Fatigue når kroppen streiker Aldring med multippel sklerose (MS)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fatigue når kroppen streiker Aldring med multippel sklerose (MS)"

Transkript

1 Fatigue når kroppen streiker Aldring med multippel sklerose (MS) Vigdis Hegna Myrvang seniorforsker ph.d. V. Norske kongress i aldersforskning, Voksenåsen, desember 2011

2

3 Prosjektets hovedproblemstilling Hvordan opplever personer med MS sitt livsløp og sitt aldringsforløp? Innlegget dreier seg om erfaringene av fatigue i hverdagsliv og livsløp Hvordan mestres hverdagen når kroppen til tider går til streik?

4 Et livsløpsperspektiv Studien retter søkelyset mot individuelle, subjektive opplevelser og livserfaringer under aldringen Aldring livslang prosess personlig utvikling i et samfunn i forandring (Elder 1974, 1985, Hagestad & Neugarten 1985, Kohli 1986, Fossland & Thorsen 2010) Studien viser hvordan MS-rammede personer lever sitt liv og hvordan sykdom og helseplager er innvevd i livsløp og hverdagsliv (Myrvang 2010, jf. Jeppsson Grassman 2008)

5 Utvalg og metode 15 personer med MS (55 78 år) ni kvinner seks menn fire yrkesaktive elleve uføre-/alderspensjonister bredt spekter av funksjonsnedsettelser Individuelle dybdeintervjuer transkribert og analysert i et livsløpsperspektiv fenomenologisk tilnærming utforsker de levde erfaringene ved aldring med MS

6 Hva er MS? Kronisk sykdom i sentralnervesystemet det vil si hjernen og ryggmargen Illustrasjon: Friske og skadede nervefibre (Helsenett 2009)

7 Skadene kan influere påulike funksjoner som for eksempel syn gange følesans tankeprosesser kontroll av blære og tarm

8 Sykdomsforløp Illustrasjon ved Anne Langdalen Tidsskrift for Den norske legeforening 2010 (130[5]:491)

9 Forekomst Anslagsvis 8000 personer med MS i Norge prevalens per ca. 300 nye tilfeller per år Gjennomsnittsalder ved diagnosetidspunkt: 30 år Kvinner rammes to ganger såofte som menn Ingen behandling kan forhindre eller kurere MS kunbehandling for å bremse sykdomsutviklingen for ålindre plager

10 Fatigue uvanlig mangel påenergi økt trettbarhet utmattelse kraftløshet åikke ha ork (Fakuda mfl. 1994, Reid mfl. 2000, Wessely 2001, Loge & Hem 2002, Pedersen, Lerdal & Momyr 2003, Myrvang 2010).

11 Fatigue et invalidiserende symptom prosent av alle MS-rammede opplever fatigue (Pedersen, Lerdal & Momyr 2003) Én av fire med MS oppgir fatigue som det mest invalidiserende symptomet (MS-forbundet 2005)

12 MS-fatigue abnorm følelse av ekstrem tretthet er ikke relatert til søvnmengde eller aktivitet kjennes annerledes enn vanlig tretthet opptrer i bølger oppleves som overveldende kommer plutselig og uten forvarsel svekkelse av oppmerksomhetsevne omstokking av tanker og tale synsforstyrrelse

13 MS-fatiguen kan dominere hverdagen Den er bare grusom; den bestemmer hele dagen for deg!

14 Åha en uforutsigbarkropp som styrer livet Enkelte dager såer jeg verdensmester. Og andre dager har jeg lyst til åbegrave meg i torva!

15 MS-ens utvikling innebærer vedvarende redusert funksjonsevne aldringsrelaterte plager tidlig i livet stadig nye utfordringer i dagliglivet rolleendringer arbeidsliv fritid sosiale relasjoner

16 Forsøk pååovervinne fatigue Åståpå og helsereduksjon mange blir overytere for åkompensere for redusert funksjonsevne en rekke forsøk på å tilpasses arbeidslivet

17 Arbeidets betydning: Viktig åvære noen For jeg har jo nesten slitt meg i hjel de siste femten årene for åholde meg i jobb, ikke sant. Jeg har jo slitt meg ut nesten. Og det er over ti år siden jeg har greid ågjøre arbeidet mitt innenfor arbeidstid.

18 Kroppen styrer tiden Jeg fungerer nok veldig bra, stort sett. Man du måikke mase påmeg, jeg mågjøre ting i mitt tempo! ( ). Jeg somler ikke. Men når jeg skal skyndemeg, sågår ting galt.

19 Åakseptere nye funksjonsnedsettelser og livsløpsforandringer en mental snuoperasjon vurdere strategier for mestring (Cohen & Lazarus 1979, innhente informasjon kunnskap til reorientering endre forestillingene om seg selv og sin livsførsel tekniske hjelpemidler Lazarus & Folkman 1984) - lære åtolke de signaler kroppen gir og forholde seg til den påen ny måte søke sosial støtte fra andre

20 Rullestolen neste skritt? Hva trodde jeg om folk som satt i rullestol før? Trodde jo det var noe galt oppi her, og stakkars, jeg sådem aldri. Jeg såaldri en rullestol, og hvis jeg sådem, såhar det gått i løpet av et sekund eller to. Jeg trodde det var noe rart.

21 Åbruke rullestol et valg som utsettes et helt nytt liv Da jeg var i Hakadal (påms-senteret) såspurte de du vil ikke prøve en rullestol da?. Ånei, ikke tale om! Men da jeg fikk den første rullestolen, så skjønte jeg jo at dette kunne bli moro. Jeg såjo det. ( ) Jeg kunne ikke gåsålangt, for da ville jo jeg bare falle. Når jeg da satte meg ned i den stolen siden dét har jeg fått fantastisk med krefter! Det har jeg. Det er jo det er jo bare bena!

22 Når skal rullestolen tas i bruk? Noen dilemmaer: a) spare kroppen og redusere bruk av krefter eller b) miste nødvendig trening for åopprettholde muskelstyrke og mobilitet? a) bevare selvbildet som frisk og oppegående eller b) oppleve å bli sett på som funksjonshemmet?

23 Håndtering av fatigue få kunnskap om den medisinske tilstanden innse at kroppen har sine begrensninger økonomisere med kreftene lære åhvile gjøre rom for fleksibiliteti all planlegging av aktiviteter være observant overfor valg av handlingsalternativer sjonglere mellom ulike mestringsstrategier i ulike situasjoner

24 I reorganiseringen av dagliglivet inngår refleksjon integrering av den kroniske tilstanden i hverdagslivet åta styring over kroppen energiøkonomisering / hvile vedlikehold av kroppen administrasjon av uførheten åta imot hjelp / tjenestetilbud åfinne noe meningsfylt åbruke fri tid til

25 Åha brukerstyrt assistanse Nåer det ULOBA som er arbeidsgiver og jeg er arbeidsleder ( ). Jeg bestemmer når de kommer og hvor lenge de skal være og hva de skal gjøre, ikke minst. Da er det ikke kommunen som sier at nei, du skal ikketørke støv, dét og dét skal du ikke.

26 Fatiguen har flere ansikter. Noen ganger er jeg ikke klar over at den er der, som i dag tidlig. Jeg følte ikke presset påhodet eller den uklare, dumpe fornemmelse av smerte inne i ansiktet, et sted bak nesa, som jeg har andre ganger når jeg er fatigue. Hadde heller ikke det jeg kaller for jernhode, en smertefornemmelse som omfatter hele hodet innvendig, og som noen ganger gir følelsen av åha et jernbånd rundt hodet. Når jeg har det slik, kan jeg ikke unngååvære klar over hvordan det står til. Nåhar jeg levd med dette i mange år. Vil jeg noen gang venne meg til det? Selv om jeg kjører heis flere ganger om dagen, der trøttheten kjører meg ned i kjelleren og fryden over plutselig åha energi kjører meg opp i (av og til) lykkelige høyder, lærer jeg ikke. Erdet noe ålære? Kanskje tålmodighet. Eller overbærenhet med seg selv. Lære seg åtåle trøttheten. Kanskje det hjelper åhilse påden av og til: Åja, e det du igjen? (Helset 2010)

27 Gjennom ryggmarg og bein Er det myelinet som vibrerer? Det hvite stoffet som omslutter nervetrådene heter myelin. Nåligger jeg og kjenner påen nesten umerkelig vibrasjon gjennom ryggmarg og bein. Gjennom vev, muskler og muskelfester går det sjelvinger. Svakt, men intenst. Er det noe det er redd for, myelinet? For at det skal krakelere? Da får det ikke gjort jobben sin, som er åbeskytte nervetrådene. Er det T-cellene som herjer igjen, blåser til kamp mot en fiende som ikke er der? Og mobiliserer troppene, som blindt går til angrep mot kroppen selv. Immunforsvaret går løs påkroppens fineste nettverk. Er det rart at det rister i grunnvollene? Jeg ligger stille og venter påat slaget skal ta slutt. At det blir demobilisering og fred. Helst det.

28 Erfaringer fra prosjektet viser at det er viktig åvære lydhør overfor personer som har en kronisk sykdom Deer eksperter påsin egen tilstand gjennom aldringsprosessene Etter nesten femti år er jeg ganske spesialist påmin egen sykdom og vet mer enn de fleste legene gjør!

29 Hva ønsker personene selv? helhetlig omsorg og behandling helse og sykdom i et livsløpsperspektiv (dvs. ikke bli sett bare som et kasus / en pasient / en diagnose eller et delmenneske for ulike spesialiteter) systemforbedring god informasjon kyndig hjelp og veiledning at personell som mangler kunnskap søker hjelp der hvor kunnskapen fins egen kontaktperson kontinuitet i tiltakskjeden ved behov en egen koordinator (Myrvang 2010, jf. Thorsen, Grut & Myrvang 2011)

30 Hvordan yte hjelp til et godt liv? Personorientert bistand, støtte, veiledning og omsorg bidra til åforståfysiske/helsemessige forandringer veilede om relevante tilbud og muligheter samtale om livet slik det nåfortoner seg

31 LITTERATUR Baltes, M.M. & Carstensen, L.L. (1996): The Process of Successful Ageing. Ageing and Society, 16: Baltes, P.B. & Baltes, M.M. (1990): Psychological perspectives on successful aging: The model of selective optimization with compensation. I Baltes, P.B. & Baltes, M.M. (red.): Successful aging. Perspectives from the behavioral sciences. S Cambridge: Cambridge University Press Cohen, F. & Lazarus, R.S. (1979): Coping with the Stresses of Illness. I Stone, G.C. mfl. (red): Health Psychology A Handbook. Theories, Applications, and Challenges of a Psychological Approach to the Health Care. S San Francisco: Jossey Bass, Inc. Elder, G.H. jr. (1974): Children of the Great Depression. Chicago: University of Chicago Press Elder, G.H. jr. (1985): Perspectives on the Life Course. I Elder, G.H. jr. (red.): Life Course Dynamics. Trajectories and Transitions, S Ithaca: Cornell University Press Fakuda, K.; Straus, S.E. Hickie I.; Franzsp, Sharpe, M.C.; Dobbins, H.G.; Komaroff, A. mfl. (1994): The chronic fatigue syndrome: a comprehensive approach to its definition and study. Annals of Internal Medicine, 121(12):953 9 Fossland & Thorsen (2010) Jeppsson Grassman, E. (2008): Att åldras med funktionshinder. Lund: Studentlitteratur Hagestad & Neugarten (1985): Age and the Life Course. I Binstock, R.H. & Shanas, E. (red.) Handbook of Aging and the Social Sciences. New York: Van Nostrand Reinhold Company Heckhausen, H. & Schulz, R. (1995): A life-span theory of control. Psychological Review, 102(2): Helset, A. (2010): Underveis med MS. Tønsberg: Forlaget Aldring og helse Kohli (1986): Die Institutionalisierung des Lebenslaufs. Historische Befunde und Theoretische Argumente. Kölner Weitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 37(1)1-29 Lazarus, R.S. & Folkman, S. (1984): Stress, appraisal and coping. New York: Springer Publishing Company Lerdal, A. (2005): Energy, Fatigue and Perceived Illness in Individuals with Multiple Sclerosis: a Multi-method Approach. Doktoravhandling, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo Loge, J.H. & Hem, H. (2002): Kronisk tretthet. Tidsskrift for Den norske lægeforening, 122(14):1352 Myrvang, V.H. (2010): Samliv med sykdom. En studie av personer med multippel sklerose. Tønsberg: Forlaget Aldring og helse Reid, S.; Chalder, T.; Cleare, A.; Hotopf, M. & Wessely, S. (2000): Chronic fatigue syndrome. BMJ, 320:292 6 Thorsen, K., Grut, L. & Myrvang, V.H. (2011): Sjelden og vanlig. Livsberetninger, livsløp og aldring med sjeldne diagnoser. Tønsberg: Forlaget Aldring og helse Wessely, S. (2001): Chronic fatigue: symptom and syndrome. Annals of Internal Medicine, 134:838 43

Utmattelse i primærhelsetjenesten

Utmattelse i primærhelsetjenesten 1 Utmattelse Utmattelse i primærhelsetjenesten Om lag hver fjerde sier de føler seg trette hele tiden (engelske studier) Er det andre mest vanlige symptomet vi oppsøker lege for Ti prosent presenterer

Detaljer

En informasjonsbrosjyre til deg som er pårørende til en person med sykdommen Multippel Sklerose

En informasjonsbrosjyre til deg som er pårørende til en person med sykdommen Multippel Sklerose sammen er vi sterkere En informasjonsbrosjyre til deg som er pårørende til en person med sykdommen Multippel Sklerose Forord innholdsfortegnelse Denne brosjyren henvender seg til deg som er pårørende til

Detaljer

GI FORSKNING TIL MØDRENE! (TEKST OG FOTO: REBEKKA NØKLING)

GI FORSKNING TIL MØDRENE! (TEKST OG FOTO: REBEKKA NØKLING) GI FORSKNING TIL MØDRENE! (TEKST OG FOTO: REBEKKA NØKLING) De er kvinner som har opplevd det som mange vil betegne som den største lykken i livet: å føde et barn. Men de tre mødrene representerer også

Detaljer

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue)

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) I FNs Barnekonvensjon, heter det under artikkel 23 bl.a. at barn med funksjonshemming har rett til et fullverdig og anstendig liv. Hva som menes med dette er nærmere redegjort

Detaljer

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER FORSKNINGSRAPPORT NR. 8/2013 UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER ERFARINGSBASERT KUNNSKAP OM ARBEID OG PSYKISK HELSE Reidun H. Jonassen og Marit Borg FAKULTET FOR HELSEVITENSKAP SENTER FOR PSYKISK HELSE

Detaljer

EN HELT VANLIG DAG PÅ JOBBEN

EN HELT VANLIG DAG PÅ JOBBEN DN Magasinet Da Runa Øvland ikk diagnosen paranoid schizofreni som 18-åring, avskrev helsevesenet hennes arbeidsevner. Men Øvland ville ha både utdannelse og jobb. foto: brian cliff olguin lørdag 28. juli

Detaljer

Utfordringer i forhold til deltakelse i arbeidslivet hos personer med ryggmargsbrokk

Utfordringer i forhold til deltakelse i arbeidslivet hos personer med ryggmargsbrokk Utfordringer i forhold til deltakelse i arbeidslivet hos personer med ryggmargsbrokk Sammendrag Personer med ryggmargsbrokk har behov for livslang behandling og oppfølging fra mange faggrupper, også fra

Detaljer

HINDERLØyPE. Foreldre, barn og funksjonshemming. Lars Grue. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

HINDERLØyPE. Foreldre, barn og funksjonshemming. Lars Grue. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring HINDERLØyPE Foreldre, barn og funksjonshemming Lars Grue NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring HINDERLØYPE Foreldre, barn og funksjonshemming LARS GRUE Norsk institutt for

Detaljer

Tunghørte i overgangsfasen utdanning - arbeid

Tunghørte i overgangsfasen utdanning - arbeid Tunghørte i overgangsfasen utdanning - arbeid Hvilke mestringsstrategier/mestringsressurser tar tunghørte i bruk når de begynner i jobb? Prosjektleder: Anne Marie Kjeka Anne Marie Kjeka 2015 Materialet

Detaljer

Sykdom som eksistensiell utfordring hva kjennetegner vår tids sykdomsfortellinger?

Sykdom som eksistensiell utfordring hva kjennetegner vår tids sykdomsfortellinger? Sykdom som eksistensiell utfordring hva kjennetegner vår tids sykdomsfortellinger? Jan Frich, overlege og professor Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og Institutt for helse

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

NÆRE OMSORGSPERSONER

NÆRE OMSORGSPERSONER INNHOLD Å være en nær omsorgsperson... 3 Kort om Parkinsons sykdom... 4 Godta følelser... 6 Bekymringstanker... 6 Ta vare på deg selv... 8 Opplevelse av krise og sorg... 10 Ta imot hjelp når du trenger

Detaljer

Nytt svangerskap etter tap av barn. Kristin Lynau, Line Christoffersen, Bente Guildal og Trine Giving Kalstad

Nytt svangerskap etter tap av barn. Kristin Lynau, Line Christoffersen, Bente Guildal og Trine Giving Kalstad Nytt svangerskap etter tap av barn Kristin Lynau, Line Christoffersen, Bente Guildal og Trine Giving Kalstad www.lub.no www.etbarnforlite.no 3. opplag, 8000. Revidert i 2014. Første gang utgitt av Foreningen

Detaljer

Vil ikke klage vil ikke plage

Vil ikke klage vil ikke plage Enslige eldre Vil ikke klage vil ikke plage Hvordan er det for enslige eldre i distriktene å ha uhelbredelig kreft? De fem som er intervjuet i denne studien har alle kjent på hvordan det er å leve i spenning,

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Den doble sorgen Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Dette heftet er skrevet til besteforeldre som har mistet et lite barnebarn. Til tross for at besteforeldre er sterkt berørt, finnes det få tilbud

Detaljer

De sørgendes land. Dagens Medisin melder den 29. april 2010. Sørgende er ikke syke, de er i eksil.

De sørgendes land. Dagens Medisin melder den 29. april 2010. Sørgende er ikke syke, de er i eksil. FAG: SORG De sørgendes land Sørgende er ikke syke, de er i eksil. Foto: Privat Av Henning Herrestad Herrestad er Dr. philos, gestaltterapeut og filosofisk praktiker. Han arbeider som koordinator for sorgtjenesten

Detaljer

En håndbok for kognitive vansker

En håndbok for kognitive vansker En håndbok for kognitive vansker Huntingtons sykdom i midt og senfasen Skynd deg sakte! En håndbok for kognitive vansker Huntingtons sykdom i midt og senfasen Jimmy Pollard 3 Tittelen Noen omsorgsytere

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Et annerledes og ensomt foreldreskap

Et annerledes og ensomt foreldreskap nøkkelbegreper Barn, funksjonsnedsettelser, familier, stigma, annerledeshet, åpenhet Bente Berg Cand.sociol, rådgiver, Lærings- og mestringssenter for barn, unge og deres familier (LMS-barn) uxbebb2@ous-hf.no

Detaljer

Sunnaas Sykehus HF. Å TA KONTROLL OVER DAGLIGLIVETS AKTIVITETER: En veiviser til varig deltakelse på arbeidsmarkedet Annica Johansson

Sunnaas Sykehus HF. Å TA KONTROLL OVER DAGLIGLIVETS AKTIVITETER: En veiviser til varig deltakelse på arbeidsmarkedet Annica Johansson Sunnaas Sykehus HF Å TA KONTROLL OVER DAGLIGLIVETS AKTIVITETER: En veiviser til varig deltakelse på arbeidsmarkedet Annica Johansson 2014 Å TA KONTROLL OVER DAGLIGLIVETS AKTIVITETER: En veiviser til varig

Detaljer

Likemannsarbeid for attføring og arbeid

Likemannsarbeid for attføring og arbeid IS-1737 Veileder Likemannsarbeid for attføring og arbeid Heftets tittel: Likemannsarbeid for attføring og arbeid Utgitt: 09/2009. Opplag: 3000 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Smerte og livsmot En analyse av 74 fortellinger om livet med revmatisme JON IVAR ELSTAD LARS GRUE JOHN ERIKSEN

Smerte og livsmot En analyse av 74 fortellinger om livet med revmatisme JON IVAR ELSTAD LARS GRUE JOHN ERIKSEN Smerte og livsmot En analyse av 74 fortellinger om livet med revmatisme JON IVAR ELSTAD LARS GRUE JOHN ERIKSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 4/2005 Norsk institutt

Detaljer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Forord

Detaljer

Mann 42, Trond - ukodet

Mann 42, Trond - ukodet Mann 42, Trond - ukodet Målatferd: Begynne med systematisk fysisk aktivitet. 1. Fysioterapeuten: Bra jobba! Trond: Takk... 2. Fysioterapeuten: Du fikk gått ganske langt på de 12 minuttene her. Trond: Ja,

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING... 7

INNHOLD INNLEDNING... 7 INNHOLD INNLEDNING... 7 KAPITTEL EN at forelskelse ikke er godt nok grunnlag for et godt ekteskap... 11 KAPITTEL TO at kjærligheten har to stadier... 17 KAPITTEL TRE at ordtakene som mor, så datter og

Detaljer

Helse og sykdom. Helse i Norge

Helse og sykdom. Helse i Norge Helse i Norge Helse og sykdom II Helse og sykdom Et stadig tilbakevendende spørsmål er hva som omfattes av begrepet helse. I vestlige land har god helse tradisjonelt vært definert som fravær av sykdom.

Detaljer