Aktivitetskatalog. for kompetanse og utvikling i Drammensskolen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2010-11. Aktivitetskatalog. for kompetanse og utvikling i Drammensskolen"

Transkript

1 Aktivitetskatalog for kompetanse og utvikling i Drammensskolen 1

2 Innhold Eva Høiby, Prosjektleder Læringsmiljø Nyutdannede/mentorer, Coaching Tlf Erik Westrum, Veileder IKT Engelsk Tlf Mari Pharo, Veileder Lesing TL-kontakt Tlf Svend K. Eidsten, Veileder Regning TL-kontakt Tlf Kari Kleven, Veileder IKT, WEB Merkantilt Tlf Mål og planer for prosjektet 6 Nettverk; kompetanseheving og erfaringsdeling 8 Skoleledermøter høst Skolelederseminar januar Skoleledermøter vår Regning: Alle nettverk 14 Lesing Nettverk 1 16 Lesing Nettverk 2 18 Lesing Nettverk 3 20 IKT 22 Engelsk: Nettverk trinn 23 Engelsk: Nettverk trinn 24 Engelsk: Kurs med påmelding 25 Kurs: Digitale læremidler i basisfagene 26 Åpne kurs med påmelding via kursportalen 28 Nyutdannede og nyansatte + mentorer 30 Trivselslederprogrammet 32 Merkantilt Forum for skolesekretærer 34 Forum for webredaktører 36 Spor etter New Zealand-modellen i Drammensskolen 3

3 Mål og planer for prosjektet Drammensskolen Norges beste skole Prosjektet går nå inn i sitt 2. år, og er godt i rute. Prosjektplanen som ble utarbeidet for det 3-årige prosjektet er i all hovedsak fulgt, og framdriften for neste år ligger innenfor de vedtatte rammene fra Bystyret i Drammen i Visjonen for prosjektet En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske. Overordnede mål for prosjektet Å løfte elevmassen til et høyere nivå enn det levekårsindeks og foreldrenes utdanningsnivå skulle tilsi Resultater for elevene i Drammensskolen som ligger over landsgjennomsnittet på den nasjonale elevundersøkelsen og på nasjonale prøver og eksamen Resultater som ligger over landsgjennomsnittet på den nasjonale foreldreundersøkelsen Prosjektets mandat Hjelpe skolene til å implementere tiltaksplanene Sørge for framdrift i implementeringsarbeidet i skolene Legge til rette for en delingskultur på skolen og mellom skoler Legge til rette for kompetanseutvikling ut fra skolenes behov gjennom kurs, nettverk, workshops, uformelle møtepunkter, observasjon, hospitering osv Mål for satsingsområdene: Elev- og læringsmiljø: Kartlegge og vurdere de verktøyene skolene bruker for å sikre at elevene opplever et mobbefritt og stimulerende læringsmiljø og hente inn relevante kompetansemiljøer for å vurdere andre verktøy. Lage en plan for sosial kompetanse og læringsmiljø for Drammensskolen, som skal implementeres i alle skoler. Planen skal inneholde forslag til opplæringsprogrammer i sosiale ferdigheter og standarder for atferd og orden. Lesing: Alle lærere i Drammen skal kjenne SOL-kartleggingsverktøyet og kunne bruke det. Alle elever i Drammen skal kartlegges ved hjelp av dette programmet, og resultatene legges inn i den digitale elevprofilen Spindelen. Vurdering for læring og digitale læremidler blir et sentralt tema og skal knyttes til undervisningen i Drammensskolen. Regning: Alle ressurspersonene skal få opplæring og kunne bruke felles kartleggingsverktøy i matematikk. Vurdering for læring og digitale læremidler blir et sentralt tema og skal knyttes til undervisningen i Drammensskolen. Engelsk: Dette nye nettverket skal stimulere til kompetanseheving og helhetlig progresjon innenfor engelskfaget. IKT: Samarbeid med leverandører av SMART- og 3M-tavler for å holde kurs i bruken av de digitale tavlene. Samle lærernes kartleggingsresultater inn i en læringsspindel og bruke digitale medier som verktøy i alle fag. 4 5

4 Nettverk; kompetanseheving og erfaringsdeling Nettverk for ressurspersoner Nettverkene etableres på tvers av skolene i Drammen, og består av ressurspersoner fra hver skole innenfor disse områdene; Lesing 3 nettverk; Regning 3 nettverk; Engelsk 2 nettverk; IKT 1 nettverk; 2 barneskolenettverk + 1 ungdomsskolenettverk 2 barneskolenettverk + 1 ungdomsskolenettverk trinn trinn 1 ressursperson fra hver skole Alle som deltar på disse nettverkene anses som ressurspersoner for skolene, og skal bidra til å videreføre kompetansen til sine skoler. Dette gjøres i samarbeid med ledelsen ved skolene. Alle nettverk har 4 samlinger i skoleåret med oppgaver mellom hver samling. Det er obligatorisk oppmøte for ressurspersonene på nettverkssamlingene. De innehar sin funksjon i 3 år. Nettverk for spesielle grupper Skolesekretærer / merkantilt personale Web-redaktører fra hver skole Nyutdannede lærere og mentorer fra hver skole: - Til sammen ca 50 nyutdannede og/eller nytilsatte + 20 mentorer (hvorav 16 følger videreutdanning i veiledning på høgskolen) 6 Nettverkene ledes av prosjektveiledere fra prosjektbasen. Prosessbistand til skolene bistår med hjelp til gjennomføring av planleggingsdager, fellestid osv. Aktuelle temaer: Klasseledelse Læringsmiljø og sosial kompetanse Kommunikasjon og coaching som verktøy i skolen Metoder, struktur og organisering av undervisningen Spesielle behov i forhold til satsingsområdene lesing, regning, engelsk, digitale ferdigheter og nettsideutvikling Generell hjelp til skoleutvikling Veien mot en VI-skole Utvikling/coaching av lederteam Veilederne kan også bestilles til gjennomføring av undervisning med etterfølgende diskusjon, og/eller observasjon av lærernes undervisning. 7

5 Skoleledermøter høst 2010 Sted: i Wergelandsgt Avd. leder kommer til lunsj Skoleledermøter høst 2010 Sted: i Wergelandsgt Avd. leder kommer til lunsj Torsdag 2. september etter lunsj Kursholdere / Torsdag 4. november etter lunsj Kari Kleven, Lars Christian Gjøsæther, D-IKT ELEVVURDERING Ny elevportal! Presentasjon av den nye elevportalen for Drammensskolen (tidligere MLG) Nye digitale kartleggingsverktøy i regning for Drammensskolen Kartleggeren fra Fagbokforlaget Alle teller fra Matematikksenteret kl kl. IKT Pedagogisk programvare i Drammen; hva har vi? Stasjoner med informasjon, og egen utprøving av enkelte innkjøpte programvarer Spindelen Introduksjon av SOL i Spindelen, - endelig er den her! Torsdag 30. september etter lunsj Fredag 10. desember etter lunsj Eva Høiby, Tone Guldahl, Rådgiver i IMTEC Dr. scient i pedagogikk med vekt på ledelse, kommunikasjon og samarbeid VURDERING Ekstern skolevurdering Presentasjon av vurderingsprogrammet Tegn på god praksis fra Udir Mulighetene for oppbygning av et kommunalt vurdererkorps i Drammen; hva og hvordan? Vurdering sett i et lederperspektiv Svend Eidsten, Eva Høiby, Åskollen skole LÆRINGSMILJØ Barnas Bystyre Status fra de 3 vinnerskolene ved elever og lærere; Brandengen, Gulskogen og Skoger Godt læringsmiljø i Drammen Planen for arbeidet med læringsmiljø i Drammen presenteres Helhetlig læringsmiljø; hva og hvordan Programmer for atferd/ordensstandarder Et eksempel på sosial læreplan i Drammen Bred erfaring fra vurderingsarbeid 8 9

6 Skolelederseminar januar 2011 Sted: Quality spa & Resort Norefjell Onsdag 5. januar kl januar kl Skoleledermøter vår 2011 Sted: i Wergelandsgt Se under hvert punkt når rektor/ avd.ledere møter Onsdag 5. januar Kursholdere / Torsdag 3. februar (Basen) Glenny Jelstad, Rådgiver Drammen kommune Mangfold og inkludering i Drammensskolen Det er besluttet at alle virksomheter skal styrke sin innsats i forhold til mangfold og inkluderingsarbeid. Dette medfører at alle virksomheter er forpliktet til å følge et arbeid med bred deltagelse fra den enkelte virksomhet, hvor resultatet skal være en handlingsplan for hvordan virksomheten skal arbeide for å bedre sitt mangfold- og inkluderingsarbeid i neste 4-års periode. Vi lager en overordnet plan for hvordan Drammensskolen skal handle for å lykkes med mangfold og inkluderingsarbeid, samt synliggjøre den flerkulturelle skolen. Glenny Jelstad Tone Guldahl Tores halvtime med rektorene Avdelingslederne kommer Mangfold og inkluderingsarbeid Vurderingsarbeid i skolen Torsdag 3. mars (Basen) : Rektorer : Avd.ledere + rektorer Program kommer senere Pål Riis Rektor ved Ullern videregående skole (demonstasjonsskole -06) Coachingutdanning fra Erickson College Norge Holdt mange foredrag og seminarer for lærere og skoleledere om coaching og den coachende væremåten i skolen Torsdag 6. januar Relasjonskompetanse og relasjonell ledelse Nyere skoleforskning viser at det å kunne bygge gode relasjoner til elevene og inngå i sosialt samspill med dem, er viktige forutsetninger for å lykkes som lærer. Det samme gjelder for ledere som ønsker å utøve god pedagogisk ledelse og utvikle sitt personale gjennom oppfølging og tilrettelegging. Glenny Jelstad Torsdag 7. april (Basen) Tores halvtime med rektorene Avdelingslederne kommer Mangfold og inkluderingsarbeid Program kommer senere Torsdag 5. mai (Starter i Rådhuset) Rektorer: Møte med rådmann Avdelingsledere + rektorer Program kommer senere Medforfatter av bøkene Profesjonelle dialoger og Coaching i skolen Torsdag 9. juni Sommeravslutning for skolelederne 10 11

7 Regning høst 2010 Nettverk: trinn, trinn og trinn Tid & sted: Onsdager kl i Wergelandsgt. 9 Regning vår 2011 Nettverk: trinn, trinn og trinn Tid & sted: Onsdager kl i Wergelandsgt. 9 Hilde Schjerven: Lang erfaring både som lærer, skoleleder og pedagogisk konsulent på skoleeiernivå Har videreutdanning innen skoleledelse og elevvurdering, og har hatt et nært samarbeid med University of Alberta, Edmonton, Canada innenfor emnene Assessment for Learning og Better Learning Strategies in Science and Mathematics Tone Bakken: Lektor i vgs i 20 år. Underviser i matematikk og naturfag og har tatt studier i spesialpedagogikk og utviklingsarbeid Nettverk trinn: Kjennetegn på måloppnåelse i regning, del 1 og 2 Hilde Skjerven Onsdag 8. september Onsdag 10. november Nettverk trinn: Kjennetegn på måloppnåelse i regning, del 1 og 2 Hilde Skjerven Onsdag 13. oktober Onsdag 17. november Nettverk trinn: Vurdering i matematikk, del 1 og 2 Tone Bakken Onsdag 29. september Onsdag 24. november Arne Bergan: Lærer på mellomtrinnet på Skøyen skole i Oslo Vurdering for læring i lærer-/elev-/ foreldre og skoleutviklingsperspektiv Hilde Ødegaard Olsen: Lærer på mellomtrinnet på Skøyen skole i Oslo Praktisk erfaring med vurdering for læring i klasserommet og har vært med å utvikle dvd en Vurdering for læring på barnetrinnet for Utdanningsetaten i Oslo Nettverk 1. 4 trinn: Vurdering for læring Arne Bergan og Hilde Ødegaard Olsen Onsdag 9. februar Nettverk trinn: Vurdering for læring Arne Bergan og Hilde Ødegaard Olsen Onsdag 16. februar Nettverk trinn: Bruk av SmartBoard & Excel i undervisningen Onsdag 6. april Nettverk trinn: Bruk av SmartBoard & Excel i undervisningen Onsdag 13. april Nettverk trinn: Bruk av 3M-tavle & Excel i undervisningen Onsdag 2. februar Onsdag 30. mars Jobber med Vurdering for læring på egen arbeidsplass Deltar i utarbeidelsen av Veiledning til læreplanen i naturfag i regi av Udir 12 13

8 Lesing nettverk 1 høst 2010 Lesing nettverk 1 vår 2011 Marienlyst, Galterud, Svensedammen, Kjøsterud, Gulskogen, Børresen, Introduksjonssenteret Trine Gedde-Dahl: Høyskolelektor i norsk HiO Lang undervisningserfaring i norsk fra vgs Medforfatter av Den flerstemmige sakprosaen og Skriv 1 skriving som grunnleggende ferdighet Anne Kristine Øgreid: Stipendiat på prosjekt om skriving som grunnleggende ferdighet på ungdomstrinnet Lang undervisningserfaring fra ungdomsskole Medforfatter av Skriv 1 skriving som grunnleggende ferdighet Onsdag 29. september Sted: Den andre skriveopplæringen Trine Gedde-Dahl og Anne Kristine Øgreid Onsdag 24. november , lunsj kl.11:00 Sted: Kjøsterud skole Veiledet læring på ungdomstrinnet Trine Hagberg Observasjon av veiledet læring på 10.trinn Hvordan jobbe med vurdering i lesing Bruk av SOL på utviklingssamtaler Hvordan videreformidle kompetanse fra ressurspersonene i lesing til resten av personalet Mari Pharo, Tor Arne Wølner: Erfaring og høy kompetanse innenfor integrering av IKT i skolen Stikkord for dette arbeidet: Fagdidaktikk og vurdering som redskap for integrering av digitale verktøy i undervisningen Skrevet bøker og artikler som omhandler de nevnte temaene Tone Guldahl, Rådgiver i IMTEC Dr. scient i pedagogikk med vekt på ledelse, kommunikasjon og samarbeid Onsdag 26. januar Sted: Alle ressurspersonene i SOL Opplæring av SOL i Spindelen Onsdag 2. februar Sted: Bruk av digitale verktøy i leseopplæringen Tor Arne Wølner Onsdag 30. mars Sted: Vurdering og lesing Tone Guldahl Trine Hagberg: Leder av norskseksjonen på Kjøsterud ungdomsskole, og ressursperson i lesing Bred erfaring fra vurderingsarbeid 14 15

9 Lesing nettverk 2 høst 2010 Lesing nettverk 2 vår 2011 Bragernes, Øren, Åssiden, Aronsløkka, Hallermoen, Konnerud, Vestbygda Representanter fra Drammensbiblioteket Mari Pharo, Fjell skole Skoger skole Onsdag 8. september Sted: Fjell skole skolebiblioteket Multiplisitetsprosjektet Leselyst Onsdag 10. november , lunsj kl.11:00 Sted: Skoger skole Observasjon av veiledet læring Vurdering for læring Mari Pharo, Arne Bergan: Lærer på mellomtrinnet på Skøyen skole i Oslo Vurdering for læring i lærer-/elev-/ foreldre og skoleutviklingsperspektiv Hilde Ødegaard Olsen: Lærer på mellomtrinnet på Skøyen skole i Oslo Praktisk erfaring med vurdering for læring i klasserommet og har vært med å utvikle dvd en Vurdering for læring på barnetrinnet for Utdanningsetaten i Oslo Onsdag 26. januar Sted: Alle ressurspersonene i SOL Opplæring av SOL i Spindelen Onsdag 9. februar Sted: Vurdering for læring Skøyen skole v/arne Bergan og Hilde Ødegaard Olsen Onsdag 13. april Sted: (nettverk 2+3) Bruk av digitale verktøy i leseopplæringen Tor Arne Wølner Tor Arne Wølner: Se beskrivelse på forrige side 16 17

10 Lesing nettverk 3 høst 2010 Lesing nettverk 3 vår 2011 Åskollen, Brandengen, Danvik, Gulskogen/Rødskog, Fjell, Skoger Representanter fra Drammensbiblioteket Mari Pharo, Fjell skole Skoger skole Onsdag 13. oktober Sted: Fjell skole skolebiblioteket Multiplisitetsprosjektet Leselyst Onsdag 17. november , lunsj kl Sted: Skoger skole Observasjon av veiledet læring Vurdering for læring Mari Pharo, Arne Bergan: Lærer på mellomtrinnet på Skøyen skole i Oslo Vurdering for læring i lærer-/elev-/ foreldre og skoleutviklingsperspektiv Hilde Ødegaard Olsen: Lærer på mellomtrinnet på Skøyen skole i Oslo Onsdag 26. januar Sted: Alle ressurspersonene i SOL Opplæring av SOL i Spindelen Onsdag 16. februar Sted: Vurdering for læring Skøyen skole v/ Arne Bergan og Hilde Ødegaard Olsen Praktisk erfaring med vurdering for læring i klasserommet og har vært med å utvikle dvd en Vurdering for læring på barnetrinnet for Utdanningsetaten i Oslo Onsdag 13. april Sted: (nettverk 2+3) Bruk av digitale verktøy i leseopplæringen Tor Arne Wølner Tor Arne Wølner: Se beskrivelse på forrige side 18 19

11 IKT høst 2010 Nettverk: Ressurspersoner fra alle skoler Tid & sted: Tirsdager kl i Wergelandsgt. 9 IKT vår 2011 Nettverk: Ressurspersoner fra alle skoler Tid & sted: Tirsdager kl i Wergelandsgt. 9 Det er etablert en gruppe med 2 rektorer, tre avdelingsledere og 2 lærere som sammen med veileder utarbeider innholdet på nettverk i IKT dette skoleåret. Tor Arne Wølner: Erfaring og høy kompetanse innenfor integrering av IKT i skolen IKT-nettverk : Tirsdag 12. oktober Bruk av digitale verktøy i realfag IKT-nettverk : Tirsdag 30. november Lese og skriveopplæring i digitalt perspektiv Tor Arne Wølner Jan Helge Luth, Microsoft Norge: Ansvarlig for den norske delen av programmet Partners in Learning IKT-nettverk: Tirsdag 8. februar Bruk av digitale verktøy i praktisk-estetiske fag IKT-nettverk: Tirsdag 12. april Bruk av digitale verktøy i språkfag Jan Helge Luth Stikkord for dette arbeidet: Fagdidaktikk og vurdering som redskap for integrering av digitale verktøy i undervisningen Can.polit. fra Pedagogisk forskningsinstitutt (UiO) Har skrevet bøker og artikler som omhandler de nevnte temaene 20 21

12 Engelsk: Nettverk trinn Tid & sted: Fredager kl i Wergelandsgt. 9 Engelsk: Nettverk trinn Tid & sted: Fredager kl i Wergelandsgt. 9 Innholdet på nettverkene er utarbeidet av Erik Westrum i samarbeid med lærere fra barne- og ungdomstrinnet i Drammen I forkant av hvert nettverk vil man kunne melde seg på åpne kurs hos Bro Aschehoug (se egen kursoversikt) Fredag 19. november Språkopplæring Tony Burner Fredag 28. januar Kommunikasjon Tony Burner Fredag 1. april Kultur, samfunn og litteratur Diskusjon og arbeid i nettverksgruppa Innholdet på nettverkene er utarbeidet av Erik Westrum i samarbeid med lærere fra barneog ungdomstrinnet i Drammen. I forkant av hvert nettverk vil man kunne melde seg på åpne kurs hos Bro Aschehoug (se egen kursoversikt) Fredag 26. november Språkopplæring Tony Burner Fredag 4. februar Kommunikasjon Tony Burner Fredag. 8. april Kultur, samfunn og litteratur Diskusjon og arbeid i nettverksgruppa Tony Burner Høgskolelektor i engelsk og engelsk fagdidaktikk, avd. for lærerutd. Fagansvarlig for engelsk i Drammen. Tony Burner Høgskolelektor i engelsk og engelsk fagdidaktikk, avd. for lærerutd. Fagansvarlig for engelsk i Drammen

13 Engelsk: Kurs med påmelding Påmelding via kursportalen minimum en uke før kursdagene. Sted: Digitale læremidler i basisfagene Kurs med påmelding via kursportalen Sted: Erik Westrum, Pat Pritchard har over 20 års erfaring med undervisning i grunnskole og høyskole Erfaren kursholder og konsulent både i inn- og utlandet, Lærebokforfatter og har vært med å ut arbeide læreplanene i engelsk både for L97 og K06 Utdannelse i spesialpedagogikk og audiopedagogikk, og er Cand. polit.spes.ped. Kumi Tømmerbakke er engelsk, utdannet på University of London med fagene engelsk, fransk og mediestudier Har 2. avd. spes. ped. med fordypning i audiopedagogikk Lang undervisningserfaring i engelsk fra skoler i London og Bærum Lærebokforfatter Øvingslærer og kursholder på HiO Kursene på motstående side vil være et godt utgangspunkt for engelsklærere som skal på nettverk, men er åpne for alle. Fredag 26. november kl Lærere på 1. til 4.trinn Begynneropplæring i engelsk Pat Pritchard Fredag 11. februar kl Lærere på 1. til 4.trinn Begynneropplæring i engelsk Pat Pritchard Fredag 25. mars kl Lærere på 5. til 10.trinn En reise i britisk historie, kultur og litteratur Pat Pritchard Torsdag 2. desember kl Lærere på 5. til 7.trinn De grunnleggende ferdighetene Kumi Tømmerbakke CyberBook / Cathrine Wessmann og Universell Matematikk er en digital lærebok der fagstoff og oppgaver blir forklart ved hjelp av animasjoner, figurer og simuleringsverktøy. Programmet dekker alle kompetansemålene for ungdomstrinnet. NorskPluss er et digitalt læremiddel som omfatter norsk, matematikk og naturfag. Læremidlet er tilpasset læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Gilbert (engelsk) består av 80 leksjoner på Internett. Hver av leksjonene er basert på tydelige læringsmål i grunnleggende ferdigheter, grammatikk, vokabular og uttale. Språkstien gir språkstimulerende oppgaver for de yngste elevene på data i form av leker, rim, rytme, språklyder, ord og setninger. Fredag 3. september kl Lærere på trinn Universell Matematikk Ungdom Torsdag 9. september kl Lærere på trinn NorskPluss Ungdom Tirsdag 14. september Merk sted : Kjøsterud skole Universell Matematikk Ungdom (samme innhold som 3. september) Tirsdag 21. september kl Lærere trinn Gilbert (engelsk) Torsdag 14. oktober kl LIKT: Grunnleggende ferdigheter i IKT Lærere trinn Mandag 18. oktober kl Lærere trinn og spes. ped. Språkstien (norsk) 24 25

14 Åpne kurs med påmelding via kursportalen høsten 2010 Sted: Åpne kurs med påmelding via kursportalen våren 2011 Sted: Mandag 16. august kl Lærere på 8. og 9.trinn Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk Fredag 21. januar kl Lærere på 4.trinn Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk Tore Søfting Tore Søfting driver som selvstendig ITkonsulent, og er en erfaren og dyktig kursholder. Han ble i 2009 kåret til årets IT-kursleder Onsdag 25. august kl Lærere på 8. og 9.trinn Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk Mandag 6. september Workshop for påmelding av elever til Nasjonale Prøver (PAS) Fredag 3. september kl Excel 2007 for nybegynnere Tore Søfting Fredag 15. oktober kl Excel 2007 for nybegynnere Tore Søfting Fredag 11. februar kl Lærere på 7.trinn Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk Kursrekke i engelsk: Se katalogen side

15 Nyutdannede og nyansatte + mentorer; Høst 2010 Nyutdannede og mentorer deltar på alle samlinger Andre nyansatte kan meldes på enkeltsamlinger, via kursportalen Nyutdannede og nyansatte + mentorer; Vår 2010 Nyutdannede og mentorer deltar på alle samlinger Andre nyansatte kan meldes på enkeltsamlinger, via kursportalen v/ Mari, Kari og Eva Lars Christian Gjøsæther; D-IKT Eva Høiby, Erik Westrum Fredag 27. august Drammensskolens læringsplattform Outlook (kalender, epost etc) SOL Fredag 24. september Klasseledelse Utvikling av sosial kompetanse Regler og sosiale relasjoner i klasserommet Lærerens pedagogiske verktøykasse Digitale tavler Bruk og funksjon Hvordan bruke digital tavle i fagene? Tone Guldahl, Rådgiver i IMTEC Dr. scient i pedagogikk med vekt på ledelse, kommunikasjon og samarbeid Eva Høiby, Fredag 14. januar Tilpasset opplæring Læringsstrategier Fredag 18. februar Læringsmiljø Helhetlig læringsmiljø Programmer for atferd/ordensstandarder Metoder og organisering Veiledet læring Stasjonsundervisning Aktivitetstavle Fargekoder Ukeplan Eva Høiby, Fredag 22. oktober Coaching som verktøy i skolen Anerkjennende og positiv kommunikasjon i klasserommet Elevsamtalen; fra rituelle samtaler til virkningsfulle dialoger 28 29

16 Trivselslederprogrammet høst 2010 Trivselslederprogrammet vår 2011 Møte for alle Trivselslederkoordinatorer (TL) (lærere) Tirsdag 24. august Sted: Lekedager for trivselsledere (elever) og TL-koordinatorer (lærere) Sted: Drammenshallen Tirsdag 7. september kl Bragernes, Øren, Åssiden, Aronsløkka, Skoger, Vestbygda, Fjell Torsdag 9. september kl Danvik, Hallermoen, Konnerud, Åskollen, Brandengen, Gulskogen/Rødskog Fredag 10. september kl Gulskogen, Kjøsterud, Galterud, Svensedammen Oppstart av trivselslederprogrammet i alle skolegårder! Mandag 13.september Trivselsledermøte Torsdag 14.oktober kl Sted: Deltagere: TL-koordinatorer (lærere) fra Kjøsterud, Gulskogen, Galterud, Svensedammen, to trivselsledere (elever) fra hver skole og Kjartan Eide Lekedager for alle trivselsledere og TL-koordinatorer Sted: Drammenshallen Tirsdag 1. februar kl Svensedammen, Gulskogen, Kjøsterud, Galterud Mandag 7. februar kl Fjell, Bragernes, Øren, Åssiden, Aronsløkka, Skoger, Vestbygda Tirsdag 8. februar kl Brandengen, Danvik, Hallermoen, Konnerud, Åskollen, Gulskogen/Rødskog Oppstart av vårens trivselslederprogram i alle skolegårder Torsdag 10. februar Takk-for-hjelpen-dag for de som har vært trivselsledere høst-2010 Fredag 4. februar kl Gulskogen, Kjøsterud, Galterud, Svensedammen Onsdag 23. februar kl Fjell, Bragernes, Øren, Åssiden, Aronsløkka, Skoger, Vestbygda, Brandengen, Danvik, Hallermoen, Konnerud, Åskollen, Gulskogen/Rødskog Møte med TL-koordinatorer og Kjartan Eide Onsdag 18. mai kl i Takk for hjelpen - dag for de som har vært trivselsledere vår 2011 Onsdag 15. juni kl Gulskogen, Kjøsterud, Galterud, Svensedammen Fredag 17. juni kl Fjell, Bragernes, Øren, Åssiden, Aronsløkka, Skoger, Vestbygda, Brandengen, Danvik, Hallermoen, Konnerud, Åskollen, Gulskogen/Rødskog 30 31

17 Merkantilt Forum for skolesekretærer Sted: i Wergelandsgt. 9 Fredag 3. september eller fredag 15. oktober Heldagskurs grunnleggende bruk av Excel Påmelding via Kursportalen Tore Søfting Onsdag 19. januar Personalseminar med fokus på personalhåndboken og lønnsarbeid i Drammen Kommune Hege Baastad Andersen, Personalsjef og Thor Ole Thoresen Stenberg, Lønningskonsulent Jorunn Fragge Har siden 1996 drevet eget firma JORUNN FRAGGE Executive Secretary Search & Training og har som viktigste mål å utvikle sekretærfunksjonen til en aktiv lederassistent / koordinatorrolle. Onsdag 27. oktober kl Informasjon og kommunikasjon Info om kommunens intranett og profilprogram Presentasjon av nytt grensesnitt for skoleportal for elever og foreldre Motivasjon arbeidsglede og profesjonalitet i rollen som skolens ansikt utad, Jorunn Fragge Torsdag 18. november kl Sak/arkivsystem EDB Sak og Arkiv (ESA) Tone Lystad Olsen/Grethe Tomasrud Tore Søfting Tore Søfting driver som selvstendig IT-konsulent, og er en erfaren og dyktig kursholder. Onsdag 23. mars kl Økonomiseminar Presentasjon av budsjettmodellen for 2011, rapporter og spørringer i Agresso Slik henter du ut og bearbeide tall fra Agresso i Excel ved Tore Søfting Torsdag 14. april kl Sak/arkivsystem EDB Sak og Arkiv (ESA) Tone Lystad Olsen/Grethe Tomasrud Kurt O. Bjønnes advokat med inngående kjennskap til hvordan offentlige virksomheter møter taushetsplikten i tverrfaglig samarbeid. Har de siste ti årene vært aktiv som foredragsholder og kursutvikler spesielt tilrettelagt for stat og kommune. Onsdag 15. desember kl Taushetsplikt og Etikk Hvordan trå rett i et uoversiktlig terreng? Formell taushetsplikt, følt taushetsplikt, ønsket taushetsplikt? Opplysningsplikt, informasjonsplikt, undersøkelsesplikt? Hva er hva og hva må vi forholde oss til og etterleve? Knut O. Bjørnnes Rolv Mohn er psykolog fra Universitetet i Oslo, og er Psykologbistands daglige leder. Han har arbeidet for Psykologbistand i Oslo siden etableringen i Gjennom disse årene har han opparbeidet en bred erfaring med leder- og organisasjonsutvikling, rådgivning og coaching. April ½ dag Fagdag hos Microsoft Jan Helge Luth inviterer til fagdag og lunsj hos Microsoft på Lysaker Onsdag 11. mai kl Kommunikasjon og konflikthåndtering Øk din bevissthet rundt egen og andres adferd og lær hva som fremmer og hemmer god og dårlig kommunikasjon med ulike mennesketyper Foredrag ved Rolv Mohn 32 33

18 Forum for webredaktører Tid og sted: i Wergelandsgt. 9 kl Samarbeidspartnere Helge Magnus Opsahl, rådgiver Informasjon og samfunnskontakt TIBE Kommunens rammeavtaleleverandør for kommunikasjonstjenester Det overordnede mål for Webforum er at Drammensskolens nettsider skal være dynamiske og gjenspeile virksomhetens planer og aktiviteter Samling 1 Tirsdag 31. august Samling 2 Tirsdag 19. oktober Samling 3 Tirsdag 7. desember Samling 4 Tirsdag 25. januar Samling 5 Tirsdag 12. april Forumet skal være arbeidsmøter for webredaktørene med hovedfokus på arbeid med og utvikling av skolenes egne sider, samt erfaringsdeling og vurdering av skolenes sider Websidene skal inneholde informasjon om: Plikter og rettigheter Fridager og rutiner for å søke om permisjon Personalet på skolen og SFO Råd og utvalg Skolens offentlige publikasjoner Det er opprettet en arbeidsgruppe med mandat til å bestemme endringer i layout for skolesidene og innholdet på Webforum. Arbeidsgruppa består av Jarle Blikken, Åssiden, Pål Baklid, Aronsløkka, Anne Sofie Jokumsen, Marienlyst og Kari Kleven fra prosjektbasen 34 35

19 Spor etter New Zealand-modellen i Drammensskolen Besøksskoler skoleåret Aronsløkka skole Ressursteam, organisering av 5.1, GNO og kurs Danvik skole Veiledet læring (lesing/gno) organisering av leselærere Synlig ledelse og Walk the talk Bragernes skole Veiledet læring (matematikk og engelsk) Stasjonsundervisning/arbeidsplan Kjøsterud skole Veiledet læring (lesing) Vurdering/kriterier Etterarbeid av tester Elevansvarsoppgaver Skoger skole Veiledet læring (stasjonsundervisning i lesing og regning) Lesefres Resultatoppfølging på trinn Arbeid med læringsstrategier Pedagogisk bruk av Smartboard Vestbygda skole Veiledet læring (stasjonsundervisning /arbeidsplan) Øren skole Veiledet læring (matematikk oppgavetavle/arbeidsplan) Klasseledelse, modellering, mål, elevrefleksjon, elevmedvirkning Åssiden skole Ressursteam, organisering av 5.1 og kurs Alternativ læringsarena Konnerud skole Veiledet læring (stasjonsundervisning) Ressursteam og organisering av leksekurs Læringsstiler De Bonos 6 tenkehatter 36 37

20 ønsker dere et godt utviklingsår! Drammensskolen: En skole der hver enkelt oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske 38 39

21 Utarbeidet av for Drammensskolen Norges beste skole Wergelandsgate 9, 3008 Drammen 40

Drammensskolen Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske

Drammensskolen Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Drammensskolen Norges beste skole En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Forankring Juni 2007 Bystyret : Ny visjon for skolene med

Detaljer

Strategi- og fremdriftsplan 2009-2010 for prosjektet Drammensskolen - Norges beste skole

Strategi- og fremdriftsplan 2009-2010 for prosjektet Drammensskolen - Norges beste skole Strategi- og fremdriftsplan 2009-2010 for prosjektet Drammensskolen - Norges beste skole Erik Westrum veileder digitale ferdigheter erik.westrum@drmk.no Mob: 934 22 298 Mari L. Pharo veileder lesing mari.pharo@drmk.no

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 13/ Dato: * INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE FOR OPPVEKST/BYSTYRET:

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 13/ Dato: * INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE FOR OPPVEKST/BYSTYRET: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/1424-3 Dato: * VIDERE SATSING I NORGES BESTE SKOLE â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE FOR OPPVEKST/BYSTYRET: Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

2011-12. Aktivitetskatalog. for kompetanse og utvikling i Drammensskolen. Jeg er med!

2011-12. Aktivitetskatalog. for kompetanse og utvikling i Drammensskolen. Jeg er med! 2011-12 Aktivitetskatalog for kompetanse og utvikling i Drammensskolen Jeg er med! 1 Innhold Eva Høiby, Prosjektleder Læringsmiljø Nyutdannede/mentorer Coaching Tlf. 918 48 278 eva.hoiby@drmk.no, Veileder

Detaljer

2 dager - regning som grunnleggende ferdighet

2 dager - regning som grunnleggende ferdighet Program for 4 kursdager innen Regning, lesing og skriving som grunnleggende ferdighet - for voksenopplæringen i Akershus Fylkeskommune Etterutdanningskurset har fire kursdager 1. Onsdag 24. september -

Detaljer

STATUSRAPPORT FOR SPRÅKKOMPETANSE OG OPPFØLGING AV MINIORITETSSPRÅKLIGE SKOLEBARN

STATUSRAPPORT FOR SPRÅKKOMPETANSE OG OPPFØLGING AV MINIORITETSSPRÅKLIGE SKOLEBARN Notat Til : Bystyrekomité for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/71-19 033 DRAMMEN 26.02.2008 STATUSRAPPORT FOR SPRÅKKOMPETANSE OG OPPFØLGING AV MINIORITETSSPRÅKLIGE

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I DRAMMEN 2007

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I DRAMMEN 2007 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I DRAMMEN 2007 Hovedområde 1 Digital kompetanse Mål: Skolene har innført ny skoleportal med integrert digital læringsplattform. Elever, lærere, foresatte og ledere

Detaljer

Om Drammenselever i videregående skoler

Om Drammenselever i videregående skoler Om Drammenselever i videregående skoler Avgangselever 2016 382 i studiespesialisering 736 i videregående opplæring høst 2016 798 avgangselever 2016 354 i yrkesfaglig utdanningsprogram 62 elever ikke i

Detaljer

Åskollen skole. Virksomhetsplan 2010

Åskollen skole. Virksomhetsplan 2010 Åskollen skole Virksomhetsplan 2010 Åskollen skole- Tverrliggeren 10-3038 Drammen - Tlf 32 04 53 30 - aaskollenskolen@drmkno wwwaskollendrammenkommuneno Drammensskolens visjon: Drammensskolen, Norges beste

Detaljer

Resultater Krav/forventninger Kontroll Støtte Motivasjon

Resultater Krav/forventninger Kontroll Støtte Motivasjon OMRÅDE: LESEOPPLÆRING OG SOL/VOKAL Skolen ligger over landsgjennomsnittet på nasjonale prøver i lesing 2011 (Resultat: ) 90 % av lærerne soler elevene og legger resultatene inn i VOKAL min 2 ganger pr.

Detaljer

Drammensskolen Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske.

Drammensskolen Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske. VIRKSOMHETSPLAN FOR HALLERMOEN SKOLE 2010: TILTAKSPLAN FOR GJENNOMFØRING Programområde 12 Utdanningsdirektør : Tore Isaksen Virksomhetsleder : Hanne-Kristin Aarthun Drammensskolen Norges beste skole. En

Detaljer

DKFU. - Oppskrift? - Hjem-skole satsing. -Hvem representerer vi? -Norges beste FORELDRE (NBF)

DKFU. - Oppskrift? - Hjem-skole satsing. -Hvem representerer vi? -Norges beste FORELDRE (NBF) DKFU -Hvem representerer vi? - Oppskrift? -Norges beste FORELDRE (NBF) - Hjem-skole satsing DKFU skal være et partipolitisk uavhengig, livssynsnøytralt og samordnende organ for Foreldrerådenes arbeidsutvalg

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Pedagogisk senter. Program for våren 2013. Pedagogisk Senter Fredrikstad

Pedagogisk senter. Program for våren 2013. Pedagogisk Senter Fredrikstad Pedagogisk Program for våren 2013 Pedagogisk Senter Fredrikstad Program for våren 2013 Satsingsområdene våre: Vurdering for læring og klasseledelse Skolebesøk, veiledning med mer. Oppfølging av elevundersøkelsen.

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2013 ÅSKOLLEN SKOLE Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode!

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2013 ÅSKOLLEN SKOLE Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode! INFORMASJON TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2013 ÅSKOLLEN SKOLE Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode! Åskollen skole- Tverrliggeren 10-3038 Drammen - Tlf. 32 04 53 30 - askollen.skole@drmk.no

Detaljer

Åskollen skole. Virksomhetsplan 2008

Åskollen skole. Virksomhetsplan 2008 Åskollen skole Virksomhetsplan 2008 Åskollen skole- Tverrliggeren 10-3038 Drammen - Tlf 32 04 53 30 - aaskollenskolen@drmkno wwwaskollendrammenkommuneno Drammensskolens visjon: Drammensskolen, Norges beste

Detaljer

Drammen kommune. Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling

Drammen kommune. Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling Drammen kommune Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling Skoleeier (rådmann) Skole (rektor) Presentasjonen Del 1: Gi en oversikt over systematikken for oppfølgningen av skolene Del 2: Innføring

Detaljer

Velkommen til Galterud skole. 44 ansatte 292 elever fordelt på tre trinn 64 % av elevgruppa har annet morsmål enn norsk

Velkommen til Galterud skole. 44 ansatte 292 elever fordelt på tre trinn 64 % av elevgruppa har annet morsmål enn norsk Velkommen til Galterud skole 44 ansatte 292 elever fordelt på tre trinn 64 % av elevgruppa har annet morsmål enn norsk Hvem jobber på Galterud skole? Lederteam: Rektor Avdlingsleder 8. trinn Avdelingsleder

Detaljer

Regning som grunnleggende ferdighet, Akershus Fylkeskommune

Regning som grunnleggende ferdighet, Akershus Fylkeskommune Regning som grunnleggende ferdighet, Akershus Fylkeskommune Program for etterutdanningskurs innen Ny GIV 12. og 13. september 2011, Sandvika vgs kl. 9.00-15.30 Til deltakerne: Saks, limstift, terninger

Detaljer

KORT BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN I 2013 (DRIFTSPLAN)

KORT BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN I 2013 (DRIFTSPLAN) OM PLANEN Utviklingsplanen er en skriftlig framstilling av ønsket praksis og angir mål for skolen. Den er ledd i kommunens plansystem, viser prioriterte mål og gir retningslinjer for det daglige arbeidet

Detaljer

Bergen Ålesund Hamar Drammen Trondheim Oslo Kristiansand. Kursinvitasjon En god start. i norsk og engelsk for 1. 2. trinn

Bergen Ålesund Hamar Drammen Trondheim Oslo Kristiansand. Kursinvitasjon En god start. i norsk og engelsk for 1. 2. trinn Bergen Ålesund Hamar Drammen Trondheim Oslo Kristiansand Kursinvitasjon En god start i norsk og engelsk for 1. 2. trinn Program En god start i norsk og engelsk for 1. 2. trinn 09.30-10.00 Registrering

Detaljer

Åskollen skole. Virksomhetsplan 2009

Åskollen skole. Virksomhetsplan 2009 Åskollen skole Virksomhetsplan 2009 Åskollen skole- Tverrliggeren 10-3038 Drammen - Tlf 32 04 53 30 - aaskollenskolen@drmkno wwwaskollendrammenkommuneno Drammensskolens visjon: Drammensskolen, Norges beste

Detaljer

Aktivitetskatalog. for kompetanse og utvikling i Drammensskolen

Aktivitetskatalog. for kompetanse og utvikling i Drammensskolen 2012-13 Aktivitetskatalog for kompetanse og utvikling i Drammensskolen Eva Høiby, Prosjektleder Læringsmiljø Nyutdannede/ mentorer Coaching Tlf. 918 48 278 eva.hoiby@drmk.no Erik Westrum, Veileder IKT

Detaljer

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2012 ÅSKOLLEN SKOLE Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode!

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2012 ÅSKOLLEN SKOLE Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode! INFORMASJON TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2012 ÅSKOLLEN SKOLE Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode! Åskollen skole- Tverrliggeren 10-3038 Drammen - Tlf. 32 04 53 30 - askollen.skole@drmk.no

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Drammensskolen Norges beste skole Hva gjør vi i Drammen? Bergen 23. nov. 2012. Tore Isaksen Utdanningsdirektør Drammen kommune

Drammensskolen Norges beste skole Hva gjør vi i Drammen? Bergen 23. nov. 2012. Tore Isaksen Utdanningsdirektør Drammen kommune Drammensskolen Norges beste skole Hva gjør vi i Drammen? Bergen 23. nov. 2012 Tore Isaksen Utdanningsdirektør Drammen kommune Drammen kommune Ca 65000 innb. Ca 7500 barn i grunnskolen Vekst på 1,5 2,0

Detaljer

Invitasjon. En god start. - norsk, matematikk og engelsk 1. 2. trinn. Oslo Bergen Stavanger Trondheim Tønsberg Kristiansand Tromsø Fredrikstad

Invitasjon. En god start. - norsk, matematikk og engelsk 1. 2. trinn. Oslo Bergen Stavanger Trondheim Tønsberg Kristiansand Tromsø Fredrikstad En god start - norsk, matematikk og engelsk 1. 2. trinn Invitasjon Oslo Bergen Stavanger Trondheim Tønsberg Kristiansand Tromsø Fredrikstad NORSK Kursinnhold Reviderte læreplaner i norskfaget, med økt

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2014 og 2015 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Om etter- og videreutdanning og kommunale mål og føringer 3 2 Matematikk 5 2.1 Etterutdanning i matematikk

Detaljer

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Bakgrunn Planen er en videreføring av Strategiplan pedagogisk bruk av IKT 2008 2011 og bygger på den samme forståelse av hva pedagogisk IKT-kompetanse er, og hvordan

Detaljer

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2013

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2013 plan for Melvold ungdomsskole 2013 Tema: Økonomi : ressursutnyttelse innenfor virksomhetene. Strategi- og årsplan 2012-2015 Virksomhet: Melvold Elever/foresatte Resultatindikator Personalet kommuniserer

Detaljer

Foreldreskole GLEDE VED Å MESTRE!

Foreldreskole GLEDE VED Å MESTRE! GLEDE VED Å MESTRE! Foreldreskole Skolen skal sørgje for samarbeid med heimen jmfr Opplæringslova 1-1 og 13-3d. Foreldresamarbeidet skal ha eleven i fokus og bidra til eleven sin faglege og sosiale utvikling.

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret 2016-2017 Visjon og pedagogisk plattform: Vår visjon: Alle skal med et trivelig sted Våre verdier bygger på RESPEKT o Vi følger trivselsreglene o Vi er høflige mot

Detaljer

Vedlegg til Strategisk kompetanseplan 2014-2017. Kompetansetiltak i rælingsskolen. Vedtatt i kommunestyret 18.06.2014 i sak 14/41

Vedlegg til Strategisk kompetanseplan 2014-2017. Kompetansetiltak i rælingsskolen. Vedtatt i kommunestyret 18.06.2014 i sak 14/41 Vedlegg til Strategisk kompetanseplan Kompetansetiltak i rælingsskolen Vedtatt i kommunestyret 18.06. i sak 14/41 Vedlegg til Strategisk kompetanseplan 2 Vedlegg til Strategisk kompetanseplan Innhold Kompetansestrategier...

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Kvalitetsoppfølgingen 2015. Orientering på områdemøter 10.09.2015 og 17.09.2015 Bergen kommune, Fagavdeling barnehage og skole

Kvalitetsoppfølgingen 2015. Orientering på områdemøter 10.09.2015 og 17.09.2015 Bergen kommune, Fagavdeling barnehage og skole Kvalitetsoppfølgingen 2015 Orientering på områdemøter 10.09.2015 og 17.09.2015 Bergen kommune, Fagavdeling barnehage og skole Hel- og halvdagsmøtene Tidsplan for gjennomføringen Gjennomføring av møtene

Detaljer

Tiltaksplan for pedagogisk utviklingsarbeid våren 2014

Tiltaksplan for pedagogisk utviklingsarbeid våren 2014 Tiltaksplan for pedagogisk utviklingsarbeid våren 2014 Skolens tiltaksplan viser hvordan skolen skal nå mål fastsatt i skolens strategiske plan for 2012-2016, og hvilke tiltak som er iverksatt våren 2014.

Detaljer

Tiltaksplan Varden skole 2014 2015

Tiltaksplan Varden skole 2014 2015 splan Varden skole 2014 2015 KUNNSKAP OG VENNSKAP HÅND I HÅND Elevene på Varden er aktive og utvikler sin kunnskap i samhandling med andre i et stimulerende og tilrettelagt læringsmiljø. Grunnleggende

Detaljer

Kompetanseplan for kvalitet i Lillehammerskolen 2010 2011

Kompetanseplan for kvalitet i Lillehammerskolen 2010 2011 Kompetanseplan for kvalitet i Lillehammerskolen 2010 2011 med utgangspunkt i Strategiplanen for Lillehammerskolen 2008 2012 1 INNLEDNING BAKGRUNN Kompetanseplan for Lillehammerskolen 2009 2012 er en revidert

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 05/01273-004 430 DRAMMEN 26.05.2005 STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I DRAMMENSSKOLEN 2005-2008

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 05/01273-004 430 DRAMMEN 26.05.2005 STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I DRAMMENSSKOLEN 2005-2008 Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 05/01273-004 430 DRAMMEN 26.05.2005 STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I DRAMMENSSKOLEN 2005-2008 En

Detaljer

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 GOD KVALITET PÅ UNDERVISNINGEN MED ET HØYT FAGLIG FOKUS Økt læringsutbytte for den enkelte elev når det gjelder ferdigheter, kunnskaper og holdninger,

Detaljer

Aktivitets. for kompetanse og utvikling i Drammensskolen 2013/14

Aktivitets. for kompetanse og utvikling i Drammensskolen 2013/14 Aktivitets katalog for kompetanse og utvikling i Drammensskolen 2013/14 Innhold Mari Pharo, Veileder Lesing SNO Pals Læringsmiljø Tlf. 911 39 616 mari.pharo@drmk.no Jannike Thorsen, Veileder PALS Læringsmiljø

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2016/17

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2016/17 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2016/17 1. Styringsdokumenter 1.1 Sentrale styringsdokumenter Opplæringsloven med forskrift og andre lover og forskrifter(forvaltningsloven, Offentlighetsloven,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Ressursgruppe for skoleeier: Kommunale skoleeiere i satsingen Vurdering for læring (2014-2017) PULJE 6 Rådgiver skoleeier: Marianne Støa Pedagogisk

Detaljer

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede?

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Innledning/Dronning Sonjas skolepris Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet og synshemmede St.melding nr. 16 (2006-2007)

Detaljer

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE 2012-16 1 2 Visjon Smørås skole Et godt sted å være Et godt sted å lære Smørås skole skal gi elevene inspirasjon, motivasjon og tilbakemeldinger som gjør at de får lyst til

Detaljer

HELHETLIG PLAN I REGNING VED OLSVIK SKOLE.

HELHETLIG PLAN I REGNING VED OLSVIK SKOLE. HELHETLIG PLAN I REGNING VED OLSVIK SKOLE. Prinsipper og strategier ved Olsvik skole. FORORD Olsvik skole har utarbeidet en helhetlig plan i regning som viser hvilke mål og arbeidsmåter som er forventet

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

Forpliktet til å skape Norges beste skole

Forpliktet til å skape Norges beste skole Forpliktet til å skape Norges beste skole av Lillian Eilertsen, rektor Galterud skole Trøndelagskonferansen 25. 10.13 Visjonen «Drammensskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller

Detaljer

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver Kurskatalog 1 Innhold 2 Tjenester vi tilbyr 3 Administrative kurs 4 Grunnleggende pedagogisk bruk 5 Pedagogisk superbruker 6 Planlegging og vurdering 7 Vurdering i itslearning 8 Småtrinnet 9 Skoleledelse

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag.» Årsmeldingen

Detaljer

Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018

Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018 Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018 Visjon: Sm@rt digital skolehverdag Hovedmål: Økt læring med digitale verktøy Elever Elever skal daglig bruke digitale

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

STRATEGISK PLAN KROHNENGEN OG EVENTYRSKOGEN SKOLE

STRATEGISK PLAN KROHNENGEN OG EVENTYRSKOGEN SKOLE STRATEGISK PLAN KROHNENGEN OG EVENTYRSKOGEN SKOLE 2012-2016 Strategisk plan Dette er en fireårig strategisk plan for Krohnengen og Eventyrskogen skole. Vi beskriver hvordan vi vil utvikle oss innenfor

Detaljer

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Enhet for skole og barnehage åpner dører mot verden og framtida Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Gyldig fra 01.01.2012 til 31.07.2016 Forord: Enhet for skole og barnehage

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN Sigdal kommune Skolesjef KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2016-17 Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur (dato) 1. Føringer for kompetanseutvikling i skolen Følgende dokumenter legger føringer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ A20 Jan Samuelsen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ A20 Jan Samuelsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/00250 431 A20 Jan Samuelsen UTVIKLINGSMÅL FOR SKOLEN I MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Følgende utviklingsmål danner grunnlaget for drøftinger om

Detaljer

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2014 22817/2014 2013/6187 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/9 Komitè for levekår 24.04.2014 Bystyret 07.05.2014 Læringsmiljø, herunder trivsel

Detaljer

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 1 10.05.2012 SØNDRE LAND KOMMUNE Grunnskolen Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 Handlingsprogram - Kompetansetiltak Febr 2012 Kompetanseplan for grunnskolen Side 1 2 10.05.2012

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 Innholdsfortegnelse 1 Målgrupper / kommunale kontaktpersoner... 4 2 Plan for gjennomføring... 4 2.1 Ledere på kommunalt nivå... 4 2.2 Kompetanseutvikling

Detaljer

Pedagogisk utviklingsplan BERG SKOLE

Pedagogisk utviklingsplan BERG SKOLE Pedagogisk utviklingsplan BERG SKOLE (en skole jeg ville hatt mitt barn på) Positiv leken modig raus tydelig lærende 1 Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006 Læringsplakaten Skolen skal: - Gi alle elever

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING. Nygård skole

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING. Nygård skole SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING Vurderingstema: «Vurdering for læring m/ vekt på leseopplæring» Dato: 4.-7.november 2013 Fungerende rektor: Dag Røise dag.roise@søgne.kommune.no

Detaljer

Vurdering for læring Nedre Eiker kommune. Prosjektsamling UDIR 16. januar 2017

Vurdering for læring Nedre Eiker kommune. Prosjektsamling UDIR 16. januar 2017 Prosjektsamling UDIR 16. januar 2017 Oppdrag: Hva har vi fått til? Hva ville vi gjort annerledes? Veien videre Skolene i Nedre Eiker 3.200 elever 6 barneskoler 3-550 elever 3-200 elever 3 ungdomsskoler

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2015/16

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2015/16 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2015/16 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter Kommunale satsingsområder:

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015-16

VIRKSOMHETSPLAN 2015-16 VIRKSOMHETSPLAN 2015-16 1 Samfunn Overordnede mål for seksjon for oppvekst 2008-2012 Mål: 1. Etablere og videreutvikle samarbeid med HiT innenfor; a. skolebasert lærerutdanning og øvingsbarnehager Resultatambisjoner:

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning Vedlegg 2 Veiledning LÆRERSPØRRESKJEMA Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag Din skole er med i prosjektet Bedre vurderingspraksis med utprøving av modeller for kjennetegn

Detaljer

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18 Haugesundskolen Strategiplan 2014-18 STRATEGIPLAN 2014-18 Innhold Innledning side 3 Overordnet målsetting side 4 Satsingsområder, resultatmål og effektmål side 6 Strategier side 8 Kvalitetsårshjul side

Detaljer

Strategi for skoleutvikling og måloppnåelse

Strategi for skoleutvikling og måloppnåelse Strategi for skoleutvikling og måloppnåelse 2017-2020 Avdeling for kultur, oppvekst og skole ENEBAKK KOMMUNE Innhold 1. En helhetlig skoleutvikling med eleven i fokus...2 2. Overordnet målsetning...3 2.1

Detaljer

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole STRATEGI- OG ÅRSPLAN NORDSTRAND SKOLE Dato: 6. januar Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Utviklingsområder... 4 2.1 Videreutdanning... 4 2.1.1 Flesberg kommune... 4 2.1.2

Detaljer

Aktivitetsplan for kompetanse og utvikling i lierskolen 2015-2016. www.laeringsledelse.no

Aktivitetsplan for kompetanse og utvikling i lierskolen 2015-2016. www.laeringsledelse.no Aktivitetsplan for kompetanse og utvikling i lierskolen 2015-2016 www.laeringsledelse.no Om Aktivitetsplanen Planen er laget for at vi som jobber i lierskolen skal få en felles oversikt over kurs, aktiviteter

Detaljer

KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

KUNNSKAP GIR MULIGHETER! STRATEGI FOR ØKT LÆRINGSUTBYTTE Prinsipper for klasseledelse og vurdering Øvre Eiker kommune KUNNSKAP GIR MULIGHETER! Grunnskolen i Øvre Eiker 1 Visjon og mål for skolen i Øvre Eiker: KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

Detaljer

Kompetanseplan 2009-2012 Kompetanse for kvalitet Strategi for kompetanseheving i grunnskole og voksenopplæring i Sørum

Kompetanseplan 2009-2012 Kompetanse for kvalitet Strategi for kompetanseheving i grunnskole og voksenopplæring i Sørum Kompetanseplan 2009-2012 Kompetanse for kvalitet Strategi for kompetanseheving i grunnskole og voksenopplæring i Sørum Utarbeidet av Grunnskoleseksjonen 1 Innledning Kompetanseheving er en nødvendig forutsetning

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål)

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer elevene hva som skal

Detaljer

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12. Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.mars 2013 Hamar kommune Opplæring og oppvekst Leder: Grunnskolesjef Anne-Grete

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16 Sigdal kommune Skolesjef KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16 Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur (dato) 1. Føringer for kompetanseutvikling i skolen Følgende dokumenter legger føringer

Detaljer

KVALITETSMELDING 2014

KVALITETSMELDING 2014 KVALITETSMELDING 2014 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 01.10.2014 Kommunestyret 30.10.2014 Saksbehandler: Lisbeth Marie Aasebø Arkivsaknr.: 2014/1075-9 RÅDMANNENS

Detaljer

Drammen - Norges beste barnehage

Drammen - Norges beste barnehage Drammen - Norges beste barnehage Prosjektbeskrivelse 2013 Barnehagene i Drammen Forankring av prosjektet Bakgrunn 2012 -Bystyret Vedtatt opprettet i forbindelse med økonomiplanen 2012-15 Mars 2013 - Bystyret

Detaljer

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole.

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. Opplæringsloven: 9a 1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt

Detaljer

Strategisk plan. Kalvatræet skole

Strategisk plan. Kalvatræet skole Strategisk plan for Kalvatræet skole 2012-2016 1 INNHOLD: 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole Kalvatræet skoles læringssyn Mål for skolens læringsmiljø 2. Skolens arbeid med elevenes faglige

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Konsekvenser av streiken i kommunen Sist endret 05.06 kl. 14.15

Konsekvenser av streiken i kommunen Sist endret 05.06 kl. 14.15 Konsekvenser av streiken i kommunen Sist endret 05.06 kl. 14.15 Skoler Skole Status Fra og med Aronsløkka Stengt Onsdag 30. mai Bragernes Stengt Onsdag 30. mai Børresen Stengt Onsdag 30. mai Danvik Stengt

Detaljer

Tilbud om etter- og videreutdanning 2013-14

Tilbud om etter- og videreutdanning 2013-14 Tilbud om etter- og videreutdanning 2013-14 Etter- og videreutdanninger 2013-2014 Skolen er i stadig endring. Tilbudene til etter- og videreutdanning for TFK s pedagogiske personale speiler et mangfold

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN LØKENÅSEN SKOLE 2012

VIRKSOMHETSPLAN LØKENÅSEN SKOLE 2012 VIRKSOMHETSPLAN LØKENÅSEN SKOLE INNLEDNING 2 KORT PRESENTASJON AV LØKENÅSEN SKOLE 2 VISJON OG PEDAGOGISK PLATTFORM 2 PEDAGOGISK INNHOLD OG ORGANISERING 3 STRATEGISK PLAN 4 SATSINGSOMRÅDE: MATEMATIKK 4

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et videreutdanningstilbud for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring

Detaljer

TILTAKSPLAN 2013-2014

TILTAKSPLAN 2013-2014 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2013-2014 Ekstra fokus 2013-2014 Kontinuerlige og lovpålagte prosesser Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap, mangfold, trivsel Vårt verdigrunnlag Fagerlia videregående

Detaljer

lesing Fagplan for som grunnleggende ferdighet

lesing Fagplan for som grunnleggende ferdighet lesing Fagplan for som grunnleggende ferdighet Læreplanen LK06 og Bergen kommunes plan for kvalitetsutvikling «Sammen for kvalitet», definerer lesing som satsingsområde. Fagplanen i lesing skal bidra

Detaljer

Digitale styringsverktøy

Digitale styringsverktøy Drammen kommune Søknad om skoleeierprisen 2012 «Drammensskolen Norges beste skole, en skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske.» 1 1.

Detaljer

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE INNLEDNING Vi har hatt et fint år på Galleberg skole både faglig og sosialt. Skolen gjennomsyres av gode tydelige voksne som ønsker å ta vare på hele mennesket. Vi

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR GRØT SKOLE 2009

VIRKSOMHETSPLAN FOR GRØT SKOLE 2009 VIRKSOMHETSPLAN FOR GRØT SKOLE 2009 Innholdsfortegnelse 1. Visjon a) Holtålen kommune s. 2 b) Grøt skole s. 3 2. Innledning s. 3 3. Dette skal vi oppnå s. 3 4. Satsningsområder - handlingsplan 2009 s.

Detaljer

Lokalt arbeid med læreplaner og vurdering. Samling for skoleledere og skoleeiere i Troms 25. november 2014

Lokalt arbeid med læreplaner og vurdering. Samling for skoleledere og skoleeiere i Troms 25. november 2014 Lokalt arbeid med læreplaner og vurdering Samling for skoleledere og skoleeiere i Troms 25. november 2014 Tromsøskolen hvem er vi? 35 enheter, både sentrum og distrikt Tonivå kommune, med parlamentarisk

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

Kompetanseutvikling i grunnopplæringen styres av Kunnskapsdepartementet.

Kompetanseutvikling i grunnopplæringen styres av Kunnskapsdepartementet. Dato: 29. juni 2010 Byrådssak 1279/10 Byrådet Kompetanse for utvikling - tiltaksplan for 2010/2011 LAAA SARK-2237-200900363-105 Hva saken gjelder: Kompetanseutvikling i grunnopplæringen styres av Kunnskapsdepartementet.

Detaljer