2) På dette kartet viser de røde ringene hvor Rica Hotels selv har stått for utbyggingen fra første sten.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2) På dette kartet viser de røde ringene hvor Rica Hotels selv har stått for utbyggingen fra første sten."

Transkript

1 Foredrag i Drammen La meg begynne med en liten innrømmelse. Til tross for at det ikke er lange avstanden fra Asker hvor jeg bor og til Drammen, har jeg dessverre aldri hatt noe egentlig forhold til byen. Inntil for noen få år tilbake, og jeg må bare si - Du verden for en positiv forandring denne byen har gjennomgått! Det arbeidet dere har nedlagt i å forvandle Drammen til den spennende Elvebyen, er imponerende. Ikke minst det å dele byen med andre som ved for eksempel World Cup Skisprint, hvor et folkehav møtte deltakerne i flotte omgivelser. Det bør være en inspirasjon for flere kommuner i Norge. Jeg må stille meg i rekken av beundrere som ser på Drammen med nye og imponerte øyne. Jeg er her som leder av Rica Hotels. Gjennom denne jobben har jeg i mer enn 30 år erfart hvordan det er å samarbeide med kommuner, og dette er da også grunnen til at jeg har blitt invitert hit i dag som en av flere foredragsholdere. Når vi i Rica Hotels bygger hoteller, er vi opptatt av å tilføre mer enn bare bygg. Vi tror på et levende lokalsamfunn, og vårt mål er å skape hoteller som kan være byens storstue, en god ramme for opplevelser utenom det vanlige. Vår drøm er at det å bo hos oss skal være en opplevelse i seg selv. 1) Dette kartet viser en oversikt over hvor Rica har hoteller i Norge og Sverige per i dag, i tillegg til våre samarbeidspartnere i Danmark og Finland. Totalt tilbyr Rica Hotels med partnerhoteller i Norge og Sverige, hotellrom. Vi eier 50 % av hotellbygningene, og står selv for driften av hotellrom. Hvis man går i dybden av dette kartet, vil dere se at sjø og vann er viktige elementer for oss ved bygging av nye hoteller. Tromsø med sitt Ishavshotel og i Trondheim hvor vi har bygget hotellet ut i Nidelven, er begge bygg som illustrerer dette. De kommende to og et halvt årene planlegger vi en vekst på 20 %, og har store nye prosjekter på gang, både i Narvik, Namsos, Trondheim, Stavanger, Bergen og i Oslo. 1

2 2) På dette kartet viser de røde ringene hvor Rica Hotels selv har stått for utbyggingen fra første sten. 3) Bilder hoteller ref. 2) 4) Men hva er som er avgjørende for at vi skal ha tro på en kommune, og et ønske om å etablere oss der? På bildet viser jeg våre nyeste prosjekter i kommuner som har møtt oss med stor positivitet og interesse. Med paralleller til disse ønsker jeg å peke på tre nødvendige kriterier som vi i Rica Hotels mener beskriver et attraktivt sted å drive hotell. For det første må finnes en positiv driv i samfunns- og næringsutviklingen i regionen. Forutsetningen for et suksessfullt reiseliv er et levende lokalsamfunn. All trafikk til et hotell skapes lokalt, og enten man som hotellgjest skal besøke familie, oppleve en aktivitet, eller bo hos oss i forretningssammenheng, er vi som hotellkjede opptatt av å etablere oss i samfunn som er i en positiv utvikling. Det betyr at kommunene vi helst vil være i, er kommuner som hele tiden utvikler seg gjennom å tilby kulturarrangementer, dyrke frem utdanningsinstitusjoner, og å støtte opp om et mangfoldig og bærekraftig næringsliv. Vi bruker statistikk for å se på hvilke regioner som er i vekst, men også følelsen vi får når vi er i kontakt med kommunen og lokalsamfunnet, er avgjørende for oss når vi vurderer om dette er en region som er i positiv utvikling. For det andre er beliggenhet vesentlig for oss som er avhengige av å være et midtpunkt på de stedene vi etablere oss i. Det å ha en god tomt og gjerne også lokale investorer som har lyst å investere i et hotell, er alltid en positiv faktor. Men det jeg vil snakke mest om i dag er et tredje og siste kriterium. I tillegg til en positiv utvikling i regionen, og en god beliggenhet, tiltrekkes vi av kommuner der vi opplever en velvilje, entusiasme og fleksibilitet fra politikere og administrasjon. 2

3 La meg ta et eksempel: 5) Molde er en by med høy aktivitet. Rica Seilet Hotel er en av de største enkeltinvesteringene som noen gang er lagt ned i et norsk hotell. Som nordvestlandets mest komplette og fleksible kultur- og konferansehotell, tilbyr det alt fra kurs- og konferanserom til integrert badeland, spa og fitnessenter. Fra å ha ca overnattingsdøgn i 1998, har byen i dag ca overnattingsdøgn, og i løpet av kort tid økes det med ytterligere nye gjestedøgn. Denne økningen illustrerer en nesten tredobling i vekst i antall besøkende! Hvordan er det så mulig å få til så høy aktivitet i en by som Molde, vil sikkert en del av dere tenke. I tillegg til å ha sine ildsjeler og kapitalsterke personer, opplever vi at dette er en kommune med visjoner og den velviljen som må til for å gjøre Molde til en spennende destinasjon. 6) Et annet eksempel er Narvik. I årsskiftet 2011/2012 vil et nytt fullservicehotell stå klart i Narvik sentrum. Byens politikere har vært offensive og gikk ut til en rekke aktører med ønsket om et spennende signalbygg som kunne løfte byen. Vårt svar på denne utfordringen var et 14 etasjers bygg som er smalt utformet nede, men som øker med 3 cm i bredden per meter for hver etasje. Da vi presenterte forslaget til dette spektakulære bygget som vil romme 150 hotellrom, var tilbakemeldingene fra kommunen: Kan dere ikke legge på ytterligere 2 etasjer til så får vi 16 etasjer! En slik positiv oppslutning inspirerer oss, og det gjør at vi i Rica Hotels synes det er ekstra givende å bidra til byens videre utvikling. Et annet godt eksempel på kommunalt engasjement finner vi også i Stjørdal. Der opplevde vi for ikke lenge siden at ordfører og rådmann på eget initiativ jobbet frem gode løsninger for et aktivt reiseliv på arenaer man i utgangspunktet skulle tro ikke berørte dem. Kommunen hadde planer om et nytt kulturhus med dertil tilhørende storsal med det nødvendige elektroniske utstyret en slik storsal krever. Hvorfor ikke samarbeide på dette planet, når allikevel også Rica Hotels 3

4 utvider med en stor og fleksibel sal til glede både for konferanser, konserter og andre begivenheter? Kommunen bygger fortsatt et kulturhus i Stjørdal, men hovedsalen blir innlemmet i hotellet og Rica Hotels møter et økonomisk og et ellers positivt engasjement fra kommunens side dette er et givende samspill mellom Rica Hotels, kommunen og eiere for øvrig! Og vi må faktisk innrømme at vi selv var den trege parten i utviklingen, mens kommunen var pådriveren Snakk om motivasjon og vilje til å ta i litt ekstra - storsalen åpner for øvrig i løpet av høsten For å illustrere bredden i vår erfaring med kommuner har jeg også lyst til å nevne noen barrierer vi har møtt i løpet av årene, og som til tider har vært både frustrerende og vanskelige å forstå. For noen år siden kjøpte vi en del av en liten øy utenfor et bysentrum. Øya ligger 75 m fra land, og den gangen lå den helt brakk. Som hotellutbygger fikk vi tilgang til en tredjedel av øya, og vi hadde naturligvis et ønsket om å utvikle hele øya videre. En bro kom på plass, og andre forbedringer ble gjort, men dessverre stoppet den politiske janteloven våre ønsker om å bidra til stedets videre utvikling. Dette til tross for at vi allerede hadde investert penger i stedets infrastruktur, bevist at vi var en positiv kraft for stedets utvikling, og ikke minst hadde vi mange nye forslag til hvordan stedet kunne utvikles videre. Flere ganger har vi opplevd at vi i Rica Hotels arbeider for forskjønning og forbedring av eksisterende løsninger og utforminger, og at de fleste involverte melder om begeistring for våre forslag, men likevel opplever vi dessverre at tommelen vendes ned fra de som setter rammevilkårene. Lang saksbehandlingstid og lite fleksibilitet er vanlige hindringer, og dette gjelder særlig de større kommunene. Vi har faktisk opplevd at det et sted tok over ett år før vi ble tildelt saksbehandler. Dette skaper selvsagt flere praktiske og økonomiske problemer, men vel så viktig er det at det gir oss et signal om at kommunen ikke ønsker å yte noe ekstra for at vi skal etablere oss i lokalsamfunnet. Gretne og lite motiverende kommuner er noe vi ikke ønsker oss. De forsinker utviklingen i lokalsamfunnet 4

5 og gir dårlige rammevilkår, noe som igjen gjør det lite motiverende å etablere næringsvirksomhet i disse kommunene. Men jeg vil ikke bruke for mye av denne viktige samlingen til å snakke om det vi ikke ønsker oss, nemlig gretne og lite motiverende kommuner. Men heller rette fokus på hva som er viktig for et positivt samspill mellom utbygger/nye næringslivsetablissementer og kommunene. 7) Kommuner med en sterk og klar politisk ledelse med en sterk ordfører, ofte med bakgrunn fra fagbevegelse og/eller næringslivet, har en mer handlingseffektiv gjennomføringsprosess. Dette gjelder spesielt mindre kommuner. Mindre kommuner med disse egenskapene har raskere tverrbyråkratiske prosesser, noe som forenkler og forkorter saksprosessene og dialogen betraktelig. En sterk og klar rådmann, og ikke minst samhandlingsklimaet mellom disse og videre til andre fungerende ledernivåer i kommunen, er ofte avgjørende for en smidig prosess. Det er selvfølgelig viktig at kommuner med planlagte prosesser for nye kommunedelplaner og sentrumsplaner gjennomfører byggeprosesser i tråd med gamle planer og reguleringsplaner, slik at det ikke blir etablert behandlingsstopp i perioder med nye prosesser under utvikling. Uten planlagte prosesser stopper mye opp. Sterk styring av tidsprosessen og tidsforbruket i behandlingstiden er svært viktig. Planavdelinger som utvikler seg uavhengig av politisk ledelse og oppfølging gjør seg ofte selv til barrierer i stedet for serviceorganer, og har dessverre en tendens til å opptre egenrådig med en svak kultur for problemløsning. Planavdelinger med denne holdningen har ofte ingen økonomisk forståelse av at tidsbruk, sen saksbehandling og utredningskrav uten mening, er svært fordyrende. Slik håndtering kan medføre at kun de største utbyggerne med meget sterk økonomi har evne til å gjennomføre byggeprosjekter. Interne kamper mellom fagavdelingene hos planavdelingene medfører uheldige prosesser og resultater. Rica Hotels har selv opplevd at fagavdelinger som ikke har vært på avklaringsmøter, i etterkant har opphevet referater og benektet forståelsen av omforent innhold. Vi har også opplevd fagavdelinger som i stedet 5

6 for å finne løsninger, rir prinsipper som ikke er hjemlet og hvor resultatet blir dårligere for alle brukere. Det er i tillegg viktig med en klar rolle- og ansvarsfordeling mellom planavdelinger og driftsavdelinger for å forhindre interne stridigheter om ansvarsområder. Saksbehandlere opptrer i slike tilfeller egenrådig og uten ansvar for feilslutninger. Vi opplever dessverre ofte at behandlingsgebyrene for rammetillatelse er for høye, i tillegg til at terskelen for behandling av selve søknad også er høy. Her er det absolutt bedre med en gradering av gebyrer hvor en større andel blir satt av til igangsettingssøknader. Vår erfaring flere steder er at dato for høringsfrister mot det offentlige virker mer som dato for når behandling starter enn når de leveres inn. Kommunene venter likevel utover høringsfristene fra alle offentlige instanser. Her må det kjøres strammere. Forhåndskonferanser må gjennomføres med klarere signaler fra planavdeling, da disse svært ofte også oppleves lite avklarende og med ulne svar. Men, la oss nå fokusere på noe langt mer hygg elig, nemlig Elvebyen Drammen. Drammen kommune er et skoleeksempel i næringsutvikling. Kommunens ledelse har vist et ønske om utvikling også innefor vår bransje, og som dere kanskje vet har Rica Hotels et hotell i Drammen. Hotellet ble bygget på 60-tallet, men vi kjøpte det først i Drammen har et behov for en ny storstue som er i tråd med byens rivende utvikling, og vi arbeider derfor sammen med lokale partnere som forøvrig har kjøpt hotellbygningen, for å gjøre Rica Park Hotel i Drammen til et større og langt mer fremtidsrettet hotell. 8) Jeg skal ikke gå dypere inn på denne saken her, men jeg føler meg trygg på at med Drammen kommunes velvilje, vil dette prosjektet bli realisert. Jeg håper at jeg gjennom disse få eksemplene fra noen av de mange stedene vi opererer, har vist at positiv næringsutvikling og en god beliggenhet ikke er nok. 6

7 Det helt avgjørende er hvordan man blir mottatt. Drammens positive driv i regionens samfunns- og næringsutvikling, og den kommunale velviljen vi opplever, er for oss et stjerneeksempel på hvordan man skaper en vinnerkommune i næringslivets forstand. Det fremstår for meg som om dette vinnerinnstinket har spredd seg utover regionen da vi også opplever Kongsberg som ekstremt løsningsorientert. Kongsberg ønsker næringsutvikling, og vi i Rica Hotels har, som sikker flere andre aktører, fått invitasjon fra lokalt hold til å delta i en hotellkonkurranse som kan bidra til at også denne byen får et nytt og spennende samlingssted. Som en veteran innen reiselivsnæringen, med løpende kontakt med kommuner gjennom mange tiår, er det mitt ønske at andre kommuner i Norge ser på Drammen når det gjelder offensiv satsing på et levende næringsliv. Jeg tør påstå at Drammens ordfører, Tore Opdal Hansen, er Norges driftigste ordfører, og jeg ønsker å gratulere ham og byen med den innsatsen som her er blitt gjort. Til dere som eventuelt ønsker å etablere dere også i andre kommuner, vil jeg si at dere bør ha mine erfaringer i bakhodet, da kommunen og dets engasjement er avgjørende for å gjennomgå en smidig og ikke minst en økonomisk lønnsom etableringsprosess. Lykke til! Takk for meg. 7

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Flytthit i Fjellregionen

Flytthit i Fjellregionen Flytthit i Fjellregionen 200120022003 200420052006 20072008 20092010 2011 Vertskapsordningen. Side 6 INNHOLD side 4 Flytthit 2001 2011 «I disse Flytthit-tider», sier vi. Men hva betyr nå det? Savner du

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall VerdiRegnskap - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall 1 Innholdsfortegnelse VERDIREGNSKAP 1 FORORD 3 INTRODUKSJON 5 Bakgrunn 5 VerdiRegnskap 7 Verdibasert ledelse 8 Verdier eller regler?

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

Årsmelding 2010. alle skal kunne bo godt og trygt. Kortversjon

Årsmelding 2010. alle skal kunne bo godt og trygt. Kortversjon Årsmelding 2010 alle skal kunne bo godt og trygt Kortversjon Bolig er en forutsetning for et godt liv Samarbeid mellom velferdsaktørene skaper velferdsgevinster. Det er viktig at samarbeidet må være på

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Retorikk og realiteter på veien mot det nye Forsvaret Forsvarssjefens militærfaglige utredning.

Retorikk og realiteter på veien mot det nye Forsvaret Forsvarssjefens militærfaglige utredning. Foredrag i Oslo Militære Samfund 11. november 2002 ved Flaggkommandør Jørgen Berggrav Fellesstaben i Forsvarets overkommando Retorikk og realiteter på veien mot det nye Forsvaret Forsvarssjefens militærfaglige

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

MARKANT. leder trafikken bort fra. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT. leder trafikken bort fra. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 2-2014 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Den genererer over 3,7 milliarder kroner i omsetning hvert år bare i Tromsø men fisk er ikke lenger ansett

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Maja Farstad og Jostein Vik Notat nr 3/09, ISSN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer