Aktivitetskatalog. for kompetanse og utvikling i Drammensskolen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2010-11. Aktivitetskatalog. for kompetanse og utvikling i Drammensskolen"

Transkript

1 Aktivitetskatalog for kompetanse og utvikling i Drammensskolen 1

2 Innhold Eva Høiby, Prosjektleder Læringsmiljø Nyutdannede/mentorer, Coaching Tlf Erik Westrum, Veileder IKT Engelsk Tlf Mari Pharo, Veileder Lesing TL-kontakt Tlf Svend K. Eidsten, Veileder Regning TL-kontakt Tlf Kari Kleven, Veileder IKT, WEB Merkantilt Tlf Mål og planer for prosjektet 6 Nettverk; kompetanseheving og erfaringsdeling 8 Skoleledermøter høst Skolelederseminar januar Skoleledermøter vår Regning: Alle nettverk 14 Lesing Nettverk 1 16 Lesing Nettverk 2 18 Lesing Nettverk 3 20 IKT 22 Engelsk: Nettverk trinn 23 Engelsk: Nettverk trinn 24 Engelsk: Kurs med påmelding 25 Kurs: Digitale læremidler i basisfagene 26 Åpne kurs med påmelding via kursportalen 28 Nyutdannede og nyansatte + mentorer 30 Trivselslederprogrammet 32 Merkantilt Forum for skolesekretærer 34 Forum for webredaktører 36 Spor etter New Zealand-modellen i Drammensskolen 3

3 Mål og planer for prosjektet Drammensskolen Norges beste skole Prosjektet går nå inn i sitt 2. år, og er godt i rute. Prosjektplanen som ble utarbeidet for det 3-årige prosjektet er i all hovedsak fulgt, og framdriften for neste år ligger innenfor de vedtatte rammene fra Bystyret i Drammen i Visjonen for prosjektet En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske. Overordnede mål for prosjektet Å løfte elevmassen til et høyere nivå enn det levekårsindeks og foreldrenes utdanningsnivå skulle tilsi Resultater for elevene i Drammensskolen som ligger over landsgjennomsnittet på den nasjonale elevundersøkelsen og på nasjonale prøver og eksamen Resultater som ligger over landsgjennomsnittet på den nasjonale foreldreundersøkelsen Prosjektets mandat Hjelpe skolene til å implementere tiltaksplanene Sørge for framdrift i implementeringsarbeidet i skolene Legge til rette for en delingskultur på skolen og mellom skoler Legge til rette for kompetanseutvikling ut fra skolenes behov gjennom kurs, nettverk, workshops, uformelle møtepunkter, observasjon, hospitering osv Mål for satsingsområdene: Elev- og læringsmiljø: Kartlegge og vurdere de verktøyene skolene bruker for å sikre at elevene opplever et mobbefritt og stimulerende læringsmiljø og hente inn relevante kompetansemiljøer for å vurdere andre verktøy. Lage en plan for sosial kompetanse og læringsmiljø for Drammensskolen, som skal implementeres i alle skoler. Planen skal inneholde forslag til opplæringsprogrammer i sosiale ferdigheter og standarder for atferd og orden. Lesing: Alle lærere i Drammen skal kjenne SOL-kartleggingsverktøyet og kunne bruke det. Alle elever i Drammen skal kartlegges ved hjelp av dette programmet, og resultatene legges inn i den digitale elevprofilen Spindelen. Vurdering for læring og digitale læremidler blir et sentralt tema og skal knyttes til undervisningen i Drammensskolen. Regning: Alle ressurspersonene skal få opplæring og kunne bruke felles kartleggingsverktøy i matematikk. Vurdering for læring og digitale læremidler blir et sentralt tema og skal knyttes til undervisningen i Drammensskolen. Engelsk: Dette nye nettverket skal stimulere til kompetanseheving og helhetlig progresjon innenfor engelskfaget. IKT: Samarbeid med leverandører av SMART- og 3M-tavler for å holde kurs i bruken av de digitale tavlene. Samle lærernes kartleggingsresultater inn i en læringsspindel og bruke digitale medier som verktøy i alle fag. 4 5

4 Nettverk; kompetanseheving og erfaringsdeling Nettverk for ressurspersoner Nettverkene etableres på tvers av skolene i Drammen, og består av ressurspersoner fra hver skole innenfor disse områdene; Lesing 3 nettverk; Regning 3 nettverk; Engelsk 2 nettverk; IKT 1 nettverk; 2 barneskolenettverk + 1 ungdomsskolenettverk 2 barneskolenettverk + 1 ungdomsskolenettverk trinn trinn 1 ressursperson fra hver skole Alle som deltar på disse nettverkene anses som ressurspersoner for skolene, og skal bidra til å videreføre kompetansen til sine skoler. Dette gjøres i samarbeid med ledelsen ved skolene. Alle nettverk har 4 samlinger i skoleåret med oppgaver mellom hver samling. Det er obligatorisk oppmøte for ressurspersonene på nettverkssamlingene. De innehar sin funksjon i 3 år. Nettverk for spesielle grupper Skolesekretærer / merkantilt personale Web-redaktører fra hver skole Nyutdannede lærere og mentorer fra hver skole: - Til sammen ca 50 nyutdannede og/eller nytilsatte + 20 mentorer (hvorav 16 følger videreutdanning i veiledning på høgskolen) 6 Nettverkene ledes av prosjektveiledere fra prosjektbasen. Prosessbistand til skolene bistår med hjelp til gjennomføring av planleggingsdager, fellestid osv. Aktuelle temaer: Klasseledelse Læringsmiljø og sosial kompetanse Kommunikasjon og coaching som verktøy i skolen Metoder, struktur og organisering av undervisningen Spesielle behov i forhold til satsingsområdene lesing, regning, engelsk, digitale ferdigheter og nettsideutvikling Generell hjelp til skoleutvikling Veien mot en VI-skole Utvikling/coaching av lederteam Veilederne kan også bestilles til gjennomføring av undervisning med etterfølgende diskusjon, og/eller observasjon av lærernes undervisning. 7

5 Skoleledermøter høst 2010 Sted: i Wergelandsgt Avd. leder kommer til lunsj Skoleledermøter høst 2010 Sted: i Wergelandsgt Avd. leder kommer til lunsj Torsdag 2. september etter lunsj Kursholdere / Torsdag 4. november etter lunsj Kari Kleven, Lars Christian Gjøsæther, D-IKT ELEVVURDERING Ny elevportal! Presentasjon av den nye elevportalen for Drammensskolen (tidligere MLG) Nye digitale kartleggingsverktøy i regning for Drammensskolen Kartleggeren fra Fagbokforlaget Alle teller fra Matematikksenteret kl kl. IKT Pedagogisk programvare i Drammen; hva har vi? Stasjoner med informasjon, og egen utprøving av enkelte innkjøpte programvarer Spindelen Introduksjon av SOL i Spindelen, - endelig er den her! Torsdag 30. september etter lunsj Fredag 10. desember etter lunsj Eva Høiby, Tone Guldahl, Rådgiver i IMTEC Dr. scient i pedagogikk med vekt på ledelse, kommunikasjon og samarbeid VURDERING Ekstern skolevurdering Presentasjon av vurderingsprogrammet Tegn på god praksis fra Udir Mulighetene for oppbygning av et kommunalt vurdererkorps i Drammen; hva og hvordan? Vurdering sett i et lederperspektiv Svend Eidsten, Eva Høiby, Åskollen skole LÆRINGSMILJØ Barnas Bystyre Status fra de 3 vinnerskolene ved elever og lærere; Brandengen, Gulskogen og Skoger Godt læringsmiljø i Drammen Planen for arbeidet med læringsmiljø i Drammen presenteres Helhetlig læringsmiljø; hva og hvordan Programmer for atferd/ordensstandarder Et eksempel på sosial læreplan i Drammen Bred erfaring fra vurderingsarbeid 8 9

6 Skolelederseminar januar 2011 Sted: Quality spa & Resort Norefjell Onsdag 5. januar kl januar kl Skoleledermøter vår 2011 Sted: i Wergelandsgt Se under hvert punkt når rektor/ avd.ledere møter Onsdag 5. januar Kursholdere / Torsdag 3. februar (Basen) Glenny Jelstad, Rådgiver Drammen kommune Mangfold og inkludering i Drammensskolen Det er besluttet at alle virksomheter skal styrke sin innsats i forhold til mangfold og inkluderingsarbeid. Dette medfører at alle virksomheter er forpliktet til å følge et arbeid med bred deltagelse fra den enkelte virksomhet, hvor resultatet skal være en handlingsplan for hvordan virksomheten skal arbeide for å bedre sitt mangfold- og inkluderingsarbeid i neste 4-års periode. Vi lager en overordnet plan for hvordan Drammensskolen skal handle for å lykkes med mangfold og inkluderingsarbeid, samt synliggjøre den flerkulturelle skolen. Glenny Jelstad Tone Guldahl Tores halvtime med rektorene Avdelingslederne kommer Mangfold og inkluderingsarbeid Vurderingsarbeid i skolen Torsdag 3. mars (Basen) : Rektorer : Avd.ledere + rektorer Program kommer senere Pål Riis Rektor ved Ullern videregående skole (demonstasjonsskole -06) Coachingutdanning fra Erickson College Norge Holdt mange foredrag og seminarer for lærere og skoleledere om coaching og den coachende væremåten i skolen Torsdag 6. januar Relasjonskompetanse og relasjonell ledelse Nyere skoleforskning viser at det å kunne bygge gode relasjoner til elevene og inngå i sosialt samspill med dem, er viktige forutsetninger for å lykkes som lærer. Det samme gjelder for ledere som ønsker å utøve god pedagogisk ledelse og utvikle sitt personale gjennom oppfølging og tilrettelegging. Glenny Jelstad Torsdag 7. april (Basen) Tores halvtime med rektorene Avdelingslederne kommer Mangfold og inkluderingsarbeid Program kommer senere Torsdag 5. mai (Starter i Rådhuset) Rektorer: Møte med rådmann Avdelingsledere + rektorer Program kommer senere Medforfatter av bøkene Profesjonelle dialoger og Coaching i skolen Torsdag 9. juni Sommeravslutning for skolelederne 10 11

7 Regning høst 2010 Nettverk: trinn, trinn og trinn Tid & sted: Onsdager kl i Wergelandsgt. 9 Regning vår 2011 Nettverk: trinn, trinn og trinn Tid & sted: Onsdager kl i Wergelandsgt. 9 Hilde Schjerven: Lang erfaring både som lærer, skoleleder og pedagogisk konsulent på skoleeiernivå Har videreutdanning innen skoleledelse og elevvurdering, og har hatt et nært samarbeid med University of Alberta, Edmonton, Canada innenfor emnene Assessment for Learning og Better Learning Strategies in Science and Mathematics Tone Bakken: Lektor i vgs i 20 år. Underviser i matematikk og naturfag og har tatt studier i spesialpedagogikk og utviklingsarbeid Nettverk trinn: Kjennetegn på måloppnåelse i regning, del 1 og 2 Hilde Skjerven Onsdag 8. september Onsdag 10. november Nettverk trinn: Kjennetegn på måloppnåelse i regning, del 1 og 2 Hilde Skjerven Onsdag 13. oktober Onsdag 17. november Nettverk trinn: Vurdering i matematikk, del 1 og 2 Tone Bakken Onsdag 29. september Onsdag 24. november Arne Bergan: Lærer på mellomtrinnet på Skøyen skole i Oslo Vurdering for læring i lærer-/elev-/ foreldre og skoleutviklingsperspektiv Hilde Ødegaard Olsen: Lærer på mellomtrinnet på Skøyen skole i Oslo Praktisk erfaring med vurdering for læring i klasserommet og har vært med å utvikle dvd en Vurdering for læring på barnetrinnet for Utdanningsetaten i Oslo Nettverk 1. 4 trinn: Vurdering for læring Arne Bergan og Hilde Ødegaard Olsen Onsdag 9. februar Nettverk trinn: Vurdering for læring Arne Bergan og Hilde Ødegaard Olsen Onsdag 16. februar Nettverk trinn: Bruk av SmartBoard & Excel i undervisningen Onsdag 6. april Nettverk trinn: Bruk av SmartBoard & Excel i undervisningen Onsdag 13. april Nettverk trinn: Bruk av 3M-tavle & Excel i undervisningen Onsdag 2. februar Onsdag 30. mars Jobber med Vurdering for læring på egen arbeidsplass Deltar i utarbeidelsen av Veiledning til læreplanen i naturfag i regi av Udir 12 13

8 Lesing nettverk 1 høst 2010 Lesing nettverk 1 vår 2011 Marienlyst, Galterud, Svensedammen, Kjøsterud, Gulskogen, Børresen, Introduksjonssenteret Trine Gedde-Dahl: Høyskolelektor i norsk HiO Lang undervisningserfaring i norsk fra vgs Medforfatter av Den flerstemmige sakprosaen og Skriv 1 skriving som grunnleggende ferdighet Anne Kristine Øgreid: Stipendiat på prosjekt om skriving som grunnleggende ferdighet på ungdomstrinnet Lang undervisningserfaring fra ungdomsskole Medforfatter av Skriv 1 skriving som grunnleggende ferdighet Onsdag 29. september Sted: Den andre skriveopplæringen Trine Gedde-Dahl og Anne Kristine Øgreid Onsdag 24. november , lunsj kl.11:00 Sted: Kjøsterud skole Veiledet læring på ungdomstrinnet Trine Hagberg Observasjon av veiledet læring på 10.trinn Hvordan jobbe med vurdering i lesing Bruk av SOL på utviklingssamtaler Hvordan videreformidle kompetanse fra ressurspersonene i lesing til resten av personalet Mari Pharo, Tor Arne Wølner: Erfaring og høy kompetanse innenfor integrering av IKT i skolen Stikkord for dette arbeidet: Fagdidaktikk og vurdering som redskap for integrering av digitale verktøy i undervisningen Skrevet bøker og artikler som omhandler de nevnte temaene Tone Guldahl, Rådgiver i IMTEC Dr. scient i pedagogikk med vekt på ledelse, kommunikasjon og samarbeid Onsdag 26. januar Sted: Alle ressurspersonene i SOL Opplæring av SOL i Spindelen Onsdag 2. februar Sted: Bruk av digitale verktøy i leseopplæringen Tor Arne Wølner Onsdag 30. mars Sted: Vurdering og lesing Tone Guldahl Trine Hagberg: Leder av norskseksjonen på Kjøsterud ungdomsskole, og ressursperson i lesing Bred erfaring fra vurderingsarbeid 14 15

9 Lesing nettverk 2 høst 2010 Lesing nettverk 2 vår 2011 Bragernes, Øren, Åssiden, Aronsløkka, Hallermoen, Konnerud, Vestbygda Representanter fra Drammensbiblioteket Mari Pharo, Fjell skole Skoger skole Onsdag 8. september Sted: Fjell skole skolebiblioteket Multiplisitetsprosjektet Leselyst Onsdag 10. november , lunsj kl.11:00 Sted: Skoger skole Observasjon av veiledet læring Vurdering for læring Mari Pharo, Arne Bergan: Lærer på mellomtrinnet på Skøyen skole i Oslo Vurdering for læring i lærer-/elev-/ foreldre og skoleutviklingsperspektiv Hilde Ødegaard Olsen: Lærer på mellomtrinnet på Skøyen skole i Oslo Praktisk erfaring med vurdering for læring i klasserommet og har vært med å utvikle dvd en Vurdering for læring på barnetrinnet for Utdanningsetaten i Oslo Onsdag 26. januar Sted: Alle ressurspersonene i SOL Opplæring av SOL i Spindelen Onsdag 9. februar Sted: Vurdering for læring Skøyen skole v/arne Bergan og Hilde Ødegaard Olsen Onsdag 13. april Sted: (nettverk 2+3) Bruk av digitale verktøy i leseopplæringen Tor Arne Wølner Tor Arne Wølner: Se beskrivelse på forrige side 16 17

10 Lesing nettverk 3 høst 2010 Lesing nettverk 3 vår 2011 Åskollen, Brandengen, Danvik, Gulskogen/Rødskog, Fjell, Skoger Representanter fra Drammensbiblioteket Mari Pharo, Fjell skole Skoger skole Onsdag 13. oktober Sted: Fjell skole skolebiblioteket Multiplisitetsprosjektet Leselyst Onsdag 17. november , lunsj kl Sted: Skoger skole Observasjon av veiledet læring Vurdering for læring Mari Pharo, Arne Bergan: Lærer på mellomtrinnet på Skøyen skole i Oslo Vurdering for læring i lærer-/elev-/ foreldre og skoleutviklingsperspektiv Hilde Ødegaard Olsen: Lærer på mellomtrinnet på Skøyen skole i Oslo Onsdag 26. januar Sted: Alle ressurspersonene i SOL Opplæring av SOL i Spindelen Onsdag 16. februar Sted: Vurdering for læring Skøyen skole v/ Arne Bergan og Hilde Ødegaard Olsen Praktisk erfaring med vurdering for læring i klasserommet og har vært med å utvikle dvd en Vurdering for læring på barnetrinnet for Utdanningsetaten i Oslo Onsdag 13. april Sted: (nettverk 2+3) Bruk av digitale verktøy i leseopplæringen Tor Arne Wølner Tor Arne Wølner: Se beskrivelse på forrige side 18 19

11 IKT høst 2010 Nettverk: Ressurspersoner fra alle skoler Tid & sted: Tirsdager kl i Wergelandsgt. 9 IKT vår 2011 Nettverk: Ressurspersoner fra alle skoler Tid & sted: Tirsdager kl i Wergelandsgt. 9 Det er etablert en gruppe med 2 rektorer, tre avdelingsledere og 2 lærere som sammen med veileder utarbeider innholdet på nettverk i IKT dette skoleåret. Tor Arne Wølner: Erfaring og høy kompetanse innenfor integrering av IKT i skolen IKT-nettverk : Tirsdag 12. oktober Bruk av digitale verktøy i realfag IKT-nettverk : Tirsdag 30. november Lese og skriveopplæring i digitalt perspektiv Tor Arne Wølner Jan Helge Luth, Microsoft Norge: Ansvarlig for den norske delen av programmet Partners in Learning IKT-nettverk: Tirsdag 8. februar Bruk av digitale verktøy i praktisk-estetiske fag IKT-nettverk: Tirsdag 12. april Bruk av digitale verktøy i språkfag Jan Helge Luth Stikkord for dette arbeidet: Fagdidaktikk og vurdering som redskap for integrering av digitale verktøy i undervisningen Can.polit. fra Pedagogisk forskningsinstitutt (UiO) Har skrevet bøker og artikler som omhandler de nevnte temaene 20 21

12 Engelsk: Nettverk trinn Tid & sted: Fredager kl i Wergelandsgt. 9 Engelsk: Nettverk trinn Tid & sted: Fredager kl i Wergelandsgt. 9 Innholdet på nettverkene er utarbeidet av Erik Westrum i samarbeid med lærere fra barne- og ungdomstrinnet i Drammen I forkant av hvert nettverk vil man kunne melde seg på åpne kurs hos Bro Aschehoug (se egen kursoversikt) Fredag 19. november Språkopplæring Tony Burner Fredag 28. januar Kommunikasjon Tony Burner Fredag 1. april Kultur, samfunn og litteratur Diskusjon og arbeid i nettverksgruppa Innholdet på nettverkene er utarbeidet av Erik Westrum i samarbeid med lærere fra barneog ungdomstrinnet i Drammen. I forkant av hvert nettverk vil man kunne melde seg på åpne kurs hos Bro Aschehoug (se egen kursoversikt) Fredag 26. november Språkopplæring Tony Burner Fredag 4. februar Kommunikasjon Tony Burner Fredag. 8. april Kultur, samfunn og litteratur Diskusjon og arbeid i nettverksgruppa Tony Burner Høgskolelektor i engelsk og engelsk fagdidaktikk, avd. for lærerutd. Fagansvarlig for engelsk i Drammen. Tony Burner Høgskolelektor i engelsk og engelsk fagdidaktikk, avd. for lærerutd. Fagansvarlig for engelsk i Drammen

13 Engelsk: Kurs med påmelding Påmelding via kursportalen minimum en uke før kursdagene. Sted: Digitale læremidler i basisfagene Kurs med påmelding via kursportalen Sted: Erik Westrum, Pat Pritchard har over 20 års erfaring med undervisning i grunnskole og høyskole Erfaren kursholder og konsulent både i inn- og utlandet, Lærebokforfatter og har vært med å ut arbeide læreplanene i engelsk både for L97 og K06 Utdannelse i spesialpedagogikk og audiopedagogikk, og er Cand. polit.spes.ped. Kumi Tømmerbakke er engelsk, utdannet på University of London med fagene engelsk, fransk og mediestudier Har 2. avd. spes. ped. med fordypning i audiopedagogikk Lang undervisningserfaring i engelsk fra skoler i London og Bærum Lærebokforfatter Øvingslærer og kursholder på HiO Kursene på motstående side vil være et godt utgangspunkt for engelsklærere som skal på nettverk, men er åpne for alle. Fredag 26. november kl Lærere på 1. til 4.trinn Begynneropplæring i engelsk Pat Pritchard Fredag 11. februar kl Lærere på 1. til 4.trinn Begynneropplæring i engelsk Pat Pritchard Fredag 25. mars kl Lærere på 5. til 10.trinn En reise i britisk historie, kultur og litteratur Pat Pritchard Torsdag 2. desember kl Lærere på 5. til 7.trinn De grunnleggende ferdighetene Kumi Tømmerbakke CyberBook / Cathrine Wessmann og Universell Matematikk er en digital lærebok der fagstoff og oppgaver blir forklart ved hjelp av animasjoner, figurer og simuleringsverktøy. Programmet dekker alle kompetansemålene for ungdomstrinnet. NorskPluss er et digitalt læremiddel som omfatter norsk, matematikk og naturfag. Læremidlet er tilpasset læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Gilbert (engelsk) består av 80 leksjoner på Internett. Hver av leksjonene er basert på tydelige læringsmål i grunnleggende ferdigheter, grammatikk, vokabular og uttale. Språkstien gir språkstimulerende oppgaver for de yngste elevene på data i form av leker, rim, rytme, språklyder, ord og setninger. Fredag 3. september kl Lærere på trinn Universell Matematikk Ungdom Torsdag 9. september kl Lærere på trinn NorskPluss Ungdom Tirsdag 14. september Merk sted : Kjøsterud skole Universell Matematikk Ungdom (samme innhold som 3. september) Tirsdag 21. september kl Lærere trinn Gilbert (engelsk) Torsdag 14. oktober kl LIKT: Grunnleggende ferdigheter i IKT Lærere trinn Mandag 18. oktober kl Lærere trinn og spes. ped. Språkstien (norsk) 24 25

14 Åpne kurs med påmelding via kursportalen høsten 2010 Sted: Åpne kurs med påmelding via kursportalen våren 2011 Sted: Mandag 16. august kl Lærere på 8. og 9.trinn Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk Fredag 21. januar kl Lærere på 4.trinn Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk Tore Søfting Tore Søfting driver som selvstendig ITkonsulent, og er en erfaren og dyktig kursholder. Han ble i 2009 kåret til årets IT-kursleder Onsdag 25. august kl Lærere på 8. og 9.trinn Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk Mandag 6. september Workshop for påmelding av elever til Nasjonale Prøver (PAS) Fredag 3. september kl Excel 2007 for nybegynnere Tore Søfting Fredag 15. oktober kl Excel 2007 for nybegynnere Tore Søfting Fredag 11. februar kl Lærere på 7.trinn Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk Kursrekke i engelsk: Se katalogen side

15 Nyutdannede og nyansatte + mentorer; Høst 2010 Nyutdannede og mentorer deltar på alle samlinger Andre nyansatte kan meldes på enkeltsamlinger, via kursportalen Nyutdannede og nyansatte + mentorer; Vår 2010 Nyutdannede og mentorer deltar på alle samlinger Andre nyansatte kan meldes på enkeltsamlinger, via kursportalen v/ Mari, Kari og Eva Lars Christian Gjøsæther; D-IKT Eva Høiby, Erik Westrum Fredag 27. august Drammensskolens læringsplattform Outlook (kalender, epost etc) SOL Fredag 24. september Klasseledelse Utvikling av sosial kompetanse Regler og sosiale relasjoner i klasserommet Lærerens pedagogiske verktøykasse Digitale tavler Bruk og funksjon Hvordan bruke digital tavle i fagene? Tone Guldahl, Rådgiver i IMTEC Dr. scient i pedagogikk med vekt på ledelse, kommunikasjon og samarbeid Eva Høiby, Fredag 14. januar Tilpasset opplæring Læringsstrategier Fredag 18. februar Læringsmiljø Helhetlig læringsmiljø Programmer for atferd/ordensstandarder Metoder og organisering Veiledet læring Stasjonsundervisning Aktivitetstavle Fargekoder Ukeplan Eva Høiby, Fredag 22. oktober Coaching som verktøy i skolen Anerkjennende og positiv kommunikasjon i klasserommet Elevsamtalen; fra rituelle samtaler til virkningsfulle dialoger 28 29

16 Trivselslederprogrammet høst 2010 Trivselslederprogrammet vår 2011 Møte for alle Trivselslederkoordinatorer (TL) (lærere) Tirsdag 24. august Sted: Lekedager for trivselsledere (elever) og TL-koordinatorer (lærere) Sted: Drammenshallen Tirsdag 7. september kl Bragernes, Øren, Åssiden, Aronsløkka, Skoger, Vestbygda, Fjell Torsdag 9. september kl Danvik, Hallermoen, Konnerud, Åskollen, Brandengen, Gulskogen/Rødskog Fredag 10. september kl Gulskogen, Kjøsterud, Galterud, Svensedammen Oppstart av trivselslederprogrammet i alle skolegårder! Mandag 13.september Trivselsledermøte Torsdag 14.oktober kl Sted: Deltagere: TL-koordinatorer (lærere) fra Kjøsterud, Gulskogen, Galterud, Svensedammen, to trivselsledere (elever) fra hver skole og Kjartan Eide Lekedager for alle trivselsledere og TL-koordinatorer Sted: Drammenshallen Tirsdag 1. februar kl Svensedammen, Gulskogen, Kjøsterud, Galterud Mandag 7. februar kl Fjell, Bragernes, Øren, Åssiden, Aronsløkka, Skoger, Vestbygda Tirsdag 8. februar kl Brandengen, Danvik, Hallermoen, Konnerud, Åskollen, Gulskogen/Rødskog Oppstart av vårens trivselslederprogram i alle skolegårder Torsdag 10. februar Takk-for-hjelpen-dag for de som har vært trivselsledere høst-2010 Fredag 4. februar kl Gulskogen, Kjøsterud, Galterud, Svensedammen Onsdag 23. februar kl Fjell, Bragernes, Øren, Åssiden, Aronsløkka, Skoger, Vestbygda, Brandengen, Danvik, Hallermoen, Konnerud, Åskollen, Gulskogen/Rødskog Møte med TL-koordinatorer og Kjartan Eide Onsdag 18. mai kl i Takk for hjelpen - dag for de som har vært trivselsledere vår 2011 Onsdag 15. juni kl Gulskogen, Kjøsterud, Galterud, Svensedammen Fredag 17. juni kl Fjell, Bragernes, Øren, Åssiden, Aronsløkka, Skoger, Vestbygda, Brandengen, Danvik, Hallermoen, Konnerud, Åskollen, Gulskogen/Rødskog 30 31

17 Merkantilt Forum for skolesekretærer Sted: i Wergelandsgt. 9 Fredag 3. september eller fredag 15. oktober Heldagskurs grunnleggende bruk av Excel Påmelding via Kursportalen Tore Søfting Onsdag 19. januar Personalseminar med fokus på personalhåndboken og lønnsarbeid i Drammen Kommune Hege Baastad Andersen, Personalsjef og Thor Ole Thoresen Stenberg, Lønningskonsulent Jorunn Fragge Har siden 1996 drevet eget firma JORUNN FRAGGE Executive Secretary Search & Training og har som viktigste mål å utvikle sekretærfunksjonen til en aktiv lederassistent / koordinatorrolle. Onsdag 27. oktober kl Informasjon og kommunikasjon Info om kommunens intranett og profilprogram Presentasjon av nytt grensesnitt for skoleportal for elever og foreldre Motivasjon arbeidsglede og profesjonalitet i rollen som skolens ansikt utad, Jorunn Fragge Torsdag 18. november kl Sak/arkivsystem EDB Sak og Arkiv (ESA) Tone Lystad Olsen/Grethe Tomasrud Tore Søfting Tore Søfting driver som selvstendig IT-konsulent, og er en erfaren og dyktig kursholder. Onsdag 23. mars kl Økonomiseminar Presentasjon av budsjettmodellen for 2011, rapporter og spørringer i Agresso Slik henter du ut og bearbeide tall fra Agresso i Excel ved Tore Søfting Torsdag 14. april kl Sak/arkivsystem EDB Sak og Arkiv (ESA) Tone Lystad Olsen/Grethe Tomasrud Kurt O. Bjønnes advokat med inngående kjennskap til hvordan offentlige virksomheter møter taushetsplikten i tverrfaglig samarbeid. Har de siste ti årene vært aktiv som foredragsholder og kursutvikler spesielt tilrettelagt for stat og kommune. Onsdag 15. desember kl Taushetsplikt og Etikk Hvordan trå rett i et uoversiktlig terreng? Formell taushetsplikt, følt taushetsplikt, ønsket taushetsplikt? Opplysningsplikt, informasjonsplikt, undersøkelsesplikt? Hva er hva og hva må vi forholde oss til og etterleve? Knut O. Bjørnnes Rolv Mohn er psykolog fra Universitetet i Oslo, og er Psykologbistands daglige leder. Han har arbeidet for Psykologbistand i Oslo siden etableringen i Gjennom disse årene har han opparbeidet en bred erfaring med leder- og organisasjonsutvikling, rådgivning og coaching. April ½ dag Fagdag hos Microsoft Jan Helge Luth inviterer til fagdag og lunsj hos Microsoft på Lysaker Onsdag 11. mai kl Kommunikasjon og konflikthåndtering Øk din bevissthet rundt egen og andres adferd og lær hva som fremmer og hemmer god og dårlig kommunikasjon med ulike mennesketyper Foredrag ved Rolv Mohn 32 33

18 Forum for webredaktører Tid og sted: i Wergelandsgt. 9 kl Samarbeidspartnere Helge Magnus Opsahl, rådgiver Informasjon og samfunnskontakt TIBE Kommunens rammeavtaleleverandør for kommunikasjonstjenester Det overordnede mål for Webforum er at Drammensskolens nettsider skal være dynamiske og gjenspeile virksomhetens planer og aktiviteter Samling 1 Tirsdag 31. august Samling 2 Tirsdag 19. oktober Samling 3 Tirsdag 7. desember Samling 4 Tirsdag 25. januar Samling 5 Tirsdag 12. april Forumet skal være arbeidsmøter for webredaktørene med hovedfokus på arbeid med og utvikling av skolenes egne sider, samt erfaringsdeling og vurdering av skolenes sider Websidene skal inneholde informasjon om: Plikter og rettigheter Fridager og rutiner for å søke om permisjon Personalet på skolen og SFO Råd og utvalg Skolens offentlige publikasjoner Det er opprettet en arbeidsgruppe med mandat til å bestemme endringer i layout for skolesidene og innholdet på Webforum. Arbeidsgruppa består av Jarle Blikken, Åssiden, Pål Baklid, Aronsløkka, Anne Sofie Jokumsen, Marienlyst og Kari Kleven fra prosjektbasen 34 35

19 Spor etter New Zealand-modellen i Drammensskolen Besøksskoler skoleåret Aronsløkka skole Ressursteam, organisering av 5.1, GNO og kurs Danvik skole Veiledet læring (lesing/gno) organisering av leselærere Synlig ledelse og Walk the talk Bragernes skole Veiledet læring (matematikk og engelsk) Stasjonsundervisning/arbeidsplan Kjøsterud skole Veiledet læring (lesing) Vurdering/kriterier Etterarbeid av tester Elevansvarsoppgaver Skoger skole Veiledet læring (stasjonsundervisning i lesing og regning) Lesefres Resultatoppfølging på trinn Arbeid med læringsstrategier Pedagogisk bruk av Smartboard Vestbygda skole Veiledet læring (stasjonsundervisning /arbeidsplan) Øren skole Veiledet læring (matematikk oppgavetavle/arbeidsplan) Klasseledelse, modellering, mål, elevrefleksjon, elevmedvirkning Åssiden skole Ressursteam, organisering av 5.1 og kurs Alternativ læringsarena Konnerud skole Veiledet læring (stasjonsundervisning) Ressursteam og organisering av leksekurs Læringsstiler De Bonos 6 tenkehatter 36 37

20 ønsker dere et godt utviklingsår! Drammensskolen: En skole der hver enkelt oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske 38 39

21 Utarbeidet av for Drammensskolen Norges beste skole Wergelandsgate 9, 3008 Drammen 40

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Samarbeid hjem skole

Samarbeid hjem skole Samarbeid hjem skole 1 Aronsløkka E 18 Kjøsterud Åssiden E134 Konnerud 283 Øren Rødskog Gulskogen Hallermoen Svensedammen 282 Børresen Marienlyst Danvik Bragernes Frydenhaug Brandengen Fjell Galterud 282

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015

Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015 Utdanningssektoren Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015 Etterutdanning og videreutdanning for pedagogisk personale Kompetanse for kvalitet 1. Nasjonale prioriteringer Fra statlig hold har det

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10 Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015 - jf. Opplæringslova 13-10 Forord Med dette legger vi fram Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO for skole- og barnehageåret 2014-15. I årets

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 RINGSAKER KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 11/7969 12/2035 K2-B60 Arild

Detaljer

Aronsløkka skole DRAMMENSSKOLEN Norges Beste Skole

Aronsløkka skole DRAMMENSSKOLEN Norges Beste Skole Aronsløkka skole DRAMMENSSKOLEN Norges Beste Skole Lede og lære TID OG TILLITT STØTTE OG KRAV PRAKSISNÆRT ENDRINGSAGENT RELASJON + OPPLEVELSER Aronsløkka Vi vokser sammen Ansvar Omsorg Respekt læring mestring

Detaljer

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013 Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013 Vedtatt i K.styret den 23.04.12 i sak 12/39 FORORD Strategidokumentet fra Kunnskapsdepartementet Kompetanse for kvalitet - strategi for

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Veien til Benjaminprisen

Veien til Benjaminprisen Er det noen her? Hvem er det som er her? Hvem er det som er stjernene mine? Slik starter alle fellessamlinger på Brandengen skole. Veien til Benjaminprisen Da jeg ble ansatt som rektor på Brandengen skole

Detaljer

Tilbud om etter- og videreutdanning 2014-15

Tilbud om etter- og videreutdanning 2014-15 Tilbud om etter- og videreutdanning 2014-15 Etter- og videreutdanninger 2014-2015 Skolen er i stadig utvikling. Tilbudene om etter- og videreutdanning for TFK s pedagogiske personale speiler et mangfold

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE VIRKSOMHETSPLAN - FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE Sammendrag Gaustad ungdomsskole følger opp de styringssignaler som er gitt av kommunalsjef og fagsjef. Skolen har høsten 2011 8 klasser og har vært relativt stabile

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Årsberetning 2014

Oslo kommune Utdanningsetaten. Årsberetning 2014 Oslo kommune Årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 1. ANSVARSOMRÅDE... 6 1.1 Organisasjon/bemanning... 6 2. MÅL, RESULTATER OG RISIKOVURDERING... 8 2.1 Situasjonsbeskrivelse... 8 2.2 Målsettinger,

Detaljer

Aktivitetsplan for kompetanse og utvikling i lierskolen 2015-2016. www.laeringsledelse.no

Aktivitetsplan for kompetanse og utvikling i lierskolen 2015-2016. www.laeringsledelse.no Aktivitetsplan for kompetanse og utvikling i lierskolen 2015-2016 www.laeringsledelse.no Om Aktivitetsplanen Planen er laget for at vi som jobber i lierskolen skal få en felles oversikt over kurs, aktiviteter

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019)

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Innhold Det digitale hamskiftet i larvikskolen - Sikt 3... 2 Forord... 2 Mandat... 2 Medlemmer... 2 Formålet med

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 4 Senter for IKT i utdanningen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Leders beretning 6 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Senterets virksomhetsmål i 2014 8 2.1 Organisering

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2013 Farsundskolen Mandag 28. oktober, 2013 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012

IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012 IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012 Rådmannen 24.11.08 INNHOLD INNHOLD 1 1 INNLEDNING 2 1.1 FORORD...2 1.2 MANDAT...2 1.3 ARBEIDET MED PLANEN...3 2 BEGRUNNELSER 4 2.1 INNLEDNING...4 2.2 HOVEDMOMENTER...4

Detaljer

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter Tilstandsrapport for skolen Høsten 2011 kommune et hav av muligheter 2 Innhold 1. Hjemmel... 4 2. Sammendrag... 5 3. Skolens satsingsområder... 7 3.1 Mål... 7 3.2 Evaluering (Skolebasert vurdering)...

Detaljer

Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10. Informasjon og veiledning til foresatte 11. Skoleutvikling, bruk av resultater/undersøkelser 16

Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10. Informasjon og veiledning til foresatte 11. Skoleutvikling, bruk av resultater/undersøkelser 16 VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2014-2015 Innhold Innledning 4 Organisering 6 Studietilbud 7 Skolens opplæringstilbud 8 Skolens ledergruppe og fellesledelse 9 Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10 Skolebrosjyre

Detaljer