Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler. Nytt jordbruksprosjekt i Kina. Ny misjonsforening i Langevåg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler. Nytt jordbruksprosjekt i Kina. Ny misjonsforening i Langevåg. www.eom.no"

Transkript

1 Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler Nytt jordbruksprosjekt i Kina 1 Ny misjonsforening i Langevåg Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer Årgang

2 Leder Andakt Effektivitet i misjonen Teori og praksis Roald Føreland Informasjonsleder D et har lenge vært en trend at det sendes ut færre og færre norske misjonærer. I 2008 var det 564 norske misjonærer ute. Det er en nedgang på ca 200 på 10 år. Dette er ikke nødvendigvis bare negativt. I samme tiårsperiode ser vi en økning i økonomisk overføring fra 350 mill. til over 500 mill. 1 Altså en 42 % økning. Dette er svært gledelig! Norske misjonsorganisasjoner formidler altså evangeliet til bortimot 100 forskjellige land gjennom forkynnelse, diakonale prosjekter og annet arbeid for en halv milliard kroner. Hvordan er det mulig å øke volumet på arbeidet og samtidig redusere på antallet misjonærer? Svaret ligger selvsagt i nasjonalisering. Det er flere og flere nasjonale medarbeidere, som kan både språk og kultur som har overtatt for de norske misjonærene. Dette er udelt positivt. For eksempel lønner vi i EOM nå fire medarbeidere inne i Kina. Disse er høyt kvalifiserte, men har en årsinntekt som er ti ganger lavere enn hva en norsk misjonær ville hatt. Dette er effektivitet og god forvaltning. Likeverdighet Mange norske misjonsorganisasjon har også laget samarbeidsavtaler med nasjonale organisasjoner og kirkesamfunn, som utfører arbeidet i misjonslandene. Dette gir en mye større grad av likeverdighet. Et eksempel på dette er vårt samarbeid med Evergreen. Her finansierer vi enkeltprosjekt og lønner tre medarbeidere. Evergreen består av noen få vestlige medarbeidere og kinesere. 1: Det statistiske materialet som er referert til kommer fra Norme (Norsk Råd for Misjon og Evangelisering) Evangelisk Orientmisjon Asias Millioner Kontor Styret Fremtiden Det vil sikkert være behov for norske misjonærer i fremtiden i noen nøkkelstillinger. Det er mange fattig land der det er vanskelig å finne medarbeidere som kan forvalte store pengebeløp. Vi vil trenge stedlige representanter, men i det store og det hele må vi se på det som positivt at i de landene hvor vi har jobbet i mange år, er det nå nasjonale medarbeidere som overtar jobben. Vi skal fortsatt stå med i bønn og givertjeneste og i noen grad reise ut. Hva da med bibelverset: Be Høstens Herre sende ut arbeidere ut? Jo da, vi skal fortsette å be den bønnen, men det er ikke sikkert Gud svarer med å sende ut norske misjonærer Leif Haug Tidl. styreformann i EOM Til alle tider har det vært forskjell mellom teori og praksis, mellom idealisme og realisme. Daglig møter vi mennesker som er grepet av idealismens begeistring, men vi møter også dem som har gitt avkall på alle illusjoner, som er glidd inn i virkelighetens grå hverdag. Ofte er det slik at det er ungdommen som er begeistringens fanebærere, mens det modne fornuftige menneske har gitt avkall på det opphøyde og i stedet resignert avpasset ser etter livet slik det nå en gang er. Også på det åndelig området møter vi det samme fenomen. Nyfrelste sjeler er grepet av den begeistring som bare frelsesopplevelsen kan gi. Med en ukuelig optimisme og et beundringsverdig pågangsmot møter de dagliglivet store og små problemer. De tar oppgaven alvorlig. De regner med Gud. Tiden går. De unge møter prøvelser og motgang. Ikke alltid går det slik de hadde håpet. En fornuftig tilpassing finner sted. En blir så klok: Guds ord kan jo legges ut på så mange måter. Så ser man tilbake på den første tiden med en mild, overbærende mine: Vi var jo så unge. Teori er en ting praksis noe helt annet. vi for hverandre. Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres begjæringer komme frem for Gud (Fil 4,7). Men i praksis er vi ofte like bekymret. Er det da ingen sammenheng mellom teori og praksis, liv og lære? Jo, visst. I det minste har jeg funnet det for mitt eget vedkommende. I Bibelen finner vi omtalt to typer strid. I den ene er vi passive tilskuere, men i den andre er vi aktivt engasjert. I 2. Mosebok 14,14 leser vi Herren skal stride for dere og dere skal være stille. I 1. Tim 3,12 skriver Paulus Strid troens gode strid. Forskjellen på disse to kampene er vi tilegne oss personlig erfaring for sannheten av Guds løfter. Møter vi timelige bekymringer skal vi overlate dem til Herren, mens vi selv skal stride troens gode strid, slik at vi fullkomment kan hvile i forvissningen om at Guds ledelse er den beste. Da først blir det full overensstemmelse mellom teori og praksis, mellom liv og lære. I vår misjon har alltid troen på Guds makt og den guddommelige ledelse hatt den sentrale plass. Men monn vi ikke likevel ville kunne oppnå enda mer om vi overlot van- 2 3 Evangelisk Orientmisjon (EOM)- Organ for Evangelisk Orientmisjon Slemdalsveien 1 Styreformann: Trygve Jordan Hva er riktig? Er ikke frelsen like dyrebar blitt så levende for meg selv. skelighetene til Herren og selv tok opp tidligere Den Norske Kinamisjon, Årgang 94 Postboks 5369 Majorstua Margot Sjøen for den erfarne kristnesom for den nyomvendte? Er ikke Jesus Kristus nøyaktig troens gode strid i større grad enn hittil? er en felleskristen misjonsorganisasjon Utkommer: 6 nummer i året 0304 Oslo Doris Brekkå Når det gjelder de timelige bekymringer, Det betyr mer bønnekamp, men også grunnlagt i 1889, som i lydighet mot Ansvarlig redaktør: Andreas Håvik Tlf: Helge Flå den samme i dag som i går? Jo priset materielle vanskeligheter og motgang løfte om seier. Det betyr at teori og praksis er en og samme sak Jesu misjonsbefaling har som epost: Arild Nordlie oppgave å uttbre Guds rike blant Informasjonsleder: Roald Føreland Bankgiro: Ivan Wiik være Gud. Fra hans side er alt som før. I fra mennesker side vil Herren at vi skal Østens folkeslag og andre områder epost: Org.nr: David Husvik Salme 115, 11 står det Dere som frykter forholde oss passive og overlate striden til Ham. Den striden vis skal delta Gud måtte lede til. Tlf: Herren, stol på Ham. Han er deres hjelp Trykk: Birkeland Trykkeri og skjold. Her er vi ved sakens kjerne. aktivt i er troens strid. Det vil si at vi skal Layout: Eirik Larsen Forsidebilde Kinesiske barn Teoretisk regner vi med Gud, men i omsette Guds Ord i våre liv, slik at vi har praksis setter vi ikke vår lit til ham. I en uforbeholden tillit til Gud. Gjennom prøvelsenes og motgangens dager siterer kamp og strid på det åndelige plan, skal

3 Misjon Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler Evangeliet går fram som aldri før; og profetordet fra Malakias 4, 2 går i oppfyllelse. Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå opp med legedom under sine vinger; og dere skal gå ut og hoppe som gjøkalver. Roald Lidal Nytt Livs Bibeltrykkeri Vi får lov til å være med på noe som går langt utover det vi forstår. Gud har sagt at han ikke vil at noen mennesker skal gå fortapt, men at de skal få oppleve samfunnet med Jesus nå, og i all evighet. La deg inspirere av disse fakta om hva Gud gjør nå. Evangeliet har fremgang og store skarer av mennesker kommer til tro på han som er veien, sannheten og livet. Guds rike har stor framgang. Her er noen fakta fra Wycliffe Bible translators, Bible League International, US Center for World Mission, samt Roald Lidals egne erfaringer: - Hinduer, muslimer og buddhister gir respons på evangeliet som aldri før. - Mange muslimer har fått møte Jesus gjennom forskjellige media, som radio, tv og internett. - Nylig ringte en person inn til et tv-program fra Saudi Arabia. Han fortalte Vi er nå her i Saudi Arabia som er disipler av Isa al masih. En annen innringer fortalte: Vi har muslimer her i Europa som gjerne vil vite hvordan vi kan bli frelst. - Vi ser en oppblomstring av nye mediamuligheter gjennom internet, ipod, mobiltelefon og andre portable medier. I fjor meldte Global Media Outreach om 17 millioner treff på deres 91 evangeliske nettsider. Av disse oppgav 3 millioner at de hadde tatt et standpunkt for å følge Jesus Kristus. Nærmere oppgav navn og adresse slik at de kunne bli kontaktet for oppfølging. En menighet i Orlando, Florida har som mål å utdanne internett-misjonærer for å håndtere responsen de får på sitt mediaarbeid. - Innen 2010 ønsker teknologi-bedrifter å sende opp 16 satellitter, slik at alle Som enkeltindivider kan vi ikke nå alle, mennesker på kloden (6.5 milliarder) vil men sammen kan vi ved Guds nåde ha tilgang til internett og på den måten utføre noe som monner. Når enkeltmennesker - I løpet av de siste 3 årene har kunne nås med evangeliet. blir forvandlet, blir familier 4 fulltidsarbeidere startet menighetsarbeid forandret. Når familier blir forandret, kan blant 338 tidligere unådde folkegrupper. det forvandle samfunn, byer og land. 5 - Kina opplever fortsatt den største vekkelsen i historien. - Andre Sørøstasiatiske land og mange afrikanske nasjoner opplever også vekkelse. Vi har aldri noen gang sett en åndelig oppvåkning av slike dimensjoner. Dette er utrolig gode nyheter, men det gir også store utfordringer. - Man antar at 500 millioner troende på verdensbasis ennå ikke har en bibel. - Man antar at ytterligere 200 millioner kristne ikke har en bibel de kan lese i, fordi det finnes ikke en bibel på deres språk. - Nærmere språkgrupper har ennå ikke tilgang til en bibel på deres eget morsmål. - Vi tror at 50 til 60 millioner kristne i Kina fortsatt venter på en bibel. David Aikman skriver i sin bok fra 2003, Jesus in Beijing : Dersom den nåværende vekst i antall troende fortsetter, vil prosent av Kinas befolkning være troende innen 30 år. en er fra Roald Lidals nyhetsbrev for februar Oversatt fra engelsk av Harald Bjerkeng. En verden i forandring: Vi har aldri noen gang sett en åndelig oppvåkning av slike dimensjoner.

4 Japan Velsignelse i Japan Pastor Mines forelde døpte seg begge 28. mars i år kristen betydde. Det ble alltid bare til at vi snakket om ufarlige ting når vi var sammen. (Mine foreldre bor forøvrig 100 mil unna, men de har kommet hele veien hit noen ganger, opplevde en gudstjeneste i Taira-kirken en gang, og var også med i bryllupet vårt for vel 4 år siden). Men jeg har hele tiden bedt for dem at de skulle tro på Jesus og bli døpt. Foranledningen til at far ville bli døpt var hans sykdom som begynte for 5 år siden, en nervesykdom som man ikke vet årsaken til. I den daglige kampen mot sterke smerter kom tanken på døden og sønnens Gud, Jesus. Da jeg besøkte mine foreldre nå i mars spurte far meg hva som måtte til for at han kunne bli døpt. Så fikk jeg for første gang fortelle evangeliet for ham, om nåden vi får ved Jesu kors. Da jeg inviterte far til å ta imot, bekjente han at han trodde på Jesus. Mor som var sammen med oss bekjente likeså! Jeg ble overrasket! Hun hadde ikke vært positiv til at jeg arbeidet for en kristen menighet. Gud talte på ny til meg gjennom dette at evangelisering ikke først og fremst dreier seg om ord, men at det kristne livet blir levd ut. Mine foreldre som var motstandere av veien jeg gikk, er nå blitt mine sterke støttespillere. Når vi ikke gir opp, vil Gud svare våre bønner når Hans time er der. Halleluja. Ungdomsarbeid Det sentrale i Jesus-Farshusets arbeid er evangelisering blant barn og unge, særlig gjennom engelsk- og fiolinklasser. Nylig hadde vi et spesielt ungdomsmøte. 7 barn/unge kom. Vi sang, ba og hadde tale/ vitnesbyrd av Taira-kirkens Shoohei Yamamoto. Tre av de unge besluttet da at de ville bli kristne: Mizuki (16 år) som har vært engelskelev i 11 år og stadig oppigjennom har kommet Taira-kirkens julefester og spesielle møter, og siden til vår menighet. Det samme kan sies om fiolin-eleven gjennom 4 år Manami(13). Begge disse ønsker å bli døpt, og er den første frukt av klassene, som vi vil ta godt vare på. Gutten Kanta(13) rakte også opp hånden som tegn på at han ville tro på Jesus. Han har vært engelsk elev siden han var fire. Vi har nå 25 elever til sammen. Manami har begynt å øve sammen med Trillion. Vi vil stå på med evangelisering gjennom undervisningsarbeidet så langt Herren leder og fostre unge til å bli Jesu disipler. Takk at dere står med oss! Anniken legger til: Masayuki Mine er også med i evangeliseringen foran Taira-stasjonen i samarbeid med evangelistene Shohei og Ikarashi. I forrige uke tok en ung mann på 22 imot Jesus. Satoshi Watanabe. Han har gått på en søndagsskole som barn. En god kjenning av Shoohei som har vært med til ungdomsmøter noen ganger og nå hadde møtt veggen. Samme kveld ble han døpt i Taira-kirkens nye lokale. I dag var det to unge videregående jenter og en mann på ca 20 som tok imot. Nå blir det startet ungdomsmøter hver fredag i det nye lokale for å følge alle opp. Mine blir aktivt med også her. Masayuki Mine Misjonær i Japan Trillion Dette er navnet på et nystartet lovsangsensemble i Jesus- Farshuset. Gruppen består av søstrene Yoshida: Chihomi (23) Forleden ble Trillion bedt om å spille ved et lovsangsstevne i Tokyo, så nå øves det iherdig. 16. mai spilte de ved gudstjenesten i Taira-kirken. Søstrene 6 og Chiemi (16), begge fløyte, Chiho Yoshida er enda ikke døpt, men begge om å innvie meg til tjeneste for Gud var har troen på Jesus fra de gikk i en kristen fast og urokkelig. 7 Mine, fiolin og Chizuru Gorai, piano. Sistnevnte ble døpt med sin datter i desember. Alle fire har samme tegn i fornavnet sitt, det leses chi og betyr tusen. 4 gange tusen blir en trillion! Vi tar dette som Guds tale om velsignelse og mangfoldiggjøring! Foreløpig kan ikke alle i Trillion spille til gudstjenestene våre som vi har søndag ettermiddag, men de fire spiller til lovsangen ved spesielle møter og musikktilstelninger her, f.eks. når vi har musikere på besøk. Langsomt og sikkert øker de sitt repertoar. Favorittstykket er You raise me up. Da vi fikk høre at melodien var skrevet av en kristen norsk musiker ble vi grepet over Guds ledelse også i dette. barnehage. Vi tror Gud vil røre ved dem og la dem få del i dåpens nåde snart. Vi ber for Trillion at Gud må la mennesker bli berørt av Guds nærvær ved deres virke. Dåp Søndag 28. mars ble mine foreldre døpt til Kristus. Da min mor i slutten av desember fortalte meg at min far hadde ønske om å bli døpt, kunne jeg ikke tro det. Har du tenkt å bli en tigger langs veien, var hans ord til meg da jeg for 16 år siden ville slutte jobben for å dra ut med Logos -skipet for å få misjonstrening. Jeg var da 29 år og ikke ung lenger. Å gi opp sin karriere kan gjøre det svært vanskelig å få en annen jobb i det japanske samfunnssystemet. Fars ord var ganske treffende, men min beslutning Jeg skal aldri komme til å angre, lovte jeg mine foreldre før jeg dro av gårde. I disse årene har Herren til det ytterste vært sann og trofast. Nå har jeg ansvar for denne nye menigheten i Onahama, men til min skam må jeg si at til dagen før far ble døpt hadde jeg aldri forkynt evangeliet for ham. Jeg hadde heller ikke forklart hva ord som menighet og Jesus-Farshuset får stadig nye medlemmer. Tre av fire fra nystartede Trillion

5 Kina Glimt fra Evergreens jordbruksprosjekt Norge Ny misjonsforening: Soloppgang Den nystartede misjonsforeningen Soloppgang møtes månedlig. Signy Salen (74) sier det aldri er for sent for å starte misjonsforening! Det er fremdeles mulig å starte misjonsforeninger her i landet. Vi har et godt fellesskap og mye engasjement for evangeliets sak og spesielt for Orientmisjonens arbeid. Ordene kommer fra Signy Salen fra Langevåg, utenfor Ålesund. EOM har i mange år hatt en tilknytning til menigheten Betel og tidligere var det misjonsforening her. Men når har det vært noen år der det har vært litt stillstand. Etter et møte med informasjonsleder Roald Føreland fikk jeg ideen til å starte opp igjen og det var veldig god respons på den ideen. Åtte damer er foreløpig med. Vi samles en gang i måneden til andakt, informasjon, bønn og en kopp kaffi. Signy Salen selv presiserer at initiativtaker er 74 år, og det er aldri for sent å starte en misjonsforening! Vi lar herved denne utfordringen gå videre ut til misjonsbladets lesere. Om ikke du er med i en gruppe er det fullt mulig å starte opp. Man trenger ikke være mer enn 3-4 personer. Til Kina med bibler Det var godt felleskap og gleden var stor hver gang vi krysset grensen, uten å bli tatt. Enkelte ganger ble jeg tatt også, men da stoler jeg på at Herren har en plan med det også. Testamentarisk gave 8 februar døde Margot Johannessen, 99 år gammel. Evergreen har også hjulpet til med å skaffe tomatplanter med høy kvalitet. Dette øker livsgrunnlaget for denne fami- samme. Denne sommeren er det mange naturligvis svært vanskelig med vanning. lien. Shi har også blitt en lokal talsmann seg et stort pengebeløp samt en 8 Shi og kona driver med grønnsaksproduksjon i en landsby som takt med oss på kontoret om du ønsker å som vil delta i denne tjenesten. Ta kon- 9 Evergreen var behjelpelig med å skaffe for Evergreen-prosjekter for å hjelpe leilighet på Slemdal i Oslo. et vanningsanlegg, der vannet drypper ut fattig bønder i Shanxi-provinsen. heter Dayu, i Yangqu kommune. være med. gjennom vannslanger som ligger langs Arven skal deles mellom EOM og I mars reiste Gunnar Skår fra Langevåg til Kina for å frakte bibler. grønnsakene. Dette gjør at vannet kommer direkte til roten til planten og slik Kristent Arbeid Blant Blinde. sparer man 70% vann. De har vært i kontakt med Evergreen siden De har to drivhus som de har fått hjelp til å sette opp. De hadde imidlertid et stort problem. I lange perioder i året har de svært begrenset tilgang på vann. Det er kun vann i springen en time pr dag. Dette gjør det Dette jordbruksprosjektet er finansiert med midler fra Orientmisjonen. Flere hundre fattige bønder får hjelp gjennom dette. Vi lønner også tre medarbeidere som er knyttet til dette prosjektet. Han krysset grensen 2-3 ganger pr dag i en to ukers periode. Dette var en inspirerende oppgave og spesielt var det fint å få reise sammen med folk fra forskjellige land. Gunnar Skår er pensjonist og kan anbefale andre pensjonister å gjøre det Hun var aktivt med i misjonsforening store deler av livet. Hun etterlater

6 Bønn Støttepartnere Bønn og takk Japan Kina Norge Be om at evangeliet må gå frem i dette vanskelige landet. Be for Anniken og Akira Mori som jobber med innflytting i nye menighetslokaler.be også om at mange må få lyst til å komme innom det nye lokalet etter hvert som det åpnes i løpet av sommeren. Medarbeiderne i Evergreen som jobber med jordbruksprosjektet. Be for bibeldistribusjonen at flest mulig kristne skal få kunne få tilgang på en bibel Takk for at det har blitt etablert en ny misjonsforening. Be om at flere må føle kallet til å starte forening. Be om visdom når det gjelder langtidsplanlegging og budsjettering. Til minne om Solveig Linea Johnson Solveig Linea Johnson gikk hjem til Gud 22. april, 84 år gammel. Solveig dro til Japan i 1964 for å være lærer for misjonærbarna i vår misjon. Hun var den som startet opp skolen og gjorde en flott jobb. Solveig var dyktig og fikk det til. Det var ikke lett å ha fem forskjellige klassetrinn å undervise når alle sitter i et lite klasserom. Men Solveig klarte det. Hun var både flink, streng og samtidig snill. Barna fant ut at det var best å kunne hjemmeleksa når de reiste til skolen om morgenen. Solveig trivdes veldig godt i Japan og hun fant seg til rette 10 med folk omkring seg og med den japanske kulturen. Hun fikk mange venner der ute. Vi som foreldre er veldig takknemlige 11 for det Solveig gjorde for barna våre. Det er en tid våre barn ser tilbake på med stor glede. Nå er hun hjemme hos Jesus og vi lyser fred over hennes gode minne. Gudrun Knutsen

7 Prosjekt: Bibler til Kina I løpet av de siste fire årene har vi finansiert trykking av mer enn bibler til Kina. Når det gjelder å formidle evangeliet er det få ting som er viktigere enn å gjøre Bibelen tilgjengelig for mennesker. Vi ønsker å øke dette arbeidet. Det er mulig ved hjelp av trofaste givere som støtter arbeidet. Vi har lest i dette bladet at det er et ubegrenset bibelbehov i Kina. 12 Det koster bare 10 kroner å trykke en Bibel. Barnebibler og bibler på mange minoritetsspråk er forbudt i Kina. Vi har spesielt fokus på disse. Vil du være med å gi en sommergave til Kina-bibler? Bruk gavekonto

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Fra Pakistan Discipleship Ministry

Fra Pakistan Discipleship Ministry Fra Pakistan Discipleship Ministry Kjære venner på Sion! Hilser dere i Jesu underfulle navn! Vi takker Herren Jesus for hans kjærlighet, nåde og beskyttelse. Takk for forbønn og økonomisk støtte for Pastor

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

3STEG I PERSONLIG EVANGELISERING

3STEG I PERSONLIG EVANGELISERING Werner Nachtigal Stephan Gängel 3STEG I PERSONLIG EVANGELISERING GLOBAL OUTREACH DAY Treningshefte TRENINGSHEFTE Gi en mann en fisk og du metter ham den dagen. Lær en mann å fiske og du metter ham for

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Magasin for Evangelisk Orientmisjon Nr. 01 / 2011 95. årgang. Nye prosjekter!

Magasin for Evangelisk Orientmisjon Nr. 01 / 2011 95. årgang. Nye prosjekter! Magasin for Evangelisk Orientmisjon Nr. 01 / 2011 95. årgang Nye prosjekter! Årsmelding 2010 Leder Nytt år nye muligheter! Roald Føreland Daglig leder, Evangelisk Orientmisjon Et årsskifte er tid for tilbakeblikk,

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN Misjonssalen Oslo 21. 04. 2013. Arne Helge Teigen Apostlenes gjerninger 8. 26-39. Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra

Detaljer

Kongens fortjenestemedalje til Aslaug Brustad

Kongens fortjenestemedalje til Aslaug Brustad Kongens fortjenestemedalje til Aslaug Brustad Bibelen - en bestselger i Kina 1 Spennende utsikter for Taira-menigheten Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 4-2010 94. Årgang www.eom.no Leder Andakt

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter 1. Menighetens navn er Oslo Kristne Senter. 2. Oslo Kristne Senter er en frittstående, lokal menighet organisert som en forening - som driver menighetsbyggende

Detaljer

Magasin for Evangelisk Orientmisjon 05 / 2012. 96. årgang. Nytt Global Mission Centre. Om å redde barn

Magasin for Evangelisk Orientmisjon 05 / 2012. 96. årgang. Nytt Global Mission Centre. Om å redde barn Magasin for Evangelisk Orientmisjon 05 / 2012 96. årgang Nytt Global Mission Centre Om å redde barn leder Det tradisjonelle og det nye Trygve Jordan Styreformann, Evangelisk Orientmisjon Jesaja 54:2 Gjør

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen.

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. Nådegaver og Helbredelse. Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. En bibelsk nytestamentlig menighet tror på og forkynner også denne bibelske sannhet om nådegaver og helbredelse. Dette

Detaljer

I dag er det født dere en Frelser, han er Kristus, Herren

I dag er det født dere en Frelser, han er Kristus, Herren I dag er det født dere en Frelser, han er Kristus, Herren 1 Prestens siste preken slik jeg ser det Tema: Vi er alle Guds barn. (Gal. 3,26). Fra Harmonia forlags hjemmesider En far sa til meg: Min datter,

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

ÅpneDører. I tjeneste for forfulgte kristne.

ÅpneDører. I tjeneste for forfulgte kristne. ÅpneDører I tjeneste for forfulgte kristne www.opendoors.no Sammen m Husk på dem som sitter i STÅ SAMMEN MED DE FORFULGTE fengsel, som om dere var lenket sammen med dem * Rundt om i verden ser vi hvor

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Nyhetsbrev 1-2015. Kvinnen kom til konferansen med en uren ånd, men dro hjem fylt av Den Hellige Ånd.

Nyhetsbrev 1-2015. Kvinnen kom til konferansen med en uren ånd, men dro hjem fylt av Den Hellige Ånd. Nyhetsbrev 1-2015 Kvinnen kom til konferansen med en uren ånd, men dro hjem fylt av Den Hellige Ånd. August konferanse med tegn og under Får en kontrast forteller Thor Ivar med iver. De siste 20 årene

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 Liturgien tas i bruk i menighetene senest innen 1. september 2017 Liturgien vil foreligge trykt i mai. Det kan da bli noen mindre endringer

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer

asias millioner OFFISIELLE KIRKER OG HUSMENIGHETER I KINA JULEHILSEN FRA JAPAN EN JULEHILSEN MED EVIGHETSVERDI www.eom.no

asias millioner OFFISIELLE KIRKER OG HUSMENIGHETER I KINA JULEHILSEN FRA JAPAN EN JULEHILSEN MED EVIGHETSVERDI www.eom.no asias millioner OFFISIELLE KIRKER OG HUSMENIGHETER I KINA JULEHILSEN FRA JAPAN EN JULEHILSEN MED EVIGHETSVERDI Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 06-2008 92. Årgang www.eom.no Leder Offisielle kirker

Detaljer

Velg å bli FORVANDLET

Velg å bli FORVANDLET F R I G Justere frivillig mitt liv O R T til enhver forandring Gud ønsker å gjøre og ydmykt be Ham fjerne mine karaktersvakheter. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta Et bibelvers for hver dag i denne nissen her. Noen dager er det den ekstra lapp med en gave. Da kommer det en overraskelse Skriv ut side 2 og 3 med

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Kjære støttespillere i Norge!

Kjære støttespillere i Norge! Kjære støttespillere i Norge! Plutselig er det jul igjen, og advents- og julearrangementene har stått (og står) på rekke og rad. Det er nok å gjøre! Advent er ei tid da særlig prester blir invitert inn

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

Når Gud er legen ...

Når Gud er legen ... Når Gud er legen... 1 Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger! Han tilgir all din skyld og leger all din sykdom. Salme 103,2.3 2 Når Gud er legen... Jeg holdt nettopp på å forberede meg

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997.

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. 1 Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. Matt 13,24-30 24. Han la også fram en annen lignelse for dem og sa: "Himlenes rike

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer