Sakskart hovedutvalg skole og kultur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakskart hovedutvalg skole og kultur 21.09.05"

Transkript

1 : Sakskart hovedutvalg skole og kultur Page 1 of 10 Sakskart hovedutvalg skole og kultur Sak 0030/05 Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Under eventuelt vil det bli orientering vedr. ny skole på fastlandssiden, Mykje. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 0030/05 05/01219 RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 0031/05 04/00400 KARMØY KOMMUNALE KINO 0032/05 04/00236 SØKNAD OM UNDERSKUDDSGARANTI FOR FREMFØRELSE AV HANDELS MESSIAS I OLAVSKIRKEN 0033/05 04/00350 ØKONOMI OMKRING LEIRSKOLEN SITT OPPLEGG OG BRUK AV NORDVEGEN HISTORIESENTER 0034/05 04/00203 REFERATSAKER 0035/05 04/00205 EVENTUELT rådhus, Svein H. Andersen Terje Blikshavn leder skole- og kultursjefenrullering AV HANDLINGSPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Saksbehandler: Torgeir Hellesen Arkiv: 143 C11 Arkivsaksnr.: 05/ /05 Hovedutvalg skole og kultur / Hovedutvalg teknisk / Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til rullering av handlingsprogram delplan for idrett

2 : Sakskart hovedutvalg skole og kultur Page 2 of 10 og fysisk aktivitet. SAKSFRAMSTILLING For å kunne søke om spillemidler til idretts-, frilufts- og nærmiljøanlegg, er ne pålagt å foreta en årlig rullering av handlingsprogrammet til delplan for idrett og fysisk aktivitet. Handlingsprogrammet er derfor et meget viktig dokument for n, lag og foreninger og andre som søker eller har ønsker om å søke om spillemidler, og det er svært viktig at handlingsprogrammet årlig blir rullert av styret. Det er det årlige vedtatte rullerte handlingsprogrammet som danner grunnlaget for prioriteringene av spillemiddelsøknadene. Det er mulig å søke om spillemidler til tre ulike anleggstyper: ordinære anlegg (som innebærer nye anlegg og rehabilitering), nærmiljøanlegg og mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg. I handlingsprogrammet er det kun prioriteringslister over ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. (For ordningen mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg sendes søknader fortløpende, og det er ikke krav om at det skal foreligge prioriteringslister.) Hvor mye spillemidler som tildeles ved den årlige fordelingen, er avhengig av flere faktorer blant annet antall søknader, hvor store beløp det søkes om, hvor mye de andre ne har søkt om, hvilke typer søknader som sendes med mer. Spillemidlene som årlig fordeles til idretten og kulturlivet i Norge, kommer fra overskuddet til Norsk Tipping. I 2005 fikk tildelt totalt kr ,- gjennom spillemiddelordningen til idretts-, frilufts-, og nærmiljøanlegg. Det er en kjent sak at det spill-monopolet som Norsk Tipping lenge har hatt, er i ferd med å forsvinne. Stadig flere utenlandske spill-selskaper etablerer seg på internet og mange nordmenn bruker derfor disse selskapene framfor å benytte seg av Norsk-Tipping når de skal gamble. Denne utviklingen kan bidra til at overskuddet til Norsk Tipping i framtiden vil bli redusert, noe som vil være svært uheldig med tanke på anleggsutviklingen i norsk idrett og friluftsliv. Årets rullering Det har i de senere årene vært stor aktivitet i med tanke på utbygging av anlegg som gir spillemidler - særlig idrettsanlegg og nærmiljøanlegg (det har derimot vært liten aktivitet med tanke på utbygging av friluftsanlegg). Mange anlegg er bygget, og flere har planer om å bygge ut. Det er veldig positivt at lagene ønsker å bygge ut sine anlegg, men denne aktiviteten har ført til at "køen" blant lag og foreninger som venter på spillemidler er forholdsvis lang. Det betyr at nye anlegg som kommer inn på handlingsprogrammet nå, ikke kan regne med å få spillemidlene før tidligst i 2012 dersom tilskuddene til gjennom spillemidlene er som i dag. Når det gjelder kommunale tilskudd så, vil lagene måtte vente noe kortere på disse tilskuddene gitt at bevillingene på det kommunale budsjettet er som i dag. Kunstgress: Det mest kompliserte spørsmålet i forbindelse med rulleringen av handlingsprogrammet er i hvor stor grad skal prioritere bygging av kunstgressbaner. Årsaken til at kunstgress ble prioritert høyt ved forrige rullering av delplan for idrett og fysisk aktivitet var et tilbud fra Kultur- og kirkedepartemenetet om kunstgressbaner. Dette tilbudet innebar at kunstgressbaner i kunne få dekket inntil 50% av kostnadene gjennom spillemidlene den ordinære satsen er 1/3. På en bane til 5 millioner kroner betyr det at hvert idrettslag som bygger slik bane, vil få et ekstra tilskudd fra spillemidlene på kr ,-. En av forutsetningene for å få dekket 50% av kunstgressbanene gjennom spillemidlene var at tilsagn om spillemidler var gitt i løpet av 2004/2005, og dette var forutsetningene som lå til grunn for at delplanens handlingsprogram ble vedtatt ved forrige rullering. Idrettslagene Torvastad IL, SK Nord og SK Vedavåg var raske med å sette i gang med byggingen av kunstgressbaner (Kopervik IL hadde allerede bygget bane da ordningen ble presentert, men kom med i ordningen ettersom banen var ferdigstilt i 2004). Alle fikk klar beskjed fra administrasjonen om at det å sette i gang før tilsagn om spillemidler var gitt, var på egen risiko, og at man kunne risikere å bli flyttet ned på handlingsprogrammet hvis man ikke fikk tilsagn om spillemildler i 2004 eller Det var også andre idrettslag som var inne i handlingsprogrammet med tanke på å få bygget kunstgress ved forrige rullering, men disse valgte å ikke bygge eller søke om spillemidler i Ved fordelingen av spillemidler i 2005 har Kopervik IL og Torvastad IL fått tilsagn om hele summen spillemidler de søkte om, SK Nord og SK Vedavåg har derimot ikke fått noe, og ut fra forutsetningene som lå skal de nå flyttes ned på handlingsprogrammet. I ettertid har imidlertid departementet utvidet ordningen til å gjelde fram til 2007,og det betyr at SK Nord og SK Vedavåg vil få mulighet til å opprettholde sine posisjoner på toppen av handlingsprogrammet. Det er naturlig at de idrettslagene som har bygget kunstgressbaner, må komme med i ordningen med 50% spillemidler nå som ordningen er utvidet. SK Nord og SK Vedavåg gis dermed plassering 1 og 2 i handlingsprogrammet. (Det er

3 : Sakskart hovedutvalg skole og kultur Page 3 of 10 også mulig at en eller begge disse banene får noe spillemidler når rentefordelingen av spillemidlene foretas mot sluten av 2005.) I forbindelse med rulleringen av handlingsprogrammet for er det også andre idrettslag som har kommet med innspill om at de ønsker å være med i ordningen som gir 50% spillemidler, ettersom denne nå er forlenget. Dette gjelder Avaldsnes IL og Åkra IL. Slik situasjonen er i dag, er det ikke riktig å legge disse to tiltakene inn i handlingsprogrammet. Årsaken til dette er at vi ikke vet hvor mye spillemidler som tildeles ved fordelingen 2006, og dermed vet vi heller ikke om det vil være mulig for flere baner å komme med i ordningen. Sannsynligvis vil SK Nord og SK Vedavåg få tilsagn om spillemidler i løpet av 2006, men dette avhenger av at tildeling til spillemidler ikke blir redusert for. Dersom det etter fordelingen i 2006 viser seg at SK Nord og SK Vedavåg har fått sine spillemidler, så vil det ved fordelingen i 2007 være rom for at kan få mulighet til å få dekket enda en kunstgressbane til 50% spillemidler. Dette er en mulighet som da bør benytte seg av, og derfor er det som punkt 5 i handlingsprogrammet lagt inn "kunstgress" som tiltak. Forutsetningene for at dette skal bli realisert, er at de andre kunstgresstiltakene i handlingsprogrammet har fått tilsagn om spillemidlene i løpet av Det vil være opp til idrettsråd etter fordelingen av spillemidler i 2006 å avgjøre hvilket idrettslag som eventuelt skal få muligheten til å legge denne kunstgressbanen. idrettsråd skal da ha sin prioritering klar innen 1 september Konsekvensene av satsingen på kunstgress er både positive og negative. Å la fem kunstgressbaner få ta "snarveien" opp til toppen av handlingsprogrammet vil føre til at de resterende prosjektene som har ventet på spillemidler, ikke får disse når de har planlagt. For disse kan en anta at de må vente tre år lenger før de får spillemilder på grunn av kunstgressbanene, dersom det blir bygget fem baner. For de lag og foreninger dette gjelder kan det bety at prosjekter må utsettes. For å kompensere mot at disse lag og foreninger må vente noe lenger på spillemidlene kan man ved utbetaling av kommunale tilskudd til disse anleggene vurdere om det skal gis et ekstra tilskudd tilsvarende rentekostnadene som disse har hatt. Dette ekstra tilskuddet bør ikk gis til idrettslagene som har fått bygget kunstgress som også har andre tiltak som er på handlingsprogrammet eksempelvis "nytt takt på klubbhus Åsebøen", som Kopervik IL har ansvaret for. At noen må vente lenger på spillemidlene enn hva de hadde sett, for seg er selvsagt ikke noe vi ser på som en ideell situasjon, og det skal foreligge særdeles gode grunner for at noen skal flyttes direkte til toppen av handlingsprogrammet. Når vi ser den store aktiviteten som er på de nye kunstgressbanene av barn og unge, både i organisert og uorganisert form, og når vi samtidig vet at hvert idrettslag som bygger en slik bane, får dekket inntil ,- mer av kostnadene gjennom spillemidler, mener vi at det mest fornuftige vil være å prioritere kunstgressbaner fram til I forhold til kommunale tilskudd skal kunstgressprosjektene måtte vente på disse tilskuddene på samme måte som de andre tiltakene dette er årsaken til at noen prosjekter er nevnt to steder i handlingsprogrammet. I handlingsprogrammet for øvrig er det ikke gjort spesielle endringer. Tiltak som har fått utbetalt både kommunale tilskudd og spillemidler, er tatt ut av planen, mens nye tiltak er plassert nederst på handlingsprogrammet. For å komme inn på handlingsprogrammet, er det en forutsetning at anlegget har finansierigen klar og at anlegget er kommet så langt i planleggingen at arbeidet kan settes i gang når spillemidler og kommunale tilskudd er innvilget. Det er derimot noen anlegg som ikke er kommet så langt i planleggingen og som per. i dag ikke har finansieringen i orden. Disse anleggene vil bli plassert på en egen liste over ønskede anlegg som ikke er kommet langt nok i planleggingen til å komme inn på handlingsprogrammet. På denne lista står også noen kommunale anlegg. Dette er anlegg som administrasjonen mener er viktige å få realisert, men som det ikke er avsatt budsjettmidler til. Forlsaget til handlingsprogram er lagt fram for idrettsråd. Idrettsrådet hadde saken oppe til behandling på medlemsmøte 8.september idrettsråds innspill ligger vedlagt i saken. ORDINÆRE ANLEGG TILTAK ANSVAR TOTALE KOSTNADER KOMMUNALE TILSKUDD 1. Kunstgress Norheim SK Nord SPILLEMIDLER PRIVATE KOMMENTARER

4 : Sakskart hovedutvalg skole og kultur Page 4 of Kunstgress Vedavågen 3. Seilsportanlegg Gofarnes Bt II 4. Nytt tak Klubbhus Torvastad SK Vedavåg seilforening Torvastad IL Utbetalt Utbetalt Kunstgress Se saksframstilling 6. Nytt klubbhus Avaldsnes Avaldsnes IL 7. Tuveg m/lys i Bjørgene 8. Garasje/verkstedsbygg Helganes 9. Rehablitering hallen 10. Garderobebygg på Åkra Ses i sammenheng med kulturhus Utbetalt Utbetalt Leirduebane Blikshavn KJFNF Rehablitering av klubbhus 13. Nytt tak klubbhus Åsebøen 14. Bil-/knottecrossbane Helganes seilforening Kopervik IL Helganes Motorsp. 15. Flytebrygge Hgsd seilforening 16. Revisjon turkart Sør- 17. Isbane på Åkra 18. Kunstgress over isbanen på Åkra Utbetalt Privat/K.K Åkra Idrettslag Utbetalt Orienteringskart Høie Kopervik IL Fikk spillemidler i 2004 i Tysvær 20. Sti- og vegsystem golfklubb 21 Dagsturhytte Åkra Fjellag 22. Kanoanlegg Fotvatnet Kopervik Speidergr. 23. Elektorniske skiver skyttarlag falt ut av planen Tilbygg klubbhus KJFNF Klatrevegg Skudehallen 26. Ridesti Torvastad Nord ridekl. 27. Kunstgress Vedavågen Sk Vedavåg Flyttet fra nærmiljøanlegglisten Henger sammen med punkt Kunstgress Norheim SK Nord Henger sammen med punkt 1.

5 : Sakskart hovedutvalg skole og kultur Page 5 of Kunstgress Torvastad Torvastad IL Spillemidler utbetalt i Kunstgress Kopervik Kopervik IL Spillemidler utbetalt 2004 og Kunstgress Henger sammen med punkt O-kart Brekke Kopervik IL Lys Vormedal og Stangeland 34. Lys Ferkingstad og Åkra O-kart Ferkingstad Kopervik IL Servicebygg Åkrasanden 37 Flerbrukshall Avaldsnes NRSHF Utbetalt Klubbhus Kolnes Kolnes IL Rehab. garderober klubbhus 40. Utvidelse av tidtakerhus/garderobe 41 Rehabilitering Åkrahallen 42. Kunstgress Torvastad IL Torvastad IL Anlegg som er ønsket bygget, men ikke er kommet langt nok i planleggingen til å komme inn i handlingsprogrammet: Tiltak Naust på Lindøy Brukshall på Vea Brukshall på Torvastad Turveg m/lys Åkrehamn Turveg m/lys Skudeneshavn Asfaltracingbane Dragracestripe Gokartbane Revisjon av turkart Sør- Turkart Fastlands- Lysløype Sletten Revur Rehabilitering friidrettsdekke på Torvastad Ansvar NRSHF Åkrehamn utviklingsforum/ Skudenes Forum/ Arbeidsgruppen Nordsjøbanen Arbeidsgruppen Nordsjøbanen Arbeidsgruppen Nordsjøbanen /Torvastad IL Sak 0030/05 Side 10 av 19 Sak 0030/05 Side 8 av 19 Nærmiljøanlegg

6 : Sakskart hovedutvalg skole og kultur Page 6 of 10 Tiltak Ansvar Kommentar 1. Ballbinge II SK Nord Ballbinge I fikk tilskudd Mini-Jungel Vedavåg skole 3. Ballbinge Kopervik Kopervik IL 4. Prosjekt Kittilsbotnen Byen Vår Kopervik 5. Tursti Kinnestien Åkra Fjellag Flyttet fra ordinære anlegg 6. Grusløkke Visnes 7. Aktivitetsområde Torvastad Torvastad IL 8. Aktivitesområde Avaldsnes Avaldsnes IL 9. Løkke Mykjefeltet 10. Ballbinge Kolnes Kolnes IL 11. Turnbasseng Sevland Skole 12. Tursti Kolnes IL 13. Sandvolleyballbane Kolnes IL 14. Ballbinge Åkra Åkra IL 15. Ballbinge Kolnes Skole 16. Skateanl. Stangeland u-skole Handlingsprogram for aktivitet Tiltak Ansvarr Konmmentar 1. Barnetråkk i nærheten av skoler og barnehager. Skole- og kultur /teknisk etat 2. Skoleaksjon: Hvem går/sykler lengst? Skole- og kultur Få hverdagsaktiviteten tilbake 3. Gjennomgang av tilgjengeligheten/tilretteleggingen i svømmehallene for handicappede. Skole- og kultur Helse- og sosial Mål: legge forholdene bedre til rette for handicappede 4. "Hele i aktivitet" Skole- og kultur Forsøke å lage en "kom-i-form"- aksjon for hele. Plan for kulturbygg, rullering av handlingsprogram for Det ble utarbeidet plan for kulturbygg i 2000 som ble vedtatt av styre, sak 58/00. Planen ble utarbeidet etter pålegg fra Kulturdepartementet, men som de hå har gått tilbake på. Imidlertid er planen nyttig for fordeling av midler til kulturbyggene og rådmannen velger derfor å fortsette med årlig rullering av handlingsprogrammet sammen med plan for idrett og fysisk aktivitets handlingsprogram. Det er i 2005 søkt om spillemidler til Kopervik kulturhus og Skudeneshavn kulturhus. Ettersom fordelingsnøkkelen for spillemidlene nå endres med at idrett og kultur får 50% hver av midlene så vil det forhåpentligvis være lettere å få midler til kulturbygg i framtiden. Flere hus står foran større rehabiliteringer og det kan være aktuelt å søke til disse dersom mulighetene for tilskudd øker. Nr Utbygger Status Type bygg Tot.kost Stat.midler Komm.midler

7 : Sakskart hovedutvalg skole og kultur Page 7 of 10 1 Åkra Blå Kors Påbegynt Hall for ung.akt. 2 Kopervik kult.hus (*) Må sees i sammenhang med handlingsprogrammet for ordinære anlegg Påbegynt Kulturhus Resten av KK 3 Ljosheim U/arbeid Bedehus Tuastad Bygdehus Planlegging Bygdahus ikke avklart 5 KJFNF Påbegynt Klubbhus Skudeneshavn k.hus 7 Norheim Kulturhus Påbegynt Kulturhus Resten av KK Planlegging Kulturhus Ikke beregnet 8 Bjørgene Grendahus U/arbeid Grendahus? 9 Torvastad KFUK/KFUM U/arbeid Ung.hus 10. (*) Opptil Resten av KK Avaldsnes Klubbhus Ferdig Klubbhus Rådmannens kommentarer: Handlingsprogrammet til delplanen må rulleres årlig for at tiltak i n skal være berettiget spillemilder. Det er også et krav at styret skal vedta den årlige rulleringen. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ble vedtatt våren 2005 og er gjeldende fram til 2008, handlingsprogrammet blir derimot rullert årlig. Ved forrige rullering satset på bygging av kunstgressbaner ettersom det departementet i en periode ville gi 50% dekning av kostnadene til kunstgressbaner. Denne ordningen var først ment til å vare ut 2005, men er etter forrige rullering utvidet til å gjelde ut På bakgrunn av denne forlengelsen mener rådmannen at det vil være fornuftig at de som allerede har bygget kunstgress får komme med i ordningen, samtidig mener rådannen at enda et idrettslag bør gis muligheten til å få bygget en kunstgressbane dersom dette lar seg gjøre med de årlige bevilligene som får i spillemidler. Fordelingen av spillemidler for 2006 vil avgjøre om skal gå inn for bygging av nok en kunstgressbane med 50% spillemidler. På kort sikt ser også rådmannen at det kan virke tungt for enkelte idrettslag/foreninger å måtte vente inntil tre år lenger på spillemidlene på grunn av kunstgress-satsingen. Likevel mener han at idretten generelt vil være tjent med å satse på kunstgress på lenger sikt. Ettersom hver kunstgressbane kun får en kommunal støtte på rundt 5% (og ikke 33% som de ville fått dersom de hadde bygget kunstgress med 1/3 spillemidler) så betyr det at invisteringstilskuddet som gir på sikt i større grad kan benyttes til den idretten generelt, og ikke kun til fotballen. Rådmannen anbefaler at handlingsprogrammet blir vedtatt slik det er foreslått. Rådmannen i, Arnt Mogstad sign.

8 : Sakskart hovedutvalg skole og kultur Page 8 of 10 Sak 0031/05 Side 12 av 19 Sak 0031/05 KARMØY KOMMUNALE KINO Side 11 av 19 Saksbehandler: Ørjan Røed Arkiv: 614 C34 Arkivsaksnr.: 04/ /05 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak: Hovedutvalg skole og kultur ber skole- og kultursjefen arbeide for å finne en løsning på problemet angående tilgjengelighet til sceneområdet i kommunale kino i forbindelse med budsjettarbeidet. SAKSFRAMSTILLING Hovedutvalg skole og kultur vedtok i møte den at skole- og kultursjefen skulle utarbeide en sak vedrørende tilgjengelighet til sceneområdet ved kommunale kino. Kinosjefen har også kommet med henvendelse angående samme problemstilling. Sceneområdet i kinoen har i dag ikke tilrettelagt tilgang for funksjonshemmede. Ved ordinær kinodrift har ikke kinoen selv behov for dette. Problemet oppstår ved utleie til arrangementer av ulike slag der personer skal opptre på scenen. Den mest sannsynlige løsningen på problemet er å få installert en trappeheis. Skole- og kultursjefen har bedt teknisk etat se på denne problemstillingen. Rent teknisk bør det ikke være vanskelig å få dette på plass. Det finnes ikke midler på inneværende års budsjett for å få dette på plass. Skole- og kultursjefen vil se på mulighetene for å innarbeide utgifter til eventuell heis i budsjett for 2006 Sak 0032/05 Side 14 av 19 Sak 0032/05 Side 13 av 19 SØKNAD OM UNDERSKUDDSGARANTI FOR FREMFØRELSE AV HANDELS MESSIAS I OLAVSKIRKEN Saksbehandler: Helge Rolf Naley Arkiv: 223 C30 Arkivsaksnr.: 04/ /05 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak: Hovedutvalg skole og kultur gir en underskuddsgaranti på inntil kr ved fremførelse av Handels Messias i Olavskirken.

9 : Sakskart hovedutvalg skole og kultur Page 9 of 10 Regnskapsutdrag med anmodning om utbetaling av eventuelt garantibeløp sendes skole- og kulturkontoret senest 1. måned etter at arrangementet er avholdt. Beløpet belastes SAKSFRAMSTILLING Avaldsnes menighet søker om en underskuddsgaranti ved fremførelsen av Handels Messias i Olavskirken. Se vedlagt søknad. Bakgrunn for saken Retningslinjene for tilskott gir det mulig å gi administrativt underskuddsgaranti til konserter med inntil kr Videre sies det i retningslinjene pkt. 12-3: Søknad om tilskudd til større kulturarrangementer vil bli behandlet spesielt i hovedutvalg skole og kultur. Avaldsnes menighet har spesielt bedt om at søknaden fremmes for hovedutvalget. Vurdering: Denne konserter skal avholdes fire steder, hvorav er et av stedene. Det er en sjelden anledning at en får fremført dette verket på og spesielt i Olavskirken. Som en vil se av søknaden har de andre ne gitt en underskuddsgaranti på det omsøkte beløp og det tilrås at gjør det samme. Sak 0033/05 Side 16 av 19 Sak 0033/05 Side 15 av 19 ØKONOMI OMKRING LEIRSKOLEN SITT OPPLEGG OG BRUK AV NORDVEGEN HISTORIESENTER Saksbehandler: Kjell Mangor Flotve Arkiv: A27 Arkivsaksnr.: 04/ /05 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak: Utgiftene til Avaldsnes historiske leirskole sin bruk av Nordvegen historiesenter vert for hausten 2005 dekka av kto. nr , med kr ,-. Heretter vert utgiftene å innarbeide i dei årlege budsjetta, for 2006 med kr ,-. Avaldsnes historiske leirskole er eit tilbod der alle elevar i 6. klasse i deltar.tilbodet er utan kostnad for elevane. Det varer frå tysdag til og med fredag. Vi har internat i Visnes, men med ei overnatting på vikinggarden som ein del av opplegget. Leirskolen går såleis inn i den grunnskoleopplæringa som blir gitt i. Vi har svært dyktige folk som driv leirskolen, og tilbakemeldingane frå brukarane er berre gode. Leriskolen er i drift frå 1. mars til ut oktober. Resten av året arbeider to personar i heile stillingar med utbetring, vedlikehald og nyskaping på vikinggarden. Noko tid går òg med til planlegging av neste leirskoleår. Personalkostnadene blir belasta leriskolen med alt. Utgiftene til leirskolen er såleis høgare enn dei kunne vore dersom arbeidet utover leirskoledrifta òg hadde blitt belasta andre brukarar.

10 : Sakskart hovedutvalg skole og kultur Page 10 of 10 Då leirskolen vart utvikla og planane vedtatt, var det ein føresetnad at Nordvegen historiesenter, når det sto ferdig, skulle bli ein del av innhaldet i leirskolen. Vikinggarden og leirskolen er på same vis ein del av Avaldsnesprosjektet. Leirskolen nyttar i dag historiesenteret i opplegget. Dette får imidlertid økonomiske konsekvensar. Skole- og kultursjefen har fått beskjed om at det skal betalast kr. 40,- pr. elev. Dette vil utgjera kroner på årsbasis. For hausten 05 har ein førebels finansiert inngangspengane av driftsmidlane, men vil foreslå at dette blir dekka av HSK sine midlar til disposisjon, kto. nr Det har blitt stilt spørsmål om dette er ein god måte å gjera det på. Skole- og kultursjefen fylgjer dei føringar som er gitt, då det er opp til n sjølv å bestemma korleis ein vil leggja opp ordningane rundt eige bruk av senteret. Sak 0034/05 Side 18 av 19 Sak 0034/05 REFERATSAKER Side 17 av 19 Saksbehandler: Aud Irene Jacobsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 04/ /05 Hovedutvalg skole og kultur Skole- og kultursjefen: Status barnehage- og skolesituasjonen høsten 2005 Sak 0035/05 Side 19 av 19 Sak 0035/05 EVENTUELT Side 18 av 19 Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 04/ /05 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak:

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/3518

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/3518 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/3518 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 20.10.2014 Hovedutvalg teknisk 23.10.2014 Formannskapet 10.11.2014 Kommunestyret

Detaljer

Sakskart hovedutvalg skole og kultur 14.12.05 MØTEINNKALLING

Sakskart hovedutvalg skole og kultur 14.12.05 MØTEINNKALLING Page 1 of 8 Sakskart hovedutvalg skole og kultur 14.12.05 Utvalg: Møtested: Møtedato: Karmøy kommune MØTEINNKALLING Hovedutvalg skole og kultur Formannskapssalen 14.12.05Tid: Kl. 18.00 NB! Merk tiden Eventuelle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 09.12.2009 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 15.11.06 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel. Tekniske saker: 199/06 06/2365 BORGAREDALEN AVFALLSANLEGG - FRAMTIDIG DRIFT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel. Tekniske saker: 199/06 06/2365 BORGAREDALEN AVFALLSANLEGG - FRAMTIDIG DRIFT KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 09.11.06 Tid: Kl. 17.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21. Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer

Sakspapirer hovedutvalg teknisk 29.09.05

Sakspapirer hovedutvalg teknisk 29.09.05 Page 1 of 55 Sakspapirer hovedutvalg teknisk 29.09.05 Karmøy kommune Utvalg: Hovedutvalg teknisk Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.09.05Tid: Kl. 17.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes

Detaljer

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 26.05.04

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 26.05.04 Page 1 of 6 Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 26.05.04 Karmøy kommune Side 8 av 8 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen Møteprotokoll Hovedutvalg skole og kultur Møtedato: 26.05.04 Tid

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015-2018

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015-2018 SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015-2018 Formannskapet behandlet saken den 10.11.2014, saksnr. 115/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 48/06 06/2360

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 48/06 06/2360 KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.12.06 Tid: Kl. 19.15 NB! Merk tidspunkt. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 10.11.2010 Tid : Kl. 18.00 19.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Nestleder Valstad Geir

Detaljer

SAKSFREMLEGG KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013

SAKSFREMLEGG KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Behandles i: Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Formannskapet Kommunestyret KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Dokumentoversikt Dato Trykt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 01.12.2015. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/4518. Utvalg: TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2015

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 01.12.2015. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/4518. Utvalg: TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/4518 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 01.12.2015 TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2015 Forslag til vedtak: Nr. Søker Tilskudd 2015 fra

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 POLITISK BEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 POLITISK BEHANDLING SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 POLITISK BEHANDLING Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 12.11.2015, saksnr. 134/15 Behandling: Innstillingen enstemmig

Detaljer

MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling)

MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling) MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling) Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000 Varamedlemmer

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Prioritering av spillemiddelsøknader 2009 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2008/9385 - /243 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM Vestby kommune - Kultur Utvalgssak Saksbehandler: Øistein Myhre Arkiv: 143/C20/ Arkivsaksnr.: 09/1337 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Formannskapet F -46/09 19.10.2009 Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Detaljer

SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN DEN 11.01.2011 26/10 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 16.11.2010

SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN DEN 11.01.2011 26/10 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 16.11.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN innkalles til møte 11.01.2011 kl. 18:30 Sted: Møterom Kulturetaten Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG

Detaljer

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 15.12.04

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 15.12.04 Page 1 of 8 Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 15.12.04 Karmøy kommune Side 11 av 11 Møtested: Til stede på møtet Holmen skole, Kopervik MØTEprotokoll Hovedutvalg skole og kultur Møtedato: 15.12.04

Detaljer

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET MØTEINNKALLING KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET Møtedato/sted: 02.12.2010 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 20.00 SAKLISTE: Godkjenning av

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 08.11.07 Tid: Kl. 17.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21. Varamedlemmer

Detaljer

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020 Vikåsen Idrettslag Pb 110 3050 MJØNDALEN NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunale bygg og eiendommer Saksbehandler: Erik Mathiassen Direkte tlf.: 32 23 26 88 Dato: 28.01.2011 L.nr. 2766/2011 Arkiv: 2008/2625-611

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 23.05.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 29.03.06 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Geir Ove Valstad, Kåre Bakkevold. Gunvor R. Olsen, Johnny Stangeland.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Geir Ove Valstad, Kåre Bakkevold. Gunvor R. Olsen, Johnny Stangeland. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 07.03.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2017.

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2017. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2016/8422-5 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Ibestad kommune. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.12.2008 Tid: Kl 18.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Ibestad kommune. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.12.2008 Tid: Kl 18. Ibestad kommune Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.12.2008 Tid: Kl 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4677 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 19.01.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN 01.12.2015 Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.12.06 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE Sogndal kommune Utval: MØTEINNKALLING SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 02.06.2008 Tid: 1200-1400 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 16.03.2010 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Harald Frorud, Cecilie Agnalt, Kari Helgesen

Detaljer

Sakspapirer kommunestyret

Sakspapirer kommunestyret Page 1 of 54 Sakspapirer kommunestyret 01.11.05 Karmøy kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.11.05Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM MIDLER FOR PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV TOUR DES FJORDS 2015

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM MIDLER FOR PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV TOUR DES FJORDS 2015 SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM MIDLER FOR PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV TOUR DES FJORDS 2015 Formannskapet behandlet saken den 26.01.2015, saksnr. 4/15 Behandling: Knutsen (KrF) foreslo at formannskapet bevilger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/1207 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/1207 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/1207 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Rådmannens forslag til vedtak: Handlingsprogram for idrett,

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 11.11.2015 kl. 11:30. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 11.11.2015 kl. 11:30. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 11.11.2015 kl. 11:30 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 15/1752

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 15/1752 Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 15/1752 SØKNADER OM SPILLEMIDLER - 2015 Vedlegg: 1. Forslag til rullering av handlingsprogrammet for 2016 til Kommunedelplan for idrett og friluftsliv

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 Sign: Dato: Utvalg: PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017-2020 Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag Prosjektets navn Tiltakshaver Idrettshall og Minifotballhall KIL Kopervik Kopervik 13.08.2014 1. Lokalisering av anleggene 2. Beregnet totalkostnad 3. Beregnede rammer for finansiering 4. Stipulerte kostnader

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Før møtet var det informasjon vedr. kulturskolen ved rektor Geir S. Toskedal.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Før møtet var det informasjon vedr. kulturskolen ved rektor Geir S. Toskedal. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 07.05.2008 Tid : Kl. 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. innkalles til møte kl Sted: Kommunestyresalen. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer:

Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. innkalles til møte kl Sted: Kommunestyresalen. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET innkalles til møte 18.06.2007 kl. 18.00 Sted: Kommunestyresalen Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: TILLEGG SAKSLISTE FOR KOMMUNESTYRET DEN 18.06.2007

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2018-2021 Vedtatt av kommunestyret i Ås XX.XX.2017 Innledning Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes

Detaljer

Spillemidler til friluftsliv

Spillemidler til friluftsliv Spillemidler til friluftsliv Veiledning til Friluftslivsorganisasjoner, Forum for natur og friluftsliv (FNF) og Interkommunale friluftsråd om spillemidler til friluftsliv Fra Hustad skole, Fræna kommune

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord Rådhus Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.12.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.12. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset : 12.12.2012 Tid: 09:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 27.09.2011 Tid: 09.00 12.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 27.09.2011 Tid: 09.00 12.00 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 27.09.2011 Tid: 09.00 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Svein Berg Helene Berg Nilsen Anne Karin Rolfsen Håkon Brox Tor Einar

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Rullering av kommunetemaplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne for 2015

Rullering av kommunetemaplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne for 2015 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 2012/656 Saksbehandlar: Odd Jarle Talberg Dato: 15.10.2014 Rullering av kommunetemaplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.12.2009 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært møte

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.12.2009 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært møte KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.12.2009 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 31/06 04/221 SKOLEFRITIDSORDNINGEN - VEDTEKTSENDRING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 31/06 04/221 SKOLEFRITIDSORDNINGEN - VEDTEKTSENDRING KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.09.06 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 49/07 07/2652 NEDLEGGELSE AV SUND SKOLE OG OPPRETTING AV SUND BARNEHAGE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 49/07 07/2652 NEDLEGGELSE AV SUND SKOLE OG OPPRETTING AV SUND BARNEHAGE KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 07.11.07 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 16/1540

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 16/1540 Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 16/1540 SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG 2017... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg: 1. Forslag til rullering av handlingsprogrammet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppmøte: Karmøy rådhus kl. 14.15 eller Kiwi Vormedal kl. 14.30. SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel

MØTEINNKALLING. Oppmøte: Karmøy rådhus kl. 14.15 eller Kiwi Vormedal kl. 14.30. SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg teknisk Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: Kl. 17.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer

Detaljer

Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger

Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger Arkivsak. Nr.: 2017/1409-1 Saksbehandler: Kåre Bjerkan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk Formannskapet Kommunestyret Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.12.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.12. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset : 19.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Sakspapirer hovedstyremøte onsdag 05.02.13 Saksnummer Sak Ansvarlig 1 Godkjenning av protokoll og innkalling Kaare 2 Regnskap 2012 Kirsten, Sverre 3 Budsjett 2013 Sverre 4

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre Namsos kommune Kultur og idrett Namsos Saksmappe: 2009/8112-5 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Tildeling av spillemidler 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift 11.11.2009 Namsos Service 12.11.2009

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet

MØTEINNKALLING. Formannskapet HÅ KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hå rådhus : 21.06.2005 Tid: Ca. 09.10 (Etter møtet i formannskapet som hamnestyre som begynner kl 09.00.) Eventuelt forfall må meldast til telefon 51793012/51793114.

Detaljer

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2015/1374-15 Arkiv: 144 Saksbeh: Anette Pedersen Dato: 13.10.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Livsløpskomite Kommunestyre Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026»

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026» SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1868 Saksnr.: Utvalg Møtedato Ungdomsrådet Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur-

Detaljer

Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 64/11 11/729 Drift av Marker svømmehall

Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 64/11 11/729 Drift av Marker svømmehall MARKER KOMMUNE Tilleggsliste. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 24.11.2011 Tidspunkt: 18.30 NB: Sak 64/11 behandles før budsjettet. Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold

Detaljer

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K11 Arkivsaksnr.: 14/3637. Formannskapet 10.11.2014 ETABLERING AV TURLØYPE I ALMANNAMYR, SKUDENESHAVN

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K11 Arkivsaksnr.: 14/3637. Formannskapet 10.11.2014 ETABLERING AV TURLØYPE I ALMANNAMYR, SKUDENESHAVN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K11 Arkivsaksnr.: 14/3637 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 10.11.2014 ETABLERING AV TURLØYPE I ALMANNAMYR, SKUDENESHAVN Forslag til vedtak: Karmøy

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 10.06.2015 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og levekår

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og levekår Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2011 Tid: Kl. 10.00 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Joar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2011 Tid : Kl. 18.00 20.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Nestleder Valstad Geir

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Møtested: Storesund bu- og behandlingsheim Møtedato: 26.05.2009 Tid: Kl. 10.00 NB! Fremmøte kl. 09.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Sakskart hovedutvalg skole og kultur

Sakskart hovedutvalg skole og kultur Page 1 of 8 Sakskart hovedutvalg skole og kultur 31.08.05 Utvalg: Møtested: MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 87 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET

GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 24.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 15/13 13/834 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET 27.2.2013 16/13 13/709

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - FJELLSTØL SKI- OG FRILUFTSLIVSANLEGG - NYTT SERVICEBYGG - FINANSIERING ETTER NYE REGLER

SAKSPROTOKOLL - FJELLSTØL SKI- OG FRILUFTSLIVSANLEGG - NYTT SERVICEBYGG - FINANSIERING ETTER NYE REGLER SAKSPROTOKOLL - FJELLSTØL SKI- OG FRILUFTSLIVSANLEGG - NYTT SERVICEBYGG - FINANSIERING ETTER NYE REGLER Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 28/15 Behandling: Innstillingen

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 07.11.2013 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 13/127 13/9515 144 Gunvor Elene Thorsrud Kommunedelplan for idrett og

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 STORHALL KARMØY - INTERKOMMUNAL STATUS Rådmannens forslag til vedtak: Det arbeides

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ørjan Vevle, Stein Kollstrøm og Anne Grethe Strandheim.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ørjan Vevle, Stein Kollstrøm og Anne Grethe Strandheim. Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 29.01.2014 Fra: 09:00 Til: 09:40 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ørjan Vevle, Stein Kollstrøm og Anne Grethe Strandheim.

Detaljer

STOKKE KOMMUNE VIRKSOMHET - KULTUR

STOKKE KOMMUNE VIRKSOMHET - KULTUR STOKKE KOMMUNE VIRKSOMHET - KULTUR adresseliste Arkivkode Deres ref. Vår ref. Dato 143 D10 09/1283/4/ILB 3.2.2010 TILSKUDD, KULTURANLEGGSPLAN OG SPILLEMIDLER - INFORMASJON SAMMENDRAG 1. mars, frist for

Detaljer

Orientering: Kl. 13.00: NAV-leder Inger Lene Bekjorden orienterer om fattigdomskartlegging/ - og tiltak i Flesberg kommune.

Orientering: Kl. 13.00: NAV-leder Inger Lene Bekjorden orienterer om fattigdomskartlegging/ - og tiltak i Flesberg kommune. FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 27.11.2013 kl. 13:00 Orientering: Kl. 13.00: NAV-leder Inger Lene Bekjorden orienterer om fattigdomskartlegging/

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg Møteprotokoll Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 27.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Saker: PS 15/13 20/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: HSU - HELSE Møtested: Vottegrunn 2. etasje i Kommunehuset Møtedato: 09.06.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: HSU - HELSE Møtested: Vottegrunn 2. etasje i Kommunehuset Møtedato: 09.06.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HSU - HELSE Møtested: Vottegrunn 2. etasje i Kommunehuset : 09.06.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 07/271 EKSTRA TILSKUDD TIL BYGGING/FERDIGSTILLELSE AV NYTT TILBYGG ØVRE BARDU KAPELL

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 07/271 EKSTRA TILSKUDD TIL BYGGING/FERDIGSTILLELSE AV NYTT TILBYGG ØVRE BARDU KAPELL Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.03.2007 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr.

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 23.08.2011 Tid: 10:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 25.11.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 02.05.2012 Tid: Kl. 09.00 12.55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden,

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1941

Ørland kommune Arkiv: /1941 Ørland kommune Arkiv: 243-2008/1941 Dato: 13.11.2008 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ragnar Jenssen Saksnr Utvalg Møtedato Komite for kultur, miljø og kirke - Ørland kommune Kommunestyret - Ørland kommune

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2016-2019 Vedtatt av kommunestyret i Ås XX.XX.2015. Innledning Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes

Detaljer

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad Arkivsaksnr.: 13/2017-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK ALTIVITET 2014. PRIORITERING AV SØKNADER Hjemmel:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram Bø kommune Sauherad kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram 1.0 Innledning... 3 2.0 Hensikt med planprogrammet... 4 3.0 Rammer og føringer... 5 3.1 Statlige føringer...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/1835 Saksnr.: Utvalg Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget Helse- og omsorgsutvalget Formannskapet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/14 14/389 Framlegg til møteplan for Leikanger ungdomsråd våren 2014 2/14

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER Ark.: 143 C20 Lnr.: 7873/12 Arkivsaksnr.: 10/304-37 Saksbehandler: Tuva Eiklid KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2014. RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER 2013-2016

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE TID: 05.10.2015 kl. 09.00 STED: LANDMO Gruppemøte: kl. 08.00 MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2016 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad SYSLE SKOLE - BYGGETRINN II RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Det utarbeides konkurransegrunnlag

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet - Vredal kommune 2010-2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2009/8465

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 12.04.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 31.03.04. MØTEprotokoll. Hovedutvalg skole og kultur

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 31.03.04. MØTEprotokoll. Hovedutvalg skole og kultur Page 1 of 10 Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 31.03.04 Karmøy kommune MØTEprotokoll Hovedutvalg skole og kultur Side 9 av 9 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.03.04 Tid : Kl. 18.30 Til stede

Detaljer