Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2013 Idrettens Hus, tirsdag 28. mai 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2013 Idrettens Hus, tirsdag 28. mai 2013"

Transkript

1 Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2013, tirsdag 28. mai 2013 Trondheim, Bilde fra minirunde i Rosenborghallen høsten 2012

2 1. Åpning 1.1 Åpningsinnlegg 2. Godkjenning av fremmøtte representanter 3. Godkjenning av innkalling og saksliste 4. Valg av dirigent og sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen 5. Beretninger (se vedlegg 1) 6. Regnskap 2012 (se vedlegg 2) 7. Innkomne forslag 7.1 Innføring av medlemskontingent Forslagsstiller: Midt-Norge Bandyregion Midt-Norge Bandyregion har fått signaler fra NBF om at man må bli mer og mer selvdrevne økonomisk. Dette ligger også som en målsetning i vedtatt LTP. I de andre regionene betaler klubbene medlemskontingent, og nå er det nødvendig at dette også innføres i Midt-Norge for å imøtekomme fremtidige krav om økonomisk selvdrevenhet. Kontingenten er pr. år pr. klubb. Kontingenten settes til 2000,-. Styrets innstilling: Styret forslår at årsmøtet vedtar forslaget slik det foreligger.

3 7.2 Revidering av Langtidsplan (se eget vedlegg) Forslagsstiller: Midt-Norge Bandyregion Det foreslås enkelte justeringer i Langtidsplanen som følge av den utviklingen man har sett siden i vår aktivitet og drift siden årsmøtet Styrets innstilling: Styret forslår at årsmøtet vedtar forslaget slik det foreligger 8. Budsjett 2014 (se vedlegg 3 og 4) 9. Valg (se vedlegg 5) Valgkomiteens innstilling. 10. Avslutning

4 Vedlegg 1 Årsberetning, Midt-Norge Bandyregion 2012 Trondheim, Årsberetning, Midt-Norge Bandyregion 2012 Årsberetningen er utarbeidet av administrasjonen i samarbeid med leder av det sittende styret. Administrasjon og styrearbeid Styret i Midt-Norge Bandyregion har i sesongen 2012/13 bestått av følgende personer: Leder: Kjetil Aa Nestleder: Jim Løvås Styremedlem: Martin Svarva Styremedlem: Gisle Bakkeli Styremedlem: Marie Amundsen Styremedlem: Christian Moe Styremedlem: Jeanine Buvarp Vara: Egil Tanemsmo Vara: Arne Persgård Det har inneværende sesong blitt avholdt 9 styremøter og behandlet 19 saker. Åsmund Sjøberg er ansatt i 100 % stilling som daglig leder. Aktivitet Årsberetningen for 2011 viste en solid økning i aktivitet de foregående årene, samt en forventning om at veksten ville flate noe ut de kommende årene. For 2012 kan man si at prognosen har vist seg å stemme på enkelte punkter, mens den kanskje var noe forsiktig på andre. Fortsatt er størstedelen av den organiserte aktiviteten knyttet opp mot ett av våre tre fylker; Sør-Trøndelag. I Møre og Romsdal kommer det nå enkelte miljøer lengst sør i fylket, mens seniordelen av aktiviteten her fortsatt vegrer seg fra å være med i organisert aktivitet underlagt MNBR. I Nord-Trøndelag ligger mye til rette for innebandyaktivitet, rent bortsett fra kjennskap til idretten og tilknytning til de rette ressurspersonene og idrettslag. MNBR jobber kontinuerlig for å få flere idrettslag som medlemmer i alle tre fylkene. Idrettslagenes årlige innrapportering av medlemstall gir oss en mulighet til å se hvorvidt aktiviteten øker eller minker i omfang. MNBR har i en årrekke nå hatt økende medlemstall

5 blant sine tilhørende idrettslag, og denne tendensen fortsatte også i Den endelige oversikten viser faktisk en sterkere vekst i 2012 enn hva tilfellet var i Spillere fra 12 år og oppover skal løse lisens for å være spilleberettiget. Lisenstallene gir derfor en pekepinn på antall spillere som er med i organisert konkurranseaktivitet over minirundenivå. Om man ser på utviklingen i antall lag i seriespill så har dette stort sett stått stille de siste sesongene. Foreløpig er det på minirundene man øker i aktivitetsvolum. Samtidig har nysatsninger som 11årsserien og Løkkebandy medført at flere nå har mulighet til å delta i kampaktivitet i innebandy. Antall løste lisenser

6 Deltakelsen på minirundene har fortsatt å øke. Dette gjelder både i antall lag og antall klubber med lag. Deltakelsen er fortsatt sentrert fra Trondheimsområdet og det er et klart ønske om å få med klubber med tilholdssted også utenfor kommunen i større grad.

7 Det har gjennom sesongen vært en stor interesse for ulike kurs. Over 30 stykker har tatt dommerkurs trinn 1. Videre har både Laglederlisenskurs, Velkommen til innebandy, Trener 1 og Innebandymålvakter hatt god deltakelse fra flere klubber. Det er ønskelig at flere klubber jobber enda sterkere på aldersbestemt nivå, og i tillegg utvikler egen organisasjon. Fortsatt er mange klubber drevet av enkeltpersoner. MNBR kommer til å fortsette å tilby klubbutviklingskurs til klubbene gjennom NBF. Videre er det ønskelig at klubbene arbeider for å forbedre arrangementene rundt egne hjemmekamper. Flere arrangørklubber til regionens minirunder er også sterkt ønskelig. EL-Innebandy El-innebandy er fortsatt en utbredt aktivitet i Midt-Norge. Spesielt i Møre og Romsdal og N- Trøndelag er det mange klubber med solid aktivitet. I februar 2013 ble det arrangert Midt- Norsk mesterskap i el-innebandy med 13 deltakende lag. Dette er en solid økning fra forrige arrangement, og illustrerer hvilken vekst el-innebandymiljøet har i vårt område. Klubbene er sammen med MNBR/NBF i kontinuerlig dialog om når det er rett tidspunkt å tilby et mer formalisert seriespill. Inntil videre ligger fokus på å forsterke klubbmiljøene og kompetansen her. Landhockey I løpet av sesongen har vi fått vår først landhockeyklubb i Midt-Norge. Trondheim Hockey Club ble stiftet rett før jul og tilbyr aktivitet for både barn og voksne. I sommer kommer klubben til å trene på kunstgresset på Lade. Bandy Det er flere bandylag i Midt-Norge. En i Trondheim, mens noen i Møre og Romsdal. Utfordringen til disse miljøene er først og fremst mangel på anlegg. Vi jobber for å få på plass en egnet isflate på Leangen i forbindelse med rehabiliteringen av eksisterende skøytebane. Anlegg Det jobbes kontinuerlig fra MNBR sin side for å få på plass flere idrettsanlegg våre idretter kan utøves i. Gjennom 2012 og ut sesongen vi nå har lagt bak oss har vi arbeidet med blant annet den planlagte isflaten på Leangen for å gi bandy bedre rammevilkår i Trondheim. I tillegg har vi jobbet for at Rostenhallen merkes for innebandy slik at treninger og kamper kan spilles her. Videre har vi jobbet opp mot fylkeskommunen for å forsikre oss om at det legges til rette for innebandyaktivitet i alle nye fylkeskommunale haller som etableres. Vi har også medvirket til at den nye hallen på Ålen er tilrettelagt for innebandy. Det har i løpet av det siste året også vært jobbet med utendørs flerbruksflater i Trondheim. Forhåpentligvis etableres den første på Byåsen i løpet av sommeren 2013.

8 Anlegg er helt essensielt for utvikling av våre idretter. Så fort anleggene er på plass, erfarer vi at aktiviteten kommer nærmest automatisk. Det jobbes derfor kontinuerlig opp mot kommuner og idrettslag utenfor de mest urbane områdene av regionen for å kunne etablere ny aktivitet. Vi ser fortsatt en utfordring rundt forståelsen av at idrettshaller også må legges til rette for vår aktivitet men dette er blitt forbedret i takt med vår økte medlemsmasse de siste årene. Nye klubber Av nye klubber som kom til sist sesong er Åfjord IL, Volda IBK, Molde IBK, Trondheim Hockey Club, Klæbu IBK og Kameraten IBK Representasjon Regionslaget deltok i romjulen 2012 i Paradiscupen i Sverige og endte til slutt på en solid 7. plass i sin klasse. Randall Aa (Øya IBK) var i desember 2012 med i USA sin tropp til VM i innebandy i Sveits. Marie Amundsen (Bakklandet IBK) og Martina Hall (SK Freidig) ble tatt ut i Norges landslagstropp høsten Åsmund Sjøberg og Paul Daniel Johansen (begge SK Freidig) har sesongen 2012/13 dømt seriekamper på Forbundsnivå. Styreleder og daglig leder har også deltatt på flere ulike arrangementer og møter i regi av NBF. Økonomi Midt-Norge Bandyregion har en solid økonomi til tross for underskuddet i Samtidig er det fortsatt signalisert fra sentralt hold at regionene må påregne og bli økonomisk selvbærende i løpet av de kommende årene, og at dette vil skje gradvis sesong for sesong. Regionene blir derfor oppfordret til å finne måter å øke sine inntekter på for å komme møte kravet om å være selvbærende. Midt-Norge Bandyregion har i løpet av 2012 foretatt enkelte investeringer i utstyr (minirundepremier og minirundemål) som kan sies å være betydelige. Samtidig har man måttet ta en større del av kostandene rundt administrasjon, som NBF tidligere dekket. Dette kan i stor grad forklare underskuddet i regnskapet. Styret har foretatt grep for å kunne imøtekomme fremtidens økonomiske realiteter, og for å nå de målene som det er lagt opp til rundt økonomien i vedtatt LTP. På tross av 2012 sitt underskudd, oppleves den økonomiske situasjonen som trygg. Oppsummering 2012 har på mange måter vært et godt år for Midt-Norge Bandyregion. Solid vekst i aktivitet både på minirunde og Løkkebandy. Det er også økning i aktivitetstall totalt sett og i antall løste lisenser. I tillegg til dette har det aldri vært flere klubber i Midt-Norge enn nå. Utfordringene er likevel mange. Spesielt må da jentesiden nevnes med ikke en eneste aldersbestemt serie for jentelag. Videre ser vi at seniordivisjonene på herresiden ikke utvikler

9 seg. Det gjelder i stor grad å holde senioraktiviteten på dagens nivå frem til årsklassene som nå spiller minirunde vokser opp. Nettopp med dette som bakgrunn bør det være i alles interesse å ta godt vare på de store årskullene som nå etter hvert vokser ut av minirundene. Å ha et apparat og aktivitetstilbud som holder på disse utøverne blir essensielt for videre vekst de kommende årene. Det samme vil en økning i antall klubber med et tilbud i alle aldersklasser og nivå. Det er også grunn til å nevne at med vedtatt Langtidsplan har styret i Midt-Norge Bandyregion fått et solid arbeidsverktøy for å stake ut veien videre. Midt-Norge Bandyregion fastslår at 2012 føyde seg inn i rekken av år med vekst i aktivitet. Vi forventer at veksten fortsetter også kommende år selv om man skal være forberedt på at vekstnivået kan flate noe ut. For resultater, statistikk og tabeller henviser vi til oversikten på Midt-Norge Bandyregion, mai 2013

10 Vedlegg 2 Regnskap 2012 Midt-Norge Bandyregion Årsregnskap Beholdning ved sesongstart kr Inntekter 2. Tilskudd kr Andre tilskudd kr Tilskudd øremerkede kr VO-tilskudd kr - 3. Leieinntekter kr Leieinntekt, videreleie av hall kr - 4. Gebyr kr Gebyr, flytting av kamp kr Gebyr, for få dommere kr Gebyr, ikke møtt kr Gebyr, klage på kamp kr - 5. Aktivitet kr Kursinntekter kr Påmeldingsavgift, seriespill kr Påmeldingsavgift, Trondheimcup kr Egenandel, kretslagsarrangement kr Seriespillavgift kr Påmeldingsavgift, annen cup kr Påmeldingsavgift, minirunde kr Lotteri kr Bingo kr Spilleautomat kr - 7. Diverse kr Fordringer kr Annen driftsrelatert inntekt kr Diverse inntekter kr Renteinntekt, skattefri kr Renteinntekt, skattefri kr Sum post 2-7 kr

11 Utgifter 9. Godtgjørelse kr Personalkostnader kr Godtgjørelse styre kr Godtgjørelse dommere kr Godtgjørelse andre kr Godtgjørelse kurs kr Frakt, transport kr - Frakt, transport og forsikring ved 6100 vareforsendelse kr Leie av lokaler / hall kr Leie lokaler kr Vedlikehold utstyr kr Reparasjon og vedlikehold utstyr kr Kontorutgifter kr Kontorrekvisita kr Data/EDB Kostnad kr Trykksaker kr Aviser, tidsskrifter, bøker og lignende kr Møte, kurs, oppdatering og lignende kr Annen kontorkostnad kr Telefon kr ADSL/internett kr Porto kr Bil / Reise / Overnatting kr Bilgodtgjørelse ikke oppgavepliktig kr Reisekostnad, ikke oppgavepliktig kr Reisekostnad, kretslag kr Diettkostnad, ikke oppgavepliktig kr Overnattningskostnader kr Annen kostnadsgodtgjørelse / Lønn kr Bompengekostander kr Parkeringskostnader kr Representasjon kr Annonser kr Servering, representasjon o.l kr Premier, Gaver, Tilskudd kr

12 7421 Premier, medaljer, pokaler etc kr Gaver kr Tilskudd kr Tilskudd idrettslag kr Rekrutteringsformål kr Arrangementhonorar kr Fordeling overskudd Bingo kr Utstyr kr Idrettsutstyr, rekvisita o.l kr Forbruksutstyr, kretslag kr Påmeldingsgebyr, stevner, arrangementer o.l kr Diverse kr Annen kostnad kr Annen finanskostnad kr Annen finanskostnad kr Sum post 9-18 kr Overskudd/underskudd kr Beholdning ved sesongslutt, kr Beholdning iflg banken kr Differanse kr -0

13 Budsjettet for 2012 ble vedtatt på Årsmøtet 2011: Midt-Norge Bandyregion Årsbudsjett Beholdning ved sesongstart kr Inntekter 2. Tilskudd kr Andre tilskudd kr Tilskudd øremerkede kr VO-tilskudd kr - 3. Leieinntekter kr Leieinntekt, videreleie av hall kr Gebyr kr Gebyr, flytting av kamp kr Gebyr for få dommere kr Gebyr, ikke møtt kr Gebyr, klage på kamp kr - 5. Aktivitet kr Kursinntekter kr Påmeldingsavgift seriespill kr Påmeldingsavgift TRHEIMS-CUP kr Egenandel, kretslagsarrangement kr Påmeldingsavgift, annen cup kr Påmeldingsavgift, minirunde kr Påmeldingsavgift, Møre og Romsdal kr Påmeldingsavgift, Nord-Trøndelag kr - 6. Lotteri kr Bingo kr Diverse kr Fordringer kr Annen driftsrelatert inntekt kr Div inntekter kr Renteinntekt skattefri kr Renteinntekt skattefri kr Sum post 2-7 kr

14 Utgifter 9. Lønn ansatte kr Personalkostnader kr Godtgjørelse kr Godtgjørelse styre kr Godtgjørelse dommere kr Godtgjørelse andre kr Godtgjørelse kretslagsarbeid kr Godtgjørelse kurs kr Frakt, transport kr Frakt, transport og forsikring kr Leie av lokaler / hall kr Leie lokaler kr Vedlikehold utstyr kr Reparasjon og vedlikehold av utstyr kr Kontorutgifter kr Kontorrekvisita kr Data\IKT-kostnad kr Trykksaker kr Aviser, tidsskrifter og lignende kr Møte, kurs, oppdateringer og lignende kr Trener 1 kurs - innebandybok 6890 Annen kontorkostand kr Telefon kr ADSL\Internett kr Porto kr Bil / Reise / Overnatting kr Bilgodtgjørelse, ikke oppgavepliktig kr Reisekostand, ikke oppgavepliktig kr Reisekostnad, dommere kr Reisekostnad, kretslag kr Diettkostand, ikke oppgavepliktig kr Diettkostnad, kretslag kr Diettkostnad, dommere kr Overnattingskostander kr Annen kostnadsgodtgjørelse\lønn kr Bompengekostander kr Parkeringskostander kr -

15 15. Representasjon kr Annonser kr Servering kr Premier, Gaver, Tilskudd kr Premier, medaljer, pokaler etc kr Gaver kr Tilskudd kr Tilskudd idrettsslag kr Rekrutteringsformål kr Arrangementhonorar kr Fordeling overskudd Bingo kr Utstyr kr Idrettsutstyr, rekvisita og lignende kr Forbruksutstyr kretslag kr Påmeldingsgebyr, stevner arrangementer kr Diverse kr Annen kostnad kr Annen finanskostand kr Annen finanskostand kr Sum post 9-18 kr Overskudd/underskudd kr Beholdning ved sesongslutt, kr Beholdning iflg banken Differanse kr -

16 Vedlegg 3 Budsjett 2014 Midt-Norge Bandyregion Årsbudsjett Beholdning ved sesongstart kr (resultat R2012+ resultat B2013) Inntekter 2. Tilskudd kr Andre tilskudd kr Tilskudd øremerkede kr VO-tilskudd kr - 3. Leieinntekter kr Leieinntekt, videreleie av hall kr - 4. Gebyr kr Gebyr, flytting av kamp kr Gebyr for få dommere kr Gebyr, ikke møtt kr Gebyr, klage på kamp kr - 5. Aktivitet kr Kursinntekter kr Medlemskontigent kr Påmeldingsavgift seriespill kr Påmeldingsavgift TRHEIMS-CUP kr Egenandel, kretslagsarrangement kr Påmeldingsavgift, annen cup kr Påmeldingsavgift, minirunde kr Påmeldingsavgift, Møre og Romsdal kr Påmeldingsavgift, Nord-Trøndelag kr - 6. Lotteri kr Bingo kr - 7. Diverse kr Fordringer kr Annen driftsrelatert inntekt kr Div inntekter kr Renteinntekt skattefri kr Renteinntekt skattefri kr Sum post 2-7 kr

17 Utgifter 9. Lønn ansatte kr Personalkostnader kr Godtgjørelse kr Godtgjørelse styre kr Godtgjørelse dommere kr Godtgjørelse andre kr Godtgjørelse kretslagsarbeid kr Godtgjørelse kurs kr Frakt, transport kr Frakt, transport og forsikring kr Leie av lokaler / hall kr Leie lokaler kr Vedlikehold utstyr kr Reparasjon og vedlikehold av utstyr kr Kontorutgifter kr Kontorrekvisita kr Data\IKT-kostnad kr Trykksaker kr Aviser, tidsskrifter og lignende kr Møte, kurs, oppdateringer og lignende kr Trener 1 kurs - innebandybok kr Annen kontorkostand kr Telefon kr ADSL\Internett kr Porto kr Bil / Reise / Overnatting kr Bilgodtgjørelse, ikke oppgavepliktig kr Reisekostand, ikke oppgavepliktig kr Reisekostnad, dommere kr Reisekostnad, kretslag kr Diettkostand, ikke oppgavepliktig kr Diettkostnad, kretslag kr Diettkostnad, dommere kr Overnattingskostander kr Annen kostnadsgodtgjørelse\lønn kr Bompengekostander kr Parkeringskostander kr 500

18 15. Representasjon kr Annonser kr Servering kr Premier, Gaver, Tilskudd kr Premier, medaljer, pokaler etc kr Gaver kr Tilskudd kr Tilskudd idrettsslag kr Rekrutteringsformål kr Arrangementhonorar kr Fordeling overskudd Bingo kr Utstyr kr Idrettsutstyr, rekvisita og lignende kr Forbruksutstyr kretslag kr Påmeldingsgebyr, stevner arrangementer kr Diverse kr Annen kostnad kr Annen finanskostand kr Annen finanskostand kr Sum post 9-18 kr Overskudd/underskudd kr Beholdning ved sesongslutt, kr Beholdning iflg banken Differanse kr

19 Vedlegg 4 Avgifter sesongen 2013/14 Serie Sats Herrer: 1.div 8000,- 2.div 7500,- 3.div 7500,- Damer: 1.div 7500,- Aldersbestemt: G ,- G ,- G ,- G ,- G ,- Medlemskontingent: 2000,- pr. klubb Dommersatsene foreslås uforandret fra sesongen 2012/13. Løkkebandy: 6250,- (maks 11 lisenser pr. lag dekkes) Dommerhonorar: 250,- pr. kamp Minirunde: Foreslås at prisen pr. lag pr runde blir lik for alle klasser. Pris pr. lag: 400,- Dersom et lag meldes på for en hel sesong (i forkant av sesongen) vil dette da koste 2000,- (en runde i sesongen gratis)

20 Vedlegg 5 Valg Styret Leder: Jeanine Buvarp, Nyborg IL (ny som leder, 2 år) Nestleder: Jim Løvås, Nyborg IL (ikke på valg) Styremedlem 1: Marie Amundsen, Bakklandet IBK (gjenvalg, 2 år) Styremedlem 2: Roar Østmo, SK Freidig (ny, 1 år) Styremedlem 3: Martin Svarva, SK Freidig (gjenvalg, 2 år) Styremedlem 4: Christian S. Moe, Øya IBK (gjenvalg, 2 år) Styremedlem 5: Gisle Bakkeli, Sjetne IL (ikke på valg) Varamedlem 1: Egil Tanemsmo, Klæbu IBK (ikke på valg) Varamedlem 2: Arne Persgård, Nyborg IL (gjenvalg, 2 år) Valgkomite Leder: Kristine Ræder, Sjetne IL (ikke på valg) Medlem: Kristian Pettersen, SK Freidig (ikke på valg) Medlem: Espen Larsen Refsnes, Sjetne IL (ny, 2 år) Varamedlem: Christian Moldjord, SK Trygg/Lade (ny, 2 år) Dommerkomite Leder: Paul Daniel Johansen, SK Freidig (2 år) Revisor Revisor: Lisa-Mari Henriksen, Nidaros IBK (1 år) Revisor: Tomas Trogstad, Volda IBK (1 år) Vararevisor: Ole Petter Antonsen, Klæbu IBK (1 år) Vararevisor: Kristian Pettersen, SK Freidig (1 år) Valgkomitéen, Midt-Norge Bandyregion Kristine Ræder (sign.) Arild Bjerkan (sign.) Kristian Pettersen (sign.)

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014 Idrettens Hus, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014 Idrettens Hus, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830 Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830 Trondheim, 120514 Bilde fra minirunde i Klæbuhallen vinteren 2014 1. Åpning 2. Godkjenning av fremmøtte representanter

Detaljer

Årsmøte 2015 Skien IHK

Årsmøte 2015 Skien IHK 2015 Årsmøte 2015 Skien IHK Per-Ivar Andersen Skien IHK 20.04.2015 Årsmøte 2015 Saksliste, årsmøte i Skien Ishockeyklubb Allianse den 28. april 2015 Åpning av møte 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2.

Detaljer

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014 Dokumentet skal si noe om hvilke prioriteringer Midt-Norge Bandyregion ønsker å handle etter som administrerende myndighet i Midt-Norge

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB

DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB 17. mars 2010 Dagsorden 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmers stemmeberettigelse 2. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2012 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN 2014 Driftsåret 2013 Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2013 a. Velkommen av Leder Bjørn Bergesen b. Godkjenning av

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Til medlemmene i Grüner Ishockey IL Oslo, 9/4-13 Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 15/3-12. Tirsdag 16/4-13 avholdes årsmøtet på klubbrommet i Grünerhallen

Detaljer

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets 10.1: Forslag fra Kretsstyret Endring av system for kjøregodtgjørelse. All kjøregodtgjørelse i regi av kretsen skal følge samme satser og benytte samme

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Hovedstyrets beretning 2003. Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning:

Hovedstyrets beretning 2003. Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning: Hovedstyrets beretning 2003 Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Kjell Svanor, nestleder Runo Nygård, sekretær Rune

Detaljer

Informasjonshefte. Håndballsesongen 08/09 STYRKE IDRETTSGLEDE LAGÅND. www.silhandball.no

Informasjonshefte. Håndballsesongen 08/09 STYRKE IDRETTSGLEDE LAGÅND. www.silhandball.no Informasjonshefte www.silhandball.no Håndballsesongen 08/09 STYRKE IDRETTSGLEDE LAGÅND Sarpsborg IL ble stiftet 12. november 1931. Som en av Østolds første klubber innførte de håndball i 1940. Sist sesong

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B

Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B 1 Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B 2 0 0 7 2 Å R S B E R E T N I N G V Å G F O T B A L L K L U B B 2 0 0 7 Virsomhetenes art Virksomheten er en fotballklubb, som er lokalisert i bydelen

Detaljer

Sportsklubben Speeds Generalforsamling 2015 tirsdag 19. mai 2015 kl. 18.30, Grorud samfunnshus

Sportsklubben Speeds Generalforsamling 2015 tirsdag 19. mai 2015 kl. 18.30, Grorud samfunnshus Sportsklubben Speed FOTBALL SVØMMING STIFTET DEN 13 JULI 1918 TILSLUTTET: OSLO IDRETTSKRETS NORGES FOTBALLFORBUND NORGES SVØMMEFORBUND Sportsklubben Speeds Generalforsamling 2015 tirsdag 19. mai 2015 kl.

Detaljer