Serieutviklingskomiteen SUK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Serieutviklingskomiteen SUK"

Transkript

1 Serieutviklingskomiteen SUK

2 Innledning Serie Utviklings Komiteen heretter kalt SUK har bestått av; LEDER Ingar Gabrielsen, Polar Team BK og Nord Norge Øvrige medlemmer Ingvild Bjerke, Brage BK og Østlandet Janne Monsen, FS og Vestlandet Per Kaare Halvorsen, Solli BK og Seriekomiteen Vidar Rise, Oppdal BK og Lovkomiteen Erik Garder, representant fra Forbundskontoret

3 Utgangspunkt for SUK Utgangspunkt for komiteen er forslag fra Polar Team BK fremlagt på Forbundstinget 2007, der det ble bestemt at det skulle nedsettes en komité som skulle se på dagens seriesystem. Oppgaven ble å utvikle / endre dagens system eller se på et helt nytt seriesystem. Komiteen fikk frist til utgangen av 2007 til å fremlegge et forslag / utkast. Videre skal dette behandles på kretsseminaret i mars Tilslutt et ferdig forslag til Forbundstinget 2009.

4 SUK startet sitt arbeid med noen generelle betraktninger som grunnlag for seriespillet. Det ble satt fokus på påmeldinger til divisjonsspillet og trekking av lag i siste liten. Man må ha faste datoer å forholde seg til. Å trekke et lag etter påmeldingsfrist bør bøtelegges. Lovheftet er alt endret. Påmelding etter fristen bør medføre økt / dobbel påmeldingsavgift?

5 Overgangs- / utmeldingsdato for spillere bør være i god tid før påmelding til seriespillet (31.mai som i dag). 10. juni som felles frist for påmelding / avmelding til seriespillet. Dette gjelder for alle lag inkludert betaling av avgiften. Dobbel startavgift ved for sen påmelding og innbetaling for UMBRO kvinner og menn, 1. divisjon kvinner og menn, samt 2. divisjon menn. 30. juni skal seriekomiteen komme ut med et forslag på divisjonene og avdelingene. Etter at divisjonsoppsettet foreligger (1.august) skal lag som trekker seg fra divisjonsspill bøtelegges med inntil kr. Seriekomiteen viser fleksibilitet i forhold til påmelding / avmelding og bøtelegging i de laveste divisjonene. Dette forslaget er oversendt til FS, slik at det eventuelt kan vedtas og iverksettes fra og med neste sesong 08/09.

6 Endringer i forhold til lovheftet Kap. 3 paragraf 3.4-5: Teksten i disse punktene må endres (punktene kan evt slås sammen), slik at de får felles påmeldingsfrist 10. juni. Endre lovheftet Kap. 3 paragraf 3.7 Dagens lovtekst lyder: Påmeldingsavgiften til divisjonsspillet vil ikke bli refundert dersom et lag trekker seg. Dersom et lag trekker seg etter 1. august, men før seriestart, ilegges en bot på kr 2.500,-. Ny lovtekst lyder: Forslag til ny lovtekst (forbehold om omredigering mht tallpunkt, kulepunkt etc): Påmeldingsavgiften til divisjonsspillet vil ikke bli refundert dersom et lag trekker seg. Ny setning 2 tilføyes: Dersom påmelding og/eller innbetaling ikke er foretatt ved fristens utløp 10. juni, vil det for UMBRO kvinner og menn, 1.divisjon menn og 2. divisjon menn bli avkrevd dobbel startavgift. Dersom et påmeldt lag trekker seg etter 10. juni men før divisjonsoppsettet foreligger, ilegges en bot på kr 2.500,-.

7 Endringer i forhold til lovheftet Endre lovheftet Kap. 3 paragraf 3.8 Dagens lovtekst lyder: Dersom en klubb trekker sitt lag etter at serien er igangsatt, vil klubben bli ilagt en bot, gradert på følgende måte etter nivået laget tilhører i ligasystemet: a. Elitedivisjon (Umbro-liga) kvinner og menn, samt 1. divisjon menn: kr ,- b. 2. divisjon menn kr ,- c. 1. divisjon kvinner og 3. divisjon kr 5.000,- Ny lovtekst lyder: Dersom en klubb trekker sitt lag etter at divisjonsoppsettet foreligger, vil klubben bli ilagt en bot, gradert på følgende måte etter nivået laget tilhører i ligasystemet: a. Elitedivisjon (Umbro-liga) kvinner og menn, samt 1. divisjon menn: kr ,- b. 2. divisjon menn kr ,- c. 1. divisjon kvinner og 3. divisjon kr 5.000,- Ny felles påmeldingsfrist blir satt til 10. juni

8 FS har vedtatt å utvide serien til ut april, samt å ha eventuell kvalifiseringsspill etter NM.

9 Momenter som ble vurdert før forslag / utkast til endring av seriesystemet Hvorfor endring? På forbundstinget 2007 kom det mange forslag som berører dagens seriesystem. Det er tegn på at noen endringer må til. Mål for nytt seriesystem. Oppgradere, vurdere telefonkamper og kvalifiseringsspill, mer lokal 3. divisjon etc. Oppbygging SUK måtte ta stilling til hvorvidt vi skal endre/justere på dagens system som tross alt fungerer og har gjort det i mange år. Andre alternativet er å tenke på et helt nytt system. Vurdere dagens system, det danske og svenske seriesystemet.

10 Momenter som ble vurdert før forslag / utkast til endring av seriesystemet Hvor langt kan et evt. 2. lag gå opp i divisjonene? Vi ble enige om å beholde reglene som de er. Kvalifiseringsspill Ved gjennomgang av Polar Team BK sitt forslag på Forbundstinget 2007 ble det kommentert at det for eksempel kunne være påmeldingsavgift hvis man skal fortsette med kvalifiseringsspill, at det kun er avdelingsvinnerne som spiller kvalifiseringsspill og man får flere lag nedover i divisjonene.

11 Momenter som ble vurdert før forslag / utkast til endring av seriesystemet Økonomiske konsekvenser Besparelser for klubber og forbund? Snittforskjeller innad i de forskjellige divisjonene. Når vi så på bunnlaga / topplaga i de ulike divisjonene så var det enkeltlag som skiller seg ut. Andre konsekvenser Konklusjon SUK ble enige om å endre / justere dagens system.

12 2. Endringer av seriesystemet a. Forslag fra SUK til divisjonsoppsett for MENN Divisjon Avdelinger Antall lag pr avd. Opprykk Nedrykk Umbro divisjon fra hver avdeling 3 fra hver avdeling 2. divisjon fra hver avdeling 2 fra hver avdeling 3. divisjon 6 Inntil 12 1 fra hver avdeling --

13 3. divisjon åpnes for underavdelinger dersom det er behov for det, slik at denne divisjonen regionfordeles. Ved underavdelinger så blir det kvalifiseringsspill i hver avdeling for å få en opprykkskandidat. Minimum antall lag og minimum antall kamper i en underavdeling eller 3. divisjon. Mindre reiseutgifter / kortere avstander. Utvide muligheten fra dobbel til trippel eller firedobbel serierunde. Ubegrenset antall lag Tidligere erfaringer tilsier at det er vanskelig å fylle opp 40 plasser i 2. divisjon, derfor reduseres denne fra 4 avdelinger til 3 avdelinger a 10 lag.

14 b. 3. divisjon med underavdelinger SUK velger å dele opp 3. divisjon i 6 regioner (avdelinger) Østland Øst Østland Vest Østland Nord Sør- og vestland Vestland Nord og Trøndelag Nord Norge Dette åpner for å danne underavdelinger etter behov. Grensene på disse må være fleksible fra sesong til sesong avhengig av påmeldingene. Baseres på geografiske hensyn og antall påmeldte lag.

15 Basert på 3. divisjon i sesongen 2007 / 2008 ville fordelingen blitt som følger (u.avd. = underavdeling). Nordland/Troms 12 lag 1 avdeling med minst 2 u.avd. Trøndelag 18 lag 1 avdeling med f. eks 3 u.avd. à 6 lag eller 2 u.avd. à 9 lag Bergen / Rogaland 17 lag 1 avdeling med minst 2 u.avd. Østlandet Nord Østlandet Vest 38 lag = 3 avdelinger med minst 2 u.avd. Østlandet Øst

16 Alle lag i divisjonene, avdelingene eller underavdelingene må ha minimum 12 kamper i serien. Eksempel på antall serierunder 5 lag trippel serierunde = 12 kamper 6 lag trippel serierunde = 15 kamper 7 lag dobbel serierunde = 12 kamper 8 lag eller mer dobbel serierunde Her er utviklingsmuligheter og potensialet for endringer. Hver avdeling (region) får 1 opprykk til 2. divisjon. Underavdelinger spiller regionale kvalifiseringer om denne plassen. Kvalifiseringen skjer i avtalt hall i regionen og alle lag møtes minimum 1 gang og minimum 3 kamper.

17 c. Forslag fra SUK til divisjonsoppsett for KVINNER I dag er det 29 lag i divisjonsspillet til kvinnene. De er fordelt på 8 lag i Umbro og resten i en 1. divisjon fordelt på 3 avdelinger. Den ene avdelingen spiller trippel serie. Forslaget lyder: Divisjon Avdelinger Antall lag pr avd. Opprykk Nedrykk Umbro divisjon divisjon 2 Inntil 12 1 fra hver avdeling

18 Forslag fra SUK til divisjonsoppsett for KVINNER Ved en slik modell får man plass til 40 lag. Med mulighet til å utvide med flere avdelinger i 2. divisjon og eventuelt ha kvalifiseringsspill mellom vinnerne. Mål om å få flere kvinnelag med i seriespillet. Man får et mer naturlig divisjonsspill også hos kvinnene. Reisefordeling for 1. divisjon og mulighet til telefonliga i 2. divisjon. PS! Erik (sportssjefen) skal ta zalto dersom det ved neste ting er påmeldt 40 lag. =)

19 Fra dagens ordning til nytt seriesystem. d. Overgangsordning Nytt seriesystem trer eventuelt i kraft 2009 / MENN UMBRO: Fra 12 til 10 lag, 2 lag direkte i nedrykk, 2 lag (9.+10.plass) til kvalifisering med vinnerne i 1. divisjonsavdelingene. 2 av de 4 lagene havner i UMBRO. Fra 1. divisjon går 3 lag fra hver avdeling i nedrykk. Fra 2. divisjon går vinnerne i hver avdeling opp i 1. divisjon og 3 lag i nedrykk fra hver avdeling ned til 3. divisjon. Fra 3. divisjon - ingen opprykk i overgangsperioden

20 KVINNER UMBRO: 1 lag i nedrykk, nest siste i Umbro + vinnerne av 1. divisjonsavdelingene spiller kvalifisering om 2 ledige plasser. 3 avdelinger 1. divisjon sesongen 2008 / plassene i hver avdeling blir automatisk i 1. divisjon, 3. plassene spiller kvalifisering om de to siste plassene i 1. divisjon. NY 1. divisjon vil da bestå av: 1 lag i nedrykk fra Umbro 2 tapende lag fra kvalifisering fra umbro 3 andreplasser i avdelingene 2 kvalifiserte fra de 3 tredjeplassene. En av avdelingene baseres på lange avstander, disse får reisefordeling. Kvinnesatsning Alle avdelinger bidrar reiseavdelingen mottar.

21 Konsekvenser med en endring som foreslått Rimeligere for klubber og forbund Mer bredde i 2. divisjon kvinner og 3. divisjon menn. Kvalifiseringsspill flyttes til laveste nivå og man kan ta dette desentralisert, dette blir kostnadsbesparende for klubber og forbund. Telefonkamper bortfaller med unntak av 2. divisjon kvinner. Færre lag i nedrykk / opprykk Reisefordeling i 1. divisjon kvinner, 1. og 2. divisjon menn. Utjevning av snittforskjeller.

22 Nytt divisjonssystem herrer Umbro 10 lag 1 div. avd. A 1 div. avd. B 12 lag 12 lag 2 div. avd. A 2 div. avd. B 2 div. avd. C 3 divisjon er inndelt i seks regioner. Disse er som følger: Østland Øst Østland Vest Østland Nord Sør og Vestland Midt-Norge Nord-Norge Ved behov kan det opprettes en eller flere underavdelinger i regionene. 10 lag 10 lag 10 lag 3 div. avd. A Østland Øst 3 div. avd. B Østland Nord 3 div. avd. C Østland Vest 3 div. avd. D Sør & Vestland 3 div. avd. E Midt-Norge 3 div. avd. F Nord-Norge 5-12 lag 5-12 lag 5-12 lag 5-12 lag 5-12 lag 5-12 lag Underavdeling Underavdeling Underavdeling Underavdeling Underavdeling Underavdeling

23 Nytt divisjonssystem damer Umbro 8 lag 1 div. avd. A 8 lag 2 div. avd. A Inntil 12 lag 2 div. avd. B Inntil 12 lag

24 Umbro 1. div. avd. A 1.div. avd. B Rapport fra Serie Utviklings Komiteen Dagens system med Tabell pr Solli BK Frogner BK Strike BK Briskebyen BK Trondheim BK Metro BK Mascot BK Drammen Tigers BK Haugesund BK Vepsa BK Cross BK Larvik BK Evje BK Solør BK Brage BK Hook BK Gokstad BK Sølvkula BK Arendal BK Solli BK 2 Sofiemyr BK Araber BK Elverum BK Arctic Strike BK Dora BK Bjugn BK Gjøvik BK Munken BK Polar Team BK Mosjøen BK Briskebyen BK 2 Trondheim BK 2 Bekkelaget BK Finnsnes BK

25 2. div. avd. A 2. div. avd. B 2. div. avd. C 2. div. avd. D Rapport fra Serie Utviklings Komiteen Dagens system med Tabell pr Red Crown BK Solør BK 2 Gjøvik BK 2 Lillehammer BK Sofiemyr BK 2 Solli BK 3 Gjøvik BK 3 Rolvsøy BK Lillestrøm BK Sarpsborg BK Varna BK Fyllingen BK Ringerike BK Cross BK 2 Askøy BK Jarlsberg BK Larvik BK 2 Sølvkula BK 2 Drammen Tigers 2 Nygård BK Sørlands - Strike Molde BK Verdal BK Oppdal BK Orkla BK Verdal BK 2 Steinkjer BK Bjugn BK 2 Sandnessjøen BK Skarven BK Vågan BK Skansen BK Harstad BK Fauske BK Artic Strike 2 Rana BK Bodø BK Bardu BK Polar Team BK 2 Alta BK

26 3. div. avd. A 3. Div. avd. B 3. div. avd. C 3. div. avd. D 3. div. avd. E 3. div. avd. F 3. div. avd. G 3. div. avd. H Rapport fra Serie Utviklings Komiteen Dagens system med Tabell pr Sju-Spare BK Fredrikstad BK Askim BK Korsgård / Fossen Rolvsøy BK 2 Varna BK 2 Varna BK 3 Askim BK 2 Elverum BK 2 Solør BK 3 Bekkelaget BK 2 Solør BK 4 Briskebyen BK 3 Glåmdal BK Lillehammer BK 2 Gjøvik BK 4 Glåmdal BK 2 Gjøvik BK 5 Solli BK 4 Trippel X / Jessheim Valdres BK Brage BK 4 Ringerike BK 2 Sølvkula BK 3 Kolbotn BK Red Crown BK 2 Sofiemyr BK 3 Lillestrøm BK 2 Drammen Tigers 3 Larvik BK 3 Brage BK 2 Vepsa BK 2 Grenland BK Jarlsberg BK 2 Larvik BK 4 Vennesla BK Grenland BK 2 Brage BK 3 Notodden BK Stord BK Hook BK 2 Haugesund BK 2 Askøy BK 2 Stord BK 2 Stavanger BK Ryfylke BK Molde BK 2 Ørsta BK Oppdal BK 2 Orkla BK 2 Heimdal BK Molde BK 3 Heimdal BK 2 Oppdal BK 3 Munken BK 2 Dora BK 2 Verdal BK 3 Levanger BK Munken BK 3 Trondheim BK 3 Steinkjer BK 2 Rana BK 2 Sandnessjøen BK 2 Verdal BK 4 Blue Strike Finnsnes BK 2 Skansen BK 2 Alta BK 2 Bardu BK 2 Vågan BK 2 Skansen BK 3 Harstad BK 2

27 Konklusjon Serieutviklingskomiteen har etter diskusjoner og forskjellige tanker, kommet frem til at vi ønsker å justere på dagens system. Vi så på den svenske og den danske modellen, men kom fort frem til at det ville bli en for stor forandring. Disse modellene ville blitt vanskelig å gjennomføre i praksis med mange små haller. Dagens system har fungert bra, men når vi først vil endre på systemet, ønsket vi å spisse systemet i toppen. Det vil bli trangere og vanskeligere å komme oppover i divisjonssystemet. Dette gjør at klubber som har ambisjoner om opprykk, må satse for å nå sine mål. Dette vil igjen vise seg på sportslig fremgang. I 3 divisjon har vi gått fra 8 til 6 avdelinger, og åpnet opp for underavdelinger ved behov. Underavdelingene er delt opp i regioner. Dette har vi gjort med hensyn til geografiske og økonomiske hensyn for klubber. Kvalifiseringsspillet blir flyttet til laveste nivå, og blir å finne i den enkelte region. Telefonkamper blir bare tillat for 2 divisjon damer. Vi har sett på en mulig overgangsordning fra dagens divisjonssystem til nytt divisjonssystem. Vi har også sett på mulige konsekvenser med en endring som foreslått. Vi har også sett på overganger, påmeldinger til divisjonsspillet, datoer en må forholde seg til. En del paragrafer i kapittel 3 må endres som en konsekvens av det overnevnte. SUK ønsker at det blir en god diskusjon om forslaget, og at en kan få lagt forslaget frem for Forbundstinget neste år.

PÅMELDING TIL DIVISJONSSPILL 2015/2016. 10. juni 2015

PÅMELDING TIL DIVISJONSSPILL 2015/2016. 10. juni 2015 Til alle bowlingklubber Kopi: Kretsene til orientering Besøksadresse: Sognsveien 73, Ullevål Stadion Postadresse:0840 Oslo Telefon :21 02 97 30 Telefax :21 02 97 31 Bankgiro :1602.43.29651 Bankgiro KID-betaling

Detaljer

PÅMELDING TIL DIVISJONSSPILL 2011/ juni 2011

PÅMELDING TIL DIVISJONSSPILL 2011/ juni 2011 Til alle bowlingklubber Kopi: Kretsene til orientering Besøksadresse: Sognsveien 73, Ullevål Stadion Postadresse: 0840 Oslo Telefon :21 02 97 30 Telefax :21 02 97 31 Bankgiro :1602.43.29651 Bankgiro KID-betaling

Detaljer

PÅMELDING TIL DIVISJONSSPILL 2009/2010

PÅMELDING TIL DIVISJONSSPILL 2009/2010 Til alle bowlingklubber Kopi: Kretsene til orientering Besøksadresse: Sognsveien 73, Ullevål Stadion Postadresse: 0840 Oslo Telefon :21 02 97 30 Telefax :21 02 97 31 Bankgiro :1602.43.29651 Bankgiro KID-betaling

Detaljer

PÅMELDING TIL DIVISJONSSPILL 2013/ juni 2013

PÅMELDING TIL DIVISJONSSPILL 2013/ juni 2013 Til alle bowlingklubber Kopi: Kretsene til orientering Besøksadresse: Sognsveien 73, Ullevål Stadion Postadresse:0840 Oslo Telefon :21 02 97 30 Telefax :21 02 97 31 Bankgiro :1602.43.29651 Bankgiro KID-betaling

Detaljer

PÅMELDING TIL DIVISJONSSPILL 2010/2011. 10. juni 2010

PÅMELDING TIL DIVISJONSSPILL 2010/2011. 10. juni 2010 Til alle bowlingklubber Kopi: Kretsene til orientering Besøksadresse: Sognsveien 73, Ullevål Stadion Postadresse: 0840 Oslo Telefon :21 02 97 30 Telefax :21 02 97 31 Bankgiro :1602.43.29651 Bankgiro KID-betaling

Detaljer

PÅMELDING TIL DIVISJONSSPILL 2016/2017. 10. juni 2016

PÅMELDING TIL DIVISJONSSPILL 2016/2017. 10. juni 2016 Til alle bowlingklubber Kopi: Kretsene til orientering Besøksadresse: Sognsveien 73, Ullevål Stadion Postadresse: 0840 Oslo Telefon :21 02 97 30 Telefax :21 02 97 31 Bankgiro :1602.43.29651 Bankgiro KID-betaling

Detaljer

INVITASJON VETERANLIGA 2015/2016

INVITASJON VETERANLIGA 2015/2016 NORGES BOWLINGFORBUND Til alle klubber Kopi til kretsene Besøksadresse: Sognsveien 73, Ullevål Stadion Postadresse: Norges Bowlingforbund, 0840 Oslo Telefon :21 02 97 30 Telefax :21 02 97 31 Bankgiro :1602.43.29651

Detaljer

INVITASJON VETERANLIGA 2016/2017

INVITASJON VETERANLIGA 2016/2017 NORGES BOWLINGFORBUND Til alle klubber Kopi til kretsene Besøksadresse: Sognsveien 73, Ullevål Stadion Postadresse: Norges Bowlingforbund, 0840 Oslo Telefon :21 02 97 30 Telefax :21 02 97 31 Bankgiro :1602.43.29651

Detaljer

INVITASJON VETERANLIGA 2014/2015

INVITASJON VETERANLIGA 2014/2015 NORGES BOWLINGFORBUND Til alle klubber Kopi til kretsene Besøksadresse: Sognsveien 73, Ullevål Stadion Postadresse: Norges Bowlingforbund, 0840 Oslo Telefon :21 02 97 30 Telefax :21 02 97 31 Bankgiro :1602.43.29651

Detaljer

Opprykk- nedrykk NHFs serier i Region SørVest sesongen 2015/16

Opprykk- nedrykk NHFs serier i Region SørVest sesongen 2015/16 nedrykk NHFs serier i Region SørVest sesongen 2015/16 2. divisjon kvinner 3. divisjon kvinner 2. divisjon menn 3. divisjon menn NHF seriene, 2. divisjon avdeling 3 og 3. divisjon avdeling 7 består av lag

Detaljer

Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status

Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status Til klubbene i Telekiosken Futsal Liga 2009/10 11. nov. 2009 Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status (NFF) vil med dette gi en kort orientering og status om NFFs futsalsatsing. Futsal

Detaljer

Mulige alternativer for norsk bowling ligaspillet

Mulige alternativer for norsk bowling ligaspillet Mulige alternativer for norsk bowling ligaspillet Jeg, Finn Gulbrandsen, Sofiemyr BK, skriver dette kun på egne vegne. Det første man må gjøre før man eventuelt skal forandre dagens ligasystem er å komme

Detaljer

Saken gjelder Skeids anke over NFFs vedtak av 2.10.2015 vedrørende kvalifisering fra 2. divisjon til 1. divisjon kvinner.

Saken gjelder Skeids anke over NFFs vedtak av 2.10.2015 vedrørende kvalifisering fra 2. divisjon til 1. divisjon kvinner. NFFs ANKEUTVALGS BESLUTNING AV 8.10.2015 Ankesak 21/2015 Skeid Saken gjelder Skeids anke over NFFs vedtak av 2.10.2015 vedrørende kvalifisering fra 2. divisjon til 1. divisjon kvinner. NFF publiserte 27.8.2015

Detaljer

NORGES BOWLINGFORBUND Møtereferat 1 av 6 Vår dato Vår dato: Vår referanse

NORGES BOWLINGFORBUND Møtereferat 1 av 6 Vår dato Vår dato: Vår referanse NORGES BOWLINGFORBUND Møtereferat 1 av 6 Vår dato Vår referanse Referent Ingrid S Hansen 2008-11-10 FS 8/08 FS 4/08 Til (stede) Distribusjonsliste - Medlemmer som var innkalt, men ikke møtte, er merket

Detaljer

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009 MUNKEN BK Årsmelding Munken BK 2008 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning: Valgt På valg Leder: Frode Næss, ( 2 år) 2007 2009 Nestleder: Magnar Dyrnes, ( 2 år) 2008 2010 Kasserer: Anne Grete Berg,

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Serien 2015. Ytterligere nedrykk øker proporsjonalt med antall lag som rykker ned fra 3. divisjon

Serien 2015. Ytterligere nedrykk øker proporsjonalt med antall lag som rykker ned fra 3. divisjon Serien 2015 Menn 4. divisjon 3 avdelinger a 12 lag Opprykk: Vinner i hver avdeling rykker opp til 3. divisjon Nedrykk: De to siste lag i hver avdeling rykker ned i 5. divisjon Ytterligere nedrykk øker

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

NORGES BOWLINGFORBUND Møtereferat 1 av 7 02 Vår dato Vår referanse 2011-05-21 FS 5/11

NORGES BOWLINGFORBUND Møtereferat 1 av 7 02 Vår dato Vår referanse 2011-05-21 FS 5/11 NORGES BOWLINGFORBUND Møtereferat 1 av 7 02 Vår referanse 2011-05-21 FS 5/11 Referent Per Klausen Til (stede) Distribusjonsliste - Medlemmer som var innkalt, men ikke møtte, er merket med stjerne (*) Sven

Detaljer

NORGES BOWLINGFORBUND Møtereferat 1 av 5

NORGES BOWLINGFORBUND Møtereferat 1 av 5 NORGES BOWLINGFORBUND Møtereferat 1 av 5 Vår referanse Referent Per Klausen Til (stede) Distribusjonsliste - Medlemmer som var innkalt, men ikke møtte, er merket med stjerne (*) Ingrid S. Hansen (ISH)

Detaljer

Sone 4-8 Puljeoppsett til høring Sesong 13-14. NHF Region Vest

Sone 4-8 Puljeoppsett til høring Sesong 13-14. NHF Region Vest Jenter 10 89 lag i klassen 11 9 11 11 Jenter 10 A Jenter 10 A Jenter 10 A Jenter 10 A Apeltun Apeltun 2 Bergen Bjørnar Bergen 2 Bjarg Bønes Rød Bjørnar 2 Fana Bjarg 2 Gneist Bønes Grønn Gneist 2 Bønes

Detaljer

Avdelingsoppsett ungdomsfotball høst 2016

Avdelingsoppsett ungdomsfotball høst 2016 Til alle klubber Dato: 30.06.2016 Sted: Ålesund Side: 1/8 Avdelingsoppsett ungdomsfotball høst 2016 13 og 14 år I aldersklassene 13 og 14 år er det ny nivåpåmelding til høsten. Der har lag fått anledning

Detaljer

Forslag fra Agder Bowlingkrets til nytt ligasystem

Forslag fra Agder Bowlingkrets til nytt ligasystem Forslag fra Agder Bowlingkrets til nytt ligasystem INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 SESONGAVVIKLING... 2 3 HVORDAN ER LIGASYSTEMET I SVERIGE?... 3 4 FORSLAG TIL LIGASYSTEM ELITE... 4 4.1 SPILLEFORM

Detaljer

NORGES BOWLINGFORBUND Møtereferat 1 av 6

NORGES BOWLINGFORBUND Møtereferat 1 av 6 NORGES BOWLINGFORBUND Møtereferat 1 av 6 Vår referanse Referent Per Klausen Til (stede) Distribusjonsliste - Medlemmer som var innkalt, men ikke møtte, er merket med stjerne (*) Sven Tore Iversen (STI)

Detaljer

NORGES BOWLINGFORBUND Møtereferat 1 av 5

NORGES BOWLINGFORBUND Møtereferat 1 av 5 NORGES BOWLINGFORBUND Møtereferat 1 av 5 Vår referanse Referent Per Klausen Til (stede) Distribusjonsliste - Medlemmer som var innkalt, men ikke møtte, er merket med stjerne (*) Ingrid S. Hansen (ISH)

Detaljer

NORGES BOWLINGFORBUND Møtereferat 1 av 5 02 Vår dato Vår referanse FS 2/11

NORGES BOWLINGFORBUND Møtereferat 1 av 5 02 Vår dato Vår referanse FS 2/11 NORGES BOWLINGFORBUND Møtereferat 1 av 5 02 Vår referanse 2011-02-22 FS 2/11 Referent Per Klausen Til (stede) Distribusjonsliste - Medlemmer som var innkalt, men ikke møtte, er merket med stjerne (*) Sven

Detaljer

Høringsutkast til ny seriemodell

Høringsutkast til ny seriemodell H Ø R I N G S U T K A S T T I L N Y S E R I E M O D E L L S I D E 1 Høringsutkast til ny seriemodell Ferdigstilt 4. februar 2011 Serieutvalget har bestått av: Jon Erik Eriksen, Jarle Heitmann, Bjørn-Erik

Detaljer

2. divisjon kvinner Sesongen 1415

2. divisjon kvinner Sesongen 1415 2. divisjon kvinner 2. divisjon i NHF Region Øst og NHF Region Innlandet består av 1 avdeling med 11 lag. De samarbeidende regionene kan dispensere fra bestemmelsene om lagsantall og antall avdelinger

Detaljer

Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd

Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd disponeres slik: Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner:

Detaljer

Kapittel 3. LAGSERIEN

Kapittel 3. LAGSERIEN 3.1 ORGANISERING Kapittel 3. LAGSERIEN 3.1.1 HERRER 3.1.1.1 Innledende bestemmelser 3.1.1.1.1 Den nasjonale lagserien Den nasjonale lagserien består av Stiga-ligaen 1., 2., 3. divisjon og dameserien. Serien

Detaljer

NORGES BOWLINGFORBUND

NORGES BOWLINGFORBUND NORGES BOWLINGFORBUND PROTOKOLL fra Forbundsting 2009 28. 29. mars Thon Hotel Oslo Airport Tingprotokoll 2009 1 av 56 20.04.2009 NORGES BOWLINGFORBUND 0840 OSLO - Besøksadresse: Sognsveien 73 Tlf. 21 02

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden.

1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden. STATUTTER NCF Vedtatt den 25.05.02 med senere endringer senest av 7. juni 2009. 1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden. 2 Regler

Detaljer

NORGES BOWLINGFORBUND Møtereferat 1 av 11 Protokoll Vår dato Vår referanse 2009-10-10 FS 8/09

NORGES BOWLINGFORBUND Møtereferat 1 av 11 Protokoll Vår dato Vår referanse 2009-10-10 FS 8/09 NORGES BOWLINGFORBUND Møtereferat 1 av 11 Protokoll Vår referanse Referent Per Klausen Til (stede) Distribusjonsliste - Medlemmer som var innkalt, men ikke møtte, er merket med stjerne (*) Sven Tore Iversen

Detaljer

Avdelingsoppsett serieperiode 2. Velkommen til NHF Region Midt-Norge

Avdelingsoppsett serieperiode 2. Velkommen til NHF Region Midt-Norge Avdelingsoppsett serieperiode 2 Velkommen til NHF Region Midt-Norge Bakgrunn for og hensikten med nytt seriesystem Bakgrunn: 1. Nasjonalt: NHF-kartlegging 2009/10 som viste at enkeltspillere spiller opp

Detaljer

Oversikt over enkelte endringer som følge av vedtak på Forbundstinget 2010

Oversikt over enkelte endringer som følge av vedtak på Forbundstinget 2010 RUNDSKRIV NR. 11/10 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Fair Play-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Telekiosken Futsalliga Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder Til NFFs komiteer

Detaljer

Kan Grovfjord true Medkila?

Kan Grovfjord true Medkila? Kan Grovfjord true Medkila? Bidrag fra Svein Bertin Simonsen 25.09.2012 Grovfjord har ikke vunnet over Medkila siden siste kamp i 2009 da Richard Normann (scorer her) og Thomas Haugland gjorde hver sin

Detaljer

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis. Nyheter fra 2011 Årets store og spennende lokaloppgjør i bordtennis ALLE BORDTENNISVENNER! Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 11. NOVEMBER 2014

PROTOKOLL STYREMØTE 11. NOVEMBER 2014 Vestfold Fotballkrets Postboks 16, 3249 Sandefjord Nygårdsveien 84, 3221 Sandefjord vestfold@fotball.no http://www.fotball.no/vestfold PROTOKOLL STYREMØTE 11. NOVEMBER 2014 Sandefjord 13.11.14 Til stede:

Detaljer

Til alle klubbene og komiteer i,

Til alle klubbene og komiteer i, BERGEN KRETS Til alle klubbene og komiteer i, Bergen 19.02.2009 Bergen Bowlingkrets, Norges Bowlingforbund, og Hordaland Idrettskrets KRETSTING 2009 -------------------------- Vi viser til tidligere innkalling

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

PULJE NR 1: TORSDAG 5 MAI, KL

PULJE NR 1: TORSDAG 5 MAI, KL PULJE NR 1: TORSDAG 5 MAI, KL. 12 00 1 9 17272 17205 Kjell Lysenstøen Gjøvik BK 2 9 17205 17272 Terje Bondeli Gjøvik BK 3 10 20609 Anja Talgø Olsen Egersund og BK 4 10 16322 Lene Lillelien Gokstad BK 5

Detaljer

Oslo, 15.juni 2015. Det kongelige Nærings- og Fiskeridepartement postmottak@nfd.dep.no

Oslo, 15.juni 2015. Det kongelige Nærings- og Fiskeridepartement postmottak@nfd.dep.no Oslo, 15.juni 2015 Det kongelige Nærings- og Fiskeridepartement postmottak@nfd.dep.no Høring forslag om endring av lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter som ledd i gjennomføring av tre

Detaljer

SERIEKOMITEENS INNSTILLING. Innholdsfortegnelse

SERIEKOMITEENS INNSTILLING. Innholdsfortegnelse SERIEKOMITEENS INNSTILLING. Innholdsfortegnelse 1. Oppnevning 2. Mandat 3. Arbeidsprosess 4. Involvering 5. Innstilling 5.1 Flertallets forslag til opp-/nedrykksordning mellom TS og 1. div. 5.2 Flertallets

Detaljer

300 Serier i Trøndelag Bowlingkrets

300 Serier i Trøndelag Bowlingkrets 1 Terje Melkvik TBK 03.12.1977 2 Bjørn Egil Ludvigsen TBK 91 3 Paal Marius Næss Kjægla 94 4 Konrad Sneeggen TBK NM oppvarming Dora 19.04.1996 5 Per Einar Walstad TBK Kjægleknuser'n Dora 30.01.1997 6 Per

Detaljer

NORGES BOWLINGFORBUND Møtereferat 1 av 5

NORGES BOWLINGFORBUND Møtereferat 1 av 5 NORGES BOWLINGFORBUND Møtereferat 1 av 5 Vår referanse Referent Per Klausen Til (stede) Distribusjonsliste - Medlemmer som var innkalt, men ikke møtte, er merket med stjerne (*) Ingrid S. Hansen (ISH)

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 12. NOVEMBER 2013

PROTOKOLL STYREMØTE 12. NOVEMBER 2013 Vestfold Fotballkrets Postboks 16, 3249 Sandefjord Nygårdsveien 84, 3221 Sandefjord vestfold@fotball.no http://www.fotball.no/vestfold PROTOKOLL STYREMØTE 12. NOVEMBER 2013 Sandefjord 13.11.13 Til stede:

Detaljer

Nffs ArrANGemeNtsseKsJoN

Nffs ArrANGemeNtsseKsJoN Nffs ArrANGemeNtsseKsJoN dersom det skulle oppstå uforutsette situasjoner hvor dere trenger å få kontakt med overordnet myndighet, ring vårt ops - senter! ops - senter 48 13 96 90 dag vestlund tippeligaen

Detaljer

Regler og retningslinjer for NSG Lagserie Match 2016

Regler og retningslinjer for NSG Lagserie Match 2016 Regler og retningslinjer for NSG Lagserie Match 2016 Det vises til Utdrag av NSG Turneringsbestemmelser (TB) 2016. De punktene fra TB som er gjengitt eller vist til i dette dokumentet, er angitt enten

Detaljer

INNHOLD INNHOLDSLISTE 3 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2010 4 VANVIKAN FLERBRUKS OG FOTBALLHALL 6

INNHOLD INNHOLDSLISTE 3 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2010 4 VANVIKAN FLERBRUKS OG FOTBALLHALL 6 2 INNHOLD INNHOLDSLISTE 3 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2010 4 VANVIKAN FLERBRUKS OG FOTBALLHALL 6 LAG OG TERMINLISTER SENIOR 4. DIVISJON 8 SENIOR 5. DIVISJON 9 GUTTER 16 10 GUTTER 14 11 JENTER 12 12 GUTTER 12

Detaljer

KRETSTING 2013. Bergen 22.03.2013. Til alle klubbene og komiteer i, Bergen Bowlingkrets, Norges Bowlingforbund, og Hordaland Idrettskrets

KRETSTING 2013. Bergen 22.03.2013. Til alle klubbene og komiteer i, Bergen Bowlingkrets, Norges Bowlingforbund, og Hordaland Idrettskrets Til alle klubbene og komiteer i, Bergen Bowlingkrets, Norges Bowlingforbund, og Hordaland Idrettskrets Bergen 22.03.2013 KRETSTING 2013 Vi viser til tidligere innkalling til kretsting TORSDAG 04. april

Detaljer

Åpningstider Julen 2012

Åpningstider Julen 2012 Åpningstider Julen 2012 Stjørdal Mandag 24. desember 09.00 13.00 Mellomjulen 27-29.12 10.00 16.00 Narvik Mandag 24. desember Stengt Stengt Hamar ROMJUL 10.00 18.00 Jessheim 27-28. desember 10.00 18.00

Detaljer

Terminliste. juli 2012 EBT 12 Barcelona A 0 - Barcelona / Catalonia Oppdalstreffet E 3r D MP Oppdal

Terminliste. juli 2012 EBT 12 Barcelona A 0 - Barcelona / Catalonia Oppdalstreffet E 3r D MP Oppdal 1 Terminliste juni 2012 Pers Sommertreff 2012 06. - 17. E 3 % S Hallingkast / Pers EWC 07. - 16. A 0 - - Tilburg / Nederland Sommer(kjegla) 14. - 17. A 6 D S Verdal / Levanger 3/4 Maraton 16. - 17. E 18

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

Styrets årsrapport 2015

Styrets årsrapport 2015 Styrets årsrapport 2015 Styret Styret har i 2015 bestått av: Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Ann Kristin Bergh M Bow (1 år) Henning Østrem (1 år) Nina Næss (1 år) Anne Yun Rygh (2 år) Inger Marie Elmer

Detaljer

Resultater 6. runde NM for klubblag 2005. Resultater 5. runde NM for klubblag 2005. Resultater 4. runde NM for klubblag 2005

Resultater 6. runde NM for klubblag 2005. Resultater 5. runde NM for klubblag 2005. Resultater 4. runde NM for klubblag 2005 Resultater 6. runde NM for klubblag 2005 Nøtterøy BK 1-Moss BK 13-131 Heimdal BK 6-Juniorklubben 130-51 Sortland BK 1-Heimdal BK 1 118-70 Sunndalsøra BK 1-Bergen Akademiske BK 1 95-55 Gjøvik og Vardal

Detaljer

INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS

INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS Innhold Side Påmeldingsfrister. 1 Serietilbud og aldersgrenser.. 2 Etteranmelding og trekking av lag 3 Oversikt kretsmestere/avdelingsvinnere.. 3

Detaljer

NORGES BOWLINGFORBUND Møtereferat 1 av 7

NORGES BOWLINGFORBUND Møtereferat 1 av 7 NORGES BOWLINGFORBUND Møtereferat 1 av 7 Vår referanse Referent Per Klausen Til (stede) Distribusjonsliste - Medlemmer som var innkalt, men ikke møtte, er merket med stjerne (*) Sven Tore Iversen (STI)

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

Ny serieordning menn overgangsordning

Ny serieordning menn overgangsordning Ny serieordning menn overgangsordning Ny struktur fra sesongen 2017: 1+1+2+6+24 Tippeligaen (16 lag) OBOS-ligaen (16 lag) PostNord-ligaen (14 lag pr avdeling) Regionligaen (14 lag pr avdeling) Kretsserien

Detaljer

REGLEMENT FOR REGIONAL 1.DIVISJON NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 5

REGLEMENT FOR REGIONAL 1.DIVISJON NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 5 REGLEMENT FOR REGIONAL 1.DIVISJON NORGES BASKETBALLFORBUND Versjon 08.11.2016 Side 0 av 5 Reglement for regional 1. divisjon (1) Generelle bestemmelser Kvinner og Menn rykker opp til/ned fra Kvinneligaen/BLNO

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

REGLEMENT LAVERE DIVISJONER

REGLEMENT LAVERE DIVISJONER REGLEMENT LAVERE DIVISJONER 0 1.0 STRUKTUR FOR LAVERE DIVISJONER... 3 KLASSER... 3 DELTAKELSE I LAVERE DIVISJONER... 3 KONTINGENTER OG SATSER... 3 2.0 ORGANISERING AV LAVERE DIVISJONER... 3 ORGANISERING...

Detaljer

NORGES BOWLINGFORBUND Møtereferat 1 av 6 Vår dato Vår dato: Vår referanse

NORGES BOWLINGFORBUND Møtereferat 1 av 6 Vår dato Vår dato: Vår referanse NORGES BOWLINGFORBUND Møtereferat 1 av 6 : Vår referanse Referent Per Klausen 2008-08-18 FS 6/08 FS 4/08 Til (stede) Distribusjonsliste - Medlemmer som var innkalt, men ikke møtte, er merket med stjerne

Detaljer

NORGES BOWLINGFORBUND Møtereferat 1 av 5

NORGES BOWLINGFORBUND Møtereferat 1 av 5 NORGES BOWLINGFORBUND Møtereferat 1 av 5 Vår referanse Referent Per Klausen Til (stede) Distribusjonsliste - Medlemmer som var innkalt, men ikke møtte, er merket med stjerne (*) Ingrid S. Hansen (ISH)

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009 RAPPORT NR. 2 2009 Juli 2009 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS SØKNADSSKJEMA FOR SAMMENSATT LAG FRA TO ELLER FLERE KLUBBER

TROMS FOTBALLKRETS SØKNADSSKJEMA FOR SAMMENSATT LAG FRA TO ELLER FLERE KLUBBER TROMS FOTBALLKRETS SØKNADSSKJEMA FOR SAMMENSATT LAG FRA TO ELLER FLERE KLUBBER Søknadsfristene er identisk med fristen for å melde på lag i de ulike klassene: For seniorlag og ungdomslag i fotball 15.01

Detaljer

Påmelding til kvalifisering 0. divisjon i klassene J15, J17, G16 og G19 for sesongen 2018.

Påmelding til kvalifisering 0. divisjon i klassene J15, J17, G16 og G19 for sesongen 2018. Til klubbene i NFF Trøndelag Dato: 26.10.2017 Sted: Trondheim Ref.: Kristin Seim Side: 1/5 Påmelding til kvalifisering 0. divisjon i klassene J15, J17, G16 og G19 for sesongen 2018. Vi viser til informasjonsskriv

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale rolle og nærhet til Namdalsregionen

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale rolle og nærhet til Namdalsregionen Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale rolle og nærhet til Namdalsregionen Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord-Trøndelag Styrets vedtak og innspill til Kunnskapsdept. Styret

Detaljer

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 RAPPORT NR. 2 2007 Juni 2007 I Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

OBS OBS OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS OBS OBS KRETSSTYRET: OSLO BEDRIFTSIDRETTSKRETS Ekebergveien 101, 1178 OSLO, Tlf. 22 57 97 70. www.obik.no Bankgiro 9005.08.30828. Telefax. 22 19 10 86. Org.nummer 981 133 137 Leder: Bjørn Oppberget BAMA BIL Nestleder:

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-273-06.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/4 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på

Detaljer

Velkommen til fotballsesongen 2016

Velkommen til fotballsesongen 2016 Nyheter og viktig informasjon foran fotballsesongen 2016 1 Velkommen til fotballsesongen 2016 Dette informasjonsskrivet fra Østfold Fotballkrets gir våre klubber viktig informasjon om nyheter og endringer

Detaljer

NORGES BOWLINGFORBUND Møtereferat 1 av 7 Vår dato Vår dato: Vår referanse

NORGES BOWLINGFORBUND Møtereferat 1 av 7 Vår dato Vår dato: Vår referanse NORGES BOWLINGFORBUND Møtereferat 1 av 7 : Vår referanse Referent Per Klausen 2008-04-21 Til (stede) Distribusjonsliste - Medlemmer som var innkalt, men ikke møtte, er merket med stjerne (*) Ingrid S.

Detaljer

LOKASJONER 2014. NR Lokasjon Type kontor SK

LOKASJONER 2014. NR Lokasjon Type kontor SK LOKASJONER 214 NR Lokasjon Type kontor SK 38 Bryn Oljeskattekontoret 31 Helsfyr SITS/SKD 311 Kalbakken 1 Datahall 312 Kalbakken 3 Printhall 313 Kalbakken 2 Energisenter 152 Molde Skattekontor 12 153 Kristiansund

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

Høring vedrørende forslag fra Seriekomiteen for menn

Høring vedrørende forslag fra Seriekomiteen for menn Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no RUNDSKRIV NR. 18/09 Til klubbene i:

Detaljer

For at spillet skal avvikles på en rettferdig måte er det utarbeidet spilleregler.

For at spillet skal avvikles på en rettferdig måte er det utarbeidet spilleregler. Regelverk Lokalt regelverk for Highscore Trondheim Revisjon 7, Juli 2016 Info: Radikal Dart er elektroniske dartmaskiner, av typen Amerikansk, med «store» dobbel og trippel soner. Radikal Dart maskiner

Detaljer

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets 10.1: Forslag fra Kretsstyret Endring av system for kjøregodtgjørelse. All kjøregodtgjørelse i regi av kretsen skal følge samme satser og benytte samme

Detaljer

Norges Håndballforbund Region SørVest. Seriereglement

Norges Håndballforbund Region SørVest. Seriereglement Norges Håndballforbund Region SørVest Seriereglement Vedtatt på Regionstinget mai 2004 Sist oppdatert 26. februar 2014 Seriereglement NHF Region SørVest 1. BESTEMMELSER FOR NHF REGION SØRVEST 1-1 Generelt.

Detaljer

TIL KLUBBENE 4. desember 2012. Invitasjon til Fotballsesongen 2013 for barn, ungdom og voksen 7er

TIL KLUBBENE 4. desember 2012. Invitasjon til Fotballsesongen 2013 for barn, ungdom og voksen 7er TIL KLUBBENE 4. desember 2012 Invitasjon til Fotballsesongen 2013 for barn, ungdom og voksen 7er Hordaland Fotballkrets inviterer klubbene til ny fotballsesong. Påmelding og godkjenning av lag foretas

Detaljer

Invitasjon til sesongen 2016 for barn, ungdom og senior (7-er)

Invitasjon til sesongen 2016 for barn, ungdom og senior (7-er) Til klubbene i Hordaland Fotballkrets Bergen 8.12.2015 Invitasjon til sesongen 2016 for barn, ungdom og senior (7-er) Hordaland Fotballkrets inviterer klubbene til fotballsesongen 2016. Fristen for påmelding

Detaljer

Reglement for Lavere Divisjoner

Reglement for Lavere Divisjoner Reglement for Lavere Divisjoner 1 av 11 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 0.0 Generelt 4 1.0 Struktur for lavere divisjoner 4 1.1 Klasser 4 1.2 Spillesystem for lavere divisjoner 4 1.3 Organisering

Detaljer

Deltakere Pulje 1: Andreas Meslo Munken BK Sparring. Jesper Mikkelsen Munken BK Sparring

Deltakere Pulje 1: Andreas Meslo Munken BK Sparring. Jesper Mikkelsen Munken BK Sparring Deltakere Pulje 1: Andreas Meslo Jesper Mikkelsen Fredrikke Bøe Oppdal BK Snitt: 174.56 Serier : 295 Beste : 1421 Vant klassemesterskap D på Levanger i 2005. En av norges ivrigste damespillere. Hans Olaussen

Detaljer

G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong.

G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong. G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong. I vårsesongen hadde vi 17 spillere som møtte jamnt opp på trening,noe som resulterte i mange gode kamper i serien. Vi spilte 8 kamper der vi vant 6 og tapte

Detaljer

NORGES BOWLINGFORBUND Møtereferat 1 av 5

NORGES BOWLINGFORBUND Møtereferat 1 av 5 NORGES BOWLINGFORBUND Møtereferat 1 av 5 Vår referanse Referent Per Klausen Til (stede) Distribusjonsliste - Medlemmer som var innkalt, men ikke møtte, er merket med stjerne (*) Sven Tore Iversen (STI)

Detaljer

Prioriterte tiltaksplanområder Havner

Prioriterte tiltaksplanområder Havner Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 Trafikkstasjoner i Akershus fylke Timebestilling gratis Forespørsler og russebilkontroll informasjon Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 377 BILLINGSTAD

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-057-02.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09.00 mandag fredag, fra 1/2 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09.00 på ukedagene (mandag

Detaljer

Norgesmesterskap 2011 for klubblag i bowling på Hønefoss

Norgesmesterskap 2011 for klubblag i bowling på Hønefoss Hønefoss Bowlingsenter 8. - 13. november 2011 har gleden av å invitere alle klubber tilsluttet Norges Bowlingforbund til NM for klubblag 2011. Alle klubber kan delta med to herrelag og to damelag. Det

Detaljer

TILLEGG TIL REGELVERK NPL 2016

TILLEGG TIL REGELVERK NPL 2016 TILLEGG TIL REGELVERK NPL 2016 Dette vedlegget fungerer som ett tillegg til WPBO regelverk for 2016 Innhold 2.1.1 Introduksjon & generell informasjon... 3 2.1.1.1 Registrering og «ranking»... 3 2.1.1.1.1

Detaljer

Årsberetning 2009. Oslo Bowlingkrets

Årsberetning 2009. Oslo Bowlingkrets Årsberetning 2009 Petter Hansen, Solli BK Europamester 2009 Innholdsfortegnelse: 1. Styrets sammensetning... 3 2. Styrets Intensjoner... 4 3. Organisasjon... 4 4. Klubbene i OBK... 5 5. Aktiviteter...

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER FOR HERRE-SERIENE

GENERELLE BESTEMMELSER FOR HERRE-SERIENE GENERELLE BESTEMMELSER FOR HERRE-SERIENE A. Lag som uten gyldig grunn ( kfr. Kampreg. 9 ), unnlater å møte til kamp bøtelegges med kr. 10.000, og kampen settes primært opp på nytt. Ved gjentagelse diskvalifiseres

Detaljer

Med dette høringsnotat ønsker forbundsstyret å høre organisasjonen før konkrete forslag fremmes for tinget i 2016.

Med dette høringsnotat ønsker forbundsstyret å høre organisasjonen før konkrete forslag fremmes for tinget i 2016. Høringsnotat organisasjonsutvikling forslag om justeringer i NFFs valgordninger, funksjonstid for tillitsvalgte og organisering av valg på fotballtinget Innledning Tinget i 2014 vedtok betydelige justeringer

Detaljer