An ARAG company. Saker løst med HELP Boligkjøperforsikring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "An ARAG company. Saker løst med HELP Boligkjøperforsikring"

Transkript

1 An ARAG company Saker løst med HELP Boligkjøperforsiing 2014

2 Selveierleilighet 4 kvm for liten leilighet Oslo INNHOLD Totalrenovert, totalt uten isolasjon Borettslagsleilighet 3 Kjøper målte opp sin 2-roms leilighet kort tid 4 kvm for liten leilighet Unik, moderne Selveierleilighet og storslått 3 Fritidsbolig 4 etter overtakelsen og kom til at den måtte være Hjemmelaget elektrisk anlegg Borettslagsleilighet 4 Rørarbeider utført av selgers venn Enebolig 4 kvadratmeter mindre enn oppgitte 5 Bra/P.rom Rettsmekling om nyere bad Borettslagsleilighet 5 47/44 kvm. ved salget. Egeninnsatsen holdt ikke mål Villmannspanel Fritidsbolig 6 Småbruk 6 Strandlinjen ikke privat, likevel Fritidsbolig 7 Skader på nytt hus Enebolig 7 Huset kostet 4.5 mill. - skadene kom på 2.9 mill. Enebolig 8 Bæringen var borte Ingen fagfolk i Småbruk nærheten 9 HELPs advokat fikk leiligheten kontrollmålt og Tomannsbolig 8 Soverommet forsvant Selveierleilighet 10 innhentet flere eiendomsmegleres vurderinger Badet måtte rives Hagen ble borte Borettslagsleilighet 11 Enebolig av arealavvikets betydning for kjøpesummen. 9 Råtten terrasse Selveierleilighet 12 På bakgrunn av disse vurderingene reklamerte Skjulte gammel skade med ny overflate Borettslagsleilighet 10 Flermannsbolig full av rotter Flermannsbolig 13 kjøpers advokat til selgers eierskifteforsiing. Flott bad, så lenge det ikke ble brukt Fikk hevet kjøpet Tomannsbolig 14 Enebolig 11 Tilbakemeldinger fra noen av våre kunder 15 Kravet ble først avvist, men etter at kjøpers advokat Hus uten adkomst Enebolig varslet rettslige sitt, innhentet selgersiden 12 en egen vurdering av størrelsens betydning. Biloppstillingsplassen fulgte ikke med Tomannsbolig 13 Verdivurderingene varierte med flere hundre tusen oner. Alle var imidlertid enige om at boligen var attraktiv fordi den holdt moderne standard og hadde både heis og balkong. Prisstatistikken antydet en verdireduksjon på oner, mens én megler anslo et avvik på opp mot oner. Radon i familiebolig Enebolig 14 Kundeanbefaling 15 Partene ble ikke enige og kjøpers advokat tok ut stevning i saken. Begge sider sa ja til rettsmekling. Der ble partene enige om et avslag på oner. Kontrollmåling 30 advokattimer Alle bilder brukt i samlingen er illustrasjonsfoto. 3

3 Borettslagsleilighet (1972) Borettslagleilighet (xxx) hjemmelaget elektrisk anlegg Rettsmekling om nyere bad Horten Oslo Borettslagsleiligheten fra 1972 var totalrenovert i 2009 av tidligere eier. Etter overtakelsen oppdaget kjøperen at hvitevarene ikke kunne brukes samtidig. Det elektriske anlegget var underdimensjonert. Ikke lenge etter overtakelsen fortalte naboen at det var lekkasje fra kjøpers leilighet ned i hans kjellerbod. Naboen visste også at det tidligere hadde vært I følge egenerklæringen hadde selger selv montert nytt sanitærutstyr, mens soilrør og sluk var skiftet i regi av borettslaget. lekkasje i kjøpers leilighet, uten at dette var blitt opplyst ved salget. Til tross for at det elektriske anlegget skulle være av nyere dato, og selv om det ikke var gitt Utbedring av anlegget ville koste oner. Selgers advokat mente at kjøper nå fikk et nytt og opplysninger om elektrikerarbeid av ufaglærte, mente selgerens eierskifteforsiing at det ikke var grunnlag for å dekke hele utbedringskostnaden. Kjøperen kontaktet sin advokat i HELP, og elektriker ble rekvirert. Han fant raskt ut at det elektriske anlegget ikke var lagt opp av fagfolk og at det var brukt utstyr som ikke var godkjent. Det manglet også samsvarserklæringer for deler av anlegget. bedre anlegg med samsvarserklæringer på plass. Kjøpers advokat fastholdt at det var akkurat dette hun hadde forventning om å få ut fra hva som var opplyst. HELP rekvirerte takstmann som mente at badet var blitt utbedret svært amatørmessig. Utbedring av badet ville koste rundt oner. Selgers eierskifteforsiing avviste avet og kjøpers advokat i HELP tok ut stevning for tingretten. I tingretten kom retten til at fuktskadene skyldtes en plutselig lekkasje fra dusjkabinettet, og fant det ikke sannsynlig at fuktskaden oppsto før kjøper overtok. Kjøpers advokat i HELP anket saken til lagmannsretten. Basert på takstmannens vurdering påpekte kjøpersiden at sannsynligheten var større for at fuktskaden hadde oppstått over lang tid. Skadeomfanget i tilstøtende rom underbygget at lekkasjen hadde oppstått før leiligheten ble solgt. Etter en tid aksepterte selgers forsiingsselskap å dekke utbedringskostnadene på oner. Boligkjøperforsiingen dekket også advokattimene saken evde. 7 advokattimer Før saken skulle opp i lagmannsretten sa selgers eierskifteforsiing seg villig til å forsøke å komme til enighet i rettsmekling. Partene ble enige om et avslag på oner. Ettersom tingrettens dom måtte ankes til lagmannsretten gikk det mye tid. 140 advokattimer og mer enn oner i takstutgifter og rettsgebyr ble dekket av boligkjøperforsiingen advokattimer

4 Fritidsbolig (1978) Fritidsbolig Egeninnsatsen holdt ikke mål Strandlinjen var ikke privat, likevel Tromsø Porsgrunn Den sjarmerende hytteeiendommen var et selvbyggerprosjekt i bindingsverk, med utvendig bordkledning og saltak. Verditaksten erklærte at hytta holdt normalt god hyttestandard. Kjøperne var klar over selgers egeninnsats, men mente at hyttas tilstand var så elendig at en rekke opplysninger kjøper burde ha fått, var utelatt. Hytta gynget da de gikk over gulvene, dører og vinduer var vanskelige å lukke og åpne, og pålene som hytta sto på var skadet, skjøtet og skjeve. Taket viste seg å være et utett lappeteppe av metallplater. Trepålene hytta hvilte på var plassert i våt myrjord, hvor det ikke fantes drenering. I tillegg var avløpsrørene fra kjøkken og bad kappet rett under hyttegulvet, uten at vannet ble ledet vekk. Fritidsboligen ble markedsført med unik beliggenhet og 60 meter strandlinje. Ved salget ble det opplyst at hele tomten tilhørte hytta. Etter budaksept fikk kjøperne tilsendt kommunale opplysninger fra megleren. Da oppdaget de at en betydelig del av tomten var regulert til offentlig I kontraktsmøtet ble det avtalt at deler av kjøpesummen skulle holdes tilbake inntil friområde. Friområdet gikk tett opp mot hytta og omfattet svaberg og brygge. Etter at feilen ble oppdaget, fikk kjøper oversendt dokumenter fra selger som viste at reguleringsplanen i sin tid hadde vært omdiskutert og at naboene hadde påklaget reguleringvedtaket. Det ble innhentet flere vurderinger av hva opplysningene om friområdet ville ha å si for HELPs advokat reklamerte til selgerens eierskifteforsiing, og fikk hytta skadetaksert. Utbedringskostnadene ville i følge takstmannen komme på rundt oner. Da avet ble gjort gjeldende overfor selgers forsiingsselskap, sendte de inn sin egen takstmann. En omfattende korrespondanse ble innledet, der det var uenighet både om de faktiske utbedringskostnadene og om hvilken betydning risikoopplysningen om selgers hjemmesneing skulle ha. kjøpernes reklamasjon vedrørende de manglende opplysningene var avgjort. Kjøperne kontaktet HELP, der de hadde tegnet boligkjøperforsiing. Selgerne var tre arvinger etter hyttas opprinnelige eiere, som også kontaktet advokat. hyttas verdi. Disse sprikte fra noen hundre tusen til ca 1 million oner. Det var derfor vanskelig for partene å komme til enighet. På vegne av kjøperne ble det tatt ut stevning i saken. Begge parter aksepterte å forsøke å komme til enighet i rettsmekling. Etter at kjøpernes advokat hadde varslet at saken ville Kjøperne aksepterte til slutt et forlikstilbud på bli brakt inn for domstolene om den ikke kunne løses oner på annet vis, ble partene enige om et avslag på 27 advokat timer Det gikk med 80 advokattimer før saken ble løst. Disse 80 advokattimer oner. ble dekket gjennom boligkjøperforsiingen, i likhet med de onene i takstutgifter som saken evde. 6 7

5 Enebolig (1914) Småbruk (1962) Huset kostet 4.5 mill. - skadene kom på 2.9 mill Halden Bæringen var borte STEINKJER Prospektet besev eneboligen slik: Gjennomgående svært høy og eksklusiv standard i samtlige rom. Hele eiendommen er både inn- og utvendig renovert de siste par år. Isolasjon, kledning, vinduer, taktekking, el. anlegg og røropplegg var oppgradert. Etter overtakelsen ble stadig nye feil avdekket. I tillegg til ekte hussopp, som er evende å bli kvitt, var både tak og drenering gjort feil. Termografering avdekket at huset led av store luftlekkasjer. Huset var i sin helhet rehabilitert uten bruk av dampsperre. Bare dette ene punktet ville koste Da stua skulle pusses opp, oppdaget kjøperne råteskader i vinduene. Ved utskiftning oppdaget snekkerne at ytterveggen manglet bæring. Bærekonstruksjonen var blitt kappet av for å få plass til vinduene da huset sist ble modernisert. Ytterkledningen var lagt feil, og dette var årsaken til råteskadene som hadde oppstått. nesten oner å utbedre. Det ble stadig oppdaget nye skader, og flere fagkyndige ble engasjert. Korrespondansen med selgers forsiingsselskap ble omfattende. Kjøperne evde heving, men avet ble avvist. Flere takstrapporter senere var skader for i underkant av 3 millioner oner avdekket. HELP innhentet i alt fagkyndige rapporter for oner. Kjøperne kontaktet sin advokat i HELP. Det ble innhentet en fagkyndig vurdering av hva som måtte til for å reparere de omfattende feilene. Det måtte legges ny bærebjelke over alle vinduer, med stendere som støtte. Totalt ble arbeidene kalkulert til snaut oner. HELPs advokat evde avslag tilsvarende utbedringskostnadene fra selgers eierskifteforsiing, men det oppsto uenighet rundt hvilke kostnader som var nødvendige, hvilke kostnader som tilhørte selve skadeutbedringen, og hvilken oppussing kjøperne uansett hadde planlagt. Selv om skadene var svært omfattende og kjøperne var klare på at de ønsket å heve avtalen, måtte kjøpernes advokat i HELP ta ut stevning før selgers eierskifteforsiing gikk med på avet. Resultatet ble heving av kjøpet og en halv million i erstatning. Da hadde kjøpernes advokat brukt nesten Hevet kjøpet 100 advokattimer Etter forhandlinger inngikk kjøpernes advokat et forlik med selgers eierskifteforsiing som innebar utbetaling på oner fra selgers eierskifteforsiing for utbedring av skadene. Saken evde 18 advokattimer og takstutgifter på oner, som boligkjøperforsiingen dekket advokattimer timer. 8 9

6 Selveierleilighet Borettslagsleilighet (1929) Soverommet forsvant Badet måtte rives Oslo OSLO Tre år etter bolighandelen ønsket kjøperne å legge boligen ut for salg. I den forbindelse oppdaget megleren at ett av de to soverommene ikke var godkjent. Dette ga en betydelig reduksjon i boligens verdi. Før det ulovlige soverommet dukket opp, ble leilighetens verdi vurdert til 2.6 millioner oner. Leiligheten ble deretter markedsført og solgt med riktige forutsetninger for oner, omtrent samme kjøpesum som tre år tidligere. Kjøperne kontaktet HELP, hvor deres advokat igangsatte reklamasjonsprosessen mot selgers eierskifteforsiing. På vegne av kjøperne evde HELPs advokat avslag for mangelen ved leiligheten. Det var imidlertid vanskelig å bli enig med selgers eierskifteforsiingselskap om hvilket verditap de uriktige opplysningene hadde Hvis kjøperne hadde kjent til at leiligheten bare hadde ett soverom ved kjøpet, ville riktig kjøps ha ligget på drøyt 1.8 millioner oner, ut fra beregnet verdireduksjon og veksten i området i perioden. I så fall hadde kjøperne betalt nesten en halv million oner for mye. Ved begge salg var det like mange budgivere med i budrunden. medført. Flere forlikstilbud ble fremsatt, uten at de var i tråd med beregningene av verditapet som var gjort på forhånd. Bygården til leiligheten var fra 1929, men badet var bygget fra grunnen i 2009 av fagfolk. Kjøperen hadde derfor tillit til at badet fungerte som det skulle, men våren 2014 begynte vann å renne gjennom taket hos naboen under. Kjøperen kontaktet deretter sin advokat i HELP for å holde selger ansvarlig for det hjemforsiingen ikke dekker, selve skadeårsaken, det utette badet. For takstmannen HELPs advokat rekvirerte, ble det en omfattende jobb ettersom sluket var murt inn under badet. Konklusjonen ble at det var nødvendig å rive badet og bygge det på nytt ettersom det var gjort flere feil. Kjøperen kontaktet først hjemforsiingsselskapet sitt, og deres takstmann fastslo at naboens kjøkkeninnredningen måtte demonteres for å se skadeårsak og omfang. Følgeskader i kjøkken og stue på rundt oner ble dekket av innbohjemforsiingen. Det var blant annet blandet nye og eldre rørdeler, membranen var utett og gipsplater var satt ned i fuktig støp slik at de trakk vann opp i veggene. Utbedring av badet ble vurdert å koste oner. På vegne av kjøperen fremmet advokaten i HELP av mot selgers eierskifteforsiing, som fremsatte et svært lavt tilbud etter at deres takstmann hadde vært på befaring. Kjøpernes advokat tok ut stevning for tingretten. Dette førte til bevegelse i saken, og ikke lenge etter inngikk partene et forlik på oner advokattimer Saken evde 48 advokattimer, dekket av boligkjøperforsiingen Etter forhandlinger oppnådde partene enighet om et avslag på oner. Et nytt bad ville innebære en viss standardheving av badet som måtte skiftes ut. Takstutgiftene på oner og de 16 advokattimene saken evde ble dekket av boligkjøperforsiingen kjøperen hadde 16 advokattimer tegnet hos HELP

7 SELVEIERLEILIGHET Flermannsbolig (1954) Råtten terrasse Flermannsbolig full av rotter Kristiansund Stavanger Dagen etter overtakelsen var kjøperne i full gang med oppussing. Da gulvbelegget i stuen og soverommet innenfor ble fjernet, var sponplatene under fuktige. Terrassedekket var ikke mer enn ti år gammelt, men fukt hadde trukket inn i terrasseleiligheten. Det viste seg at fukten hadde spredd seg ned i bjelkelaget. Både isolasjon og støpt dekke var vått. Det hadde også trukket vann ned i leiligheten under. Selv om selgerens villaforsiing dekket følgeskadene i leiligheten under, gjensto likevel skader for ca oner i kjøpernes leilighet. I følge besivelsen i boligsalgsrapporten var leiligheten i normalt god stand. Det er ved befaringen registrert noen anmerkninger som går på ventilasjon av leiligheten samt forhold på baderommet. Utvendig er det noen originale konstruksjoner som må påregnes utskiftet. Kjøperne merket etter en tid vond lukt i boligen og hørte afselyder i veggene. Ved åpning ble det funnet rotter, store mengder rottekadavre og eksementer. Kjøperne kontaktet sin advokat i HELP, og en fagkyndig vurdering ble bestilt. HELPs advokat evde skadene dekket under selgerens eierskifteforsiing ettersom leiligheten ved salget fremsto med en standard som ga helt andre forventninger enn det kjøperne faktisk fikk. Selgers eierskifteforsiingsselskap mente det var gitt indikasjoner på feil ved terrassen ettersom salgsdokumentene opplyste om planavvik. Kjøpers advokat fastholdt avet og henviste til at opplysningen hadde med skjevhet å gjøre, ikke at den var utett. Det ble deretter varslet rettslige sitt. Kjøperne henvendte seg til HELP, som rekvirerte skadetakst. Takstmannen avdekket feilkonstruerte kjellervegger, som både skapte muggskader og gjorde det lett for skadedyr å komme seg inn i boligen. Blant annet var en gammel steinmur ført inn i huset og kledd med panel. Rottene kunne fritt vandre inn gjennom muren. Det viste seg at skadedyrfirmaet som ble tilkalt for å utrydde rottebestanden flere ganger var blitt tilkalt av tidligere eier. Takstmannen anslo skadekostnaden til ca oner. Saken endte med et forlik mellom partene der de ble enige om et avslag på oner. Den fagkyndige vurderingen kostet oner og ble dekket av boligkjøperforsiingen, i tillegg til de 18 advokattimene saken evde. 18 advokattimer Etter ca et år med forhandlinger der også motparten hadde hatt sin takstmann på befaring, inngikk partene et forlik på oner. Takstkostnadene i saken beløp seg til oner, og ble dekket av boligkjøperforsiingen, i likhet med 26 advokattimer de 26 advokattimene saken evde

8 Tomannsbolig (1971) Tilbakemeldinger fra noen av våre kunder Tusen takk for hyggelig samarbeid. Saksbehandler har virkelig stått på og det endte rettferdig. Flott bad, så lenge det ikke ble brukt Porsgrunn Vi har fått fullt utbytte av HELP Boligkjøperforsiing. Jeg har vært storfornøyd med hvordan jeg har blitt tatt i mot, og hvordan saken min har blitt tatt på alvor. Dette har gjort at jeg har følt meg tryggere i en situasjon som er svært ubehagelig. Boligsalgsrapporten og prospektet fortalte at badet var strippet ned og renovert av fagfolk i Kjøperen ønsket et litt større dusjkabinett. Rørleggeren som skulle gjøre jobben, oppdaget at badet ikke tilfredsstilte de tekniske avene. Det var ikke tett verken rundt sluket eller der rørgjennomføringene brøt membranen. Kjøpers advokat innhentet en fagkyndig vurdering av badet. Ifølge takstmannen var badet kun overflateoppusset i Resten var atskillig eldre. Støpejernssluket var fra byggeåret, Badet for øvrig var heller ikke forsiftsmessig bygget. Kjøperen måtte sette dusjkabinettet tilbake på plass og kontakte sin advokat i HELP. Hyggelig og hjelpsom advokat som kontaktet meg og forklarte grundig. Tusen takk for den fantastiske hjelpen og gode, raske servicen jeg fikk fra advokat Joachim Nielsen. Veldig god oppfølging, lett å få kontakt, raske svar og følelse av å bli hørt og forstått. Ikke bare rent teknisk og faglig, men også som fortvilet boligkjøper. Godt forberedt advokat til rettsaken. Han var også meget hyggelig og informerte godt underveis i saken. Rask og god behandling av Martin Rønning Kampli. Det virket som om han jobbet hele døgnet med saken vår. Imponerende! Anbefaler han og HELP videre til andre. Å ha boligkjøperforsiing er et må ha, det er lotto å kjøpe hus uten HELP Boligkjøperforsiing. Kjøpers advokat reklamerte til selgers eierskifteforsiing, og etter kort tid fikk kjøper medhold i sitt av om avslag. Takstmannen hadde kalkulert arbeidene til i underkant av oner, og partene inngikk forlik på oner. Boligkjøperforsiingen dekket naturligvis den 20 advokattimer Takk for veldig hyggelig og god oppfølging av min sak. Min opplevelse er svært bra. Hurtig respons fra dere, og god opplysning på telefon og på mail. fagkyndige rapporten med oner, i tillegg til de 20 advokattimene saken evde Flott oppfølging og grundig arbeid

9 UNNGÅ MISFORNØYDE KJØPERE Kjøpere som får problemer med skjulte feil og mangler, kan øde legge for dine fremtidige salg. Du risikerer også å måtte bruke mye tid på oppfølging av konflikter du ikke selv har skyld i. Med HELP Boligkjøperforsiing er kjøperen tatt hånd om ved en eventuell konflikt, på samme måte som selger er ivaretatt gjennom eierskifte forsiingen. HELP Forsiing er landets mest erfarne tilbyder av bolig kjøperforsiing og blant Norges ti største advokatmiljøer. Til for skjell fra våre konkurrenter har vi ikke dekningstak eller egen andel. Det er nok derfor vi har de mest fornøyde kundene.

Casesamling. Nr.1 2012

Casesamling. Nr.1 2012 Casesamling Nr.1 2012 Borettslagsleilighet Andel fellesgjeld ville øke med over 400 000 1 350 000 KRISTIANSAND INNHOLD Andel fellesgjeld ville øke med over 400 000 Borettslagsleilighet Is på taket kostet

Detaljer

Casesamling. Nr.1 2011

Casesamling. Nr.1 2011 Casesamling Nr.1 2011 Kundeanbefaling INNHOLD Kundeanbefaling Feil ved bad lang kamp for medhold selveierleilighet Alle leilighetene var like dårlige selveierleilighet Kjøper måtte fjerne ekstra rom Leilighet

Detaljer

Saker løst med help Boligkjøperforsikring

Saker løst med help Boligkjøperforsikring Saker løst med help Boligkjøperforsiing Nr.1 2013 HELP Boligkjøperforsiing gir tilgang til spesialisert advokathjelp dersom det dukker opp problemer med boligen du har kjøpt. Selgers eierskifteforsiing

Detaljer

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING Eierskifteforsikringsbrosjyre - 01/01/12 Filipstad Brygge 1, P.b. 1351 Vika, 0113 Oslo. Telefon: 24 13 17 70 Telefax: 24 13 17 97 Mail: eierskifte@protectorforsikring.no. Web: www.protectorforsikring.no

Detaljer

Saker løst med HELP Boligkjøperforsikring. Nr. 3 2013

Saker løst med HELP Boligkjøperforsikring. Nr. 3 2013 Saker løst med HELP Boligkjøperforsiing Nr. 3 2013 INNHOLD Totalrenovert, totalt uten isolasjon Bore Ny leilighet endte i lagmannsretten Unik, moderne Borettslagsleilighet og storslått 3 Badevannet flommet

Detaljer

HELP Boligkjøperforsikring. Sikrer deg et trygt boligkjøp

HELP Boligkjøperforsikring. Sikrer deg et trygt boligkjøp HELP Boligkjøperforsiing Sier deg et trygt boligkjøp Gjeldende fra 01.07.2013 Innhold s. 4 Hva er boligkjøperforsiing? s. 5 Hva betyr det for deg som kjøper at selger har eierskifteforsiing? s. 6 Dekning

Detaljer

HELP Boligkjøperforsikring

HELP Boligkjøperforsikring An ARAG company HELP Boligkjøperforsiing Sier deg et trygt boligkjøp Gjeldende fra 01.01.2014 Innhold s. 4 Hva er boligkjøperforsiing? s. 5 Hva betyr det for deg som kjøper at selger har eierskifteforsiing?

Detaljer

alt du vil vite om eierskifteforsikring

alt du vil vite om eierskifteforsikring alt du vil vite om eierskifteforsikring Innhold 5 6 9 10 12 15 16 19 20 23 27 Hva er eierskifteforsikring? Eierskifteforsikring for deg som skal selge bolig Brukt bolig Hva er forventet levetid? Andelsleilighet

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-234 21.6.2010 ACE European Group Limited Kjøperforsikring Lekkasje bad, råteskader, sprekk i grunnmur avvik fra forventbar stand. Hus fra 1964 solgt som

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE - 112 22.12.08

KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE - 112 22.12.08 KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE - 112 22.12.08 Saken omhandler: Fukt- og råteskader i vegger og i bærende konstruksjoner. Selgers rettingsadgang etter avhl. 4-10. Eiendom oppført i 1965,

Detaljer

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING Innhold 5 6 9 10 12 15 16 19 20 23 27 Hva er eierskifteforsikring? Eierskifteforsikring for deg som skal selge bolig Brukt bolig Hva er forventet levetid? Andelsleilighet

Detaljer

HELP Boligkjøperforsikring. Sikrer deg et trygt boligkjøp

HELP Boligkjøperforsikring. Sikrer deg et trygt boligkjøp HELP Boligkjøperforsiing Sier deg et trygt boligkjøp Gjeldende fra 01.01.2013 Innhold s. 4 Hva er boligkjøperforsiing? s. 5 Hva betyr det for deg som kjøper at selger har eierskifteforsiing? s. 6 Dekning

Detaljer

HELP Boligkjøperforsikring. Sikrer deg et trygt boligkjøp

HELP Boligkjøperforsikring. Sikrer deg et trygt boligkjøp HELP Boligkjøperforsiing Sier deg et trygt boligkjøp Gjeldende fra 01.01.2013 Innhold s. 4 Hva er boligkjøperforsiing? s. 5 Hva betyr det for deg som kjøper at selger har eierskifteforsiing? s. 6 Dekning

Detaljer

TRYGGHET FOR KJØPER: BOLIGKJØPERFORSIKRING Med Boligkjøperforsikring blir boligkjøpet tryggere.

TRYGGHET FOR KJØPER: BOLIGKJØPERFORSIKRING Med Boligkjøperforsikring blir boligkjøpet tryggere. TRYGGHET FOR KJØPER: BOLIGKJØPERFORSIKRING Med Boligkjøperforsikring blir boligkjøpet tryggere. INNHOLD: Hva er Boligkjøperforsikring? Eksempler på løste saker HELP Forsikring Hva betyr Boligkjøperforsikring

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4552 10.2.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4552 10.2.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4552 10.2.2003 EIERSKIFTE Borebilleangrep i bjelkelag avh.l. 3-9. Ved kjøpekontrakt av 28.4.00 kjøpte kjøper en enebolig for kr 2,1 mill med overtagelse 1.7.00. Eiendommen

Detaljer

ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp.

ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp. ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp. Drømmeboligen eller? Det er mye penger som står på spill når man skal kjøpe drømmeboligen. Derfor er det viktig

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2015-350 30.9.2015 International Insurance Company of Hannover Limited Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Deler av opparbeidet tomt

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2015-166 4.5.2015 AmTrust International Underwriters Ltd. Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Flere forhold drenering båtplass avhl.

Detaljer

SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE

SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE eiendom SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE EIERSKIFTEFORSIKRING - NØKKELEN TIL EN TRYGG BOLIGHANDEL -1105_Norwegian_Broker_eierskifteforsikring_SELGER.indd 1 07.04.15 09:40

Detaljer

SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE

SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE eiendom SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE - NØKKELEN TIL EN TRYGG BOLIGHANDEL KLAGESAKER FRA BOLIGKJØPERE DE SISTE ÅRENE 25% 20% X 15% HVORFOR HA? Som selger av bolig, uansett

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2015-070 4.2.2015 AmTrust International Underwriters Ltd. Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Ufagmessig belegningsstein og støttemur

Detaljer

SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE

SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE eiendom SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE EIERSKIFTEFORSIKRING - NØKKELEN TIL EN TRYGG BOLIGHANDEL HVORFOR HA EIERSKIFTEFORSIKRING? Som selger av bolig, uansett boligtype,

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Nr. 4/2014 Bladet utgis av GARANTI Alta

GARANTI BOLIGAVIS. Nr. 4/2014 Bladet utgis av GARANTI Alta GARANTI BOLIGAVIS Nr. 4/2014 Bladet utgis av GARANTI Alta Gakorisletta Borettslag Prisant. 1 260 000 P-Rom 51 m2 Denne leiligheten er perfekt for både unge førstegangs-etablerere og eldre, som ikke trenger

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Eierskifte

Forsikringsklagenemnda Eierskifte Forsikringsklagenemnda Eierskifte Uttalelse FKN-2011-016 17.1.2011 Anticimex Forsikring NUF Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Uriktig opplysning om at membran var lagt av fagfolk

Detaljer

Protokoll i sak 720/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14

Protokoll i sak 720/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14 Protokoll i sak 720/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Reklamasjon på skade på dørkarm ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Det er ikke fremlagt noen kontrakt mellom

Detaljer

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING BOLIGKJØPERFORSIKRING FORSIKRING ER LIKE VIKTIG NÅR DU KJØPER BOLIG SOM NÅR DU SELGER BOLIGKJØPERFORSIKRING HVA ER DET? Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen man gjør i

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-120 22.4.2010 If Skadeforsikring AS Kombinert Fukskader i garasje dekningsmessig følgeskade eller oppstått før tegning? Sikrede tegnet bygningsforsikring

Detaljer

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING BOLIGKJØPERFORSIKRING FORSIKRING ER LIKE VIKTIG NÅR DU KJØPER BOLIG SOM NÅR DU SELGER BOLIGKJØPERFORSIKRING HVA ER DET? Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen man gjør i

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Konfliktnivået ved bolighandel

Konfliktnivået ved bolighandel Konfliktnivået ved bolighandel Nr. 6 2016 Oktober 2016 Innledning Norge er blant landene i Europa hvor det er mest vanlig å eie sin egen bolig og 84 prosent av befolkningen her til lands eier boligen sin

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7556 12.12.2008 ACE European Group Limited EIERSKIFTE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7556 12.12.2008 ACE European Group Limited EIERSKIFTE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7556 12.12.2008 ACE European Group Limited EIERSKIFTE Skifte av tak i bygård passivitet avh.l. 3-9 og 4-19. Leilighet oppført i 1916, senere totaloppusset, ble overdratt

Detaljer

Forsikringsklagekontoret

Forsikringsklagekontoret FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5005 26.1.2004 EIERSKIFTE Motfall og fukt på bad drenering - skadedyr avh.l. 3-1, 3-8 og 3-9. Eiendom bygget i 1800, restaurert rundt 2000, overdratt for kr 920.000.

Detaljer

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING BOLIGKJØPERFORSIKRING FORSIKRING ER LIKE VIKTIG NÅR DU KJØPER BOLIG SOM NÅR DU SELGER Boligkjøperforsikring hva er det? Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen man gjør i

Detaljer

ENEBOLIG MED POTENSIAL & SOLRIK HAGE - KVADRATUREN

ENEBOLIG MED POTENSIAL & SOLRIK HAGE - KVADRATUREN ENEBOLIG MED POTENSIAL & SOLRIK HAGE - KVADRATUREN Kirkegata 38 Prisantydning: kr. 2.790.000.- + 2,5 % omk. til staten BRA: 116 kvm. Kirkegata 38 Byggeår: 1811 Tomt: 154 m² eiertomt Totalt BRA: 116 m²,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3978 12.11.2001 EIERSKIFTE Fukt- og råteskader - avh.l. 3-9, jfr. 3-7. Den 8.3.99 ble kjøpekontrakt for den aktuelle eiendommen undertegnet. Eiendommen var overdratt

Detaljer

''Flatholmen'' - idyllisk perle i skjærgården

''Flatholmen'' - idyllisk perle i skjærgården ''Flatholmen'' - idyllisk perle i skjærgården Flatholmen Prisantydning: kr. 8.000.000.- + ca. 2,6% omk. til Staten BRA: 58 m² Flatholmen Byggeår: 1964 Tomt: Ca. 26000 m² eiertomt Totalt hytte BRA: 58 m²,

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING BOLIGKJØPERFORSIKRING FORSIKRING ER LIKE VIKTIG NÅR DU KJØPER BOLIG SOM NÅR DU SELGER Boligkjøperforsikring hva er det? Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen man gjør i

Detaljer

SALG AV KOMMUNAL BOLIGER. Haugaveien 20 A og Haugaveien 20 B. Vedlegg: Bilder Orientering om eiendommen Tegninger Tilbudsprosedyre/ tilbudsskriv

SALG AV KOMMUNAL BOLIGER. Haugaveien 20 A og Haugaveien 20 B. Vedlegg: Bilder Orientering om eiendommen Tegninger Tilbudsprosedyre/ tilbudsskriv SALG AV KOMMUNAL BOLIGER Haugaveien 20 A og Haugaveien 20 B Vedlegg: Bilder Orientering om eiendommen Tegninger Tilbudsprosedyre/ tilbudsskriv Haugaveien 20A Sokkel stue Bad/Sokkel Stue 2. etg Stue 2.etg

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2014-423 30.9.2014 International Insurance Company of Hannover Limited Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Mangelfull rydding utenfor

Detaljer

Når du tenker litt framover

Når du tenker litt framover www.ishavstakst.no Når du tenker litt framover Taksering av leiligheter, eneboliger, fritidseiendommer, mindre landbrukseiendommer og næringseiendommer, samt skadetakst Taksering - å sette to streker under

Detaljer

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård Norsk Bygningsvern AS Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf. 47807744 www.norskbygningsvern.no post@norskbygningsvern.no Fluberg prestegård Beskrivelse med forslag til tiltak Oppdrag Norsk Bygningsvern

Detaljer

KUN EN EKTE GARANTI GIR DEG TRYGGHET PÅ BADET! 10 års GARANTI - tett bad uten tillegg i prisen!

KUN EN EKTE GARANTI GIR DEG TRYGGHET PÅ BADET! 10 års GARANTI - tett bad uten tillegg i prisen! KUN EN EKTE GARANTI GIR DEG TRYGGHET PÅ BADET! 10 års GARANTI - tett bad uten tillegg i prisen! DET ER KUN BADEMILJØ SOM TILBYR DEG 10 ÅRS GARANTI - TETT BAD! Det å bygge nytt, eller totalrehabilitere

Detaljer

7 viktige regler om reklamasjon ved boligkjøp

7 viktige regler om reklamasjon ved boligkjøp 7 viktige regler om reklamasjon ved boligkjøp Det kan oppstilles 7 viktige regler for reklamasjon på mangel, ved kjøp av brukt bolig. Av advokat Trond Wåland trond@advokatsylte.no Noen regler er viktigere

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Gnr 201: Bnr 120 (snr: 6) 1504 ÅLESUND KOMMUNE Selveierleilighet. Borgundvegen 58, 6007 ÅLESUND

VERDI- OG LÅNETAKST. Gnr 201: Bnr 120 (snr: 6) 1504 ÅLESUND KOMMUNE Selveierleilighet. Borgundvegen 58, 6007 ÅLESUND VERDI- OG LÅNETAKST Betegnelse: Selveierleilighet. MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR AREAL, P-ROM: m² m² m² 0 m² 1 600 000 LÅNEVERDI: KR Leilighet: Utebod: BRUKSAREAL (BRA): 1 450 000 Utført av autorisert

Detaljer

Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015

Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015 Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015 Usbl teknisk avdeling Lars Iddeng og Trond Hagen Usbl har lang erfaring i rådgiving og prosjektog byggeledelse vedr. våtrom og rørutskifting

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 38: Bnr 2693 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Sandalssvingen 5, 4022 Stavanger Dato befaring: 10.06.2014 Utskriftsdato: 11.06.2014 Oppdrag

Detaljer

a REKKEHUS TORØD Strandåsveien 1 C, 3135 Torød, P-ROM/BRA: 111 kvm/132 kvm - PEN LEILIGHET MED SOLRIK BELIGGENHET NÆR SJØEN PRISANTYDNING:

a REKKEHUS TORØD Strandåsveien 1 C, 3135 Torød, P-ROM/BRA: 111 kvm/132 kvm - PEN LEILIGHET MED SOLRIK BELIGGENHET NÆR SJØEN PRISANTYDNING: a REKKEHUS TORØD Strandåsveien 1 C, 3135 Torød, P-ROM/BRA: 111 kvm/132 kvm - PEN LEILIGHET MED SOLRIK BELIGGENHET NÆR SJØEN PRISANTYDNING: 2.090.000,- Boligen selges privat uten megler Oppgjør via oppgjørsadvokat

Detaljer

kr. 1 200 000,- + omk

kr. 1 200 000,- + omk Oslo Dyretråkket 29, 1251 Oslo Prisant.: kr. 1 200 000,- + omk Verditakst: kr. 1 300 000,- Eierform: Andel/borettslag BRA/P-rom: 58 m 2 /55 m 2 Felleskostnader: kr. 4 660,- Fellesgjeld: kr. 193 394,- 1

Detaljer

BOLIGKJØPERKURS. Espen Fuglesang Fagkonsulent NITO Takst Service AS

BOLIGKJØPERKURS. Espen Fuglesang Fagkonsulent NITO Takst Service AS BOLIGKJØPERKURS Espen Fuglesang Fagkonsulent NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Et selskap heleid av NITO Etablert som takstorganisasjon i 1991, som AS i 2004. Fire ansatte på heltid. Administrerer

Detaljer

Eiganes ENEBOLIG. Ærverdig ''Eiganesvilla'' Oppdragsnr.: 713415. En handel du skal leve med

Eiganes ENEBOLIG. Ærverdig ''Eiganesvilla'' Oppdragsnr.: 713415. En handel du skal leve med Eiganes ENEBOLIG Ærverdig ''Eiganesvilla'' Oppdragsnr.: 713415 En handel du skal leve med Sjarm, historie og beliggenhet En sjelden mulighet til å sikre seg en skikkelig Eiganesvilla. En storslagen bolig,

Detaljer

Protokoll i sak 857/2016. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 857/2016. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 857/2016 for Boligtvistnemnda 11.11.2016 Saken gjelder: Reklamasjon på museinntrengning og krav om utbedring av tetting. ------------------------------------------------------------------------

Detaljer

finn.no - Norges største markedsplass. Annonser for kjøp og salg av nytt og brukt, eller ledige stillinger.

finn.no - Norges største markedsplass. Annonser for kjøp og salg av nytt og brukt, eller ledige stillinger. finn.no - Norges største markedsplass. Annonser for kjøp og salg av nytt og brukt, eller ledige stillinger. http://www.finn.no/finn/realestate/object?id=4302868&sid=220554410137805&pos=9&rub=10 Page 1

Detaljer

FJELLHUS VAULDALEN, RIKSGRENSEN PRISIDE 590 000,-

FJELLHUS VAULDALEN, RIKSGRENSEN PRISIDE 590 000,- FJELLHUS VAULDALEN, RIKSGRENSEN PRISIDE 590 000,- ANSVARLIG MEGLER Advokat John Jonassen OPPDRAGSNUMMER 104/09 EIENDOM Gnr 95, bnr 1, snr 48, Røros kommune. Vauldalen, Riksgrensen EIER Lars Østby Garasje

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE Klagenemnda For Eierskifteforsikring (KFE) bemerker:

KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE Klagenemnda For Eierskifteforsikring (KFE) bemerker: KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE 517 11.4.2016 Saken omhandler: Råteskader i bærende konstruksjoner. Avhendingsloven 3-7og 3-9, 2.pkt. Våningshus m/driftsbygning oppført i 1865, ble i

Detaljer

Grendehusvegen, 1929 Auli

Grendehusvegen, 1929 Auli Grendehusvegen, 1929 Auli Nybygg, Borettslag. 2 mannsboliger i flotte omgivelser, innflyttningsklare. BTA 151 kvm inkl. Utebod, terrasse BRA 123 kvm Primærareal 96,9 kvm Innskudd: fra 590 000,- Felleskostnader

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2012-118 22.3.2012 Protector Forsikring ASA Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Virksomhet i nærområdet selger kunnskap? - terrasse

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6051 13.3.2006 ACE EIERSKIFTE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6051 13.3.2006 ACE EIERSKIFTE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6051 13.3.2006 ACE EIERSKIFTE Feil informasjon om oppgradert elektrisk anlegg avh.l. 3-9 og 4-19. Ved kjøpekontrakt av 14.8.03 ervervet kjøper en tre roms aksjeleilighet

Detaljer

Protokoll i sak 833/2015. for. Boligtvistnemnda 15.03.2016

Protokoll i sak 833/2015. for. Boligtvistnemnda 15.03.2016 Protokoll i sak 833/2015 for Boligtvistnemnda 15.03.2016 Saken gjelder: Svikt og knirk i bjelkelag i stue, lydtransmisjon mellom leiligheter og krav om utbedring av reklamerte mangler. 1. Sakens faktiske

Detaljer

Årets 5 viktigste nyheter om fukt og fuktskader

Årets 5 viktigste nyheter om fukt og fuktskader Sverre Holøs, Årets 5 viktigste nyheter om fukt og fuktskader Nasjonalt Fuktseminar 2014 1 Viktige saker som ikke nådde helt opp: 2 Så over til de 5 viktigste sakene 3 Juryen (dvs. jeg!) mener at denne

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

WEB-kurs i vannskadehåndtering Fagsjef Johan Mattsson Johan Mattsson

WEB-kurs i vannskadehåndtering Fagsjef Johan Mattsson Johan Mattsson WEB-kurs i vannskadehåndtering Fagsjef Johan Mattsson Johan Mattsson Fagsjef i Mycoteam as Innhold Bakgrunn Prosedyrer Registrering Kartlegging Fuktmåling Muggsoppundersøkelse Utbedring Etterkontroll Dokumentasjon

Detaljer

Protokoll i sak 702/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13

Protokoll i sak 702/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13 Protokoll i sak 702/2013 for Boligtvistnemnda 05.11.13 Saken gjelder: Reklamasjon råteskade i gesims, og feil brukt vindtettplate på vegger ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2012-031 27.1.2012 Protector Forsikring ASA Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Sokkelleilighet, terrasse, bad, kjøkken og elektrisk

Detaljer

Byggeår Når kjøpte du boligen? Hvor lenge har du bodd i boligen? Har du bodd i boligen siste 12 mnd.?

Byggeår Når kjøpte du boligen? Hvor lenge har du bodd i boligen? Har du bodd i boligen siste 12 mnd.? EGENERKLÆRINGSSKJEMA TIL ORIENTERING: Skjemaet vil være en del av salgsoppgaven og vil bli benyttet uavhengig av om det tegnes eierskifteforsikring eller ikke. Vennligst benytt blokkbokstaver ved utfylling.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 11: Bnr 297 Andre oppl.: Andelsnr: 519 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Oscar Mathisensgate 11, 4021 STAVANGER Dato befaring: 05.10.2015

Detaljer

Protokoll i sak 627/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12

Protokoll i sak 627/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12 Protokoll i sak 627/2011 for Boligtvistnemnda 24.04.12 Saken gjelder: Krav om prisavslag for arealtap - bolig ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Entreprenøren markedsfører et

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2014-290 11.6.2014 Protector Forsikring ASA Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Flere forhold opplyst om ufaglærte arbeider avhl.

Detaljer

1/6. Forlengelse av notat datert 16.06.2006 utarbeidet av Kristin Caroline Nilsen.

1/6. Forlengelse av notat datert 16.06.2006 utarbeidet av Kristin Caroline Nilsen. 1/6 A-112146 VEIEN TIL RIKTIG UTFØRTE BYGG Vedlegg 5 DATO: 23.01.2007 NOTAT O-1 EIERSKIFTEFORSIKRING OG BOLIGKJØPERFORSIKRING Forlengelse av notat datert 16.06.2006 utarbeidet av Kristin Caroline Nilsen.

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

Takst/verdivurdering over. Øvrebø, gnr 49, bnr 4. Tørdal i Drangedal kommune

Takst/verdivurdering over. Øvrebø, gnr 49, bnr 4. Tørdal i Drangedal kommune Takst/verdivurdering over Øvrebø, gnr 49, bnr 4 Tørdal i Drangedal kommune Forutsetninger. Rapporten er utferdiget av en uavhengig byggmester/takstmann som har praktisert som byggmester siden 1976 og takstmann/konsulent

Detaljer

- Boligsalgsrapport, verditakst, tilstand og arealmåling. - Skadetakst, forhåndstakst, innbo mm. - Administrasjon

- Boligsalgsrapport, verditakst, tilstand og arealmåling. - Skadetakst, forhåndstakst, innbo mm. - Administrasjon Takst Team AS 30 års erfaring innen taksering Kontor i Stavanger, Jørpeland og Karmøy Bred erfaring fra taksering av fast eiendom, bl.a.: boligsalgsrapporter, verdivurderinger av hus, hytter og leiligheter

Detaljer

MODERNE LEILIGHET MED 3 SOVEROM I ET ATTRAKTIVT OMRÅDE- UMØBLERT

MODERNE LEILIGHET MED 3 SOVEROM I ET ATTRAKTIVT OMRÅDE- UMØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SANDNES NIKKELVEIEN 18, LEIL 504, 4313 SANDNES MODERNE LEILIGHET MED 3 SOVEROM I ET ATTRAKTIVT OMRÅDE- UMØBLERT LEIEPRIS: KR. 13 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.03.2016 AREAL/ROM:

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2014-313 26.6.2014 AmTrust International Underwriters Ltd. Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Flere forhold tildekket el-anlegg/branntilløp

Detaljer

BAKKELY» Steinland Øksnes

BAKKELY» Steinland Øksnes BAKKELY» Steinland Øksnes BAKKELY» Steinland Øksnes Enebolig med utleie beliggende ca 10 km / 10 min fra Myre sentrum og ca 28 km / 25 min fra Sortland. 1 etasje: gang, bad, 2 soverom, kjøkken og stue

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Dok. ref. Dato: 06/1340-23/LDO-312//RLI 22.05.2007 WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage

Detaljer

RATVIKA BYGGETRINN II

RATVIKA BYGGETRINN II RATVIKA BYGGETRINN II 12 selveierleiligheter u/oppførelse - BTA 70,5 m2 Vestvendt veranda/terrasse og carport Adresse: Ratvika, 6015 Ålesund Bta./Bra./Boa.: 70,5 m2 / 60,1 m2 / 58,0 m2 Antall soverom:

Detaljer

Protokoll i sak 730/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14

Protokoll i sak 730/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14 Protokoll i sak 730/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Reklamasjon på mangelfull leveranse knyttet til tørkenisje i bad ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Entreprenøren

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Frank Feldt Wielsgaardsvei 7 1654 Sellebakk Tlf. 69323590 Verdi- og lånetakst over Fritidseiendom. Hytte nr. 2040, Papperhavn. 1684 VESTERØY Gårdsnr. 48 Bruksnr. 15 HVALER KOMMUNE Utført av: Takstøkonom

Detaljer

LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM

LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM FRITIDSBOLIG. VOLL 8920 SØMNA Kontaktperson: Anita Hartviksen Ravn tlf: 907 60 661 e-post: anitahravn@outlook.com Kommune nr: 1812 Område: Dalbotn Gnr. 62 Bnr.15 Bruksareal:

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6431 4.12.2006 ACE EIERSKIFTE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6431 4.12.2006 ACE EIERSKIFTE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6431 4.12.2006 ACE EIERSKIFTE Defekt vannpumpe og stokkmaur oppdaget kort tid etter overtakelse avh.l. 3-7 og 3-9. Et hus bygget omkring 1956, med påbygd bad og inngangsparti

Detaljer

RIKTIG RESTAURERING AKERSHUS - RRA

RIKTIG RESTAURERING AKERSHUS - RRA RIKTIG RESTAURERING AKERSHUS - RRA Drøbak, 04.08.2014 Befaring med tilstandsvurdering /registrering. Eiendommen Bråtan. Gnr. 58, Bnr. 161 i Frogn Kommune. Adresse: Fagerstrandveien 276, 1455 Nordre Frogn

Detaljer

Erfaringer fra saker Boligtvistnemnda

Erfaringer fra saker Boligtvistnemnda Erfaringer fra saker Boligtvistnemnda Oslo 4. november 2015 Sekretariatsleder Svein Gloslie Boligprodusentenes Forening Gjengangere Parkett - undergulv Byggetid dagmulkt Endringer rett til Tilleggsbetaling

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2011-316 24.6.2011 AmTrust International Underwriters Ltd. Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Fukt og skadedyr avh.l. 3-7, 3-8,

Detaljer

PROSPEKT LEILIGHET I VENGENGÅRDEN I MÅLØY

PROSPEKT LEILIGHET I VENGENGÅRDEN I MÅLØY PROSPEKT FOR LEILIGHET I VENGENGÅRDEN I MÅLØY Adresse: Gate 1, nr. 104, 6700 Måløy. ****** EIENDOM: Gbnr. 116/17, seksjon nr. 3 i Vågsøy: Leilighet i Sameiet Vengengården: 3-roms leilighet i 2. etg. (Totalt

Detaljer

Protokoll i sak 828/2015. for. Boligtvistnemnda 15.03.2016

Protokoll i sak 828/2015. for. Boligtvistnemnda 15.03.2016 Protokoll i sak 828/2015 for Boligtvistnemnda 15.03.2016 Saken gjelder: Krav om kompensasjon for entreprenørens uriktige informasjon om antall rom (2 rom eller 3 rom) i forbindelse med kjøp av leilighet.

Detaljer

Alf Inge Fjelde. A1 SkadedyrSenteret (statsgodkjent i 2004)

Alf Inge Fjelde. A1 SkadedyrSenteret (statsgodkjent i 2004) A1 SkadedyrSenteret (statsgodkjent i 2004) Alf Inge Fjelde Skadedyr og sopp spesialist utdannet tømrer kalkulatør. Spesialfelt: Sopp og råte skadeutbedring etter rotter og mus i bygninger fuktskader bygg

Detaljer

Oslo Gnr. / Bnr.: Nybygget år: 2010 Befaringsdato / Takstdato / Revidert: 04.06.2010 06.06.2010

Oslo Gnr. / Bnr.: Nybygget år: 2010 Befaringsdato / Takstdato / Revidert: 04.06.2010 06.06.2010 ... Taksering av Bolig og Næringsbygg Skadetakst og Skjønn Byggeplasskontroll Kvalitetssikring Befaringsprotokoll fra overtakelse ------------, Oslo Generelle opplysninger: Oppdragsgiver: Eiendommens adresse:

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

Øvre Workinnmarka Eierseksjonssameie (ØWE) Reklamasjoner pr 15. januar 2012 (Ferdigstillelse desember 2008) Revisjon 13. mars 2013

Øvre Workinnmarka Eierseksjonssameie (ØWE) Reklamasjoner pr 15. januar 2012 (Ferdigstillelse desember 2008) Revisjon 13. mars 2013 Øvre Workinnmarka Eierseksjonssameie (ØWE) er pr 15. januar 2012 (Ferdigstillelse desember 2008) Revisjon 13. mars 2013 Pkt. 1 Balkongdør Draugen 163 Sjekk balkongdør, byttes eller remonteres. Balkongdør

Detaljer