Produktprofil... 3 Hva er Group Plus? Skader... 8 Tilbud... 9 Kontaktinformasjon... 10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produktprofil... 3 Hva er Group Plus?... 4-7 Skader... 8 Tilbud... 9 Kontaktinformasjon... 10"

Transkript

1 Produktinformasjon

2 Innhold Produktprofil Hva er Group Plus? Skader Tilbud Kontaktinformasjon

3 Produkt profil et globale markedet forandrer seg stadig og vi er av den oppfatning at forsikringsbransjen må gjøre det samme. Tidligere fantes det alt for mange unntak og begrensninger ved reise- og ulykkesforsikringer som ikke er i tråd med dagens marked. AIG Europes Group Plus er en revolusjonerende type forsikring som har en helt ny innfallsvinkel til reise- og ulykkesforsikringer. I en stadig skiftende verden finnes det endelig en forsikring som forsøker å følge med i tiden. NYE FORDELER Reiseforsikring Ingen unntak for sportsaktiviteter Ingen unntak for skader i sammenheng med terror, atomenergi, kjemiske og biologiske våpen, jordskjelv eller krigsrisiko (begrenset til kun 5 land) Søk- og redningsdekning Kidnapping- og konsultasjonsdekning på yrkesreise Reisevarighet 180 dager ved yrkesreise og 90 dager ved ferie/fritidsreise Ingen karenstid ved forsinket bagasje på yrkesreise og kun 2 timer karenstid ved ferie/fritidsreise Dekning også for familie som er med på yrkesreise Utvidet dekning for avbestilling på yrkesreise Ulykkesforsikring Ingen unntak for sportsaktiviteter Ingen unntak for skader i sammenheng med terror, atomenergi, kjemiske og biologiske våpen, jordskjelv eller krigsrisiko (begrenset til kun 5 land). Søk- og redningsdekning Tilpasning av arbeidsplass ved ansattes skade i ulykke Rekrutteringskostnader ved ansattes død Ombygging av bolig Sykehuspenger Benbrudd og brannskade-dekning FORBEDRINGER Færre unntak Bedre dekninger Enkel administrasjon Nye dekninger for både ansatt og arbeidsgiver MÅLGRUPPER Bedrifter Nasjonale og internasjonale selskaper Ansatte lokalt og internasjonalt Organisasjoner PRISSETTING For små og mellomstore bedrifter Enkel prissetting Mulighet for standard premie Brede dekninger gir mindre behov for endringer i forsikringsperioden For store og internasjonale selskap Individuell underwriting Lokale poliser Standard eller skreddersydd forsikringsløsning Reassuranse av captive Excess of Loss katastrofedekning Risk Management program KONTAKT AIG Europe Postboks 1588 Vika 0118 OSLO Telefon:

4 Hva er Group Plus? Det du trenger å vite om AIG Group Plus AIG Group Plus nesten for godt til å være sant Hvor mange bedrifter har egentlig tenkt igjennom hvor stor innvirkning en ulykke for en ansatt kan ha for bedriften? Det kan virke hjerterått å tenke på forretningen i slike tilfeller, men man er nødt til å tenke pragmatisk i slike tilfeller. Ulykker skjer. Derfor er det kun god foretningssans å ha dekning dersom ulykken skulle inntreffe. Bedrifter må forsikre seg om at den daglige driften kan fortsette selv om nøkkelpersoner kan rammes av en ulykke. Det er ikke bare hverdagsulykker som kan medføre tap av arbeidskraft. Enten det er terroristhandlinger, tilfeller av overfall eller naturkatastrofer, kan innvirkningen på bedriften kan være omfattende. Velkommen til AIG Group Plus AIG Europe Group Plus er en revolusjonerende type forsikring som har en helt ny innfallsvinkel på reise- og ulykkesforsikring. I en verden som hele tiden forandrer seg er det endelig kommet en forsikring som er utviklet til å følge med i tiden. AIG Group Plus er virkelig et innovativt produkt. Vi har fjernet mange tradisjonelle unntak og hevet forsikringssummene. AIG Group Plus er nok et eksempel på hvorfor AIG er verdensledende på forsikring. Våre produkter er under kontinuerlig utvikling slik at vi er markedsledende - på både dekninger og kundeservice. Mennesker representerer en enorm investering i tid og penger. Dersom en person ikke er i stand til å jobbe kan denne investeringen komme i fare. Og dersom noe skjer med nøkkelpersoner på et kritisk tidspunkt, kan arbeid og kontrakter gå tapt. Forretningslivet er i forandring og vi tror at forsikringsmarkedet må følge etter. Tidligere fantes det for mange unntak og begrensninger i reiseforsikringer som hindret måten forretninger blir drevet på i dag. så fantastisk at man skulle tro det var et eventyr

5 AIG Group Plus Reiseforsikring Oversikt SIKREDE Alle ansatte eller navngitte ansatte/grupper INKLUDERT Ektefelle, samboer, registrert parter. Egne barn, fosterbarn og adoptivbarn under 20 år. Barn under 18 år som er med som gjest på reisen. Barnepike, au-pair og lignende som er ansatt av familien. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER Tjenestereise Ferie- og fritidsreise DEFINISJON Gjelder på reiser av inntil 180 dagers varighet i hele verden, inklusive korte dagsreiser innenfor den kommunen sikrede har sitt hjem, arbeids eller undervisningssted. Fritidsreiser i forbindelse med tjenestereise er også inkludert. Gjelder for reiser av inntil 90 dagers varighet i hele verden, inklusive korte dagsreiser innenfor den kommunen sikrede har sitt hjem, arbeids eller undervisningssted. NOEN AV VÅRE DEKNINGER FORSIKRINGSSUM KOMMENTAR Død som følge av ulykke og medisinsk invaliditet Reisesyke og hjemtransport Reisegods Arbeidsgivers eiendeler/ enkeltgjenstander Avbestilling Forsinkelse Forsinket bagasje Etter avtale Ubegrenset / / Inntil kr /5 000 Standard dekning er Skade på og tap av sikredes reisegods Gjelder pr gjenstand Utvidet dekning for avbestilling på tjenestereise Ren kompensasjon ved forsinkelse over 4 timer, kr 200 /time, maks kr /skadetilfelle Dekker innkjøp av nødvendige klær og toalettsaker ved bagasjeforsinkelse over 2 timer (0 timer ved tjenestereise) VÅRE VIKTIGSTE UNNTAK KOMMENTAR Krigsrisikodekning i Irak, Afganistan, Somalia, Tsjetsjenia og Nord Korea Besetningsmedlemmer på fly Selvforskyldt skade Streik Full krigsrisikodekning, kun 5 land er unntatt. Disse 5 landene kan også omfattes dersom dette er avtalt spesielt med AIG. Forsikringen dekker ikke skader på besetningsmedlemmer inntruffet under flyvning. Forsikringen dekker ikke hendelser fremkalt av sikredes forsettlige handling eller grovt uaktsomt. Forsikringen deker ikke tap eller skader som direkte eller indirekte står i sammenheng med streik.

6 AIG Group Plus Ulykkesforsikring Oversikt SIKREDE Alle ansatte eller navngitte ansatte/grupper VALGFRI DEKNING Kan også omfatte ektefelle og barn NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 24 timer I fritiden I arbeidstiden Skreddersydd DEFINISJON 24 timer, i hele verden Gjelder i sikredes fritid Gjelder når den sikrede er i arbeid på arbeidsplassen eller på tjenestereise Tilpasset etter den enkelte kundes behov NOEN AV VÅRE DEKNINGER FORSIKRINGSSUM KOMMENTAR Død som følge av ulykke Livsvarig medisinsk invaliditet Rekrutteringskostnader Psykologisk førstehjelp Tilpasning av arbeidsplass Ombygging av bolig Benbrudd og brannskade Sykehuspenger Etter avtale Etter avtale Inntil kr Inntil kr Inntil kr Inntil kr Inntil kr Kr. 400 pr dag etter 120 timer Standard dekning er Inkluderer forhøyede erstatningssummer for utvalgte hendelser Ansettelseskostnader av fast ansatt/vikar om en ansatt omkommer i en ulykke Når forordnet av lege Dekker utgifter til tilpasning av arbeidsplass til ansatt som har vært utsatt for en alvorlig ulykke Dekker dersom følgene av en ulykke er av en slik art at boligen til den sikrede må bygges om Dekker benbrudd og brannsår ihht tabell Dekningen dobles om sikrede er i koma VÅRE VIKTIGSTE UNNTAK KOMMENTARER Krigsrisikodekning i Irak, Afganistan, Somalia, Tsjetsjenia og Nord Korea Besetningsmedlemmer på fly Sykdom Full krigsrisikodekning, kun 5 land er unntatt. Disse 5 landene kan også omfattes dersom dette er avtalt spesielt med AIG. Forsikringen dekker ikke skader på besetningsmedlemmer inntruffet under flyvning. Forsikringen dekker ikke ulykker som følge av sykdom/sykelig tilstand.

7 Ofte stilte spørsmål Hvilken varighet kan en reise ha under AIG Group Plus? På tjenestereiser kan du reise i intill 180 dager. På ferie/fritidsreiser gjelder forsikringen i inntil 90 dager. Hva skjer dersom en ansatt med tjenestereiseforsikring må avbestille reisen på grunn av noe som ikke er sykdomsrelatert? Dersom tjenestereise er dekket omfattes i tillegg avbestillingsomkostninger som skyldes forhold som ligger utenfor sikredes kontroll og som kan dokumenteres av arbeidsgiver. Er det full dekning ved alle typer av sportsaktiviteter? Ja! Det er ingen unntak for sportsaktiviteter. Hva skjer hvis noen av de ansatte reiser til et risikoområde? AIG Group Plus har ingen unntak for skader i sammenheng med terror, atomenergi, kjemiske og biologiske våpen, jordskjelv eller krigsrisiko (begrenset til kun 5 land). Hvilke land krever egen krigsrisikodekning? Hvor lenge må bagasjen være forsinket for at jeg kan få erstatning? På tjenestereise for du erstatning med en gang, ingen karenstid overhode! På ferie/fritidsreise får du erstaning etter kun 2 timer. Hvilke nye dekninger er inkludert i AIG Group Plus? Søk- og redningsdekning er alltid inkludert Kidnapping-og konsultasjonsdekning på tjenestereise Nye dekninger for arbeidsgiver ved den ansattes ulykke Sykehuspenger og ombygging av bolig ved ulykke. Hvor mye ekstra koster den nye AIG Group Plus forsikringen? Ingenting! AIG Group Plus dekningen tilbys til samme konkurransedyktige pris slik at du er sikret markedets beste produkt til et fordelaktigt pris. Kontaktinformasjon Telefon: E-post: Adresse: Postboks 1588 Vika, 0118 Oslo Kun 5 land! Irak, Afganistan, Somalia, Tsjetsjenia og Nord Korea. Her kan du også få deknig hvis det avtales spesiellt med oss. Hva skjer hvis en sikret har behov for akutt medisinsk assistanse? Hvis medisinsk assistanse er påkrevd kan alarmsentralen SOS International kontaktes på telefon SOS International har lokalkunnskap i hvert enkelt land slik at våre sikrede får den beste behandling på de beste sykehusene rundt om i verden.

8 Skader AIG Europe har sterkt fokus på å tilby våre kunder best mulig kvalitet på service og skadebehandling. Det er derfor vi har bygget opp et team av erfarne og profesjonelle skadebehandlere, som er klar for å levere en målrettet og skreddersydd skadeservice til AIG Group Plus. Ekspertise og erfaring Vi er stolte av den skadetekniske kunnskap, ekspertise og samkjøring vi kan tilby innenfor våre skadeteam. Variasjonen av saker de behandler og deres kjennskap til forsikringsfaget er noe av det vi vil fremheve som en av de viktigste styrkene våre skadebehandlere besitter. Dette er også noe som tilkjennegis av den respekten skadeteamene nyter hos våre meglere og kunder. Vi er kjent med at den jevnt høye kvaliteten på den servicen vår skadeavdeling tilbyr, er en av våre største fortrinn i markedet. Stabil og solid finansiell sikkerhet Vi tar på oss våre kunders risiko og tap. Vi har som et overordnet mål å bistå og hjelpe våre kunder ved hjelp av vår finansielle styrke, våre evner og våre problemløsende metoder, før og etter en skade uavhengig av hvor store eller små disse problemene måtte være. Som medlem av en av verdens ledende organisasjoner innen forsikring og finansielle tjenester, kan vi tilby den nødvendige sikkerheten og stabiliteten en bedrift eller institusjon, av medium eller stor størrelse vil ønske å ha. På samme måte gjelder dette mange små bedrifter og enkeltpersoner, og deres behov. Kontakt ved Skade Ved et skadetilfelle bør skaden, så snart som mulig, meldes inn ved å ta kontakt med ditt lokale skadekontor, med opplysninger om forsikringen og skadens art. Skadeskjema kan hentes på internett: Tel nr: Fax nr: AIG Europe Postboks 1588 Vika 0118 Oslo Hvis medisinsk assistanse er påkrevd kan SOS International kontaktes på: Tlf nr: (24 timer i døgnet) Fax nr: SOS International Nitivej 6 DK-2000 Fredriksberg Danmark AIG s globale nettverk I tillegg til en sterk lokal representasjon, tilhørighet og faglig kunnskap, har vi også solid forankring i den kjennskapen og ekspertisen som representeres av AIG s enorme globale nettverk. AIG er representert med 262 skadekontorer i 130 land verden over.

9 Tilbud AIG Group Plus er en revolusjonerende forsikring med et nytt perspektiv på reise- og ulykkesdekninger. For å sikre en enkel og effektiv anbuds- og tilbudsprosess har vi laget en liste med informasjon vi trenger for å gi tilbud. OPPLYSNINGER VI TRENGER Reiseforsikring 1 Forsikringstakers navn og adresse 2 Type virksomhet 3 Skal alle ansatte omfattes og hvor mange er de? 4 Hva skal forsikringen omfatte - Tjenestereise, ferie/fritidsreise? 5 Spesialdekninger - Expats, andre behov? 6 Skadestatistikk inkludert: Skadedato Meldt dato Skadetype Reservert beløp Utbetalt beløp Totalt skadebeløp Totalt antall skader Tidligere dekningsomfang og antall ansatte Omfatter forsikringen flere grupper ansatte trenger vi fordeling av skadene pr gruppe Ulykkesforsikring 1 Forsikringstakers navn og adresse 2 Type virksomhet 3 Skal alle ansatte omfattes og hvor mange er de? 4 Når skal forsikringen gjelde - Reiseulykke, fritidsulykke, heltidsulykke? For heltidsdekning trenger antall ansatte pr yrke 5 Dekningsomfang Medisinsk invaliditet, død, behandlingsutgifter? 6 Forsikringssum 7 Skadestatistikk inkludert: Skadedato Meldt dato Skadetype Reservert beløp Utbetalt beløp Totalt skadebeløp Totalt antall skader Tidligere dekningsomfang og antall ansatte Omfatter forsikringen flere grupper ansatte trenger vi fordeling av skadene pr gruppe HVA SKJER VIDERE? Når vi mottar disse opplysningene vil vi starte tilbudsprosessen Om vi trenger ytterligere informasjon vil vi ta direkte kontakt Du vil motta vårt AIG Group Plus tilbud KONTAKT Adresse: AIG Europe Postboks 1588 Vika 0118 OSLO Telefon:

10 Kontaktinformasjon For tilbud For alle tilbud, fornyelser og generelle tilbudsforespørsler vennligst kontakt følgende. Ann-Mari E. Tollefsrud A&H Underwriter Tlf.nr Faks nr E-post: Camilla Zetterman A&H Underwriter Tlf.nr Faks nr E-post: Ved skade Ved inntruffet skade må dette meldes til AIG Europe så snart som mulig. Skadeskjema kan hentes på: Vi har følgende skadeskjema: Avbestilling Reisegods Sykdom / ulykke Forsinkelse Ulykke For at vi skal kunne gi en rask og effektiv skadebehandling er det viktig at: 1. Skadeskjemaet fylles ut med nøyaktige opplysninger 2. At dokumentasjon etterspurt i skadeskjemaet vedlegges Husk å beholde en kopi av det som sendes til selskapet. Ved eventuelle spørsmål vennligst kontakt oss på: E-post: Tlf.nr Faks nr Adresse: AIG Europe v/ Skadeavdelingen Postboks 1588 Vika 0118 Oslo Hvis medisinsk assistanse er påkrevd kan SOS International kontaktes på: Tlf.nr (24 timer i døgnet) Faks nr SOS International Nitivej 6 DK-2000 Fredriksberg Danmark Krisehåndtering (gjelder kun på tjenestereise): Ved behov for assistanse ved kidnapping, kapring eller gisseltaking vennligst ring nødtelefon til krisehåndteringssenter. USA/Canada (24 timer i døgnet) Resten av verden (24 timer i døgnet) Generell kontakt AIG Europe Klingenberggt. 4 P.B Vika 0118 Oslo Tlf.nr: Faks nr:

AIG Group Plus Reise- og ulykkesforsikring... 3-19. AIG Group Plus Ulykkesforsikring... 20-28

AIG Group Plus Reise- og ulykkesforsikring... 3-19. AIG Group Plus Ulykkesforsikring... 20-28 Forsikringsvilkår Innhold AIG Group Plus Reise- og ulykkesforsikring...................... 3-19 AIG Group Plus Ulykkesforsikring................................ 20-28 AIG Europe S.A. er et selskap i American

Detaljer

Vilkår Forskerforbundets AH-503 Reiseforsikring

Vilkår Forskerforbundets AH-503 Reiseforsikring Vilkår Forskerforbundets AH-503 Reiseforsikring Gjelder fra 01.01.2012 Forsikringsgiver er: Chartis, org.nr: 850 567 352 Sentralbord : + 47 22 00 20 20 Skadeavdeling : + 47 22 00 20 80 Filial av Chartis

Detaljer

Wizzair, Avbestillings- og avbruddsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-6356

Wizzair, Avbestillings- og avbruddsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-6356 Wizzair, Avbestillings- og avbruddsforsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-6356 Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 31.05.2012 Innholdsfortegnelse Skademelding og assistanse

Detaljer

Vilkår FOr. gjelder vilkår av 01.01.2013 erstatter vilkår av 01.01.2011

Vilkår FOr. gjelder vilkår av 01.01.2013 erstatter vilkår av 01.01.2011 Vilkår FOr POlitiets FellesFOrbund AH-501 reiseforsikring gjelder vilkår av 01.01.2013 erstatter vilkår av 01.01.2011 AIG Europe Limited, Fridtjof Nansens Plass 4, Postboks 1588 Vika, NO-0118 Oslo Telefon:

Detaljer

Vilkår for: COM-200 Reiseforsikring G-plus

Vilkår for: COM-200 Reiseforsikring G-plus Vilkår for: COM-200 Reiseforsikring G-plus Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.06.2012 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax:

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Astrid Tideman Sørland, generalsekretær. godt å vite. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene

Astrid Tideman Sørland, generalsekretær. godt å vite. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene Medlemsforsikringer 2014 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal gi deg trygghet og sikre at du får gode forsikringsavtaler. Gjennom 2013 har vi utvidet forsikringstilbudet til også

Detaljer

FORSIKRINGER. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter

FORSIKRINGER. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter FORSIKRINGER Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter 2015 Hvor mange av de som ble skadet i trafikken i 2014 tror du tenkte at ingenting kunne skje dem? 2 Informasjonen i denne brosjyren er ikke

Detaljer

BEDRIFTSFORBUNDETS medlemsforsikringer 2008

BEDRIFTSFORBUNDETS medlemsforsikringer 2008 BEDRIFTSFORBUNDETS medlemsforsikringer 2008 2008 Leder Innhold Personforsikringer 3 Yrkesskadeforsikring 3 Arbeidstakerforsikring 4 Sykdomsforsikring 4 Gruppelivsforsikring 5 Sykelønnsforsikring 6 Sykeavbruddsforsikring

Detaljer

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. Medlemsforsikringer 2013 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal være en trygghet for deg og sikre at du får gode forsikringsordninger. Gjennom anbudsrundene gjeldende for 2013 har

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring

Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-8169 Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 31.05.2012 Innholdsfortegnelse Hvordan melde

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2015 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2013 1 Snakk med Forsikringskontoret! Behovet for forsikring endrer seg gjennom livsløpet. Dersom du skifter sivil status; fra enslig til samboende, inngår ekteskap, får barn

Detaljer

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet Utestasjonerte Forsikringer for ansatte i utlandet 08764-12.2011 Forsikring for utestasjonerte Har bedriften din ansatte i utlandet? Forsikring for utestasjonerte gir trygghet under utenlandsoppholdet

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDs INNBOFORSIKRING

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDs INNBOFORSIKRING VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDs INNBOFORSIKRING Gjeldende fra 01.01.2014 Skademelding: PF Skadeservice. Telefon: 815 58 950 Telefaks: 24 11 70 10 E-post: pf@wli.no Innhold: Side 1. Hvem forsikringen

Detaljer

Vilkår for: 104-8399 BB Finans ASA. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.06.2012

Vilkår for: 104-8399 BB Finans ASA. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.06.2012 Vilkår for: 104-8399 BB Finans ASA Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.06.2012 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo. Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax:

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund Norges Offisersforbund (NOF)... er Norges eldste arbeidstakerorganisasjon i Forsvaret. NOF er et fremtidsrettet og troverdig forbund med fokus

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013 INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE - REISEFORSIKRING SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Introduksjon...1

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP

INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP Severin Myklebust Aut. forsikringsrådgiver Tlf. +47 70 01 09 52 Mob. + 47 97 14 29 35 Faks. + 47 70 01 26 66 INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP GARANTI KLPs nære samarbeid

Detaljer

Forsikringsbevis. Forsikringsbevis for innehaver av gyldig SAS EuroBonus MasterCard (Kortholder)

Forsikringsbevis. Forsikringsbevis for innehaver av gyldig SAS EuroBonus MasterCard (Kortholder) Forsikringsbevis Forsikringsbevis for innehaver av gyldig SAS EuroBonus MasterCard (Kortholder) Forsikringsbevis nr: 104-7273 Gjelder fra: 01.11.2009 Gjelder til: SAS EuroBonus MasterCard-avtalen opphører,

Detaljer

Forsikringsvilkår Travel Guard Chartis 01.12. 2012

Forsikringsvilkår Travel Guard Chartis 01.12. 2012 Forsikringsvilkår Travel Guard Chartis 01.12. 2012 Innholdsfortegnelse 1. FELLESBESTEMMELSER... 5 2. DEFINISJONER... 5 3. HVEM, HVOR OG NÅR FORSIKRINGEN GJELDER... 6 4. REISEGODSFORSIKRING... 6 5. REISESYKE...

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer

PF Forsikring fyller 10 år!

PF Forsikring fyller 10 år! 2015 PF Forsikring fyller 10 år! Historien om PF Forsikring før, nå og fremover. tallet øker hver dag. Vi har også over 7000 innboforsikringer, 6300 reiseforsikringer og mange tusen andre av medlemmenes

Detaljer

AH-550 Ulykkesforsikring G-Plus

AH-550 Ulykkesforsikring G-Plus Vilkår for: AH-550 Ulykkesforsikring G-Plus Gjelder fra 01.10.2009 Erstatter vilkår av 01.10.2008 Forsikringsgiver er: Chartis, org.nr: 850 567 352 Sentralbord : + 47 22 00 20 20 Skadeavdeling : + 47 22

Detaljer

NFFs Forsikringer 2015 1

NFFs Forsikringer 2015 1 NFFs Forsikringer 2015 1 KJÆRE MEDLEM! Som en del av vår medlemsservice kan du få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på NFFs forsikringskontor. Dette kan avdekke om du er dobbeltforsikret, har

Detaljer

Medlemsforsikringer 2015 1

Medlemsforsikringer 2015 1 Medlemsforsikringer 2015 1 Kjære medlem! medlemmene til en gunstig pris. På våre nettsider kan du lese mer om Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller medlemsforsikringene, og du kan også nå ni ulike

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer