Stokke menighetsblad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stokke menighetsblad"

Transkript

1 Nr årgang INFORMASJON Stokke menighetsblad Undervisningsleder hva driver hun med? Frode Magnar drar til Horten! At kirken er synlig er viktig side 4 side 6 side 11

2 DEN NORSKE KIRKE I STOKKE Stokke kirkekontor Besøksadresse: Stokkeveien 55. Postadr: Postboks 10, 3161 Stokke. E-post: Tlf: Åpningstid: man. tirs. tors. fre. kl Prest, organist, kirketjener og kirkegårdsbetjent har fri mandager. ANSATTE: Kirkeverge Fred Willy Aamelfot Tlf: Sokneprest Frode Askekjær (Stokke sokn) Tlf: Sokneprest Lise Horn (Skjee og Arnadal sokn) Tlf: Kapellan Frode Magnar Andersen (Stokke sokn) Tlf: Kontorsekretær Ellen Chr. K. Stampe Kantor Jaime Nicholas Lewis Tlf: Ungdomspedagog Kristin Dybvik er i permisjon. Diakoniarbeider Grete Granerød Tlf: Undervisningsleder Gunvor L. Falke Tlf: Leder trosopplæring Victor Skimmeland Kirketjener Barbro Häggblad Tlf: / Kirketjener Siv T. Sommerstad Mobil: Kirketjener Helga S. Grav Mobil: Kirkegårdsbetjent Rune Jacobsen Kirkegårdsbetjent Reidar Nærland Alle kan treffes etter avtale. Leder av Stokke kirkelige fellesråd Anders Kristian Kjær jr. Tlf Leder av Arnadal menighetsråd Øyvind Tretteteig. Tlf Leder av Skjee menighetsråd Åse Svensson. Tlf Leder av Stokke menighetsråd Karl Hagelund. Tlf Utgiver: Menighetsrådene. Utkommer 7 nummer i Stoff leveres på Kirkekontoret eller e-post: Møtenotiser kan sendes som e-post til Ansvarlig redaktør: Grete Granerød. Redaksjonsutvalg: Karl Hagelund, Helge Klingberg, Ellen Chr. K. Stampe, Lise Horn. Bankkonto: til menighetsbladet. Neste nummer av menighetsbladet kommer i uke 35 og dekker tidsrommet Stoff må leveres innen På den annen side Utfordringer på godt og vondt I slutten av mars i år begynte jeg som kirkeverge i Stokke. Jeg har lært å kjenne de ansatte på kirkekontoret og møtt mange av de som er engasjert ute i menighetene. Flere har spurt meg hva en kirkeverge egentlig gjør for noe. Kirkevergen er ansatt av Stokke kirkelige fellesråd, og fungerer som daglig leder på kirkekontoret. I praksis innebærer det at jeg er leder for de som er ansatt i fellesrådet, dvs. alle kirkekontorets ansatte, unntatt prestene som er statsansatte. Kirkevergen er ansvarlig for økonomien, drift og vedlikehold av kirker og gravplasser. Kirkelig fellesråd v/kirkevergen er også gravferdsmyndighet for alle som gravlegges i Stokke, uavhengig av livssynstilhørighet I sommerhalvåret er det mange som besøker gravplassene. Våre ansatte som har sitt arbeid ute, gjør sitt beste for at gravplassene skal se ordentlige ut. Dessverre har vi ikke tilstrekkelig med ressurser for å få det til. Dette medfører at gresset ikke blir klippet ofte nok, og annet forefallende arbeid ikke blir utført. Som kirkeverge synes jeg det er trist å se at gravplassene i Stokke ikke er så fine som de burde ha vært. Det er ikke viljen det står på, men mangel på ressurser. Vi har også etterslep på vedlikehold av kirkene. Noe er lett å få øye på, for eksempel flasser Arnadal kirke utvendig og stolpene inne i Stokke kirke. I løpet av året skal det utarbeides tilstandsrapporter for alle tre kirkene, og jeg håper at vi får til en realistisk vedlikeholdsplan for årene fremover. For å gjennomføre nødvendig vedlikehold, er vi dessverre også her avhengig av tilstrekkelig med midler. Det er kommunen som er økonomisk ansvarlig for vedlikehold av kirkene og gravplassene. Vi er alle kjent med at Stokke kommune ikke har den beste økonomien, noe som også rammer kirkelig fellesråd. Men som kirkeverge er jeg bekymret for forfallet som preger kirkene og gravplassene. Er det slik vi ønsker at vi skal ta vare på våre historiske kirkebygg og minnes våre forfedre? Mye av det arbeidet som utføres rundt om i menighetene er basert på frivillighet. Det er flott å se engasjement! Råd og utvalg i menighetene trenger engasjerte personer som ønsker å bidra noe for nærmiljøet der man bor. Tidsklemma er noe mange av oss kjenner på titt og ofte, men vi må ikke glemme at det å engasjere seg gir mye positivt tilbake. Sommeren står for døren og en solfattig vinter er glemt. Nå skal en norsk sommer nytes god sommer! FWBA. Stokke menighetsblad nr Opplag: eks, Utgiver: BK Vestfold Media AS Layout: BK Vestfold Media AS, Trykk: BK Grafisk AS 2 Stokke menighetsblad

3 Ord til ettertanke DEN DYPE GLEDEN Det er mye som gjør oss mennesker glade. Et smil eller en god klem. God mat og drikke. Sjokolade. Is. Musikk. Våren. Denne listen kunne selvfølgelig vært mye lenger, og i dine tanker vil den sikkert være det når du leser denne andakten. For gleden er klar til å møte oss hver eneste dag, når vi er åpen for den. Det er forresten også noen dager som gjør meg glad. Fødselsdager. Julaften. 17. mai. Den første dagen i sommerferien. Men det er en dag som alltid gjør meg ekstra glad. Det er påskedag. Den dagen da Jesus stod opp fra de døde. Oppstått er Jesus; Hurra! Hurra! Han lever, Han lever, Han lever idag. Han lever, Han lever, Han lever i dag. For påskedag fyller meg med en jublende glede, en himmelsk glede. Det som skjedde da Jesus stod opp fra de døde er ikke helt til å forstå, men det er jublende flott «Oppstått er Jesus, Hurra, Hurra.» Og samtidig merker jeg at der er noe mer i denne himmelske gleden. Det er som den vibrerer av livet. Livet slik det er. Jeg tenker på Jesus som henger på korset. Lider. Skal snart dø. Jesus som elsker alle mennesker. Han som alltid blir glad over hvert menneske han ser. En jublende glede, en himmelske glede hver gang han ser oss. Slik hang han på korset mens han led og så menneskene han var glad i. Mennesker som hadde forlatt han og sviktet han. Mennesker som hånet han, lo av han og ikke skjønte hvem han var. Det må ha vært rart og vondt. Den himmelske gleden er alltid slik. Den våger å være så nær livet at den vibrer av livet. Livet slik det er for oss mennesker med sorg og skuffelser, tristhet, svik, nedturer og tunge dager. Slik må den himmelske gleden også være for oss. Ikke en glede som tar oss bort fra dette livet og den virkelighet vi lever i, men en glede som flytter oss nærmere livet. Dette er for meg den dype gleden midt i vår virkelighet. Og jeg håper og drømmer om at vi alltid vil være preget av denne elleville og himmelske gleden. Våger å bære den i oss og med oss mens den vibrerer av livet, uten at livet setter oss ut av spill, men fyller oss av Guds kjærlighet for hverandre, skaperverket og Gud selv. Oppstått er Jesus; Hurra! Hurra! Han lever, Han lever, Han lever idag. Han lever, Han lever, Han lever i dag. Frode Magnar Andersen Stokke menighetsblad 3

4 Undervisningsleder hva driver hun med? Det nærmer seg nå fire år siden Gunvor Leifsdotter Falke begynte som undervisningsleder hos oss. Hvordan har det vært å jobbe i Stokke denne tiden, og hva gjør en undervisningsleder egentlig, undres vi på? Og Gunvor stiller villig opp til intervju om dette. Hvilke tanker gjør du deg omkring jobben din, spør vi. Gunvor svarer at hun har en fin jobb. Den er utviklende og variert. Jeg har blitt og blir kjent med mange nye folk, både i kirkestaben og ute i menighetene, sier hun. Spesielt spennende er det med konfirmantene, hvor jeg hvert år møter et nytt kull. Ja, for det er konfirmantlærer du er, ikke sant? Jeg er det også, sier Gunvor, som understreker at selv om største delen av jobben er knyttet til konfirmantarbeidet, så innebærer stillingen også andre viktige oppgaver. Og hun understreker at også prestene og trosopplærer er viktige i samarbeidet om opplegget rundt konfirmantene. Sammen legger de vekt på at det skal være god kvalitet knyttet til arbeidet med konfirmantene. For tiden foregår undervisningen i Skjeestua for de av konfirmantene som går på Stokke ungdomsskole, mens den foregår i Vear arbeidskirke for dem som går på Vear ungdomsskole. Det er ukentlig undervisning i grupper med ca 15 ungdommer i hver. I tillegg er det fellessamlinger, gudstjenester, innsamlingsaksjon, foreldremøter og leir. Alt dette skal undervisningsleder organisere og administrere. Så er håpet at konfirmantene gjennom et slikt år kan bli bedre kjent med og oppleve at de hører til den menigheten og den kirke de er en del av. Hva så med den resterende delen av jobben din? Da snakker vi om «annen trosopplæring» sier Gunvor. Og hva er så det? Akkurat nå innebærer det å være med på å lage trosopplæringsplan for alle menighetene i Stokke. Hun er med i utvalget som jobber frem en slik plan, slik at biskopen kan godkjenne den i oktober kommende høst. Videre er det en rekke konkrete tiltak som allerede gjennomføres. Fireårsboka og utdelingen av den på en familiegudstjeneste er ett velkjent tiltak i våre menigheter. Så har vi «Tårnagenter», hvor tredjeklassinger Gunvor Leifsdotter Falke. får tilbud om å bli kjent i kirkebygningene våre. For de litt eldre, femteklassingene, arrangeres det Lys Våkensamling med overnatting i kirken fra lørdag til søndag, hvor det avsluttes med en gudstjeneste hvor «overnatterene» er klart synlig med. Alt dette (og mere til) skal planlegges og gjennomføres i samarbeid med kirkestab og frivillige medarbeidere. Så har vi to viktige tiltak til, nemlig «Skole og kirke» og «Barnehage og kirke», tilbud fra kirken som i hovedsak er knyttet til jule- og påskehøytidene. For barnehagene dreier det seg om førjulssamlinger og påskevandringer i kirken. Videre er det skolegudstjenester i forbindelse med jul og påske. Her har prestene hovedansvaret for gjennomføringen, mens Gunvor har en viktig rolle i å forberede og tilrettelegge, og sørge for at det er god kontakt mellom kirken og skoler og barnehager. Hun legger til vi ønsker å være en kirke som oppleves som en ressurs og naturlig samarbeidspartner i arbeidet med og for barn og unge i Stokke. Dessuten deltar Gunvor meget tydelig i kirkestabens «indre liv». Her er hun en viktig sosial faktor, med sitt solide gode humør og sin herlige valdresdialekt! Takk skal du ha Gunvor for alt du gjør for alle oss andre! K. H. 4 Stokke menighetsblad

5 Vestfold område av Det Norske Misjonsselskap (NMS) inviterer til busstur til generalforsamlingen som holdes på Ekeberg i Oslo juli i år. Det ventes deltagere fra inn- og utland, en flott anledning til å se det verdensvide fellesskap som NMS er en del av. VI INVITERER TIL Å VÆRE MED EN DAG PÅ GF! FREDAG 4. JULI. Hva har denne dagen å by på? Bibeltime ved Per Arne Dahl (vår nyutnevnte biskop) Globale «landsbyer» fra hele verden hvor vi møter lokal kultur, misjon, nasjonale medarbeidere og misjonærer i land hvor NMS arbeider. Delta i seminarer av ymse slag bl.a. om «Trosopplæring og misjon» eller «Misjon i menighetene». Festkveld hvor det blir vitnesbyrd med flerkulturell sang, musikk fra innvandrermenigheter i Oslo, misjon til inspirasjon. HVORDAN KOMME SEG FRA VESTFOLD TIL EKEBERG I OSLO? Vi setter opp EGEN BUSS som tar opp påmeldte langs E-18. Den starter i Stavern kl og for oss i Stokke blir det å benytte bussholdeplassen på Sørby. Retur om kvelden. Prisantydning er kr 650,- som inkluderer bussturen t/r, dagsbillett til GF, enkelt formiddagsmåltid og middag til kvelds. Påmelding skjer til Marit Vestmoen Nilsen: e-post: eller mobiltelefon Tidspunkt for bussavgang på Sørby fås ved påmelding. Trosopplæring rulles ut til Stokkes kirker Det siste, drøyt halvannet året har kirkene i Stokke jobbet med å lage en plan for trosopplæring for alle døpte fra 0 18 år. Nå nærmer fasen med testing og skriving seg slutten, og alle kirkene vil snart få en ny hverdag med mange flere tilbud til barn og unge. Har du hørt om Lys Våken? Kirkerottene? Tårnagenter? Skolestartergudstjeneste? Fireårsbok? Dette og mye mer har vi prøvd ut i Stokkekirkene de siste par årene. Et eget utvalg ledet at Katja Langensteiner har drevet fram prosessen i tett kontakt med menighetsrådene og andre interesserte. Fra staben har alle prestene, undervisningsleder Gunvor Falke og trosopplærerne Kristin Dybvik og Victor Skimmeland medvirket. Nå nærmer tida for utprøving og planskriving seg snart slutten. Innen 1. juli skal komplette planer Trosopplærer Kristin Dybvik kommer tilbake fra permisjon senere i år. Hun har ledet mye av arbeidet med å lage trosopplæringsplaner for menighetene i Stokke. sendes ut til alle menighetene. Vi har bedt om at hver enkelt menighet inviterer menighetsråd og andre interesserte til temamøte i august, og så skal planene vedtas i september. Biskopen godkjenner planene i siste kvartal og gir bidrag til driften av tiltakene. Neste år blir det altså mer trosopplæring og flere tilbud til barn og unge. Victor Skimmeland. Stokke menighetsblad 5

6 Frode Magnar drar til Horten! Femti år har han rukket å bli, og i nesten 16 av dem har han vært prest på Vear. På vårfesten i Vear arbeidskirke, med «stinn brakke», tre kor i sving og mange foreldre og andre voksne som tilhørere og deltagere, treffer vi Frode Magnar Andersen. Her er han virkelig på hjemmebane, og hva er bedre enn å få et intervju med ham nettopp her, hvor hans prestetjeneste har variert mellom 10 og 100 prosent stilling? Da du startet din prestetjeneste på Vear 16. august 1998, hva tenkte du da om din tjeneste her? Det var først og fremst å videreføre alt det gode arbeidet som var igang. Han trekker fram «Naturlig menighetsvekst» og korarbeidet i den sammenhengen. Han kom til et ferdig kirkebygg som var fylt med mange aktiviteter, hvor «Minimini-koret» var flaggskipet. Hva synes du har vært morsomst i din prestetjeneste på Vear? Det er å få folk til å bidra med det de kan, enten det er å dirigere kor eller å stable stoler. Og så er det flott å tenke på de mange fullsatte gudstjenestene hvor Mini-mini- eller Maxikoret medvirket. Like godt er det også å tenke på de gode skolegudstjenestene og samarbeidet med skolene på begge sider av kommunegrensa. Det å «gjøre ting» sammen med barn og unge har jeg stor glede av. Jeg tror at jeg har vært en prest til glede for barn og unge, og som de fleste av dem (eller kanskje alle) har kjent. Er det noe du nå tenker kunne vært gjort annerledes? Jeg gjør ikke det, for jeg har erfart at ting blir til underveis. Vi startet tidlig med trosopplæring og erfarte at det var krevende å delta i det med de rammebetingelser som var bestemt ovenfra. Men heldigvis har arbeidet med barn og unge i Vearkirken vært noe som har grodd nedenfra, og som har kunnet tilpasses de rammer som ble gitt. Og etter alle disse fine årene drar du fra Vear til Horten for å bli sogneprest der. Hva får deg til å gjøre noe slikt? Etter så lang tid er det greit med et skifte synes jeg. Det gjelder både for meg og for menigheten på Vear. Jeg vurderte tiden til å være moden for det nå, selv om det selvsagt vil være vemodig for begge parter. Frode Magnar Andersen. Men det kan også være spennende med ny jobb og nye utfordringer. I Horten venter det jobb som sogneprest med lederfunksjoner. Og kirken på Karljohansvern er jo noe helt annet enn kirken på Vear, mens Sentrumskirken i Horten er en arbeidskirke slik som på Vear, bare en del nummer større. Og når blir det slutt i Stokke? Det ser ut til at 15. juni blir min siste gudstjeneste i Stokke, d.v.s. avskjedsgudstjeneste på Vear. Vi takker Frode Magnar Andersen for prestetjenesten han har hatt her i Stokke, og på Vear i særdeleshet. Samtidig ønsker vi ham alt godt i tjenesten han etter sommeren skal ta fatt på i Horten, og Guds velsignelse i de nye oppgavene som venter der. K. H. 6 Stokke menighetsblad

7 Annonsører Helge Abrahamsen as 3160 Stokke, tlf Nybygg -- Restaurering Nybygg Restaurering -- Rehabilitering Rehabilitering Tlf Mob. Tlf Mob irekte Kjøp d dusent o fra pr Gjennestadvn. 41, 3160 Stokke Tlf: Gårdssalg: Håndsorterte poteter sept-april i 10kg sekker Asterix - Pimpernel - Kerrs Pink Få arbeidet fagmessig ut Gjennestad Hagesenter, 3160 Stokke, Tlf.: Tlf: Fax: Gjennestad Hagesenter, 3160 Stokke, Vi utfører alt i u blikkenslager ar Nybygg Nybygg -- Restaurering Restaurering -- Rehabilitering Rehabilitering Stokke senter tlf: Tlf. Tlf Mob. Mob Egen produksjon på L Egen ansatt på verkst Kobber og Blikk Servic Vi utfører alt innen elektriske installasjoner, sterk- og svakstrøm. Lillevhar Industriområde, S tlf Din Fotklinikk TID til nye utfordringer Når vi tar regnskapet får du mer tid til å takle utfordringene i markedet - til beste for din bedrift. w w w. o k o n o r. n o Økonor Stokke Kontor Postboks Økonor 60, 3161 Stokke Adresse Tlf Poststed Postboks Lisbeth Kjær Alt innen Fotterapi / fotpleie Ring for timebestilling Autorisert fotterapeut Tlf: Adr: Engveien 4, 3161 Stokke Vi utfører: Nybygg Tilbygg Restaurering Industri & næringsbygg Landbruk Stokkev. 51, tlf EUStokke Kontroll 4-hjulsmåling Nybygg Tilbygg ResTauReRiNg industri & NæRiNgsbygg landbruk Tlf: en hams Abra n Arild yttet nav har b - B y g g A S T A til Cuperens av ventilasjonsanlegg Service og reparasjon av alle merker Bytt av frontruter AC fylling Sørby Auto Sørby, 3160 Stokke Telefon MedleM i den norske revisorforening Revisjon Skatt Avgift Regnskap Når du trenger en elektriker eller tenker å anskaffe varmepumpe, ta kontakt med din lokale elektriker. Storgata 1, 3160 Stokke Tlf: Fax: E-post: Tlf: ARBEIDET Vi har servicetelefon utenom kontortiden, Ring Vår hovedoppgave er å bistå våre kunder med tilpassede løsninger til riktig pris. Vi tar også service på varmepumper. MedleM i narf Regnskap Skatt Avgift Årsoppgjør Vi tilbyr alt av elektrikertjenester og setter deg som kunde i fokus. Sagveien 1, 3160 Stokke Storgata 1, 3160 Stokke Mob: Tlf: E-post: Stokke menighetsblad 7

8 2. PINSEDAG, 9. juni kl : Pinsefest under Slottsfjellet STORFAMILIEGUDSTJENESTE I DOMKIRKEN FOR ALLE DOMPROSTIETS MENIGHETER Dette året i DOMKIRKEN pga kollisjon med Middelalderfestivalen SANG OG MUSIKK VED «BARIZI-BAND» Kjent sang- og musikkgruppe fra bl.a. Skjærgårdsfestivalen BLI KJENT MED NORMISJONS ARBEID I BANGLADESH TALE AV GUNSTEIN VETRHUS - REKTOR PÅ GJENNESTAD Eget program for barna «Sprell levende!» i Kirkestuen Domprost David Gjerp og medarbeidere fra Domprostiet 2. pinsedag kl er det igjen tid for Fellesgudstjeneste for alle Domprostiets menigheter og andre som vil slutte seg til. Denne gang UNDER Slottsfjellet, da det er blitt en kollisjon med Middelalderfestivalen som gjør at vi samles i DOMKIRKEN. «I stedet for å samles i de enkelte kirker går vi sammen om en storsamling i vår alles domkirke. Pinsen er kirkens fødselsdag, og vi ønsker å markere 2. pinsedag som en åpen dag der fellesskapet og den verdensvide kirke står i sentrum!» forteller domprost David Gjerp, og legger til: «I år samarbeider vi med Normisjon, som denne gang vil ha særlig fokus på det store og viktige arbeid som utføres i Bangladesh.» Rektor på Gjennestad, Gunstein Vetrhus, blir årets hovedtaler. Det knytter seg også stor forventning til den kjente gruppen «Barizi-band» som består av fire sangere og musikere med stor suksess fra bl.a. Skjærgårdsfestival. «Når det gjelder program for barna, gjentar vi suksessen fra de senere år, da Søndagsskoleforbundets Ragnhild Nærland har ledet «Sprell levende» på en måte som har engasjerte en stor gruppe barn. I år blir samlingen i Kirkestuen over gaten. Foreldre kan derfor trygt ta barna med» forteller David Gjerp, som leder gudstjenesten i spissen for medarbeidere fra Domprostiet. Etter gudstjenesten blir det misjonsutstillinger utenfor Domkirken,- og det ryddes plass for stoler og mat/drikke rundt Domkirken og på plenen utenfor «Kirkens Hus» i Storgt. 52. Bli med å virkeliggjøre Domprostiets visjon: Sammen skal vi gjøre Kristus kjent, trodd, tilbedt og etterfulgt. 8 Stokke menighetsblad

9 Misjonsvindu fra Etiopia (hvor Arnadal har sitt misjonsprosjekt) Frigjorte og sterke kvinner Å forandre kvinners status og posisjon i et mannsdominert samfunn er et livslangt prosjekt. Ofte spør vi oss selv om det nytter Men så hører vi vitnesbyrd fra både kvinner og menn i prosjektene våre, og får igjen inspirasjon til å fortsette arbeidet. Forandring finner sted, både materielt og personlig, og ja det nytter! Vi lar kvinner tale for seg. Sitatene er direkte oversatt fra Oromo til engelsk og videre til norsk. La deg inspirere! «Jeg har vært enke i tre år. Før var jeg skamfull når jeg snakket. Jeg hadde så mange byrder. Nå med dette lånet har jeg råd til skoleutgifter. Som kvinne kunne vi ikke motta lån. Ingen stolte på at vi kunne betale tilbake. Nå med dette lånet kjøpte jeg sauer og senere en ku. Jeg selger nå avkommene. Jeg kan forhandle om prisen. Jeg er frigjort. Jeg har frihet til å gå hvor som helst. Jeg er sterk.» «Jeg var virkelig marginalisert og sosialt ekskludert før, og syk mesteparten av tiden. Siden jeg ble med i kirken og Selvhjelpsgruppen her, er jeg ikke lenger ekskludert». «Tidligere hadde ikke kvinner noen rolle utenom å være hjemme og se til barna. Det er utrolig at vi nå kan sitte å diskutere og samtale rundt problemer og finne løsninger sammen». «Ifølge vår tradisjon skulle kvinner være hjemme og gjøre alt. Kvinner kunne ikke gå ut. Etter prosjektet hadde jeg muligheten til å komme meg ut. Mannen min var veldig streng før. Nå sier han gå ut og jobb slik du ønsker, vi er likestilt. Før jeg fikk denne jobben var jeg redd for å gå ut på egenhånd nå kan jeg snakke uten å være redd. Dette med kvinner og kvinnelig ordinasjon, det skjønte ikke vårt folk før». De tre første sitatene er fra medlemmer av prosjektets selvhjelpsgrupper, det siste fra en kvinnelig leder i ett av synodens (=bispedømmets) sogn. Stoffet er hentet fra nyhetsmagasinet «Ny blomst» nr. 1, 2014, og er lett bearbeidet. Mer informasjon om NMS' arbeid i Etiopia finner du på NMS sine nettsider: Klikk så på «NMS i verden» og så på «Etiopia». K. H. Noen trenger å snakke om vanskelige ting. Du kan være den som lytter når andre virkelig trenger det. Kirkens SOS i Vestfold søker frivillige medarbeidere. Interessert? Meld deg på: e-post: / mob: Les mer på: Stokke menighetsblad 9

10 Annonsører STOKKE FySiKalSKE institutt Dagrun og Erik Saga Storgt Stokke Telefon: Telefax: BYGGMESTER gran Vennerødveien 407 tlf PUKK- OG GRAVESERVICE AS Graving Sprenging Grunnarbeider itt firma annonseplass gave? Ønsker ditt firma annonseplass i neste utgave? Ta kontakt med Kristin på tlf eller Roger Tislevold: Årholtvn 23, 3160 Stokke Ta kontakt med Carina på tlf: Nordre Fokserød 13 > 3241 Sandefjord > Tlf: > > DESIGN - TRYKKSAKER - BØKER - DM - EMBALLASJE - SKILT - ETIKETTER - DIGITALTRYKK - BILDEKOR ANNONSESALG - DISPLAY - BANNERE - PERMER - PROFILTØY - FIRMAGAVER 10 Stokke menighetsblad

11 At kirken er synlig er viktig Noen kommer og noen går. I dette tilfellet gjelder det Steinar Lie som kommer inn som ny leder av styret i Vear og Hogsnes kirkeforening. Han har med seg fem-seks andre og de her ansvaret for virksomheten knyttet til Vear arbeidskirke. «Kirkeforening» er et sjeldent begrep i den kirkelige terminologi. - Hvordan vil du definere begrepet, Steinar? Vi kan kanskje si at kirkeforeningen består av alle som kjenner tilknytning til Vear-kirken, menigheten, om du vil. Styret fungerer på mange måter som et menighetsråd. Vear/Hogsnes er som kjent ikke eget sokn. Derfor har en valgt denne arbeidsformen. Vear er en del av Stokke sokn og Hogsnes er en del av Sem sokn. Men tilbake til kirkeforeningen. Den eksisterte lenge før kirken kom. Dens oppgave var å arbeide for ny kirke på Vear og for å samle folk til gudstjenester og andre samlinger på skolen. - Ville det ikke være hensiktsmessig å endre på denne strukturen nå og få en mer offisiell soknestruktur på dette? Jo, det arbeides med saken og det har vært arbeidet ganske lenge. I og med at kommunegrensa mellom Stokke og Tønsberg går gjennom menighetens område, har det ikke vært lett å finne gode ordninger. Det finnes knapt noen eksempler på at et sokn (en menighet) tilhører mer enn en kommune. - Hva tenker du om vervet du har fått? Hva er oppgaven? Steinar Lie. Det er mange oppgaver. Men slik jeg ser det er viktigst at kirken er synlig på Vear og tett på nærmiljøet. På skolen og befolkningen. Steinar er ekte stokkegutt, født og oppvokst i Skjee og i voksen alder flytta til Vear. Han arbeider i skoleverket i Tønsberg. I mange år var han ansatt på Hogsnes skole, de par siste årene som rektor. Men denne skolen er som kjent nedlagt nå. Deretter fikk han nye utfordringer som undervisningsinspektør på Sandeåsen skole, en ny skole med vel 300 elever. - Hva foretar du deg når du ikke verken er i skoleeller kirkesammenheng? Jeg er glad i å gå på ski, jeg sykler en del og dertil er jeg veldig glad i båtliv i sommerhalvåret. Vi ønsker Steinar Lie til lykke med sitt nye verv som styreleder i Vear/Hogsnes kirkeforening! H.K. Justering av festeavgift på graver Stokke kirkelige fellesråd har foreslått følgende endring i festeavgiften: Festeavgift for kistegrav økes fra kr. 210,- pr. år til kr. 220,- pr. år, gjeldende fra Økning av festeavgift for nye graver gjøres gjeldende fra 1. juli Festeavgiften faktureres hvert 10. år. Endelig vedtak gjøres i kommunestyrets møte 16. juni Kirkevergen. Stokke menighetsblad 11

12 Fra kirkeboka Døpte: Helena Grundstrøm Isak Fahlèn-Bærevar Matheo Samnøy Moslet Lea Bilstad Vargas Madelen Saxegaard Mjøen Begravet: Harry Fevang Karl Olav Døvle Helga Marie Kruge Otto Møller Ole Reidar Olsen Tom Gunnar Wahl Leif Tønnessen Kristian Marcussen Skolestart i Stokke kirke Søndag 24. august inviterer Stokke kirke alle skolestartere, skolefaddere og familiemedlemmer til gudstjenesten. 24. august har alle som blir seks år i år, gått en uke på skolen. Da vil kirkene i Stokke invitere deg og skolefadderen din til gudstjeneste. Alle i familien blir også invitert. I tillegg til at dette er en gudstjeneste i Stokke kirke, blir skolestart og skolegang en rød tråd. Du får også lov til å være med på å lage selve gudstjenesten. Og du får en kjempefin bok om tre seksåringer som har klubb i et tre. Blir du seks år i år? Da får du en egen invitasjon i posten når det nærmer seg. VBS. Friluftsgudstjenester i Stokke Denne sommeren blir det med få dagers mellomrom holdt to friluftsgudstjenester i Stokke. Den første holdes ved Fjellvang i Vestre Skjee og finner sted i forbindelse med feiringen av olsok tirsdag 29. juli. Denne gudstjenesten har lange tradisjoner i Stokke og er et samarbeid med Vestre Skjee bygdekvinnelag. Etter gudstjenesten blir det natursti og mulighet for kjøp av rømmegrøt. Den andre holdes i Bokemoa i forbindelse med bygdetunets dag søndag 3. august. Her vil det også finne sted mye forskjellig i tilknytning til gudstjenesten, med mulighet for kjøp av mat og drikke. Begge gudstjenester er ved sokneprest Frode Askekjær. Forbønn i sommertida Vi ber for sommertrafikken gjennom Stokke, at alle må opptre forsvarlig slik at det ikke oppstår ulykker for alle som reiser på leire og stevner at de må å gode og utbytterike dager for alle som skal ha ferie, at de får gode dager og kan møte friske og opplagte på jobb igjen for gudstjenester og andre samlinger i våre egne menigheter i sommertida. 12 Stokke menighetsblad

13 Annonsører Stokke hverdager: 7 22, lørdager: 8 20 kiosk BenSin BilverkSted Stokke Tlf: Grev Wedelsgt. 3, tlf , Gjør det meste for de fleste! Jon Torjus Alten Vaktmestertjenester mob: tlf: Borgeveien Stokke e-post: matjord/bark/fyllmasse vedlikehold av grøntanlegg snørydding salting/sandstrøing gate/veifeiing transport bortkjøring tomtehogst vedkløyving trefelling SORG En verdig begravelse fjerner ikke sorgen, men gjør den enklere å bære. Klemmetsby-Firing Klemmetsby-Firing Klemmetsby-Firing Man-fre: Torsdag: Døvleveien 39, 3170 Sem Telefon: års garanti - Gravmonumenter - Navntilføyelser - Oppussing - Omslip Ny stein fra kr ,- inkl. montering og gravering MAXBO Sørhaug Avd. Sandefjord Tlf Avd. Stokke Tlf Tlf: SA Vi ønsker å være din samarbeidspartner innen økonomi og regnskap Telefon: Stall T Rideskole for alle over 6 år Sigrun Sætrevik Telefon: e-post: Stokke Åpningstider Hverdager 09:00-22:00 Lørdag 09:00-20:00 STOKKE TRAFIKKSKOLE Kontoret : Bjørn Finstad : Odd Egil Sørby : Christine Hem : TRYGG - RASK OPPLÆRING Moped - Traktor - Bil - Bil m/tilhenger - Kurs Stokke menighetsblad 13

14 125 år SI DE Le k. F r o. o r t e ll i n g. T Fargelegg Fargelegg Jesus som farer opp til himmelen! Finn fem feil De to bildene av Jesus som viser seg for disiplene etter oppstandelsen er nesten like. Finner du de fem feilene på bildet til høyre? Tegninger: Franfou nett SPRELL.no 14 blader + DVD + CD = kun 365,nr.7 Oppdrag: Umulig? Musikkvideoer ² 7HJQHÀOPHU BARNAS-konkurranser Søndagsskolens! nettside for barn 14 Stokke menighetsblad (privatabonnement hjem i posten) Gruppeabonnement kun 199,- pr barn Jakten stille på stemmden en En -CD barnebladet med tårnagentene BARNAS på s klubbavis skolen.no Jesus og Tomas, bibelserien side 4-5 Dagens ord: Sammen med Gud selv om vi ikke ser ham Antonsen, Håvard Studio Postproduk StaffeldtsGressum Vegard sjon/ferdigst Schow, illing: Make Paradisbukta Kanako Music AS SIDE & Yuzuru Camilla Hoholm Odd Ketil Sæbø SØNDAGSSK APRIL s OLEN Jakten stille på stemmden en og Bli en ekte tårnagent LUKAS på Jakten stille på stemmden en SUKAI LINNEA MARTIN Bestill på eller på telefon gode De n e r e n et Den god e gjeteren gj En -DVD En fra NSSF -DVD fra S SØNDAGSSKOLEN NORGE S tarnagentene.no Tårnagentenes eget nettsted!

15 ARRANGEMENTER 1. juni 31. august Alle arrangementer er åpne for den som vil komme. Om arrangementer ikke skulle ha kommet med, se menighetenes hjemmeside Arnadal menighetsråd har møte 4. juni. Skjee menighetsråd har møte18. juni. Stokke menighetsråd har møte 11. juni. DET SKJER I ARNADAL Internasjonal kafé onsdag 11. juni kl Kafeen er et integreringstilbud som er åpent for alle i Stokke,med både norsk og annen etnisk bakgrunn, for å skape større forståelse på tvers av kulturene og bli kjent med andre som bor i kommunen. Det er mulig at vi denne gangen drar på utflukt til Sundåsen. Kontaktperson: Diakoniarbeider Grete Granerød, Kirkekontoret. DET SKJER I SKJEE Skjee Normisjon har møte i Skjeestua (2. et.) 16. juni kl Tale av Chris Millet. Kirkebygden Sjø: Tur ut i det grønne onsdag 4. juni. Frammøte ved Skjeestua kl Ta med mat og drikke. DET SKJER I STOKKE Stokke Misjonssamband har møte 17. juni hos Astri og Leif Andersson, Døvle i Arnadal og 19. august i Døvlestua, Døvlehavna, begge ganger kl Stokke KFUK-KFUM har friluftsmøte på Sundåsen 15. juni kl Andakt. Ta med grillmat, styret sørger for at det er varme griller til bruk. Hvis regnvær, blir møtet på KUF-lokalet. Lørdagstreffen i Stokke har treff lørdag 14. juni på Engveien torget fra kl til kl Vi får besøk av rektor på Gjennestad gartnerskole Gunstein Vetrhus. Utlodning, bevertning m.m. Skyss, ring kirkekontoret. Vel møtt! Treffkomiteen. DET SKJER I MELSOMVIK Søndagsmøte i Melsomvikkirken søndagene 15. og 29. juni og 13. juli, alle ganger kl med Curt Westman som taler. DET SKJER PÅ VEAR For å følge med i de mange aktivitetene knyttet til Vear arbeidskirke, så kan du se på kirkens hjemmeside Menighetstur til Slovakia september Fristen for å melde seg på denne turen går ut 1. juni. Curt Westman blir reiseleder, og prisen blir ca kroner. Det er Stokke menighet som arrangerer turen, men bor du i en av de andre menighetene i Stokke, er du hjertelig velkommen til å bli med. Påmelding kan sendes til eller du kan ringe kirkekontoret på telefon Stokke menighetsblad 15

16 GUDSTJENESTELISTE fra 1. juni 1. september Det er stort sett mulighet for dåp på alle gudstjenester. Finner dere en søndag som passer, så ring oss på tlf: , så ser vi om dagen er ledig. Søndag 1. juni, søndag før pinse Prekentekst: Joh 15, Lesetekst: Hag 2, 3 9 eller Apg 1, 12 14, 1 Pet 4, 7 11 Aarholttunet kapell i Arnadal kl : Gudstjeneste. Sokneprest Frode Askekjær. Nattverd. Stokke kirke kl Gudstjeneste. Sokneprest Lise Horn. Nattverd. Søndag 8. juni, Pinsedag Prekentekst: Joh 20, Lesetekst: 1 Mos 2, 4 9, Apg 2, 1 11 eller Rom 8, 9 11 Stokke kirke kl : Høytidsgudstjeneste. Sokneprest Frode Askekjær. Nattverd. Mandag 9. juni, 2. pinsedag Prekentekst: Joh 16, 5-11 Lesetekst: Joel 3, 1 2, Apg 10, Tønsberg domkirke kl : Ingen gudstjenester i Stokke. Vi slutter opp om Pinsegudstjeneste i Tønsberg denne dagen. Søndag 15. juni, Treenighetssøndag Prekentekst: Matt 28, Lesetekst: 5 Mos 6, 4 9, 1 Pet 2, 4 10 Skjee kirke kl : Gudstjeneste. Sokneprest Lise Horn. Nattverd. Vear arbeidskirke kl : Avskjedsgudstjeneste for kapellan Frode Magnar Andersen. Nattverd. Kirkekaffe. Søndag 22. juni, 2. søndag i treenighetstiden Prekentekst: Matt 3, Lesetekst: 2 Mos 14, 15 22, Tit 3, 4 7 Stokke kirke kl : Gudstjeneste. kapellan Frode Magnar Andersen. Nattverd. Vear arbeidskirke kl : Gudstjeneste. Sokneprest Lise Horn. Nattverd. Kirkekaffe. Søndag 29. juni, 3. søndag i treenighetstiden Prekentekst: Luk 14, Lesetekst: Jes 25, 6 9, Åp 19, 5 9 Arnadal kirke kl : Gudstjeneste. Sokneprest Lise Horn. Nattverd. Søndag 6. juli, 4 søndag i treenighetstiden Prekentekst: Mark 10, Lesetekst: 1 Mos 25, 27 34, 1 Kor 9, Skjee kirke kl : Gudstjeneste. Sokneprest Lise Horn. Nattverd. Søndag 13. juli, 5. søndag i treenighetstiden Prekentekst: Matt 7, Lesetekst: Jer 23, 16 24, 1 Joh 4, 1 6 Stokke kirke kl : Gudstjeneste. Frode Askekjær. Nattverd. Søndag 20. juli, Aposteldagen Prekentekst: Luk 5, 1 11 Lesetekst: 1 Mos 12, 1 4, Rom 1, 1 7 Skjee kirke kl : Gudstjeneste. Kapellan Frode Magnar Andersen. Nattverd. Søndag 27. juli, 7. søndag i treenighetstiden Prekentekst: Luk 15, 1 10 Lesetekst: 1 Mos 16, 1 13, 1 Joh 4, 7 10 Arnadal kirke kl : Gudstjeneste. Sokneprest Frode Askekjær. Nattverd. 16 Stokke menighetsblad

17 Tirsdag 29. juli, Olsok Prekentekst: Joh 12, Lesetekst: Jer 1, 17 19, Åp 12, Fjellvang kl : Olsokgudstjeneste. Sokneprest Frode Askekjær. Søndag 3. august, 8. søndag i treenighetstiden Prekentekst: Matt 6, Lesetekst: 2 Mos 32, , 1 Joh 2, Bokemoa kl : Friluftsgudstjeneste. Sokneprest Frode Askekjær. Stokke kirke hvis dårlig vær. Søndag 10. august, 9. søndag i treenighetstiden Prekentekst: Matt 11, Lesetekst: Hos 6, 1 3, Rom 8, Arnadal kirke kl : Gudstjeneste. Sokneprest Frode Askekjær. Nattverd. Søndag 17. august, 10. søndag i treenighetstiden Prekentekst: Luk 5, Lesetekst: Salme 32, 1 11, 1 Pet 3, 8 13 Skjee kirke kl : Gudstjeneste. Kapellan Frode Magnar Andersen. Nattverd. Søndag 24. august, 11. søndag i treenighetstiden Prekentekst: Matt 23, Lesetekst: Jes 64, 6b 65, 2, Rom 9, 2 5, 10, 1 4 Stokke kirke kl : Skolestartgudstjeneste. Sokneprest Lise Horn. Vear arbeidskirke kl : Skolestartgudstjeneste. Sokneprest Frode Askekjær. Søndag 31. august, 12. søndag i treenighetstiden Prekentekst: Matt 6, Lesetekst: Neh 9, 19 21, Hebr 13, 5 6 Skjee kirke kl : Gudstjeneste. Sokneprest Lise Horn. Konfirmantpresentasjon. Kirkekaffe i Skjeestua. Vear arbeidskirke kl : Gudstjeneste. Konfirmantpresentasjon. Søndag 7. september, 13. søndag i treenighetstiden Prekentekst: Matt 25, Lesetekst: Salme 92, , 1 Kor 12, 4-11 Arnadal kirke kl : Gudstjeneste. Konfirmantpresentasjon. Stokke kirke kl : Gudstjeneste. Sokneprest Frode Askekjær. Konfirmantpresentasjon. Vi gjør oppmerksom på at det kan skje endringer i gudstjenestelista. Stokke menighetsblad 17

Stokke menighetsblad

Stokke menighetsblad Nr. 2-59. årgang 1. mars 2014 15. april 2014 Informasjon Stokke menighetsblad Tårnagenter setter gode spor Liten stilling viktig jobb Takk til Mona Bondevik side 4 side 8 side 9 DEN NORSKE KIRKE I STOKKE

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen.

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen. PORSGRUNN Nr. 2 - Mars 2013 e.kr.f. Intervju med Thorleif Leifsen Thorleif Leifsen skal lede den nyetablerte byggekomiteen for Østre Porsgrunn kirke - Jeg gleder meg til å starte arbeidet med den nye kirken

Detaljer

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke menighetsblad NR. 1-2010 64. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no HVA ER PÅSKE? The Passion of the Christ KIRKE JAZZ Jazz i Teie kirke EYVIND SKEIE Tettpå forfatteren og salmedikteren VINN EN IPOD Navnekonkurranse

Detaljer

menighetsblad NR.2 Det er vår! KRISTI KAMP ER OVERSTÅTT AT JEG IKKE GJORDE DET FØR

menighetsblad NR.2 Det er vår! KRISTI KAMP ER OVERSTÅTT AT JEG IKKE GJORDE DET FØR menighetsblad NR.2-2011 65. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no Det er vår! FASTETID ER AKSJONSTID KRISTI KAMP ER OVERSTÅTT AT JEG IKKE GJORDE DET FØR - 2011 65. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no DEN NORSKE KIRKE

Detaljer

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

3 2014 FOR RØA OG SØRKEDALEN

3 2014 FOR RØA OG SØRKEDALEN www.oslo.kirken.no/sorkedalen www.oslo.kirken.no/roa Kirkebladet NR 3 2014 FOR RØA OG SØRKEDALEN Røa Vel feirer 100-årsjubileum Første helga i september blir det feiring tre dager til ende i Røa sentrum.

Detaljer

KIRKEN VÅR. Landligge i Eidsvoll. God pinse! Side 8 og 9. Havseiler, kystprest og mediemann. Kjell Svarstad

KIRKEN VÅR. Landligge i Eidsvoll. God pinse! Side 8 og 9. Havseiler, kystprest og mediemann. Kjell Svarstad God pinse! KIRKEN VÅR MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL MAI 2015 - NR. 2 Biskopens hilsen Side 3 OFFENTLIG INFORMASJON Landligge i Eidsvoll Havseiler, kystprest og mediemann. Kjell

Detaljer

menighetsblad NR.3 God sommer! BESØK SOM SATTE SPOR EN SJELDEN MULIGHET SOMMERENS MARIA

menighetsblad NR.3 God sommer! BESØK SOM SATTE SPOR EN SJELDEN MULIGHET SOMMERENS MARIA menighetsblad NR.3-2011 65. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no God sommer! BESØK SOM SATTE SPOR EN SJELDEN MULIGHET SOMMERENS MARIA - 2011 65. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no DEN NORSKE KIRKE Nøtterøy, Teie og

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL

MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL God Jul! KIRKEN VÅR MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL DESEMBER 2014 - NR. 4 Biskopens hilsen Side 2 OFFENTLIG INFORMASJON Så tenner vi alle lys igjen Advent og jul er her: Det er

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

MENIGHETSBLADET. J esus sier : Kom til meg, alle som strever o g har tungt å bær e, o g jeg vil gi dere hvile! (Mat.11,28)

MENIGHETSBLADET. J esus sier : Kom til meg, alle som strever o g har tungt å bær e, o g jeg vil gi dere hvile! (Mat.11,28) MENIGHETSBLADET Nr. 2 JUNI 2013 J esus sier : Kom til meg, alle som strever o g har tungt å bær e, o g jeg vil gi dere hvile! (Mat.11,28) 60. årgang ... tidlig en søndags morgen... Ordet midt iblant oss

Detaljer

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik NR. 1 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 EN LOVSYNGENDE MENIGHET

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Mars 2015 Årgang 80 - nr 1 Rolvsøy menighetsblad Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Rolvsøy menighet Menighetskontoret Råkollveien

Detaljer

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 -. ÅRGANG LEDER TA VARE PÅ ARVEN En viktig begrunnelse for at NRK gjennomførte Salmeboka minutt for minutt var å ta vare på kulturarven. Og svært mange, både de som

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

Menighetsbladet. Tasta menighet nr. 2. 2015 42. årgang

Menighetsbladet. Tasta menighet nr. 2. 2015 42. årgang Tasta menighet nr. 2. 2015 42. årgang Tasta kirke Besøksadresse: Fagerstølveien 9B Post: Pb. 201, Sentrum, 4001 Stavanger Tlf: 51 54 51 80 Mail: tasta.menighet@stavanger.kommune.no Hjemmeside: www.tasta-kirke.no

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang. www.as.kirken.no

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang. www.as.kirken.no NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang www.as.kirken.no Prestens hjørne Salme 139, vers 1 18 er en viktig tekst for meg. Den sier så mye om vårt

Detaljer

VESTBY MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2011 65. Årgang. Bispevisitas i Vestby 29. mars - 3. april

VESTBY MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2011 65. Årgang. Bispevisitas i Vestby 29. mars - 3. april VESTBY MENIGHETSBLAD Nr. 1 2011 65. Årgang Bispevisitas i Vestby 29. mars - 3. april Utgis av menighetene i Garder, Hvitsten, Såner og Vestby Kirkekontoret i Vestby Kirkekontoret har åpningstid 9-11 og

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune Nr. 4 - juni 2014-15. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Kjære lesere av Nytt fra Stokke kommune Nummer 4, 5 og 6 av Nytt fra Stokke kommune blir med redusert innhold. Dette skyldes vedtak i kommunestyret

Detaljer

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78 Konfirmanter 2009 i Modum side 4 Tro og Lys sommersamling side 7 Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Den som ber han får, den som leter, han finner, og den

Detaljer

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 2 2015 God påske! Moro med karnevalsgudstjenester Side 3 Kristendommen er ganske drøy Side 8-9 Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 innhold: Redaktøren har ordet Side

Detaljer

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES MENIGHETSBLADET Nr. 1 MARS 2013 60. årgang Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. Lyset fyller haven, se, en engel kom, åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Det er vår! Kjør forsiktig!

Det er vår! Kjør forsiktig! Årgang 70 Mai/Juni 2010 Våler kommune Kom mai du kostbare... side 5 Det er vår! Kjør forsiktig! Forandringer ved legekontoret side 6 Vellykket Ung Messe side 15 Barn gir til barn i fattige land side 20

Detaljer

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9 Forsangergruppa gjorde en flott innsats på familiegudstjenesten i februar. F.v.: Camilla Næss, Eline

Detaljer