MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.02.2012 Tid: kl. 11.00. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for"

Transkript

1 Agdenes kommune Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: Merknader: Behandlede saker: * tilstede: (autokorr.) Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Lensvik, dato Postadresse: Besøksadresse: RådhusetTelefon: LENSVIK LENSVIKTelefaks:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/12 12/82 SAKSPROTOKOLL: REFERATSAKER 2/12 08/399 SAKSPROTOKOLL: NY 420 KV-LEDNING STORHEIA- ORKDAL/TROLLHEIMEN TRASE GJENNOM AGDENES KOMMUNE 3/12 06/238 SAKSPROTOKOLL: LEGEVAKTEN I ORKDALSREGIONEN (LIO) - RENNEBU NY DELTAKER 4/12 08/426 SAKSPROTOKOLL: GRØNNINGENUTSTILLIGEN - KOMPLETTERING 5/12 08/769 SAKSPROTOKOLL: TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE , SLUTTBEHANDLING 6/12 11/74 SAKSPROTOKOLL: GEBYR KONSESJONS- OG DELINGSSAKER 7/12 11/577 SAKSPROTOKOLL: VEDTEKTER/OPPHOLDSTID - BARNEHAGENE I AGDENES 8/12 12/61 SAKSPROTOKOLL: BETALINGSSATSER - BARNEHAGENE I AGDENES 9/12 12/64 SAKSPROTOKOLL: BEHANDLING AV HAB- REHAB PLAN Side 2 av 14

3 1/12 SAKSPROTOKOLL: REFERATSAKER Enstemmig som rådmannens innstilling. Side 3 av 14

4 2/12 SAKSPROTOKOLL: NY 420 KV-LEDNING STORHEIA-ORKDAL/TROLLHEIMEN TRASE GJENNOM AGDENES KOMMUNE Agdenes kommune tilrår - at Statnett SF gis konsesjon og ekspropriasjonstillatelse for bygging av den omsøkte 420kV ledningen. - prioritering av trasealternativene 1.0 d fra Selvneset til Høgloftet, derfra via alternativ 1.0 fra Høgloftet til Middagshaugen, og fra Middagshaugen til Snillfjord via alternativ 1.0 f. - at NVE setter følgende konsesjonsvilkår: Muffestasjonen på Selvneset må, eksteriørmessig og mht fargesetting og bygningsmessig utførelse og i den grad det er mulig, tilpasses lokal byggeskikk og omgiv-elsene. Hele eller deler av stasjonen bør vurderes sprengt inn i fjellskråningen bak omsøkt plassering. Retningslinje T-1442 legges til grunn mht til støy fra muffestasjonen. Det må brukes kamuflasjefargede master, armaturer og isolatorer og matting av ledninger der linja går gjennom skogområder. Dette er aktuelt for strekningen Kalurdalen, Verrafjorden Steinsdalen - Middagshaugen og over Herdalen til kommunegrensa mot Snillfjord. Anleggsarbeidet må skje slik at skader på terreng og forstyrrelse av fauna minimeres. Opprettelse av et nærings- /kulturfond for å kompensere for skadevirkningene av anlegget og/eller at Agdenes ikke har innført eiendomsskatt. Kommunestyret foreslo følgende tillegg: Dersom sjøkabelalternativet fra Kvernhusvika blir valgt, forutsettes at sjøkabel legges forbi Agdenes. Rådmannens innstilling med tilleggsforslag i møtet fikk 16 stemmer. 1 stemte i mot. Agdenes kommune tilrår - at Statnett SF gis konsesjon og ekspropriasjonstillatelse for bygging av den omsøkte 420kV ledningen. - prioritering av trasealternativene 1.0 d fra Selvneset til Høgloftet, derfra via alternativ 1.0 fra Høgloftet til Middagshaugen, og fra Middagshaugen til Snillfjord via alternativ 1.0 f. - at NVE setter følgende konsesjonsvilkår: Muffestasjonen på Selvneset må, eksteriørmessig og mht fargesetting og bygningsmessig utførelse og i den grad det er mulig, tilpasses lokal byggeskikk og omgiv-elsene. Hele eller deler av stasjonen bør vurderes sprengt inn i fjellskråningen bak omsøkt plassering. Retningslinje T-1442 legges til grunn mht til støy fra muffestasjonen. Side 4 av 14

5 Det må brukes kamuflasjefargede master, armaturer og isolatorer og matting av ledninger der linja går gjennom skogområder. Dette er aktuelt for strekningen Kalurdalen, Verrafjorden Steinsdalen - Middagshaugen og over Herdalen til kommunegrensa mot Snillfjord. Anleggsarbeidet må skje slik at skader på terreng og forstyrrelse av fauna minimeres. Dersom sjøkabelalternativet fra Kvernhusvika blir valgt, forutsettes at sjøkabel legges forbi Agdenes. Opprettelse av et nærings- /kulturfond for å kompensere for skadevirkningene av anlegget og/eller at Agdenes ikke har innført eiendomsskatt. Side 5 av 14

6 3/12 SAKSPROTOKOLL: LEGEVAKTEN I ORKDALSREGIONEN (LIO) - RENNEBU NY DELTAKER Agdenes kommune aksepterer at Rennebu kommune trer inn som eier/deltaker i Legevakten i Orkdalsregionen fra Agdenes kommune godkjenner vedlagte vedtekter og samarbeidsavtale for Legevakten i Orkdalsregionen, gjeldende fra Enstemmig som rådmannens innstilling. Agdenes kommune aksepterer at Rennebu kommune trer inn som eier/deltaker i Legevakten i Orkdalsregionen fra Agdenes kommune godkjenner vedlagte vedtekter og samarbeidsavtale for Legevakten i Orkdalsregionen, gjeldende fra /12 SAKSPROTOKOLL: GRØNNINGENUTSTILLIGEN - KOMPLETTERING 1. Utstillingen av Harald Grønningens premie- og gjenstandssamling kompletteres innenfor en kostnadsramme på kr ,- (ekskl. mva). Finansieres med bruk av fond kr og reduksjon av reservert for tilleggsbevilgning med kr Det forutsettes at mva-refusjon inngår i finansieringen (merverdiavgiftutgiftene utlignes av refusjonsinntektene). 2. Budsjett for 2012 endres gjennom følgende reguleringer: Post ; Inventar/utstyr/materiell opprettes med kr ,-. Post ; Mva opprettes med kr ,-. Post , Bruk av fond opprettes med , -. Side 6 av 14

7 Post ; Overføring fra drift opprettes med kr ,-. Post ; Overføring til investering økes med kr ,-. Post ; Reservert for tilleggsbevilgning reduseres med kr ,-. Post ; Mva-refusjon opprettes med kr ,-. Enstemmig som rådmannens innstilling. 3. Utstillingen av Harald Grønningens premie- og gjenstandssamling kompletteres innenfor en kostnadsramme på kr ,- (ekskl. mva). Finansieres med bruk av fond kr og reduksjon av reservert for tilleggsbevilgning med kr Det forutsettes at mva-refusjon inngår i finansieringen (merverdiavgiftutgiftene utlignes av refusjonsinntektene). 4. Budsjett for 2012 endres gjennom følgende reguleringer: Post ; Inventar/utstyr/materiell opprettes med kr ,-. Post ; Mva opprettes med kr ,-. Post , Bruk av fond opprettes med , -. Post ; Overføring fra drift opprettes med kr ,-. Post ; Overføring til investering økes med kr ,-. Post ; Reservert for tilleggsbevilgning reduseres med kr ,-. Post ; Mva-refusjon opprettes med kr ,-. 5/12 SAKSPROTOKOLL: TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE , SLUTTBEHANDLING Trafikksikkerhetsplan for Agdenes kommune , revidert i henhold til Formannskapets vedtak i sak 2/12 den , vedtas. Side 7 av 14

8 Enstemmig som rådmannens innstilling. Trafikksikkerhetsplan for Agdenes kommune , revidert i henhold til Formannskapets vedtak i sak 2/12 den , vedtas. 6/12 SAKSPROTOKOLL: GEBYR KONSESJONS- OG DELINGSSAKER Med hjemmel i 2 i Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker av 14. desember 2011 fastsettes følgende gebyrsatser Sakstype Gebyr Deling etter jordloven Kr Konsesjon Kr Satsene gjøres gjeldende fra Enstemmig som rådmannens innstilling. Med hjemmel i 2 i Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker av 14. desember 2011 fastsettes følgende gebyrsatser Sakstype Gebyr Deling etter jordloven Kr Konsesjon Kr Satsene gjøres gjeldende fra /12 SAKSPROTOKOLL: VEDTEKTER/OPPHOLDSTID - BARNEHAGENE I AGDENES Hovedutvalg for oppvekst og levekår sin innstilling: 1. Vedlagte forslag til endringer i Vedtekter for barnehagene i Agdenes, vedtas med virkning fra , med slike endringer: - Dagens 6 opprettholdes. - Dagens 8 opprettholdes med tillegg av: Betaling for kost kommer i tillegg. Kostpenger fastsettes i forhold til oppholdstid. 2. Dagens tilbud om oppholdstid opprettholdes. Side 8 av 14

9 Vedlegg: Vedtekter for barnehagene i Agdenes Høringsuttalelse fra foreldrerådet ved Mølnbukt barnehage Høringsuttalelse fra foreldrerådet Lensvik barnehage Innkalling til møte i SU Referat fra SU møte for Lensvik og Mølnbukt barnehager Kommentarer endring i oppholdstid Faglig begrunnelse for endring av barnehagetilbudet Saksopplysninger: Til møte i Hovedutvalg for oppvekst og levekår ble følgende innstilling fremlagt: 1 Vedlagte forslag til endringer i Vedtekter for barnehagene i Agdenes, vedtas med virkning fra Ny søkere tilbys heldags plass med henholdsvis opphold 3, 4 eller 5 dager/uke. 3 Foresatte som har vedtak om mindre oppholdstid bevarer tilbudet til de søker mer oppholdstid. Vedtekter for barnehagene i Agdenes ble første gang behandlet og vedtatt i Kommunestyret , med påfølgende endringer av vedtektene henholdsvis i 2000, 2001 og I Ot.prop ( ) nr 52 Om lov om endringer i barnehageloven (rett til plass i barnehage) la Kunnskapsdepartementet fram forslag til endringer i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven). Forslaget skulle oppfylle regjeringens mål om å innføre en rett til barnehageplass når det er full barnehagedekning. Rett til barnehageplass trådte i kraft Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass. Retten skal oppfylles fra august måned det året det søkes om plass. Barn født fra og med september vil ha rett til plass fra august påfølgende år. På bakgrunn av denne lovendringen har Agdenes kommune revidert Vedtekter for barnehagene i Agdenes og samtidig vurdert framtidig struktur av kommunens barnehagetilbud. I endringsforslag av Vedtekter for barnehagene i Agdenes er forslag til nye vedtekter i hovedsak tilpasset lovendring (antall opptak, søknadsfrister, leke- og oppholdsareal, mv). Opphold I dag har foreldre/foresatte tilbud om 40, 60, 80 og 100 %, henholdsvis 2, 3, 4 og 5 dager/uke, både heldag og 7 timers og også i kombinasjon. Nytt forslag er tilbud om heldag med variablene 60, 80 og 100 %, henholdsvis 3, 4 og 5 dager/uke. Av 65 barn er det i dag kun 3 som benytter 40 % tilbudet. Erfaringsmessig er det disse brukerne som raskest søker om økt plass i barnehagen. Fra nyttår er det snakk om å fjerne kontantstøtte for 2 åringer, samtidig med økt utbetaling for barn mellom 1 og 2 år. Vi tror at denne endringen vil medføre at noen flere ettåringer blir hjemme, mens flere 2 åringer søker større plass. Styrerne i barnehagen opplever at barn med 40 % har vanskeligere for å tilpasse seg enn barn som er flere dager i barnehagen. Det medfører også bedre kontinuitet for barn og ansatte. Side 9 av 14

10 Utviklingen i Agdenes viser at flere foreldre/foresatte søker plass til sine barn i barnehagen. Det har ført til at kapasiteten er tilnærmet maksimalt utnyttet. Et helhetlig barnehagetilbud med mindre variable vil forenkle saksbehandling og administrasjon for styrerne. Barnehagetilbudet for barnet er fremdeles det samme, med det vil bli mindre fleksibilitet og færre valgmuligheter for foreldre/foresatte. Styrere og pedagogisk leder ønsker å redusere unødig administrasjon for å bruke mest mulig tid sammen med barna. Søskenmoderasjon Agdenes kommune forslår å endre moderasjonsordningene lik nærliggende kommuner. I dag får foreldre/foresatte 50 % moderasjon for barn nr 2 òg for barn nr 3 i barnehagen i Agdenes kommune. Det ligger også en moderasjonsordning mellom barnehage og SFO. Nytt forslag er 30 % søskenmoderasjon for 2. barn og 50 % for 3. barn eller flere barn. Moderasjon mellom barnehage og SFO foreslås fjernet. Begrunnelsen er med bakgrunn hvilke bestemmelser som gjelder i våre nabokommuner. Alle kommuner som saksbehandler har sjekket har ordningen med 30 % søskenmoderasjon for barn nr 2 og 50 % moderasjon for barn nr 3. Vurdering: Jf. Vedtekter for barnehagene i Agdenes, 18 om Vedtekter og vedtektsendringer står det: Mindre endringer som ikke rører ved prinsipielle sider kan foretas av HOL. Samarbeidsutvalget for hver barnehage gis anledning til å uttale seg før slike endringer foretas. Lensvik og Mølnbukt barnehager er kommunale barnehager. Kommunen har ingen private barnehager. Før var muligens hovedoppgaven til barnehagene barnepass, med lite pålagt kontroll og tilsyn. I dag er barnehagene et pedagogisk tilbud med en rekke pedagogisk tilrettelagte aktiviteter for barn. Fokus for barnehageeier og ansatte er at barna skal trives, utvikle gode sosiale ferdigheter, samt at barn og foreldre skal oppleve vekst og utvikling, tilpasset barnets alder og forutsetning. Barnehageeier mener at barnehagetilbudet i Agdenes aldri har vært bedre. - Mølnbukt flyttet fra gammelt leid bygg til et påbygg i nærheten av skolen. Lysheim skole og Mølnbukt barnehage har i dag mulighet til å samordne noe arbeid noen tjenester. - Lensvik barnehage flyttet fra leid bygg og provisorisk lekeplass på Åsmyra til et nytt bygg innrettet til barnehage iht. Lov om barnehager med Forskrifter. Arbeidet med barn i barnehage er strengt regulert i lovverk og rammeplan. Barnehagen skal ha eget verdigrunnlag, legge til rette for barns medvirkning og sørge for at barn får utvikle sin skaperglede, oppleve undring og utforskertrang. Barnehagen er i dag en pedagogisk virksomhet og vi mener det er til barnets beste å oppleve en viss kontinuitet gjennom barnehageåret. Side 10 av 14

11 Enstemmig som rådmannens innstilling. Hovedutvalg for oppvekst og levekår sin innstilling: 3. Vedlagte forslag til endringer i Vedtekter for barnehagene i Agdenes, vedtas med virkning fra , med slike endringer: - Dagens 6 opprettholdes. - Dagens 8 opprettholdes med tillegg av: Betaling for kost kommer i tillegg. Kostpenger fastsettes i forhold til oppholdstid. 4. Dagens tilbud om oppholdstid opprettholdes. Vedlegg: Vedtekter for barnehagene i Agdenes Høringsuttalelse fra foreldrerådet ved Mølnbukt barnehage Høringsuttalelse fra foreldrerådet Lensvik barnehage Innkalling til møte i SU Referat fra SU møte for Lensvik og Mølnbukt barnehager Kommentarer endring i oppholdstid Faglig begrunnelse for endring av barnehagetilbudet Saksopplysninger: Til møte i Hovedutvalg for oppvekst og levekår ble følgende innstilling fremlagt: 4 Vedlagte forslag til endringer i Vedtekter for barnehagene i Agdenes, vedtas med virkning fra Ny søkere tilbys heldags plass med henholdsvis opphold 3, 4 eller 5 dager/uke. 6 Foresatte som har vedtak om mindre oppholdstid bevarer tilbudet til de søker mer oppholdstid. Vedtekter for barnehagene i Agdenes ble første gang behandlet og vedtatt i Kommunestyret , med påfølgende endringer av vedtektene henholdsvis i 2000, 2001 og I Ot.prop ( ) nr 52 Om lov om endringer i barnehageloven (rett til plass i barnehage) la Kunnskapsdepartementet fram forslag til endringer i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven). Forslaget skulle oppfylle regjeringens mål om å innføre en rett til barnehageplass når det er full barnehagedekning. Rett til barnehageplass trådte i kraft Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass. Retten skal oppfylles fra august måned det året det søkes om plass. Barn født fra og med september vil ha rett til plass fra august påfølgende år. På bakgrunn av denne lovendringen har Agdenes kommune revidert Vedtekter for barnehagene i Agdenes og samtidig vurdert framtidig struktur av kommunens barnehagetilbud. I endringsforslag av Vedtekter for barnehagene i Agdenes er forslag til nye vedtekter i hovedsak tilpasset lovendring (antall opptak, søknadsfrister, leke- og oppholdsareal, mv). Side 11 av 14

12 Opphold I dag har foreldre/foresatte tilbud om 40, 60, 80 og 100 %, henholdsvis 2, 3, 4 og 5 dager/uke, både heldag og 7 timers og også i kombinasjon. Nytt forslag er tilbud om heldag med variablene 60, 80 og 100 %, henholdsvis 3, 4 og 5 dager/uke. Av 65 barn er det i dag kun 3 som benytter 40 % tilbudet. Erfaringsmessig er det disse brukerne som raskest søker om økt plass i barnehagen. Fra nyttår er det snakk om å fjerne kontantstøtte for 2 åringer, samtidig med økt utbetaling for barn mellom 1 og 2 år. Vi tror at denne endringen vil medføre at noen flere ettåringer blir hjemme, mens flere 2 åringer søker større plass. Styrerne i barnehagen opplever at barn med 40 % har vanskeligere for å tilpasse seg enn barn som er flere dager i barnehagen. Det medfører også bedre kontinuitet for barn og ansatte. Utviklingen i Agdenes viser at flere foreldre/foresatte søker plass til sine barn i barnehagen. Det har ført til at kapasiteten er tilnærmet maksimalt utnyttet. Et helhetlig barnehagetilbud med mindre variable vil forenkle saksbehandling og administrasjon for styrerne. Barnehagetilbudet for barnet er fremdeles det samme, med det vil bli mindre fleksibilitet og færre valgmuligheter for foreldre/foresatte. Styrere og pedagogisk leder ønsker å redusere unødig administrasjon for å bruke mest mulig tid sammen med barna. Søskenmoderasjon Agdenes kommune forslår å endre moderasjonsordningene lik nærliggende kommuner. I dag får foreldre/foresatte 50 % moderasjon for barn nr 2 òg for barn nr 3 i barnehagen i Agdenes kommune. Det ligger også en moderasjonsordning mellom barnehage og SFO. Nytt forslag er 30 % søskenmoderasjon for 2. barn og 50 % for 3. barn eller flere barn. Moderasjon mellom barnehage og SFO foreslås fjernet. Begrunnelsen er med bakgrunn hvilke bestemmelser som gjelder i våre nabokommuner. Alle kommuner som saksbehandler har sjekket har ordningen med 30 % søskenmoderasjon for barn nr 2 og 50 % moderasjon for barn nr 3. Vurdering: Jf. Vedtekter for barnehagene i Agdenes, 18 om Vedtekter og vedtektsendringer står det: Mindre endringer som ikke rører ved prinsipielle sider kan foretas av HOL. Samarbeidsutvalget for hver barnehage gis anledning til å uttale seg før slike endringer foretas. Lensvik og Mølnbukt barnehager er kommunale barnehager. Kommunen har ingen private barnehager. Før var muligens hovedoppgaven til barnehagene barnepass, med lite pålagt kontroll og tilsyn. I dag er barnehagene et pedagogisk tilbud med en rekke pedagogisk tilrettelagte aktiviteter for barn. Fokus for barnehageeier og ansatte er at barna skal trives, utvikle gode sosiale ferdigheter, samt at barn og foreldre skal oppleve vekst og utvikling, tilpasset barnets alder og forutsetning. Barnehageeier mener at barnehagetilbudet i Agdenes aldri har vært bedre. - Mølnbukt flyttet fra gammelt leid bygg til et påbygg i nærheten av skolen. Lysheim skole og Mølnbukt barnehage har i dag mulighet til å samordne noe arbeid noen tjenester. Side 12 av 14

13 - Lensvik barnehage flyttet fra leid bygg og provisorisk lekeplass på Åsmyra til et nytt bygg innrettet til barnehage iht. Lov om barnehager med Forskrifter. Arbeidet med barn i barnehage er strengt regulert i lovverk og rammeplan. Barnehagen skal ha eget verdigrunnlag, legge til rette for barns medvirkning og sørge for at barn får utvikle sin skaperglede, oppleve undring og utforskertrang. Barnehagen er i dag en pedagogisk virksomhet og vi mener det er til barnets beste å oppleve en viss kontinuitet gjennom barnehageåret. 8/12 SAKSPROTOKOLL: BETALINGSSATSER - BARNEHAGENE I AGDENES Enstemmig som rådmannens innstilling. 9/12 SAKSPROTOKOLL: BEHANDLING AV HAB- REHAB PLAN Vedlagte forslag til Plan for habilitering og- rehabilitering vedtas. Enstemmig som rådmannens innstilling. Side 13 av 14

14 Vedlagte forslag til Plan for habilitering og- rehabilitering vedtas. Side 14 av 14

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.02.2012 Tid: kl. 11.00 12.36. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.02.2012 Tid: kl. 11.00 12.36. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.02.2012 Tid: kl. 11.00 12.36 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Daniel

Detaljer

VEDTEKTER/ OPPHOLDSTID - BARNEHAGENE I AGDENES

VEDTEKTER/ OPPHOLDSTID - BARNEHAGENE I AGDENES Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.01.2012 Tid: Kl.10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og levekår

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og levekår Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2011 Tid: Kl. 10.00 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Joar

Detaljer

Vedtekter for barnehagene i Agdenes. Forslag

Vedtekter for barnehagene i Agdenes. Forslag Vedtekter for barnehagene i Agdenes Forslag Innhold Barnehageloven - Lov om barnehager... 3 1 Definisjon... 3 2 Eierforhold og virkeområde:... 3 3 Formål... 3 4 Samarbeidsutvalg og foreldreråd... 3 5 Opptaksmyndighet...

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

4 FORELDREMEDVIRKNING

4 FORELDREMEDVIRKNING Vedtekter for Lundebygrenda Barnehage AS i Aurskog-Høland kommune «Sammen skal vi skape gode barndomsminner gjennom omsorg, lek og læring og humor og glede» 1 EIERFORHOLD Barnehagen eies av Lundebygrenda

Detaljer

Vedtekter for Furumoen Barnehage

Vedtekter for Furumoen Barnehage 1. Forvaltning Vedtekter for Furumoen Barnehage Vedtektene er gjeldende fra 1. mars 2015 Furumoen barnehage eies og drives av Marisko Stiftelsen Alstadhaug Menighetsbarnehager som ble opprettet av Alstadhaug

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.02.2011 Tid: kl. 10.00 10.50 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: 26.01.11

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU Disse vedtektene avløser tidligere vedtekter og gjelder fra 16.06.2010 1 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU KOMMUNE Disse vedtektene avløser tidligere

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER Vedtatt i Ringsaker kommunestyre 27. august 1997, sak nr. 72, med endringer vedtatt 20. september 2000 og 15. desember 2004, sak nr. 124 og 24.mai 2006,

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12

Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12 Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12 1 2 1 Definisjon Med barnehage menes en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet på dagtid for barn under opplæringspliktig alder. 2 Eierforhold og virkeområde:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 42/13 13/249 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG BUDSJETT 2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 42/13 13/249 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG BUDSJETT 2014 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 13.11.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL

VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL Vedtatt av utvalg for oppvekst og kultur i sak 13/10 2010 og Kommunestyret i sak xx/2010 1 Hjemmel 1.1 De kommunale barnehagene eies og drives av

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE Gjeldende fra 01.08.2015 1. Eierforhold og forvaltning Barnehagene eies av : Annette T. Magnussen Hasselbakken 9 b Bente Karine Dale Ulvestien 6 b 3189 Horten

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: Møtested: MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Rådhuset Møtedato: 30.08.2011 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE Gjeldende fra 15.03.16 Vedtak i Tinn kommunestyre 02.12.10 sak 118/2010 saksnr 2010/ 3056 Nytt vedtak i Tinn kommunestyre 27.02.14 saksnr 2014/233

Detaljer

MØTEINNKALLING del 3 Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING del 3 Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING del 3 Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE Gjeldende fra 01.01.2011 Vedtak i Tinn kommunestyre 02.12.10 sak 118/2010 saksnr 2010/ 3056 0 Vedtekter for de kommunale barnehagene i Tinn kommune

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I AVERØY

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I AVERØY VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I AVERØY Vedtatt av kommunestyret i sak 15/2012 i møte den 26.03.2012 Revidert av kommunestyret i sak 50/13 i møte den 24.06.13 Revidert av kommunestyret i sak 11/2016

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 18.04.2007 Tid: Kl. 18.30 Til stede på møtet Medlemmer: Torgunn S. Sollid, Cecilie Schie, Viveke

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Skaun kommune. Vedtatt i Skaun kommunestyre 25.11.2009, sak 88/09 ESA 09/1646

Vedtekter for kommunale barnehager i Skaun kommune. Vedtatt i Skaun kommunestyre 25.11.2009, sak 88/09 ESA 09/1646 Vedtekter for kommunale barnehager i Skaun kommune Vedtatt i Skaun kommunestyre 25.11.2009, sak 88/09 ESA 09/1646 1 Eierforhold Barnehagene eies og drives av Skaun kommune. Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Formannskap. Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Formannskap. Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 28.04.2008 Tid: Kl. 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskap Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler Arkivsak: 2012/224-0 Arkiv: A10 Saksbeh: Jon Bjørndal Dato: 31.01.2012 Endringer av vedtekter for barnehagene. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Oppvekstkomitéen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.11.2010 Tid: kl. 13.00 15.35 Til stede på møtet Medlemmer: Oddvar Indergård Hans B. Meland Beate Bonvik Kjell Fremstad Forfall:

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SFO 2014-2017

RAMMEPLAN FOR SFO 2014-2017 RAMMEPLAN FOR SFO 2014-2017 HOLE KOMMUNE OVERORDNEDE MÅL: Det overordnede målet for SFO er å sikre trygge og stimulerende oppvekstsvilkår i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Gjennom sin virksomhet

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av DRU 01.06.16 INNHOLD Punkt Tekst Side 01 Eierforhold - forvaltning 3 02 Formål 3 03 Lovverk 3 04 Barnehagenes innhold 3 05 Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I SORTLAND KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I SORTLAND KOMMUNE Sortland Kommune Oppvekst VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I SORTLAND KOMMUNE 1 RETNINGSLINJER Skolefritidsordningen i kommunen drives etter de retningslinjer som er vedtatt av kommunestyret. 2 DEFINISJON

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 09.09.2008 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 09.09.2008 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 09.09.2008 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Kjell Bjørnstad, Odd-Ingar Widnes Varamedlemmer: Bjørg Kile,

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOBØL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOBØL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOBØL KOMMUNE RINGVOLL BARNEHAGE, RINGVOLL SYMRELUNDEN BARNEHAGE, TOMTER BEKKEBLOMEN BARNEHAGE, KNAPSTAD Vedtatt i kommunestyret 13.februar 2012 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE

Detaljer

Vedtekter for Mosjordet og Vidarheim barnehage

Vedtekter for Mosjordet og Vidarheim barnehage Vedtekter for Mosjordet og Vidarheim barnehage Sak 42/15 Kommunestyret 20. mai 2015 1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for Mosjordet og Vidarheim barnehage, som eies og drives av Øyer kommune. 2 2. LOVER

Detaljer

VEDTEKTER FOR MØLLER BARNEHAGE.

VEDTEKTER FOR MØLLER BARNEHAGE. 1/6 VEDTEKTER FOR MØLLER BARNEHAGE. 1 FORMÅL Møller Barnehage forholder seg til Lov om Barnehager med endring av formålsparagraf av 5. des. 2008 1 Formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med

Detaljer

Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus K-sal 15.10.2012 kl. 15:00

Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus K-sal 15.10.2012 kl. 15:00 HITRA KOMMUNE Fillan den 10.10.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus K-sal

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: Seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: Seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, Lillesalen. Møtedato: 24.04.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: Seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE Gjelder fra 01.08.2011 Enhet for skole og barnehage 11/1306-20761/11 01.08.2011 Arkiv A10 Side 1 av 6 1 EIERFORHOLD 1.1. Kommunale barnehager

Detaljer

VEDTEKTER FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE. Gjeldende fra august 2015 EIERFORHOLD

VEDTEKTER FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE. Gjeldende fra august 2015 EIERFORHOLD VEDTEKTER FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE Gjeldende fra august 2015 EIERFORHOLD Tusseladden familiebarnehage er en privateid barnehage med 4 plasser for barn i alderen 1-3 år. Barnehagen drives i hjemmet.

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i. Nore og Uvdal

Vedtekter for kommunale barnehager i. Nore og Uvdal Vedtekter for kommunale barnehager i Nore og Uvdal 1. A. Eierforhold. Nore og Uvdal kommune er eier av de kommunale barnehagene. Kommunen er forpliktet til å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall

Detaljer

Vedtatt på årsmøte den 25.09.2012, sist endret den 25.09.2012.

Vedtatt på årsmøte den 25.09.2012, sist endret den 25.09.2012. VEDTEKTER ETTER BARNEHAGELOVEN For Midtbygda barnehage SA, org.nr. 971 460 733 Vedtatt på årsmøte den 25.09.2012, sist endret den 25.09.2012. 1. Eierforhold Barnehageeieren skal drive virksomheten i samsvar

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Oppvekst og læring

RENNESØY KOMMUNE Oppvekst og læring RENNESØY KOMMUNE Oppvekst og læring VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RENNESØY KOMMUNE Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS

VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS 1.BARNEHAGENS FORM OG EIERFORM Rakkerungan barnehage på Hånes er en 1.avd.barnehage for barn i alder 0-6 år Rakkerungan Gårdsbarnehage på Frikstad er en 1.avd.barnehage

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår. Reduksjon i foreldrebetaling i barnehage.

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår. Reduksjon i foreldrebetaling i barnehage. STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 221 Arkivsaksnr: 2015/5588-44 Saksbehandler: Laila Vikan Skjevik Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Reduksjon i foreldrebetaling i barnehage. Rådmannens forslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MELDAL

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MELDAL Meldal kommune VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MELDAL GREFSTAD BARNEHAGE LØKKEN BARNEHAGE STORÅS BARNEHAGE Å BARNEHAGE Vedtatt i kommunestyret 13.11.97 med endringer gjort i Kommunestyret i sak 016/11 og sak

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 12.04.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og levekår. Medlem Oddvar Inge Størdal Medlem Arne Nordgård 1. Varamedlem Trond Selmer Nergaard Daniel Fosstvedt

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og levekår. Medlem Oddvar Inge Størdal Medlem Arne Nordgård 1. Varamedlem Trond Selmer Nergaard Daniel Fosstvedt Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.11.2015 Tid: 09:00 12:30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Svein Erik Jørgensen Nestleder Daniel

Detaljer

VEDTEKTER FOR TØRÅSEN PRIVATE BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR TØRÅSEN PRIVATE BARNEHAGE VEDTEKTER FOR TØRÅSEN PRIVATE BARNEHAGE REVIDERT: 24.08.17 1 Generelle bestemmelser 1.1 Formål: Tøråsen private barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager med forskrifter og stiftelsesloven, og

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015 1. Organisasjon De kommunale barnehagene drives i samsvar med "Lov om barnehager" og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Håkon Kristiansen Olaf Øien Terje Sørensen Anita Bjørkli Karlsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Håkon Kristiansen Olaf Øien Terje Sørensen Anita Bjørkli Karlsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 28.04.2008 Tid: Kl. 1200 MØTEPROTOKOLL Formannskap Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 17.30

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 17.30 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Einar Aune Tor Einar Fagereng Christine Killie Helene Berg Nilsen

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2013

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2013 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. mars 2013 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Reviderte vedtekter gjøres gjeldende fra 1. mars 2013 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Tid: kl. 13.

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Tid: kl. 13. Agdenes kommune Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Tid: kl. 13.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.09.2009 Tid: kl. 10.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.09.2009 Tid: kl. 10. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.09.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Lier

Vedtekter for kommunale barnehager i Lier Vedtekter for kommunale barnehager i Lier Vedtatt i Tjenesteutvalget 20.11.2013 1. INNLEDNING Barnehagen drives av Lier kommune i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2006 nr. 64, i kraft 01.01.06

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger

Oppvekst og kultur Flatanger Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2012/9158-1 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Betalingssatser oppvekst og kultur 2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune og inneholder generelle bestemmelser om drift og annen informasjon som gjelder forholdet

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Anne Olavson og Geir Knutsen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Anne Olavson og Geir Knutsen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 28.04.2011 Fra:09:45 Til:11:00 Tilstede: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Anne Olavson og Geir

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIKENØTTA NATURBARNEHAGE AS

VEDTEKTER FOR EIKENØTTA NATURBARNEHAGE AS VEDTEKTER FOR EIKENØTTA NATURBARNEHAGE AS Vedtekter gjeldene 01.03.2016 Eikenøtta Naturbarnehage- www.eikenøtta.no 1 EIERFORHOLD Naturbarnehagene AS, selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE FROSTA

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE FROSTA VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PÅ FROSTA GJELDENDE FRA 29.03.2011. VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 29.03.2011, sak 12/11. Endring vedtatt av samarbeidsutvalget 01.12.2011 Endring vedtatt av samarbeidsutvalget

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg næring og drift

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg næring og drift Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg næring og drift Møtested: Slottet Brannstasjon Møtedato: 14.12.2015 Tid: 10:00-12:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Førland Nestleder Magni

Detaljer

VEDTEKTER 2015/2016. www.grenaderstubben.no

VEDTEKTER 2015/2016. www.grenaderstubben.no VEDTEKTER 2015/2016 www.grenaderstubben.no VEDTEKTER FOR GRENADERSTUBBEN BARNEHAGE AS (Fastsatt av styret 01.08.2015) 1 INNLEDNING (Jfr. barnehagelovens 7) Vedtektene gjelder for Grenaderstubben Barnehage

Detaljer

Rapport etter tilsyn med Mølnbukt Barnehage etter Lov om barnehager (barnehageloven)

Rapport etter tilsyn med Mølnbukt Barnehage etter Lov om barnehager (barnehageloven) AGDENES KOMMUNE Mølnbukt Barnehage v/styrer Hjørdis Fremstad 7318 AGDENES LENSVIK, 02.05.2016 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 16/479-7 J07 AGK/AGK/EVS Rapport etter tilsyn med Mølnbukt Barnehage

Detaljer

Vedtekter for Folldal kommunale barnehage.

Vedtekter for Folldal kommunale barnehage. !" #"$ %# 1 Vedtekter for Folldal kommunale barnehage. 1. Eierforhold og administrasjon Folldal kommune ved kommunestyret er eier og ansvarlig for den kommunale barnehagen. Den kommunale forvaltning av

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg for kultur, oppvekst og skole Møtested: Gml. herredshuset, Ignaveien 16, 2. etg. Dato: 28.08.2012 Tid: 19:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD 1. Eierforhold og forvaltning De kommunale barnehagene eies og drives av Flekkefjord kommune. Barnehagene drives i samsvar med lov om barnehager av

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og levekår

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og levekår Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: 09:00-11:30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Joar Tøndel Nestleder Hege Moe Hegg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2014 Tid: 10:00 13:15 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård FO Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling)

MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling) MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling) Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SØNDRE LAND KOMMUNE. side 1. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.10.2014 Tid: Kl.17:00 Kl.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SØNDRE LAND KOMMUNE. side 1. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.10.2014 Tid: Kl.17:00 Kl. SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.10.2014 Tid: Kl.17:00 Kl. 19:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.05.2014 Tid: 11:00 12:42 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård FO Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune

Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur 29.04.2006, HOK-sak 7/06 1. Hjemmel Med hjemmel i Lov av 17.07.1998 nr 61 Lov om grunnskolen og den videregåande

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk MØTEPROTOKOLL Utvalg for miljø, teknikk og landbruk Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 19.05.2010 Tid: 09.00-15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Knut Ingolf Dragset, Tora Husan, Per Arild Torsen, Trond

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune Dok.id.: 2016/7 Utgave 7 Skrevet av: Berit Kalseth, barnehagekonsulent Gjelder fra 01.08.16 Behandlet av: Kommunestyret, sak 0007/04, 19.02.04

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 18.10.2012 Tid: 09.00-15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Bjerkås, Knut Hårstad, Ragnhild Løvseth Øverland,

Detaljer

Brukerundersøkelse i skolefritidsordningene (SFO) i Hitra kommune 2014 - Resultat og analyse

Brukerundersøkelse i skolefritidsordningene (SFO) i Hitra kommune 2014 - Resultat og analyse HITRA KOMMUNE Oppvekstsektoren Arkiv: Saksmappe: 2015/4-1 Saksbehandler: Kjell Roar Sæther Dato: 02.01.2015 Brukerundersøkelse i skolefritidsordningene (SFO) i Hitra kommune 2014 - Resultat og analyse

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Åsta Duveke Svendsen. Ronny Alvestad Hanne Bjerkmo Are

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Åsta Duveke Svendsen. Ronny Alvestad Hanne Bjerkmo Are GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 03.12.2009 Tid: 14:00 17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.03.2015 Tid: 11:00 11:45 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordning (SFO) i Agdenes. Forslag

Vedtekter for skolefritidsordning (SFO) i Agdenes. Forslag Vedtekter for skolefritidsordning (SFO) i Agdenes Forslag Innhold Opplæringslova - Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa... 3 1 Eierforhold og virkeområde... 3 2 Formål og innhold... 3 3 Organisering,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet kommunehus Møtedato: 29.11.2011 Tid: 15:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Harald Aase, Anne Grethe Larsen, Marit

Detaljer

Engstorkenebb kommuneblomst for Bjugn kommune.

Engstorkenebb kommuneblomst for Bjugn kommune. Engstorkenebb kommuneblomst for Bjugn kommune. forvaltningsressurser. Vedtekter for kommunale barnehager i Bjugn Kommune Vedtatt av Bjugn kommunestyre 14.12.2001 Revidert av hovedutvalg for Oppvekst og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 02.05.2012 Tid: Kl. 09.00 12.55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden,

Detaljer

Vedtekter Kommunale barnehager

Vedtekter Kommunale barnehager Vedtekter Kommunale barnehager Til høring januar/februar 2016 Vedtekter for kommunale barnehager i Ørland. 1. ADMINISTRASJON 1.1 Formål Barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehager, herunder bl.a.

Detaljer

Vedtekter. 1. Eierforhold. 2. Formål

Vedtekter. 1. Eierforhold. 2. Formål Vedtekter 1. Eierforhold Steinvegen barnehage AS er en privat barnehage for barn i alderen 0-6 år. Steinvegen barnehage AS er et aksjeselskap, med to aksjonærer. Dette er Lena Sneeggen og Janne Helen Løkken

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni

VEDTEKTER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni VEDTEKTER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni Vedtatt i HOO 07.04.2016 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg næring og drift

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg næring og drift Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg næring og drift Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.05.2010 Tid: kl. 09.00 10.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Halvor

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og levekår

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og levekår Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.10.2016 Tid: 08:30 14:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Svein Erik Jørgensen Nestleder Daniel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 28.08.2007 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Kjell Eivind Solberg, Kjell

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

2. ORGANISERING a) Politisk tilknytting Tjenesteutvalget har det overordna ansvaret for barnehagesaker.

2. ORGANISERING a) Politisk tilknytting Tjenesteutvalget har det overordna ansvaret for barnehagesaker. Vedtekter For Barnehagene i Audnedal Kommune (Gjeldende etter vedtak i Tjenesteutvalget 19.11.15) 1. EIERFORHOLD Byremo barnehage og Konsmo barnehage eies og drives av Audnedal Kommune. Audnedal kommune

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 13.04.2010 Tid: 09.00-15.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Møteleder: Tora Husan, Knut Ingolf Dragset, Eli Krogstad,

Detaljer

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Trones, Verdal

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Trones, Verdal VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Trones, Verdal 1. Formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.05.2015 Tid: 11:00 12:45 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Skånland kommune MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Møterom 201 Møtedato: 09.07.2013 Tid: 08:30 Til stede på møtet Medlemmer: Knut Sletten, Helge Nilssen, Laila Benjaminsen, Rønnaug

Detaljer

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD 1 EIERFORHOLD Barnehagene eies av Trøgstad kommune, og drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg næring og drift

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg næring og drift Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg næring og drift Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.05.2010 Tid: kl. 09.00 10.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Halvor

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE FAUSKE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE FAUSKE 1 FAUSKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I FAUSKE Vedtatt i Kommunestyret 03.10.2013 K-sak 66/13 1 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FAUSKE GJELDENDE FRA 2013 2017 1. EIERFORHOLD Disse

Detaljer

Vedtekter Dersom det takkes ja til plass i Fjære barnehage AS godtar man samtidig barnehages vedtekter og betalingsreglement.

Vedtekter Dersom det takkes ja til plass i Fjære barnehage AS godtar man samtidig barnehages vedtekter og betalingsreglement. Vedtekter Dersom det takkes ja til plass i Fjære barnehage AS godtar man samtidig barnehages vedtekter og betalingsreglement. Vedtekter for Fjære barnehage AS INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Eierforhold 1.1 Eierform

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Tjøtta skole Møtedato: 30.05.2012 Tid: 13.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Tjøtta skole Møtedato: 30.05.2012 Tid: 13.00. Tilstede på møtet: Møtested: Tjøtta skole Møtedato: 30.05.2012 Tid: 13.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Norvald Ruderaas

Detaljer

HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA GRENDEHUSET, THOMAS OLSENSVEI 32 1545 HVITSTEN TLF.: 64 95 51 85/950 52 049

HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA GRENDEHUSET, THOMAS OLSENSVEI 32 1545 HVITSTEN TLF.: 64 95 51 85/950 52 049 HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA GRENDEHUSET, THOMAS OLSENSVEI 32 1545 HVITSTEN TLF.: 64 95 51 85/950 52 049 2015 VEDTEKTER FOR HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA 1 Eier Vedtektene gjelder for Hvitsten Naturbarnehage

Detaljer

Vedtekter for. skolefritidsordning

Vedtekter for. skolefritidsordning Vedtekter for skolefritidsordning 1 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGA (SFO) I ALTA KOMMUNE Vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur 23.11. 2011, gjeldende fra 1. mars 2012 a) EIERFORHOLD Skolefritidsordningene

Detaljer

Endring av vedtekter 2011 VEDTEKTER FOR RENDALEN BARNEHAGE

Endring av vedtekter 2011 VEDTEKTER FOR RENDALEN BARNEHAGE Endring av vedtekter 2011 VEDTEKTER FOR RENDALEN BARNEHAGE 1. EIERFORHOLD OG FORVALTNING... 2 1.4. Samarbeidsutvalg... 2 1.5. Foreldreråd... 2 2. FORMÅL... 2 3. INNTAK... 3 3.1. Generelle forhold vedr.

Detaljer