Proact startet opp med NetApp i Norge allerede tilbake i 1998 og har utviklet og bygget kompetanse på NetApps storage løsninger siden det.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Proact startet opp med NetApp i Norge allerede tilbake i 1998 og har utviklet og bygget kompetanse på NetApps storage løsninger siden det."

Transkript

1 Proact startet opp med NetApp i Norge allerede tilbake i 1998 og har utviklet og bygget kompetanse på NetApps storage løsninger siden det. Proact er i dag vår største partner i Norge og vi anser dem for å være en av våre viktigste aktører både i Norge og Norden. Proact har en dybdekunnskap som både de største kundene i Norge, samt mindre kunder med store krav til kompetanse og tilgjengelighet kan høste av. Proact innehar teknisk- og salgs- sertifiserte medarbeidere på alle avdelingskontorer og er akkreditert både som supportpartner og konsulentpartner av NetApp. Du kan være trygg på at Proact kan levere deg en optimal lagringsløsning. Henrik Vaage, Country Manager, NetApp Norway AS

2 Kompetanse, support og opplæring Proact har Norges største kompetansemiljø rundt produkter fra NetApp med over 25 konsulent- og supportmedarbeidere, hvor de fleste innehar mer enn 10 års erfaring med maskinvare- og programvareløsninger fra NetApp. Med erfaring siden 1998 med NetApp systemer har vi hundrevis av installerte systemer og fornøyde kunder levert av vårt landsdekkende salgs-, konsulent- og supportapparat. Opplæring på NetApp Proact IT Norge har i mange år, som eneste leverandør, drevet kursvirksomhet på NetApp maskinvare, operativsystem og tilhørende programvareprodukter. Vi er fleksible i måten vi organiserer dette på og kan holde standardiserte NetApp-kurs i klasserom, tilpasse spesielle workshops for kundene eller gjøre en oppdatering av teknisk personell hos kunden. Til dette bruker vi kompetente lagringsspesialister med lang praktisk erfaring som i tillegg er sertifiserte på NetApp og har dyp kompetanse innen fil NAS-systemer, SAN-løsninger og iscsi-baserte løsninger. Proact og NetApp har samarbeidet i Norge siden Proact er sertifisert på høyeste nivå (STAR partner) hos NetApp. Vår konsulentavdeling har i tillegg APSP status (Authorized Professional Services Program), noe som gir oss tilgang til NetApp s mest avanserte tjenester. Proact er en fullservice NetApp partner og leverer produkter, konsulenttjenester, support, drift og opplæring fra våre fire kontorer i Norge. I tillegg har vi levert og installert utstyr for våre kunder i alle verdensdeler. Proact is currently our only partner in Norway, certified in accordance with the APSP (Authorized Professional Services Program). As a certified member of the APSP, Proact has access to perform advanced NetApp consulting services in addition to standard installation and maintenance. Only a few partners will be invited to become certified to the highest level, and then to perform missions normally intended for NetApp s own technicians. Today Proact perform this to the highest rating. Shirin Kleberger, Manager Partner Development, NetApp EMEA Det mest positive med Proact er deres tekniske nivå. For oss var de en ny leverandør og viste raskt høyt kompetansenivå. Med Proact som leverandør og NetApp-systemer som lagringsløsning har vi i løpet av åtte år enda igjen å merke nevneverdig nedetid. Kirk Wedge, IT-direktør, Grieg Star Shipping Proact har dyktige kursinstruktører med lang erfaring både som instruktører og med implementasjon / installasjon av komplekse NetApp løsninger. Dette gjør at man igjennom disse kursene også får høre om en del praktisk erfaring. Bjørn Willy Hammarstrøm Løkken, Avdelingsingeniør, Statnett Etter hvert som lagringsbehovet vokste i et akselererende tempo, måtte vi se på alle muligheter for å bygge opp en basisarkitektur som det gikk an å vokse med over tid. Løsningen åpenbarte seg heldigvis da vi kom over NetApp hos Proact. Vegar Kruke, IT-sjef, BN Bank Morten Kopperud, driftsansvarlig IFE

3 Et utvalg fra Proact sin tjenestekatalog Helsesjekk NetApp Helsesjekk er en gjennomgang av kundens eksisterende NetApp løsning, analyse av virksomhetskrav og forslag til ny/forbedret løsning. Tjenesten er beregnet på kunder som vil sikre og utvikle funksjonaliteten i dagens løsning og forberede seg for fremtidige behov og teknologier. I alle ekspansive bedrifter utvikles IT-miljøet i rask takt, og det er Proact sin oppgave å veilede kunden slik at lagringsløsningen oppfyller de krav som virksomheten til en hver tid stiller. Lagringsanalysen innebærer at det eksisterende lagringsmiljøet undersøkes, nåværende status og eventuelle mangler dokumenteres, konklusjoner og forslag til forbedringer presenteres. Alle typer lagringssystemer som har vært i drift en tid vil ha behov for en gjennomgang og eventuelt korrigerende tiltak. NetApp versjonssjekk- og oppgraderingstjeneste Nye versjoner av programvare (Data ONTAP) på lagringssystemene inneholder både rettinger av registrerte feil i tidligere versjoner, forbedring mht. ytelse og ny og bedre funksjonalitet. I tillegg har siste versjoner naturlig nok forbedret støtte mot siste versjoner av andre leverandører sine produkter, som f.eks. operativsystem og maskinvare på servere. Vi anbefaler derfor våre kunder på det sterkeste regelmessig å oppgradere til en av de siste versjoner, da dette er med på å sikre en mest mulig stabil og optimal driftssituasjon. Proacts kundetjenesteavdeling har solid kompetanse på NetApp sin programvare og maskinvare, og kan sørge for at en oppgradering blir utført både raskt og korrekt. Et NetApp lagringssystem er vanligvis en svært kritisk del av et IT-system, og det er derfor viktig at dette utføres av personer med tilstrekkelig kompetanse. Disk alignment-tjeneste I VMware miljøer ser man ofte problemer med svært mye IO på disk. Ofte er dette et utslag av at blokker på disk ikke er på linje med blokker i filsystemet. Proact tilbyr en tjeneste for å sjekke hvorvidt dette er tilfelle og hvis nødvendig gjennomføre korrigerende tiltak. Generelt sett kan dette være tilfelle også på fysiske servere, selv om det ikke gir like stort utslag som på virtuelle servere. Vedlikeholdstjenester på NetApp Proact IT Norge er sertifisert på høyeste nivå hos NetApp (Star-partner) og har drevet vedlikehold på NetApp-baserte lagringssystemer siden Vi er Authorized Support Partner (ASP) for NetApp i Norge og de andre nordiske landene. Proact er den eneste NetApp-partner i Norge som tilbyr døgnkontinuerlig vedlikehold i hele Norge. Dette betyr at vi lagrer reservedeler flere steder avhengig av hvilken type utstyr kundene i regionen har tegnet vedlikehold på og kan rykke ut på veldig kort varsel. I dag leverer vi vedlikeholdstjenester på NetApp med 2-4 timers responstid i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim og kan stille med kompetent sertifisert personell på kort varsel. Totalt har Proact IT Norge mer enn 25 personer med tekniske sertifiseringer på NetApp, solid kompetanse samt lang erfaring. I tillegg har vi også mye kompetanse på operativsystemer, nettverk, SAN, backup og VMware/virtuelle miljøer, databaser og andre komponenter som NetApp integreres mot. Proact benytter seg av varslingssystemene til NetApp på en slik måte at dersom det oppstår en maskinvarefeil på et NetApp-produkt vil vi få beskjed om dette via NetApp sin «phone-home» tjeneste. Dette betyr at vi ofte kommer til kunden for å bytte ut en defekt komponent før kunden selv vet at det har oppstått en feil.

4 Produkter NetApp lagringssystemer Lagringssystemer fra NetApp er representert med to serier lagringskontrollere, FAS-Series og V-Series. Innenfor disse seriene finnes en rekke modeller. Felles for alle serier og modeller er at de har lik funksjonalitet og lik administrasjon, differansen er ytelse og mengde disk. Dette gjør at man enkelt kan oppgradere til større kontrollenheter uten å migrere data. FAS62xx FAS22xx V32xx V62xx FAS-Series Disse kontrollenhetene leveres i tre ulike modellserier, FAS2200, FAS3200 og FAS6200. Innenfor hver av disse seriene finnes flere modeller. FAS serien kjennetegnes ved at den kun benytter NetApp s egne disker og diskkabinetter. Alle kontrollenheter kan leveres som single kontrollere eller i high-availability par, d.v.s. to kontrollere i aktiv-aktiv oppkobling, hvor begge enheter kan ta over for hverandre i en feilsituasjon. NetApp har et bredt utvalg av disktyper og størrelser basert på FC/SAS teknologi, SATA teknologi og SSD teknologi. V-Series V-Series kontrollenheter leveres i modell-seriene V3200 og V6200. V-Series leveres kun som high-availability par. I tillegg til å benytte NetApp s disker, kan disse kontrollenhetene legge NetApp funksjonalitet på løsninger fra andre leverandører, som EMC, HP, HDS og IBM. En V-series kontroller vil derfor kunne benyttes som virtualiseringsenhet foran et eksisterende disksystem. På denne måten kan man forlenge levetiden på en eksisterende lagringsløsning samtidig som funksjonalitet og utnyttelsesgrad økes, noe som bidrar til god økonomi.

5 Unik funksjonalitet som faktisk fungerer! Alle NetApp systemer er bygget på samme operativsystem og har avansert programvarefunksjonalitet skrevet inn i operativsystemet fra første dag. Dette gjør at løsningene har svært høy ytelse selv om du bruker all funksjonalitet samtidig. Data ONTAP Data ONTAP er operativsystemet i NetApp s lagringsenheter og danner grunnlaget for en av markedets mest fleksible lagringsløsninger. Integrerte administrasjonsverktøy og et stort utvalg av unik funksjonalitet, gjør at man kan dekke nær sagt alle lagringsbehov på en kostnadseffektiv måte. Systemene kan tilby både fil og blokklagring fra samme enhet, noe som sikrer dynamikk og høy grad av konsolideringsevne. Enkel oppgradering til større enheter, med lik administrasjon, identisk funksjonalitet og uten behov for migrering av data, ivaretar høy grad av investeringsbeskyttelse. Snapshot Snapshot er en metode for logisk sikring av data. Ettersom datamengdene vokser og høy grad av servervirtualisering gjør at tiden man har til rådighet for sikkerhetskopiering ikke lenger kan overholdes, er denne teknologien enestående. Ved å ta øyeblikksbilder av lagrede data, kan man i løpet av få sekunder sikre data uten at dette belaster systemene. Gjenskaping av data fra snapshot gjøres like raskt. For å skape konsistens i forhold til applikasjoner og databaser, er det utviklet spesifikke integrasjonsmoduler for SnapManager. Det er også utviklet grensesnitt og metodikk for å håndtere egenutviklede applikasjoner og databaser. Snapshots kan også kombineres med effektive replikeringsverktøy for fysisk sikring av data. Thin provisioning Thin provisioning er en metode der lagringskapasiteten er synlig og tilgjengelig for en applikasjon, men ikke utdeles før den er nødvendig med hensyn til vekst. Med andre ord just-in-time provisioning på grunnlag av en storage-on-demand modell innenfor lagringssystemet. Thin provisioning vil som en ekstra gevinst gi høyere ytelse, da ressurser tildeles fra en stor pool av disker som kan være vesentlig større enn en tradisjonell RAID gruppe. Lagringsbesparende teknologi Som den første lagringsleverandør i verden tilbyr NetApp deduplisering av primærdata. Denne teknologien har lenge vært i bruk i backup-sammenheng, men ikke i forhold til produksjonsdata. Spesielt innenfor virtuelle servermiljøer kan deduplisering gi store kapasitetsbesparelser, men selvsagt også innenfor tradisjonelle miljøer. Kombinasjon av deduplisering og thin provisioning, gir ennå høyere utnyttelsesgrad. De fleste av våre kunder som har tatt dette i bruk, opplever at de får en besparelse på mellom 50 og 80%. Innenfor miljøer, som for eksempel arkivering av data eller referansedata kan komprimering gi store plassbesparelser. Virtuelle miljøer Løsninger som VMware, Microsoft Hyper-V og Citrix XenServer gir store kostnadsbesparelser. Følger man opp dette med effektive lagringssystemer, blir gevinsten enda større. NetApp har utviklet tett integrasjon mot alle disse server-virtualiseringsleverandørene, noe som styrker funksjonaliteten, forenkler administrasjon og øker sikkerheten. Forenkling av infrastruktur gjennom bruk av effektive transportmekanismer som NFS, iscsi, FC eller FCoE (Fibre Channel over Ethernet), gir en topptrimmet og fleksibel løsning samtidig som det gir store besparelser. Dette gjør at NetApp har en av markedets mest funksjonsdyktige og effektive lagringsløsninger for server-virtualiserte miljøer. NetApp Cluster-Mode, Scale-Out Scale-Out er en måte å håndtere vekst i et lagringsmiljø. Alle lagrings-kontrollere har fysiske grenser for skalering enten vi snakker om antall CPUer, minnestørrelse eller diskmengde. En ting har alle kontrollere felles - før eller senere stanger den i taket og må byttes ut. Cluster-Mode (Scale-Out) er en metode for sømløst å kunne integrere flere kontrollere og disses underliggende lagring, i samme infrastruktur. Data kan vandre sømløst mellom kontrollere. Servere så vel som applikasjoner kan hente data uten avbrudd sømløst fra flere tilgjengelige ressurser for enkel balansering av kapasitet og ytelse. Oppgraderinger og vedlikehold kan utføres online, uten stopp. NetApp er første produsent som tilbyr komplett Scale-Out multiprotokoll datalagring med høy tilgjengelighet og integrasjon med dagens virtualiserte dataverden.

6 Proact er en frittstående fullservice spesialist innen lagring, backup/restore, arkivering og katastrofesikring. Vi har Norges største og mest kompetente miljø innenfor våre fagområder og har levert løsninger til mange av markedets mest krevende kunder, som Statoil, Telenor, Basefarm og Helse Midt-Norge. Vi hjelper våre kunder å sikre virksomhetskritiske applikasjoner og data. Vi tilbyr løsninger basert på produkter fra markedets ledende produsenter og et komplett tjenestespekter, inkludert skytjenester. Velger du Proact får du en behovstilpasset løsning og støtte i alle faser, fra analyse, rådgivning, utvikling og design til implementasjon, support og drift. Vår brede kunnskap om operativsystemer, virtualisering, databaser og applikasjoner gjør at vi forstår dine utfordringer. Vi designer optimale løsninger for lagring, backup/restore, arkivering og katastrofesikring av dine data. Med en behovstilpasset løsning får du også forenklet administrasjon og kostnadseffektiv drift. I Norge er vi 75 ansatte fordelt på 4 fullservice kontorer. Proact har i dag 34 kontorer i 13 land og over 640 ansatte. Vi har samme fokus og strategi i alle land og ligger alltid et steg foran gjennom kontinuerlig opplæring og sertifisering. Proact er et solid selskap med en trygg virksomhetshistorikk og vi er stolte av vår referanseliste. Etter 18 år i Norge har vi levert over 70 quadrillion bytes (petabytes) og oppnådd en markedsandel på over 20% (IDC 2011) på avansert lagring. Vi har også høyest mulige akkreditering fra sentrale leverandører som blant annet NetApp, Symantec, EMC, Hitachi og Riverbed. Oslo Sognsveien 75 D 4. etg N-0855 Oslo Tlf: Fax: Bergen Krokatjønnveien Fyllingsdalen Tlf: Fax: Stavanger Løkkeveien Stavanger Tlf: Fax: Trondheim Ingvald Ystgaards veg Trondheim Tlf: Fax:

Anders Lindqvist, Country Manager Symantec Norway AS

Anders Lindqvist, Country Manager Symantec Norway AS Proact har gjennom mange år bygget opp en kompetanseorganisasjon på Symantec. De har salgs-, konsulent-, support- og kursmiljøer på Symantec og de er sertifisert innenfor vårt akkrediterings- og teknisk

Detaljer

Design. - hva ble resultatet? ER SKYLAGRING LØSNINGEN? ditt nye datasenter. Lagrings- og arkiveringsbarometeret 2011

Design. - hva ble resultatet? ER SKYLAGRING LØSNINGEN? ditt nye datasenter. Lagrings- og arkiveringsbarometeret 2011 Norges viktigste avis innen lagring, arkivering, backup/restore og katastrofesikring Proact nr. 1027/2011 www.proact.no Design ditt nye datasenter ER SKYLAGRING LØSNINGEN? Lagrings- og arkiveringsbarometeret

Detaljer

Hva kan vi gjøre for deg?

Hva kan vi gjøre for deg? Vi har levert løsninger til noen av markedets mest krevende kunder! Hva kan vi gjøre for deg? Et utvalg kundereferanser Samarbeid er viktig Proact er et solid selskap med en trygg virksomhetshistorikk

Detaljer

hvor SikkEr Er din bedrift?

hvor SikkEr Er din bedrift? Norges viktigste avis innen lagring, arkivering, backup/restore og katastrofesikring Proact nr. 1028/2012 www.proact.no Probox - Gir bedriftsmarkedet et sikkert alternativ til Dropbox Enklere, billigere

Detaljer

Innovative. løsninger. filvirtualisering. Robust. Elopak og Grieg Star Shipping fornøyde kunder med interessante erfaringer

Innovative. løsninger. filvirtualisering. Robust. Elopak og Grieg Star Shipping fornøyde kunder med interessante erfaringer Norges viktigste avis innen lagring, arkivering, backup/restore og katastrofesikring Proact nr. 1026/2011 www.proact.no Innovative løsninger Robust filvirtualisering Intervju med Brian Pawlowski CTO i

Detaljer

PROACT 20 ÅR. - Les historien om Proact fra Computerworld

PROACT 20 ÅR. - Les historien om Proact fra Computerworld Norges viktigste avis innen datasenter, backup, lagring, virtualisering og skytjenester Proact Nr. 1029/2014 www.proact.no Nutanix fremtidens datasenter allerede i dag Ligger ditt datasenter i skyen, i

Detaljer

CommVault Simpana 10. "En teknisk beskrivelse"

CommVault Simpana 10. En teknisk beskrivelse CommVault Simpana 10 "En teknisk beskrivelse" Mars, 2014 Innhold Innledning... 3 En helhetlig plattform... 4 Oppbygging Roller i Simpana... 4 Sentrale funksjoner Teknologi... 5 Administrasjonsgrensesnitt...

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

4FOUNDATION STANDARDISERE DATASENTERET TEMA: AVGJØRENDE FORDELER MED DATA CENTRE FOUNDATION

4FOUNDATION STANDARDISERE DATASENTERET TEMA: AVGJØRENDE FORDELER MED DATA CENTRE FOUNDATION CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #3 2006 John W Thompson, adm. dir. på Symantec: Et driftssikkert miljø kan bare bygges på policyer TEMA: STANDARDISERE DATASENTERET Trender, eksperttips,

Detaljer

Driftssikkerhet ved bruk av kritiske IT-systemer i helsevesenet

Driftssikkerhet ved bruk av kritiske IT-systemer i helsevesenet Driftssikkerhet ved bruk av kritiske IT-systemer i helsevesenet Katastrofeberedskap og datalagring Versjon 1.0 15. september 2002 KITH Rapport 21/02 ISBN 82-7846-146-5 KITH-rapport Tittel Driftssikkerhet

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. GRØNN ITNr. Har du husket å sikre familien og boligen din mot brann og innbrudd i 2010?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. GRØNN ITNr. Har du husket å sikre familien og boligen din mot brann og innbrudd i 2010? DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Enklere IT-hverdag Frigjør ressurser med virtualisering av servere Miljøfyrtårn Bli en attraktiv partner med miljøsertifi sering GRØNN ITNr. 1 / Des. 09 5TIPS

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

ingeniører en unik form for kompetansebygging. Nr 09 / 2009 www.norconsult.no

ingeniører en unik form for kompetansebygging. Nr 09 / 2009 www.norconsult.no Nr 09 / 2009 Internasjonal utvikling med Norconsult Norconsult har lang erfaring fra internasjonalt arbeid, med oppdrag i over 150 land de siste 50 årene. Nå styrkes satsingen med Young Professionals,

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Få system i rotet LIFE IN INFORMATION. Også i denne utgaven: Ullevål universitetssykehus rydder opp. Statens vegvesen sparer millioner

Få system i rotet LIFE IN INFORMATION. Også i denne utgaven: Ullevål universitetssykehus rydder opp. Statens vegvesen sparer millioner LIFE IN INFORMATION Nummer 3, desember 2007 Få system i rotet Også i denne utgaven: Ullevål universitetssykehus rydder opp Statens vegvesen sparer millioner STRATEGI 2 Informasjonsvekst: FÅ SYSTEM I ROTET

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

En bedre IKT-hverdag

En bedre IKT-hverdag En bedre IKT-hverdag IKT er i dag et verktøy som de fleste bedrifter er helt avhengig av. Stabilitet og oppetid er viktig. Ingenting koster mer, eller er mer frustrerende enn når IKTsystemene er nede.

Detaljer

MAGASINET. ville jeg vært elev! SIDe 16-17 MARS 2014 SIDE 20-21. SIDe 22. SIDe 2 NDS MAGASINET 1/2014 1

MAGASINET. ville jeg vært elev! SIDe 16-17 MARS 2014 SIDE 20-21. SIDe 22. SIDe 2 NDS MAGASINET 1/2014 1 MAGASINET 1 NYTT SAMARBEIDE GJØR VIDEOKONFERANSE LØSNINGER ENKELT FOR ALLE SIDE 20-21 MARS 2014 2014 blir et år preget av endringer SIDe 2 Drømmeskole her ville jeg vært elev! SIDe 16-17 FORVENTET MYE

Detaljer

Impulser. fra. Agility Group side 10 Advokatfirmaet Wiersholm side 4 Norges Forskningsråd side 16 Rolls Royce side 22. Kundemagasin nr.

Impulser. fra. Agility Group side 10 Advokatfirmaet Wiersholm side 4 Norges Forskningsråd side 16 Rolls Royce side 22. Kundemagasin nr. Impulser Kundemagasin nr. 1 2013 fra EVRY Agility Group side 10 Advokatfirmaet Wiersholm side 4 Norges Forskningsråd side 16 Rolls Royce side 22 2 Innhold Leder 3 Innhold 6 8 13 14 18 21 25 26 29 Broadnet:

Detaljer

Sparer lagringsplass og øker e-postsikkerheten. KAN DU REGLENE? Slik legger nye lover press på IT-infrastukturen TEMA: E-POSTHÅNDTERING

Sparer lagringsplass og øker e-postsikkerheten. KAN DU REGLENE? Slik legger nye lover press på IT-infrastukturen TEMA: E-POSTHÅNDTERING PROTECTION. Information. Infrastructure. Interactions. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2006 TEMA: E-POSTHÅNDTERING NY UNDERSØKELSE: E-POSTARKIVERING I OFFENTLIG SEKTOR KAN

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider Annonsebilag om outsourcing av lønn og økonomiprosesser utgitt i samarbeid mellom NARF, Visma, Mirror, Amesto og Kvestor L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR.

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter Veiledning for outsourcing av IT Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter September 2010 innhold o Sammendrag...4 1 Om denne veiledningen... 7 1.1 IT er virksomhetskritisk... 7 1.2 Outsourcing

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

M E S S E S P E S I A L I N D U S T R I

M E S S E S P E S I A L I N D U S T R I cadmagasinet M E S S E S P E S I A L INDUSTRI INNHOLD Unngå ineffektive prosesser... side 2 Ny kunnskap hvor du vil, når du vil... side 4 Fleksible og gunstige leieløsninger... side 5 Fra 2D til 3D...

Detaljer

Tradisjonsrikt selskap går nye veier

Tradisjonsrikt selskap går nye veier Nr. 7 / 2011 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Fazer Food Services AS: Tradisjonsrikt selskap går nye veier Fazer Food Services AS tilbyr kantinedrift i særklasse til sine kunder. Spennende,

Detaljer

En virkelig komplett IT-leverandør

En virkelig komplett IT-leverandør Nr 2 2007 Morgendagens IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 32 ledende IT-virksomheter i Norge. De er alle med på å utvikle og skape morgendagens IT-løsninger. Systec suksess

Detaljer

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie COMPUTERWORLD Bilag Februar 2007 25. årgang Seks steg til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie Outsourcing Prismessig er det generelt lite som skiller drift i egen regi kontra outsourcing.

Detaljer