skip har vind i seilene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "skip har vind i seilene"

Transkript

1 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet MODERNE SHIPPING 2. utgave -november 2007 Det er noe annet å jobbe i T-skjorte på et LNG-skip i Midt-Østen enn å frakte nedkjølt naturgass i vinterstormer fra Melkøya ved Hammerfest. Per Wiggo Richardsen, informasjonsdirektør i DNV Les mer side ansatte: Møre: Lokal kompetanse, globalt marked Grønne Norges mest komplette klynge Les mer side 4 Les mer side 8 Rederiene stjeler fra hverandre Mangelen på kompetente arbeidstagere er så desperat at rederiene stjeler dem fra hverandre. For tiden er det maskinister, elektrikere, erfarne kapteiner og overstyrmenn som først og fremst er mangelvare, melder Jan Henrik Johansen i Human Resource Center. Les mer side 16 Tar bølgen for nye nettløsninger Les mer side 18 skip har vind i seilene Les mer side TUNGE TIDER: Tungoljen som driver norske skip er sterkt forurensende og avgiftfri. Snart vil det være slutt på den tiden da det var gratis å forurense til havs, mener Bellona. SATSER BLÅ-GRØNT: Satsing på miljøtilpasset shipping vil gi oss konkurransefortrinn, mener Benedicte Gude i Wilh. Wilhelmsen, som allerede har nullutslipps-skip på tegnebrettet. Sparer milliarder på forskning Les mer side 14 ANNONSE6 Lyst å ha det gøy på jobben? Den som leker, finner! Les mer på side 7. 8 ANNONSE6

2 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet FORORD: Maritime muligheter Penger i godt miljø Rederiene er på mange måter kjernen i den maritime næringen. De stiller med risikokapital, ideer og sammen med spesialiserte designere, skipsverft, utstyrsprodusenter og andre maritime leverandører skaper det et dynamisk samspill, som gir muligheter for nye innovasjoner og miljøvennlige løsninger. Gjennom å satse på det vi er gode til, nemlig å utvikle industrielle løsninger for et bedre miljø, vil norsk maritim industri kunne videreutvikle sin posisjon som ledende leverandør av teknologi fremmende og verdiskapende miljøløsninger. Dette skaper både spennende arbeidsplasser og et bedre miljø. innhold: Forord side milliarder i verdiskaping side 4 5 Gode gammeldagse banklån side 5 Risiko for de proffe side 6 Bruker de norske erfaringene side 6 Design i verdenstoppen side 8 AV: Jørn th. prangerød daglig leder maritimt forum Trenger norske sjøfolk Norske rederier har i dag 32 rigger og 378 skip i bestilling, hvorav 126 av dem bygges ved norske verft. Disse kjennetegnes av høyt teknologiog miljøinnhold. Norske finansmiljøer er verdensledende innenfor skipsfart. Disse gjør satsingen på nybygg mulig. Både skip og rigger skal utstyres, driftes og bemannes etterhvert som de kommer til levering frem mot Vår ledende posisjon betinges av økt rekruttering og sysselsetting av norske sjøfolk; de er nødvendig for å sikre maritim kompetanse og erfaring til virksomhet på både sjø og land. Ny Oslo Nesodden blir miljøfyrtårn side 8 Visjon: Null utslipp side 10 Tar sin del av ansvaret side Norge bør gå foran side 11 Fremtidens skip side Den norske maritime klyngen er bygget opp gjennom årtier. Næringen er utviklet til et komplett næringsmiljø på internasjonalt nivå, sterk på anvendt teknologi, innovasjon og nyskaping. Næringen er til stede langs hele Norskekysten og innlandet med spesialiserte produkter og tjenester, som tilbys i et globalt marked. De maritime næringer sysselsetter mennesker, og er Norges største verdiskaper etter oljevirksomheten. Maritim næring er også Norges største eksportør av tjenester. Norge mininasjon og stormakt Norge har bare en tusendedel av verdens befolkning, men på havet er vi en stormakt. Vi står for mer enn en tyvendedel av transportarbeidet på havet. Høy kvalitet og stort sosialt ansvar er blitt et kjennemerke for norsk skipsfart. Det er selvsagt noe vi er stolte av. Vår verdensledende maritime posisjon gir oss muligheter til å fremme Norges syn på internasjonal regulering og lovgivning. Norske myndigheter og maritim næring kan i felleskap jobbe aktivt internasjonalt for bedre sosiale forhold om bord på skip og en mer miljøvennlig global skipsfart. Blir du med? Toppkompetente mennesker er viktig for alle deler av den maritime næringsklyngen i tiden fremover. Her finnes store muligheter for utfordrende jobber, spennende karrièrer og individuell utvikling. Maritim næring gir også store muligheter for kompetansebasert arbeid i distriktene. Du vil få gode lønnsbetingelser og muligheter for å utvikle deg både i Norge og internasjonalt, hvis du vil. Grensene setter du selv. Ved å satse på en karrière i maritim sektor vil du ta del i en næring som skal levere avanserte løsninger også i fremtiden. Velkommen til en næring med store muligheter! Jørn Th. Prangerød Daglig leder Maritimt Forum Flere skip i sårbart hav side 13 Forskning i verdenstoppen side 14 Rekruttering til besvær side 16 Nettverk for nye side 16 Surfer på de syv hav side 18 Norge en global base side 18 Vi takker for samarbeidet med: MED DAGSAVISENS REKKEVIDDE OG FAGBLADETS FOKUS Moderne Shipping 2, en tittel fra Mediaplanet. Prosjektleder: Jahn Erling Meggelæ Øverli, Produksjonsleder: Bjarne Svanfeldt Brokke, Tekst: Ann Magrit Berge, Jan Revfem, Per Lars Tonstad Design: Henrik Herman Ek Repro: Ordbild Trykk: Dagblad-Trykk Forsidefoto: Wallenius Wilhelmsen Logistics Mediaplanet er verdensledende innen temaaviser i dags- og kveldspresse. For informasjon kontakt: Mediaplanet: Distribueres med: Dagens Næringsliv, november 2007 Synspunkter på Mediaplanets temaaviser: A leading provider of Englishlanguage communication services, BLUE assists Norway s largest companies in telling their stories in perfect business English. Aftenposten 26/ Dårlig språk er bad bisness reported Aftenposten. We agree. Communicating in global maritime and energy markets demands flawless presentations. First impressions are lasting impressions. From corporate materials to press releases, speeches and web content, we help national businesses thrive in the global marketplace. Contact: Mark Fuhrmann or call BLUE at Who: Mark Fuhrmann Born: Toronto, Canada In Norway: 21 years Title: Senior Partner / Editorial Consultant Who: Scott LaHart Born: New York, USA In Norway: 8 years Title: Senior Editor Who: Christina Dupré Roos Born: London, England In Norway: 26 years Title: Senior Partner / Copy Editor Who: Alex Wardwell Born: Chicago, USA In Norway: 8 years Title: Senior Editor Who: Ryan Skinner Born: Portland, USA In Norway: 10 years Title: Senior Editor Oslo-based BLUE International Communication services international companies headquartered in Norway. BLUE s team of 12 energetic professionals specialises in B2B communications and media consulting, executive presentations, English writing and services, and graphic design. [directing your message]

3 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet ANNONSE6 More room for profit. A total electric power and propulsion solution from ABB For Field Support Vessels, ABB provides electric power & propulsion solutions tailored for optimal efficiency, reliability and performance in demanding offshore Sundheim-Madison photo: Erik Ask, Harald Valderhaug conditions. Highly qualified ABB project engineers provide low risk project execution and our dedicated global FSV service team ensures fast response whenever and wherever needed. A total solution from ABB encompasses long experience, in-depth industry knowledge and state-of-the-art technology - resulting in maximum up-time and profitability for your vessel. Visit us at Power and productivity for a better world TM

4 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet 100 milliarder i verdiskaping Den maritime næringen er den mest geografisk spredte av de internasjonalt rettede næringene i Norge. Hovedtyngden er fordelt på klynger i Rogaland, Oslo, Bergen og Møre. Ved årsskiftet sysselsatte den maritime sektoren i Norge personer og passerte 100 milliarder kroner i verdiskaping. av: Ann-Magrit Berge Det finnes i alt ni regionale maritime klynger med betydelig verdiskaping langs kysten. De fordeler seg på skipsfartklyngen i Oslo-området, teknologiklyngen i Buskerud, Telemark og Vestfold (BTV), en offshore-klynge i Rogaland Sør og en i Agder-fylkene, offshore-rettet maritim industri på Haugalandet/Sunnhordaland og den skipsindustrielle klyngen i Møre og Romsdal med Norwegian Centre of Expertise Maritime (NCE Maritime), rederiklyngen i Bergens-området, det nasjonale teknologisenteret med MARINTEK og NTNU i Trøndelag og fiskeri- og reiselivsorienterte aktiviteter i Nord-Norge. Rederiene er kjernen Stavanger er naturlig nok senteret for olje- og gassnæringen, mens IKT er sentralisert rundt Oslo. Klyngene er svært forskjellige både i størrelse og innhold, og mye tyder på at forskjellene er økende. Det er imidlertid betydelige koblinger og samarbeide mellom de forskjellige regionene, og rederiene er kjernen i det maritime miljøet. Kjemper om førsteplassen De seneste årene har Oslo-, Bergen- og Stavanger-området vekslet på å være den største maritime regionen. Når det gjelder verdiskaping er Stavanger i dag nummer én, Oslo nr. to og Bergen nr. tre. Det er Stavanger som har hatt Verdiskaping Verdiskaping kan defineres som overskuddet i en bedrift pluss lønnskostnadene. Overskuddet gjør at man kan skape noe nytt i bedriften, og lønnen kan de ansatte bruke til å kjøpe forskjellige verdier ute i samfunnet. den største veksten de siste ti årene. Så følger klyngene i Møre og Romsdal og Haugalandet/Sunnhordaland, begge med betydelig design- og verftsvirksomhet, rederier og utstyrsproduksjon. Deretter følger Agder og BTV, sistnevnte med teknologi- og elektronikk-utspring i Kongsberg-miljøet, men nå beliggende i Vestfold. Lønnsomme rederier Ifølge Maritim Verdiskapingsbok 2007, som tar utgangspunkt i 2005-tallene, stod næringen da for mer enn 10 prosent av den totale verdiskapingen i norsk næringsliv. Og rederiene kunne vise til den beste utviklingen. I dag har norske rederier kontraheringer for mellom 160 og 220 milliarder kroner, og skipsverftene har ordrereserver på over 60 milliarder kroner. Ifølge Norges Rederiforbund hadde norske rederier alene ordrer ved norske verft for mer enn 38 milliarder kroner per 1. januar På samme tidspunkt sysselsatte den maritime sektoren i Norge personer og hadde 100 milliarder kroner i verdiskaping. I dag har norske rederier kontraheringer for mellom 160 og 220 milliarder kroner, og skipsverftene har ordrereserver på over 60 milliarder kroner. Oslo-regionen Denne regionen mangler skipsbygging for å være en komplett klynge, og det er rederiene som danner grunnstammen i miljøet. Her finner vi også hovedkontorene til bankene DnB NOR og Nordea, som i fjor var verdens to største tilretteleggere for skipsfinansiering, videre Det Norske Veritas, som har 16 prosent av det globale klassifiseringsmarkedet. Her holder også forsikringsselskaper, skipsmeglere, skipsdesignere, utstyrsprodusenter og Oslo havn til. I de senere årene har antallet ansatte i den maritime næringen i Oslo gått noe ned, og bestod i 2005 av ca Bergen mekaniske verksted. De seneste årene har Oslo-, Bergen- og Stavanger-området vekslet på å væ Oslo nr. to og Bergen nr. tre. personer. Mange av de Oslo-baserte selskapene opererer i internasjonale markeder, og som følge av det forgår veksten nå i mange tilfeller utenfor Norges grenser. Stor Rogalands-region Daglig leder Atle Kvamme i Maritimt Forum i Bergens-regionen sier at Vestlandet er delt i tre: Rogaland, Bergens-regionen og Møre. Han påpeker at Rogalandsregionen alene er like stor som hele Oslo-regionen. Han sier videre at de maritime klyngene i landet er meget ulike, og at det i Bergens-regionen er rederiene som dominerer. Hele 71 prosent av den totale verdiskapingen skjer i rederiene, som er oppdelt i utenlandsrederier, innenlandsrederier og fergerederier. I Bergen er det i dag registrert 500 skip, mens Oslo er nest størst på dette området, med 240 registrerte skip. Møre er den mest komplette klyngen, og verdiskapingen der er likelig fordelt mellom tjenesteyting, verft, rederier og utstyrsleverandører. Verdensledende Bergens Rederiforening, som er landets eldste, ble etablert i Klyngebegrepet derimot har bare eksistert i år. En klynge er en litt kunstig sammensetning, men kan defineres som bedrifter som jobber nært sammen. I den maritime næringen med rederiene i sentrum og med alle de andre tjenestene i bransjen rundt. I Bergen ligger spesialkompetansen i første trekke hos rederiene og utenrikssjøfart. Her er man verdensledende på flere områder, blant annet innen kjemikalie-, I M P R O V I N G S A F E T Y A T S E A For international career opportunities see

5 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Gode, gammeldagse banklån Obligasjonsmarkedet har tørket inn for shippingselskapene. Nå handler det om tradisjonelle banklån for en næring som er vant med mange nye lånevarianter. re den største maritime regionen. Når det gjelder verdiskaping er Stavanger i dag nummer én, papir-, cellulose- og sementtransport. Avhengige av hverandre - Nettverkene er avhengige av hverandre, men hvordan er holdningene nettverkene imellom? - De er veldig bra, vi jobber på tvers av klyngene. I Maritimt Forum, som finnes over hele landet, jobber vi veldig godt sammen om saker som er viktige for hele næringen, som rekruttering, og lobbyvirksomhet i forhold til myndigheter og myndighetskrav, og i forhold til internasjonale regelverk og miljøsatsing. Men vi kan sikkert jobbe enda bedre sammen, bli sterkere i Norge for igjen å bli sterkere internasjonalt. De fleste selskaper jobber i dag worldwide og globalt, og er vel så opptatt av verdensmarkedet som av det norske, sier Atle Kvamme i Maritimt Forum i Bergens-regionen. Den mest komplette klynge Leder i NCE Maritime Per Erik Dalen sier at samarbeidet på tvers av klyngene er godt, men at en på lik linje med arbeidet innad i klyngene også må fokusere på å samarbeide mer på tvers av klyngene for at Norge skal beholde og videreutvikle sin maritime posisjon. Og at myndighetenes valg av den maritime klyngen på Møre som NCE Maritime ikke betyr at de kun skal arbeide på Møre. - Vi ønsker å være pådriver og relasjonsbygger innenfor alle nettverk, nasjonalt og internasjonalt. Jeg føler at alle aktørene har en felles interesse av å bringe denne næringen fremover. Vi har mye å være stolte av, og det å ha et positivt image og bygge en brand er meget viktig, sier Dalen. AV: JAN REVFEM Et svært aktivt obligasjonsmarked er det seneste halve året nærmest blitt borte, vesentlig som følge av uroen i det internasjonale kredittmarkedet. Risikomarginene spreadene - er gått betydelig ut. Nå handler det lite om fancy løsninger. Det er tilbake til tradisjonell bankfinansiering og vanlige nedbetalingslån, sier lederen av Nordeas shippingvirksomhet, Carl. E. Steen. Det betyr dollarlån. 95 prosent av alle shippinglån løper i dollar. Dollaren har svekket seg kraftig i verdi, og det gjør at både banker og selskaper kan øke utlånene. Likevel stanger mange banker i det interne utlånstaket. Selgers marked Bankene sliter med å innfri store forpliktelser, som i det private egenkapitalmarkedet. Det er en identisk situasjon i alle banker. Store banker selger ut lån, og vi får stadig tilbud om å overta lån. Det har gått fra kjøpers til selgers marked i løpet av seks måneder, forklarer Steen. Større rederier har hittil kunnet låne uten å pantsette eiendeler, men sluppet unna med såkalt negativ pant (forplikte seg overfor banken til ikke å pantsette aktiva, red.anm.). Men her er marginene høyere og fleksibiliteten mindre. Nå vender selskapene tilbake til tradisjonell bankfinansiering med pant, sier Nordeas shippingsjef. Belåningen per enhet har økt, men enorme verdiøkninger har gjort at gjeldsandelen til selskapene har falt. Nordea har aldri opplevd så høye shippinginnskudd, og innskuddsveksten har vært sterkere enn utlånsveksten, fortsetter Carl. E. Steen. Visse segmenter som offshore har ifølge Steen en veldig høy egenkapitalandel, den laveste egenkapitalandelen er i industriell shipping. Det er likevel offshoreselskapene som står for de største lånene. Carl. E. Steen sier at seks av de syv største syndikeringene til maritim sektor hittil i år har vært til offshoreselskapene. Dyrere lån Nordea har ikke hatt shippingtap av betydning siden begynnelsen av 90-årene, og Steen frykter heller ikke store tap fremover. Men tapene kommer, det er en illusjon å tro noe annet. Næringen vil imidlertid absorbere mye av verdifallet gjennom sterke balanser, det er mange solide selskaper. Likevel er vi blitt mer opptatt av nøkkeltallene til selskapene, sier han. Hvilket lånemarked ser du for deg fremover? Jeg tror på en fortsatt sterk interesse for tradisjonell bankfinansiering det kommende året, lite tyder på store endringer. Det paradoksale fremover er at egenkapitalen i selskapene er høy, samtidig som obligasjonsmarkedet fortsatt vil være tørt, så vi får en betydelig økning i utlånsmarginene, sier Carl. E. Steen. Jeg tror på en fortsatt sterk interesse for tradisjonell bankfinansiering det kommende året, lite tyder på store endringer, sier Carl. E. Steen.

6 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Risiko for de proffe Norske offshoreselskaper er for alvor blitt internasjonale, men det er lett å trå feil i kontraktsjungelen og risikobildet. Selskapene har god bruk for ekstern bistand. olje og gass som forventet, eller i det hele tatt. Den politiske risikoen er ofte til stede i disse prosjektene i form av boring og produksjon utenfor konfliktfylte områder, som utenfor Vest- Afrika. Av: Jan Revfem Advokat Fredrik Berg i Wikborg Rein arbeider med shipping og offshore i advokatfirmaet, men har bakgrunn fra offshoreindustrien. Nå bistår han sammen med advokatkollegene offshoreselskaper med alt fra rådgivning innenfor kontraktsrett, forhandlinger, selskapsstrukturer, rettslige konflikter, internasjonal sjørett, engelsk rett og skattekompetanse. Ikke med ryggen inn Vi administrerer risikoen for selskapene, slik at de ikke går med ryggen inn i risiko. Selskapene må tydelig identifisere hvilken risiko de er villige til å ta og hvilke de vil skjerme seg mot, som uønsket skatterisiko. Vår rolle er å gjøre risikoen riktig i forhold til prosjektet, ved å synliggjøre og bevisstgjøre selskapene om det totale risikobildet, sier Fredrik Berg. Han understreker at poenget ikke er å unngå å ta risiko, men at selskapene får betalt for den risikoen de faktisk tar. Selskapene er veldig opptatt av det totale risikobildet, og det er lett å tråkke feil, sier Berg. Eksempler på vanskelige risiko-områder er hvordan forsinkelsesrisiko skal fordeles mellom kontraktør og oljeselskap, og plassering av risiko for at feltet produserer Mange milliarder Fredrik Berg mener det har skjedd en veldig utvikling og internasjonalisering for norsk offshorenæring siden Innenfor flytende produksjon alene har mange norske selskaper satset stort utenlands. Prosjektverdier på 1 milliard dollar er ikke uvanlig. Rådgivning om bruk av finanskilder og valg av eierform i takt med ekspansjonen er derfor en viktig del av totalpakken. Dette er krevende prosjekter, og selskapene ønsker ikke eller har ikke kapasitet til å håndtere alt selv. Mange av selskapene er kapitaltunge med en liten ledelse, sier Berg. Duket for flere konflikter Kontrakter i offshoreindustrien er krevende og Det har skjedd en veldig utvikling og internasjonalisering for norsk offshorenæring siden 2003, sier Advokat Fredrik Berg i Wikborg Rein inkluderer ofte underleverandører fra flere land. Selve sammenstillingen gjøres kanskje i Singapore, med faktiske leveranser fra en rekke andre land. Fredrik Berg ser for seg flere konflikter fremover, med mange potensielle konfliktområder. Store beløp er i spill for en næring i kraftig vekst, der prosjektene blir stadig større. Presset på nye drivbare oljefelt øker, det samme gjør utvinningsrisikoen, som skyldes manglende leteaktivitet gjennom en tiårsperiode frem til Det er inngått mange kontrakter, der leverandørene har strukket seg langt, som legger press på avtalene i ettertid, kommenterer Berg. Hva med trendene fremover? Jeg tror på en konsolidering på selskapssiden, fordi det er mange små selskaper, og de har behov for å slå seg sammen. Oljeselskapene er interessert i at leverandørene tar økt risiko med en større andel av den totale feltutviklingen og den samhandlingsrisikoen dette representerer. Dette kan enten skje ved at selskapene vokser i bredden, eller ved at leverandørene organiserer seg i grupper, sier han. Bruker de norske erfaringene Norske selskaper har først bygget erfaring og kompetanse på norsk kontinentalsokkel hvor operasjonsområdet er krevende og kostnadene relativt høye. Av: Jan Revfem Det sier advokat og partner Lars Musæus i Advokatfirmaet Simonsen om offshoreselskapenes kompetanse. Musæus mener ekspertisen og effektiviteten som er opparbeidet hjemme, etter hvert er eksportert til virksomhet på andre lands sokler. Virksomheten for de største selskapene er blitt global, i tråd med gode skipsfartstradisjoner, sier Musæus. Bredt miljø Ifølge Musæus etterspør selskapene juridisk kompetanse innenfor internasjonal sjørett, petroleumsrett og kontraktsrett, med stor vekt på internasjonal erfaring og et bredt faglig miljø. For selskapene varierer kompetansen mye med størrelse og erfaring. De fleste selskapene ser behovet for juridisk ekspertise, og de største har jurister i egen organisasjon, sier Musæus. Ekspertisen gjelder ofte det som er relevant for det enkelte prosjekt. Som advokater kan vi særlig bidra med gode og forutseende kontrakter, samt kvalitetssikre med lokal juridisk ekspertise og gi relevant opplæring, fortsetter Musæus. Lars Musæus poengterer at den internasjonale sjøretten og havretten for det meste er styrt av internasjonale traktater og sedvane, og dermed ikke vesentlig endret for sjørettsjuristene. Sokkelregimet for offshore, olje- og gassutvinning og skatte- og avgiftsretten er nasjonal, der man forholder seg til lokal bistand. Konkurranseretten og antiterror-lovgivningen er blitt mer kompleks, men EU-retten har bidratt til harmonisering i Europa. Korrupsjon og kidnapping Musæus mener nye utfordringer selskapene står overfor er korrupsjon, hvitvasking, ustabile regimer, krig, terror, kidnapping, nasjonalisering og usaklig forskjellsbehandling. Hvordan oppfatter dere presset på kontraktene? Det varierer med markedet. Kontraktene bør kunne motstå unødige reforhandlinger i et stigende marked og samtidig tillate oppsigelse ved unormal negativ utvikling, svarer Lars Musæus. Ship Equip er inne i en fase med sterk omsetningsvekst samtidig som internasjonal ekspansjon står i fokus. Vi har behov for å styrke organisasjonen på flere områder og søker nå etter nye medarbeidere til hovedkontoret i Ålesund. Supportingeniører Vår supportavdeling har ansvar for å hjelpe og veilede kundene over telefon, og supportingeniørene jobber tett sammen med våre serviceingeniører. Sentrale oppgaver vil være: Registrere, besvare og avslutte supporthenvendelser som kommer via telefon eller e-post Være ansvarlig for koordinering og testing i forbindelse med igangkjøring av anlegg Utføre endringer på kundens utstyr (routere, ATAbokser etc.) Være ansvarlig for flytting av kunder mellom space-segment Inngå i supportavdelingen sin til enhver tid gjeldende vaktordning, dertil også kvelds- og nattearbeid For ytterligere opplysninger om stillingene kan du kontakte supportsjef Stian Skjønberg på mobil Serviceingeniører Vår serviceavdeling har ansvar for installasjon og service hos om bord i kundenes skip. Dette foregår i havner verden over, og utstrakt reisevirksomhet i innog utland må påregnes. Sentrale oppgaver vil være: Installasjon av SEVSAT kommunikasjonsløsning og TVRO (TV Receive only) Service og reparasjon av SEVSAT- og TVRO-utstyr For ytterligere opplysninger om stillingene kan du kontakte servicesjef Kenneth Borgen på mobil For alle stillingene forventer vi at du har relevant utdannelse og helst erfaring innenfor gjeldende fagområde har ambisjoner når det gjelder å videreutvikle egen kompetanse innenfor fagfeltet er selvgående er strukturert, tålmodig og liker å snakke med folk har gode engelskkunnskaper; både skriftlig og muntlig har godt humør i en hektisk hverdag. Erfaring fra maritim elektronikkvirksomhet er ønskelig men ingen betingelse. Nyutdannede med relevant bakgrunn og god data- og elektronikkforståelse oppfordres også til å søke stillingene. I Ship Equip vil du få arbeide med framtidens produkter og tjenester innen maritim informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Vi kan love deg interessante og utfordrende oppgaver i et hektisk men hyggelig miljø, med gode lønns-, bonus- og personalordninger. Søknad og CV sendes på e-post til innen 14. desember SHIP EQUIP AS er internasjonalt ledende leverandør av maritime kommunikasjonsløsninger. Våre produkter gir skip og plattformer på alle hav konkurransedyktige løsninger for bredbånd, telefoni og TV. Ship Equip har et omfattende forhandlernett i inn- og utland. Hovedkontoret ligger i Ålesund, med salgskontor i Oslo, Houston, Singapore, London, Seattle og på Island. Selskapet er eid av ledelsen, lokale investorer og Ferd Venture. Service_Support 10_2007_NO.indd :39:09

7 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet ANNONSE6 Foto: Anne Lise Norheim Klarer du å blåse opp en ballong under vann uten å få vann i ballongen? I National Oilwell Varco er det lov å tenke fritt og annerledes. Ha det gøy på jobb, rett og slett. Vi er stadig på jakt etter kreative hoder som kan hjelpe oss med å utvikle skreddersydde, høyteknologiske løsninger for kundene våre riggeiere og operatørselskaper. På kan du se hvem vi trenger akkurat nå. Ta kontakt med oss hvis du mener det er deg. Send noen ord om deg selv gjerne sammen med din løsning på oppgaven! Den som leker, finner!

8 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Design og skipsbygging i verdenstoppen Den maritime klyngen på Møre er Norges mest komplette klynge. Verdiskapingen skjer innenfor designselskap, rederi, verft og maritime utstyrsleverandører. Et av klyngens suksesskriterier er en høy innovasjonstakt som gjør at den hele tiden ligger i forkant. Dette oppnås ved at selskapene i klyngen både samarbeider og konkurrerer, samt at de er gode til å skille disse rollene og utnytte begge deler. drer seg og vokser, og hvordan samhandling foregår. Leder Per Erik Dalen i NCE Maritime. Av Ann-Magrit Berge Historisk sett er Norge en stor skipsfartsnasjon med større og mindre skipsverft lokalisert langs hele kysten. I de senere årene er verftene blitt færre og verftskonstellasjonene større og mer spesialiserte. Aker Yards er Europas største skipsverftkonsern, og hovedtyngden av deres norske virksomhet er lokalisert på Møre. Voksende skipsdesignmiljø Skipsdesignmiljøet er sterkt voksende i Norge som en konsekvens av at det langs kysten er mange store rederier innen offshore supply-fartøyer. Blant annet Farstad Shipping i Ålesund, som er verdens fjerde største offshore-rederi. Skipsdesign ivaretas i dag i første rekke av Vik- Sandvik Gruppen, som er den største uavhengige skipsdesigngruppen i Europa, og Rolls-Royce Marine. Klyngeanalyser Lederen i Norwegian Centre of Expertise (NCE Maritime) Per Erik Dalen forteller at Møre fikk denne nasjonale statusen på bakgrunn av at det i regionen, innenfor et relativt lite geografisk område, er lokalisert ca. 180 bedrifter som internasjonalt har en ledende posisjon innenfor maritime, avanserte operasjoner. Disse hadde ansatte og en omsetning på 31 milliarder kroner i Tallene er hentet fra klyngeanalysene som Møreforskning jevnlig foretar, for å se hvordan klyngen en- Møre-klyngens styrke ligger i at det er 14 designselskaper med stort og smått innenfor verdikjeden. Komplett klynge - Møre-klyngen er komplett og består av rederier, designselskaper, verft, utstyrsleverandører og alt det omkringliggende som hører med, inkludert utdanning og forskning. Innenfor klyngen har man lykkes med å ha tette og uformelle kommunikasjonslinjer som gjør at man klarer å holde en høy innovasjonstakt. Dette fører igjen til at man hele tiden ligger i forkant av utviklingen. Hittil har dette vært suksesskriteriet for Møre-klyngen. Man har klart både å samarbeide og konkurrere, og klarer å skille de to rollene og utnytte begge deler, sier Per Erik Dalen. Avanserte maritime operasjoner - Bedriftene i regionen er spesialister på å bygge og drive fartøyer for avanserte maritime operasjoner. En komplett verdikjede med rederier, designselskaper og andre aktører gjør at man lett får inn de praktiske erfaringene i skipene. Det er en tett kommunikasjon mellom rederiene og designselskapene, og den gode kontakten med utstyrsleverandørene gjør selvfølgelig også sitt til at man hele tiden får utstyr som er tilpasset de moderne båtene. Mer miljøvennlige skip - Det fokuseres nå mye på miljø og teknologiutvikling innenfor den maritime klyngen, og også her bidrar bedriftene aktivt. Store forbedringer på skrogform og fremdriftssystem betyr miljøgevinster. Blant annet fokuseres det på å gjøre fartøyene lettere. Det som resulterer i positive miljøeffekter med lavere drivstofforbruk. Design i forkant - Designselskapene ligger langt fremme, og kommer med stadig nye løsninger. Møre-klyngens styrke ligger i at det er 14 designselskaper med stort og smått innenfor verdikjeden. Dette gir kundene muligheten til fritt å velge leverandør fra prosjekt til prosjekt. Denne valgfriheten skaper intern konkurranse, noe som igjen hever kompetansen til hele klyngen. Som internasjonalt ledende klynge med nasjonal NCE status er forbindelseslinjene til nasjonale og internasjonale forskermiljøer sterke, sier Dalen. ULSTEIN PX105 Bourbon Mistral på vei ut til havs. Setter seg sammen - Den maritime næringen har lykkes godt internasjonalt. Ikke fordi vi er et lavkostland, men fordi næringen har mange uformelle nettverk hvor aktørene setter seg sammen og raskt finner nye og gode løsninger. På Møre setter designselskapet seg ned sammen med rederiet og gjerne også verftet og utstyrsleverandørene og utvikler båten, dette er spesielt og unikt for vår region. Vi har en kultur for både å konkurrere og samarbeide, for man ser at det har alle parter glede av. Tekst: Per Lars Tonstad Stor-Oslo Lokaltrafikk AS karakteriserer de nye båtene som en milepæl for miljøet i Indre Oslofjord. - Miljøgevinsten er veldig viktig for oss. Det var en gledens dag da vi klarte å få gassferjer, og hurtigbåtene er også de mest miljøvennlige som Konkurrerer om hodene - Næringen har vært flink nok til å synliggjøre viktigheten av at klyngen er komplett. Kunnskapen om næringen og klyngen er god blant kundene, men ut over det er den en godt bevart hemmelighet. Vi sliter til dels med stempelet som tradisjonell og gammeldags, mens vi i realiteten er en high tech - næring med teknologisk avanserte produkter for et globalt marked. Dersom dette blir kommunisert på riktig måte, burde næringen tiltrekke seg gode og høyt kvalifiserte medarbeidere. NCE-administrasjonen arbeider aktivt gjennom begrepet Breaking Waves med å synliggjøre dette. Selger kompetanse - Alle aktørene har en felles interesse av å bringe denne næringen fremover. Dette er en internasjonal industri med et stort potensial, og på en god del områder ligger næringen absolutt i tet. Det er kompetansen vår vi selger, og den kompetansen må opprettholdes og videreutvikles. Da må vi ha et image som gjør at vi til enhver tid tiltrekker oss de beste folkene, sier leder Per Erik Dalen i NCE Maritime. Nye Oslo-Nesodden blir miljø-fyrtårn Fra 1. juli 2009 blir sambandet Oslo-Nesodden en ren miljøseilas. Ferjene blir gassdrevne og hurtigbåtene lages i karbonfiber, som betyr lettere båter og mindre utslipp. finnes, sier informasjonssjef Gry Isberg Haaheim i SOL AS. Det er rederiet Tide, som består av sammenslåtte HSD i Bergen og Stavangerske, som vant anbudet på ny Nesodden-kontrakt. To hurtigbåter og tre ferjer bygges nå ved norske verft, og skal være seilingsklare fra midtsommers Foto: ULSTEIN VERFT Utslippene reduseres betydelig Gassferjene bygges slik at de på et senere tidspunkt kan konvertere til hydrogen som drivstoff. Hurtigbåtene skal også kunne anvende biodrivstoff. Utslippet av NOX fra de nye ferjene blir redusert med 70 prosent i forhold til dagens utslipp, mens CO2-utslippene reduseres med 32 prosent. Det spesielle med hurtigbåtene er at de bygges i materialet karbonfiber, i stedet for aluminium eller stål. Snart biodrivstoff I Norge har karbonfiber vunnet terreng som byggemateriale for passasjerbåter, mens det er mer ukjent i utlandet. Byggekostandene blir omtrent de samme, mens miljøgevinsten er stor.

7TIPS TIL BÆREKRAFTIG SHIPPING

7TIPS TIL BÆREKRAFTIG SHIPPING DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No.3/november 2011 En temaavis om Moderne Shipping No. 3 / november 2011 MODERNE SHIPPING 7TIPS TIL BÆREKRAFTIG SHIPPING Gjennom MARKIS håper vi å kunne etablere

Detaljer

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser OSLOREGIONEN Et bilag som distribueres sammen med Aftenposten 23.08.2006. SKRUS SAMMEN Foto: Morten Brakestad Innovasjon i sentrum Osloregionen har mulighet til å hevde seg blant Europas mest innovative

Detaljer

Bybane til sjøs. Kjemper mot pirater. i Bergen. Gasser på. Folkefest. for miljøet. Vinn. et seilas. et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen

Bybane til sjøs. Kjemper mot pirater. i Bergen. Gasser på. Folkefest. for miljøet. Vinn. et seilas. et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen annonsebilag et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen Kjemper mot pirater Folkefest i Bergen Gasser på for miljøet Bybane til sjøs Vinn et seilas Bli med på vår konkurranse. Side 37 3 Komplekse utfordringer

Detaljer

Maritim Verdiskapingsbok

Maritim Verdiskapingsbok Maritim Verdiskapingsbok 2007 Innhold Forord 4 Sammendrag 5 Den maritime næringen i Norge 6 Maritimt næringsliv 7 Rederier 7 Maritime tjenesteytere 12 Skipsbyggere 15 Utstyrsprodusenter 17 Verdiskaping

Detaljer

Maritim verdiskapingsbok 2015

Maritim verdiskapingsbok 2015 Maritim verdiskapingsbok 2015 71,2 2004 122,7 2007 140,2 2009 144,8 2011 174,4 2013 > Verdiskapingsutviklingen i maritim næring fra 2004 til 2013 2 Kysten og havet har fra de første nordboere etablere

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

Internasjonal handel

Internasjonal handel denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet les mer på nett! www.eksportere.no Nr 1 desember 2014 Internasjonal handel Les om konkurransekraft Innovasjon avgjørende for fremtidig næringsutvikling rettigheter

Detaljer

Elektronikkløsninger Hvordan skal produktene dine se ut om 5 år?

Elektronikkløsninger Hvordan skal produktene dine se ut om 5 år? Annonsebilag til Perspektiv desember 2013 / januar 2014 Tema: Innovasjon langs kysten henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no Selskapene bak elektronikkog programvareleverandøren OMNI: Applica

Detaljer

Verdensledende. Ingeniørlykke. Knallhard konkurranse Se side 20-21 EN SKJULT NASJONAL HEMMELIGHET. Den sørlandske olje- og gassklyngen.

Verdensledende. Ingeniørlykke. Knallhard konkurranse Se side 20-21 EN SKJULT NASJONAL HEMMELIGHET. Den sørlandske olje- og gassklyngen. ET ANNONSEBIL AG OM NODE FRA AFTENPOSTEN TEMAUTGIVELSER JUNI 2007 Den sørlandske olje- og gassklyngen EN SKJULT NASJONAL HEMMELIGHET Verdensledende Se side 28-29 Knallhard konkurranse Se side 20-21 Ingeniørlykke

Detaljer

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret?

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? FFI-rapport 2013/01252 En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? Kari Røren Strand, Steinar Gulichsen og Frank Brundtland Steder Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer

Strategi. Regjeringens maritime strategi. Stø kurs 2020

Strategi. Regjeringens maritime strategi. Stø kurs 2020 Strategi Regjeringens maritime strategi Stø kurs 2020 Strategi Regjeringens maritime strategi Stø kurs 2020 Innhold Forord...4 DEL I - BAKGRUNN...6 1 Innledning...6 2 Megatrender og globale utviklingstrekk...7

Detaljer

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN 10 år med Hordaland på Børs 1 Norges viktigste næringsområde Bergen og Vestlandet har alle forutsetninger for å lykkes på tross av motgangen vi nå opplever. Vi har

Detaljer

DEN MARITIME KLYNGEN I OSLOREGIONEN 2007

DEN MARITIME KLYNGEN I OSLOREGIONEN 2007 DEN MARITIME KLYNGEN I OSLOREGIONEN 2007 DEN MARITIME KLYNGEN I OSLOREGIONEN, 2007 1 DEN MARITIME KLYNGEN I OSLOREGIONEN BÆRUM OSLO ASKER DRAMMEN KONGSBERG HORTEN MOSS TØNSBERG SARPSBORG FREDRIKSTAD SANDEFJORD

Detaljer

Wilh. Wilhelmsen. miljørapport 2006

Wilh. Wilhelmsen. miljørapport 2006 Wilh. Wilhelmsen miljørapport 2006 SIDE / wilh. wilhelmsen miljørapport 2006 En pådriver for miljøtilpasset internasjonal skipsfart > wilh. wilhelmsen gjennomfører en rekke tiltak fra design av skip til

Detaljer

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv info www.bergen-chamber.no Tema: Samfunnsansvar 05 NR.5 2008 Støtte til lokalt kulturliv Begrenset ansvar Kontantprinsippet -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere en saga blott hindrer veibygging

Detaljer

Satser i nedgangstider

Satser i nedgangstider Nr 7 / 2009 Onsoft Computer Systems AS: Satser i nedgangstider Mens de fleste sliter seg gjennom finanskrisen, gir Onsoft Computer Systems AS (OCS) gass. Det siste året har de økt bemanningen med 25%,

Detaljer

Maritim verdiskaping i Bergensregionen

Maritim verdiskaping i Bergensregionen Maritim verdiskaping i Bergensregionen Den industrielle shippinghovedstaden MENON-PUBLIKASJON NR. 2/2013 Januar 2013 av Christian Svane Mellbye & Erik W Jakobsen Innhold Forord... 2 1. Innledning og sammendrag...

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO Nr 6 FEBRUAR 2015 RISK MANAGEMENT HØST 2015: REVIDERTE UTGAVER AV ISO 9001 OG ISO 14001 FOTO: ISTOCK Risiko i

Detaljer

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning Årsrapport 2009 Hovedpunkter 2009 Innhold yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning yy Ny aksjonærstruktur yy Godt utgangspunkt for 2010 Finansiell kalender

Detaljer

annonsebilag fra nho

annonsebilag fra nho annonsebilag fra nho I intro I Hva velger du? Av NHOs adm. direktør Kristin Skogen Lund For samfunnet handler et stortingsvalg om felles prioriteringer og felles oppgaver. For enkeltmennesket handler valget

Detaljer

Norske offshorerederier. - skaper verdier lokalt, vinner globalt

Norske offshorerederier. - skaper verdier lokalt, vinner globalt Norske offshorerederier - skaper verdier lokalt, vinner globalt 2014 Innhold forord 3 sammendrag 5 norske offshorerederier 6 fra pionerer til verdensledende på fire tiår 6 definisjon og avgrensning 6 verdiskaping

Detaljer

Entreprenøren uten høydeskrekk

Entreprenøren uten høydeskrekk TEMA: Olje/Offshore // ONS 2012 Nr. 4 / 2012 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Lettere tilkomst med tau og sele: Entreprenøren uten høydeskrekk CAN AS har spesialisert seg på å løse utfordringer

Detaljer

Widerøe tar over ruter på vestlandet. Aktuell. Rekordoppslutning på Sola

Widerøe tar over ruter på vestlandet. Aktuell. Rekordoppslutning på Sola Aktuell Nr. 1 Juni 2010 1. årgang Avis for Rogaland og Hordaland Opplag 30.000 Widerøe tar over ruter på vestlandet Rekordoppslutning på Sola Det var stor aktivitet og rekord oppslutning rundt anleggsmessen

Detaljer

Energi i bygg. Oljevern 2010. Ansvar for sjøveien. Overvåker miljøet fra rommet. Fokus 02/09 1

Energi i bygg. Oljevern 2010. Ansvar for sjøveien. Overvåker miljøet fra rommet. Fokus 02/09 1 Energi i bygg Oljevern 2010 Ansvar for sjøveien Overvåker miljøet fra rommet Fokus 02/09 1 Noen ganger er det lov å være kompromissløs Nye E-Klasse stasjonsvogn. Klasseledende på plass og sikkerhet. Nyskapende

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender Årsrapport 2008 Hovedpunkter 2008 Innhold yy Forbedringsprogrammet Svart Belte gir driftsforbedringer og økte inntekter yy Salg av virksomheter bidrar til redusert gjeld og en mer fokusert virksomhet

Detaljer

Velg felles betalingssentral

Velg felles betalingssentral Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Cash Management 2. utgave - MARS 2008 inside: Lagerstyring: betalingsterminal: Klager for å Fryser du ned Kort-vei til bedre likviditet utsette betaling kapitalen?

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Fersk kvalitetsmat til alle anledninger

Fersk kvalitetsmat til alle anledninger Nr. 7 / 2012 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Fazer Food Services AS: Fersk kvalitetsmat til alle anledninger Takket være faglærte kokker som setter sin ære i å lage god, nyskapende og

Detaljer