FAGSKOLESTATISTIKK. Écoles professionnelles NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI , og KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAGSKOLESTATISTIKK. Écoles professionnelles NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. 74. 1 947 48, 1 948 49 og 1 949-50 KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET"

Transkript

1

2

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. FAGSKOLESTATISTIKK, g -0 Écles prfessinnelles UTGITT AV KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET OSLO KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.

4 .APBEIDERNES ARTIETRYKKERL OSLO

5 Innhld. Table des matières: S. P. Statens teknlgiske institutt, Osl Institut Technlgique de l'etat De tekniske skler i Osl, Bergen, Trndheim g Hrten: Lærertallet Elevtallet Inntekter g utgifter Bergsklen, Kngsberg De tekniske fagskler: Skiensfjrdens tekniske fagskle, Prsgrunn - Sørlandets tekniske fagskle. - Bergen tekniske fagskle - De elementcertekniske skler: Osl elementcertekniske skle - Stavanger elementcertekniske dagskle Håndverks- g kunstindustriskler: Håndverks- g kunstindustrisklen i Osl Bergen kunsthåndverksskle - Les écles techniques d'osl, Bergen, Trndheim et Hrten: Nmbre des prfesseurs Nmbre des élèves Le budget L'ecle des Mines, Kngsberg. Les écles d'apprantissage pur des techniques: L'écle d'apprantissage pur des techniques à, Skiensfjrden, Prsgrunn - L'écle d'apprantissage pur des techniques à Sørlandet - L'écle d'apprantissage pur des techniques à. Bergen - Les écles technique élémentaire: L'écle technique élémentaire Osl - L'écle technique élémentaire it Stavanger Les écles d'arts et metiers: L'écle d'arts et métiers et 0 - L'écle d'arts et métiers à Bergen Lærlingeskler: Elevtallet - Prsentvis frammøte Avgangseksamen Lærertallet Inntekter g utgifter - Elevenes yrke - Verkstedskler - Kvinnelige industri- g husf lidsskler - Ateliers-écles et les curs préparatires: Nmbre des élèves - Présence des éléves Examen de srtie - Nmbre des prfesseurs Le budget - Psitin des élèves - Les écles spéciales des apprentis- Les écles d'industrie et de travaux manuels pur femmes -

6

7 Statens teknlgiske institutt. Opprettet i. Instituttet har til frmål å spre kunnskaper m nye arbeidsmetder, verktøy, arbeidsg driftsmaskiner fr håndverk, mindre industri, landbruk, fiskeri m. v. Dette søkes fremmet ved frsøksvirksmhet, undervisning i krte kurser, utarbeidelse av faglitteratur, avhldelse av utstillinger g knsulentvirksmhet. Ar 0 Kurser Dagkurser Antall Ordinære kurser kursenes varighet I- uker Kurser Kveldskurser Antall Deltagere Deltagere Gj.- snittealder snittstagere alder Kurser Sum Brevfrkurser Kurser Antall Deltagere Inntekter. Ar Statstilsktt Kmmunetilsktt Kursusavgifter Andre inntekter Sum Kr. Kr. Kr. Kr. Kr ' Utgifter. AT Faste lønner Kurser Nyanskaf-. felser Andre ) utgifter Sum Kr. Kr. Kr. Kr. Kr ) Heri ikke medtatt mkstninger med driften av bake- g mellabratriet, sm betales av Statens krnfrretning.

8 De tekniske skler i Osl, Bergen, Trndheim g Hrten. Antall lærere. Skler Overlærere ) I alt I alt Timelærere Overlærere Timelærere Overlærere ) Timelærere I alt Osl 0 0 Bergen 0 0 Trndheim 0 Hrten ) Og avdelingsfrstandere, men ikke rektr. Elevtall et Skler Søkere Arskursus I. I. I alt Søkere Årskursus I.. I alt Søkere Årskursus I. I. I alt Osl 0 Bergen 0 Trndheim Hrten ) ) 0 0 ) 0 0 ) ) ) Tilsammen Herav kvinner 0 ) Medtatt tall fr årskurs, bedriftslinjen. Bergsklen, Kngsberg. Opprettet. Er en -årig praktisk g teretisk skle til utdannelse av stigere g frmenn ved bergverk g anlegg. Inntekter Utgifter År Antall lærere Antall elever Undervisningstid Statstilsktt Andre tilsktt I alt Lønner Andre utgifter I alt Kr. Kr Kr. Kr. Kr. Kr. 0 Elever tas pp bare hvert annet år.

9 ) - <, CI) >:,. ri -U <.- - ) z : j Ut Ut ut c0 ut c0 c c\cd CN CA O Cl \r, \sd \SD ut CA CD 0 C C> C> 0 Cl,C C\ - r-i C I CD 0 0 CO 00 ON I-. CZ, CO CO C - CO CA CA M M r-i TT.' CT I CO CT ON ON CO CO Ct CA CA r-i r-i t 0 'EP < C 0 Ot IL".. CT in c in.0 c. t i. C> 0 Cq C:> c C lit C r. CA r-i r-i Pi) cn a c's I 0 (;) CO N N 00 0 \CD Ot c C> CO r-i t--,t0 pi CO CA CA CT. CO r. r. (0 \C \CD CI Lr In CT '? CA LC CY (I). Eis CI) <!,) )). A r-i CA,r0 C, CT 0 CA 0, N CT. In r. Of'D CO Cl r-i rd vd CO \CD c0 CA < \.0 C r-i \sd LP, lit I CA Cl,C0 C) CN Cl Cl Cl r. ON r-i ON ON t- cc C-- C-- j VD CA C> \CD Lt" cc Crt - c) y0 ct., C CN $.. : : E : *. ed ii : " p.w.., 0 0 cu ci) a) TS cu ai ::.-, ri) a., te,,.., ô., O. mi OE Z in... : : E 0 0 Lg -, OrE-IM

10 De tekniske fagskler.. Skiensfjrdens tekniske fagskle, Prsgrunn. Sklen er -årig. Antall lærere Antall elever Elevene frdelt etter hjemstavn Elevenes gj.snittsalder ) Ar E' ehtl Iste klassene nen klassene Mask. I Elektr.- avd. tek. avd. g,, c c`,) By Land - ) _ - ) ) ) Elevenes tidligere utdanning (Iste klasse). Ar E V. c( -, Teri Mek. eller elektrtekn. praksis Tekn. E kveldsk.. -zi.0 -; (. E.`,.; gjj V, t 0. ;. Ca Eksamen I-årig tilleggsklasse I alt ) En verlærerstilling ubesatt i -. ) faste lærere g timelærere. ) faste lærere g i timelærere. ) faste lærere g timelærere. ) Ved pptaking i klassene.

11 . Srlandets tekniske fagskle. (TOnnevlds Legatskle). Sklen er t-årig. I elevtallet er tatt med både g klasse. Ingen jenter. Ar søkere I alt elever i skleåret Herav fra sklekmmunen Elevenes gjennmsnittsalder ) lærere Kursets varighet måneder ) ) i teretiske, i praktiske fag.. Bergen tekniske fagskle. lærere i årene -, -, -0: faste lærere, timelærere g lærere i teretiske fag. Elevenes gjennmsnittsalder: -. år, -. år, -0. år. Elever ved sklens verkstedskle fr maskinaspiranter er ikke medtatt i denne tabell. Elevtallet Ar c%). esi.> Iste klasse T. g nen klasse " E- g..t Elever sm etter a-årig kursus har frlatt sklen med avgangsvitnesbyrd rti g ' :, E ' E - FA ') 0 ) i bilavdelingen.

12 (/),? c (r) E c c E, ' (I) :) '.E t m c Ln CA CD,C CA COciCA Cet C t CY),C Cset CO Cet C'et C C CO Cq r Lt In 00 ON ci co ci C rrrl 0 CD C) CO -0 ', t`f, r-. CeD 0 CT C CY'D CO M LID CT CT M CA M CT Ci \C M M 00 CT cc ci CT, t tl) E cf) c Lit E g E Eg - Ct,,D CA 00 CT CA cc CIN cc CO C CO., CO CT In CT\ CT 0, In,c,C),.C.D Ci c m,f ci LE) 0 LP, t-- ci- tor\ CT VD CO in C CY'D,C) C-- LO 0 CT CA, d " 00 CC G),f) Le't Cetc C ), s ci C \I CA cc Cet 00 r. rr. 0 in arz ;. C* 0 C/) a') c,, CO r-i CO C\ r. CO CA 0 I C- C) T. 0 j LnM Cn M r-i.. CO CA 00 c CY'D CA cit fli 0,0 CO \.0 CO I - CA CV Ci Ln ci 00 c., telf) (;) ci CO Lt 00 N ccca CA CT 00.. in r, C, C:p LE)00 0 0\ C \C CO +L ct' C:.> CO CYD - cic:) cir-i C LR D cf) 0 c E N 0 CI CO 0 Ci CO 0 0,t0 0 0 in in 0 in CrD 0 CO Ci CO ' LE) c /.0 CO " 0, CO M Ci J, r. c C CD Ift CO c0 00 ci c 00 t- cc r- ti) I:) CU () () ;-.. u) u) GJ) Ob -',, tu t a.)... En ri -T.-.) u) 0. 'Fs. a). i.w. & ' 0 EJA a).-- -a,-- a) i ai (J) -'' (/).+! : +,I) : :I...,--i c\i vi

13 Osl elementærtekniske skle. Lærere. Ar Overlærere Lærere Timelærere Sum Antall elever i skleårets. måned g deres gjennmsnittsalder. Bygningsavd. anlegg (husbygg.) Elektrtekn. avd. sterkstr. (svakstr.) Autmbilavd. Urmakeravd. Sum Ar Antall begynt Antall begynt Antall begynt Antall begynt Antall begynt Gjenn.- snittsalder Gjenn.- snittsalder Gjenn.- snittsalder Gjenn.- snittsalder Gjenn.- snittsalder Bestått eksamen. Ar Bygningsavd. (husbygg) Elektrtekn. avd sterkstr. (svakstr.) Autmbilavd. Urmakeravd. Sum Utdrag av regnskapet. Inntekter Utgifter Ar Statstilsktt Kmmunetilsktt Sklepenger Andre inntekter Sum Lønner Saml. Stip. apparatt g m. v. friplass Andre utgifter Sum Merknad: Den øknmiske statistikk gjelder dagsklen g kveldsklen tilsammen. I tillegg til dette regnskap kmme r stipend: - kr. I 000, - kr. 0, -0 kr. II n.

14 Elevenes yrke Yrke )0. t,0 g - -x E - E (. O O. se ' g -x cg - ct, te '- E O C,) Arbeidere ved ff. anlegi Bilmekanikere Bygningsarbeidere Elektrikere Murere Sjå'fOrer Snekkere Telegraf- g telefnarb. Tømrere Urmakere Verkstedsarbeidere Andre yrker I alt 0 Stavanger elementaertekniske.skle g tekniske fagskle. lærere: I - timelærere g verlærere, i - timelærere g verlærere g i -0 timelærere g verlærere, herav knst. verlærerere -0. Elementærteknisk skle Elevtallet Teknisk fagskle Elementærteknisk skle Eksamen Teknisk fagskle Ar E '?..0 c, ZW" -; E b' E 0 DD H t' H Ô.Jit > al 'a. rn A g 'Ti A ct UTE t 0 es-d 0 a tie. se. es es Ta O E O b te ill.0 ta E E > -as : ct ss,-; OE (/) ) g. klasse. ). klasse. Inntekter Utgifter Ar O O - O a Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr

15 Kunsthåndverksskler ). Statens håndverks- g kunstindustriskle i Osl. Elevtall i de frskjellige klasser Klasser -.. ; il -( ' ci.-f t r. '-' ' -.; t cn ci cn "ei "d --a;. frihånd. s » Knstruksjn 0. rnament 0.» 0. mdeller - -.» 0 Skrift Rader 0 Frm Metallverksted Keramikkverksted Bygg I Bygg II Bygg III Maler I Maler II, III " Tre I Tre II, Tre III Tekstil - Mte Keramikk I Metall- g Keramikk Bk I - Bk II g III - - Reklame I 0 0 Reklame II g III Antall elever. Ar: Dagsklen Kveldsklen Lærlingesklen Menn Kvinner Sum Menn Kvinner Sum Menn Kvinnei Sum r) Nrsk kunsthandverksskule, Vss, har tidligere vært med i fagsklestatist:kken, men er nå tatt ut. Den er av en annen art enn sklene i Osl g Bergen. Den hrer trøvrig under Landbruksdepartementet.

16 Elevene frdelt etter hjemsted. Ar: Osl Landet Andre byer Utlandet Sum -. Dagsklen Kveldsklen Lærlingesklen Dagsklen Kveldsklen Lærlingesklen Dagsklen Kveldsklen 0 Lærlingesklen Antall lærere. Ar: Avdelingsfrst. Overlærere Fast ans. lærere * Assist. Timel. Sum Antall friplasser. Ar: Dagsklen / fripl / fripl. Sum

17 Elevenes yrke Yrke Tu' ea E In Billakkerere Billedskjærere Blikkenslagere Bkbindere Bygningsmalere Bygningssnekkere Bygningstapetserere Bygningstegnere Dekratører Diverse Etsere Feiere Frgyllere Ftgrafer Gipsmakere Gj ørtlere Glassmesterlærlinger Glasstegnere GravOrer, kart metall Gullsmeder Illustratører Innredningssnekkere Karsserimakere Keramikere Kir. instrumentmakere Kjemigrafer Kbberslagere Kunstglassmesterlærlinger Kunsthistr. stud Kunstsmeder Litgrafer Lærerinner Malere Maskintrykkere Metalltrykkere Mdellsnekkere Mdellører Mdister Mtetegnere Murere Møbelsnekkere MObeltapetserere MObeltegnere Overtrykkere Pelssyersker Prteføljemakere Reklametegnere Reklameteknikere Retusj Orer Salmakere Skiltmalere Skipstømrere Skmakere Skreddere, kvinnelige mannlige ii

18 Elevenes yrke Yrke. - rd -Y: t" -0 a ; - t, -.-:. t, - ;'. D u,) Steinhggere SOlvsmeder Tegnere Tekstiltegnere Treskjærere - - Typgrafer TOnarere Bergen kunsthåndverksskle., (Opprettet 0. Fikk statstilsktt forste gang -.) Dagskle, -årig kveldskle g kveldskurser med måneders undervisning i året. Antall lærere: I dagsklen lærere g j kveldsklen lærere. Elevantallet var i a) Dagsklen: MOnstertegning Frihåndstegning, fagtegning g akttegning Reklametegning Billedvevning -årige fagskle fr bktrykkere 0 b) Kveldsklen (-årig): Alle klasser c) Kursene: 0 Frihåndstegning, mdellering, mtetegning, keramikk g hspitanter 0 Bktrykkerklassene I alt I) -rige fagskle fr bktrykkere gikk ver til dagskle r. september. Den. frivillige klasse fr settere, frtsetter sm aftenskle.

19 Cg E al Cf) eta E ct ELL V) CO Cg Cg <.g c=, c cn. < L,) in Ln 0, N CO CO c CO ON Cg N E :" C> 0 r, CO L,) c c 0, P, 0 in cn c c": CI) : m C-- Cg 00 C t a al. C/) cg L,) 0,.F. c, c cg C> 0 00 c0 %.0 Cg < cg CO 0, 00 Cg c cg C> C> C> CO L,) rt., rt, cn cg cg L,) in CO c L,) in t cf, <=> CI) t-- CO - < CI) G CO in 0, in CA < ci ci CO CO ci C, CO G) O a). OGG E Cg Cg r. CO c0 C> 0 CO Le) Cg N ci 0,,C if) N f''.

20 Elevstatistikk. Lærlinge - Undervisningen fregår a kveldtimer. - elever i sklens frste måned Skler T., E, -C ';Leit. Halden. Fredrikstad. Tune. Sarpsbrg. Mss. Mysen. Askim. DrObak. Nesdden. Ski. Osl. Bærum. Asker. ROyken. Hurum. Lillestrøm. Kngsvinger. Elverum. Hamar 0. Ringsaker. Brumunddal. Lillehammer. Raufss. Gjøvik. HOnefss. Drammen. Ø. Eiker. Mdum. Kngsberg 0. Hrten. TOnsberg. Sandefjrd. Larvik. Prsgrunn. Brevik. Skien. Ntdden. Langesund. Hlla 0. Krager0. Aust-Agder. Risør. Arendal. Grimstad. Kristiansand S. Mandal. Flekkefjrd. Egersund. Sandnes 0. Stavanger. Skudeneshavn. Kpervik g Stangeland. Haugesund a ) Ikke i drift i -0. Hsten ble bedriftsskle satt i gang av Raufss Ammunisjnsfabrikker. ) Kun søkere til kl.

21 skler. I alt timer m uken i måneder av året. Elevstatistikk. - elever i sklens frste måned -0 elever i sklens frste måned 'tf (cii) be Ô.0 C- Z.; I) 0) tij 'L 'Tr; C tiä ct) E ci) g (, -0 s (i) cr, G!, t ss uc' g' /) E (i) C g "c") 0, ) 0 _ (framhald se n. s.)

22 - 0 Elevstatistikk. (Framhald) Lærlinge-.- elever i sklens frste måned Skler a, E (:)?-.). Skndal. Bryne. Ålgård. Kvam. Ålvik. Strd 0. Rubbestadneset. Sauda. Odda. Fana. Bergen. Vss. Glppen. Årdalstangen g Farnes. Ålesund. Vlda 0. Ulstein. Ørsta. Mlde. Eide. Kristiansund N. Rørs. Trndheim. Malvik. Levanger. Stjørdal 0. Verdal. Steinkjer. Namss. Meråker. Msjøen. M. Sulitjelma. Bdø. Narvik. Svlvær 0. Kabelvåg. Melb. Harstad. Trms0. Hammerfest. Vardø. Kirkenes. Teknisk kveldskle ved «Sphies Minde». Sulitjelma. Eidsvll 0. Salangen. Brgund (Spjelkavik). Grytten _ - _ Tilsammen Herav kvinner

23 skkr. - elever i sklens frste måned.- 0 elever i sklens frste måned Elevstatistikk. -''' Lg < eu ::-. i, Ga).Zi, (u ct, I ):, a,,..i._-:,,,, 'It" ô ccd t.,,. c, ---'' z. ;.'.-, -, : "'d.--.. Q, a,,,,)., ii c i,-,.si).,,., a..,i, r.,..,) E t - () t: q c-li c III u'd t",, T, J (Y),) at.:.:

24 Prsentvis frammøte. - Skler Prsentvis frammøte iste kl. n en kl. dje kl. de kl. Avgangseksamen Lærlinge- Frammøtt Prsentvis Tall PA Bestått lærere Iste kl. nen kl.. Halden. Fredrikstad. Tune. Sarpsbrg... Mss. Mysen. Askim. DrOak. Nesdden. Ski. Osl. Bærum. Asker. Røyken. Hurum. Lillestrøm. Kngsvinger. Elverum. Hamar 0. Ringsaker. Brumunddal. Lillehammer. Raufss. Gjøvik. HOnefss. Drammen. Ø. Eiker. Mdum. Kngsberg 0. Hrten. TOnsberg. Sandefjrd. Larvik. Prsgrunn. Brevik. Skien. Ntdden. Langesund. Hlla 0. Krager0. Aust-Agder. Risør. Arendal. Grimstad. Kristiansand S. Mandal. Flekkefjrd. Egersund. Sandnes 0. Stavanger. Skudeneshavn. Kpervik g Stangeland. Haugesund _ ) _ ) Vesentlig brevundervisning med hel eller delvis mteplikt.

25 skler Avgangseksamen, lærere frammøte dje kl. de kl. Avgangseksamen Bestått Tall pa lærere Prsentvis frammøte Iste kl. nen kl. dje kl. de kl. Avgangseksamen Frammøtt Frammøtt Bestått Tall pa lærere _ ' (framhald se n. s.)

26 Prsentvis frammøte. - Iste kl. Prsentvis frammøtc AvgE.-ngseksamen (Framhald) Lærlinge- Tall pa nen kl. dje kl. de kl. Frammøtt Bestått lærere iste kl. Prsentvis nen kl.. Skndal. Bryne. Ålgård. Kvam. Ålvik. Strd 0. Rubbestadneset. Sauda. Odda. Fana. Bergen. Vss. Glppen. Årdalstangen g Farnes. Ålesund. Vlda 0. Ulstein. Ørsta. Mlde. Eide. Kristiansund N. Rørs. Trndheim. Malvik. Levanger. Stjørdal 0. Verdal. Steinkjer. Namss. Meråker. Msjøen. M. Sulitjelma. Bdø. Narvik. Svlvær 0. Kabelvåg. Melb. Harstad. Trmsø. Hammerfest.. Vardø Kirkenes. Teknisk kveldskle ved «Sphies Minde... Sulitjelma. Eidsvll 0. Salangen. Brgund (Spjelkavik). Grytten ^ -^ Tilsammen 0

27 skler. Avgangseksamen, lærere frammøte dje kl. de kl. Avgangseksamen Frammøtt Tall Prsentvis frammøte på Bestått lærere iste kl. nen kl. dje kl. de kl. Avgangseksamen Fram. møtt Bestått Tall på lærere ' _

28 inntekter. Lærlinge - - Skler Rikstilsktt Kmmunetilsktt Tilsktt av andre ffentlige institusjnet eller legater Skle- g innskrivningspenger (brutt) Andre inntekter Sum Rikstilsktt. Halden. Fredrikstad. Tune. Sarpsbrg. Mss. Mysen. Askim. DrOak. Nesdden. Ski. Osl. Bærum. Asker. Røyken. Hurum. Lillestrøm. Kngsvinger. Elverum. Hamar 0. Ringsaker. Brumunddal. Lillehammer. Raufss. Gjøvik. HOnefss. Drammen. Ø. Eiker. Mdum. Kngsberg 0. Hrten. TOnsberg. Sandefjrd. Larvik. Prsgrunn. Brevik. Skien. Ntdden. Langesund. Hlla 0. Krager0. Aust-Agder. Risør. Arendal. Grimstad. Kristiansand S. Mandal. Flekkefjrd. Egersund. Sandnes 0. Stavanger. Skudeneshavn. Kpervik g Stangeland. Haugesund _ ) Vedr. inntekter fr Lærlingesklen, se administrasjn. Osl elementaertekn.skle. Sklene har fellesregnskap, idet de er under samme

29 skler Inntekter Krnmunetilsktt Tilsktt av andre ffentlige institusjner eller legater Skle- g innskrivningspenger (brutt) Andre inntekter Sum Rikstilsktt Kmmunetilsktt Tilsktt av andre ffentlige institusjner eller legater Skle- g innskrivningspenger (brutt) Andre inntekter Sum ^ , y (framhald se n. s.)

30 Inntekter. (Framhald) Lærlinge- --- Skler Rikstilsktt Krnmunetilsktt Tilsktt av andre ffentlige institusjner eller legater Skle- g innskrivflingspenger (brutt) Andre inntekter Sum Rikstilsktt. Skndal 0 0. Bryne -. Ålgård -. Kvam 0-0. Ålvik Strd Rubbestadneset Sauda Odda. Fana Bergen Vss 0. Glppen -. Årdalstangen g Farnes -. Ålesund Vlda Ulstein Ørsta -. Mlde -. Eide -. Kristiansund N ,. Rørs Trndheim - -. Malvik k - 0. Levanger -. Stjørdal Verdal. 0. Steinkjer - 0. Namss. Meråker. Msjøen M 0. Sulitjelma -. BdO 0 0. Narvik Svlvær 0-0. Kabelvåg -. Melb. Harstad. Trms0-0. Hammerfest -. Vard0. Kirkenes Teknisk kveldskle ved «Sphies Minde» Sulitjelma Eidsvll 0. Salangen - 0. Brgund (Spjelkavik) -. Grytten. _ - - Tilsammen 0 0

31 skler. Inntekter Krnmunetilsktt Tilsktt av andre ffentlige institusjner eller legater Skle- g innskrivningspenger (brutt) Andre inntekter Sum Rikstilsktt Krnmunetilsktt Tilsktt av andre ffentlige institusjner eller legater Skle- g innskrivningspenger (brutt) Andre inntekter Sum ^

32 0 Utgifter.Lærlinge- - Skler Lønner Undervisningsmateriell Stipendier g friplasser Andre utgifter Sum Lønner. Halden. Fredrikstad. Tune. Sarpsbrg. Mss. Mysen. Askim. DrOak. Nesdden. Ski. Osl. Bærum. Asker. Røyken. Hurum. Lillestrøm. Kngsvinger. Elverum. Hamar 0. Ringsaker. Brumunddal. Lillehammer. Raufss. Gjøvik. HOnefss. Drammen. Ø. Eiker. Mdum. Kngsberg 0. Hrten. TOnsberg. Sandefjrd. Larvik. Prsgrunn. Brevik. Skien. Ntdden. Langesund. Hlla 0. Krager0. Aust-Agder. Risør. Arendal. Grimstad. Kristiansand S. Mandal. Flekkefjrd. Egersund. Sandnes 0. Stavanger. Skudeneshavn. Kpervik g Stangeland. Haugesund ) _ - - _ ) Vedr. utgifter fr Lærlingesklen, se Osl elementærtekn.skle. Sklene har administrasjn. fellesregnskap, idet de er under samme

33 skler Utgifter Stipendier g friplasser Andre utgifter Sum Lønner Undervisningsmateriell Undervisningsmateriell Stipendier g friplasser Andre utgifter Sum G ' (framhald se n. s.)

34 Utgifter. (Framhald) Lærlinge- - Skler Limner Undervisningsmateriell Stipendier g friplasser Andre utgifter Sum Lønner. Skndal. Bryne. Ålgård. Kvam. Ålvik. Strd 0. Rubbestadneset. Sauda. Odda. Fana. Bergen. Vss. Glppen. Årdalstangen g Farnes. Ålesund. Vlda 0. Ulstein. Ørsta. Mlde. Eide. Kristiansund N. Rørs. Trndheim. Malvik. Levanger. Stjørdal 0. Verdal. Steinkjer. Namss. Meråker. Msjøen. M. Sulitjelma. Bdø. Narvik. Svlvær 0. Kabelvåg. Melb. Harstad. Trms0. Hammerfest. Vardø. Kirkenes. Teknisk kveldskle ved «Sphies Minde». Sulitjelma. Eidsvll 0. Salangen. Brgund (Spjelkavik). Grytten Tilsammen

35 skler. Utgifter Stipendier g friplasser Andre utgifter Sum Lønner Undervisningsmateriell Undervisningsmateriell Stipendier g friplasser Andre utgifter Sum

36 Lærlingeskler. Elevenes yrke. Yrke Anleggsarbeidere Aspiranter Arkivar Aptekassistent Aluminiumsarbeider Barnepike Bankassistent Bakere Bilmekanikere 0 0 Blikkenslagere Blyldder Bktrykkere Bkbindere Bruksarbeidere Bygningssnekkere 0 0 BOssemakere Bøkkere Børstebindere Båtbyggere 0 Bundtmakere Bilreparatører Billakerere Bilelektrikkere Dekratører Dreiere Elektrikere 0 Ekspeditører 0 Emballasjearbeidere Fabrikkarbeidere 0 Feiere Filere Flymekanikere Frmere Frmenn Ftlærlinger Finmekanikere Fresere Frisører (barberere) FyrbOter Fiskere - a -

37 Lærlingeskler. Elevenes yrke. Yrke Gassveier Gartnere Glassmakere Gullsmeder Gårdsarbeidere GravOrer Gårdsgutter Heisemntører Hjelpearbeidere Hushj elper Høvelarbeidere Hj ulmakere Instrumentmakere Innredningssnekkere Jernbanearbeidere Jrdbruksarbeidere Karsseriarbeidere Keramikkarbeidere Kjemigraf Knditrer Kntrmenn Kbberslagere Kmmunearbeidere Kjølemntører Labranter Lagerarbeidere Lagerekspeditører Lakerere Litgrafer LkmtivfyrbOteraspiranter Lkmtivreparatører Lærlinger Lærerinner Malere Maskinmntører Maskintrykkere Maskinarbeidere Maskinister

38 Lærlingeskler. Elevenes yrke. Yrke Metallstøpere Mekanikere Menig sldat Mntører Mtedamer Mnumenthuggere Mdellsnekkere Mdellører Møbelsnekkere MObeltapetserere Murere Oppmerkere Optikere Paraplymakere Parkeringsgutter Papirarbeidere Platearbeidere Prselensarbeidere Prteføljearbeidere Praktikanter Pttemakere Pressere Pstbud POlsemakere Radimntører Radiarbeidere Rengjøringsarbeidere Reparatører Rørleggere Salmakere Seilmakere Settere Sekretærer Sjåfører Skiltmalere Sktøyarbeidere Skpussere Skleelever Skmakere

39 Lærlingeskler. Elevenes yrke. Yrke Skreddere Slaktere Smørere - Snekkere Smeder - Steinhggere Stansemakere. StOpere - Syersker Sykkelreparatører - Sveisere 0 Tapetserere Tannteknikere - Telefn- g telegrafarbeidere. Tegnere - Tekstilarbeidere 0 Teknikere Treskj ærere Trykkere Transprtarbeidere Tremassearbeidere - - TOmrere 0 Typgrafer 0 0 Urmakere Vaktmestere Verkstedarbeidere Veiegutter - - Vegarbeidere Verktøymakere Visergutter Viklere Vulkanisører - Intet yrke Andre yrker 0 Tilsammen 0

40 Elevstatistikk. Verksteds- - Skler søkere elever i skleåret I alt Herav fra sklekm- munen Elevenes gjennmsnittsalder lærere i praktiske fag Kursets varighet måneder. Osl yrkesskle fr: ftgrafer skipsmaskinistaspiranter persnale ved samferdsselsmidlene autmbilmekanikere - D bktrykkere dame- g herrefrisører elektrikere elektrsveisere gass-sveisere gullsmeder husstell husmrvikarer mekanikere kjle- g draktsyere kelnere kkker kpper- g blikkenslagere labranter --» malere maskinarbeidere tannteknikere mdellsnekkere settere mtrmekanikere murere møbeltapetsere nåtlere p Olsemakere skmakere rørleggere skreddere f _. i )f _ t ). -^ / % A - ii smeder tilskjæring g mdellering snekkere støpere tømrere mekanikere. Aker yrkesskle fr: elektrikere mekanikere tømrere sveisere draktsyersker herreknfeksjnssyere murere snekkere rørleggere. Bærum yrkesskle fr: mekanikere snekkere.. ) '. ) Timelærere. ) Fagskle g videregående frskle. ) Slått sammen med smeder g el. sveisere dette år. ) Frskle g kveldskurs. ) Frskle g fagskle. ) Sømkurs fr husmødre. ) Ingen elever. ) I-åtig frskle.

41 skler. Lærere Tail på søkere elever i skleåret I alt Herav fra sklekmmunen Elevenes gjennmsnittsalder lærere i praktiske fag Kursets varighet måneder søkere elever i skleåret I alt Herav fra sklekmmunen Elevenes gjennmsnittsalder lærere i praktiske fag Kursets varighet måneder. 0. ) /. /. / -. ).. _ / 0. / /. / /. / /. / /. / / 0 /. / ) ) ) 0... (framhald se n. s.)

42 0 Elevstatistikk. (Framhald) Verksteds - Skler søkere elever i skleåret I alt Herav fra sklekmmunen Elevenes gjennmsnittsalder lærere i praktiske fag Kursets varighet måneder hushjelp syersker ekspeditører gartnere. Askim yrkesskle. Sarpsbrg yrkesskle. Halden yrkesskle fr: elektrikere sveisere nåtlersker mekanikere snekkere husstell -»-. Fredrikstad yrkesskle. Mss yrkesskle. Hamar verkstedskle. Brumunddal yrkesskle. Sentralsklen, Gjøvik fr: mekanikere knfeksjnsarbeidere tomrere husstell. Fylkesyrkesskle på Dvre. HOnefss yrkesskle. Drammen yrkesskle fr: elektrikere mekanikere murere snekkere bilmekanikere. Frmannsklen fr verkstedindustrien ved Kngsberg våpenfabr.. Hlmestrand yrkesskle. Sandar yrkesskle fr: frisører malere elektrikere husstell syersker snekkere mekanikere. Hrten yrkesskle fr: syersker jern- g metallarbeidere maskinarbeidere elektrikere sveisere skipsbyggere. TOnsberg yrkesskle fr: syersker ) ) ) Kveldskurs. ) Ekstrard. kurs. ) Henhldsvis, g kurs.

43 skler. Lærere søkere elever i skleåret I alt Herav fra sklekmmunen Elevenes gjennmsnittsalder lærere i praktiske fag Kursets varighet måneder søkere elever i skleåret I alt Herav fra sklekmmunen Elevenes gjennmsnittsalder lærere i praktiske fag Kursets varighet måneder ^ ) (framhald se n. s.)

44 Elevstatistikk. (Framhald) Verksteds- - Skler søkere elever i skleåret I alt Herav fra sklekmmunen Elevenes gjennmsnittsalder lærere i praktiske fag Kursets varighet måneder mekanikere bilmekanikere husstell 0. Prsgrunns frskle fr håndverk g industri. Larvik yrkesskle fr: husstell snekkere syersker mekanikere rørleggere murere. Skiens yrkesskle fr: elektrikere snekkere mekanikere - - bilmekanikere. Rjukan yrkesskle fr: elektrikere mekanikere snekkere. Arendals yrkesskle fr: mekanikere snekkere. Telemark yrkessklen). Kristiansand yrkesskle fr: sveisere smeder mekanikere autmbilmekanikere betngarbeidere. Mandal yrkesskle. Flekkefjrd yrkesskle. Stavanger verkstedskler fr: frisører kjle- g draktsyersker tomrere mekanikere jern- g metallarbeidere skreddere murere rørleggere elektrikere belsnekkere sveisere 0. Haugesund yrkesskle fr: autmbilmekanikere jern- g metallarbeidere snekkere. Sgn g Fjrdane yrkesskule i Førde. Odda yrkesskle fr: elektrikere mekanikere møbelsnekkere. Rubbestadneset yrkesskle. Bergen yrkesskle fr: blikkenslagere % % % ) Gar fra aug. ver til sklens avd. fr mekanikere. ) Innkmmet under trykningen.

45 skler. Lærere søkere elever i skleåret I alt Herav fra sklekmmunen Elevenes gjennmsnittsalder lærere i praktiske fag Kursets varighet måneder søkere elever i skleåret I alt Herav fra sklekmmunen Elevenes gjennmsni ttsalder lærere i praktiske fag Kursets varighet måneder ) / 0 /z. % 0 / / % 0 / % % % ' %.. % (framhald se n. s.)

46 Elevstatistikk. (Framhald) Verksteds- - Skler søkere elever i skleåret I alt Herav fra sklekmmunen Elevenes gjennmsnittsalder lærere i praktiske fag Kursets varighet måneder frisører --»- (dame) knfeksjnsarbeidere malere mekanikere murere platearbeidere rørleggere skreddere smeder snekkere tømrere urmakere kkker g kelnere. Nrheimsund yrkesskle. Vss yrkesskle fr: mekanikere tomrere. Høyanger yrkesskle fr: mekanikere elektrikere snekkere. Ålesund yrkesskle fr: kjle- g draktsyersker elektrikere mekanikere. Kristiansund yrkesskle fr: mtrmekanikere mekanikere byggsnekkere kjle- g draktsyersker ) ) ) 0. Nrdmør yrkesskle. Støren yrkesskle fr: jern- g metallarbeidere byggsnekkere. Trndheim yrkesskle fr: bktrykkere elektrikere (frkurs) mekanikere snekkere malere murere gullsmeder tomrere skreddere bilmekanikere (kurs) frisører reklameteknikere» ftgrafer % /a % '/ ) Ekstrard. kurs.

47 skler. Lærere søkere elever i skleåret I alt Herav fra sklekmmunen Elevenes gjennmsnittsalder lærere i praktiske fag Kursets varighet måneder søkere elever i skleåret I alt Herav fra sklekmmunen Elevenes gjennmsni ttsalder lærere i praktiske fag Kursets varighet måneder % / ) % % % % % (framhald se n. s.)

FAGS KO LE STATI STIK K

FAGS KO LE STATI STIK K NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. FAGS KO LE STATI STIK K 0- og - Écoles professionnelles UTGITT AV KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET Norges Offisielle Statistikk, rekke Xi. Norway's Official Statistics,

Detaljer

Tidligere utkommet Det tekniske undervisningsvæsen 189495 NOS III 303 Fagskolestatistikk 189596 NOS III 343, 189697 til 189899 IV 40, 18991900 til 190102 IV 85, 190205 V 6, 190506 til 190708 V 101, 190809

Detaljer

LØNNINGER 1920. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Gages et salaires.) UTGITT AV 1921. KRISTIANIA.

LØNNINGER 1920. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Gages et salaires.) UTGITT AV 1921. KRISTIANIA. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. LØNNINGER (Gages et salaires.) UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & 00. 1921. Tidligere utkommet: Lønninger og levevilkår

Detaljer

LØNNINGER 1925-1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. (Gages et salaires.) OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO.

LØNNINGER 1925-1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. (Gages et salaires.) OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. LØNNINGER 1925-1926. (Gages et salaires.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO. 1927 Tidligere utkommet: Lønninger

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) . Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 98: - 7. Syketrygden 9. (Assurance-maladie nationale.) 8. Norges jernbaner 9-97. (Chemins de

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Nrges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Nrvège, série X.) Rekke X. Trykt 9. Nr. 5. Sinnssykeasylenes virksmhet 90. (Statistique des hspices d'aliénés.) 5. De spedalske i Nrge

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 1947. Nr. 122. Kriminalstatistikk 1943 og 1944. (Statistique de la crirninalité.) 123. StatistiskØkonomisk

Detaljer

Beretning om de norske jernbaners drift

Beretning om de norske jernbaners drift Tillegg til Beretning om de norske jernbaners drift terminen 1925-1926. Spesifikasjoner til Statsbanenes regnskap samt lønningsregler. Norsk Hoved-Jernbanes regnskap. Innhold. Regnskap for Statsbanenes

Detaljer

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE B N TABLLR VDKOMMND SKIFTVÆSNT I NORG I AART I, TILLIGMD OPGAV OVR D FTR OVRFORMYNDRRGNSKABRN FOP AART UNDR RIGTS OVItFORMPNDRIRS BSTYRLS linstaand MIDLR SAMT DN BONGLIa NORSK RGJRINGS IIN RDANIGST INDSTILLING

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 959 Nr. Norges jernbaner 956-57 Chemins de fer norvegiens 5 Syketrygden 957 Health insurance

Detaljer

NORGES POSTVESEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 10. DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI

NORGES POSTVESEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 10. DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 0. NORGES POSTVESEN (Statistique postale pour l'année ) Utgitt av DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI POSTSTYRET OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG

Detaljer

7 = Søsken 39= 40. PersoaamEatn. 9 Tjenestefolk. 8= Andre slektninger. Kodeliste ved folketellinnien 1060. Kjønn: 1 = Mann 2. Kvinne.

7 = Søsken 39= 40. PersoaamEatn. 9 Tjenestefolk. 8= Andre slektninger. Kodeliste ved folketellinnien 1060. Kjønn: 1 = Mann 2. Kvinne. h /ill, 2/1-61 Kjønn: 1 = Mann 2. Kvinne Stilling i hushold: A. Private husholdninger. Det nyttes to-sifret kode. Første siffer angir familiekjernen slik: 0 = Hovedpersonens familiekjerne eller ingen familiekjerne

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) 4011IMMIIMMUNIMIMI Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 110. Fengselsstyrelsens årbok 1920. (Annuaire de l' Administration générale des

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rek

Norges offisielle statistikk, rek Norges offisielle statistikk, rek Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1961 Nr. 32 Økonomisk utsyn over året 1960 Economic survey - 33 Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v. 1955-56

Detaljer

NORGES ELEKTRISITETSVERKER

NORGES ELEKTRISITETSVERKER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 40 NORGES ELEKTRISITETSVERKER 954 Electricity Plants 954. STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 956 Tidligere utkommet: Norges elektrisitetsverker

Detaljer

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O.

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. HUSHOLDNINGSREGNSKAP 1927-1928. (Budgets de familles 1927-1928.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1929. Tidligere

Detaljer

Bearbeidingsplan for. artianerstatistikk og artiumsmatrikler 1968. av Idar Moglestue INNHOLD

Bearbeidingsplan for. artianerstatistikk og artiumsmatrikler 1968. av Idar Moglestue INNHOLD IO 68/26 Oslo, 9. august 1968 Bearbeidingsplan for artianerstatistikk og artiumsmatrikler 1968 av Idar Moglestue INNHOLD 1. Innledning 2 2. Oppmelding 2 Side a. Materialer 2 b. Revisjon og koding 3 c.

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

LØNNSTELLINGEN. Jern- og metallindustri, tekstilindustri, kjemisk og elektrokjemisk industri. Recensement des salaires UTGITT AV

LØNNSTELLINGEN. Jern- og metallindustri, tekstilindustri, kjemisk og elektrokjemisk industri. Recensement des salaires UTGITT AV NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 0 LØNNSTELLINGEN Jern- og metallindustri, tekstilindustri, kjemisk og elektrokjemisk industri 98 Recensement des salaires UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO I KOMMISJON

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

ARBEIDSMÄRKE DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. SIVENDE 11.1.111ING. KRISTIANIA. kommission HOS II. A SCH E G C O. Pris kr. 1.00. DU ROYAUME DE NOR1EGE.

ARBEIDSMÄRKE DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. SIVENDE 11.1.111ING. KRISTIANIA. kommission HOS II. A SCH E G C O. Pris kr. 1.00. DU ROYAUME DE NOR1EGE. ARBEIDSMÄRKE UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. BULLETIN In - TI?A VAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOREGE.) SIVENDE..ING., SEPTIEME ANNEE.) 909 KRISTIANIA. kommission HOS II. A

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 173 NORGES POSTVERK STATISTIQUE POSTALE POUR L'ANNÉE POSTSTYRET DIRECTION GÉNÉRALE DES POSTES OSLO 1965

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 173 NORGES POSTVERK STATISTIQUE POSTALE POUR L'ANNÉE POSTSTYRET DIRECTION GÉNÉRALE DES POSTES OSLO 1965 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 73 NORGES POSTVERK 964 STATISTIQUE POSTALE POUR L'ANNÉE 964 POSTSTYRET DIRECTION GÉNÉRALE DES POSTES OSLO 965 Tidligere utkommet Postvæsen 884-899, se Norges Offisielle

Detaljer

ELEVER, KOSTNADER OG UTEKSAMINERTE VED NOEN UTDANNINGSVEIER 1890-1960. EKSTRAHERTE OG BEREGNEDE TALL. Av Eivind Hoffmann

ELEVER, KOSTNADER OG UTEKSAMINERTE VED NOEN UTDANNINGSVEIER 1890-1960. EKSTRAHERTE OG BEREGNEDE TALL. Av Eivind Hoffmann I0 68/20 Oslo, 28. august 1968 ELEVER, KOSTNADER OG UTEKSAMINERTE VED NOEN UTDANNINGSVEIER 1890-1960. EKSTRAHERTE OG BEREGNEDE TALL Av Eivind Hoffmann Innhol d Side I. Innledning I+ II, Folkeskolen......

Detaljer

FISKERI-UNDERVISNINGEN

FISKERI-UNDERVISNINGEN Å R S B E R E T N l N G V E D K O M M E N D E N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 7 2 - NR. 8 FISKERI-UNDERVISNINGEN 19711972 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1972 \ Å R S B E R E T N l N G V E D K O M M E N D E

Detaljer

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune Oppdragsgiver Steinkjer kmmune g Nrd-Trøndelag Fylkeskmmune Rapprttype Utredning - Frstudie Sluttrapprt - Januar 2013 STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER

Detaljer

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS IKK Sør-Trms er et frum fr interkmmunalt samarbeid mellm grunnsklene i kmmunene Harstad, Kvæfjrd,

Detaljer

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold Januarfebruar Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk1/99 o og Akershus Innhold MIME ne 03.04.Økonomisk sosialhjelp, 1997 Emne 06.03 Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak,

Detaljer

D M A. ORGANISASJONEN FOR DEN AUTORISERTE FL YTEKNl

D M A. ORGANISASJONEN FOR DEN AUTORISERTE FL YTEKNl l. D M A ORGANISASJONEN FOR DEN AUTORISERTE FL YTEKNl W..OCJUl tw..oi...o\u1 tw z Z H H I 00 Z Z t\nn... I w 0 0 en m z : 3: : 3: 0 Z Z :0 en w tr:ö- :: 'i 0 tt C' 0 0 H c :O HO:EO;: 00 C' C'.: :ö... en

Detaljer

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald Januarfebruar Noregs offisielle statistikk Regionalstatistikk 1/99 ark Innhald NMI Tuene 03.04 Økonomisk sosialhjelp WWI emne 06.03 Registrerte heilt arbeidslause og personar på arbeidsmarknadstiltak,

Detaljer

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk Det er i kommunene de skal bo målet er at de raskest mulig skal klare seg selv Statsråd Dag Terje Andersen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Bilag til Kommunal Rapport oktober 2008 Det er her jeg

Detaljer