FAGSKOLESTATISTIKK. Écoles professionnelles NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI , og KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAGSKOLESTATISTIKK. Écoles professionnelles NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. 74. 1 947 48, 1 948 49 og 1 949-50 KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET"

Transkript

1

2

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. FAGSKOLESTATISTIKK, g -0 Écles prfessinnelles UTGITT AV KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET OSLO KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.

4 .APBEIDERNES ARTIETRYKKERL OSLO

5 Innhld. Table des matières: S. P. Statens teknlgiske institutt, Osl Institut Technlgique de l'etat De tekniske skler i Osl, Bergen, Trndheim g Hrten: Lærertallet Elevtallet Inntekter g utgifter Bergsklen, Kngsberg De tekniske fagskler: Skiensfjrdens tekniske fagskle, Prsgrunn - Sørlandets tekniske fagskle. - Bergen tekniske fagskle - De elementcertekniske skler: Osl elementcertekniske skle - Stavanger elementcertekniske dagskle Håndverks- g kunstindustriskler: Håndverks- g kunstindustrisklen i Osl Bergen kunsthåndverksskle - Les écles techniques d'osl, Bergen, Trndheim et Hrten: Nmbre des prfesseurs Nmbre des élèves Le budget L'ecle des Mines, Kngsberg. Les écles d'apprantissage pur des techniques: L'écle d'apprantissage pur des techniques à, Skiensfjrden, Prsgrunn - L'écle d'apprantissage pur des techniques à Sørlandet - L'écle d'apprantissage pur des techniques à. Bergen - Les écles technique élémentaire: L'écle technique élémentaire Osl - L'écle technique élémentaire it Stavanger Les écles d'arts et metiers: L'écle d'arts et métiers et 0 - L'écle d'arts et métiers à Bergen Lærlingeskler: Elevtallet - Prsentvis frammøte Avgangseksamen Lærertallet Inntekter g utgifter - Elevenes yrke - Verkstedskler - Kvinnelige industri- g husf lidsskler - Ateliers-écles et les curs préparatires: Nmbre des élèves - Présence des éléves Examen de srtie - Nmbre des prfesseurs Le budget - Psitin des élèves - Les écles spéciales des apprentis- Les écles d'industrie et de travaux manuels pur femmes -

6

7 Statens teknlgiske institutt. Opprettet i. Instituttet har til frmål å spre kunnskaper m nye arbeidsmetder, verktøy, arbeidsg driftsmaskiner fr håndverk, mindre industri, landbruk, fiskeri m. v. Dette søkes fremmet ved frsøksvirksmhet, undervisning i krte kurser, utarbeidelse av faglitteratur, avhldelse av utstillinger g knsulentvirksmhet. Ar 0 Kurser Dagkurser Antall Ordinære kurser kursenes varighet I- uker Kurser Kveldskurser Antall Deltagere Deltagere Gj.- snittealder snittstagere alder Kurser Sum Brevfrkurser Kurser Antall Deltagere Inntekter. Ar Statstilsktt Kmmunetilsktt Kursusavgifter Andre inntekter Sum Kr. Kr. Kr. Kr. Kr ' Utgifter. AT Faste lønner Kurser Nyanskaf-. felser Andre ) utgifter Sum Kr. Kr. Kr. Kr. Kr ) Heri ikke medtatt mkstninger med driften av bake- g mellabratriet, sm betales av Statens krnfrretning.

8 De tekniske skler i Osl, Bergen, Trndheim g Hrten. Antall lærere. Skler Overlærere ) I alt I alt Timelærere Overlærere Timelærere Overlærere ) Timelærere I alt Osl 0 0 Bergen 0 0 Trndheim 0 Hrten ) Og avdelingsfrstandere, men ikke rektr. Elevtall et Skler Søkere Arskursus I. I. I alt Søkere Årskursus I.. I alt Søkere Årskursus I. I. I alt Osl 0 Bergen 0 Trndheim Hrten ) ) 0 0 ) 0 0 ) ) ) Tilsammen Herav kvinner 0 ) Medtatt tall fr årskurs, bedriftslinjen. Bergsklen, Kngsberg. Opprettet. Er en -årig praktisk g teretisk skle til utdannelse av stigere g frmenn ved bergverk g anlegg. Inntekter Utgifter År Antall lærere Antall elever Undervisningstid Statstilsktt Andre tilsktt I alt Lønner Andre utgifter I alt Kr. Kr Kr. Kr. Kr. Kr. 0 Elever tas pp bare hvert annet år.

9 ) - <, CI) >:,. ri -U <.- - ) z : j Ut Ut ut c0 ut c0 c c\cd CN CA O Cl \r, \sd \SD ut CA CD 0 C C> C> 0 Cl,C C\ - r-i C I CD 0 0 CO 00 ON I-. CZ, CO CO C - CO CA CA M M r-i TT.' CT I CO CT ON ON CO CO Ct CA CA r-i r-i t 0 'EP < C 0 Ot IL".. CT in c in.0 c. t i. C> 0 Cq C:> c C lit C r. CA r-i r-i Pi) cn a c's I 0 (;) CO N N 00 0 \CD Ot c C> CO r-i t--,t0 pi CO CA CA CT. CO r. r. (0 \C \CD CI Lr In CT '? CA LC CY (I). Eis CI) <!,) )). A r-i CA,r0 C, CT 0 CA 0, N CT. In r. Of'D CO Cl r-i rd vd CO \CD c0 CA < \.0 C r-i \sd LP, lit I CA Cl,C0 C) CN Cl Cl Cl r. ON r-i ON ON t- cc C-- C-- j VD CA C> \CD Lt" cc Crt - c) y0 ct., C CN $.. : : E : *. ed ii : " p.w.., 0 0 cu ci) a) TS cu ai ::.-, ri) a., te,,.., ô., O. mi OE Z in... : : E 0 0 Lg -, OrE-IM

10 De tekniske fagskler.. Skiensfjrdens tekniske fagskle, Prsgrunn. Sklen er -årig. Antall lærere Antall elever Elevene frdelt etter hjemstavn Elevenes gj.snittsalder ) Ar E' ehtl Iste klassene nen klassene Mask. I Elektr.- avd. tek. avd. g,, c c`,) By Land - ) _ - ) ) ) Elevenes tidligere utdanning (Iste klasse). Ar E V. c( -, Teri Mek. eller elektrtekn. praksis Tekn. E kveldsk.. -zi.0 -; (. E.`,.; gjj V, t 0. ;. Ca Eksamen I-årig tilleggsklasse I alt ) En verlærerstilling ubesatt i -. ) faste lærere g timelærere. ) faste lærere g i timelærere. ) faste lærere g timelærere. ) Ved pptaking i klassene.

11 . Srlandets tekniske fagskle. (TOnnevlds Legatskle). Sklen er t-årig. I elevtallet er tatt med både g klasse. Ingen jenter. Ar søkere I alt elever i skleåret Herav fra sklekmmunen Elevenes gjennmsnittsalder ) lærere Kursets varighet måneder ) ) i teretiske, i praktiske fag.. Bergen tekniske fagskle. lærere i årene -, -, -0: faste lærere, timelærere g lærere i teretiske fag. Elevenes gjennmsnittsalder: -. år, -. år, -0. år. Elever ved sklens verkstedskle fr maskinaspiranter er ikke medtatt i denne tabell. Elevtallet Ar c%). esi.> Iste klasse T. g nen klasse " E- g..t Elever sm etter a-årig kursus har frlatt sklen med avgangsvitnesbyrd rti g ' :, E ' E - FA ') 0 ) i bilavdelingen.

12 (/),? c (r) E c c E, ' (I) :) '.E t m c Ln CA CD,C CA COciCA Cet C t CY),C Cset CO Cet C'et C C CO Cq r Lt In 00 ON ci co ci C rrrl 0 CD C) CO -0 ', t`f, r-. CeD 0 CT C CY'D CO M LID CT CT M CA M CT Ci \C M M 00 CT cc ci CT, t tl) E cf) c Lit E g E Eg - Ct,,D CA 00 CT CA cc CIN cc CO C CO., CO CT In CT\ CT 0, In,c,C),.C.D Ci c m,f ci LE) 0 LP, t-- ci- tor\ CT VD CO in C CY'D,C) C-- LO 0 CT CA, d " 00 CC G),f) Le't Cetc C ), s ci C \I CA cc Cet 00 r. rr. 0 in arz ;. C* 0 C/) a') c,, CO r-i CO C\ r. CO CA 0 I C- C) T. 0 j LnM Cn M r-i.. CO CA 00 c CY'D CA cit fli 0,0 CO \.0 CO I - CA CV Ci Ln ci 00 c., telf) (;) ci CO Lt 00 N ccca CA CT 00.. in r, C, C:p LE)00 0 0\ C \C CO +L ct' C:.> CO CYD - cic:) cir-i C LR D cf) 0 c E N 0 CI CO 0 Ci CO 0 0,t0 0 0 in in 0 in CrD 0 CO Ci CO ' LE) c /.0 CO " 0, CO M Ci J, r. c C CD Ift CO c0 00 ci c 00 t- cc r- ti) I:) CU () () ;-.. u) u) GJ) Ob -',, tu t a.)... En ri -T.-.) u) 0. 'Fs. a). i.w. & ' 0 EJA a).-- -a,-- a) i ai (J) -'' (/).+! : +,I) : :I...,--i c\i vi

13 Osl elementærtekniske skle. Lærere. Ar Overlærere Lærere Timelærere Sum Antall elever i skleårets. måned g deres gjennmsnittsalder. Bygningsavd. anlegg (husbygg.) Elektrtekn. avd. sterkstr. (svakstr.) Autmbilavd. Urmakeravd. Sum Ar Antall begynt Antall begynt Antall begynt Antall begynt Antall begynt Gjenn.- snittsalder Gjenn.- snittsalder Gjenn.- snittsalder Gjenn.- snittsalder Gjenn.- snittsalder Bestått eksamen. Ar Bygningsavd. (husbygg) Elektrtekn. avd sterkstr. (svakstr.) Autmbilavd. Urmakeravd. Sum Utdrag av regnskapet. Inntekter Utgifter Ar Statstilsktt Kmmunetilsktt Sklepenger Andre inntekter Sum Lønner Saml. Stip. apparatt g m. v. friplass Andre utgifter Sum Merknad: Den øknmiske statistikk gjelder dagsklen g kveldsklen tilsammen. I tillegg til dette regnskap kmme r stipend: - kr. I 000, - kr. 0, -0 kr. II n.

14 Elevenes yrke Yrke )0. t,0 g - -x E - E (. O O. se ' g -x cg - ct, te '- E O C,) Arbeidere ved ff. anlegi Bilmekanikere Bygningsarbeidere Elektrikere Murere Sjå'fOrer Snekkere Telegraf- g telefnarb. Tømrere Urmakere Verkstedsarbeidere Andre yrker I alt 0 Stavanger elementaertekniske.skle g tekniske fagskle. lærere: I - timelærere g verlærere, i - timelærere g verlærere g i -0 timelærere g verlærere, herav knst. verlærerere -0. Elementærteknisk skle Elevtallet Teknisk fagskle Elementærteknisk skle Eksamen Teknisk fagskle Ar E '?..0 c, ZW" -; E b' E 0 DD H t' H Ô.Jit > al 'a. rn A g 'Ti A ct UTE t 0 es-d 0 a tie. se. es es Ta O E O b te ill.0 ta E E > -as : ct ss,-; OE (/) ) g. klasse. ). klasse. Inntekter Utgifter Ar O O - O a Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr

15 Kunsthåndverksskler ). Statens håndverks- g kunstindustriskle i Osl. Elevtall i de frskjellige klasser Klasser -.. ; il -( ' ci.-f t r. '-' ' -.; t cn ci cn "ei "d --a;. frihånd. s » Knstruksjn 0. rnament 0.» 0. mdeller - -.» 0 Skrift Rader 0 Frm Metallverksted Keramikkverksted Bygg I Bygg II Bygg III Maler I Maler II, III " Tre I Tre II, Tre III Tekstil - Mte Keramikk I Metall- g Keramikk Bk I - Bk II g III - - Reklame I 0 0 Reklame II g III Antall elever. Ar: Dagsklen Kveldsklen Lærlingesklen Menn Kvinner Sum Menn Kvinner Sum Menn Kvinnei Sum r) Nrsk kunsthandverksskule, Vss, har tidligere vært med i fagsklestatist:kken, men er nå tatt ut. Den er av en annen art enn sklene i Osl g Bergen. Den hrer trøvrig under Landbruksdepartementet.

16 Elevene frdelt etter hjemsted. Ar: Osl Landet Andre byer Utlandet Sum -. Dagsklen Kveldsklen Lærlingesklen Dagsklen Kveldsklen Lærlingesklen Dagsklen Kveldsklen 0 Lærlingesklen Antall lærere. Ar: Avdelingsfrst. Overlærere Fast ans. lærere * Assist. Timel. Sum Antall friplasser. Ar: Dagsklen / fripl / fripl. Sum

17 Elevenes yrke Yrke Tu' ea E In Billakkerere Billedskjærere Blikkenslagere Bkbindere Bygningsmalere Bygningssnekkere Bygningstapetserere Bygningstegnere Dekratører Diverse Etsere Feiere Frgyllere Ftgrafer Gipsmakere Gj ørtlere Glassmesterlærlinger Glasstegnere GravOrer, kart metall Gullsmeder Illustratører Innredningssnekkere Karsserimakere Keramikere Kir. instrumentmakere Kjemigrafer Kbberslagere Kunstglassmesterlærlinger Kunsthistr. stud Kunstsmeder Litgrafer Lærerinner Malere Maskintrykkere Metalltrykkere Mdellsnekkere Mdellører Mdister Mtetegnere Murere Møbelsnekkere MObeltapetserere MObeltegnere Overtrykkere Pelssyersker Prteføljemakere Reklametegnere Reklameteknikere Retusj Orer Salmakere Skiltmalere Skipstømrere Skmakere Skreddere, kvinnelige mannlige ii

18 Elevenes yrke Yrke. - rd -Y: t" -0 a ; - t, -.-:. t, - ;'. D u,) Steinhggere SOlvsmeder Tegnere Tekstiltegnere Treskjærere - - Typgrafer TOnarere Bergen kunsthåndverksskle., (Opprettet 0. Fikk statstilsktt forste gang -.) Dagskle, -årig kveldskle g kveldskurser med måneders undervisning i året. Antall lærere: I dagsklen lærere g j kveldsklen lærere. Elevantallet var i a) Dagsklen: MOnstertegning Frihåndstegning, fagtegning g akttegning Reklametegning Billedvevning -årige fagskle fr bktrykkere 0 b) Kveldsklen (-årig): Alle klasser c) Kursene: 0 Frihåndstegning, mdellering, mtetegning, keramikk g hspitanter 0 Bktrykkerklassene I alt I) -rige fagskle fr bktrykkere gikk ver til dagskle r. september. Den. frivillige klasse fr settere, frtsetter sm aftenskle.

19 Cg E al Cf) eta E ct ELL V) CO Cg Cg <.g c=, c cn. < L,) in Ln 0, N CO CO c CO ON Cg N E :" C> 0 r, CO L,) c c 0, P, 0 in cn c c": CI) : m C-- Cg 00 C t a al. C/) cg L,) 0,.F. c, c cg C> 0 00 c0 %.0 Cg < cg CO 0, 00 Cg c cg C> C> C> CO L,) rt., rt, cn cg cg L,) in CO c L,) in t cf, <=> CI) t-- CO - < CI) G CO in 0, in CA < ci ci CO CO ci C, CO G) O a). OGG E Cg Cg r. CO c0 C> 0 CO Le) Cg N ci 0,,C if) N f''.

20 Elevstatistikk. Lærlinge - Undervisningen fregår a kveldtimer. - elever i sklens frste måned Skler T., E, -C ';Leit. Halden. Fredrikstad. Tune. Sarpsbrg. Mss. Mysen. Askim. DrObak. Nesdden. Ski. Osl. Bærum. Asker. ROyken. Hurum. Lillestrøm. Kngsvinger. Elverum. Hamar 0. Ringsaker. Brumunddal. Lillehammer. Raufss. Gjøvik. HOnefss. Drammen. Ø. Eiker. Mdum. Kngsberg 0. Hrten. TOnsberg. Sandefjrd. Larvik. Prsgrunn. Brevik. Skien. Ntdden. Langesund. Hlla 0. Krager0. Aust-Agder. Risør. Arendal. Grimstad. Kristiansand S. Mandal. Flekkefjrd. Egersund. Sandnes 0. Stavanger. Skudeneshavn. Kpervik g Stangeland. Haugesund a ) Ikke i drift i -0. Hsten ble bedriftsskle satt i gang av Raufss Ammunisjnsfabrikker. ) Kun søkere til kl.

21 skler. I alt timer m uken i måneder av året. Elevstatistikk. - elever i sklens frste måned -0 elever i sklens frste måned 'tf (cii) be Ô.0 C- Z.; I) 0) tij 'L 'Tr; C tiä ct) E ci) g (, -0 s (i) cr, G!, t ss uc' g' /) E (i) C g "c") 0, ) 0 _ (framhald se n. s.)

22 - 0 Elevstatistikk. (Framhald) Lærlinge-.- elever i sklens frste måned Skler a, E (:)?-.). Skndal. Bryne. Ålgård. Kvam. Ålvik. Strd 0. Rubbestadneset. Sauda. Odda. Fana. Bergen. Vss. Glppen. Årdalstangen g Farnes. Ålesund. Vlda 0. Ulstein. Ørsta. Mlde. Eide. Kristiansund N. Rørs. Trndheim. Malvik. Levanger. Stjørdal 0. Verdal. Steinkjer. Namss. Meråker. Msjøen. M. Sulitjelma. Bdø. Narvik. Svlvær 0. Kabelvåg. Melb. Harstad. Trms0. Hammerfest. Vardø. Kirkenes. Teknisk kveldskle ved «Sphies Minde». Sulitjelma. Eidsvll 0. Salangen. Brgund (Spjelkavik). Grytten _ - _ Tilsammen Herav kvinner

23 skkr. - elever i sklens frste måned.- 0 elever i sklens frste måned Elevstatistikk. -''' Lg < eu ::-. i, Ga).Zi, (u ct, I ):, a,,..i._-:,,,, 'It" ô ccd t.,,. c, ---'' z. ;.'.-, -, : "'d.--.. Q, a,,,,)., ii c i,-,.si).,,., a..,i, r.,..,) E t - () t: q c-li c III u'd t",, T, J (Y),) at.:.:

24 Prsentvis frammøte. - Skler Prsentvis frammøte iste kl. n en kl. dje kl. de kl. Avgangseksamen Lærlinge- Frammøtt Prsentvis Tall PA Bestått lærere Iste kl. nen kl.. Halden. Fredrikstad. Tune. Sarpsbrg... Mss. Mysen. Askim. DrOak. Nesdden. Ski. Osl. Bærum. Asker. Røyken. Hurum. Lillestrøm. Kngsvinger. Elverum. Hamar 0. Ringsaker. Brumunddal. Lillehammer. Raufss. Gjøvik. HOnefss. Drammen. Ø. Eiker. Mdum. Kngsberg 0. Hrten. TOnsberg. Sandefjrd. Larvik. Prsgrunn. Brevik. Skien. Ntdden. Langesund. Hlla 0. Krager0. Aust-Agder. Risør. Arendal. Grimstad. Kristiansand S. Mandal. Flekkefjrd. Egersund. Sandnes 0. Stavanger. Skudeneshavn. Kpervik g Stangeland. Haugesund _ ) _ ) Vesentlig brevundervisning med hel eller delvis mteplikt.

25 skler Avgangseksamen, lærere frammøte dje kl. de kl. Avgangseksamen Bestått Tall pa lærere Prsentvis frammøte Iste kl. nen kl. dje kl. de kl. Avgangseksamen Frammøtt Frammøtt Bestått Tall pa lærere _ ' (framhald se n. s.)

26 Prsentvis frammøte. - Iste kl. Prsentvis frammøtc AvgE.-ngseksamen (Framhald) Lærlinge- Tall pa nen kl. dje kl. de kl. Frammøtt Bestått lærere iste kl. Prsentvis nen kl.. Skndal. Bryne. Ålgård. Kvam. Ålvik. Strd 0. Rubbestadneset. Sauda. Odda. Fana. Bergen. Vss. Glppen. Årdalstangen g Farnes. Ålesund. Vlda 0. Ulstein. Ørsta. Mlde. Eide. Kristiansund N. Rørs. Trndheim. Malvik. Levanger. Stjørdal 0. Verdal. Steinkjer. Namss. Meråker. Msjøen. M. Sulitjelma. Bdø. Narvik. Svlvær 0. Kabelvåg. Melb. Harstad. Trmsø. Hammerfest.. Vardø Kirkenes. Teknisk kveldskle ved «Sphies Minde... Sulitjelma. Eidsvll 0. Salangen. Brgund (Spjelkavik). Grytten ^ -^ Tilsammen 0

27 skler. Avgangseksamen, lærere frammøte dje kl. de kl. Avgangseksamen Frammøtt Tall Prsentvis frammøte på Bestått lærere iste kl. nen kl. dje kl. de kl. Avgangseksamen Fram. møtt Bestått Tall på lærere ' _

28 inntekter. Lærlinge - - Skler Rikstilsktt Kmmunetilsktt Tilsktt av andre ffentlige institusjnet eller legater Skle- g innskrivningspenger (brutt) Andre inntekter Sum Rikstilsktt. Halden. Fredrikstad. Tune. Sarpsbrg. Mss. Mysen. Askim. DrOak. Nesdden. Ski. Osl. Bærum. Asker. Røyken. Hurum. Lillestrøm. Kngsvinger. Elverum. Hamar 0. Ringsaker. Brumunddal. Lillehammer. Raufss. Gjøvik. HOnefss. Drammen. Ø. Eiker. Mdum. Kngsberg 0. Hrten. TOnsberg. Sandefjrd. Larvik. Prsgrunn. Brevik. Skien. Ntdden. Langesund. Hlla 0. Krager0. Aust-Agder. Risør. Arendal. Grimstad. Kristiansand S. Mandal. Flekkefjrd. Egersund. Sandnes 0. Stavanger. Skudeneshavn. Kpervik g Stangeland. Haugesund _ ) Vedr. inntekter fr Lærlingesklen, se administrasjn. Osl elementaertekn.skle. Sklene har fellesregnskap, idet de er under samme

29 skler Inntekter Krnmunetilsktt Tilsktt av andre ffentlige institusjner eller legater Skle- g innskrivningspenger (brutt) Andre inntekter Sum Rikstilsktt Kmmunetilsktt Tilsktt av andre ffentlige institusjner eller legater Skle- g innskrivningspenger (brutt) Andre inntekter Sum ^ , y (framhald se n. s.)

30 Inntekter. (Framhald) Lærlinge- --- Skler Rikstilsktt Krnmunetilsktt Tilsktt av andre ffentlige institusjner eller legater Skle- g innskrivflingspenger (brutt) Andre inntekter Sum Rikstilsktt. Skndal 0 0. Bryne -. Ålgård -. Kvam 0-0. Ålvik Strd Rubbestadneset Sauda Odda. Fana Bergen Vss 0. Glppen -. Årdalstangen g Farnes -. Ålesund Vlda Ulstein Ørsta -. Mlde -. Eide -. Kristiansund N ,. Rørs Trndheim - -. Malvik k - 0. Levanger -. Stjørdal Verdal. 0. Steinkjer - 0. Namss. Meråker. Msjøen M 0. Sulitjelma -. BdO 0 0. Narvik Svlvær 0-0. Kabelvåg -. Melb. Harstad. Trms0-0. Hammerfest -. Vard0. Kirkenes Teknisk kveldskle ved «Sphies Minde» Sulitjelma Eidsvll 0. Salangen - 0. Brgund (Spjelkavik) -. Grytten. _ - - Tilsammen 0 0

31 skler. Inntekter Krnmunetilsktt Tilsktt av andre ffentlige institusjner eller legater Skle- g innskrivningspenger (brutt) Andre inntekter Sum Rikstilsktt Krnmunetilsktt Tilsktt av andre ffentlige institusjner eller legater Skle- g innskrivningspenger (brutt) Andre inntekter Sum ^

32 0 Utgifter.Lærlinge- - Skler Lønner Undervisningsmateriell Stipendier g friplasser Andre utgifter Sum Lønner. Halden. Fredrikstad. Tune. Sarpsbrg. Mss. Mysen. Askim. DrOak. Nesdden. Ski. Osl. Bærum. Asker. Røyken. Hurum. Lillestrøm. Kngsvinger. Elverum. Hamar 0. Ringsaker. Brumunddal. Lillehammer. Raufss. Gjøvik. HOnefss. Drammen. Ø. Eiker. Mdum. Kngsberg 0. Hrten. TOnsberg. Sandefjrd. Larvik. Prsgrunn. Brevik. Skien. Ntdden. Langesund. Hlla 0. Krager0. Aust-Agder. Risør. Arendal. Grimstad. Kristiansand S. Mandal. Flekkefjrd. Egersund. Sandnes 0. Stavanger. Skudeneshavn. Kpervik g Stangeland. Haugesund ) _ - - _ ) Vedr. utgifter fr Lærlingesklen, se Osl elementærtekn.skle. Sklene har administrasjn. fellesregnskap, idet de er under samme

33 skler Utgifter Stipendier g friplasser Andre utgifter Sum Lønner Undervisningsmateriell Undervisningsmateriell Stipendier g friplasser Andre utgifter Sum G ' (framhald se n. s.)

34 Utgifter. (Framhald) Lærlinge- - Skler Limner Undervisningsmateriell Stipendier g friplasser Andre utgifter Sum Lønner. Skndal. Bryne. Ålgård. Kvam. Ålvik. Strd 0. Rubbestadneset. Sauda. Odda. Fana. Bergen. Vss. Glppen. Årdalstangen g Farnes. Ålesund. Vlda 0. Ulstein. Ørsta. Mlde. Eide. Kristiansund N. Rørs. Trndheim. Malvik. Levanger. Stjørdal 0. Verdal. Steinkjer. Namss. Meråker. Msjøen. M. Sulitjelma. Bdø. Narvik. Svlvær 0. Kabelvåg. Melb. Harstad. Trms0. Hammerfest. Vardø. Kirkenes. Teknisk kveldskle ved «Sphies Minde». Sulitjelma. Eidsvll 0. Salangen. Brgund (Spjelkavik). Grytten Tilsammen

35 skler. Utgifter Stipendier g friplasser Andre utgifter Sum Lønner Undervisningsmateriell Undervisningsmateriell Stipendier g friplasser Andre utgifter Sum

36 Lærlingeskler. Elevenes yrke. Yrke Anleggsarbeidere Aspiranter Arkivar Aptekassistent Aluminiumsarbeider Barnepike Bankassistent Bakere Bilmekanikere 0 0 Blikkenslagere Blyldder Bktrykkere Bkbindere Bruksarbeidere Bygningssnekkere 0 0 BOssemakere Bøkkere Børstebindere Båtbyggere 0 Bundtmakere Bilreparatører Billakerere Bilelektrikkere Dekratører Dreiere Elektrikere 0 Ekspeditører 0 Emballasjearbeidere Fabrikkarbeidere 0 Feiere Filere Flymekanikere Frmere Frmenn Ftlærlinger Finmekanikere Fresere Frisører (barberere) FyrbOter Fiskere - a -

37 Lærlingeskler. Elevenes yrke. Yrke Gassveier Gartnere Glassmakere Gullsmeder Gårdsarbeidere GravOrer Gårdsgutter Heisemntører Hjelpearbeidere Hushj elper Høvelarbeidere Hj ulmakere Instrumentmakere Innredningssnekkere Jernbanearbeidere Jrdbruksarbeidere Karsseriarbeidere Keramikkarbeidere Kjemigraf Knditrer Kntrmenn Kbberslagere Kmmunearbeidere Kjølemntører Labranter Lagerarbeidere Lagerekspeditører Lakerere Litgrafer LkmtivfyrbOteraspiranter Lkmtivreparatører Lærlinger Lærerinner Malere Maskinmntører Maskintrykkere Maskinarbeidere Maskinister

38 Lærlingeskler. Elevenes yrke. Yrke Metallstøpere Mekanikere Menig sldat Mntører Mtedamer Mnumenthuggere Mdellsnekkere Mdellører Møbelsnekkere MObeltapetserere Murere Oppmerkere Optikere Paraplymakere Parkeringsgutter Papirarbeidere Platearbeidere Prselensarbeidere Prteføljearbeidere Praktikanter Pttemakere Pressere Pstbud POlsemakere Radimntører Radiarbeidere Rengjøringsarbeidere Reparatører Rørleggere Salmakere Seilmakere Settere Sekretærer Sjåfører Skiltmalere Sktøyarbeidere Skpussere Skleelever Skmakere

39 Lærlingeskler. Elevenes yrke. Yrke Skreddere Slaktere Smørere - Snekkere Smeder - Steinhggere Stansemakere. StOpere - Syersker Sykkelreparatører - Sveisere 0 Tapetserere Tannteknikere - Telefn- g telegrafarbeidere. Tegnere - Tekstilarbeidere 0 Teknikere Treskj ærere Trykkere Transprtarbeidere Tremassearbeidere - - TOmrere 0 Typgrafer 0 0 Urmakere Vaktmestere Verkstedarbeidere Veiegutter - - Vegarbeidere Verktøymakere Visergutter Viklere Vulkanisører - Intet yrke Andre yrker 0 Tilsammen 0

40 Elevstatistikk. Verksteds- - Skler søkere elever i skleåret I alt Herav fra sklekm- munen Elevenes gjennmsnittsalder lærere i praktiske fag Kursets varighet måneder. Osl yrkesskle fr: ftgrafer skipsmaskinistaspiranter persnale ved samferdsselsmidlene autmbilmekanikere - D bktrykkere dame- g herrefrisører elektrikere elektrsveisere gass-sveisere gullsmeder husstell husmrvikarer mekanikere kjle- g draktsyere kelnere kkker kpper- g blikkenslagere labranter --» malere maskinarbeidere tannteknikere mdellsnekkere settere mtrmekanikere murere møbeltapetsere nåtlere p Olsemakere skmakere rørleggere skreddere f _. i )f _ t ). -^ / % A - ii smeder tilskjæring g mdellering snekkere støpere tømrere mekanikere. Aker yrkesskle fr: elektrikere mekanikere tømrere sveisere draktsyersker herreknfeksjnssyere murere snekkere rørleggere. Bærum yrkesskle fr: mekanikere snekkere.. ) '. ) Timelærere. ) Fagskle g videregående frskle. ) Slått sammen med smeder g el. sveisere dette år. ) Frskle g kveldskurs. ) Frskle g fagskle. ) Sømkurs fr husmødre. ) Ingen elever. ) I-åtig frskle.

41 skler. Lærere Tail på søkere elever i skleåret I alt Herav fra sklekmmunen Elevenes gjennmsnittsalder lærere i praktiske fag Kursets varighet måneder søkere elever i skleåret I alt Herav fra sklekmmunen Elevenes gjennmsnittsalder lærere i praktiske fag Kursets varighet måneder. 0. ) /. /. / -. ).. _ / 0. / /. / /. / /. / /. / / 0 /. / ) ) ) 0... (framhald se n. s.)

42 0 Elevstatistikk. (Framhald) Verksteds - Skler søkere elever i skleåret I alt Herav fra sklekmmunen Elevenes gjennmsnittsalder lærere i praktiske fag Kursets varighet måneder hushjelp syersker ekspeditører gartnere. Askim yrkesskle. Sarpsbrg yrkesskle. Halden yrkesskle fr: elektrikere sveisere nåtlersker mekanikere snekkere husstell -»-. Fredrikstad yrkesskle. Mss yrkesskle. Hamar verkstedskle. Brumunddal yrkesskle. Sentralsklen, Gjøvik fr: mekanikere knfeksjnsarbeidere tomrere husstell. Fylkesyrkesskle på Dvre. HOnefss yrkesskle. Drammen yrkesskle fr: elektrikere mekanikere murere snekkere bilmekanikere. Frmannsklen fr verkstedindustrien ved Kngsberg våpenfabr.. Hlmestrand yrkesskle. Sandar yrkesskle fr: frisører malere elektrikere husstell syersker snekkere mekanikere. Hrten yrkesskle fr: syersker jern- g metallarbeidere maskinarbeidere elektrikere sveisere skipsbyggere. TOnsberg yrkesskle fr: syersker ) ) ) Kveldskurs. ) Ekstrard. kurs. ) Henhldsvis, g kurs.

43 skler. Lærere søkere elever i skleåret I alt Herav fra sklekmmunen Elevenes gjennmsnittsalder lærere i praktiske fag Kursets varighet måneder søkere elever i skleåret I alt Herav fra sklekmmunen Elevenes gjennmsnittsalder lærere i praktiske fag Kursets varighet måneder ^ ) (framhald se n. s.)

44 Elevstatistikk. (Framhald) Verksteds- - Skler søkere elever i skleåret I alt Herav fra sklekmmunen Elevenes gjennmsnittsalder lærere i praktiske fag Kursets varighet måneder mekanikere bilmekanikere husstell 0. Prsgrunns frskle fr håndverk g industri. Larvik yrkesskle fr: husstell snekkere syersker mekanikere rørleggere murere. Skiens yrkesskle fr: elektrikere snekkere mekanikere - - bilmekanikere. Rjukan yrkesskle fr: elektrikere mekanikere snekkere. Arendals yrkesskle fr: mekanikere snekkere. Telemark yrkessklen). Kristiansand yrkesskle fr: sveisere smeder mekanikere autmbilmekanikere betngarbeidere. Mandal yrkesskle. Flekkefjrd yrkesskle. Stavanger verkstedskler fr: frisører kjle- g draktsyersker tomrere mekanikere jern- g metallarbeidere skreddere murere rørleggere elektrikere belsnekkere sveisere 0. Haugesund yrkesskle fr: autmbilmekanikere jern- g metallarbeidere snekkere. Sgn g Fjrdane yrkesskule i Førde. Odda yrkesskle fr: elektrikere mekanikere møbelsnekkere. Rubbestadneset yrkesskle. Bergen yrkesskle fr: blikkenslagere % % % ) Gar fra aug. ver til sklens avd. fr mekanikere. ) Innkmmet under trykningen.

45 skler. Lærere søkere elever i skleåret I alt Herav fra sklekmmunen Elevenes gjennmsnittsalder lærere i praktiske fag Kursets varighet måneder søkere elever i skleåret I alt Herav fra sklekmmunen Elevenes gjennmsni ttsalder lærere i praktiske fag Kursets varighet måneder ) / 0 /z. % 0 / / % 0 / % % % ' %.. % (framhald se n. s.)

46 Elevstatistikk. (Framhald) Verksteds- - Skler søkere elever i skleåret I alt Herav fra sklekmmunen Elevenes gjennmsnittsalder lærere i praktiske fag Kursets varighet måneder frisører --»- (dame) knfeksjnsarbeidere malere mekanikere murere platearbeidere rørleggere skreddere smeder snekkere tømrere urmakere kkker g kelnere. Nrheimsund yrkesskle. Vss yrkesskle fr: mekanikere tomrere. Høyanger yrkesskle fr: mekanikere elektrikere snekkere. Ålesund yrkesskle fr: kjle- g draktsyersker elektrikere mekanikere. Kristiansund yrkesskle fr: mtrmekanikere mekanikere byggsnekkere kjle- g draktsyersker ) ) ) 0. Nrdmør yrkesskle. Støren yrkesskle fr: jern- g metallarbeidere byggsnekkere. Trndheim yrkesskle fr: bktrykkere elektrikere (frkurs) mekanikere snekkere malere murere gullsmeder tomrere skreddere bilmekanikere (kurs) frisører reklameteknikere» ftgrafer % /a % '/ ) Ekstrard. kurs.

47 skler. Lærere søkere elever i skleåret I alt Herav fra sklekmmunen Elevenes gjennmsnittsalder lærere i praktiske fag Kursets varighet måneder søkere elever i skleåret I alt Herav fra sklekmmunen Elevenes gjennmsni ttsalder lærere i praktiske fag Kursets varighet måneder % / ) % % % % % (framhald se n. s.)

FAGS KO LE STATI STIK K

FAGS KO LE STATI STIK K NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. FAGS KO LE STATI STIK K 0- og - Écoles professionnelles UTGITT AV KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET Norges Offisielle Statistikk, rekke Xi. Norway's Official Statistics,

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt. Nr.. Kriminalstatistikk og. Statistique de /a crimina/ité.). Statistisk-økonomisk oversikt over året.

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Trykt i 0: Rekke IX. Nr.. Skolestatistikk. (Instruction publique.). Norges jernbaner. (Chemins de fer norvégiens.).

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 203 UNDERVISNINGSSTATISTIKK 96667 HEFTE IV FAG OG YRKESSKOLER EDUCATIONAL STATISTICS 96667 Volume IV Vocational Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. Aa - MØTEBØKER FOR LÆRERRÅDET 0001 Møtebok Lærerrådet 1954-1971 Først bare Verkstedskolen (tidl. Kristiansand yrkesskole) 0002 Møtebok Lærerrådet

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 RAPPORT NR. 2 2007 Juni 2007 I Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09:00. Pakken til disse adressene blir normalt levert

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 20. FAGSKOLESTATISTIKK 1917/18-1919/20. (Écoles professionelles) UTGITT AV KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET.

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 20. FAGSKOLESTATISTIKK 1917/18-1919/20. (Écoles professionelles) UTGITT AV KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 2. FAGSKOLESTATISTIKK 1917/11919/2. (Écoles professionelles) UTGITT AV KIRKE OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET. KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1921. Trykt

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. Nres Offisielle Statistikk, rekke X (Statistique Officielle de la Nrvèe, série X) Rekke X Trykt Nr Sinnssykeasylenes virksmhet 0 (Statistique des hspices d'aliénés) De spedalske i Nre 0 (Les lépreux en

Detaljer

Hvor står vi i mai 2017?

Hvor står vi i mai 2017? Svarprosent Hvor står vi i mai 2017? Status Tilfredshetsmålingene har pågått i 7 måneder Klare indikasjoner på at dette blir et nyttig verktøy» Sikrer førstehåndkunnskap» Gir den type informasjon vi trenger

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på

Detaljer

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Hydroscand har utvidet et allerede bredt tilbehørsprogram med et sortiment av robuste rørdeler i syrefast stål AISI 316 (SS2343) og med trykklasse.

Detaljer

Kunnskapsgave som takk: Utdrag fra hele Kommune- Norges facebookrapport - høsten 2013

Kunnskapsgave som takk: Utdrag fra hele Kommune- Norges facebookrapport - høsten 2013 Kunnskapsgave som takk: Utdrag fra hele Kommune- Norges facebookrapport - høsten 2013 Du mottar denne rapporten som takk for at du har besvart forundersøkelsen til Sosiale kommuner - høstens store undersøkelse.

Detaljer

Åpningstider Julen 2012

Åpningstider Julen 2012 Åpningstider Julen 2012 Stjørdal Mandag 24. desember 09.00 13.00 Mellomjulen 27-29.12 10.00 16.00 Narvik Mandag 24. desember Stengt Stengt Hamar ROMJUL 10.00 18.00 Jessheim 27-28. desember 10.00 18.00

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-273-06.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/4 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag

Detaljer

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato:

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato: Versjn: 1. HELSE MRE G RMSDAL Risikvurdering av reduksjner i aktivitet ved Mrk Rehab.senter Anbefalt: Dat: Gdkjent: Dat: H ELSE MRE G RMSDAL INNHLDSFRTEGNELSE: Bakgrunn fr risikvurderingen...3 mfang...

Detaljer

PRESSKOBLINGS- PROGRAM

PRESSKOBLINGS- PROGRAM PRESSKOBLINGS- PROGRAM LAVTRYKK PRESSKOBLINGER Hydroscand er glade for å introdusere en helt ny serie med påpressbare hylser og koblinger for lavtrykkapplikasjoner. Dette er en serie for utvendig pressing.

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-057-02.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09.00 mandag fredag, fra 1/2 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09.00 på ukedagene (mandag

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Selv om TESS er markedsledere, hviler vi ikke på laurbærene. Her kan du lese våre tanker om fremtiden. De fleste av dem kan oppleves allerede i dag.

Selv om TESS er markedsledere, hviler vi ikke på laurbærene. Her kan du lese våre tanker om fremtiden. De fleste av dem kan oppleves allerede i dag. 1.1. TESS 1.1.1. Presentasjon av leverandør TESS er størst i bransjen slanger og tilhørende tjenester, og ledende leverandør av DVH-produkter til industrien. TESS finnes mer enn 90 steder i Norge, og tilgjengelighet

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold

KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold Jørn Hilmar Fundingsrud, Rådgiver, siv ark. MNAL, lektor By- og tettstedsseksjonen, Planavdelingen,

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Aktivitetstall IR Norges Badminton Forbund (Aktive medlemmer) 20

Aktivitetstall IR Norges Badminton Forbund (Aktive medlemmer) 20 Aktivitetstall IR Norges Badminton Forbund (Aktive medlemmer) 2 Kvinner Menn + Ekspander alle -5 6-12 13-19 2-25 26- Sum -5 6-12 13-19 2-25 26- Sum Badmintonkretsen Sør (21/22) 5 7 97 19 1 291 4 155 223

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række V

Norges Officielle Statistik, række V Nrges Officielle Statistik, række V (Statistique fficielle de la Nrvège, série V.) Nr. findes pfrt i Frtegnelse ver Nrges Officielle Statistik juli 9 de cember 90. 9 se mslaget pea verker trykt i 9, 9

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 24 990 1 136 11 Offentlig utlyst 15 537 706

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 29 958 1 110 11 Offentlig utlyst 19 309 715

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 10 345 690 4 Offentlig utlyst 6 667 444-3

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 17 346 1 020 4 Offentlig utlyst 11 593 682-2

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 21 884 1 094 3 Offentlig utlyst 15 159 758-2

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

Steigen kommune. o KS KONSULENT. KOSTRA-tall for barnehage og skole. Seniorrådgiver Chnss Madsen, KS-Konsulent as. http ://www. ksko ns u le nt.

Steigen kommune. o KS KONSULENT. KOSTRA-tall for barnehage og skole. Seniorrådgiver Chnss Madsen, KS-Konsulent as. http ://www. ksko ns u le nt. Steigen kmmune KOSTRA-tall fr barnehage g skle Senirrådgiver Chnss Madsen, KS-Knsulent as http ://www. ksk ns u le nt. n / Barnehage Utgangspunkt: Steigen har et beregnet utgiftsbehv på 66 % av landsgjennms

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 Trafikkstasjoner i Akershus fylke Timebestilling gratis Forespørsler og russebilkontroll informasjon Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 377 BILLINGSTAD

Detaljer

1 Raufoss Lillehammer 1 Gjøvik FF Birkebeineren 1 Nybergsund Elverum 1 Fram Larvik Grorud 1 Strømsgodset 2 Valdres 1 Brumunddal FK Tønsberg

1 Raufoss Lillehammer 1 Gjøvik FF Birkebeineren 1 Nybergsund Elverum 1 Fram Larvik Grorud 1 Strømsgodset 2 Valdres 1 Brumunddal FK Tønsberg FPL avd 1 2012 Dag Tid Runde Hjemmelag Bortelag 14.apr Lørdag 16:00 1 Vålerenga 2 Ørn Horten 1 Raufoss Lillehammer 1 Gjøvik FF Birkebeineren 1 Nybergsund Elverum 1 Fram Larvik Grorud 1 Strømsgodset 2 Valdres

Detaljer

(Statistique Officielle de la Norvège, série

(Statistique Officielle de la Norvège, série Nrges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Nrvège, série Trykt 1923: Nr. 71. Sinnssykeasylenes virksmhet 1919. (Hspices d'aliénés. 72. Flkemengdens bevegelse 1919. (Muvement

Detaljer

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS IKK Sør-Trms er et frum fr interkmmunalt samarbeid mellm grunnsklene i kmmunene Harstad, Kvæfjrd,

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK

1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK Kamp Hjemmelag Bortelag 1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK - Sørreisa BK 3 7 Vestvågøy

Detaljer

Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen og 2014

Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen og 2014 Mangel på arbeidskraft i antall personer. 2014 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen. 2013 og 2014-5 0 5 10 15 20 25 Oslo Sør-Trøndelag

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. En måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms Ledere av I alt

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. En måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Ledere av I alt ledere 1 181 2,2 178 18 Politikere og toppledere

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. En måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Ledere av I alt ledere 1 179 2,2 88 8 Politikere og toppledere 494

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 15 648 782 12 Offentlig utlyst 9 127 456 0

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 17 147 686 17 Offentlig utlyst 9 283 371 4

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 19 319 773 0 Offentlig utlyst 11 537 461-7

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. En måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Ledere av I alt ledere 1 159 2,2 125 12 Politikere og toppledere

Detaljer

Aktivitetstall IR Norges Badmintonforbund Aktive medlemmer 2015 Kvinner Menn Sum

Aktivitetstall IR Norges Badmintonforbund Aktive medlemmer 2015 Kvinner Menn Sum Badmintonkretsen Sør (20/23) 3 100 109 15 81 308 1 141 186 34 308 670 978 Brodd Badmintonklubb 0 10 11 1 10 32 0 11 11 5 27 54 86 Eidekameratene IL - Badminton 0 0 2 0 0 2 0 0 10 3 0 13 15 Grimstad Badmintonklubb

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene - februar 2013 "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned Om tabellene Januar - juni 2013 "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/ledige+stillinger.1073745796.cms

Detaljer

NM for klubblag 1998. Sluttresultat. Runde 1. (tallene i parentes er ved halvtid) Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde 5

NM for klubblag 1998. Sluttresultat. Runde 1. (tallene i parentes er ved halvtid) Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde 5 NM for klubblag 1998 Sluttresultat 1. Bergen Akademiske 1 131 Boye Brogeland, Arild Rasmussen, Jon Sveindal, Erik Sælensminde 2. Nidaros 1 118 3. Akademisk 117 (1,19) 4. Astra 117 (1,16) 5. Nidaros 2 115

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Yrke. Antall Ledere I alt ledere 906 889 890 907 923 Politikere

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Yrke. Antall Ledere I alt ledere 1 280 1 213 1 202 Politikere og

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Yrke. Antall Ledere I alt ledere 1 280 1 213 1 202 1 212 1 155 1

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Yrke. Antall Ledere I alt ledere 1 280 1 213 1 202 1 212 1 155 1

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Yrke. Antall Ledere I alt ledere 1 022 1 004 1 002 1 025 992 1 003

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene - februar 2016 "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Yrke. Antall - februar 2016 Ledere I alt ledere 1

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned Om tabellene - januar 2017 "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Antall - januar 2017 Ledere I alt ledere

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned Om tabellene Januar - mars 2014 "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Antall Januar - mars 2014 Ledere I

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned Om tabellene Januar - april 2017 "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Antall Januar - april 2017 Ledere

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned Om tabellene Januar - august 2017 "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Antall Januar - august 2017 Ledere

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

TESS. Presentasjon av leverandør

TESS. Presentasjon av leverandør TESS Presentasjon av leverandør TESS er størst i bransjen slanger og tilhørende tjenester, og ledende leverandør av DVH-produkter til industrien. TESS finnes 84 steder i Norge, og tilgjengelighet er et

Detaljer

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva ER NORIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN STANAR ROM Alta 0 0 0 0 0 Alta 0 0 Arendal Clarion Hotel Tyholmen 1184 200 1245 46 30 Arendal 46 30 Asker Quality Hotel Leangkollen 1200 0 0 98 0 Asker 98 0 Bardufoss

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene - januar 2015 "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Yrke. Antall - januar 2015 Ledere I alt ledere 1 022

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene - januar 2014 "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Yrke. Antall - januar 2014 Ledere I alt ledere 906

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7 LOGISTIKK LØSNINGER Vår filosofi er å gjøre det enklere for deg å gjøre en god jobb for dine kunder. Vi tar hånd om leveransene, slik at du som kunde skal føle trygghet og gi deg konkurransefortrinn i

Detaljer

HYDROSCAND SPESIALSLANGER - DER INGENTING ER UMULIG

HYDROSCAND SPESIALSLANGER - DER INGENTING ER UMULIG STÅLSLANGE STÅLSLANGE - FOR HØYE TE HYDROSCAND SPESIALSLANGER - DER INGENTING ER UMULIG Å montere koblinger og komponenter på stålslanger krever spesiell kompetanse og den har vi samlet på Hydroscand Draen.

Detaljer

TILSKUDDSORDNING FOR BRANNSIKRING AV VERNEVERDIGE TETTE TREHUSMILJØER - SØKNADSSKJEMA

TILSKUDDSORDNING FOR BRANNSIKRING AV VERNEVERDIGE TETTE TREHUSMILJØER - SØKNADSSKJEMA SAKSBEHANDLER Einar Karlsen VÅR REF. 14/01647-60 DERES REF. INNVALGSTELEFON +47 98202778 DERES DATO TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no ARK. 333.9 Forvaltningsarkivet VÅR DATO

Detaljer

Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet

Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet Fylke Kommune Skole Elevtall 8.-10. trinn (2011-2012) Årsverk per skole fra KD ÅRSVERK TILDELT etter søknadsbeh. Akershus Aurskog- Aursmoen

Detaljer

Partner- og prestasjonsklubber Oppdatert 2.september 2016

Partner- og prestasjonsklubber Oppdatert 2.september 2016 Partner- og prestasjonsklubber Oppdatert 2.september 2016 Nr Prestasjonsklubb Partnerklubb Klasser 162 Stjørdal Håndballklubb (01.05.2012 - Fram IL, Håndball Lånke IL Remyra IL Stjørdals-Blink IL 260 Flint

Detaljer

Mobilitetsuka 2012. Vi går i riktig retning! Program for 31. mai. 10.00 Velkommen kaffe og te

Mobilitetsuka 2012. Vi går i riktig retning! Program for 31. mai. 10.00 Velkommen kaffe og te Mobilitetsuka 2012 Program for 31. mai Vi går i riktig retning! 10.00 Velkommen kaffe og te 10.10 Europeisk mobilitetsuke og miljøvennlig transport Anne Ogner, Vegdirektoratet 10.20 Statens innsats for

Detaljer