ARBEIDSSKJEMA TIL MESTRINGSBØKENE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDSSKJEMA TIL MESTRINGSBØKENE"

Transkript

1 ARBEIDSSKJEMA TIL MESTRINGSBØKENE En avgjørende del av en vellykket psykiatrisk behandling er egeninnsats. Arbeidsskjema kan være avgjørende for å få til en bedre mestring. Men hvis vi skal bli motivert til å bruke slike hjelpemidler trenger vi en god innføring. Dessuten er det viktig at en i behandlingen hele tiden undersøker nytten av egeninnsatsen. De enkelte skjema kan trykkes ut og brukes etter behov. Skjema 1. Motiveringsskjema....side 5 KONTAKT OG RESSURSFASEN: Skjema 2. Gjensidig evaluering av samtalen...side 6 Skjema 3. Ukeskjema for mestring og glede...side 7 KARTLEGGINGSFASEN: Skjema 4. Livshistorie stolpe..side 8 Skjema 5. Nettverkskart...side 10 Skjema 6. Kartlegging av sosiale forhold...side 13 Skjema 7. Kartlegging av belastninger....side 18 Skjema 8. Stressfaktorer...side 19 Skjema 9. Stressreduksjon...side 21 Skjema 10. Fordeler og ulemper ved rusbruk. side 23 Skjema 11. Nedtrappingsplan av alkohol og vanedannende midler... side 24 1

2 PROBLEMLØSNINGSFASEN/ARBEIDSFASEN: Skjema 12: Aktivitetsplan for en dag side 25 Skjema 13: Aktivitetsplan for en uke..side 26 Skjema 14: Hva tenker jeg/føler jeg om det å ta medisiner mot psykiske problemer?...side 27 Skjema 15. Kartlegging av følelser..side 28 Skjema 16: ABC skjema....side 29 Skjema 17. ABC skjema ved tvangslidelser side 31 Skjema 18. ABC skjema ved posttraumatisk stresslidelse..side 32 Skjema 19. ABC skjema ved sosial ferdighetstrening..side 33 Skjema 20. ABC skjema ved grenseproblemer..side 34 Skjema 21. ABC skjema i forhold til alvorlige misoppfatninger.. side 35 Skjema 22. ABC skjema i forhold til stemmer...side 36 Skjema 23. ABC skjema ved negative symptomer side 37 Skjema 24. ABC skjema i kognitiv miljøterapi.side 38 Skjema 25. ABC skjema ved sinne og aggresjon. side 39 Skjema 26. ABC skjema ved kreative behandlingsformer...side 40 Skjema 27. Stemmeaktivitetsregistrering.. side 41 Skjema 28. Problemformulering/kasusformulering..side 42 Skjema 29. Bevisliste...side 43 Skjema 30. Bevisliste i forhold til ubehagelige mistanker..side 44 Skjema 31. Hvordan utforske tankene..side 45 Skjema 32. Hvordan kan jeg endre tankene?..side 46 Skjema 33. Angst eller tvangsstige. side 47 Skjema 34. Eksponeringsskjema....side 48 2

3 Skjema 35. Kartlegging av unngåelse, flukt og trygghetssøkene stategier...side 49 Skjema 36. Dagbok ved angst og tvangstrening.. side 50 Skjema 37. Atferdseksperimenter....side 51 Skjema 38. Atferdseksperimenter ved selvhevdelse..side 52 Skjema 39. Registrering av tid ved tvangslidelser...side 53 Skjema 40. Forholdet mellom tvangstanker og tvangshandlinger....side 54 Skjema 41. Vasketvang.....side 55 Skjema 42. Sjekking....side 56 Skjema 43. Telletvang...side 57 Skjema 44. Humørkart over stemningssvingninger....side 58 Skjema 45. Hva har jeg eventuelt lært av et kommunikasjonskurs..side 59 Skjema 46. Problemløsningsanalyseskjema... side 60 Skjema 47. Familienettverkskart..side 61 Skjema 48. Følelser og tanker ved innleggelse side 62 Skjema 49. Ukeskjema i kognitiv miljøterapi side 63 Skjema 50. Treningsskjema i kognitiv miljøterapi...side 64 Skjema 51. Bekymringstanker ved søvnproblemer...side 65 Skjema 52. Søvndagbok.side 66 Skjema 53. Evaluering av søvnen.. side 68 Skjema 54. Fysisk trening...side 69 Skjema 55. Hvor på kroppen kan jeg kjenne smerte, ubehag eller muskelspenninger.side 70 AVSLUTNINGSFASEN/OPPFØLGNINGSFASEN: Skjema 56. Hvordan har behandlingen fungert?...side 71 3

4 Skjema 57. Kartlegging av bedring og mestring ved avslutningen.. side 72 Skjema 58. Hva har jeg hatt mest nytte av under behandlingen?...side 73 Skjema 59. Hvilke tankeforandringer har hatt størst betydning?...side 74 Skjema 60. Sjekkliste ved symptomer på en bipolar lidelse.side 75 Skjema 61. Sjekkliste for varselsignaler ved symptomer på psykose..... side 76 Skjema 62. Kriseplan.. side 77 TILLEGG: Skjema 63. Samtykkeerklæring ved video- eller lydopptak...side 78 Skjema 64. Taushetsplikt....side 79 4

5 SKJEMA 1. MOTIVERINGSSKJEMA Data: En vellykket behandling forutsetter en motivasjon for endring. Dessverre er det ikke lett å ta en beslutning som kan føre til endring. Motivasjon handler om noe mer enn tanker og følelser. Det handler om vilje til å nå et mål. Vi må ta en bestemmelse og følge den. For å finne ut hvor motivert vi er kan vi bruke følgende skala: Helt uenig:.1. Uenig:.2. Vet ikke:..3. Enig:.4. Helt enig:.5. Sett en sirkel rundt det tallet som stemmer for deg. Jeg er nå klar til å starte med å løse problemene mine Jeg har så store problemer at jeg ønsker å arbeide med dem På en skala fra 1 til 5 er jeg villig til å utsette meg for et ubehag på Jeg vil bruke min vilje til å nå målet Jeg mener at jeg har så store problemer at jeg trenger hjelp Jeg håper at denne behandlingen vil hjelpe meg til større innsikt i mine problemer Jeg håper at denne behandlingen vil hjelpe meg til å mestre mine problemer bedre Det er lett å snakke om forandring, men jeg vil gjøre noe med det Jeg er redd for å mislykkes

6 SKJEMA 2. GJENSIDIG EVALUERING AV SAMTALEN En viktig forutsetning for en vellykket behandling er at kommunikasjonen fungerer tilfredsstillende. For å kontrollere om samtalen fungerer godt for begge parter, kan det være nyttig å sjekke dette. Gjennom hele behandlingen kan vi foreta en gjensidig evaluering av samtalen. Hvis både pasient og behandler svarer på følgende spørsmål, kan vi få mer klarhet i hvordan kommunikasjonen fungerer. Hvordan vurderer jeg samtalen? Blir jeg forstått, eller snakker vi forbi hverandre? Vi kan bruke følgende skala på hvert av spørsmålene: Dårlig Lite Tilfredsstillende Godt Svært tilfredsstillende godt Har samtalen fokusert på viktige problemstillinger? ---- Har jeg forstått hva problemene dreier seg om? ---- Har jeg greid å lytte til det som den andre sa? ---- Opplever jeg at samtalesituasjonen er trygg? ---- Har jeg oppfattet det som den andre sa? ---- Har vi samarbeidet på en god måte? ---- Har eventuelle hjemmeoppgaver vært gjort på en tilfredsstillende måte? ---- Har samtalen vært nyttig? ---- Har jeg brukt samtaletiden på en fornuftig måte? ---- Ble samtalen som forventet? ---- Har evalueringen fra forrige samtale vært nyttig? 6

7 SKJEMA 3. UKESKJEMA FOR MESTRING OG GLEDE Er det slik at vi ikke mestrer hverdagen og ikke har noen gleder? Ofte er det slik at vi tenker og føler oss verre enn vi er. Kanskje er det annerledes enn vi tenker? For å få klarhet i dette kan vi bruke et ukeskjema og notere det vi mestrer, og hva vi har av gleder. Hver dag kan vi notere ned M for mestring og G for glede. På denne måten kan vi få en mer realistisk oversikt over vår egen situasjon. Hvis vi vil gjøre det grundig, kan vi gradere mestring og glede fra 1 til 10. Hvis vi under hele behandlingen bruker dette skjemaet, kan vi se hvordan situasjonen forandrer seg. Et slikt ukeskjema kan settes opp på følgende måte: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

8 SKJEMA 4. LIVSHISTORIE STOLPE En oversikt over livshistorien er nyttig både for pasient og behandler. Når vi kartlegger og studerer våre liv kan vi lettere forstå dagens problemer og de tankene vi strever med i dag. Fødselsdag: Far født: Mor født: Søsken: FAKTA (hendelser i livet) ÅRSTALL ELLER ALDER REAKSJONER (opplevelser, følelser, sykdom, symptomer, problemer, erfaringer) 8

9 FAKTA (hendelser i livet) ÅRSTALL ELLER ALDER REAKSJONER (opplevelser, følelser, sykdom, symptomer, problemer, erfaringer) 9

10 SKJEMA 5. NETTVERKSKART Ved hjelp av nettverkskart kan vi få en bedre forståelse av vår nettverk, slik det har vært, slik det er og hvordan vi ønsker det skal være. Hvordan var mitt sosiale nettverk for 5 år siden? 10

11 Hvordan er mitt sosiale nettverk i dag? 11

12 Hvordan ønsker jeg at det sosiale nettverket skal være? 12

13 SKJEMA 6. KARTLEGGING AV SOSIALE FORHOLD Praktiske vansker og problemer kan både utløse, forsterke og opprettholde psykiske problemer. Det er viktig at de sosiale problemene blir tatt på alvor. Så tidlig som mulig, i en behandling, bør disse forhold kartlegges. Økonomi: Pasient Ektefelle/samboer Netto inntekter: Til sammen ca. kr: Utgifter: Til sammen ca. kr: Det som blir igjen når utgiftene er trukket fra: 13

14 Hvordan er min økonomiske situasjonen? Hvis økonomien er dårlig, hva kan jeg da gjøre for å få opp inntektene, eller få ned utgiftene? Hvilken utdannelse har jeg? Hvis jeg ønsker mer utdannelse, hva vil jeg da satse på? 14

15 Hvilke arbeidsforhold har jeg hatt? Hva slags arbeid kan jeg tenke meg i framtiden? Hvordan er min nåværende boligsituasjon? Hva kan jeg eventuelt gjøre for å få det bedre? Trenger jeg hjelp til ny bolig? Hvilket NAV-kontor hører jeg til? Hvem er min eventuelle kontakt hos NAV? Trenger jeg hjelp fra NAV ang. trygd? 15

16 Trenger jeg sosialhjelp fra NAV? Trenger jeg hjelp hos NAV ang. arbeid eller utdannelse? Har jeg behov for et planleggingsmøte hos NAV? Er der behov for å gi mine barn ekstra støtte? Eventuelt hva? Hvem er min eventuelle kontakt i barnevernet? Har jeg behov for et planleggingsmøte i barnevernet? Har jeg behov for familiesamtaler for å drøfte de praktiske forholdene? Og hvem skal eventuelt være med? Hvilke fritidsaktiviteter har jeg? Er det noen fritidsaktiviteter jeg kunne tenke meg å begynne med? Når var jeg sist hos tannlegen? Har jeg behov for hjelp til tannlege? 16

17 Eventuelle tiltak: 17

18 SKJEMA 7. KARTLEGGING AV BELASTNINGER Før vi starter med problemløsning kan det være nyttig å få en oversikt over hva som belaster oss mest. Er belastningen så stor at den virker inn på våre psykiske problemer? Hvis vi har en belastning som virker inn på vår lidelse, er det viktig å klargjøre omfanget og se nærmere på hva vi kan gjøre med de aktuelle problemene. Hva ønsker vi å bruke tid og krefter på å endre eller gjøre noe med for å endre? Hvilke problemer henger sammen? Hvilke problemer anser vi som de største? I alt er det 13 forskjellige typer belastning som er nevnt her. Styrken på belastningen går fra 0, som er ingen belastning, til 10, som er ekstrem belastning. Kanskje vi har en annen belastning enn det som er nevnt her? Jeg kan kartlegge eventuelle problemer på følgende måte: Arbeidsledighet Økonomiske problemer Dårlige boforhold: Stress på arbeid Egen fysisk sykdom Fysisk sykdom i familien Problemer i forholdet til partner Problemer i forholdet til barna Problemer i forholdet til foreldre eller andre i familien Psykisk mishandling Fysisk mishandling Egne rus- eller medikamentproblemer Familiemedlemmers ruseller medikamentproblemer Sett en X på linjen mellom 0 og

19 SKJEMA 8. STRESSFAKTORER Jo flere vedvarende stressfaktorer vi utsettes for, jo større er muligheten for å utløse, forsterke eller vedlikeholde psykiske problemer. Det er viktig at stressfaktorer blir kartlagt og eventuelt redusert. Hvilke faktorer som stresser oss, er individuelt. I 1967 utviklet T.H. Holmes og R.H. Rahe et måleskjema for å vurdere stressnivået. Hvis vi krysser av på det som har stresset oss siste året, og legger sammen poengene, og kommer til et tall over 150, har vi antakelig et for høyt stressnivå. Ektefelles død 100 Skilsmisse 73 Separasjon 65 Fengselsopphold 63 Familiemedlems død 63 Personlig skade eller sykdom 53 Ekteskap 50 Tap av jobb 47 Gjenforening i ekteskap 45 Pensjonering 45 Endring av familiemedlems helse 44 Graviditet 40 Seksualproblemer 39 Nytt familiemedlem 39 Arbeidsforandringer 39 Endringer i økonomi 38 Nær venns død 37 Skifte av arbeid 36 Flere/færre ekteskapskonflikter 35 Oppta et stort lån 31 Oppsigelse av lån 30 Endring av arbeidsansvar 29 Barn flytter hjemmefra 29 Problemer med svigerfamilie 29 Personlig bragd 28 Ektefelle begynner eller slutter i jobb 26 Begynner eller avslutter skolegang 26 Endring i boforhold 25 Endring av vaner 24 Problemer med sjefen 23 Endring av arbeidstid eller 20 arbeidsforhold Flytting 20 Bytte av skole 20 Endring av ferievaner 19 19

20 Endring av kirkelige aktiviteter 19 Endring av sosiale aktiviteter 18 Opptak av mindre lån 17 Endring av søvnvaner 16 Flere/færre familiesammenkomster 15 Endring av spisevaner 15 Ferie 13 Jul 12 Mindre lovbrudd 11 Poeng: 20

21 SKJEMA 9. STRESSREDUKSJON Hvordan kan vi redusere stress? Hvordan kan vi unngå at stress vedlikeholdes? Kanskje vil noen av disse 13 spørsmålene fortelle oss at vi må leve på en annen måte for å redusere stressfaktoren? Marker med X på linjen mellom ja og nei. Snakker jeg med noen når jeg får problemer? Nei Ja Bruker jeg for mye tobakk og kaffe? Nei Ja Bruker jeg for mye alkohol? Nei Ja Spiser jeg sunt og regelmessig? Nei Ja Får jeg nok søvn? Nei Ja 6. Greier jeg å forlate situasjoner som stresser meg? Nei Ja 7. Er jeg flink til å sette grenser? Nei Ja Greier jeg å rose meg selv? Nei Ja Tar jeg ett problem om gangen? Nei Ja Greier jeg å innrømme mine egne feil og svakheter? Nei Ja Greier jeg å ta situasjoner humoristisk? Nei Ja 21

22 Hjelper jeg andre? Nei Ja Bruker jeg nok tid til fritidsaktiviteter? Nei Ja 22

23 SKJEMA 10. FORDELER OG ULEMPER VED RUSBRUK Rusmisbruk er vanlig ved psykiske problemer. Mange som sliter med psykiske problemer bruker rusmidler som en form for medisin. Bruk av rusmidler kan gjøre behandlingen mer komplisert. Hvis vi skriver ned fordeler og ulempene ved å bruke rusmidler kan vi kanskje vurdere dette på en mer objektiv måte. Hvilke fordeler har jeg ved bruk av rusmidler? Hvilke fordeler har jeg ved ikke å bruke rusmidler? Hvilke ulemper har jeg ved å bruke rusmidler? Hvilke ulemper har jeg ved ikke å bruke rusmidler? 23

24 SKJEMA 11. NEDTRAPPINGSPLAN AV ALKOHOL OG VANEDANNENDE MIDLER Namn: Før vi begynner å arbeide med psykiske problemer må rusproblemene komme under kontroll. Hvis vi har et rusproblem kan det medføre et stort ubehag å slutte med alkohol og vanedannende stoffer. Det kan derfor være nyttig å lage en nedtrappingsplan. Når vi arbeider systematisk med å trappe ned på alkohol og vanedannende midler kan vi bruke dette skjemaet Antall dager eller uker 24

25 SKJEMA 12. AKTIVITETSPLAN FOR EN DAG Når vi strever med en depresjon er det viktig at vi ikke forholder oss passive, men gjør noe aktivt for å mestre hverdagen. Det er lurt å begynne med de aktiviteter som er mest lystbetonte fordi de krever minst krefter. Når vi gjør noe aktivt vil det innvirke på våre tanker og følelser. TID: PÅ FORHÅND Her kan jeg skrive ned det jeg har planlagt å gjøre: I ETTERTID Når dagen er over, kan jeg skrive ned hvordan det gikk: 25

26 SKJEMA 13. AKTIVITETSPLAN FOR EN UKE Vi kan også sette opp en aktivitetsplan for en hel uke. Gradvis kan vi øke aktiviteten. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

27 SKJEMA 14. HVA TENKER JEG TENKER/FØLER JEG OM DET Å TA MEDISINER MOT PSYKISKE PROBLEMER? Mange har lite lyst til å ta medisiner mot psykiske problemer. Men lidelsestrykket kan være så stort at medisiner er nødvendig for å kunne arbeide med problemene. Derfor kan det være nyttig å drøfte dette nærmere. Før vi begynner med medisiner er det viktig med en god informasjon om hvordan medisinene virker og om eventuelle bivirkninger. Kanskje kan en ha nytte av følgende skjema: Hvilke medisiner har jeg startet med? Hvilke tanker får jeg? Hva føler jeg? Er der andre måter å tenke på? 27

28 SKJEMA 15. KARTLEGGING AV FØLELSER Det er vanligvis ubehagelige følelser som får oss til å søke hjelp. Disse følelsene må tar på alvor, og da er det viktig å beskrive følelser som glede, tristhet, redsel, sorg, sinne osv. Ta for deg forskjellige situasjoner og følelser. Beskriv dem. Når vi setter ord på det vi føler har vi bedre kontroll. SITUASJON Beskriv en aktuell hendelse eller situasjon som vekker en spesiell positive eller negative følelse. FØLELSER Beskriv den følelsen du kjenner på i en spesiell situasjon. STYRKEN PÅ FØLELSENE Skriv ned styrken på følelsen fra 0 til 100 %. 0 er ingen følelser. 28

29 SKJEMA 16. ABC-SKJEMA Kjernen i kognitiv terapi er å bli oppmerksom på mine negative tanker, revurdere dem og teste dem ut i virkeligheten. Det er ikke nødvendig å anvende skjema for å undersøke tankene. Men vanligvis kan det være et godt hjelpemiddel. Registrering av negative automatiske tanker er en viktig hjemmeoppgave i kognitiv terapi. Jeg beskriver kort situasjonen som jeg er i når følelsen kommer. Deretter prøver jeg å notere ned den automatiske eller spontane tanken, bildene, forestillingene jeg har i situasjonen. Til slutt kan jeg se på hvilke fysiske symptomer jeg har, og hva jeg gjør i den aktuelle situasjonen. Sammen med behandleren kan en så diskutere alternative tanker og se på tanker og følelser i ettertid. For å kartlegge de automatiske tankene kan jeg som hjemmeoppgave bruke følgende skjema: SITUASJON Beskriv en aktuell hendelse eller situasjon som vekker ubehagelige tanker, følelser eller fysiske symptomer. AUTOMATISKE TANKER Skriv ned automatiske tanker eller forestillinger. Angi i prosent hvor mye du tror på disse tankene. (0-100 %) FØLELSER Beskriv følelser, som tristhet, redsel eller sinne osv. Angi følelsene fra 0 til 100 %. FYSISKE SYMPTOMER Beskriv hvordan kroppen reagerer på den aktuelle situasjonen. HANDLINGER Hva gjør jeg i den aktuelle situasjonen? Hvilke handlinger gjør jeg, hvilken atferd har jeg? 29

30 ALTERNATIVE TANKER Hvilke feiltolkninger kan være aktuelle? Finnes det noen annen måte å tenke på? RESULTAT Hvor mye tror jeg på de automatiske tankene? Fra 0 til 100 %. Hvor sterke er følelsene nå? Fra 0 til 100 %. Dette skjemaet kalles ABC-modellen og er det mest brukte skjemaet i kognitiv terapi. Bokstavene er hentet fra engelsk: Activating events (A), beliefs (B) and consequences (C). Opprinnelig ble det utarbeidet av Albert Ellis. Også behandlerne kan ha nytte av å bruke dette skjemaet på seg selv når de opplever problemer i behandlingen. 30

31 SKJEMA 17. ABC - SKJEMA VED TVANGSLIDELSER For å bli bedre kjent med våre tvangstanker, kan vi fylle ut det følgende skjemaet som hjemmeoppgave. Vi registrerer den utløsende situasjonen. Vi beskriver tvangstankene og hvor mye vi tror på dem. Deretter prøver vi å tenke igjennom de tankene som ligger bak tvangstankene og prøver å beskrive dem. I den fjerde kolonnen skriver vi ned hvor sterke følelser vi har i forbindelse med tvangstankene/tvangshandlingene. Den siste kolonnen fylles ut sammen med behandleren. UTLØSENDE SITUASJON, TRIGGER Beskriv den situasjonen du var i da tvangstankene eller tvangshandlingene kom. Beskriv det som satte i gang tvangstankene eller -handlingene. TVANGSTANKER Beskriv dine tanker, tvil, bilder, følelser og handlinger, som følge av den utløsende situasjonen. Hvor mye tror du på tankene ut fra en skala fra 0 til 100? METATANKER Hva tenker du om tankene som utløser tvangstanker og tvangshandlinger? FØLELSER Hvor sterke er de følelsene du får i forbindelse med dine tvangstanker? Skriv ned følelsene fra 0 til 100. ALTERNATIVE TANKER OM BETYDNINGEN AV TVANGSTANKENE Finnes det noen annen måte å tenke på om tvangstankene? Hvor mye tror du i dag på tankene, tvilen og bildene du fikk? Fra 0 til 100. Hvor sterke er følelsene nå? Fra 0 til

32 SKJEMA 18. ABC-SKJEMA VED POSTTRAUMATISK STRESSLIDELSE ABC- skjema kan også være til hjelp for å utforske en tidligere traumatisk hendelse. Det kan være nyttig å skrive ned hva vi tenkte, følte og gjorde da traumet skjedde eller like etterpå, og hva vi føler og tenker i dag. Den traumatiske hendelsen Hva tenkte jeg? Hva følte jeg? Hvor sterkt fra 0 til 100? Hva gjorde jeg? Hva tenker jeg i dag? Hva føler jeg i dag? 32

33 SKJEMA 19. ABC-SKJEMA VED SOSIAL FERDIGHETSTRENING Sosial ferdighet handler om hvordan vi mestrer sosiale situasjoner og omgås andre mennesker. Når vi får psykiske problemer kan vi få problemer med kontaktevnen. Vi kan trene systematisk og strukturert på å bedre våre ferdigheter. ABC modellen i kognitiv behandling kan også brukes til å undersøke hvordan sosial ferdighetstrening fungerer. Hvordan har det gått med kommunikasjonen? Hvilke tanker fikk jeg? Hvilke følelser fikk jeg? Hvilke eventuelle andre måter kunne jeg ha gjort det på? 33

34 SKJEMA 20. ABC-SKJEMA VED GRENSEPROBLEMER Mange opplever problemer i forhold til sine personlige grenser. Det kan handle om for svake grenser eller for sterke grenser eller om grensekrenkelser. Ved hjelp av et ABC-skjema kan vi utforske dette. Noen situasjoner hvor jeg opplever grenseproblemer: Hvilke automatiske tanker får jeg når jeg opplever grenseproblemer? Hvilke følelser får jeg når jeg opplever grenseproblemer? Hvor sterke er følelsene fra 0 til 100? Hva gjør jeg når jeg opplever problemer? Er det andre måter å tenke på? 34

35 SKJEMA 21. ABC-SKJEMA I FORHOLD TIL ALVORLIGE MISOPPFATNINGER Det er en glidende overgang mellom vrangforestillinger og mistenksomhet. Det er menneskelig å være mistenksom. Men hvis sannsynlige misoppfatninger skaper ubehag, angst, depresjon eller forvirring kan det være nyttig å undersøke tankene. Hvilke former for misoppfatninger har jeg: At jeg føler meg forfulgt/overvåket. At andre kan lese mine tanker. At jeg kan lese andres tanker. At jeg har storhetstanker, for eksempel at jeg er Gud. At noen snakker om meg på tv eller radio. At mine foreldre ikke er mine foreldre. At jeg har overnaturlige egenskaper. Situasjoner som utløser misoppfatningene: Automatiske tanker: Hvilke følelser gir misoppfatningene? 35

36 SKJEMA 22. ABC-SKJEMA I FORHOLD TIL STEMMER ABC modellen for stemmehørere er utformet litt annerledes enn vanlig. Under B spør en vanligvis om tanker. Men ved stemmer spør en om hvordan en oppfatter stemmene. A Hvilken situasjon er jeg i når stemmene kommer? B Hvordan oppfatter jeg / fornemmer jeg stemmene? C Hva føler jeg av ubehag når stemmene kommer? 36

37 SKJEMA 23. ABC-SKJEMA VED NEGATIVE SYMPTOMER I forbindelse med en psykose kan vi få manglende energi, initiativ, lyst, motivasjon. Slike negative symptomer lar seg påvirke. Men for å få dette til må en ha en realistisk økning av funksjonsnivået. For å klargjøre dette kan vi ha nytte av følgende skjema: Hvilke aktiviteter deltar jeg i? Hvilke automatiske tanker får jeg? Hvilke følelser får jeg når jeg deltar? 37

38 SKJEMA 24. ABC-SKJEMA I KOGNITIV MILJØTERAPI Namn: Når vi er innlagt i en avdeling er det viktig at vi samarbeider om mestring. I avdelingen kan pasient og behandler/hovedkontakt bruke følgende skjema i en felles analyse: TANKER: HANDLINGER: SITUASJON: FØLELSER: KROPPSLIGE REAKSJONER: 38

39 SKJEMA 25. ABC SKJEMA VED SINNE OG AGGRESJON Namn: For å få til en bedre sinnemestring kan vi bruke følgende skjema: Hva utløste sinne og aggresjon? Hva gjorde jeg? Hva ønsket jeg å oppnå ved hjelp av sinne og aggresjon? Hva tenkte og følte jeg? Hva annet kunne jeg ha gjort for å løse problemet? 39

40 SKJEMA 26. ABC SKJEMA VED KREATIVE BEHANDLINGSFORMER Hvis vi deltar i musikkterapi eller i kunstterapi kan det være nyttig å se etter hvilke tanker og følelser behandlingen skaper. Og tilslutt se etter hvilke nye tanker vi får. Hva har jeg gjort, hørt, lest eller sett? Hvilke tanker får jeg? Hvilke følelser får jeg? Alternative tanker: 40

41 SKJEMA 27.STEMMEAKTIVITETSREGISTRERING Hvis vi sliter med ubehagelige stemmer kan vi kanskje ha hjelp av å benytte oss av følgende skjema for å kartlegge dem: Dato og tid Hva sa stemmen? Hvem var stemmen? Hva gjorde jeg som en respons til stemmen? Var det andre ting jeg kunne ha gjort? 41

42 SKJEMA 28. PROBLEMFORMULERING/ KASUSFORMULERING Namn: Hvis vi ønsker det kan vi benytte den tradisjonelle problemformuleringen/konseptualiseringen i kognitiv terapi. Vi begynner med relevante bakgrunnsdata om barndom/oppvekst og den aktuelle situasjonen. Pasienten og behandleren kan i fellesskap sette opp en problemformulering. Vi kan skrive opp hva vi tror er den uhensiktsmessige antakelsen, og hvilke leveregler den skaper. Deretter kan vi se etter hvilke kompensatoriske strategier vi benytter oss av. Til slutt kan vi koble dette sammen med en aktuell situasjon for å se om de antatt uhensiktsmessige grunnantakelsene og levereglene utspiller seg i aktuelle situasjoner. RELEVANTE BAKGRUNNSDATA Opplysninger om barndom/oppvekst som kan ha betydning for den uhensiktsmessige grunnantakelsen: UHENSIKTSMESSIGE GRUNNANTAKELSER Følelsesmessige negative antakelser, overbevisninger og oppfatninger om meg selv, verden og framtiden som jeg har dannet meg på grunnlag av erfaringer: LEVEREGLER Avledede antakelser, overbevisninger og oppfatninger som kan være negative eller positive. ( Hvis jeg er dum, så er jeg mislykket. Hvis jeg gjør alt rett, så vil ikke de uhensiktsmessige grunnantakelser bli avslørt ): KOMPENSATORISKE STRATEGIER Kompensatoriske strategier eller atferd som jeg har/utviser for å hindre aktivisering av uhensiktsmessige antakelser, leveregler og automatiske tanker: SITUASJON: AUTOMATISKE TANKER: HVILKE GRUNNANTAKELSER ELLER LEVEREGLER SOM TRIGGER DE AUTOMATISKE TANKENE: FØLELSER: HANDLINGER/ATFERD: 42

43 SKJEMA 29. BEVISLISTE Når vi gradvis oppdager hvordan de uhensiktsmessige tankene påvirker følelser og handlinger, kan vi gå videre og se nærmere på hvordan de kan korrigeres. Hvis vi finner fram en konkret uhensiktsmessig grunnantakelse, leveregel eller automatisk tanke som vi tror kan være av betydning, kan vi sette opp argumenter for og imot. Den gode detektiv foretar ikke sin konklusjon før han har nok bevis. DEN UHENSIKTSMESSIGE TANKEN ER: Bevis eller argumenter for at tanken stemmer: Bevis eller argumenter for at tanken ikke stemmer: FORSLAG TIL ALTERNATIVE TANKER: HVILKE TANKEMØNSTRE OG REAKSJONSMÅTER MÅ EVENTUELT ENDRES, OG HVORDAN: FORSLAG TIL MÅTER Å TESTE UT / VEDLIKEHOLDE ALTERNATIVE TANKER PÅ: 43

44 SKJEMA 30. BEVISLISTE I FORHOLD TIL UBEHAGELIGE MISTANKER Hvis vi strever med ubehagelige mistanker som skaper problemer kan vi undersøke dem ved hjelp av følgende skjema: En konkret mistanke: Argumenter for at mistenksomheten bygger på realiteter: Argumenter for at mistenksomheten bygger på feil realiteter: Hvordan kan jeg konkret sjekke ut om det jeg tenker er rett: 44

45 SKJEMA 31. HVORDAN UTFORSKE TANKENE Når vi har funnet fram til det vi tror er mine automatiske tanker, uhensiktsmessige grunnantakelser eller leveregler, kan vi teste dem ut på følgende måte: 1. ER DENNE TANKEN ET FAKTUM, DVS. EN OBJEKTIV REALITET? JA/NEI. HVORFOR? FORDI: 2. VIL DENNE TANKEN BERIKE MITT LIV? JA/NEI. HVORFOR? FORDI: 3. HJELPER DENNE TANKEN MEG TIL Å NÅ MINE MÅL? JA/NEI. HVORFOR? FORDI: 4 HJELPER DENNE TANKEN MEG TIL Å UNNGÅ UNØDVENDIG KONFLIKT MED ANDRE? JA/NEI HVORFOR? FORDI: 1. HJELPER DENNE TANKEN MEG TIL Å UNNGÅ UNØDVENDIG KONFLIKT MED MEG SELV? JA/NEI.. HVORFOR? FORDI: Dersom jeg svarer NEI på tre eller flere av disse spørsmålene er tanken irrasjonell, og det kan være grunnlag for å lete etter alternativer. 45

46 SKJEMA 32. HVORDAN KAN JEG ENDRE TANKENE? Namn: Når vi vil forandre tankene, kan jeg gå fram på følgende måte: 1. REGISTRERING AV DEN AKTUELLE FØLELSEN Akkurat nå føler jeg (følelser)..fordi (situasjonen). 2. IDENTIFISERE TANKER Men jeg vet at dette antakeligvis har med uhensiktsmessige antakelser, leveregler eller automatiske tanker å gjøre, og som handler om., som jeg lærte ved at (opprinnelse).. 3. REALITETSTESTING Selv om jeg tror (negativ tenkning ) er det heller slik at (alternativ forklaring).. Bevis i min historie som støtter dette sunne synspunktet, er bl.a. (konkrete eksempler).. 4. HANDLINGSENDRING Så selv om jeg har mest lyst til (negativ atferd). kan jeg heller (alternativ atferd) 46

47 SKJEMA 33. ANGST ELLER TVANGSSTIGE For å finne ut hva vi skal trene på kan vi lage vår egen angst eller tvangsstige. Hva skaper mest ubehag/angst eller minst? Vanligvis vil vi foretrekke å starte med å trene på det som ikke er for lett eller for vanskelig. Hva synes jeg er lettest? (0) Hva er vanskeligst? (100) Hva vil jeg begynne å trene på? Gir mest angst og ubehag Gir minst angst og ubehag 47

48 SKJEMA 34. EKSPONERINGSSKJEMA Eksponering er en effektiv behandling ved angst og tvangslidelser. Denne behandlingen hjelper oss til å teste ut og avkrefte katastrofetanker. Jo mer vi trener jo raskere vil vi få mestring. Hvis vi bruker dette eksponeringsskjemaet kan vi følge med på hvordan ubehaget går ned etter ca. 30 minutter. En viktig forutsetning for en vellykket eksponering er at vi blir i ubehaget til det går ned av seg, utan å benytte oss av unngåelse, flukt eller trygghetssøkende strategier. Subjektivt opplevd ubehag 48

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

Velkommen til Modul 1

Velkommen til Modul 1 Velkommen til Modul 1 Velkommen til emestring.no og den første behandlingsmodulen i sosial angst! emestring- behandlingen består av 9 behandlingsmoduler og gjennomføringen tar vanligvis 9-14 uker. Modulene

Detaljer

Tankens kraft: En kognitiv tilnærming

Tankens kraft: En kognitiv tilnærming Tankens kraft: En kognitiv tilnærming Av psykolog Torkil Berge 1 Dersom du tenker etter, vil du sannsynligvis legge merke til at du stadig fører en indre samtale med deg selv. Du tenker over og ser for

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Kort innføring i kognitiv terapi

Kort innføring i kognitiv terapi Kort innføring i kognitiv terapi Selvhjelpshefte Arne Repål versjon 3, 2009 Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger

Detaljer

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Terrorangrepet 22. juli 20. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Instruks til intervjuer Først skal SAMTYKKE ERKLÆRINGEN underskrives av informanten. Ha alltid den med til intervjuene sammen

Detaljer

DEL 2. En aktivitet kan bli morsom uansett når man er sammen med andre.

DEL 2. En aktivitet kan bli morsom uansett når man er sammen med andre. DEL 2 Her ønsker vi å dele noen konkrete arbeidsverktøy og pedagogiske virkemidler som vi har brukt i våre grupper. Noe av materialet er hentet fra ulik faglitteratur. Det meste har vi laget selv, på bakgrunn

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

Råd mot søvnproblemer (1)

Råd mot søvnproblemer (1) Råd mot søvnproblemer (1) I dette notatet gir vi råd bygget på slik behandling man tilbys hos fagfolk som har spesialisert seg på å hjelpe mennesker med store søvnproblemer. Metodene har gjennom vitenskapelige

Detaljer

Practitioner i Effektiv NLP og Psykologi

Practitioner i Effektiv NLP og Psykologi Practitioner i Effektiv NLP og Psykologi av Psykolog Sigurd Stubsjøen ISBN - 978-0-9741539-9-5 1 Innholdsfortegnelse Hvordan få mest mulig utbytte av denne e-boken s. 3 Din Visjon s. 4 Hvordan lage gode

Detaljer

Barnespor. for helsepersonell. Barnespor 1 Barnearket. Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler

Barnespor. for helsepersonell. Barnespor 1 Barnearket. Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler Barnespor for helsepersonell Barnespor 1 Barnearket Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler 2 Barn skal sette spor etter seg i voksenbehandlingen! Innhold Hva er Barnespor?... Side 4 Del 1 Barnespor 1 Barnearket...

Detaljer

Mestring av angst: Et treningsprogram (1)

Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Det mest effektive en kan gjøre for å få mindre angst, er å utsette seg for den på en planlagt og systematisk måte. Ved å være i situasjoner som er angstskapende,

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger Om sorg og støtte til barn under seks år Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

Detaljer

Hva er det som hjelper?

Hva er det som hjelper? Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar

Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar - Veileder velger fra denne listen eller bruker sin egen liste: Tre spørsmålsleken Alle i gruppen skriver ned 3 tankevekkende spørsmål de gjerne vil

Detaljer

program for foreldreveiledning BUF00039 Små barns sorg til foreldre og andre voksne Informasjon og veiledning Atle Dyregrov

program for foreldreveiledning BUF00039 Små barns sorg til foreldre og andre voksne Informasjon og veiledning Atle Dyregrov program for foreldreveiledning BUF00039 Små barns sorg Informasjon og veiledning til foreldre og andre voksne Atle Dyregrov program for foreldreveiledning Dette temaheftet inngår i en serie av materiell

Detaljer

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Den doble sorgen Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Dette heftet er skrevet til besteforeldre som har mistet et lite barnebarn. Til tross for at besteforeldre er sterkt berørt, finnes det få tilbud

Detaljer

Nytt svangerskap etter tap av barn. Kristin Lynau, Line Christoffersen, Bente Guildal og Trine Giving Kalstad

Nytt svangerskap etter tap av barn. Kristin Lynau, Line Christoffersen, Bente Guildal og Trine Giving Kalstad Nytt svangerskap etter tap av barn Kristin Lynau, Line Christoffersen, Bente Guildal og Trine Giving Kalstad www.lub.no www.etbarnforlite.no 3. opplag, 8000. Revidert i 2014. Første gang utgitt av Foreningen

Detaljer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Forord

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

NÅR DU PLAGES AV TVANGSTANKER

NÅR DU PLAGES AV TVANGSTANKER NÅR DU PLAGES AV TVANGSTANKER Psykolog Torkil Berge Tvangstanker er svært stabile og påtrengende. De samme tankene, forestillingsbildene eller impulsene kommer igjen og igjen. De kan være meget ubehagelige,

Detaljer

Rusmisbruk og gruppebehandling

Rusmisbruk og gruppebehandling Sørlandet sykehus HF Rusmisbruk og gruppebehandling Hvordan opplevde pasientene effekten av gruppebehandlingen ved en avdeling for rus og avhengighetsbehandling? Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling

Detaljer

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer

Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon.

Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon. Gunnar Elstad: Et lite sjelesorgkurs. Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon. Herre, Du vet bedre enn jeg at jeg blir eldre, og at en vakker dag er jeg blitt

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer