Johan Velten. Ansatt av Gud. Et kritisk søkelys på Smiths Venner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Johan Velten. Ansatt av Gud. Et kritisk søkelys på Smiths Venner"

Transkript

1 Johan Velten Ansatt av Gud Et kritisk søkelys på Smiths Venner

2 «Gud har gitt meg makt til å avgjøre stridigheter og la den få rett som har rett. Han har gitt meg makt til å løse alle vanskeligheter osv. Ingen har ansatt meg i denne gjerning, uten Gud selv.» Johan Oscar Smith

3 Genesis forlag, Oslo 2002 Sats: Johan Velten Omslag: Tone Mjaavatn Omslagsillustrasjon: Stina-Marie Velten Trykk og innbinding: AIT Otta AS ISBN

4 Til Solveig

5

6 Innhold Forord DEL 1: OPPLEVELSENE Bakgrunn og oppvekst Stor-Elvdal tidlig på 1900-tallet Vendepunktet Familiens nyorientering Unge år i Smiths Venner Møtet med Menigheten i Tillitskrisen Stockholmsminner Preging og reorientering Gjensyn etter elleve år DEL 2: HISTORIEN Smith og hans venner Begynnelsen Pinsebevegelsens tilblivelse Ideologi og lære Åndelige røtter En innadvendt idé Menighetsmyter og virkelighetsflukt Kvinnenes tunge livssituasjon Maktovergrep og utrenskninger Brunstad stevnested... 99

7 Lederportretter Johan O. Smiths korrespondanse Elias Aslaksens lovgivning Sigurd Bratlies apokalypse Aksel J. Smiths nekrolog DEL 3: GENERASJONSSKIFTET «Den Store Vekkelsen» Forspillet Anslaget Opptrapping Klimaks Moral og lærdom Aksel J. Smiths nekrolog n fortsatt Etikk og sosial ansvarlighet Fakta eller fiksjon Doktriner eller resonnement Voldspornografi Samfunnsansvar Smith-konsernet En familiebedrift tar form Tyveri av fast eiendom Fra åndelig fellesskap til eiendomsselskap Penge-galoppen Regnskap, rapportering og åpenhet Brunstad-stemning, fra talerstolen Ideutveksling Utkast til åpent brev Sigurd Johan Bratlies svar

8 DEL 4: SPORENE Post Smiths Venner Den ensomme vandrer Den tilbakeskuende puritaner Den søkende kristne Den mistilpassede Vennene som jeg forlot

9

10 Forord Denne boken har blitt til i to trinn. Den første utgaven var et hefte jeg ga ut på eget forlag i 1992 med tittelen Smiths Venner n minner og refleksjoner. De dramatiske maktkamper som pågikk på den tiden visste jeg lite om. Etter at jeg er blitt kjent med de utrenskningsaksjoner som har foregått, og de personlige tragedier som har fulgt i kjølvannet av dem, har jeg ønsket å gå litt dypere inn i Smiths Venners bakgrunn og historie. Når jeg har arbeidet med temaet, har jeg til min egen forbauselse merket at Smiths Venner fortsatt angår meg. Til tross for at det er 30 år siden jeg forlot forsamlingen. Deler av boken er memoar-preget, og når jeg har arbeidet med stoffet, har jeg blitt mer klar over hvilken betydning tvil og tro har for de fleste. I så godt som alle kulturer er troen på en høyere makt sterkt til stede. Intuitivt forstår man, eller man regner med, at det må finnes et høyere nivå enn menneskeheten. Tanken på at mennesket skulle utgjøre det øverste nivå er ganske skremmende. Med USA som den eneste gjenværende supermakt, vil den amerikanske presidenten i så fall utgjøre toppen av maktpyramiden i hele vår tilværelse. Man kan bli religiøs av mindre, for å bruke en uhøytidelig formulering. Behovet for en høyere appellinstans er dypt menneskelig. Håpet om at det må finnes en høyere makt som en dag kommer 11

11 og ordner opp i vår skakkjørte verden, har alltid vært en del av vår underbevissthet. Og jo vanskeligere livet fortoner seg, jo mer levende kan dette håpet bli. I dette dyptliggende menneskelige behov oppsøker noen av oss miljøer hvor dette håpet får næring og kan vokse. Her, blant likesinnede, kan det vokse frem et fellesskap som blir selve bærebjelken i livet. Her blir man sterk, og her blir man sårbar. For å bli styrket i troen må man åpne seg for de stemninger og den klangbunn som finnes i fellesskapet. I dette ligger det også en åpenbar mulighet for maktmisbruk og utnyttelse av situasjonen for de personer som har lederposisjoner i systemet. Muligheten for å lede folk på ville veier, er åpenbart til stede. Nesegrus beundring for lederne og refleksjonsløs underkastelse er, for å si det mildt, lite hensiktsmessig. Ideen til å skrive boken, fikk jeg ved nyttårstider 2000/2001 etter en utveksling av noen e-post med styrelederen i forsamlingen. Denne korrespondansen har jeg tatt med i boken under overskriften Idéutveksling Boken er skrevet for alle som interesserer seg for fenomenet Smiths Venner og liknende kristne fellesskap. Enten interessen skyldes egne opplevelser og erfaringer, eller man forsøker å forstå hvordan et slikt fellesskap preger medlemmenes liv, er det mitt ønske at boken skal gi både informasjon og innsikt i dette særegne fenomen i norsk kristenliv. Boken skal gi forståelse, enten hensikten er å forstå seg selv eller å forstå andre. Boken har fire hoveddeler. Den første er en beretning om hvordan min familie, og dermed jeg selv, kom med i Smiths Venner. Denne delen gir også en skildring av mine egne opplevelser av dette fellesskapet på godt og vondt. Den andre hoveddelen forteller om Smiths Venners tilblivelse og de sentrale personer som satte sitt preg på virksomheten. I denne delen av boken støtter jeg meg i stor utstrekning på de arkiver som min kone arvet etter sin far, 12

12 Berhard Severin Jensen. Han kom med i Menigheten i 1912, samtidig som stedatteren Hilda Broks. Hans og Hilda Broks sine arkiver omfatter mesteparten av Menighetens publikasjoner fra 1912 til 1952, samt en anselig samling private brev. Den tredje hoveddelen omhandler de store brytninger som oppsto i forbindelse med generasjonsskiftet fra de gamle koryfeer til den nye generasjons ledere som var født inn i Menigheten og aldri har opplevd noe annet fellesskap. Dette ble en vond og vanskelig prosess, og siden Smiths Venner ikke har noen tradisjon for åpen bearbeiding av meningsforskjeller, ble det en voldsom sirkulering av debattinnlegg og dokumentasjon gjennom Postverket. Sammen med tallrike avisartikler og en del muntlige kilder, utgjør disse notater mitt viktigste materiale fra denne perioden. Den fjerde og avsluttende delen er en beretning om noen typiske livsforløp for dem som velger seg ut av Smiths Venner. Her støtter jeg meg på mine egne opplevelser i tillegg til betraktninger fra, og samtaler med, gamle venner. Som du vil se, benytter jeg betegnelsen «Smiths Venner» og «Menigheten» om hverandre. Det ligger ingen bevisst tanke bak dette. Kanskje er det slik at jeg ubevisst bruker «Menigheten» når jeg primært henvender meg til deg som har en bakgrunn i forsamlingen, mens jeg bruker «Smiths Venner» når jeg forsøker å gi litt mer bakgrunnsinformasjon til deg som ikke kjenner forsamlingen. Jeg bruker stor forbokstav i «Menigheten» fordi dette, ved siden av Vennene, er det navnet de selv bruker i interne sammenhenger. Det sies at det er seierherrene som skriver historien. Hvordan virkeligheten fortonet seg for de andre, går derfor tapt for ettertiden. En del av motivasjonen for å skrive boken, har vært å bringe litt balanse inn i skrivingen av Smiths Venners historie. De sider som makthaverne (til alle tider) har utelatt, er viktig informasjon for å forstå de mange fasetter og skjebner i dette fellesskapet. 13

13 En vel så viktig motivasjon for å skrive boken, er mitt håp om at den kan være til nytte og glede for andre som har vokst opp i Smiths Venner eller liknende bevegelser. Kanskje mine minner og refleksjoner kan være til hjelp og glede. Oslo, 6. august 2002 Forord til annen utgave Første-utgaven av boken ble forsøkt stoppet av ledelsen i Smiths Venner. Formelt sett var det Bjørn Nilsen, styremedlem i DKM Brunstad og menighetsforstander i Brevik, som klaget boken inn for Namsretten på grunn av en navnforbytting på side 182. På grunn av navnlikheten hadde jeg feilaktig tillagt Bjørn Nilsen en uttalelse som hans onkel Bernt Nilsen hadde kommet med. Namsretten avviste klagen. Forfatteren beklager feilen, som er korrigert i denne utgaven. Når det nå trykkes en ny utgave, har jeg også gjort noen små endringer i enkelte andre deler av boken. Jeg retter en takk til alle som har gitt meg støtte, tilbakemelding og verdifulle korrektiver. Dette har økt presisjonsnivået og styrket meg i overbevisningen om at det var viktig og riktig å skrive denne boken. Oslo, 2. desember 2002

14 DEL 1: OPPLEVELSENE

15

16 Bakgrunn og oppvekst «Alle som elsker noe, ønsker at det de er så glade i, må være sannheten.» Augustin ( )

17 Lengsel er en av de mest grunnleggende menneskelige følelser. Hjemlengsel er beskrevet og besunget i nær sagt all åndelig litteratur. Lengselen til barndommens rike som var preget av sorgløs uskyld, varmen som fulgte av mors kjærlighet og forståelse, og tryggheten som fulgte av fars kraft og kunnskap. Lengselen tilbake handler ikke så mye om lengselen etter et sted eller en forsamling, men først og fremst om lengsel etter egne minner. Objektivt sett er det ikke sikkert at minnet er riktig, og det er høyst usikkert om man får en liknende opplevelse når man søker tilbake dit hvor minnene har sitt hjem. Både jeg og «de» eller «det» har kanskje forandret oss så mye at det gir en annen opplevelse av en helt annerledes kvalitet. Iblant undring. Iblant en annen form for glede. Iblant skuffelse. Lengselen kan også føre til at man blir fremmed for sine egne barn, som ikke forstår foreldrenes lengsler og plager. De har ikke noen av disse minnene og har funnet seg vel til rette i det miljøet og den situasjonen de selv har vokst opp i. For dem kan det bli trettende å høre på foreldrenes gjentatte fortellinger om minner som ikke er deres egne. Lengsler uten ende. Popgruppen «Boney M»s største hit på 1970-tallet handlet om Israels lengsel etter landet de var fordrevet fra. «By the rivers of Babylon» er en sang som nærmest alle i min generasjon vil nynne gjenkjennende til. Jeg har en tilsvarende 18

18 reaksjon når jeg leser en del av innleggene på nettstedet «forlosning.com», som er et debattforum spesielt rettet inn mot Smiths Venner. Jeg kan identifisere meg med lengselen til forhenværende Smithevenner, og jeg kjenner sorg ved en del av de avvisende og nedlatende kommentarene som ofte kommer fra ledere og tilhengere av Smiths Venner. Hva fedrelandet betyr blir man først klar over etter en tid i utlendighet. Tingenes betydning blir vi klar over først når vi har mistet dem. De nærmestes betydning blir vi skikkelig klar over først når vi legger dem i graven. Avskjedsstunden er viktig for at man skal kunne gå videre som et helt og sunt menneske. Å ta farvel er et av de viktigste ritualer vi har. Dersom man føler at man er blitt fordrevet fra landet som var litt «mitt», er det forståelig at man nynner til «Boney M»s tekster. Også den som ikke er fordrevet, men har utvandret av fri vilje, kan kjenne hjemlengsel, og det kan være nyttig og sunt for sjelen å utforske hva lengselen inneholder. Et tilbakeblikk betyr ikke nødvendigvis at man planlegger å vende tilbake. Det kan ligge viktig visdom og innsikt i minnene, oppsummeringen, historieforståelsen. På nesten alle livets arenaer er det størst oppmerksomhet om det som ligger foran. Det skal bygges og forandres. Nye skanser skal vinnes. Alltid fremad, fremad uten stans..., men det livet har lært oss, selve livsvisdommen, den er å finne i det som ligger bak oss. Stor-Elvdal tidlig på 1900-tallet I denne boken har jeg satt meg fore å fortelle om Livet, og hva det har lært meg. Da er det naturlig å starte med bygda Stor- Elvdal, eller Storældal n som det heter på bygdas egen dialekt. Det er her jeg har mine røtter, i de dype skoger. Østerdølene er i slekt med skogen, høyreiste, trauste og fåmælte. Her er det lite svermeri. «Vi lyt føl bakken,» er Stor-Elvdølers livsmotto. De forholder seg til det konkrete og har liten sans for åndelige eller 19

19 oversanselige temaer. Navnet på fylket, Hedmark, stammer fra det faktum at denne delen av landet ble sent kristnet. Dette var hedningenes siste skanse. Også Hans Nielsen Hauge fikk oppleve bygdefolkets manglende sans for religion. Da han på sin reise i 1799 kom til Stor-Elvdal, møtte de mannsterke opp langt sør i bygda og jagde ham over fjellet til Gudbrandsdalen. De ville ikke at han skulle «fly rundt i bygda og sette griller i hue på kvinnfolka,» som det heter i den stolte historietradisjonen. De store skogene er bygdas rikdom og kulturens rot. Her har Stor-Elvdølene i uminnelige tider hatt sin arbeidsplass. Slitet i skogen, med lange dager for dårlig lønn, var virkeligheten for det store flertall. Skogeierne var leverandører til «Plankeadelen» i Christiania, og deres holdninger og levemåte var ikke så fjern fra dette miljøet. Deres prakteiendommer på hundrevis av kvadratmeter understreket skillet til folk flest som bodde på husmannsplasser eller selveide små rydninger i skogen. Her var det lagt godt til rette for klassemotsetninger. I senere år har jeg søkt i mine foreldres fotefar for å forsøke å forstå deres valg i livet, for som voksen å bli bedre kjent med deres virkelighet og tankegang. Hvilke hendelser var det, som mot en hver rimelig formodning, skulle føre dem til et kristent livssyn og deltakelse i en liten og særegen menighet? Min far vokste opp i Velta som var en frikjøpt husmannsplass på mål. Han var 18 år gammel ved splittelsen av Arbeiderpartiet og slo følge med utbryterne som etablerte Norges Kommunistiske Parti. Her ble han en rødglødende aktivist, og i en periode var han leder for lokallaget til Ungkommunistene. Med hans bakgrunn har det undret meg at han kunne ende opp som leder for en religiøs forsamling på Koppang. Ja, at det i det hele tatt var grobunn for en slik menighet, er et under i seg selv. Mor hadde en tilsvarende bakgrunn, fra et småbruk oppe ved Nordgarden Fiskvik i nabobygda Rendalen. Som unge og 20

20 nyforelskede ville de prøve lykken utenfor bygda, og søkte seg til Indre Østfold, hvor far fikk arbeid som sveiser (fjøsrøkter) og mor som budeie. Her giftet de seg i Trømborg Kirke den 12. november 1927, og to måneder senere, den 14. januar 1928, kom deres førstefødte, Arne Tormod, til verden. Det var selvfølgelig bare storgardene som hadde muligheter for å ansette et ungt par i sin tjeneste, og med fars holdninger til storbønder og andre rikfolk, utviklet det seg ikke noe hjertelig forhold mellom ham og bonden. Dermed ble det et omstreifende liv, med stadig nye arbeidsgivere, stadig nye «klassefeider» for ungkommunisten, og stadig nytt uvennskap med arbeidsgiveren. De hadde allerede rukket å flytte en rekke ganger da deres andre barn, Ottar Thorleif, ble født 2. januar Dette barnet fikk de ikke beholde. Han døde tre uker gammel, trolig av dysenteri. Denne tarminfeksjonen som gir blodig diarre, var en ikke uvanlig dødsårsak hos små barn på den tiden. Dette var rett og slett mer enn en 21-åring kunne bære uten å få mén av det. Med mors bunnløse fortvilelse og fars sannsynlige følelse av maktesløshet, både overfor dødsfallet og hennes utrøstelige gråt, var grunnlaget allerede lagt for det som siden skulle bli retningsgivende for resten av deres liv. Far var lært opp hjemmefra til ikke å vise følelser. Det ble sett på som et svakhetstegn i Velta, og far var hele livet en som klarte å avvise «sentimentalt vås». Mor hadde på sin side et svært åpent forhold til sine følelser, noe som far sikkert ikke hadde noe i beredskap for å takle. Dermed ble det mye taushet og lite fellesskap i sorgen. Disse to ektefellenes ekstremt ulike forhold til følelser var en kompliserende faktor i samlivet. Hvor avvisende far var for følelser, illustreres av det faktum at han ikke ville ha noen gravsten, verken på Ottar Thorleifs grav, eller på gravene til de andre barna de senere i livet skulle bli nødt til å føre til kirkegården. Mor på sin side fikk aldri bearbeidet sorgen, og fortsatte hele sitt liv å gråte når samtalen kom inn på noen av de barna hun hadde mistet. 21

21 Vendepunktet Etter få år vendte de tilbake til Stor-Elvdal, og her kom lille Einar til verden. Han hadde medfødt hjertefeil, og hele hans korte liv ble preget av sykdom. Han blødde stadig fra munn og nese, og minnene fra lille Ottar Thorleifs bortgang i 1929 veltet opp i mor i all sin uhygge. I fortvilet gråt ba hun: Kjære Gud la meg få lov til å beholde Einar, så skal jeg omvende meg. Hun visste ikke selv hvor hun hentet dette fra. I hennes barndomshjem var aftenbønn og kirkegang ukjente aktiviteter, og ordene var fullstendig fremmede for henne selv. I forbindelse med barnets sykdom, fikk hun mye kontakt med bygdas apoteker, Erik Thorsrud, som var en respektert mann i bygda, og medlem av en underlig sekt, Smiths Venner. Erik Thorbjørn Liffengren Thorsrud var født 11. januar 1885 høyt oppe i Stavadalen, vest for Bagn i Valdres. I 1925 fikk han bevilling til å etablere apotek på Koppang, og han flyttet dit med sin familie og kjøpte etter hvert den vakre eiendommen Skogheim på høydedraget ovenfor Koppang sentrum. Mønet på eiendommen er den dag i dag prydet av et værflagg med initialene «ET», og Koppang Apotek benytter fortsatt hans kunstferdige Recept Konvolutt med tømmerfløtermotiv. Men Erik Thorsrud etterlater seg langt sterkere spor enn dette på Koppang. Erik Thorsrud var en intellektuell person, med en forfinet stil og et varmt hjerte. Han hadde også et stort åndelig og sosialt engasjement, og fant ikke noe miljø på Koppang hvor han møtte likesinnede. Skogeierne og «etablissementet» for øvrig, falt ikke i hans smak. Thorsrud valgte derfor å utvikle sitt eget miljø, med basis i sine åndelige interesser. Som nevnt har Storelvdøler flest aldri hatt særlig sans for kristendom. Til tross for dette håpet Thorsrud at han kunne kristne bygda, og i løpet av sine første fem år på Koppang inviterte han en rekke predikanter til å holde møter i hans hjem eller i 22

22 avholdslosjens lokaler. (Joda, det fantes faktisk en avholdslosje på Koppang!) En av disse var pinsepredikanten Nysæter, og Thorsrud lot seg døpe av ham i Glomma på sensommeren Men når Nysæter siden forsøkte å få Thorsrud til å tale i tunger ble det litt i drøyeste laget. Det passet dårlig for hans intellektuelle smak, og han fortsatte derfor sin uttesting av stadig nye predikanter. De fleste av disse satte størst pris på å komme i slaktetiden, så de kunne avlegge besøk på gårdene, sånn rundt middagstid. Dette hadde Thorsrud sett seg lei på, og han var stadig på søken etter nye miljøer. Av sin søster Hildur, som var apoteker på Flisa, hadde han fått høre om Smiths Venner som misjonerte ivrig i hans barndomsbygd i Stavadalen. Etter sigende skulle disse føre en mer asketisk livsførsel. På vårparten i 1933 rettet han en skriftlig henvendelse til Johan O. Smith med spørsmål bl.a. om hans egen, såvel som forsamlingens bakgrunn og historie, medlemsforhold, relasjoner til pinsebevegelsen osv. Den 31. mai får han svar hvor Smith redegjør for disse forhold. Han starter med å fortelle at navnet Smiths Venner ikke er hans påfunn, men at det er en navnløs frikirkelig forsamling som ble etablert av ham og broren rundt Han forteller også om sin yrkesmessige bakgrunn som underoffiser i marinen og sine åndelige røtter i Metodistkirken. Brevet avrundes med ordene «Det skulle glede meg å få en mer inngående samtale med Dem om Guds vei.» På bakgrunn av dette brevet ble han samme sommer invitert til Koppang. I tråd med sine erfaringer med predikanter, tok Thorsrud med håndkjerre til stasjonen da han skulle møte Smith, slik at han kunne få med seg dennes antatt omfangsrike bagasje hjem. Smith viste seg imidlertid å være «light traveller». Han ruslet stille av toget, kun med en liten håndveske. I møte med Thorsrud var denne enkle stilen nettopp oppskriften på hvordan gjøre et godt førsteinntrykk. Dette første møtet la grunnlaget for utviklingen av et tillitsfullt forhold dem 23

23 imellom. Bortsett fra tungetale, som han fortsatt ikke hadde noen sans for, fant Erik Thorsrud seg vel til rette i Smiths Venner. Dette ble hans åndelige tilholdssted resten av livet. De som siden kom og drev vekkelsesmøter i noe større skala, var imidlertid Sigurd Bratlie, Aksel J. Smith og Elihu Pedersen. Sigurd, som var eldst, var svovelpredikanten som forundret tilhørerne med sin autoritet, unge år til tross. Aksel Johan fylte ut med en lun sjarm, og snakket mest om de hinsidige gleder som ventet Guds utvalgte folk. Yngstemann, Elihu, fengslet forsamlingen med sine sanger, fremført med en meget personlig stil. Dramatisk, fortellende sang, til eget fiolinakkompagnement. Ofte kunne han spontant dikte en sang under møtets gang, og fremføre denne som en kommentar til tidligere talere eller situasjoner. Thorsruds hushjelp, en ferm og frodig bygdejente, fremførte Frelsesarmeens sang, «Du kan komme, komme som du er, uten pynt og stell, uten rangsforskjell...» Spontant diktet Elihu sin egen vise på samme melodi: «Vi fra ungdoms lyster iler bort. Vi får kraft fra Gud til å holde ut!» Med sin karisma og sitt kunstneriske talent ble Elihu en helt sentral person i denne ungdommelige vekkelses-trioen som reiste rundt på bygdene. Så sentral at Menigheten på folkemunne gikk under navnet «Elihuerne» i Valdres. Eller «Elihueratten» som det het på bygdas dialekt. I dagens språk ville det trolig hete Elihu-fans. Disse unge menn, som den gang var henholdsvis 31, 26 og 22 år gamle, tilbrakte nesten hele april måned i 1936 på Koppang. Men oppslutningen om husmøtene hos Thorsrud var dårlig. Det kom knapt noen til møtene, bortsett fra de faste tilhørerne. Det var dette miljøet mor oppsøkte i sin fortvilelse over et nytt dødssykt barn, Einar. Fra sitt eget barndomshjem i Rendalen var hun vant til musikalitet og feiende toner, og møtene hos 24

24 Thorsrud appellerte sterkt til henne. Sangen, musikken, de fine omgivelser på Skogheim og, ikke minst, Thorsruds karisma og verdighet, påvirket henne. Her fikk hun høre at hun, i likhet med apostlene kunne motta barnekåret hos Gud, sammen med de andre som var «født på ny» og hadde sine røtter i guddommen selv. Kunne man komme nærmere himmelriket på Koppang? Det var nok andre sider også ved denne forkynnelsen, men det festet hun seg ikke så mye ved. Det var barnekåret hos Den Evige Fader hun trengte, og dette ble hennes store trøst i livet. Hun gikk inn i dette miljøet med liv og lyst, og her fant hun den trygghet og det fellesskap som hun behøvde. Far fant dette ytterst pinlig. Han visste ikke om «noe verre sentimentalt vås enn religiøse kvinnfolk»! Fra nå av ble det en periode med kjølig forhold mellom de to ektefellene. Mens mor gikk på møter på Skogheim, søkte far trøst blant kamerater på Bondeheimen. Han følte at han hadde mistet sin kone. Thorsruds vennlige imøtekommenhet og den respekt han viste far, bidro imidlertid til at situasjonen myknet opp mellom ektefellene, og en dag i 1936 slo han følge med mor til Skogheim. Her ble han sterkt grepet av Thorsruds karisma og klokskap, og han bestemte seg for å avlegge hans møter nok et besøk. Dermed var det gjort: Hele familien var samlet i Smiths Venner. Dette førte til en total nyorientering av livet, full utskifting av vennekretsen, og i tråd med Menighetens tradisjoner, valgte far en svært avvisende holdning overfor både slekt og tidligere venner. Normen var at man skulle skille seg ut. Fra nå av var det ingen kontakt med den øvrige Velten-slekta og svært lite kontakt med mors familie; Nyberget-slekta i Rendalen. Hele familien valgte isolasjon og ensomhet. De hadde fått nye «brødre og søstre i ånden», som erstattet dem de distanserte seg fra. 25

25 Samværet med Thorsrud ble kortvarig. Allerede i april 1937 flyttet han til Bergen, hvor han overtok apoteket Hygea, som selvfølgelig var en langt mer lukrativ forretning enn Koppang Apotek. Tilbake satt en liten gruppe Smiths Venner og følte seg utrolig fattige. Tomrommet etter Thorsrud, og savnet av møtene i Skogheims salonger, var ikke lett å fylle. På Koppang ville det nok vært riktigere å kalle forsamlingen for «Thorsruds Venner» enn for Smiths Venner. I løpet av et par år hadde han rukket å sette et uutslettelig preg på familien Veltens livsløp. Familiens nyorientering Til tross for den korte tiden far hadde kjent Smiths Venner, og hans beskjedne religiøse talent, ble det hans lodd å overta som leder for gruppen da Thorsrud reiste. I tråd med sin nye overbevisning begynte han å virke i lokalmiljøet på Koppang. Han tok kontakt med slektninger og venner og fortalte om den personlige opplevelsen han hadde hatt på Thorsruds møter. Fars kamerater så ikke med blide øyne på hans omvendelse og påfølgende aktive innsats for å rekruttere nye medlemmer til miljøet. De lot seg provosere av hans nye talemåte og væremåte. De ville ikke ha flere slike i bygda. En dag møtte de faktisk opp mannsterke for å banke ham opp, til hele familiens store skrekk. Femti år senere fikk vi høre at det skyldtes at de mistenkte ham for å ha anmeldt en av dem for hjemmebrenning. For meg er det helt utenkelig at han skulle stå bak et slikt angiveri. Intet kunne være mer fjernt fra hans verdigrunnlag og væremåte, men det sier noe om hvilket klima det ble mellom ham og kameratene. Og det forklarer i stor grad hvorfor han valgte en så steil og utilnærmelig holdning overfor gamle venner, så vel som egen familie. I tiårsperioden fra 1938 til 1948 var det anslagsvis voksne personer som i kortere eller lengre perioder var med på møtene på Koppang. Under krigen flyttet imidlertid en familie 26

26 til Sverige, og flere av de øvrige forsvant etter hvert. Rundt 1950 besto Menigheten av voksne personer, og et tilsvarende antall barn og ungdom. Som ny leder for en liten menighet, ble far på slutten av 30- tallet invitert til et slags lederseminar som ble arrangert forut for Smiths Venners sommerstevne i Hallingdal. Her ble han kjent med ledelsen og fikk en grundigere innføring i «læren». Seminarets hovedattraksjon var den fanatiske, men svært så karismatiske predikanten Elias Aslaksen som var Johan O. Smiths høyre hånd. Aslaksen var en unik begavelse, med en karisma som fylte rommet og en retorikk som blendet omgivelsene. Hans store besettelse var en total hengivenhet overfor «saken» og absolutte krav på en rekke områder i livet. Med sin blendende personlighet og sin asketiske levemåte på eksistensminimum, var han et levende ikon for Menigheten. Dette førte for manges vedkommende til en refleksjonsløs underkastelse, som utvilsomt overgikk det som var sunt og rimelig. Til seminaret på Nesbyen som far deltok på, hadde Aslaksen foreberedt seg grundig, med tegninger og plansjer til deltakerne. Disse sammenrullede plansjene lå i alle år pent forvart i en komodeskuff hjemme i stua, og fra tid til annen studerte jeg dem på egen hånd. En av dem skulle forestille «det uomvendte mennesket». Dette syntes jeg så stygt ut. Det liknet et slags vortesvin, hvor utvekstene representerte uskjønne trekk ved menneskeheten. Denne tegningen inngikk i en serie, som viste hvordan de stygge utvekstene etter hvert kunne forsvinne og bli erstattet av dyder. Det som fremfor noe skulle til for å få del i en slik forvandling, var å lytte til forkynnelsen. Dersom man en tid ikke var under Ordets påvirkning, var det fare for at dydene forsvant og de stygge vortene kom frem igjen. Mitt barnesinn syntes dette var skremmende perspektiver. Jeg forsto hvor viktig det måtte være å gå på møter, minst to ganger i uka, om man ikke ville bli en slik utrivelig skapning. 27

27 En annen viktig plansje fra det samme seminaret var en visualisering av ulike synsfelt. Poenget var at man skulle nullstille seg innfor det ELDSTEBRØDRENE prediket og gjorde. Dersom man ikke likte deler av hva de sa og sto for, var det nettopp Beviset på hvor lite man selv forsto. Overskriften på plansjen var «Han som bor i et lys hvortil ingen kan komme». De som lå forrest i denne løypa (lederne) var selvfølgelig kommet nærmest dette stadiet. Det ville være hovmot å stille spørsmålstegn ved deres vurderinger, og et gammelt ordtak sier at «hovmot står for fall». Selv om han nok ble svært blendet av Aslaksen, gikk en slik ubetinget «underkastelse for makta» dårlig sammen med fars grunnholdninger. Han var og ble en individualist, som hele livet gikk sine egne veier og baserte seg på egne overbevisninger. Han trakk på skuldrene til det som ikke stemte i hans eget hode. Samtidig var det selvfølgelig gledelig med den positive oppmerksomheten han fikk i Menigheten. «Broder Velten» var nok en tiltaleform som han verdsatte. Far var i bunn og grunn kommunist hele sitt liv. Med tilhørigheten i Smiths Venner fikk han en ny forklaringsramme for gamle overbevisninger. Fra mitt barndomshjem har jeg derfor med meg et verdigrunnlag som er en underlig hybrid av kristne verdier og kamp mot etablissementet. Mor var en helt annen personlighet. Hennes slekt var lysere til sinns, og hun selv var et varmt og godt menneske. Det var ingen forkynnelse eller store proklameringer fra hennes side. Hun var bare opptatt av å være et godt menneske, og jeg føler glede når jeg minnes hennes sang til arbeidet. Hun hadde 50 geiter og ystet ost annenhver dag. Ystingen tok akkurat 12 timer, og for å være ferdig i rimelig tid til kvelds, sto hun opp klokken fire om morgen for å ta fatt på arbeidet på bureisningsbruket Høyset. Hun klaget aldri over noe og hadde bare positive kommentarer om alle og til alle. Hennes store drøm var at alle barna hennes skulle være venner og ta vare på 28

28 hverandre. I godt voksen alder har det gått opp for meg at mor er helten og det store forbildet i mitt liv. Dette var rammene for min barndom. Her vokste jeg opp, som yngstemann i en søskenflokk på seks. I tillegg kom tre voksne brødre som allerede var flyttet hjemmefra da jeg ble født. Dessuten regnet vi også med de tre som døde i tidlige barneår, så vi omtalte oss som en søskenflokk på tolv. Og denne store familien tilhørte noe så merkelig som Smiths Venner. I barneårene følte jeg den forakten bygdesamfunnet hadde for kristendom, og delvis for far som var eksponenten for det. I tidlige barneår følte jeg at jeg fikk unngjelde for fars holdninger og synspunkter, og dette førte til at han på sett og vis ble en antihelt i livet mitt. Jeg ble forsøkt ertet på skolen på grunn av fars holdninger (dette var 20 år før mobbing ble oppfunnet). Det ble aldri noe særlig ut av den ertingen. Jeg var fysisk sterk og hadde rikelig adrenalin-produksjon, så i stedet for å bli mobbeoffer, ble jeg skolens skrekk. Fra tidligste skoleår og frem til 6. klasse sloss jeg på skolen nærmest hver dag. Jeg ville ha meg frabedt nedlatende kommentarer om meg og min familie. Av en eller annen grunn ble det bråstopp på slåssingen da jeg begynte i 6. klasse, og siden da har jeg aldri vært i fysisk klammeri med noen. Kanskje det kom av at jeg da fikk skolens beste lærer, den lokale legenden Hans S. Hansen, som lokket frem nye sider ved meg. Plutselig hevdet jeg meg sterkt i alle teoretiske fag og fikk dermed en annen plattform for respekt enn det rent fysiske. Jeg husker også at jeg opp gjennom skoleårene syntes det var flaut å kunne kristendomskunnskap, så jeg unnlot nesten konsekvent å delta i undervisningen og svarte «vet ikke» uansett hvilket spørsmål jeg fikk. Jeg syntes det ville være ødeleggende for mitt image om jeg tilkjennega at jeg faktisk kunne det hele. I min oppvekst var det, foruten vår familie, to familier som deltok på husmøtene på Koppang, samt en del eldre kvinner. 29

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

ÅPENBARING VED INSPIRASJON

ÅPENBARING VED INSPIRASJON ÅPENBARING VED INSPIRASJON Skien, 23. oktober 2016 2. Tim. 3:16-17: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna www.scriptural-truth.com APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN 1611 Susanna Historien om Susanna [i Daniel] Beskikket fra begynnelsen av Daniel, fordi det ikke er i Hebraisk, som verken fortellerstemme

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg VALG 1 Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Velg

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror KRISTIN OUDMAYER Du er viktigere enn du tror HUMANIST FORLAG 2014 HUMANIST FORLAG 2014 Omslag: Lilo design Tilrettelagt for ebok av eboknorden as ISBN: 978-82-828-2091-2 (epub) ISBN: 978-82-82820-8-51

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer? En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?» Elevene skal kunne forklare hva som særpreger det kristen synet på framtiden.» Elevene skal kjenne til sentrale

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!»

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» 1 Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» Omtrent sånn lyder det i mine ører, selv om Matteus skrev det litt annerledes: «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Sånn er

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

KUNSTEN Å LÆRE. P. Krishna

KUNSTEN Å LÆRE. P. Krishna KUNSTEN Å LÆRE P. Krishna Dialog som en måte å lære En må skille mellom to slags læring. Det finnes læringen som er akkumulering av kunnskap, som trenger tid og anstrengelse. Dette er hovedsaklig dyrkingen

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

MARGUERITE DURAS MICHELLE PORTE STEDENE EN SAMTALE MED MARGUERITE DURAS OVERSATT AV HANNE ØRSTAVIK

MARGUERITE DURAS MICHELLE PORTE STEDENE EN SAMTALE MED MARGUERITE DURAS OVERSATT AV HANNE ØRSTAVIK MARGUERITE DURAS MICHELLE PORTE STEDENE EN SAMTALE MED MARGUERITE DURAS OVERSATT AV HANNE ØRSTAVIK FORLAGET OKTOBER 2016 FORORD AV HANNE ØRSTAVIK Stedene viser en grunnholdning til hvordan være i verden.

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PÅ SOLGUDSTJENESTE I HADSEL KIRKE SØNDAG 17. JANUAR 2016 BØNN: Jesus, gi oss ditt lys, gi oss din kraft, gi oss din glede! Amen. KRISTUS VÅR SOL På nedsiden av hovedveien

Detaljer

17. s. i treenighetstiden Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet.

17. s. i treenighetstiden Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet. 17. s. i treenighetstiden 2016. Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet. Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død.

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

PIKEN I SPEILET. Tom Egeland

PIKEN I SPEILET. Tom Egeland PIKEN I SPEILET Tom Egeland Kompetansemål etter vg 2 Muntlige tekster bruke norskfaglig kunnskap i samtale om tekster Skriftlige tekster bruke et bredt register av språklige virkemidler i egen skriving,

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015:

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: «Sammen er vi bedre» - En 24 dagers vandring i Guds ord, av Rick Warren. (Originaltittel: «Better Together») Menighetsrådet har oversatt de 4 første

Detaljer

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 1. kapitlet Da det led på den sjette måneden, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Tor Fretheim. Leons hemmelighet

Tor Fretheim. Leons hemmelighet Tor Fretheim Leons hemmelighet 1 Jeg har aldri trodd på tilfeldigheter. Men det var sånn vi møttes. Det var utenfor en kino. Jeg hadde ingen å gå sammen med. Det gjorde ingenting. Jeg likte å gå alene.

Detaljer

Læringsstrategier 4. klasse

Læringsstrategier 4. klasse Læringsstrategier 4. klasse Tema: Astrid Lindgren (se tekst bakerst i dokumentet) 1. Snakket om ulike læringsstrategier I dag skal vi prøve å skumme, skanne og lage spørsmål. 2. FØRLESNINGSAKTIVITET. Elevene

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Rubinen. Rubinen ARNE BERGGREN

Rubinen. Rubinen ARNE BERGGREN ARNE BERGGREN er en prisbelønt forfatter og dramatiker. Rubinen er andre bok i serien Dauinger. facebook.com/dauingerberggren ISBN 978-82-489-1173-9 9 788248 911739 Rubinen Steffen er halvt død, halvt

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Fullt ut levende Introduksjon til bevisstheten 1

Fullt ut levende Introduksjon til bevisstheten 1 Fullt ut levende Introduksjon til bevisstheten 1 Helt fra vi blir født lærer de fleste av oss at vi må gjøre noe, og vi må gjøre det med en gang for ikke å miste grepet om virkeligheten. Det tar form på

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Stillhet Erling Kagge Stillhet i støyens tid Gleden ved å stenge verden ute I Hvis jeg ikke kan gå,

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Bibelforskning om Jesus

Bibelforskning om Jesus På sporet av Jesus Bibelforskning Skriftene i bibelen blir grundig utforsket Spesielt fortellingene om Jesus Studerer tekster både i og utenfor bibelen for å forstå (historiske kilder) Bibelforskning om

Detaljer

Rahmat - en overlever

Rahmat - en overlever Rahmat - en overlever Rahmat kom alene til Norge som 13 åring etter å ha vært innom 12 land og mange utfordringer på veien. Han vet mye om hvordan voksne må være for å bygge tillit og styrke de enslig

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende:

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende: Santa Lucia et adventspill av Axel Hambræus oversatt av Vera Melland Medvirkende: 1. Søster Ensomhet 2. Søster Lætitia 3. Søster Serena 4. Søster Barmhjertighet 5. Søster Tro 6. Søster Irene 7. Søster

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Døperen Johannes fødselsdag. Han kom til verden akkurat

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer