Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD"

Transkript

1 NR , ÅRGANG 81 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R Fantastisk Gospelkonsert, Se side 6 INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1

2 ALDRI UTLÆRT Noen ord om bønn, enda en gang Matt. 6,5-13 Bønn er selve livsnerven i det kristne livet. Å be til Gud er både naturlig og selvfølgelig for et Guds barn. Bønn er viktig, men også til tider vanskelig. Selv om jeg kan mye om bønn og har undervist om bønn, er jeg ikke utlært. Og selv om jeg har bedt i mange år, blir jeg likevel aldri ferdig med å be. Og det skal vi vel heller ikke bli. Bønn er så viktig at jeg finner grunn til å skrive om det, selv om jeg har undervist om det før. Derfor gjentar jeg noe av det jeg har sagt i håp om at vi bedre skal huske det og praktisere det. Denne viktige bønnen som jeg tror først og fremst danner et mønster, sier både noe om hva bønn er og hvordan vi skal be. Bønnen kan deles i seks deler. 1. «Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges.» Bønn er først og fremst å være sammen med Gud. Det er fellesskap med vår himmelske far. Bønn er å ha fokus på Gud. Bønn er tilbedelse, og det er viktig å tilbe Gud før vi ber til Gud. 2. «La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.» For det andre er bønn arbeid. Bønn er fellesskap og hvile hos Gud, men også det å ta del i utbredelsen av Guds rike. Derfor handler ikke bønn bare om meg og mitt, men om å utbre Guds rike på jord. Derfor er det riktig å be for familie, venner, naboer, kollegaer, byen vår, landet osv. 3. «Gi oss i dag vårt daglige brød» Bønn handler videre om å få del i Guds omsorg og oppleve at han dekker våre daglige behov. Derfor kan vi legge alt vi har på hjertet fram for Gud i bønn, og samtidig takke ham for at han vet hva vi trenger. 4. «Og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere». Noe av det mest karakteristiske ved Gud er at han er en nådig og tilgivende Gud, og ingen kan be til Gud uten før eller senere å erkjenne egen synd og behov for tilgivelse. Sann bønn er syndserkjennelse og bønn om tilgivelse. 5. «Og la oss ikke komme i fristelse» eller «led oss ikke i fristelse» som det het før. En viktig side ved bønnen er å be om Guds ledelse. Bønn er å legge sitt liv i Herrens hånd. 6. «Men frels oss fra det onde». Bønn er også en åndelig kamp, derfor trenger vi Guds beskyttelse fra onde krefter som ønsker å ødelegge oss. Tom G. Johnsen 2

3 LIVET I KIRKEN Årets konfirmanter Tre kjekke karer har begynt å «gå for presten» med tanke på å bli konfirmert våren Disse er Benjamin Madsen, Gjermund Lia Bjønnes og Sindre Stø Hobber. Undervisningen skjer annenhver tirsdag etter skoletid, og selve konfirmasjonsdagen blir 10. mai. Før det skal konfirmantene være med på leir i november og tur til London i april. Husk dem i dine bønner! Fra venstre: Benjamin Madsen, Sindre Stø Hobber og Gjermund Lia Bjønnes Dåp og medlemsskap o Søndag 19. oktober ble Ahadi Lukungu døpt og deretter opptatt som medlem av menigheten. Ahadi er opprinnelig fra Kongo, men har nå bodd i Norge i flere år. Vi er glad for at hun har tatt imot Jesus og gjennom dåpen bekjent ham som sin Herre og Frelser, og at hun nå har avlagt løfte om å tjene Gud gjennom vår menighet ved å være tro mot ham og kirken ved sitt nærvær, sine gaver, sin tjeneste, sine bønner og vitnesbyrd. På bildet: Ahadi ønskes velkommen av legleder Karl Kristian Markman. «Han er min sang og min glede» Lørdag 8. november kl inviterer en av Fellesskapsgruppene til en hyggelig ettermiddag i kirken med de gode gamle sangene og god mat. Det er særlig den eldre garde som er i fokus for arrangementet, men det er selvsagt åpent for alle. Trenger noen skyss er det bare å ringe Lørdag 1. november er satt av som en spesiell dag til bønn (og faste). Bønn er viktig, ja, selve livsnerven i kristenlivet, derfor setter vi av en hel dag for å be. Og skal vi ha fremgang, tror vi at det skjer ved bønn. Vi håper å komme i mål med bønnevakt fra kl på lørdag og frem til kl på søndag formiddag. Sett av dagen til å søke Gud. Sammen skal vi oppleve mer av Guds velsignelse over byen og menigheten. En dag i BØNN 3

4 PROGRAM Oktober Lørdag 25. Kl : Scrappe-kurs kl : Bønn Søndag 26. Høstofferdag. Kl : Bønn på kirkens kontor. Kl : Gudstjeneste. Pastor Per Braaten taler. Offer. Søndagsskole. Sang av Treffkoret fra Salem Sandefjord og Berit Sundet Olsen. Kirkekaffe. Fredag 31. Kl : Sentrumstreff. Gjest er Oslo Kristne Trekkspillklubb. Påmelding til eller innen tirsdag. November Lørdag 1. Kl : Et døgn i bønn (og faste). Skriv deg opp på bønnelista i vestibylen. Søndag 2. Allehelgensdag. Kl : Bønn på kirkens kontor. Kl : Gudstjeneste med nattverd. Pastor Tore Markman taler. Dåp. Søndagsskole. Lovsang. November Tirsdag 4. Kl : Formiddagstreff. Torsdag 6. Kl : Bønn for byen i Metodistkirken. Lørdag 8. Kl «Han er min sang og min glede». Møte for eldre med sang og musikk og god mat. Søndag 9. Kl : Bønn på kirkens kontor Kl : Gudstjeneste. Pastor Tore Markman. Søndagsskole. Kl : Sammen i lovsang og bønn for Larvik hos Vineyard. Mandag 10. Kl : St. Georgs Gilde. Lørdag 15. Kl : Bønn. Søndag 16. Kl : Bønn på kirkens kontor Kl : Familiegudstjeneste. Pastor Johnsen og speiderne. Sang av Gladelius og Gospelkoret. Utdeling av bok til 4-års dåpsbarn. Lovsang. Kirkekaffe. HVER TIRSDAG: KL: 18.00: SPEIDERMØTER HVER ONSDAG: KL: 18.00: GLADELIUS ØVER. 4

5 INFO HVEM ER VI? Menigheten ble opprettet 18. mai 1873 med 16 medlemmer og møtene ble holdt på forskjellige steder i byen. Men i 1875 fikk vi kjøpt en tomt, og det ble holdt friluftsmøter på tomta. Året etter ble kirken bygget, dog uten tårn. I 1970 flyttet menigheten inn i ny kirkebygning i Haralds- gate 4 hvor vi nå holder til, 457 metodister med stort og smått. Metodistkirken i Larvik er en flergenerasjonsmenighet som møtes til gudstjeneste hver søndag, enten kl. 11 eller kl. 16. Gjennom uka er det ulike fellesskap og aktiviteter for folk i alle aldre. Metodistkirken bekjenner seg til den treenige Gud, tror på Bibelen og er åpen for samarbeid med andre kirker, noe som da også skjer i vår by. Vi tror at vi er en kirke som Gud har kalt til å forkynne de gode nyhetene om Jesu frelse til hver som vil tro, og til å utbre bibelsk hellighet. Vi tilhører en kirke som legger vekt på det personlige hjerteforholdet til Gud, og som samtidig ser at den har et sosialt og diakonalt ansvar i verden. Vi prøver også å være en kirke med stor takhøyde, og som mener at disse ordene: «Tenk selv og la andre tenke!» er en sunn holdning. Og vi er en kirke hvor du har mulighet til å tjene Gud med de gaver og evner du har, enten du er mann eller kvinne. Menighetens VERDIER: Sannhet Vi tror at Guds ord er Sannhetens ord, og dermed veiledende for alt vi er og gjør. Vi selv må være ærlige og våge å tale sant om livet og troen. Misjon - Vi tror at vi er til for andre enn oss selv, og at Gud sendte sin sønn fordi han verdsetter alle mennesker så mye at han også kaller oss til å elske å vinne dem for ham. Adorasjon - Vi tror at alt kommer fra Gud som har skapt oss og frelst oss i Jesus Kristus, og at vi best tar vare på vårt forhold til ham ved alltid å huske på å takke og lovprise ham. Relasjoner - Vi tror at gode relasjoner til hverandre bygget på kjærlighet og respekt, best uttrykker kjernen i vår kristne tro. Alt er basert på gode relasjoner; med Gud og med hverandre. Tjeneste - Vi verdsetter tjeneste ut i fra de gaver, ressurser og erfaring vi har å tilføre hverandre, og tror at alle kristne er kalt til tjeneste, for sammen å hjelpe hverandre til vekst i eget og andres liv. «VI SKAL FORANDRE BYEN VÅR OG GJØRE DEN BEGEISTRET FOR GUD» Menighetens VISJON NYTT MENIGHETSBLAD Dette bladet har ny layout med 4 sider ekstra informasjon. Bladet har også en egen fargekode hvor blått har med informasjon å gjøre, rødt handler om møteprogrammet, grønt om livet i menigheten og oransje om stoff som har med troen vår å gjøre. 5

6 INFO Gudstjenester: Hver søndag kl. 11 er det gudstjeneste, og noen ganger kl Gudstjenestene preges av sang, lovsang, undervisning, bønn og innvielse. Etter gudstjenesten møtes vi til kirkekaffe. Cellegrupper: For å vokse og modnes som kristne, trenger vi et nærmere fellesskap enn det gudstjenesten kan gi. Derfor har menigheten cellegrupper hvor det er lettere å være åpne for hverandre, kaste maskene og bekjenne våre synder og leve synlig for hverandre. Det gir vekst. Ansvarlig: Karl Kristian Markman Barne- og ungdomsarbeid: I menigheten har vi et barnekor, Gladelius, og en speidertropp. Det er alltid søndagsskole under gudstjenesten. Vi har nå ansatt en barne- og musikkarbeider som skal bidra til å styrke arbeidet med barn, ungdom og musikk. Ansvarlig: Daniel Nyquist. Innvandrerarbeid: Arbeidet blant innvandrere er for tiden i endring da flere av de som har hatt kontakt med kirken har måttet flytte til andre steder i landet. Kontaktperson: Godluck Chongolo, tlf Misjon: Vi deltar på ulike misjonsprosjekt i regi av Metodistkirkens Misjonskontoret. Vårt siste prosjekt var latriner i Sierra Leone, og nå skal vi være med på et jordbruksprosjekt i Moyollo, det også Sierra Leone. Målet er å samle inn kr som skal gå til tørkegulv, lagerrom for avlingene og en rismølle. Vil du bli medlem? Alle, uansett hudfarge, nasjonal opprinnelse eller økonomiske vilkår har rett til å søke medlemsskap i Metodistkirken. Betingelsene er: At du bekjenner Jesus Kristus som din personlige Herre og Frelser. At du bekjenner deg til innholdet i den apostoliske trosbekjennelsen og til Bibelen som Guds ord. At du er døpt i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn. At du ikke er medlem i noe annet kirkesamfunn. Medlemsopptakelsen skjer i nærvær av menigheten, gjerne på en gudstjeneste hvor du må avlegge et troskapsløfte til Gud og menigheten. Du må love å være trofast med ditt nærvær, dine bønner, dine gaver, din tjeneste og ditt vitnesbyrd. Hvis du vil vite mer, kan du kontakte menighetens pastor. 6

7 SLIK KAN DU GI DINE GAVER TIL MENIGHETEN Kollekt eller bankterminal Det samles inn kollekt på hver gudstjeneste med mulighet for også å bruke bankterminal. Du kan fremdeles bruke ukeofferkonvolutter og Ukeoffersett ligger i vestibylen. Avtalegiro Med Avtale Giro lar du banken din ordne betalingen for deg. Du finner skjema for dette i vestibylen. Du kan nå gi kr skattefritt pr år. Menighetens bankkonto er Du kan bruke dette kontonummeret når du gir din gave til menigheten og de ulike prosjektene. Husk da å merke av hva du gir til. MENIGHETENS FORPLIKTELSER: Drift av menigheten: Menigheten har forpliktet seg til å samle inn kr i året til lønninger og drift av menigheten. I tillegg har Menighetsrådet nå ansatt en person i 50%. Forpliktelsene forløper seg til 1 mill. kroner. Misjonsprosjekt Menigheten har forpliktet seg til å støtte et jordbruksprosjekt i Sierra Leone med kr fram til sommeren Vi gir så landsbyen Moyollo får tørkegulv og lagerrom for avlingene sine, samt en rismølle. Rengjøring Menigheten har også rengjøringspersonale som koster ca i året. Menighetsbladet Mange er takknemlige for å motta menighetsbladet. Dette er en viktig del av vårt utadrettede arbeid, og undersøkelser har vist at 80 % av alle som mottar et menighetsblad, også leser det. Tiende Om alle gav tiende til menigheten hadde vi bare en utfordring: Hvordan vi best skal forvalte alle midlene vi får inn? Men om 100 personer gir kr (som er skattefordelen) pr år, vil vi ha en årlig inntekt på 1,6 mill. Menigheten teller i dag litt over 200 medlemmer. Vi tror det ligger rik velsignelse i å gi tiende, både for den som gir og for det arbeid som det gis til. «Kom med hele tienden til forrådskammet så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren. Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser og øse ut over dere velsignelse uten mål.» Mal.3,10 7

8 ANSATTE/KONTAKTPERSONER +FLERE Jorunn Stølen, kontormedarbeider Tlf: Jonathan Tshimanga, barne- og musikkmedarbeider Tlf: Adiame Yemane Berhe, rengjøringsmedarbeider Tlf: Karl Kristian Markman, legleder Tlf: Thomas Rolfsen, Menighetsrådets leder. Tlf: KIRKEKAFFE Dato Navn Dato Navn Festkom. ansv Kristin og Trond Muri 2.11 Kirken utleid K.og K.K. Markman 9.11 Berit og Thore Olsen 7.12 J. Stølen, Samuel S BUR ansv B.Nauff, M.Løveseter Oktober November Desember BLOMSTERTJENESTE Torbjørg Kjøniksen og Monica Sjøblom Mary Trulsen og Sol Nyquist Marit Johnsen KIRKETJENER/KIRKEVERT (SKYSSTELEFON: , GJELDER LARVIK SENTRUM) Uke Kirketjener Kirkevert Håkon Morris Blikstad Bjørg Møgster Bjørn Einar Islann Godluck Chongolo Tom Erik Klepaker Hansen Monica Sjøblom Beate Klein 8

9 PROGRAM November Tirsdag 18. Kl.11.00: Formiddagstreff Onsdag 19. Kl.19.00: Misjonsgruppa. Andakt ved pastor Johnsen. Bøssetømming. Søndag 23. Kl.10.30: Bønn på kirkens kontor. Kl.11.00: Gudstjeneste. Tale av BUR-leder Daniel Nyquist. «Bekymring til ingen nytte?» Søndagsskole. Mandag 24. Kl.19.30: Møte i Diakoni og Evangeliseringskomiteen. Fredag 28. Kl.12.00: Sentrumstreffet. Tor Buaas kåserer om Larviks æresborgere. Desember Søndag 30. Første søndag i advent Kl.10.30: Bønn på kirkens kontor Kl.11.00: Gudstjeneste ledet av Speidergildet. Fredslyset. Speidermusikken fra Skien deltar. Pastor Johnsen: «Hva kan vi forvente av framtiden?» Søndagsskole. Kirkekaffe. Tirsdag 2. Kl.11.00: Formiddagstreff. Juleavslutning. Andakt ved pastor Johnsen. Søndag 7. Andre søndag i advent Kl.15.30: Bønn på kirkens kontor Kl.16.00: Gudstjeneste med nattverd. «Herrens dag!» Lovsang. Søndagsskole. Mandag 8. Kl : St. Georgs Gilde Onsdag 10. Kl. 19. Menighetens adventsfest. Sang av Åse Gro og Therese Blikstad. Deilig bevertning. Alle er velkommen. Søndag 14. Tredje søndag i advent Kl.10.30: Bønn på kirkens kontor Kl.11.00: Gudstjeneste. Pastor Johnsen: «Dom og oppløsning». Lovsang. Søndagsskole. HVER TORSDAG: KL: 19.00: GOSPELKORET ØVER FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF TIL MENIGHETSBLADET ER: 30. NOVEMBER 9

10 LIVET I KIRKEN Fantastisk Gospelkonsert Søndag 19. oktober ble en god dag i kirken med flott gudstjeneste og fantastisk Gospelkonsert. Viktige bidragsytere var Ruth og Emmanuel Waldron med kor og band. Under gudstjenesten bidro også Jon Løvland. Inspirerende Ruth evnet ikke bare å engasjere korsangerne, men også alle oss andre som var til stede. Vi måtte klappe og vrikke på oss og være med å synge. God sang og musikk, engasjement og sterke tekster gjorde dagen til en stor opplevelse. MINNEORD: Martha Askland døde natt til 9. september, 84 år gammel, etter en lengre periode med sykdom. Martha var medlem hos oss bare siden april i 2013, men hun har vært en del av fellesskapet lenge før det, og i alle fall siden hun ble enke i Hun var å se både på Kvinneforeningen og Formiddagstreffet, foruten gudstjenestene. Martha ble født i Eydehavn ved Arendal og vokste opp i en kristen familie, og hun hadde troen på Jesus med seg hjemmefra og hele livet igjennom. Det indre livet og Gudsrelasjonen var der, selv om det ytre livet var plaget av svakhet og sykdom. Hun var like til det siste opptatt av at hun skulle til himlen og at alle hennes måtte gå samme veien. Vi lyser fred over hennes gode minne! TGJ VI GRATULERER: Monica Sjøblom med 70-årsdagen den 27. november. MITT BIBELVERS: Jes. 45, 2-3: Jeg vil gå foran deg. Fjell vil jeg jevne ut, bronsedører vil jeg knuse, og jernbommer vil jeg hugge i stykker. Jeg gir deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer gjemt på hemmelige steder, for at du skal kjenne at jeg er Herren, som kaller deg ved navn, Israels Gud. Hilsen Bjørg Larsen og jeg utfordrer Gerd Unni Hansen. 10

11 Støtt våre annonsører de støtter oss! Tlf Vakttlf Ledig for nye annonsører Avd Larvik Din lokale Elektriker Tlf Tlf E-post: B Ø N N F O R B Y E N L A R V I K L A R V I K L A R V I K Hver første Torsdag i måneden er det bønn for byen kl Vi ber for: Byens politiske ledelse, Barns oppvekstvilkår, Skolene, Næringslivet, Helsevesen, Politi, Kristen enhet, Aktuelle ting og personlige behov. SAMMEN KAN VI SKAPE EN FORANDRING I BYEN. 11

12 B-post Returadresse: Metodistkirken Postboks 151, 3251 Larvik «Troen på Jesus gir trygghet og styrke i hverdagen» Karl Kristian Markman (35) er fra denne høsten av menighetens legleder, og utgjør dermed en del av menighetens lederskap. Jeg ønsker å ta ansvar og være med å gi menigheten en god retning for det videre arbeidet, sier Karl Kristian til menighetsbladet. Jeg ønsker også å være synlig og vil at folk skal komme til meg om de har spørsmål eller forslag å komme med som angår menighetens ve og vel, legger han til. Karl Kristian var ikke vanskelig å overtale med tanke på å si ja til en slik lederoppgave i menigheten, selv om han ikke har hatt noen lederoppgaver i menigheten tidligere. Men han forteller at han har ledererfaring fra speideren og sivilforsvaret, og i jobbsammenheng har han hatt lederverv i Industrivernet. Unge Markman jobber for øvrig i Kongsberg Maritime i Horten som testingeniør innen elektronikk. Han er gift med Karianne og de har tre gutter. Sistemann ble født i sommer. Det er veldig ålreit, men hektisk, svarer Karl Kristian når han blir spurt om hvordan det er å være far til tre. Den nye leglederen har vokst opp i menigheten og kan fortelle at barnetroen ble til en voksen og bevisst tro i ungdomstiden, rundt konfirmasjonsalderen. Jeg har ingen store eller dramatiske opplevelser rundt det å bli kristen, men troen har bare vokst fram og blitt en viktig del av livet mitt, forteller han. - Troen på Jesus gir trygghet og styrke i hverdagen min, sier leglederen som er optimistisk med tanke på menighetens fremtid. Jeg har tro for at menigheten vil vokse og blomstre, og jeg vil være med å ta grep for at det skal skje. TGJ Metodistkirken i Larvik Besøksadresse: Haraldsgt. 4 Postadresse: Postboks Larvik Telefon kontor: Menighetens pastor: Tom G. Johnsen Kneiklia 1, 3261 Larvik. Tlf Mob: Kontortider: Tirs & Tors E-post: stkirke.no stkirke.no Bønnetelefon: Bankkonto:

NYTT BLAD OG NY MEDARBEIDER BLAD

NYTT BLAD OG NY MEDARBEIDER BLAD SMART- Metodistkirken i Larvik Nr. 4-2014 PRO- GRAM NYTT BLAD OG NY MEDARBEIDER BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO Jonathan Tshimanga er menighetens nye barne og musikkarbeider

Detaljer

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik NR. 1 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 EN LOVSYNGENDE MENIGHET

Detaljer

Kirkenytt Metodistkirken Halden

Kirkenytt Metodistkirken Halden Kirkenytt Metodistkirken Halden Nr. 1 Mars Mai 2014 Årgang 63 Alfred Glomsrød Fladeby ble døpt 09. februar. Her sees dåpsbarnet sammen med foreldrene Oda og Anders Fladeby, prest og faddere. Vi gratulerer

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

MENIGHETEN GUDS BYGGVERK

MENIGHETEN GUDS BYGGVERK det e l a r t n e C - å hjelpe h l mennesker k till å erfare Guds kjærlighet Centralkirken - metodistkirken ved Fløibanen, Bergen N Nr. 4-5 Mai/Juni 2009 - Årg. 91 Navnet Jesus blekner aldri, Tæres ei

Detaljer

Nr. 1-2014 - 143. årgang

Nr. 1-2014 - 143. årgang Nr. 1-2014 - 143. årgang Magasin for kristen tro, tanke og liv 5 Innhold Verdighet Redaktør: Karl Anders Ellingsen Ekspedisjon og abonnement: Olav Helgesen 6 Kompetanse på tvers Postadresse: P.B. 2744

Detaljer

Materiell til bønn: Praktiske tips. 17 ulike bønnetips. Utdrag fra bibelblogg. Bønnevandring. Bibelord om bønn. Å be med Fader Vår

Materiell til bønn: Praktiske tips. 17 ulike bønnetips. Utdrag fra bibelblogg. Bønnevandring. Bibelord om bønn. Å be med Fader Vår 1 Bønn bærer alt vårt arbeid. Det er knyttet sterke løfter til bønn og det er viktig at vi legger alle ting framfor Gud, slik at han kan lede oss og vise oss vei. Bønn kan åpne veien inn til menneskers

Detaljer

Møte Søndager! Bønn Mandager!

Møte Søndager! Bønn Mandager! Filadelfiavennen Filadelfia Birkeland Møte Søndager! Bønn Mandager! Nyhetsbrev: September/Oktober 2012 1 Pastor Roger Nygård Styremedlem & Lovsang Elin Nygård Styremedlem Jan Vidar Aronsen Styremedlem

Detaljer

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 For tre uker siden snakket jeg med en person som var vokst opp i et kristent miljø på Vestlandet og som dessverre

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Gaven

MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Gaven MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Når et barn under 15 år skal døpes, velger foreldrene faddere. De fleste foreldre er nøye med hvem de velger. De vil gjerne ha faddere som kan bety noe positivt for

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9 Forsangergruppa gjorde en flott innsats på familiegudstjenesten i februar. F.v.: Camilla Næss, Eline

Detaljer

det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet www.centralkirken.no Metodistkirken ved Fløibanen

det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet www.centralkirken.no Metodistkirken ved Fløibanen SEPTEMBER/OKTOBER/NOVEMBER 2011 ÅRGANG 93, NUMMER 4 det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet Metodistkirken ved Fløibanen AV INNHOLDET Finner du Jesus. Centralen Møtekalender Sommerfesten

Detaljer

Fredag 1. mars 2013 Frankrike: Jeg var fremmed, og dere tok imot meg Hilsen Leder:

Fredag 1. mars 2013 Frankrike: Jeg var fremmed, og dere tok imot meg Hilsen Leder: Fredag 1. mars 2013 Frankrike: Jeg var fremmed, og dere tok imot meg Hilsen Bonjour, bonjour, bonjour. Vi er glad for å ønske dere velkommen. Det gjør vi på vegne av søstrene våre i Frankrike som har laget

Detaljer

Baptist. Magasinet. Stor framgang i Ukraina. Bønneuka, Trondheim. Bønneuka, Oppdal. Endetidskonferanse i Oppdal

Baptist. Magasinet. Stor framgang i Ukraina. Bønneuka, Trondheim. Bønneuka, Oppdal. Endetidskonferanse i Oppdal B Evt. retur ved feil adresse: BAPTISTKIRKEN, Boks 185 Tiller, 7476 Trondheim Stor framgang i Ukraina Baptist Magasinet Et blad fra Baptistkirkene i Oppdal og Trondheim - Nr 1 / 2011 På 20 år er det plantet

Detaljer

Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden. Efeserne 5,18

Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden. Efeserne 5,18 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2007 Årgang 103 Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden. Efeserne 5,18 Portrettet Filadelfia inn i DFEF

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Nr. 6 juni 2010 Årgang 106

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Nr. 6 juni 2010 Årgang 106 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 6 juni 2010 Årgang 106 DFEF ønsker å ta dette med seksuelle krenkelser på alvor. Egne forskrifter for bevegelsen er på gang. LES MER SIDE 4-5 Misjonsarbeidet

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

2012 LIV TEKST RIKERE

2012 LIV TEKST RIKERE #4 2012 CELLEGRUPPER OG RELASJONER SOM BYGGER LIV s. 4 INTERVJU MED KÅRE SANDAKER OG JØRGEN KRISTIANSEN s. 6 GJELDEN SOM GJØR DEG RIK s. 12 EN OASE FOR LANDET s. 20 CELLEGRUPPER ER TEKST GJELDEN SOM I

Detaljer

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster Småfellesskapsopplegg Bibeltekster Smågruppeopplegg i Storsalen menighet våren 2015 Hvorfor Bibeltekster? Dette er et av småfellesskapsoppleggene i Storsalen våren 2015. Det er basert på bibeltekster fra

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

såkornet Fellesskapet- der man Finner ekstra styrke... Evangeliesalen Berøa Menighetsblad nordregt. 18 B, 0551 oslo - et blad til glede nr.

såkornet Fellesskapet- der man Finner ekstra styrke... Evangeliesalen Berøa Menighetsblad nordregt. 18 B, 0551 oslo - et blad til glede nr. nr. 3 2010 årgang 71 - et blad til glede og oppbygging Jesus Kristus: «Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære»... såkornet Evangeliesalen Berøa Menighetsblad nordregt. 18 B, 0551 oslo En

Detaljer

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet årgang 108 Nr 10 November 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge 40 år i Argentina Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet Ta dere av hverandre, likesom Kristus tok seg av

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60 www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60 Foto: Bjørg og Hans Th. Lundeby Den blomstertid nå kommer «Sommersalmen fremfor noen.» Slik må en vel kunne betegne Israel Kolmodins «Den blomstertid nå

Detaljer