Filematch Telefon Vask og vedlikehold av telefonopplysninger person

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Filematch Telefon Vask og vedlikehold av telefonopplysninger person"

Transkript

1 Versjon: 1.3 Dato: evry.com Tjenestebeskrivelse Filematch Telefon Vask og vedlikehold av telefonopplysninger person

2 Revisjonshistorie Revisjon nr. Revisjonsdato Endringer Revidert av Konvertering til EVRY-mal Tove Reitan Side 2/31

3 Innhold 1 Filematch Telefon 4 2 Oversikt over tjenesten Prinsippskisse vask- og vedlikehold Løpende behandling av tilgang/avgang over tid Inn/ utmelding med batch/ filbasert prosess Inn/ utmelding med online integrert prosess Periodisk vedlikehold 9 3 Vask Input til vask mot Telefonkatalogen Retur fra vask mot Telefonkatalogen RPF Retur Person Filematch Elementer i vaskeløsningen Generelt om vask Matchkriterier og treffsikkerhetsnivå Sikker unik treff og usikkerhet rundt treff Bruk av soundex (lydkode) ved vask på navn Rekkefølge på navn til vask Fornavn-database Snuing av navn 21 4 Periodisk vedlikehold Grunnlag for vedlikehold fra Telefonkatalogen Vedlikehold fra Telefonkatalogen Header-record TTL Telefonnummer (alene) TGR Telefon grunnopplysning TTO Telefon tilleggsopplysning TSL Telefon slettetrans TSN Telefonnummer slettetrans Trailer-record 30 5 Endringslogg 31 Side 3/31

4 1 Filematch Telefon Filematch Telefon er løsning for vask og vedlikehold av telefonopplysninger. Tjenesten består av 2 sentrale deler: Vask er løsning for identifisering og oppdatering av data fra Telefonkatalogen. Vedlikehold er løsning for å vedlikeholde identifiserte objekter fra vask etter hvert som data om objektene endres i Telefonkatalogen. Tjenesten forutsetter at brukeren må identifisere de objekter det skal gjøres vask og vedlikehold av. Identifisering gjøres ved at brukeren oppgir navn og adresse eventuelt sammen med fødselsdato på de personobjekter som skal vaskes/ vedlikeholdes. Denne dokumentasjonen beskriver detaljene i prosessen med vask og vedlikehold. Side 4/31

5 2 Oversikt over tjenesten For å skape et bilde av hvordan Filematch kan etableres viser følgende eksempel en mulig løsning. Løsningen baserer seg på "full" Filematch, dvs. både initiell vask, behandling av tilgang/avgang og vedlikehold over tid. "Porteføljen" benyttes som betegnelse for det personregister man ønsker å vaske og vedlikeholde. Prosessen består av følgende trinn: 1. Igangsetting. Initiell vask av hele porteføljen med innmelding til vedlikehold. Prosessen sørger for at kundens portefølje blir oppdatert. I tillegg utveksles nøkler som er grunnlag for å vedlikeholde identifiserte objekter over tid. 2. Løpende behandling av tilgang/ avgang i porteføljen (inn- og utmelding). Vedlikehold (tilgang/avgang) av kundens portefølje som vedlikeholdes over tid, og tilføring av initielle data på nye objekter. Dette kan gjøres på 2 måter; Det første alternativet er basert på batch prosess og datafiler, mens det andre er basert på online oppslag via program-til-program-integrasjon (PTP-integrasjon). 3. Periodisk vedlikehold av dataendringer i porteføljen. Dette omfatter vedlikehold av data i kundens portefølje over tid. Vedlikeholdsintervall kan være daglig, ukentlig, 14-daglig, månedlig eller kvartalsvis. Side 5/31

6 2.1 Prinsippskisse vask- og vedlikehold Kunde EVRY Uttrekk av data Vask forbehandling 1 2 Vaskemotor Kunde- SFTP (identifisering) Vaskeregister database 3 Oppdatering av register 5 Vask etterbehandling 4 Telefon Kunde DB (kopi) 1. Kunden laster ned sitt personregister på datafil og sender det til EVRY v/ Information Services på SFTP evt. CD/DVD. 2. Porteføljen leses inn og kjøres igjennom forbehandling til vask. Dette er i korte trekk en formattering, kontroll og analyse av data som skal vaskes. 3. Når porteføljen er klargjort for vask, gjennomføres vask for identifisering av objektene i filen. De objekter som blir entydig identifisert tilføres forslag til treff. Sammen med hvert treff følger indikatorer som sier noe om hvor godt treffet er. 4. Etter at vask er gjennomført foretas etterbehandling. Opplysninger vedr Telefon tilføres de objekter som ble entydig identifisert, det formatteres til retur-format og legges klar til filforsendelse. Antall treff/ ikke treff loggføres og statistikk produseres. Entydige identifisert (sikre og unike treff) meldes inn til vedlikehold i en egen vedlikeholdsdatabase. Av data fra kunden trenger vi kun å ta vare kundens egen-id på personen, samt unik id som er grunnlag for identifisering når data skal ajourføres senere i tid. 5. Den vaskede filen returneres tilbake til kunde på SFTP evt. CD/DVD. Kunden mottar returfil og oppdaterer eget register med aktuelle data. Side 6/31

7 2.2 Løpende behandling av tilgang/avgang over tid Kundens register vil for de fleste endre seg fortløpende. Det vil komme til og falle fra objekter over tid. Det finnes alternative måter å behandle tilgang/ avgang i kundens portefølje: 1. Inn/ utmelding med batch/ filbasert prosess, dvs vask. 2. Inn/ utmelding med online prosess. For innmeldinger vil det være behov for å vaske/ oppdatere data fra det register man skal ha et løpende vedlikehold fra. Dette for å sikre at man er ajour med kilderegisteret fra det tidspunkt man starter ajourhold Inn/ utmelding med batch/ filbasert prosess Kunde EVRY Uttrekk av data Vask forbehandling 1 2 Kunde- SFTP 1b Vaskemotor (identifisering) Vaskeregister database 3 Oppdatering av register 5 Utmelding Vask etterbehandl. 4 Telefon Kunde DB (kopi) Periodisk vask av nye kunder har nesten identisk behandling som initiell vask av hele porteføljen. Hovedforskjellen ligger i at antallet til vask (sannsynligvis) er betydelig mindre enn antallet i den initielle vasken. Automatisert løsning med bruk av f.eks. SFTP til å overføre data til og fra Information Services foretrekkes. En annen forskjell ligger også i utmelding av objekter fra vedlikehold. Disse blir ikke vasket, men kun tatt med videre for utmelding fra vedlikeholdsporteføljen (se pkt. 1b i figuren). Side 7/31

8 2.2.2 Inn/ utmelding med online integrert prosess Information Services har etablert et online integrasjonsgrensesnitt som gir kunden mulighet til å etablere rutiner for inn/ utmelding av vedlikeholdsporteføljen. Løsningen gir kunden mulighet til å gjøre denne operasjonen samtidig som brukeren foretar behandling av tilgang/ avgang i sitt eget saksbehandlersystem. Kunde EVRY Kundedatabase 3 Oppslag med inn-/utmelding 1 SFTP 2 Vaskemotor (identifisering) 6 SFTP 5 Telefon Inn-/utmelding av objekter 4 Kunde DB (kopi) 1. Under sin saksbehandling av tilgang/ avgang kan brukeren via det online-baserte integrasjonsgrensesnittet i sitt saksbehandlersystem etablere automatikk i løsningen for tilføring/ oppdatering av grunninformasjon fra. 2. Forespørsel om data, samt inn-/utmelding til ajourhold sendes som en transaksjon til Information Services Online Integrasjonserver. 3. Objektet identifiseres. 4. Vedlikehold (inn/utmelding) gjøres mot kundeobjektdatabasen. 5. Data og statusinformasjon returneres på et feltbasert format (XML). 6. Kunden oppdaterer sitt eget register og viser data på skjerm for brukeren i eget saksbehandlersystem. Ta kontakt med Information Services for nærmere informasjon om integrasjonsgrensesnittene. Vi har utarbeidet integrasjonspakker som kan bidra til å forenkle arbeidet med å etablere integrasjon inn i kundens saksbehandlersystem. Side 8/31

9 2.3 Periodisk vedlikehold For å kunne vedlikeholde opplysningene over tid må man sørge for å få tilført endringer på objektene i kundens portefølje. Det periodiske vedlikeholdet produserer endringstranser for oppdatering av kundens eget kunde-, klient- eller medlemsregister. Dette kan beskrives med følgende figur: EVRY Kunde Kunde DB (kopi) 1 Telefon Endringer 2 Kundedatabase Vedlikehold Telefon 3 Oppdatering av register 5 SFTP 4 Vedlikehold etterbehandling 1. Information Services mottar ukentlige endringer for oppdatering av Telefonnr. 2. Periodisk, f.eks. ukentlig kontrolleres kundens portefølje for endringer. 3. Ved endring tilføres aktuelle endrede data siden forrige vedlikehold. Endringstranser lages. 4. Endringstransene returneres til kunden på fil. 5. Kunden oppdaterer sitt register med endringer, og iverksetter eventuelle interne prosesser ifbm med endringen. Side 9/31

10 3 Vask Vask er løsning for identifisering og oppdatering av data i kunde-, klient- og medlemsregistre. 3.1 Input til vask mot Telefonkatalogen Standard mottaksformat er basert på txt-format (eller tilsvarende), med faste felt- og recordlengder. Vi kan også motta filer på andre formater mot et tillegg i pris for å konvertere til vaskeformatet. Dette kan eksempelvis være filer med variabel felt- og recordlengde med ulike separatorer mellom felter og records. Excel-filer er et annet eksempel. Standard recordformat for input til vask er følgende: Nr Feltnavn Startpos Type/lengde Beskrivelse 1 KUNDE-IDENT 1 A/8 Kundens kunde-identifikasjon hos EVRY, normalt kundenummeret. 2 AVDELINGSNR 9 A/6 Avdeling hvis dette er aktuelt 3 EGEN-ID 15 A/16 Unik ID i kundens egen portefølje til bruk for tilbakematch når data mottas i retur fra vask. 4 FODSELSDATO 31 A/6 Hvis man har fødselsdato registrert legges denne her på forman DDMMÅÅ 5 PERSONNR 37 A/5 Hvis man har personnummer registrert legges dette her. NB Personnummer er ikke en del av Telefonkatalogen og har bare effekt dersom det foretas vask mot andre registre som har dette i seg. 6 NAVN 42 A/50 Personens navn. Hvis etternavn, fornavn og mellomnavn er sammensatt i ett og samme felt legges dette her, ellers bare etternavn. 7 FORNAVN 92 A/50 Personens fornavn og eventuelle mellomnavn. Fornavn legges først. 8 ADRESSE 142 A/30 Personens adresse. Hvis gatenavn, husnr. og bokstav er sammensatt i ett og samme felt legges dette her, ellers bare gatenavn. 9 HUSNR 172 N/4 Hvis adressen er delt i gatenavn, husnr og bokstav som egne felter legges husnr her. 10 POSTNR 176 N/4 Postnummer der personen er bosatt. 11 TELEFONNR 180 A/12 Hvis man har telefonnr. registrert legges dette her på formen , eller , eller , eller Nummer konverteres til de 8 siste. 11 SYSTEM-DATA 192 A/9 Fylles ut etter nærmere avtale. Settes i utgangspunktet til blank. Total lengde er 200 byte. Sørg for å sortere input til vask i den rekkefølge man ønsker retur! Returfil kommer i samme rekkefølge som input. Side 10/31

11 3.2 Retur fra vask mot Telefonkatalogen Returfil består av header-records som kommer først i fila. Disse inneholder informasjon om porteføljen til og fra vask. Deretter kommer selve porteføljen som er vasket. For den vaskede porteføljen vil input-record (personobjekt til vask) komme først, umiddelbart etterpå kommer forslaget på personobjekt som er identifisert. Hvis personobjekt til vask enten ikke fant treff eller fant duplikater kommer kun input-record i retur. Det markeres med treffkoder for hver record som enten fant treff, eller ikke fant treff. Det er også mulig å få tilført duplikate treff. Eksempel: 1. TESTKUNDE IHF NOI1LAS J EFM TESTKUNDE IAF TESTKUNDE RAF TESTKUNDE RPF Aasen Ivar TESTKUNDE RPF IN 0 0Aasen Johan TESTKUNDE RPFTGRU AAJJ 0 0Aasen Johan TESTKUNDE RPF Abel Haldor TESTKUNDE RPF IN 0 0Abelsen Per Olav TESTKUNDE RPFTGRU AAJJ* 0 0Abelsen Per Olav ++ Kjøreid Rt Prod Kundeid Tr Fdato Navn ++ Rec. nr IHF: Input Header Filematch inneholder parametre til vaskealgoritmene. 2 IAF: Input Antall Filematch inneholder tall vedr. porteføljen til vask (før vask er kjørt). 3 RAF: Retur Antall Filematch inneholder antaller/ resultater fra vask av porteføljen. 4 RPF: Retur Person Filematch Her med en input-record til vask som ikke fant treff. Treff-nivå = Input-record med påfølgende forslag (6) til treff. Treff-nivå = IN betyr Input. 6 Forslag-record til foregående input-record (5) med treff-nivå = Input-record som fant duplikater, ingen forslag er tatt med. Treff-nivå = Input-record med påfølgende forslag (9) til treff. Treff-nivå = IN Input. 9 Forslag-record til foregående input-record (8) med treff-nivå = 04. Stjerne (*) foran markerer sikker unik treff. Side 11/31

12 3.2.1 RPF Retur Person Filematch Recordtypen inneholder opplysning om person som ble identifisert i vask. RPF-recorden er organisert på en slik måte at man skal kunne sammenlikne treff mot grunnlag for treff. Dette gjør kunden i stand til å verifisere resultatet av en vask, objekt for objekt. Det kan forekomme flere produkttyper i RPF-recorden: 1. TTLF Telefon telefonnummer alene 2. TGRU - Telefon grunnopplysning 3. TTOP - Telefon tilleggsopplysning RPF, TTLF Telefonnummer (alene) Nr Feltnavn Start Type/lengde Beskrivelse Identifiseringsdata: 1 FIL-ID 1 A/16 Fil-id sammen med kunde-id identifiserer en vaskekjøring unikt. 2 REC-ID 17 A/3 Alltid RPF 3 PRODUKT 20 A/4 Alltid TTLF 4 EGEN-ID 24 A/16 Kundens unike nøkkel. Benyttes for at man skal kunne matche tilbake etter vask. Treff.informasjon: 5 TREFF-NIVAA 40 A/2 Indikerer enten at recorden er input til vask, eller hvordan resultatet av treffet ble: IN Input-record, med påfølgende forslag 99 Input-record, ingen treff funnet 98 Input-record, duplikate treff funnet Treff-records med aktuelt treffnivå, se egen oversikt. 6 SNU-NIVÅ-NAVN 42 A/1 A V, indikerer hvilken navnekombinasjon treffet ble gjort på, se egen oversikt. 7 AKTIVT-HISTORISK 43 A/1 Indikerer om treffet er gjort mot aktive eller historiske data. A Aktivt H Historisk 8 LIKHET-SX1 44 A/1 Indikerer likhet på soundex 1 (lydkode av navneelement 1, ref SNU-NIVÅ-NAVN) J Ja, likhet N Nei, ulikhet 9 LIKHET-SX2 45 A/1 Indikerer likhet på soundex 2 (lydkode av navneelement 2, ref SNU-NIVÅ-NAVN) Side 12/31

13 10 SIKKER-UNIK 46 A/1 Person info hoved: J Ja, likhet N Nei, ulikhet Indikerer om treffet er identifisert som: * - sikkert # - filtrert <blank> - hverken sikkert eller filtrert 11 TELEFONNR 47 A/12 Personens telefonnr. 12 RESERVASJON 59 A/1 R Som om person skulle være reservert i Reservasjonsregisteret i Brønnøysund. 13 PREFERERT-NR 60 A/1 Det nr som kunden har oppgitt som preferert nr hvis kunde har flere. 1 = Preferert nr 14 Ikke i bruk 61 A/324 Feltet er foreløpig ikke i bruk Sorteringsdata: 15 SORT-ID 385 P/6 Til bruk for system 16 SORT-PRIO 391 A/1 Til bruk for system 17 LØPENR 392 N/9 Nummerering av objektene i porteføljen ihht. input-rekkefølge. Total record-lengde (når fast rec.format) er 400 byte. Det kan forekomme 0,1 eller flere TTLF-records pr IN-record. Side 13/31

14 RPF, TGRU Telefon Grunnopplysning Nr Feltnavn Start Type/lengde Beskrivelse Identifiseringsdata: 1 FIL-ID 1 A/16 Fil-id sammen med kunde-id identifiserer en vaskekjøring unikt. 2 REC-ID 17 A/3 Alltid RPF 3 PRODUKT 20 A/4 Alltid TGRU 4 EGEN-ID 24 A/16 Kundens unike nøkkel. Benyttes for at man skal kunne matche tilbake etter vask. Treff.informasjon: 5 TREFF-NIVAA 40 A/2 Indikerer enten at recorden er input til vask, eller hvordan resultatet av treffet ble: IN Input-record, med påfølgende forslag 99 Input-record, ingen treff funnet 98 Input-record, duplikate treff funnet Treff-records med aktuelt treffnivå, se egen oversikt. 6 SNU-NIVÅ-NAVN 42 A/1 A V, indikerer hvilken navnekombinasjon treffet ble gjort på, se egen oversikt. 7 AKTIVT-HISTORISK 43 A/1 Indikerer om treffet er gjort mot aktive eller historiske data. A Aktivt H Historisk 8 LIKHET-SX1 44 A/1 Indikerer likhet på soundex 1 (lydkode av navneelement 1, ref SNU-NIVÅ-NAVN) J Ja, likhet N Nei, ulikhet 9 LIKHET-SX2 45 A/1 Indikerer likhet på soundex 2 (lydkode av navneelement 2, ref SNU-NIVÅ-NAVN) J Ja, likhet N Nei, ulikhet 10 SIKKER-UNIK 46 A/1 Indikerer om treffet er identifisert som: * - sikkert # - filtrert <blank> - hverken sikkert eller filtrert Person info hoved: 11 FØDSELSDATO 47 N/6 Personens fødselsdato. Der denne er registrert i Telefonkatalogen. 12 FIKTIVT-PERSNR 53 N/5 Oppgis sammen med fødselsdato som et unikt kriterie for å identifisere duplikater i kundens portefølje. Inneholder et generert tall. Side 14/31

15 13 NAVN-SAMSATT 58 A/26 14 ADRESSE 84 A/35 Forkortet og sammensatt navn på formen: Etternavn Fornavn Mellomnavn Personens adresse på formen: Gatenavn Husnr Bokstav/Oppgang 15 POSTNR 119 A/4 Postnr med ledende nuller 16 KOMNR 123 A/4 Kommunenr med ledende nuller Person info tillegg: 17 ETTERNAVN 127 A/50 Etternavn alene 18 FORNAVN 177 A/50 Fornavn 19 MELLOMNAVN 227 A/50 Mellomnavn 20 POSTSTED 277 A/20 Poststedsnavn til feltet POSTNR 21 KOMMUNENAVN 297 A/20 Kommunenavn til feltet KOMNR Telefonopplysning: 22 TELEFONNR 317 A/12 Personens telefonnr. Virksomhetskode: B - bedrift 23 VIRKSOMHETSKD 329 A/1 O - offentlig P privat X - Ekstraoppføring H Hovednummer M - Mobil 24 TELETJENESTE 330 A/2 T - Telefax TT - Teksttelefon K Sekundær telefon 1 = FindexaTK Telefonkatalogen 25 KILDE 332 A/1 2 = FindexaMOB Mobildata 3 = Annet 26 PREFERT-NR 333 A/1 Det nr som kunden har oppgitt som preferert nr hvis kund har flere. 1 = Preferert nr 27 Ikke i bruk 334 A/8 Ikke i bruk inntil videre 28 OPPRETTET-DATO 342 A/10 Dato for opprettelse av telefonnr, dd.mm.aaaa 29 SISTE-ENDR-DATO 352 A/10 Sist endringsdato, dd.mm.aaaa 30 PORTERINGSDATO 362 A/10 Dato for portering av tlf.nr. fra historisk tlf.nr., dd.mm.aaaa 31 HISTORISK-TLFNR 372 A/12 Gammelt nr., gjelder inntil porteringsdato 32 RESERVASJON 384 A/1 R Som om person skulle være reservert i Reservasjonsregisteret i Brønnøysund. Sorteringsdata: 33 SORT-ID 385 P/6 Til bruk for system 34 SORT-PRIO 391 A/1 Til bruk for system 35 LØPENR 392 N/9 Nummerering av objektene i porteføljen ihht. input-rekkefølge. Total record-lengde (når fast rec.format) er 400 byte. Det kan forekomme 0,1 eller flere TGRU-records pr IN-record. Side 15/31

16 RPF, TTOP Telefon Tilleggsopplysning Nr Feltnavn Start Type/lengde Beskrivelse Identifiserings- og treffdata: 1 Samme som TGRU felt A/46 Ref. beskrivelse i TGRU Telefonopplysning: 11 TELEFONNR 47 A/12 Personens telefonnr. Ref. mot TGRU Tilleggsopplysning: 12 POSTBOKS-ADR 59 A/50 Postboks sammensatt, eks Postboks POSTBOKS-POSTNR 109 A/4 Postnr med ledende nuller 14 POSTBOKS-POSTST 114 A/40 Poststedsnavn til POSTBOKS-POSTNR 15 POSTBOKS- KOMMUNENR 154 A/4 Postadressens kommunenr. 16 GATENR 158 A/5 Adressens gatenummer, ref. TGRU 17 GATENAVN 163 A/70 Gatenavn uten husnr og bokstav/oppg. 18 HUSNR 233 A/5 Husnr. Venstrejustert 19 OPPGANG 238 A/10 Adressens bokstav/ oppgang 20 GNR 248 A/5 Adressens gårdsnr. Ikke på mobildata 21 BNR 253 A/4 Adressens bruksnr. Ikke på mobildata 22 Ikke i bruk 257 A/17 Ikke i bruk inntil videre 23 YRKE 274 A/60 Personens yrke hvis oppgitt 24 LINJE-ID 334 A/10 Unik identifikator for telefonnummerets oppføring. 25 ORGNR 344 A(9) Organisasjonsnr. 26 Ikke i bruk 353 A/32 Feltet er foreløpig ikke i bruk Sorteringsdata 27 SORT-ID 385 P/6 Til bruk for system 28 SORT-PRIO 391 A/1 Til bruk for system 29 LØPENR 392 N/9 Nummerering av objektene i porteføljen ihht. input-rekkefølge. Total record-lengde (når fast rec.format) er 400 byte. Det kan forekomme 0,1 eller flere TTOP-records pr IN-record. Når det produseres både TGRU og TTOP i retur fra vask vil TTOP komme umiddelbart etter sin tilhørende TGRU. Side 16/31

17 Preferert nummer I løsningen kan man for alle produktene nevnt over velge hvorvidt man ønsker å få tilført - alle telefonnr registrert på personen, - kun preferert telefonnr registrert på personen, eller - alle ikke-preferte telefonnr registrert på personen. Side 17/31

18 3.3 Elementer i vaskeløsningen For å skaffe en oversikt over de muligheter og mekanismer som ligger i vaskeløsningen har vi tatt med en beskrivelse av elementer som benyttes. Bl.a. er det viktig å ta stilling til hvilke treff-sikkerhetsnivå som skal aksepteres etter at vask er gjennomført Generelt om vask Vask er identifisering og tilføring av data i kunde- og medlemsregistre (registerporteføljer). Vask gjøres ved matching av datafiler i et batch miljø. Dette innebærer sekvensiell behandling med utveksling av data i filer mellom kunde og leverandør. Datakilden man vasker mot kan være en eller flere, f.eks. kan vask i Filematch gjøres mot Telefonkatalogen, Folkeregisteret og Reservasjonsregisteret. Resultatet blir levert separert i egne records pr register det vaskes mot Matchkriterier og treffsikkerhetsnivå Matchkriterier er de nøkkelelementer som benyttes for å identifisere objektene i kundens registerporteføljen mot det/de registrene man vasker mot. Målsetting er å identifisere objektene i registerporteføljen for påføring og oppdatering av data. Treffsikkerhetsnivå sier noe om hvor godt treffet mellom kundens register og det register man vasker mot ble. Match-kriterier og treffsikkerhetsnivå er sammenfallende i Filematchløsningen. Vi benytter følgende matchkriterier/ treffsikkerhetsnivå (sx=soundex/lydkode): 1. Fødselsnr. Se kommentar * 2. Fødselsdato + sx1 etternavn + sx2 fornavn + 2 siffer postnr + 3 bokst av gateadr. + husnr. 3. Fødselsdato + sx1 etternavn + sx2 fornavn + 2 siffer postnr + 3 bokst av gateadr. 4. Sx1 etternavn + sx2 fornavn + 4 siffer postnr + 3 bokst av gateadr. + husnr. 5. Sx1 etternavn + sx2 fornavn + 2 siffer postnr + 3 bokst av gateadr. + husnr. 6. Fødselsdato + sx1 etternavn + sx2 fornavn + 2 siffer postnr 7. Fødselsdato + sx1 etternavn + sx2 fornavn + 1 siffer postnr 8. Fødselsdato + sx1 etternavn + sx2 fornavn. 9. Sx1 etternavn + sx2 fornavn + 4 siffer postnr + 3 bokst av gateadr. 10. Sx1 etternavn + sx2 fornavn + 2 siffer postnr + 3 bokst av gateadr. 11. Sx1 etternavn + sx2 fornavn + 4 siffer postnr. 12. Fødselsdato + sx1 etternavn. 13. Sx1 kortnavn element 1 + element 2 + element Sx1 etternavn + sx2 fornavn + 2 siffer postnr. 15. Sx1 etternavn + sx2 fornavn + 1 siffer postnr. 51. Telefonnummer. Indikatorer benyttes for kontroll for likhet på navn i tillegg. 97. Manuell treff. 98. Duplikate treff. 99. Ikke treff. Side 18/31

19 * Telefonkatalogene inneholder ikke fødselsnummer. Treffnivå er således ikke med ved vask mot telefonkatalogen. Fødselsnummer kommer bare til anvendelse i forbindelse med vask mot andre registre som har fnr. Navn (etternavn og fornavn) må minst være med i grunnlaget for vask mot Telefonkatalogen. Nivå 1 ansees som det sikreste, nivå 15 som det minst sikre Sikker unik treff og usikkerhet rundt treff Vask har alltid en motstridende utfordring: På den ene siden ønsker man en så høy treffandel som mulig, dette understøttes av løsere/ fleksible matchkriterier. På den andre siden ønsker man at treffene skal være så sikre som mulig, dette understøttes av strengere matchkriterier. Hvordan skal man finne den "gyldne middelvei" som både gir høy treff-andel og sikre treff? Vi har lagt oss på en løsning der kunden selv skal kunne bidra til å gjøre vurderinger av dette, vi benytter treffsikkerhetsnivå. Basert på erfaring har vi definert grønn, gul og rød sone. Dette er en veiledning og ingen fasit på hva som kan velges av treffnivå for å oppnå sikre treff. Det vil alltid være en grad av usikkerhet i vask, spesielt med andre vaskekriterier enn unike nøkler. Vi garanterer derfor aldri at treffene er 100 % riktige. Oppdragsgiver må selv vurdere om han vil akseptere treffene. Kunden kan selv bestemme hvilke nivå som skal aksepteres som sikre, man trenger ikke følge de nivå som vi har satt som default sikre eller usikre. Dette bør sees i sammenheng med bruk. Dersom resultat av vask krever at treffene må være riktig bør man kun akseptere unike treff i grønn sone. Kan man tolerere en viss grad av feilmargin kan man løse på kriteriene og velge å benytte unike treff i både gul og rød sone som sikre. Dette er opp til kunden selv å velge. For å kunne avgjøre om et objekt som finner treff er et sannsynlig riktig treff, bruker vi begrepet sikker unik treff. Skal et treff ansees som sannsynlig riktig må treffet både være sikkert og unikt. Vi har etablert følgende anbefalinger basert på de ulike nivå: Kvalifisering (default): Treffsikkerhetsnivå: Sone: Sikker treff 1 tom. 4 Grønn Mindre sikker treff 5 tom.11 Gul Usikker treff 12 tom. 15 Rød Man knytter treff på et høyere nivå foran treff på lavere nivå. I denne sammenheng er nivå 1 definert som det høyeste og 15 det laveste. Eks.1: Unik treff på både nivå 3 og 4: Treffet på nivå 3 velges foran treffet på nivå 4. Eks.2: Unik treff på nivå 4, duplikat treff på nivå 5: Treffet på nivå 4 er både sikkert og unikt, velges derfor foran treffene på nivå 5. Man ser da bort ifra treffene på nivå 5. På treff som ikke finner sikker unik treff kan det produseres forslagsliste. Ved vask mot Folkeregisteret må det innhentes spesiell tillatelse til dette. Side 19/31

20 3.3.4 Bruk av soundex (lydkode) ved vask på navn Soundex er en lydkode som blir generert på grunnlag av etternavn og fornavn i både registeret man vasker mot og kundens registerportefølje. I den genererte lydkoden blir varianter i skrivemåte av navnene eliminert slik at man kan oppnå en større treff-prosent mellom registrene. Eks. Navn: Soundex (sx1): Soundex (sx2) Reg.portef.: Johnsen Jon IONSN ION Vaskereg.: Jonsen John IONSN ION Rekkefølge på navn til vask For å kunne vaske på ulike rekkefølger av navnet har vi laget regler for hvordan vi tolker hva som er etternavn, fornavn og eventuelle mellomnavn i en kundes registerportefølje. Følgende viser oversikt over alternativer (felt som benyttes i vask er understreket): Kode: Rekkefølge på navn: Eksempel (input fra kunde): EFD Etternavn Fornavn er delt. Benytter: Siste + første element. Normann Hansen Hansen Jan Ola evt. Jan Ola Normann FME Fornavn Mellomnavn Etternavn. Jan Ola Normann Hansen Benytter: Siste + første element. EFM Etternavn Fornavn Mellomnavn. Benytter: Første + andre element. Hansen Jan Ola Normann evt. Normann Hansen Jan Ola FEM Fornavn Etternavn Mellomnavn. Jan Hansen Ola Normann Benytter: Andre + Første element. EMF Etternavn Mellomnavn Fornavn. Hansen Normann Ola Jan Benytter: Første + Siste element. VAR el blank Forskjellig. Benytter: FME eller EFM Benytter fornavn-databasen for å identifisere rekkefølgen. PS: Alle bindestreker i navn blir konvertert til blank før vask. Dette gjelder både fornavn og etternavn. Side 20/31

21 3.3.6 Fornavn-database Dersom kundens registerportefølje ikke har noen enhetlige rekkefølge på navnet (fornavn, mellomnavn, etternavn i ulike rekkefølger), kan kundens navnefelt analyseres mot en fornavn-database. Dette er en database som er bygget opp på grunnlag av alle fornavn i Folkeregisteret. Den er etablert ved å trekke ut alle fornavn og matche disse mot alle etternavn for å bestemme om navnet er fornavn eller etternavn. For å kjøre analyse benyttes kode VAR for rekkefølge på navn. Hvis første element i navn fra kunde er et fornavn antas navnet å være på format FME. Hvis første element i navn fra kunde ikke er et fornavn antas navnet å være på format EFM Snuing av navn Et navn kan være skrevet på mange forskjellige måter. Som nevnt kan rekkefølgen være forskjellig, men også bruk av mellomnavn, dobbelt etternavn, dobbelt fornavn, navn som ugift og historisk navn kan skape problem for identifisering. For å øke muligheten til å identifisere vha. navn har vi innført en algoritme der vi snur på elementene i navnet. Navnekombinasjonene som benyttes i vaskedatabasen er derfor mange. Vi har valgt å benytte følgende navneelementer (alle generert med soundex) når vaskedatabasen blir etablert: Etternavn (sx1 - lang soundex): 1. Etternavn - 1. element 2. Etternavn - 2. element (hvis finnes) 3. Mellomnavn - 1. element (hvis finnes) 4. Mellomnavn - 2. element (hvis finnes) 5. Tidligere navn - 1. element (hvis finnes) 6. Tidligere navn - 2. element (hvis finnes) Fornavn (sx2 - kort soundex): 7. Fornavn - 1. element 8. Fornavn - 2. element (hvis finnes) 9. Etternavn - 1. element 10. Etternavn - 2. element (hvis finnes) 11. Mellomnavn - 1. element (hvis finnes) 12. Mellomnavn - 2. element (hvis finnes) 13. Tidligere navn - 1. element (hvis finnes) 14. Tidligere navn - 2. element (hvis finnes) Side 21/31

22 Elementene blir satt sammen i følgende mulige kombinasjoner i vaskedatabasen: Undernivå: sx1 - feltnr: sx2 - feltnr: Kommentar: a 1 7 Etternavn 1 + Fornavn 1 (alltid med) b 1 8 Etternavn 1 + Fornavn 2 c 1 10 Etternavn 1 + Etternavn 2 d 1 11 Etternavn 1 + Mellomnavn 1 e 2 7 Etternavn 2 + Fornavn 1 f 2 8 Etternavn 2 + Fornavn 2 g 2 9 Etternavn 2 + Etternavn 1 h 2 11 Etternavn 2 + Mellomnavn 1 i 3 7 Mellomnavn 1 + Fornavn 1 j 3 8 Mellomnavn 1 + Fornavn 2 k 3 12 Mellomnavn 1 + Mellomnavn 2 l 3 9 Mellomnavn1 + Etternavn 1 m 4 7 Mellomnavn 2 + Fornavn 1 n 4 8 Mellomnavn 2 + Fornavn 2 o 4 11 Mellomnavn 2 + Mellomnavn 1 p 4 9 Mellomnavn 2 + Etternavn 1 q 5 7 Tidligere navn 1 + Fornavn 1 r 5 8 Tidligere navn 1 + fornavn 2 s 5 14 Tidligere navn 1 + Tidligere navn 2 t 6 7 Tidligere navn 2 + Fornavn 1 u 6 8 Tidligere navn 2 + Fornavn 2 v 6 13 Tidligere navn 2 + Tidligere navn 1 I tillegg til treffsikkerhetsnivå vil undernivået (eller snunivået ) framkomme i resultat fra vask. Side 22/31

23 4 Periodisk vedlikehold Periodisk vedlikehold er løsning for oppdatering av data i kunde-, klient- og medlemsregistre over tid. 4.1 Grunnlag for vedlikehold fra Telefonkatalogen Der det oppstår endringer på noen av kundens objekter blir endringen rapportert tilbake til kundens registerportefølje for oppdatering. Det er en forutsetning av objektene er identifisert på forhånd før det kan produseres vedlikehold. Grunnlaget (eller input av objekter) for vedlikehold kommer inn gjennom vask eller online oppslag. Kundens ID (nøkkel) blir da lagret i en kundeobjekt-database hos EVRY. Kundeobjekt-databasen benytter vi for å sjekke om endringer gjelder noen av kundens objekter. Følgende beskriver hvordan det batch/ filbasert grensesnittet ser ut for inn- og utmelding: Nr Feltnavn Start Type/lengde Beskrivelse Inn/utmeldingsdata: 1 KUNDENR 1 A/6 Kundens kundenummer hos EVRY. 2 AVDNR 7 A/6 Evt. avdelingsnr. dersom dette er aktuelt. 3 EGEN-ID 13 A/16 Egen unik ID på kunde/medlem 4 FODSELSID 29 N/11 Fødselsnr eller fødselsdato med fiktivt personnr. 5 Ikke i bruk 40 A/2 Felt er foreløpig ikke i bruk, settes blank. 6 AJOURHOLDSKODE 42 A/1 I Innmelding, S Sletting 7 KILDE 43 A/3 Normalt blank 8 DATO 46 A/8 Dato for innmelding/utmelding (AAAAMMDD) 9 TID 54 A/6 Tidspunkt for innmelding/utmelding (TTMMSS) 10 Ikke i bruk 60 A/21 Felt er foreløpig ikke i bruk, settes blank. Total record-lengde er 80 byte. NB: Normalt vil innmelding gjøres i forbindelse med vask eller online oppslag. Man benytter da formatet under input til vask. Innmeldingsrecord kan benyttes dersom dette ikke er aktuelt. Innmelding og utmelding basert på online prosess er beskrevet i egen dokumentasjon under integrasjonsgrensesnittet. Side 23/31

24 4.2 Vedlikehold fra Telefonkatalogen I tillegg til selve endringsrecordene består returfil fra vedlikehold av header-record som kommer først i fila, og trailer-record som kommer til slutt i fila. Ved endring, sletting eller innmelding av telefonoppføring(er) på en person kommer alle personens oppføringer i vedlikeholdsfilen. Dersom en person får alle sine oppføringer slettet vil det komme en recordtype 1 med utsnittskode "TSL" (for "telefon sletting"). Eksempel: AVDTST TGRNormann Ola Oslogata AVDTST Først kommer header-record (rec.type 0), deretter endringsrecorder pr person (rec.type 1), trailer-record kommer helt til slutt (rec.type 9). NB: Det kan forekomme flere oppdatering av samme type på samme person. Det er derfor særdeles viktig at man foretar oppdateringene i stigende sekvens av kjørenummer, samt sekvensnummer innen samme kjørenummer Header-record Nr Feltnavn Start Type/lengde Beskrivelse Identifiserings- og treffdata: 1 RECORDTYPE 1 A/1 Alltid 0 header 2 KUNDENR 2 A/6 Kundenr. hos EVRY 3 AVDELING 8 A/6 Evt. avdelingsnr. dersom dette er aktuelt. 4 KJOREDATO 14 A/8 Produsert dato på formen AAAAMMDD 5 ANT-OBJ-TOT 22 N/9 Antall objekter i overv.porteføljen totalt 6 ANT-OBJ-MENDR 31 N/9 Antall objekter med endring denne gang 7 ANT-OBJ-INN 40 N/9 Antall objekter meldt inn denne gang 8 ANT-OBJ-UT 49 N/9 Antall objekter meldt ut denne gang 9 ANT-AVSL 58 N/9 Antall med opphør av abonnement 9 ANT-PERS 58 N/9 Antall personer i denne forsendelse 10 ANT-ENDR-TRAN 67 N/9 Antall transaksjoner med recordtype 1 Total record-lengde er avhengig av lengde på lengste record av recordtype 1. Header-record kommer alltid først i fil fra vedlikehold. Side 24/31

25 4.2.2 TTL Telefonnummer (alene) Nr Feltnavn Start Type/lengde Beskrivelse Identifiseringsdata: 1 RECORDTYPE 1 A/1 Alltid 1 datarecord 2 EGEN-ID 2 A/16 Kundens unike nøkkel. Benyttes for at man skal kunne identifisere endringen ved hjelp av egen nøkkel. 3 EVRY ID 18 N/11 EVRY interne ID på objektet. Normalt ikke utfylt. 4 KJØRENR 29 N/6 Kjørenr identifiserer rekkefølge på endringen ifht. evt. andre endringer på samme person. 5 SEKVENSNR 35 N/6 Detaljering av kjørenr. Behandles i 6 UTSNITTSKODE 41 A/3 Alltid TTL Telefonopplysning: rekkefølge for en og samme person innenfor samme kjørenr. 7 TELEFONNR 44 A/12 Personens telefonnr. 8 RESERVASJON 56 A/1 R Som om person skulle være reservert i Reservasjonsregisteret i Brønnøysund. 9 PREFERERT-NR 57 N/1 Viser hvilket nr. personen prefererer. Verdier er: 1 = Preferert nummer 0 = Er ikke preferert Total record-lengde er avhengig av lengde på lengste record av recordtype 1. Det kan forekomme 1 eller flere TTL-records pr objekt avhengig av hvor mange telefonoppføringer personen har. Alle identifiserte oppføringer på personen kommer med selv om det er registrert endring på bare en av oppføringene. Side 25/31

26 4.2.3 TGR Telefon grunnopplysning Nr Feltnavn Start Type/lengde Beskrivelse Identifiseringsdata: 1 RECORDTYPE 1 A/1 Alltid 1 datarecord 2 EGEN-ID 2 A/16 Kundens unike nøkkel. Benyttes for at man skal kunne identifisere endringen ved hjelp av egen nøkkel. 3 EVRY ID 18 N/11 EVRY interne ID på objektet. Normalt ikke utfylt. 4 KJØRENR 29 N/6 Kjørenr identifiserer rekkefølge på endringen ifht. evt. andre endringer på samme person. 5 SEKVENSNR 35 N/6 Detaljering av kjørenr. Behandles i rekkefølge for en og samme person innenfor samme kjørenr. 6 UTSNITTSKODE 41 A/3 TGR' når personen har oppføringer Personinfo: 'TSL' når oppføring(ene) er slettet, dvs at personen ikke lenger har oppføringer. 7 FØDSELSDATO 44 N/6 Personens fødselsdato. Der denne er registrert i Telefonkatalogen 8 FIKTIVT-PERSNR 50 N/5 Oppgis sammen med fødselsdato som et 9 ETTERNAVN 55 A/50 Etternavn alene 10 FORNAVN 105 A/50 Fornavn 11 MELLOMNAVN 155 A/50 Mellomnavn unikt kriterie for å identifisere personen unikt. Inneholder et generert tall. 12 NAVN-SAMSATT 205 A/26 Forkortet og sammensatt navn på formen: Etternavn Fornavn Mellomnavn 13 ADRESSE 231 A/35 Personens adresse på formen: Gatenavn Husnr Bokstav/Oppgang 14 POSTNR 266 A/4 Postnr med ledende nuller 15 POSTSTED 270 A/20 Poststedsnavn til feltet POSTNR 16 KOMNR 290 A/4 Kommunenr med ledende nuller 17 KOMMUNENAVN 294 A/20 Kommunenavn til feltet KOMNR Telefonopplysning: 18 TELEFONNR 314 A/12 Personens telefonnr. 19 VIRKSOMHETSKD 326 A/1 Virksomhetskode: B - bedrift O - offentlig P privat X - Ekstraoppføring Side 26/31

27 20 TELETJENESTE 327 A/2 H Hovednummer M - Mobil T - Telefax TT - Teksttelefon K Sekundær telefon 21 KILDE 329 A/10 1 = FindexaMOB - Mobildata 2 = FindexaTK Telefonkatalogen 3 = Annen 22 OPPRETTET-DATO 339 A/10 Dato for opprettelse av telefonnr, dd.mm.aaaa 23 SISTE-ENDR-DATO 349 A/10 Sist endringsdato, dd.mm.aaaa 24 PORTERINGSDATO 359 A/10 Dato for portering av tlf.nr. fra historisk tlf.nr., dd.mm.aaaa 25 HISTORISK-TLFNR 369 A/12 Gammelt nr., gjelder inntil porteringsdato 26 RESERVASJON 381 A/1 R Som om person skulle være reservert i Reservasjonsregisteret i Brønnøysund. 27 PREFERERT-NR 382 N/1 Viser hvilket nr. personen prefererer. Verdier er: 1 = Preferert nummer 0 = Er ikke preferert Total record-lengde er avhengig av hvilke felter man ønsker skal med fra vedlikeholdet. Record med flest antall byte bestemmer recordlengden. Identifiseringsdata-delen vil uansett alltid være med for hver record. Det kan forekomme 1 eller flere TGR-records pr objekt avhengig av hvor mange telefonoppføringer som personen har. Alle identifiserte oppføringer på personen kommer med selv om det er registrert endring på bare en av oppføringene. Side 27/31

28 4.2.4 TTO Telefon tilleggsopplysning Nr Feltnavn Start Type/lengde Beskrivelse Identifiseringsdata: 1 RECORDTYPE 1 A/1 Alltid 1 datarecord 2 EGEN-ID 2 A/16 Kundens unike nøkkel. Benyttes for at man skal kunne identifisere endringen ved hjelp av egen nøkkel. 3 EVRY ID 18 N/11 EVRY interne ID på objektet. Normalt ikke utfylt. 4 KJØRENR 29 N/6 Kjørenr identifiserer rekkefølge på endringen ifht. evt. andre endringer på samme person. 5 SEKVENSNR 35 N/6 Detaljering av kjørenr. Behandles i 6 UTSNITTSKODE 41 A/3 Alltid TTO Telefonopplysning: rekkefølge for en og samme person innenfor samme kjørenr. 7 TELEFONNR 44 A/12 Personens telefonnr. Ref. mot TGR Tilleggsopplysning: 8 POSTBOKS-ADR 56 A/50 Postboks sammensatt, eks Postboks 23 9 POSTBOKS-POSTNR 106 A/4 Postnr med ledende nuller 10 POSTBOKS-POSTST 111 A/40 Poststedsnavn til POSTBOKS-POSTNR 11 POSTBOKS- KOMMUNENR 151 A/4 Postadressens kommunenr. 12 GATENR 155 A/5 Adressens gatenummer, ref. TGRU 13 GATENAVN 160 A/70 Gatenavn uten husnr og bokstav/oppg. 14 HUSNR 230 A/5 Husnr. Venstrejustert 15 OPPGANG 235 A/10 Adressens bokstav/ oppgang 16 GNR 245 A/5 Adressens gårdsnr. Ikke på mobildata 17 BNR 250 A/4 Adressens bruksnr. Ikke på mobildata 18 Ikke i bruk 254 A/17 Ikke i bruk inntil videre 19 YRKE 271 A/60 Personens yrke hvis oppgitt 20 LINJE-ID 331 A/10 Unik identifikator for telefonnummerets oppføring. 21 ORGNR 341 A(9) Organisasjonsnr. Total record-lengde er avhengig av hvilke felter man ønsker skal med fra vedlikeholdet. Record med flest antall byte bestemmer recordlengden. Identifiseringsdata-delen vil uansett alltid være med for hver record. Det kan forekomme 1 eller flere TTO-records pr objekt avhengig av hvor mange telefonoppføringer som personen har. Alle identifiserte oppføringer på personen kommer med selv om det er registrert endring på bare en av oppføringene. Når det produseres både TGR og TTO vil TTO komme umiddelbart etter sin tilhørende TGR. Side 28/31

29 4.2.5 TSL Telefon slettetrans Det kan forekomme 1 TSL-record pr objekt. TSL-recorden kommer dersom en person har hatt oppføringer, men nå ikke lenger har oppføringer. Nr Feltnavn Start Type/lengde Beskrivelse Identifiseringsdata: 1 RECORDTYPE 1 A/1 Alltid 1 datarecord 2 EGEN-ID 2 A/16 Kundens unike nøkkel. Benyttes for at man skal kunne identifisere endringen ved hjelp av egen nøkkel. 3 EVRY ID 18 N/11 EVRY interne ID på objektet. Normalt ikke utfylt. 4 KJØRENR 29 N/6 Kjørenr identifiserer rekkefølge på endringen ifht. evt. andre endringer på samme person. 5 SEKVENSNR 35 N/6 Detaljering av kjørenr. Behandles i 6 UTSNITTSKODE 41 A/3 Alltid TSL Telefonopplysning: rekkefølge for en og samme person innenfor samme kjørenr. 7 SLETTEKODE 44 A/1 "J" betyr at personobjektet tidligere har hatt telefonoppføringer, men er nå uten oppføring. Total record-lengde er avhengig av lengde på lengste record av recordtype 1. Recorden kommer således i stedet for TTL/TGR-records der personen ikke lenger har telefonoppføringer. Side 29/31

30 4.2.6 TSN Telefonnummer slettetrans Slettetrans for telefonnr pr. objekt. Kommer som en slettetrans pr telefonnr og person. Denne transaksjonen erstatter TSL for de kunder som ønsker å benytte TSN. Nr Feltnavn Start Type/lengde Beskrivelse Identifiseringsdata: 1 RECORDTYPE 1 A/1 Alltid 1 datarecord 2 EGEN-ID 2 A/16 Kundens unike nøkkel. Benyttes for at man skal kunne identifisere endringen ved hjelp av egen nøkkel. 3 EVRY ID 18 N/11 EVRY interne ID på objektet. Normalt ikke utfylt. 4 KJØRENR 29 N/6 Kjørenr identifiserer rekkefølge på endringen ifht. evt. andre endringer på samme person. 5 SEKVENSNR 35 N/6 Detaljering av kjørenr. Behandles i rekkefølge for en og samme person innenfor samme kjørenr. 6 UTSNITTSKODE 41 A/3 Alltid TSN Telefonopplysning: 7 TELEFONNR 44 A/12 "Telefonnr som skal slettes på aktuell person. Total record-lengde er avhengig av lengde på lengste record av recordtype Trailer-record Nr Feltnavn Start Type/lengde Beskrivelse Identifiserings- og treffdata: 1 RECORDTYPE 1 A/1 Alltid 9 trailer (avslutningsrecord) 2 KUNDENR 2 A/6 Kundenr. hos EVRY 3 AVDELING 8 A/6 Evt. avdelingsnr. dersom dette er aktuelt. Total record-lengde er avhengig av lengde på lengste record av recordtype 1. Trailer-record kommer alltid til slutt i vedlikeholdsfilen. Side 30/31

31 5 Endringslogg Dato Kapittel Beskrivelse av endring Side 31/31

Filematch DSF Vask og vedlikehold mot Det sentrale folkeregister

Filematch DSF Vask og vedlikehold mot Det sentrale folkeregister Versjon: 2.0 R1 Dato: 30.05.12 evry.com Tjenestebeskrivelse Filematch DSF Vask og vedlikehold mot Det sentrale folkeregister Revisjonshistorie Versjon Revisjonsnr. Revisjonsdato Endringer Revidert av 2.0

Detaljer

Vask av kjøretøy og eiere mot registeret infotorgkjøretøy

Vask av kjøretøy og eiere mot registeret infotorgkjøretøy Versjon: 1.1 Dato: 24.04.13 evry.com Tjenestebeskrivelse Vask av kjøretøy og eiere mot registeret infotorgkjøretøy Revisjonshistorie Versjon Revisjonsnr. Revisjonsdato Endringer Revidert av 1.0 0 25.02.2013

Detaljer

Vask og ajourhold infotorgperson

Vask og ajourhold infotorgperson Versjon: 1.2 Dato: 11.08.14 evry.com Tjenestebeskrivelse Vask og ajourhold infotorgperson Revisjonshistorie Versjon Revisjonsnr. Revisjonsdato Endringer Revidert av o.1 0 23.04.2013 NY MMH 0.2 07.05.2013

Detaljer

Dødeuttrekk Med periodisk vedlikehold

Dødeuttrekk Med periodisk vedlikehold Versjon: 1.5 Dato: 30.10.14 evry.com Tjenestebeskrivelse Dødeuttrekk Med periodisk vedlikehold Revisjonshistorie Revisjon nr. Revisjonsdato Endringer Revidert av 1.0 29.06.12 Konvertering til EVRY-mal

Detaljer

Vask av kjøretøy og eiere mot registeret infotorgkjøretøy

Vask av kjøretøy og eiere mot registeret infotorgkjøretøy Versjon: 1.4 Dato: 29.10.13 evry.com Tjenestebeskrivelse Vask av kjøretøy og eiere mot registeret infotorgkjøretøy Revisjonshistorie Versjon Revisjonsnr. Revisjonsdato Endringer Revidert av 1.0 0 25.02.2013

Detaljer

LEVERINGSBETINGELSENE... 2 Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2 Postens forpliktelser:... 2 Dine forpliktelser:... 2 Ansvar:...

LEVERINGSBETINGELSENE... 2 Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2 Postens forpliktelser:... 2 Dine forpliktelser:... 2 Ansvar:... LEVERINGSBETINGELSENE... 2 Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2 Postens forpliktelser:... 2 Dine forpliktelser:... 2 Ansvar:... 2 Mislighold:... 2 Oppsigelse av tjeneste:... 2 Hvordan

Detaljer

Filematch Foretak Vask og vedlikehold

Filematch Foretak Vask og vedlikehold Versjon: 1.0 Dato: 31.05.12 evry.com Tjenestebeskrivelse Filematch Foretak Vask og vedlikehold Revisjonshistorie Revisjon nr. Revisjonsdato Endringer Revidert av 0 31.05.12 Konvertert til EVRY-mal Tove

Detaljer

Filematch AA Vask og vedlikehold mot Arbeidsgiverog Arbeidstakerregisteret

Filematch AA Vask og vedlikehold mot Arbeidsgiverog Arbeidstakerregisteret Versjon: 1.0 Dato: 18.06.12 evry.com Tjenestebeskrivelse Filematch AA Vask og vedlikehold mot Arbeidsgiverog Arbeidstakerregisteret Revisjonshistorie Revisjon nr. Revisjonsdato Endringer Revidert av 0

Detaljer

Filematch DSF Vask og vedlikehold mot Det sentrale folkeregister

Filematch DSF Vask og vedlikehold mot Det sentrale folkeregister Versjon: 2.1 Dato: 15.12.16 evry.com Tjenestebeskrivelse Filematch DSF Vask og vedlikehold mot Det sentrale folkeregister Revisjonshistorie Versjon Revisjonsnr. Revisjonsdato Endringer Revidert av 2.0

Detaljer

Samlet pris og prisbestemmelser

Samlet pris og prisbestemmelser evry.com EVRY Norge AS Postboks 4 1330 Fornebu Norway Snarøyveien 30A, Fornebu T: +47 06500 Bilag 2 til Abonnementsavtale 2016 01 Samlet pris og prisbestemmelser Avtale om rett til bruk av informasjon

Detaljer

Samlet pris og prisbestemmelser

Samlet pris og prisbestemmelser evry.com EVRY Norge AS Postboks 4 1330 Fornebu, Norway Snarøyveien 30 A T: +47 06500 Bilag 2 til Abonnementsavtale 2015 04 Samlet pris og prisbestemmelser Avtale om rett til bruk av informasjon fra Det

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2. Hvordan gjør jeg det?... 4

Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2. Hvordan gjør jeg det?... 4 LEVERINGSBETINGELSER Elektronisk Adresseoppdatering (EA) Innhold Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2 Hvordan gjør jeg det?... 4 Eksempel på EA sending... 4 EA-merket... 4 Strekkoder

Detaljer

Vask mot infotorgeiendom

Vask mot infotorgeiendom Versjon: 1 Dato: 22.04.16 evry.com Tjenestebeskrivelse Vask mot infotorgeiendom.. Dato og signatur av Kunde Revisjonshistorie Versjon Revisjonsnr. Revisjonsdato Endringer Revidert av utkast 0 05.10.2015

Detaljer

Feltnavn Datatype Beskrivelse 1 Record ID varchar(11) Inneholder tilbyderens unike id for listingen

Feltnavn Datatype Beskrivelse 1 Record ID varchar(11) Inneholder tilbyderens unike id for listingen VEDLEGG 1 ANBEFALT RECORDLAYOUT Dette vedlegget er anbefalt format (recordlayout) for utveksling av nummeropplysningsinformasjon. Vedlegget verken innskrenker eller utvider tilbyders utleveringsplikt etter

Detaljer

Web Tips #2 november 2011

Web Tips #2 november 2011 Web Tips #2 november 2011 Denne gangen tar vi for oss hvordan dere som er satt opp med trener-rollen (trenere, lagledere, koordinator, webredaktører, etc) går til veie for å oppdatere spillere på laget

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

Vask mot Eiendomsregisteret

Vask mot Eiendomsregisteret Versjon: Endelig Dato: 07.05.13 evry.com Tjenestebeskrivelse Vask mot Eiendomsregisteret.. Dato og signatur av Kunde Revisjonshistorie Versjon Revisjonsnr. Revisjonsdato Endringer Revidert av utkast 0

Detaljer

Vask mot Eiendomsregisteret

Vask mot Eiendomsregisteret Versjon: Oppdatert Dato: 16.09.13 evry.com Tjenestebeskrivelse Vask mot Eiendomsregisteret.. Dato og signatur av Kunde Revisjonshistorie Versjon Revisjonsnr. Revisjonsdato Endringer Revidert av utkast

Detaljer

KID-bytte - AvtaleGiro

KID-bytte - AvtaleGiro KID-bytte - AvtaleGiro KID-bytte AvtaleGiro p. 1-14 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 GRUNNPRINSIPPER I FORBINDELSE MED KID-BYTTE... 3 3 MULIGE KOMBINASJONER... 4 4 RUTINE FOR KID-BYTTE... 5 5 INNSENDINGSFRIST

Detaljer

AvtaleGiro-KID-bytte. AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15

AvtaleGiro-KID-bytte. AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15 AvtaleGiro-KID-bytte AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 GRUNNPRINSIPPER I FORBINDELSE MED KID-BYTTE... 3 3 MULIGE KOMBINASJONER... 4 4 RUTINE FOR KID-BYTTE... 5 5 INNSENDINGSFRIST

Detaljer

Systemspesifikasjon AvtaleGiro

Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro v 2.9 Side 1 av 21 Innhold 1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER... 3 2 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 3 2.1 STARTRECORD FORSENDELSE... 4

Detaljer

Systemspesifikasjon AvtaleGiro

Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro v 3.0 april 2013 Side 1 av 22 Innhold 1 STRUKTUR INNDATA... 3 2 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 3 2.1 STARTRECORD FORSENDELSE... 5 2.2

Detaljer

Oppdatering av person/studentforekomster i FS mot folkeregisteret

Oppdatering av person/studentforekomster i FS mot folkeregisteret Oppdatering av person/studentforekomster i FS mot folkeregisteret Det forutsettes at tillatelse til oppdatering av FS mot folkeregisteret er innhentet og at man er registrert som kunde hos EVRY. Mal for

Detaljer

Vedlegg til recordbeskrivelse for livsforsikring

Vedlegg til recordbeskrivelse for livsforsikring Vedlegg til recordbeskrivelse for livsforsikring Feltbeskrivelse I beskrivelsen nedenfor vises det til feltnummer som finnes i vedlagte recordbeskrivelse. Verdien i numeriske felt skal være høyrestilt

Detaljer

Vedlikehold av register over deltakerne i Veien til prestetjeneste

Vedlikehold av register over deltakerne i Veien til prestetjeneste Vedlikehold av register over deltakerne i Veien til prestetjeneste 1. Om registeret Bispemøtet har fått utviklet et nytt register over deltakerne i Veien til prestetjeneste. Registeret er tilgjengelig

Detaljer

Feltbeskrivelser SaldoRente 2.0.4.doc 2012-12-10

Feltbeskrivelser SaldoRente 2.0.4.doc 2012-12-10 Feltbeskrivelser SaldoRente 2.0.4.doc 2012-12-10 Vedlegg til dokumentet Spesifikasjoner for utfylling og innberetning av likningsoppgaver over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til skatteetaten.

Detaljer

Hurtigguide portal for meddommerutvalg. Hurtigguide Portal for meddommerutvalg https://www.meddommerutvalg.no

Hurtigguide portal for meddommerutvalg. Hurtigguide Portal for meddommerutvalg https://www.meddommerutvalg.no Hurtigguide Portal for meddommerutvalg https://www.meddommerutvalg.no 1 Innledning Portal for meddommerutvalg er en portal hvor kommuner og fylkeskommuner (heretter kalt enheter) skal registrere sitt utvalg

Detaljer

Layoutbeskrivelse og brukermanual for Posten Norge AS s konverteringstabell.

Layoutbeskrivelse og brukermanual for Posten Norge AS s konverteringstabell. Layoutbeskrivelse og brukermanual for Posten Norge AS s konverteringstabell. Postnummerendringstabell 2012.xls, som ligger på samme webside som konverteringstabellen, må brukes som et supplement til konverteringstabellen.

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura

efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura Spesifikasjon Kvittering for faktura i BBSformat Versjon 1.10 Teknisk håndbok Side 1 av 42 Versjon 2.6

Detaljer

Ajourtjenester AA-registeret Vask, vedlikehold, uttrekk og abonnement mot nye Arbeidsgiver- og Arbeidstakerregisteret

Ajourtjenester AA-registeret Vask, vedlikehold, uttrekk og abonnement mot nye Arbeidsgiver- og Arbeidstakerregisteret evry.com [Classification] Versjon: 1.0 Dato: 24.11.15 Ajourtjenester AA-registeret Vask, vedlikehold, uttrekk og abonnement mot nye Arbeidsgiver- og Arbeidstakerregisteret Revisjonshistorie Revisjon nr.

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

Ajour infotorgforetak Vask og vedlikehold

Ajour infotorgforetak Vask og vedlikehold Versjon: 1.3 Dato: 08.07.15 evry.com Tjenestebeskrivelse Ajour infotorgforetak Vask og vedlikehold Revisjonshistorie Revisjon nr. Revisjonsdato Endringer Revidert av 0 31.05.12 Konvertert til EVRY-mal

Detaljer

En beskrivelse av API for innhenting av informasjon fra registeret for sentralt godkjente foretak Direktoratet for byggkvalitet

En beskrivelse av API for innhenting av informasjon fra registeret for sentralt godkjente foretak Direktoratet for byggkvalitet API- dokumentasjon En beskrivelse av API for innhenting av informasjon fra registeret for sentralt godkjente foretak Direktoratet for byggkvalitet Direktoratet for byggkvalitet Side: 2 av 7 Innhold 1 INNLEDNING...

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting UiS-IKT Kompetanse 2010 Adresselister og fletting Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du vil flette sammen standard dokumenter med en adresseliste. Forklaringene

Detaljer

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Medlemsadministrasjonsmodulen er et register over alle personer tilknyttet en organisasjon i idretten. Her kan organisasjonsleddene administrere og endre personer

Detaljer

Systemspesifikasjon Direkte remittering

Systemspesifikasjon Direkte remittering Systemspesifikasjon Direkte remittering Systemspesifikasjon Direkte remittering v 4.5 april 2014 s. 1-28 Innhold SYSTEM SPESIFIKATION FOR DIREKTE REMITTERING... 3 1. STRUKTUR INNDATA... 3 2. RECORDTYPER,

Detaljer

Innrapportering av studentstatus Brukerhåndbok

Innrapportering av studentstatus Brukerhåndbok Innrapportering av studentstatus Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 0 ENDRINGSLOGG... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1 INNLEDNING... 3 1.1 DOKUMENTETS INNHOLD OG MÅLGRUPPE... 3 1.2 GENERELT OM UTBETALINGSORDNINGEN...

Detaljer

Ajour infotorgforetak Vask og vedlikehold

Ajour infotorgforetak Vask og vedlikehold Versjon: 1.5 Dato: 27.01.16 evry.com Tjenestebeskrivelse Ajour infotorgforetak Vask og vedlikehold Revisjonshistorie Revisjon nr. Revisjonsdato Endringer Revidert av 0 31.05.12 Konvertert til EVRY-mal

Detaljer

Teknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell

Teknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell Teknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell Teknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell p. 1-13 Teknisk håndbok efaktura Spesifikasjon av

Detaljer

Hvordan komme i gang med

Hvordan komme i gang med Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes

Detaljer

1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER...2

1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER...2 SYSTEMSPESIFIKASJON FOR OCR giro I N N H O L D 1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER...2 2 RECORDTYPER, RECORDLAYOUT, ORGANISERING AV RECORDS...2 2.1 STARTRECORD FOR FORSENDELSE...3 2.2 STARTRECORD FOR OPPDRAG...4

Detaljer

Filoverføring med Corporate Netbank Innhold klikk på aktuelle kapittel

Filoverføring med Corporate Netbank Innhold klikk på aktuelle kapittel Filoverføring med Corporate Netbank Innhold klikk på aktuelle kapittel Filoverføring... 2 Sende fil med Java web start... 3 Hente returfil... 5 Hent lesbar returfil... 8 Godkjenning av filer... 13 Mer

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11. Versjon 26.11.13 1 Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg

Detaljer

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen "Abonnement":

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen Abonnement: Administrere abonnementet I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som er tilgjengelige for administrator av et abonnement på web. 1 Gå til abonnementet ditt For å gå til abonnementet

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015)

Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015) Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015) Bokfør og attester med PaperLess Vi har nå utviklet integrasjon mellom PaperLess og Orion. Det betyr at du kan skanne dine bilag, kjøre fakturatolk,

Detaljer

EVRY AS. Funksjonell feltbeskrivelse for Enhetsregisteret

EVRY AS. Funksjonell feltbeskrivelse for Enhetsregisteret EVRY AS Funksjonell feltbeskrivelse for Enhetsregisteret Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 1.1 Hensikten med dette dokumentet... 1 1.2 Overordnet tjenestebeskrivelse... 1 2 Produkter... 2 2.1 Årsregnskap

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering

Brukerdokumentasjon. Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering Brukerdokumentasjon Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering Innholdsfortegnelse... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 4... 4... 8... 9... 10!... 10 "... 11 # $... 11 1. Om systemet 1.1.

Detaljer

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig.

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig. Visma AutoInvoice Innledning Avtale / Priser / Lisenser Hvordan inngå avtale? Oppstart Egenskaper Firmaopplysninger Kontrollere kunder mot Visma AutoInvoice (fakturamottakere) Kunder (fakturamottakere)

Detaljer

Endring av filgrensesnitt mot arbeidsgivere

Endring av filgrensesnitt mot arbeidsgivere Endring av filgrensesnitt mot arbeidsgivere Prosjekt PTS 2013 30.03.2012 Versjon 1.0 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 BAKGRUNN... 3 2.1 HVILKE ARBEIDSGIVERE BLIR PÅVIRKET... 3 2.2 IMPLEMENTERINGSPLAN FOR NYTT

Detaljer

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015.

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Innhold 1. Registrere stevne... 2 Koordinater for skyte-anlegg.... 4 2. Sette opp påmelding på stevne.... 6 Opprette påmelding på 200m.... 10 Sette

Detaljer

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 Side 2 av 16 INNHOLD Innhold INNHOLD... 1 Oppstart og logg inn... 3 Hovedmeny, menyer og brukeroppsett.... 3 Karrieremodulen... 3 Programdelene i VigoVoksen... 3 Sammenheng

Detaljer

Oppsett «Visma Contacts»

Oppsett «Visma Contacts» Oppsett «Visma Contacts» Kort implementeringsguide for Visma Global Mer info: https://itunes.apple.com/us/app/visma-contacts/id1050106314?mt=8 Merk: Du kan laste ned appen og prøve demoversjonen uten at

Detaljer

Introduksjon til Telltur

Introduksjon til Telltur Introduksjon til Telltur DEL 1. Hvordan opprette en Telltur bruker DEL 2. Finn turmål DEL 3. Registrering av tur DEL 4. Hvordan opprette og endre brukere for andre DEL 5. Hvordan opprette en Kommune side

Detaljer

Hvordan komme i gang med Elektroniske skattekort i InfoEasy

Hvordan komme i gang med Elektroniske skattekort i InfoEasy Hvordan komme i gang med Elektroniske skattekort i InfoEasy 1. Nødvendige settinger i InfoEasy Lønn: Oppgavetreet Lønn - Ajourhold Lønnsfirma ajourhold fanen Statistikk/Kontakter: Nye felter for Altinn

Detaljer

Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger».

Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger». Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger». Innhold Generelt... 2 Viktige råd og tips... 2 Opprette ny søknad Søker med norsk personnummer eller D-nummer... 3 Opplysninger

Detaljer

Adressevask og adressedatabaser. Frode Wold, Posten Norge Norsk Adresseforum, Oslo 12-13. september 2012

Adressevask og adressedatabaser. Frode Wold, Posten Norge Norsk Adresseforum, Oslo 12-13. september 2012 Frode Wold, Posten Norge Norsk Adresseforum, Oslo 12-13. september 2012 INNHOLD Eksempler på brev med feil i adressen Hva tilbyr Posten og Bring rundt adresser Historiske data Utfordringer ved adressevask

Detaljer

Brukerveiledning lisens

Brukerveiledning lisens Brukerveiledning lisens 1. PÅLOGGING: Bruk linken www.idrett.no/idrettsregistreringen I feltet Finn klubben din, i høyre billedkant skriv: Din klubbs navn klikk Søk Under kolonnen Klubbnavn markèr ved

Detaljer

Fletting av data i dokumenter

Fletting av data i dokumenter Fletting av data i dokumenter Dataene som kan flettes inn i dokumenter er definert ved en indikator og en valgfri numerisk verdi. Indikatoren viser til hvilke data som skal hentes, indikatorene som er

Detaljer

Section III-A G98.1 Delivering system:

Section III-A G98.1 Delivering system: Section III-A G98.1 Delivering system: Relevant tables: Description of outbound interfaces: /SPRING/XIDIAG MessageInterface MessageType DataType InterfaceMapping MessageMapping /SPRING/XIDAIG_OUT /SPRING/XIDAIG_OUT

Detaljer

SØKNAD OM UFØREPENSJON

SØKNAD OM UFØREPENSJON Side 1 av 7 Fylles ut av arbeidsgiver. Print ut og send som brev, må ikke sendes som e-post. 1. Søker For- og mellomnavn Fødsels- og personnummer (11 siffer) Etternavn 2. Stilling Stilling Er medlemmet

Detaljer

Grensesnitt - Inkasso

Grensesnitt - Inkasso . Grensesnitt - Inkasso Document number: 2007-635-11370_021 Filename: Grensesnitt - Inkasso Revision number: 1 2 3 4 5 Creation/revision date: 26.09.2007 25.05.2009 19.06.2009 12.03.2010 12.04.2010 Written/revised

Detaljer

NB! Husk original underskrift i felt 27. For nærmere forklaring og utdyping av de enkelte

NB! Husk original underskrift i felt 27. For nærmere forklaring og utdyping av de enkelte :i Vi tåre-ri fiéigrfetr ndregis-t:rer:.é' NB! Husk original underskrift i felt 27. For nærmere forklaring og utdyping av de enkelte Samordnet registermelding Del1 Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret.

Detaljer

Releaseinfo Winorg juni-2017

Releaseinfo Winorg juni-2017 Innhold Adresse... 2 Ny mulighet i Adresse (62521)... 2 Aktør... 3 Endring av funksjonalitet ved henting av data fra Bisnode søk (fra aktør) (63301)... 3 Adressevask... 3 Nye valg i Bisnode adressevask

Detaljer

Etternavn Fornavn Mellomnavn Alder Kjønn Status Fødselsdato MOE ELIAS ROGER 56 M Bosatt 12.02.1955

Etternavn Fornavn Mellomnavn Alder Kjønn Status Fødselsdato MOE ELIAS ROGER 56 M Bosatt 12.02.1955 Utskriftsdato: 11.10.2011 15:01:34 Brukernavn: UNL002 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EDB ErgoGroup AS OVERSIKT FAST EIENDOM Du har søkt på: Id.: 892329052 Type.: S Kommunenr.: 1520 Antall:

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 1.0 (gjelder versjon 7.45 av Visma Global) 17.12.2009 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette opp integrasjonen...

Detaljer

HOLE KOMMUNE «Soa_Navn»

HOLE KOMMUNE «Soa_Navn» HOLE KOMMUNE «Soa_Navn» De politiske partiene i Hole Deres ref.: Vår ref.: (oppgis ved henvendelse) Arkiv: Dato: 06/2129-1 - RHO 014 19.01.2007 Dir. tlf.nr.: 32 16 11 16 Kommunestyrevalget 2007 - regler

Detaljer

9. ASP med databasekopling, del II

9. ASP med databasekopling, del II Else Lervik 23.03.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LV192D Web-programmering med ASP 9. Resymé: I forrige leksjon så vi hvordan ASP kunne brukes til å vise

Detaljer

SØKNAD OM FORTSATT UFØREPENSJON

SØKNAD OM FORTSATT UFØREPENSJON Side 1 av 7 Fylles ut av arbeidsgiver. Print ut og send som brev, må ikke sendes som e-post. For- og mellomnavn 1. MEDLEMMET Etternavn Fødsels- og personnummer (11 siffer) 2. FORTSATT UFØR Er medlemmet

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Side 1 / 10 R301 Hensikt UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Beskrivelse sist revidert: År: 2005. Måned: 12. Dag: 08. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

Detaljer

hypernet Kommunikasjon Brukermanual

hypernet Kommunikasjon Brukermanual hypernet Kommunikasjon Brukermanual Innholdsfortegnelse Brukersignaturer... 3 Meldinger... 6 Meldinger... 6 Maler... 7 Opprette ny melding... 8 Side 1: Grunnleggende informasjon... 8 Side 2: Mottakere...

Detaljer

Næringslivets oppgaveplikter

Næringslivets oppgaveplikter Næringslivets oppgaveplikter Send blanketten til: Brønnøysundregistrene Oppgaveregisteret 8910 BRØNNØYSUND Oppgaveregisteret (OR) skal sørge for effektiv samordning og utnyttelse av oppgaveplikter som

Detaljer

EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.0

EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.0 EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.0 Rev. 2004-06-18 Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som inneholder fire (4) forskjellige typer dataposter. Det skal forefinnes

Detaljer

GruNot '95. Notatsystem for gruppeterapi. Versjon 1.8. http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf

GruNot '95. Notatsystem for gruppeterapi. Versjon 1.8. http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf GruNot '95 Notatsystem for gruppeterapi Versjon 1.8 http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf Geir Pedersen Klinikk for Psykiatri Ullevål sykehus 19 99 Generelt Systemets funksjoner GruNot'95 er et

Detaljer

2. Hvordan opprette og sende dokument via SvarUT (ekspedere)

2. Hvordan opprette og sende dokument via SvarUT (ekspedere) 1. Hva er SvarUT? SvarUT er en løsning for kommuner til formidling av digital post. Som saksbehandler i WebSak kan du gjennom SvarUT sende digital post til innbyggere, næringsliv og offentlige organ. NB!

Detaljer

Teknisk beskrivelse 1. STANDARD FILFORMAT 1.1 HOVEDREGISTRET

Teknisk beskrivelse 1. STANDARD FILFORMAT 1.1 HOVEDREGISTRET Teknisk beskrivelse 1. STAAR FILFORMAT 1.1 HOVEREGISTRET MERK AT: atoer i fast feltlengde legges ut MMÅÅÅÅ (8 posisjoner). For kommaseparerte filer legges dato ut som.mm.åååå (10 posisjoner) Ikke alle

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven pass og stell av barn

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven pass og stell av barn Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven pass og stell av barn Beskrivelsen gjelder likningsoppgaver fra inntektsåret 2013 med første innsending i 2014. Versjon 1.0 14. desember 2012 1 Innhold 1

Detaljer

Søknadsskjema Helse- og omsorgstjenester Vennesla kommune

Søknadsskjema Helse- og omsorgstjenester Vennesla kommune Søknadsskjema Helse- og omsorgstjenester Vennesla kommune Unntatt offentlighet jf. Off.loven 13, jf. hol. 12-1 Navn (fornavn etternavn): Adresse: Tlf.nr/Mob.nr: Bostedskommune: Bor du sammen med andre?

Detaljer

Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør

Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør Versjon 7 av 14. desember 2009 Denne veiledning fra og med FINALE Årsoppgjør versjon 22. Dette dokumentet er av betydning for tredjepartsleverandører

Detaljer

Ordrebekreftelse XML

Ordrebekreftelse XML Ordrebekreftelse XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 9 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 9 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Nummerportabilitet

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Nummerportabilitet PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE NRDB Nummerportabilitet Versjon 2.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 8 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0

Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0 Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0 En del nye funksjoner er lagt inn i denne oppdateringen av GK96 samt rettet kjente feil som er rapportert sesongen 2003-2004. Følgende moduler har fått ny funksjonalitet.

Detaljer

Operatør av Doffin er EU-Supply Holding Ltd. (EU-Supply). Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Operatør av Doffin er EU-Supply Holding Ltd. (EU-Supply). Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 1 Informasjon om Doffin Den nasjonale publiseringstjenesten www. Doffin.no er databasen hvor oppdragsgivere publiserer innkjøp. Alle innkjøp over den norske terskelverdi, pålydende 500 000 NOK skal publiseres

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER Post med like formater og Aviser til abonnenter Innhold 1. Logg inn i nettbutikken... 2 2. Registrering av forhåndsmelding....

Detaljer

Leveringsguiden. tjeneste for henting av informasjon om Postens transportprodukter. Versjonshistorikk: nummer 30.mars 2006 1.0 à jour.

Leveringsguiden. tjeneste for henting av informasjon om Postens transportprodukter. Versjonshistorikk: nummer 30.mars 2006 1.0 à jour. Leveringsguiden tjeneste for henting av informasjon om Postens transportprodukter Versjonshistorikk: Dato Versjons Status nummer 30.mars 2006 1.0 à jour Endring Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Minnepenner og CD-er merkes med avsenders kontaktinformasjon og sendes i vanlig post til

Minnepenner og CD-er merkes med avsenders kontaktinformasjon og sendes i vanlig post til SYSVAK - Filimport [Oppdatert 16.04.2015 av Daniel Gjestvang] I forbindelse med innføring av meldeplikt for alle vaksiner fra 01. Januar 2011, er det behov for å kunne importere vaksinasjonsdata fra vaksinasjonssteder

Detaljer

Utplukk og sortering. Innhold

Utplukk og sortering. Innhold Innhold Utplukk og sortering... 2 Definering av utplukk... 2 Velge felter for utplukket... 2 Filtrering og søk på tilgjengelige databasefelter... 3 Endre databasekobling etter at felt er valgt... 7 Valg

Detaljer

Verktøyintegrasjon DIPS

Verktøyintegrasjon DIPS ExorLive 25.1 januar 2012 D I P S A S A - J e r n b a n e v e i e n 8 5-8 0 3 7 B o d ø - N o r w a y w w w. d i p s. n o T e l : + 4 7 7 5 5 9 2 0 0 0 O r g. n r. 9 7 9 5 4 3 8 8 3 Side 2 av 9 Dokumentkontroll

Detaljer

Introduksjon og oversikt. Kjetil A. Bakke Avd. leder NIF IT

Introduksjon og oversikt. Kjetil A. Bakke Avd. leder NIF IT Introduksjon og oversikt Kjetil A. Bakke Avd. leder NIF IT Velkommen! Emner; Hva er KlubbAdmin - sammenhengen med idrettens øvrige løsninger Hva bør klubben gjøre før oppstart? Hvordan ta i bruk KlubbAdmin

Detaljer

Installasjonsdokument

Installasjonsdokument Installasjonsdokument EuroMek Versjon 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OM DOKUMENTET 2. BESKRIVELSE AV SYSTEMET 3. INSTALLASJON AV EUROMEK 4. INSTALLASJON AV KLIENTPROGRAMVARE 1. Om dokumentet 1.1. Formål Dokumentets

Detaljer

10. Brukere, fullmakter, roller, leverandører og adresser

10. Brukere, fullmakter, roller, leverandører og adresser 10. Brukere, fullmakter, roller, leverandører og adresser DFØ Versjon: 1.1 10.1.1 Brukere og fullmakter 23.08.12 Innhold 0 Innledning 1 Åpne regneark for brukere og fullmakter 2 Brukere i regnearket, passord

Detaljer

Hvordan komme i gang med

Hvordan komme i gang med Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes

Detaljer

VEDLEGG TIL RECORDBESKRIVELSE FOR BEHOLDNINGSOPPGAVER FRA VPS

VEDLEGG TIL RECORDBESKRIVELSE FOR BEHOLDNINGSOPPGAVER FRA VPS VEDLEGG TIL RECORDBESKRIVELSE FOR BEHOLDNINGSOPPGAVER FRA VPS FELTBESKRIVELSE I beskrivelsen nedenfor vises det til feltnummer som finnes i vedlagte recordbeskrivelse. Alle beløp skal være høyrestilt med

Detaljer

Posttype RH - Rabattavtale Hodepost. Posttype RL - Rabattavtale Linjepost. Kommentarer. Feltnr. format lengde. Må / Kan. Ant. Des.

Posttype RH - Rabattavtale Hodepost. Posttype RL - Rabattavtale Linjepost. Kommentarer. Feltnr. format lengde. Må / Kan. Ant. Des. EFO/NELFO Rabatt versjon 4.2 Rev. 2013-06-13. Rettelser fra rev 2009-04-23 er markert med rosa farge Rev. 2009-04-23. Rettelser fra rev. 2004-06-18 er markert med gul farge Rabattfilen er en tekstfil med

Detaljer

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012 24082012 Innholdsfortegnelse: 1. Registrering som bruker 2. Opprette prosjekt og åpne prosjekt 3. Legge til brukere i et prosjekt 4. Brukerinnstillinger 5. Designe skjermbilde - Fjerne og legge til strukturer

Detaljer

VEDLEGG TIL RECORDBESKRIVELSE FOR BEHOLDNINGSOPPGAVER FRA VPS

VEDLEGG TIL RECORDBESKRIVELSE FOR BEHOLDNINGSOPPGAVER FRA VPS VEDLEGG TIL RECORDBESKRIVELSE FOR BEHOLDNINGSOPPGAVER FRA VPS FELTBESKRIVELSE I beskrivelsen nedenfor vises det til feltnummer som finnes i vedlagte recordbeskrivelse. Alle beløp skal være høyrestilt med

Detaljer