Portisch 1969). 7 - I.xd2* 8 Sbxd2 db 9 exd5 Sxd5 10 Dh : se mitt simultanparti mot Kspen Agrtesloin r ASKOLADDKNs julenuaaai 1985, IO Bca7?l Badri i l HI BaE iad trakkgjantag- OIKH ni lnr I I Iln4> Sil. 12 Db osv. (Ml lim Kon himl ol lnr Tungen Vnrroiin ASK0'N K luhhmosliirskiip 1986!) II 0 O (I II 12 Tl. I i I. LI I..-4- Hvit har fått en viss fordel, p.g.a. sorts svake bonde på c6, og aktivt offisersspill Le6 17 Sg5 Lf5 Hvis 17 - Sf5 18 Sxe6 fxe6 19 Txe6 Sxd4 20 Txc6 og nå kan svart ikke ta tårnet p.g.a. Lxe5+, men svart kan ta på b med sannsynlig misstilling. 18 Sc5 Tad8 19 Tacl Td6 20 Se4 Lxe4 21 Txe4 Tc8 22 Tcel Te6 2 Sd Txe4 24 Txe4 Kf8 25 Kfl Sf6 26 Tel Td8 27 Se5 Txd4 28 Sxf7 h6 29 Se5 Se4 0 Sf Sd2+ 1 Sxd2 Txd2 2 Txdl Svart er nødt t i l å bytte tårn, p.g.a. matt på d8, og sluttspillet er mye bed for hvit. 2 - Txdl Lxdl Kf7 4 Ke2 Kf6 5 Kd? 5 Kc er bed. 5 - Ke5 6 Lf g5 7 g a5 8 Kc4 Kd6 9 a4 Sg6 40 I.e2 Se5+ 41 Kd4 Ke6 [hemmelig tkk] 41 - g4 er bed. Svart får problemer med Ke6 pga. fribonden i f-linja. 42 f4! gxf4 4 gxf4 Sg6 44 Ke4 Sc7 Hvit har fordel og ASKOLADDKNs lese invites t i l å finne vlnstvariantan(e)! F.tter 71 tkk tok v I mis... KoaaantaTI Chris Varrone 6 - d6 7 Lg2 Ld Sf6 9 a4 Le7 10 Tel I.e Dc7 12 Sxc6 l.xi:6 1 a5 Sd7 14 Sa4 Tae8 15 Sb6 f5 16 Sxd7 Dxd7 17 Lb6 Txe4 18 Lxe4 Lf6 19 c Lxe4 20 Txe4 d5 21 Te2 Tc8 22 Dd Tc6 Opp t i l ca. her var det visstnok teori! Det hadde jeg ingen anelse om, og hadde konsumert over en og en halv time av betenkningstiden. Det kan virke ganske fantastisk at hvit skal kunne tape en slik stilling, men den oppgaven løser jeg med frappende eleganse. 2 Td I Dr 7 24 r4 Ld8 25 Lxd8 Txd8 26 Te5 "Ve swift minutes, as ye fly!" 26 - Dc7 27 De Dxa5 28 Txe6 Txe6 29 Dxe6+ Kh8 0 Tel h6 8 Th Etter et sånt parti 6r det vanskelig ikke å ta Schopenhauer som forbilda, eller hva Timo? Kommentar = JCnut TTV Tangen Følgende sluttspill oppsto i S. runde mellom Vidar Ingebtsen, sort, og Nils-Erik Moe-Niissen, Bergen, hvit.' Nils-Krik er i tkket. Hvit kan her spille 1 Tb2 som vinner, men valgte en annen "vinsttnefode". Knut L. Tangen hadde poeng etter 4 runder - og straffen for en siik åp Teorien angir bl.a. 1 a4, men da kommer 1 - Db6! med utlikning. Springen står godt på e4, da den dekker c5 og g Db6 14 Se5 Dxb 15 I.xb b6 16 Sd ning var at han i 5. runde møtte en av férhåndsfavorittene, nemlig Knut J. Helmers. Helmers hadde tapt for sin elev ( i juniorlandslagsgruppa) Ivar Bern (Bergen) i 2. runde, og hadde også av 4. Tangen så nok ikke på møtet med Helmers som noen "straff", og det sier jo noe om Tangens sjakkforståelse at han spilte seg t i l den beste stillingen mot teotiken" Helmers. Men, tiden er jo også en viktig faktor... Hvit: Knut L. Tangen, ASK0 Sort: Knut J. Helmers, SK Stjernen SICILIANSK I e4 c5 2 Sf e6 d4 r:xd4 4 Sxd4 Sc6 5 Sc a6 6 g?? Ta det helt ned ro alle sammen, jeg forsikr de: jeg har stadig åndsevnene mine i behold. Egentlig synes jeg 6 g er et vakkert lite tkk, men poenget er at jeg ikke hadde gjort hjenmelcksene mine skikkelig, og mstte finne alle teoritkkene ved bttet. 1 f 5 Med ca. 20 sekunder igjen på klokka - for dumdristig. Mer fornuftig vi I le det selvfølgelig virt ba å holda stillingen med tkk som Kf2 I. osv. fram t i l det 40. tkk løi lai fotar meg noe, aen 'm: lalle mr. forpliktet t i l el v i risl. I oi.søk. bidra stilling. Jeg var ogsl Ikkl i l Lita irritert over ut hun avslo l i t t mistilbud i 24. tkk bu fordi jeg hadde dår I i i: tid s«r I ig ettersom han dagen før ha.1de lagt ul, om sjakkens skjønnhet og at poengene ikke var det viktigste. 1 - Dc5+ 2 Kg2 Tf8 Te5 Db5 4 b4?! Dd 5 Txd5 Dxc 6 De7?! Bc2» 7 Kh Txf5 8 Td7?? Rett i matt, men hvits klaff hadde allede falt! Forøvrig er s t i l lingen etter 8 Td8<- Kh7 9 De8 meget intessant. 1 a7? g2 2 Tbl Tb +! Txb gld 4 hl.r Kh7 5 aftd Oi:?.'< 6 Kb8 Dh2> 7 Kc8 I), i* 8 Kd7 Dxb 9 01R 1)1)'.. 10 lc'1 II..'. II «il. 12 US I)ll> 1 Kr'. Ill < II Ki 1 nil,'> 15 kgl Df2< ii. ih'. in i' w IgS lli-u 18 KM Kil / lill,.,'0 K.H IIIIH.,'\ i n nu,- u K x 11. p«t i x, y, Hvit: Vidar Ingnbrclson, ASK0 Sort: Lars F. Olsson, Sverige (2021) Dat Apno NM 1986, 6. runde. ENGELSK 1 d4 Sf6 2 c4 c5 e Ikke noe BenkO-gambit takk! - g6 4 ST I.g7 5 Sc cxdl 6 cxd4 dl. Noe passivt, bed er 6 - d5. 7 l.e b6 9 Tel Sbd7 10 l.f I Lb7 II I.g5 h6 12 Lh4 g5 1 I.g Stri. 14 Bed er 1 - Te8 med ideen Sd7-T«g6. 14 d5! Sxg 15 hxg Se5 16 Sxe'.. LiaS 17 I,d LcS 18 Dh5 Lg7 19 Ti:2 Ti8,11 Tael Kf

12 21 Te6! f6 På 21 - fxe6 spiller hvit 22 dxe6 Kg8 2 Df7* Kh8 24 Dg6 Kg» 25 Sb5! Lxe6 (Tvunget, p.g.a. Sb5-d4-f5. ) 26 Txe6 Tf8 27 Dh7 + Kf7 28 Tg6 Tg8 29 Le4 og vinner.21 - I.xe6 er analog. 22 SbS I.xc6 2 dxc6 Kg8 24 Df7+ Kh8 25 Dg6 KgS 26 Sil4 1-0 Komme li I il r fi Viiliu 1 rigel,i v I sen liv 11. Svai i e lohnaen V.KII SorL: Hans liv i il. lim gi n Det Åpne NM I '186. i, i mulr ENGELS! 1 sn g6 2 c4 LgT I N, I.11. (4 I :.. i. 5 l.g2 e ill Ml, Denne oppstii lingen ei I risikabel enn den ni: I.,..I,I Bergstrøm. 8 Tb I a5 9 a 0-0 Kl I.il2 hl. II ab De8 1 b5 S.I8 M :,. i i', Sol Dh5 16 e Svekker n, men liv i i I.,.I i., hensyn l i l svarts bondeslorm pli kohgtl løyen 16 - g4 17 Sb4 Sel. in :...r, i i / I II I Al.k'A M 1 Se så nydelig vi stål 19 De2? liogge Lo! Hvit bør spi Ile 14 III lor å beholde hvitfeltsløpen. Hvit har s t i l t seg opp ideell på rironninglløyen, men må la seg tid tid å bmse svarts planer på kongefløyen Sg5 20 f4 gf 21 I.f Sf 22 Df Sg4 2 Dg2 Svart står meget godt her. Hvit savner hvitfeltsløpen og har en svekket kongestilling. 2 - Le6 24 Tal Tb8?! Dette er for passivt. bondeoffet motsp i l l. 25 Ta7 Lh.8? Svart bør prøve 24 - Taf8 25 Ta7 f4 med Dette har ikke noe poeng. På 26 Tg7 rølkør ba 27 h med offisersge- V I li'. I ] B4?1 1/I. I k.il.e I I, in i-ii IVart er i kraftig i idintd 26 le' n de Tf8 29 Tb7 2«- fa?.'l, Hil i* gir svart gode sjanser Dl 7 28 de Tf8 29 Tb7 Sf2!? Imei 0 Sh 1 Khl Dfl 2 Dfl Tfl 1 Kg2 Tgl I. men også 29 - Sh2 er Intessant. 0 I.c Sh 1 Khl TaS 2 Sati l.dfi i;d Dd7 4 La7 Lf6 5 bs?! Ikke så godt som det ser ut, men svarts klaff er høyt hevet.' 5 - Dc8 6 Sc7 Db7 7 Sa8 Sg4 8 Dfl Kg7? 9 Sc7 Se4 Dette burde kommet i forrige 40 Df5 tkk. Og svarts klaff falt før han fikk utfø bukken 40 - Sc5. 1 O KommentaTer^ Sver Hvit: Henrik Sjøl, ASKO Sort: per Solberg, Johnsen Nordstrand Det Åpne NM 1986, 6. runde. KATALANSK 1 d4 e6 2 g d5 Lg2 Sr6 4! Sf Le Ld7?! Uvanlig og passivt, mer vanlig er 5 - Sbd7 med eventuell fianchettering av L<:8. 6 c4 c6 7 Sc Sa6 8 a 8 c5 er l i t t tidlig, da sort spiller 8 - b dxc4 9 Se5 Sc:7 10 Sxc4 Scd5 II Dc Td I Tc8 1 e4 Sb6 1 - Sxc er dårlige da hvit spiller 14 bxc og får godt spill i b-linja. Sb6 har også brukt 4 tempi for å komme dit den står. 14 Se Dc7 15 b?! Litt passivt, bed er nok b4, men når sort spiller som han gjør i partiet, spiller dette liten rolle Tfd8 16 Lb2 l.o8 17 Tacl Td7 18 De2 Dd8 19 Tc2! Ideen er dobling i d-linja, samtidig som hvit legger en snedig liten felle, som sort tråkker i med begge beina Txd4?? 20 Txd4 Dxd4 21 ScdS Chris hadde hele 5j( poan etler 8 runder, og hans ørrskeniiit.simuler, siste runde var Lars Hjelmas, Cjøvik. Lars var den lavest rålede blant de som hadde r* poeng. Al Lurs nå er en junior i sterk framgang, fikk Chris oppleve - da de møttes i en forrykende Hollender. Lars Hjelmas ble Nordisk Mester i sin klasse under Nordisk Mesterskap på Gjøvik i fjor. Her kommer partiet som begge viste vilje ti 1 å vinne fra første tkk! Hvit: Lars Hjelmas, Gjøvik (155) Sort: Chris Varrone, ASKO (1785) HOLLANDSK - K0KCI1N01 GAMBIT 1 i!4 rs 2 Dill" d5 g4 fxg4 4 h Sf6 4 - g er vanlig, men jeg går over i "normal" Korchnoi-gambit, og beholder gambifbonden en stund. Den "vanlige" tkkkkefø1 gen er 1 d h d5 g4 fxg4 4 hxg4 Lxg4. 5 hxg4 Lxg4 6 I.h 6 Sf Dc8! kanskje. 6 - Dd7 7 I.xg4 Dxg4 8 Db5+ Sbd7 8 - Kf7 9 Sf! 9 Dxb7 Tb8?! 9 - Dg2! 10 Dxa8+ Kf7 11 Th?! Dxgl+ 12 Kd2 Se4+ 1 Ke Dg5+ 14 f4 Dgl+ og sort vinner. 10 Dxc7 Dg2 11 Dh2 Også denne varianten er bra for sort, han har gitt tilbake gambitbondcn og en t i l, men har utmerket spill på dronningfløyen De4 12 c e6 1 Sf Dc2 14 Sbd2 La!! Å la Valtar Kroatia Hvit blir knust her, selv orn 15 Bkl(l) gjør suknr og ting mer intessante. Jag rtagai dårlig og spiller 15 - TM? 15 - I.xb2! vinner da 16 Tbl motlegges av 16 - Lxc og 16 Sg5!? Lxal 17 Dxc6+ Kd8 18 Sf7+ Kc7 er ikke matt (18 - Kc8 19 Dc6 «). Jeg trodde jeg kunne vente l i t t med l.xb2, men det går ikke. 16 Sg5! Lxb2 17 Lxb2 Dxb2 18 Tdl! 18 Tbl Di:2. Plutselig er det slutt på sorts angp! Nå er det overfallet på kongefløyen som avgjør Sf8? 18 - Ke7 er bed. 19 e4! Dxa2 20 es Sg8 Forts, side

13 Hva skulle vi gjort uten Teorien? RETT FRA LEVEREN S V K R R E JOHNSEN Alle har vi hørt skkkhistorier om hva som kan skje hvis man blindt stoler på teoribøkenes anbefalinger uten å tenke selv. Teotikerne skriver av stormnsterpartier som er de lenesin bukkeritt uten en kritisk lanke 0 sft eller fkk konk lu - 'iii ei ile meil "uklart s p i l l " Tordi de Ikkn skjønner non uv stillingen. Ilel lill nå viii' Sl luitinslnrpnrl lnr ho I iln i in* i ngn I nn VIHH kvnlltnl. V n l l e ni lllll ii." Innlei I kei til' unn I y s ni ni sn I v lill ni ile I s e Illen Iling I i i - i <li min I ngliukknue og iinl.iokks miil.lmin Hol. 1 iinl.i ykknl kan mun iliveillnll I.» nv nnkelle siiikkskri Innlei :,. i, i n li < i in IT nok (dessver) al. ile aller fleste av oss tross alt kommer bed ut av åpningen når vi følger teotikernes anbefalinger enn når vi prøver å tenke selv. Selvsagt skal man ikke av den grunn la væ å rakke ned på teotikerne. Det kan væ en fin følelse å le av en stormester - kanskje forlenger det t i l og med livet? En tirsdag ettermiddag så jeg l i t t på partiet van der Stern-Kohnoi, Wijk an Zee 1984: 1 e4 e6 2 d4 d5 Sc SfS 4 l.g5 Le7 5 e5 Sfd7 6 Le7 De7 7 f Sf c5 9 dc. Korchnoi spilte her nyheten 9 - Dt:5!? og anbefalte 9 l.d framfor 9 de. Jeg slo opp i Encyklopedia C for å finne ut hva "teorien" mente. "Teorien" var i dette t i l f e l l e Keies og Euwe, og rie anga dette som hovedvariant: 9 ].ri f5 10 ef Bf6 II SR5 Df4 12 Lh7 Kh8 1 Dh5 Df2 14 Kdl Sffi I fi Dh e5 16 Lf5 =! 2 4 leg kunne ikke heit se hvordan svart utlignet etter 16 - Kg8 17 I.c8, så jeg slo opp i Sportverlags "Französisch bis Nlmzowitsch-Eröffnung" med Suetin som forfatter. Der fant jeg denne varianten: 1 Dd2! Dd2 14 Kd2 Tf2 15 So2 Tg2 16 h4 med et uklart slutts p i l l. Tkket 1 Dh5 var ikke nevnt. Neivel, tankte Jeg, så før vel 1 lit»', iil lik! spil I. og del er jo ingen Intessert I A lå med hvil. Jeg var allikevel l i t t nyskjerrig på bedømme I sen av stillingen og på tkkene som førte fram t i l den. Hvorfor gidder ikke Suetin engang nevne at et tkk som gir hvit forsert mis? Jeg slo opp i Batsford Chess Openings av Kasparov og Keene. Der fant jeg endelig l i t t fornuft: 1 Dh5 Sf6 (1 - Df2? 14 Kdl Sf6 15 Dh e5 16 Lf5 intending 17 Uti*-) 14 Sf7 Tf7 15 Df7 Kh7 Heidenfeld. 1 stedet anbefalte dc 1 Dd2 Dd2 14 Kd2 Tf2 15 Kei Tg2 16 h4 cd! 17 Se2! e5 18 Kfl«>/+. Dermed var mye oppklart. Teotikerne hadde selv funnet feilen og ttet den opp. Men fmdeles sitter jeg igjen med ct par spørsmål: 1. Hva har Korchnoi tenkt seg etter 9 - cd! 10 Lh7 Kh7 11 Sg5 Dg5! 12 fg dc 1 Dd Kg8 14 Dc Sc6 15 h4 * Heidenfeld, som BCO angir etler 9 Ld? 2. Var Kasparov/Keenes utropstegn etter 17 Lc8 ba en liten hilsen t i l Kes/Euve, eller finnes det virkn-lig problemer i stillingen som er skjult for oss dødelige? Jeg synes det ville væ for ille om en spalte som denne skulle dø i fødselen. Dette burde væ en ypperlig kommunikasjonsspalte mellom medlemmene. De medlemmene som er med i turneringene, og dermed møter jevnlig opp i klubben, er stort sett informert om hva som skjer. Men klubben er jo for ALLE medlemmene. Det kunne væ intessant å hø fra de mer passive medlemmene om HVORFOR de sjelden deltar på klubbens aktiviteter. Hvis en av årsakene er at klubbarrangementene er lagt opp på fell måte, vil vi spesielt hø fra de. Turneringsformer hvor man ikke behøver å møte opp hver gang, eller mange små turneringer (hurtigsjakk, lynsjakk etc.) kan væ nødvendige suplementer til hovedturneringen. En av årsakene til det mag aktivitetstilbudet har vært lokalsituasjonen. Vi har som kjent hatt kun en spillekveld i uken i leng tid. Vi har merket en klar bedring nå i vår med gjennomsnittlig 1-j spillekveld i uken. En av u- lempene ved å ha ba en spillekveld i uken, er problemer med avviklingen av hengepartier. En turnering over 7 runder bør ikke ta mer enn ca. 2 måneder (8 uker), og tilsvande for en 9 runders turnering som vi Jeg tror at dersom vi hadde hatt et mer variert tilbud til medlemmene, ville en stør del holder på med for øyeblikket. av medlemmene vært med på minst Det bør normalt kunne gå å et av arrangementene, og vi vil spille vanlige runder på torsdager og utsatte partier/henge- nok også krutte en del nye medlemmer på denne måten. Som partier om tirsdagene. På Vidar nevnte i nr. 1/2-86 har denne måten blir unn forte vi annenhver tirsdag hatt en ferdig med hovedturneringen, nij turnering for studentene. Slike mnn for ogaft tid til andro aktiviteter kan helt sikkert Aktiviteter onmme semester. skaffe oss en del nye medlemmer. Om høsten merker man spesielt Et annet tiltak som skol settes problemene med 1 spillekveld igang er en aktivitetsturnering hvor alle kan delte, og kollider med hovedturneringen. i uka, da OM for lag alltid man behøver ikke va med Dette kan vi forhåpentligvis hver gang (nærme gler fins tte på t i l høsten ved å forhåpentligvis et annet sted spille hjemmekampene (i alle i bladet). Som navnet tilsier, fall noen av dem) på tirsdager. så er det en turnering som Dersom vi kun hadde hatt 1 skal aktivise medlemmer og spillekveld i vår, hadde vi ikke potensielle medlemmer. Her kan blitt ferdig med klubbmesterskapet før 17. mail (I alle fall man også væ inne på et problem: Mange vil ikke væ med ikke A-gruppen) Spesielt ille i semestnes "hovedturneringex", er det jo når det er samme da de ikke ønsker å binde seg person som får alle hengepartiene... for hver torsdag i måneder. Henrik Sjøl

14 Dragisproblemalikk KNUT 1-. T ANCIEN Tilhenge uv Dgovarlanten i S i i: i 1 i.m'.k hur Ingen grunn ti] å tkke pa smilebåndet lor tiden. Årsaken t i l dette er ut hvitspi1 lerne i det siste har begynt.i benytte seg av en opps t i l l i n g som synes A gi svart problemer som får Jobs plager t i l â fortone seg som bagateller i forhold. Kt parti fru ASKO's klubbmesterskap illustr delte på en fortffelig måle. Hvit: Marianne Ilagen Sort : Ali Ko/.kaya ASKO's klubbmesterskap klasse B. i runda, I mi < E 1 Bl i d6 i im ixd4 4 Sxd4 Sf6 '. :,. l g i. Loi Ig/ 7 ta Si: 6 «Dd2 0-0 'l «41 it, i, i,i,ii, i i i kk,t i lai ut III A i, gi i,,,,,, i, un,i, i 11 m i el loi 'i r,m " i,, H, i u.i p goda i»i dal I ni Mi- Mv i I il il li i..11 I k.e.le Inni I r m i MI ui, il li v i I I r I I. I,IT in!,, i III 1,11 11 I I k 11 mi i i don gooll IIUVIIIV.II i.iniin 'I l.i;4 l.d'/ 10 II II Q TOI I 1 l.lil Bol 12 Ii4 Si:4 IJ I. x i 41. Kuiøvrig henvises t i l purlifort- :.el leisen. Kor det und: Hvil unngår komplikasjonene som oppslar etter d5!? da 9 - d5 nå bemøles mod 10 gli. Dessuten: 9 4 bidrar positivt t i l i; hvils 9 - Se5!? kongeangrcp. And tkk som kommer pa tale er: 1) 9 - e5?! (usunt) 10 Sde2! (10 Sbd5 a6 11 Sxilii Sd4 med gode sjanser for bonden.) il!. 11 exd5 Sd4 12 Sxd4 exim 1 l.xd4 Te8+ 14 l,o2 Sxd5 15 l.xg7 Dh4* 16 Kdl Se+ 17 Kei Kxg7 18 Dd ) 9 - Sd7? (for langsomt) Sdcfi (luringen!) 11 Lo2 Sa5 12 bi Sec6 1 h4 Sxd-I 14 I.xii4 l.xdl 15 Dxd4 Sc6 16 Dd2 Da ! f6 18 gf> fxg5 19 Lc4* Kg7 20 hxgfi I.g4 21 Tdgl ± Jansa- Rajkovic Sæedercvska 1'aøanka 'i) a - e6!v (intessant) d5 II I.c2 Sxd4 (II - dxc4 12 Sxc6 Dxd Txd2 li «ri. 14 IxiH Sil/ 15 Tl el I Se5 16 gs t / i ) 12 I.xd4 dxe4 1 g5 Sh5 14 Del! Di;7 15 fxe4 I.xd4 16 Txd4 Df4 17 0x14 Kxl"4 18 e.5! + 4) 9 - Sxd4 10 l.xd4 I Da5 12 u Tfc8 1 h4 Tab8 (1 - Lc4? 14 l,xi:4 Txu4 15 l.xl"6i Tangen-Justnes Det Åpne NM 198G) 14 Sd5! Dxd2t 15 Txd2 Sxil5 (15 - I.xd5?! 16 exd5 a6 17 Lh! ± Miles Keene. London 1982) 16 I.xg7 Sot? (Iii - Kxg7 17 cxdsi) 17 Lxd4 Sx f I I» lx I 1 1)6 19 gs En meget instruktiv s l i Iling. f i l tross lor ile u I i ki; fargede løperne er svin I luii,i >l ell ei som hvit hur ter- 1 eng I ni do I. en lieilie løper og aktive konge PartlOt Short-Sax. Hastings I 'l«i I 01 I...11 LO! 19 - h5 20 f 4! (20 gxlili? ili!) Ui 21 T1T2 Tc6 22 fs T08 2 lii l.r.4 24 Kl)2 ah 25 a4 b5 26 axb5 axbb 27 l.i: Tc5 28 f6 Tc 6 29 Td5 exf6 0 I.xf6 Txe4 1 Txbfi l.c8 2 Td2 Kf8 c4 Ke8 4 Tdb5 Txh4 5 TxdS Txd6 6 Txd6 Ld7 7 c Et parli man kan Jæ noe av! Bl.a. viser det al hvit i denne varianten oflc kan ga over i el fordelaktig s l u t t s p i l l. 5) 9 - Ld Tc8 11 h4 h5 12 Le2 Se5 1 gxh5 Sxh5 14 Tdgl (14 Thgli?) Sc4 15 I.XL-4 Txi:4 16 l'g5 Tc5 17 Sd5 e6 18 Txh5 exdfi 19 Txd5 Txd5 20 cxd5 ± Spee 1 man - I.iu Weivzhe, Kina forøvrig v i l jeg gjerne henvise LL I John Nurms fantastiske bok "Healing the S i c l l i a n " hvor de fleste av variantene er hentet fru. Og så endelig: tilbake t i l partiet (dersom det stadig er noen som husker det). 10 O-O-O Ld/?! Svart hur visst ikke en av sine bed duger og går inn i 9 I.c4 varianten minus et pur tempi. Det konsekvente var 10 - l.eb som kanskje er svarts beste forsøk oberhodet. 11 Sxe6 fxc6 gir svart et sterkt bondeson trinn samtidig soa f sykner hen. Så det beste er (10 - Le6) 11 h4 l.<:4 12 I.h La6! 1 b (1 Del!? Sc4 14 Lgl er et intessant forslag av Nunn) Da5 14 Kbl Da De Kirmian - Kudrin, Bor Uklar stilling i følge Kudrin i Informator h4 Tc8 12 h5 Sc4 1 Lxc4 Dermed ble hvit kvitt et utviklingsproblem! 1 - Txc4 14 hxg6 fxg6 15 Lh6 Lxh Sxe4 virker ikke her, f.eks. 16 De! Txc (16 - Sf6 17 Lxg7 Kxg7 18 Dh6+ Kg8 1 Se4) 17 bxc Sf6 18 Lxg7 Kxg7 19 Dh6+ Kg8 20 g5 Sh5 21 Txh5! gxh5 22 g6 en variasjon over temaet i partiet. 16 Dxh6 Txc!? Et fortvilet forsøk på motspill, men svart har ikke akkurat noen overflod av gode alternativer. 17 l.xc- Da5 18 g5 Sh5 I etteranalysene foslo jeg i et mind klart øyeblikk 18 - Dxc?? som punktes med 19 Td. Sty og Stell Referat fra stymøte i ASK0..86 Klubbstyt. hadde møte mandag. mars, og vi snakket blant annet om klubbens økonomi, innkjøp av materiell, tidsskriftabonnementer, og finalen i lag-nm der ASK0 har ansvat for kantina. Klubbens økonomi er god. Vi har betalt inn medlemsavgifer t i l forbundene, og satt av 1500,- kroner t i l innkjøp av bøker. Og enda er det kr. 4000,- i kassa. Vi er blitt enige om å se oss om etter et skap vi kan ha tingene vå i på Sogn. Styt mener at klubben bør rå over 20 sett brikker, klokker og btt. Det er l i t t ukiarthvor mange sett vi har pr. idag! Men når vi får samlet alle poser og kofferter og får en oversikt, har vi kommet fm t i l at når vi kjøper nytt, skal vi kjøpe tårnur og svenskebrikker. Noen protester? Txh5! En elegant eksekusjon. At partiet var 20 tkk t i l er utrolig gxh5 20 g6! hxg6 21 Dxg6+ Kh8 22 Dh6+ Kg8 2 Tglt Lg4 Isteden for å gi opp. Schopenhauer kalte dette den blinde viljen t i l eksistens. 24 fxg4 Eller 24 S06. Resten er i alle f a l l uintessant, og gjengis i taushet Tf6 25 gxhfn Kf7 26 Dg7* Ke8 27 h6 Dxc 28 Sf5 Dalt 29 Kd2 Do5 0 h7 Df4+ 1 Kdl Dft 2 Kcl Da* Kd2 Db4+ 4 Ke Dc+ En god sjakk forlenger livet. 5 Kf4 Dd2+ 6 Kg Dct 7 Kh4 De5 8 h8d+ Kd7 9 Dxe Ikke særlig vanskelig, men allikevel: Et fint angpsparti. Kanskje bør svartspille som v i l spille på vinst gå over t i l noe sunne, f.eks. Lettisk gambit! 4^ * klubben abonner nå på New in Chess og det utmerkede svenske Schaknylt. Les og bli vis. Utvid din horisont med Knut L. Tangen på biblioteket! Aktivitetsturneringcn for "menige" på kantina på Sogn går utmerket ned rundt 12 deltake. Fle av disse er intessert i å melde seg inn i klubben. Derfor gjelder det å stable på bena en turnering som folk kan slenge innom og delta i. Ideen er A starte en åpen turnering der deltakerne belønnes for aktivitet, nen ikke behøver å følge et. oppsatt rundeskjerna. Vi vil forsøke med en hurtigsjakk turnering med at internt ratingsystcm som guler tidshandii.ap. Startavgiften blir symbolsk, men går t i l dekning uv noen snia pmier. Følg med på oppslagstavla eller spør styts medlemmer om mer informasjon. Og etterpå spilte vi bordtennis. Og jeg tapte da også. UB 2 6

15 Tidsnød er PYTON OI.E EINAR ARNTZEN U t a l l i g e or de poengene som cr vunnet e l l e r g i t t bort i t i d s nød. Følgende parti Tøyer seg pent inn i kken mod sine skandaløse bukkor son oppsto etterhvert sou tidens sand truet ned å løpe ut. Iler kommer det! Hvit: Ole Einar Arntzen Sort: Trond M. Torgersen, TEMPO Østlandssarien «5/86 7. runde, 6. bord. VOLGA-GAMBIT 1 d4 ST6 2 c4 c5 d5! Det beste! - b5«? Sort serveror don første bonden! Dersom bonden f ferol s k u l l e katalogises s l i k soa matsopper. v i l l e dotte offet b l i t t beskvet omtnt s l i k : "Kn vanlig art over hele landet, smaker godt, men med on bosk ettersmak som kan va i mor enn 0 tkk!!" 4 Sf g6 5 c:xb5 a6 6 e Hvit har imidlertid kjennskap t i l offets beste ettersmak OR velger derfor å f o r v o l l e bonden l i t t på b Lg7 7 Sc e4 Ser r a r t ut l i k e otter at e or s p i l t, men Bd5 or svak og tkkol v i l før o l l e r siden b l i nødvond ig. 8 - d6 9 a4!7 Et intessant tkk. Ideon or 5 s p i l l e Ta og slå tilbake ps b5 mod a-bonden. 9 - Sbd7 10 Ta Muligens noe forhastet da det ikke bidrar vesentlig, t i l utviklingen, l-t godt a l t e r n a t i v var h for å forhind Sg4 med avbyltor på of). Sort har en springer for myo mens h v i l s or umerket plassort Sg 4 1 I I.c2 lgjon var h en mulighet for på 11 - Sgo5 12 Sd2 er 1 f4 en ubehagelig t r u s s e l. Imidlertid kan sort s p i l l e I I - Sh6 mod i deen f f5!?!v Sort kompliser s p i l l e t. Dot tematiske 11 - Sgo5 12 Sxe5 Sxe g i r en r o l i g e r e s t i l l i n g mod ol l i t e pluss for hvit. Mod s i t t. noste tkk forsøker hvit å beva s i n l i l l e klaro fordel framfor å kaste seg ut i komplikasjonene etter 12 Sg5. F.eks Sxf2 g i r sort on springer for l i t e, mens 12 - Sdf6 1 f Sh6 14 bxa6 og Lefl får for mango oppgaver er" også godt for h v i t. Sort kan også s p i l l e s l i k Knut foslo: 12 - I.d4 1 So6 A: 1 - Sxf2 14 SxdS Sxd1 15 Se6 Sf2 lb Sxf8 Sxhl 17 Sxd7 Lxd7 18 bfi! a5 19 Lb5 Lxb5 20 Sxb5 og sort får problemer mod Stil. Bi 1 - Lx f 2* Bl: 14 K i l De8 15 Sxr8 Dxf8 og hvrl taper pa t i d!!?? H2: 14 Kd2! I)a5 15 Sxf8 Dxf8 16 Kc2 KxfH og hvit bør stå best. Analyser e t t e r 12 Sg5 mottas gjerne. I p a r t i e t skjoddo vide 12 exf5 Txf5 Nå er tid 5 I s o l e r t og megot svak. E t t e r tkkene SbK, Lb7, TfB og Sf6 vandr don over i de dødes kker. Hvit jager derfor Sg4 før sort får s p i l t Tf8 da tårnet v i l l e komme i fa on springen Bikk t i l ff>. 1 h Sge5 14 Kxe5 Sxo axbfi I (> axb5!? I.b7 17 Ub Rømmer dl for tårnet og forbeder Lc4, men dot er fortsatt. mango svake punkter i den hvite l e i r e n. L'.eks c:4 18 Lxo4 Sxc4 19 IJxo4 I.xc 20 Dxc Txd5 med uklart spi 1 I. Hed var kanskje 17 f4 med ideen 17 - Sd7 18 Lg4 'IT8 19 l.«6 + mon sort kommer inol lom med I.d4* og kompliser. Sort tenker hor i 2 1 minullor og tkkor 17 - Tf8( ) Han har mistet fråden og begynt å rygge, tenkte jeg og trakk sorg I øst 18 Le? Poenget er" at løporon star utmerket pa el fordi den dekker a hvor del straks kommer on svak bonde. Bedro var- Tdl mod overdekning av svekkelsen på d c4 Sort server bonde nr. 2. Oenno smaker' imidlertid ikke godt og har en meget besk ettersmak 19 l.xr.4 Txa 2 0 bxa Sxc4 2 1 Uxc4 Da5 Nå er~ konsekvonsen av tkkene TfS og l.o klinkende k l a r. Ba i er svak, Sc henger og TcB truer om hvit garder Sc. 2 2 Se2 E t t e r 22 Sbl Da8 2 Tdl Tf5 f a l l e r Hd5 mens Ba f o r t s a t t or svak. Heri mot var 2 2 Se4 en mulighet mod ideen 22 - Dxa 2 Dc7 fja8 24 Dxo7 Lxd5 og hvit har en f a r l i g fribondo Tf5 2 Tdl 0xa Kn k r i t i s k s t i l l i n g har oppstått. Sort truer å s p i l l e Da8 og Se2 kan ikke dekke pa d5 da den ikke får væ i fd på verken c e l l e r 14. Minuttene fløy og jeg fant kun en løsning på problemet, nemlig det desperate 24 g4!?!? som tvinger sorts tårn t i l å oppgi angpet på d5 e l l e r å blokke Lg7 s l i k at springen kan få stå i fd på c Te5!V D r i s t i g, da tårnet l e t t kommer 1 fa. Tf er tvilsomt e t t e r De4, men dot onklc Tf8 Virker godt da B4 or en alvor IiR svekkelse som B i r sort motspill. 2 5 Td Da8 Her vor Dal verdt el forsøk. 26 Sc h5!v> 27 Kh2 hxg4 28 hxg4 e6(!) Nødvendig da dot truet f4. Også denne bonden spiser hvit. da a l t e r n a t i v e t or å b l i s p i s t selv. 2 9 dxefi d5 0 Da 2(! ) Korhindr 0 - Dal og holder et øye på sorts konge. 0 - DdB 1 Kg g5 2 l.d4? Txe6? Tidsnøden gjør seg gjeldende og sten av p a r t i e t er av en mer "intessant" k v a l i t e t. Hvit skulle s p i l t 2 Dd2 e l l e r Se2 mens sort hadde 2 - Dc7 Lxe5?? Lxe5 + "Hva skal man med tårn i en s l i k s t i l l i n g når man har to løpe", undt Knut seg I.xg7 Kxg7 4 Dd2? Hed var 4 f 4 - Dd6 + 5 f4 Th6 6 Td4! Blokker bonden og dermed Lb7 samt dokker på f Th4 7 Sxd5???! Med dirnde k l a f f utfør jeg et tkk for ikke å tape på t i d, men nå åpnes a l l e sluser mot hvits konge. Enkelt og godt or 7 De med ideen De5, men det v i l l e det tatt mange sekunder å finne. Derfor et l i t e "roparteikn". 7 - Dh6 8 Dg2? 8 fxg!) er bed. 8 - gxf4+ 9 TxT4 I.xd5 40 Db2*???! Kh7V? Hvit "så" at Ti'4 v i l l e f a l l e etter 4 0 Dxd5 Th+ 41 Kg2 DxM, men etter 4 2 Kxh!! er del hvit som vinner. IJOB har sort evig sjakk istedenfor 41 - IH4+? Utropstegnet for 4 0 Db 2 er fordi dette tkket f o r v i r r e t motstanden s l i k at han bukkel s i s t : "Den som bukkor' s i s t bukkor v e r s t ". Forts, neste side 2»

16 Tidsnød er Det Åpne NM.. Sort skul lo istedenfor 40 Kh7 s p i l t 40 Kg8(!) og hvit er kald. Nå rulgte 1 ro og mak etter at f o r r v i r r i n g e n hadde lagt seg 41 Dc2 + Kh8 42 Dc+ Kh7 4 Dc7 + Kh8 44 Dd8+ og 1-0 Lærdommen Ole K r i s t i a n og and kan tkke ut av dette er kort og godt: Kom ikke i tidsnød!! Informator heter en jugoslavisk publikasjon med to årlige utgaver. Her psentes r:a. 700 partier fra fogående halvår som daksjonen mener har "allmen" intesse. Mon delte vet de fleste. Noe som er nokså nytt, er at det hollandske forsikring sselskapel Interpol is har satt Beljavsklj Nunn. W i jk an Zoo 1985 I. d4 Qtb 2. c4 g6. >cj jtfl 4. «4 d e )lxi7 7.tød2 c5 8.d5 ie5!n gc8 10/787] 9. H? [RR 9. jj.g5 a6 10. f4 )ed7 11. f b5 12. cb5 ab5 1..b5 #a {yrt 15. e4 #b5 16. He7 b b 2 Ab2 18. g a e l.&a6 19- Sf2 gfe8 20. )d6 geb8 21. e4± Timman - Nunn, Wijk aan Zec 1985] 4}h5 10. Af27! [10. f4 4)g+; 10. #f2 a5 11. gel (11.,&d2 f5 12. ef5 gf5 1. g4 }f4 14. g )ed 15. fi.d >d 16. <$><=2,b2 17. gf5 Jif5-*; 12. f4 fe4 1. ft=4 b6t >:b2) f5 12. ef5 gf5 1. g4 \f4 14. d2±; II... b5!7] fs 11. efs 0 Ikke 20 - Sd7? og den hvite dronninga tnger inn i sorts stilling. 21 Df Tb7 22 Dg4 Da6 2 Dh5+ g6 24 Df Da 25 Dd De7 26 Sdf Dd7 Frigjør Teltet e7. 27 Tbl Se7 28 Sh2! Hjelp, f6 er et døds-felt Txbl 29 Dxbl D<:6 0 Kd2 Sd7 1 Sg4 Sb6 Det finnes ikke lenger noe elt forsvar, så vi prøver på evig sjakk: 2 Sf6+ Kd8?! Sf7 + Kc7 4 Sxh8 Sc** 5 Ke2 Da6 6 Dal! Sa* 7 Kf Dd+ 8 Kg2 Df5 9 Dxa Dg5+ 40 Kfl Dd2 Og etter noen få tkk: l-o ftbmmentart ETir is Varrone opp en pmie på 1000$ t i l det partiet som kås som "det beste" i forrige utgave. I Informator nr. 40 ble partiet under pmiert på denne måten. Spill igjennom og nyt! Informator nr. 41 kommer i september i SjukkufsaI gel! gl5!![ll...gf5 12. f4&g6 1. g±] 12. g4 gf 1. gh5 #f8+-> 14. <&e4 h6 15. #c2 [15. e2 &d 16. d gd 17..d f4!] v 14! 16. QeZ [16. >f Qf 17. <S>dl J2.f 18.. )d4 19.,&d4 v f] gf2! 17. <Sf2 f 18. <S>dl - -ri4! 19. 4}d AfS 20. )ecl $}d2! hg6 hg6 22. &g2 [22. b igrc4 2. ggl #d4; 22. #d2 JX.é2 2. d2 ö d A -^5, c4] }c4 [2. gel äb.5] «24. <g>e2 ibv* 25. f gf8 2«. ggl 4}c2 27. $dt d 0 : 1 [Beljavskij] I UKNIRINGSDEBUT I kill.:; ANDREASSEN l'. med lemsaf ten for en tid siden demonstrte Timo sitt tidligste turnerlngsparti pa demonstrasjonsbttet. Jeg velger i sleden å ekspone meg i ASKOI.ADDENs spalter. Da jeg har tilbrakt sto deler av min oppvekst på Oslo østkant, hvor det var og er mangel på sjakk lubber, så tok det uforholdsmessig lang tid før jeg ble medlem av noen sjakkklubb. Kørst når det flyttet inn en sjakkspillende gutt på min alder i oppgangen ved siden av, ble jeg medlem av (hm...) OSS. Min nye sjakkspillende kamerat bodde nemlig tidlige på Majorstua. Medlemskap ble tegnet for åt 1975, og jeg fikk meldt meg på Vårturneringa, hvor klasse og 4 spilte i en gruppe. For å væ ærlig så fikk jeg væ med selv om påmeldingen var noe i seneste laget, gruppen hadde nemlig ct ulike antall spille, og den spillen son hadde W.0. i første runde var i lokalet! Min motstander i 1. runde het Pål Hustad, og han var nok en spiller som man hadde forhåpninger t i l. Etter en kort konfering med min kamerat, var åpnlngsvalget Hvit: klart. Truls Andassen, OSS! Sort: Pål Hustad OSS's Vårturncring 1S75, 1. runde. OWKNS KORSVAI? 1 e4! På denne tid spille jeg alltid 1 d4. Grunnen t i l avviket her er al min kamerat. Leir, hadde visket meg i øt at Pål hadde uvanen å spille, nettopp I - bb 2 d4 Lb7 So e6 4 I.d i:5 li Sr cxd4 6 Sxd4 1x5 7 l.e Sf Utviklingen er på det nærmeste avsluttet, og jeg så mulighetene t i l å vise l i t t agssiv i tet pa kongefløyen. 9 e5 Sdli 10 Sxd5 I.xd5 II «4 I.u7 12 ;* 1 Drib h g6 virker ikke dikte t i l t a l ende heller. 1 Lxh6!? gxh6 1 - Lxd4 går ikke p.g.a. 14 Lxg7. 14 Dxh6 f5 Tvunget, da 14 -Te8 går i matt. Iler har jeg mis ved evig sjakk, men følte meg temmelig uslåelig på dette tidspunktet, så jeg prøvde å oppnå mer. Det bør vel bemerkes at Bjørn Tiller passerte bttet vårt omtnt i denne stillingen, og jeg tydet vol ansiktsuttrykket hans t i l min favør! 15 exf6 Txf6 16 Dh7+ Kf8 17 Dh8* Ke7 18 Dg7+ Ke8 Ofr kvalitet tilbake, dette kunne vsrt unngått med 18 - Tf7. 19 Lg6+ Txg6 20 Dxg6+ Ke7 21 Tad I 21 Sf5+!? ser festlig ut, men jeg kan ikke huske å ha vurdert dette tkket under partiet. lailefali synes det meg i ettertid at hvits overfall på sorts avkledde konge bør krones med hell. K.eks exf5 22 TaeH- Kf Le4 2 Dxf5 med grusomme trusler) 2 DxtTit Kg7 24 TeS og jeg kan ikke se noe fornuftig forsvar for sort Lxd4 22 Txd4 Dti8 2 ff dl d5 24 Tf4 Sd7 25 f? Ovcrnervøst. Jeg fryktet fkk som dxt:4 og Tg8, men de er ikke alistiske enda. 25 Sc5 26 Dg5+ Kd6 27 b4! Kongen skal ikke slippe unna! 27 Tg8 28 c5* bxi.5 29 bxc5+ Kc6?? Kt ter 29 Ke7! or det hvit som har prob!emene. 0 De7! Tg7 1 Dd6+ Kb5 2 Tbl* Ka

17 BØKER Robert Bel lin, Pletro Ponzetto: Test your positional play. BATSFORD. 192 sider, kr. 85. Denne boka kom ut i 1985 i paperback. Dette er ingen typisk "hygge-bok", men et systematisk forsøk på å hjelpe lesen t i l å forbed sin spillestyrke. Boka er delt opp i to deler. Del 1 (ca. 60 sider) gir en forholdsvis grundig leksjon i analyse og planlegging i typisk posisjonelle s t i l linger. Del 2 (ca. 10 sider) inneholder serier av 10 tester. Hver test starter med å angi åpningstkkene t i l et parti på GM-nivå t i l man kommer t i l en kritisk stilling. Her blir så lesen bedt om å finne den beste planen for den spillen som står noe bed. Når man har bestemt seg for planen, kan man sammenlikne med de planene A,B og C som boka foslår. Han velger den som man mener er riktig og slår så opp i fasiten bak, hvor man fsr poeng etter hvor "god" planen er. Det finnes også en tabell for å oversette oppnådde poeng t i l ELO-raling...a Boka er vel digert og pedagogisk lagt opp, og selv synes jeg at den er ypperlig t i l selvstudium. En fin ting er at de aller fleste partiene er hentet fra perioden 78-8, og er således spilt av aktuelle, kjente spille Den beleste vil kjenne igjen enkelte klassike, som f.eks. Reshevsky-Petrosjan, Zurich 195. Da jeg har god plass, kan jeg leve et eksempel fra boka: Vi ser på test nr., som går slik: 1 d4 Sf6 2 c4 e6 Sc Lb4 4 Dc2 d5 5 cxd5 exd5 6 Lg5 h6 7 Lxf6 Dxf6 I denne stillingen foslår boka følgende planer (sterkt forkortet : A: Hvit roker langt med trussel Sxd Lf5 går ikke p.g.a. 9 Da4+ Sc6 10 Sxd5. Ideen er å spille 9 e4 får å åpne e-linja. B: Hvit planlegger et minoritetsangp på dronningfløyen, da sort antakelig blir nødt t i l å spille c6 før eller siden. Hvit kan tjene tempo for gjennomføringen av denne planen ved å spille 8 a Lxc 9 Dxc med rolig utvikling på kongefløyen før minoritetsangpet startes. C: Hvil planlegger å styrke sin d- bonde ved å slå tilbake med b-bonden etter 8 a Lxc. Dette sikr hvit fordel ved stør antall bønder i sentrum enn sort har. Den vide plan blir da å forbede c4, tvinge sort t i l å bytte av sin d-bonde, slik at hvits d- og e-bønder vil domine sentrum. Vel, hvilken plan velger dur Ikke sikker? Da anbefaler jeg at du kjøper deg boka, særlig hvis du skal spille på et av ASKO's lag i Østlandsserien t i l høsten! -T-A Gol den Kn ighls TR4» Pub - dot var dot. 4 2 SXR4 Lxg 4 Se l.e5 4* Sd5 c5 I dtitte s l u t t s p i l l e t finnes det noen tekniske problemer, men svart burde vinne p.g.a. den sterke løpen, hvits svake bønder og maflrusler på 1 raden. 45 a h4! 46 Sc7 h 47 Sxa6 IT2 48 Tbl Kg7! Kanskje kommer kongen! 49 Sc7 KJT6 50 Sxb5 Kg5 Hvit har en sulten hest, men svart har trusselen å gå med kongen t i l f2 og s p i l l e Th2 med a t t. 51 Sc7 Txh2* 52 Kgl Tg2+ 5 Khl KT4 5 4 b4 KR 55 bl. l.xr. 56 Sot. 56 Tb Tc2 57 Tbl Th2* 58 Kgl I.d4 + vinner c4! l'orh i nd r Tb. 57 b6 l.d2! b7 Lo 5<J bbo Th.2 matt 2

Nummer 2, mandag 6.juli 2015

Nummer 2, mandag 6.juli 2015 Nummer 2, mandag 6.juli 2015 Johan Salomon sabler ned all motstand Etter fjerde runde leder talentet fra arrangørklubben soleklart. Mange trodde det kunne bli en rask stormester-remis på førstebordet,

Detaljer

Herre e' æ - beretning fra Kiel

Herre e' æ - beretning fra Kiel Herre e' æ - beretning fra Kiel Del 1. Presentasjon Jeg heter Victor André Nøstvold Hansen, og det har jeg hett helt siden jeg ble født. Kjært barn har mange navn, så da skjønner jeg i hvert fall ikke

Detaljer

I noen år brukte Réti mye tid på å skrive Die neuen Ideen im Scachspiel. Engelsk oversettelse, Modern ideas in Chess, kom noen år seinere.

I noen år brukte Réti mye tid på å skrive Die neuen Ideen im Scachspiel. Engelsk oversettelse, Modern ideas in Chess, kom noen år seinere. Richard Réti Del 1: Richard Réti (1889-1929) Réti ble født i Ungarn i 1889 og sammen med Nimzowitch, Breyer og Tartakower, utviklet han teorien om å sette for mange bønder i sentrum tidlig i partiet, var

Detaljer

Full storm på førstebordet. Leserinnlegg fra Otto Milvang. Familiefeiden fra mandag

Full storm på førstebordet. Leserinnlegg fra Otto Milvang. Familiefeiden fra mandag Nummer 3, tirsdag 7.juli 2015 Redaksjon: Odd Øivind Bergstad og Espen Løken Full storm på førstebordet Idet Simen ankom hallen sto bretter i full flamme på prestisjeoppgjøret mellom Frode Urkedal og Johan

Detaljer

Malta-Open Bugibba. Bulletin 8. Runde

Malta-Open Bugibba. Bulletin 8. Runde Malta-Open 2013 Bugibba Bulletin 8. Runde Malta-Open 2013 Ergebnisse Runde 8 BrNrStNr Name Pkt Elo - StNr Name Pkt Elo W - B 1 10 Andreasson,Ingvar 6 2335-1 Heberla,Bartlomiej 6 2556 0-1 2 11 Duncan,Chris

Detaljer

Rapport til Norsk Sjakkblad, Cannes, Frankrike, 2004: I virkelighetens verden. Av Simen Agdestein

Rapport til Norsk Sjakkblad, Cannes, Frankrike, 2004: I virkelighetens verden. Av Simen Agdestein Rapport til Norsk Sjakkblad, Cannes, Frankrike, 2004: I virkelighetens verden Av Simen Agdestein I lærebøkene ser det så enkelt ut. Man legger en plan, gjennomfører den og vinner partiet. Det var slik

Detaljer

Tari i tet. Lyn for lag

Tari i tet. Lyn for lag Nummer 5, torsdag 8.juli 2015 Redaksjon: Odd Øivind Bergstad og Espen Løken Tari i tet I et remisprega sluttspill presterte Rune Djurhus å gå seg vill. Dermed er plutselig Aryan Tari i tet. Det hadde ikke

Detaljer

Vi gratulerer Sebastian Mihajlov! Gausel ble grust!

Vi gratulerer Sebastian Mihajlov! Gausel ble grust! Nummer 6, fredag 10.juli 2015 Redaksjon: Odd Øivind Bergstad og Espen Løken Vi gratulerer Sebastian Mihajlov! Han er allerede norgesmester. Under hele turneringa har han vært plassert på førstebordet ved

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 Kanonene er på plass og åpnet med bulder og brak Bulletin nr 2 Runde 1: Blod på brettet i Eliten Bror Thanke under sitt parti mot FM Andreas Moen Det ble spilt kampsjakk

Detaljer

Sir Paul i praktform. Fin forballturnering. Grusomme Gausel! Noen

Sir Paul i praktform. Fin forballturnering. Grusomme Gausel! Noen Nummer 4, onsdag 8.juli 2015 Redaksjon: Odd Øivind Bergstad og Espen Løken Sir Paul i praktform OBS! Verdensbegivenheter! Otto Milvang og Morten Sand hadde en fortreffelig kveld sammen med legenden med

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 Ole Christian Moen (til venstre) leder Mesterklassen alene med 3.5 poeng Bulletin nr 4 Eliten, runde 3: Fire i delt ledelse Urkedal og Hammer delte poengene i en kampremis

Detaljer

Nummer 7, lørdag 11.juli 2015

Nummer 7, lørdag 11.juli 2015 Nummer 7, lørdag 11.juli 2015 Redaksjon: Odd Øivind Bergstad og Espen Løken Bilder: Øystein Yggeseth, Linda Pettersen og Bjørn Berg Hansen Leif Erlend lynmester Lynsjakken fikk fredag kveld rekordstor

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 Eivind X. Djurhuus leder Lilleputtklassen med 5 strake seire Bulletin nr 5 Eliten, runde 4: Elsness slo Agdestein Etter tap mot IM Frode Elsness i femte runde er Simen

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 IM Espen Lie og IM Frode Urkedal endte på delt 1. plass i Eliten, og derved blir det stikkamper. Bulletin nr 9 Eliten, runde 9: Delt seier, 2 GM-napp Etter ni runder

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Malta-Open Bugibba. Bulletin 5. Runde

Malta-Open Bugibba. Bulletin 5. Runde Malta-Open 2013 Bugibba Bulletin 5. Runde Malta-Open 2013 Ergebnisse Runde 5 BrNrStNr Name Pkt Elo - StNr Name Pkt Elo W - B 1 4 Raetsky,Alexander 4 2424-9 Hajnal,Zoltan 4 2359 ½ - ½ 2 12 Amato,Andrea

Detaljer

A ft tt * 1 ^ an T ii ft. *< X IP * ft ii l> ff ffl *> (2 # * X fa c, * M L 7 ft tf ;U -h h T T* L /< ft * ft 7 g $ /i & 1 II tz ft ft ip ft M.

A ft tt * 1 ^ an T ii ft. *< X IP * ft ii l> ff ffl *> (2 # * X fa c, * M L 7 ft tf ;U -h h T T* L /< ft * ft 7 g $ /i & 1 II tz ft ft ip ft M. Pal 77»_ a< IP ft A 6 * *' -5 m y, m *J 7 7 t< m X D $ ^ 7 6 X b 7 X X * d 1 X 1 v_ y 1 ** 12 7* y SU % II 7 li % IP X M X * W 7 ft 7r SI & # & A #; * 6 ft ft ft < ft *< m II E & ft 5 t * $ * ft ft 6 T

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Stjerne-verdenen. 40. årgang desember 2002

Stjerne-verdenen. 40. årgang desember 2002 Stjerne-verdenen 40. årgang desember 2002 REDAKSJONEN: KJELL M. HAUG (Ansvarlig redaktør) RICHARD WICKLUND-HANSEN TOM LILLAND GUDMUND STENERSEN KJELL IVERSEN Styret ønsker alle God Jul og et riktig Godt

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Dei aller fleste resultata i første runde var som forventa i høve til ELO-tal. Men andre runde vart meir dramatisk.

Dei aller fleste resultata i første runde var som forventa i høve til ELO-tal. Men andre runde vart meir dramatisk. Side 1 av 10 VESTFOLDMEISTERSKAPET 2015 Dei aller fleste resultata i første runde var som forventa i høve til ELO-tal. Men andre runde vart meir dramatisk. På første bord spela då unge Paulius Cebatarauskas

Detaljer

Yasser Seirawan. Forord. Del 1: Om Yasser Seirawan (født 24.mars 1960)

Yasser Seirawan. Forord. Del 1: Om Yasser Seirawan (født 24.mars 1960) Yasser Seirawan Forord Seirawan er blant de beste sjakkspillerne i USA i dag. Han var i si tid den første amerikanske utfordreren til VM-tittelen etter at Bobby Fischer trakk seg tilbake i 1975. Han kvalifiserte

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

september 2011 Scandic Stavanger Forus Hotel

september 2011 Scandic Stavanger Forus Hotel BULLETIN NR. 1 NM i sjakk for junior- og barnelag (lokallag) Stavanger 2011 16. 18. september 2011 Scandic Stavanger Forus Hotel 1 VELLYKKET FØRSTE DAG I NM LOKALLAG! I denne bulletinen har vi samlet bilder,

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

FORMANNEN HAR ORDET NYTT OM GARDEN. Vf1. SJAKKLUBBEN STJERNEN, Seilduksgt. 11, 0553 Oslo 5, Tlf (02)351903

FORMANNEN HAR ORDET NYTT OM GARDEN. Vf1. SJAKKLUBBEN STJERNEN, Seilduksgt. 11, 0553 Oslo 5, Tlf (02)351903 Januar 1989 Sjakkspillere har en tendens til å skille seg ut hvor de enn kommer. Månedens gjettekonkurranse lyder: Hvilken av personene på bildet er sjakkspiller? SJAKKLUBBEN STJERNEN, Seilduksgt. 11,

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 IM Espen Lie beseiret IM Frode O.O. Urkedal i 7. runde, og overtok ledelsen i Eliteklassen Bulletin nr 7 Eliten, runde 7: IM Espen Lie ny leder Runde 7 ble enda tyngre

Detaljer

Fra et lynsjakkparti.

Fra et lynsjakkparti. JOLENUMMEK 1990 6. Å R G A N G STØTTET AV STUDENTSAMSKIPNADENS KULTURSTYRE Fra et lynsjakkparti. Hvit: Henrik Sart: Benny Følgende stilling oppstod under el lynsjakkparti en torsdag i høst. Hvit har netlopp

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

1886 Verdens første VM-match Steinitz vs. Zukertort

1886 Verdens første VM-match Steinitz vs. Zukertort 1886 Verdens første VM-match Steinitz vs. Zukertort Forord Denne VM-matchen i 1886 var historisk. I den nærmeste framtid skulle det for første gang kåres en verdensmester i sjakk. I 1886 var Steinitz rekna

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Bulletin Nr. 5 9. juli 2009

Bulletin Nr. 5 9. juli 2009 Bulletin Nr. 5 9. juli 2009 Mesterblikket HUSKER 5 OM DAGEN: Regjerende Norgesmester IM Frode Elsness fra Moss SK holder stø kurs mot et nytt toppresultat i Eliteklassen. SIDE 2 Klasse Elite KOMMENDE ELITESPILLERE?

Detaljer

Bulletin etter NM Ungdomslag runde 1

Bulletin etter NM Ungdomslag runde 1 Side 1 Innhold Takk for hyggelig første runde og lykke til videre!... 3 Wikipedia om sjakk:... 4 Program NM for Ungdomslag 2016... 8 Justert Program med ny rundestart revidert 26.02.2016... 8 Resultater

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Hjertelig velkommen!

Hjertelig velkommen! Som alle sikkert vet, så fyller Sjakklubben Stjernen 80 år den 3. september 2003 Styret ønsker å gjøre "krus på klubben" ved å arrangere en fest fredag den 26. september. Vi ønsker derfor å invitere alle

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 To spillere i turneringen har 6 poeng og bare seire: Odin Nikolai Heier fra OSS i Miniputt, og Per Magnus Larsen fra Porsgrunn i Klasse 5 Bulletin nr 6 Eliten, runde

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF)

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) FJERNSJAKK Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) (tidl. Norges Postsjakkforbund) Nr. 1 FEBRUAR 2008 ÅRG. 64 Innhold NFSFs organisasjon 2 Redaktørens hjørne 3 Presidentens hjørne 3 Morten Lilleøren,

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 Klasse 1, runde 2. Nede fra venstre har vi Gunnar Stake-Larsen og Ole Jørn Gyldenås, nede fra høyre Helge Theting og Henrik Carlsen. Bulletin nr 3 Runde 2: Elsness banket

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF)

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) FJERNSJAKK Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) (tidl. Norges Postsjakkforbund) Nr. 2 MAI 2008 ÅRG. 64 Innhold NFSFs organisasjon 2 Presidentens hjørne 3 Den 15. OL-finalen 4 Partispalten 5 Bøker

Detaljer

SuperSilje og Harald nytt elitepar

SuperSilje og Harald nytt elitepar SuperSilje og Harald nytt elitepar se side 22 Foto: Bjørn B. Johansen nr. 4 2004 2 I n n h o l d Nr. 4 2004 årg 70 Leder... 4 Dramatisk eliteklasse i NM i Molde... 5 Frode Elsness beste trekk... 15 Ekeberg

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 Aryan Tari er på vei mot Juniortittelen Bulletin nr 8 Eliten, runde 8: Det tetner til Det er igjen delt ledelse etter at IM Espen Lie spilte remis mot IM Frode Elsness,

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Nr. 6 SEPTEMBER 1977 KR. 5.

Nr. 6 SEPTEMBER 1977 KR. 5. Nr. 6 SEPTEMBER 1977 KR. 5. 2 3 kke bare ros Bergens Schakklubb kan kke bare få ros etter å ha stått som arrangør av årets NM. Nå må det være helt klart at splleforholdene var gode. Ltt trangt om plassen

Detaljer

3 Første utenlandssuksess

3 Første utenlandssuksess 3 Første utenlandssuksess Juli desember 2001 «Jeg er stolt av å være gift med en som har slått en framtidig verdensmester.» Stormester Arthur Kogan etter at kona hadde slått Magnus i Bergen. Magnus avanserte

Detaljer

JØRAN HEIMERS KNUT. Stjernensførstenorgesmester Kjøp av Seitduksgt.ll. STJERNE ' i VERDENEN. I%3 1976 tøårgang. se side 3

JØRAN HEIMERS KNUT. Stjernensførstenorgesmester Kjøp av Seitduksgt.ll. STJERNE ' i VERDENEN. I%3 1976 tøårgang. se side 3 STJERNE ' i VERDENEN I%3 1976 tøårgang KNUT JØRAN HEIMERS se side 3 Stjernensførstenorgesmester Kjøp av Seitduksgt.ll I Styret i Sjakklubben Stjernen takker alle som ved aksjetegning, dugnad, eller på

Detaljer

ORDFØRERENS STARTSKUDD

ORDFØRERENS STARTSKUDD GJØVIK INTERNASJONALE SJAKKFESTIVAL NR 1 TIRSDAG 30. DESEMBER ORDFØRERENS STARTSKUDD Sjakkfestivalen er i gang med full fart i første runde. Gjøviks ordfører Bjørn Iddberg hilste velkommen og foretok den

Detaljer

9 VM. «40 grader og vandre rundt på noen gamle ruiner, går det an å ha det verre!» Magnus på historisk grunn i Libya.

9 VM. «40 grader og vandre rundt på noen gamle ruiner, går det an å ha det verre!» Magnus på historisk grunn i Libya. 9 VM Mai juni 2004 «40 grader og vandre rundt på noen gamle ruiner, går det an å ha det verre!» Magnus på historisk grunn i Libya. Det var allerede etter storresultatene i Wijk aan Zee og Moskva snakk

Detaljer

STJERNE 'i VERDENEN 1976 NR. 2 16. ÅRGANG. Thomas Heiberg (til høyre) mottar 3. premie i årets OM av kretsstyrets Gunnar Hellem.

STJERNE 'i VERDENEN 1976 NR. 2 16. ÅRGANG. Thomas Heiberg (til høyre) mottar 3. premie i årets OM av kretsstyrets Gunnar Hellem. STJERNE 'i VERDENEN 1976 NR. 2 16. ÅRGANG Thomas Heiberg (til høyre) mottar 3. premie i årets OM av kretsstyrets Gunnar Hellem. Odd Flater vinner av vårturneringen 1976. Knut Jbran Helmers (til høyre på

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Bulletin Nr juli 2009

Bulletin Nr juli 2009 Bulletin Nr. 2 6. juli 2009 Med hodet på plass I TENKEMODUS: Mesterspiller Jan Sørgjerd fra Nordstrand SK gjør dette helt frivillig omtrent hver eneste sommer. S I D E 2 Ole Woldseth Redaktør Foto: Arne

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Bulletin Nr. 3 7. juli 2009

Bulletin Nr. 3 7. juli 2009 Bulletin Nr. 3 7. juli 2009 Blikkontakten GÅR VI TO TIL SAMME FRISØR, ELLER? Ikke vet vi. Men at 1. bordsoppgjøret i klasse Mester mellom Jon Kristian Haar fra Sandnes (hvit) og Ørnulf Stubberud fra OSS

Detaljer

Bulletin Nr juli 2009

Bulletin Nr juli 2009 Bulletin Nr. 8 12. juli 2009 Juniormesteren BLANT DE STORE GUTTA TIL NESTE ÅR: Sondre Waage Tofte fra Stavanger SK sikret seg juniormestertittelen ved å slå Benjamin Arvola fra Tromsø SK i 8. runde. S

Detaljer

BONDESLUTTSPILL XABCDEFGHY XABCDEFGHY PmK-+$ xabcdefghy

BONDESLUTTSPILL XABCDEFGHY XABCDEFGHY PmK-+$ xabcdefghy BONDESLUTTSPILL Konge + bonde mot Konge Diagram 1 6-+-+-mk-+& 4-+-+PmK-+$ Dette er en av grunnstillingene i bondesluttspill.stillingen er remis, uansett hvem som er i trekket. Følgende trekk illustrerer

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

! anskeiighets-! kiighets

! anskeiighets-! kiighets - I ẕ I Co Co - ol 961 _j stk 2 Mot lysere tider Ryktetlommen var enorm og lite gjennomskuelig før I slaget skulle stå på Hamar 14 januar i år I Presidenten skulle skytes og styret sendes ut av landet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

liv i L trekker OK -v 11 il i ' r

liv i L trekker OK -v 11 il i ' r I DKTTK NUMMER SLUTTTABELL KLUBBMESTERSKAPET 198V S. CI./ERUM VANT HØSTTURNERINGEN f ORDINÆR NM INNSATS POSTSJAKK ØSTLANDSSER1ETABELLER EN ELEGANT STUDIE liv i L trekker OK -v 11 il i ' r ASKOLADDEN MEDLEMSBLAD

Detaljer

Stjerneverdenen 33. ÅRGANG JUNI 1996

Stjerneverdenen 33. ÅRGANG JUNI 1996 Stjerneverdenen 33. ÅRGANG JUNI 1996 I redaksjonen: Kjell Iversen Tom Lilland Sjur Nørve Harald Mottang Det er nå ett år siden første nr. av "nye" Stjerneverdenen kom ut. Vi hadde ambisjoner om å fa ut

Detaljer

Bulletin Nr. 9 13. juli 2009

Bulletin Nr. 9 13. juli 2009 Bulletin Nr. 9 13. juli 2009 Norgesmester Kjetil A. Lie FLERE KILO LETTERE: GM Kjetil A. Lie fra Porsgrunn SK mottar kongepokalen fra Presidenten i Norges Sjakkforbund, Jøran Aulin-Jansson. S I D E 2 Ole

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Nå skal jeg fortelle dere om en merkelig ting som hendte meg en gang. Det er kanskje ikke alle som vil tro meg, men du vil uansett bli forundret. Jeg og den kule

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Nr. 7 8 OKTOBER NOVEMBER 1977 KR.10..

Nr. 7 8 OKTOBER NOVEMBER 1977 KR.10.. Nr. 7 8 OKTOBER NOVEMBER 1977 KR.10.. 2 Dårlg kommu nkasjon Myndghetene synes å bl seg stt ansvar bevsst når det gjelder sjakken. Selvsagt er det bare begynnelsen på en lang ve, men en god begynnelse er

Detaljer

NM-BULLETINEN Nr 1 NM for ungdom 2006 Abonnement 3 stk kr 60 Løssalg kr 25

NM-BULLETINEN Nr 1 NM for ungdom 2006 Abonnement 3 stk kr 60 Løssalg kr 25 NM-BULLETINEN Nr 1 NM for ungdom 2006 Abonnement 3 stk kr 60 Løssalg kr 25 NM for ungdom 2006 er i gang Det så stygt ut 45 minutter før åpningssere monien skulle starte, men etter en hektisk innspurt der

Detaljer

Bulletin 4. Landsturneringen 2005

Bulletin 4. Landsturneringen 2005 Bulletin 4 Landsturneringen 2005 Dag 4 En travel dag med en runde 2 foredrag, fotball turnering og simultan. I tillegg hadde Jentebrigaden samling. Den femte runden ble historisk i og med den nye regelen

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

Brno 26/6-5/7 2009. v/øyvind

Brno 26/6-5/7 2009. v/øyvind Brno 26/6-5/7 2009 v/øyvind Etter noen års fravær fra sommersjakk tok jeg i 2004 fram ryggsekken og et gammelt flat -magnetbrett for å reise til en turnering sommerstid. NM i Molde i 2004 ble etterfulgt

Detaljer

Bulletin 6. Landsturneringen 2006

Bulletin 6. Landsturneringen 2006 Bulletin 6 Landsturneringen 2006 1 Dag 6 Dagen gikk med til runde 7, simultan med GM Magnus Carlsen og Laglyn finale. Runde 7 gav noen skrell og noen større favoritter. Nybegynner turneringen ble i dag

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Sk ie n ko mm une. R EG UL E R I N GS B ES T E MM E L SER T I L D eta ljr e gu l e ri n g

Sk ie n ko mm une. R EG UL E R I N GS B ES T E MM E L SER T I L D eta ljr e gu l e ri n g R EG UL E R I N GS B ES T E MM E L SER T I L D eta ljr e gu l e ri n g K j ø r b ekk d a l en 12 D 220 / 211 m. fl R e g u l e r i n g s be s te mm e ls e r sist date r t 27.09.17. P l an k a r t sist

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

7 På tur i en kassebil

7 På tur i en kassebil 7 På tur i en kassebil August desember 2003 «Det er utrolig dejligt at se både Magnus og den øvrige sympatiske famile med smil på læben efter at have været saa tæt på den helt store triumf. Men skidt,

Detaljer

SlJERflEierdenen KNUT. \ god sommer / JØRAN HELMERS 18.ARGAIMG

SlJERflEierdenen KNUT. \ god sommer / JØRAN HELMERS 18.ARGAIMG SlJERflEierdenen 8.ARGAIMG IM KNUT JØRAN HELMERS \ god sommer / SK Stjernen SEILDUKSGATEN OSLO 5 Telefon 5 9 0 - Stiftet 5/9 9 - Åpen alle hverdager kl. 9 - - Stiftet 5/9 9 - Åpen alle hverdager 8.0 -.00

Detaljer

Bli med på turnering

Bli med på turnering Nr 2 2016 Bli med på turnering Prøv deg i en sjakkturnering! De fleste turneringer passer for både nybegynnere og drevne spillere. Turneringene merket med BGP/UGP er en del av Barnas APRIL 15.-17. NM for

Detaljer

r aa.a@as Nr.. 5 Juni 1977 Kr.5,

r aa.a@as Nr.. 5 Juni 1977 Kr.5, r aa.a@as Nr.. 5 Jun 1977 Kr.5, -.. 2 PÅ TAM PEN Det gjenstår bare NM Bergen, så kan v lene oss tlbake og betrakte årets sesong. Aldr har vel nord-nor ske sjakkspllere, sett på landsbass, vært av en slk

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

Nr. 7 OKTOBER 1979 Kr. 5.00

Nr. 7 OKTOBER 1979 Kr. 5.00 Nr. 7 OKTOBER 1979 Kr. 5.00 - 9601 Telefon 2 Sgurds mnne Narvk Sjakklubb skal ha all ære av dette arrangementet som tl fulle vste hva Sgurd Svedenborg betydde for klubben. Et stort apparat var satt gang

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

6 Internasjonal mester

6 Internasjonal mester 6 Internasjonal mester Januar juli 2003 «Magnus snakker som han er 18, spiller som han er 25 men er faktisk utrolig nok fortsatt bare 12.» Hans Olav Lahlum i forhåndsomtalen før Landsturneringen. På bare

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 137

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 137 137 Anne G olden N orsk u n d erv i sn in ijen fo r u te n la n d s k e s t u d e n te r U n i v e r s i t e t e t i O slo PRESENTASJON AV PROSJEKTET LÆREBOKSPRM N å r d e f r e n u nedspråkliye e l e

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

En god dag for Ole Christian

En god dag for Ole Christian BULLETIN 2 Mandag 1. juli. Pris kr 20 En god dag for Ole Christian Oslo Schakselskaps velkjente profil Ole Christian Moen (61) fikk flere positive opplevelser av søndagen 30. juni. I selve NM 2013 deltar

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer