Stokke menighetsblad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stokke menighetsblad"

Transkript

1 Nr årgang INFORMASJON Stokke menighetsblad Undervisningsleder hva driver hun med? Frode Magnar drar til Horten! At kirken er synlig er viktig side 4 side 6 side 11

2 DEN NORSKE KIRKE I STOKKE Stokke kirkekontor Besøksadresse: Stokkeveien 55. Postadr: Postboks 10, 3161 Stokke. E-post: Tlf: Åpningstid: man. tirs. tors. fre. kl Prest, organist, kirketjener og kirkegårdsbetjent har fri mandager. ANSATTE: Kirkeverge Fred Willy Aamelfot Tlf: Sokneprest Frode Askekjær (Stokke sokn) Tlf: Sokneprest Lise Horn (Skjee og Arnadal sokn) Tlf: Kapellan Frode Magnar Andersen (Stokke sokn) Tlf: Kontorsekretær Ellen Chr. K. Stampe Kantor Jaime Nicholas Lewis Tlf: Ungdomspedagog Kristin Dybvik er i permisjon. Diakoniarbeider Grete Granerød Tlf: Undervisningsleder Gunvor L. Falke Tlf: Leder trosopplæring Victor Skimmeland Kirketjener Barbro Häggblad Tlf: / Kirketjener Siv T. Sommerstad Mobil: Kirketjener Helga S. Grav Mobil: Kirkegårdsbetjent Rune Jacobsen Kirkegårdsbetjent Reidar Nærland Alle kan treffes etter avtale. Leder av Stokke kirkelige fellesråd Anders Kristian Kjær jr. Tlf Leder av Arnadal menighetsråd Øyvind Tretteteig. Tlf Leder av Skjee menighetsråd Åse Svensson. Tlf Leder av Stokke menighetsråd Karl Hagelund. Tlf Utgiver: Menighetsrådene. Utkommer 7 nummer i Stoff leveres på Kirkekontoret eller e-post: Møtenotiser kan sendes som e-post til Ansvarlig redaktør: Grete Granerød. Redaksjonsutvalg: Karl Hagelund, Helge Klingberg, Ellen Chr. K. Stampe, Lise Horn. Bankkonto: til menighetsbladet. Neste nummer av menighetsbladet kommer i uke 35 og dekker tidsrommet Stoff må leveres innen På den annen side Utfordringer på godt og vondt I slutten av mars i år begynte jeg som kirkeverge i Stokke. Jeg har lært å kjenne de ansatte på kirkekontoret og møtt mange av de som er engasjert ute i menighetene. Flere har spurt meg hva en kirkeverge egentlig gjør for noe. Kirkevergen er ansatt av Stokke kirkelige fellesråd, og fungerer som daglig leder på kirkekontoret. I praksis innebærer det at jeg er leder for de som er ansatt i fellesrådet, dvs. alle kirkekontorets ansatte, unntatt prestene som er statsansatte. Kirkevergen er ansvarlig for økonomien, drift og vedlikehold av kirker og gravplasser. Kirkelig fellesråd v/kirkevergen er også gravferdsmyndighet for alle som gravlegges i Stokke, uavhengig av livssynstilhørighet I sommerhalvåret er det mange som besøker gravplassene. Våre ansatte som har sitt arbeid ute, gjør sitt beste for at gravplassene skal se ordentlige ut. Dessverre har vi ikke tilstrekkelig med ressurser for å få det til. Dette medfører at gresset ikke blir klippet ofte nok, og annet forefallende arbeid ikke blir utført. Som kirkeverge synes jeg det er trist å se at gravplassene i Stokke ikke er så fine som de burde ha vært. Det er ikke viljen det står på, men mangel på ressurser. Vi har også etterslep på vedlikehold av kirkene. Noe er lett å få øye på, for eksempel flasser Arnadal kirke utvendig og stolpene inne i Stokke kirke. I løpet av året skal det utarbeides tilstandsrapporter for alle tre kirkene, og jeg håper at vi får til en realistisk vedlikeholdsplan for årene fremover. For å gjennomføre nødvendig vedlikehold, er vi dessverre også her avhengig av tilstrekkelig med midler. Det er kommunen som er økonomisk ansvarlig for vedlikehold av kirkene og gravplassene. Vi er alle kjent med at Stokke kommune ikke har den beste økonomien, noe som også rammer kirkelig fellesråd. Men som kirkeverge er jeg bekymret for forfallet som preger kirkene og gravplassene. Er det slik vi ønsker at vi skal ta vare på våre historiske kirkebygg og minnes våre forfedre? Mye av det arbeidet som utføres rundt om i menighetene er basert på frivillighet. Det er flott å se engasjement! Råd og utvalg i menighetene trenger engasjerte personer som ønsker å bidra noe for nærmiljøet der man bor. Tidsklemma er noe mange av oss kjenner på titt og ofte, men vi må ikke glemme at det å engasjere seg gir mye positivt tilbake. Sommeren står for døren og en solfattig vinter er glemt. Nå skal en norsk sommer nytes god sommer! FWBA. Stokke menighetsblad nr Opplag: eks, Utgiver: BK Vestfold Media AS Layout: BK Vestfold Media AS, Trykk: BK Grafisk AS 2 Stokke menighetsblad

3 Ord til ettertanke DEN DYPE GLEDEN Det er mye som gjør oss mennesker glade. Et smil eller en god klem. God mat og drikke. Sjokolade. Is. Musikk. Våren. Denne listen kunne selvfølgelig vært mye lenger, og i dine tanker vil den sikkert være det når du leser denne andakten. For gleden er klar til å møte oss hver eneste dag, når vi er åpen for den. Det er forresten også noen dager som gjør meg glad. Fødselsdager. Julaften. 17. mai. Den første dagen i sommerferien. Men det er en dag som alltid gjør meg ekstra glad. Det er påskedag. Den dagen da Jesus stod opp fra de døde. Oppstått er Jesus; Hurra! Hurra! Han lever, Han lever, Han lever idag. Han lever, Han lever, Han lever i dag. For påskedag fyller meg med en jublende glede, en himmelsk glede. Det som skjedde da Jesus stod opp fra de døde er ikke helt til å forstå, men det er jublende flott «Oppstått er Jesus, Hurra, Hurra.» Og samtidig merker jeg at der er noe mer i denne himmelske gleden. Det er som den vibrerer av livet. Livet slik det er. Jeg tenker på Jesus som henger på korset. Lider. Skal snart dø. Jesus som elsker alle mennesker. Han som alltid blir glad over hvert menneske han ser. En jublende glede, en himmelske glede hver gang han ser oss. Slik hang han på korset mens han led og så menneskene han var glad i. Mennesker som hadde forlatt han og sviktet han. Mennesker som hånet han, lo av han og ikke skjønte hvem han var. Det må ha vært rart og vondt. Den himmelske gleden er alltid slik. Den våger å være så nær livet at den vibrer av livet. Livet slik det er for oss mennesker med sorg og skuffelser, tristhet, svik, nedturer og tunge dager. Slik må den himmelske gleden også være for oss. Ikke en glede som tar oss bort fra dette livet og den virkelighet vi lever i, men en glede som flytter oss nærmere livet. Dette er for meg den dype gleden midt i vår virkelighet. Og jeg håper og drømmer om at vi alltid vil være preget av denne elleville og himmelske gleden. Våger å bære den i oss og med oss mens den vibrerer av livet, uten at livet setter oss ut av spill, men fyller oss av Guds kjærlighet for hverandre, skaperverket og Gud selv. Oppstått er Jesus; Hurra! Hurra! Han lever, Han lever, Han lever idag. Han lever, Han lever, Han lever i dag. Frode Magnar Andersen Stokke menighetsblad 3

4 Undervisningsleder hva driver hun med? Det nærmer seg nå fire år siden Gunvor Leifsdotter Falke begynte som undervisningsleder hos oss. Hvordan har det vært å jobbe i Stokke denne tiden, og hva gjør en undervisningsleder egentlig, undres vi på? Og Gunvor stiller villig opp til intervju om dette. Hvilke tanker gjør du deg omkring jobben din, spør vi. Gunvor svarer at hun har en fin jobb. Den er utviklende og variert. Jeg har blitt og blir kjent med mange nye folk, både i kirkestaben og ute i menighetene, sier hun. Spesielt spennende er det med konfirmantene, hvor jeg hvert år møter et nytt kull. Ja, for det er konfirmantlærer du er, ikke sant? Jeg er det også, sier Gunvor, som understreker at selv om største delen av jobben er knyttet til konfirmantarbeidet, så innebærer stillingen også andre viktige oppgaver. Og hun understreker at også prestene og trosopplærer er viktige i samarbeidet om opplegget rundt konfirmantene. Sammen legger de vekt på at det skal være god kvalitet knyttet til arbeidet med konfirmantene. For tiden foregår undervisningen i Skjeestua for de av konfirmantene som går på Stokke ungdomsskole, mens den foregår i Vear arbeidskirke for dem som går på Vear ungdomsskole. Det er ukentlig undervisning i grupper med ca 15 ungdommer i hver. I tillegg er det fellessamlinger, gudstjenester, innsamlingsaksjon, foreldremøter og leir. Alt dette skal undervisningsleder organisere og administrere. Så er håpet at konfirmantene gjennom et slikt år kan bli bedre kjent med og oppleve at de hører til den menigheten og den kirke de er en del av. Hva så med den resterende delen av jobben din? Da snakker vi om «annen trosopplæring» sier Gunvor. Og hva er så det? Akkurat nå innebærer det å være med på å lage trosopplæringsplan for alle menighetene i Stokke. Hun er med i utvalget som jobber frem en slik plan, slik at biskopen kan godkjenne den i oktober kommende høst. Videre er det en rekke konkrete tiltak som allerede gjennomføres. Fireårsboka og utdelingen av den på en familiegudstjeneste er ett velkjent tiltak i våre menigheter. Så har vi «Tårnagenter», hvor tredjeklassinger Gunvor Leifsdotter Falke. får tilbud om å bli kjent i kirkebygningene våre. For de litt eldre, femteklassingene, arrangeres det Lys Våkensamling med overnatting i kirken fra lørdag til søndag, hvor det avsluttes med en gudstjeneste hvor «overnatterene» er klart synlig med. Alt dette (og mere til) skal planlegges og gjennomføres i samarbeid med kirkestab og frivillige medarbeidere. Så har vi to viktige tiltak til, nemlig «Skole og kirke» og «Barnehage og kirke», tilbud fra kirken som i hovedsak er knyttet til jule- og påskehøytidene. For barnehagene dreier det seg om førjulssamlinger og påskevandringer i kirken. Videre er det skolegudstjenester i forbindelse med jul og påske. Her har prestene hovedansvaret for gjennomføringen, mens Gunvor har en viktig rolle i å forberede og tilrettelegge, og sørge for at det er god kontakt mellom kirken og skoler og barnehager. Hun legger til vi ønsker å være en kirke som oppleves som en ressurs og naturlig samarbeidspartner i arbeidet med og for barn og unge i Stokke. Dessuten deltar Gunvor meget tydelig i kirkestabens «indre liv». Her er hun en viktig sosial faktor, med sitt solide gode humør og sin herlige valdresdialekt! Takk skal du ha Gunvor for alt du gjør for alle oss andre! K. H. 4 Stokke menighetsblad

5 Vestfold område av Det Norske Misjonsselskap (NMS) inviterer til busstur til generalforsamlingen som holdes på Ekeberg i Oslo juli i år. Det ventes deltagere fra inn- og utland, en flott anledning til å se det verdensvide fellesskap som NMS er en del av. VI INVITERER TIL Å VÆRE MED EN DAG PÅ GF! FREDAG 4. JULI. Hva har denne dagen å by på? Bibeltime ved Per Arne Dahl (vår nyutnevnte biskop) Globale «landsbyer» fra hele verden hvor vi møter lokal kultur, misjon, nasjonale medarbeidere og misjonærer i land hvor NMS arbeider. Delta i seminarer av ymse slag bl.a. om «Trosopplæring og misjon» eller «Misjon i menighetene». Festkveld hvor det blir vitnesbyrd med flerkulturell sang, musikk fra innvandrermenigheter i Oslo, misjon til inspirasjon. HVORDAN KOMME SEG FRA VESTFOLD TIL EKEBERG I OSLO? Vi setter opp EGEN BUSS som tar opp påmeldte langs E-18. Den starter i Stavern kl og for oss i Stokke blir det å benytte bussholdeplassen på Sørby. Retur om kvelden. Prisantydning er kr 650,- som inkluderer bussturen t/r, dagsbillett til GF, enkelt formiddagsmåltid og middag til kvelds. Påmelding skjer til Marit Vestmoen Nilsen: e-post: eller mobiltelefon Tidspunkt for bussavgang på Sørby fås ved påmelding. Trosopplæring rulles ut til Stokkes kirker Det siste, drøyt halvannet året har kirkene i Stokke jobbet med å lage en plan for trosopplæring for alle døpte fra 0 18 år. Nå nærmer fasen med testing og skriving seg slutten, og alle kirkene vil snart få en ny hverdag med mange flere tilbud til barn og unge. Har du hørt om Lys Våken? Kirkerottene? Tårnagenter? Skolestartergudstjeneste? Fireårsbok? Dette og mye mer har vi prøvd ut i Stokkekirkene de siste par årene. Et eget utvalg ledet at Katja Langensteiner har drevet fram prosessen i tett kontakt med menighetsrådene og andre interesserte. Fra staben har alle prestene, undervisningsleder Gunvor Falke og trosopplærerne Kristin Dybvik og Victor Skimmeland medvirket. Nå nærmer tida for utprøving og planskriving seg snart slutten. Innen 1. juli skal komplette planer Trosopplærer Kristin Dybvik kommer tilbake fra permisjon senere i år. Hun har ledet mye av arbeidet med å lage trosopplæringsplaner for menighetene i Stokke. sendes ut til alle menighetene. Vi har bedt om at hver enkelt menighet inviterer menighetsråd og andre interesserte til temamøte i august, og så skal planene vedtas i september. Biskopen godkjenner planene i siste kvartal og gir bidrag til driften av tiltakene. Neste år blir det altså mer trosopplæring og flere tilbud til barn og unge. Victor Skimmeland. Stokke menighetsblad 5

6 Frode Magnar drar til Horten! Femti år har han rukket å bli, og i nesten 16 av dem har han vært prest på Vear. På vårfesten i Vear arbeidskirke, med «stinn brakke», tre kor i sving og mange foreldre og andre voksne som tilhørere og deltagere, treffer vi Frode Magnar Andersen. Her er han virkelig på hjemmebane, og hva er bedre enn å få et intervju med ham nettopp her, hvor hans prestetjeneste har variert mellom 10 og 100 prosent stilling? Da du startet din prestetjeneste på Vear 16. august 1998, hva tenkte du da om din tjeneste her? Det var først og fremst å videreføre alt det gode arbeidet som var igang. Han trekker fram «Naturlig menighetsvekst» og korarbeidet i den sammenhengen. Han kom til et ferdig kirkebygg som var fylt med mange aktiviteter, hvor «Minimini-koret» var flaggskipet. Hva synes du har vært morsomst i din prestetjeneste på Vear? Det er å få folk til å bidra med det de kan, enten det er å dirigere kor eller å stable stoler. Og så er det flott å tenke på de mange fullsatte gudstjenestene hvor Mini-mini- eller Maxikoret medvirket. Like godt er det også å tenke på de gode skolegudstjenestene og samarbeidet med skolene på begge sider av kommunegrensa. Det å «gjøre ting» sammen med barn og unge har jeg stor glede av. Jeg tror at jeg har vært en prest til glede for barn og unge, og som de fleste av dem (eller kanskje alle) har kjent. Er det noe du nå tenker kunne vært gjort annerledes? Jeg gjør ikke det, for jeg har erfart at ting blir til underveis. Vi startet tidlig med trosopplæring og erfarte at det var krevende å delta i det med de rammebetingelser som var bestemt ovenfra. Men heldigvis har arbeidet med barn og unge i Vearkirken vært noe som har grodd nedenfra, og som har kunnet tilpasses de rammer som ble gitt. Og etter alle disse fine årene drar du fra Vear til Horten for å bli sogneprest der. Hva får deg til å gjøre noe slikt? Etter så lang tid er det greit med et skifte synes jeg. Det gjelder både for meg og for menigheten på Vear. Jeg vurderte tiden til å være moden for det nå, selv om det selvsagt vil være vemodig for begge parter. Frode Magnar Andersen. Men det kan også være spennende med ny jobb og nye utfordringer. I Horten venter det jobb som sogneprest med lederfunksjoner. Og kirken på Karljohansvern er jo noe helt annet enn kirken på Vear, mens Sentrumskirken i Horten er en arbeidskirke slik som på Vear, bare en del nummer større. Og når blir det slutt i Stokke? Det ser ut til at 15. juni blir min siste gudstjeneste i Stokke, d.v.s. avskjedsgudstjeneste på Vear. Vi takker Frode Magnar Andersen for prestetjenesten han har hatt her i Stokke, og på Vear i særdeleshet. Samtidig ønsker vi ham alt godt i tjenesten han etter sommeren skal ta fatt på i Horten, og Guds velsignelse i de nye oppgavene som venter der. K. H. 6 Stokke menighetsblad

7 Annonsører Helge Abrahamsen as 3160 Stokke, tlf Nybygg -- Restaurering Nybygg Restaurering -- Rehabilitering Rehabilitering Tlf Mob. Tlf Mob irekte Kjøp d dusent o fra pr Gjennestadvn. 41, 3160 Stokke Tlf: Gårdssalg: Håndsorterte poteter sept-april i 10kg sekker Asterix - Pimpernel - Kerrs Pink Få arbeidet fagmessig ut Gjennestad Hagesenter, 3160 Stokke, Tlf.: Tlf: Fax: Gjennestad Hagesenter, 3160 Stokke, Vi utfører alt i u blikkenslager ar Nybygg Nybygg -- Restaurering Restaurering -- Rehabilitering Rehabilitering Stokke senter tlf: Tlf. Tlf Mob. Mob Egen produksjon på L Egen ansatt på verkst Kobber og Blikk Servic Vi utfører alt innen elektriske installasjoner, sterk- og svakstrøm. Lillevhar Industriområde, S tlf Din Fotklinikk TID til nye utfordringer Når vi tar regnskapet får du mer tid til å takle utfordringene i markedet - til beste for din bedrift. w w w. o k o n o r. n o Økonor Stokke Kontor Postboks Økonor 60, 3161 Stokke Adresse Tlf Poststed Postboks Lisbeth Kjær Alt innen Fotterapi / fotpleie Ring for timebestilling Autorisert fotterapeut Tlf: Adr: Engveien 4, 3161 Stokke Vi utfører: Nybygg Tilbygg Restaurering Industri & næringsbygg Landbruk Stokkev. 51, tlf EUStokke Kontroll 4-hjulsmåling Nybygg Tilbygg ResTauReRiNg industri & NæRiNgsbygg landbruk Tlf: en hams Abra n Arild yttet nav har b - B y g g A S T A til Cuperens av ventilasjonsanlegg Service og reparasjon av alle merker Bytt av frontruter AC fylling Sørby Auto Sørby, 3160 Stokke Telefon MedleM i den norske revisorforening Revisjon Skatt Avgift Regnskap Når du trenger en elektriker eller tenker å anskaffe varmepumpe, ta kontakt med din lokale elektriker. Storgata 1, 3160 Stokke Tlf: Fax: E-post: Tlf: ARBEIDET Vi har servicetelefon utenom kontortiden, Ring Vår hovedoppgave er å bistå våre kunder med tilpassede løsninger til riktig pris. Vi tar også service på varmepumper. MedleM i narf Regnskap Skatt Avgift Årsoppgjør Vi tilbyr alt av elektrikertjenester og setter deg som kunde i fokus. Sagveien 1, 3160 Stokke Storgata 1, 3160 Stokke Mob: Tlf: E-post: Stokke menighetsblad 7

8 2. PINSEDAG, 9. juni kl : Pinsefest under Slottsfjellet STORFAMILIEGUDSTJENESTE I DOMKIRKEN FOR ALLE DOMPROSTIETS MENIGHETER Dette året i DOMKIRKEN pga kollisjon med Middelalderfestivalen SANG OG MUSIKK VED «BARIZI-BAND» Kjent sang- og musikkgruppe fra bl.a. Skjærgårdsfestivalen BLI KJENT MED NORMISJONS ARBEID I BANGLADESH TALE AV GUNSTEIN VETRHUS - REKTOR PÅ GJENNESTAD Eget program for barna «Sprell levende!» i Kirkestuen Domprost David Gjerp og medarbeidere fra Domprostiet 2. pinsedag kl er det igjen tid for Fellesgudstjeneste for alle Domprostiets menigheter og andre som vil slutte seg til. Denne gang UNDER Slottsfjellet, da det er blitt en kollisjon med Middelalderfestivalen som gjør at vi samles i DOMKIRKEN. «I stedet for å samles i de enkelte kirker går vi sammen om en storsamling i vår alles domkirke. Pinsen er kirkens fødselsdag, og vi ønsker å markere 2. pinsedag som en åpen dag der fellesskapet og den verdensvide kirke står i sentrum!» forteller domprost David Gjerp, og legger til: «I år samarbeider vi med Normisjon, som denne gang vil ha særlig fokus på det store og viktige arbeid som utføres i Bangladesh.» Rektor på Gjennestad, Gunstein Vetrhus, blir årets hovedtaler. Det knytter seg også stor forventning til den kjente gruppen «Barizi-band» som består av fire sangere og musikere med stor suksess fra bl.a. Skjærgårdsfestival. «Når det gjelder program for barna, gjentar vi suksessen fra de senere år, da Søndagsskoleforbundets Ragnhild Nærland har ledet «Sprell levende» på en måte som har engasjerte en stor gruppe barn. I år blir samlingen i Kirkestuen over gaten. Foreldre kan derfor trygt ta barna med» forteller David Gjerp, som leder gudstjenesten i spissen for medarbeidere fra Domprostiet. Etter gudstjenesten blir det misjonsutstillinger utenfor Domkirken,- og det ryddes plass for stoler og mat/drikke rundt Domkirken og på plenen utenfor «Kirkens Hus» i Storgt. 52. Bli med å virkeliggjøre Domprostiets visjon: Sammen skal vi gjøre Kristus kjent, trodd, tilbedt og etterfulgt. 8 Stokke menighetsblad

9 Misjonsvindu fra Etiopia (hvor Arnadal har sitt misjonsprosjekt) Frigjorte og sterke kvinner Å forandre kvinners status og posisjon i et mannsdominert samfunn er et livslangt prosjekt. Ofte spør vi oss selv om det nytter Men så hører vi vitnesbyrd fra både kvinner og menn i prosjektene våre, og får igjen inspirasjon til å fortsette arbeidet. Forandring finner sted, både materielt og personlig, og ja det nytter! Vi lar kvinner tale for seg. Sitatene er direkte oversatt fra Oromo til engelsk og videre til norsk. La deg inspirere! «Jeg har vært enke i tre år. Før var jeg skamfull når jeg snakket. Jeg hadde så mange byrder. Nå med dette lånet har jeg råd til skoleutgifter. Som kvinne kunne vi ikke motta lån. Ingen stolte på at vi kunne betale tilbake. Nå med dette lånet kjøpte jeg sauer og senere en ku. Jeg selger nå avkommene. Jeg kan forhandle om prisen. Jeg er frigjort. Jeg har frihet til å gå hvor som helst. Jeg er sterk.» «Jeg var virkelig marginalisert og sosialt ekskludert før, og syk mesteparten av tiden. Siden jeg ble med i kirken og Selvhjelpsgruppen her, er jeg ikke lenger ekskludert». «Tidligere hadde ikke kvinner noen rolle utenom å være hjemme og se til barna. Det er utrolig at vi nå kan sitte å diskutere og samtale rundt problemer og finne løsninger sammen». «Ifølge vår tradisjon skulle kvinner være hjemme og gjøre alt. Kvinner kunne ikke gå ut. Etter prosjektet hadde jeg muligheten til å komme meg ut. Mannen min var veldig streng før. Nå sier han gå ut og jobb slik du ønsker, vi er likestilt. Før jeg fikk denne jobben var jeg redd for å gå ut på egenhånd nå kan jeg snakke uten å være redd. Dette med kvinner og kvinnelig ordinasjon, det skjønte ikke vårt folk før». De tre første sitatene er fra medlemmer av prosjektets selvhjelpsgrupper, det siste fra en kvinnelig leder i ett av synodens (=bispedømmets) sogn. Stoffet er hentet fra nyhetsmagasinet «Ny blomst» nr. 1, 2014, og er lett bearbeidet. Mer informasjon om NMS' arbeid i Etiopia finner du på NMS sine nettsider: Klikk så på «NMS i verden» og så på «Etiopia». K. H. Noen trenger å snakke om vanskelige ting. Du kan være den som lytter når andre virkelig trenger det. Kirkens SOS i Vestfold søker frivillige medarbeidere. Interessert? Meld deg på: e-post: / mob: Les mer på: Stokke menighetsblad 9

10 Annonsører STOKKE FySiKalSKE institutt Dagrun og Erik Saga Storgt Stokke Telefon: Telefax: BYGGMESTER gran Vennerødveien 407 tlf PUKK- OG GRAVESERVICE AS Graving Sprenging Grunnarbeider itt firma annonseplass gave? Ønsker ditt firma annonseplass i neste utgave? Ta kontakt med Kristin på tlf eller Roger Tislevold: Årholtvn 23, 3160 Stokke Ta kontakt med Carina på tlf: Nordre Fokserød 13 > 3241 Sandefjord > Tlf: > > DESIGN - TRYKKSAKER - BØKER - DM - EMBALLASJE - SKILT - ETIKETTER - DIGITALTRYKK - BILDEKOR ANNONSESALG - DISPLAY - BANNERE - PERMER - PROFILTØY - FIRMAGAVER 10 Stokke menighetsblad

11 At kirken er synlig er viktig Noen kommer og noen går. I dette tilfellet gjelder det Steinar Lie som kommer inn som ny leder av styret i Vear og Hogsnes kirkeforening. Han har med seg fem-seks andre og de her ansvaret for virksomheten knyttet til Vear arbeidskirke. «Kirkeforening» er et sjeldent begrep i den kirkelige terminologi. - Hvordan vil du definere begrepet, Steinar? Vi kan kanskje si at kirkeforeningen består av alle som kjenner tilknytning til Vear-kirken, menigheten, om du vil. Styret fungerer på mange måter som et menighetsråd. Vear/Hogsnes er som kjent ikke eget sokn. Derfor har en valgt denne arbeidsformen. Vear er en del av Stokke sokn og Hogsnes er en del av Sem sokn. Men tilbake til kirkeforeningen. Den eksisterte lenge før kirken kom. Dens oppgave var å arbeide for ny kirke på Vear og for å samle folk til gudstjenester og andre samlinger på skolen. - Ville det ikke være hensiktsmessig å endre på denne strukturen nå og få en mer offisiell soknestruktur på dette? Jo, det arbeides med saken og det har vært arbeidet ganske lenge. I og med at kommunegrensa mellom Stokke og Tønsberg går gjennom menighetens område, har det ikke vært lett å finne gode ordninger. Det finnes knapt noen eksempler på at et sokn (en menighet) tilhører mer enn en kommune. - Hva tenker du om vervet du har fått? Hva er oppgaven? Steinar Lie. Det er mange oppgaver. Men slik jeg ser det er viktigst at kirken er synlig på Vear og tett på nærmiljøet. På skolen og befolkningen. Steinar er ekte stokkegutt, født og oppvokst i Skjee og i voksen alder flytta til Vear. Han arbeider i skoleverket i Tønsberg. I mange år var han ansatt på Hogsnes skole, de par siste årene som rektor. Men denne skolen er som kjent nedlagt nå. Deretter fikk han nye utfordringer som undervisningsinspektør på Sandeåsen skole, en ny skole med vel 300 elever. - Hva foretar du deg når du ikke verken er i skoleeller kirkesammenheng? Jeg er glad i å gå på ski, jeg sykler en del og dertil er jeg veldig glad i båtliv i sommerhalvåret. Vi ønsker Steinar Lie til lykke med sitt nye verv som styreleder i Vear/Hogsnes kirkeforening! H.K. Justering av festeavgift på graver Stokke kirkelige fellesråd har foreslått følgende endring i festeavgiften: Festeavgift for kistegrav økes fra kr. 210,- pr. år til kr. 220,- pr. år, gjeldende fra Økning av festeavgift for nye graver gjøres gjeldende fra 1. juli Festeavgiften faktureres hvert 10. år. Endelig vedtak gjøres i kommunestyrets møte 16. juni Kirkevergen. Stokke menighetsblad 11

12 Fra kirkeboka Døpte: Helena Grundstrøm Isak Fahlèn-Bærevar Matheo Samnøy Moslet Lea Bilstad Vargas Madelen Saxegaard Mjøen Begravet: Harry Fevang Karl Olav Døvle Helga Marie Kruge Otto Møller Ole Reidar Olsen Tom Gunnar Wahl Leif Tønnessen Kristian Marcussen Skolestart i Stokke kirke Søndag 24. august inviterer Stokke kirke alle skolestartere, skolefaddere og familiemedlemmer til gudstjenesten. 24. august har alle som blir seks år i år, gått en uke på skolen. Da vil kirkene i Stokke invitere deg og skolefadderen din til gudstjeneste. Alle i familien blir også invitert. I tillegg til at dette er en gudstjeneste i Stokke kirke, blir skolestart og skolegang en rød tråd. Du får også lov til å være med på å lage selve gudstjenesten. Og du får en kjempefin bok om tre seksåringer som har klubb i et tre. Blir du seks år i år? Da får du en egen invitasjon i posten når det nærmer seg. VBS. Friluftsgudstjenester i Stokke Denne sommeren blir det med få dagers mellomrom holdt to friluftsgudstjenester i Stokke. Den første holdes ved Fjellvang i Vestre Skjee og finner sted i forbindelse med feiringen av olsok tirsdag 29. juli. Denne gudstjenesten har lange tradisjoner i Stokke og er et samarbeid med Vestre Skjee bygdekvinnelag. Etter gudstjenesten blir det natursti og mulighet for kjøp av rømmegrøt. Den andre holdes i Bokemoa i forbindelse med bygdetunets dag søndag 3. august. Her vil det også finne sted mye forskjellig i tilknytning til gudstjenesten, med mulighet for kjøp av mat og drikke. Begge gudstjenester er ved sokneprest Frode Askekjær. Forbønn i sommertida Vi ber for sommertrafikken gjennom Stokke, at alle må opptre forsvarlig slik at det ikke oppstår ulykker for alle som reiser på leire og stevner at de må å gode og utbytterike dager for alle som skal ha ferie, at de får gode dager og kan møte friske og opplagte på jobb igjen for gudstjenester og andre samlinger i våre egne menigheter i sommertida. 12 Stokke menighetsblad

13 Annonsører Stokke hverdager: 7 22, lørdager: 8 20 kiosk BenSin BilverkSted Stokke Tlf: Grev Wedelsgt. 3, tlf , Gjør det meste for de fleste! Jon Torjus Alten Vaktmestertjenester mob: tlf: Borgeveien Stokke e-post: matjord/bark/fyllmasse vedlikehold av grøntanlegg snørydding salting/sandstrøing gate/veifeiing transport bortkjøring tomtehogst vedkløyving trefelling SORG En verdig begravelse fjerner ikke sorgen, men gjør den enklere å bære. Klemmetsby-Firing Klemmetsby-Firing Klemmetsby-Firing Man-fre: Torsdag: Døvleveien 39, 3170 Sem Telefon: års garanti - Gravmonumenter - Navntilføyelser - Oppussing - Omslip Ny stein fra kr ,- inkl. montering og gravering MAXBO Sørhaug Avd. Sandefjord Tlf Avd. Stokke Tlf Tlf: SA Vi ønsker å være din samarbeidspartner innen økonomi og regnskap Telefon: Stall T Rideskole for alle over 6 år Sigrun Sætrevik Telefon: e-post: Stokke Åpningstider Hverdager 09:00-22:00 Lørdag 09:00-20:00 STOKKE TRAFIKKSKOLE Kontoret : Bjørn Finstad : Odd Egil Sørby : Christine Hem : TRYGG - RASK OPPLÆRING Moped - Traktor - Bil - Bil m/tilhenger - Kurs Stokke menighetsblad 13

14 125 år SI DE Le k. F r o. o r t e ll i n g. T Fargelegg Fargelegg Jesus som farer opp til himmelen! Finn fem feil De to bildene av Jesus som viser seg for disiplene etter oppstandelsen er nesten like. Finner du de fem feilene på bildet til høyre? Tegninger: Franfou nett SPRELL.no 14 blader + DVD + CD = kun 365,nr.7 Oppdrag: Umulig? Musikkvideoer ² 7HJQHÀOPHU BARNAS-konkurranser Søndagsskolens! nettside for barn 14 Stokke menighetsblad (privatabonnement hjem i posten) Gruppeabonnement kun 199,- pr barn Jakten stille på stemmden en En -CD barnebladet med tårnagentene BARNAS på s klubbavis skolen.no Jesus og Tomas, bibelserien side 4-5 Dagens ord: Sammen med Gud selv om vi ikke ser ham Antonsen, Håvard Studio Postproduk StaffeldtsGressum Vegard sjon/ferdigst Schow, illing: Make Paradisbukta Kanako Music AS SIDE & Yuzuru Camilla Hoholm Odd Ketil Sæbø SØNDAGSSK APRIL s OLEN Jakten stille på stemmden en og Bli en ekte tårnagent LUKAS på Jakten stille på stemmden en SUKAI LINNEA MARTIN Bestill på eller på telefon gode De n e r e n et Den god e gjeteren gj En -DVD En fra NSSF -DVD fra S SØNDAGSSKOLEN NORGE S tarnagentene.no Tårnagentenes eget nettsted!

15 ARRANGEMENTER 1. juni 31. august Alle arrangementer er åpne for den som vil komme. Om arrangementer ikke skulle ha kommet med, se menighetenes hjemmeside Arnadal menighetsråd har møte 4. juni. Skjee menighetsråd har møte18. juni. Stokke menighetsråd har møte 11. juni. DET SKJER I ARNADAL Internasjonal kafé onsdag 11. juni kl Kafeen er et integreringstilbud som er åpent for alle i Stokke,med både norsk og annen etnisk bakgrunn, for å skape større forståelse på tvers av kulturene og bli kjent med andre som bor i kommunen. Det er mulig at vi denne gangen drar på utflukt til Sundåsen. Kontaktperson: Diakoniarbeider Grete Granerød, Kirkekontoret. DET SKJER I SKJEE Skjee Normisjon har møte i Skjeestua (2. et.) 16. juni kl Tale av Chris Millet. Kirkebygden Sjø: Tur ut i det grønne onsdag 4. juni. Frammøte ved Skjeestua kl Ta med mat og drikke. DET SKJER I STOKKE Stokke Misjonssamband har møte 17. juni hos Astri og Leif Andersson, Døvle i Arnadal og 19. august i Døvlestua, Døvlehavna, begge ganger kl Stokke KFUK-KFUM har friluftsmøte på Sundåsen 15. juni kl Andakt. Ta med grillmat, styret sørger for at det er varme griller til bruk. Hvis regnvær, blir møtet på KUF-lokalet. Lørdagstreffen i Stokke har treff lørdag 14. juni på Engveien torget fra kl til kl Vi får besøk av rektor på Gjennestad gartnerskole Gunstein Vetrhus. Utlodning, bevertning m.m. Skyss, ring kirkekontoret. Vel møtt! Treffkomiteen. DET SKJER I MELSOMVIK Søndagsmøte i Melsomvikkirken søndagene 15. og 29. juni og 13. juli, alle ganger kl med Curt Westman som taler. DET SKJER PÅ VEAR For å følge med i de mange aktivitetene knyttet til Vear arbeidskirke, så kan du se på kirkens hjemmeside Menighetstur til Slovakia september Fristen for å melde seg på denne turen går ut 1. juni. Curt Westman blir reiseleder, og prisen blir ca kroner. Det er Stokke menighet som arrangerer turen, men bor du i en av de andre menighetene i Stokke, er du hjertelig velkommen til å bli med. Påmelding kan sendes til eller du kan ringe kirkekontoret på telefon Stokke menighetsblad 15

16 GUDSTJENESTELISTE fra 1. juni 1. september Det er stort sett mulighet for dåp på alle gudstjenester. Finner dere en søndag som passer, så ring oss på tlf: , så ser vi om dagen er ledig. Søndag 1. juni, søndag før pinse Prekentekst: Joh 15, Lesetekst: Hag 2, 3 9 eller Apg 1, 12 14, 1 Pet 4, 7 11 Aarholttunet kapell i Arnadal kl : Gudstjeneste. Sokneprest Frode Askekjær. Nattverd. Stokke kirke kl Gudstjeneste. Sokneprest Lise Horn. Nattverd. Søndag 8. juni, Pinsedag Prekentekst: Joh 20, Lesetekst: 1 Mos 2, 4 9, Apg 2, 1 11 eller Rom 8, 9 11 Stokke kirke kl : Høytidsgudstjeneste. Sokneprest Frode Askekjær. Nattverd. Mandag 9. juni, 2. pinsedag Prekentekst: Joh 16, 5-11 Lesetekst: Joel 3, 1 2, Apg 10, Tønsberg domkirke kl : Ingen gudstjenester i Stokke. Vi slutter opp om Pinsegudstjeneste i Tønsberg denne dagen. Søndag 15. juni, Treenighetssøndag Prekentekst: Matt 28, Lesetekst: 5 Mos 6, 4 9, 1 Pet 2, 4 10 Skjee kirke kl : Gudstjeneste. Sokneprest Lise Horn. Nattverd. Vear arbeidskirke kl : Avskjedsgudstjeneste for kapellan Frode Magnar Andersen. Nattverd. Kirkekaffe. Søndag 22. juni, 2. søndag i treenighetstiden Prekentekst: Matt 3, Lesetekst: 2 Mos 14, 15 22, Tit 3, 4 7 Stokke kirke kl : Gudstjeneste. kapellan Frode Magnar Andersen. Nattverd. Vear arbeidskirke kl : Gudstjeneste. Sokneprest Lise Horn. Nattverd. Kirkekaffe. Søndag 29. juni, 3. søndag i treenighetstiden Prekentekst: Luk 14, Lesetekst: Jes 25, 6 9, Åp 19, 5 9 Arnadal kirke kl : Gudstjeneste. Sokneprest Lise Horn. Nattverd. Søndag 6. juli, 4 søndag i treenighetstiden Prekentekst: Mark 10, Lesetekst: 1 Mos 25, 27 34, 1 Kor 9, Skjee kirke kl : Gudstjeneste. Sokneprest Lise Horn. Nattverd. Søndag 13. juli, 5. søndag i treenighetstiden Prekentekst: Matt 7, Lesetekst: Jer 23, 16 24, 1 Joh 4, 1 6 Stokke kirke kl : Gudstjeneste. Frode Askekjær. Nattverd. Søndag 20. juli, Aposteldagen Prekentekst: Luk 5, 1 11 Lesetekst: 1 Mos 12, 1 4, Rom 1, 1 7 Skjee kirke kl : Gudstjeneste. Kapellan Frode Magnar Andersen. Nattverd. Søndag 27. juli, 7. søndag i treenighetstiden Prekentekst: Luk 15, 1 10 Lesetekst: 1 Mos 16, 1 13, 1 Joh 4, 7 10 Arnadal kirke kl : Gudstjeneste. Sokneprest Frode Askekjær. Nattverd. 16 Stokke menighetsblad

17 Tirsdag 29. juli, Olsok Prekentekst: Joh 12, Lesetekst: Jer 1, 17 19, Åp 12, Fjellvang kl : Olsokgudstjeneste. Sokneprest Frode Askekjær. Søndag 3. august, 8. søndag i treenighetstiden Prekentekst: Matt 6, Lesetekst: 2 Mos 32, , 1 Joh 2, Bokemoa kl : Friluftsgudstjeneste. Sokneprest Frode Askekjær. Stokke kirke hvis dårlig vær. Søndag 10. august, 9. søndag i treenighetstiden Prekentekst: Matt 11, Lesetekst: Hos 6, 1 3, Rom 8, Arnadal kirke kl : Gudstjeneste. Sokneprest Frode Askekjær. Nattverd. Søndag 17. august, 10. søndag i treenighetstiden Prekentekst: Luk 5, Lesetekst: Salme 32, 1 11, 1 Pet 3, 8 13 Skjee kirke kl : Gudstjeneste. Kapellan Frode Magnar Andersen. Nattverd. Søndag 24. august, 11. søndag i treenighetstiden Prekentekst: Matt 23, Lesetekst: Jes 64, 6b 65, 2, Rom 9, 2 5, 10, 1 4 Stokke kirke kl : Skolestartgudstjeneste. Sokneprest Lise Horn. Vear arbeidskirke kl : Skolestartgudstjeneste. Sokneprest Frode Askekjær. Søndag 31. august, 12. søndag i treenighetstiden Prekentekst: Matt 6, Lesetekst: Neh 9, 19 21, Hebr 13, 5 6 Skjee kirke kl : Gudstjeneste. Sokneprest Lise Horn. Konfirmantpresentasjon. Kirkekaffe i Skjeestua. Vear arbeidskirke kl : Gudstjeneste. Konfirmantpresentasjon. Søndag 7. september, 13. søndag i treenighetstiden Prekentekst: Matt 25, Lesetekst: Salme 92, , 1 Kor 12, 4-11 Arnadal kirke kl : Gudstjeneste. Konfirmantpresentasjon. Stokke kirke kl : Gudstjeneste. Sokneprest Frode Askekjær. Konfirmantpresentasjon. Vi gjør oppmerksom på at det kan skje endringer i gudstjenestelista. Stokke menighetsblad 17

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2012-2013 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2013 Søndag 5. mai Nykirke kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 12. mai Borre kirke og Skoppum

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 9 KOMMENDE UKE Søndag 28. februar kl 11.00 Misjonsgudstjeneste med dåp og nattverd (Sneltorp) Predikant Bjørn Sverre Lie. Offerformål: Misjonsprosjektet vårt:vorehe

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Stokke menighetsblad

Stokke menighetsblad Nr. 4-58. årgang 1. juni 31. august 2013 Informasjon Stokke menighetsblad Kunsthistorisk forum hva er nå det? Et dystert minne Hvordan planlegger man tro? side 4 side 8 side 11 DEN NORSKE KIRKE I STOKKE

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Stokke menighetsblad

Stokke menighetsblad Nr. 6-58. årgang 15. oktober 1. desember 2013 Informasjon Stokke menighetsblad Ord til ettertanke En barnslig olding Bøker, musikk og film rett hjem side 3 side 4 side 11 DEN NORSKE KIRKE I STOKKE Stokke

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten Da Jesus ble født en julekalenderbok Bruk av boken i menigheten «Da Jesus ble født» er en julekalenderbok som lar barnet bli kjent med juleevangeliet. Julekalenderboka passer for barn fra 3 år og oppover.

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 22 Søndag 24. mai kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen) Gratulerer med dagen! Ja, til søndag skal vi feire bursdag i kirken

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2017-2018 Borre,Skoppum, Åsgårdstrand og Nykirke KONFIRMASJONSDAGENE I 2018: Søndag 6. mai Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 13. mai Borre kirke og Nykirke

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Bloggen. Givertjeneste

Bloggen. Givertjeneste Etter som vi er kommet godt i gang med året, og faktisk snart begynner å nærme oss avslutningen på 2014, er det en glede å kunne melde at vi er i live! Alltid fint å kunne takke Gud for hver dag han gir

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke 2018 Lurer du? Året sommerferie er over og du har akkurat startet i 9.klasse. Du er i en alder hvor du blir religiøst myndig, og du er kanskje litt usikker på

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Stokke menighetsblad

Stokke menighetsblad Nr. 1-59. årgang 20. januar 2014 1. mars 2014 Informasjon Stokke menighetsblad Nytt år tid for renselse? Tulla + Sole = Sant Glimt fra Mali side 3 side 6 side 9 DEN NORSKE KIRKE I STOKKE Stokke kirkekontor

Detaljer

Les sammen Apg. 18. Les også sammen innledningen l temaet. Del med hverandre tanker fra denne teksten. Snakk gjerne sammen om følgende spørsmål:

Les sammen Apg. 18. Les også sammen innledningen l temaet. Del med hverandre tanker fra denne teksten. Snakk gjerne sammen om følgende spørsmål: L G. T 1 7 T 1 P : L, G! I Apg. 18 møter vi en skikkelig tøff dame. Priska nevnes sammen med sin mann, Akvila, slik skikken var, men flere steder står hennes navn først. For en nordmann i 2013 er de e

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2016-2017 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2017: Søndag 7. mai Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 14. mai Borre kirke og Nykirke

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken I denne brosjyren håper vi å gi deg svar på noen av de spørsmålene du har om konfirmasjon i kirken. 1

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 13 Lørdag 21. mars kl. 16.00 Søndag 22.mars kl.11.00 Konsert i Glemmen kirke. «Vi synger med Maria» Glemmen kirkes kor. NMS-Gudstjeneste. (Knut Hallen.

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2016-2017 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e!

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e! Velkommen som konfirmant i Tynset- menigheten e! Nå er det snart din tur! Bli med på en spennende reise fram mot den høytidelige konfirmasjonsdagen! Du er velkommen som konfirmant i kirken, uansett om

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2017-2018 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2015-2016 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2016: Søndag 8. mai Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 15. mai Borre kirke og Nykirke

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte om rammer og regler for konfirmantåret 2017/2018

Velkommen til informasjonsmøte om rammer og regler for konfirmantåret 2017/2018 Velkommen til informasjonsmøte om rammer og regler for konfirmantåret 2017/2018 Først! Kort om undervisningen gjennom året Menighetskonfirmanter KRIK-konfirmanter Musikkonfirmant NETS-konfirmant Fellessamlinger

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER Velkommen som konfirmant! Å bli konfirmert betyr å bekrefte eller stadfeste noe. Du får lov til å stadfeste dåpen din og bekrefte tilhørighet til Gud eller kirken,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer