Rekordfriske i Mandal. Lønnsom søppeldrift. Utformet egen brannstasjon SIDE 16 SIDE 30 TEMA: SIDE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rekordfriske i Mandal. Lønnsom søppeldrift. Utformet egen brannstasjon SIDE 16 SIDE 30 TEMA: SIDE 8 13. www.fagbladet.no"

Transkript

1 Forsidefoto:Kjell Inge Søreide < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK Nr < For medlemmer i Fagforbundet Lønnsom søppeldrift SIDE 16 Utformet egen brannstasjon SIDE 30 Rekordfriske i Mandal TEMA: SIDE 8 13

2 Samferdsel og teknisk Innhold Få tenkte sikkerhet Kommunene har blitt langt mer opptatt av gassmålinger og sikkerhet etter Arbeidstilsynets storaksjon mot VA-sektoren i nesten 200 kommuner. 700 pålegg ble skrevet ut. Helt perfekt stasjon Notodden kommune bygget brannstasjon for framtida. Det ble mulig ved å lytte til dem som kjenner behovene best brannfolket selv. Aktiv reperbane Hardanger Fartøyvernsenter i Norheimsund har Norges eneste reperbane som holder det tradisjonsrike faget i hevd Foto: Audun Hasvik 32 Foto: Kjell Inge Søreide 8 TEMA: Fra syk til frisk 14 Må svi for egen ubetenksomhet 16 Tjener rått på avfall 20 PORTRETTET: Hashem Jafari 26 Nå må vi følge opp vikarene SAMFERDSEL OG TEKNISK 39 Oslo kjørte eget veivesen i grøfta 40 FOTOREPORTASJEN: Nær livet 46 Uten rett til utdanning 58 Godt tilbud avvikles FASTE SPALTER 4 Siden sist 4 Jans hjørne 24 Bare spør 28 Aktuelt 36 FOKUS: Den gode byen 38 Seksjonslederen 50 Debatt 52 Gjesteskribent: Hans Olav Lahlum 54 Oss 56 Kryssord 57 Tilbakeblikk 62 ETTER JOBB: Tusen baller i lufta 64 EN AV OSS: Trafikken skal fram Årets læringshelt 29 år gamle Hashem Jafari vokste opp i Afghanistan nesten uten skolegang. Nå vil han vise andre unge at det er mulig å nå sine mål, selv med et dårlig utgangspunkt. Oslo-gutten vil bli lærer. Lavere sykefravær Ti års innsats når ansattes helse halter har gitt rekordlavt sykefravær i Mandal. Rask oppfølging og 365 egenmeldingsdager er en del av medisinen i sør. Foto: Werner Juvik 8 Norske byer vokser Fire av fem nordmenn bor nå i byer og på tettsteder. For å få til en bærekraftig byutvikling, er det viktig at kommunene tar en mer aktiv rolle, og ikke overlater styringen til utbyggere og markedskrefter, skriver fokusforfatter Jacob Schroll. 36 Foto: Anita Arntzen ISSN Får etterbetalt pensjon 14 Arild Emilsen var 26 år da han sa nei til lønnstrekk for å få tjenestepensjon. Men siden dette var en del av tariffavtalen, skulle han likevel vært med. Nå får han etterbetalt, men måtte stå i jobb lenger enn han ønsket. 2 < Fagbladet 1/2013

3 Hele folket i arbeid? De fleste av oss er i alle fall teoretisk sett tilhenger av et inkluderende arbeidsliv. Det blir fort mer problematisk når gode hensikter skal omsettes til praksis. «Det passer dessverre ikke så godt akkurat nå. Arbeidstempoet er høyt, og vi kan ikke ansette noen som til stadighet er borte fra jobben.» Den første IA-avtalen ble signert i desember Nå skulle sykefraværet forebygges og reduseres, og samtidig skulle folk med nedsatt funksjonsevne i større grad trekkes med i arbeidslivet. Hvordan har det så gått? Har satsingen gitt resul - tater? Regjeringen melder at sykefraværet er redusert med 11,5 prosent siden Folketrygdens utgifter under Arbeidsdepartementet er redusert med 4,7 milliarder, og halvparten av dette skyldes nettopp nedgangen i sykefraværet. Så langt ser det altså ut til at mye går i «Vi må utvikle et arbeidsliv som ikke preges av underbeman - ning og sparetiltak.» riktig retning. Men ikke alt. For eksempel er kvinners sykefravær 67 prosent høyere enn menns, og forskjellen har økt med årene. Det fins gode forklaringer på hvorfor det er slik, ifølge lege og forsker Ebba Wergeland i Arbeidstilsynet. Kvinners yrkesdeltakelse har økt kraftig de siste tretti årene, og mange av dem har begynt i fysisk krevende jobber innenfor renhold eller i pleie- og omsorgssektoren. I motsetning til i de tunge mannsyrkene, har ikke tekniske innretninger gjort arbeidet vesentlig lettere, og lav lønn og færre pensjonspoeng hindrer mange kvinner i å gå av med førtidspensjon. Manglende tilrettelegging for gravide fører til at sykefraværet øker også for kvinner under 40 år. Skal vi kunne ønske så mange som mulig velkommen til arbeidslivet, kreves det tilrettelegging og også en holdningsendring hos hver og en av oss. Vi må utvikle et arbeidsliv som ikke preges av underbemanning og sparetiltak. Hvis det viktigste målet er å få virksomhetsregnskapet til å vise overskudd, blir det ikke plass til folk som har en funksjonshemning, til gravide, eller til slitne rygger etter et langt arbeidsliv. Ansvarlig redaktør Medlemsblad for Fagforbundet Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 OSLO Telefon BESØKSADRESSE Keysers gt.16-7 Inngang Munchs gate Oslo Send tips til ADRESSEENDRING Tegning: Vidar Eriksen Fagbladet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Postboks 46 Sentrum, 0101 OSLO. Telefon KONTROLLERT OPPLAG 1. HALVÅR 2012: Fagbladet 1/2013 < 3

4 Siden sist Over til Syrias flyktninger I løpet av den første uka i januar var det kommet inn over kroner i innsamlingsstafetten for syriske flyktninger. Fram til 7. januar hadde 60 fagforeninger deltatt i stafetten. Jeg er stolt over aktivi teten lokalt og hva vi har klart å få til, sier Stein Guldbrandsen i Fagforbundets ledelse. Han forventer at dette blir satt på dagsorden på de lokale årsmøtene slik at det blir enda mer fart på stafetten. Fortsatt er det mulig for foreningene å henge seg på. NBM Ungdommens fellesskap Vi har mye til felles, mener Fagforbundet Ungdom og Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom. Derfor skal de samarbeide om viktige saker som fritt Palestina, mindre rasisme og menneskelig behandling av papirløse flyktninger. Like før jul markerede de to organisasjonene starten på samarbeidet utenfor Fagforbundets lokaler i Oslo. Vi ble etablert for bare ett år siden, og er glad for å kunne lære av Fagforbundets Ungdom som er en veldrevet ungdomsorganisasjon. Vi håper også at samarbeidet skal gi oss større mulighet for å påvirke politiske saker som er viktige for oss, sier Hilde Jørgensen, som er leder i SOLIDARITETSARBEID: Hilde Jørgensen (t.v.) og Christina Beck Jørgensen ser fram til et tettere samarbeid. Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom. Vi har mange felles verdier, og er svært glad for dette samarbeidet. Begge organisasjonene har mange flinke og engasjerte ungdommer. Sammen skal vi utfylle hverandre i kampen for en bedre og mer rettferdig verden, sier nestleder i Fagforbundet Ungdom, Christina Beck Jørgensen. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Du avgjør retningen Nytt år og nye muligheter, sies det gjerne på disse tider. For de fleste i Norge gjelder dette. Vi har en trygg velferdsstat, vi har lav arbeidsløshet og et godt helsevesen. Arbeidslivet er regulert med tariffavtaler, en sterk arbeidsmiljølov og et fungerende trepartssamarbeid. Alt dette er viktige elementer i det vi kaller den norske modellen som har lagt grunnlaget for det samfunnet vi har i dag. Mens mange land er på kanten av stupet, ser det fortsatt lyst ut for oss. Det er ikke bare flere og flere mennesker fra de kriserammede landene i Sør-Europa som kommer hit for å søke jobb, også arbeidssøkere fra nabolandene øker. I Sverige har de en ungdomsledighet på nærmere 30 prosent, noe som er den nest høyeste i Europa etter Spania. Året 2013 kan bli det året hvor vi benytter muligheten til å ta de grepene som skaper et enda bedre og Din stemme bestemmer hvilke valg som legges til grunn for fremtidens samfunn. mer inkluderende samfunn, et bedre og mer likestilt arbeidsliv. Eller det kan bli det stikk motsatte: Det året da Norge forkaster de politiske og ideologiske verdiene om likhet, fellesskap og rettferdig fordeling. Du avgjør retningen. Din stemme bestemmer hvilke valg som legges til grunn for fremtidens samfunn. Det samfunnet som dagens barn og unge skal etablere seg og leve i. Valget står mellom borgerlig politikk, lik den som har skapt arbeidsløsheten i Sverige, eller en rødgrønn regjering som kan videreføre den norske modellen. Det er ikke bare ved stortingsvalget at stemmen din er avgjørende. Landets største politiske verksted, LOkongressen, er i mai. I november har vi Fagforbundets landsmøte hvor handlingsprogrammet skal diskuteres og vedtas. Både LO og Fagforbundet er store organisasjoner med styrke og gjennomslagskraft. Men uten engasjement fra mange medlemmer og tillitsvalgte, svekkes innflytelsen. Delta i debatten la stemmen din bli hørt. Den 17. juni er det ti år siden Fagforbundet ble etablert. Vi har vokst med nærmere medlemmer, fra til snart medlemmer. Det er mange. Dette er verdt å feire. Men la oss samtidig være enige om at målet er minst fagforbundere innen landsmøtet. Bare ved å være mange, kan vi vinne de store kampene i tiden fremover. Jan Davidsen, forbundsleder 4 < Fagbladet 1/2013

5 Illustrasjonsfoto: colourbox.com TILTAK: Korrupsjon kan forebygges med mest mulig drift i kommunenes egenregi, kombinert med gode kontrollrutiner og mer selvstendig kommunerevisjon, mener Fagforbundet. Korrupsjon kan og må forebygges Årets kontingent Pensjonistmedlemmene i Fagforbundet har fått en liten økning i sin årskontingent. Den er nå på 426 kroner. Faktura kommer i posten i løpet av januar. Studentkontingenten blir uendret, og er på 250 kroner i halvåret. For yrkesaktive er måneds - kontingenten 237 kroner for dem som tjener under kroner i måneden, 313 kroner for dem som har månedslønn opp til kroner, 423 for dem med månedslønn opp til og 538 kroner for dem som tjener mer. PF Samfunn og økonomi NY UTGAVE Flere kommunale aksjeselskaper, økt konkurranse om offentlige tjenester og en svekket kommunerevisjon har økt korrupsjonsmulighetene, sier Fanny Voldnes, revisor og leder av samfunnsøkonomisk enhet i Fagforbundet. Vi kjenner ikke omfanget av korrupsjon i norske kommuner. Men i løpet av de siste ti årene er 24 personer dømt for kommunal korrupsjon i Norge. Ifølge Økokrim og Ole Kristian Rogndokken som leder Norges kommune - revisorforbund, er omfanget av korrupsjonen trolig større. Endringer øker faren Kommune-Norge har gjennom - gått store endringer i løpet av de siste ti årene, som etter Fanny Voldnes mening bidrar til å øke mulighetene for korrupsjon. Fagforbundet har vært svært kritisk til mange av disse endringene. Kommunene etablerer stadig flere aksjeselskaper. I tillegg konkurrerer private selskaper i større Fanny Voldnes, revisor og leder av samfunnsøkonomisk enhet i Fagforbundet. grad enn tidligere om offentlige oppdrag, og det finnes flere korrupsjonsdommer der medarbeidere har delt ut offentlig oppdrag mot gjenytelser, sier Voldnes. Svekket kontroll Hun peker også på at rollen til kommunerevisjonen endret. Tidligere kunne revisjonen på selvstendig grunnlag bestemme hvilke deler av kommunen som Foto: Per Flakstad skulle kontrolleres. Nå bestiller kommunenes kontrollutvalg de kontrollene som skal gjøres, og her kan utvalget også velge private revisjonsselskaper i stedet for kommunerevisjonen, sier Voldnes Til sammen svekker dette både den politiske styringen og kontrollen med hvordan kommunene bruker skattemidlene sine, mener hun. Forebygging Fagforbundets leder av samfunns - økonomisk enhet har flere forslag til tiltak for å fore bygge korrupsjon i kommunene. De tre viktigste er sterkere politisk ansvar og styring med kommunen, mest mulig drift i egenregi og minst mulig utskilte selskaper. Samtidig må kommunene ha gode internkontrollrutiner, kombinert med at kommunerevi - sjonen får tilbake fullmakten til å avgjøre hva slags kontroller som skal gjøres, sier Fanny Voldnes. Tekst: PER FLAKSTAD Like før jul kom en ny utgave av Fagbladet samfunn og økonomi ut. Bladet er et dyptpløyende tidsskrift med blant annet artikler av revisor og leder av Fagforbundets samfunnspolitiske enhet, Fanny Voldnes, som skriver om folkevalgt styring eller markedsstyring. Professor Stein Østre skriver om skattebetalernes penger der han drøfter paradokset der folk ønsker flere og bedre offentlige tjenester, men har ingen vilje til å betale med økt skatt. Siviløkonom, tidligere stortingsrepresentant og statsråd Hallvard Bakke skriver om mytene om den dynamiske skattepolitikken. Bladet kan leses eller lastes ned på fagbladet.no/pdf PF Fagbladet 1/2013 < 5

6 Siden sist Håper på kvikksølverstatning i retten Nå skal Gulating lagmannsrett ta stilling til om tidligere tannlegeassistent Bertha Regine Serigstad får yrkesskadeerstatning på grunn av kvikksølvforgiftning. Sammen med mange andre tannhelsesekretærer har Serigstad kjempet for å få yrkeserstatning etter at hun pustet inn kvikksølvdamp mens hun varmet opp kobber og knadde kobberamalgam uten beskyttelsesutstyr. I desember la hun fram saken sin i Gulating lagmannsrett. Dommen var ikke falt da Fagbladet gikk i trykken, men den er ventet i januar. Medisinske miljøer enig Nav Rogaland innstilte på at Serigstad skulle få godkjent plagene sine som yrkesskade, men Nav sentralt, Yrkessykdomskontoret, avslo likevel kravet hennes. Trygderetten ga Nav medhold, men saken ble anket til lagmannsretten, og er den første kvikksølv - saken som nå er til behandling for en ordinær domstol. Dette er en viktig sak, og vi har derfor sørget for vitner fra de arbeidsmedisinske fagmiljøene i Trondheim, Bergen, Telemark og Oslo for å forsøke å belyse saken best mulig, sier forbundsadvokat Anne-Gry Rønning-Aaby som KJEMPER FOR ERSTATNING: I januar avgjør Gulating lagmannsrett om Bertha Regine Serigstad får yrkesskadeerstatning etter kvikksølvforgiftning. førte Serigstads sak i lagmannsretten. De medisinske miljøene er entydige på at kvikksølv gir skadevirkninger, og at arbeidsmiljøet til tannhelsesekretærene var farlig med tanke på skader Foto: Helle Aasand etter kvikksølveksponering. Dette mener vi er viktig kunnskap både med tanke på Serigstads sak og senere saker der Nav har avslått yrkesskadeerstatning for tann - helsesekretærer, sier Rønning- Aaby i Fagforbundet. Dokumentasjon Vårt mål er å dokumentere at tannhelsesekretærer har blitt utsatt for kvikksølv som kan gi mange ulike sykdomsbilder, og at mange av dem har fått varige helseskader som følge av jobben. Trygderettens dom i Serigstads sak må derfor oppheves, sier Rønning- Aaby. Ifølge Navs rådgivende konsulent, overlege Tormod Hagen, fins det ikke belegg for at det er kvikksølv som har gitt Bertha Regine Serigstad helseproblemer. Tekst: PER FLAKSTAD Stopper EØSangrep på norsk lønn Bedrifter som tar oppdrag for offentlig sektor, må fortsatt betale norsk lønn. I fire og et halvt år har Norge kranglet med ESA, som overvåker EØS-avtalen. Krangelen har dreid seg om Norge fortsatt kan stille krav til bedrifter som utfører oppdrag for offentlig sektor. Regjeringen laget i 2008 en forskrift som skal sikre norske lønnsog arbeidsvilkår når bedriftene tar oppdrag for stat, kommune, fylker og enkelte andre offentlige virksomheter. ESA har lenge ment at denne var i strid med EU-regelverket, men nå har ESA gitt opp kampen. Det betyr at regjeringen kan innkassere en seier overfor ESA og EU, gjennom aktiv bruk av det SEIER: Norske myndigheter får fortsatt bestemme at ansatte i bedrifter som leverer til offentlig sektor skal ha anstendige lønns- og arbeidsvilkår. enkelte kaller «handlingsrommet» i EØS-avtalen. Regjeringen har imidlertid innsnevret forskriften noe for å etterkomme ESAs krav. For to år siden ble forskriften innskrenket slik at færre bransjer er omfattet av den. I tillegg skal norske myndig - Illustrasjonsfoto: colourbox.com heter sørge for en bedre oversikt over norske lønns- og arbeidsvilkår for virksomheter i hele EØSområdet som ønsker å legge inn anbud på offentlige kontrakter her i landet. Tekst: FRODE RØNNING, Magasinet for fagorganiserte Bli med i LOs medlemsdebatt LO oppfordrer alle medlem - mer til å delta i debatten om framtidas arbeidsliv og samfunn. På kan du sende inn egne forslag og delta i debatten foran LOkongressen. Du kan også sende inn forslag på e-post til eller <din mening> på SMS til tlf.nr Tekst: GEIRMUND JOR Fagforbundet har i januar medlemmer. Det er 143 flere enn forrige måned, og 7389 flere enn på samme tid i fjor. Du kan se utviklingen i ditt fylke på PF 6 < Fagbladet 1/2013

7 < VIL STRAFFE DÅRLIG ARBEIDSMILJØ HARDERE Arbeidsgivere som utsetter ansatte for risiko, slipper unna med bagatellmessig straff. Strafferammen bør skjerpes. I tillegg må Arbeidstilsynet få anmeldelsesplikt i de alvorligste sakene, sier lagdommer Rune Bård Hansen som har gitt ut bok om arbeidsmiljøkriminalitet. < NY OG BEDRE «INKLUDERENDE.NO» Partene i arbeidslivet lanserte før jul en ny utgave av nettstedet «inkluderende.no». Nettsida inne holder korte artikler om arbeidsmiljø og inkluderende arbeidsliv. BA OM STØTTE: Statsminister Jens Stoltenberg besøkte Fagforbundets landsstyre i desember og oppfordret til mobilisering foran valget til høsten. Fagbevegelsen kan avgjøre valget Dere kommer til å savne oss hver dag hvis det skulle gå så galt at Erna og Siv havner i regjeringsstolene, sa statsminister Jens Stoltenberg til Fagforbundets landsstyre i desember. Stoltenberg var tydelig på at den rødgrønne regjeringen ikke ville ha vunnet valget i 2005 og blitt gjenvalgt i 2009 uten betydelig mobilisering i fagbevegelsen. Vår hovedfiende er ikke Høyre eller Fremskrittspartiet, men sofaen. Jeg forstår at dere kan være irriterte på Arbeiderpartiet eller regjeringen i enkeltsaker, og utålmodige når dere syns vi ikke oppnår resultater raskt nok. Men den som er på jakt etter en kjæreste eller et politisk parti der alt stemmer hundre prosent alltid; den ender singel i sofaen, sa Stoltenberg. Fagbevegelsen avgjørende Vi er ikke perfekte, men vi har noen hovedretninger som vi styrer våre veivalg etter, og det er dette vi håper Fagforbundets med - lemmer og andre velgere legger vekt på når de skal avgi sin stemme på valgdagen, fortsatte statsministeren. Han mente høyresiden forsøker å framstille seg som mer arbeidstakervennlig, men at det ikke er politikken, bare retorikken som er forandret. Vi har en situasjon som er ulik tidligere valg. Nå skal Høyre kompromisse med Frp, det betyr at de må forsterke høyrepolitikken. Det vil gi en helt annen hverdag for arbeidstakere generelt og offentlig ansatte spesielt. Hvis Erna og Siv havner i regjeringsstolene fra neste høst, er jeg sikker på at dere kommer til å savne oss hver eneste dag etterpå. Derfor må fagbevegelsen mobilisere medlemmene. De kan avgjøre valget, sa Stoltenberg. Tre visjoner Han trakk opp tre hovedsatsinger for hva de sittende regjeringspartiene skal gå til valg på: Vi skal forsvare de skansene som er vunnet. Det kan høres visjonsløst ut, men det er ingen liten visjon å holde arbeidsløsheten nede og orden på økonomien. Vi skal ruste opp skolene og satse på forskning. I tillegg vil vi fortsette den store utbyggingen på samferdsel og kollektivtrafikk som vi allerede er i gang med. Vi skal ruste opp velferdssektoren ikke minst i kommunene. En av våre grunnholdninger er fellesskapsløsninger og en sterk offentlig sektor, sa Jens Stoltenberg. Tekst og foto: PER FLAKSTAD < FRYKTER TOG - KONKURRANSE Pendlerforeningen frykter at konkurranse i jernbane - sektoren vil gi færre avganger utenom rushtidene, og et mer uoversiktlig togtilbud. Vi er et altfor lite land til å opprettholde et godt tilbud hvis aktørene i tillegg skal være opptatt av profitt, mener leder Willy Frantzen. < NY SPEKTER-DIREKTØR Anne-Kari Bratten ble før jul ansatt som ny administrerende direktør i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Hun overtar etter Lars Haukås 19. mars. Bratten har de siste fem årene vært viseadministrerende direktør i Spekter. < FRAMGANG FOR NORSKE ELEVER Norske skoleelever gjør det nå bedre i lesing, matematikk og naturfag sammenliknet med tidligere resultater i de internasjonale undersøkelsene TIMSS og PIRLS. Fagbladet 1/2013 < 7

8 Sykefraværet går ned Det egen- og legemeldte sykefraværet fortsetter å synke i Norge. Nå er fraværet under år 2000-nivået. For andre kvartal 2012: Privat sektor 5,5 %, staten 5,8 %, kommunal 7,9 %. Arbeids- og velferdsdirektoratet har i år satt i gang et forskningsprosjekt på ordningen med 365 dagers egenmelding for å undersøke om det styrker arbeidsmiljøet, og om det har effekt på sykefraværet. Mest på

9 Tema: Fra syk til frisk jobb i landet Mandal kommune nådde rekordlave 5,5 prosents sykefravær i Oppskriften er tillit og rask oppfølging. Kommunens ansatte er de eneste i landet som har 365 egenmeldinger i året. Tekst: TITTI BRUN Foto: KJELL INGE SØREIDE Tre dager tok det fra Lena Skogseide ba om hjelp til å holde seg frisk nok til å jobbe, til hun fikk det. Skogseide jobber i hjemmetjenesten i Mandal. I årevis har hun slitt med betennelser i armene. Til slutt verket de konstant. En langtidssykmelding så ut til å være eneste alternativ, inntil hun så et av tiltakene Mandal kommune har satt i gang for å redusere sykefravær: trening og personlig oppfølging av fysioterapeut. Dagen etter møttes Skogseide, lederen hennes og fysioterapeuten og satte sammen et åtte ukers opplegg for trening i arbeidstida. Den tredje dagen var hun på treningsstudio for første gang i sitt liv. Nå trener hun tre ganger i uka, og har ikke vært borte fra jobb én dag. Vi var så syke Mandal har hatt IA- avtale siden 2002, da sykefraværet i kommunen lå godt over landsgjennomsnittet. IA står for inkluderende arbeidsliv, der hovedmålene er å redusere sykefraværet, øke antall ansatte med nedsatt funksjonsevne og øke pensjonsalderen. Vi hadde så mange syke og uføre at vi måtte gjøre noe, forteller personalsjef Kirsti Bauer- Nilsen. Og siden har de fortsatt. I 2012, etter ti års kontinuerlig innsats, har Mandal et av landets laveste sykefravær under seks prosent. Tillit og holdningsendring har vært viktige nøkkelord. Det tar lang tid å snu holdninger. Vi vektlegger det friske framfor det syke. I tillegg følger vi oppmerksomt alt fravær, og følger raskt opp, påpeker Bauer-Nilsen. FRAMGANG: Han putter på stadig tyngre vekter, likevel har jeg mindre vondter, sier Lene Skogseide begeistret, mens fysioterapeut Tom Hindrumsen insisterer på at musklene mellom «englevingene» skal brukes. < Fagbladet 1/2013 < 9

10 Tema: Fra syk til frisk FRISK OG SPREK: Lene Skogseide har ikke vært syk en eneste gang etter at fysioterapeut Tom Hindrumsen fikk henne i gang med å trene viktige muskler tre ganger i uka. Bort med mis-ene Hva betyr tillit for meg som ansatt? Og som leder? Må jeg bidra? Hvordan få bort mis-ene? Mistillit, misunnelse, misbruk og misforståelser ble det første som ble diskutert på arbeidsplassene. Målet er å få hver enkelt ansatt og leder til å ta ansvar for sin helse, sin arbeidsplass og sitt liv. Gjennom åpne diskusjoner med tydelige problemstillinger, ble vi etter hvert modige og trygge, sier Bauer- Nilsen. Tre likeverdige parter Fagforbundets hovedtillitsvalgte har vært aktive medspillere i Nærværs- og tillitsprosjektene i alle disse årene. Politikerne, rådmann, administrasjonen og tillitsvalgte må være likeverdige for at arbeidet skal lykkes. Det er både Bauer-Nilsen og hovedtillitsvalgt Kristin Vinsjevik enige om. Vi tror genuint at arbeidskraften er kommunens beste ressurs. Den må tas vare på, sier Bauer-Nilsen. Vi tror at folk som trives ønsker å komme på jobb så sant de kan. Og tillit er en forutsetning for trivsel, sier Vinsjevik. I begynnelsen møtte hun argumentet om at alle tiltakene for å få folk på jobb ble satt i gang bare for å spare penger på de ansatte. Ved å ta vare på de ansatte, sparer vi penger, men de brukes til å yte mer til beste for oss alle, er Vinsjeviks svar. Hva gjør vi med uke sju? Et dypdykk i fraværsstatistikken ga overraskende entydige tall. År etter år var fraværet størst i vinteruke sju. Umiddelbart ble den pekt ut som friskusuka, der alle ansatte gjør noe ekstra hyggelig. En skole har fargeuke. På den røde dagen skal alle ha på seg noe rødt, og det blir servert rød gele. Den brune dagen spiser de sjokoladepudding. Personalkontoret lager en quiz, og deler ut gullstjerner à la søndagsskole for godt oppmøte på de lokale friskustilstelningene. Er dette for de ansatte eller barna? Dette er enkel moro for oss voksne, ler Bauer-Nilsen. Og legger til: Det funker, vi har det gøy, og ingen vil gå glipp av den uka. Sykefraværet har gått ned, kanskje også fordi vi legger vekt på sunne tiltak i alle de første sju ukene av året. Stort fravær blant lærlingene Fraværsalarmen gikk da kommunen oppdaget at lærlingene hadde 20 prosent fravær. Introduksjonsplanene ble raskt endret. Lærlingene dro på elvepadling med diskusjoner om plikter og rettigheter og konsekvenser 10 < Fagbladet 1/2013

11 LØNNER SEG: Tillitsprosjektet har etter hvert frigjort tid som brukes positivt til å følge opp kommunens ansatte, sier personalsjef Kirsti Bauer-Nilsen (t.v.) og hovedtillitsvalgt Kristin Vinsjevik i Fagforbundet. Fravær Fravær snitt Besparelser Besparelser Mandal norske komm. Mandal komm. for staten % % i mill. kr i mill. kr ,8 9,7 3,66 9, ,3 9,8 2,44 6, ,9 9,2 2,49 5, ,8 9,4 2,47 5,5 Kilde: KS og Mandal kommune Forebygging sparer penger Mandal kommunes tiltak har spart samfunnet for 37 millioner kroner. Tallene for 2012 er ikke helt klare. Fram til desember var fraværsprosenten nede i 5,4 prosent. Desember er en syk måned, likevel håper de ansatte at de slår alle tidligere friske rekorder. Hver prosent som sykefraværet reduseres, gir stor uttelling. for kolleger når de var borte fra jobb. Fraværet sank umiddelbart. Da sykefraværet plutselig økte på grunn av stadige episoder med vold og uønsket adferd på en institusjon, ble 20 ansatte sendt på kurs i terapeutisk mestring av vold. Senere har de lært opp de resterende 70. Frikjøp av jordmor for å tilrettelegge bedre for gravide, og treningstilbud i mange varianter, er andre tiltak for å holde ansatte arbeidsføre. Full stopp På en benk i treningshallen ligger Eva Ihme og presser kroppen. Hun fikk brått så sterke muskelplager at hun ble langtidssykmeldt. Også hun er fulgt opp med trening og personlig veiledning. Nå er hun frisk igjen og trener som før. Du skulle sett meg for et år siden. Jeg fikk «frozen shoulder» og gikk fra den ene terapeuten til den andre. Helt til jeg kom til fysioterapeuten. Han krevde full stopp. Jeg fikk verken trene eller < Fagbladet 1/2013 < 11

12 Tema: Fra syk til frisk 365 egenmeldinger Ansatte egenmelder sykdom fra pc-en hjemme, på jobb eller leder gjør det for dem. Maks åtte dager første gang, så åtte til, deretter maks 16 av gangen. Mandal har utviklet et eget elektronisk oppfølgingssystem med 22 punkter for oppfølging i løpet av et år. Systemet sørger for at leder automatisk får epost om å følge opp den syke. Etter tre dager skal leder ringe opp den syke osv. Lederne må registrere oppfølgingen. Dersom leder ikke skriver i systemet, går den videre til neste ledernivå, og så videre til personalkontoret. All oppfølging registreres og er åpen for den ansatte. drive med håndarbeid. Helt unaturlig for meg, men jeg gjorde selvfølgelig alt han sa, forteller Ihme. Etter hvert begynte de å trene opp musklene igjen. Jeg var sliten av søvnmangel og lei meg over situasjonen. Da var det godt med inspirasjon og trygghet. Når du prøver alene, blir du så redd for å gjøre feil, særlig når konsekvensen er så smertefull. Sparte 14 millioner I 2008 var Mandal nede i et rekordlavt sykefravær på 5,8 prosent. Landsgjennomsnittet lå på 9,7 prosent. Det ga Mandal en besparelse på 3,66 millioner kroner. Men staten sparte enda mer: 9,6 millioner kroner. I 2009 steg fraværet, før det igjen har sunket jevnt og trutt. Vi hadde pengemangel og fulgte ikke like intenst opp, det straffet seg. Problemet er at kommunens innsats for å holde folk i arbeid, må vi betale selv, mens staten får den aller største gevinsten. Det koster å holde trykket oppe. Å være raske med tiltak når varsellampene begynner å blinke. Dessverre er systemet for rigid. Hvorfor får man tilskudd til trening på sykehjemmet, men ikke på treningssenteret, der alt er tilrettelagt? Målet er det samme; å holde folk på jobb. Vi vet at det er mye mer økonomisk å være føre var, poengterer Bauer-Nilsen. Fokus på jobb På treningssenteret er Lene Skogseide ferdig med sin treningsøkt med fysioterapeuten. Skogseide er ansvarlig for tekniske hjelpemidler i hjemmetjenesten. Nå er hun i full Hvorfor er sykefraværet høyest i uke sju? gang med å vise fysio terapeuten den siste varianten av et bærbart hjelpemiddel til å løfte pasienter som hun skal presentere for kollegene. Han følger nøye med, for begge er opptatt av å holde seg oppdatert på alle løsninger som kan spare kroppen for belastningslidelser og vondter. Gode tiltak skaper en klassisk vinn-vinn situasjon for både arbeidstaker og arbeidsgiver, sier Skogseide før hun svinser tilbake på jobb. Ti år med IAarbeid Mandal er Norges sørligste kommune med innbyggere. 870 årsverk fordelt på 1222 ansatte. Kommunen inngikk IA-avtale (inkluderende arbeidsliv) i 2002, og har jobbet kontinuerlig i ti år. Nærværsprosjektet Prosjektet jobbet med nærværstiltak og oppfølgingsrutiner, og reduserte fraværet på 9,5 prosent med prosent. Det tilsvarer over arbeidstimer. Tre mål for Tillitsprosjektet Økt jobbnærvær og sykefravær på under 6 prosent. Øke den reelle pensjonsalderen til 59 år. 365 egenmeldingsdager: 95 prosent av ansatte skal benytte egenmelding framfor legemelding. Prosjekter og tiltak Diskusjonsmøter og dialogseminar på alle nivåer. Kurs i terapeutisk mestring av vold. Synliggjøre de ansattes innsats: Foto av ansatte i jobb på kommunens nettside. Leder og tillitsvalgte på kurs i psykisk helse og god kommunikasjon. Tiltak for ansatte med hyppig kortidsfravær (vondter/sliterne), for gravide og blant lærlinger. Syk uke 7 ble friskusuke. Sunnere, slankere, sterkere. Tilbud til ansatte i fysisk hardt arbeid som sliter med overvekt. Raskere tilbake. Rask tilgang til trening med fysioterapeut. Fokus på rus. DrÅpen. Lavterskel samtale med terapeut for dem som står i fare for å bli syke. Les mer om Tillitsprosjektet i Mandal på 12 < Fagbladet 1/2013

13 TRYGT PRESS: Trening med personlig veiledning gir trygghet når du har smerter, mener Eva Ihme.

14 Må svi for egen ubetenksomhet Arild Emilsen skulle gjerne gått av som pensjonist for to år siden, men et ubetenksomt valg gjør at 64-åringen fortsatt er brannsjef i Vestvågøy. Tekst:SIDSEL HJELME og PER FLAKSTAD Foto: ANITA ARNTZEN Får likevel etterbetalt pensjon Kommunalt ansatte som reserverte seg mot tjenestepensjon på 70- og 80-tallet, kan ha krav på høyere pensjon. Arild Emilsen er en av mange som får etterbetalt etter at Arbeidsretten i desember fastslo at den såkalte reservasjonsdommen fra 2011 blir stående. «Toget er gått» Jeg var 26 år da jeg ble spurt om jeg ville være med i den nye tjenestepensjonsordningen. Pensjon, jeg som er så ung? tenkte jeg den gang og takket nei. Nå, 37 år senere, ser det annerledes ut, sier brannsjef i Vestvågøy kommune, Arild Emilsen. Alle som reserverte seg mot tjenestepensjon da den ble innført i 1977, fraskrev seg i utgangspunktet også muligheten for å komme med framtidige krav. På 1980-tallet spurte jeg hva som skulle til for å komme med i pensjonssystemet. Da tillitsvalgte tok dette opp med KLP, fikk jeg beskjed om at «toget var gått». Emilsen tegnet senere en privat pensjonsforsikring, 14 < Fagbladet 1/2013

15 DETTE ER SAKEN: I den såkalte Nissedal-dommen fra 2003 slår Arbeidsretten fast at tjenestepensjonsordningen var en del av tariffavtalene i kommunene på 70- og 80-tallet. Dette ble fulgt opp da Fagforbundet og LO stevnet Vestvågøy kommune og KS på vegne av tre medlemmer som mente det var tariffstridig at de fikk mulighet til å reservere seg, og skulle vært innmeldt i tjenestepensjonsordningen i Fagforbundet og LO vant saken i 2011, men KS begjærte ny behandling i Arbeidsretten fordi det ble funnet nye dokumenter. I desember 2012 avgjorde Arbeidsretten at saken ikke skulle behandles på nytt. Dermed blir dommen fra 2011 stående. Det betyr at kommuneansatte som hadde en tariffavtale om tjenestepensjon på 70- og 80-tallet, men som reserverte seg, likevel skulle vært innmeldt i ordningen og skal ha lengre pensjonsopptjening enn det de har i dag. Dette kan gi dem flere tusen kroner mer i pensjon hver måned. Fagforbundet arbeider nå med å finne ut hvor mange dette gjelder, og hvem av dem som kan reise økonomiske krav mot sine nåværende eller tidligere arbeidsgivere. AVGJORT: Arild Emilsen skulle vært innmeldt i tjenestepensjonsordningen fra 1977, selv om han reserverte seg. Det har Arbeidsretten nå endelig avgjort. Dommen kan få konsekvenser for mange ansatte og tidligere ansatte i kommunene. men registrerte at arbeidskameratene kom bedre ut av det med den kollektive ordningen han selv hadde takket nei til. Etterbetalt For Arild Emilsen betyr Arbeidsrettens avgjørelse at han nå har full pensjonsopptjening. Hadde avgjørelsen kommet tidligere, kunne han ha gått av som 62-åring. I stedet har han det siste året hatt en 37 prosent stilling og hatt permisjon fra resten av stillingen som brannsjef i Vestvågøy kommune. At pensjonssaken nå er endelig avgjort, betyr at jeg kommer til å få etterbetalt for den tida jeg har vært i permisjon. I tillegg har jeg nå full opptjening i tjenestepensjonsordningen, og det er jeg selvsagt svært godt fornøyd med, sier han. Nye muligheter For seks år siden tok Arild Emilsen fram igjen pensjonspapirene. Siden forrige runde hadde kommunen flyttet sine pensjonsavtaler fra KLP til Vital, og det var da Emilsen tok kontakt der, at pensjonsballen igjen ble satt i spill. Ifølge Vital hadde kommunen forsømt seg allerede i 1989 da muligheten til å reservere seg opphørte. Fra 1. januar 1989 skulle kommunen ha meldt alle sine ansatte, også Emilsen og de andre som hadde reservert seg, inn i tjenestepensjonsordningen. Og det var mer: Det er arbeidsgivers plikt å trekke pensjonsinnskuddet fra de ansattes lønn. Ble det ikke gjort, kan kommunen heller ikke komme i ettertid og kreve deg. Etter denne beskjeden fra Vital ble Fagforbundets jurister koblet inn, og de tok saken til Arbeidsretten. I mars 2011 slo Arbeidsretten fast at reservasjonene mot tjeneste pensjonsordningen i 1977 var ugyldige. Store konsekvenser I 1996 ble tjenestepensjon tatt inn i hovedtariffavtalen, og da ble alle kommunalt ansatte innmeldt i ordningen. Men reservasjonsdommen fra 2011 sier at alle som arbeidet i kommuner med pensjonsordning i den lokale tariffavtalen, skulle vært innmeldt når disse ordningene ble innført på 70- og 80-tallet. Det betyr at mange av dem som reserverte seg, har lengre pensjonsopptjening og kan få høyere pensjon. For noen kan det dreie seg om flere tusen kroner i måneden. Etter dommen i 2011 begynte vi å undersøke hvor mange som reserverte seg mot tjenestepensjonsordninger på 70-tallet i kommuner der dette var en del av tariffavtalen. Vi har sendt brev til alle landets kommuner og bedt om slike opplysninger, og KS har oppfordret kommunene til å bidra med å finne ut av dette, sier spesialrådgiver Steinar Fuglevåg i Fagforbundet. Hvis det er noen som lurer på om dette gjelder dem, må de ta kontakt med sin lokale fagforening for å få hjelp til å finne ut om de har krav som kan gi dem høyere pensjon, sier Fuglevåg. Endelig løsning Som brannsjef med full opptjening kunne Arild Emilsen pensjonert seg i oktober På grunn av tullskap og uvitenhet, og at noen ikke har gjort jobben sin, måtte jeg stå lenger i jobb, sier Emilsen med henvisning til både kommunen og Fagforbundet. Fagforbundet burde vært på min side hele tiden. Men da jeg tok dette opp med tillitsvalgte på 1980-tallet, fikk jeg beskjed om at det ikke var noe å gå videre med. Og hadde kommunen meldt meg inn som de skulle, kunne jeg ha vært heltidspensjonist i to år allerede, sier Arild Emilsen. Fagbladet 1/2013 < 15

16 Iris er et interkommunalt renovasjonsselskap. I år vil det gi sine eierkommuner 22 millioner kroner i utbytte. Sånt skaper debatt. Tekst: OLA TØMMERÅS Foto: ANDERS VANDERLOOCK Tjener rått på avfall Like utenfor Bodø ligger mottaksstasjonen og administrasjonsbygget til Iris Salten. Selskapet eies av ni kommuner; Bodø, Fauske, Hamarøy, Salten, Beiarn, Gildeskål, Meløy, Saltdal og Sørfold. Her er det ikke snakk om å øke renovasjonsgebyrene, selv om innbyggerne betaler minst i Nordland fylke. Det skal de gjøre neste år også. Her er det utbytte fra ekstraordinært overskudd som er til debatt. Luksusproblem Det er 9. november. Representanter fra de ni eierkommunene møtes på Saltvern skole i Bodø. De skal ta stilling til utbyttepolitikken i sitt felleseide selskap. Tallenes tale er tindrende klar: Selskapet har gjort en kjempejobb. Datterselskapene Iris produksjon og Retura Iris har til sammen et ekstraordinært overskudd på 17 millioner kroner fra 2011 og fem millioner kroner fra i fjor. Det kommer i tillegg til at 40 prosent av overskuddet allerede er avsatt til Iris-fondet, et fond for interkommunale prosjekter. Iris vil gjerne gi de ekstra millionene til eierne. Debatten har pågått en stund i Nordlands-kommunene, ikke minst i kommentarfeltene i lokalavisa. Poli tikere og folk er uenige om et kommunalt selskap bør tjene penger, om ikke heller pengene burde brukes på å gjøre de allerede lave renovasjonsgebyrene enda lavere og om overskuddet bør gå til konkrete fond framfor å slukes av slunkne kommunekasser. I åpen konkurranse Omtrent halvparten av volumet i Iris er husholdningsavfall. Det går til kostpris uten fortjeneste. Fortjenesten kommer fra kommersiell virksomhet i åpen konkurranse med andre private tilbydere. Vi er veldig tydelig på å skille nærings- og husholdningsavfall, understreker styreleder i Iris Salten, Ragnar Pettersen. Han mener det interkommunale selskapet er optimalt organisert. Derav lave gebyrer for folk og overskudd for kommunen. Hva som skal skje med overskuddet, er opp til eierne å avgjøre, sier han. Ingen applaus Ledelse og ansatte fortjener antakelig stående applaus fra eierne, men forventer det ikke, og får det heller ikke. Innsatsen bak overskuddet er ikke tema på representantskapsmøtet i Bodø. Bodøs andel av overskuddet er på over ti millioner kroner. Frps representant takker ved å foreslå å konkurranseutsette jobben de gjør. Det irriterer de øvrige. Benkeforslag på strukturelle endringer i selskapet vil de ha seg frabedt. Av frykt for at overskuddet slukes i budsjettbehandlingene i de enkelte kommunene, blir det vedtatt å sette av ti prosent til et disposisjonsfond for Salten næringsråd. Rimelig renovasjon Det er tidligere hevdet at konkurransen er skjev på grunn av det interkommunale selskapets inntekter fra renovasjonsgebyrene. At de kan underby andre aktører da de nesten er alene om husholdningsavfallet. Men Salten-kommunene er lavest på renovasjonsgebyrer i Nordland, og ligger godt under landsgjennomsnittet. Eksempelvis betaler beboere i Asker utenfor Oslo hele femti prosent mer for å få hentet avfallet enn bodøværinger. Og det til tross for at Asker har satt tjenesten ut til rimeligste tilbyder. I Salten-kommunenes renovasjonsselskap får de ansatte lønn og pensjon etter KS-tariff. VIKTIG VERDI: Fredrik Korpe er direktør for Iris produksjon, datterselskapet som sto for hoveddelen av overskuddet. Kompetansen ansatte har samlet gjennom mange år, er en av våre viktigste styrker, sier han. 16 < Fagbladet 1/2013

17 Iris Salten Interkommunalt selskap, eid av de ni kommunene i Salten fra Saltfjellet i sør til Hamar - øy i nord. Henter inn husholdningsavfall i alle kommunene, med unntak av halve Fauske, Hamarøy og Steigen. Har i tillegg to datterselskaper som opererer i det kommersielle markedet med forskjellige typer avfall fra næringslivet. Setter av 40 prosent av overskuddet fra kommersiell virksomhet til Iris-fondet, som blant annet brukes til inter - kommunale utviklings- og kulturprosjekter. Hadde i fjor og forfjor 22 millioner kroner i ekstraordinære overskudd. Renovasjonsgebyrene i Salten er de laveste i Nordland. Sju av kommunene ligger dessuten godt under landsgjennomsnittet. Høye lønnsutgifter Fredrik Korpe er direktør i datterselskapet Iris produksjon, som er ansvarlig for 12 av overskuddsmillionene. Vi har betraktelig høyere lønns- og pensjonsutgifter enn konkurrentene, men vi har folk som kan sitt fag. Vi beholder våre ansatte og deres kompetanse. Enkelte har vært her i år, og det er mye verdt, sier Korpe. Å hente avfall i grisgrendte kommuner er komplisert, og krever kompetanse i hvert ledd. Det kan logistikksjef Morten Børli bekrefte. Jeg tror ikke det er mulig å opparbeide en slik kompetanse som vi har i løpet av en kort anbudsperiode. Den enkelte renovasjonsoperatør sitter med utrolig mye detaljkunnskap om sine ruter, som gjør det mulig med rimelig og effektiv renovasjon, forklarer han. Investerer i teknologi Der andre kommuner setter jobben ut til selskaper som opererer med billigst mulig muskelkraft, har Iris satset på teknologi. På de fleste ruter renovasjonsoperatøren fjernstyrer dunkene på plass via en joystick. LØNNSOMT: Ledelse og ansatte ved Iris Salten sørger for millionoverskudd til eierkommunene. > Fagbladet 1/2013 < 17

18 MILLIONGLIS: Styreleder Ragnar Pettersen og administrerende direktør for Iris Salten, Leif Magne Hjelseng, kunne overrekke eierkommunene millionbeløpet. Sidelastere er effektivt. Der vi før hadde to menn i uka, har vi nå ofte én mann annenhver uke, forklarer Børli. Korpe mener det er en symbioseeffekt mellom datter - selskaper som opererer i det kommersielle markedet, og innsamling av husholdningsavfall Husholdningsrenovasjonen ville sannsynlig vært dyrere med ditto høyre gebyrer, uten de kommersielle datterselskapene, påpeker Korpe. Vegrende politikere I representantskapsmøtet sitter politikere fra alle de ni kommunene. Representantskapets leder, Lars Kristian Evjenth som er ordfører i Sørfold kommune, strever med å få kollegene fram til en votering. Alle andre kommersielle selskaper tar ut utbytte. Da er det rett at kommunene som eiere av et selskap må få ta utbytte også, sier Evjenth. Ny utbyttepolitikk blir til slutt enstemmig vedtatt. En tankevekker for anbudsfantastene Det Iris utretter i Nordland, bør være en tankevekker for anbudsfantastene, mener AU-medlem Stein Guldbrandsen i Fagforbundet. Guldbrandsen fulgte Asker kommune tett ved forrige anbudsrunde. Da anmeldte Fagforbundet både Asker kommune, Ragn-Sells og Adecco for brudd på arbeidsmiljøloven. Den kommunale renovasjonen ble utført av østeuropeere på korttidskontrakter, innleid fra Adecco. Arbeidstilsynet kom senere med en rekke pålegg. Dårlig økonomi Forskjellen mellom Bodø og Asker er slående. I Bodø har renovatørene lønn etter KStariff. Flere har jobbet der i 20 til 30 år. De opererer med moderne sidelastere. I Asker er tjenesten satt ut til Ragn-Sells, som var rimeligst ved forrige anbudsrunde. De ansatte er fra Øst-Europa, stort sett på min - stelønn. Likevel betaler Askers innbyggere femti prosent mer enn bodøværinger. Fantastene nekter å se skandalene i kjølvannet av konkurranseutsetting. Forhåpentlig vil folk litt etter litt se at det også kan være dårlig økonomi, sier Guldbrandsen. Det er positivt å se et selskap som først og fremst ønsker en god renovasjons - tjeneste for innbyggerne, og som ser verdien av gode lønnsog arbeidsforhold. Slikt er vanske ligere å få til når profitt er rettesnoren og oppdraget varer i anbudsperiodens fire år, kommenterer Stein Guldbrandsen. 18 < Fagbladet 1/2013

19 Bilforsikring med fordeler utenom det vanlige Raskere opptjent bonus Lavere egenandel etter skade Gjennom LOfavør tilbyr vi nå fordeler på alle forsikringene våre, kun til deg som er medlem i et LO-forbund. Bytt til SpareBank 1, og få de fordelene du fortjener. Ring oss på , eller besøk lofavor.no a kr , - 9 rf - pr.pers. inkl. fly, hotell, frokost, rundreise m.m w ww.hittravel.no Turen inneholder sol, kultur, his torie, spa, therm al- og matopplevelser l Bli med oss på jubileumsrei eise i Tyrkia 1.699,- Bestill nå! Begrenset antall plasser Kun direkteavganger fra din by F or mer infor ormasjon og bestilling: Telefon: Avganger våren 2013:. og 22. o51:olso febr., 1., 15. og 29. mars, 12. og 26. april. TORP: 22. m. ar, msta s AVANGER: 8. mars, BERGEN: 5. april, ORT NDHEIM: 19. april, KRISTIANSAND: 3. mai Med e av Re ml eisegarantifonde et Dag 1: Norge Antalya. fle y fra Norge rtrahc til Antalya. kts lege aleneiseleder/nor r n k s representant. Transport til 5* hotell for overnatting med frokost. Dag 2: Kemer, s a, p. lshe e 2 timers orienteringstur lighu. het M for spabehandling på hotellet. Dag 3: Myra Fethiye. I dag reiser vi langs den vakre kysten til Myr ra, dagens Demre agen s emr D. e Her besøker vi S t. icholas-kir en. N k Dag 4: Fethiye Dalyan kkump k.ela a Dalyan, en liten fiskelandsby ved Middelhavet. Herfra ra tar vi en båtreise i den fantastiske deltaen utenfor byen hvor elven Dalyan renner ut i Middelhavet. Mulighet for gjørmebad. Dag 5: Pamukka.el Varme kilder i Pamukkale. Her er tradisjon, kunst & håndverk knyttet sammen i den lokale teppe- pe p produksjonen. Dag 6: Antalya by og basarer. Antalya. En storby med en følelse av landsby. Mulighet for å kj e pø skinn- og gullvarer samt rens og reparasjon av eget gull. Dag 7: Tyrkiske Riviera SPA & Resor t ho tel. l Dagen i dag er til egen disposisj n. o Dag 8: Antalya hjemreise. Fagbladet 1/2013 < 19

20 Portrettet Tekst: INGVILL BRYN RAMBØL Foto: WERNER JUVIK Da han kom til Norge som 20-åring, kunne han verken lese eller skrive. Nå vil han vise andre skoleelever at alle kan lære uansett hvor de kommer fra. Mulighetenes prins Hashem Jafari Alder: 29 Sivilstatus: Kjæreste. Kommer fra Urozghan i Afghanistan, bor i Oslo. Yrke: Skoleelev. Jobber deltid for Sagene hjemmetjeneste. Aktuell: Mottok prisen Årets læringshelt i Oslo. Som liten gutt hjemme i landsbyen i fjellene i Afghanistan, hørte han en historie om et land langt borte. Et land der det var mørkt det ene halve året og lyst det andre halve året. Fantes det i virkeligheten, og gikk det an å leve der? Mange år senere, da han satt på asylmottaket i Narvik midt på vinteren, tenkte han: Nå har jeg kommet dit. Nå har jeg kommet til landet der det er mørkt halve året. Historien om Hashem Jafari er historien om en lang reise og en kamp for retten til å velge sitt liv. Da 29-åringen fra Afghanistan mottok prisen Årets læringshelt i Oslo i oktober, fikk han bekreftelsen på at han har klart det. Prisen deles ut av Voksenopplæringsforbun - det i Oslo, og juryen mener årets vinner er et «godt eksempel på at man gjennom læring, steg for steg, kan oppnå store positive endrin - ger i sin livssituasjon, og at det gjelder å stå på og ikke gi opp». For meg er prisen et bevis på at alt er mulig, sier Hashem Jafari. Vi treffer ham på Sinsen voksenopplæringssenter der han går siste året på videregående skole. Han har gjennomført ungdomsskole og videregående på fire år. Han har slitt seg gjennom engelsk, matematikk og naturfag, fag han ikke hadde vært borti før han satte seg på skolebenken som voksen. I landsbyen mellom fjellene i Afghanistan gikk barna på skolen tre måneder i året. Alle barna ble samlet i moskeen der de lærte å ramse opp profetene og å lese fra Koranen. Resten av året hjalp Hashem til med å passe kyrne hjemme på gården, eller han og kameratene lekte med kuler og tomhylser de fant. Krigen var der hele tida, som en naturlig del av hverdagen. Konfliktene mellom de ulike mujahedin-stammene på landsbygda blusset opp med jevne mellomrom. Da kom hær - førerne til landsbyen for å rekruttere nye soldater, og Hashem husker at det ble stadig færre menn igjen. Noen flyktet, noen dro i krigen. Mange ble drept. Da Taliban tok kontrollen midt på nittitallet, økte trusselen. Nå var hele folkegruppa landsbyen tilhørte, Hazara-folket, utsatt. Hashem, som var tretten år og dermed i stridsdyktig alder, bestemte seg for å flykte. Jeg ville ikke bli en person som bare drev med krig. Mitt ønske var å flykte fra krigen mens den pågikk, og så komme tilbake og leve sammen med familien min når det var over, sier Hashem. På eselryggen, til fots eller av og til i en bil, gjennom ørken og over fjell, flyktet han sammen med onkelen. Da han kom fram til Teheran, var Hashim så utslitt at han måtte hvile i en måned før han kunne begynne å jobbe som bygningsarbeider. Han var fjorten år. Jeg var ikke et barn. Jeg var voksen nok til å jobbe og til å ta vare på meg selv. 11. september 2001 så 18 år gamle Hashem Twin Towers rase sammen på iransk tv. Invasjonen av Afghanistan som fulgte tente et nytt håp i eksil-afghanerne. Kanskje var en bedre 20 < Fagbladet 1/2013

21

22 Portrettet Hashem Jafari framtid i hjemlandet innenfor rekkevidde? Men da det første valget i Afghanistan ga makt til mange av krigsherrene han kjente igjen fra barndommen, ga Hashem opp håpet om å vende tilbake. I stedet dro han til Europa. Jeg hadde hørt om land som Italia, Frankrike og Hellas. Men Norge hadde jeg aldri hørt om, forteller Hashem. Det hadde en av vennene hans. Etter mislykkede forsøk på å skaffe jobb i Tyrkia, Hellas, Italia og Frankrike, sa kameraten til Hashem: Bli med meg til Norge. Der er det kaldt og veldig få mennesker, men det går an å leve der. Slik endte Hashem Jafari i Norge. Med buss fra Sverige en ettermiddag i november Uten bagasje, uten papirer og uten en anelse om hva som ventet ham. Noen år senere, etter flere avslag på asylsøknaden og opphold på flere ulike mottak, hadde afghanere som Hashem blitt en het politisk potet i Norge. De fikk ikke godkjent asyl, og myndighetene ville sende dem ut med tvang. Hashem, som hadde arbeidstillatelse selv om han ennå ikke hadde fått lovlig opphold, bodde nå i Oslo og hadde jobbet som bygningsarbeider i Gamlebyen, helt til ryggen en dag sviktet. «Nå har jeg muligheten til å lære meg norsk,» tenkte Hashem. Han hadde begynt å lese billedbøker for barn allerede mens hans bodde på asylmottak i Mosjøen, og kunne snakke nok norsk til å klare seg i jobben, men nå satte han seg på skolebenken på ordentlig for første gang i sitt liv. 228 timer norskkurs betalte han for av sine egne sparepenger. Samtidig begynte han å engasjere seg politisk. Han ble en av talspersonene for de afghanske asylsøkerne som etablerte teltleir først bak Domkirken og siden utenfor Stortinget. Han snakket med journalister og leste norske aviser, hadde kontakt med Sosialistisk Ungdom og fikk norske venner. Det norske språket, som han syntes låt som steiner som ble ristet rundt i en bøtte da han hørte det på asylmottaket, krøp langsomt inn under huden på ham. Den 20. juni 2007, ironisk nok på verdens flyktningdag, gjorde norsk politi slutt på afghanernes aksjon foran Stortinget. Alle i leiren ble arrestert. Om lag halvparten ble «Hvis jeg kan gi noen elever troen på seg selv og på at det er viktig å jobbe for å nå et mål, er det viktigere enn at jeg snakker feilfritt norsk.» sendt ut av landet. Hashem tilhørte den halvparten som fikk bli. Det kunne like gjerne vært meg som ble sendt ut. Alle vi som aksjonerte visste at vi kunne bli sendt ut, men vi kunne ikke la dem gjøre det uten at vi sa ifra. Vi ville vise det norske folk at vi var normale mennesker som fortjente en sjanse. 26. februar 2009 kom beskjeden. Etter å ha levd som papirløs flyktning siden han var fjorten år, i konstant frykt for å bli sendt tilbake til Afghanistan, fikk han sin billett til en ny start. Han fikk oppholdstillatelse i Norge. Han var «ureturnerbar». Det første Hashem gjorde, var å feire med kjæresten. Det andre var å søke seg inn på norsk skole. Han begynte i 8. klasse på Voksenopplæringen på Sinsen. Ganske raskt rykket han opp til tiende trinn i norsk og samfunnsfag. Engelsk og matte var vanskeligere. Det har vært utrolig vanskelig å komme gjennom alt. Jeg har lest til langt på kveld og jobbet systematisk. Likevel har det vært vanskelig, sier Hashem. At han fikk gode karakterer gjorde at han holdt motet oppe. Til våren skal han fullføre videregående skole. Målet er å bli lærer. Frafall er et veldig stort problem både i ungdomsskolen og i videregående skole. Jeg tror jeg kan bidra til at flere vil fortsette, fordi jeg med min bakgrunn kan vise dem at det nytter å stå på. Det er altfor få lærere med minoritetsbakgrunn i Oslo-skolen, og det er synd. Alle trenger forbilder. Og hvis jeg kan gi noen elever troen på seg selv og på at det er viktig å jobbe for å nå et mål, er det viktigere enn at jeg snakker feilfritt norsk. For sterk aksent har han fortsatt, selv om ordforrådet og grammatikken er på plass. Og engasjementet er det ingenting å si på, selv om fremtoningen er lavmælt og forsiktig. Han brenner fortsatt for politikk, og har meldt seg inn i partiet Rødt og Fagforbundet. Jeg lærte om fagbevegelsen i historie - timene og ble fascinert av hvor viktig den har vært for arbeidernes sikkerhet og for uviklingen av velferdsstaten. Da jeg jobbet i Iran, hadde jeg ingen rettigheter. Jeg kunne gå månedsvis uten lønn. Selv da jeg jobbet som bygningsarbeider her i Norge, hadde jeg aldri hørt om minstelønn eller feriepenger. Det er viktig at folk kjenner rettighetene sine, og jeg håper at flere flyktninger og innvandrere blir aktive i fagbevegelsen. Kanskje burde vi kvotere inn tillitsvalgte og ledere med minoritetsbakgrunn, slik vi har gjort med kvinner? spør 29-åringen retorisk. Selv vil han gjerne være et forbilde. For andre flyktninger, asylsøkere og analfabeter. For andre som syns de har en lang vei å gå for å få det livet de ønsker seg. Jeg vil gjerne vise andre at det er mulig å oppnå posisjoner og være synlig i samfunnet uansett hvor du kommer fra og hvilket utgangspunkt du har, sier Hashem. Alt er mulig. 22 < Fagbladet 1/2013

23 GODE DOG FERIETILBUD EIREFED DUBLITE VIA AIV FAGBLADET ED TE r getniv dnup de Hardan ge adivr leto i HlagaD 2 overnattinger - 2 frokostbuffeer s middager retter-er2 m /buffeer t Kaffe etter mid n egad Ett barn gratis max 5 år i gnes.g senerdlerof FRA 1 399,- 9, 1per pers. i dbl.rom Spar inntil 341,- Inkl.. 2 tre-retters et tt ter rs middager/buffeer ee r Dagali er et lite skisp portssted som ligger nær Hard gna gervidd 4, 2 a m 3 k g o a ogei m fl r km a Daga fri skisente l. r Hvent e r e massev v s a i e alpi utfordring n r e e g e grønn i å alpinb d, od bl e r of. ene ka e voks g e da bar on n m 9 lan n k1v t, r slags e dn ae e e e kabekag n d mspesialkjelk e. E e å pro r t m plangre r n st ds åe o ne gramm r t ee m e r løyp st ofi ne de start r t re utenf et r hotelldøro. Da Daga i Hot l e g hjemm n n olur eha mmekosel g atmosfæ i d e e mlan e rgtradisjone, r bl.a. i den originale og unike peisestuen fra Fre-søn i periodene 8/2-21/4 og 16/6-29/9. iv n og k r ultu omeii etno P Hotel Relais V s a li V M dlita a FRA 2 999,- 9, 2per pers. i dbl.rom 7 overnattingere 7 amerikansk e frokostbuffeer s retter-er7 m regaddis t m 1 flaske vin på rommet ved ankomst Ett barn gratis i foreldrenes seng. Spar inntil 4 488,- Inkl.. 7 tre-retters et tt ter rs middager r To sts t knupsgnagtud n em vakk i r i 1700-tal dee a s vill l e n b y e n lil e, esevanaco namor n r beh l e t ret efr ola it ag le hagelg. uk i e n e Sel by Romao ev n n gamm l sk italie r ecanave e ne s. d y sk mc aeb E. eregybni0 n halvti e a r Eherf ligg områdem 03 s hoved ety b. e rin Førs g ga o nt opplev s o Tori kansk e t nfr besj a Po-flod n e n sights å ombo ed p r s å sk bye seeingbå n ogh n, su me t-pyge rots e museu ti, skbyen m s rådhuspla n s a Piaz Castell g s z, o o g e ik min t k s ue ktnagavartkn u n s a nilm gpniacotecaagn ed.ile a: V310t 2smoknA.rebotkl oitni oitni irfgla Bestill l nå på nl itseb 98 eller o n.levart-ftd. Opplys annonsekoden s a n Fagbladet e Fagblad Se hele e vårt utvalg på Avbestill helt uten grunn med vår angreforsikring, fra kr. 79,-. Med forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil. Ekspedisjonsavgift maks. kr 89,-. Se betingelser på Mange fordeler for den reiseglade NORDENS STØRSTE REISEKLUBB B BUL dtf-travel.no/klub/logginn lub/logginn

24 Bare spør Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål av allmenn interesse om blant annet tariffavtaler, juridiske arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning og spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1 til et ekspertpanel. Stol for helse eller posisjon SPØRSMÅL: Hva har vi krav på når det gjelder kontorstoler? Jeg lurer fordi jeg opplever at stoler blir innkjøpt litt tilfeldig, etter metoden «hvem skriker høyest». B.L. Eksperter i dette nummeret: Eirin Halvorsen Lillehof Juss Aktuelt lovverk, inkludert arbeidsmiljø loven og ferieloven. Arne Bernhardsen Arbeidsmiljø Spørsmål om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Hilde Løkholm Tariff Spørsmål som angår tariffavtaler og forhandlinger. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. SVAR: Kontorstoler skal, som alt annet utstyr på jobben, være forsvarlige og tilfredsstille arbeidstakeren i det arbeidet vedkommende skal utføre. Utviklingen av kontorstoler har vært rivende, men ingen statistikk kan vise til at forbedringene av arbeidsstoler har hatt noen som helst påvirkning på de kontoransattes helse. De er like friske som alltid. Blir man sjuk av kontorjobben, skyldes det sannsynligvis langt andre forhold enn en dårlig stol. Men en riktig dårlig stol bidrar selvsagt til at folk får det verre enn man kan påregne. Noe kan likevel sies om hva som er bra med stoler: Den beste sittestillingen er den neste. Ha flere stoler å bytte mellom. Ikke sitt hele dagen. Ha oppgaver som krever at du må bevege deg. Arbeidsbordet og stolen må utfylle hverandre og være fleksible. Stolen må kunne stilles til ditt behov når det gjelder lengde på ryggen og beina, Inkluderende arbeidsliv SPØRSMÅL: Jeg er i dag kommunalt ansatt i en 45 prosents stilling. Dette fungerer greit, men arbeidsgiver mener det blir en merbelastning på de andre ansatte når jeg ikke er i stand til å yte hundre prosent. Arbeidsgiver mener derfor at jeg kanskje bør omplasseres. Virksomheten er en IA-virksomhet med 1000 ansatte. Når jeg trives veldig godt med dagens situasjon, mener jeg at jeg bør»fredes» der jeg er, og at arbeidsgiver heller må ansette flere hvis belastningen på de andre ansatte er for stor. Hvilket ansvar har arbeidsgiver i en IA-bedrift? I.E. SVAR: Partene i arbeidslivet har sammen med regjeringen inngått avtale om å jobbe for et mer inkluderende arbeidsliv (IA). Ett av de overordnede målene er å forhindre utstøting fra arbeidslivet. IA-avtalen består av en sentral og en lokal del, der den sentrale delen fastsetter partenes hovedmål, mens den lokale delen inngås mellom de enkelte virksom - hetene og Navs arbeidslivssentre. En arbeidsgiver i en IAbedrift skal i dialog med tillitsvalgte, verneombud og de ansatte blant annet prøve å tilrettelegge arbeidsplassen når tyngde og støtte til korsryggen. Søk hjelp hos bedriftshelsetjenesten for å stille inn stolen optimalt. En stol koster ikke all verden, og hvis den fører til økt motivasjon og effektivitet en periode, så kan innkjøpet kanskje forsvares økonomisk. Arne Bernhardsen, redaktør i Gyldendal Arbeidsliv en arbeidstaker får problemer med å mestre sine ordinære arbeidsoppgaver. Arbeidsgiverne må i tillegg følge bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven for å forhindre at arbeidstakere faller ut av arbeidslivet. Dette innebærer en forpliktelse for arbeidsgiver til «så langt det er mulig» å iverksette tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid. Videre skal arbeidstaker fortrinnsvis gis «anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeid, eventuelt etter særlig tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden, endringer i arbeidsutstyr». Uttrykket «så langt det er mulig» innebærer en vidtrekk- 24 < Fagbladet 1/2013

25 Redigering: Per Flakstad Illustrasjoner: Adresse: Fagbladet, Postboks 7003St.Olavs plass, 0130 Oslo E-post: Godtgjøring for særskilt arbeidstid SPØRSMÅL: Jeg begynte nylig å jobbe i omsorgstjenesten. Siden jeg aldri har jobbet kveld og natt før, lurer jeg litt på hvordan det er med tilleggssatsene for kveld, natt, lørdag og søndag. I Fagbladet har jeg lest at tilleggene for lørdags- og søndagsjobbing er økt til 50 kroner timen, og 21 kroner for ordinært arbeid mellom kl og kl I tillegg til hva? Jeg har tolv års erfaring, og tok fagbrev som barne- og ungdomsarbeider tidligere i år. For tida er årslønna kroner. Selv om fagbrevet jeg har nå ikke er relevant til stillingen, beholder jeg vel lønna som er fastsatt, og min ansien - nitet Hvordan skal jeg finne ut timelønn på kveldene, lørdag, søndag og for nattarbeid? NJA SVAR: Siden du har begynt å jobbe i omsorgstjenesten og spør om hvilke tillegg som gjelder ved arbeid på kveld/ natt og lørdag/søndag, antar jeg at du jobber turnus, og har 35,5 timers arbeidsuke. I vårens lønnsforhandlinger ble tillegget for arbeid mellom kl lørdag og kl søndag hevet til minst 50 kr pr. time. Tilleggene betales for alle lørdags- og søndagstimer du jobber turnus som følge av din arbeidsplan. Kvelds- og nattillegg betales for ordinært arbeid mellom kl og kl til arbeids - takere som har skiftende arbeid fra dag til dag og/eller uke til uke, og som jobber skift eller turnus. Kvelds- og nattilleggene utgjør tre forskjellige satser, og er avhengig av årslønn. Lønn opp til kroner gir et tillegg på minst 45 kroner pr. time, lønn mellom og kroner gir et tillegg 54 kroner, og lønn fra kr og oppover gir minst 56 kroner pr. time. Lørdags/søndagstillegg og kvelds/nattillegg kommer i tillegg til vanlig timelønn. Tilleggene beregnes på årsbasis, regnes om til månedslønn og utbetales på samme måte som vanlig lønn. Forhandlingsenheten i Fagforbundet har laget en formel for hvordan timelønn kan beregnes. Denne finner du på nettstedet - bundet.no under «Tariffområder KS». Hvis du bytter stilling innenfor samme kommune, skal du beholde samme ansiennitet som ble beregnet ved tilsetting. Du skal heller ikke gå ned i lønn. Du skriver at fagbrev som barne- og ungdomsarbeider ikke er relevant for stillingen i omsorgstjenesten. Når rele - vansen skal vurderes, er det viktig å se på innholdet i begge jobbene, og hvilken kompetanse som brukes. Jeg antar at jobben i omsorgstjenesten innebærer arbeid med mennesker noe du i høy grad har hatt i barnehagen også, selv om alderen er forskjellig. Din årslønn på kr viser at du har lønn som fagarbeider med ti års ansiennitet. Selv om du ikke skal gå ned i lønn, er det viktig å avtale med arbeidsgiver om du skal følge samme minste lønnsnivå. Etter mitt syn er det en selvfølge at du fortsatt skal gjøre det. Hvis du trenger hjelp til å følge opp noe av dette, kan du ta kontakt med Fagforbundets tillitsvalgte på arbeidsplassen din. Hilde Løkholm, rådgiver i forhandlingsenheten ende forpliktelse for arbeidsgiver. Kun der eksempelvis bygningsmessige forhold hindrer praktisk gjennomføring, eller virksomheten ikke har økonomi til å gjennomføre tiltakene, fritas arbeidsgiver fra å gjennomføre dem. Relevante tiltak kan blant annet være endring av arbeidstid, tilpasning av arbeidsoppgaver, forkortelse av arbeidstid og aktiv medvirkning fra andre arbeidstakere. Hva skjer når arbeidsgiver mener arbeidsbelastningen for de øvrige blir for stor når A ikke kan yte fullt ut? Når A kan utføre sitt vanlige arbeid, om enn i mindre omfang, er utgangspunktet i loven at A skal få fortsette med dette. At dette vil føre til en merbelastning for andre, må aksepteres så lenge det ikke går ut over det som med hjem - mel i styringsretten kan pålegges de øvrige ansatte. Vil en flytting av arbeidsoppgaver/ arbeidsbelastning fra A til kollegaene ikke være til - trekkelig, vil det kunne bli nødvendig for arbeidsgiver å øke bemanningen for å løse oppgavene. Tilrettelegging for ansatte med redusert arbeidsevne inne bærer i mange tilfeller å måtte ta en økonomisk belastning, og økt bemanning kan være en løsning arbeidsgiver må akseptere. Størrelsen på arbeidsgivers virksomhet vil kunne ha betydning, fordi merbelastningen økonomisk sett, og mulig - hetene for å gjøre interne endringer i for eksempel arbeids - tid, ofte tåles bedre i større virksomheter. Vil det ikke være mulig å la A være i sitt vanlige arbeid, følger det av aml. 4-6 at A skal forsøkes gis annet passende arbeid. I den grad endringen av arbeidsoppgaver/omplassering ligger innenfor det arbeidsgiver har rett til etter arbeidsavtalen eller arbeidsgivers styringsrett, vil A måtte akseptere endringen med mindre endringen fremstår som usaklig/vilkårlig. Er den endring arbeidsgiver vil foreta for omfattende, må det gis en endringsoppsigelse som må fylle de ordinære krav til saklighet og form. I en vurdering av om endringsoppsigelsen er saklig/gyldig, vil kravene til arbeidsgiver formulert i 4-6, herunder om arbeidsgiver har fulgt den beskrevne saksbehandlingen i dialog med den ansatte og eventuelt tillitsvalgte, kunne ha avgjørende vekt. At man er en IA-bedrift vil skjerpe kravene til arbeidsgiver. Eirin Halvorsen Lillehof, forbundsadvokat Fagbladet 1/2013 < 25

26 Vikarbyrådirek - tivet ble innført fra nyttår. De tillitsvalgte er eksperter på lønns- og arbeidsforhold, derfor er det viktig at de følger med på hva slags betingelser vikarene får, sier Stein Guldbrandsen. Foto: Kar-Sofie Jenssen Tekst: PER FLAKSTAD Nå må vi følge opp vikarene Fagforbundet og store deler av fagbevegelsen var og er imot vikarbyrådirektivet som ble innført fra 1. januar. Men vi er samtidig fornøyd med måten det er innført på. Vi fikk den tredje pakka mot sosial dumping, og nå innfrir også regjeringen et mange år gammelt krav om kollektiv søksmålsrett. Disse tiltakene er etter vår mening prisverdig og godt politisk håndverk som reduserer noen av de mest åpenbare farene ved å innføre direktivet. Konsekvensen av regjeringens politikk vil forhåpentligvis bli redusert vikarbruk, sier Stein Guldbrandsen i Fagforbundets politiske ledelse. Frykter for arbeidsmiljøloven Vikarbruk er i dag regulert i arbeidsmiljøloven. Ved å innføre EUs vikarbyrådirektiv, åpnes det for at de norske vikarbestemmelsene kan bli stevnet inn for i Efta-domstolen og satt opp mot vikardirektivet. I direktivet heter det at forbud og restriksjoner mot vikarbruk bare kan begrenses i allmenne hensyn til særlig beskyttelse av vikaransatte. Arbeidsmiljølovens bestemmelse om at faste stillinger skal være hovedregelen er en klar restriksjon, og fagbevegelsen frykter at Eftadomstolen kan komme til å kreve at Norge må oppheve denne delen av loven. Stein Guldbrandsen. Foto: Trond Isaksen Retten til faste stillinger Han avviser at fagbevegelsen møter seg selv i døra ved å være imot et direktiv som likestiller arbeidsvilkårene til vikarer og fast ansatte. Vi har alltid vært tilhengere av at vikarer skal ha samme lønn og vilkår som fast ansatte. Vi hadde ikke trengt å gå veien om direktivet for å få til det. Vikarbyrådirektivet har som mål å øke vikarbruken. Det målet er uforenlig med vårt arbeid for et anstendig arbeidsliv. Dessuten vil direktivet ikke gi en fullstendig likebehandling av vikarer fordi det ikke omfatter pensjonsrettigheter, sier Guldbrandsen. Kontakt med vikarer Med dagens strenge lovgivning skjer det sannsynligvis ti tusenvis av brudd på vikarbestemmelsene. Tidligere var det vikarene selv som måtte ta affære hvis de mente at de var ulovlig ansatt. Nå har fagforeningene fått søksmålsrett, og derfor må tillitsvalgte ta kontakt med vikarer, enten de er medlemmer eller ikke, for å få oversikt, sier Stein Guldbrandsen. Til tross for regjeringens tiltak, mener han flere arbeidsgivere vil prøve å finne nye smutthull, og at det derfor er viktig for tillitsvalgte å være på vakt og bry seg om vikarene slik at de ikke blir herjet med. 26 < Fagbladet 1/2013

27 «Hvem har ansvaret for at Oslo Vei surret seg inn i alskens merkelige virksomheter og satte arbeids - plassene over styr?» Side 38 Seksjonsleder Stein Guldbrandsen Samferdsel og teknisk Foto: Eivind Senneset Investerer for framtida Selskapet Ivar eies av elleve kommuner i Rogaland. Nå satser selskapet 2,1 milliarder kroner på bedre vannforsyning, kloakkrensing og avfallsbehandling. Side 28 Sparte millioner på å lytte til brukerne Notodden kommune valgte å lytte til brannmannskapene da stasjonen trengte utvidelse og opprustning. Det endte med kanskje landets mest moderne og funksjonelle brannstasjon. Side 30 God byutvikling FOKUS: 80 prosent av den norske befolkningen bor allerede i byer og på tettsteder, og andelen øker. Det er viktig at det blir lagt klare planer for hvordan alle skal få et reelt botilbud, skriver Jacob Schroll. Side 36 Arven lever videre Hardanger Fartøyvernsenter i Norheimsund sørger for at repslager- og båtbyggerkunnskapen tas vare på og læres bort slik at kulturarven kan leve videre. Her går de så nøye til verks at båtbyggerne lager noe av verktøyet sitt selv. Side 32 Fagbladet 1/2013 < 27

28 Samferdsel og teknisk Foto: Helle Aasand Over 700 krav om utbedringer SATSER FRISKT: Fagbladet skrev om Ivars renseanlegg og biogassproduksjon for to år siden. Det vekker oppsikt med sine løsninger. Nå skal det interkommunale selskapet bruke 2,15 milliarder kroner på nye investeringer. Investerer milliarder i vann og avløp Stavanger-regionen tar et kjempeløft for vannfor - syning, kloakkrensing og avfallsbehandling. 2,15 milliarder kroner skal investeres på fire år. Selskapet Ivar eies av Stavanger, Sandnes, Sola, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Randaberg, Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy kommuner. Ivar besørger vannforsyning, avløpsrensning og biogassproduksjon av kloakken, renovasjon, sor - tering og avfallsgjenvinning. For framtida Nå bygger vi for framtida, sier styreleder for Ivar og ordfører i Sandnes kommune, Stanley Wirak. Det ventes en befolkningsvekst på hele innbyggere i løpet av 15 til 20 år i Stavangerregionen. I tillegg har de fleste kommunene store utfordringer med etterslep på vedlikehold av vann- og avløpsnettverket. Med denne investeringsplanen sikrer vi vannforsyningen i et femtiårsperspektiv, selv med vekst i befolkningen, sier Wirak. Stor enighet Vanngebyrene vil øke med 60 prosent i regionen, grunnet investeringene. Likevel vil ikke vannet bli spesielt dyrt sammenlignet med andre kommuner. Fire av de elleve kommunene er per i dag blant de ti rimeligste kommunene i landet. Jeg har ikke hørt en eneste motforestilling verken til inve - steringer eller gebyrøkninger. De aller fleste politikere er veldig bevisste på at enten gjør vi det som er nødvendig nå, eller så får vi et langt større problem i framtida, sier Wirak. Les om hvilke investeringer som skal gjøres på Tekst: OLA TØMMERÅS De eksponeres for gasser, smittestoffer, støv og eksplosjonsfare. Arbeidstilsynet har kontrollert forholdene for avløpsarbeidere i nesten 200 kommuner. Til sammen ble det gitt 700 pålegg til i alt 138 kommuner. Tidligere er det gjort tilsyn på flere ARBEIDSTILSYNETS FUNN 62 prosent manglet tilfredsstillende kartlegging og sikkerhetsvurdering. 57 prosent fikk pålegg for manglende opplæring. 16 prosent hadde manglende bruk av bedriftshelsetjeneste. 18 prosent fikk pålegg for dårlig eller manglende ventilasjon. 25 prosent fikk pålegg for manglende bruk av personlig verneutstyr. 43 prosent hadde ikke tilrette - lagt godt nok for personlig hygiene. renseanlegg. Funnene avdekket et behov for også å sjekke forholdene for dem som jobber med kummer, pumpestasjoner og avløp. Hodepine og diaré VA-arbeidere har meldt om problemer med hodepine, tretthet, irritasjon i slimhinner, redusert lungefunksjon, kvalme, diaré og influensaliknende symptomer. Seniorinspektør Vigdis Tingelstad presenterte sluttrapporten for VA-ansatte fra hele landet på en konferanse i Fagforbundet i november. Et titalls hender kom i været da hun spurte om de kjente igjen disse symptomene fra arbeidshverdagen. Vi merker det selv på kroppen når vi er på tilsyn i VA-bransjen, fortalte hun. Tingelstad kunne melde at kommunene var positive og imøtekommende til endringer og forbedringer, men beskrev flere av funnene som alvorlige. NHO stoppet renholdsanbudet Hovedtillitsvalgt Anita Arntzen i Fagforbundet Ski. Det er diskriminerende å kreve offentlig tjenestepensjon ved konkurranseutsetting av ren holdstjenester, framholdt NHO Service overfor Ski kommune og fikk rett. Renholds - ombudet i Ski kommune er nå trukket tilbake. Vi har gjort en feil. Det burde stått tilsvarende offentlig tjenestepensjon og detaljert beskrivelse av hva det innebærer, sier hovedtillitsvalgt Anita Arntzen i Ski. Det er en kjent sak at skal vi konkurrere på like vilkår, så må også pensjonen være lik, understreker Arntzen. Konkurranseutsettingen skal opp på nytt i Ski kommunestyre i januar. Følg med på OT 28 < Fagbladet 1/2013

29 Renholderoppsigelse gikk verden rundt Saken om renholderen Joanna Renclawowicz i skien som ble sagt opp etter å ha pratet polsk i lunsjen på Sykehuset Telemark, har gått verden rundt enkelte steder under kategorien «weird news» (rare nyheter), skriver Telemarksavisa. Sykehuset innrømmet umiddelbart at oppsigelsen var usaklig. I desember var partene likevel ikke kommet til enighet om størrelsen på erstatningen for usaklig oppsigelse. OT Vil fortsette Arbeidstilsynet fikk se både gode løsninger og skrekkeksempler under de mange tilsynene. I en kommune var det flotte personlige garderober mellom uren og ren sone. I en annen opplevde vi at en og samme EKSPONERES: Trondheim har selv hatt stort fokus på arbeidsmiljøet og sikkerhet ved arbeid i avløpsnettet, blant annet med daglig gassregistreringer. mann jobbet halv stilling med avløp og halv stilling som vaktmester på aldershjemmet, uten garderobe for klesbytte mellom jobbene, fortalte hun. De første tilsynene ble gjort for tre år siden. I løpet av aksjonen er det kommet nye sikkerhetsrutiner i kommuner der dette manglet, to og to på jobb i pumpe - stasjoner, nye rutiner for arbeidstøy og økt fokus på gassmålinger. Vann og avløp er en sektor vi vil følge opp i framtida, opplyste Tingelstad. Tekst og foto: OLA TØMMERÅS Hjemmeservice økte med skattefradrag Nesten 30 prosent flere svensker kjøper private renholdstjenester til hjemmet sitt etter at Sverige innførte skattefradrag. For fem år siden innførte Sverige skattefradrag for en rekke tjenester i hjemmet, blant annet renhold. Antall bedrifter som tilbyr hjemmeservice, har økt med 25 prosent. Fortsatt øker antall svensker som ønsker å kjøpe renhold fra organiserte bedrifter. OT Randi er årets renholder Randi Karlsen fra Horten er årets renholder. Begrunnelsen for utnevnelsen er blant annet hennes nære oppfølging av Fagforbundets medlemmer, og gode støtte til kolleger. Da lederen i Fagforbundet Horten kom til meg med en stor bukett roser og nyheten om at jeg var årets renholder, ble jeg helt satt ut! Karlsen smiler bredt og viser stolt fram diplomet sitt. Hun innrømmer at tårene trillet da hun fikk høre hva Fagforbundet Horten hadde sendt inn som begrunnelse for at hun var beste kandidat til prisen. Lista over berømmelsene er lang: Karlsen stiller alltid opp for medlemmene, hjelper kolleger på fritida, er flink til å holde medlemsmøter, er opptatt av renholdsfaget og følger opp HMSarbeidet. Les mer om Randi Karlsen på Tekst og foto: NINA BERGGREN MONSEN PRISVINNER: Fagforbundet har kåret Randi Karlsen fra Horten som årets renholder Fagbladet 1/2013 < 29

30 STOLTE MENN: De gleder seg til å ta den nye brannstasjonen i bruk. F.v.: Per Øyvind Sørebø Gulliksen og Sondre Berget fra prosjekt- og utbyggings - seksjonen i Notodden kommune, og brannmannskapene Geir Murstad, Elling Krosshus, Frode Olsen, Rune Wallin, Kåre Helgaseth, Vegard Ljøterud, John Krosshus, Hallgeir Jamtveit, Jarle Bøen og Stig Selbo. Utformet egen stasjon Notodden har fått ny brannstasjon som mange ønsker å studere. Ikke fordi den er så flott, men fordi den er funksjonell og rimelig. Tekst og foto: AUDUN HASVIK Da Notodden skulle bygge ny brannstasjon, ville brannfolka ha et ord med i laget. Det sparte kommunen millioner på og fikk fornøyde brannfolk på kjøpet. For liten Det startet med et lynnedslag i 1998, i flytårnet som ligger vegg i vegg med den gamle brannstasjonen på Notodden. På grunn av seinskader etter lynnedslaget, kollapset ventilasjonsanlegget for sju år siden. I stedet for å utbedre skaden, gikk de ansatte med på å greie seg uten noen år, såfremt kommunen ville vurdere en utvidelse og oppgradering av stasjonen. En utvidelse var tvingende nødvendig, forteller brannsjef Stig Selbo til Fagbladet. Vi hadde masse utstyr stående ute, og hallene var så trange at vi måtte åpne portene for å peile olja, ler han og legger til: I dag driver vi med så mye mer. Vi har en helt annen utstyrspark, brannbilene er større og har mye mer utstyr, og vi driver med redning i en helt annen skala enn før. Dyr ombygging Et konsulentfirma beregnet at opprustning og utbygging ville koste 17 millioner kroner, men da anbudene kom inn, viste det seg at prisen var på minst 24 millioner. For 24 millioner mente vi at vi kunne bygge en helt ny brannstasjon som ville tilfredsstille framtidas behov. Brannsjefen var nemlig ikke helt fornøyd med utbedringsforslaget. 30 < Fagbladet 1/2013

31 VIKTIG DETALJ: Med bedre ventilasjon blir sengetøyet godt luftet i senge tøy - rommet, forklarer Stig Selbo. MONTERING: Kåre Helgaseth (t.v.) og Elling Krosshus skrur sammen treningsapparater som skal sørge for helsa til mannskapene. Vi måtte fortsatt hatt mye av utstyret stående ute. Vaskehallen måtte vært garasje, og de ansatte ville fortsatt bodd trangt, sier Selbo. De visste at et nybygg ville løse mange av de daglige problemene. Hvis vi fikk bygge nytt, ville vi sørge for at disse tingene kom i orden, noe som ville bety mye for driften og for trivselen hos våre ansatte, forklarer Selbo. Gehør i kommunens ledergruppe Det var daværende beredskapsleder Geir Murstad, mannen som mange gir æren for nybygget, som reagerte på prisen. Han mente at det måtte gå an å bygge en ny, større og mer funksjonell brannstasjon til omtrent samme pris. Vi var heldige som hadde Geir i staben. Han har god erfaring fra entreprenørbransjen og visste hva som skulle til for å bli hørt, sier Selbo. Murstad lagde grovskissa som anslo at nybygget, som var 700 kvadratmeter større, ville koste 27 millioner. Selbo tok skissa til ledermøtet i kommunen og fikk grønt lys. Nytenkning også hos teknisk Prosjektlederne i kommunen, Per Øyvind Gullik sen og Sondre Berget, fikk i oppgave og utarbeide anbudsdokumentene. Begge mener at det rimeligste i mange tilfeller er å velge totalentreprise med forhandling. De fikk inn fem anbud. Tre av dem gikk videre til forhandlingsrunden. Ingen vil si eksakt hva de klarte å forhandle seg fram til, og viser til anbudsreglene. Men det var ikke firmaet med det laveste anbudet som fikk jobben, det fikk nummer tre på lista, etter at vi var ferdige med forhandlingene. Vi klarte nemlig å forhandle oss ned noen millioner til 26 millioner eksklusiv moms. Og det ser det ut til at vi klarer å holde, sier Gulliksen. Så og lærte av andre Prosjektteamet i kommunen, sammen med Selbo og Murstad, besøkte flere brannstasjoner for å lære av andres erfaring på godt og vondt. Vi var fullt innforstått med at det var ting vi ikke tenkte på, for eksempel grovvaskerommet, sier Geir. Når vi kom inn etter en jobb, tok vi av klærne i hallen, og da sto det en sot- og støvsky fra oss, som vi pustet inn. Nå går vi inn i grovvaske - rommet, spyler av oss skitten og legger klærne rett i vaskemaskina. Ser til Notodden Nå kommer representanter fra andre kommuner for å se hvordan ansattes medvirkning i praksis kan gi bedre og rimeligere bygg. Selbo åpner døra for kommuner som har planer om å bygge brannstasjoner, og han håper at andre kan dra nytte av de erfaringene de har gjort. Vi må være lære av hverandre på tvers av yrker og sosiale skillelinjer. Det er alle tjent med, sier brannsjefen. 11. desember tok han med seg sine ansatte, feierne og Sivilforsvaret inn i nybygget. Da ble det litt tryggere å bo i Øst-Telemark, og mye triveligere å være brannmann. NYE NOTODDEN BRANNSTASJON Pris: 26 millioner kroner eks. mva Bruttoareal: 2075 m² Enøkstandard: Tek 10 Konstruksjon: Bæresystem i stål med hulldekke og sand - wichelement. PLANLØSNING OG INNHOLD Kort veg fra soverom til vognhall via garderoben. Eget sengetøylager med ekstra ventilasjon. Grovvask for spyling av brannog røykdykkerdrakter. Bredere vaskehall enn vanlig, noe som gjør at det er plass til spylespissen på trykkspyleren. Vannpåfylling som rommer 2500 liter. Stort trimrom. Ferskvannsautomater plassert rundt om i bygget. Møterom som kan fungere som KO (kommando opera - sjonssentral). Publikumsavdeling i første etasje. Tåler tusenårsflom. Fagbladet 1/2013 < 31

32 Klar til å slå! På Hardanger Fartøyvernsenter «slår de tau» og ikke hverandre. Den som vil kan komme og se og lære kunsten på museet i Norheimsund. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Foto: EIVIND SENNESET Tre tråder, eller kordeler som det egentlig heter på reipslagingsspråket, henger klare til slåing. Disse tre kordelene skal slås sammen til et tau. Reipslager Ingunn Undrum roper gjennom den 80 meter lange reperbanen til lærling Sara Sjøgren. Rommet krever kraftig utestemme for at ingenting skal gå galt når tauet slås for hånd. Hardanger Fartøyvernsenter i Norheimsund har landets eneste reperbane som er i bruk. Her blir det produsert og solgt håndslått tau av mange ulike materialer. Slås for hånd Håndverket baserer seg på teknologi fra mellomalderen. Når tauet blir slått for hånd, er det lett å tilpasse det til den bruken tauet skal ha, forklarer Undrum. De leverer tauverk til en rekke formål; tau til båtrigger, seilmakere, museum, hestehold, lasso, dekorasjoner og rekkverk. Vi deltar også i prosjekter med å rekonstruere båter og fartøy fra tidligere tider, men de viktigste kundene våre er tradisjonelle båter og fartøy. Helheten er viktig og krever håndslåtte tau og reip i riggen. Mobil bane Det blåser godt på Hardangerfjorden, og på Fartøy - vernsenteret er dører ekstra godt boltet for å sikre S/J Mathilde og M/K Vikingen og alle de andre gamle, verneverdige fartøyene mot vindkastene. Vinden tar også godt tak i den lange, smale reperbanen, og reipslagerne er godt kledd i vinterdresser. Her er det naturlig utlufting. Alle tauene er bredd KONSENTRERT: Båtbygger Anders Geertsen har funnet riktig emne til færingen han er i ferd med å restaurere. Høvelen har han laget selv. I bakgrunnen jobber lærling Jakob Wirdenäs. med tjære. Ren hamp varer ikke lenge uten impregnering. Derfor må vi tjære tauene og lufte godt, sier Undrum. Reperbanen er åpen for publikum, og reipslagerne drar også ut og holder kurs og foredrag. Da kan vi ha med oss en liten, mobil reperbane slik at unger og voksne kan lage sine egne tau. Spesialstøtte I 1995 fikk Hardanger Fartøyvernsenter egen reipslager. Da var det mer enn 40 år siden noen hadde tatt fagbrev som reipslager i Norge. Fartøyvernsenteret er det eneste stedet som holder det tradisjonsrike faget i hevd. Små > 32 < Fagbladet 1/2013

33 HARDANGER FARTØYVERNSENTER Hardanger Fartøyvernsenter er et nasjonalt kompe - tansesenter for fartøyvern og et av de største fagmiljøene for restaurering av båter og fartøyer i Norden. Senteret eier og driver flere større fartøy. De tilbyr restaurering av gamle båter, båtbygging, rådgivning på arbeid som foregår på vernede eller fredede fartøyer, reipslaging og smiing. Hardanger Fartøyvernsenter er et annerledes museum. Her tar de vare på gamle verneverdige fag, samtidig som skoleklasser og barnehager kan få undervisning eller leirskole om bord på S/J Mathilde. Gjennom Den kulturelle skolesekken underviser håndverkere og instruktører ved fartøyvernsen - teret elever på tradisjonelle aktiviteter tilknyttet maritime fag. SKIP O HOI: Bestmann Hans Oskar Varden har ikke mange måneders erfaring på M/J Mathilde. Men Mathilde er i drift hele året med oppdrag fordelt på sommertokt, leirskoletokt og museumstokt. Fagbladet 1/2013 < 33

34 FARTØYVERNSENTER Fartøyvernsentrenes fellesråd er samarbeidsarena for de tre fartøy - vernsentrene i Norheimsund, Kristiansand og Gratangen. Statens engasjement i fartøy - vernet startet med at skonnerten Svanen fikk midler fra Norsk kul turråd i REIP Kordel er betegnelsen for den enkelte tråd eller streng i et tvunnet, flettet eller slått tau. Ordet betyr egentlig streng eller snor. En kordel lages av garn som tvinnes eller slås sammen. Vanlig tauverk består av tre fire kordeler, ståltau av seks sju kordeler som er tvunnet, slått eller flettet sammen. SLÅS TIL TAU: Reipslager Ingunn Undrum (fremst) og lærling Sara Sjøgren slår tau. De tre kordelene får gjennomgå for at dette skal bli et tau. håndverksfag som er med på lista over verneverdige fag, utløser dessuten et ekstra tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger. På Fartøyvernsenteret bygger de hovedsakelig nye båter, men etter gammel tradisjon. De bygger også kopier av de gamle hardangerbåtene færing, seksæring, åttæring og tiæring for salg. I tillegg restaurerer de verneverdige fartøyer etter antikvariske prinsipper. Blikket og geometri I lukta av tjære og nyoppkuttet treverk og lyden av høvelen som jobber med ei ny åre, står båtbygger Anders Geertsen bøyd over en liten færing. En ting er mål, men det handler om å se linjene, sier han, mens han sikter og sjekker at emnet han har valgt ut har lite kvist og spenninger. Tredimensjonal geometri er en del av håndverket, ler han. Sammen med båtbyggerlærling Jakob Wirdenäs er han med på å sørge for at båtbyggerkunnskapen går videre fra en generasjon til en annen slik at kulturarven kan leve videre. Det er et levende håndverk, og vi håndverkere har kunnskapen. Det er ikke bare riktig emne som er viktig for å få båten slik den skal være, verktøyet må også stemme. Jeg har for eksempel laget min egen høvel etter å ha deltatt på et seminar om høvler, forteller Anders Geertsen. Reipslagerfaget På slutten av 1970-tallet ble det tradisjonelle reipslager - faget gjenopptatt. Behovet for stabile leveranser av tradisjonelle tau har økt kraftig siden den gang. I dag er den største kundegruppen eiere av tradisjonelle fartøyer. Dette krever at reipslageren har kunnskap om rigg og rigging. Reipslageren leverer også sine produkter til en rekke andre faggrupper; alt fra riggere og seilmakere til orgelbyggere. Reipslagerfaget krever spesialkompetanse, og faget kan derfor ikke gå inn som en naturlig videreutdanning innenfor andre fagområder. Likevel fins det ikke en egen fagplan for dette faget per i dag. Opplæringsrådet for håndverksfag jobber med å få reipslagerfaget inn under opplæringsloven. 34 < Fagbladet 1/2013

35 NYTT TEMAHEFTE Når kommunene skal by på seg selv, må også de ansatte ha noe å by på. Det holder ikke bare å opprette et servicetorg eller sette opp en skranke i rådhusresepsjonen. Skal ideen ha noe for seg, må de ansatte kjenne kommunen og ha fullmakter til å gi konkrete svar. Ikke minst må de få lov å skaffe seg kunnskap om å behandle mennesker. FAGBLADETs temahefter gir d eg u tford ring er, kunnskap, og inspirasjon. Bestill Fagbladets temahefter på Gå inn på Nettbutikken, Yrkesfaglige temahefter. Heftene er GRATIS.

36 Fokus Norske byer og tettsteder er utsatt for et økende press for å skape en god og bærekraftig byutvikling. Tendensen er helt entydig byene vokser. Den gode byen Jacob Schroll Leder av faggruppa for samfunnsplanlegging, bygg- og arealforvaltning i Fagforbundet. I dag bor opp mot 80 prosent av oss i byer og på tettsteder, og tilflyttingen til de største byene er massiv. I Oslo er det snakk om en økning på rundt innbyggere fram til Fra dagens ca , vil hovedstaden altså få innbyggere. I Bergen er tallene opp mot nye innbyggere i Med dette som utgangspunkt, er det helt klart at de enkelte bykommunene står overfor store utfordringer i årene framover. Hvordan vil disse bli taklet, og hva ligger til grunn for de valgene en kommune tar for å møte framtida? For å svare på dette, kom regjeringen med sin aller første melding om nasjonal arkitekturpolitikk i august I denne står det: «Det er behov for en ny, helhetlig arki tekturpolitikk. Bygninger, byer og tettsteder møter nye utfordringer knyttet til klimaendringer, vekst og transformasjon.» Å bygge en ny bolig i dag er sterkt statlig regulert gjennom plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift. Men når det gjelder byutvikling og fortetting, som er store og tunge prosesser, er de enkelte kommunene i langt høyere grad overlatt til seg selv. Dermed vil den framtidige veksten i byer og tettsteder ofte være blant de største utfordringene i spørsmål knyttet til det offentliges og særlig kommunenes styring av utviklingen. Det offentliges rolle er å skape et godt rammeverk omkring utbyggingen, for deretter å kvalitetssikre de enkelte prosjektene ut ifra dette. Kommunenes arealplaner har veldig gode intensjoner, og tar hånd om både utviklings-, miljø- og kulturelle verdier for et område. Men altfor ofte er disse planene under sterkt press fra utbyggerne, som i mange tilfeller får dispensasjon til å gjennomføre sine ønsker. Dette går altfor ofte på bekostning av for eksempel uterommets kvalitet. Dermed undergraver kommunene ofte sine egne arealplaner, som tar høyde for nettopp disse tingene. Det er de enkelte politikerne som gir dispensasjonen. De er ikke alltid like flinke til å motstå utbyggernes krav, og går dermed ofte imot sin egen fagetat. Dette synliggjør utfordringer knyttet til manglende langsiktighet hos den politiske ledelsen. «Alle har lik rett til byen, og det gjelder å sikre dette.» Det er en kjensgjerning at kortsiktige mål ofte vinner over langsiktige. Vi kan trygt si at det i dag er markedskreftene og behovene i den delen av befolkningen som har stor kjøpekraft som sammen med utbygger i stor grad bestemmer hva som blir bygget, og til dels også hvor. Det reelle initiativet i byutviklingen ligger i dag hos de private utbyggerne, som i utstrakt grad søker profitt i sin virksomhet. Alle har lik rett til byen, og det gjelder å sikre dette. Byen bør være en demokratisk plattform som ikke utelukker enkeltindivider eller grupper. Det er et poeng å få til en demografisk blanding av befolkningen som avspeiler samfunnet generelt. Her må de enkelte kommunene være på vakt, og ikke la det frie marked, og de som har råd, få førsterett. Siden 90-tallet har begrepet New Public Management (NPM) vært et mantra i offentlig sektor. Men hvilken betydning har dette når vi skal planlegge vårt samfunn? Og hva har denne nyliberalismen gjort med vår måte å planlegge byer og tettsteder på? Innenfor NPM er det en utbredt tanke at det frie markedet fint vil 36 < Fagbladet 1/2013

37 Illustrasjonsfoto: colourbox.com kunne styre utbyggingen av nye boliger siden denne igjen bestemmes av etterspørselen i markedet. Dette reiser spørsmålet om vi i dag egentlig planlegger for alle? Hva med de mange som ikke klarer å komme seg inn på bolig - markedet? Resultatet av den politikken som blir ført, skaper i dag et klart klasseskille mellom dem som har og dem som ikke har egen bolig. Slik som utviklingen og presset på byene er i dag, og sannsynligvis kommer til å være i mange tiår fram i tida, er det viktig at det blir lagt en klar strategi for hvordan alle skal få et reelt botilbud, ellers ender vi fort opp med et A- og et B-lag. Et godt virkemiddel for å skape den «gode byen» er at kommunene blir mer aktive når det gjelder strategiske oppkjøp av areal. Sammen med bruken av konkrete «utbyggingsavtaler», vil dette gi ekstra gode styringsmuligheter, ut over det som normalt ligger i planbestemmelser og i plan- og bygningsloven. Ved å være proaktive, er kommunene i høyere grad med på å styre utviklingen. De kan også pålegge de private utbyggerne forpliktelser som gjør at også disse er med på at ta sin del av samfunnsansvaret, for eksempel for skoler, barnehager, gang- og sykkelveier, boligsammensetninger og grøntarealer. Samtidig kan det skapes en mer helhetlig samfunnsutvikling ved å gjøre grep som likestiller innbyggerne, uavhengig av sosial status og inntekt. Skal vi som nasjon møte framtidas samfunnsmessige utfordringer, er den arkitekturpolitikken regjeringen har lagt fram, et godt skritt i riktig retning. Men for virkelig å komme i mål med å planlegge den «gode byen», kreves det en mer samkjørt innsats, og at det følger penger med. Hva om det ble opprettet et nytt «Samfunnsdepartement» som kan stå sentralt i dette arbeidet, og som kan jobbe på tvers av forvaltningsgrensene? Fagbladet 1/2013 < 37

38 Seksjonsleder Mangel på kontroll og innsyn Et par uker før jul kom meldinga om at Oslo Vei var konkurs, 283 ansatte ble stående uten jobb, mange av dem medlemmer i Fagforbundet. Meldinga slo ned som lyn fra klar himmel, solide, trauste Oslo Vei, kjent som et av Norges eldste entreprenørselskaper kunne vel ikke bli slått konkurs? Men sånn var det. Det mørkeblå byrådet i Oslo kommune ville ikke redde selskapet sitt ut av den krisa det hadde viklet seg inn i. Dermed står de ansatte på gata. Kommunen har ikke noe ansvar, kan vi lese. Tja, si det. Ikke noe ansvar? Hvem skal da ta ansvaret for at Oslo Vei ble omdannet fra kommunal etat til aksje selskap våren 2001? Hvem har ansvaret for at bedriften surret seg inn i alskens merkelige virksomheter og satte arbeids plassene over styr? Konkursen i Oslo Vei viser baksida av privatiseringsmedaljen. Hadde ikke selskapet vært omgjort til AS, hadde «Hvem har ansvaret for at Oslo Vei surret seg inn i alskens merkelige virksomheter og satte arbeids plassene over styr?» alle de nesten tre hundre ansatte hatt krav på å få beholde jobbene sine. Enda mer alvorlig: Hadde Oslo veivesen vært en kommunal etat, hadde de høyst sannsynlig konsentrert seg om vedlikehold av veier og fortau og ikke hatt mulighet til å vikle seg inn i alle slags tapsprosjekter. Konkursen i Oslo Vei må bli en vekker for alle medlemmer og tillitsvalgte i Fagforbundet. Vi må kjempe mot omdanning av kommunale virksomheter til aksjeselskaper. Det svekker de ansattes rettigheter og opphever kommunenes direkte STEIN GULDBRANDSEN arbeidsgiveransvar. Dermed kan kommunen stå på sidelinja, uten å gjøre noe for de ansatte. Konkursen slo ned som en bombe, de ansvarlige politikerne hadde ikke peiling på hva som foregikk. I deres sted satt et oppnevnt styre for selskapet som fikk fare fram som de ville. Vi visste det, og har advart igjen og igjen: Oppsplitting i aksje - sel skap innbærer redusert innsyn og kontroll. Nå skal alt som skjedde granskes. Det borgerlige byrådet kommer seg sikkert unna det juridiske ansvaret, men ingen trenger noen granskning for å finne det politiske ansvaret. Illustrasjonsfoto: colourbox.com Frisørmesse Helga 2. og 3. februar 2013 ønsker bransjen velkommen til messen Hår og skjønnhet. Profesjonelle yrkesutøvere innenfor skjønnhetsbransjen møter leverandører for å utveksle nyheter, hente inspirasjon og få informasjon om produkter og tjenester. NBM Flere medlemmer i SST Per 3. desember 2012 var det medlemmer i Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk (SST), hvorav er yrkesaktive. Det er en økning på 684 medlemmer siden året før. Seksjon helse og sosial hadde den største medlemsøkningen, med 3919 nye medlemmer. Totalt hadde Fagforbundet medlemmer i begynnelsen av desember. NBM Park, idrett og bad Hilde Hagli går ut av faggruppa for park, idrett og bad, og gruppa trenger et nytt medlem. Det er ønskelig med en person som er utdannet gartner, og som har god kunnskap om helse, miljø og sikkerhet. Faggruppe havn Faggruppa søker to nye medlemmer. De ønsker å utvide fra dagens fire medlemmer. Gruppa består Forebygging for trafikkbetjenter Trafikkbetjenter overbelaster knær og hofter på samme måte som kontoransatte overbelaster nakke og skuldre. På trafikkbetjentkonferansen i november fikk ansatte konkrete tips for forebygging. Kiropraktor Kristian Kvam ga konkrete tips til hvordan de kan forebygge helseplager. Han la vekt på å ikke forenkle helseplagene til trafikkbe - tjentene. Sykdomsbildet er komplekst, mener han. NBM Nye faggruppemedlemmer søkes av medlemmer fra hele landet, og har møter fire ganger i året. Gruppa har også arrangert havnekonferanse hvert annet år. Faggruppe dyrepleiere og klinikkassistenter Fagruppa har i dag bare tre medlemmer. Med så få medlemmer er gruppa sårbar, og den jobber derfor med å finne nye interesserte medlemmer fra dyreklinikkene. NBM Illustrasjonsfoto: colourbox.com 38 < Fagbladet 1/2013

39 Oslo kjørte eget veivesen i grøfta I løpet av elleve år har Oslo kom mune kjørt sitt 150 år gamle veivesen rett i grøfta. Tekst og foto: OLA TØMMERÅS Konkursen i Oslo kommunes entreprenørbedrift, Oslo Vei AS, satte punktum for et av landets eldste veivesen. Nær 300 ansatte ble berørt da selskapet gikk over ende like før jul. For elleve år siden omgjorde Oslo kommune den kommunale etaten til aksjeselskap. Like før jul fikk 165 ansatte oppsigelsesbrev. Andre jobber videre på vegne av bostyret. Oslo Vei hadde tatt på seg en rekke nye oppdrag. Næringsbyråd Hallstein Bjercke opplyser at disse blir lagt ut på anbud i løpet av året. Det tok 11 år å kjøre det hele i grøfta. Det er til å grine av. MARI SANDEN, LEDER AV FAGFORBUNDET OSLO Foto: Monica Schanche Til å grine av Dette er et kroneksempel på hvordan det kan gå når kommunale virksomheter privatiseres. Veivesenet i Oslo var berømt som det beste i landet. Det tok 11 år å kjøre det hele i grøfta. Det er til å grine av, kommenterer leder av Fagforbundet Oslo, Mari Sanden. I ukene før jul var Fagforbundet Oslo og forbundsadvokatene travelt opptatt med å bistå de ansatte i Oslo Vei, i første omgang for å sørge for penger til jul, siden desemberlønna forsvant med konkursen, og med å avklare arbeidsrettslige spørsmål. Alle byrådene de siste elleve årene har et politisk ansvar for denne utviklinga. De har ikke maktet å holde politisk kontroll med selskapet sitt, mener Sanden. Innledet gransking Uka etter konkursen opplyste næringsbyråd Hallstein Bjercke at han vil innlede gransking mot ledelsen i Oslo Vei, blant annet på grunn av lederes personlige eierinteresser i Uelandsgate 85 der selskapet holder til. Både Oslo Vei-direktør Arnt O. Rønning og nåværende styreleder Jan Erik Holmberg framholder på sin side at Oslo-politikernes vedtak om å stenge Huken pukkverk var selve dødsstøtet for selskapet. VEIVESENET I OSLO 1993: Veivesenet i Oslo med historie tilbake til 1845, blir omgjort til kommunalt foretak. Fagforbundet går til streik i protest mot omgjøringen. 2001: Bystyret gjør fore - taket om til aksje selskap. Oslo Vei AS opprettes. 2012: Oslo Vei AS er konkurs i desember, noen uker etter at politikerne vedtok at pukkverket til Oslo Vei, Huken pukkverk, skulle stenges. Ansatte blir sagt opp rett før jul. Det framsettes beskyldinger mot leder i Oslo Vei om dårlig økonomistyring og mulig sammenblanding med personlige interesser. Politikerne i Oslo beskyldes for å ha framkalt konkursen med vedtaket om å stenge pukkverket. 2013: Oppdragene Oslo Vei AS hadde i Oslo kommune, vil bli lagt ut på nye anbud. Fagbladet 1/2013 < 39

40 Fotoreportasjen HAUKELAND SYKEHUS 100 ÅR Forfatter og musiker Eduardo «Doddo» Andersen beskriver personlige møter med pasienter og ansatte i boka Mitt Haukeland, som kom ut i forbindelse med sykehusets 100-års jubileum i fjor. Han ble selv kurert for kreft der for noen år siden. Sykehuset virker overveldende. Likevel det er noe med dette stedet. En egen kraft. Foto: ODDLEIV APNESETH Tekst: EDUARDO «DODDO» ANDERSEN Marianne Fauske, Åse Eide Borge og Sunniva Lund Steinsvik i resepsjonen på barneklinikken møter mange fortvilte, men tapre foreldre. 40 < Fagbladet 1/2013

41 De har tilbrakt de ni siste døgnene her inne. Ikke en eneste gang har de forlatt området. Foreldrene vet knapt at sommeren er varm utenfor. > Fagbladet 1/2013 < 41

42 Fotoreportasjen Vevsprøvearkivet på Haukeland er et enormt genregister. Her finner vi flere millioner med vevsblokker og vevssnitt. Absolutt alle vevsprøver som er tatt på Vestlandet siden 1928, er lagret på dette stedet. På medisinsk post er det ikke uvanlig med korridorpasienter. Det er slikt man bare må akseptere fra tid til annen, det går ikke an å dimensjonere et sykehus for alle eventualiteter, sier pasienten Terje Angelshaug. 42 < Fagbladet 1/2013

43 Senger fra hele Haukelands-området havner på sengesentralen etter bruk. Her kjøres de gjennom en svær vaskemaskin før de tørkes, får ny madrass og rent sengetøy. > Fagbladet 1/2013 < 43

44 Fotoreportasjen Bløtvev, blodårer, sener, vev, muskler, alt er most. I verste fall mister Jan Gunnar Fatland foten, men han nekter å definere seg som uheldig etter at han ble påkjørt. Jeg er privilegert som er her i dag. Det kunne gått så mye verre, poengterer han. Astrid Børretzen, Lena Haugseth og Sissel Hjellestad gjør seg klar til obduksjon. Det er konsentrert arbeid utført av jordnære mennesker. Ingen sterke følelser, ingen åndelig fabulering. Døden er konkret, den er naturlig. De som velger patologi som fagområde, har kanskje ikke anlegg for tunge religiøse grublerier. 44 < Fagbladet 1/2013

45 Langt der inne et sted ligger det en pasient og blir operert med da Vinci-roboten. Fagbladet 1/2013 < 45

46 Uten rett til utdanning Kateryna Udovenko er utdannet sykepleier fra Ukraina. Utdanningen gir henne verken jobb eller studiekompetanse i Norge, samtidig som den fratar henne retten til å ta videregående skole. Tekst: RAGNHILD HEYERDAHL Foto: SISSEL RASMUSSEN Da Kateryna Udovenko kom til Norge fra Ukraina for halvannet år siden, var det med en drøm om å få jobbe som sykepleier. Mannen er ingeniør og har fått en god jobb i Oslo. Kateryna er utdannet sykepleier fra hjemlandet og ønsket å bruke kompetansen sin i Norge. Slik har det ikke blitt. Fordi Ukraina er et land utenfor EØS-området, får Udovenko ikke autorisasjon som sykepleier i Norge. For å få jobbe som sykepleier, må hun ta norsk sykepleierutdanning. Det forutsetter at hun har godkjent studiekompetanse. Kateryna Udovenko har gått videregående skole i Ukraina, men norske universiteter og høgskoler vil ikke godkjenne den videregående utdanningen hun har fra hjemlandet. Samtidig sier opplæringsloven at hun ikke har rett til videregående opplæring i Norge fordi hun allerede har fullført videregående skole. Jeg var overbevist om at det måtte være en misforståelse, forteller Udovenko om opplevelsen da hun satt med avslagsbrevet i hånden. Men det var ingen misforståelse. Kateryna Udovenko er en av mange hundre innvandrere som hvert år blir nektet plass på videregående skole i Norge fordi de har fullført videregående utdanning i hjemlandet. Det skjer samtidig som videregående skole fra land utenfor EU-/EØS-området ikke kvalifiserer til studiekompetanse. Hvordan skal jeg nå få den studiekompetansen jeg trenger? spør 29-åringen. Ny tolkning I år 2000 fikk voksne en lovfestet rett til videregående opplæring, Retten gjelder søkere som har fullført grunnskole og som har fylt 25 år. Tidligere ble opplæringsloven tolket slik at utenlandske søkere som hadde fullført videregående skole, men ikke hadde studiekompetanse i Norge, ble gitt rett til videregående opplæring på lik linje med søkere uten videregående. Men etter at Utdanningsetaten i Oslo kommune i fjor ba om en presisering av lovverket, er praksisen her blitt endret: Voksne med videregående skole fra hjemlandet gis ikke lenger rett til voksenopplæring. Selv ikke når skole - gangen ikke gir godkjent studiekompetanse. Vi trodde det måtte være feil. Det forteller Torill Brandser, leder for Oslo Voksenopplæring Servicesenter, om den nye praksisen. Til servicesenteret søker alle som ønsker å studere gjennom voksenopplæringen i hovedstaden. Brandser og hennes medarbeidere møter daglig utenlandske søkere som på denne måten faller mellom to stoler. Ressurssterke søkere Rundt 1500 personer søkte om videregående opplæring ved voksenopplæringen i Oslo i fjor. Av disse har nesten en tredel videregående skole fra tidligere, og har dermed ikke rett på studieplass. Det store flertallet er innvandrere med utenlandsk utdanning. Dette er sløsing med menneskelige ressurser og kompetanse, sier Brandser. VIL JOBBE PÅ SYKE- HUS: 29 år gamle Kateryna Udovenko får ikke plass på voksenopplæringen slik at hun kan ta opp fagene hun trenger for å få studiekompetanse i Norge. Sykepleieren livnærer seg nå av en deltidsjobb som massasjeterapeut. 46 < Fagbladet 1/2013

47 Hun påpeker at mange av dem som ikke har rett til å ta videregående etter opplæringsloven, er ressurssterke innvandrere som lett kunne gjennomført en utdanning og fått seg jobb om de bare hadde fått sjansen. I stedet ser vi at mange gir opp å ta videre utdan ning. Går glipp av fagarbeidere Ekstra vanskelig er det for dem som ønsker å ta yrkesfagutdanning, fordi tilbud om slik utdanning knapt fins på det private markedet. Innvandrere som ønsker å bli elektrikere eller rørleggere, har dermed få muligheter til å få realisert jobbdrømmene sine. For de mange som søker seg til helse- og sosialfag og får avslag, er private nettkurs et av de få alternativene. Det er en høy terskel å forsere for innvandrere som er i ferd med å lære seg norsk, påpeker Brandser. Det settes i gang prosjekt på prosjekt for å rekruttere flere helsefagarbeidere, men det har vært lite fokus på å utdanne voksne. Det er et stort potensial blant voksne som ønsker å ta fagbrev, men som ikke har rett til en slik utdanning, sier hun. Dyr privatistutdanning Heller ikke Kateryna Udovenko kan forstå hvorfor opplæringsloven hindrer henne i å ta den utdannelsen hun ønsker. Hun kjenner flere østeuropeiske sykepleiere som er i samme situasjon. Det er et stort paradoks. Vi hører ofte at Norge mangler sykepleiere. Samtidig vil de ikke ha oss, sier hun. Drømmen er å jobbe som sykepleier på kirurgisk avdeling. I påvente av en avklaring jobber Udovenko nå som massasjeterapeut på deltid. Hvor mye jobb hun får, avhenger av kundepå gangen. Inntekten er ustabil, og det er vanske lig å planlegge økono mien. Hun er derfor økonomisk avhengig av ektemannen. > Fagbladet 1/2013 < 47

48 LO: Dårlig samfunnsøkonomi Den unge sykepleieren har klaget saken sin inn for fylkesmannen. Får hun ikke medhold, må hun se seg om etter andre løsninger. En mulighet er å ta de fagene hun trenger som privatist. Men privatisteksamen er dyrt, og Udovenko er usikker på om inntekten strekker til. Jeg vil ikke ha penger fra Nav. Jeg er ung og sterk, og jeg vil jobbe. Men reglene stopper meg. Nekter å gi opp Udovenko har fortsatt et lite håp om å få plass på voksenopplæringen. For selv om hun og andre som har fullført videregående skole, ikke har rett til studieplass, kan hun være heldig. «Jeg vil ikke ha penger fra Nav. Jeg er ung og sterk, og jeg vil jobbe. Men reglene stopper meg.» Fylkeskommunen har plikt til å ha et tilbud også til denne gruppa, skjønt lovverket sier ingenting om omfanget. I praksis er disse ekstra studieplassene utsatt når budsjettkabalen skal legges, og Udovenko stiller bakerst i køen når opptaket starter. En konsekvens av dagens praksis er at mange innvandrere har begynt å underslå KATERYNA UDOVENKO hvor mye utdanning de faktisk har. Det fortalte Hilde Havgar, tidligere avdelingsleder ved voksenopplæringen i Oslo, til studentavisen Universitas i fjor høst. Etter å ha stanget hodet mot veggen opptil flere ganger, har Kateryna Udovenko kommet til samme slutning. Det ville faktisk vært bedre om jeg ikke hadde utdanning i det hele tatt, konkluderer sykepleieren. Benedikte Sterner i LOs samfunnspolitiske avdeling er godt kjent med de hindringene regelverket setter for Kateryna Udovenko og andre i hennes situasjon. Å gi denne gruppa rett til videregående opplæring har dobbel positiv effekt. Det sørger for at innvandrere kan leve verdige liv, og det er god samfunnsøkonomi, sier hun. Steiner viser til statsbudsjettet for 2013 der det påpekes at behovet for ufaglært arbeidskraft har falt kraftig de siste tiårene. Om lag halvparten av de arbeidsløse i 2011 hadde ikke fullført videregående skole. Ettersom fattigdom og tilknytning til arbeidslivet henger så tett sammen, må spørsmålet om rett til videregående opplæring ses i sammenheng med regjeringens Statssekretær i Kunnskapsdepar - tementet, Ragnhild Setsaas, bekrefter at Kateryna Udovenko og andre i samme situasjon ikke har krav på videregående opplæring etter dagens lovverk. Hun viser til Stortingsmelding nr. 44 ( ) der det ble varslet at departementet ville vurdere en lovendring slik at også utenlandske søkere som trenger ett eller flere fag for å oppnå generell studiekompetanse i Norge, gis rett til videregående opplæring i de fagene de mangler. Vi har bruk for de hendene og de talentene vi kan få. Derfor arbeid for å bekjempe fattigdom, understreker Sterner. LO ønsker generelt bedre rammer for at voksne skal kunne ta videregående opplæring, ikke bare for denne gruppa, men for alle voksne. Det er en god inve - stering for framtida med tanke på at vi i dag har underskudd på arbeidskraft i flere bransjer og sektorer, sier hun. Sterner hevder det er store forskjeller i hva slags tilbud de ulike fylkeskommunene gir til voksne som søker videregående opplæring. Derfor mener hun, dette er vel så mye et spørsmål om penger og budsjettkabaler som utfordringer i lovverket. De dette gjelder, utgjør ingen pressgruppe. Derfor blir voksenopplæringen ofte en salderingspost i budsjettet, sier Steiner. Jobber for lovendring er det viktig at det ikke er hull i regelverket som hindrer folk i å ta utdanning. Vi jobber med sikte på å få til en slik lovendring, sier Setsaas. Men hvorfor tar dette så lang tid? Det er flere år siden regjeringen varslet at den ville vurdere en lovendring? Det kan jeg ikke si, men vi er i hvert fall underveis. Statssekretæren viser til at mange i denne gruppa kun mangler noen få fag for å få godkjent studiekompetanse, og de har mulighet til å ta disse fagene som privatist. 48 < Fagbladet 1/2013

49 Delta i LOs medlemsdebatt Hvilke krav mener du er de viktigste LO skal stille til partiene foran stortingsvalget i 2013? Gå inn på debatt.lo.no og si din mening! SI DIN MENING SMS debatt til 2030 INTERNETT debatt.lo.no E-POST lo.no Vi former framtiden - LO på din side Fagforbundets utdanningsstipend Fagforbundets utdanningsstipend har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer. Det gis ikke støtte til utgifter som medlemmet får dekket av andre, f.eks arbeidsgiver eller NAV. Stipendordningen gjelder ikke lærlinger, elev- og studentmedlemmer. Likevel kan tidligere yrkesaktive medlemmer som går inn i en studiesituasjon og derved får redusert sin kontingent, søke stipend en gang pr. kalenderår. Det kan søkes om støtte til: Utdanninger ved universiteter og høgskoler Utdanninger i videregående skole og grunnskole (ny sjanse) Etter- og videreutdanninger på ulike utdanningsnivåer Praksiskandidatopp - læring Yrkesfaglige kurs Lese- og skrivekurs med data Kategori 1: Alle typer grunn-, etter- og videreutdanninger på hel- eller deltid som er formelt kompetansegivende (eks. gir studiepoeng) eller har en varighet på 80 timer eller mer. Det utbetales halvparten av egne dokumenterte utgifter. Det utbetales inntil kr ,- pr. kalenderår. Kategori 2: Kortvarige yrkesfaglige kurs med en varighet på mindre enn 80 timer. Det utbetales halvparten av egne dokumenterte utgifter. Det utbetales inntil kr ,- pr. kalenderår. Lese- og skrivekurs Lese- og skrivekurs dekkes med inntil kr ,- inkludert datatekniske hjelpemidler pr. kalenderår. Det kan søkes støtte til: Kursutgifter Eksamensutgifter Påkrevd materiell/utstyr (Kjøp av datatekniske hjelpemidler: 25% dekkes inntil kr. 2500,-) Merutgifter til opphold utenfor hjemmet (kun overnatting) Følgende dekkes ikke: Tapt arbeidsfortjeneste Reiseutgifter Diett/mat Det er krav om orginaldokumentasjon på alle utgifter i tillegg til dokumentasjon på hva arbeidsgiver eller NAV dekker. Dersom disse ikke dekker noe, skal dette også bekreftes. Med dokumentasjon regnes giro med kvitteringstrykk/oblat, utskrift fra bankkonto, detaljbilde fra nettbanken, samt kvit - teringer fra bokhandel el. Det kan kun søkes om utdannings - stipend til en utdanning en gang pr. kalenderår. Søknaden må fremmes før utdanningen er avsluttet. Det behandles ikke søknader hvor egne utgifter er mindre enn kr. 1500,-. Søknadsskjema og søkerveiledning finnes på eller ved henvendelse til Fagforbundet. Fagbladet 1/2013 < 49

Rekordfriske i Mandal. Lønnsom søppeldrift. Kunstterapi for demente SIDE 16 SIDE 36 TEMA: SIDE 8 13. www.fagbladet.no

Rekordfriske i Mandal. Lønnsom søppeldrift. Kunstterapi for demente SIDE 16 SIDE 36 TEMA: SIDE 8 13. www.fagbladet.no Forsidefoto:Kjell Inge Søreide < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 1-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Lønnsom søppeldrift SIDE 16 Kunstterapi for demente SIDE 36 Rekordfriske i Mandal TEMA:

Detaljer

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet.

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet. Forsidefoto: colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer Side 8 12 Nr. 8-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Lærlinger får hel stilling SIDE 14

Detaljer

Gjøse ble skadet i løpet av

Gjøse ble skadet i løpet av Forsideillustrasjon: Knut Erik Hermansen < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST jøseer livsvarig ufør etter en løfteykkepå jobb. Men hun får ingen yrkesskadeerstat - ning. Staten mener det er en skade hun

Detaljer

Gjøse ble skadet i løpet av

Gjøse ble skadet i løpet av Forsideillustrasjon: Knut Erik Hermansen < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK jøseer livsvarig ufør etter en løfteykkepå jobb. Men hun får ingen yrkesskadeerstat - ning. Staten mener det er en skade hun må

Detaljer

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Trond Isaksen < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Mette Nord: Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8 Samferdsel og teknisk Innhold

Detaljer

Jobben tok helsa. ingen erstatning Side 8 15. < Får lønnsløft etter Adecco-skandalen Side 16 < Askøy satser digitalt Side 30

Jobben tok helsa. ingen erstatning Side 8 15. < Får lønnsløft etter Adecco-skandalen Side 16 < Askøy satser digitalt Side 30 < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON Nr. 3-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Jobben tok helsa ingen erstatning Side 8 15 < Får lønnsløft etter Adecco-skandalen Side 16 < Askøy satser digitalt Side 30 Kontor

Detaljer

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Trond Isaksen < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Mette Nord: Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8 Kontor og administrasjon

Detaljer

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Trond Isaksen < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Mette Nord: Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8 Helse og sosial Innhold 30 Modne

Detaljer

De usynlige VM-heltene

De usynlige VM-heltene Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Fotoreportasjen: De usynlige VM-heltene Side 40 Nr. 2-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Tema: Vold mot kvinner Side 8 Leksehjelp som fungerer

Detaljer

Renhold på anbud: Ansatte ble kasteballer. Utdanning ikke verdsatt Side 14. En smak av det gode arbeidsliv side 30

Renhold på anbud: Ansatte ble kasteballer. Utdanning ikke verdsatt Side 14. En smak av det gode arbeidsliv side 30 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Utdanning ikke verdsatt Side 14 En smak av det gode arbeidsliv side 30 Storbritannia raserer offentlig sektor Side 46 Nr.

Detaljer

Drømmen om lovlig jobb SIDE 8

Drømmen om lovlig jobb SIDE 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Likestilling i revers SIDE 16 På jakt etter renhold til dumpingpris SIDE 32 Nr. 12-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Drømmen

Detaljer

De usynlige VM-heltene

De usynlige VM-heltene Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK Fotoreportasjen: De usynlige VM-heltene Side 40 Nr. 2-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Tema: Vold mot kvinner Side 8 Strømsparende vaktmestere

Detaljer

KAMPEN GIR IKKE OPP. Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende eldreomsorg SIDE 30. Sykehjemsstreiken: SIDE 8 13. www.fagbladet.no

KAMPEN GIR IKKE OPP. Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende eldreomsorg SIDE 30. Sykehjemsstreiken: SIDE 8 13. www.fagbladet.no Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Sykehjemsstreiken: GIR IKKE OPP KAMPEN SIDE 8 13 Nr. 10-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende

Detaljer

LIKESTILLING LANGT IFRA! www.fagbladet.no. Nr. 2-2013 < For medlemmer i Fagforbundet

LIKESTILLING LANGT IFRA! www.fagbladet.no. Nr. 2-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Forsideillustrasjon: Vidar Eriksen < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Nr. 2-2013 < For medlemmer i Fagforbundet LIKESTILLING LANGT IFRA! Kontor og administrasjon Innhold Gode hjelpere

Detaljer

Drømmen om lovlig jobb SIDE 8

Drømmen om lovlig jobb SIDE 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Likestilling i revers SIDE 16 Selvhjulpne med hjemmetrenere SIDE 34 Nr. 12-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Drømmen om lovlig jobb

Detaljer

Heltid best for alle Side 8

Heltid best for alle Side 8 Forsidefoto: Lars Åke Anderson < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Heltid best for alle Side 8 Nr. 2-2012 < For medlemmer i Fagforbundet 300 totninger fikk utvidet stilling SIDE 14 Får

Detaljer

HVOR MYE BLIR IGJEN TIL TINA? Kreftsyk brannmann går til rettssak SIDE 58 Til trøst på kirkegården TEMA: PENSJON SIDE 32 SIDE 10. www.fagbladet.

HVOR MYE BLIR IGJEN TIL TINA? Kreftsyk brannmann går til rettssak SIDE 58 Til trøst på kirkegården TEMA: PENSJON SIDE 32 SIDE 10. www.fagbladet. Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no TEMA: PENSJON HVOR MYE BLIR IGJEN TIL TINA? Nr. 3-2014 < For medlemmer i Fagforbundet SIDE 10 Kreftsyk brannmann går til

Detaljer

LIKESTILLING LANGT IFRA! www.fagbladet.no. Nr. 2-2013 < For medlemmer i Fagforbundet

LIKESTILLING LANGT IFRA! www.fagbladet.no. Nr. 2-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Forsideillustrasjon: Vidar Eriksen < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 2-2013 < For medlemmer i Fagforbundet LIKESTILLING LANGT IFRA! Samferdsel og teknisk Innhold En salong med kvalitet

Detaljer

Velger veien videre. Lærer norsk i arbeidstida SIDE 32 Tema: Anbudskarusellen SIDE 8. Ny på landsmøtet: www.fagbladet.no

Velger veien videre. Lærer norsk i arbeidstida SIDE 32 Tema: Anbudskarusellen SIDE 8. Ny på landsmøtet: www.fagbladet.no Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 10-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Ny på landsmøtet: Velger veien videre Lærer norsk i arbeidstida SIDE 32 Tema: Anbudskarusellen

Detaljer

Velger veien videre. Satser på unge Nav-brukere SIDE 30 Tema: Anbudskarusellen SIDE 8. Ny på landsmøtet: www.fagbladet.no

Velger veien videre. Satser på unge Nav-brukere SIDE 30 Tema: Anbudskarusellen SIDE 8. Ny på landsmøtet: www.fagbladet.no Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Nr. 10-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Ny på landsmøtet: Velger veien videre Satser på unge Nav-brukere SIDE 30 Tema:

Detaljer

Har de ei framtid i nord? Forbilde og løvetann SIDE 20 Hjelp å få mot nettmisbruk SIDE 30 SIDE 8. www.fagbladet.no

Har de ei framtid i nord? Forbilde og løvetann SIDE 20 Hjelp å få mot nettmisbruk SIDE 30 SIDE 8. www.fagbladet.no Forsidefoto: Lars Åke Andersen, Sidsel Hjelme og colourbox.com < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Har de ei framtid i nord? Nr. 1-2012 < For medlemmer i Fagforbundet SIDE 8 Forbilde og

Detaljer

Har de ei framtid i nord? Forbilde og løvetann SIDE 20 Miljøbussene inntar gatene SIDE 30 SIDE 8. www.fagbladet.no

Har de ei framtid i nord? Forbilde og løvetann SIDE 20 Miljøbussene inntar gatene SIDE 30 SIDE 8. www.fagbladet.no Forsidefoto: Lars Åke Andersen, Sidsel Hjelme og colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Har de ei framtid i nord? Nr. 1-2012 < For medlemmer i Fagforbundet SIDE 8 Forbilde og løvetann

Detaljer

Fikk etterbetalt over 100.000 SIDE 4

Fikk etterbetalt over 100.000 SIDE 4 Forsidefoto: Kjell Inge Søreide < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 9-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Fikk etterbetalt over 100.000 SIDE 4 Masseflukt fra privatiserte barnehager SIDE 16

Detaljer

Magisk alderdomside 16. Tema: Når bokstavene går i ball SIDE 8 Uunnværlige vaktmestre SIDE 30. www.fagbladet.no

Magisk alderdomside 16. Tema: Når bokstavene går i ball SIDE 8 Uunnværlige vaktmestre SIDE 30. www.fagbladet.no Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Tema: Når bokstavene går i ball SIDE 8 Uunnværlige vaktmestre SIDE 30 Nr. 9-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Magisk alderdomside

Detaljer

Magisk alderdomside 16. Tema: Når bokstavene går i ball SIDE 8 Vestlendinger på data toppen SIDE 32. www.fagbladet.no

Magisk alderdomside 16. Tema: Når bokstavene går i ball SIDE 8 Vestlendinger på data toppen SIDE 32. www.fagbladet.no Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Tema: Når bokstavene går i ball SIDE 8 Vestlendinger på data toppen SIDE 32 Nr. 9-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Magisk

Detaljer

Vond skuletid vart teater Side 8. Mobbing: Hardt arbeidsliv knuste drømmer Side 16. Blåmandag blues på Notodden. Tannstell hele livet Side 30

Vond skuletid vart teater Side 8. Mobbing: Hardt arbeidsliv knuste drømmer Side 16. Blåmandag blues på Notodden. Tannstell hele livet Side 30 Forsidefoto: Oddleiv Apneseth < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Blåmandag blues på Notodden Side 44 Tannstell hele livet Side 30 Hardt arbeidsliv knuste drømmer Side 16 Nr. 10-2011 < For medlemmer

Detaljer

Søppel på ville veierside 8

Søppel på ville veierside 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 4-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Søppel på ville veierside 8 Gro banet vei SIDE 14 Fagarbeidere inn i skolen SIDE 32

Detaljer

Søppel på ville veierside 8

Søppel på ville veierside 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Nr. 4-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Søppel på ville veierside 8 Gro banet vei SIDE 14 Stiftelser uten politisk kontroll

Detaljer

Søppel på ville veierside 8

Søppel på ville veierside 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 4-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Søppel på ville veierside 8 Gro banet vei SIDE 14 Helsefagarbeidere inn i skolen SIDE 36 Helse

Detaljer

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Ole Morten Melgård < seksjon KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet brennende hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 INNHOLD 28

Detaljer