Nidarvoll og Sunnland barnehager. Småbarn Årsplan Sunnland barnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nidarvoll og Sunnland barnehager. Småbarn Årsplan 2015. Sunnland barnehage"

Transkript

1 Nidarvoll og Sunnland barnehager Småbarn Årsplan 2015 Sunnland barnehage

2 Årsplan 2015 spesifikk del SUNNLAND BARNEHAGE - SMÅBARN Arbeidet vårt skal bygge på enhetens visjon: Sammen - på jakt etter magiske øyeblikk! Grunntankene for øvrig står i den generelle delen av årsplanen, og ligger til grunn for alt vi gjør. Dette er viktig å lese, og må sees i sammenheng. Årsplanen følger kalenderåret. PRESENTASJON AV AVDELINGENE AURORA Aurora er en småbarnsavdeling med 14 barn, 0-3 år. Vi er fire faste ansatte som jobber her, men i perioder kan det i tillegg være folk i utplassering her (NAV, vikarer eller elever). PERSONALET Kjærsti Grønsleth 100 % pedagogisk leder. Utdannet førskolelærer med erfaring fra skole, SFO og barnehage. Har erfaring fra både små og storbarnsavdeling. Ansatt som pedagogisk leder ved enheten i Anette Johansen 100 % pedagogisk leder. Startet ved enheten i Har jobbet både på storbarn og småbarnsavdeling. Morten Ørnes Utdannet førskolelærer, men er ansatt på avdelingen som assistent. Har erfaring fra både storbarn og småbarn. Eva Bjørset 95 % assistent. Har jobbet i barnehagen siden den ble offisielt åpnet i Barnegruppa: Vi har 7 barn født i 2012 (5 gutter og 2 jenter) og 7 barn født i 2013 (4 gutter og 3 jenter). Vi gjør vårt beste for å dele opp barnegruppa slik at barna kan få utfordringer som samsvarer med alderen sin. SOKRATES

3 Sokrates er en småbarnsavdeling med 10 barnehageplasser. Barnegruppas sammensetning varierer fra år til år. Enkelte år har vi også delte plasser, slik at totalt antall barn er flere enn ti. I skrivende stund er det følgende fordeling på alder: Født i 2012: 5 barn Født i 2013: 5 barn PERSONALET Vi er tre faste ansatte som jobber her. I perioder kan det i tillegg være folk i praksis eller arbeidstrening her fra NAV og ulike skoler (studenter, elever) og lignende. Barbro Rånes 100 % pedagogisk leder Utdannet førskolelærer i 1998 fra Dronning Mauds Minne, videreutdanning i pedagogikk og spesialpedagogikk. Jobbet i ulike barnehager, men først ved Sunnland barnehage fra Edna Maria Lundquist 100 % barnehageassistent Er født i Brasil, men har bodd mange år i Trondheim. Jobbet først ved Nidarvoll barnehage, og fra høsten 2010 ved Sunnland barnehage Tove Karlsen 100 % barne- og ungdomsarbeider Jobbet ved Sunnland barnehage siden 2002 Det er vikar for Tove hver onsdag

4 KONTAKTINFORMASJON Sentralbord Aurora Sokrates: Epost: FORELDRESAMARBEID Et godt foreldresamarbeid er svært viktig på småbarnsavdeling, da barna selv ikke kan fortelle så mye om hva de har opplevd. Årsplanen og månedsbrevet er viktige dokumenter for at dere foreldre skal få informasjon om hva vi gjør og hvordan barna deres har det. I tillegg legger vi stor vekt på den daglige samtalen ved henting og bringing. To ganger i året er foreldresamtaler, og ellers etter behov. Vi ønsker gjerne tilbakemelding fra dere, både det dere synes er bra, og det som kan bli bedre. Sammen skal vi skape avdelinger der alle skal føle seg trygge og velkommen, og hvor alle skal få utfordringer som passer den enkelte der de er akkurat nå!

5 PEDAGOGISK ARBEID PÅ SMÅBARN Planleggingen av det pedagogiske arbeidet i barnehagen blir gjort med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagen, Lov om barnehager, vedtekter i Trondheim kommune, barnehagens felles satsningsområder og lederavtalen til styrer. Vi har latt oss inspirere av Reggio Emilias filosofi når det gjelder synet på barns læring og utvikling. Utgangspunktet for Reggio Emilias tenkning er at alle barn er født med iboende muligheter for utvikling. De voksnes rolle er å lytte til barnet, og legge til rette for at barnet utvikler seg videre. Det er tre faktorer det legges spesielt vekt på; Den måten de voksne forholder seg til barna, barnas iboende muligheter og rommet som den tredje pedagog. Det fysiske miljøet barnet oppholder seg i er viktig for å fremme læring, nysgjerrighet og skaperglede. Rommet skal gi mulighet for gode møter mellom de som oppholder seg der. Dette er grunnlaget for det pedagogiske arbeidet på småbarn, sammen med barnehagens visjon: Sammen - på jakt etter magiske øyeblikk Grunntanker for barnehagenes pedagogikk er nærmere beskrevet i Årsplanens generelle del.

6

7 ARBEID MED TEMA/PROSJEKT 2014 Barnehagen har i sin helhet valgt å satse på ergonomi, både for å ivareta de ansattes helse, samt å bidra til å øke selvstendigheten til barna. La mæ få klare det sjøl heter prosjektet og har fokus på ergonomi. Barn og rom vil bli et underprosjekt av dette, da vi må legge bedre til rette i rommet for at barnet skal få klare det sjøl. Dette er en videreføring fra forrige barnehageår. Som det også kommer fram i den generelle delen, så kommer vi til å jobbe med tilknytning som tema i 2014 I tillegg har vi prosjekter som vi velger ut ifra barnegruppas interesser, eller temaer vi tror barnegruppa vil finne spennende. Vi deler ofte barna opp i mindre grupper når vi jobber med prosjekt, og prosjektets varighet varierer ut ifra barnas interesse for temaet. Vi samarbeider mellom småbarnsavdelingene; drar av og til sammen på turer, felles formingsprosjekter osv. Det er kjempe spennende å bli kjent med andre barn på andre avdelinger. Noen av de møter de igjen når de starter på storbarn. For å synliggjøre og dokumentere hva vi holder på med, er månedsbrevene viktige. Der skriver vi hva holder på med, og hvordan vi tenker veien videre. Vi ønsker også å synliggjøre arbeidet gjennom bilder og sitater. Månedsplanen inneholder ofte de faste tingene vi gjør fra uke til uke.

8 DAGSRYTME FOR SMÅBARN KL. HVA 07:15 Mulighet for å levere barn på Stuan Småbarnsavdelingene åpner Frokost. Frileik 0930 Påkledning Utelek. Ca 10:50 avkledning. Håndvask. Sangstund Aurora Måltid. 11:45 Sokrates Bleieskift / do-trening. Fra 12 Soving / hviling. ca14.30 Fruktmåltid. 15:00 Tilrettelagte aktiviteter, frilek eller utetid Barnehagen stenger. KOMMENTAR TIL DAGSRYTMEN Barnehagen åpner. Personalet tar imot barn og foreldre, og henter eventuelt barn som er levert på Stuan. Vi ønsker at barn og foreldre skal føle seg velkomne og beskjeder kan formidles. Foreldrene sørger for at barna vasker hendene når de er ankommet barnehagen. Frokost: Barna kan spise frokost etter hvert som de kommer. Sokrates serverer grøt hver mandag, mens Aurora har valgt å vente med dette til over jul da det er en stor overvekt av 1 åringer som ikke spiser selv enda i deres barnegruppe. Vi ønsker at barnet har med en sunn matpakke, gjerne med litt frukt og grønt. Frokost er en fin start på dagen og en viktig arena for samtale. Frokosten avsluttes kl. 09:00 og de som kommer etter det må ha spist hjemme. Frileik/prosjekt: Voksne tilrettelegger for lek og utforskning. Dersom vi jobber med prosjekt er det i dette tidsrommet vi jobber med det. Den frie leiken er en arena for utvikling av språk, identitet, samspill med andre, og gir mulighet for mestring og læring. Rydding før påkledning: Barn og voksne rydder sammen. De voksne er modeller for barna, samt veiledere. Det er viktig å lære seg å ta vare på ting og vite at i barnehagen har ting faste plasser. Påkledning: Vi har fokus på mestring etter alder og modenhet. De voksne benevner og oppmuntrer underveis. Vi ser at til og med de aller minste barna kjenner igjen tingene sine og at det er utgangspunkt for å greie mere. Barnehagen har som satsningsområde prosjektet

9 «La mæ få klar det sjøl» og vi ser at de hjelper både seg selv og andre etter en stund. De viser tydelig mestringsglede og empati med andre gjennom dette prosjektet. Det er viktig å ha tidlig fokus på dette slik at barna er mest mulig selvhjulpne når de går over på storbarnsavdeling. Sokrates har en liten fruktbit før de går ut slik at det ikke skal gå for lang tid mellom frokost og lunsj. Utelek: Vi har frileik ute i all slags vær for at barna skal få oppleve gleden av å være ute. Utelek er en viktig arena for utvikling av grovmotoriske ferdigheter og bli kjent med barn og voksne fra andre avdelinger. Uteleken bidrar til å bli kjent med andre lekematerialer som for eksempel sand, vann, jord, trær, utforskning av innsekter og kjøkkenhagen hvor man kan smake litt på det som vokser der. Sangstund: Samlingsstunda har fast ramme med» god morgen sang», og avsluttes med en «gå til bordet» sang. Vi har varierte sanger som ofte har sammenheng med årstider og tema vi jobber med. Vi legger ofte til rette for sanger med bevegelse da vi ser at dette fenger barna mer enn bare sang. Noen ganger har vi også dans og musikk. Måltid: Vi legger til rette for et hyggelig måltid hvor vi har en fin anledning til å benevne, lære å vente på tur, samtale og smøre på selv etter hvert. Vi deler barnegruppa for å få mest mulig ro rundt måltidet. Barnehagen satser på å servere sunn mat; brødmåltid og varmmat en gang i uka. Bleieskift: Før soving får alle barna nye bleier. På stellebordet har man en fin mulighet for en til en kommunikasjon mellom barn og voksen. Det er viktig at vi greier å skape gode relasjoner mellom barn og voksne. Do-trening foregår i samarbeid mellom barnehagen og hjemmet. Soving/hviling: Barna legger seg på faste plasser. Hviling skaper balanse mellom aktivitet og ro. Barnehagehverdagen er hektisk og det kan hende at barn har behov for mere søvn/hvile her enn hjemme. Det er viktig for barna å kunne «ta seg igjen». Søvn er viktig for læring og utvikling. Dersom barnet skal nyttiggjøre seg av det pedagogiske tilbudet i barnehagen, er det helt nødvendig at det er uthvilt. Fruktmåltid: Barna blir tilbud frukt og har anledning til å spise medbrakt matpakke. Det er viktig med hyppige måltider til små barn. Vi har et bleieskift i forbindelse med fruktmåltidet. Om barnet blir hentet under fruktmåltidet ber vi om at dere enten venter med å vise dere til de er ferdig med å spise, eller henter barnet og avslutter måltidet. Frileik inne eller ute på ettermiddagen. Når barnet blir hentet er det viktig at dere gir beskjed til en voksen på avdelingen, stikk innom avdelingen for å se om det er tøy som skal taes med hjem og les på infotavla i gangen. Barnehagen stenger kl 16:30 og da er arbeidsdagen for de ansatte over. Dersom du har behov for informasjon eller samtale bør du komme i god tid før stenging eller avtale tidspunkt en annen dag.

10 HVERDAGSAKTIVITETER Det er viktig å presisere at det å jobbe med prosjekter bare er en liten del av hverdagen til barna. Vi jobber for å etablere gode hverdagsrutiner, slik at de blir verdifulle møter og skaper forutsigbarhet i hverdagen. De ulike punktene i dagsrytmen er nøye gjennomtenkt og fungerer bra for oss. Mye av det vi har beskrevet i det pedagogiske arbeidet inngår i hverdagsaktivitetene, spesielt i den perioden på dagen der barna har mulighet for å velge leken selv. Her er det viktig at de voksne er delaktige og oppmerksomme. De voksne må lytte til barna og hjelpe dem videre i både lek og konflikter. Aurora velger å fortsette med 2-års klubben. (gjelder for de barna som har sitt siste år på småbarn) Å ha si egen klubb er kjempe spennende! Innholdet på klubben vil variere fra årstid og tema.

11

12 RAMMEPLANEN HAR 7 FAGOMRÅDER Slik jobber vi med dem på småbarn: Fagområde Kommunikasjon, språk og tekst Kunst, kultur og kreativitet Hvordan Dette er et naturlig hovedområde for barna på småbarn, siden så mange er på vei med språket sitt. Benevning og pekebøker er daglig i bruk, og vi prøver å forstå det barna kommuniserer til oss. Vi voksne må anstrenge oss for å tolke det barna prøver å si. Vi benevner det vi gjør i hverdagen, og tingene omkring oss. Fagområdet ivaretas både ved å la barna få mulighet til å uttrykke seg gjennom musikk, drama, dans, maling osv, samt ved å dra på profesjonelle kulturtilbud. Vi prøver også å få profesjonelle utøvere til å komme til barnehagen. Hvordan vi voksne tilrettelegger i rommene, og hva vi tilbyr av ulike materialer, påvirker og inspirerer barna til lek, læring og kreativitet. Natur, miljø og teknikk Barnehagen har et stort miljøengasjement, og vi har miljøsertifiseringen Grønt flagg. Vi har et nytt miljøtiltak hvert år, som vi viderefører fra år til år. Dette barnehageåret skal vi innføre gjenbruksposer, som barna skal ta med skittent og vått tøy i. Det er utarbeidet miljøregler knyttet til posene. Skifte i årstider er at naturlig tema å jobbe med på småbarn. Vi konsentrerer oss særlig om fargeendringene i naturen.

13 Nærmiljø og samfunn Vi starter året med å bli kjent med alle barna i gruppa og familien deres. På småbarn er det viktig å bli kjent og trygg. Det er først og fremst inne og ute i barnehagen vi er til å begynne med, men etter hvert drar vi på turer i nærmiljøet vårt. Vi drar til butikken, på barneskolen, lekeplassene i området og vi besøker den andre barnehagen vår. På våren drar vi med buss litt lenger bort. Antall, rom og form Dette er et område små barn er svært opptatt av. De snakker om farger, størrelser og de teller og sorterer. De er opptatt av sirkler, firkanter og streker. Vår oppgave er å være bevisst på hvilke begrep vi bruker, og samtidig passe på at det er tilgjengelig materiale som stimulerer og øker barnas lærelyst. Dette er et område små barn er svært opptatt Kropp, bevegelse og helse Et område vi jobber med daglig gjennom utelek, fokus på et sundt kosthold, og ikke minst balansen mellom aktivitet og hvile. Vi tilrettelegger avdelingen for at barna skal kunne bruke hele kroppen sin i utforsking og lek

14 Etikk, religion og filosofi Etikk og filosofi er vi innom hver dag blant annet ved at vi snakker om hvordan vi skal være mot hverandre, hvordan vi kan gjøre andre glad og hvorfor noen er triste. Vi ønsker også å stimulere barna til å se på verden rundt seg på en filosofisk måte ved å undre oss sammen med dem og skape nysgjerrighet. Religion er et mindre tema hos oss, men vi snakker om kristne verdier ved jul og påske, og tar hensyn til at barn i gruppen kan ha en annen religion.

15 ÅRETS GANG PÅ SMÅBARN AUGUST Oppstart for nye barn. Bli kjent med barnehagen og hverandre SEPTEMBER *Foreldremøte *Høste fra kjøkkenhagen OKTOBER *Foreldresamtaler NOVEMBER * foreldresamtaler JULI SOMMER! JUNI Prosjekt Barn og rom Ergonomi og pedagogikk La mæ få klar det sjøl Grønt flagg Tilknytning DESEMBER *Adventsamlinger *Juleverksted *Barnas julebord JANUAR *Sommerfest *Foreldremøte for nye foreldre MAI *Dugnad *17.mai markering i barnehagen. *Foreldresamtaler APRIL *Påskefrokost *Påske som tema MARS * Vår som tema *vi planter frø i potter inne *Vinteraktiviteter Lek/utforsking av snø og is FEBRUAR *Karneval, fastelaven og vinteraktiviteter.

16 PRAKTISKE OPPLYSNINGER Åpningstider: Barnehagens åpningstid er Gi beskjed dersom barnet ikke kommer innen kl. 09:30. Dersom dere kommer etter kl.9.00, må barnet ha spist barnet frokost hjemme. Info: Vi sender ut månedsoversikt og månedsbrev hver måned. Der står det hvilke planer vi har og om det vi har gjort/holder på med. Vi oppfordrer dere til å lese det som henger opp på infotavla og lese på tavla i gangen. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Havregrøt til frokost på Sokrates. Aurora avdelingsmøte Møtevirksomhet i barnehagen Sokrates avdelingsmøte Varm lunsj Turer: Vi går på tur i nærmiljøet de gangene vi ser at det lar seg gjøre, først og fremst på våren. Sykdom: Regelverket i Trondheim kommune sier at barn skal holdes hjemme i 48 timer etter siste gang man kastet opp eller har hatt diare. Dersom barnet har feber, bør de få en feberfri dag hjemme før de kommer tilbake til barnehagen. Klær og utstyr: Det er veldig viktig at dere merker alle klærne til barnet! Følg med at det er nok skifteklær i kurva og at barnet har nok klær, og riktige klær for årstidene. Vi anbefaler ull på vinteren. Spør gjerne om det er noe dere lurer på! Henting: Dersom andre enn dere foreldre skal hente barnet skal vi ha beskjed. Foreldresamtaler: Det vil bli foreldresamtale i oktober/november og mai. Vi må få beskjed dersom dere skifter telefonnummer eller epost adresse. Til slutt er det viktig for oss på småbarn at gjennom varierte og rike opplevelser innenfor ulike områder skal barna få et barnehageår som gir glede, utfordringer og mange gode minner.

17 Trondheim kommune Nidarvoll og Sunnland barnehager Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim pi12813 Layout og print: Grafisk senter, Tk Opplag: 20 Januar 2015

Nidarvoll og Sunnland barnehager. Årsplan Sunnland barnehage - småbarn

Nidarvoll og Sunnland barnehager. Årsplan Sunnland barnehage - småbarn Nidarvoll og Sunnland barnehager Årsplan 2016 Sunnland barnehage - småbarn Årsplan 2016 spesifikk del SUNNLAND BARNEHAGE - SMÅBARN Arbeidet vårt skal bygge på enhetens visjon: Sammen - på jakt etter magiske

Detaljer

Årsplan 2013 spesifikk del SUNNLAND BARNEHAGE - AVDELING AURORA

Årsplan 2013 spesifikk del SUNNLAND BARNEHAGE - AVDELING AURORA Årsplan 2013 spesifikk del SUNNLAND BARNEHAGE - AVDELING AURORA Arbeidet vårt skal bygge på enhetens visjon: Sammen - på jakt etter magiske øyeblikk! Grunntankene for øvrig står i den generelle delen av

Detaljer

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen ÅS KOMMUNE Periodeplan for Solstrålen September- november 2010 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkomne til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Vi er ferdig med tilvenningsperioden

Detaljer

Årsplan 2013 spesifikk del SUNNLAND BARNEHAGE, AVDELING SOKRATES

Årsplan 2013 spesifikk del SUNNLAND BARNEHAGE, AVDELING SOKRATES Årsplan 2013 spesifikk del SUNNLAND BARNEHAGE, AVDELING SOKRATES PRESENTASJON AV AVDELINGEN Barnegruppe Sokrates er en småbarnsavdeling på Sunnland barnehage med 10 barnehageplasser, 0-3 år. Barnegruppas

Detaljer

PLAN FOR AUGUST 2014 - LOPPA

PLAN FOR AUGUST 2014 - LOPPA PLAN FOR AUGUST 2014 - LOPPA Uke/ fagområde Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31 1. 32 Kommunikasjon, språk og tekst 4 Velkommen til Thea, Oliver S, Solan. 5. Velkommen til Neo. 6. 7. Velkommen

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Halvårsplan for Marihøna Våren 2015

Halvårsplan for Marihøna Våren 2015 Ytre Enebakk barnehage Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Våren 2015 1 Innhold 1. Innledning 2. Våre temaer og mål for perioden 3. Dokumentasjon og evaluering 4. Praktiske opplysninger

Detaljer

Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. På Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger.

Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. På Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger. ÅS KOMMUNE INNLEDNING Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger. Personalgruppen består av: 1. Hilde J. Khayre (teamleder

Detaljer

LILLA AVDELING BARNEHAGEÅRET 2015/2016

LILLA AVDELING BARNEHAGEÅRET 2015/2016 LILLA AVDELING BARNEHAGEÅRET 2015/2016 EKNE BARNEHAGE-BURSFLATA 27 7624 EKNE- TLF.74053165 ekne.barnehage@levanger.kommune.no Årsplan må ses i sammenheng med virksomhetsplanen INNHOLD I ÅRSPLAN NAVNELISTE

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Videre har vi hatt fokus på de to satsningsområdene for 2009. Matematisk kompetanse og språk.

Videre har vi hatt fokus på de to satsningsområdene for 2009. Matematisk kompetanse og språk. ÅS KOMMUNE EVALUERING AV FORRIGE PERIODE Vinteren har virkelig vært tilstede i år, og vi har gledet oss masse over snøen. Vi har akt, laget snømenn, laget snøhuler og virkelig boltret oss. Turene til bål

Detaljer

Årsplan 2013 spesifikk del SUNNLAND BARNEHAGE - AVDELING LOFTET

Årsplan 2013 spesifikk del SUNNLAND BARNEHAGE - AVDELING LOFTET Årsplan 2013 spesifikk del SUNNLAND BARNEHAGE - AVDELING LOFTET Velkommen til avdeling Loftet på Sunnland barnehage. Arbeidet vårt skal bygge på enhetens visjon: Sammen - på jakt etter magiske øyeblikk!

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

PERIODEPLAN. August og september 2012 FUGLEREDET

PERIODEPLAN. August og september 2012 FUGLEREDET PERIODEPLAN August og september 2012 FUGLEREDET INNLEDNING Velkommen til et nytt barnehageår på Fugleredet. Vi er allerede godt i gang med å ta i mot nye barn. Vi vil i alt bli 16 barn fordelt på 14 plasser.

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING KNOTTEN VINTER/VÅR 2016

PERIODEPLAN FOR AVDELING KNOTTEN VINTER/VÅR 2016 PERIODEPLAN FOR AVDELING KNOTTEN VINTER/VÅR 2016 Det mest avgjørende som skjedde oss da vi var barn, var at det var kjærlige øyne som så oss. Så oss med glede og varme. Ikke fordi vi hadde de og de gode

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 09/10 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler. Nå

Detaljer

PERSONALET: BARNEGRUPPEN

PERSONALET: BARNEGRUPPEN PERSONALET: Siren Benedicte Quandt: pedagogisk leder Cecilie Bjørkelund: barne og ungdomsarbeider Pakamart Kopol: assistent Silje Kleppe: lærling TELEFONNR. DIREKTE: 55513122 BARNEGRUPPEN Det er 19 barn

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

ÅRSHJUL. Knøttekroken 2015/2016

ÅRSHJUL. Knøttekroken 2015/2016 ÅRSHJUL Knøttekroken 2015/2016 INNLEDNING Velkommen til et nytt og spennende barnehageår i Ping Vinn barnehage. Vi i Ping Vinn barnehage bygger vår virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet som er fastsatt

Detaljer

Halvårsplan for Revehiet Vår 2016

Halvårsplan for Revehiet Vår 2016 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Revehiet Vår 2016 Side 1 av 14 Innhold 1 Innledning 3 2 Revehiet våren 2016 3 Personalet 4 Barnegruppa 4 Dagsrytmen på Revehiet 5 Viktige datoer 5 Bursdager

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 14 / 15. 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler.

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST

MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST Vi ønsker alle nye og gamle foreldre velkommen til et nytt barnehageår. Håper alle gleder seg til å treffe igjen gamle venner og knytte nye vennskap. BLI KJENT OPPLEGGET

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

ÅS KOMMUNE. Direktenummer til Barkus: 64 97 42 89 VINTERBRO BARNEHAGE Gråbeinstien 21407 Vinterbro

ÅS KOMMUNE. Direktenummer til Barkus: 64 97 42 89 VINTERBRO BARNEHAGE Gråbeinstien 21407 Vinterbro ÅS KOMMUNE Direktenummer til Barkus: 64 97 42 89 VINTERBRO BARNEHAGE Gråbeinstien 21407 Vinterbro ÅS KOMMUNE Direktenummer til Barkus: 64 97 42 89 VINTERBRO BARNEHAGE Gråbeinstien 2 1407 Vinterbro PERIODEPLAN

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014

Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014 Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014 BARNEHAGEÅRET 2013-2014: Vi er en barnegruppe på 16 stk født i 2009. De voksne som kommer til å være på avdelingen er: Pedagogisk leder: Camilla Abrahamsen

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

Tonstad Barnehage. Årsplan 2013-2015

Tonstad Barnehage. Årsplan 2013-2015 Tonstad Barnehage Årsplan 2013-2015 Gjennom årsplanen ønsker vi å beskrive noen grunntanker, peke på arbeidsmåter og refleksjoner som er grunnlaget for vårt møte med barna i barnehagen. For personalet

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

Årsplan for Glomfjord barnehage. Barnehageåret 2011/2012

Årsplan for Glomfjord barnehage. Barnehageåret 2011/2012 Årsplan for Glomfjord barnehage Barnehageåret 2011/2012 Velkommen til et nytt barnehageår!. Vi vil ønske nye og gamle barn velkommen til et nytt barnehageår, og vi vet at vi går et spennende år i møte.

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 / 2016 NÆRSNES BARNEHAGE NÆRSNES BARNEHAGE SUNDBYVEIEN 5B 3478 NÆRSNES. post@naersnes-barnehage.no www.naersnes-barnehage.

ÅRSPLAN 2015 / 2016 NÆRSNES BARNEHAGE NÆRSNES BARNEHAGE SUNDBYVEIEN 5B 3478 NÆRSNES. post@naersnes-barnehage.no www.naersnes-barnehage. ÅRSPLAN 2015 / 2016 NÆRSNES BARNEHAGE SUNDBYVEIEN 5B 3478 NÆRSNES post@naersnes-barnehage.no www.naersnes-barnehage.no NÆRSNES BARNEHAGE 1 Innledning Velkommen til Nærsnes barnehage. Årsplanen 2015/16

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2015/2016

Årsplan for Trollebo 2015/2016 Årsplan for Trollebo 2015/2016 August: Det første møte Fokus: tilvenning og relasjoner Mål: Barna skal bli trygge og vant med sin nye hverdag For mange av dere er denne høsten en spennende tid da dere

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. ET RIKT LIV MED ENKLE MIDLER (Arne Næss, 1991)

ÅRSPLAN 2014-2015. ET RIKT LIV MED ENKLE MIDLER (Arne Næss, 1991) ÅRSPLAN 2014-2015 ET RIKT LIV MED ENKLE MIDLER (Arne Næss, 1991) 1 Lovgrunnlag Alle barnehager skal drives etter Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagen med tilhørende temahefter. I tillegg har hver

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Tronstua barnehage. Avdelingenes planer for august, september, oktober, november, desember og januar i barnehageåret 2015-2016.

Tronstua barnehage. Avdelingenes planer for august, september, oktober, november, desember og januar i barnehageåret 2015-2016. A rsplan, spesiell del 1 Tronstua barnehage Felles for alle avdelinger er fokus på vennskap og relasjoner. Avdeling Gullegget går en spennende høst i møte hvor de i felleskap og i mindre grupper skal ut

Detaljer

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul.

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul. Årsplan 2009-2010 Barnehage Avd.Gul. 1 Personalet: Solveig Garlid Pedagogisk leder, 100 % Laila Gundersen Fagarbeider, 100 % Kine Sofie Ofte Grimeland Fagarbeider, 100 % Bente Grey Førskolelærer, 100 %

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING MAUREN VINTER 2016

PERIODEPLAN FOR AVDELING MAUREN VINTER 2016 PERIODEPLAN FOR AVDELING MAUREN VINTER 2016 I løpet av barnets to første leveår er tilknytning en sentral utviklingsoppgave for oss, og er derfor et viktig fokusområde for småbarnsavdelingene. En god tilknytning

Detaljer

VELKOMMEN TIL GRÅKALLEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL GRÅKALLEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL GRÅKALLEN BARNEHAGE Oppdatert 13.01.2016 INNLEDNING Vi i barnehagen ønsker dere velkommen til Gråkallen barnehage. Velkommen til Gråkallen barnehage er et hefte med generell informasjon for

Detaljer

FJELLHAGEN BARNEHAGE

FJELLHAGEN BARNEHAGE FJELLHAGEN BARNEHAGE Årsplan 2015/2016 Om Fjellhagen barnehage Fjellhagen barnehage ble åpnet med tre avdelinger i 1979. Ved siden av lå Førskolen for hørselshemmede, som ble Mellomfjell barnehage med

Detaljer

August. Velkommen til nytt barnehageår på Middagstuva!

August. Velkommen til nytt barnehageår på Middagstuva! August Velkommen til nytt barnehageår på Middagstuva! De første ukene vil vi ha fokus på å komme i gang igjen etter en god sommer og vi vil bli kjent med nye barn som skal begynne hos oss. Vi ønsker at

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2015. Hei alle sammen og VELKOMMEN til et nytt barnehage år! Vi har sakte men sikkert startet tilvenningen for nye barn inne på Sølje. Det er hele 8 nye barn som

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GUL OPAL

PERIODEPLAN FOR GUL OPAL PERIODEPLAN FOR GUL OPAL MÅNED: AUGUST TEMA FOR PERIODEN: BLI KJENT OG TRYGG I BARNEHAGEN. Innkjøring / bli kjent med hverandre, barn, foreldre og ansatte i barnehagen. Bli kjent med barnehagen og uteområdet.

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Avdelingsplan for Småkryp Barnehageåret 2014/2015

Avdelingsplan for Småkryp Barnehageåret 2014/2015 Avdelingsplan for Småkryp Barnehageåret 2014/2015 INNHOLDSFORTEGNELSE v Innledning s.3 v Barnehagehverdagen s.4 - Barnegruppa på Småkryp s.4 - Personalet på Småkryp s.4 - Dagsrytmen på Småkryp s.4 - Ukeplan

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET.

RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET. RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET. Litt om avdelingen. Frøya er en småbarnsavdeling, dvs. barn som er fra 1 til 3 år. I år er vi 13 barn til sammen, 5 jenter og 8 gutter. Hverdagen vår er preget av faste

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2009/2010 FOR HØYSPENTEN ART BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2009/2010 FOR HØYSPENTEN ART BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2009/2010 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.1 Personalet

Detaljer

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2009 Trygghet og glede hver dag! FORORD Årsplan -2009 Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1 Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2010 Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287 Periodeplan september - november 2010 1 Innledning Sommerferien er over og et nytt barnehageår er godt i

Detaljer

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss.

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. 2014-2015 1 INNLEDING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår.

Detaljer

Innledning Evaluering av forrige periode

Innledning Evaluering av forrige periode Innledning Nå har vi lagt mange snøfylte måneder bak oss. De har vært sterkt preget av kulde, og vi har derfor måttet være mye inne i vinter. Mye av snøen har nå begynt å smelte og våren står for hell.

Detaljer

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser PROGRESJONS DOKUMENT Barnehagene i SiT jobber ut fra en felles pedagogisk plattform. Den pedagogiske plattformen er beskrevet i barnehagenes årsplaner. Dette dokumentet viser mer detaljer hvordan vi jobber

Detaljer

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage.

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Vår 2014 1 Hei! Dette er en halvårsplan for vårhalvåret 2014. Vi er fortsatt den samme barnegruppa, så vi vil holde på fokuset vi hadde i høst med

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

SOMMERPLAN REVEHIET 2015

SOMMERPLAN REVEHIET 2015 SOMMERPLAN REVEHIET 2015 SOMMER! En sommerplan er miniutgaven av en vanlig periodeplan. Den inneholder en kort vurdering av året som har gått, litt informasjon om hva vi skal gjøre i sommerukene, praktiske

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR ROMPETROLLENE- DESEMBER-2015

MÅNEDSPLAN FOR ROMPETROLLENE- DESEMBER-2015 MÅNEDSPLAN FOR ROMPETROLLENE- DESEMBER-2015 Fokus for desember måned: JUL og SANGER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 49 30. 01 HIPP HIPP HURRA ELDANA BLIR 2 ÅR 02. TURDAG 03. 04. HIPP HIPP HURRA

Detaljer

Å R S P L A N ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012

Å R S P L A N ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012 ÅRSPLAN ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012 Denne årsplanen gjelder fra 15. september 2011 til 15.september 2012. Velkommen til Engesland barnehage! Barnehagen har 2 avdelinger og eies og drives av Birkenes

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15 MOSVOLD BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2014-15 MOSVOLD BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-15 MOSVOLD BARNEHAGE BARNEHAGENS VISJON Seksjon undervisning: Lære for livet Det vi ønsker at barna skal lære for livet er at de er betydningsfulle og at de er en del av et fellesskap. Vår

Detaljer

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014 AUGUST 2013 Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Arbeidsmåter: - Fast dagsrytme - Innarbeide gode rutiner - Lage/ vise familiegalleri

Detaljer

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 Presentasjon av Kasper: Avdelingen består av 13 barn og 3 voksne. Barna på Kasper, 9 jenter og 4 gutter; Ei jente født i 05 6 jenter født i 06 3 gutter og 2 jenter født

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2013. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2013. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2013 Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi på Tyrihans er: Trine Anita Skretteberg, pedagogisk leder, 90 % stilling. - Assisterende styrer 10%. Janka

Detaljer

VELKOMMEN TIL NASSE NØFF 2013/2014

VELKOMMEN TIL NASSE NØFF 2013/2014 VELKOMMEN TIL NASSE NØFF 2013/2014 Vi vil benytte anledningen til å ønske alle velkommen til et nytt og spennende barnehageår! Nasse nøff teamet består av 6 jenter og 6 gutter i alderen 1-3 år. De voksne

Detaljer

Periodeplan for Solstrålen

Periodeplan for Solstrålen Periodeplan for Solstrålen Januar- mars 2011 Innledning Aller først vil vi ønske dere et godt nytt år. Vi håper dere har hatt en fin julefeiring. Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt år med nye og spennende

Detaljer

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt August 0 0 0 Planleggings dag bhg stengt I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø la nysgjerrighet og

Detaljer

ÅRSPLAN SFO 2014-2015

ÅRSPLAN SFO 2014-2015 ÅRSPLAN SFO 2014-2015 INNLEDNING Årlivoll skole har omtrent 200 elever. Som en del av skolens virksomhet har vi SFO, et frivillig omsorgs og fritidstilbud. Vi holder til i de samme rommene som 1. klasse,

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI

HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2012 2013 Med denne handlingsplanen ønsker vi å formidle de tanker og planer, som ditt barn vil være en del av dette

Detaljer

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt.

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt. Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Håper alle har hatt en fin, opplevelsesrik og avslappende ferie. Noen av dere er nye i barnehagen og vi gleder oss til å blir kjent med dere, og til å få

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: Januar, februar, mars, april, mai og juni 2012 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: Januar, februar, mars, april, mai og juni 2012 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: Januar, februar, mars, april, mai og juni 2012 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre

Detaljer

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent.

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent. ÅS KOMMUNE Nå nærmer det seg oppstart for de yngste barna i barnehagen. Vi kommer til å starte på avd. Grana, som vi får låne av de eldste barna. Men 12. oktober da skal den gamle delen være ferdig renovert,

Detaljer

1. Presentasjon av personalet. 2. Presentasjon av foreldrene. 3. Presentasjon av primærbarn. 4. Valg av SU/ AU. 5. Dagsrytmen på avdelingen

1. Presentasjon av personalet. 2. Presentasjon av foreldrene. 3. Presentasjon av primærbarn. 4. Valg av SU/ AU. 5. Dagsrytmen på avdelingen 1. Presentasjon av personalet 2. Presentasjon av foreldrene 3. Presentasjon av primærbarn 4. Valg av SU/ AU 5. Dagsrytmen på avdelingen 6. Ukesplan for Lifjell 7. Løveungene 8. Trollungene 9. Månedsplanen/

Detaljer

Månedsbrev for januar

Månedsbrev for januar Månedsbrev for januar Hei allesammen! Vi håper dere har hatt en flott jul, romjul og nyttårsfeiring. Vi ønsker å starte dette året med å takke dere for en fantastiskt fin høst! Med så flotte barn, foreldre

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR STJERNESKUDDET 2015 / 2016

HANDLINGSPLAN FOR STJERNESKUDDET 2015 / 2016 HANDLINGSPLAN FOR STJERNESKUDDET 2015 / 2016 1 Innhold; Telefon... s 3 Besøksadresse... s 3 Barnegruppa og ansatte... s 3 Foreldresamarbeid... s 4 Visjoner og verdier... s 5 Hos oss på Stjerneskuddet...

Detaljer

2. EVALUERING AV FORRIGE PERIODE

2. EVALUERING AV FORRIGE PERIODE ÅS KOMMUNE 1. INNLEDNING Nå er vi 26 barn på avdeling Grana: 18 gutter og 8 jenter. Det er en flott gjeng! Vi er ferdig med tilvenning av de nye barna og alle ser ut til å trives veldig godt. Både barn

Detaljer

TYNSET KOMMUNE Tynset barnehage - Haverslia Grendeveien 11, 2500 Tynset tlf. 62 48 52 70 VELKOMMEN TIL HAVERSLIA BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2013-2014

TYNSET KOMMUNE Tynset barnehage - Haverslia Grendeveien 11, 2500 Tynset tlf. 62 48 52 70 VELKOMMEN TIL HAVERSLIA BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2013-2014 TYNSET KOMMUNE Tynset barnehage - Haverslia Grendeveien 11, 2500 Tynset tlf. 62 48 52 70 VELKOMMEN TIL HAVERSLIA BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2013-2014 TYNSET BARNEHAGENE består av 3 barnehager: Tronstua, Haverslia

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe STOREBJØRN Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Storebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Årsplan. for. Trollkroken

Årsplan. for. Trollkroken Årsplan for Trollkroken 2013 2014 DAGSRYTME TROLLKROKEN 07.30 Barnehagen åpner Frilek frem til frokost 08.15 08.45 Frokost 09.00 Innelek/verksted 09.30 Vi kler på oss og går ut (dogåere går på do før utetid)

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Halvårsplan. Elvland naturbarnehage. Våren 2014. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland naturbarnehage. Våren 2014. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland naturbarnehage Halvårsplan Våren 2014 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Språk i barnehage.

Detaljer

YTRE ENEBAKK BARNEHAGE

YTRE ENEBAKK BARNEHAGE YTRE ENEBAKK BARNEHAGE Der lek og læring går hånd i hånd HALVÅRSPLAN FOR BJØRNEHIET Våren 2016 Side 1 av 11 INNHOLD Innledning 3 Satsningsområde 3 Bjørnehiet våren 2016 3 Datoer ser vi fram mot 4 Bursdager

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Fladbyseter barnehage

Fladbyseter barnehage ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Fladbyseter barnehage Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere

Detaljer

[ÅRSPLAN SPESIELL DEL 2]

[ÅRSPLAN SPESIELL DEL 2] Tronstua barnehage [ÅRSPLAN SPESIELL DEL 2] Side 1 planen til Tommeliten og Veslefrikk. Gullegget og Tyrihans sin plan finner dere på side 3. Plan for musikksamlinger i Tronstua er på side 5. Trollklubben

Detaljer

Jesper Halvårsplan høsten 2009

Jesper Halvårsplan høsten 2009 Jesper Halvårsplan høsten 2009 På Jesper har vi i år 13 barn. Av disse er det vi 6 jenter og 7 gutter. 10 født i 2004 og 3 født i 2005. Det er kun 2 nye barn hittil i år, disse heter Tommy(04) og Celine(05).

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Årsplan Øversveen Barnehage 2014 2015

Årsplan Øversveen Barnehage 2014 2015 Årsplan Øversveen Barnehage 2014 2015 Side 1 En ring av gull En riktig stor Med plass til alle hender Der ingen er størst Der ingen er minst Der ingen er først Der ingen er sist Vi holder fast så alle

Detaljer