An ARAG company. Saker løst med HELP Boligkjøperforsikring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "An ARAG company. Saker løst med HELP Boligkjøperforsikring"

Transkript

1 An ARAG company Saker løst med HELP Boligkjøperforsiing 2014

2 Selveierleilighet 4 kvm for liten leilighet Oslo INNHOLD Totalrenovert, totalt uten isolasjon Borettslagsleilighet 3 Kjøper målte opp sin 2-roms leilighet kort tid 4 kvm for liten leilighet Unik, moderne Selveierleilighet og storslått 3 Fritidsbolig 4 etter overtakelsen og kom til at den måtte være Hjemmelaget elektrisk anlegg Borettslagsleilighet 4 Rørarbeider utført av selgers venn Enebolig 4 kvadratmeter mindre enn oppgitte 5 Bra/P.rom Rettsmekling om nyere bad Borettslagsleilighet 5 47/44 kvm. ved salget. Egeninnsatsen holdt ikke mål Villmannspanel Fritidsbolig 6 Småbruk 6 Strandlinjen ikke privat, likevel Fritidsbolig 7 Skader på nytt hus Enebolig 7 Huset kostet 4.5 mill. - skadene kom på 2.9 mill. Enebolig 8 Bæringen var borte Ingen fagfolk i Småbruk nærheten 9 HELPs advokat fikk leiligheten kontrollmålt og Tomannsbolig 8 Soverommet forsvant Selveierleilighet 10 innhentet flere eiendomsmegleres vurderinger Badet måtte rives Hagen ble borte Borettslagsleilighet 11 Enebolig av arealavvikets betydning for kjøpesummen. 9 Råtten terrasse Selveierleilighet 12 På bakgrunn av disse vurderingene reklamerte Skjulte gammel skade med ny overflate Borettslagsleilighet 10 Flermannsbolig full av rotter Flermannsbolig 13 kjøpers advokat til selgers eierskifteforsiing. Flott bad, så lenge det ikke ble brukt Fikk hevet kjøpet Tomannsbolig 14 Enebolig 11 Tilbakemeldinger fra noen av våre kunder 15 Kravet ble først avvist, men etter at kjøpers advokat Hus uten adkomst Enebolig varslet rettslige sitt, innhentet selgersiden 12 en egen vurdering av størrelsens betydning. Biloppstillingsplassen fulgte ikke med Tomannsbolig 13 Verdivurderingene varierte med flere hundre tusen oner. Alle var imidlertid enige om at boligen var attraktiv fordi den holdt moderne standard og hadde både heis og balkong. Prisstatistikken antydet en verdireduksjon på oner, mens én megler anslo et avvik på opp mot oner. Radon i familiebolig Enebolig 14 Kundeanbefaling 15 Partene ble ikke enige og kjøpers advokat tok ut stevning i saken. Begge sider sa ja til rettsmekling. Der ble partene enige om et avslag på oner. Kontrollmåling 30 advokattimer Alle bilder brukt i samlingen er illustrasjonsfoto. 3

3 Borettslagsleilighet (1972) Borettslagleilighet (xxx) hjemmelaget elektrisk anlegg Rettsmekling om nyere bad Horten Oslo Borettslagsleiligheten fra 1972 var totalrenovert i 2009 av tidligere eier. Etter overtakelsen oppdaget kjøperen at hvitevarene ikke kunne brukes samtidig. Det elektriske anlegget var underdimensjonert. Ikke lenge etter overtakelsen fortalte naboen at det var lekkasje fra kjøpers leilighet ned i hans kjellerbod. Naboen visste også at det tidligere hadde vært I følge egenerklæringen hadde selger selv montert nytt sanitærutstyr, mens soilrør og sluk var skiftet i regi av borettslaget. lekkasje i kjøpers leilighet, uten at dette var blitt opplyst ved salget. Til tross for at det elektriske anlegget skulle være av nyere dato, og selv om det ikke var gitt Utbedring av anlegget ville koste oner. Selgers advokat mente at kjøper nå fikk et nytt og opplysninger om elektrikerarbeid av ufaglærte, mente selgerens eierskifteforsiing at det ikke var grunnlag for å dekke hele utbedringskostnaden. Kjøperen kontaktet sin advokat i HELP, og elektriker ble rekvirert. Han fant raskt ut at det elektriske anlegget ikke var lagt opp av fagfolk og at det var brukt utstyr som ikke var godkjent. Det manglet også samsvarserklæringer for deler av anlegget. bedre anlegg med samsvarserklæringer på plass. Kjøpers advokat fastholdt at det var akkurat dette hun hadde forventning om å få ut fra hva som var opplyst. HELP rekvirerte takstmann som mente at badet var blitt utbedret svært amatørmessig. Utbedring av badet ville koste rundt oner. Selgers eierskifteforsiing avviste avet og kjøpers advokat i HELP tok ut stevning for tingretten. I tingretten kom retten til at fuktskadene skyldtes en plutselig lekkasje fra dusjkabinettet, og fant det ikke sannsynlig at fuktskaden oppsto før kjøper overtok. Kjøpers advokat i HELP anket saken til lagmannsretten. Basert på takstmannens vurdering påpekte kjøpersiden at sannsynligheten var større for at fuktskaden hadde oppstått over lang tid. Skadeomfanget i tilstøtende rom underbygget at lekkasjen hadde oppstått før leiligheten ble solgt. Etter en tid aksepterte selgers forsiingsselskap å dekke utbedringskostnadene på oner. Boligkjøperforsiingen dekket også advokattimene saken evde. 7 advokattimer Før saken skulle opp i lagmannsretten sa selgers eierskifteforsiing seg villig til å forsøke å komme til enighet i rettsmekling. Partene ble enige om et avslag på oner. Ettersom tingrettens dom måtte ankes til lagmannsretten gikk det mye tid. 140 advokattimer og mer enn oner i takstutgifter og rettsgebyr ble dekket av boligkjøperforsiingen advokattimer

4 Fritidsbolig (1978) Fritidsbolig Egeninnsatsen holdt ikke mål Strandlinjen var ikke privat, likevel Tromsø Porsgrunn Den sjarmerende hytteeiendommen var et selvbyggerprosjekt i bindingsverk, med utvendig bordkledning og saltak. Verditaksten erklærte at hytta holdt normalt god hyttestandard. Kjøperne var klar over selgers egeninnsats, men mente at hyttas tilstand var så elendig at en rekke opplysninger kjøper burde ha fått, var utelatt. Hytta gynget da de gikk over gulvene, dører og vinduer var vanskelige å lukke og åpne, og pålene som hytta sto på var skadet, skjøtet og skjeve. Taket viste seg å være et utett lappeteppe av metallplater. Trepålene hytta hvilte på var plassert i våt myrjord, hvor det ikke fantes drenering. I tillegg var avløpsrørene fra kjøkken og bad kappet rett under hyttegulvet, uten at vannet ble ledet vekk. Fritidsboligen ble markedsført med unik beliggenhet og 60 meter strandlinje. Ved salget ble det opplyst at hele tomten tilhørte hytta. Etter budaksept fikk kjøperne tilsendt kommunale opplysninger fra megleren. Da oppdaget de at en betydelig del av tomten var regulert til offentlig I kontraktsmøtet ble det avtalt at deler av kjøpesummen skulle holdes tilbake inntil friområde. Friområdet gikk tett opp mot hytta og omfattet svaberg og brygge. Etter at feilen ble oppdaget, fikk kjøper oversendt dokumenter fra selger som viste at reguleringsplanen i sin tid hadde vært omdiskutert og at naboene hadde påklaget reguleringvedtaket. Det ble innhentet flere vurderinger av hva opplysningene om friområdet ville ha å si for HELPs advokat reklamerte til selgerens eierskifteforsiing, og fikk hytta skadetaksert. Utbedringskostnadene ville i følge takstmannen komme på rundt oner. Da avet ble gjort gjeldende overfor selgers forsiingsselskap, sendte de inn sin egen takstmann. En omfattende korrespondanse ble innledet, der det var uenighet både om de faktiske utbedringskostnadene og om hvilken betydning risikoopplysningen om selgers hjemmesneing skulle ha. kjøpernes reklamasjon vedrørende de manglende opplysningene var avgjort. Kjøperne kontaktet HELP, der de hadde tegnet boligkjøperforsiing. Selgerne var tre arvinger etter hyttas opprinnelige eiere, som også kontaktet advokat. hyttas verdi. Disse sprikte fra noen hundre tusen til ca 1 million oner. Det var derfor vanskelig for partene å komme til enighet. På vegne av kjøperne ble det tatt ut stevning i saken. Begge parter aksepterte å forsøke å komme til enighet i rettsmekling. Etter at kjøpernes advokat hadde varslet at saken ville Kjøperne aksepterte til slutt et forlikstilbud på bli brakt inn for domstolene om den ikke kunne løses oner på annet vis, ble partene enige om et avslag på 27 advokat timer Det gikk med 80 advokattimer før saken ble løst. Disse 80 advokattimer oner. ble dekket gjennom boligkjøperforsiingen, i likhet med de onene i takstutgifter som saken evde. 6 7

5 Enebolig (1914) Småbruk (1962) Huset kostet 4.5 mill. - skadene kom på 2.9 mill Halden Bæringen var borte STEINKJER Prospektet besev eneboligen slik: Gjennomgående svært høy og eksklusiv standard i samtlige rom. Hele eiendommen er både inn- og utvendig renovert de siste par år. Isolasjon, kledning, vinduer, taktekking, el. anlegg og røropplegg var oppgradert. Etter overtakelsen ble stadig nye feil avdekket. I tillegg til ekte hussopp, som er evende å bli kvitt, var både tak og drenering gjort feil. Termografering avdekket at huset led av store luftlekkasjer. Huset var i sin helhet rehabilitert uten bruk av dampsperre. Bare dette ene punktet ville koste Da stua skulle pusses opp, oppdaget kjøperne råteskader i vinduene. Ved utskiftning oppdaget snekkerne at ytterveggen manglet bæring. Bærekonstruksjonen var blitt kappet av for å få plass til vinduene da huset sist ble modernisert. Ytterkledningen var lagt feil, og dette var årsaken til råteskadene som hadde oppstått. nesten oner å utbedre. Det ble stadig oppdaget nye skader, og flere fagkyndige ble engasjert. Korrespondansen med selgers forsiingsselskap ble omfattende. Kjøperne evde heving, men avet ble avvist. Flere takstrapporter senere var skader for i underkant av 3 millioner oner avdekket. HELP innhentet i alt fagkyndige rapporter for oner. Kjøperne kontaktet sin advokat i HELP. Det ble innhentet en fagkyndig vurdering av hva som måtte til for å reparere de omfattende feilene. Det måtte legges ny bærebjelke over alle vinduer, med stendere som støtte. Totalt ble arbeidene kalkulert til snaut oner. HELPs advokat evde avslag tilsvarende utbedringskostnadene fra selgers eierskifteforsiing, men det oppsto uenighet rundt hvilke kostnader som var nødvendige, hvilke kostnader som tilhørte selve skadeutbedringen, og hvilken oppussing kjøperne uansett hadde planlagt. Selv om skadene var svært omfattende og kjøperne var klare på at de ønsket å heve avtalen, måtte kjøpernes advokat i HELP ta ut stevning før selgers eierskifteforsiing gikk med på avet. Resultatet ble heving av kjøpet og en halv million i erstatning. Da hadde kjøpernes advokat brukt nesten Hevet kjøpet 100 advokattimer Etter forhandlinger inngikk kjøpernes advokat et forlik med selgers eierskifteforsiing som innebar utbetaling på oner fra selgers eierskifteforsiing for utbedring av skadene. Saken evde 18 advokattimer og takstutgifter på oner, som boligkjøperforsiingen dekket advokattimer timer. 8 9

6 Selveierleilighet Borettslagsleilighet (1929) Soverommet forsvant Badet måtte rives Oslo OSLO Tre år etter bolighandelen ønsket kjøperne å legge boligen ut for salg. I den forbindelse oppdaget megleren at ett av de to soverommene ikke var godkjent. Dette ga en betydelig reduksjon i boligens verdi. Før det ulovlige soverommet dukket opp, ble leilighetens verdi vurdert til 2.6 millioner oner. Leiligheten ble deretter markedsført og solgt med riktige forutsetninger for oner, omtrent samme kjøpesum som tre år tidligere. Kjøperne kontaktet HELP, hvor deres advokat igangsatte reklamasjonsprosessen mot selgers eierskifteforsiing. På vegne av kjøperne evde HELPs advokat avslag for mangelen ved leiligheten. Det var imidlertid vanskelig å bli enig med selgers eierskifteforsiingselskap om hvilket verditap de uriktige opplysningene hadde Hvis kjøperne hadde kjent til at leiligheten bare hadde ett soverom ved kjøpet, ville riktig kjøps ha ligget på drøyt 1.8 millioner oner, ut fra beregnet verdireduksjon og veksten i området i perioden. I så fall hadde kjøperne betalt nesten en halv million oner for mye. Ved begge salg var det like mange budgivere med i budrunden. medført. Flere forlikstilbud ble fremsatt, uten at de var i tråd med beregningene av verditapet som var gjort på forhånd. Bygården til leiligheten var fra 1929, men badet var bygget fra grunnen i 2009 av fagfolk. Kjøperen hadde derfor tillit til at badet fungerte som det skulle, men våren 2014 begynte vann å renne gjennom taket hos naboen under. Kjøperen kontaktet deretter sin advokat i HELP for å holde selger ansvarlig for det hjemforsiingen ikke dekker, selve skadeårsaken, det utette badet. For takstmannen HELPs advokat rekvirerte, ble det en omfattende jobb ettersom sluket var murt inn under badet. Konklusjonen ble at det var nødvendig å rive badet og bygge det på nytt ettersom det var gjort flere feil. Kjøperen kontaktet først hjemforsiingsselskapet sitt, og deres takstmann fastslo at naboens kjøkkeninnredningen måtte demonteres for å se skadeårsak og omfang. Følgeskader i kjøkken og stue på rundt oner ble dekket av innbohjemforsiingen. Det var blant annet blandet nye og eldre rørdeler, membranen var utett og gipsplater var satt ned i fuktig støp slik at de trakk vann opp i veggene. Utbedring av badet ble vurdert å koste oner. På vegne av kjøperen fremmet advokaten i HELP av mot selgers eierskifteforsiing, som fremsatte et svært lavt tilbud etter at deres takstmann hadde vært på befaring. Kjøpernes advokat tok ut stevning for tingretten. Dette førte til bevegelse i saken, og ikke lenge etter inngikk partene et forlik på oner advokattimer Saken evde 48 advokattimer, dekket av boligkjøperforsiingen Etter forhandlinger oppnådde partene enighet om et avslag på oner. Et nytt bad ville innebære en viss standardheving av badet som måtte skiftes ut. Takstutgiftene på oner og de 16 advokattimene saken evde ble dekket av boligkjøperforsiingen kjøperen hadde 16 advokattimer tegnet hos HELP

7 SELVEIERLEILIGHET Flermannsbolig (1954) Råtten terrasse Flermannsbolig full av rotter Kristiansund Stavanger Dagen etter overtakelsen var kjøperne i full gang med oppussing. Da gulvbelegget i stuen og soverommet innenfor ble fjernet, var sponplatene under fuktige. Terrassedekket var ikke mer enn ti år gammelt, men fukt hadde trukket inn i terrasseleiligheten. Det viste seg at fukten hadde spredd seg ned i bjelkelaget. Både isolasjon og støpt dekke var vått. Det hadde også trukket vann ned i leiligheten under. Selv om selgerens villaforsiing dekket følgeskadene i leiligheten under, gjensto likevel skader for ca oner i kjøpernes leilighet. I følge besivelsen i boligsalgsrapporten var leiligheten i normalt god stand. Det er ved befaringen registrert noen anmerkninger som går på ventilasjon av leiligheten samt forhold på baderommet. Utvendig er det noen originale konstruksjoner som må påregnes utskiftet. Kjøperne merket etter en tid vond lukt i boligen og hørte afselyder i veggene. Ved åpning ble det funnet rotter, store mengder rottekadavre og eksementer. Kjøperne kontaktet sin advokat i HELP, og en fagkyndig vurdering ble bestilt. HELPs advokat evde skadene dekket under selgerens eierskifteforsiing ettersom leiligheten ved salget fremsto med en standard som ga helt andre forventninger enn det kjøperne faktisk fikk. Selgers eierskifteforsiingsselskap mente det var gitt indikasjoner på feil ved terrassen ettersom salgsdokumentene opplyste om planavvik. Kjøpers advokat fastholdt avet og henviste til at opplysningen hadde med skjevhet å gjøre, ikke at den var utett. Det ble deretter varslet rettslige sitt. Kjøperne henvendte seg til HELP, som rekvirerte skadetakst. Takstmannen avdekket feilkonstruerte kjellervegger, som både skapte muggskader og gjorde det lett for skadedyr å komme seg inn i boligen. Blant annet var en gammel steinmur ført inn i huset og kledd med panel. Rottene kunne fritt vandre inn gjennom muren. Det viste seg at skadedyrfirmaet som ble tilkalt for å utrydde rottebestanden flere ganger var blitt tilkalt av tidligere eier. Takstmannen anslo skadekostnaden til ca oner. Saken endte med et forlik mellom partene der de ble enige om et avslag på oner. Den fagkyndige vurderingen kostet oner og ble dekket av boligkjøperforsiingen, i tillegg til de 18 advokattimene saken evde. 18 advokattimer Etter ca et år med forhandlinger der også motparten hadde hatt sin takstmann på befaring, inngikk partene et forlik på oner. Takstkostnadene i saken beløp seg til oner, og ble dekket av boligkjøperforsiingen, i likhet med 26 advokattimer de 26 advokattimene saken evde

8 Tomannsbolig (1971) Tilbakemeldinger fra noen av våre kunder Tusen takk for hyggelig samarbeid. Saksbehandler har virkelig stått på og det endte rettferdig. Flott bad, så lenge det ikke ble brukt Porsgrunn Vi har fått fullt utbytte av HELP Boligkjøperforsiing. Jeg har vært storfornøyd med hvordan jeg har blitt tatt i mot, og hvordan saken min har blitt tatt på alvor. Dette har gjort at jeg har følt meg tryggere i en situasjon som er svært ubehagelig. Boligsalgsrapporten og prospektet fortalte at badet var strippet ned og renovert av fagfolk i Kjøperen ønsket et litt større dusjkabinett. Rørleggeren som skulle gjøre jobben, oppdaget at badet ikke tilfredsstilte de tekniske avene. Det var ikke tett verken rundt sluket eller der rørgjennomføringene brøt membranen. Kjøpers advokat innhentet en fagkyndig vurdering av badet. Ifølge takstmannen var badet kun overflateoppusset i Resten var atskillig eldre. Støpejernssluket var fra byggeåret, Badet for øvrig var heller ikke forsiftsmessig bygget. Kjøperen måtte sette dusjkabinettet tilbake på plass og kontakte sin advokat i HELP. Hyggelig og hjelpsom advokat som kontaktet meg og forklarte grundig. Tusen takk for den fantastiske hjelpen og gode, raske servicen jeg fikk fra advokat Joachim Nielsen. Veldig god oppfølging, lett å få kontakt, raske svar og følelse av å bli hørt og forstått. Ikke bare rent teknisk og faglig, men også som fortvilet boligkjøper. Godt forberedt advokat til rettsaken. Han var også meget hyggelig og informerte godt underveis i saken. Rask og god behandling av Martin Rønning Kampli. Det virket som om han jobbet hele døgnet med saken vår. Imponerende! Anbefaler han og HELP videre til andre. Å ha boligkjøperforsiing er et må ha, det er lotto å kjøpe hus uten HELP Boligkjøperforsiing. Kjøpers advokat reklamerte til selgers eierskifteforsiing, og etter kort tid fikk kjøper medhold i sitt av om avslag. Takstmannen hadde kalkulert arbeidene til i underkant av oner, og partene inngikk forlik på oner. Boligkjøperforsiingen dekket naturligvis den 20 advokattimer Takk for veldig hyggelig og god oppfølging av min sak. Min opplevelse er svært bra. Hurtig respons fra dere, og god opplysning på telefon og på mail. fagkyndige rapporten med oner, i tillegg til de 20 advokattimene saken evde Flott oppfølging og grundig arbeid

9 UNNGÅ MISFORNØYDE KJØPERE Kjøpere som får problemer med skjulte feil og mangler, kan øde legge for dine fremtidige salg. Du risikerer også å måtte bruke mye tid på oppfølging av konflikter du ikke selv har skyld i. Med HELP Boligkjøperforsiing er kjøperen tatt hånd om ved en eventuell konflikt, på samme måte som selger er ivaretatt gjennom eierskifte forsiingen. HELP Forsiing er landets mest erfarne tilbyder av bolig kjøperforsiing og blant Norges ti største advokatmiljøer. Til for skjell fra våre konkurrenter har vi ikke dekningstak eller egen andel. Det er nok derfor vi har de mest fornøyde kundene.

HELP Boligkjøperforsikring. Sikrer deg et trygt boligkjøp

HELP Boligkjøperforsikring. Sikrer deg et trygt boligkjøp HELP Boligkjøperforsiing Sier deg et trygt boligkjøp Gjeldende fra 01.07.2013 Innhold s. 4 Hva er boligkjøperforsiing? s. 5 Hva betyr det for deg som kjøper at selger har eierskifteforsiing? s. 6 Dekning

Detaljer

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING Eierskifteforsikringsbrosjyre - 01/01/12 Filipstad Brygge 1, P.b. 1351 Vika, 0113 Oslo. Telefon: 24 13 17 70 Telefax: 24 13 17 97 Mail: eierskifte@protectorforsikring.no. Web: www.protectorforsikring.no

Detaljer

alt du vil vite om eierskifteforsikring

alt du vil vite om eierskifteforsikring alt du vil vite om eierskifteforsikring Innhold 5 6 9 10 12 15 16 19 20 23 27 Hva er eierskifteforsikring? Eierskifteforsikring for deg som skal selge bolig Brukt bolig Hva er forventet levetid? Andelsleilighet

Detaljer

Borgarting lagmannsrett - LB-2014-117062

Borgarting lagmannsrett - LB-2014-117062 Utskrift fra Lovdata - 09.06.2015 21:49 Borgarting lagmannsrett - LB-2014-117062 Instans Dato 2015-06-01 Publisert Borgarting lagmannsrett - Dom LB-2014-117062 Stikkord Fast eiendom. Mangel. Prisavslag.

Detaljer

ALSTAHAUG TINGRETT. 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen. Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt

ALSTAHAUG TINGRETT. 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen. Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt ALSTAHAUG TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 13-207238TVI-ALST/ Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt Saken gjelder: Mangelskrav

Detaljer

DINE PENGER SKATTETIPS REMA-SJEF OLE ROBERT REITAN: Valutakrasj med boliglånet. Dine Pengers driks-guide. Forsikring ved boligkjøp

DINE PENGER SKATTETIPS REMA-SJEF OLE ROBERT REITAN: Valutakrasj med boliglånet. Dine Pengers driks-guide. Forsikring ved boligkjøp 152 DINE PENGER NR. 4/215 GJØR LIVET RIKERE SKATTETIPS EKSPERTENES BESTE RÅD SELVANGIVELSEN FRA A TIL Å Valutakrasj med boliglånet NÅR GJELDEN LØPER LØPSK Dine Pengers driks-guide SMÅPENGER STOR SAK Forsikring

Detaljer

Du må klage til kjøperen så fort som mulig etter at du ble klar over avtalebruddet. Viser ikke kjøperen noen tegn til å ville oppfylle avtalen, bør

Du må klage til kjøperen så fort som mulig etter at du ble klar over avtalebruddet. Viser ikke kjøperen noen tegn til å ville oppfylle avtalen, bør Salg av bolig Kjøp og salg av bolig er for folk flest den største økonomiske transaksjonen de befatter seg med. Går noe galt, kan det koste deg dyrt. Du gjør derfor lurt i å sette deg inn i reglene for

Detaljer

Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859

Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859 Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859 Instans Borgarting lagmannsrett - Dom Dato 2013-12-03 Publisert LB-2012-73859 Stikkord Eiendoms- og bruksrett. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova).

Detaljer

Protokoll i sak 766/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15

Protokoll i sak 766/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15 Protokoll i sak 766/2014 for Boligtvistnemnda 11.03.15 Saken gjelder: Krav knyttet til vannlekkasje i og fra bad ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 6. oktober

Detaljer

Protokoll i sak 697/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13

Protokoll i sak 697/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13 Protokoll i sak 697/2013 for Boligtvistnemnda 05.11.13 Saken gjelder: Krav om dagmulkt, erstatning og feilplassert hus, erstatning for avvik og reklamasjoner på utført arbeid ------------------------------------

Detaljer

Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter

Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter SINTEF Byggforsk TORER FROGNER BERG OG ÅSHILD LAPPEGARD HAUGE Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter Hvordan gjøre rapporten til et tilfredsstillende og balansert bidrag til et velfungerende boligmarked?

Detaljer

Protokoll i sak 747/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14

Protokoll i sak 747/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14 Protokoll i sak 747/2014 for Boligtvistnemnda 03.09.14 Saken gjelder: Uenighet om oppgjør krav og motkrav ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Forbrukerne skal få bygget en enebolig

Detaljer

LA-2004-100402 Avhendingsloven. Heving. Berikelse. Erstatning.

LA-2004-100402 <noscript>ncit: 1:01</noscript> Avhendingsloven. Heving. Berikelse. Erstatning. Side 1 av 18 LA-2004-100402 INSTANS: Agder lagmannsrett - Dom DATO: 2005-08-31 PUBLISERT: LA-2004-100402 STIKKORD: Avhendingsloven. Heving. Berikelse. Erstatning. SAMMENDRAG: Krav om heving tatt til følge

Detaljer

Innhold. Kort om rapporten

Innhold. Kort om rapporten Innhold 1 INNLEDNING 3 1.1 BAKGRUNN 3 1.2 METODE, AVGRENSNINGER OG FORBEHOLD 5 2 KARTLEGGING AV BERØRTE GRUPPER 7 3 OFFENTLIGE VIRKSOMHETER 8 3.1 KOST- OG NYTTEVIRKNINGER FOR TILSYN OG ANDRE OFFENTLIGE

Detaljer

SANDEFJORD TII{GRETT

SANDEFJORD TII{GRETT SANDEFJORD TII{GRETT lïr.ffi'l Avsagt: Saksnr.: 8.4.2013 i Sandefjord tingrett, Sandefjord 13-154201TVt-SAFO Dommer: Saken gjelder: Tingrettsdommer Cathrine Bergheim Krav om heving/prisavslag knyttet til

Detaljer

ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp.

ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp. ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp. Drømmeboligen eller? Det er mye penger som står på spill når man skal kjøpe drømmeboligen. Derfor er det viktig

Detaljer

Protokoll i sak 721/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------

Protokoll i sak 721/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------ Protokoll i sak 721/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 14. desember

Detaljer

Protokoll i sak 714/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14

Protokoll i sak 714/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14 Protokoll i sak 714/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Reklamasjon på manglende fall til sluk på gulv i bad, og på feil farge på fliser ------------------------------------ 1. Sakens faktiske

Detaljer

NORDRE VESTFOLD TINGRETT

NORDRE VESTFOLD TINGRETT NORDRE VESTFOLD TINGRETT Avsagt: Saksnr.: 19. mars 2014 13-026944TVt-NOVE Dommer: Tingrettsdommer Per-Roar Berntsen Saken gjelder: Avhendingsloven Krav om heving og prisavslag pga mangler Motkrav om erstatning

Detaljer

KALDVELL- FJORDEN LILLESAND

KALDVELL- FJORDEN LILLESAND KALDVELL- FJORDEN LILLESAND Prisantydning: Kr. 2 250 000,- + omk. Fritidseiendom med gode solforhold og strandlinje med egen brygge. Skibbuvollheia MEGLERS KOMMENTAR Eiendommen ligger solrikt og usjenert

Detaljer

ENEBOLIG I VAÅSEN BOLIGFELT VENNESLA. Øvrebø - Pent oppusset enebolig innerst i blindvei med flott og solrik beliggenhet Einerlia 12

ENEBOLIG I VAÅSEN BOLIGFELT VENNESLA. Øvrebø - Pent oppusset enebolig innerst i blindvei med flott og solrik beliggenhet Einerlia 12 ENEBOLIG I VAÅSEN BOLIGFELT VENNESLA Prisantydning: Kr. 2 290 000,- + omk. Øvrebø - Pent oppusset enebolig innerst i blindvei med flott og solrik beliggenhet Einerlia 12 MEGLERS KOMMENTAR Solrik og usjenert

Detaljer

ENEBOLIG I NATURLIGE OMGIVELSER BIRKENES. Skreros - Lys og fin enebolig i naturlige omgivelser, flotte badeplasser og turmuligheter i området Skreros

ENEBOLIG I NATURLIGE OMGIVELSER BIRKENES. Skreros - Lys og fin enebolig i naturlige omgivelser, flotte badeplasser og turmuligheter i området Skreros ENEBOLIG I NATURLIGE OMGIVELSER BIRKENES Prisantydning: Kr. 1 290 000,- + omk. Skreros - Lys og fin enebolig i naturlige omgivelser, flotte badeplasser og turmuligheter i området Skreros MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

LILLESAND ENEBOLIG SOLRIKT OG SENTRALT

LILLESAND ENEBOLIG SOLRIKT OG SENTRALT ENEBOLIG SOLRIKT OG SENTRALT LILLESAND Prisantydning: Kr 2 850 000,- + omk Lillesand - Fin enebolig med kort vei til sentrum, pusset opp i senere år med pent opparbeidet tomt Solheimveien 8 a MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

Protokoll i sak 672/2012. for. Boligtvistnemnda 27.02.13. Klage på parkett og på innsig av innsektet sølvkre ------------------------------------

Protokoll i sak 672/2012. for. Boligtvistnemnda 27.02.13. Klage på parkett og på innsig av innsektet sølvkre ------------------------------------ Protokoll i sak 672/2012 for Boligtvistnemnda 27.02.13 Saken gjelder: Klage på parkett og på innsig av innsektet sølvkre ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Entreprenøren markedsfører

Detaljer

MANDAL SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT!

MANDAL SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT! SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT! MANDAL Prisantydning: Kr. 4 150 000,- + omk. Sanden - Romslig og attraktivt enderekkehus med høy standard og garasje! Solrik, romslig terrasse med elveutsikt! Nygata

Detaljer

KRAKSØYA UTSIKT OG KVELDSSOL! LILLESAND. Nydelig beliggende hytte med felles sandstrand og 3 båtplasser og kveldssol.

KRAKSØYA UTSIKT OG KVELDSSOL! LILLESAND. Nydelig beliggende hytte med felles sandstrand og 3 båtplasser og kveldssol. KRAKSØYA UTSIKT OG KVELDSSOL! LILLESAND Prisantydning: Kr. 3 900 000,- + omk. Nydelig beliggende hytte med felles sandstrand og 3 båtplasser og kveldssol. Kraksøya Vestre MEGLERS KOMMENTAR Eiendommen ligger

Detaljer

BUØYA SENTRALT OG ATTRAKTIVT! MANDAL. Buøya/Frøyslandsmoen - Flott enebolig med utleiedel og garasje. Attraktiv og sentral beligggenhet.

BUØYA SENTRALT OG ATTRAKTIVT! MANDAL. Buøya/Frøyslandsmoen - Flott enebolig med utleiedel og garasje. Attraktiv og sentral beligggenhet. BUØYA SENTRALT OG ATTRAKTIVT! MANDAL Prisantydning: Kr. 3 590 000,- + omk. Buøya/Frøyslandsmoen - Flott enebolig med utleiedel og garasje. Attraktiv og sentral beligggenhet. Solbakken 26 MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

LEILIGHET I POPULÆRT OMRÅDE HEPTEKJERR. Nyere og flott hjørneleilighet med solfylt balkong, carport og heis. Bevervegen 2

LEILIGHET I POPULÆRT OMRÅDE HEPTEKJERR. Nyere og flott hjørneleilighet med solfylt balkong, carport og heis. Bevervegen 2 LEILIGHET I POPULÆRT OMRÅDE HEPTEKJERR Prisantydning: Kr. 1 790 000,- + omk. Nyere og flott hjørneleilighet med solfylt balkong, carport og heis. Bevervegen 2 MEGLERS KOMMENTAR Vi har her gleden av å presentere

Detaljer