Viktige medlemsfordeler. Tariff Reiseforsikring. 6 Late studenter. Et bilag fra forbundsledelsen Nr 4/2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Viktige medlemsfordeler. Tariff 2014. 4 Reiseforsikring. 6 Late studenter. Et bilag fra forbundsledelsen Nr 4/2013"

Transkript

1 Et bilag fra forbundsledelsen Nr 4/2013 Tariff Reiseforsikring 6 Late studenter 7 Viktige medlemsfordeler Å ha en stor organisasjon med et solid støtteapparat i ryggen kan være avgjørende når du opplever trøbbel på arbeidsplassen. Det fikk en jordmor i Oslo erfare. Hun valgte NSF da lederstillingen falt ut av organisasjonskartet. Side 2-3

2 MEDLEMSFORDELER Fikk hjelp av NSF Da lederstillingen til jordmor Trude Hartmann Bjørndalen falt ut av organisasjonskartet i forbindelse med fusjonsprosessen ved Oslo universitetssykehus (OUS), byttet hun ut Jordmorforeningen med Norsk Sykepleierforbund. TEKST OG FOTO: KRISTIN HENRIKSEN Jeg trengte hjelp fra tillitsvalgte og kjente litt på at det å ha en stor organisasjon med hele støtteapparatet i ryggen var viktig, sier Hartmann Bjørndalen. Hun var medlem av Jordmorforeningen, men valgte å bytte til Norsk Sykepleierforbund (NSF). For meg ble det for risikabelt med en liten organisasjon der du i større grad er avhengig av enkeltpersoner enn i en større organisasjon, forklarer Hartmann Bjørndalen, seksjonsleder på barselavdelingen ved Rikshospitalet (OUS). Der har hun ansvar for barsel, fødepoliklinikken og henvisningskontoret for fødesøknader ved OUS. Da Rikshospitalet, Ullevål universitetssykehus og Aker sykehus fusjonerte, jobbet man med å få et organisasjonskart med ledernivå fra 1-5 i hele OUS. Fra administrerende direktør på nivå 1 til seksjonsledere på nivå 5. Da omorganiseringen var ferdig, endret OUS organisasjonskartet til kun å gjelde ledere på nivå 1-4, og Hartmann Bjørndalens lederstilling var ikke lenger med i ledelsen. Hun fikk tittelen assisterende seksjonsleder, uten direkte personalansvar og beslutningsmyndighet som det å sitte i ledergruppen innebærer. Viktig for faget Jeg kunne ikke sitte og se at fagfeltet barsel falt ut av lederteamet og bli enda mindre viktig. Det ble en prinsippsak, ikke for meg som person, men for avdelingen og faget. Jeg har tidligere både vært medlem og tillitsvalgt i NSF, og vet hvilke ressurser Sykepleierforbundet og tillitsvalgtapparatet besitter. Å ha en plasstillitsvalgt som kjenner regelver- ket og er villig til å løfte din sak i tillitsvalgtapparatet, er viktig, sier hun. Alt dette fant hun i sin plasstillitsvalgt på Rikshospitalet, som også var avdelingstillitsvalgt for fødeavdelingen, OUS. Avdelingstillitsvalgt tok først opp saken med avdelingsleder, og senere med klinikktillitsvalgt. Saken ble til slutt fremmet for klinikkledelsen, der klinikktillitsvalgte argumenterte med at det er uheldig at en stor avdeling med ansatte ikke har leder med personalansvar og ikke er med der beslutninger fattes. Det tok ti måneder fra Hartmann Bjørndalen startet løpet til hun ble hørt og igjen ble en del av ledelsen ved fødeavdelingen. God NSF-skole Det er viktig å ta tak i en sak, uansett hvem som kontakter meg. Der- Medlemsfordeler Som medlem av Norsk Sykepleierforbund har du mange medlemsfordeler: Tillitsvalgtordning Undersøkelser vi har gjort viser at medlemmene får det meste av hjelpen og informasjonen de trenger av sin nærmeste tillitsvalgt. Derfor er tillitsvalgtordningen viktig for oss. NSF har mer enn 3000 tillitsvalgte over hele landet, som både opptrer som samarbeidspartner, samtalepartner og forhandler for deg som medlem. Disse står i nær kontakt med både spesialutdannede rådgivere og fylkesleder i ditt fylke, NSFs jurister og advokater, ansatte i fag- og helsepolitisk avdeling og forhandlingsavdelingen, faglig etisk råd og faggrupper. NSF er en stor fag- og interesseorganisasjon, og summen av medlemmer og tillitsvalgte gjør oss sterke. Den hjelpen som gis nærmest medlemmet er ofte den mest nyttige. Som medlem bør du derfor vite hvem som er din tillitsvalgt og ta kontakt med vedkommende dersom du trenger hjelp eller har innspill til organisasjonen. Tillitsvalgte er godt skolert og kan hjelpe deg med både faglige, tariffmessige og arbeidsmiljøspørsmål. De er også med på å utarbeide og godkjenne turnuser. Skulle du selv bli tillitsvalgt har NSF en obligatorisk opplæring hvor du får permisjon med lønn for å delta. Opplæringen har for mange vært et springbrett til lederstillinger. I samarbeid med Universitetet i Bergen har NSF utviklet en videreutdanning i arbeidslivsstudier for 2 04/2013

3 Trude Hartmann Bjørndalen beholdt lederstillingen sin ved Rikshospitalet/OUS takket være hjelp fra Norsk Sykepleierforbund. som jeg ikke kan gjøre noe med den, vet jeg hvilke kanaler jeg skal bruke for å få hjelp. Jeg har vært NSFtillitsvalgt siden 1990-tallet, og har derfor en bred og solid bakgrunn. Støtteapparatet i NSF er godt, og jeg har gått en god skole i NSF-systemet, sier Margunn Omtvedt, jordmor og plasstillitsvalgt på barselavdelingen. Det var hun som tok saken for Hartmann Bjørndalen. Det å møte en person som lytter til deg og kjemper for din sak, har mye å si i en vanskelig situasjon, sier Hartmann Bjørndalen om den hjelpen hun fikk fra Sykepleierforbundet. Jeg fikk hjelp da jeg trengte det! tillitsvalgte. Denne gir 30 studiepoeng, og NSF dekker utgiftene, inklusive oppholds- og reiseutgifter. Du må ha vært tillitsvalgt i tre år eller mer for å kunne søke studiet. Tariffavtale/overenskomst Tariffavtaler og overenskomster er en del av lønnsoppgjøret, og omhandler både lønn og sosiale rettigheter. Avtalene gjelder kun for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund, og forhandles frem av NSF i samarbeid med arbeidsgiverforeninger som Spekter, KS, Stat, NSH, NHO og Oslo kommune. Tariffavtalene og overenskomstene sendes til alle medlemmer, og de kan også lastes ned fra sykepleierforbundet.no. Som medlem bør du kjenne til hvilke rettigheter og plikter som gjelder der du arbeider. Juridisk bistand Juss handler ikke bare om å ha rett, men like mye om å få rett. NSFs advokater og jurister sørger for å ivareta medlemmenes individuelle og kollektive rettigheter, og vi går helt til topps i rettsapparatet om nødvendig. Norsk arbeidsliv er gjennomregulert med lover, tariff- og individuelle arbeidsavtaler. Feilaktig tror derfor noen at de er sikret mot konflikter, og velger å spare kostnadene til fagforeningskontingent. Vi har flere eksempler på at dette kan bli en dyrekjøpt erfaring. Individuelt yter NSF bistand i saker om oppsigelse, avskjed, erstatning og yrkesskade. Bistand skal som hovedregel gis av NSFs hovedtillitsvalgt/fylkeskontor. 04/2013 3

4 TARIFFPERIODEN Vær med og påvirk NSFs tariffkrav NSF er allerede i gang med å forberede tariffoppgjørene i 2014 og I løpet av den nærmeste tiden vil tillitsvalgte holde møter for å høre medlemmenes mening. Tekst: JOHS BRUVIK I løpet av den nærmeste tiden vil tillitsvalgte holde medlemsmøter for å høre medlemmenes mening. Den demokratiske prosessen er viktig når Norsk Sykepleierforbund (NSF) skal utforme tariffkravene, og lokale medlemsmøter er helt avgjørende for at forbundsstyret kan være sikre på at våre medlemmers ønsker og prioriteringer danner grunnlaget for kravene vi stiller. Vår utfordring til deg som medlem av NSF er at du bruker din rett og mulighet til møte opp og si din mening. Hva synes du er de viktigste kravene i de kommende tariffoppgjørene? Synspunktene fra medlemsmøtene blir tatt med til regionsvise tariffkonferanser for de ulike tariffområdene. Disse arrangeres til høsten. Rådene fra tariffkonferansene danner grunnlaget for de kravene forbundsstyret vedtar å fremme. At de tariffpolitiske rådene er forankret i medlemsmassen er avgjørende for at vi skal lykkes. Les debattnotatet Det er i år utarbeidet et debattnotat, «Si din mening om lønnsoppgjøret!» som i slutten av mai ble sendt til alle yrkesaktive medlemmer. Notatet beskriver kort utfordringene i tariff- Som medlem kan du påvirke hva NSF skal prioritere ved neste tariffoppgjør. perioden knyttet til lønn, arbeidstid, pensjon m.m. Det gis også en kort beskrivelse av lønnsutviklingen og lønnsnivået for noen av våre stillinger i de største tariffområdene. Dersom du ikke har fått tilsendt debattnotatet eller ønsker mer bakgrunnsstoff, finner du dette på: sykepleierforbundet.no Ta stilling Våre opparbeidede rettigheter er under press. Derfor er det viktigere enn noen gang at medlemmene engasjerer seg. Før du går til medlemsmøtet kan det være lurt å ha tenkt igjennom følgende spørsmål som du blir bedt om å ta stilling til: Hva bør det legges størst vekt på sentrale eller lokale forhandlinger? Hva skal prioriteres i valget mellom generelle tillegg, justering av enkelte stillingsgruppers lønn (sentrale justeringer) eller ubekvemstillegg? Hvilke stillinger skal prioriteres? Hvilke krav til fellesbestemmelsene/ de sosiale bestemmelsene bør prioriteres? Rettelse I forrige nummer av NSF Politikk oppgav vi feil e-postadresse for de som ønsker å abonnere på nyhetsbrevet til Jordmorforbundet NSF. Den riktige e-postadressen er: 4 04/2013

5 ELI GUNHILD MØTER PRESIDENTEN Eli Gunhild By, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund og president i ICN, Judith Shamian, sammen under verdenskongressen for sykepleiere i Melbourne i mai. Foto: Anita Rabben Asbjørnsen. pleiefaget og hva sykepleie betyr; hvilken forskjell sykepleiere gjør i forhold til pasienter og politisk påvirkning, sier By. Skal lede verdens sykepleiere Under den internasjonale sykepleierorganisasjonen ICNs verdenskongress i Melbourne, ble canadiske Judith Shamian valgt som ny president. Eli Gunhild By er svært fornøyd med valget. Tekst: KRISTIN HENRIKSEN Judith Shamian har kunnskap og vilje til å utvikle ICN (International Council of Nurses) i riktig retning, sier By, og utdyper: Hun har erfaring fra slike posisjoner fra hjemlandet, der de blant annet er svært bevisste på å påvirke politisk. Her har ICN et stort forbedringspotensial, sier By. Både Norsk Sykepleierforbund og andre søsterorganisasjoner har nemlig påpekt at ICN jobber for lite politisk. Skal vi bli hørt og få frem viktig- heten av sykepleiefaget og at sykepleiere gjør en forskjell, må vi også bli bedre til å bruke politiske kanaler. Jeg tror Judith er det rette personen til dette. Som president tror jeg bestemt at hun både ønsker og evner å løfte sykepleie i et politisk perspektiv, sier den norske forbundslederen. By møtte Judith Shamian både før og etter at sistnevnte ble den øverste lederen for over 13 millioner sykepleiere, deriblant norske. Hun er tydelig, visjonær, ser utfordringer og har en tydelig stemme for syke- Demokrati ICN representer 134 organisasjoner verden over, rundt 90 av disse var til stede i Melbourne. Samtlige organisasjoner har like mye å si med en stemme hver, uansett hvor mange sykepleiere de representerer i sitt hjemland. Noen har nær 100 prosent av sykepleierne i sitt land som medlemmer, mens andre kan skilte med at 0,6 prosent av sykepleierne i hjemlandet er medlem. Dette mener vi er feil, og har i over ti år jobbet med å endre regelverket. Det er ikke et godt demokratisk system når en medlemsorganisasjon som representerer 0,6 prosent av sykepleierne i landet har like mye innflytelse som de som har nesten alle sykepleierne på sin side, mener By. Med Norsk Sykepleierforbund som en sterk pådriver, vedtok ICN i Melbourne at man ikke kan være medlem dersom organisasjonen representerer færre enn seks prosent av sykepleierne i hjemlandet. Fornøyd Vi er svært fornøyde med vedtaket, som gir oss et mer rettferdig system enn hva vi har hatt til nå. Det ble også vedtatt et graderingssystem, som gjør at en organisasjon har mer å si i ICN dersom den har flere enn medlemmer og hvis flere enn 50 prosent av landets sykepleiere er medlem. Maktstrukturen er endret; de største organisasjonene har flere stemmer og dermed også mer innflytelse, sier By. Norsk Sykepleierforbund hadde også andre oppgaver i Melbourne, blant annet holdt de norske representantene flere foredrag. Et av disse handlet om en undersøkelse om sykepleiernes innsats i forbindelse med terrorangrepet mot Norge 22. juli /2013 5

6 REISEFORSIKRING Ved å ta noen enkle forholdsregler, kan du forhåpentlig se frem mot en trygg og sikker sommerferi. Den beste ferien er skadefri Heldigvis er det mye vi selv kan gjøre for å få en ferie uten reiseskader. Tekst: KRISTIN SIMONSEN HOLTER Norsk Sykepleierforbund har som et av få forbund et eget forsikringskontor, og vi fremforhandler gode avtaler med forsikringsbransjen, deriblant DNB Skadeforsikring. Nå som sommerferien står for døren, har vi bedt fagsjef i forsikringsselskapet, Torill Ranheim, komme med noen gode råd for å gjøre ferien så problemfri som mulig. Erfaringsvis er det mange innbrudd i biler om sommeren. Spesielt er det kommet inn mange saker fra fornøyelsesparker og fra land i Sør- Europa, sier hun. info NSFs reiseforsikring Helårsforsikring Gjelder i hele verden Ingen egenandel Tre måneders reisevarighet inkludert avbestillingsforsikring Vilkårsgaranti Pris reiseforsikring familie for 2013 er kr Pris reiseforsikring én person for 2013 er kr 936 Telefon Forsikringskontoret NSF: E-post: Ranheim forteller videre at det også skjer mange lommetyverier, ikke bare på gater og t-banestasjoner, men også på nattklubber, både i Norge og i utlandet. Turistmage, ørebetennelse og urinveisinfeksjon er også vanlige opplevelser på ferieturer. Så tenk litt på hva du spiser og drikker, og vær forsiktig med for heftig bruk av svømmebasseng, oppfordrer hun. Ikke alt dekkes Vi anbefaler at en ikke har alle kontanter og kort på et sted. Pass også på å ha lite penger i lommeboken. Siden det er mye tyveri på strender og ved basseng, er det lurt å ta minst mulig eiendeler med seg dit. Det er dessuten begrenset hva forsikringen dekker i slike tilfeller, påpeker Ranheim. Det er ikke alt som dekkes av en reiseforsikring. Skjer det et tyveri, eller skade på reisegods, er det forsikrede selv som må sannsynliggjøre at det som har skjedd, er dekket av forsikringen. Når det gjelder reisesyke og ferieavbruddserstatning, er det meningen at forsikringen skal dekke de mer alvorlige hendelser. Selv om noen opplever at de ikke har fått fullt utbytte av ferien, og kanskje har måttet avstå fra noen planlagte aktiviteter, er dette ikke nok til å utløse erstatning under reiseforsikringen, sier hun. Sikker kortbruk NSF MasterCard Er det trygt å betale med kort i utlandet? Hva gjør jeg for å holde oversikt over kontoen? Skal jeg betale i lokal valuta eller norske kroner? Dette er spørsmål mange stiller seg før de skal ut og reise. Produktansvarlig for NSF Master- Card i DNB Finans, Marit Furu, forteller at kredittkort er det sikreste betalingsmidlet på reise. I stedet for at din konto belastes direkte, får du tilsendt en faktura og kan kontrollere at alt stemmer med dine kvitteringer. Ser du noe som ikke stemmer, tar du kontakt med banken som har utstedt kortet, påpeker hun. Som NSF-medlem har du tilbud om NSF MasterCard som er et kombinert medlemskort og kredittkort. Handler du for mer enn 500 kroner, får du umiddelbart en sms med opplysning om beløpet du har handlet for og tilgjengelig disponibelt beløp på kontoen. Det gir ekstra sikkerhet for at ingen misbruker kortet ditt. Benytter du kortet ditt i utlandet, og får spørsmålet om du vil betale i norske kroner, eller i lokal valuta, er Furu helt klar i sitt svar. Velg alltid å betale i lokal valuta. Vil du vite mer om NSFs MasterCard, finner du mer informasjon på nettsiden 6 04/2013

7 NSF STUDENT Hvor er det blitt av faget? Har akademia sin plass i sykepleierutdanningen blitt presentert med feil styrke på brilleglassene? Studentleder Kine Bentzen og nestleder Eirik Aldrin brenner for sykepleiefaget. Foto: Kristin Henriksen. Tekst: KINE BENTZEN OG EIRIK ALDRIN De siste årene har opptaket til sykepleierutdanningen økt. Flere begynner på utdanningen, opptakskravene senkes, men det ansettes ikke lærere i takt med den økende studentmassen. Utsagn som; «Jeg gidder ikke gå på forelesninger, jeg lærer ikke noe uansett», «jeg går bare på sykepleien», «sykepleien er lett» og «det spiller ikke noen rolle så lenge jeg består». Er disse utsagnene et tegn på en useriøs og lat studentmasse som er mer opptatt av å drikke øl enn å studere, eller er rett og slett kravene for å komme seg gjennom studiet for lave? Er sykepleierutdanningen en dans på roser? Bestått? Hvordan kan det ha seg at mange opplever å få beskjed om bestått eller ikke bestått på oppgaver, uten en eneste kommentar på det faglige innholdet? Vi hører om studenter som får vite at det ikke er innholdet i bacheloroppgaven som er det viktigste, men at du kan sette opp og disponere en tekst. Hjelper det fru Olsen at jeg kan benytte meg av riktig font og korrekt linjeavstand hvis jeg ikke kan faget mitt? Fokuset må være på det å kunne arbeide kunnskapsbasert og bruke akademia til å tilegne seg og underbygge sin kunnskap. Det må likevel gjøres et større arbeid med det faglige fokuset. Vi utdanner oss til sykepleiere og trenger solid faglig kunnskap og forankring. Det er faget vårt pasienter har behov for når vi skal gi dem sykepleie i en krise. Da må sykepleierstudenter utrustes med faglig kunnskap som kan implementeres i praksis. For pasienter er det irrelevant dersom vi har fått en B på eksamen i sykdomslære, om vi ikke klarer å utøve faget vårt i møte med dem. Ikke late Studenter flest er ikke late. Vi er et resultat av miljøet vi har vært i og prøver etter beste evne å møte forventningene i utdanningen. Da må også samfunnets og pasientenes forventninger tas i betraktning. De forventer høyt kompetente sykepleiere. Det er utdanningenes ansvar å sørge for at muligheten for å bli det er til stede. Studerer man ved en sykepleierutdanning hvor kravene til å komme seg igjennom studiet er for lave, vil dette kunne føre med seg en ukultur blant studentene. Da blir det lettere å droppe forelesningen og heller ta en ekstra vakt på arbeidsplassen. Vi trenger faglig sterke, dyktige sykepleiere til dagens og morgendagens helsetjeneste, som ønsker å gå på forelesninger og bli gode i faget sitt. Studentene må ta en del av jobben selv. Hvem er det vi utdanner oss for? Oss selv, eller pasientene vi skal møte? Det er kanskje irrelevant om man fullfører sykepleierutdanningen med karakteren E i alle fag (ikke at karakteren E på en skole nødvendigvis er karakteren E på en annen skole, «Vi utdanner oss til sykepleiere og trenger solid faglig kunnskap og forankring.». men det er en annen sak), men det kan ha stor betydning hvis du ikke har kunnskapen til å gjøre gode observasjoner av pasientene dine. Det kan i ytterste konsekvens bety forskjell på liv og død. Takk for oss I NSF Politikk nr. 5 (2012) ble vi studentledere presentert som sprudlende og kritiske. Ett år etter treffer vi fremdeles disse beskrivelsene. I bunn og grunn handler denne kritiske holdningen om at faget vårt er for lite synlig i dagens sykepleieutdanning. Vi blir usikre på hvordan vi kan møte helsetjenesten og pasienter på best mulig måte som ferdigutdannet. Det må ligge et sikkerhetsnett i sykepleierutdanningen som sikrer at de gode fullfører og at de som ikke er gode nok slutter. Dette kan ikke styres etter finansieringsmodeller og vaklende økonomi, men av forståelse og utøvelse av sykepleierfaget. Etter et år som studentledere takker vi for oss. For alltid kritiske, men med full tiltro til at utdanningsinstitusjonene vil jobbe videre med å utdanne gode sykepleiere. 04/2013 7

8 MEDLEMSPANEL Medlemmene svarer NSF Utgiver: Norsk Sykepleierforbund Ansvarlig redaktør: Eli Gunhild By Redaktør: Kristin Henriksen Redaksjonen: Berit Berg, Kirsten Aunaas, Kari Tangen, Kristin Simonsen Holter og Arvid Libak Layout: Hilde Rebård Evensen og Monica Hilsen, Sykepleien Trykk: Color Print A/S Forsidebilde: yaymicro.com Har du tips, ros, spørsmål eller konstruktiv kritikk? Send en e-post til styremedlemmet I april 2013 lanserte Norsk Sykepleierforbund (NSF) et nytt verktøy for å kunne innhente medlemmers synspunkter i viktige fag-, samfunns- og interessepolitiske saker. Tekst: JO CRANNER Gjennom etableringen av en et medlemspanel, ønsker NSF å videreutvikle dialogen med et representativt utvalg medlemmer om forhold tilknyttet fag-, samfunns- og interessepolitikk. Hensikten med medlemspanelet er at NSF skal kunne stille medlemmene i utvalget spørsmål om ulike sider ved det å være eller å skulle bli sykepleier. På den måten vil forbundet kunne få en klarere og sterkere stemme i saker som er viktige for sykepleiere og NSF. Dette kan dreie seg om utdanning, lønn, pensjonsbetingelser, arbeidsmiljø, tverrfaglig samhandling, teknologi og ehelse. Det kan også være spørsmål relatert til helsepolitiske saker, som privatisering og konkurranseutsetting, organisering av spesialisthelsetjenesten, satsing på forebygging og folkehelsearbeid. Større gjennomslag Gjennom å utarbeide gode, presise spørsmål om forhold som er viktige for NSFs medlemmer, og gjennom en høyest mulig svarprosent på undersøkelsene, håper vi at vi skal bli bedre til å gjenspeile meningene blant medlemmene, at vi skal få økt interesse i media for våre saker, og at vi skal få større gjennomslag hos politiske myndigheter på de områdene vi søker å påvirke. Ved å kartlegge hva våre medlemmer mener om viktige politiske spørsmål, vil det bli lettere for oss å argumentere og få gjennomslag for politikken vår, eksempelvis i forhold til «tredje hver helg» -problematikken. Medlemspanelet har per i dag medlemmer. Disse kan deles opp i mindre utvalg avhengig av blant annet arbeidssted og spesialutdanning. Medlemmene i dette panelet har akseptert å motta og besvare inntil fire undersøkelser av minutter per år. Vi vil fortsatt gjennomføre andre typer undersøkelser der vi ikke bruker dette nye systemet, men medlemspanelet vil gjøre det mulig å redusere antallet på disse, noe som også vil spare oss for kostnader. E-post NSFs medlemspanel er en elektronisk basert løsning, der man må ha en e-postadresse for å kunne være medlem. Alle medlemmer NSF har e-postadressen til, er forespurt har altså svart ja til å delta. Det er likevel alltid plass til flere medlemmer i medlemspanelet. Ønsker du å vite mer om panelet, eller å melde deg inn? Gå inn på: nsf.no/medlemspanel. NAVN: Kine Bentzen ALDER: 25 år STILLING/TITTEL: Sykepleier, leder NSF Student POSISJON I NSF: Studentleder TID SOM FORBUNDSSTYREMEDLEM: 1 år For tiden brenner jeg for utdanningsstrategien til Norsk Sykepleierforbund, spesielt relatert til bachelorutdanningen. Det ligger vel få overraskelser i at jeg er opptatt av sykepleierutdanningen, og nå for tiden er det sykepleierstudentenes kunnskaper innenfor naturvitenskapelige og medisinske emner som er i fokus. Vi har i vår gjennomført en fellestest i naturvitenskapelige emner for avgangsstudentene på landsbasis, der de fleste utdanningsinstitusjonene har deltatt. NSF Student er opptatt av at en sykepleierstudent fra en skole skal ha samme utgangspunkt ved endt utdanning som en student ved en annen skole. Det er problematisk at fagplanene ved de forskjellige sykepleierutdanningene er så forskjellige, til tross for at de skal være basert på samme rammeplan. Videre er jeg veldig spent på NSF Students kommende årsmøte der skal vi blant annet fremme en sak om språkkrav. «Snakker vi sykepleie?» er en viktig debatt om kommunikasjonsferdigheter og språket som ressurs. NSF Student er både opptatt av at studenter med norsk som annet språk ivaretas, og av pasientens sikkerhet i møte med helsetjenesten. KONTAKTINFO: TELEFON: E-POST: 8 04/2013

Debattnotat: Er lønn viktig for deg?

Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Til NSF-medlemmer i tariffområdet Virke, Landsoverenskomst for helse- og sosiale tjenester: Har du meninger om hva NSF bør prioritere i lønnsoppgjøret i 2016? Nå har

Detaljer

Debattnotat: Er lønn viktig for deg?

Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Til NSF-medlemmer i tariffområdet staten: Har du meninger om hva NSF bør prioritere i lønnsoppgjøret i 2016? Nå har du som medlem muligheten til å påvirke hva som er

Detaljer

Sykepleien helsetjenestens hemmelige tjenester?

Sykepleien helsetjenestens hemmelige tjenester? Sykepleien helsetjenestens hemmelige tjenester? Lederkonferansen Tromsø 28. 30.10.09. Arr. Landsgruppa for sykepleierledere Hanne Marit Bergland Fylkesleder NSF Troms Din kunnskap - pasientens sikkerhet

Detaljer

Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015!

Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015! Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015! Viktige hendelser for NSF i 2015 Valg og landsmøte Jubileum Bemanning og kompetanse Arbeidstid Nye utfordringer NSF Østfolds fylkesstyre 2015-2019

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice

Detaljer

REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER

REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER Sak til Landsmøtet Nr: 17 a) Saksbehandler: Tone Ruud Dato: 20.05.2015 Dokumentnr DM: 705277 2015_00057 REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER Bakgrunn for saken: Til landsmøtet 2015 har Forbundsstyret foretatt

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje største

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Organisasjonens verdier skal sammen med visjonen og hovedmålene være førende for våre prioriteringer, beslutninger og våre handlinger.

Organisasjonens verdier skal sammen med visjonen og hovedmålene være førende for våre prioriteringer, beslutninger og våre handlinger. Visjon, verdier og hovedmål 2017-2019 Hovedlandsmøtet 2016 vedtok visjon, hovedmål og verdier for perioden 2017-2019. Hovedmålene er forankret i NFFs formål, disse er nedfelt i NFFs lover, paragraf 2.

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende.

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende. modig troverdig ansvarsfull engasjert kompetent nyansert Ny som tillitsvalgt nyskapende rettferdig hjelpende omtenksom etisk bindeledd Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Velkommen som tillitsvalgt

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Opptak til studiet ved Universitetet i Bergen 2012 for tillitsvalgte i NSF

Opptak til studiet ved Universitetet i Bergen 2012 for tillitsvalgte i NSF NSFs fylkeskontorer Vår saksbehandler: Grete Johansen Vår dato: 12.09.2011 Vår ref: 251802 (2011 _00552) Deres ref.: Medlemsnr.: Opptak til studiet ved Universitetet i Bergen 2012 for tillitsvalgte i NSF

Detaljer

NYHETSBREV 7 / DAGER IGJEN TIL 24. SEPTEMBER 2012

NYHETSBREV 7 / DAGER IGJEN TIL 24. SEPTEMBER 2012 INNHOLD NYHETSBREV: Fra historien: Kamp om pasientsaker og arbeidsforhold ssen 25. - 26. se Sykepleierkongressen: På tide å melde seg på! Vinner av jubileumsquiz kåret og fortsatt nye muligheter! Nyhetsbrevene

Detaljer

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om.

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. www.parat.com www.parat.com Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. ? Hva kan Parat gjøre for deg? Vår jobb er å skape et best mulig grunnlag for at arbeidsplassen fungerer

Detaljer

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Takk for at du velger å avsette noen minutter til å svare på denne undersøkelsen! Undersøkelsen handler om kommunikasjon og deltakelse i egen organisasjon.

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN 1 Du er selv det beste argumentet! Du kjenner arbeidsplassen. Du kjenner kolleger og arbeidskamerater.

Detaljer

Farmasiforbundet Strategiplan

Farmasiforbundet Strategiplan Farmasiforbundet Strategiplan 2016 2018 1 Innhold: Innhold:...2 DEL I...3 Visjon, faglig- og politisk profil og strategiske mål...3 1. Rekruttering og kompetanseutvikling...3 2. Evne til påvirkning/premissleverandør...4

Detaljer

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark.

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. 1 Høgskolen I Telemark Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. Høringsuttalelsen omhandler følgende delprosjekt: Delprosjekt

Detaljer

Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til

Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til omtanke solidaritet samhold BOKMÅL 2 Hvorfor velge Fagforbundet? Fagforbundet er på vei mot 355 000 medlemmer; elever, lærlinger,

Detaljer

A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene)

A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene) Medarbeiderundersøkelse blant overleger ved OUS gjennomført fra mars til mai 2013 Alle overleger uten lederansvar invitert til å delta via e-post. 766 svar fra 1180 inviterte (64,9 %) Undersøkelsen er

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer

Fagforbundets vernepleierkonferanse

Fagforbundets vernepleierkonferanse Fagforbundets vernepleierkonferanse 24. September 2012 Clarion Hotel Oslo Airport Sissel M. Skoghaug Prosjektleder / SHS-sentralt Hvorfor viktig at mange står sammen? - Fagbevegelsen har bl.a. kjempet

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale?

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale? Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? 2 Utdanningsforbundet Med over 159 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges nest største fagorganisasjon. Vi organiserer medlemmer fra

Detaljer

NFE medlemsundersøkelsen, 2014 22.01.2015 11:04

NFE medlemsundersøkelsen, 2014 22.01.2015 11:04 NFE medlemsundersøkelsen, 2014 Innledning Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2014 Formål med undersøkelsen: Få oversikt over hvem våre medlemmer er, ved å samle inn informasjon om deres: o o Studiebakgrunn

Detaljer

Debattnotat: Er lønn viktig for deg?

Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Debattnotat: Er lønn viktig for deg? TIl NSF-medlemmer i tariffområdet Oslo kommune: Har du meninger om hva NSF bør prioritere i lønnsoppgjøret i 2016? Nå har du som medlem muligheten til å påvirke hva

Detaljer

Debatthefte tariff 2008

Debatthefte tariff 2008 Debatthefte tariff 2008 Tariffoppgjøret 2008 For HK er tariffoppgjøret en demokratisk prosess. Medlemsdemokratiet skal ivaretas ved utforming av krav til endringer og nye rettigheter i overenskomsten.

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret 2016 Offentlig sektor. Nestleder regionavdelingen Bjørn Are Sæther Spesialrådgiver Odd Jenvin Forhandlingsavdelingen

Hovedtariffoppgjøret 2016 Offentlig sektor. Nestleder regionavdelingen Bjørn Are Sæther Spesialrådgiver Odd Jenvin Forhandlingsavdelingen Hovedtariffoppgjøret 2016 Offentlig sektor Nestleder regionavdelingen Bjørn Are Sæther Spesialrådgiver Odd Jenvin Forhandlingsavdelingen Parats tariffundersøkelse Gjennomført i perioden 28. september 16.

Detaljer

Hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bli enda bedre? Vi forstod vår tid, og hadde løsninger som folk trodde på - Trygve Bratteli Hvordan kan vi bli enda bedre? Arbeiderpartiet er Norges kraftigste politiske organisasjon; vi har 56.000 medlemmer fra hele

Detaljer

UTDANNINGENES UTFORDRINGER I NYE RAMMER FOR SAMHANDLING OG E-HELSE. Mona Wiger

UTDANNINGENES UTFORDRINGER I NYE RAMMER FOR SAMHANDLING OG E-HELSE. Mona Wiger UTDANNINGENES UTFORDRINGER I NYE RAMMER FOR SAMHANDLING OG E-HELSE Florence Nightingale anno 2010 En kompetent sykepleier som blir hørt, og utfører sitt arbeid profesjonelt og kunnskapsbasert. Er faglig

Detaljer

Samarbeid og lagånd med tydelige mål gir resultater!

Samarbeid og lagånd med tydelige mål gir resultater! Samarbeid og lagånd med tydelige mål gir resultater! «Delta skaper balanse i arbeidslivet» Delta har en medlemsgaranti Alle handlinger og aktiviteter skal føre til «Best opplevd medlemstilbud» bare fordeler

Detaljer

Du er fremtiden. Hjelp når du trenger det. Flere fordeler med medlemskap. Hva det koster IT -FORUM. Innmelding

Du er fremtiden. Hjelp når du trenger det. Flere fordeler med medlemskap. Hva det koster IT -FORUM. Innmelding Vi er framtiden Du er fremtiden Hjelp når du trenger det Flere fordeler med medlemskap Hva det koster IT -FORUM Som ansatt i IT-bransjen tilhører vi en sektor som hele tiden er i forandring. Det som er

Detaljer

Samarbeid og lagånd med tydelige mål gir resultater!

Samarbeid og lagånd med tydelige mål gir resultater! Samarbeid og lagånd med tydelige mål gir resultater! «Delta skaper balanse i arbeidslivet» Delta har en medlemsgaranti Alle handlinger og aktiviteter skal føre til «Best opplevd medlemstilbud» bare fordeler

Detaljer

Avdeling for helsefag. Søknadsfrist

Avdeling for helsefag. Søknadsfrist NO EN Sykepleieutdanning I sykepleiestudiet lærer du blant annet å gi pleie, omsorg og behandling til syke mennesker. Sykepleieryrket er praktisk, samfunnsnyttig og spennende, og samfunnet har et stort

Detaljer

22/7-2011 Sykepleieres rolle og innsats i en nasjonal katastrofe Oppdrag for Norsk Sykepleierforbund (NSF)

22/7-2011 Sykepleieres rolle og innsats i en nasjonal katastrofe Oppdrag for Norsk Sykepleierforbund (NSF) Therese Andrews Nordlandsforskning 22/7-2011 Sykepleieres rolle og innsats i en nasjonal katastrofe Oppdrag for Norsk Sykepleierforbund (NSF) Forskningsetiske komiteer, koordineringsgruppa for 22. juli

Detaljer

FRAGMENTERT ARBEIDSMARKED FOR SYKEPLEIERE KONKURRANSEVRIDNING OG UNDERGRAVING AV LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR

FRAGMENTERT ARBEIDSMARKED FOR SYKEPLEIERE KONKURRANSEVRIDNING OG UNDERGRAVING AV LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR Sak til Landsmøtet Nr: 3 c) Saksbehandler: Forhandlingsavdelingen Dato: 27.05.2015 Dokumentnr DM: 705276 2015_00551 FRAGMENTERT ARBEIDSMARKED FOR SYKEPLEIERE KONKURRANSEVRIDNING OG UNDERGRAVING AV LØNNS-

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Vi skal alle dø en gang...... Men i tiden fram til det uunngåelige er det DU som bestemmer hvordan livet ditt skal være! Om du har vært

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Hovedavtalen. Statlig og kommunal sektor

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Hovedavtalen. Statlig og kommunal sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Hovedavtalen Statlig og kommunal sektor Hovedtemaer 1. Hvem er partene? 2. Rettigheter og plikter for tillitsvalgte 3. Tilrettelegging for tillitsvalgtarbeid

Detaljer

DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet

DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet 2 DNMF TIL UNIO I 2014 DNMF TIL UNIO I 2014 3 En prosess hvor profesjon er viktig Styret i DNMF har vedtatt å søke om medlemskap i Unio. Unio er den riktige

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STYRET I NFF REGION OSLOOMRÅDET 2014

ÅRSBERETNING FOR STYRET I NFF REGION OSLOOMRÅDET 2014 ÅRSBERETNING FOR STYRET I NFF REGION OSLOOMRÅDET 2014 NFFs landsmøte vedtok en stor organisasjonsendring i november 2013. En viktig del i denne omleggingen var at de 20 avdelingene i NFF skulle erstattes

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall INDUSTRI ENERGI WINTERSHALL Bransjeavtale i Wintershall Industri Energi inngikk i oktober 2013 avtale med Wintershall som gjelder for de landansatte.

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Karrieresenteret er en del av Studentsamskipnaden I Bergen

Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Karrieresenteret er en del av Studentsamskipnaden I Bergen Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Rådgiverseminar 22.10.2013 Rønnaug Tveit, daglig leder Hvem kommer til Karrieresenteret? Den ferske studenten: Rett fra videregående Forvirret og usikker

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD 1 INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2014 2016 : - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker - Samarbeid mellom faggrupper -

Detaljer

Hva lærer fremtidige sykepleiere om migrasjon & helse?

Hva lærer fremtidige sykepleiere om migrasjon & helse? Hva lærer fremtidige sykepleiere om migrasjon & helse? Ragnhild Magelssen (rmagelss@getmail.no) Et NAKMI prosjekt, 2012 Framlegg på utdanningskonferansen i Tromsø 26.04.13 Hvor ble studien gjennomført?

Detaljer

Klar for virkeligh. Tema. 18 Det var dette vi fryktet 20 Studenter og lektorer har talt 22 Urovekkende. 22 Sykepleien 10 2013

Klar for virkeligh. Tema. 18 Det var dette vi fryktet 20 Studenter og lektorer har talt 22 Urovekkende. 22 Sykepleien 10 2013 Tema UTDANNINGEN fra pra k sis til virk elig h et 18 Det var dette vi fryktet 20 Studenter og lektorer har talt Fra praksis til virkelighet 22 Urovekkende Klar for virkeligh ØVER: Nyutdannet sykepleier

Detaljer

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet sjekker lønna di omtanke solidaritet samhold Forord Fagforbundet skal være synlig og nær medlemmene. Det er vi når vi oppsøker medlemmer og verver nye. Hvorfor ikke gi tilbud om en lønns-

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

IKT i utdanningenen utfordring? Innlegg på NSFs ehelse konferanse, Tønsberg, 14.05.09 Kirsten Vistnes, Høgskolen i Akershus

IKT i utdanningenen utfordring? Innlegg på NSFs ehelse konferanse, Tønsberg, 14.05.09 Kirsten Vistnes, Høgskolen i Akershus IKT i utdanningenen utfordring Innlegg på NSFs ehelse konferanse, Tønsberg, 14.05.09 Kirsten Vistnes, Høgskolen i Akershus Hva er lærestedets oppgaver Utdanne sykepleiere som kan fungere i dagens helsevesen

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

«Hva er hovedutfordringen når helsearbeidere skal implementere kunnskapsbasert praksis til egen arbeidsplass?»

«Hva er hovedutfordringen når helsearbeidere skal implementere kunnskapsbasert praksis til egen arbeidsplass?» «Hva er hovedutfordringen når helsearbeidere skal implementere kunnskapsbasert praksis til egen arbeidsplass?» Katrine Aasekjær 11.06.2013 Senter for kunnskapsbasert praksis, HIB Høgskolen i Bergen Videreutdanningen

Detaljer

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer Faglig dyktighet og ærlighet har gjennom generasjoner vært BackeGruppens viktigste verdier. Ved å etterleve disse verdiene

Detaljer

Fysioterapeuter beveger samfunnet. Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund

Fysioterapeuter beveger samfunnet. Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund Fysioterapeuter beveger samfunnet Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund NFFs kurskalender blir publisert på www.fysio.no/kurs i september hvert år. På attraktive kurs anbefales det å melde seg på

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Fagorganisasjon for sykepleiere og jordmødre Stiftet i 1912 102 år gammelt forbund Norges 4. største forbund Mer enn 100 000 medlemmer NSF har alltid hatt som formål: Høy faglige

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

Handlingsplan 2012. Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal:

Handlingsplan 2012. Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal: Handlingsplan 2012 Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice Fylkesstyret i Telemark har valgt å tolke den angitte malen

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Jus og avtaleverk i arbeidslivet. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Jus og avtaleverk i arbeidslivet. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Jus og avtaleverk i arbeidslivet 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 20.03.02 Revidert

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION OSLOOMRÅDET I NFF 2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION OSLOOMRÅDET I NFF 2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION OSLOOMRÅDET I NFF 2015 Innhold Forord... 2 BESKRIVELSE AV REGIONEN... 2 PRIORITERING AV AKTIVITETER 2015... 5 1 Forord Forslag til regionens handlingsplan 2015 med økonomiske rammer

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg.

Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg. Styremedlemmer Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg. For permisjon med lønn viser vi til hovedavtalene i KS del B 3-5, staten 34, PBL-A 3.6.

Detaljer

Velkommen som medlem. Nå har du, sammen med 11 000 andre YTF-medlemmer, sikret din rett til en arbeidsdag å leve med og ei lønn å leve for.

Velkommen som medlem. Nå har du, sammen med 11 000 andre YTF-medlemmer, sikret din rett til en arbeidsdag å leve med og ei lønn å leve for. Velkommen som medlem Nå har du, sammen med 11 000 andre YTF-medlemmer, sikret din rett til en arbeidsdag å leve med og ei lønn å leve for. Vi er glad for å ha deg som medlem, og i denne brosjyren kan du

Detaljer

NSF på Facebook. Få nyhetsbrev fra NSF. medlem

NSF på Facebook. Få nyhetsbrev fra NSF. medlem medlem Utgiver: Norsk Sykepleierforbund Ansvarlig redaktør: Lisbeth Normann Redaktør: Kristin Henriksen Redaksjonen: Torgeir Knag Fylkesnes, Berit Berg, Kirsten Aunaas, Kari Tangen, Kristin Simonsen Holter

Detaljer

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER Innhold I. INNLEDNING... 2 II. RESULTATER... 3 III. ANALYSE AV VEGARD JOHANSEN...13 IV. VIDEREUTVIKLING AV UNGDOMSBEDRIFTDPROGRAMMET...14 Helge Gjørven og

Detaljer

JOBBKLAR OG FERDIGUTDANNET?

JOBBKLAR OG FERDIGUTDANNET? Fagkonferanse 26. 27. mai 2014 LOFOTEN THON HOTEL SVOLVÆR JOBBKLAR OG FERDIGUTDANNET? Formålet med konferansen er å belyse det viktige spørsmålet om hvor godt forberedt en nyutdannet sykepleier er til

Detaljer

HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016

HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016 HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016 Innhold Forord... 2 BESKRIVELSE AV REGIONEN... 2 PRIORITERING AV AKTIVITETER 2016... 4 1 Forord Forslag til regionens handlingsplan 2016 med økonomiske rammer

Detaljer

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 1 Sak 8 Saker lagt fram av eller gjennom landsstyret 8.1 Organisasjonsutvikling FO 2015 2019 Forslag 8.101 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller

Detaljer

MEDLEMSMØTE. i Fagforbundet Øyene. Totalt 11 medlemmer møtte, derav 5 fra styret. Temaer var forsikring LO Favør og Tariff 2014

MEDLEMSMØTE. i Fagforbundet Øyene. Totalt 11 medlemmer møtte, derav 5 fra styret. Temaer var forsikring LO Favør og Tariff 2014 1 MEDLEMSMØTE i Fagforbundet Øyene Dato: 28.mai 2014 kl.18.00 Sted: Peisestua på Gipø, Nøtterøy Totalt 11 medlemmer møtte, derav 5 fra styret Temaer var forsikring LO Favør og Tariff 2014 Leder Anneliese

Detaljer

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere Norsk Sykepleierforbund 2001 NSF-serien nr.år FORORD Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer ble første gang godkjent av landsstyret i 1983. I ettertid

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 14.03.2006 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 020-2006 SAK: GODKJENNING AV FAGPLAN FOR TOÅRIG JORDMORUTDANNING Tidl.

Detaljer

DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret!

DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret! Handel og Kontor i Norge Svarsending 1030 0090 Oslo DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret! Tid for fellesskap og rettferdighet! Nå er det igjen klart for tariffoppgjør mellom

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2008 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Velkommen til jobbsøkerkurs!

Velkommen til jobbsøkerkurs! Velkommen til jobbsøkerkurs! www.utdanningsforbundet.no www.pedagogstudentene.no 1 GRATULERER! Du er snart ferdig som student og arbeidslivet venter på deg! Det er et stort behov for barnehagelærere, det

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Sak til Landsmøtet Nr: 1 a)

Sak til Landsmøtet Nr: 1 a) Sak 1 Sak til Landsmøtet Nr: 1 a) Dato: 03.05.2011 Saksbehandler: Dokumentnr DM: 196181 Oppnevning av ordstyrere Til landsmøtet foreslår forbundsstyret at det oppnevnes tre ordstyrere til å lede forhandlingene.

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Sak til Landsmøtet INNSATSOMRÅDER FOR 2016-2019. Bakgrunn for saken: Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak: Generalsekretær

Sak til Landsmøtet INNSATSOMRÅDER FOR 2016-2019. Bakgrunn for saken: Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak: Generalsekretær Sak til Landsmøtet Nr: 15 Saksbehandler: Generalsekretær Dato: 01.06.2015 Dokumentnr DM: 705312 2015_00551 INNSATSOMRÅDER FOR 2016-2019 Bakgrunn for saken: NSFs formål, prinsipprogram og innsatsområder

Detaljer

Overenskomst del B. mellom

Overenskomst del B. mellom mellom Norsk Sykepleierforbund 01.05.2014 30.04.2016 i ê 1.mai 2014 30.april 2016 Jf. sentral overenskomst mellom Spekter og NSF, Helse Stavanger HF og Overenskomst del B OMFANG Overenskomstens del B gjelder

Detaljer

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om.

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om. Arbeidsreglement 1. Arbeidsreglementet Arbeidsreglementet regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, der både den enkelte ansattes og Gausdal kommunes rettigheter og plikter vektlegges. Arbeidsreglementet

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

En fagorganisasjon for deg som har lederoppgaver og lederansvar innen Vekst- og attføringsbedrifter

En fagorganisasjon for deg som har lederoppgaver og lederansvar innen Vekst- og attføringsbedrifter En fagorganisasjon for deg som har lederoppgaver og lederansvar innen Vekst- og attføringsbedrifter Mer enn 1000 ledere i Vekst- og attføringsbedrifter har meldt seg inn i Lederne. Her får du vite hvorfor

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 12 HØST, versjon 08.aug.13 11:16:51 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Hva tjener NSFs medlemmer i Østfolds kommuner?

Hva tjener NSFs medlemmer i Østfolds kommuner? Hva tjener NSFs medlemmer i Østfolds kommuner? Minstelønn for sykepleiere avtales i de sentrale lønnsforhandlingene. Ved ansettelser, omorganiseringer, når man får nye arbeidsoppgaver eller har tilegnet

Detaljer