Viktige medlemsfordeler. Tariff Reiseforsikring. 6 Late studenter. Et bilag fra forbundsledelsen Nr 4/2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Viktige medlemsfordeler. Tariff 2014. 4 Reiseforsikring. 6 Late studenter. Et bilag fra forbundsledelsen Nr 4/2013"

Transkript

1 Et bilag fra forbundsledelsen Nr 4/2013 Tariff Reiseforsikring 6 Late studenter 7 Viktige medlemsfordeler Å ha en stor organisasjon med et solid støtteapparat i ryggen kan være avgjørende når du opplever trøbbel på arbeidsplassen. Det fikk en jordmor i Oslo erfare. Hun valgte NSF da lederstillingen falt ut av organisasjonskartet. Side 2-3

2 MEDLEMSFORDELER Fikk hjelp av NSF Da lederstillingen til jordmor Trude Hartmann Bjørndalen falt ut av organisasjonskartet i forbindelse med fusjonsprosessen ved Oslo universitetssykehus (OUS), byttet hun ut Jordmorforeningen med Norsk Sykepleierforbund. TEKST OG FOTO: KRISTIN HENRIKSEN Jeg trengte hjelp fra tillitsvalgte og kjente litt på at det å ha en stor organisasjon med hele støtteapparatet i ryggen var viktig, sier Hartmann Bjørndalen. Hun var medlem av Jordmorforeningen, men valgte å bytte til Norsk Sykepleierforbund (NSF). For meg ble det for risikabelt med en liten organisasjon der du i større grad er avhengig av enkeltpersoner enn i en større organisasjon, forklarer Hartmann Bjørndalen, seksjonsleder på barselavdelingen ved Rikshospitalet (OUS). Der har hun ansvar for barsel, fødepoliklinikken og henvisningskontoret for fødesøknader ved OUS. Da Rikshospitalet, Ullevål universitetssykehus og Aker sykehus fusjonerte, jobbet man med å få et organisasjonskart med ledernivå fra 1-5 i hele OUS. Fra administrerende direktør på nivå 1 til seksjonsledere på nivå 5. Da omorganiseringen var ferdig, endret OUS organisasjonskartet til kun å gjelde ledere på nivå 1-4, og Hartmann Bjørndalens lederstilling var ikke lenger med i ledelsen. Hun fikk tittelen assisterende seksjonsleder, uten direkte personalansvar og beslutningsmyndighet som det å sitte i ledergruppen innebærer. Viktig for faget Jeg kunne ikke sitte og se at fagfeltet barsel falt ut av lederteamet og bli enda mindre viktig. Det ble en prinsippsak, ikke for meg som person, men for avdelingen og faget. Jeg har tidligere både vært medlem og tillitsvalgt i NSF, og vet hvilke ressurser Sykepleierforbundet og tillitsvalgtapparatet besitter. Å ha en plasstillitsvalgt som kjenner regelver- ket og er villig til å løfte din sak i tillitsvalgtapparatet, er viktig, sier hun. Alt dette fant hun i sin plasstillitsvalgt på Rikshospitalet, som også var avdelingstillitsvalgt for fødeavdelingen, OUS. Avdelingstillitsvalgt tok først opp saken med avdelingsleder, og senere med klinikktillitsvalgt. Saken ble til slutt fremmet for klinikkledelsen, der klinikktillitsvalgte argumenterte med at det er uheldig at en stor avdeling med ansatte ikke har leder med personalansvar og ikke er med der beslutninger fattes. Det tok ti måneder fra Hartmann Bjørndalen startet løpet til hun ble hørt og igjen ble en del av ledelsen ved fødeavdelingen. God NSF-skole Det er viktig å ta tak i en sak, uansett hvem som kontakter meg. Der- Medlemsfordeler Som medlem av Norsk Sykepleierforbund har du mange medlemsfordeler: Tillitsvalgtordning Undersøkelser vi har gjort viser at medlemmene får det meste av hjelpen og informasjonen de trenger av sin nærmeste tillitsvalgt. Derfor er tillitsvalgtordningen viktig for oss. NSF har mer enn 3000 tillitsvalgte over hele landet, som både opptrer som samarbeidspartner, samtalepartner og forhandler for deg som medlem. Disse står i nær kontakt med både spesialutdannede rådgivere og fylkesleder i ditt fylke, NSFs jurister og advokater, ansatte i fag- og helsepolitisk avdeling og forhandlingsavdelingen, faglig etisk råd og faggrupper. NSF er en stor fag- og interesseorganisasjon, og summen av medlemmer og tillitsvalgte gjør oss sterke. Den hjelpen som gis nærmest medlemmet er ofte den mest nyttige. Som medlem bør du derfor vite hvem som er din tillitsvalgt og ta kontakt med vedkommende dersom du trenger hjelp eller har innspill til organisasjonen. Tillitsvalgte er godt skolert og kan hjelpe deg med både faglige, tariffmessige og arbeidsmiljøspørsmål. De er også med på å utarbeide og godkjenne turnuser. Skulle du selv bli tillitsvalgt har NSF en obligatorisk opplæring hvor du får permisjon med lønn for å delta. Opplæringen har for mange vært et springbrett til lederstillinger. I samarbeid med Universitetet i Bergen har NSF utviklet en videreutdanning i arbeidslivsstudier for 2 04/2013

3 Trude Hartmann Bjørndalen beholdt lederstillingen sin ved Rikshospitalet/OUS takket være hjelp fra Norsk Sykepleierforbund. som jeg ikke kan gjøre noe med den, vet jeg hvilke kanaler jeg skal bruke for å få hjelp. Jeg har vært NSFtillitsvalgt siden 1990-tallet, og har derfor en bred og solid bakgrunn. Støtteapparatet i NSF er godt, og jeg har gått en god skole i NSF-systemet, sier Margunn Omtvedt, jordmor og plasstillitsvalgt på barselavdelingen. Det var hun som tok saken for Hartmann Bjørndalen. Det å møte en person som lytter til deg og kjemper for din sak, har mye å si i en vanskelig situasjon, sier Hartmann Bjørndalen om den hjelpen hun fikk fra Sykepleierforbundet. Jeg fikk hjelp da jeg trengte det! tillitsvalgte. Denne gir 30 studiepoeng, og NSF dekker utgiftene, inklusive oppholds- og reiseutgifter. Du må ha vært tillitsvalgt i tre år eller mer for å kunne søke studiet. Tariffavtale/overenskomst Tariffavtaler og overenskomster er en del av lønnsoppgjøret, og omhandler både lønn og sosiale rettigheter. Avtalene gjelder kun for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund, og forhandles frem av NSF i samarbeid med arbeidsgiverforeninger som Spekter, KS, Stat, NSH, NHO og Oslo kommune. Tariffavtalene og overenskomstene sendes til alle medlemmer, og de kan også lastes ned fra sykepleierforbundet.no. Som medlem bør du kjenne til hvilke rettigheter og plikter som gjelder der du arbeider. Juridisk bistand Juss handler ikke bare om å ha rett, men like mye om å få rett. NSFs advokater og jurister sørger for å ivareta medlemmenes individuelle og kollektive rettigheter, og vi går helt til topps i rettsapparatet om nødvendig. Norsk arbeidsliv er gjennomregulert med lover, tariff- og individuelle arbeidsavtaler. Feilaktig tror derfor noen at de er sikret mot konflikter, og velger å spare kostnadene til fagforeningskontingent. Vi har flere eksempler på at dette kan bli en dyrekjøpt erfaring. Individuelt yter NSF bistand i saker om oppsigelse, avskjed, erstatning og yrkesskade. Bistand skal som hovedregel gis av NSFs hovedtillitsvalgt/fylkeskontor. 04/2013 3

4 TARIFFPERIODEN Vær med og påvirk NSFs tariffkrav NSF er allerede i gang med å forberede tariffoppgjørene i 2014 og I løpet av den nærmeste tiden vil tillitsvalgte holde møter for å høre medlemmenes mening. Tekst: JOHS BRUVIK I løpet av den nærmeste tiden vil tillitsvalgte holde medlemsmøter for å høre medlemmenes mening. Den demokratiske prosessen er viktig når Norsk Sykepleierforbund (NSF) skal utforme tariffkravene, og lokale medlemsmøter er helt avgjørende for at forbundsstyret kan være sikre på at våre medlemmers ønsker og prioriteringer danner grunnlaget for kravene vi stiller. Vår utfordring til deg som medlem av NSF er at du bruker din rett og mulighet til møte opp og si din mening. Hva synes du er de viktigste kravene i de kommende tariffoppgjørene? Synspunktene fra medlemsmøtene blir tatt med til regionsvise tariffkonferanser for de ulike tariffområdene. Disse arrangeres til høsten. Rådene fra tariffkonferansene danner grunnlaget for de kravene forbundsstyret vedtar å fremme. At de tariffpolitiske rådene er forankret i medlemsmassen er avgjørende for at vi skal lykkes. Les debattnotatet Det er i år utarbeidet et debattnotat, «Si din mening om lønnsoppgjøret!» som i slutten av mai ble sendt til alle yrkesaktive medlemmer. Notatet beskriver kort utfordringene i tariff- Som medlem kan du påvirke hva NSF skal prioritere ved neste tariffoppgjør. perioden knyttet til lønn, arbeidstid, pensjon m.m. Det gis også en kort beskrivelse av lønnsutviklingen og lønnsnivået for noen av våre stillinger i de største tariffområdene. Dersom du ikke har fått tilsendt debattnotatet eller ønsker mer bakgrunnsstoff, finner du dette på: sykepleierforbundet.no Ta stilling Våre opparbeidede rettigheter er under press. Derfor er det viktigere enn noen gang at medlemmene engasjerer seg. Før du går til medlemsmøtet kan det være lurt å ha tenkt igjennom følgende spørsmål som du blir bedt om å ta stilling til: Hva bør det legges størst vekt på sentrale eller lokale forhandlinger? Hva skal prioriteres i valget mellom generelle tillegg, justering av enkelte stillingsgruppers lønn (sentrale justeringer) eller ubekvemstillegg? Hvilke stillinger skal prioriteres? Hvilke krav til fellesbestemmelsene/ de sosiale bestemmelsene bør prioriteres? Rettelse I forrige nummer av NSF Politikk oppgav vi feil e-postadresse for de som ønsker å abonnere på nyhetsbrevet til Jordmorforbundet NSF. Den riktige e-postadressen er: 4 04/2013

5 ELI GUNHILD MØTER PRESIDENTEN Eli Gunhild By, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund og president i ICN, Judith Shamian, sammen under verdenskongressen for sykepleiere i Melbourne i mai. Foto: Anita Rabben Asbjørnsen. pleiefaget og hva sykepleie betyr; hvilken forskjell sykepleiere gjør i forhold til pasienter og politisk påvirkning, sier By. Skal lede verdens sykepleiere Under den internasjonale sykepleierorganisasjonen ICNs verdenskongress i Melbourne, ble canadiske Judith Shamian valgt som ny president. Eli Gunhild By er svært fornøyd med valget. Tekst: KRISTIN HENRIKSEN Judith Shamian har kunnskap og vilje til å utvikle ICN (International Council of Nurses) i riktig retning, sier By, og utdyper: Hun har erfaring fra slike posisjoner fra hjemlandet, der de blant annet er svært bevisste på å påvirke politisk. Her har ICN et stort forbedringspotensial, sier By. Både Norsk Sykepleierforbund og andre søsterorganisasjoner har nemlig påpekt at ICN jobber for lite politisk. Skal vi bli hørt og få frem viktig- heten av sykepleiefaget og at sykepleiere gjør en forskjell, må vi også bli bedre til å bruke politiske kanaler. Jeg tror Judith er det rette personen til dette. Som president tror jeg bestemt at hun både ønsker og evner å løfte sykepleie i et politisk perspektiv, sier den norske forbundslederen. By møtte Judith Shamian både før og etter at sistnevnte ble den øverste lederen for over 13 millioner sykepleiere, deriblant norske. Hun er tydelig, visjonær, ser utfordringer og har en tydelig stemme for syke- Demokrati ICN representer 134 organisasjoner verden over, rundt 90 av disse var til stede i Melbourne. Samtlige organisasjoner har like mye å si med en stemme hver, uansett hvor mange sykepleiere de representerer i sitt hjemland. Noen har nær 100 prosent av sykepleierne i sitt land som medlemmer, mens andre kan skilte med at 0,6 prosent av sykepleierne i hjemlandet er medlem. Dette mener vi er feil, og har i over ti år jobbet med å endre regelverket. Det er ikke et godt demokratisk system når en medlemsorganisasjon som representerer 0,6 prosent av sykepleierne i landet har like mye innflytelse som de som har nesten alle sykepleierne på sin side, mener By. Med Norsk Sykepleierforbund som en sterk pådriver, vedtok ICN i Melbourne at man ikke kan være medlem dersom organisasjonen representerer færre enn seks prosent av sykepleierne i hjemlandet. Fornøyd Vi er svært fornøyde med vedtaket, som gir oss et mer rettferdig system enn hva vi har hatt til nå. Det ble også vedtatt et graderingssystem, som gjør at en organisasjon har mer å si i ICN dersom den har flere enn medlemmer og hvis flere enn 50 prosent av landets sykepleiere er medlem. Maktstrukturen er endret; de største organisasjonene har flere stemmer og dermed også mer innflytelse, sier By. Norsk Sykepleierforbund hadde også andre oppgaver i Melbourne, blant annet holdt de norske representantene flere foredrag. Et av disse handlet om en undersøkelse om sykepleiernes innsats i forbindelse med terrorangrepet mot Norge 22. juli /2013 5

6 REISEFORSIKRING Ved å ta noen enkle forholdsregler, kan du forhåpentlig se frem mot en trygg og sikker sommerferi. Den beste ferien er skadefri Heldigvis er det mye vi selv kan gjøre for å få en ferie uten reiseskader. Tekst: KRISTIN SIMONSEN HOLTER Norsk Sykepleierforbund har som et av få forbund et eget forsikringskontor, og vi fremforhandler gode avtaler med forsikringsbransjen, deriblant DNB Skadeforsikring. Nå som sommerferien står for døren, har vi bedt fagsjef i forsikringsselskapet, Torill Ranheim, komme med noen gode råd for å gjøre ferien så problemfri som mulig. Erfaringsvis er det mange innbrudd i biler om sommeren. Spesielt er det kommet inn mange saker fra fornøyelsesparker og fra land i Sør- Europa, sier hun. info NSFs reiseforsikring Helårsforsikring Gjelder i hele verden Ingen egenandel Tre måneders reisevarighet inkludert avbestillingsforsikring Vilkårsgaranti Pris reiseforsikring familie for 2013 er kr Pris reiseforsikring én person for 2013 er kr 936 Telefon Forsikringskontoret NSF: E-post: Ranheim forteller videre at det også skjer mange lommetyverier, ikke bare på gater og t-banestasjoner, men også på nattklubber, både i Norge og i utlandet. Turistmage, ørebetennelse og urinveisinfeksjon er også vanlige opplevelser på ferieturer. Så tenk litt på hva du spiser og drikker, og vær forsiktig med for heftig bruk av svømmebasseng, oppfordrer hun. Ikke alt dekkes Vi anbefaler at en ikke har alle kontanter og kort på et sted. Pass også på å ha lite penger i lommeboken. Siden det er mye tyveri på strender og ved basseng, er det lurt å ta minst mulig eiendeler med seg dit. Det er dessuten begrenset hva forsikringen dekker i slike tilfeller, påpeker Ranheim. Det er ikke alt som dekkes av en reiseforsikring. Skjer det et tyveri, eller skade på reisegods, er det forsikrede selv som må sannsynliggjøre at det som har skjedd, er dekket av forsikringen. Når det gjelder reisesyke og ferieavbruddserstatning, er det meningen at forsikringen skal dekke de mer alvorlige hendelser. Selv om noen opplever at de ikke har fått fullt utbytte av ferien, og kanskje har måttet avstå fra noen planlagte aktiviteter, er dette ikke nok til å utløse erstatning under reiseforsikringen, sier hun. Sikker kortbruk NSF MasterCard Er det trygt å betale med kort i utlandet? Hva gjør jeg for å holde oversikt over kontoen? Skal jeg betale i lokal valuta eller norske kroner? Dette er spørsmål mange stiller seg før de skal ut og reise. Produktansvarlig for NSF Master- Card i DNB Finans, Marit Furu, forteller at kredittkort er det sikreste betalingsmidlet på reise. I stedet for at din konto belastes direkte, får du tilsendt en faktura og kan kontrollere at alt stemmer med dine kvitteringer. Ser du noe som ikke stemmer, tar du kontakt med banken som har utstedt kortet, påpeker hun. Som NSF-medlem har du tilbud om NSF MasterCard som er et kombinert medlemskort og kredittkort. Handler du for mer enn 500 kroner, får du umiddelbart en sms med opplysning om beløpet du har handlet for og tilgjengelig disponibelt beløp på kontoen. Det gir ekstra sikkerhet for at ingen misbruker kortet ditt. Benytter du kortet ditt i utlandet, og får spørsmålet om du vil betale i norske kroner, eller i lokal valuta, er Furu helt klar i sitt svar. Velg alltid å betale i lokal valuta. Vil du vite mer om NSFs MasterCard, finner du mer informasjon på nettsiden 6 04/2013

7 NSF STUDENT Hvor er det blitt av faget? Har akademia sin plass i sykepleierutdanningen blitt presentert med feil styrke på brilleglassene? Studentleder Kine Bentzen og nestleder Eirik Aldrin brenner for sykepleiefaget. Foto: Kristin Henriksen. Tekst: KINE BENTZEN OG EIRIK ALDRIN De siste årene har opptaket til sykepleierutdanningen økt. Flere begynner på utdanningen, opptakskravene senkes, men det ansettes ikke lærere i takt med den økende studentmassen. Utsagn som; «Jeg gidder ikke gå på forelesninger, jeg lærer ikke noe uansett», «jeg går bare på sykepleien», «sykepleien er lett» og «det spiller ikke noen rolle så lenge jeg består». Er disse utsagnene et tegn på en useriøs og lat studentmasse som er mer opptatt av å drikke øl enn å studere, eller er rett og slett kravene for å komme seg gjennom studiet for lave? Er sykepleierutdanningen en dans på roser? Bestått? Hvordan kan det ha seg at mange opplever å få beskjed om bestått eller ikke bestått på oppgaver, uten en eneste kommentar på det faglige innholdet? Vi hører om studenter som får vite at det ikke er innholdet i bacheloroppgaven som er det viktigste, men at du kan sette opp og disponere en tekst. Hjelper det fru Olsen at jeg kan benytte meg av riktig font og korrekt linjeavstand hvis jeg ikke kan faget mitt? Fokuset må være på det å kunne arbeide kunnskapsbasert og bruke akademia til å tilegne seg og underbygge sin kunnskap. Det må likevel gjøres et større arbeid med det faglige fokuset. Vi utdanner oss til sykepleiere og trenger solid faglig kunnskap og forankring. Det er faget vårt pasienter har behov for når vi skal gi dem sykepleie i en krise. Da må sykepleierstudenter utrustes med faglig kunnskap som kan implementeres i praksis. For pasienter er det irrelevant dersom vi har fått en B på eksamen i sykdomslære, om vi ikke klarer å utøve faget vårt i møte med dem. Ikke late Studenter flest er ikke late. Vi er et resultat av miljøet vi har vært i og prøver etter beste evne å møte forventningene i utdanningen. Da må også samfunnets og pasientenes forventninger tas i betraktning. De forventer høyt kompetente sykepleiere. Det er utdanningenes ansvar å sørge for at muligheten for å bli det er til stede. Studerer man ved en sykepleierutdanning hvor kravene til å komme seg igjennom studiet er for lave, vil dette kunne føre med seg en ukultur blant studentene. Da blir det lettere å droppe forelesningen og heller ta en ekstra vakt på arbeidsplassen. Vi trenger faglig sterke, dyktige sykepleiere til dagens og morgendagens helsetjeneste, som ønsker å gå på forelesninger og bli gode i faget sitt. Studentene må ta en del av jobben selv. Hvem er det vi utdanner oss for? Oss selv, eller pasientene vi skal møte? Det er kanskje irrelevant om man fullfører sykepleierutdanningen med karakteren E i alle fag (ikke at karakteren E på en skole nødvendigvis er karakteren E på en annen skole, «Vi utdanner oss til sykepleiere og trenger solid faglig kunnskap og forankring.». men det er en annen sak), men det kan ha stor betydning hvis du ikke har kunnskapen til å gjøre gode observasjoner av pasientene dine. Det kan i ytterste konsekvens bety forskjell på liv og død. Takk for oss I NSF Politikk nr. 5 (2012) ble vi studentledere presentert som sprudlende og kritiske. Ett år etter treffer vi fremdeles disse beskrivelsene. I bunn og grunn handler denne kritiske holdningen om at faget vårt er for lite synlig i dagens sykepleieutdanning. Vi blir usikre på hvordan vi kan møte helsetjenesten og pasienter på best mulig måte som ferdigutdannet. Det må ligge et sikkerhetsnett i sykepleierutdanningen som sikrer at de gode fullfører og at de som ikke er gode nok slutter. Dette kan ikke styres etter finansieringsmodeller og vaklende økonomi, men av forståelse og utøvelse av sykepleierfaget. Etter et år som studentledere takker vi for oss. For alltid kritiske, men med full tiltro til at utdanningsinstitusjonene vil jobbe videre med å utdanne gode sykepleiere. 04/2013 7

8 MEDLEMSPANEL Medlemmene svarer NSF Utgiver: Norsk Sykepleierforbund Ansvarlig redaktør: Eli Gunhild By Redaktør: Kristin Henriksen Redaksjonen: Berit Berg, Kirsten Aunaas, Kari Tangen, Kristin Simonsen Holter og Arvid Libak Layout: Hilde Rebård Evensen og Monica Hilsen, Sykepleien Trykk: Color Print A/S Forsidebilde: yaymicro.com Har du tips, ros, spørsmål eller konstruktiv kritikk? Send en e-post til styremedlemmet I april 2013 lanserte Norsk Sykepleierforbund (NSF) et nytt verktøy for å kunne innhente medlemmers synspunkter i viktige fag-, samfunns- og interessepolitiske saker. Tekst: JO CRANNER Gjennom etableringen av en et medlemspanel, ønsker NSF å videreutvikle dialogen med et representativt utvalg medlemmer om forhold tilknyttet fag-, samfunns- og interessepolitikk. Hensikten med medlemspanelet er at NSF skal kunne stille medlemmene i utvalget spørsmål om ulike sider ved det å være eller å skulle bli sykepleier. På den måten vil forbundet kunne få en klarere og sterkere stemme i saker som er viktige for sykepleiere og NSF. Dette kan dreie seg om utdanning, lønn, pensjonsbetingelser, arbeidsmiljø, tverrfaglig samhandling, teknologi og ehelse. Det kan også være spørsmål relatert til helsepolitiske saker, som privatisering og konkurranseutsetting, organisering av spesialisthelsetjenesten, satsing på forebygging og folkehelsearbeid. Større gjennomslag Gjennom å utarbeide gode, presise spørsmål om forhold som er viktige for NSFs medlemmer, og gjennom en høyest mulig svarprosent på undersøkelsene, håper vi at vi skal bli bedre til å gjenspeile meningene blant medlemmene, at vi skal få økt interesse i media for våre saker, og at vi skal få større gjennomslag hos politiske myndigheter på de områdene vi søker å påvirke. Ved å kartlegge hva våre medlemmer mener om viktige politiske spørsmål, vil det bli lettere for oss å argumentere og få gjennomslag for politikken vår, eksempelvis i forhold til «tredje hver helg» -problematikken. Medlemspanelet har per i dag medlemmer. Disse kan deles opp i mindre utvalg avhengig av blant annet arbeidssted og spesialutdanning. Medlemmene i dette panelet har akseptert å motta og besvare inntil fire undersøkelser av minutter per år. Vi vil fortsatt gjennomføre andre typer undersøkelser der vi ikke bruker dette nye systemet, men medlemspanelet vil gjøre det mulig å redusere antallet på disse, noe som også vil spare oss for kostnader. E-post NSFs medlemspanel er en elektronisk basert løsning, der man må ha en e-postadresse for å kunne være medlem. Alle medlemmer NSF har e-postadressen til, er forespurt har altså svart ja til å delta. Det er likevel alltid plass til flere medlemmer i medlemspanelet. Ønsker du å vite mer om panelet, eller å melde deg inn? Gå inn på: nsf.no/medlemspanel. NAVN: Kine Bentzen ALDER: 25 år STILLING/TITTEL: Sykepleier, leder NSF Student POSISJON I NSF: Studentleder TID SOM FORBUNDSSTYREMEDLEM: 1 år For tiden brenner jeg for utdanningsstrategien til Norsk Sykepleierforbund, spesielt relatert til bachelorutdanningen. Det ligger vel få overraskelser i at jeg er opptatt av sykepleierutdanningen, og nå for tiden er det sykepleierstudentenes kunnskaper innenfor naturvitenskapelige og medisinske emner som er i fokus. Vi har i vår gjennomført en fellestest i naturvitenskapelige emner for avgangsstudentene på landsbasis, der de fleste utdanningsinstitusjonene har deltatt. NSF Student er opptatt av at en sykepleierstudent fra en skole skal ha samme utgangspunkt ved endt utdanning som en student ved en annen skole. Det er problematisk at fagplanene ved de forskjellige sykepleierutdanningene er så forskjellige, til tross for at de skal være basert på samme rammeplan. Videre er jeg veldig spent på NSF Students kommende årsmøte der skal vi blant annet fremme en sak om språkkrav. «Snakker vi sykepleie?» er en viktig debatt om kommunikasjonsferdigheter og språket som ressurs. NSF Student er både opptatt av at studenter med norsk som annet språk ivaretas, og av pasientens sikkerhet i møte med helsetjenesten. KONTAKTINFO: TELEFON: E-POST: 8 04/2013

Debattnotat: Er lønn viktig for deg?

Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Side 1 av 8 Skriv ut Lukk vindu Debattnotat: Er lønn viktig for deg? NSF, 01.06.2015 Til NSF-medlemmer i helseforetakene: Har du meninger om hva NSF bør prioritere i lønnsoppgjøret i 2016? Nå har du som

Detaljer

Debattnotat: Er lønn viktig for deg?

Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Til NSF-medlemmer i tariffområdet Virke, Landsoverenskomst for helse- og sosiale tjenester: Har du meninger om hva NSF bør prioritere i lønnsoppgjøret i 2016? Nå har

Detaljer

Strategisk plan TYDELIG MODIG STOLT

Strategisk plan TYDELIG MODIG STOLT Strategisk plan 2016 2020 TYDELIG MODIG STOLT 1 NSFs visjon Det naturlige valg for sykepleiere, sykepleierstudenter og jordmødre til beste for pasienten. NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk,

Detaljer

Sak til Årsmøtet Nr: 8

Sak til Årsmøtet Nr: 8 Sak til Årsmøtet Nr: 8 Saksbehandler: Thea Martine Olsen og Joakim Stubberud Dato: 19.05.2017 Dokumentnr DM: 976348 2017_00421 STUDENTPOLITISK PLATTFORM Bakgrunn for saken: Studentpolitisk plattform er

Detaljer

Sykepleien helsetjenestens hemmelige tjenester?

Sykepleien helsetjenestens hemmelige tjenester? Sykepleien helsetjenestens hemmelige tjenester? Lederkonferansen Tromsø 28. 30.10.09. Arr. Landsgruppa for sykepleierledere Hanne Marit Bergland Fylkesleder NSF Troms Din kunnskap - pasientens sikkerhet

Detaljer

Kompetanse og kompetansebehov blant sykepleiere

Kompetanse og kompetansebehov blant sykepleiere Kompetanse og kompetansebehov blant sykepleiere Ida Marie Bregård, Høgskolelektor i sykepleie, Høgskolen i Oslo og Akershus Leder, Faggruppe for migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie Ingeborg Holand,

Detaljer

Debattnotat: Er lønn viktig for deg?

Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Til NSF-medlemmer i tariffområdet staten: Har du meninger om hva NSF bør prioritere i lønnsoppgjøret i 2016? Nå har du som medlem muligheten til å påvirke hva som er

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje

Detaljer

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje største

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende.

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende. modig troverdig ansvarsfull engasjert kompetent nyansert Ny som tillitsvalgt nyskapende rettferdig hjelpende omtenksom etisk bindeledd Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Velkommen som tillitsvalgt

Detaljer

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Spekter Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6.

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6. Nr. 2. 2016 Håper du har hatt en fin ferie og har ladet batteriene for vinteren. Fygearket er et informasjonsbrev som sendes til alle medlemmene i Fagforbundet, Helse Stavanger HF. Arket kommer ut 2 ganger

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017 NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017 Bakside omslag (foran) Velkommen Uke 7 er en felles samling for nye tillitsvalgte fra ulike bedrifter og landsdeler. Gjennom forelesninger,

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015!

Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015! Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015! Viktige hendelser for NSF i 2015 Valg og landsmøte Jubileum Bemanning og kompetanse Arbeidstid Nye utfordringer NSF Østfolds fylkesstyre 2015-2019

Detaljer

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 10.A Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi FORSLAG FRA FORBUNDETS ADMINISTRASJON 1 Innhold Overordnet målsetting... 3 Forholdet til egne

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale?

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale? Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? 2 Utdanningsforbundet Med over 159 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges nest største fagorganisasjon. Vi organiserer medlemmer fra

Detaljer

NFE medlemsundersøkelsen, 2014 22.01.2015 11:04

NFE medlemsundersøkelsen, 2014 22.01.2015 11:04 NFE medlemsundersøkelsen, 2014 Innledning Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2014 Formål med undersøkelsen: Få oversikt over hvem våre medlemmer er, ved å samle inn informasjon om deres: o o Studiebakgrunn

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene)

A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene) Medarbeiderundersøkelse blant overleger ved OUS gjennomført fra mars til mai 2013 Alle overleger uten lederansvar invitert til å delta via e-post. 766 svar fra 1180 inviterte (64,9 %) Undersøkelsen er

Detaljer

NYHETSBREV 7 / DAGER IGJEN TIL 24. SEPTEMBER 2012

NYHETSBREV 7 / DAGER IGJEN TIL 24. SEPTEMBER 2012 INNHOLD NYHETSBREV: Fra historien: Kamp om pasientsaker og arbeidsforhold ssen 25. - 26. se Sykepleierkongressen: På tide å melde seg på! Vinner av jubileumsquiz kåret og fortsatt nye muligheter! Nyhetsbrevene

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

22/7-2011 Sykepleieres rolle og innsats i en nasjonal katastrofe Oppdrag for Norsk Sykepleierforbund (NSF)

22/7-2011 Sykepleieres rolle og innsats i en nasjonal katastrofe Oppdrag for Norsk Sykepleierforbund (NSF) Therese Andrews Nordlandsforskning 22/7-2011 Sykepleieres rolle og innsats i en nasjonal katastrofe Oppdrag for Norsk Sykepleierforbund (NSF) Forskningsetiske komiteer, koordineringsgruppa for 22. juli

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til

Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til omtanke solidaritet samhold BOKMÅL 2 Hvorfor velge Fagforbundet? Fagforbundet er på vei mot 355 000 medlemmer; elever, lærlinger,

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sykepleie

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sykepleie 1 of 13 18.02.2011 14:07 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sykepleie Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

«Hva er hovedutfordringen når helsearbeidere skal implementere kunnskapsbasert praksis til egen arbeidsplass?»

«Hva er hovedutfordringen når helsearbeidere skal implementere kunnskapsbasert praksis til egen arbeidsplass?» «Hva er hovedutfordringen når helsearbeidere skal implementere kunnskapsbasert praksis til egen arbeidsplass?» Katrine Aasekjær 11.06.2013 Senter for kunnskapsbasert praksis, HIB Høgskolen i Bergen Videreutdanningen

Detaljer

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Takk for at du velger å avsette noen minutter til å svare på denne undersøkelsen! Undersøkelsen handler om kommunikasjon og deltakelse i egen organisasjon.

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Karrieresenteret er en del av Studentsamskipnaden I Bergen

Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Karrieresenteret er en del av Studentsamskipnaden I Bergen Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Rådgiverseminar 22.10.2013 Rønnaug Tveit, daglig leder Hvem kommer til Karrieresenteret? Den ferske studenten: Rett fra videregående Forvirret og usikker

Detaljer

Hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bli enda bedre? Vi forstod vår tid, og hadde løsninger som folk trodde på - Trygve Bratteli Hvordan kan vi bli enda bedre? Arbeiderpartiet er Norges kraftigste politiske organisasjon; vi har 56.000 medlemmer fra hele

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om.

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. www.parat.com www.parat.com Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. ? Hva kan Parat gjøre for deg? Vår jobb er å skape et best mulig grunnlag for at arbeidsplassen fungerer

Detaljer

REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER

REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER Sak til Landsmøtet Nr: 17 a) Saksbehandler: Tone Ruud Dato: 20.05.2015 Dokumentnr DM: 705277 2015_00057 REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER Bakgrunn for saken: Til landsmøtet 2015 har Forbundsstyret foretatt

Detaljer

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Vi skal alle dø en gang...... Men i tiden fram til det uunngåelige er det DU som bestemmer hvordan livet ditt skal være! Om du har vært

Detaljer

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 KS-området Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN 1 Du er selv det beste argumentet! Du kjenner arbeidsplassen. Du kjenner kolleger og arbeidskamerater.

Detaljer

Fagforbundets vernepleierkonferanse

Fagforbundets vernepleierkonferanse Fagforbundets vernepleierkonferanse 24. September 2012 Clarion Hotel Oslo Airport Sissel M. Skoghaug Prosjektleder / SHS-sentralt Hvorfor viktig at mange står sammen? - Fagbevegelsen har bl.a. kjempet

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet sjekker lønna di omtanke solidaritet samhold Forord Fagforbundet skal være synlig og nær medlemmene. Det er vi når vi oppsøker medlemmer og verver nye. Hvorfor ikke gi tilbud om en lønns-

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice

Detaljer

Organisasjonens verdier skal sammen med visjonen og hovedmålene være førende for våre prioriteringer, beslutninger og våre handlinger.

Organisasjonens verdier skal sammen med visjonen og hovedmålene være førende for våre prioriteringer, beslutninger og våre handlinger. Visjon, verdier og hovedmål 2017-2019 Hovedlandsmøtet 2016 vedtok visjon, hovedmål og verdier for perioden 2017-2019. Hovedmålene er forankret i NFFs formål, disse er nedfelt i NFFs lover, paragraf 2.

Detaljer

Del 3 Handlingskompetanse

Del 3 Handlingskompetanse Del 3 Handlingskompetanse - 2 - Bevisstgjøring og vurdering av egen handlingskompetanse. Din handlingskompetanse er summen av dine ferdigheter innen områdene sosial kompetanse, læringskompetanse, metodekompetanse

Detaljer

Sak til Landsmøtet Nr: 16

Sak til Landsmøtet Nr: 16 Sak 16 Sak til Landsmøtet Nr: 16 Dato: 12.07.2011 Saksbehandler: Kari Tangen Dokumentnr DM: 226122 Forslag om endring i vedtektene 13 nr.3 (Uravstemning) 1.0 Bakgrunn for saken Hovedtillitsvalgt i Helse

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Fysioterapeutforbund HANDLINGSPLAN FOR 2017 Navn: NFF Region Midt 1. Fakta om Region Midt Medlemstallet var 1401 ved begynnelsen av 2017 og 1378 ved slutten av 2016. Styrets sammensetning Rolle Navn Arbeidssted Regionleder

Detaljer

Tillitsvalgtes rolle. Idealet. Mandat Grunnkurs for tillitsvalgte 16. september 2016 Dagne Sigrid Nordli, rådgiver

Tillitsvalgtes rolle. Idealet. Mandat Grunnkurs for tillitsvalgte 16. september 2016 Dagne Sigrid Nordli, rådgiver Tillitsvalgtes rolle Grunnkurs for tillitsvalgte 16. september 2016 Dagne Sigrid Nordli, rådgiver dsn@norsklektorlag.no Idealet «En formann må omgås medlemmene som en god kamerat. Han skal være den ivrigste

Detaljer

Opptak til studiet ved Universitetet i Bergen 2012 for tillitsvalgte i NSF

Opptak til studiet ved Universitetet i Bergen 2012 for tillitsvalgte i NSF NSFs fylkeskontorer Vår saksbehandler: Grete Johansen Vår dato: 12.09.2011 Vår ref: 251802 (2011 _00552) Deres ref.: Medlemsnr.: Opptak til studiet ved Universitetet i Bergen 2012 for tillitsvalgte i NSF

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN Kapittel 1: Om organisasjonen LFB har ulike roller å fylle som organisasjon. Vi skal være et godt tilbud til våre medlemmer. LFB som medlemsorganisasjon

Detaljer

Tariffområdet Oslo kommune. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Oslo kommune. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Oslo kommune Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS HVORFOR BLI MEDLEM? Hvorfor bli medlem? - Lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hvorfor bli medlem Kaffekurset er et kort kurs, der potensielle

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Lønnssamtalen Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Hva er en lønnssamtale? > I forkant av den årlige lønnsgjennomgangen foretar leder og ansatt en evaluering av den ansattes presta

Detaljer

Du er fremtiden. Hjelp når du trenger det. Flere fordeler med medlemskap. Hva det koster IT -FORUM. Innmelding

Du er fremtiden. Hjelp når du trenger det. Flere fordeler med medlemskap. Hva det koster IT -FORUM. Innmelding Vi er framtiden Du er fremtiden Hjelp når du trenger det Flere fordeler med medlemskap Hva det koster IT -FORUM Som ansatt i IT-bransjen tilhører vi en sektor som hele tiden er i forandring. Det som er

Detaljer

Handlingsplan 2017 og 2018

Handlingsplan 2017 og 2018 Handlingsplan 2017 og 2018 INNSATSOMRÅDE 1: Organisering av Lungesykepleie Hovedmål: At det er høy kvalitet på Lungesykepleie på alle lungemedisinske avdelinger i landet. Delmål: Tiltak: Hovedaktiviteter:

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet

DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet 2 DNMF TIL UNIO I 2014 DNMF TIL UNIO I 2014 3 En prosess hvor profesjon er viktig Styret i DNMF har vedtatt å søke om medlemskap i Unio. Unio er den riktige

Detaljer

UTDANNINGENES UTFORDRINGER I NYE RAMMER FOR SAMHANDLING OG E-HELSE. Mona Wiger

UTDANNINGENES UTFORDRINGER I NYE RAMMER FOR SAMHANDLING OG E-HELSE. Mona Wiger UTDANNINGENES UTFORDRINGER I NYE RAMMER FOR SAMHANDLING OG E-HELSE Florence Nightingale anno 2010 En kompetent sykepleier som blir hørt, og utfører sitt arbeid profesjonelt og kunnskapsbasert. Er faglig

Detaljer

Fagforbunds blekka. Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24.

Fagforbunds blekka. Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24. Fagforbunds blekka Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: 1.350 Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24.09 . Hvorfor medlemsmøte om tariffkrav? Tariffavtalen er grunnmuren for

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

Farmasiforbundet Strategiplan

Farmasiforbundet Strategiplan Farmasiforbundet Strategiplan 2016 2018 1 Innhold: Innhold:...2 DEL I...3 Visjon, faglig- og politisk profil og strategiske mål...3 1. Rekruttering og kompetanseutvikling...3 2. Evne til påvirkning/premissleverandør...4

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets kommunikasjonsstrategi 2012 2013 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for et likestilt samfunn og arbeidsliv Kommunikasjon er spennende. Kommunikasjon er nødvendig. Kommunikasjon gir

Detaljer

vern under OMSTILLING Det lønner seg...

vern under OMSTILLING Det lønner seg... vern under OMSTILLING Det lønner seg... IKKE GODT NOK NÅ LENGER...? Det du gjorde i går, er ikke nødvendigvis godt nok i morgen. Og samme hvor mye erfaring og kunnskap du har, kan bedriften likevel bestemme

Detaljer

Velkommen som medlem. Nå har du, sammen med 11 000 andre YTF-medlemmer, sikret din rett til en arbeidsdag å leve med og ei lønn å leve for.

Velkommen som medlem. Nå har du, sammen med 11 000 andre YTF-medlemmer, sikret din rett til en arbeidsdag å leve med og ei lønn å leve for. Velkommen som medlem Nå har du, sammen med 11 000 andre YTF-medlemmer, sikret din rett til en arbeidsdag å leve med og ei lønn å leve for. Vi er glad for å ha deg som medlem, og i denne brosjyren kan du

Detaljer

Veiledning for. nettansvarlig

Veiledning for. nettansvarlig Veiledning for nettansvarlig CP-skolen 2017 Innhold Valg av nettansvarlig... 2 Nettansvarligs oppgaver... 2 Fylkesavdelingens nettside... 3 Fylkesavdelingens Facebook-side... 4 1 Veiledning for nettansvarlig

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer

Samarbeid og lagånd med tydelige mål gir resultater!

Samarbeid og lagånd med tydelige mål gir resultater! Samarbeid og lagånd med tydelige mål gir resultater! «Delta skaper balanse i arbeidslivet» Delta har en medlemsgaranti Alle handlinger og aktiviteter skal føre til «Best opplevd medlemstilbud» bare fordeler

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Hovedavtalen. Statlig og kommunal sektor

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Hovedavtalen. Statlig og kommunal sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Hovedavtalen Statlig og kommunal sektor Hovedtemaer 1. Hvem er partene? 2. Rettigheter og plikter for tillitsvalgte 3. Tilrettelegging for tillitsvalgtarbeid

Detaljer

HÅNDBOK FOR studentforum

HÅNDBOK FOR studentforum HÅNDBOK FOR studentforum Innholdsfortegnelse: 1. Fagforbundet for deg... 5 2. Hva er et studentforum?.... 6 3. Aktiviteter... 6 4. Eksempel på handlingsplan... 7 5. Økonomi... 7 6. Hvem kan jeg få hjelp

Detaljer

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Derfor er jeg medlem 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks:

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

Videreutdanning i praksisveiledning

Videreutdanning i praksisveiledning Videreutdanning 10 studiepoeng Videreutdanning i praksisveiledning Samlingsbasert over 7 dager Videreutdanning praksisveiledning 10 stp Målgruppe Studiet er et tilbud til de som fungerer som veileder,

Detaljer

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer Faglig dyktighet og ærlighet har gjennom generasjoner vært BackeGruppens viktigste verdier. Ved å etterleve disse verdiene

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Fagforbundet sjekker lønna di

Fagforbundet sjekker lønna di Fagforbundet sjekker lønna di Forord Fagforbundet skal være synlig og nær medlemmene. Vi er synlige og nære ute på arbeidsplassene, når vi oppsøker medlemmer og verver nye. Hvorfor ikke gi tilbud om en

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall INDUSTRI ENERGI WINTERSHALL Bransjeavtale i Wintershall Industri Energi inngikk i oktober 2013 avtale med Wintershall som gjelder for de landansatte.

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Debatthefte tariff 2008

Debatthefte tariff 2008 Debatthefte tariff 2008 Tariffoppgjøret 2008 For HK er tariffoppgjøret en demokratisk prosess. Medlemsdemokratiet skal ivaretas ved utforming av krav til endringer og nye rettigheter i overenskomsten.

Detaljer

Handlingsplan 2012. Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal:

Handlingsplan 2012. Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal: Handlingsplan 2012 Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice Fylkesstyret i Telemark har valgt å tolke den angitte malen

Detaljer

Fysioterapeuter beveger samfunnet. Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund

Fysioterapeuter beveger samfunnet. Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund Fysioterapeuter beveger samfunnet Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund NFFs kurskalender blir publisert på www.fysio.no/kurs i september hvert år. På attraktive kurs anbefales det å melde seg på

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Hva lærer fremtidige sykepleiere om migrasjon & helse?

Hva lærer fremtidige sykepleiere om migrasjon & helse? Hva lærer fremtidige sykepleiere om migrasjon & helse? Ragnhild Magelssen (rmagelss@getmail.no) Et NAKMI prosjekt, 2012 Framlegg på utdanningskonferansen i Tromsø 26.04.13 Hvor ble studien gjennomført?

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark.

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. 1 Høgskolen I Telemark Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. Høringsuttalelsen omhandler følgende delprosjekt: Delprosjekt

Detaljer

Samarbeid og lagånd med tydelige mål gir resultater!

Samarbeid og lagånd med tydelige mål gir resultater! Samarbeid og lagånd med tydelige mål gir resultater! «Delta skaper balanse i arbeidslivet» Delta har en medlemsgaranti Alle handlinger og aktiviteter skal føre til «Best opplevd medlemstilbud» bare fordeler

Detaljer

MEDLEMSMØTE. i Fagforbundet Øyene. Totalt 11 medlemmer møtte, derav 5 fra styret. Temaer var forsikring LO Favør og Tariff 2014

MEDLEMSMØTE. i Fagforbundet Øyene. Totalt 11 medlemmer møtte, derav 5 fra styret. Temaer var forsikring LO Favør og Tariff 2014 1 MEDLEMSMØTE i Fagforbundet Øyene Dato: 28.mai 2014 kl.18.00 Sted: Peisestua på Gipø, Nøtterøy Totalt 11 medlemmer møtte, derav 5 fra styret Temaer var forsikring LO Favør og Tariff 2014 Leder Anneliese

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret 2016 Offentlig sektor. Nestleder regionavdelingen Bjørn Are Sæther Spesialrådgiver Odd Jenvin Forhandlingsavdelingen

Hovedtariffoppgjøret 2016 Offentlig sektor. Nestleder regionavdelingen Bjørn Are Sæther Spesialrådgiver Odd Jenvin Forhandlingsavdelingen Hovedtariffoppgjøret 2016 Offentlig sektor Nestleder regionavdelingen Bjørn Are Sæther Spesialrådgiver Odd Jenvin Forhandlingsavdelingen Parats tariffundersøkelse Gjennomført i perioden 28. september 16.

Detaljer

DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret!

DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret! Handel og Kontor i Norge Svarsending 1030 0090 Oslo DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret! Tid for fellesskap og rettferdighet! Nå er det igjen klart for tariffoppgjør mellom

Detaljer

Handlingsplan Faggruppe: Barnesykepleierforbundet NSF

Handlingsplan Faggruppe: Barnesykepleierforbundet NSF Handlingsplan 2015-2016 Faggruppe: Barnesykepleierforbundet NSF INNSATSOMRÅDE: Prioritering og organisering av helsetjenesten Hovedmål 1: En sammenhengende og helhetlig helsetjeneste med fokus på kvalitet

Detaljer