Bekhterever n Nr. 4 / årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bekhterever n Nr. 4 / 2014 30. årgang"

Transkript

1 Bekhterever n Nr. 4 / årgang Når fotballen er livet Tema: Kronisk syk i arbeidslivet Statsbudsjettet skremmer uføre Aktivitetstur til Kroatia

2 NHO åpner bakdøren og skaper ringer i vannet I 2012 startet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med rekrutteringsstrategien Ringer i Vannet. Hvert år får nå rundt 1100 personer fast jobb i det private næringslivet ved å gå bakdøren inn i arbeidslivet. Tekst og foto: Trine Dahl-Johansen Vi vet at jo lenger man er sykemeldt, jo vanskeligere er det å komme seg ut i jobb. For hvert halvår som går synker muligheten, sier prosjektleder Rune Kvarme. Han tror han vet noen av årsakene til at det er vanskelig for funksjonshemmede og kronisk syke å få arbeid. For å sette det litt på spissen: Funksjonshemmede blir satt i utdanning som en løsning, men de har kanskje ingen erfaring fra arbeidslivet. De kommer ut med en mastergrad, men har ikke jobbet innenfor fagfeltet i det hele tatt. Om man skreller bort funksjonshemmingen, er det arbeidserfaring som mangler. En del forventer å få seg jobb fordi de har høy utdannelse, men når de ikke får det skyldes det på funksjonshemmingen. Åpner bakdøren Han forklarer at det i tillegg er arbeidsgivers ansvar å skape en trygg og god bunnlinje i bedriften. Å ansette noen er det dyreste og farligste man gjør. Da vil man ofte velge en frisk person, for risikoen er lavere for at vedkommende får mye fravær. Det rammer de med en funksjonsnedsettelse. For dem vil det være svært vanskelig å få jobb via en ordinær søkeprosess, for de blir sortert vekk ganske fort. Det blir man også om man har hull i CVen. Ringer i Vannet åpner imidlertid bakdøren for disse menneskene og lar dem vise arbeidsgiver at de er relevant arbeidskraft, sier han. Hva har bedriftene behov for? NHOs Ringer i Vannet tilnærmer seg utfordringen ved å kartlegge bedriftenes behov og hva slags kompetanse som kreves akkurat der. De kartlegger også hva slags begrensninger bedriften tåler. Prosjektleder i Ringer i Vannet, Rune Kvarme, og informasjonssjef i NHO Service, Baard Fiksdal, vet det finnes arbeidsplasser der ute til de som har litt bagasje. Noen sier i begynnelsen at de ikke kan ta inn «sånne». Så snakker vi om hva «sånne» er. Kan de for eksempel ta imot en som har psykiske lidelser? Ofte sier de nei, men så begynner vi å definere hva en psykisk lidelse er, og blir enige om at de kommer i mange varianter. På den måten får vi også tilført kunnskap til bedriftene om de ulike lidelsene. Det er viktig å snakke om risikoen på forhånd. Innfrir forventninger Når bedriften sender en beskjed til attføringssenteret om at de har en ledig stilling, har de selv fått bestemme hva slags begrensninger de kan godta. De får det de forventer og er beredt til å legge godt til rette for at kandidaten skal lykkes. Bare bedriftene vet hva de får er det ikke så vanskelig å få til en løsning. Og kandidatene får vist seg fram i en uforpliktende praksisplass. Hva med de bedriftene som utnytter ordningen til å få gratis arbeidskraft? Det hender det avtales en ren arbeidsutprøving, men i prinsippet skal det ligge en potensiell fast stilling bak en praksisplass. I bunnen ligger en signert avtale om en hensiktsmessig praksisplass med reelle oppgaver. Alt skal være avtalt på forhånd også hvor lenge praksisen skal vare. Hvor lenge kan en slik praksisplass vare? Ringer i Vannet Ringer i Vannet er en ny og annerledes rekrutteringsstrategi i regi av NHO. Målet er å få personer, som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet, tilbake til lønnet arbeid. Rekrutteringen skjer på grunnlag av bedriftens behov for kompetanse og arbeidskraft. Kandidatene blir formidlet fra NAV. Programmet finnes i alle landets fylker og omfatter alle NHOs medlemsbedrifter og organisasjonens 110 attføringsbedrifter. Arbeidsgiver har ikke arbeidsgiveransvar under prøveperioden og kan avslutte den med umiddelbar virkning. Personer i praksisplass følges opp hver måned. Rekrutteringen har engasjert hele NHO-fellesskapet og har klart å mobilisere inkluderingsviljen i medlemsbedriftene. Kilde: NHO Kronisk syk i arbeidslivet Bekhterever n - 4/14 Fortsetter neste side

3 Kronisk syk i arbeidslivet Det er individuelt og kan være fra 14 dager til tre år, men den skal være så kort som forsvarlig. Så fort kandidaten har vist at vedkommende er produktiv og bedriften har en ledig stilling, skal personen inn i denne. Det hele blir en etisk vurdering. I de fleste tilfellene vil man være på arbeidsavklaringspenger i praksisperioden og bedriften vil ikke ha lønnsutgifter. Samfunnsansvar Om praksisplassen ikke fungerer for en av partene, blir det straks tatt tak i. De har månedlige evalueringsmøter, hvor begge har lov å si at det ikke fungerer. Det handler om god kommunikasjon og forventningsavklaring både på forhånd og underveis i løpet. Det er en mektig kraft å få folk i arbeid! Alle de medlemsbedriftene er åpne for å være med. Strategien har blitt møtt med begeistring og stolthet hos de som klarer å hjelpe mennesker til å lykkes, forteller informasjonssjef Baard Fiksdal i NHO Service. Samfunnsansvarsbiten det å kunne bidra er mye sterkere enn jeg trodde. De blir stolte og det gjør samfunnet til en bedre plass å være. Det er snakk om menneskeverd, legger Kvarme til. Jobber på en ny måte Det skaper en positiv drivkraft, som blir til ringer i vannet. Kvarme er tydelig på at det finnes jobber der ute. Det finnes mange. Det er mangel på arbeidskraft i våre medlemsbedrifter og vi selger inn det de trenger, sier han. Per i dag har de underskrevet cirka 1000 bedriftsavtaler i både store og små bedrifter i alle landets fylker. I tillegg har de 110 attføringsbedrifter tilknyttet seg. Dette forplikter attføringsbedriftene til å jobbe på en ny måte. Det skal være trygt og forutsigbart og de må lete etter kandidater som passer til bedriften, ikke bare finne en plass kandidaten kan plasseres, forklarer Kvarme. I våre attføringsbedrifter kartlegges både kompetansen og begrensningene til kandidatene. Forskjellen på en veileder i en attføringsbedrift og i NAV er at saksbehandleren i NAV sjelden har vært ute i arbeidslivet og vet hva de forskjellige yrkene innebærer, sier informasjonssjef Fiksdal. Det er ikke alltid den enkelte attføringsbedriften har en kandidat i sine registre som matcher med en bedrifts ansettelsesbehov. Da benytter de nettverket sitt og søker etter aktuelle kandidater hos noen av de andre. De drømmer om å gjøre hele Norge til ett stort arbeidsmarked og jobber med et datasystem som kan sikre dem bedre oversikt over hele landet. Du kan ta kontakt De som ønsker å delta i Ringer i Vannet kan ta kontakt med sin saksbehandler i NAV, eller gå direkte på en av de attføringsbedriftene til NHO, som ligger geografisk i nærhet til der de bor. Der er det egne folk som har ansvaret for rekrutteringsstrategien. Du får oversikt over disse ved å laste ned en app som gir oversikt over attføringsbedriftene ved å søke på Ringer i Vannet i Itunes, eller hjemmesiden attforingsbedriftene.no. Vær åpen! Begge er klare på at man bør være åpen om bagasjen man har og hvorfor man har hull i CVen. Se for deg at du har hatt et lengre sykdomsforløp. Hva skriver du på Cven? Om du skriver at du har vært arbeidsledig, hatt omsorg, Mulige tiltak NAV formidler kandidater av alle kategorier til attføringsbedrifter. De går inn i ulike tiltak: Kartlegging For kandidater som NAV er usikre på om klarer å komme ut i jobb. APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet) Tiltakets hovedoppgave er å avklare den enkelte deltakers kvalifikasjoner og arbeidsevne og kan vare i tre måneder. Dette er for de som har en del i bagasjen, det være seg forskjellige diagnoser, hemninger eller sosiale utfordringer. AB (Arbeid med bistand i tre år) Tiltak for kandidater som har et hull i CV, eller andre forhold. Her kan det også være kandidater med diagnoser og sosiale utfordringer. Kilde: Allservice AS eller andre bortforklaringer, har du løyet. Dette vil da sitte som en nisse på skulderen din hele tiden, og du vil være redd for å bli «avslørt». Før eller senere kommer det meste for en dag. Det kan faktisk være oppsigelsesgrunn å ha gitt feil informasjon. Dersom du er kronisk syk handler det om å være åpen om utfordringene. Spesielt om en blir rekruttert inn via «bakdøren» gjennom praksis i regi av Ringer i Vannet eller NAV. Da forventer faktisk arbeidsgiver at du har «noe» i bagasjen. Har du selvaksept får du selvtillit og kan snu det til en livserfaring du er stolt av, avslutter de. Baard Fiksdal og Rune Kvarme gleder seg over at det hvert år er 1100 personer som får fast jobb ved å komme inn bakdøren i arbeidslivet. 8 Bekhterever n - 4/14

4 Omskolering ble til ringer i vannet Først da Randi Beate Lønseth (36) ble overført til karriere- og attføringsssenteret Allservice AS i Stavanger, ble hun sett og forstått. I dag har hun jobb i halv stilling og har arbeidsoppgaver hun og kroppen mestrer. Tekst: Trine Dahl-Johansen Foto: Privat Kronisk syk i arbeidslivet For første gang ble jeg virkelig tatt vare på! Jeg ble hørt og sett. Det var helt fantastisk, smiler Randi. Etter lang tid med NAV, hvor hun følte at hun hele tiden stanget hodet i veggen, kunne hun puste lettet ut. Tilfeldighet Hun utviklet psoriasisartritt mens hun var ansatt som butikkmedarbeider hos Spar Kjøp, hvor hun jobbet i elleve år. Sykdommen ble oppdaget ved en tilfeldighet, da hun brakk håndleddet på jobb og aldri ble bra igjen. Det har nok ligget latent i kroppen min, det er alvorlig leddgikt og Bekhterevs sykdom på begge sider av familien. Jeg gikk ikke til legen før det hadde gått seks måneder, for jeg trodde jeg bare hadde slått meg, men hevelsen gikk ikke ned, forteller hun. Hun ble sendt til røntgen av fastlegen, og da hun litt senere byttet fastlege ble hun sendt til røntgen på nytt. Det kom to forskjellige svar, så jeg ble sendt til MR, og da så man at det hadde vært revmatisk endring på kort tid. Jeg ble sendt til revmatologisk utredning i Haugesund og fikk biologisk medisin, men de sendte meg også til hudspesialist, siden jeg har hatt lett psoriasis i mange år. Omskolering I begynnelsen ble det forsøkt tilrette legging i jobben hun hadde, men butikkmedarbeider er mer enn å ekspedere kunder ved kassa. Hun jobbet vekselsvis hundre prosent og på halv sykemelding, men ble bare verre. Sammen med arbeidsgiver fant hun ut at dette ikke var egnet yrke for henne og de kontaktet En av de nye oppgavene til Randi Beate Lønseth er forefallende kontorarbeid. Foto: Privat NAV for å finne ut hva slags hjelp hun kunne få, og om de kunne hjelpe med omskolering. Hva fant du ut at du kunne jobbe med? Det er nettopp det! Det var ikke så lett. Jeg har psoriasisartritt med bekhterevbilde og hadde problemer med ryggen. Mens jeg var sykemeldt fant jeg ut at jeg klarte å sitte foran PCen, så jeg begynte å tenke på hva man kan gjøre om man jobber på kontor. Regnskapskurs Tilfeldigvis kjente hun en som skulle begynne på et regnskapskurs, og det hørtes spennende ut, så hun tenkte at hun fikk prøve. Det tok imidlertid et år før hun fikk teste det ut. Jeg måtte jo se om det var noe for meg og det viste seg å være veldig kjekt! Jeg fikk til slutt lov å gå på regnskapsmedarbeiderkurset via NAV, men det var en kamp å få det til. Egentlig mente NAV at jeg burde fortsette som butikkmedarbeider, men i en mindre butikk i et handlesenter, fordi det ikke var så mye å gjøre. De forsto jo ikke at man i en liten butikk har enda mer å gjøre, fordi man står alene og da må gjøre alle oppgavene! Stanget hodet i NAV-veggen NAV ville heller ikke at hun skulle ta mer enn det grunnleggende kurset, for de mente at det ville være enkelt for henne å finne seg jobb uten mer kursing. De stillingene som var utlyst ønsket seg bachelorgrad, eller minimum 3-5 års erfaring. Da holder det ikke med et grunnleggende regnskapskurs. Jeg stanget hodet mye i veggen med NAV. Jeg følte jeg ikke ble hørt, jeg ble ikke trodd, selv om jeg hadde papirer som bekreftet sykdommen. De trodde ikke på spesialistene og mente jeg kunne klare både det ene og det andre, men de hadde veldig liten kunnskap om kronisk sykdom. Det var veldig frustrerende! Du vil ut i arbeid, du prøver, kommer med forslag om hva du trenger for å klare det, men møter motgang hele veien. De mente jeg ikke ville prøve engang, men jeg hadde jo forsøkt i halvannet år i butikken, men ble jo bare dårligere og dårligere. Mitt mål var å finne en jobb jeg kunne bli værende i. Viktig kartlegging Etter to år ble hun overført til attføringsbedriftsdelen til Allservice og da begynte det å skje ting. På den første måneden hjalp de meg med å kartlegge hva jeg klarte å gjøre. I begynnelsen så vi vekk fra sykdommen og fokuserte på hva jeg hadde lyst til å jobbe med og hvilke yrker som finnes. Så hadde Bekhterever n - 4/14 Fortsetter neste side

5 Kronisk syk i arbeidslivet Hun har også ansvaret for å stelle i stand lunsj til kollegaene. Foto: Privat vi en elimineringsprosess. Det var en veldig interessant tid og en viktig læringsprosess. Jeg følte endelig at jeg var hos noen som backet meg opp og hørte hva jeg sa. Praksisplass Hun fikk hjelp til å fikse Cven og hjelp til å skrive gode søknader til potensielle arbeidsgivere. Etter en måned ble hun sendt videre i systemet og tok Datakortets syv moduler på fire måneder. Så kom hun med i prosjektet de kaller Ringer i vannet og ut i praksis på Comfort hotell, som regnskapsmedarbeider. Hotellet hadde inngått en Ringer i Vannet-kontrakt med Allservice. Der jobbet hun i åtte måneder i 60 prosent stilling, og fikk meget gode tilbakemeldinger. Så ble hun kalt inn til intervju hos Manpower, også en Ringer i Vannet-avtale, og fikk tilbud om jobb som kontormedarbeider i American Express Business Travel. Der har jeg vært nå i noen måneder i 50 prosent stilling. Den andre halvdelen får jeg foreløpig arbeidsavklaringspenger for. Jobben er veldig variert og jeg sitter ikke så mye i ro. Jeg jobber fra hver dag og lager lunsj til de andre, samt at jeg gjør forefallende kontorarbeid. Som andre kronikere er jeg jo trøtt og sliten til tider, men andre dager går det veldig bra. Jeg tar en dag av gangen og prøver å ikke planlegge så mye rett etter arbeidstid. Hverdagsendringer Etter at hun ble syk har hun endret en del ting i hverdagen også. Jeg er mer aktiv nå og går mye for å holde meg i bevegelse. Jeg gjør også en del hverdagslige ting annerledes og har en snill mann som har overtatt en del oppgaver hjemme, som rengjøring og sånn. Jeg er veldig heldig der! Hun bruker tid på den store hobbyen scrapping og lager kort, samt strikker og hekler litt når hendene hennes tillater det. Jeg prøvde meg på et treningssenter en stund mens jeg var sykemeldt og trente tre dager i uka med en venninne. Jeg måtte komme meg ut og holde meg i form, men det var ikke riktig trening for meg. Jeg investerte til og med i en personlig trener, men han holdt på å ta knekken på meg. Det er slitsomt å presse seg selv og jeg merket at han hadde svært liten kunnskap om muskel- og skjelettsykdom. Han ga meg samme treningsopplegg som venninnen min, som er frisk. Det var mange øvelser jeg rett og slett ikke kunne gjøre og jeg brukte flere dager på å hente meg inn igjen. Nå går jeg cirka 20 minutters tur i nabolaget hver dag. Jeg holder meg i aktivitet og får frisk luft. Jeg prøver å gå uansett hva slags form jeg er i. Fem minutter er bedre enn ingenting. Er jeg dårlig velger jeg å gå på flatmark og går bare rundt ett hus istedenfor ti. Jeg har også fått øvelser av fysioterapeuten som jeg gjør hver dag. Åpen og ærlig Har du søkt på jobber og ikke fått dem fordi du er kronisk syk? Jeg har vært på et par intervjuer og på det ene spurte de om jeg hadde mye sykefravær. Jeg var ærlig, men fortalte også at jeg var mye bedre nå etter at jeg fikk diagnosen og gode medisiner, samt at jeg ikke hadde vært vekk en dag i praksisperioden. Da ble de skeptiske og sa at de syntes det var litt vanskelig. De ville ansette meg, for jeg hadde gode papirer og virket veldig oppegående, men de trengte noen de kunne stole på at var der. Men det kan man jo ikke uansett, for folk kan jo få influensa for eksempel. Dette var som resepsjonist i et meglerfirma, hvor de reiste mye og måtte ha noen til stede for å ta i mot budrunder. De innrømmet at jeg hadde fått jobben om jeg ikke hadde sagt at jeg var kronisk syk, men siden situasjonen var sånn måtte de takke nei. Likevel angrer hun ikke på åpenheten om sykdommen. Jeg har valgt å være åpen hele veien og tenker det er noe som vil komme fram før eller siden uansett. Da er det bedre å ha vært ærlig om det på forhånd, så man ikke havner i en uoverensstemmelse med sjefen fordi man har skjult det med vilje. Sykdommen er en del av meg og ikke noe jeg kan gjemme vekk. Den er noe jeg skal leve med resten av livet, så det blir som å skjule en del av personligheten min, og det er noe jeg ikke får meg til å gjøre. Men vi er alle forskjellige og må gjøre det vi synes er best for vår situasjon. Bedre med tilbakemelding Var det ikke tøft å få vite at du ikke fikk jobben fordi du lever med en sykdom? Jo, men det er bedre at de sier hvorfor man ikke får jobben enn å dekke det til, eller å la være å gi tilbakemelding i det hele tatt. Jeg har en venninne med revmatisme, hvor det synes mye mer utenpå at hun er syk. Hun har ikke vært så heldig som meg og har vært gjennom en rekke intervjuer og det er de færreste som tar kontakt igjen og sier at hun ikke fikk jobben. Hun har holdt på i flere år og man mister jo litt motet når man er overlatt til seg selv, for til og med NAV har gitt deg opp. Skulle vært tøffere Hva ville du gjort annerledes om du hadde hatt den erfaring du har nå? Jeg ville vært enda tøffere med NAV og ikke tatt nei for et nei. Jeg ville ha prøvd å jobbe hardere for å få omskoleringen raskere. Problemet er at man blir redd for å si noe, for man føler man er der på deres nåde. De bruker nesten trusler mot deg, om du ikke gjør som de sier mister du alle rettigheter. Man bør egentlig være frisk for å kjempe, for man må grave dypt for å kunne stå opp for seg selv. 10 Bekhterever n - 4/14

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG 1 Veileder Inkluderende rekruttering 2 3 00 Sitter du på mulighetene? Arbeidskraften er vår aller viktigste ressurs. Uansett konjunktursvingninger

Detaljer

GOD ATTFØRING. Attføringsbedriftene en bro til arbeidslivet

GOD ATTFØRING. Attføringsbedriftene en bro til arbeidslivet GOD ATTFØRING Attføringsbedriftene en bro til arbeidslivet 2012 God attføring åpner næringslivets dører TEMA: På direkten TEMA: INNHOLD 5 spørsmål til direktør Johan-Martin Leikvoll i bransjeforeningen

Detaljer

GI FORSKNING TIL MØDRENE! (TEKST OG FOTO: REBEKKA NØKLING)

GI FORSKNING TIL MØDRENE! (TEKST OG FOTO: REBEKKA NØKLING) GI FORSKNING TIL MØDRENE! (TEKST OG FOTO: REBEKKA NØKLING) De er kvinner som har opplevd det som mange vil betegne som den største lykken i livet: å føde et barn. Men de tre mødrene representerer også

Detaljer

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering Åpent arbeidsmarked inkluderende rekruttering En veileder med fokus på hvordan du ansetter og tar i mot personer som har eller har hatt en psykisk sykdom eller som sliter psykisk Ønsk velkommen! Arbeidskraften

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 6. årgang mars 2012 Alle fortjener en ny sjanse!

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 6. årgang mars 2012 Alle fortjener en ny sjanse! Foto: Torbjørn Tandberg brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 6. årgang mars 2012 NAV-leder: Ingen skal stå uten tilbud Ungdom som faller ut av skolen og blir stående utenfor arbeidslivet

Detaljer

Rapport fra Bruker spør bruker-undersøkelsen i Steinkjer Kommune. Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen

Rapport fra Bruker spør bruker-undersøkelsen i Steinkjer Kommune. Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen 1 Rapport fra Bruker spør bruker-undersøkelsen i Steinkjer Kommune Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen 2 ISBN 978-82-93265-25-2 3 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn for undersøkelsen.... 4 Om rapporten... 5

Detaljer

LØVETANNAVISEN. ADHD myter og fakta. Hilser Løvetannavisen velkommen side 6

LØVETANNAVISEN. ADHD myter og fakta. Hilser Løvetannavisen velkommen side 6 LØVETANNAVISEN Hilser Løvetannavisen velkommen side 6 ADHD myter og fakta ADHD og ADD begreper mange har hørt om, men som få vet hva betyr. Mytene omkring hva ADHD og ADD er, er mange. Side 8-9 2 Løvetannavisen

Detaljer

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre?

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Innhold Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Et godt sted å bo Best mulig overgang til å bo for seg selv Hva som er viktig for å bo bra Hva vi kan trenge hjelp til

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

En fot innafor. Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt

En fot innafor. Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt En fot innafor Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt Sammendrag Problemstilling og prosjektmål I motsetning til andre på samme alder har unge med funksjonshemming eller kronisk sykdom

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Bruker Spør Bruker. Steinkjer Kommune. 2006/2007.

Bruker Spør Bruker. Steinkjer Kommune. 2006/2007. Bruker Spør Bruker Steinkjer Kommune. 2006/2007. 2 Brukerstyrt Senter i Midt-Norge 2007. Heidi Westerlund. 3 4 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn for Bruker spør Bruker i Steinkjer... 5 Om rapporten... 6 Dialogkonferanse

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

I gang med igang. Jeg har blitt motivert til å. med arbeidsgivere og søke jobber

I gang med igang. Jeg har blitt motivert til å. med arbeidsgivere og søke jobber På den mørkeste tiden i nord, ser Joakim Lauritsen (18) endelig lyst på fremtiden. TEKST: LINE SCHEISTRØEN line.scheistroen@lomedia.no FOTO: LARS ÅKE ANDERSEN EndElig i jobb: joakim lauritsen (18) hadde

Detaljer

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv Snipetorpgt. 31 N-3715 SKIEN www.krem-norge.no Rapport 2012/1 ISBN 978-82-93207-04-7

Detaljer

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Gunnar Salthe Klaus Michael Thomsen Høgskolen i Østfold Arbeidsrapport 2007:5 Online-versjon (pdf) Utgivelsessted: Halden Det må ikke

Detaljer

EN HELT VANLIG DAG PÅ JOBBEN

EN HELT VANLIG DAG PÅ JOBBEN DN Magasinet Da Runa Øvland ikk diagnosen paranoid schizofreni som 18-åring, avskrev helsevesenet hennes arbeidsevner. Men Øvland ville ha både utdannelse og jobb. foto: brian cliff olguin lørdag 28. juli

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud.

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Sin egen lykkes smed Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Innhold Oppsummering av rapporten Oppsummering av rapporten...s. 2 Om rapporten...s. 4 Bakgrunn

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Detaljer